Page 1

Etterstadposten ETTERSTAD KOLONIHAGER

PLANTEMARKED:

TITTEN TEI: S IDE 1 8

SIDE 16

Hmm: Hva blir dette?

UTMARK: Steffens betraktninger

HOPP: Püskemysteriet løst:

ELLERS: Hagelarm 2011 s. 2 Film pĂĽ trekanten s. 3 Barneklubb s.3 Verdidokument s.4-5

Etablert 1908

juni 2011

ZTYRET HAR ORDET: SIDE 2

S IDE 11

S IDE 6 VĂĽrfest i hagen!

SIDE 10  

Eldrekaffe s. 7 VĂĽrdugnad s. 8-9 Stubbemysteriet s. 11 Hageloppet s. 14

SI D E 1 2 - 1 3

SI D E 1 3

Ramme og Vegge Gürd s. 15 1000 üpne hager s. 17 Loppemarked m grønt?. 17 Kalender + Oppskrifter s 20


STULL OG STELL

ZTYRET (inkl Larz) HAR ORDET:

BYGGESAK 1

VĂŚr bevisst!

SanitĂŚrhusnytt

VĂŚr bevisst du gode kolonist. Sommerens heteste samtaletema!! Les verdidokumentet som stĂĽr pĂĽ trykk i denne utgaven av Etterstadposten. Sett over kaffen og inviter naboer og venner til nĂŚrstudier og diskusjon om temaet. Ta initiativ! VĂŚr kreativ. Dokumentet kan bli enda bedre.

Opppussing og ombygging av sanitÌrhuset gür sin gang, og er nü godkjent hos byantikvaren. Sannsynlig byggestart i løpet av høsten.

Styret i Etterstad kolonihage hyller Oslokretsen som har tatt initiativ til ü utarbeide et VERDIDOKUMENT. Siktemület er ü tydeliggjøre vüre verdier og hvorfor og hvordan kolonihagene er en alternativ bevegelse i bysamfunnet. Oslokretsen ønsker ü belyse kolonihagene sin viktige plass i byutviklingen. Husk forresten at det er kommunevalg i september. Kanskje vi kan fü partiene engasjert og forebygge �skumle planer�Styret planlegger ü arrangere et üpent møte om temaet onsdag 24. august, kanskje etterfulgt av litt liv og rør. Enn sü lenge ønsker vi lykke til med debatten! Ztyret

2011! HAGENS EGEN KORTREISTE: Det blir Hagelarm 20. august! Hurra! Følg med pĂĽ Titten Tei og “feisbukkâ€? for mer info om band, opplegg, muligheter for ĂĽ bidra med litt dugnad pĂĽ selve dagen! Det meste kan vi avsløre nĂĽ. Opplegget blir som i fjor med mest mulig “lokalâ€? musikk fra hovedscenen i ulike avdelinger; Det blir jazz og vise, fremadstormende ung rock, samt rythm&blues og kanskje litt ska pĂĽ tampen! Som i fjor satser vi pĂĽ mange ĂĽpne hytter med varierte kulturelle bidrag, Galleri, intimkonsert, teater. Meld fra til Hege Waagbø p.72; hege.waagbo@nrk.no om dere ønsker ĂĽ bruke hytten til noe i forbindelse med Hagelarm! Meld fra Inger-Helen Giltvedt p.56; ingerhelen@gmail.com om dere vil bidra i serverings gruppa eller til Hanne Sophie Hem p.9; hannesophie.hem@krv.oslo.kommune.no, om dere vil bidra med vakt eller lignende pĂĽ selve dagen. Det kommer mer oppslag om dette pĂĽ Titten Tei.

BYGGESAK 2

Flerbruksscene Det ble pü vürmøtet gitt klarsignal til ü planlegge      

festplassen med en kostnad pĂĽ inntil 50 000,Hagens egen arkitekt, Alison Wilkinson p 16, har arbeidet videre med scenen, og slik ser skisseforslaget ut nĂĽ. Meningen er at scenen skal kunne brukes til en rekke av de arrangementene som hagen arrangerer, som loppemarked, fester og Hagelarm, og annet vi mĂĽtte finne pĂĽ, samt generell bruk av hus og festplass. Scenen er ĂĽpen i flere retninger og skal brukes i alle retninger av barn og unge i alle aldre!! HĂĽpet er at vi skal fĂĽ den ferdig til 20. aug og Hagelarm!

INNSIDE SPESIAL:

Redaksjonshuer En ĂĽrvĂĽken fotograf har avslørt manglende struktur og generell umoden møtekultur hos redaksjonskomiteen. At de i tillegg av alle steder foretrekker som redaksjonslokale “ventebenkenâ€? foran ett av hagens mange populĂŚre treffsteder sier sitt. Hjelp dem videre med stoff, bilder, tegninger, fortellinger! etterstad.kolonihager@gmail.com

SIDE 2


ARRANGEMENT

TREKANTEN KINO 2011:

Life of Brian

Himmelspretten ble markert med utekino på trekanten. På programmet stod “Life Of Brian”. Varme dager bidro til sommerstemning, hygge og latter mens kveldsmørket senket seg. Trekanten Kinos sommerprogram er av utpreget spontan

karakter og i tillegg særdeles brukerdrevet. Følg derfor med på eventuelle oppslag på Titten Tei og hold et avslappet skråblikk på egne eller andres bevegelser rundt Trekanten,så dukker nok kinotilbudet plutselig opp igjen!

