Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb Menadžerska informatika

e-knjižnica Seminarski rad

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: doc.dr.sc. Božidar Jaković Autori: Marina Bartulić (JMBAG: 0067373958) Petra Zubić (JMBAG: 0067499268)

Zagreb, travanj 2018. SADRŽAJ 1.UVOD......................................................................................................................................1


1.1. Predmet i cilj rada............................................................................................................1 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja.............................................................................1 1.3. Sadržaj i struktura rada....................................................................................................1 1.4. Kratki opis poslovnog modela.........................................................................................2 2. OPIS PROJEKTA...................................................................................................................3 2.1. Detaljan opis projekta......................................................................................................3 2.2. Organizacija projekta.......................................................................................................4 2.3. Strateška osnova projekta................................................................................................4 2.3.1. Misija........................................................................................................................4 2.3.2. Vizija.........................................................................................................................4 2.3.3. Ciljevi projekta..........................................................................................................4 2.4. Inovacije...........................................................................................................................5 2.4.1. Popis inovacija projekta............................................................................................5 2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži.............................................................................5 2.4.2.1. Online pretraživanje knjiga i provjera dostupnosti............................................5 2.4.2.2. Online rezervacija knjiga i produženje roka povrata.........................................6 2.4.2.3. Personalizirani newsletter..................................................................................6 2.4.2.4. Plaćanje zakasnine putem mobilne aplikacije....................................................6 2.4.2.5. Korištenje lokacije u mobilnoj aplikaciji...........................................................6 2.5. Konkurencija....................................................................................................................7 2.5.1. Popis glavnih konkurenata........................................................................................7 2.5.2. Opis glavnih konkurenata.........................................................................................7 2.5.2.1. Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu......................................................7 2.5.2.2. E-knjižnica.........................................................................................................7 2.5.2.3. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu...................................................8 2.5.2.4. Knjižnice grada Zagreba....................................................................................8 2.5.2.5. TookBook...........................................................................................................8 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu.........................................9 2.5.4. Konkurentska prednost projekta...............................................................................9 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL......................................................................................10 3.1. Najvažniji poslovni partneri...........................................................................................10 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera......................................................................10 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera.......................................................................10 3.1.2.1. Hrvatski Telekom d.d.......................................................................................10 3.1.2.2. Mikronis d.o.o..................................................................................................10 3.1.2.3. Makromikrogrupa d.o.o...................................................................................11 3.1.2.4. Avalon d.o.o.....................................................................................................11


3.1.2.5. Consulatio poslovno savjetovanje d.o.o...........................................................11 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela........................................................................11 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti................................................................12 3.4. Ključni resursi................................................................................................................12 3.5. Kategorije klijenata........................................................................................................13 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata...........................................................................13 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata................................................................................13 3.5.2.1. Klijent 1...........................................................................................................13 3.5.2.2. Klijent 2...........................................................................................................13 3.5.2.3. Klijent 3...........................................................................................................13 3.5.2.4. Klijent 4...........................................................................................................14 3.5.2.5. Klijent 5...........................................................................................................14 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica.....................................................................................14 3.5.4. Registracija klijenata...............................................................................................14 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente..........................................................................14 3.6. Upravljanje odnosima s klijentima................................................................................15 3.7. Kanali poslovanja...........................................................................................................15 3.8. Struktura troškova..........................................................................................................16 3.9. Modeli stvaranja prihoda...............................................................................................16 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda..............................................................................16 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela...............................................................................17 3.9.2.1. Prihod od prodaje oglasnog prostora...............................................................17 3.9.2.2. Prihod od mjesečne/godišnje članarine............................................................17 3.9.2.3. Prihod od korištenja 3D printera......................................................................17 3.9.2.4. Prihod od edukacije za osposobljavanje za rad na računalu............................17 3.9.2.5. Prihod od organiziranja edukativne čitaonice/igraonice..................................17 4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE.............................................................................................19 4.1. Mobilne tehnologije.......................................................................................................19 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta...............................................19 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone.........................................................19 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije...................................................19 4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti..............................................................................22 4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja..........................................................................29 4.2. Društvene mreže............................................................................................................30 4.2.1. Facebook profil projekta.........................................................................................30 4.2.2. LinkedIn profil autora projekta...............................................................................31 4.2.3. Twitter profil projekta.............................................................................................33


4.2.4. Instagram profil projekta.........................................................................................34 4.2.5. Snapchat profil projekta..........................................................................................35 4.3. Računarstvo u oblaku.....................................................................................................36 4.4. Veliki podaci (Big data).................................................................................................36 4.5. Senzori i Internet stvari (IoT)........................................................................................36 4.6. 3D printeri......................................................................................................................37 4.7. Robotika.........................................................................................................................37 4.8. Dronovi..........................................................................................................................38 4.9. Virtualna i proširena stvarnost.......................................................................................38 4.10. Umjetna inteligencija...................................................................................................38 5. DIGITALNI MARKETING.................................................................................................39 5.1. Marketinški plan projekta..............................................................................................39 5.2. Ključne riječi projekta....................................................................................................40 5.3. Google AdWords oglas..................................................................................................41 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama............................................................................43 5.5. Tablica marketinškog plana...........................................................................................43 6. DIGITALNO PLAĆANJE....................................................................................................44 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja....................................................................................44 6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja.....................................................................................44 6.2.1. Plaćanje putem mobilnog bankarstva.....................................................................44 6.2.2. Plaćanje digitalnim novčanikom.............................................................................46 6.2.3. Plaćanje selfijem.....................................................................................................47 6.2.4. Plaćanje otiskom prsta............................................................................................47 6.2.5. Plaćanje preko pametnog sata.................................................................................48 6.3. Blockchain tehnologija..................................................................................................48 7. SWOT ANALIZA PROJEKTA............................................................................................49 8. WEB MJESTO PROJEKTA.................................................................................................50 8.1. Web poslužitelji i domene..............................................................................................50 8.1.1. Web poslužitelj projekta..........................................................................................50 8.1.2. Web domene projekta..............................................................................................52 8.1.2.1. .hr domena........................................................................................................52 8.1.2.2. Komercijalne domene......................................................................................52 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt..................................................................53 8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg)..................................................................53 8.3. Web stranice projekta.....................................................................................................54 8.3.1. Struktura Web stranica projekta..............................................................................54 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)...................................................................55


8.3.3. Opis strukture Web stranica projekta......................................................................56 9. ZAKLJUČAK.......................................................................................................................62 10. POPIS LITERATURE........................................................................................................63 11. POPIS WEB LINKOVA.....................................................................................................64 12. POPIS SLIKA.....................................................................................................................65 13. ŽIVOTOPIS........................................................................................................................66 14. SAŽETAK...........................................................................................................................70 PRILOZI...................................................................................................................................71


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog seminarskog rada je inovativni model elektroničkog poslovanja pomoću kojeg će se transformirati relativno zastarjeli i neinformatizirani rad knjižnica. Cilj projekta je osmisliti web stranicu i mobilnu aplikaciju pomoću kojih bi korisnik imao uvid u dostupnost knjiga pojedine knjižnice kao i mogućnost njihove rezervacije kako bi se smanjilo vrijeme čekanja, a samim time i troškovi za korisnika.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Izvori podataka su web mjesta raznih knjižnica kao i vlastita znanja i iskustva. Osim toga, važan izvor prikupljanja podataka je i osobni razgovor autora s korisnicima, odnosno posjetiteljima knjižnica kako bismo uvidjeli nedostatke i utvrdili koja su sve poboljšanja i unaprjeđenja potrebna kako bi se povećalo zadovoljstvo korisnika.

1.3. Sadržaj i struktura rada Rad je podijeljen u 8 cjelina sukladno prijedlogu nastavnika. Nakon uvoda u kojem je iznesen predmet i cilj rada kao i izvori podataka korišteni prilikom njegove izrade, slijedi strateška osnova projekta u kojoj su definirane misija, vizija i ciljevi projekta. U tom dijelu će još biti opisane inovacije kao i pet glavnih konkurenata. Nakon opisa projekta, riječ će biti o digitalnom poslovnom modelu gdje će naglasak biti stavljen na najvažnije poslovne partnere i glavne klijente. Osim toga, bit će prikazana struktura troškova i modeli stvaranja prihoda. Četvrti dio fokusiran je na digitalne tehnologije. Bit će prikazana mobilna aplikacija kao i profil projekta na društvenim mrežama. Također, u tom dijelu pokušat će se predvidjeti mogućnosti upotrebe tehnologija najnovijeg doba poput dronova, robotike i 3D printera. Marketinški plan projekta i oglašavanje bit će predstavljeni u petom dijelu, dok će u šestom dijelu biti opisani oblici digitalnog plaćanja. Nadalje, sedmi dio odnosi se na SWOT analizu projekta gdje će se istaknuti najvažnije snage, slabosti, prilike i prijetnje, a u posljednjem

1


dijelu prikazat će se web stranica projekta. Nakon svega slijedi zaključak kojeg prati popis literature, linkova, slika kao i sažetak cjelokupnog seminarskog rada.

1.4. Kratki opis poslovnog modela E-knjižnica je model elektroničkog poslovanja koji korisnicima omogućuje pregledavanje dostupnosti knjiga u pojedinim knjižnicama na web stranici ili mobilnoj aplikaciji. Glavna ideja ovog projekta je napraviti online bazu svih knjiga dostupnih u pojedinoj knjižnici kao i mogućnost pretraživanja željenih knjiga prema određenim kriterijima. Osim pregledavanja popisa knjižnične građe, korisnicima bi bila omogućena i rezervacija knjige. Ukoliko željena knjiga trenutno nije dostupna, korisnik bi vidio kada se očekuje povrat knjige, a mogao bi zatražiti i obavijest na svoju e-mail adresu kada knjiga zaista bude vraćena (u slučaju vraćanja nakon definiranog datuma povrata). Također, korisnicima bi bilo omogućeno i online plaćanje zakasnine ili produženje roka za povrat knjige. Uz to, mobilna aplikacija bi prema lokaciji korisnika prikazivala knjižnice koje se nalaze u blizini.

2


2. OPIS PROJEKTA 2.1. Detaljan opis projekta Projekt e-knjižnica zamišljen je na tako da se poslovanje odvija na tri načina – putem web stranice, putem mobilne aplikacije te putem društvenih mreža, a korisnici nas u svakom trenutku mogu kontaktirati putem jedne od navedenih platformi. Glavni cilj našeg poslovanja je olakšavanje, ubrzavanje i pojednostavljivanje pretraživanja knjiga koje neka knjižnica ima na raspolaganju. Nakon što bi korisnik otvorio našu web stranicu, trebao bi se registrirati ili prijaviti, ovisno o tome radi li se o novom korisniku ili o postojećem i na taj način bi kreirao svoj korisnički račun kojem će kasnije moći pristupiti i mijenjati njegove stavke. Nakon toga korisniku bi se nudilo nekoliko mogućnosti: prikaz cjelokupne knjižne građe neke knjižnice, pretraživanje knjiga po naslovu, autoru ili godini izdanja, mogao bi pregledavati povijest svojih pretraživanja, vidjeti koje knjige trenutno posjeduje, rezervirati nove te u arhivi pronaći koje je knjige u nekom trenutku imao posuđene. Također, prema odabiru raznih ponuđenih kriterija moga bi odabrati koje obavijesti želi primati na adresu svoje elektroničke pošte. Osim ovih navedenih mogućnosti, mobilna aplikacija bi nudila još i dodatnu mogućnosti poput plaćanja zakasnine ili korištenja lokacije. U mobilnoj aplikaciji dopustili bismo oglašavanje svojih klijenata pa bi nam to bio jedan od izvora prihoda. Informatizacijom i transformacijom poslovanja knjižnica nastojali bismo potaknuti sve zaljubljenike u knjige u održavanje tradicije čitanja i korištenja „pravih“ knjiga kojima su digitalizirane knjige iz dana u dan sve veća konkurencija, ali istovremeno i privlačenje mlađih generacija kojima se svakodnevnica svodi na korištenje tehnologije.

3


2.2. Organizacija projekta Organizacija projekta osmišljena je u nekoliko etapa. Na samom početku poslovanja potrebno je prikupiti podatke od korisnika o potrebnim promjenama i poboljšanjima te njihovim željama vezanim uz tradicionalni rad knjižnica. Nakon toga neophodno je pribaviti potrebnu računalnu opremu koja će se koristiti prilikom izrade online baze knjiga. Osim osobnog angažmana autora, pronašli bismo i zaljubljenike u knjige koji bi bili spremni volontirati i na taj način nam pomoći u popisivanju knjižne građe. Idući korak je razvijanje web stranice i mobilne aplikacije kao i razvijanje marketinškog plana koji će nam pomoći u popularizaciji projekta. Dio koji slijedi je edukacija zaposlenika knjižnica kako bi mogli sami popunjavati bazu i na taj način ju održavali ažurnom. Na kraju, potrebno je nastaviti održavati web stranicu i mobilnu aplikaciju kako bi korisnici uvijek dobili relevantne informacije neophodne za njihovo zadovoljstvo.

2.3. Strateška osnova projekta 2.3.1. Misija Misija e-knjižnice je omogućiti ljubiteljima knjiga najbolje iskustvo čitanja tako što ćemo im olakšati pregledavanje dostupnosti knjiga te ponuditi brojne dodatne pogodnosti u svrhu njihovog potpunog zadovoljstva.

2.3.2. Vizija Vizija e-knjižnice je postati vodeća platforma na kojoj će svi zaljubljenici u čitanje pronalaziti relevantne informacije kroz najnovije tehnologije, a u svrhu uštede njihovog vremena. 2.3.3. Ciljevi projekta Ciljevi koje ovim projektom želimo ostvariti su:  

dnevno postići 100 posjeta web stranici mjesečno postići 300 preuzimanja mobilne aplikacije 4


  

u prvih 6 mjeseci pridobiti više od 5.000 korisnika u prvih godinu dana postići više od 10.000 pratitelja na Facebook stranici u prve dvije godine proširiti poslovanje na većinu osnovnoškolskih, srednjoškolskih i fakultetskih knjižnica

2.4. Inovacije 2.4.1. Popis inovacija projekta     

online pretraživanje knjiga i provjera dostupnosti online rezervacija knjiga i produženje roka povrata personalizirani newsletter plaćanje zakasnine putem mobilne aplikacije korištenje lokacije u mobilnoj aplikaciji

2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži 2.4.2.1. Online pretraživanje knjiga i provjera dostupnosti Korisnik bi putem web stranice i mobilne aplikacije imao mogućnost pretraživanja knjiga koje su dostupne u nekoj od knjižnica za koje će se napraviti baza. Tako bi mu se omogućilo pretraživanje po naslovu knjige, po imenu ili prezimenu autora te prema godini izdanja. Ukoliko bi nakon pretraživanja korisnik uvidio da željena knjiga trenutno nije dostupna u knjižnici, mogao bi vidjeti datum kada će očekuje povrat knjige. Na primjer, onaj tko je prvi posudio knjigu, trebao bi ju i prvi vratiti pa će njegov datum povrata biti prikazan kao očekivani datum povrata knjige. U slučaju kašnjenja, odnosno u slučaju da knjiga nije vraćena na predviđeni datum, korisnik mi mogao zatražiti da mu se na njegovu adresu elektroničke pošte pošalje obavijest kada knjiga zaista bude vraćena i kada korisnik može doći u knjižnicu i posuditi željenu knjigu. Na taj način stvara se ušteda vremena jer se sprječava bespotrebno odlaženje u knjižnicu. 2.4.2.2. Online rezervacija knjiga i produženje roka povrata

Ovom inovacijom, pod pretpostavkom da je knjiga dostupna, korisnik će imati mogućnost rezervirati knjigu za određeni datum, što znači da samo treba doći u knjižnicu i posuditi ju, 5


nema rizika da dođe i knjige nema jer ga ona čeka. Osim rezervacije knjige, korisnik bi putem web stranice i mobilne aplikacije također mogao produžiti svoj rok za povrat knjige čime se također ostvaruje ušteda vremena – ne mora zvati knjižnicu niti doći osobno do nje kako bi produžio rok ukoliko ju nije stigao pročitati do određenog datuma. 2.4.2.3. Personalizirani newsletter Korisnik ima mogućnost prijaviti se na newsletter, odnosno bilten kako bi pravovremeno bio obaviješten o svim novostima koje se tiču njegovih preferencija. Prilikom prijave na newsletter, korisnik odabire željena područja interesa, odnosno žanrove o kojima želi primati obavijesti. Primjerice, ukoliko korisnik odabere da ga zanimaju kriminalističke knjige, a izostavi označiti ljubavne knjige, tada on neće dobivati obavijesti o novim knjigama ljubavnog sadržaja. 2.4.2.4. Plaćanje zakasnine putem mobilne aplikacije

Mogućnost koju korisnik ne bi imao korištenjem web stranice, već samo korištenjem mobilne aplikacije je plaćanje zakasnine. U situaciji kada korisnik ne vrati knjigu do određenog datuma, naplaćuje mu se zakasnina po danu u određenom iznosu koji definira knjižnica. Korištenjem mobilne aplikacije, korisnik bi tu zakasninu mogao platiti mobilnim bankarstvom. 2.4.2.5. Korištenje lokacije u mobilnoj aplikaciji Mobilna aplikacija imala bi dva načina korištenja lokacije korisnika. U prvom načinu korisnik bi prema svojoj trenutnoj lokaciji mogao pregledavati koje knjižnice se nalaze u njegovoj blizini, dok bi u drugom načinu rada mogao odabrati željenu knjigu, a aplikacija bi mu u tom slučaju prikazala koje su najbliže knjižnice koje posjeduju tu knjigu i u kojima je ona dostupna za posudbu.

2.5. Konkurencija 2.5.1. Popis glavnih konkurenata

6


Glavne konkurente našeg projekta e-knjižnica podijelili smo na jednog direktnog i četiri indirektna konkurenta. Direktni konkurent: 

knjižnica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

Indirektni konkurenti:    

e-knjižnica Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Knjižnice grada Zagreba TookBook

2.5.2. Opis glavnih konkurenata 2.5.2.1. Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu E-knjižnica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu nudi svojim korisnicima knjižnični katalog, odnosno popis knjižnične građe koju knjižnica posjeduje ustanovljen na osnovi određenih, unaprijed utvrđenih kriterija. Svrha kataloga je korisniku omogućiti kvalitetno i jednostavno pretraživanje s preciznim rezultatima pretrage koristeći različite kriterije pretraživanja te pružiti odgovor o posjedovanju i uputiti korisnika na najbrži pristup građi. Osim pretraživanja po naslovu i autoru što je sličnost s našom e-knjižnicom, Ekonomski fakultet nudi i pretraživanje po vrsti građe, stručnoj oznaci, riječima koje opisuju sadržaj i signaturi, odnosno lokaciji.1 2.5.2.2. E-knjižnica E-knjižnica je usluga Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNET), a odnosi se na arhivu digitalnih knjiga i časopisa, dostupnih za čitanje u .pdf formatu svim članovima obrazovne, akademske i istraživačke zajednice – učenicima, nastavnicima, studentima, profesorima i znanstvenicima.2 Nudi se mogućnost odabira pretražuju li se knjige ili časopisi, a ispod svakog rezultata pretraživanja prikazuje se postotak relevantnosti. 2.5.2.3. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 1 http://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/knjiznica/e-knjiznica/11281 2 http://e-knjiznica.carnet.hr

7


Web stranica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu nudi svojim korisnicima širok izbor mogućnosti pretraživanja. Primjerice, može se pretraživati NSK katalog, skupni katalog, razni časopisi, zbirke, arhiv i slično. Također, nude mogućnost jednostavnog, složenog i naredbenog pretraživanja. Prilikom prikaza pronađenih zapisa, prikazuju se svi relevantni podaci o knjizi, što znači da osim naslova knjige, imena autora, godine izdanja i izdavača, rezultati prikazuju i broj stranica knjige, ISBN broj, ID zapisa, lokaciju na kojoj se knjiga nalazi u knjižnici i slično.3 Iako prikazuje popis knjiga koje knjižnica sadrži, za razliku od e-knjižnice Ekonomskog fakulteta, ne nudi mogućnost pregleda dostupnosti pojedine knjige. 2.5.2.4. Knjižnice grada Zagreba Web stranica knjižnica grada Zagreba nudi popis besplatnih e-knjiga, odnosno listu poveznica na različita web mjesta na kojima su one dostupne. Primjerice, ukoliko korisnik odabere zbirku književnih djela na hrvatskome jeziku, otvorit će mu se web stranica Filozofskog fakulteta u Zagrebu (http://dzs.ffzg.unizg.hr/popis.htm) na kojoj je ta zbirka dostupna.4 2.5.2.5. TookBook Tvrtka Lamaro Digital pokrenula je prvu hrvatsku knjižnicu koja sadrži isključivo elektroničke knjige, a dostupna je u obliku mobilne aplikacije TookBook Library koja se može preuzeti putem App Storea i Google Playa. Usluga korisnicima nudi više od 500 knjiga, među kojima su i knjige hrvatskih nakladnika kao što su Znanje, Fraktura, Bulaja Naklada i Jasenski i Turk, a najavljeni su i novi naslovi.5

3 http://www.nsk.hr 4 http://www.kgz.hr/hr/e-izvori/besplatne-eknjige-5189/5189 5 http://www.nsk.hr/predstavljena-hrvatska-e-knjiznica/

8


2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Na tržištu postoji nekoliko sličnih portala koji pružaju usluge e-knjižnice, ali se većina njih odnosi na e-knjige, odnosno na knjige koje su dostupne za čitanje i preuzimanje. Portal koji ima najviše sličnosti s našim projektom je e-knjižnica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu jer je jedino na njihovoj stranici prikazan popis knjiga koje knjižnice posjeduje, kao i informacija o tome je li knjiga trenutno dostupna za posudbu. 2.5.4. Konkurentska prednost projekta Smatramo da je glavna konkurentska prednost našeg projekta to što ne postoji nijedna web stranica ili mobilna aplikacija koja bi svojim korisnicima pružila toliko informacija i mogućnosti na jednom mjesto kao što to mi činimo. Naime, svaki od ranije navedenih konkurenata ima dio naših mogućnosti, odnosno pružaju korisnicima ograničene ili nepotpune informacije, dok smo mi jedini na tržištu koji na inovativan način pružaju sveobuhvatne informacije na jednom mjestu i u realnom vremenu.

9


3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL 3.1. Najvažniji poslovni partneri 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera Cilj ovog poslovnog modela je kreiranje web stranice i aplikacije kojom će se klijenti lako služiti te dobiti brzi uvid u informacije koje ih zanimaju. Da bi se to realiziralo, potrebni su nam partneri poput pružatelja telekomunikacijskih usluga i virtualnog POS sustava, dobavljača informatičke i uredske opreme, tvrtke za web hosting i poslovno savjetovanje. 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera 3.1.2.1. Hrvatski Telekom d.d.

HT je renomirana tvrtka čije telekomunikacijske usluge želimo koristiti kako bi naši zaposlenici mogli komunicirati međusobno, ali i sa klijentima, odrađivati sve upite i zahtjeve korisnika dobivenih putem Interneta i pametnih uređaja te za pružanje usluge online naplate putem virtualnog POS sustava (PayWay). 3.1.2.2. Mikronis d.o.o. Bez kvalitetne hardware opreme ne možemo niti kvalitetno poslovati, stoga smo odabrali Mikronis kao jedan od vodećih isporučitelja informatičke opreme, ali i usluga održavanja i servisa iste.

10


3.1.2.3. Makromikrogrupa d.o.o. Jedna od vodećih kompanija na domaćem tržištu u segmentu prodaje uredskog materijala i papirne konfekcije koju smo zbog kvalitete proizvoda, pouzdanosti i korisničke podrške prepoznali kao svojeg dugoročnog partnera. 3.1.2.4. Avalon d.o.o. Jedna od prvih i najvećih hosting kompanija u regiji sa 20-ak visokoobrazovanih IT stručnjaka koji sve svoje usluge temelje na vlastitoj cloud platformi i konstantno se razvijaju u smjeru naprednih internetskih usluga. Neprestano su koncentrirani na inovacije, a neki od principa za koji se zalažu su izvrsnost, profesionalnost, fokusiranost i etičnost na temelju čega smo ih i prepoznali kao jedne od idealnih partnera. Osim kvalitete i visoke razine profesionalizma, nude 30-dnevno jamstvo povrata novca, 0-24 h besplatnu telefonsku podršku i pakete usluga koje zadovoljavaju naš proračun. 3.1.2.5. Consulatio poslovno savjetovanje d.o.o. Za Consulatio savjetovanje smo se odlučili jer je računovodstvena i savjetodavna tvrtka sa međunarodnim iskustvom koja nam može pomoći u razvijanju plana koji odgovara našim financijskim ciljevima i koji generira veće povrate uz manji rizik. Nude pomoć u optimizaciji troškova računovodstva i financija, a pravovremenom isporukom aktualnih informacija omogućavaju minimiziranje financijskih i pravnih rizika što je jako bitno za kontinuiranu uspješnost našeg poslovanja.

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Naš poslovni model želi osigurati da klasično čitanje knjiga ne zamre u ovo brzo kretajuće doba digitalizacije. S ciljem da ljudi ne izgube volju za istim i još uvijek osjete onu čar i atmosferu koju pisana riječ na papiru može prenijeti želimo im što više olakšati da do željene literature i dođu putem mogućnosti koje naša web stranica i aplikacija nude. Osim osnovnih opcija poput uvida u bazu i trenutnu raspoloživost knjiga, kreiranja rezervacije i primanja obavijesti o sljedećem slobodnom terminu za posudbu, također ćemo im ponuditi i dodatne 11


usluge poput plaćanja zakasnine online i mogućnost dostave knjiga. Neprestano ćemo pratiti feedback-ove korisnika i pokušati što prije i što više udovoljiti njihovim željama i prohtjevima.

3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Vjerujemo da je najvažnija aktivnost dobar odnos i komunikacija s našim korisnicima. Potrebno je pružiti zadovoljstvo potrošačima pri svakoj interakciji čime se stvara osjećaj odanosti i utječe na ponovnu kupnju proizvoda ili usluge. Veći broj zadovoljnih potrošača rezultira ostvarenjem veće dobiti i zato je potrebno stvoriti bazu zadovoljnih potrošača. Zadovoljstvo se stvara kroz ispunjavanje želja i potreba korisnika, ali i dodatnih vrijednosti i kvalitetu samog proizvoda/usluge.

3.4. Ključni resursi Ključni resursi koji su potrebni da bi naš poslovni model funkcionirao je dobra opremljenost literaturom i kvalitetna informatička infrastruktura. Samo dobar izbor knjiga i kvalitetna i redovno upgrade-ana i održavana web stranica i aplikacija mogu privući klijente i ponuditi im nešto više u odnosu na konkurenciju. Svaki poslovni model zahtijeva resurse koji poduzeću omogućavaju stvaranje vrijednosti, njezinu isporuku, komunikaciju s kupcima i naplaćivanje. Svakodnevno ćemo se truditi da poboljšamo i proširimo našu ponudu i pružimo korisnicima najbolje od najboljeg.

12


3.5. Kategorije klijenata 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata Fokus je na ljude iz svih dobnih i spolnih skupina koji svoje slobodno vrijeme provode čitajući knjige, iako smatramo da će osobe mlađe dobi, informatički obrazovane i one sa popunjenim dnevnim rasporedom kojima bi aplikacija uštedjela vrijeme biti glavni klijenti. 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata 3.5.2.1. Klijent 1 Smatramo da će jedna od ciljnih skupina biti učenici osnovnih i srednjih škola koji na tjednoj ili mjesečnoj bazi imaju potrebu za stručnom literaturom, ali i beletristikom. S obzirom na svoj raspored i tjedne obaveze, aplikacija će im uvelike olakšati organizaciju slobodnog vremena. 3.5.2.2. Klijent 2 Druga ciljna skupina su studenti koji također imaju potrebu za raznom literaturom više ili manje vezanu za svoje fakultetske obaveze i uživanju čitanja knjiga u svom slobodnom vremenu. 3.5.2.3. Klijent 3 Treća skupina su zaposleni ljudi u dobi između 25 i 50 godina kojima bi zbog svojih obaveza i nedostatka slobodnog vremena aplikacija uvelike olakšala organizaciju i veću iskorištenost dana.

13


3.5.2.4. Klijent 4 Iako nažalost manje informatički obrazovani, građani treće životne dobi također su potencijalni klijenti čije potrebe ćemo nastojati zadovoljiti i prilagoditi se njihovim zahtjevima. 3.5.2.5. Klijent 5 Zadnja skupina klijenata je skupina koja možda neće koristiti aplikaciju, već će se preko nje samo oglašavati. Oni su ujedno i naši suradnici zbog kojih aplikacija postaje sadržajnija, ali s obzirom da postoji i financijski aspekt prema poslovnom modelu smatramo ih i klijentima. 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica Ciljano tržište će biti hrvatsko, tj. za područje grada Zagreba. Jezik web stranice i aplikacije će biti na hrvatskom, ali s opcijom biranja i engleskog jezika. Pošto su korisnici većinom iz hrvatskog govornog područja i eventualno koji strani državljanin, smatramo da su ta dva jezika na izbor dovoljna. 3.5.4. Registracija klijenata Registracija će biti jednostavna bez ispunjavanja puno osobnih podataka. Putem e-mail adrese lako će se moći registrirati te sa vlastito odabranim korisničkim imenom i lozinkom dobiti kod za aktivaciju korisničkog računa gdje će kasnije naknadno moći urediti svoje podatke i imati pristup bazi podataka. 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente

14


Registracija će biti obavezna ukoliko klijent želi pristupiti bazi podataka za uvid u dostupnost posudbe željene literaturu, rezervaciju iste ili slanje e-mail obavijesti kada ona bude ponovno dostupna za posudbu. Bez registracije korisnik će moći vidjeti jedino opis proizvoda i usluge koju aplikacija pruža te kontakt podatke. Također, registracijom klijent ima mogućnost uvida u zakasninu te njeno online plaćanje i opciju dostave tražene literature na kućna vrata.

3.6. Upravljanje odnosima s klijentima Upravljanje odnosima s klijentima je iznimno bitan dio poslovanja bez obzira na veličinu tvrtke. Mišljenje kupca je najvažnije i teško je zamisliti uspješnu tvrtku koja ne može zadovoljiti želje i potrebe svojih klijenata. Potrebno je dobro upoznati svoje korisnike kako bi što bolje bili upućeni u njihove postojeće potrebe i želje, ali i lakše predvidjeli buduće tako da smo uvijek par koraka ispred konkurencije. Ono što mi možemo ponuditi našim korisnicima kao dodatnu korist za njih je SMS obavijest kao podsjetnik na rok vraćanja posuđene literature s ciljem da do eventualne zakasnine i dugovanja uopće niti ne dođe, čime pokazujemo da nam je stalo do naših korisnika, valoriziramo njihovu vrijednost i podižemo kvalitetu usluge.

3.7. Kanali poslovanja Ukoliko težimo uspješnoj prodaji, moramo omogućiti dostupnost robe i usluga na mjestima gdje i kada ju potrošači žele kupiti. Neke od konkurentskih prednosti koje se na takav način mogu ostvariti su manji trošak kanala naspram konkurencije, bolja pokrivenost tržišta, kvalitetnija usluga i brža dostava. Za kreiranje distribucijskog kanala potrebno je analizirati potrebe potrošača, postaviti ciljeve i identificirati najvažniji alternativni kanal, a čimbenici koji mogu utjecati na izbor kanala su sami proizvod i njegova svojstva, troškovi prodaje, financije, širina asortimana i vrijednost jedinice proizvoda. Mi smo se za prodaju svojih usluga odlučili ne samo direktnim putem kroz usmenu komunikaciju s već postojećim korisnicima naših usluga knjižnice, preko Web stranice, aplikacije i društvenih mreža, već i indirektno putem oglašavanja na društvenim mrežama i Google AdWords oglašavanja. Ako želimo biti najbolji potrebno je pratiti trendove, savladati nove izazove i pripremiti se za 15


one nove kojih će uvijek biti.

3.8. Struktura troškova

Vrsta troška

Iznos troška

Telekomunikacijske usluge

700 kn

Informatička oprema (jednokratno)

10000 kn

Uredska oprema

500 kn

Web hosting

750 kn

Troškovi režija

500 kn

Troškovi oglašavanja

2000 kn

UKUPNO

14450 kn

Prema iznad navedenoj tablici procjenjuje se da bi prvi troškovi iznosili 14450 kn. U obzir su uzeti troškovi na mjesečnoj bazi poput telekomunikacijskih usluga, troškova režija i oglašavanja te jednokratan trošak za kupnju odgovarajuće informatičke opreme. Nakon što poraste broj korisnika tj. ovisno o raširenosti saznanja o Web stranici i aplikaciji te značajkama koje one nude, s vremenom će se manje ulagati u oglašavanje.

3.9. Modeli stvaranja prihoda 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda

 prihod od prodaje oglasnog prostora  prihod od mjesečne/godišnje članarine  prihod od korištenja 3D printera  prihod od edukacije za osposobljavanja za rad na računalu  prihod od organiziranja edukativne čitaonice/igraonice

16


3.9.2. Opis svakog pojedinog modela 3.9.2.1. Prihod od prodaje oglasnog prostora

Prodavali bismo oglasni prostor na Web stranici i aplikaciji čija bi cijena ovisila o veličini i poziciji oglasa. Prihvaćali bismo samo sadržaj vezan uz tematiku naših stranica koji su komplementarni i međusobno ne odudaraju. 3.9.2.2. Prihod od mjesečne/godišnje članarine

Radi se članarini koju naši korisnici plaćaju za posudbu knjiga iz naših knjižnica koja se naplaćuje ovisno o njihovim preferencijama na mjesečnoj ili godišnjoj bazi. 3.9.2.3. Prihod od korištenja 3D printera

3D printere nudimo kao dodanu vrijednost našoj usluzi za koju očekujemo da će biti dobro prihvaćena i na osnovu koje ćemo se u budućnosti moći sve više i više financirati. 3.9.2.4. Prihod od edukacije za osposobljavanje za rad na računalu Kao što smo naveli da očekujemo da će jedni od potencijalnih klijenata biti i građani treće životne dobi koji su većinom manje informatički obrazovani, željeli bismo im ponuditi edukaciju za osnovno korištenje računala. Samim time bi ih lakše pridobili kao korisnike naših web stranica i aplikacije, ali im i ponudili dodatnu vrijednost i uslugu kojom mogu steći dodatno obrazovanje i moguće u njima pobudili želju za još većom informatičkom pismenošću. 3.9.2.5. Prihod od organiziranja edukativne čitaonice/igraonice

S obzirom na informatizaciju i digitalizaciju današnjeg doba, htjeli bismo da slova i korice knjiga što dulje "žive" u rukama čitatelja i zato želimo da već djeca od malih nogu budu naši korisnici i žive tu kulturu čitanja knjiga. Da bi se to realiziralo i da bi ih privukli što više, planiramo organizirati edukativne čitaonice/igraonice na kojima će djeca slušati priče, gledati 17


kratke igrokaze, crtati i bojati svoje najdraže likove, a pritom se i družiti međusobno. Ovisno o željama djece i roditelja i njihovim mogućnostima, radionice bi se održavale na tjednoj ili mjesečnoj bazi, a u skladu s time se i naplaćivala dogovorena naknada.

18


4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Mobilno elektroničko poslovanje ključno je za naš projekt pa će funkcionirati na način da korisnici prvo preuzmu mobilnu aplikaciju. Ona će biti dostupna za Android i iOS operativne sustave i biti će besplatna za preuzimanje. Nakon što korisnik preuzme aplikaciju na svoj pametni telefon, morat će se registrirati kako bi mogao početi koristiti sve pogodnosti koje mu ona nudi. Web stranica je u našem slučaju sekundarni način poslovanja iz razloga što korisniku ne pruža toliko mogućnosti kao mobilna aplikacija. Primjerice, putem web stranice nije moguće platiti zakasninu ili koristiti prednosti lokacije. 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Kao što je već spomenuto, aplikacija će biti prilagođena Android i iOS platformama kako vi velika većina korisnika pametnih telefona imala mogućnost preuzeti ju na svoje uređaje. Mogla bi se besplatno preuzeti sa njihovih službenih trgovina. Kako bi aplikacija funkcionirala ispravno i pružila sveobuhvatne informacije, neophodno će biti da korisnik ima pristup internetskoj mreži te uključenu lokaciju. Osim toga, važno je napomenuti kako će se u postavkama aplikacije moći promijeniti jezik, zadani jezik će biti hrvatski, ali će se moći promijeniti u engleski. 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije         

prijava/registracija napredno pretraživanje povijest pretraživanja produženje roka povrata rezervacija knjige plaćanje zakasnine odabir jezika postavke newslettera odabir područja interesa 19


korištenje lokacije na dva načina

Nakon što korisnik preuzme aplikaciju na svoj pametni telefon i instalira ju, nudi mu se mogućnost prijave ukoliko već ima napravljen korisnički račun ili mogućnost registracije ukoliko je već postojeći korisnik. Prilikom registracije potrebno je upisati svoju e-mail adresu i lozinku nakon čeka se korisniku nudi mogućnost izbora želi li primati najnovije obavijesti iz svoje knjižnice. Nakon uspješne prijave ili registracije, korisnik ima mogućnost pretraživanja dostupnosti knjiga. Kartica „Povijest pretraživanja“ prikazuje knjige koje je korisnik ranije pretraživao, dok će u kartici „Moje knjige“ korisnik moći vidjeti knjige koje trenutno ima posuđene te će ga se obavijestiti 2 dana prije nego što treba vratiti knjigu. Korisnik će imati i mogućnost produžiti rok za povrat knjige ukoliko ju nije uspio pročitati na vrijeme kako bi izbjegao plaćanje zakasnine. Kartica „Rezervacije“ korisniku nudi mogućnost da rezervira knjigu koju želi uz uvjet da je ona u tom trenutku dostupna za posudbu kako bi mogao samo doći u knjižnicu i posuditi ju, bez rizika da dođe, a knjige nema za posudbu. U karticu „Arhivirano“ prebacivat će se knjige koje je korisnik imao posuđene, a vratio ih je u knjižnicu. Ukoliko korisnik odabere opciju „Napredno pretraživanje“, otvorit će mu se zaslon na kojem može odabrati želi li pretraživati prema naslovu knjige, prema imenu autora ili prema godini izdanja. Kada pronađe željenu knjigu, aplikacija će mu na karti prikazati gdje se nalazi najbliža knjižnica koja u tom trenutku ima traženu knjigu dostupnu za posudbu. Druga opcija koju aplikacija nudi je prikaz najbliže knjižnice neovisno o odabiru knjige, uz uvjet da je lokacija uključena. Osim toga, korisnik može pristupiti i vlastitom korisničkom računu. Tako otvaranjem zaslona „Moj račun“ korisnik može platiti zakasninu mobilnim bankarstvom ukoliko nije vratio knjigu do definiranog roka i može izabrati između hrvatskog i engleskog jezika korištenja aplikacije. U kartici „Postavke obavijesti“ moći će izabrati želi li primati obavijesti o najnovijim knjigama, o dostupnosti željenih knjiga ili o stvarnom datumu povrata knjige.

20


Kada se radi o obavijesti o najnovijim knjigama, može izabrati između nekoliko područja interesa o čijim novitetima želi primati pravovremene informacije. Zaslon „Ostalo“ nudi neke dodatne informacije poput informacija o aplikaciji, uvjetima korištenja, zaštiti privatnosti te mogućnost slanja povratnih informacija. Grafički prikaz ovih funkcionalnosti mobilne aplikacije bit će prikazan u nastavku.

21


4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti Slika 1: Početni zaslon aplikacije

Izvor: https://www.fluidui.com 22


Slika 2: Zaslon za registraciju novog korisnika

Izvor: https://www.fluidui.com

23


Slika 3: Zaslon za pretraživanje, produženje roka i rezervaciju knjiga

Izvor: https://www.fluidui.com

24


Slika 4: Zaslon za napredno pretraĹživanje

Izvor: https://www.fluidui.com

25


Slika 5: Zaslon za prikaz najbliže knjižnice

Izvor: https://www.fluidui.com

26


Slika 6: Zaslon korisničkog računa

Izvor: https://www.fluidui.com

27


Slika 7: Zaslon dodatnih informacija

Izvor: https://www.fluidui.com

28


4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Uzimajući u obzir činjenicu kako je naša mobilna aplikacija besplatna za preuzimanje, omogućili bismo svojim partnerima i korisnicima s kojima poslujemo prikazivanje njihovih oglasa u istoj, ali bismo također i samu aplikaciju oglašavali u raznim drugim mobilnim aplikacijama i na web mjestima.

29


4.2. Društvene mreže 4.2.1. Facebook profil projekta Slika 8: Facebook profil projekta

Izvor: https://www.facebook.com/E-knjižnica-148422849324105/

30


4.2.2. LinkedIn profil autora projekta Slika 9: LinkedIn profil Marina Bartulić

Izvor: https://www.linkedin.com/in/marina-bartulić-a8b0b081/ 31


Slika 10: LinkedIn profil Petra Zubić

32


Izvor: https://www.linkedin.com/in/petra-zubić/

33


4.2.3. Twitter profil projekta Slika 11: Twitter profil projekta

Izvor: https://twitter.com/e_knjiznica

34


4.2.4. Instagram profil projekta Slika 12: Instagram profil projekta

Izvor: https://www.instagram.com/e_knjiznica/?hl=hr

35


4.2.5. Snapchat profil projekta Slika 13: Snapchat profil projekta

36


4.3. Računarstvo u oblaku Računarstvo u oblaku ili Cloud Computing je revolucionarni koncept koji nudi novi način pristupa osobnim podacima i aplikacijama koji više nisu smješteni na računalu, već u „oblaku“ – što znači da programu, evidencijama i dokumentaciji možete pristupiti s većeg broja uređaja, u bilo koje vrijeme i s različitih lokacija. Sve što je potrebno je internet veza. 6 Ovu vrstu digitalne tehnologije bismo u slučaju našeg projekta primijenili na način da baza knjiga te svi strukturirani i nestrukturirani podaci vezani za naše poslovanje budu pohranjeni u „oblaku“. U tom slučaju potrebno bi bilo plaćati samo upotrebu usluge „oblaka“ čime bismo eliminirali indirektne troškove.

4.4. Veliki podaci (Big data) Definicija koja se najčešće susreće kada su u pitanju „veliki podaci“ svodi se na „3V“: 

Volume – velika količina podataka koji se prikupljaju, obrađuju i stavljaju na raspolaganje za analizu

Velocity – kontinuirano prikupljanje velike količine podataka u realnom vremenu

Variety – podaci su dostupni u različitim oblicima i izvorima, a zapravo su najčešće nestrukturirani7

U našem slučaju, „veliki podaci“ bi bila cijela baza knjiga, podaci o aplikaciji, podaci o korisnicima i njihovim pretraživanjima kao i podaci o provedenim transakcijama te svi ostali podaci koje susrećemo u našem poslovanju.

4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) Kada je riječ o „Internet stvarima“, može se reći kako se pojam odnosi na povezivanje svakodnevnih objekata ili stvari na Internet i/ili s drugim uređajima s ciljem pružanja jednostavnijeg, preciznijeg i pametnijeg iskustva u korištenju svakodnevnih uređaja. Svrha „Internet stvari“ je olakšavanje svakodnevnih rutinskih i naprednijih radnji tijekom dana.8

6 http://www.sinarm.net/sto-je-cloud-computing-ili-usluga-u-oblaku/ 7 http://www.ictbusiness.info/poslovna-rjesenja/sto-je-to-zapravo-big-data-i-gdje-se-primjenjuje 8 http://www.racunalo.com/vodic-za-razumijevanje-internet-stvari-internet-of-things-iot/

37


Od tehnologija koje se svrstavaju u „Internet stvari“, za naš projekt odlučili smo razmotriti primjenu RFID (Radio Frequency Identificatin) tehnologije koja koristi radio valove za prenošenje informacija od taga (mikročipa sa pohranjenim informacijama), preko čitača do računala i na taj način omogućava brže i efikasnije obavljanje nekih procesa koji su komplicirani, dugotrajni ili se radi o velikoj količini jedinica pa postoji mogućnost pogreške. 9 RFID tehnologiju ćemo primijeniti na način da će se u knjige ugraditi čipovi sa svim podacima o pojedinoj knjizi. Kada će knjiga biti posuđena, proći će kroz senzore koje će očitati čip, vidjeti o kojoj knjizi se radi te ju automatizmom maknuti sa popisa dostupnih knjiga na web stranici i u mobilnoj aplikaciji. Ista situacija će se dogoditi i kada knjiga bude vraćena – senzori će očitati čip na knjizi i učiniti je ponovno dostupnom u bazi knjiga.

4.6. 3D printeri 3D printeri činit će dodanu vrijednost našem projektu, odnosno našoj usluzi. Bit će postavljeni u knjižnici kako bi bili dostupni svim zainteresiranim korisnicima. Oni će moći sami printati svoje stvari, a ukoliko ne žele čekati ili je proces printanja dugotrajan, moći će naručiti printanje i nakon toga doći podići svoj proizvod. Sukladno zahtjevima i potražnji za ovakvom vrstom usluge, u budućnosti ćemo prilagoditi našu web stranicu i mobilnu aplikaciju kako bi korisnici poslali nacrte željenih proizvoda koje naručuju za printanje te kako bi mogli obaviti plaćanje usluge.

4.7. Robotika Uzimajući u obzir činjenicu kako će u budućnosti roboti preuzimati sve više radnih mjesta, odnosno kako će biti sve manje zaposlenika, a sve više robota, pretpostavljamo da će se ista situacija dogoditi i u knjižnicama. Prostor današnje knjižnice u budućnosti će biti jedno veliko skladište u kojem će roboti voditi poslovanje. Korisnik će putem web stranice ili mobilne aplikacije naručiti knjigu koju želi posuditi, robot će dobiti informaciju o tome, naći će ju te pripremiti za dostavu korisniku.

4.8. Dronovi 9 http://coolklub.com/sto-neznate-o-rfid-tehnologiji/

38


U budućnosti bismo dronove, odnosno bespilotne letjelice iskoristili za naš projekt u svrhu dostave. Naime, kada bi roboti pronašli i pripremili knjigu koju korisnik želi posuditi, dronovi bi ju pokupili u knjižnici, odnosno u skladištu i putem lokacije uključene u mobilnoj aplikaciji korisnika pronašli gdje se on trenutno nalazi i dostavili mu knjigu. Dronovi bi imali ugrađeni senzore pomoću kojih bi prepoznavali prepreke koje im se nađu na putu i uspješno ih izbjegavali. Uslugu naplate dostave dronom uvrstili bi u ponudu naše aplikacije koju bismo s vremenom prilagodili novim potrebama.

4.9. Virtualna i proširena stvarnost Ovaj oblik računalne simulacije iskoristili bismo na način da korisnik može virtualno prošetati knjižnicom te vidjeti raspored knjiga, kako su one složene na police, prema kojim kategorijama su podijeljene i slično. Na taj način bismo nastojali korisnika potaknuti na posudbu više od jedne knjige koju je u početku namjeravao posuditi. Možda mu se neka od knjiga samo prema naslovu ne čini zanimljiva, ali kad vidi gdje ona stoji u knjižnici i s kojim knjigama je povezana, možda se predomisli i posudi više od one jedne koju je planirao posuditi.

4.10. Umjetna inteligencija Umjetnu inteligenciju primijenili bismo tako da mobilna aplikacija i web stranica korisniku daju preporuke i prijedloge koje knjige bi mogle biti u području njegovog interesa i moguće za posudbu, a sve to na temelju korisnikovih dosadašnjih posudbi, rezervacija i pretraživanja. Tako bi korisnik dobio informacije u trenutku kada se možda dvoumi između nekih knjiga ili nije siguran što bi posudio i tako bi se ostvarila još veća i bolja povezanost korisnika sa sustavom.

39


5. DIGITALNI MARKETING 5.1. Marketinški plan projekta S obzirom na relativnu zastarjelost i neinformatiziranost načina rada knjižnica, trebamo upoznati potencijalne klijente/korisnike s mogućnostima rada web stranice i aplikacije. Ciljna skupina su nam svi ljudi koji dijele ljubav prema knjigama, od učenika osnovnih škola do informatički potkovanih građana treće životne dobi. Odlučili smo se na oglašavanje putem Interneta i to ponajviše putem društvenih mreža koje zbog svoje popularnosti imaju veliki potencijal za kvalitetnu i pravovremenu promociju. Također ćemo koristiti i Google AdWords oglašavanje jer je Google najkorištenija tražilica na Internetu. Ciljevi kampanje su:

 informirati potencijalne korisnike o našim novim uslugama (Web stranica i aplikacija)  ostvariti što veći broj novih korisnika i čitatelja knjiga  promovirati čitanje knjiga  održavati kontakt s korisnicima  istražiti želje korisnika  pružiti tehničku podršku Potrebno je konstantno analizirati i pratiti okruženje i prilagođavati se istom kako bismo pravovremeno mogli odgovoriti na novonastale promjene, a sve s ciljem opstanka našeg poslovanja.

40


5.2. Ključne riječi projekta 1. knjiga 2. knjižnica 3. posudba 4. zakasnina 5. naslov 6. autor 7. književnost 8. beletristika 9. publicistika 10. lektira 11. poezija 12. proza 13. roman 14. drama 15. rječnik 16. priručnik 17. savjetnik 18. slikovnica 19. medicina 20. bajka 21. basna 22. politika 23. ekonomija 24. znanost 25. ekologija 26. autobiografija 27. memoari 28. putopis 29. kriminalistika 30. fantastika 41


42


5.3. Google AdWords oglas AdWords je Google-ov servis za oglašavanje koji će neki oglas ili web stranicu progurati na prvu stranicu pretrage, a ono što AdWords čini posebno primamljivim je to što je prikazivanje samog oglasa besplatno i plaća se samo kada netko klikne na taj oglas. Zato se ovaj način oglašavanja naziva Pay-per-Click oglašavanje. Ako nitko nije zainteresiran za našu reklamu, ne plaćamo ništa. AdWords prikazani oglasi prikazuju se na više od dva milijuna web lokacija i u više od 650.000 aplikacija tako da se naš oglas može prikazati ondje gdje se nalazi naša publika. Kako bi se oglašavali putem AdWords-a potrebno je registrirati se na njihovoj Web stranici. Upisuje se URL stranica koja će se otvarati klikom na oglas, ključne riječi i kratak opis aplikacije kako bi potaknuli korisnike da otvore oglas te cijena koju smo spremni platiti. Tek kada netko upiše ključnu riječ pojavljuje mu se naš oglas, a ako ga odluči otvoriti nama se skida određeni iznos sa računa.

Odlučili smo se za dnevni budžet od 50 kn i za oglašavanje na području grada Zagreba s obzirom da se radi o knjižnicama na tom području te hrvatski i engleski jezik. Slika 14 : Prikaz budžeta

Izvor: https://adwords.google.com/

43


Slika 15: Prikaz lokacije

Izvor: https://adwords.google.com/

Slika 16: Prikaz odabranih jezika

Izvor: https://adwords.google.com/

Slika 17: Prikaz oglasa

Izvor: https://adwords.google.com/

44


5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Za oglašavanje na društvenim mrežama ćemo koristiti Facebook kao najpopularnije mjesto za objavljivanje fotografija, međusobnog komuniciranja i razmjenjivanja informacija koje će nam služiti kao sredstvo komunikacije s našim korisnicima te ćemo im omogućiti komentiranje i ocjenjivanje web stranice i aplikacije. Koristiti ćemo opciju plaćenog oglasa kako bi se isti pojavljivao na naslovnici korisnicima bez da ga traže. Cijena oglašavanja “Facebook Basic” koja uključuje 1 oglas u trajanju od 30 dana iznosi oko 500 kuna. U mogućnosti smo definirati publiku po različitim faktorima ovisno o godinama, spolu, geografskoj lokaciji, interesima, jeziku i ponašanju. Analitika i testiranje oglasa je jako bitno jer se Facebook konstantno mijenja, ali i njegove mogućnosti, a ukoliko je kampanja dobro postavljena, kvalitetno poslovanje je zagarantirano.

5.5. Tablica marketinškog plana

Oblik

Web adresa oglašavanja

oglašavanja Google

Termin

Troškovi

oglašavanja www.google.hr/AdWords

0-24 h

Opis oglašavanja

1500 kn/mj

AdWords

Sponzorirani oglas kod pretraživanja na Google-u

Facebook

www.facebook.com

0-24 h

500 kn/mj

Sponzorirani oglas na Facebook-u

Newsletter

E-mail adresa korisnika

Jednom tjedno

45

0 kn

Slanje newslettera


6. DIGITALNO PLAĆANJE 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja Modernim korisnicima su dosadile lozinke i umjesto unošenja PIN-ova u modernom digitalnom svijetu financijskih transakcija, žele koristiti otisak prsta, skeniranje šarenice ili selfie. Korisnicima se sviđa ono što im ubrzava i pojednostavljuje svakodnevni život te žele uslugu prilagođenu i povezanu s njima. Mi ćemo nuditi opciju našim korisnicima da svoju zakasninu i članarinu osim klasičnim putem plaćanja gotovinom i karticama mogu plaćati i putem mobilnog bankarstva, digitalnim novčanikom, selfijem, otiskom prsta i preko pametnog sata.

6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja 6.2.1. Plaćanje putem mobilnog bankarstva Prvi od ponuđenih oblika plaćanja biti će m-banking putem kojeg korisnici sve svoje financijske transakcije mogu obavljati pametnim telefonom. Osim što će moći u bilo kojem trenu, odnosno onda kada njima odgovara, izvršiti plaćanje članarine i eventualnih dugovanja, također mogu pregledavati svoje stanje po računima, provjeriti uplatu i ugovoriti trajni nalog za sve svoje nepodmirene obveze. Bankarske usluge su im dostupne 24 sata dnevno svakog dana u godini potpuno neovisno o lokaciji.

46


Slika 18: Aplikacija m-PBZ

Izvor: https://with.pbz.hr/wp-content/uploads/2016/07/racuni_hr.png

47


6.2.2. Plaćanje digitalnim novčanikom

M-novčanik omogućuje plaćanje mobitelom na isti način kako se plaća karticom, beskontaktno. Potrebno je imati skinutu aplikaciju i pametni telefon koji podržava NFC, ali nije potrebno pokretati aplikaciju mobilnog bankarstva, već samo mobitel na tren približiti POS uređaju i transakcija će biti obavljena u roku par sekundi. Posebno kodiran software za zaštitu štiti vaše podatke i ne dozvoljava neautoriziranu kupovinu stoga je siguran za

korištenje bez bojazni od prevare ili skidanja sredstva sa računa. Slika 19: Digitalni novčanik

Izvor: https://www.livemint.com/rf/Image621x414/LiveMint/Period2/2017/05/23/Photos/Processed/mobile-kYFI-621x414@LiveMint.jpg

48


6.2.3. Plaćanje selfijem Radi se o mobilnom plaćanju putem prepoznavanja lica, tzv. “selfie-pay”, kako bi se dodatno unaprijedila verifikacija identiteta prilikom plaćanja mobitelom. Potrebno je skinuti aplikaciju kroz koju dobivate autorizaciju za plaćanje putem prepoznavanja lica. Potrebno je snimiti i zatim uploadati selfie čime dobivate digitalnu mapu svog lica i sve je spremno kada trebate potvrditi plaćanje. Ovime se uklanja potreba pamćenja lozinki i ubrzava brzina plaćanja i sama sigurnost. 6.2.4. Plaćanje otiskom prsta Jednako kao i prethodni oblik, za digitalni svijet plaćanja ovo je prava evolucija. Još jedno od biometrijskih rješenja kao način identifikacije pri kupnji. Vlasnik kartice može potvrditi identitet koristeći se skenerom otisaka prstiju na pametnom telefonu.

Slika 20: Plaćanje selfijem i otiskom prsta

Izvor: https://i.ytimg.com/vi/xGMlz-0gvjs/maxresdefault.jpg

49


6.2.5. Plaćanje preko pametnog sata Sat ima NFC čip i onima koji ga nose omogućuje da plaćaju tako da ga samo prislone na uređaje za beskontaktno plaćanje kao i prislanjanjem kartice na POS uređaj. Potrebno je unijeti informacije o plaćanju u mobilnu aplikaciju sata te nakon što se aplikacija sinkronizira sa satom vaša kartica čije podatke ste unijeli spremna je za upotrebu. Čak i u onom trenu kada ste i ako zaboravili svoj fizički, ali i digitalni novčanik svojim satom na ruci moći ćete obaviti sve što ste isplanirali.

6.3. Blockchain tehnologija Vrijeme blockchain tehnologije tek dolazi i vjeruje se da će potpuno okrenuti razvoj softwarea i način na koji dijelimo informacije. Radi se o distribuiranoj glavnoj knjizi, tj. jednoj vrsti baze podataka sa svim transakcijama koje se čuvaju na jednom mjestu, tzv. "centralnom serveru". To mogu biti podaci bilo koje vrste, iako trenutno blockchain najčešće sadrži financijske podatke. Sve je počelo sa Bitcoin-ovima, virtualnoj valuti s kojom se može plaćati mnogo usluga. Iako nam se spomenuta tehnologija jako sviđa i vjerujemo da bi još više mogla unaprijediti naše poslovanje, smatramo da je, nažalost, zbog trenutne vrlo visoke vrijednosti jedne jedinice bitcoin-a (cca 7.000 $) te još uvijek relativno niske informatiziranosti sustava i informatičke obrazovanosti naših klijenata nedostupna i neprilagođena za naše poslovanje što ne znači da u budućnosti nećemo koristiti tu tehnologiju i promptno reagirati ukoliko se trend rasta virtualne valute nastavi.

50


7. SWOT ANALIZA PROJEKTA

SNAGE     

SLABOSTI 

korištenje digitalne tehnologije objedinjavanje knjižne građe na jednom mjestu jednostavnost pretraživanja i pregleda dostupnosti knjiga ušteda vremena za korisnike mogućnost plaćanja mobilnim i internet bankarstvom

   

PRILIKE     

potreba za konstantnim ažuriranjem baze dugotrajan proces sastavljanja baze knjižne građe web stranica i mobilna aplikacija na hrvatskom jeziku nedostatak iskustva usko područje obuhvata u početku

PRIJETNJE 

širenje poslovanja na osnovne i srednje škole te na ostale fakultete mali broj konkurenata popularizacija čitanja knjiga kod mlađih generacija informatička edukacija zaposlenika knjižnica relativno mala ulaganja u marketing

   

51

nedovoljna informatička pismenost starije populacije visoki troškovi na početku upitna financijska održivost mogući neuspjeh zbog digitalizacije knjiga uslijed prijetnji suvremenih tehnologija mogućnost pojave novih konkurenata


8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1. Web poslužitelji i domene Web poslužitelj ili web hosting je usluga zakupa prostora na Internet poslužitelju (serveru). Usluga hostinga obuhvaća sljedeće: zakup određene veličine diskovnog prostora na kojem će biti smještena web stranica sa svim podacima koje ona sadrži te dodjeljivanje određenog broja adresa elektroničke pošte. Osim navedenog, korisniku su najčešće dostupni i statistički podaci vezani za njegove stranice poput dnevne i mjesečne statistike pristupa te korištenja brojača pristupa.10 8.1.1. Web poslužitelj projekta Za web poslužitelja našeg projekta odabrale smo hrvatsko poduzeće Avalon iz razloga što ima izuzetno visoke ocjene koje se odnose na pouzdanost, cijene, prilagođenost kupcima, podršku i značajke. Ponuđena su tri paketa – Start, Medium i Business, ovisno o željama i potrebama svakog korisnika. Sukladno tome, mi smo za potrebe našeg poslovanja izabrale Business model paket koji za jednogodišnje korištenje iznosi 750 kuna što znači da zapravo dobivamo dva mjeseca korištenja besplatno usporedimo li cijenu sa mjesečnim zakupom. Ponuda pojedinih paketa prikazana je na slici 21.

10 https://www.tomsoft.hr/index.cgi?menu_id=638

52


Slika 21: Ponuda pojedinih web poslužitelja

Izvor: https://www.avalon.hr/web-hosting/

Kao što je vidljivo na slici 21, odabrani Business paket sadrži: 

20 GB diskovnog prostora

20 TB mjesečnog prometa

do 20 odvojenih web siteova

do 20 odvojenih domena

besplatna registracija domene

besplatni SSL certifikat

53


8.1.2. Web domene projekta 8.1.2.1. .hr domena Uzimajući u obzir kako naše poslovanje u kratkom i srednjem roku orijentirano na područje Hrvatske, izabrale smo .hr domenu. Puni naziv domene glasio bi: www.e-knjiznica.hr, a prikaz slobodnih domena vidljiv je na slici 22. Slika 22: Prikaz slobodnih domena

Izvor: https://www.avalon.hr/registracija-domene/registracija/

8.1.2.2. Komercijalne domene

Budući da je naše poslovanje zamišljeno za korisnike Republike Hrvatske, u ovom trenutku nećemo koristiti komercijalne domene.

54


8.2. CMS sustav CMS je kratica za Content Management System - sustav za upravljanje sadržajima čija je uloga olakšati i organizirati procese vezane uz kreiranje i prijenos sadržaja pojedine informacije, posebice ako je sadržaj plod suradnje više osoba. Na tržištu postoje pojedina rješenja kako komercijalna tako i open-source, koja se mogu klasificirati kao CMS. Iako po funkcionalnosti mogu pokrivati vrlo različite potrebe, svi služe istoj svrsi - uloga im je organizirati izradu i objavu sadržaja, informacija u tisku ili web-u te omogućiti korisniku sustava fokusiranja na sadržaj, prepuštajući CMS-u brigu o formi prikaza te eventualnom tijeku poslova (workflow) koji treba odraditi od samog unosa do objave.11 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt Mogući CMS sustavi za projekt e-knjižnica i poveznice na njihova web mjesta su sljedeći:      

WordPress - https://wordpress.com Wix - https://www.wix.com Joomla - https://www.joomla.org MODx - https://modx.com Drupal - https://www.drupal.org Globaldizajn - https://www.globaldizajn.hr

8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) CMS sustav koji smo odabrali za izradu našeg projekta e-knjižnica je Wix upravo zbog njegove besplatne dostupnosti u početku i jednostavnosti korištenja. Nudi unaprijed pripremljene teme, odnosno predloške kao i dizajne stranice čime početnicima omogućuje lako kreiranje web stranice. Još jedna od značajnijih prednosti je i ta što za izradu web stranice nije potrebno znanje iz kodiranja i programiranja weba.

11 https://www.netcom.hr/redakcijski-sustav/cms

55


8.3. Web stranice projekta 8.3.1. Struktura Web stranica projekta Kada korisnik otvori našu web stranicu, prikazat će mu se početna stranica koja sadrži naš glavni cilj, a na dnu stranice prikazane su poveznice na društvene mreže na kojima nas korisnici mogu pratiti. Korisniku će se ponuditi dvije opcije – registracija ili prijava. U slučaju da se radi o postojećem korisniku, odabrat će „Prijava“ gdje će biti potrebno upisati adresu elektroničke pošte te lozinku. U slučaju da je riječ o novom korisniku, odabrat će opciju „Registracija“ gdje će morati popuniti osnovne informacije o sebi – ime, prezime, email, lozinku i broj mobitela te će na taj način izraditi svoj korisnički račun. Kada uspješno obavi prijavu/registraciju, u polju „Moja e-knjižnica“ imat će nekoliko mogućnosti – napredno pretraživati, pregledati povijest svojih pretraživanja, vidjeti koje knjige trenutno ima posuđene, rezervirati željenu knjigu ili u arhivi vidjeti koje knjige je korisnik u nekom trenutku imao posuđene. Ukoliko odabere „Napredno pretraživanje“, moći će odabrati knjižnicu za koju želi vidjeti popis dostupnih knjiga i pretraživati knjige po naslovu, autoru ili godini. Nakon pronalaska željene knjige, dobit će obavijest je li knjiga dostupna ili nije. Ukoliko je dostupna, moći će ju rezervirati, a ukoliko nije dostupna, bit će obaviješten o očekivanom datumu kada bi trebala biti vraćena. U situaciji kada korisnik odabere „O nama“, prikazat će mu se osnovne informacije o našem poslovanju kao i o glavnom cilju našeg projekta. Kada odabere „Newsletter“, moći će odabrati područja interesa o kojima želi primati obavijesti. Ako korisnik želi saznati koja je najbliža knjižnica u njegovoj okolici, odabrat će „Pronađite knjižnicu“ gdje će upisati svoju trenutnu ili željenu lokaciju i na karti će mu se prikazati gdje se ona nalazi. 56


Odabirom „Kontaktirajte nas“ korisnik će moći ispuniti obrazac te postaviti pitanje ili napisati poruku na koju ćemo nastojati odgovoriti u najkraćem mogućem roku. U konačnici, korisnik će moći pristupiti svojem korisničkom računu gdje će moći ispuniti nepotpune ili izmijeniti postojeće podatke te učitati svoju sliku profila. 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) Slika 23: Mapa web stranice projekta

57


Izvor: Izrada autora

58


8.3.3. Opis strukture Web stranica projekta Slika 24: PoÄ?etna stranica

Izvor: https://e-knjiznica0.wixsite.com/e-knjiznica

Slika 25: Prijava korisnika

Izvor: https://e-knjiznica0.wixsite.com/e-knjiznica

59


Slika 26: Registracija korisnika

Izvor: https://e-knjiznica0.wixsite.com/e-knjiznica

Slika 27: Moja e-knjiĹžnica

Izvor: https://e-knjiznica0.wixsite.com/e-knjiznica

60


Slika 28: Primjer dostupne knjige

Izvor: https://e-knjiznica0.wixsite.com/e-knjiznica

Slika 29: Primjer nedostupne knjige

Izvor: https://e-knjiznica0.wixsite.com/e-knjiznica

61


Slika 30: O nama

Izvor: https://e-knjiznica0.wixsite.com/e-knjiznica

Slika 31: Prijava na newsletter

Izvor: https://e-knjiznica0.wixsite.com/e-knjiznica

62


Slika 32: Pretraživanje najbliže knjižnice

Izvor: https://e-knjiznica0.wixsite.com/e-knjiznica

Slika 33: Kontakt

Izvor: https://e-knjiznica0.wixsite.com/e-knjiznica

63


Slika 34: Korisnički račun

Izvor: https://e-knjiznica0.wixsite.com/e-knjiznica

64


9. ZAKLJUČAK Ovim projektom smo prikazali kako aplikacija e-knjižnica može pomoći velikim i nešto manjim knjigoljupcima da što lakše i efikasnije dođu do željenih knjiga. Uz sve veću upotrebu modernih tehnologija putem kojih su knjige dostupne za čitanje online te povoljnih cijena pri kupnji knjiga, popularnost same posudbe knjiga nije više toliko velika. S obzirom na relativnu zastarjelost i neinformatiziranost načina rada knjižnica, naš cilj je transformirati njihov rad putem korištenja digitalne tehnologije gdje našim korisnicima želimo ponuditi sve na jednom mjestu, od pretraživanja i pregleda dostupnosti knjiga, mogućnosti digitalnog plaćanja, rezervacije željene literature i puno puno više, čime štedimo vrijeme njihovo, ali i svoje vrijeme na obostrano zadovoljstvo. Za opstanak na tržištu i dobro pozicioniranje potrebno je konstantno pratiti okruženje i konkurenciju te pravovremeno reagirati. Inovacije su jedne od najvećih konkurentskih prednosti i potrebno ih je neprekidno razvijati i kreirati i nuditi nove opcije korisnicima. Iako se susrećemo i sa prijetnjama poput nedovoljne informatičke pismenosti starije populacije te upitne financijske održivosti, vjerujemo da ćemo osluškivanjem komentara korisnika i usvajanjem i realiziranjem njihovih ideja i prijedloga kvalitetno poslovati i u budućnosti.

