Page 53

nuk guxon të sulmohen objektet civile (shtëpitë, spitalet, vendet për lutje, përmendoret kulturore ose historike etj.);

është e ndaluar shfrytëzimi i civilëve si mburojë e gjallë për qëllime luftarake;

është e ndaluar që luftëtarët të bëhen si civilë;

është e ndaluar uritja e civilëve si metodë e luftimit;

është e ndaluar të sulmohen objektet, të cilat janë të domosdoshme për popullsinë civile;

• •

është e ndaluar të urdhërohet ose të kërcënohet se nuk do të ketë të mbijetuar; askush nuk guxon të jetë ekspozuar dënimit fizik ose mental, dënimit 53

trupor ose sjellja shtazarake dhe nënçmimi; •

është e ndaluar dhuna seksuale;

robërit e luftës kanë të drejtë për respekt dhe patjetër duhet të trajtohen humanisht;

është e ndaluar marrja peng;

secili ka të drejtë në fer gjykim;

E drejta humane ndërkombëtare ndalon rekrutimin dhe pjesëmarrje në armiqësitë të fëmijëve më të vegjël se 15 vjet;

gjatë mjekimit të të plagosurve dhe të sëmurëve nuk guxohet të jepet prioritet, përveç në bazë medicinale.

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement