Guia solar

Page 1

LA INTEGRACIÓ ARQUITECTÒNICA I PAISATGÍSTICA DE LA CAPTACIÓ DE L’ENERGIA SOLAR

Catàleg de recursos


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

Oportunitats i reptes d’integració Part I – El context • El potencial de l’energia solar • L’energia solar a Barcelona

Part II – La tecnologia solar • L’energia solar tèrmica • L’energia solar fotovoltaica

Part III – La integració dels captadors solars • La integració en el paisatge urbà • La integració en l’edificació • Les tipologies d’intervenció • Recomanacions per la integració dels captadors solars a la ciutat de Barcelona.


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

Part I – El context El potencial de

Coneixement de les aplicacions de l’energia solar als edificis

l’energia solar

Criteris d’aplicació de les diferents solucions (general)

L’energia solar a Barcelona

Coneixement del potencial solar i la fragilitat de l’entorn urbà

Criteris d’aplicació de les solucions solars a l’entorn urbà


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

PART II - La tecnologia solar L’energia solar tèrmica

Tecnologia solar tèrmica: Col·lectors de tubs de buit, Col·lectors plans vidrats, Col·lectors plans no vidrats Benchmarking: Fitxes, dades producte, dades contacte, dades tècniques, descripció, atributs, aplicació i imatges

L’energia solar fotovoltaica

Tecnologia solar fotovoltaica: silici monocristal·lí, policristal·lí i amorf

Benchmarking: Fitxes, dades producte, dades contacte, dades tècniques, descripció, atributs, aplicació i imatges


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

PART II - La tecnología solar

Fitxes: Benchmarking tèrmica i fotovoltaica


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

PART III - La integració de captadors solars L’energia solar tèrmica

La integració en el paisatge urbà

La integració en l’edificació

Les tipologies d’intervenció

Recomanacions per a la integració dels captadors solars a la ciutat de Barcelona


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

PART III - La integració de captadors solars

La integració en el paisatge urbà: Orientació de la xarxa viària


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

PART III - La integració de captadors solars

La integració en el paisatge urbà: Orientació de la xarxa viària


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

PART III - La integració de captadors solars

Edificació Aïllada

Alineació a vial Volumetria Específica

La integració en el paisatge urbà: Sistemes d’ordenació


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

PART III - La integració de captadors solars

Elevació –ciutat La integració en el paisatge urbà: Les visibilitats

ciutat – ciutat


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

PART III - La integració de captadors solars • Aspectes funcionals • Aspectes constructius • Aspectes formals i paisatgístics • Estratègies d’integració

La integració en l’edificació: aspectes i estratègies d’integració


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

PART III - La integració de captadors solars Façana

Coberta Plana

Juxtaposat

Sobreposat

Multifuncional

Independent

Les tipologies d’integració: Tipologies bàsiques

Coberta Inclinada

Badalot

Exterior


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

PART III - La integració de captadors solars Filtre solar Practicable Opac

Translúcid

Cromatisme Adaptable a dimensions obra Les tipologies d’integració: Atributs complementaris


Context

Tecnologia

Integració

Metodologia

PART IV - Metodologia F (Orientació xarxa viària

= M

,Sistema ordenació

,Visibilitats)

a) es recomanen solucions tipus més adequades per a cada localització

Criteris per a la integració dels captadors solars a Barcelona: Metodologia


Context

Tecnologia

Integraci贸

PART IV - Metodologia b) es donen criteris generals de disseny per al projecte de captaci贸 solar

Criteris per a la integraci贸 dels captadors solars a Barcelona

Metodologia


Context

Tecnologia

Integraci贸

PART IV - Metodologia

Criteris per a la integraci贸 dels captadors solars a Barcelona

Metodologia


Context

Tecnologia

Integraci贸

PART IV - Metodologia

Criteris per a la integraci贸 dels captadors solars a Barcelona

Metodologia


Hàbitat Urbà Ajuntament de Barcelona

Treball realitzat per: Marina Cervera - Josep Mercader (Arquitectes)

Coordinat per: Fermín Jiménez (Agència d’Energia de Barcelona)