Page 68

Muzicko za 5 oddelenie Vesna.qxd

18.04.2010

21:11

Page 68

Intervali Vo nastavnata sodr`ina za tonskata skala nau~ivte deka melodiskoto rastojanieto pome|u dva sosedni tona se vika stepen. Ima polovina i cel stepen.

Aktivnost: 1. Koordinator na aktivnosta e nastavnikot. - Osum u~enici se naredeni vo prava linija i napred gi nosat izrabotenite karti~ki so imiwata na tonovite. Sekoe dete treba da go otpee tonot {to go nosi negovoto ime. - Po~nuvaj}i so u~enikot {to go nosi imeto do, sekoj u~enik go ka`uva imeto na bilo koj ton od tonovata skala. U~enikot koj e povikan treba da go otpee tonot ~ie ime go nosi, so pomo{ na ostanatite u~enici od oddelenieto i nastavnikot.

Tonovite na intervalot mo`e da gi peeme ili svirime posebno, (eden po eden) ili zaedno (istovremeno dvata tona).

Zapomni! 1. Rastojanieto pome|u koi bilo dva tona vo tonskata skala ili melodija se vika interval. 68

Музичко  

Музичко за 5 одд.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you