65


10. POPIS LITERATURE Korištena je literatura dostupna na internetu pa je navedena u sljedećem poglavlju „Popis web linkova“.

66


11. POPIS WEB LINKOVA 

http://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/knjiznica/e-knjiznica/11281

http://e-knjiznica.carnet.hr

http://www.nsk.hr

http://www.kgz.hr/hr/e-izvori/besplatne-eknjige-5189/5189

http://www.nsk.hr/predstavljena-hrvatska-e-knjiznica/

http://www.sinarm.net/sto-je-cloud-computing-ili-usluga-u-oblaku/

http://www.ictbusiness.info/poslovna-rjesenja/sto-je-to-zapravo-big-data-i-gdje-seprimjenjuje

http://www.racunalo.com/vodic-za-razumijevanje-internet-stvari-internet-of-thingsiot/

http://coolklub.com/sto-neznate-o-rfid-tehnologiji/

https://www.tomsoft.hr/index.cgi?menu_id=638

https://www.netcom.hr/redakcijski-sustav/cms

        

https://www.fluidui.com https://www.facebook.com/E-knjižnica-148422849324105/ https://www.linkedin.com/in/marina-bartulić-a8b0b081/ https://www.linkedin.com/in/petra-zubić/ https://twitter.com/e_knjiznica https://www.instagram.com/e_knjiznica/?hl=hr https://adwords.google.com/ https://with.pbz.hr/wp-content/uploads/2016/07/racuni_hr.png https://www.livemint.com/rf/Image621x414/LiveMint/Period2/2017/05/23/Photos/Processed/mobile-kYFI--

  

621x414@LiveMint.jpg https://i.ytimg.com/vi/xGMlz-0gvjs/maxresdefault.jpg https://www.avalon.hr https://www.wix.com

67


12. POPIS SLIKA Slika 1: Početni zaslon aplikacije.............................................................................................22 Slika 2: Zaslon za registraciju novog korisnika........................................................................23 Slika 3: Zaslon za pretraživanje, produženje roka i rezervaciju knjiga....................................24 Slika 4: Zaslon za napredno pretraživanje................................................................................25 Slika 5: Zaslon za prikaz najbliže knjižnice.............................................................................26 Slika 6: Zaslon korisničkog računa...........................................................................................27 Slika 7: Zaslon dodatnih informacija........................................................................................28 Slika 8: Facebook profil projekta..............................................................................................30 Slika 9: LinkedIn profil Marina Bartulić..................................................................................31 Slika 10: LinkedIn profil Petra Zubić.......................................................................................32 Slika 11: Twitter profil projekta................................................................................................33 Slika 12: Instagram profil projekta...........................................................................................34 Slika 13: Snapchat profil projekta.............................................................................................35 Slika 14 : Prikaz budžeta...........................................................................................................41 Slika 15: Prikaz lokacije...........................................................................................................42 Slika 16: Prikaz odabranih jezika.............................................................................................42 Slika 17: Prikaz oglasa..............................................................................................................42 Slika 18: Aplikacija m-PBZ......................................................................................................45 Slika 19: Digitalni novčanik.....................................................................................................46 Slika 20: Plaćanje selfijem i otiskom prsta...............................................................................47 Slika 21: Ponuda pojedinih web poslužitelja............................................................................51 Slika 22: Prikaz slobodnih domena...........................................................................................52 Slika 23: Mapa web stranice projekta.......................................................................................55 Slika 24: Početna stranica.........................................................................................................56 Slika 25: Prijava korisnika........................................................................................................56 Slika 26: Registracija korisnika................................................................................................57 Slika 27: Moja e-knjižnica........................................................................................................57 Slika 28: Primjer dostupne knjige.............................................................................................58 Slika 29: Primjer nedostupne knjige.........................................................................................58 Slika 30: O nama.......................................................................................................................59 Slika 31: Prijava na newsletter..................................................................................................59 Slika 32: Pretraživanje najbliže knjižnice.................................................................................60 Slika 33: Kontakt......................................................................................................................60 Slika 34: Korisnički račun........................................................................................................61

68


13. ŽIVOTOPIS

69


70


71


72


73


14. SAŽETAK Ovim projektom e-knjižnica smo prikazali funkcioniranje aplikacije koja je namijenjena korisnicima za što lakše pretraživanje baze knjiga na hrvatskom tržištu. U uvodnom dijelu smo opisali projekt, naveli ciljeve i našu viziju i misiju. Opisali smo inovacije koje projekt sadrži i naveli naše glavne konkurente, ali i partnere i potencijalne korisnike. Za web hosting projekta smo izabrali hrvatsko poduzeće Avalon i domenu www.eknjiznica.hr, a CMS sustav Wix zbog njegove jednostavnosti korištenja i besplatne dostupnosti u početku. Što se tiče oglašavanja, odlučili smo se za Google Adwords oglas, oglašavanje na društvenoj mreži Facebook na kojoj smo i izradili profil, ali također i na Twitteru, Instagramu i Snapchatu, a sve u svrhu što bolje promocije i potencijalnog širenja poslovanja. Pružanjem dodatnih usluga poput digitalnog plaćanja, mogućnosti dostave i 3D printanja te konstantnim ulaganjem u dobar odnos i komunikaciju s korisnicima i uvođenjem inovacija pokušat ćemo održati konkurentsku prednost i time unaprijediti naše poslovanje i u budućnosti.

74


PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

75


2. Obavijesni bilten

3.

76


3. Ekranski prikazi Web stranica projekta

77


78


79


80


81


82


4. Ekranski prikazi mobilne aplikacije

83


84


5. Kodovi i ekranski prikazi s radionica (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP) HTML5 kod

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Moja prva stranica</title> <meta charset="utf-8"/> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous"> <link rel="stylesheet" href="MySecond.css"/> </head> <body> <div class="container-fluid"> <div class="row text-center"> <div class="col"> <h1> Elixir of Life </h1> <h2> Relax your body </h2>

</div>

</div> </div> 85


<div class="mb-4 container"> <div class="row"> <div class="col"> <button class="btn btn-light btn-block"> Home </button> </div> <div class="col"> <button class="btn btn-light btn-block"> About </button> </div> <div class="col"> <button class="btn btn-light btn-block"> Contact </button> </div> </div> </div> <div id ="mainContent" class="container"> <div class="row"> <div class="col"> <div class="container my-4"> <div class="row text-center"> <div class="col"> <h3 class="mb-4"> This is a short description of our business </h3> <button class="btn btn-success btn-lg mb-4"> Contact us </button> </div> 86


<div class="col"> <img id="myFirstImage" src="https://caxtondigital.co.za/wp-content/uploads/sites/110/2018/02/download41.jpg"/> </div> </div> </div> <h4 class="text-center"> We offer excellent massages </h4> <p class="text-center"> This is a brief description of our services </p> </div> </div> </div> </body> </html>

87


Ekranski prikaz HTML5 koda

88


CSS3 kod

body { background-image: url('https://i.pinimg.com/originals/a0/1d/ba/a01dba0c6cfdf06d382d73a8c87eb242.jpg'); }

Ekranski prikaz CSS3 koda

89


JavaScript kod

function sendMessage() { var imeIPrezime = document.getElementById('imeIPrezime').value; var email = document.getElementById('email').value; var poruka = document.getElementById('poruka').value; var oib = document.getElementById('oib').value; var secretCode = document.getElementById('secretCode').value; var resultText = document.getElementById('result'); if (secretCode === "202") { resultText.className = "text-success"; resultText.innerHTML ="OIB: " + oib + "<br/>" + "Ime i prezime: " + imeIPrezime + "<br/>" + "Email: " + email + "<br/>" + "Poruka: " + poruka; } else { resultText.className = "text-danger"; resultText.innerHTML = "Pogrešni kôd za prijavu"; } } function prepareMessage() { document.getElementById('imeIPrezime').value = "Petra Zubić"; document.getElementById('email').value = "petra.zubic@hotmail.com"; document.getElementById('poruka').value = "Danas je lijep dan."; document.getElementById('oib').value = "51580910496"; }

90


Ekranski prikaz JavaScript koda

91


PHP kod

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Test</title> <meta charset="utf-8" /> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous" /> <link rel="stylesheet" href="MyFirst.css" /> </head> <body> <div class="container-fluid"> <div class="mt-4 row"> <div class="col"> <h1 class="text-center text-light"> Moja prva web stranica </h1> </div> </div> </div> <hr /> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-sm-12 col-lg-4"> <a class="btn btn-block btn-light" href="index.php">Naslovnica</a> </div> <div class="col-sm-12 col-lg-4"> 92


<a class="btn btn-block btn-light" href="about.php">O nama</a> </div> <div class="col-sm-12 col-lg-4"> <a class="btn btn-block btn-light" href="contact.php">Kontakt</a> </div> </div> </div> <hr /> <div class="container"> <div class="row text-center"> <div class="col-md-12 col-lg-12"> <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> <p> Ovo je moj prvi tekst! </p> <button class="btn btn-primary"> YES! </button> </div> </div> <div class="col-md-12 col-lg-6"> <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> <p> Ovo je moj drugi tekst! </p> <button class="btn btn-primary"> YES! </button> </div> </div> <div class="col-md-12 col-lg-6"> <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> <p> Ovo je moj treÄ&#x2021;i tekst! 93


</p> <button class="btn btn-primary"> YES! </button> </div> </div> <div class="col-12"> <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> <h1> My first jumbotron! </h1> <p> Here goes awesome text! </p> </div> </div> </div> </div> </body> </html>

94


Ekranski prikaz PHP koda

95


Izgled stranice 1

Izgled stranice 2

96


Izgled stranice 3

6. BroĹĄura prezentacije

97


98

126_zubić_bartulić_e-knjižnica  

Zubić Petra Bartulić Marina

126_zubić_bartulić_e-knjižnica  

Zubić Petra Bartulić Marina

Advertisement