Page 1

39. ÅRGANG - NR. 2

April - maj - juni - 2021


Roskilde Tlf. 4638 0200 www.danskboligbyg.dk

nb Radio er en professionel virksomhed, med et stort udvalg og høj viden på mange produktområder

Industrivej 3 • 4000 Roskilde • Tlf: 46352791 nb@nbradio.dk • www.nbradio.dk


Krykkens kommentar Kære alle sammen og ”JUH HUE” hvor glædeligt, I dag den 04. maj 2021 har vi nu modtaget myndighedernes regelsæt for, at vi kan starte op igen med at mødes og dyrke vores idrætter. For at få det hele til at spille igen har Jan Hansen og jeg drøftet genåbningen af RHIF på alle sportsgrene. Derfor er vi nødsaget til at lave vores regler i overensstemmelse med Roskilde Kommune, Roskilde Idræts Union, Parasport Danmark, Bowlingcenteret, samt Kildegården. For at kunne nå at for tingene sat på plads for de enkelte sportsgrene har vi besluttet, at alle starter op i uge 20 fra Mandag den 17. maj 2021 med Tandem, El skydning. Tirsdag den 18. maj 2021 starter Show Down. Onsdag den 19. maj 2021 starter almindelig skydning og måske træning Show Down. Hvis Roskilde kommune åbner vores svømmehaller starter onsdag svømning også på Sct. Jørgens skole den 19. maj . Torsdag den 20. maj 2021 starter Boccia og Bowling, hvis Bowlings centeret har åbnet. Fredag den 21. maj 2021 starter Goalball på Hedegårdens Skole.

KRYKKEN

Lørdags svømning starter den 22. maj 2021 på Maglegårds Badet, hvis Roskilde Kommune har åbnet. Onsdag den 02. juni 2021 indkaldes til bestyrelsesmøde kl.18.00 og den 16. juni 2021 indkaldes til Generalforsamling kl. 19.00 begge dage på Kildegården. Hvor er vi glade for at det endelig kommer i gang igen. Stort tillykke til os alle i RHIF, hvor alle forhåbentlig har det godt og er friske på at dyrke sport igen. Derfor har vi også besluttet, at alle der dyrker sport i klubhuset gerne må droppe sommerferien og træne og spille som erstatning for de mange dage I har mistet. Med venlig hilsen Geert Hansen Jan Hansen Formand Næstformand

3


Arne Stubbe Automobiler -hvor tilfredserne mødes!

Vi er autoriseret bilforhandler af Toyota, Renault og Dacia

Find os her Måløv Byvej 7 2750 Ballerup +45 44 97 21 70 Betonvej 2 4000 Roskilde +45 46 33 04 00 Email: stubbe@stubbe.dk

H immelev vvs A pS Himmelev Bygade 38 4000 Roskilde Jørgen Bonfils.

2044 4956

Kjeld Bonfils.

2326 8030

himmelevvvs1@gmail.com 4

tlf. 4635 4935


Showdown Showdownafdelingen har været lukket siden vi holdt juleafslutning tirsdag d. 8. december 2020, lige som resten af RHIF også har været. I løbet af de første 3 måneder af 2021 er der kommet flere udmeldinger fra regeringen, med en forsigtig og kontrolleret genåbning af Danmark. Udmeldingerne har dog kun omhandlet skoler, detailforretninger og udendørs idræt. Indendørs idrætten blev fortsat holdt lukket frem til d. 5. april i første omgang. Regeringens rammeplan for den videre genåbning af landet kom d. 23. marts, og ifølge denne plan vil indendørs idræt først blive åbnet d. 6. maj 2021.

Derfor er det blevet besluttet i showdownafdelingen at vi ikke holder sommerferie i år. Lige så snart vi får lov til at åbne, vil der være (genop) træning, så vi er kampklare til de kommende stævner i den nye sæson. Der er planer om at starte en ny uforpligtende klubturnering i løbet af sommeren, når vi er kommet i gang. Det er en tidsløs turneringsform, hvor alle dyster mod alle på frivillig basis. Det er simpelthen en Udfordringsliste, hvor man dyster om at få den bedste placering på listen. Der bliver ikke registreret point, og det er udelukkende en vundet kamp der giver en bedre placering. Dermed vil Udfordringslisten også vise lidt om styrkeforholdet mellem de enkelte spillere. Udfordringslisten kommer til at køre uafhængig af vores hidtidige klubturnering. Der er også planer om at genoptage vores klublørdage, hvor der bliver inviteret spillere fra andre klubber. Men i skrivende stund håber vi dog først og fremmest på at få lov til snart at åbne igen. Lars

KRYKKEN

5


Showdown Cup Danmark stævne 2 og 3, samt FM Som I ved, har coronavirusen beholdt sit faste greb i hele landet siden jul og nytår. Og d. 13. januar forlængede Regeringen endnu en gang nedlukningen af landet, den gang frem til d. 7. februar.

Trods uvisheden om corona-situationen i april måned havde RHIF tilmeldt 4 spillere til stævnet d. 10. og 11. april. Det var Alisa L. Andersen, Lene Christiansen, Nicklas Tegner og Lars F. Rasmussen.

Forlængelsen medførte at Showdown Cup Danmark (SCD) stævne 3 blev flyttet frem til weekenden d. 10.- og 11. april 2021. Forbundsmesterskabet som skulle have været afholdt i den sidstnævnte weekend, blev aflyst samtidig med flytningen af SDC stævne 3.

D. 23. marts kom den længe ventede Rammeplan for de næste faser af genåbningen af Danmark. Ifølge denne plan skulle der først åbnes for indendørs idræt d. 6. maj 2021. Det samme gjaldt bl.a. for restauranter, og dervwed kunne Fuglsangcentret ikke lægge lokaler til showdownstævnet i april, som derfor blev aflyst.

Og da FM blev aflyst, bliver der ikke udnævnt en Forbundsmester i 2021. I slutningen af januar blev restriktionerne igen forlænget, denne gang frem til d. 28. februar. Og med dette var der stadig et lille håb om at stævnet i april kunne gennemføres som planlagt. I slutningen af februar blev der blandt andet åbnet for udendørs idræt. Men indendørs idræt blev fortsat holdt lukket, foreløbigt frem til d. 5. april.

6

Dermed er Showdown Cup Danmark sæson 2020-2021 desværre lukket ned, og der bliver ikke kåret en vinder for denne sæson. Nu håber vi at coronavaccinerne når at slå igennem, så vi kan få en mere normal stævnesæson fra september og frem. Indbydelsen til Showdown Cup Danmark sæson 2021-2022 stævne 1., bliver udsendt i midten af juni, og

KRYKKEN


Se udgivelsen

ONLINE Scan her

fristen for tilmelding kommer til at ligge i midten af juli. Det næste individuelle forbundsmesterskab i showdown afholdes lørdag den 2. og søndag den 3. april 2022. Lars

Parasport Danmark’s Forbundsmesterskab 2021 blev aflyst allerede i første halvdel af januar måned. Derved bliver der ikke kåret en Forbundsmester i 2021. Næste Forbundsmesterskab bliver afholdt i weekenden d. 2.- og 3. april 2022. Samtidigt med at at FM blev aflyst, blev det 3. stævne i rækken af Showdown Cup Danmark (SCD) flyttet fra weekenden d. 6.- og 7. februar til weekenden d. 10.- og 11. april 2021. Og da SCD stævne 2 i november 2020 blev aflyst, blev stævnet i april 2021 ændret til stævne 2 i rækken af SCD. Og det blev det sidste og afgørende stævne i denne sæson. Indbydelsen til dette stævne kom onsdag

KRYKKEN

d. 13. januar, samme dag som Regeringen endnu en gang forlængede nedlukningen af landet. Denne gang frem til d. 7. februar, og stadig med et forsamlingsforbud på mere end 5 personer. Endelig bliver indbydelsen til SCD stævne 1 i sæson 2021 – 2022 udsendt i den første halvdel af juni måned, med tilmeldingsfrist i midten af juli måned. Så håber vi alle at der er godt styr på corona-situationen, så vi kan komme tilbage til en mere normal afvikling af stævnerne i SCD i den kommende sæson. Lars

7


Bowling Lige som alt andet, blev bowlingen også lukket onsdag d. 9.december 2020. I første omgang skulle nedlukningen vare til d. 17. januar 2021. Men coronaen ville noget andet. Det gjorde at genåbningen hele tiden blev rykket med et par uger. Endelig d. 23. marts kom regeringens rammeplan for genåbning, og ifølge denne plan kan bowlerne først komme i gang fra d. 6. maj, ligesom al anden indendørs idræt. Nedlukningen i december måned og efterfølgende alle forlængelserne, betød også at RM blev lukket ned. Det skyldtes at nogle af de deltagende klubber ikke havde kunnet nå at spille 3. runde af RM inden landet og bowlingcentrene lukkede.

Alt dette dog på betingelse af, at regeringens genåbningsplan holder, og at bowlingcentrene også får lov til at åbne fra d. 6. maj. Efter en forespørgsel til de enkelte bowlere, er det besluttet at vi springer sommerferien over, så der er bowling hver torsdag, fra genåbningen og frem til juleferien. Det vil sige at sæson 2020-2021 løber frem til d. 31. juli 2021, og sæson 2021-2022 starter d. 1. august 2021, for bowlingafdelingens vedkommende. Beslutningen blev truffet efter at lidt over halvdelen af bowlerne havde meddelt at de ønskede at bowle i sommerferien.

Nedlukningen af RM betød at der heller ikke blev afholdt et FM i 2021, og dermed er der ikke blevet kåret en Forbundsmester i bowling i år.

Når der bliver åbnet for indendørs idræt og bowling, vil der stadig være nogle retningslinier der skal overholdes for at kunne deltage i bowlingen. Der vil blandt andet helt sikkert være krav om vaccinepas, for at få lov til at komme i klubhuset og i bowlingcentret.

Nu håber vi at vi får lov til at bowle igen, efter d. 6. maj. Holder regeringens plan, er det planlagt at der skal afholdes et genåbningsmøde for bowlerne i klubhuset lørdag d. 8maj, og med første spilledag torsdag d. 13. maj.

I den nye sæson er det atter planlagt at der skal afholdes RM og FM i bowling. Parasports idrætsudvalg for bowling i region 2, har afholdt generalforsamling d. 29. marts. Op til generalforsamlingen var der lavet et forslag til en kalender

8

KRYKKEN


med datoerne for hver af de 6 runder, som RM består af. Disse datoer skal nu fremlægges for de andre regioner med bowling i Danmark. De foreløbige datoer for RM og FM er følgende:

Til sidst vil jeg blot ønske alle bowlerne og hjælpere i bowlingafdelingen, samt alle medlemmer i RHIF en rigtig god sommer. Og så håber jeg at vi alle er kommet i gang med vores idrætter, når I læser dette. Lars

Foto: Af Prostock-studio/www.shutterstock.com

Næstved Den 25. September 2021, Grøndal Centret Den 30. Oktober 2021, Næstved Den 27. November 2021, Grøndal Centret Den 29. Januar 2022, Næstved Den 26. Februar 2022, RM Grøndal Centeret Den 19. Marts 2022, FM Den 23. april 2022,

Som sagt, er de ovennævnte datoer foreløbige. De endelige datoer bliver fastlagt på Landsmødet for bowling. Dog skal der også tages forbehold for ændringer i forbindelse med hele coronasituationen hen over sommeren.

KRYKKEN

9


DANSK MILJØFORBEDRING A/S

TAGRENSNING OG FACADERENSNING – VI RENSER ALLE TAGE OG FACADER

Beredskabsvej 19, DK - 2640 Hedehusene Telefon: +45 7070 2480 E-mail: info@damifo.dk • www.damifo.dk

Veddelev Bygade 43 • 4000 Roskilde Tlf.: 40 83 15 50 E-mail: pr@prtagrens.dk

www.prtagrens.dk

www.ordergroup.dk Holbækvej 201 • 4000 Roskilde • +45 44 22 70 40 • info@ordergroup.dk

10


Komplottet:

Illustrationer: Freepik.com

Et komplot truer, og det sker lige her i Danmark. Har du bemærket, at trapperne er blevet stejlere. I går gik jeg på indkøb og bemærkede, at gaderne er blevet længere. Tyngdekraften er tiltaget, hvilket jeg specielt mærker, når jeg skal rejse mig fra sofaen. Dette gælder også for dagligvarer. Posen er blevet meget tungere i løbet af de sidste år. Masser af mennesker taler mere utydeligt; de hvisker næsten og mange forventer, at man har lært at mundaflæse. Folk på min egen alder ser i dag væsentlig ældre ud end mig. Spejle er ikke hvad de har været. Folk kører hurtigere end før og dytter, blinker og gestikulerer meget ad dig når du kører er i bil. Udgiverne af aviser etc. er med i komplottet. De er begyndt at skrive med meget små bogstaver. Nu må politikerne se at vågne op, og få standset denne uhørlige udvikling! Indsendt af Lars Rasmussen

Støt vores annoncører... ...de støtter os

KRYKKEN

11


HIMMELEV DYREKLINIK

Himmelev Dyreklinik er en moderne, specialiseret smådyrsklinik, der ligger centralt i Roskilde.

HIMMELEV DYREKLINIK Byleddet 4 • 4000 Roskilde • Telefon 46 36 22 66 www.himmelevdyreklinik.dk

Gladsaxe Vognmandsforretning ApS

Harestien 9 • 2880 Bagsværd Tlf.: +45 44 49 12 11 info@gladsaxevognmand.dk www.gladsaxevognmand.dk

Træfældning · Grøn pleje · Flishugning Anlægsarbejde · Stubfræsning Orehøjvej 35 · Gevninge 4000 Roskilde · Tlf. 20 83 99 72 mail@tommalling.dk

12

Gevninge Autocenter v/Hasse Albrechtsen • Telefon 46 400 450 • Mobil 216 04 216 www.gevningeautocenter.dk


Roskilde Handicap Idrætsforening Formand Geert Hansen E-mail: formand@rohif.dk

Kasserer Kirsten Kjeldstrøm Mail: Kasserer@rohif.dk

Næstformand Jan Hansen E-Mail: n-formand@rohif.dk

Sekretær Poul Madsen E-mail: sekretaer@rohif.dk

Klubhus Indkørsel fra Møllehusvej 22 Kildegården nr. 10 4000 Roskilde

Klubhus/Kiosk Geert Hansen Byg-kiosk@rohif.dk Redaktør Krykken Emil Jørgensen E-mail: redaktoer-krykken@rohif.dk

Medlemskab og kontingent Et medlemskab af Roskilde Handicap Idrætsforening koster årligt: Aktive medlemmer, under 25 år. kr. 1.100 / Svømning kr. 1.500 Aktive medlemmer, over 25 år. kr. 1.700 / Svømning kr. 2.000 Støttemedlemmer betaler fra kr. 200. Kontingentet for aktive medlemmer opkræves halvårligt. Et aktivt medlemskab giver adgang til alle vore aktiviteter. I svømmehallen er det endvidere således at du har lov til at have en gæst med til lørdagssvømningen.

KRYKKEN

13


Støt vores annoncører... ...de støtter os

Malerfirmaet

Kaj Lindstrøm Mette K. Søegaard Mobil: +45 24 49 31 75

MKS Regnskab Agervænget 9, Snoldelev Dk-4621 Gadstrup

TÆNK ANDERLEDES

Moseager 26 2640 Hedehusene Tlf. 31401606

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer. Vi har mange års erfaring og kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet. Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers, visitkort, etc. Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores erfaring...

FL SportMarketing · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

14


Afdelingsledere Se mere på www.rohif.dk under Idrætter Bowling/ Showdown Lars Friis Rasmussen torsdag 13-14 Bowlingcentret Bowling@rohif.dk Ro`S Have 16, 4000 Roskilde Showdown showdown@rohif.dk Tirsdage kl.: 11 – 18 Onsdage kl.: 17 – 22.30 Klubhuset kildegården nr. 10

Svømning Annika Senbergs E-mail: svoemning@rohif.dk

Boccia Ulrich Banas Boccia@rohif.dk Torsdag 14.00-17.00 Klubhuset kildegården nr. 10

Maglegårdsbadet Bakkesvinget 67, Roskilde Lørdag: 10-12 Kontakperson: Annika Senbergs E-mail: svoemning@rohif.dk

El-skydning Jan Olsen El-skydning@rohif.dk Mandag 13-16.30 Klubhuset kildegården nr. 10

Tandem Ole Bæk Klubhuset Mandag 9.30-13.00 E-mail: Tandem@rohif.dk

Skydning Kathe Hansen skydning@rohif.dk onsdag 13-16.30 Klubhuset kildegården nr. 10

Sct. Jørgensbadet Indkørsel efter helligkorsvej 40, Roskilde Onsdag 16.30-18.30 Kontaktperson: Peter Lendal E-mail: svoemsctjoergens@rohif.dk

Krykken Emil Jørgensen Deadline Næste nr.3 31-08-2021 E-Mail: redaktoer-krykken@rohif.dk

Annonceekspedition:

PARASPORT Danmark • Agerbakken 21 • 8362 Hørning Tlf. 87 93 37 86 • Email: info@handicapinfo.dk

Layout & Tryk:

FL Tryk • Agerbakken 21 • 8362 Hørning • Tlf. 70 22 18 70

KRYKKEN

15


Roskilde Handicap Idrætsforening Kildegården nr. 10 - 4000 Roskilde Indmeldelse Navn: Fødselsdato: Adresse: Post nr: By: Telefon: Mobil: Email: Aktiv medlem

/

Støttemedlem

Kontigent indbetaling til foreningens konto: Danske Bank - 15517150070936 Husk at påføre navn og fødselsdato på indbetalingen

Dato:

/

20

Underskrift: 16

KRYKKEN


Smilebåndet Fruen i huset tager alle kneb i brug for at få lidt opmærksomhed fra manden, som sidder foran tv’et og ser sport. Hun danser forførende, samtidig med at hun smider tøjet stykke for stykke. Til sidst siger hun fortørnet: - Sig mig, lægger du overhovedet ikke mærke til, hvad jeg laver? - jo svarer manden irriteret, kan du ikke sortere det vasketøj et andet sted?

Hvis skytter spiser sigtebrø d, er det så dop ing?

Faldskærm sælges. Kun brugt en gang. Aldrig åbnet.

KRYKKEN

Illustrationer: Freepik.com

Bokseren havde utroligt svært med at finde sit hjørne efter fjerde runde. Han havde allerede fået 2 store sæbeøjne, og sank udmattet sammen på sin taburet. Så sagde træneren: ”Du sagde før kampen, at du kunne slå ham ud i blinde, Nu har du chancen”!

17


Møde og arrangementsdatoer 2021 Onsdag den 02. juni 2021 indkaldes til bestyrelsesmøde kl.18.00 Den 16. juni 2021 indkaldes til Generalforsamling kl. 19.00 Begge dage på Kildegården.

18


Ny garderobe? - kan vi ikke hjælpe dig med

Derimod tilbyder vi:

Sk a l d er T RY K pgåo?s - så bru

Digitaltryk der forbløffer på både lav pris og høj kvalitet Bestil online på

www.FLtryk.dk FL Tryk · agerbakken 21 · 8362 hørning · Tlf. 70 22 18 70 19


Afsender: Roskilde Handicap Idrætsforening - Kildegården 10 - 4000 Roskilde

Dedikeret

til

din

drøm

INVITA ROSKILDEٙk¡ 0zRàz³à0h‫ה׎׏‬ٙ‫…«׎׎׎ג‬³kXn(0ٙÁnIِ‫דחהגדוהגي‬

Profile for e-sider

Roskilde Handicap Idrætsforening 2/21  

Roskilde Handicap Idrætsforening 2/21  

Profile for e-sider

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded