Page 1


5 tips van onze incasso advocaten om de aanmaning te gebruiken


Tip 1: Verstuur de aanmaning op korte termijn De gebruikelijke stappen bij een vervallen factuur zijn als volgt: • • • •

Verstuur een betalingsherinnering Bel uw debiteur voor betaling Verstuur een aanmaning Geef de incasso uit handen

Het is niet verplicht om deze aanmaningsprocedure te doorlopen, aangezien er enkel voor de particuliere aanmaning wettelijke regels zijn waar een aanmaning aan moet voldoen in verband met de veertiendagen aanzegging (ook wel de veertiendagenbrief genoemd). Wel is het gebruikelijk om uw debiteur niet direct aan te manen. Doorgaans wordt in het aanmaningsproces eerst een vriendelijke betalingsherinnering gestuurd. nadat de in de betalingsherinnering gestelde betalingstermijn is verlopen.


Tip 2: Hanteer een korte betalingstermijn in de aanmaning Een korte betalingstermijn verdient de voorkeur voor een aanmaning. Hoe lang kan deze termijn het best zijn? Hebt u eerder een betalingsherinnering gezonden met een betalingstermijn? Dan is het verstandig om in de aanmaning een kortere termijn op te nemen. Waarom? Omdat uw debiteur anders minder druk ervaart. Hoe lang moet de termijn voor de aanmaning zijn (hoeveel dagen)? In de voorbeeld aanmaning is een variabele betalingstermijn vermeld waarbinnen uw debiteur alsnog dient te betalen. Het aantal dagen van de betalingstermijn varieert van 3 tot 7 dagen en kan van allerlei factoren afhankelijk zijn. U bent zelf het best in staat om te beoordelen welk aantal dagen passend is en wat een redelijke termijn is voor uw aanmaning.


Tip 3: Verwerk nog geen kosten in de aanmaning Hoewel juridisch gezien al aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten kan worden gemaakt, is het doorgaans praktischer om dit nog niet te doen in dit stadium. Het doel van de aanmaning is immers om uw debiteur vrijwillig tot betaling te bewegen zonder de relatie onnodig te schaden. U ziet toch het liefst dat uw klant betaalt, maar ook klant blijft? Waarschuwing: Verstuur de aanmaning daarom zelf op uw eigen briefpapier. Laat de aanmaningsbrief niet versturen door een incassobureau of deurwaarder. Daarmee wekt u namelijk de indruk dat u de vordering al direct uit handen hebt gegeven. Uw klant neemt u dat waarschijnlijk niet in dank af. Zodra de vordering uit handen wordt gegeven, wordt er doorgaans wel aanspraak gemaakt op vergoeding van de kosten. Zo hoeft de behandeling van uw incassozaak voor u geen geld te kosten.


Tip 4: Neem deze maatregelen om uw verdere schade te beperken Na het verzenden van een betalingsherinnering en aanmaning en een eventueel telefoongesprek met de debiteur, hebt u zelf gedaan wat redelijkerwijs mag worden verwacht om uw openstaande factuur te incasseren. Om eventuele verdere schade te beperken kan het verstandig zijn om over te gaan tot de volgende maatregelen: Beroep doen op eigendomsvoorbehoud of recht van reclame om geleverde zaken terug te vorderen. • Beroep doen op opschorting om uw eventuele overige verplichtingen tegenover uw debiteur op te schorten totdat alsnog betaling heeft plaatsgevonden. Het verdient aanbeveling om de debiteur schriftelijk te waarschuwen als u tot opschorting overgaat. • Beroep doen op verrekening als er sprake is van een tegenvordering van uw debiteur. • Met verrekening streept u de beide vorderingen tegen elkaar weg. Het restant dient nog te worden voldaan. • Pas uw betalingsvoorwaarden aan. Bijvoorbeeld door de betalingstermijn te verkorten of door vooruitbetaling te verlangen. Boter bij de vis dus.


Tip 5: Wacht niet af als u het niet vertrouwt Als betaling uitblijft nadat de aanmaning is verzonden, is logischerwijs een vervolgstap nodig. Het verdient aanbeveling om tot incasso over te gaan 2 dagen nadat de in de aanmaning gestelde betalingstermijn is verlopen. Langer wachten heeft doorgaans geen nut, tenzij er bijzondere omstandigheden spelen. Denk hierbij aan een concrete betalingstoezegging. Waak wel voor smoesjes van uw debiteur. Waarschuwing: Wacht niet af als u het niet vertrouwt, want van uitstel komt vaak afstel. Door snel tot incasso over te gaan, is uw vordering in veel gevallen sneller betaald. Mocht je bang zijn dat de aanmaning niet doorkomt neem dan contact op met ons!

Aanmaning  

https://e-legal.nl/aanmaning

Aanmaning  

https://e-legal.nl/aanmaning

Advertisement