PORTUGAL - NORGE:

Landskamp

Det var mange fotballinteresserte på huset da det var EM-kvalik for Norge. Kampen endte til slutt med tap men spennende

var det lenge. Flott anledning til å åpne huset for fellesskapet var det uansett. Noen for sprangridning?

FRA 5 ÅR OG OPPOVER:

Barneklubb!

I år blir det barneklubb for de som er 5 år gamle og oppover. Jeg har lyst til at vi skal lage noe til Hagelarm samt ha det gøy noen ganger i forkant av festivalen. Vi har allerede fått et oppdrag av styret og må få til et møte snart så vi kan diskutere hva vi skal, samt hvordan vi kan inkludere de som er for liten til å være med oss uten mamma og pappa. PS! Første barneklubb førstkommende søndag 26 juni ved pizzatid. Mer info på Titten Tei snart! Susser og busser og hilsener, Anna, p. 25

3 SIDE


VERDIDOKUMENT

VÆR BEVISST:

Verdidokument Oslo krets av NKHF Oslokretsen ønsker å belyse kolonihagene sin viktige plass i byutviklingen. Vi har derfor utarbeidet et dokument i to deler. Første del er et etisk grunnlag som gir retningslinjer for hvordan vi som kolonister skal forholde oss til hverandre. Den andre delen har en mer praktisk tilnærming som tilkjennegir hvilke verdier Oslokretsen verdsetter og kan være en hjelp for å finne argumenter for kolonihagesaken. Dokumentet søker å gi innsikt i kolonihagelivets verdier for gamle og nye kolonister og andre interessenter. Dokumentet skal belyse områder av kolonihagelivet og

betydningen for enkeltmennesket, familien, venner, nærmiljø og for samfunnet som helhet. Dokumentet tydeliggjør klart våre verdier og hvorfor og hvordan kolonihagene er en alternativ bevegelse i bysamfunnet. For styret i Oslo krets av Norsk kolonihageforbund: Sjur Bjørnar Hanssen og Ole Martin Holmen Mars 2011

OSLOHAGENES ETISKE GRUNNLAG: 1.I Oslohagene har alle kolonister lik verdi. 2.Kolonistene er Oslohagenes fremtid og viktigste ressurs. Kolonister har ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, men har alle de samme rettigheter, plikter og ansvar. 3.Forskjellighet og mangfold er berikende og en styrke for Oslohagene. 4.Hagene i Oslo skal være trygge, og alle kolonister skal kunne utvikle sine interesser og særtrekk.

5.Alle kolonister har rett til å bli sett, hørt, inkludert og behandlet som enkeltindivider. 6.Oslohagene tilstreber samhandling og kjennskap til hverandre, både som enkelthager og enkeltindivider. Dette vil bidra til toleranse, gjensidig respekt og forståelse. 7.Alle kolonister har et ansvar for å hindre trusler, mobbing og vold. 8.Oslohagene skal motarbeide og slå ned på alle former for rasisme og diskriminering.

SIDE 4


VERDIDOKUMENT KOLONIHAGELIVET OG BETYDNINGEN FOR ENKELTMENNESKET, FAMILIEN,VENNER, NÆRMILJØ OG SAMFUNNET: KOLONIHAGEN OG HELSE:

Solidaritet og sosial profil

Rekreasjon og fysisk aktivitet

Kolonihagene skal være et gode som alle kan få tilgang til. I dag er etterspørselen etter parseller større enn tilbudet og det er lange ventelister for å få kjøpt kolonihagehytte. Prisnivået på hyttene følger ikke eiendomsmarkedet, men er strengt regulert slik at mange har økonomisk mulighet til å få godet som en kolonihageparsell er. En undersøkelse viste at ca 50 % av parsellene hadde fått nye eiere i løpet av 1990-tallet. Medlemmene av en kolonihage skal gjenspeile mangfoldet i Oslos befolkning. Andelen av husholdninger med barn og andelen pensjonister og trygdede er høyere enn i byen for øvrig. Det er en fellesskapstenkning i kolonihagen. Ikke bare gjennom dugnader som er frivillig arbeid for fellesskapet men også gjennom arbeidsoppgaver som den enkelte må forplikte seg til å gjøre.

Hagene varierer i størrelse og utforming, men vil være et sted som krever aktivitet gjennom vedlikehold og hagearbeid. Det er et annet sted enn der man bor, et sted å reise til og et sted hvor man pleier sine sysler, venner og kjente som igjen er med på å skape variasjon og trivsel

Nærhet til natur 90 % av kolonistene bor i blokk eller bygård. Selv om kolonihagene i Oslo er plassert i selve byen, ofte med nærhet til trafikk, er dette grønne lunger for kolonistene og byens befolkning for øvrig. Disse oasene tiltrekker seg fugler og dyr; rev, elg, rådyr, grevling og mange fuglearter. Dette gir en mulighet til å oppleve årstidenes variasjon fra april til oktober som er botiden i hagen. Mange besøker hytta og hagen på dagsturer hele året.

Sosialt fellesskap og meningsfull fritid Kolonihagene tilbyr i tillegg til hagestell også aktiviteter i felleskap med de andre kolonistene. Aktiviteter som; loppemarked, markedsdag hvor markens grøde presenteres, quiz-kvelder, bridgelag, søndagskaféer, teatergrupper og kor. Dette er noe av det som er med på å skape et fellesskap.

Psykisk velvær Opplevelsen av arbeid med parsellen i møte med andre kolonister over gjerdet eller i fellesaktiviteter er med på å gi et innhold som har betydning for den enkelte. Det er lett å bli kjent og slå av en prat og dette er kanskje en av grunnene til at mange om våren lengter til å flytte fra byleiligheten hvor man knapt kjenner de som bor i samme oppgang og inn den mer åpne i kolonihagen. KOLONIHAGEN OG ALTERNATIV LIVSSTIL:

Småsamfunnet i storbyen I hagene kan de være omkring 100 parseller. Dette lager små samfunn hvor det er lettere å bli kjent og å ha felles oppgaver og utfordringer. Å ha tilhørighet til mindre felleskap er av betydning både for trivsel og helsen.

KOLONIHAGEN OG BYUTVIKLING

Den grønne by med bærekraftig utvikling Oslo har gjennom blant annet gjennom Grøntplan mange mål for å bli en mer miljøvennlig by. Byen bør ha en balanse mellom bebygde arealer og grøntområder. Kolonihagene er en del av grøntstrukturen i Oslo og sett i forhold til etterspørselen bør nye kolonihager bygges og planlegges i forhold fremtidig byutvikling. Kompostering av biologisk materiale, lavt forbruk av kunstgjødsel og plantegifter og fokus på naturens kretsløp er noen av områdene hvor kolonihagen har en økologisk betydning. Dette vil igjen føre til artsmangfold, og vil være et godt område for spredning av arter og vil også være hvileplasser for planter og dyr.

Grønne lunger tilgjengelig for allmennheten De siste årene har det vært et fokus på at kolonihagene skal tilrettelegges slik at allmennheten får mest mulig tilgjengelighet til disse grønne områdene. Dette vil gi lek og opplevelse for byens befolkning gjennom å benytte lekeplasser og turområder. Samtidig vil alle kunne delta i aktiviteter slik som kafeer, loppemarked og grøntmarked. KOLONIHAGEN OG HISTORISK BETYDNING:

Særegne kulturminner ”det enkle liv” For mange er livet i kolonihagen et alternativ til et samfunn med materialistiske verdier. I utgangspunktet hadde kolonihagene kun vann til veggen på hytta. Tomtene er små og godt utnyttet. En standardhytte kan være fra 18m2, men mange har vært kreative og bygd på i forhold til strenge regler for hvor mye som kan bygges ut.

Kolonihagene i Oslo ble etablert mellom 1907 og 1929. Tanken var at arbeiderne i byen skulle ha tilgang til småhaver. Alle politiske partier hadde kolonihagesaken på programmet på begynnelsen av 1900-tallet. Den sterke graden av regulering av bygningsmassen har gjort at kolonihagene er kulturminner som er godt bevart og med svært forskjellig særpreg. Dette har resultert i at noen av hagene er vernet av Byantikvaren og satt på” Gul liste” for bevaring.

Utnytte jorda som ressurs Et tilskudd av mat til husholdningen var tidligere en av de viktigste grunnene til å ha en kolonihageparsell. Fortsatt er dyrking av grønnsaker, frukt, bær og blomster en viktig del av kolonihagelivet.

5 SIDE

Museumshytter Enkelte av kolonihagene har selv kjøpt opp hytter av spesiell original karakter og åpnet dem som små museer for allmennheten.


NÆRMIJØ UTMARK I INDRE BYDELER:

hyllest til

ugresshjørnet

På 37-bussen er der mere end en gang opstået en kvik diskusion, om hvorvidt den korteste vej til “haven” er fra Etterstadgt. eller fra Skolen. For mig er det egentligt ligegyldigt, jeg vælger konsekvent Skolen, ikke på grund af afstanden - men på grund af “Trekanten”. Nej, det er ikke den velplejede “Trekant” inden for kolonihavens beskyttende hegn, der hvor Øvreveien og Nedreveien støder sammen og danner mødeplads for “trængende” beboere. Det er den anden “trekant” , den der er lidt mere overset, tilfældig og vildvoksende - den er der lige udenfor porten. Når 37-bussen nærmer sig Skolen, bliver min tommel altid lidt nervøs og trykker alt for mange gang på stop-knappen. Chaufførene har en tendens til at overse stoppestedet, de haster imod endestationen og kaffepausen. “Slip mig ud jag vil af med mine Ikeaposer og Coop-tilbud”. At krydse over “Trekanten”,ad den lille halvejs alstfalterede vej der fortæller om en plan der aldrig blev til noget, er som at komme hjem. Den modtager mig med varme og stilhed, det er som at jeg allerede der, er på vej ind i min anden verden, den indenfor hegnet - og “Trekanten” er forstuen. Det er ikke jernporten og Titten-Tei der tager imod mig og fortæller om mit andet liv - det er “Trekanten”der gør det! På sit bedste er det en lille urskov - en jungel og et modstykke til vores egen haves velordnede fortrineligheder. Haven hvor vi fører en intens kamp og en folkemordsagtig krig imod floraens vandartede og uægte unger. Her blander skvallerkål, hundekiks, gyllenris og løvetand sig med russerkål, lupiner, snerler og arkitektens trøst samt nogle udsendte medarbejdere fra nyperoserne oppe på Sotahjørnet. Her boltre de sig rigtigt - alle dem uden stamtavle, alle dem der ikke er representeret på Botanisk Hage’s

årlige udsalg. “Af jord er du kommet, til jord skal du blive” Hvem har ikke ved mørkets frembrud hastet over til “Trekanten” med en trillebør fuld af uønsket jord blandet med løvetand og snegle? “Trekanten” tager imod det hele, - der er ingen uønsket. Men svallerkål er ikke det eneste uønskede som befolker dette lille ingenmandsland. De tørstige sjæle fra “Heimen” har i mangfoldige tiden hygget sig i buskene på Sotahjørnet. Nu siges det, at efter år med intern magtkamp i fylla, så har en udbryderfraktion forflyttet sig, og dannet sit eget lille parti under syrenerne i den bagerste ende af “Trekanten”.....oven i købet med egne medbragte campingmøbler. Og under dem, ruller toget til Gjøvik . Toget som engang var ved at tage livet af os og som ingen idag knapt hører. Nyd de de få meter med ugræs og landlig stilhed, næste gang I stikker over til Coop for at blive deppet over de skrabede tilbud, måske kan tilbageturen gøre jer glade igen. Nyd det, for måske vil det ikke vare så længe før en ny Barcode har rejst sig. Obos har endnu engang stukket sin grådige hånd i honningkrukken, og lovet at forskønne området med kontorer og lejligheder i 6 etager. Og der er der ikke rigtigt plads til fylliker, lupiner eller halvejs astfalterede skråveje. Så snart vil vi miste vores lille uordentlige “forhave”. Steffen P.46

SIDE 6


NÆRMILJĂ˜

KOLONISTER SERVERER: Torsdag 16.juni var det eldrekaffe pĂĽ huset. Beboere fra Oppsal og Enga ble etter en tur  

    

   " Dette skal vi forsøke ü gjennomføre flere torsdager gjennom sommeren, forteller Frode. De ansatte ved Vülerenga Bo og servisesenter er nemlig svÌrt fornøyd med ü fü komme inn i hagen med sine beboere. Hagen ligger som nÌrmeste nabo rett ved senteret og en runde rundt i hagen er for mange en akkurat passe anstrengende tur. - Og sü er det selvsagt alltid mye fint ü se og følge med pü i hagen ogsü, fortsetter Frode. Det er hyggelig for oss i Etterstad Kolonihager at vüre naboer pü denne müten für glede av hagen!

NĂĽr det i tillegg er servering i vente etter promenaden, er det rimelig ĂĽ vente at det blir mange

PS! Stor takk til Frode og Festkomiteen som drar i gang dette! Ă˜nsker noen kolonister ĂĽ bidra pĂĽ en eller annen mĂĽte pĂĽ disse torsdags formiddagene? Ta kontakt med Frode p. 44/ Festkomiteen!

eldrekaffe

 # $   

 

7 SIDE


DUGNADSĂ…ND:

VĂ…RDUGNAD! % 

$ $  " &$      

 skrus pü i hyttene igjen. Sen püske gjorde at det ble litt forskjøvet start pü sesongen i ür. Det var godt oppmøte og mange til ü ta tak i det som mütte gjøres. Noen overraskelser var det ogsü i ür. Kabelbrudd til et par hytter, og Petter gikk som vanlig i skytteltrafikk for ü tette vannlekkasjer. Men det er som det skal vÌre, noe ü ta tak i nür vüren er her. Vürdugnaden var som alltid fylt av entusiastiske og blide kolonister. Full av gjensynsglede og virkelyst. Tenk ü fü ryddet og gjort klart for en ny sesong i Etterstad Kolonihage. Vürens høydepunkt. Hagekomiteen stod for levering av god jord, kompost og gjødsel. Et tilbud stadig flere benytter seg av. Stablene med sekker blir større for hvert ür.

Skrot som hadde samlet seg opp kunne kastes i innleid container, men ikke uten at alt ble sjekket av controlløren som med vükent blikk stablet opp. Selv om han ikke ser sü vüken ut pü bildet. Deilig ü kvitte seg med skrot ogsü i ür. Et berg av grøntavfall var allerede fjernet med kranbil. Spesialavfall mütte man selv ta med til Shellstasjonen. Porten ble malt, benker spylt og omrüdet renset for ugress og løv fra fjorüret. Velfortjent ertesuppe pü alle! Ros mü gis for en godt organisert vürdugnad. Stig p 59 foto og tekst

Porten males

Takk til kjøkkengjengen, Ingen dugnad uten!

SIDE 8


DUGNADSÅND:

Velfortjent pust i bakken

VERDEN UTENFOR

Brudd i en strømledning! (vær forsiktig hvor man stikker ting

Pallevis med jord og beplantning av fellesområder.

Vask av benker, og litt maling noen dager senere...

9 SIDE


MYSTERIER

påske haren

Det har i mange år og i mange hoder blitt utformet ulike teorier rundt fenomenet påskehare. Hvor kommer haren fra og hva i all verden har den med godterier å gjøre. Så også i kolonihagen. Men nå ser det altså ut til at mysteriet står foran en spektakulær oppklaring. Påskeharen er norsk, og bor i kolonihagen. Mistanken ble bekreftet i forbindelse med forberedelsen til Annas påskeverksted: Da vedlagt bevismateriale i billedform ble foreviget. Så er det dessverre slik at alt med dette likevel ikke er klinkende klart. Hvis påskeharen vitterlig bor, eller ihvertfall er hyppig gjest i hagen, så er det en god del av oss som lurer på hvorfor påskeharen elegant hopper forbi oss med godteposen sin? Så noen netter med grublerier blir det nok fortsatt...

SIDE 10


MYSTERIER FOR BARNA:

PĂĽskeverksted

moro for stor og litt større

I ĂĽr ble det holdt et PĂĽskeverksted for hagens barn. %    

Det var en strĂĽlende pĂĽskesøndag for barn og foreldre. Mens verkstedet pĂĽgikk, løp pĂĽskeharene rundt og gjemte fargede gele og sjokoladeegg pĂĽ parsellene til de som deltok. Det var grusomt varmt, og bĂĽde kaninene og sjokoladen smeltet. Takk til Hege p. 72 som skaffet kostymer! Vi var flere som hadde det utrolig festlig med kostymene, sĂŚrlig Simen, p. 56, som sa (noe ĂĄ la), “Du, du vet, jeg har alltid hatt lyst til ĂĽ vĂŚre en rosa kanin...........â€? Anna, p. 25

VISSTE DU HVA DET VAR?

Marihønelarve

Har du noen gang sett en sĂĽnn, og tenkt; “Hva i alle verden er dette?â€?

Marihøne-larver er fargerike vesener. Noen er litt smale, noen er blü eller har andre farger, men alle ser mer eller mindre ut som denne. Marihøner, Maria-fly-fly, eller pü latinsk, Coccinellidae, er kule biller. I Norge er det minst 54 forskjellige arter, og over 5000 pü verdensbasis! De kan ha forskjellige farger, størrelser, og antall prikker. Antall prikker har ikke noe ü si om hvor gamle de; -de fleste lever i ca. et ür. De er ogsü supernyttige ü ha i hagen: Som et av verdens søteste rovdyr spiser marihøner büde bladlus, skjoldlus og andre ekle ting som liker ü suge livet ut av plantene vüre. Det vil si alle bortsett fra den 22-prikkete varianten som er vegetarianer og lever av en plantesnyltende sopp! Alle biller, ogsü marihøner, gür gjennom noe som heter metamorfose, en total forvandling fra egg til larve, til puppe, til en voksen bille........Super spennende!! Anna P. 25

MYSTERIET VED HUSET:

Stubbe! Pü siste redaksjonsmøte ble det nevnt at det stür en stubbe utenfor Huset og at noen lurer pü hvorfor den stubben stür akkurat der. Oppdraget med ü undersøke saken gikk selvfølgelig til meg. Jeg har brukt hele min journalistiske erfaring og teft pü denne spennende saken og har snakket med en kilde, som jeg selvfølgelig ikke kan avsløre, som kunne fortelle følgende: Det sto ei diger gran utenfor Huset i riktig gamle dager og den slo lynet ned i midt under en høstfest og gamle Frank Hansen gikk ned for full telling og ble kjørt pü Aker og mütte amputere büde hue og rÌva. Grana tok fyr og kunne sees som en kjempefakkel helt til Bygdøy. Hendelsen la en liten demper pü høstfesten og Frank ble aldri helt seg selv igjen. Jeg har snakket med en annen kilde som tror at det kanskje er en lysstolpe, men det er sannsynligvis bare dikt og forbannet løgn. Holmen, P.29

11 SIDE

Den mystiske stubben. (og innfelt Frank Hansen like før ulykken)


HAGELIV

VĂ…RFEST

'*"  $$

 

  #<  

  

festkomiteen alle kolonistene til og arrangerte en super fest! La dette bli en tradisjon! Det vartet velkomstdrikk og barservering, griller var satt opp til medbrakt føde, og det ble servert kaffe med nydelige hjemmebakte kaker. En stor overraskelse var det at de hadde invitert et flott orkester, Goylem Space Klezmer, som spilte og sang israelsk musikk, som kan minne om balkanrytmer.

Sang og musikk bidro til gla-stemning pü grillfesten. Vürglade kolonister koste seg i farvesterke antrekk. Vürfesten ble en flott opplevelse. Leve vürfesten og hurra for festkomiteen. En stor takk til festkomiteen som inviterte til vürfest! Og som sagt: Dette bør bli en tradisjon tekst og foto Stig p 59

SIDE 12


HAGELIV

En fornøyd festkomite! Tusen takk forresten!

BOBLEBLĂ&#x2026;SENDE

Couchsurfers = > @   

reiser verden rundt og sover pü sofaer til de som vil ha de. Tanken bak, forut at det er büde gøy og gratis, er ü gjøre verden mindre, danne vekst og forstüelse gjennom ü oppleve felleskap, lÌre, utvide perspektiver, samt ü ha inspirerende møter og opplevelser pü tvers av kultur og alder.

