Page 43

GJEOGRAFIA

EK ONOMIA DHE TURIZMI NË EVR OPËN JUGORE Kushtet natyrore për zhvillimit ekonomik të Evropës Jugore janë relativisht të kufizuara. Zhvillimi ekonomik i Evropës Jugore iu ka përshtatur kushteve natyrore, siç janë: hapësirat e kufizuara të tokës lavërtare, sipërfaqeve të kufizuara të pyjeve të kualitetshme, burimet e kufizuara energjetike e tjerë. Disa shtete të Evropës Jugore edhe pse disponojnë me thëngjill dhe begative të tjera xehetare e minerale të ndryshme, përsëri llogaritet si shtete me nivel të ndryshëm të zhvillimit ekonomik. Lumenjtëë që rrjedhin prej maleve të Alpeve e Pirinejeve japin energji të konsiderueshme hidroenergjetike, pastaj eksploatimi i thëngjillit, sasisë së vogël të naftës dhe gazit natyror, por nuk i plotësojnë nevojat e shteteve të tyre. Bujqësia e shteteve të Evropës jugore është e orientuar në prodhimin e drithërave (Spanja, Italia, Serbia etj.), prodhimin e kulturave industriale (duhan, panxhar sheqeri, panxhar vaji, luledielli etj.), perimeve dhe pemëve mesëdhetare sidomos agrumet, ulliri, hardhia e rrushit e tjerë. Peshkimi, në detin e Mesdheut gjithnjë e më shumë shënon rënie, për shkak të ekspoatimit të madh nga gjuetia e peshkut dhe për shkak të mungesës së planktoneve për ushqimit e tyre. Për këtë të fundit faktorë është ndotja e madhe e ujit të detit Mesdhe, sidomos me naftë dhe ndotës të tjerë. Shtetet më të zhvilluara industriale janë: Spanja dhe Italia. Në këtë dy shtete ekzistojnë kompani industriale të metalurgjisë së zezë dhe me ngjyra, industria makinerike, kimike, elektroteknike e tjerë. Në shtet tjera të Evropës Jugore, poashtu ekzistojnë degë të këtilla industriale, por në to më shumë dominon industria pëpunuese e produkteve ushqimore, e tekstilit, industria ushqimore e tjerë. Një pjesë e madhe e shteteve ende gjendën në fazën e tranzicionit ekonomik dhe kanë probleme serioze në stabilizimin e degëve të këtilla ekonomike. Komunikacioni është degë e rëndësishme ekonomike në shtetet e Evropës Jugore. Nëpër tre gadishujtë e kësaj pjese të kontinentit kalojnë rrugë të rëndësishme magjistrale që e lidhin këtë pjesë të Evropës me pjesët tjera. Nëpër Gadishullin Ballkanik kalon Korridori X, që mundëson lidhjen e Evropës si kontinent me kontinentin e Azisë Jugperëndimore dhe Afrikën. Spanja dhe Italia dallohen me komunikacion rrugor, hekurudhor, detarë

• Pjepna italianë

• Fushë pjellore në

pjesën e mesme të Italisë 43

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Advertisement