Page 60

Voor en voorbij de verbeelding Het begrip ‘verbeelding’ wordt vaak aangehaald ter verdediging van de kunst. Maar kan de kunstensector vandaag beweren dat ze meer verbeel­ ding heeft dan pakweg de wetenschap, de technologische sector of de finan­ ciële wereld? Deze tekst wil voorbij gaan aan een oppervlakkig en te algemeen

maart 2016

gebruik van het begrip verbeelding. Het is een poging om verbeelding nauwer te definiëren aan de hand van twee proposities.

door

Michiel Vandevelde

(A)

60

Etcetera 144

Profile for etcetera

Etcetera 144  

Etcetera 144  

Profile for e-tcetera
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded