Page 83

GJEOGRAFIA

EVR OPA LINDORE

Puna me hartë -Në hartën gjeografike analizoni pozitën gjeografike të Federatës Ruse. Në bazë të hartës gjeografike shpjegoni karakteristikat relievike, klimën, hidrografinë dhe zonat e bimësisë. - Gjeni qytetet më të mëdha në pjesën e Evropës Lindore.

Evropa Lindore

POZITA GJEOGRAFIKE, SHTETET DHE KRYEQYTETET Evropa Lindore përfshinë një sipërfaqe të madhe të kontinentit të Evropës, ndërsa Federata Ruse shtrihet edhe në tërë pjesën më të madhe të Azisë. Evropa Lindore në veri ka dalje në Detin Barenc, Detin e Bardhë dhe detin Kara, kurse në jug arrin deri në brigjet e Detit të Zi dhe detit Azov. Pjesa lindore e Evropës kufizohet me malet Urale, lumin Ural, 83

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Advertisement