Issuu on Google+

KERAMZYT

Cennik 2013 Cennik obowiązuje od 2 stycznia 2013

Fachowe rozwiązania budowlane

www.netweber.pl


Cennik obowiązuje od 02.01.2013

KERAMZYT

IZOLACYJNY

SUCHE, lekkie, ceramiczne kruszywo do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz pomieszczeń Leca® KERAMZYT

izolacyjny

S

(drobnoziarnisty) 0-4 mm, okrągły [510 kg/m3]

izolacyjny

M

(średnioziarnisty) 4-10 mm, okrągły [320 kg/m3]

izolacyjny

L

(gruboziarnisty) 10-20 mm, okrągły [290 kg/m3]

podsypkowy (drobnoziarnisty) 0-5 mm, okrągły i kruszony [500 kg/m3]

Cena [zł] netto

Główne zastosowanie

za opakowanie

do warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy 0-6 cm oraz do wykonywania lekkich betonów

26,00

worek 55 L

540,00

big-bag 1,50 m3

do warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy 3-9 cm oraz do wykonywania lekkich betonów

25,00

worek 55 L

700,00

big-bag 2,00 m3

do warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy powyżej 8 cm, do wykonywania lekkich betonów, do izolacji ścian piwnic, drenaży, izolacji rur w gruncie oraz do wykonywania nośnego i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie (rozwiązanie z keramzytem w workach układanych bezpośrednio na gruncie) do podsypek wypełniających, poziomujących i izolacyjnych o grubości 1-10 cm jako podłoże pod płyty podłogowe (suchy jastrych) Z

24,00

worek 55 L

630,00

big-bag 2,00 m3

30,00

worek 55 L

630,00

big-bag 1,50 m3

KERAMZYT

za paletę

A

za 1 m3

780,00

472,73

540,00

360,00

750,00

454,55

700,00

350,00

720,00

436,36

630,00

315,00

900,00

545,45

630,00

420,00

30 szt.=1,65 m3 1 szt.=1,50 m3

30 szt.=1,65 m3 1 szt.=2,00 m3

30 szt.=1,65 m3 1 szt.=2,00 m3

30 szt.=1,65 m3 1 szt.=1,50 m3

BUDOWLANY

WILGOTNE, lekkie, ceramiczne kruszywo do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz Leca® KERAMZYT do zapraw

(drobnoziarnisty) 0-2 mm [550 kg/m3]

budowlany S

(drobnoziarnisty) 0-4 mm, okrągły [510 kg/m3]

budowlany M

(średnioziarnisty) 4-10 mm, okrągły [320 kg/m3]

budowlany L

(gruboziarnisty) 10-20 mm, okrągły [290 kg/m3]

Główne zastosowanie do samodzielnego wykonywania ciepłochronnych zapraw murarskich

Cena [zł] netto za opakowanie 487,00

big-bag 1,50 m3

za paletę

A

za 1 m3

487,00

324,67

525,00

350,00

680,00

340,00

620,00

310,00

1 szt.=1,50 m3

B Z

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

525,00

big-bag 1,50 m3

1 szt.=1,50 m3

B Z

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

680,00

big-bag 2,00 m3

1 szt.=2,00 m3

B

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień, drenaży, zielonych dachów, izolacji rur instalacyjnych oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym B

www.netweber.pl

620,00

big-bag 2,00 m3

1 szt.=2,00 m3


Cennik obowiązuje od 02.01.2013

KERAMZYT WILGOTNE, lekkie, ceramiczne kruszywo w opakowaniach, do innych zastosowań Leca® KERAMZYT impregnowany do podłóg na gruncie [290 kg/m3]

Cena [zł] netto

Główne zastosowanie

za opakowanie

kruszywo impregnowane o ograniczonej do 5 cm kapilarności (zdolności podciągania wody) do wykonywania nośnego i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie (rozwiązanie z keramzytem luzem wysypywanym, układanym bezpośrednio na gruncie)

650,00

big-bag 2,00 m3

za paletę

A

za 1 m3

650,00

325,00

1200,00

1000,00

750,00

454,55

680,00

340,00

1200,00

1000,00

720,00

436,36

620,00

310,00

720,00

436,36

495,00

330,00

1 szt.=2,00 m3

Z

ogrodniczy M

(średnioziarnisty) [320 kg/m3]

do drenaży roślin w doniczkach, spulchniania ziemi, podsypek pod roślinami ograniczających odparowywanie wody i porastanie chwastów

5,00

worek 5 L

25,00

Z

worek 55 L

680,00

big-bag 2,00 m3

ogrodniczy L (gruboziarnisty) [290 kg/m3]

do drenaży większych roślin w donicach i gruncie oraz spulchniania ziemi uprawnej, podsypek pod roślinami ograniczających odparowywanie wody i porastanie chwastów, a także do upraw hydroponicznych

5,00

worek 5 L

24,00

worek 55 L

Z

620,00

big-bag 2,00 m3

antypoślizgowy (drobnoziarnisty) [420 kg/m3]

do posypek na śliskie i oblodzone powierzchnie dróg, parkingów, chodników, wjazdów do garaży, schodów, pochylni itp.

24,00

worek 55 L

495,00

C Z

big-bag 1,50 m3

240 szt.=1,20 m3 30 szt.=1,65 m3 1 szt.=2,00 m3

240 szt.=1,20 m3 30 szt.=1,65 m3 1 szt.=2,00 m3

30 szt.=1,65 m3 1 szt.=1,50 m3

KERAMZYT WILGOTNE, lekkie, ceramiczne kruszywo dostawy luzem , do lekkich zapraw i betonów Produkt, FRAKCJA

Ciężar nasypowy

Leca® KERAMZYT 0-2 R

Logistyka

Cena [zł] Netto za 1 m3

550 kg/m3

210,00

500 - 510 kg/m3

220,00

Leca® KERAMZYT 2-4 R

390 kg/m3

250,00

Leca® KERAMZYT 4-8 R

330 kg/m3

Leca® KERAMZYT 0-4 (0-5)

Leca® KERAMZYT 4-10 (5-10)

D

D

Leca® KERAMZYT 8/10-20 R Leca® KERAMZYT 10-20 impregnowany Wszystkie ceny netto

A Do materiałów na paletach dolicza się koszt jednostkowy

netto 6,00 zł za bezzwrotną paletę B Receptury na lekkie betony na www.netweber.pl C Produkt dostępny od 02 listopada do 20 lutego D Kruszywo okrągłe (R) i okrągłe z przekruszem (RC)

dostawy luzem

230,00

313 - 320 kg/m3

210,00

290 - 320 kg/m3

200,00

290 kg/m3

230,00

Z Produkty dostępne na zamówienie dostarczane są pod konkretne

zamówienie klienta. Czas dostawy jest z reguły dłuższy (od ok. 5 dni) i ustalany indywidualnie. Kontakt z Działem Obsługi Klienta tel. 58 535 25 95 w. 8. Ciężar nasypowy ± 15 %. Więcej informacji w Kartach Technicznych.


Przedstawiciele Techniczno-Handlowi

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Przedstawicielami TechnicznoHandlowymi, którzy zawsze służą wszelką pomocą pod podanymi numerami telefonów.

505 172 092

505 172 097 Iława

505 172 091

Grudziądz

505 172 043 505 172 085

Warszawa

505 172 091

505 172 097 Lublin Chełm

505 172 093 505 172 094

Doradcy

Więcej

Izolacje i wyroby z keramzytobetonu tel. 505 172 089 i tel. 505 172 082

infolinia: 801 620 000 e-mail: kontakt.weber@saint-gobain.com www.netweber.pl

Techniczni

Grudzień 2012

Geotechnika tel. 505 172 087

informacji

www.netweber.pl

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. • marka Weber Leca® Zakład Produkcyjny • 83-140 Gniew • ul. Krasickiego 9 • tel.: +48 58 535 25 95 • fax: +48 58 535 25 96


Cennik Leca® KERAMZYTU 2013