Page 1

E - SPARK 3

Vocations e-newsletter

Messagg tad-Direttur Avvent Websites godda Qwotazzjonijiet Rokna tac-cajt Storja E-Spark hija newletter elettronika hi mahruga mic-Centru tal-Vokazzjonijiet, tal-Virtu,Rabat . Tel: 21450354 - www.vokazzjoni.com


http://www.birthverse.com/mybirthverse.cfm

Aghzel il-Gurnata tal-Birthday u sib Vers mill-Bibbja ghalik You are a child of God, His treasured possession. He created you in His own image. He chose the day for you to be born. He has a plan and a purpose for your life. Cherish your birthverse. BIRTHVERSE consists of 366 verses chosen from the 66 books of the Bible. Each verse correlates the chapter and verse with its month and day.

http://www.ebibleteacher.com/children/ index.htm

Website fuq IL-BIBBJA


We make a living by what we get, we make a life by what we give. Sir Winston Churchill British politician (1874 - 1965)

You must give some time to your fellow men. Even if it's a little thing, do something for others - something for which you get no pay but the privilege of doing it. Albert Schweitzer French philosopher & physician (1875 1965)

Anne Frank: No one has ever become poor by giving.


K

ien hemm ġemel u dan

kien miexi flimkien ma’ sidu li kien għadu kif xtrah. Dan il-ġemel kellu zewg kelmiet maġiċi biex jimxi u biex jieqaf. Għal kull pass li jimxi ... hallelujah, filwaqt li biex jieqaf ... brejk! Dan is-sid u l-ġemel bdew mexjin: ‘Hallelujah, hallelujah ...’ F’ħin bla mistenni, bdew jaslu viċin ta’ xifer irdum ta’ xi elfejn metru fond. Bil-fixla li qabditu, is-sid nesa l-kelma maġika sabiex il-ġemel jieqaf. Meta kienu pass biss il-bogħod mix-xifer, is-sid ftakar fil-kelma u pront lissen ‘brejk’. Il-Ġemel waqaf zopptu, u s-sid, bħala radd il-ħajr lill-Mulej għajjat: ‘Hallelujah Mulej!’ U dlonk ilġemel b’sidu fuqu baqgħu neżlin għal isfel …

Cajta


SULTAN

modern ried jgħati tagħlima u sorpriża liċ-ċittadini ta’

Saltnatu. Darba waħda, bil-lejl, mar hu persona f’dalib it-toroq, u fil-bidu ta’ triq minnhom poġġa ġebla kbira kemm felah iġorr. Qegħedlha fin-nofs, u telaq. Meta beda jbexxbex, u bdew ġejjin il-karozzi, ix-xufiera bdew jilmħuha, jitkellmu hażin f’qalbhom u jgħaddu minn triq oħra. L-ostaklu waqqafhom fi triqthom. Imma xufier iktar għaqli ħa deċiżjoni diffeenti. “ Jekk ninżel, ineħħiha,” haseb f’qalbu,”inkun nista’ ngħaddi jien, u minn jiġi warajja.” Niżel, ġabar l-enerġija kollha li kellu, ħakem sew il-ġebla u beda jċaqlaqha. Malli refagħha mill-art, induna li ien hemm speċi ta’ borza mdaqqsa. Fetaħha u jsibha mimlijamuniti tad-deheb. Dik li mill-bogħod dehret ostaklu, mill-viċin instabet li kienet teżor.

Ghal hafna, il-Quddiesa tal-Hadd saret ostaklu….min jaf kieku niedhdu l-iskomdu nerghu nersqu lejha mill-gdid, niskoprux dak li tassew hi: tezor. Alla jixraqlu l-attenzjoni u l-gratitutdni kollha taghna. Barra minnhekk, hu fl-interess taghna li nergghu niskopruh. Minghajru ahna nkunu tassew fqar………...

e-spark 03  

Rivista ghal min qed ifittex is-sejha ta' Alla, u jrid jaghmel xi haga dwarha A resource for those seeking God's plan in their life, and who...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you