Page 39

Mbani mend

Detyrë

Në shoqëritë demokratike për konfliktet gjithmonë ekzistojnë zgjidhje. Ato zgjidhen nëpërmjet rrugës institucionale, kurse rregullat për zgjidhjen e tyre janë pjesë përbërëse të funksionimit të bashkësisë shoqërore. Kjo është karakteristikë e rëndësishme sipas të cilës dallohen shoqëritë demokratike nga ato jodemokratike.

Lexoje tekstin, kurse pastaj komentoje gjendjen e krijuar. A ekziston konflikt dhe nëse ekziston, si do të mund të tejkalohet?

39

Zbardhja e detajeve nga sistematizimi në Radio-televizionin e Maqedonisë shkakton pakënaqësi dhe reaksione të ashpra te të punësuarit. “Gjendja në këtë shtëpi është në nivelin e vlimit kur para dy ditëve edhe zyrtarisht është shpallur se, sipas sistematizimit të vendeve të punës, në vend të 1050 njerëzve të tanishëm, në RTM duhet të ketë gjithsej 721 të punësuar” – thuhet në një kumtesë në gazetën Dnevnik.

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement