Page 3

HYRJE Libri ARSIMI QYTETAR është menduar për ju, nxënës të klasës së tetë të arsimit fillor. Përmbajtja mësimore në të është renditur në dy kolona, me çka sigurohet shikim më i madh. Teksti bazë është pasuruar me tekste shtesë, figura dhe karikatura të cilat e sqarojnë tekstin kryesor ose ofrojnë më shumë informacione me të cilat do t’i zgjeroni njohuritë tuaja. Tekstet e tjera janë të ndryshme nga teksti bazë, sepse janë shkruar në hapësira të veçanta dhe në sfond me ngjyrë. Libri ofron mundësi që edhe vetë të kontrolloni njohuritë tuaja. Atë do ta arrini nëpërmjet zgjidhjes së problemeve nëpërmjet detyrave, aktiviteteve kërkimore, analizave të teksteve dhe kështu me radhë. Mësoni skemën dhe simbolet në të. Ato do të ndihmojnë më mirë të gjendesh dhe t’i mësosh përmbajtjet në libër. Autorët Ju urojnë sukses në mësim. Termat dhe fjalët më pak të njohura Aktiviteti hulumtues/ Ushtrimi/ Detyra

 Rregullimi juridikpolitik/sistem - mënyra për organizimin e pushtetit në shtet (organizatat, institucionet, kultura politike) etj

Karikatura

Kontrolloje dhe përdore diturinë tënde Lajmet

Ti je tërësisht i paaftë që ta pranosh të vërtetën dhe ta pranosh mendimin e të tjerëve.

të k ke Ti nu të! drej ë kam të Un të. drej

e të kk të nu ! Ti jtë am drenë k . U jtë dre

Mëso më tepër

Mbaj mend Ti je një tip i pakompromis, a kupton?

Teksti kryesor Shoqëria paraqet grup të madh njerëzish të cilët jetojnë bashkë dhe bashkëpunojnë.

Figurat

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement