Page 1

Sissejuhatus 10-15 minutit

e-Õppe Arenduskeskuse roll ja tegevused haridusasutustes.

I Koolitused 30 minutit

E-õppe koolitusprogramm sh sisekoolitused. Haridustehnoloogilised pädevused ja nende kaardistamine koolituste ja pädevuste veebis.

II Elektroonilised õppematerjalid 30 minutit

Üldpõhimõtted õppematerjalide loomisel. Autoriõigus ja õppematerjalide litsentseerimine (Creative Commons). Võimalused õppematerjalide jagamiseks ja kasutamiseks.

III Kvaliteet 30 minutit

Kvaliteetse e-kursuse loomise põhimõtted. E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine oma kursusele.

IV Õpikeskkonnad 30 minutit

Õpikeskkondade kasutamise ideoloogia. Avatud ja suletud õpikeskkonnad, Moodle’i näide.

V Õppimine ja õpetamine digiajastul 45 minutit (loeng ja diskussioon)

Erinevad eksperdid jagavad kogemusi digiajastu põhimõtete rakendamisest õppetöös.

Vajaduse korral lisaks praktikumid

Lisainfo ja infotunni tellimine: Triin Pajur e-Õppe Arenduskeskuse koolituse projektijuht triin.pajur@eitsa.ee www.e-ope.ee

Illustratsioonid: Eerik Kändler

Digiajastu infotund haridusasutustele Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskus pakub kõigile haridusasutustele võimalust tellida endale digiajastu infotund. Infotunni programmist saab iga haridusasutus vastavalt oma soovidele välja valida teemaplokid, mis kõige enam huvitavad. Mida võidab haridusasutus? ÖÖUue põlvkonna vajadustele vastav õppeprotsess ÖÖDigiajastule vastavad kvaliteetsed õppematerjalid ÖÖInnovaatiliste õpetajate kogukonna loomine Aitame haridusasutustel digiajastu uksest sisse astuda!

Digiajastu infotund haridusasutustele  

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskus pakub kõigile haridusasutustele võimalust tellida endale digiajastu infotund. Infotun...