e-Õppe Uudiskiri, kevad 2016

Page 1

ISSN 1736-6186

Number 39 | KEVAD 2016

uudiskiri.e-ope.ee

Miks on 천pilaste digip채devused olulised? G lk 10

Wifi koolis on rohkem kui l천bus ajaviide G lk 34

Fiiberoptiline haridustee G lk 4

J체rgen Ligi: mulle meeldib vaidlus ja informatsioon G lk 2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.