Page 64

Lajmet

Aksioni humanitar i Kryqit të kuq të Maqedonisë (pjesë e nxjerrë nga gazeta Utrinski vesnik)

Mëso më tepër Shtëpia farmaceutike – Zegin, Zegin in Kryqi i kuq i Maqedonisë dhe Qeveria e Maqedonisë dhurojnë ilaçe me një vlerë prej 500 mijë eurosh për viktimat nga goditja apokaliptike të valës Cunami në vendet e Azisë Jugore

Patjetër duhet të theksojmë edhe disa firma, të cilat iu kanë përgjigjur apelit dhe e kanë treguar humanitetin e tyre. Ilaçe kanë dhuruar edhe Lek, Replek, Alkaloid. Prodhuesi i ujit mineral Makmineral nga Manastiri ka dhuruar dy Kryqi i kuq i Maqedonisë nga Federata tonelata Pela rosa... ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe me seli në Kryqi i kuq tanimë e ka vënë në Gjenevë dhe Federata rajonale me dispozicion stacionin për pastrim të ujit seli në Budapest i ka marrë udhëzimet dhe vetëm pritet nga këshilli në Budapest për punën dhe organizimin e ndihmës a duhet të dërgohet ekipi stërvitës dhe humanitare për viktimat e tërmetit në njësia për intervenime urgjente. Azinë Juglindore. Kryqi i kuq i Maqedonisë nga buxheti i vet ka ndarë 10.000 euro si ndihmë të parë... 64

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement