Page 50

GJEOGRAFIA

Detyrë Në bazë të hartës gjeografike, ose atllasit gjeografik, identifikoni malet e reja dhe të vjetra në vendin e numrave të shënuar në territorin e Francës.

5 4

3

2

• Harta fizike-gjeografike e Francës

1 dhe tymit të fabrikave (smog) që dëmtojnë organizmin e njeriut, sidomos organet e frymëmarrjes. Klima mesdhetare përfshijnë sipërfaqe të kufizuar e të izoluar në bregdetin mesdhetar francez dhe luginën e lumit Rona. Në malet e larta të Pirinejeve dhe të Alpeve mbretëron klima kontinentale (në rrëzat dhe luginat e tyre) kurse në viset më të larta ajo malore.

Py etje dhe detyr a • Alpet franceze

- Cilat janë njësitë kryesore të relievit në Evropën Perëndimore? - Përmendni disa nga malet e reja dhe të vjetra që gjenden në këtë rajon. - Cilat janë malet më të larta dhe ku shtrihen ato? - Ç’ klimë ka Evropa Perëndimore? - Cilët janë lumenjtë kryesorë të Evropës Perëndimore? Fjalor ter mash Sipërfaqe e ujit-Faqja e sipërme e një mase uji. P.sh. sipërfaqja e detit, liqenit, lumit, kënetës, pusit. Stom buzëdetar-Stom a grup stomesh koralore, që shtrihen shumë afër bregdetit dhe nuk janë të ndara nga bregu me kanal ose lagunë.

• Kullosa e fusha pjellore në Britani të Madhe 50

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Advertisement