Page 107

GJEOGRAFI

të gjitha kontinentet, sidomos në Afrikë dhe në Azi. Proferon se të gjitha punët e jetës dhe gjithësisë i rregullon i gjithëmadhërishmi një Zot (Allahu). GJUHËT AZIATIKE Në kontinentin e Azisë flitet një numër i madh i gjuhëve. Në Kinë dhe provincat kineze në vendet shtetet fqinje gjuhën kineze e flasin mbi 1,4 miliardë njerëz. Më pastaj shteti me më shumë gjuhë është India (mbi 1 miliradë banorë). Në Azi, pos gjuhës kineze, fliten edhe këto gjuhë: japoneze, koreane, indoneziane, tajlandeze, iranishtja, arabishtja, turqishtja, gjuha izraelite e tjerë. Alfabeti kinez, japonez e ai arab janë me specifika e ndryshme, që përdoren edhe sot. Shenjat e tilla kanë edhe domethënie rreth dukurisë, objektit, problemeve e tjerë. Në Indi për shkak të shumë gjuhëve të popujve që jetojnë në këtë shtet (mbi 800 gjuhë të ndryshme) flitet gjuha anglishte, me qëllim të komunikimit midis popujve që jetojnë atje. Gjuha anglishte është gjuhë zyrtare e Indisë.

• Qytet begdetar në Indi

107

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Географија  

Географија за 7 одд - К3

Advertisement