Page 109

GJEOGRAFI

• Xhami në Islamabad

E le x ojmë edhe këtë Qyteti Shanghai quhet thjesht Hu. Ai ndodhet në pjesën qendrore të bregdetit të pjesës lindore të Kinës, në daljen e lumit Jance në det. Në kohën e lashtë ka qenë një fshat peshkatar, në kohën e luftës midis shteteve ishte shteti Wu. Ky qytet u krijua në vitin l927, tani është një nga 4 qytete të mëdha të varura direkt nga Kina. Në këtë qytet përfshihen l8 rajone dhe 1 distrikt. Sipërfaqja e tij e përgjithshme ishte 5 mijë e 800 kilometra katërore. Deri në fund të vitit 2002, popullsia e këtij qyteti ishte 13 milionë e 347 mijë. Shanghai është qyteti i parë i madh i Kinës, është edhe një nga qytetet e mëdha të botës. Shanghai është edhe qyteti më i madh industrial dhe qendra më e madhe tregtare, monetare dhe bazë teknikoshkencore të Kinës.

P ËRSËRITJE - Cilët janë shtetet me numër më të madh të popullsisë? - Me cilën dinamikë rritet numëri i popullsisë në Azi dhe shpjegoni shkaqet e këtij shtimi të popullsisë? - Cilët janë popujtë me numër më të madh të popullsisë dhe si është përkatësia e tyre etnike? - Cilave raca u takojnë popujt e Azisë Jugore dhe Lindore? - Cilët popuj i takojnë racës së bardhë? Në cilën pjesë të kontinentit të Azisë janë të përhapur? - Cilës racë i takojnë popujtë arabë dhe në cilën pjesë të kontinentit shtrihen ata? - Cilat janë gjuhët kryesore në kontinentin e Azisë? Numëroni disa prej tyre që përfshijnë numër më të madh të popujve aziatikë. - Tregoni për përhapjen e religjioneve në kontinentin e Azisë.

109

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Advertisement