Page 65

Kasulik lisainfo

| 63

Allikad 1. Buehl, D. (2001). Interaktiivõppe strateegiad klassiruumis. Omanäolise Kooli Arenduskeskus. 2. Jarvis, P. (1998). Täiskasvanuharidus & pidevõpe. Teooria ja praktika. Tallinn: SE & JS. 3. Karm, M., Marandi, T., Pilli, E., Poom-Valickis, K., Pilt, L. (2010). Aktiivõppemeetodid e-õppes. E-kursuse õppematerjal. 4. Koumi, J. (2006). Designing video and multimedia for open and flexible learning. Routledge, USA. 5. Lerkkanen. M.-K. (2007). Lugema õppimine ja õpetamine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 6. Lindgren, H. C., Suter, W. N. (1994). Pedagoogiline psühholoogia koolipraktikas. Tartu: Tartu Ülikool. 7. Läheb, R., Pilt, L., Ruul, K. (2006). E-kursuse kvaliteedi käsiraamat. e-Õppe Arenduskeskus. 8. McKeachie, W. J., Chism, N., Menges, R., Svinicki, M., Weinstein, C. E. (1994). Teaching Tips. Strategies, Research and Theory for College and University Teachers. D. C. Heath and Company. 9. Paulsen, M. F. (2003). Online Education. NKI Forlaget, Norway. 10. Rowntree, D. (1990). Teaching through Self-instruction. How to develop Open Learning Materials. 11. Räägel, K. (2004). Tants ümber tööposti. Pegasus OÜ. 12. Salmon, G. (2000). E-Moderating. The Key to Teaching and Learning Online. Kogan Page. 13. Thorpe, M. (1987). Student activities. Epistolodidactica, the European journal of distance education 1987 (2).

Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks  

e-course, e-learning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you