Page 61

diamanteve, të cilat gjenden me shumicë. në Sierra Leone. Qytetarët e mbanë mend luftën sipas brutalitetit, vuajtjes dhe vrasjes së popullsisë civile. Për këtë shkak udhëheqësi gueril

3. “Amnistia tërësisht është e pa pranueshme. Më vjen keq. Por, pastaj i shikoj fëmijët që i ushqejmë dhe kujdesemi për to. Njerëzit e Sierra Leones e dinë se ç’kërkojnë – paqe, tash është këtu, më tepër se sa drejtësia. Amnistia është skandal në një farë mënyre, por nga ana tjetër vendim i mençëm”. - Punëtor në organizatën humanitare 4. Nuk do të ketë paqe pa ditur të drejtën. Ne duhet të dimë se ku janë trupat e atyre që janë zhdukur.

është fajësuar si kriminel i luftës. Sierra Leones të dhëna në shembujt dhe shpjego çfarë padrejtësie iu është bërë. Vallë në të njëjtën mënyrë i përjetojnë lëndimet? Sipas teje, çka është më mirë: personi/grupi i cili i është bërë lëndimi duhet të harrojë çdo gjë që ka ndodhur ose duhet të kërkojë drejtësi?

Qëndrimet Leones

e

banorëve

- gazetar, i burgosur politik

Aksioni humanitar

Sierra

1. “Çka do të bëj nëse i takoj në rrugë të munduarit e mi? Vetëm do t’iu thosha se një ditë Zoti do të zgjedhë ndërmjet familjeve të tyre dhe familjes sime. Nëse nuk falim, shumë njerëz do të mbeteshin pa duar”. - njeriu të cilit ia kanë prerë duart sepse e ka fshehur pasurinë e bijave të tij 2. “Unë jam njeri me principe dhe mendoj se krimi duhet të dënohet. Por, cili kujt duhet t’i gjykohet: askujt, në të vërtetë nuk ka kontroll. Nëse qeveritë thonë “Do të nxjerr para gjyqit, kryengritësit do të fillojnë sërish të luftojnë”. - kleriku

Aksioni humanitar është ndihmë e organizuar, e cila ka për qëllim zbutjen e vuajtjeve të njerëzve si pasojë e konfliktit të armatosur ose katastrofë natyrore (tërmet, epidemi, thatësi, vërshim, vullkan). Kush është i obliguar për atë? Çdo organizatë humanitare ose çdo lëvizje, e cila merret me zgjidhjen e problemeve humanitare. Ato duhet të jenë vigjilente në aksionin humanitar dhe nuk duhet të përfaqësojnë asnjë nga palët e

61

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement