Page 72

ndikon ndaj vendimit të qytetarit, vetëm nëse kandidati si përfaqësuesi i pushtetit, i cili del në ekran, paraqet person tërheqës. Ai deri diku me pamjen dhe me paraqitjen e tij deri diku përpiqet që t’i përfitojë votuesit. Por, megjithatë, ndikim qenësor gjatë votimit për zgjedhje të përfaqësuesve në pushtet, ka pozita ekonomike-sociale e atij që voton. Si ilustrim i këtij kuptimi do ta përmendim shembullin – zgjedhja e presidentit të SHBA-së.

“Për liri të shtypit“ ka thënë: “Qeveria sipas vlerësimeve të veta konstatonte se gjithmonë është e përsosur. Por, shtypi i lirë i hulumtonte dhe i zbulonte gabimet e saja, kurse populli prej kohe në kohë i ndreqte. Vetëm kjo liri e shtypit e bëri qeverinë tonë të tillë, siç është tash dhe vetëm ajo liri mund ta ruajë”.

Në vitin 1980 për funksionin e presidentit kanë garuar Xhimi Karter (për mandatin e dytë) dhe Regan – përfaqësues i Partisë republikane. Në fund të duelit televiziv Regani iu drejtua zgjedhësve: “Kur të martën do të dilni të votoni, të fshehur prapa paravënit, para se ta hidhni listën në kutinë votuese bëni pyetje vetes: A e keni sot më mirë se para katër vitesh”. Zgjedhjet i ka fituar Regani. Mediumet ndikojnë ndaj pushtetit që ajo t’i ndreqë “gabimet”. Tomas Arskin (17501823), ka qenë kryetar i Odës së sipërme në parlamentin britanik. Në fjalimin e tij 72

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement