Page 57

GJEOGRAFIA

Normandi kultivohet tërshëra, kurse orizi mbillet në luginën e Ronës. Përhapje të madhe ka dhe kultivimi i vreshtave (në rajonet jugore, jugperëndimore dhe qendrore të Francës), pemëve frutore ( zë vendin e parë në botë për prodhimin e mollëve, dallohet për prodhimin e portokallieve, limonëve dhe agrumeve të tjera). Natyrisht, Franca për dallim prej shteteve të tjera të Evropës Perëndimore disponon me sipërfaqe më të madhe të tokave pjellore. Ajo është edhe prodhuesja më e madhe e rrushit dhe verës. Vera franceze kërkohet në tërë tregjet botërore, siç është e kërkuar edhe uiski i Skocisë. Holanda dallohet me lloj lopësh të qumështit, Franca dhe Britania e Madhe, pos lopëve të qumështit ruajnë gjedhë e dema mishi. Janë prodhues të djathit dhe kaçkavallit të kualiteteshëm. Këtyre shteteve i bashkangjitet edhe Belgjika dhe Irlanda. Industria e shteteve të Evropës Perëndimore bazohet në burimet energjetike, xehet, mineralet, pyjet e tjerë. Franca dhe Britania e Madhe janë ndër 7 vendet më të zhvilluara të botës. Këtë nivel e kanë arritur me profesionalizimin e kuadrit të fuqisë punëtore në të gjitha degët industriale. Në shtetet e Evropës Perëndimore është e zhvilluar metalurgjia e zezë dhe me ngjyra, industria e makinerisë, sidomos ajo e automobilave (në Francë), elektroindustria, anijenërtimtaria, e aeroplanëve, e lokomotivave dhe trenave, industria e rëndë dhe e lehtë kimike, e tekstilit, ushqimore (Parisi, Lioni, Marseja etj.), pastaj në Britani po të njëjtat degë industriale janë të vendosura në qytetet industriale si në Birmingen, Glazgov, Mançester, Kardif, Shefilld, Bristor (anijenërtimtaria) e tjerë. Industri të tilla, ekzistojnë edhe në Belgjikë, Holandë (sidomos ajo e aeroplanëve) e Luksemburg (metalurgjia e zezë dhe me ngjyra), industria elektroteknike, e anijendërtimtarisë, e tekstilit Belgjika dhe Irlanda. Për këtë degë të qymyrit dhe hekurit. Industria tekstile është përqendruar në qytetet Mançester dhe Lids. Gjithashtu mjaft e zhvilluar është industria e makinave (prodhimi i automobilave, i lokomotivave, i anijeve, i avionëve etj.), industria kimike etj. Transporti është mjaft i zhvilluar. Në Britaninë e Madhe është ndër-

• Mullinjtë e erës Holandë

• Fshat bujqësor në Francë

57

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Advertisement