Page 4

Komponenter

Leca Ringmursystem er et enkelt byggekonsept med få komponenter som er enkle å sette sammen.

Flertallet av komponentene er allerede kjente elementer i Lecas blokkløsninger.

Leca Ringmursblokk

Utvendig hjørne

Leca Isoblokk 25 cm

Leca Isoblokk 25 cm Tilpasningsblokk

Innvendig hjørne

Leca Isoblokk 25 cm hjørneblokk

Leca Såleblokk 33 cm

Armering

Leca Fugearmering brukes til armering av horisontalfugen mellom Leca Ringmursblokk og underliggende skift av Leca Isoblokk 25 cm. Ved skjøting av armeringen skal overlapp være minst 30 cm.

Leca U-blokk armering brukes til armering av Leca Såleblokk. Ved skjøting av armeringen skal overlapp være minst 30 cm.

Leca Fugearmering

Leca U-blokkarmering

Leca Laftestrimmel

Laftestrimmelen legges mellom mørtelstrengene i horisontalfugen. Til Leca Ringmur benyttes 90 mm Leca Laftestrimmel med plastovertrekk. 4 Leca Ringmur

Leca_Ringmurbrosjyre_2012  
Leca_Ringmurbrosjyre_2012