Page 80

• krimi luftarak - shkelje e rëndë e konventave të Gjenevës (vrasje, vjedhje, përdhunim, mundim dhe veprime johumane, eksperimente biologjike, bindje të luftëtarëve dhe robërve të luftës)

• organizatë humanitare – organizatë e cila merret me problemet humanitare

• torturë – mundim, maltretim të personit të burgosur

• demokraci – fjalë greke “demos”popull dhe “kratos”-udhëheqje, udhëheqje e popullit, pushtet i popullit

• gjenocid – krim të drejtuar kundër kombit, përzënie të një populli • sanksione – masa ndëshkuese me karakter ekonomik, financiar dhe ushtarak që përgatiten kudër vendeve ose grupe të vendeve që i shkelin marrëveshjet ndërkombëtare • konflikt – sulm, kontest, grindje, sulm i armatosur • gjykata penale ndërkombëtare – gjykatë në kompetencat e së cilës është të gjykojë për krimet luftarake pavarësisht se prej nga janë bërë ato

• disiminimi i DHN – përhapja e rëndësisë së DHN midis popullit

• pushtet – e drejtë e udhëheqjes, posedim i forcës kyçe politike dhe ekonomike • mas-medoim – mjete për komunikim (gazeta, revista, libra, radio, televizion, Internet) • demant – deklaratë me të cilën përgënjeshtrohen komunikimet e vërteta (gazeta, revista, libra, radio, televizion, Internet)

• amnisti – falje, lirim i pjesërishëm ose i tërësishëm nga dënimi • luftë guerile – konflikt i armatosur ndërmjet forcave të armatosura legjitime të një shteti dhe luftëtarëve të rekrutuar nga popullsia civile • aksion humanitar – ndihmë e organizuar, e cila ka për qëllim zbutjen e vuajtjeve të njerëzve si pasojë e konfliktit (tërmetit, epidemisë, thatësisë, vërshimit, vullkanit)

80

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement