Page 1

Etterstadposten ETTERSTAD KOLONIHAGER

NYTT OM AVFALL

april 2012

Etablert 1908

TITTEN TEI:

LARZ HAR ORDET:

S IDE 1 8

SIDE 3

SIDE 2

I løpet av vinteren og vüren har kolonistene med god veiledning gjennomgütt ulike nyttige       

 

HAGESTELL SkvallerkĂĽl m.m...

S IDE14-17

ELLERS: Innkalling Vürmøte s. 18 Nye kolonister s.4

SID E 8 - 11

SIDE 6-7 VERDEN DER UTE Klemmetsaune Kolonihage...

Løvetann siste side Barnesider s.12-13

Enakter s.5 + litt mer


STYRE OG STELL

LARZ HAR ORDET:

Takk! Tusen takk til alle dere som fra i fjor høst har stilt opp og deltatt pü dugnader med oppussing av sanitÌrhuset. Og takk til alle dere som har lagd mat til dugnadsgjengene. Nü er vi er snart i mül, og i løpet av mai vil det aller meste vÌre fullført. Pü dugnadene har noen kolonister deltatt litt, noen har deltatt mye, og sü er det to personer som har deltatt veldig mye; - En spesiell takk til Jo Ryste og Petter Thoresen for alt det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med oppgraderingen sanitÌrhuset! Uten disse to, som begge er flinke arbeidsledere og hündverkere, hadde büde tidsplan og økonomisk ramme for oppussingen sprukket. Tusen takk. Det er ingen planer om tilsvarende store oppgaver i nÌrmeste framtid, men kommende sesongen vil sikkert by pü flere store og smü oppgaver pü egen parsell og pü hagens fellesomrüder.

HJEMMETS KOLONIHAGER:

100 Ă…R! I ĂĽr fyller Hjemmets kolonihager 100 ĂĽr og markerer jubileet med en rekke arrangementer i hele sommer. Hele sesongen er det en stor historisk fotoutstilling hvor det pĂĽ hver at hagens 109 parseller er satt opp et bilde, trykt pĂĽ aluminiumplate. I tillegg vil ogsĂĽ 60 mindre bilder stilles ut inne pĂĽ ÂŤScenenÂť.

Jeg hĂĽper dere alle fĂĽr en fin sesong i kolonihagen!

Pü det foreløpige programmet har de: Larz

Legg merke til nytt i driftsreglene: Pü ürsmøtet i fjor høst ble det vedtatt noen   merke seg for hagens kolonister: I §11.3, felleshuset, ble det lagt til en presisisering: Medlemmer kan leie Huset til egne private tilstelninger hvor de selv er til stede. I §15.2, byggesøknad.., ble dette lagt til: Nür man søker og für innvilget bygging/riving mv. mü arbeidet gjennomføres innen to ür. Blir arbeidet utsatt utover dette mü man søke styret pü nytt.

Blomstersalg av 100-ürsplanter lørdag 12. mai kl 10.00 - 16.00 og søndag 13. mai kl 12.00 - 16.00 (med vÌrforbehold pü søndagen). Jubileumsfest for hagens medlemmer 23. juni. Musikkarrangement pü Scenen fredag 29. og lørdag 30. juni. Gudstjeneste pü Plassen søndag 1. juli. Salgsmesse pü Huset søndag 19. august kl 12.00 - 16.00. Søndag 26. august skjer det en rekke ting i Hjemmets kolonihager. Det skal vÌre kafÊ, üpne parseller (salg/utstilling) og pü Scenen er det korsang, korpsmusikk, band, auksjon, leker for barn mm.  .

Hjemmets kolonihager ligger i Sarpsborggata 1 B. Oppdatert program og mer informasjon ligger pĂĽ http://www.hjemmetskolonihager.no

Det ble ogsü vedtatt et nytt punkt, § 17.9: Etterstad er en giftfri hage. Som parsell-leiere forvalter vi verdifull jord som generasjoner etter oss skal bruke. Denne jorda skal vÌre fri for salt og kjemiske giftstoffer.

SIDE 2


STYRE OG STELL GRATIS LEVERING AV:

HAGEAVFALL Renovasjonsetaten fortsetter i ür prøveordningen med innsamling av hageavfall fra kolonihagene. I 2011 leverte Oslos ni kolonihager til sammen 81 tonn hageavfall pü denne müten. En lørdag og fem mandager i sesongen kan kolonister levere hageavfall gratis til komprimatorbil som kommer til hagen. Hageavfallet samles i sekker og tømmes i komprimeringsbilen av kolonistene selv.

Hentedager 2012 for hageavfall i Etterstad kolonihager er: - Lørdag 28. april, kl 09.00 - 11.00 (merk tiden) - Mandag 4. juni, kl 17.00 - 18.00 - Mandag 2. juli kl 17.00 - 18.00 - Mandag 6. august, kl 17.00 - 18.00 - Mandag 3. september, kl 17.00 - 18.00 - Mandag 8. oktober, kl 17.00 - 18.00

Renovasjonsetaten presiserer følgende om leveringsbetingelsene: - Hageavfallet mü leveres direkte til renovasjonsbilen til ovennevnte tider - Det er kun tillatt ü levere hageavfall - Sekker mü hündtømmes pü bil. Kolonistene mü selv lempe hageavfallet pü bilen. Det er ikke mulig ü sette ut sekker pü hentestedet i forkant. Hvis tidspunktet for levering ikke passer sü spør andre kolonister om hjelp. Og kanskje enda viktigere; spør andre kolonister om de trenger hjelp til ü kaste sitt hageavfall. Unødvendig ü nevne, men likevel‌

Det skal ikke kastes hageavfall i søppelkassene.

GRATIS KURS:

KOMPOSTERING KILDESORTERING ! " "# setaten og Grønn Hverdag tilbyr gratis kurs for Oslos innbyggere. Kurset gir en innføring i kildesortering og kompostering, og vi ser pĂĽ forskjellige kompostbinger. Alle fĂĽr kursheftet Ren Jord. KURSDATOER VĂ…REN 2012

I Renovasjonsetatens lokaler i Haraldrudveien 20, fra kl.18.00 til 21.00: - Tirsdag 24. april - Tirsdag 15. mai - Mandag 21. mai - Mandag 11. juni I Botanisk hage, kl.13.00 -Søndag 29. april Pümelding til Grønn Hverdag, e-post: kompost@gronnhverdag.no, telefon 23 10 95 50 Mer informasjon finner du pü www.gronnhverdag.no

ENDELIG:

KILDESORTERING Sommeren 2012 blir Etterstad kolonihager inkludert i ordningen ü kildesortere matavfall i grønne poser og plastemballasje i blü poser. Startdato er 18. juni. Alle kolonihagehytter vil god tid i forkant fü en startpakke med blü og grønne poser, brosjyre og sorteringsguide. Vi vil ogsü invitere Renovasjonsetaten til komme til vürmøtet i Etterstad kolonihager og informere der Matavfallet sorteres i grønn pose og legges i avfallsbeholderen. Plastemballasjen sorteres i blü pose og legges i avfallsbeholderen. Husk dobbeltknute pü posene. Det som er igjen av restavfall skal i handleposer som skiller seg klart fra de grønne og blü posene. Er du i tvil om sorteringen, skal du legge avfallet i posen

3 SIDE

for restavfall eller ringe Renovasjonsetatens kundeservice, telefon 02 180, for mer informasjon. Avfall som ikke fĂĽr plass i en vanlig handlepose (grovavfall) skal ikke i avfallsbeholderen, men leveres pĂĽ nĂŚrmeste minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon.


HAGELIV KOM OG SE, KOM OG SE:

NYE KOLONISTER Tross dobbel lüs i smijernsporten med strenge lüserutiner, og høye nettinggjerder samt sagtannet stakittgjerde i sørenden av hagen har det altsü skjedd igjen: I løpet av høsten og     $

""  Etterstadpostens redaksjon har gjort jobben litt lettere ved å be nykolonistene (-som alt annet er de best om våren) svare på enkle mer eller mindre hagerelaterte spørsmål. Spørsmålene er ved nærmere ettersyn ikke tilpasset sesongen 2012 med renovert sanitærhus og dobbel dusjekapasitet. Spørsmål 3 må derfor ikke vektlegges tungt når disse ny-kolonistene vurderes! Legg heller merke til at dette er kolonister med god tålmodighet -De har ventet lenge på å komme inn !

Velkommen!

De nye kolonistene ble spurt om: 1. Hvorfor i all verden er dere havnet i Etterstad Kolonihage? 2. Hvordan tror dere sommeren blir? 3. Dusjer dere om morgen eller kvelden? 4. Løvetann eller Skvallerkül? 5. Hageblazer eller snekkerbukse? 6. Eple eller pÌre 7. Luke under hekken eller rense sandkassa pü lekeplassen? 8. Har du noen spesielle gjenstander dere tar med i parsellen?

Maria Bray og Nathan Bray p 59

Heidi Ryen og Kim Wøien p 3 1. Vi falt pladask for Etterstad kolonihage etter ü ha vÌrt pü det ürlige loppemarkedet for ca 8 ür siden. Da kom vi hjem med en gammel tregyngehest til vür dengang 6 müneder gamle datter. Endelig i vinter ble det vür tur:-). 2. Vi hüper og tror at sommeren blir solfylt og fylt av glede, latter og mye hageliv. 3. Ja takk, begge deler. Noen morgenfugler og en kveldsdusjer.-) 4. Løvetann. 5. Snekkerbukse...men ikke sü mye snekring. 6. Büde eple og pÌre takk! 7. Rense sandkassa..da Heidi allerede har vÌrt i nÌrkontakt med hekken...fikk torne i leggen, og den satt 1 uke..au!! 8. Lyseblü tissepotte til smüjentene og ellers alt av brukt, gammelt og smütt:-).

1: Vi havnet i Etterstad kolonihage etter ü ha stütt i kø her i ca syv ür. Nathan kommer fra Austalia og ble veldig forelsket i kolonihagen da han er vant til et litt varmere klima og hvor de fleste har store fine hager. Maria er i familie med Eunice og har vÌrt mye i hagen opp igjennom ürene, sü da ble det naturlig ü velge Etterstad. Vi giftet oss ogsü faktisk her i fjor sommer.! 2: Flere tropenetter og rekord mye solskinn. 3: Vanligvis om morningen, men kanskje det blir nye rutiner fremover? 4: Løvetann. 5: Oj..... 6: Eple...ogsü litt pÌre da. 7: Under hekken. 8: En hjemmelaget hengekøye fra Nicaragua. Hilsen Maria & Nathan

Hilsen Heidi Ryen, Kim Wøien, Mathea Wøien (8ür) og Sanna Wøien (5ür).

SIDE 4


HAGELIV

NY ENAKETER FRA TREKANTEN: FOR TREDJE GANG:

HAGELARM Etter 14 dager bløte og grå dager i fjor sommer, dukket solen opp og varmet Hagelarm sist sommer. $   %' 

 *6 7 Festivalen trenger folk og røvere til å lede og delta i følgende grupper: Kultur/parsell, Booking/ band, Servering, Scene Fixmaster, Supergruppe,Sekretariat, Stasj/Profil og Barne/unggruppe: Ganske sikkert vil festivalen bli ganske lik den vi lagde i fjor. Planlegger du aktiviteter på din parsell, kjenenr du noen som vil spille eller stille ut? Meld din interesse til: hagelarm@gmail.com og kom på: oppstartsmøte torsdag 26 april!

kl 20 i felleshuset ;  <

PĂ&#x2026; GRENSEN TIL:

ALLSANG

Allsang pü grensen (mellom øvre- og nedrevei) I fjor ble det overraskende og mer eller mindre tilfeldig en veldig hyggelig St Hansaften med samsang av kjente og ukjente hits. Hvis vÌret ikke hindrer oss betydelig satser vi pü et enda større sangtreff i ür. Ta gjerne med en bunke kopier av favorittsangene dine, det instrumentet du føler du behersker til hagebruk (en rytmisk rotfrukt f.eks), nyrensa sjelfull sangstemme og nytelsesmidler etter behov. Nür sommernatta slenger rundt hagen....

5 SIDE

FAGPRAT (En enakter for tre skuespillere, utviklet i løpet av en workshop pü parsell 29 püsken 2012)

T: Hvor er den planken som skal gü ut fra veggen? Den lü her akkurat nü. A: ? T: Den som skal støtte den planken som skal gü rett ned. Og opp. E: Den er skeiv A: Den ned og opp greia? E: Nei, den som gür pü tvers. T: Hva, er den skeiv? Jeg mülte jo nøyaktig og jeg tok høyde for den ekstra planken som ligger utenpü den inneste. A: Jeg fryser pü beina. Orker ikke stü her lenger og holde pü denne dumme planken. E: Jeg tror jeg har mült den øverste vinkelen feil, for den passer ikke. Den helt øverst. Der hvor hytta begynner. T: Du mü bruke pytagoras hvis du skal beregne vinkler. Og passer. A: Gi meg heverten E: Mener du vateret A: Samma


VERDEN FORĂ&#x2DC;VRIG BESĂ&#x2DC;K I:

Klemetsaune

= "  =   kolonihager der vi er, og sĂĽ ta en tur og kikke litt. $  *

Det viste seg at stabburet var deres kolonihagehytte som de selv hadde restaurert fra grunnen. Stabburet hadde vĂŚrt i ferd med ĂĽ rĂĽtne og synke ned i myra, men de hadde valgt ĂĽ restaurere den. De fikk laget en helt fantastisk kolonihagehytte â&#x20AC;&#x201C; OG gjort en hage ut av en myr. Ingen av delene var verken billig eller fort gjort, men det var verd strevet â&#x20AC;&#x201C; det mener paret som eier hytta, Birgitta OdĂŠn og Svein Skibnes. De er henholdsvis regionkonservator og arkitekt â&#x20AC;&#x201C; ingen annen ville vel tørre ĂĽ sette i gang med et slikt prosjekt! Vi var helt overveldet av bĂĽde synet og historien bak og kan ikke tenke oss at noen har en mer spesiell og eksklusiv kolonihagehytte enn dette.

Vi har besøkt kolonhager i København og Berlin, men i fjor sommer fant vi fram til Klemetsaune utenfor Trondheim etter ĂĽ ha bommet pĂĽ veien ved et tidligere forsøk. Hagen ligger nemlig ganske "   *$ hadde vi funnet nøyaktig adresse, brukte gps og Full omvisning lyktes endelig. SĂĽ ville ogsĂĽ tilfeldighetene det slik at den som kom gĂĽende inn Det som møtte oss da vi kom til parkeringsplassen, var en stor lĂĽve og en gĂĽrdsbygning. Vi vĂĽget oss opp til gĂĽrdsbygningen og videre til et gammelt stabbur omhegnet av en nydelig nytte- og prydhage â&#x20AC;&#x201C; med en hyggelig dame som puslet med plantene. Vi presenterte oss som Oslo-kolonister og hĂĽpet ĂĽ bli positivt mottatt og fĂĽ stilt noe av vĂĽr nysgjerrighet.

for ü prate med ekteparet og som vi kom i snakk med etter hvert, var styrelederen i hagen, Jo Askelund. Da han hørte hvor vi kom fra, ble vi tatt hjertelig imot og vist rundt i hele hagen. Vi fikk først se forsamlingshuset, som var det gamle vüningshuset pü gürden. Huset er under restaurering, noe som ikke er gjort i en hündvending. De var godt i gang med ü gjøre i stand et nytt og moderne kjøkken. Huset er flittig i bruk. Pü søndager har de kafÊ og selger kaffe og vafler. Lüven ønsker de ogsü ü gjøre noe med,

SIDE 6


VERDEN FORĂ&#x2DC;VRIG

Kolonihage men det er lett ĂĽ skjønne at det er noe som vil ta lang tid. Vi ble tatt med rundt i hele hagen. Det ble en lang og hyggelig vandring gjennom et variert hagelandskap. Vi ble ogsĂĽ bedt inn i hytta til Jo og kona Wilma van de Veen. Det er hun som er den virkelige kolonisten, sier han. Hun er den som steller hagen â&#x20AC;&#x201C; han er bare styreleder!

Fantastisk utsikt PĂĽ runden sĂĽ vi mange nydelige hager og fantasifulle løsninger. I tillegg ligger kolonihagen flott til med en fantastisk utsikt over Trondheimsfjorden. Hyttene har en øvre grense pĂĽ 25 kvadrat, men noen tar det igjen i høyden. Parsellene er dobbelt sĂĽ store som vĂĽre. Men de har ikke gangavstand fra byen â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ der har vi en fordel. Vi er ogsĂĽ heldige som har et fint sanitĂŚrhus (sĂŚrlig nĂĽ!) Klemetsaune kolonihage har nemlig ikke sĂĽnn luksus. De har bare utedo. De jobber med ĂĽ fĂĽ ordentlig vannforsyning. PĂĽ turen rundt fikk vi kikke inn i pumpehuset. Opp i en gammel meieritank pumpes vann fra en oppdemmet bekk og føres derfra ut til parsellene. Da vi var pĂĽ besøk hadde de litt problemer med ĂĽ fĂĽ pumpa til ĂĽ fungere. Parsellene har altsĂĽ vann, men de har ikke lov til ĂĽ legge vann inn i hyttene. I Klemetsaune har de ogsĂĽ begynt ĂĽ fĂĽ flere interesserte enn de

Her er det de forteller om seg selv pĂĽ nettet: â&#x20AC;?Klemetsaune kolonihage er den nordligste og ;7< = = " *$"  %>''*$ arvtaker etter Lerkendal Hagekoloni som ble anlagt sĂĽ tidlig som høsten 1918, men som ble ekspropriert og overtatt av NTH i 1959. I 30 ĂĽr var Trondheim uten kolonihage. Men i dag framstĂĽr den nye kolonihagen i all sin prakt pĂĽ et nedlagt gĂĽrdsbruk pĂĽ Byneset langs veien mot Flakk. Her er det nĂĽ 44 kolonister med sine hytter som dyrker og steller sine hager.â&#x20AC;?

7 SIDE

har hytter til, sĂĽ de var de litt nysgjerrig pĂĽ vĂĽre inntaksregler. Vi fortalte hvordan vi har det i vĂĽr lille hage, bĂĽde med regler og driften ellers.

Felles utfordringer Selv om hagene er ganske forskjellige, har vi de samme utfordringene med hensyn til samarbeid og dugnadsutfordringer. Der oppe har de nok enda mer dugnadsbelastning enn oss i og med at de er fĂŚrre beboere som mĂĽ vedlikeholde eget vannanlegg, mer vei og mye arbeid med ĂĽ sette i stand gamle bygninger. Men det er jo ogsĂĽ gjennom samarbeid man blir bedre kjent og sveises tettere sammen. Du kan gĂĽ inn pĂĽ nettet og lese mer om vĂĽr søsterhage i nord pĂĽ www.klemetsaunekolonihage.no. Husk ĂĽ kikke innom hvis du er pĂĽ de kanter! Ja â&#x20AC;&#x201C; husk ĂĽ oppsøke kolonihager nĂĽr du er i andre byer og andre land. Det er utrolig morsomt og inspirerende. Anbefales pĂĽ det varmeste! Vi kommer i alle fall til ĂĽ dra innom Klemetsaune nĂĽr vi er i Trondheim pĂĽ sommeren â&#x20AC;&#x201C; OG lete etter kolonihager andre steder Stig, p 30, og Ragnhild, p 49


DUGNAD

nĂĽ skal det jammen OPPUSSING AV SANITĂ&#x2020;RHUSET:

?      "  formidabelt arbeid i ĂĽ bygge ut og forbedre sanitetshuset vĂĽrt. Bak arbeidet stĂĽr ingen ringere enn oss kolonister, og vi har i fellesskap stĂĽtt pĂĽ i bĂĽde kuldegrader og regn for ĂĽ sørge for at dobesøkene og rensligheten i hagen blir betraktelig forbedret til sommeren 2012. Arbeidet med sanitetshuset begynte allerede pĂĽ høstdugnaden, og nĂĽ, fem mĂĽneder etter, er jobben snart ferdig. Det første som mĂĽtte gjøres var ĂĽ rive ned det som skulle ut og fjerne rĂĽtten plank. Planen var ĂĽ bygge en dusj til pĂĽ hver side og en utvidelse av selve huset gjorde det mulig. Gulv skulle pĂĽ plass, det skulle ogsĂĽ takplater og nye vegger. Det er altsĂĽ ikke en liten jobb som er gjort. Gipsing, sparkling, pussing og maling av vegger og tak krevde nitidig innsats. Snart stor et fiks ferdig sanitetshus klart, noe som vil glede oss alle gjennom sommeren. Men det var sĂĽ slitsomt og sĂĽ mye arbeid, mĂĽtte det virkelig gjøres? Petter (P83), som i det sivile jobber med nettopp ĂĽ gjøre utbedringer som dette, minner Etterstadposten pĂĽ at det gamle sanitĂŚrhuset var over 30 ĂĽr gammelt, og begynte ĂĽ bĂŚre preg av slitasje: â&#x20AC;?Det hadde rett og slett gjort jobben sinâ&#x20AC;?. Siden sanitetshuset hadde gjort sin jobb, mĂĽtte vi gjøre vĂĽr, men noen har selvfølgelig lagt ned mer ansvar og hatt mer greie pĂĽ hva de faktisk gjør enn andre, og Etterstadposten har tatt en prat med to av hjernene bak hele prosjektet, Inger Marie (P31) og Petter.

Inger Marie er den som har sendt oss informative og fristende e-poster gjennom hele perioden og sørget for ü sette sammen motiverte og kompetente arbeidslag lørdag etter lørdag. Hvordan har det stütt til med innsatsviljen til kolonistene her i hagen, arbeidsleder Inger Marie?

Innsatsviljen Innsatsviljen til de som har meldt seg til dugnadsinnsats har vĂŚrt veldig bra. Vi har gjennomført dugnader hver helg siden høstdugnaden, bortsett fra to helger. Den ene gangen var det ingen til ĂĽ lede arbeidet, den andre gangen var det for fĂĽ pĂĽmeldte. Noen har vĂŚrt med veldig mange ganger, noen har vĂŚrt noen fĂĽ ganger, noen har vĂŚrt med en gang eller to, og mange har vi ikke sett eller hørt noe til â&#x20AC;Ś Det er altsĂĽ ikke lite arbeid som er lagt ned for fellesskapet i vinter og vĂĽr. Det er en uvurderlig jobb som er gjort for oss alle;

SIDE 8


DUGNAD

   hagens økonomi hadde ikke tålt at vi i stedet ansatte noen til å gjøre dette, så dugnadsånd var helt nødvendig. Men å møte opp er en ting, har alle vi amatørene som deltok gjort en god jobb? Mens Inger Marie er den som har hatt ansvar for å lokke fram arbeidslysten i oss, har Petter vært den som skulle sørge for at denne arbeidslysten ga resultater. Derfor spør Etterstadposten ham: Hvordan har det stått til med innsatsen til kolonistene, Petter? Petter svarer: ”Jeg jobber med bygging av våtrom til daglig, og vil understreke at det har vært veldig inspirerende å se den fantastiske innsatsen de som har stilt opp på dugnadene har bidratt med.”

mat, drikke og snacks. Arbeidslaget ble altså godt traktert, med hjemmelagt mat, og ofte også hjemmebakt. De oppmøtte har altså ikke bare slitt; de fikk god traktering, samhold og opplæring i ferdigheter som kommer godt med i deres ”sivile liv”. Dette er jo en liten solskinnshistorie; vi kolonister klarer det vi må! Inger Marie og Petter nevner spesielt de som sto på ekstra; de takker hverandre, Jo, Eirill og alle de som har stilt på jobb i vinter og vår. Og vi som har jobbet, takker for invitasjonen og ledelsen! Jeg lar Petter få det siste ordet her: ”Faktisk har vi vist at dugnadsånden ikke er død”. Av May-Len, P2

Glade amatører Det er jo fint å høre at amatørenes innsats faktisk har spilt en rolle, og at de som har ledet oss ikke er forferdet over innsatsen. Petter, Jo (P40) og Eirill (P73) har tålmodig delt med sin kunnskap. Neste gang er vi jo bedre utrustet til å gjøre jobber som dette også, legger Petter til: ”Jeg er ganske sikker på at mange av dem som har tatt i et tak, nå er i stand til å gripe fatt i utbedringer av f.eks. hytta si, fordi de veit at de faktisk er i stand til å utføre oppgaven. Sag, skrudrill og sparkel er ikke like skremmende som før.” Det er ikke bare arbeidet på selve sanitetshuset som er viktig for denne suksessen. Arbeidet ble langt bedre at kolonister stilte med

9 SIDE

Alle bilder på denne og neste dobbelt side: Arbeidende kolonister fotografert av Stig og Mia.


DUGNAD

SIDE 10


DUGNAD

11 SIDE


FOR STORE OG KJEMPESTORE

BARNESIDE MED RUNA OG ANNA P. 25

LAG EN BLOMST! Vi viser her hvordan det gjøres.Vil du stikke innom en tur og lage den sammen med oss en dag, er det BARE å komme,   Runa og Anna:-)

1

2

3

4

Du trenger 4 eller 5 ark med silkepapir, gjerne i flere farger! Legg de oppĂĽ hverandre. Klipp og lag en stor firkant av de.

SĂĽ bretter du som en vifte, 1-2 cm bred.

Som du ser, er ikke mine kanter sĂĽ jevne, det er ikke sĂĽ super viktig!

SĂĽnn ser det ut fra siden nĂĽr det er ferdig brettet!

5

6

7

8

Klipp endene, i fryner, runde, eller som jeg gjorde her, litt spisse.

Jeg har brukt metal trĂĽd, for det er det jeg fant pĂĽ hytta nĂĽ, men bruke GJERNE en piperenser i midten, binde det hardt og lage et â&#x20AC;&#x153;senterâ&#x20AC;? til blomsten.

SĂĽ bretter du ut igjen, men behold det flat litt til.

Sü bretter du ned lag for lag, gjerne litt rufsete. De øverste ark drar du oppover, de nederste nedover. Og til slutt blir det en blomst!

SIDE 12


FOR STORE OG KJEMPESTORE

1

2

3

4

5

6

HVOR ER DETTE I HAGEN  

" *C  NĂĽr du har funnet hvor alle 12 bildene er tatt, skriver du det ned og leverer lappen til Anna p 25. ! 

7

8

9

10

11

12

13 SIDE


HAGESTELL

  

 

Wasabi, blomkĂĽl, rucola, nepe, spinat. KĂĽlfamilien er herlig stor. Men ikke sĂĽ stor at

 *$  DQUUU *$       til. Siste del er artsnavnet, og henger sammen med at man i eldre tider brukte planta ved behandling av blant annet podagra. Planta kom til Norge på 1700-tallet. Den slo bokstavlig talt rot her, og har etter hvert satt sitt preg på mange hager og parker, der man gjerne skulle vært den foruten. Men i harde tider har skvallerkålen, som er full av c-vitaminer og mineraler, vært et nyttig bidrag i kostholdet. På nettet finner man mange fine oppskrifter der skvallerkålen er en viktig ingrediens. Det er ganske stilig. Skvallerkålen utkonkurrerer lett de plantene vi ønsker å dyrke på parsellene våre. Den stjeler næring og plass fra andre planter, og kan fort overta større områder. Selv om skvallerkålen er fin og grønn, kalles den ugress fordi den er svært villig, og vanskelig å fjerne. Men det finnes heldigvis en metode for å holde den i sjakk. Nemlig arbeid. Og arbeid. I årets kolonihagesesong ønsker driftskomiteen og styret at vi fokuserer på bekjempelse av skvallerkål. Da bør vi alle legge oss i selene. Vi må tenke på at skvallerkålen som er langs parsellgrensa garantert rømmer over til naboen. Det kan kanskje være en motiverende faktor? Rotugress fjernes lettest når planta er svakest; om våren, så det er bare ¨komme i gang.

Metoder Det er forsøkt mange metoder for ü fjerne skvallerkül. Tildekking er en av dem. Den anbefales ikke. Selv om det gjøres etter alle kunstens regler, tar det flere ür før skvallerkülen gir seg. Opptil ti ür, kan det ta. Sü mye tid kan vi ikke tillate at vüre knøttsmü hager ligger brakk. Vi minner om at bruk av plantevernmidler (sprøyting) ikke er tillatt i Etterstad kolonihager. For ü bli kvitt skvallerkül pü omrüder der den dominerer, mü alt graves opp. Du bør i alle fall gü ned til 40 cm. Bruk gjerne et greip til jobben. Rens jorda for ugressrøtter. I bed der skvallerkülen finnes i mindre mengder, für en heller forsøke ü løfte røttene opp mellom plantene. Hvis en følger godt med, og alltid fjerner nye smü blader som stikker opp av jorda, vil dette kunne bidra til at røttene dør, fordi det er gjennom bladene at røttene für nÌring.

Men ingen mü misforstü og tenke at ü nappe vekk blader er at alternativ ti ü grave opp røtter. Det kan kun vÌre et supplement der det er hüpløst ü komme til for ü gjøre jobben skikkelig. Der hvor skvallerkülen vokser i hekken, er det umulig ü fü med alle røttene. Her mü en satse pü hyppig fjerning.

Forebygging Et annet viktig tiltak mot skvallerkĂĽl, og alt annet â&#x20AC;?ugressâ&#x20AC;? ogsĂĽ, er forebygging. NĂĽr du er heldig ĂĽ fĂĽ planter fra en nabo, bør du sjekke at det ikkje følger med uønska vekster i rotklumpen. Plant tett nĂĽr du planter, da gir du ugress dĂĽrligere kĂĽr. Det er lurt ĂĽ unngĂĽ ĂĽpen jord, forsøk ĂĽ plante bunndekkende planter mellom busker og stauder.

Ugress generelt Ă&#x2026; klippe plenen ganske jevnlig, bidrar til en viss utarming av ugresset fordi røttene da fĂĽr transportert mindre nĂŚring fra bladene. NĂĽr plenen gjødsles, gror gresset godt, og stjeler kraft fra uønska vekster. Derfor, altsĂĽ, gjødsle plenen. Start luking sĂĽ raskt som mulig. Om du ikke alltid fĂĽr med hele planta, sørg i alle fall for ĂĽ ta bort blomsten for ĂĽ hindre spredning med frø. Selv tilsynelatende uskyldige smĂĽ, ettĂĽrige planter kan skape mye ekstra arbeid for deg, sĂĽ vel som for naboen din. Ikke legg blomster eller røtter av ugress i komposten. Luk etter regnvĂŚr, eller vann hvis det er tørt. Da slipper røttene mye lettere.

Vi hüper noen av tipsene kan vÌre til nytte, og ønsker alle luke til med arbeidet. Hagebrukskomiteen.

SIDE 14


HAGESTELL

Illustrasjoner: Illustrasjonene viser utbredelse av SkvallerkĂĽl globalt og lokalt. VĂĽkner du i en hage full med deilig

      "? * Men mest sannsynligvis er du likevel havnet i en av Etterstad kolonihagers beste parseller...

15 SIDE


HAGESTELL

EN SLAGS ANNONSE:

MAT OG JORD, DER DU BOR GAMLE KRIGERE:

FOREN EDER!

Etterstadposten har tidligere skrevet om geriljagartnere; folk som pü eget initiativ dyrker blomster eller grønnsaker i det offentlige rom til glede for fellesskapet. Kjedelig betong og uinspirerte 

 "  pü med litt blomster og farger, og ikke minst noen spiselige vekster. I Aftenposten-bilaget Bedre by kunne vi 11. april lese om at fenomenet blomster opp. Geriljagartner Guro Giske oppfordrer til mer grønn sivil ulydighet, og foreslür at det opprettes nettverk via sosiale medier som kan inspirere hverandre og administrere innsatsen. Geriljagartner Hükon Mella er ikke tilsvarende overbevist om at slik organisering er veien ü gü. I stedet mener han bevegelsen har godt av ü vÌre spontan og uorganisert. For dem som derimot vil organisere seg er det lett ü finne Facebook-siden Geriljahage og norske og internasjonale geriljagartnerblogger. Politikerne er ikke nødvendigvis positive til at folk smykker ut byen pü eget initiativ. Miljøbyrüd Ola Elvestuen ønsker at engasjerte mennesker heller gür via ordinÌre demokratiske kanaler. Uansett hva man mener om organiseringsformen og om det er riktig ü bruke sivil ulydighet, er det lett ü vÌre enig i at mer grønt og mer planter beriker det offentlige rom. Etterstadposten oppfordrer derfor kolonister til ü finne sin müte ü engasjere seg for en grønn og levende by, i tillegg til det engasjementet vi legger i ü vedlikeholde og forbedre Etterstad kolonihage, til glede for folk langt utenfor hagegjerdene vüre.

MAJOBO (Mat og Jord, der du Bor) 1000 Ă&#x2DC;KOLOGISKE HAGER Bli med pĂĽ ĂĽ skape et nettverk av 1000 økologiske Majobo-hager i dyrkingssesongen 2012. Sammen skal vi skape kunnskap, fĂĽ erfaring, og gi et synlig bidrag til den offentlige nasjonale dugnad om ĂĽ nĂĽ 15% økologisk dyrking og forbruk innen 2020. -Du blir med pĂĽ et nasjonalt løft hvor vi sammen viser vilje og mulighet til ĂĽ fĂĽ til mer økologisk dyrking i eget nĂŚrmiljø . Slik bidrar du til ĂĽ øke bevissthet og etterspørsel etter kortreist og økologisk mat . Alle kan bli med, det er ingen forpliktelser. Du fĂĽr gleden av ĂĽ dyrke ferske grønnsaker. Om du vil kan du sende inn foto og beskrivelse av din Majobo-hage og delta i en konkurranse med fine premier . Spesielt kreative gartnere vil inviteres til ĂĽ presentere sine hager pĂĽ det avsluttende seminaret som skal holdes den 30. august i Oslo. Meld deg pĂĽ i dag pĂĽ: www.gaia-agenda.no.

Bildene er stjĂĽlet pĂĽ â&#x20AC;&#x153;mojoboâ&#x20AC;?- relaterte sider...

Av May-Len, P2

SIDE 16


HAGESTELL â&#x20AC;&#x153;PLANTER FASCINERERâ&#x20AC;?-DAGEN

FOR FĂ&#x2DC;RSTE GANG

Den første internasjonale â&#x20AC;&#x153;Planter fascinererâ&#x20AC;?-dagen koordineres av European Plant Science Organisation (EPSO). I skrivende stund (februar) har mer enn 200 institusjoner fra 34 land meldt seg pĂĽ. MĂĽlet er at sĂĽ mange mennesker som mulig over hele verden skal trollbindes av planter og forstĂĽ hvor viktig planteverdenen er for oss mennesker: jordbruk og bĂŚrekraftig matproduksjon sĂĽvel som hagebruk og skogbruk. Plantenes rolle i miljøsammenheng vil ogsĂĽ vĂŚre et nøkkelbudskap. NB! 18 MAI I BOTANISK HAGE!! NĂŚrmere program for dagen i Botanisk hage kommer etterhvert

Ă&#x2DC;KOLOGISK PRODUKTER:

Ă&#x2DC;KOLGISK HAGE Er du interessert i økologiske produkter og økologisk hagebruk? Da kan du melde deg inn i OIKOS - Ă&#x2DC;kologi Norge; en medlemsorganisasjon som arbeider for ĂĽ fremme det økologiske landbruket og for ĂĽ ivareta dine interesser som forbruker. I Norge ligger vi langt etter nĂĽr det gjelder ĂĽ tilby forbrukerne ren og etisk forsvarlig mat fra et bĂŚrekraftig landbruk. Støtter du Oikos støtter du bønder som produserer grønnsaker uten kunstgjødsel og som aler opp kyllinger som faktisk kan bĂŚre sin egen vekt. www.oikos.no

VĂ&#x2026;RTREFF Den grønneste dagen i Botanisk hage? Salg av planter, omvisninger, presentasjoner av planteforeninger, kafĂŠ m.m.

NB 3. jun. i Botanisk Hage Kl 10-15

: ILDTOPP MIN STAUDE

For en del ür siden kom min onkel pü sykehjem. En ettermiddag jeg skulle besøke ham ville jeg ta med noen blomster fra hagen. Naboen hadde en staude i full blomst, jeg mü innrømme at jeg ikke vet hva den heter, det er en slags sukkulentaktig stor plante som er veldig fin og rødaktig pü høsten. Vel, naboen klippet av en fin bukett som jeg tok med til ham. Personalet pü sykehjemmet satt blomstene i en stor blomstervase, og der ble de stüende. De var like fine hver gang jeg besøkte ham. En tid før jul døde onkel, og min tante tok med blomstene hjem. Neste vür spurte hun om vi ville ha tilbake blomstene, de hadde utviklet rot i blomstervasen. Vi fant en plass rett ved morplanten, men denne gang pü vür side av gjerdet. Dette er noen ür siden, og planten stür der fortsatt og minner om onkel Magne. Kanskje stür den og forteller morplanten pü den andre siden av gjerdet om sitt opphold pü sykehjemmet? Hilsen Anne P82

PopulĂŚr potteplante Ildtopp (Kalanchoe blossfeldiana)  *

  Y   eller bed og du vil fü en plante som kan gi deg glede gjennom hele sesongen. Ildtopp har en rik og lang blomstringstid og krever minimalt med arbeid i følge:

Opplysningskontoret for blomster og planter www.opb.no

VINNER FRA SIST NUMMER: Vi spurte i sist nummer etter navnene pĂĽ epleplukkerne og Runa P. 25 har gjenkjent damene: f.v. Kjersti, Inger-Marie, Anna og Anne-Mette. Heder og Ă&#x2020;re sendes overbringes!

17 SIDE

I spalten â&#x20AC;&#x153;min staudeâ&#x20AC;? kan kolonistene fortelle en historie knyttet til en staude de har pĂĽ sin parsell eller de pĂĽ ett eller annet vis har et forhold til. Z [  \ 7


STYRE OG STELL

TITTEN TEI :

Vürmøtet 2012

$    Etterstad kolonihager torsdag 24. mai 2012, kl 18.30 â&#x20AC;&#x201C; 21.00 i felleshuset Dagsorden 1. Ă&#x2026;pning og konstituering 2. Valg av dirigent, referent(er), tellekorps og to medl. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

mer til ü underskrive protokoll Vedta pris for leie av felleshuset Budsjett Virksomhet for sesongen Fellesarbeidansvarlig, orientering fra styret Rengjøringshjelp til vask av sanitÌranlegg, orientering fra styret Innkomne forslag Valg - FestkomitÊ - LoppekomitÊ - HagebrukskomitÊ - RedaksjonskomitÊ Etterstadposten - Evt. ad hoc- eller kortvarige komitÊer

Dag

Dato

Aktivitet/Tid

Tirsdag 01. mai Sesongstart Onsdag 16. mai Frist melde saker til vĂĽrmøtet Torsdag 24. mai VĂĽrmøte kl 19.00 â&#x20AC;&#x201C; 21.00 Onsdag 01. juni Høysesong start Mandag 18. juni Etterstad kolonihager 104 ĂĽr Lørdag 23. juni Allsang pĂĽ grensen Onsdag 15. august Frist: Melde salg av hytte Lørdag 18. august Hagelarm 12-21 Lørdag 27. august Loppemarked 10 + Lørdag 01. september Høysesong slutt Onsdag 03. oktober Ă&#x2026;rsmøte kl 18.30 â&#x20AC;&#x201C; 21.00 Lørdag 13. oktober Høstdugnadkl 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 14.00 Onsdag 31. oktober Botid slutt ;]^?_      tillegg kan forekomme...)

Innkomne forslag mĂĽ vĂŚre styret i hende innen kl 18.30 onsdag 16. mai 2012 ANNONSE:

ANNONSE:

Vaskejobb sesongen 2012

Ansv. fellesarbeid sesongen 2012

Etterstad kolonihager har ledig stilling som renholder fra 1. mai til og med 30. september 2012. Arbeidet utføres etter arbeidsbeskrivelse utformet av styret. Kolonihagen trenger noen til ü vaske sanitÌrhuset ved trekanten samt toalettet tilknyttet felleshuset. Det skal vaskes to ganger per uke i juni, juli og august, og Ên gang per uke i mai og september. Arbeidet for hele perioden honoreres med kr 16.000-. Det er mulig ü püta seg vaskingen for en kortere periode, slik at flere kan dele pü jobben gjennom sesongen. For müneder med vask Ên gang i uka betales kr 2.000 hver müned. I høysesongen med vask to ganger i uka er honoraret kr 4.000 hver müned. For utbetalinger som overstiger maksimumssatser for utbetaling uten skattetrekk, for tiden kr 4.000,-, mü man vÌre registrert som firma slik at Etterstad kolonihager kan betale fullt honorar. Vi vil spesielt oppfordre hagens ungdommer til søke perioder av vaskejobben. Interesserte kan legge søknaden i styrets postkasse pü felleshuset senest 27 april 2012. Du kan ogsü sende søknad til etterstad.kolonihager@gmail.com eller til Etterstad kolonihager, Postboks 2887 Tøyen, 0608 Oslo.

Etterstad kolonihager har ledig oppgave som ansvarlig for hagens fellesarbeid sesongen 2012. Fellesarbeidssesongen starter ca 1. mai og avsluttes ca 1. oktober. Ansvarlig for fellesarbeidet skal planlegge og koordinere fellesarbeidet gjennom hele sesongen, holde listene oppdatert og sørge for nødvendig innkjøp sammen med styret. Deler av arbeidet skjer i samarbeid med hagens materialforvalter. Honoraret for jobben er kr 8.000,-. Etterstad kolonihager utbetaler kun honorar til firma, da det overstiger maksimumssatser for utbetaling uten skattetrekk. Det er mulig for to eller flere ü dele pü oppgaven. Da kan honoraret deles slik at det ikke overstiger maksimumssatser for utbetaling uten skattetrekk, og man trenger da ikke ü ha registrert eget firma. Kvinner oppfordres til ü søke. Interesserte kan legge søknaden i styrets postkasse pü felleshuset senest fredag 27. april 2012. Du kan ogsü sende søknad til etterstad.kolonihager@gmail.com eller til Etterstad kolonihager, Postboks 2887 Tøyen, 0608 Oslo.

SIDE 18


Løvetann (Taraxacum): Løvetenner er blomsterplanter som tilhører slekten Taraxacum. Den regnes som ugressplanter og kan volde mye besvær. Frøene sprer seg lett i luften og røttene er så seiglivede at den minste bit av en rot kan vokse ut til en ny plante. Fordi blomstene åpner seg klokka fem om morgenen, og lukker seg om kvelden, blir løvetann kalt «gjeterklokke». Unge blad kan brukes som salat, og røttene har vært brukt som en erstatning for kaffe. Blomstene kan brukes til vinlegging. Saften fra røttene på løvetannen kan fint brukes som et kosmetisk hudvann. Så vel som at de moste bladene fra løvetannen trygt kan brukes som en ansiktmaske mot uren hud. Løvetannbladene kan utmerket godt også brukes til te. (Fra Wikipedia) Løvetenner er, sammen med lugging, baksnakking og asfalt, uønsket i kolonihagen (Fra kolonihagebyloven)

SIDE 20

EP april 2012  

Etterstad kolonihagers internavis

EP april 2012  

Etterstad kolonihagers internavis

Advertisement