Page 44

GJEOGRAFIA

• Industria e tekstilit Kranj-Slloveni

• Plazha Burriana-Spanjë 44

dhe ajror më të zhvilluar, kraharuar me shtetet tjera të Evropës Jugore. Turizmi për shtetet mediteranike të Evropës Jugore është degë e rëndësishme ekonomike. Turizmi është i zhvilluar edhe në shtetet kontinentale që i takojnë Evropës Jugore. Në to dallohet turizmi liqenor, malor, arkeologjik etj. Shtetet mesdhetare të Evropës Jugore disponojnë me vija të gjata bregdetare siç është Spanja, Italia, shtetet e Ballkanit Përëndimor, Greqia dhe Turqia e pjesës evropiane. Evropa mesdhetare disponon me monumente të shumta historike, lokalitete arkeologjike, bukuri të shumta natyrore. Evropa mesdhetare është mjaftë tëheqëse për turistët evropian të rajoneve të tjera. Turizmi për Portugalinë, Spanjën, Italinë, Maltën, Kroacinë, Greqinë dhe Turqinë evropiane sjellin të ardhura të mëdha financiare. Kjo dukuri gjatë dekadës së fundit po ndodhë edhe me Shqiperinë, që për turistët e shteteve të huaja paraqitet si destinacion interesant turistik. Natyrisht, vendbanimet bregdetare kryesisht janë orientuar në zhvillimin e turizmit, përmirësimin e kushteve të zhvillimit të saj nëpërmjet ndërtimit të hoteleve moderne, shtëpive e kampeve për vendosjen e turistëve e tjerë, krijojnë edhe probleme ekologjike. Prej tyre dallohet dëmtimi dhe zaptimi i tokave prodhuese afër vijës bregdetare, ndotja e ujit të deteve pranë pllazhave detare, hudhja e bërlloqeve të forta dhe të lëngëta, ujëra të zeza e tjerë.

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Advertisement