Page 1

A priest is a man of God’s pardon, an instrument of forgiveness to others.

E Spark 48

w

AWWISSU 2012

TONIGHT, LORD, I AM ALONE

PRO - VOKAZZJONI (2) 

E-Spark hija newsletter elettronika mahruga mic-Centru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju, tal-Virtu,Rabat . Tel: 21450354 - www.vokazzjoni.com


Thanks to priests, Christ is always sacramentally present in his Church

E Spark 48 PRO-VOKAZZJONI

(is-sejħa bħala stedina posittiva imma li tista' wkoll issib tfixkil)

Qed nidħlu fil-fond f'xi domandi li jrid jistaqsi ż-żgħażugħ li jkun qed jitħabat mas-sejħa. Il-kelma "titħabat" hija f'postha għax li taċċetta s-sejħa mhix l-aktar ħaġa faċli u titlob ħafna ċaħda u umiltà.

S'issa rajna domandi marbutin ma' affarijiet li se jkolli nħalli warajja, u kif se jirreaġixxu nies oħra. Is-sejħa Alla juriha lill-individwu, u mhux lil sħabu jew lill-ġenituri tiegħu. Dawn x'aktarx ma jifhmux xi jkun qed jiġri. Il-ġenituri jistgħu iħossuhom diżappuntati, l-aktar jekk idaħħlu f'rashom li din qisha "ġennata" jew jarawk qed taħli ħajtek. Imma jekk tħallih, Alla mill-ewwel jibda' jagħtik l-għajnuna biex tibqa' tiskopri. Ħallih jgħinek u tipprovax "issolvi" kollox f'daqqa!


E Spark 48

Like Jesus himself, the priest is at the service of the Father

Se nkun kapaċi nżommu dan limpenn? Hemm passi li wieħed jista' jieħu. 1. Trid tirbaħ il-biża'. Jekk ma tagħmel l-ebda pass ma tasal imkien. 2. Meta tagħżel li timxi f'ċerta direzzjoni - dan l-impenn stess se jagħtik skop u jgħinek tiffoka fuq prioritajiet u kif se tasal. 3. Din hi mixja li fiha jien m'inhix waħdi: miegħi hemm Alla nnisfu u oħrajn. 4. L-għajnuna ta' Alla hi meħtieġa: din se tagħmel id-differenza kollha. Jeħtieġ li nfittixha!

Hemm bżonn inkun qassis biex ngħin? Hemm diversi modi kif wieħed jista' jgħin fis-soċjetà. Kull għajnuna hija valida u mportanti. Il-qassis illum jidher qisu "aċċessorju" — xi ħaġa li ngħaddu mingħajrha. Qisu l-qassis mhux meħtieġ bħalma hu l-ikel, l-edukazzjoni u x-xogħol. Li jkollna l-qassisin tidher xi ħaġa miżjuda mal-ħajja ta' kuljum. Imma ninsew li l-qassis ukoll jgħin b'mod uniku, u jekk l-għajnuna tiegħu tkun nieqsa, s-soċjetà se tbati. Il-qassis hu sinjal ta' kemm Alla jagħtina aktar milli hemm bżonn. Bl-għajnuna li jagħti l-qassis, l-għajnuniet l-oħra kollha li hawn isiru kompluti.


E Spark 48

A priest is also a sinner, in need of forgiveness and renewal himself

THE PRIEST: A PRAYER ON A SUNDAY NIGHT Michel Quoist

People ask a great deal of their priest, and they should. But they should also understand that it is not easy to be a priest. He has given himself in all the ardor of youth, yet he still remains a man, and every day the man in him tries to take back what he has surrendered. It is a continual struggle to remain completely at the service of Christ and of others.

A priest needs no praise or embarassing gifts; what he needs is that those committed to his charge should, by loving their fellows more and more, prove to him that he has not given his life in vain. And as he remains a man, he may need, once in a while, a delicate gesture of disinterested friendship... some Sunday night when he is alone.


The priest is called to live the Beatitudes so as to be a living sign of Jesus.

E Spark 48 Tonight, Lord, I am alone. Little by little the sounds died down in the church. The people went away, And I came home, Alone. I passed people who were returning from a walk. I went by the cinema that was disgorging its crowd. I skirted café terraces where tired strollers were trying to prolong the pleasure of a Sunday holiday. I bumped into youngsters playing on the footpath, Youngsters, Lord, Other people’s youngsters who will never be my own. Here I am, Lord, Alone. The silence troubles me, The solitude oppresses me.

Lord, I’m 35 years old, A body made like others, ready for work, A heart meant for love, But I’ve given you all. It’s true of course, that you needed it. I’ve given you all, but it is hard, Lord. It’s hard to give one’s body; it would like to give itself to others. It’s hard to love everyone and to claim no one. It’s hard to shake a hand and not want to keep it. It’s hard to inspire affection, only to give it to you. It’s hard to be nothing to oneself in order to be everything to others. It’s hard to be like others, among others, and be an other to them. It’s hard always to give without trying to receive. It’s hard to seek out others and to be oneself unsought. It’s hard to be told secrets, and never be able to share them. It’s hard to carry others and never, even for a moment, be carried. It’s hard to sustain the feeble and never be able to lean on one who is strong. It’s hard to be alone, Alone before everyone, Alone before the world, Alone before suffering, death, sin.


The priest is someone whose personal, intimate friendship with Jesus is the very heart of all he is and does.

E Spark 48

Son, you are not alone, I am with you. I am you. For I needed another human vehicle to continue my Incarnation and my Redemption. Out of all eternity, I chose you. I need you. I need your hands to continue to bless, I need your lips to continue to speak, I need your body to continue to suffer, I need your heart to continue to love, I need you to continue to save, Stay with me.


E Spark 48

A priest is a vital servant of the Christian community, but also a member of that community.

Here I am Lord, Here is my body, my heart, my soul, Grant that I may be big enough to reach the world, Strong enough to carry it. Pure enough to embrace it without wanting to keep it. Grant that I may be a meeting-place, but a temporary one, A road that does not end in itself, because everything to be gathered there, everything human, must be led to you.

Lord, tonight, while all is still and I feel sharply the sting of solitude, While people devour my soul and I feel incapable of satisfying their hunger, While the world presses on my shoulders with all its weight of misery and sin, I repeat to you my “yes” —not in a burst of laughter, but slowly, clearly, humbly. Alone, Lord, before you, In the peace of the evening.


At the Eucharist, each priest hears anew his vocation

E Spark 47

Contact Fr Michael and share your comments, suggestions, ideas or problems email: dunkilin@catholic.org Tel : 21450354 /79964557.

Vocational Centre Archbishop’s Seminary Tal-Virtu, Rabat

http://www.vocation.com/ index.aspx

One life to live, one chance to live it

e-spark 48  

Rivista ghal min qed ifittex is-sejha ta' Alla, u jrid jaghmel xi haga dwarha A resource for those seeking God's plan in their life, and who...