Grillene varmet

Dette kan man gjøre enten ved ü surfe selv, eller vÌre host. I forrige uke ble Maja, p. 54, vertinne til minst 4 surfere. Jeg traff to, Bo, fra Tyskland, og en mann fra Poland som hadde et navn jeg aldri klart ü forstü hva var. Disse reiser rundt med sine venner, ser Europa, har det herlig, holder boble show, og selger süpeboble blanding. Maja sa at hun aldri hadde truffet sü vakre mennesker. Bo og Maja holdt en mini süpeboble workshop pü vür skoleavslutning i forrige uke. Det var flere av hagens (barn) i alle alder som kom for ü prøve. Noen kjøpte utstyr, meg inkludert, sü flere bobler blir det ü se i hagen i sommer. For de som har lyst til ü lese mer om ü surfe, se: www.couchsurfing.org. Anna p 25

-og gledet

13 SIDE


HAGELIV

HAGELOPPET

Den første søndagen i mars er dagen for arrangementer med lange tradisjoner, og for arrangementer arrangert for første gang. 6. mars 2011 gikk historiens første Hagelopp av stabelen, i strålende vintervær og med silkeføre. Ca 25 unger i varierende alder gikk den krevende øvelsen Runden som var på ca ... meter(her kommer Brita med gpsmåling, det var ca 450 meter), og ble de lykkelige eiere av fantastiske medaljer og flotte diplomer. Liv kokte kaffe og varm saft, Larz delte ut diplomer og foreldre, tanter, besteforeldre og venner av hageboerne heiet på deltagerne langs løypa. Og inne i Huset viste vi Vasaloppet på storskjerm til inspirasjon og etterfølgelse. Alle hjalp til å rydde og ordne, nesten ingen barn ble gjenglemt i løypa og alle var glade

Liv har en plan om å gå Vasaloppet i 2013 og tenker ta med seg hele denne gjengen for å løfte seg frem de ni milene til Mora (Sannsynligheten for at dette gjennomføres? Tja, kan griser fly?). Vi satser i alle fall på gjentagelse av Hageloppet første søndag i mars 2012. Liv B p.80

SIDE 14


VERDEN UTENFOR

ETTERSTADPOSTEN ANBEFALER:

Ramme Gaard

C J  Q  UW  X"

J

  Y X [ \ 

ildsjel og eksentriker, og byr pü økologisk kafÊ, husdyr, turer med hest og vogn, Shakespearfestival,   C" %

\ ]    !

Det er overraskende at denne hagen ikke er bedre kjent, kanskje er det fordi den bare er ĂĽpen noen fĂĽ dager i ĂĽret. GĂĽrden er ĂĽpen hver dag og kafeen er ĂĽpen i helgene, men hagen er som oftest stengt. I sommer er den ĂĽpen hver torsdag i fellesferien. VĂŚr der pĂĽ en av disse dagene og fĂĽ med deg en helt spesiell opplevelse. Det finnes svĂŚrt lite informasjon bĂĽde pĂĽ Ramme og pĂĽ nettet om det store antallet vekster hagen inneholder, men vi kan jo nevne at hagens sortsliste bl.a. inneholder over 40 ulike magnoliakultivarer. Petter Olsen har hentet inspirasjon til hagen fra Italia, Hellas, England, Kina og ogsĂĽ en god del fra sitt

eget fantasifulle hode, og Rammes sjefsgartner Tommy Ahnby, har laget en hage som tar pusten fra de fleste. Ungene vil ogsü kose seg pü Ramme. KafÊen, som holder til i et hyggelig og ganske rart hus (russisk mummitrollstil?) byr pü duftende gjÌrbakst og økologisk is, og grisene, gullfasanene og de rare hønene er morsomme ü se pü. Pü www.rammegaard.no finner du veibeskrivelse og üpnningstider. God tur! Tone p. 29

VI ANBEFALER OGSĂ&#x2026;:

Vegge Gürd Vegge Gürd gartneri og hagesenter ligger like ved Horten og har et usedvanlig stort og spennende utvalg av trÌr, busker, stauder og sommerblomster. Dette er et sted drevet av entusiastiske fagfolk med hjerte for hage og alle som er interessert i noe annet en det smale og ofte dürlige utvalget de store kjedene byr pü vil finne mye fint her. Vi støtter Vegge! Du finner mer informasjon pü www.veggegard.no

Vegge GĂĽrd: Det lille hagesenteret med det brede sortimentet.

15 SIDE


HAGESTELL

PLANTEMARKED i:

PLANTEMARKED i:

HAGEN VÅR!

BOTANISK HAGE

4. juni ble det arrangert plantemarked i hagen. Stolt og fornøyd har vi gjennomført plantemarked med bidrag fra egne hager.

Det er blitt folksomt på det årlige markedet i Botanisk Hage, som i år fant sted 29.Mai. 4-5000 mennesker hadde vært innom i løpet av dagen.

“Har du småplanter til overs? Skulle du ønske du kunne kjøpe småplanter for en slikk og ingenting? Synes du det hadde vært herlig å slippe å gå ut av porten i hagen for å kjøpe småplanter?” Med denne oppfordringen ble kolonistene invitert til å dele av egen overflod og for andre å få kjøpt planter for en billig penge.

