__MAIN_TEXT__

Page 1


Leca® KERAMZYT impregnowany J e d n o st k a

Zalecana grubość warstwy

cm

>8

Granulacja

mm

10-20

Średnia gęstość nasypowa w stanie luźnym ± 15%

kg/m3 290

Współczynnik przewodzenia ciepła

W/mK

Kapilarność Reakcja na ogień

0,110

cm <5 klasa A1 (niepalny)


Profile for Weber

Leca® Podłoga na gruncie  

Realizacje, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w podłogach na gruncie.

Leca® Podłoga na gruncie  

Realizacje, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w podłogach na gruncie.

Profile for e-weber
Advertisement