Page 65

GJEOGRAFIA

gjerësi nga 150-200 km. Norvegjia laget nga tre dete: Deti Barenc, Deti i Norvegjisë dhe Deti i Veriut. Në lindje kufizohet me Suedinë, kurse në jug ngushtica Skagerrak e ndan atë nga Danimarka. Norvegjia ka qenë e orientuar gjithmonë nga deti. Veprimtaritë tradicionale të norvegjezëve, daneze e më pak edhe suedeze janë të lidhura me detin. Peshkimi është profesion i hershëm i tyre. Ata kanë anije moderne, të specializuara për gjuajtjen e balenave dhe përpunimin e tyre në anijeve. Pyetje e detyra - Cilat janë karakteristikat kryesore të relievit të shteteve të Evropës Veriore? - Pse bregdeti i Norvegjisë nuk ngrin asnjëherë? - Si janë kushtet klimatike në Evropën Veriore? Bëni dallim midis shteteve që gjenden në këtë rajon.

POPULLSIA E EVR OPËS VERIORE Në hapësirën e madhe të Evropës Veriore jetojnë rreth 24,4 milionë banorë. Dendësia mesatare e popullsisë është e vogël, 40,7 banorë/km2. përjashtim bën Danimarka me 124 banorë/km2, në vendet e tjera ajo luhatet nga 3-20 banorë/km2. Pjesa më e madhe e popullsisë së shteteve të Evropës Veriore është homogjene. Numër më të madh të popullsisë ka në Suedi me rreth 9 milionë banorë, kurse diç më shumë se nga 5 milionë banorë shënojnë Danimarka dhe Finlanda, kurse Norvegjia numëron rreth 4,5 milion banorë. Prej shteteve me numër më të vogël të popullsisë është shteti ujdhesor Islanda me më pak se 300 mijë banorë. Duke e marrë parasysh sipëfaqen e tyre dhe numrin e banorëve, dendësi më të madhe të popullsisë shënon Danimarka me 126 banorë për 1/km2, pastaj vie Suedia me rreth 21 banorë, kurse ve vetëm 3,2 banorë për 1/km2 dallohet Islanda. Pjesa më e madhe e popullsisë norvegjeze jeton Vendi

Sipëfaqja në km2

Numri i popullsisë

Dendësia mesatare b/km2

Norvegjia

323.758

4.569.000

14

Oslo

Suedia

449.964

8.958.000

19,9

Stokholm

Finlanda Danimarka

338.145 43.096

5.212.000 5.387.000

15,4 125

Helsinki Kopenhaga

Islanda

102.928

290.000

3

Rejkjavik

• Katedrala Lund, Stokholm

Kryeqytetet

65

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Advertisement