I år var det rikelig med planter å velge fra og ikke nødvendig å stå først i køen for å sikre seg noe å ta med hjem.Her finner man planter som ikke er så vanlige å få kjøpt, og det er nesten vanskelig å ikke gå amok blant bodene. Stig P. 59

Flere møtte opp med overskudd av planter etter å ha sådd eller gravd opp planter som har sådd seg selv i hagen. Det var mulig å finne spennende ting på paviljongen! En utrolig overflod av planteliv som skjuler seg nemlig på de 88 parsellene. Vi håper og tror at plantemarked i hagen blir et fast innslag på aktivitetskalenderen, og kanskje vil flere ha dette i tankene når de sår og tynner i hagen. En hage med respekt for seg selv må ha et slikt marked for å spre mangfold og hageinteresse. Nesten alt av planter ble solgt for en latterlig billig penge, -det kom inn 604 kr og innektene går til hagen. 320 av dem ble brukt til å kjøpe inn et lite lønnetre, som skal stå i bedet på plassen foran Huset. Det håper vi faller i smak hos alle. Takk til alle for planter og deltagelse! Stig P. 59 og hagebrukskomiteen.

SIDE 16


HAGESTELL

ETTERSTAD KOLONIHAGER ER PĂ&#x2026;MELDT TIL:

1000 ĂĽpne hager! SĂ&#x2DC;NDAG 14. AUGUST 2011

Hageselskapet inviterer alle hageeiere og ansvarlige for skoler, helseinstitusjoner, parker,    ^ ""    $  søndag 14. august 2011. Det er ingen fasit pü hvordan en hage skal se ut, mület er ü vise et sü bredt spekter som mulig. Vis hagen din, vis det som har inspirert deg, del kunnskapen med andre og du vil garantert fü mye tilbake! (Utdrag fra Hageselskapets pressemelding) Med styrets tillatelse har Hagebrukskomiteen meldt pü vür kolonihage. Kan du tenke deg ü holde din parsell üpen denne dagen, ta kontakt med Hanne Lene pü parsell 23. Da vil du fü tildelt et skilt som du kan henge pü porten som viser at gjester kan gü inn og ta en titt. Det forplikter ikke pü noen annen müte enn at du mü vÌre hjemme den aktuelle dagen, altsü søndag 14. august kl. 12.00-17.00.

Hvis noen ønsker kan vi dra i gang kaffe- og vaffelsalg denne dagen, evt salg av stiklinger etc til inntekt for hagen, men dette er pü ingen müte nødvendig. Det viktigste er at vi ønsker ü vise fram hvor flott vi har det her i hagen. Oppslag blir om kort tid satt opp pü Titten Tei. Hagebrukskomiteen

LOPPEMARKEDET 27. AUGUST:

Frukt og grønt på loppemarkedet? <    ] \  

 

 \ $ $$"

Hagebrukskomiteen oppfordrer alle ivrige sjeler til ü avstü litt av ürets grøde til loppemarkedet. Det kan vÌre en agurk, tre tomater, plommer, epler, en flaske saft, tørkete urter, en bunt fersk persille, et glass eller to med chutney eller syltetøy eller en vakker blomsterbukett? Bruk fantasien! Vi tenker oss ü ha klart en felles etikett med info om vüre lokale, kortreiste, økologisk dyrkete (for det er vel ingen som sprøyter her?) produkter. Sü hündskriver vi bare pü hva som selges og binder fast med en hyssing. Høres ikke det hyggelig ut? Hagebrukskomiteen

17 SIDE


STYRE OG STELL

TITTEN TEI : Oppfordring: Meld deg som frivillig til å være fadder for nye kolonister For å gjøre det enklere for nye kolonister å komme inn i lover, regler, tradisjoner, sedvaner og fellesskapet i kolonihagen, er det etablert en fadderordning i hagen. Fadderordningen går ut på at nye kolonister ved overtagelse skal få utnevnt en fadder. Fadderen skal bistå den nye kolonisten, spesielt den første sesongen i kolonihagen. Etterstad Kolonihager ønsker med fadderordningen, i tillegg til å gi den nye kolonisten et kontaktpunkt, også å spre kolonistens kontaktflate i hagen. Styret i EK ønsker nå å lage en ny og oppdatert liste over kolonister som kan tenke seg å være fadder. Styret vet at det er mange i EK som er interessert i å være faddere for nye kolonister, og ber derfor alle kolonister, både kolonister som har vært fadder tidligere, kolonister som tidligere har meldt seg som frivillig til å være fadder, og nye kolonister, om å melde seg som mulig fadder i framtiden. Gi tilbakemelding til Anne (anne.finborud@skolenes.no) eller Gry (gry.karlsen@finanstilsynet.no) hvis du ønsker å stå på listen som mulig fadder for nye kolonister.

Spontane arrangementer i Etterstad Kolonihager Styret ønsker med dette å oppfordre alle kolonister til å ta initiativ til spontane sosiale arrangementer, så som fellesgrilling på trekanten, fredagspub, søndagskafe, fotball på storskjerm, moro for barna eller annet hyggelig og sosialt. Så fremt ”Huset” ikke er utleid, er dette tilgjengelig for arrangementer som er åpne for hagens beboere. Kontakt en i styret hvis du har en god ide og/eller har behov for tilgang til ”Huset”.

