Page 104

Izolacja i warstwa spadkowa dachu płaskiego przy zastosowaniu dwóch różnych materiałów izolacyjnych Na etapie wykonania nowego stropodachu trzeba rozważyć kwestię połączenia dwóch różnych materiałów izolacyjnych. Aby uzyskać w takiej sytuacji bardzo dobrą izolacyjność termiczną, właściwy spad, minimalną grubość i mocne podłoże umożliwiające montaż na dachu różnych, nie najlżejszych urządzeń, warto wykonać warstwę spadkową i izolacyjną z Leca® KERAMZYTU lub betonu lekkiego na jego bazie. Wykonanie stropodachu z zastosowaniem dwóch różnych materiałów izolacyjnych jest możliwe w różnych konfiguracjach, np.: ▶▶

na stropie wykonuje się warstwę spadkową z betonu lekkiego lub keramzytu, a na niej izolację płytową z wełny mineralnej, styropianu EPS lub polistyrenu ekstrudowanego XPS i pokrycie bitumiczne,

▶▶

na stropie układa się płaską izolację płytową (jw.), a na niej również izolacyjną warstwę spadkową z keramzytu lub betonu przykrytą pokryciem bitumicznym.

ROZWIĄZANIA • STROPODACHY

Drugie rozwiązanie wydaje się lepsze, ponieważ unika się efektu miękkiego dachu, co pozwala na bezpieczne przemieszczanie się po nim. Dodatkowo mocna szlichta umożliwia montaż urządzeń technicznych, takich jak lekkie klimatyzatory, anteny itp.

Rys. Stropodach niewentylowany z izolacją z Leca® KERAMZYTU i dodatkową izolacją na stropie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.