Parkering i hagen….. Som dere alle vet (i driftsreglene og ved oppslag på porten) så er det ikke lov å parkere i hagen. Vi ber om at alle kolonister respekterer dette. Eventuelle unntak håndteres av styret, men det skal veldig gode grunner til for å kunne parkere innenfor porten. Gjør også oppmerksom på at parkering i stikkveien fra Etterstadgata opp til porten er reservert den nye blokken, og uautorisert parkering der fører veldig kjapt til borttauing.

Avløpsrør, kaldt vann og fett…. …hører ikke sammen. Det er vel ikke noe vi tenker på når vi heller ut baconfettet i vasken og skyller med kaldt vann etterpå. Men, denne handlingen medfører som oftest at fettet legger seg på innsiden av avløpsrørene og etter hvert tetter rørene helt. Bruk tørkepapir og tørk ut av stekepanna i stedet, eller spyl etter med en god del varmt vann (det første er det beste). I hagen er det gamle avløpsrør og vi ser at dette problemet gjør seg gjeldne av og til, da i form av tette avløpsrør (tendensen er økende). For ”å ordne tette rør” må vi enten grave for hånd og bytte rør (tungt arbeid) eller leie inn bil til å spyle rør, som regel gjør vi det siste. Det hender også at det av og til går hull på avløpsrør.

Dette koster hagen en del penger og vil etter hvert føre til økning av års-kontingenten. Så oppfordringen er – bruk tørkepapir på stekefettet og kast det i søpla , ikke hell det i vasken !

Leie av felleshuset Alle kolonister i Etterstad kolonihager kan leie felleshuset i kolonihagen, og alle som leier har et ansvar for at det er minst like fint når man forlater huset som når man kom. I tillegg til at man skal vaske etter seg minner vi om noen punkter: - Vask toalett - Leier må ta med dopapir til toalettet på huset - Tøm vannet i oppmaskinen - Ta med søppel ut fra hagen når man drar Meld fra til husforvalter hvis det er få rene mopper og håndklær, eller dersom noe mangler. Husleiekontrakt finner man bakerst i heftet med driftsregler, og kan også fås fra husforvalter.

Styrets tilstedeværelse i Etterstad Kolonihager sommeren 2011 Hvis det i løpet av ferietiden skulle oppstå situasjoner som gjør det nødvendig med kontakt med styret, vil styret være tilstede i hagen som følger: Uke Tilstede 26 Anne, Inger Marie, Ola, 27 Anne, Inger Marie, Gry 28 Gry, 29 Gry, Larz 30 Larz 31 Lars, Larz 32 Lars, Inger Marie, Anne, Ola, Larz Styrets medlemmer kan også kontaktes på mobil ved behov. Ta i så fall først utgangspunkt i de/den som står på listen som tilstede. Styret ønsker alle en god sommer!

Gartner og permakultur designer Gartner og permakultur designer kan være behjelpelig med frukttre beskjæring, første kvartal 2012. Jeg kan også holde felles veiledning/intro kurs dersom det er av interesse. Vh Camilla N.Storm Nyttige Hager -og stormende jubel! M: 93453001

Barneklubb! I år blir det barneklub for de som er 5 år gamle og oppover. Vi skal lage noe til Hagelarmog ha det gøy! Vi har allerede fått et oppdrag av styret og må få til et møte snart så vi kan diskutere hva vi skal, samt hvordan vi kan inkludere de som er for liten til å være med oss uten mamma og pappa. Mer info kommer på Titten Tei, så følg med!! Anna, p. 25

SIDE 18


Ren velvære!

Dag Dato Aktivitet Søndag 14. August 1000 åpne hager Lørdag 20. August Hagelarm Onsdag 24. August Åpent møte:Kolonihage/Byutv. Lørdag 27. August Loppemarked Lørdag 17. September Høstfest (følg med følg med følg med)

OPPSKRIFT fra PETER p.15:

OPPSKRIFT TRENGS IKKE:

Rabarbra “crumble” Grillspyd 1. Plukk rabrabra, skrell og skjær i biter. Mengde? Så mye at du fyller en passe stor ildfast form til oppunder kanten. 2. Ha i en bolle, pøs på sukker til du syns det er nok. Og ha så på en god slump til. 3. Ha i formen. 4. Bland ca. 1 1/2 dl. hvetemel, 1 1/2 dl havregryn, ca. 50 g smør og en god slump brunt sukker i en bolle. Skjær smøret i skiver og bland alt med finga, til en grynete løs “crumble”. 5. ha en skvett calvados i rababraen, før du fordeler crumblen jevnt utover toppen. 6. Bak i ovnen på ca. 160 grader i ca. 40 minutter. Serveres varm med pisket krem som tilslørte kolonihagegutter, med is som varm kolonihageterte, eller kjølig neste dag som dessert. Gjerne med krem til. - Petter p.15

SIDE 20

EP juni 2011  

Etteratadposten juni 2011

EP juni 2011  

Etteratadposten juni 2011

Advertisement