Page 1

ОБУКИ И КУРСЕВИ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКИ И КОНСАЛТИНГ УСЛУГИ „НОЕЗИС“ ОБУКА – КОМПЈУТЕРСКА БЕЗБЕДНОСТ ЗА БИЗНИС

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА? – за вработени во сите оддели од компании, министерства, општини и други државни институции, владини агенции, невладини организации кои работат со компјутери или користат алатки за софтверска обработка на податоци и други ЦЕНА НА ОБУКАТА? – 2.290 ден. и 10% попуст за повеќе од еден вработен од иста фирма КАДЕ СЕ СЛУЧУВА? – во просториите на ПСМ Фондација, во Автокоманда, на ул. „Архимедова“ бб, Скопје, или лоцирајте не, на линкот: http://www.yesincubator.org.mk/Contact КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ? – Со име, презиме и контакт телефон на obuki@noesis.com.mk, со назнака за обука за Компјутерска безбедност за бизнис. Повеќе за обуката и начинот на плаќање на www.noesis.com.mk

ОБУКА – ICT ВЕШТИНИ ЗА БИЗНИС ПРОДУКТИВНОСТ

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА? – за вработени во сите оддели од компаниите кои работат со компјутери или користат алатки за софтверска обработка на податоци, вработени на менаџерски позиции на различно ниво и за сите други заинтересирани лица ЦЕНА НА ОБУКАТА? – 5.990 ден. и 10% попуст за повеќе од еден вработен од иста фирма КАДЕ СЕ СЛУЧУВА? - Во просториите на ПСМ Фондација, во Автокоманда, на ул. „Архимедова“ бб, Скопје, или лоцирајте не, на линкот: http://www.yesincubator.org.mk/Contact КАКО СЕ ПРИЈАВИТЕ? –Со име, презиме и контакт телефон на obuki@noesis.com.mk, со назнака за обука за ICT за бизнис продуктивност.


Повеќе за обуката и начинот на плаќање на www.noesis.com.mk

КУРС – ДЕЛОВЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ? - за сите вработени во бизнис секторот, во владините и други државни институции, во локалната самоуправа, во приватните агенции, невработени ЦЕНА НА КУРСОТ? – 10.990 ден. и 10% попуст за два или повеќе вработени од иста фирма КАДЕ СЕ СЛУЧУВА? - во просториите на ПСМ Фондацијата, во Аеродром, на бул. АВНОЈ 114/1 или лоцирајте не, на линкот: http://nastani.time.mk/location/80/ КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ? – Со име, презиме и контакт телефон на: obuki@noesis.com.mk, со назнака за курс по Деловен англиски јазик. Повеќе за курсот и начинот на плаќање на www.noesis.com.mk

КУРС – АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ПРАВИЦИ

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ? - за сите вработени во правната струка - судии, адвокати, судски службеници, нотари, извршители, правници вработени во бизнис секторот, во владините и други државни институции, во приватните агенции, правници од локалната самоуправа и др. ЦЕНА НА КУРСОТ? – 10.990 ден. и 10% попуст за два или повеќе вработени од иста фирма КАДЕ СЕ СЛУЧУВА? - во просториите на ПСМ Фондацијата, во Аеродром, на бул. АВНОЈ 114/1 или лоцирајте не, на линкот: http://nastani.time.mk/location/80/ КАКО И КОГА ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ? – Со име, презиме и контакт obuki@noesis.com.mk, со назнака за курс по Англиски јазик за правници.

телефон

на

Повеќе за курсот и начинот на плаќање на www.noesis.com.mk

ОБУКА – КАКО ДА СЕ ИЗРАБОТИ БИЗНИС ПЛАН?

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА? – за студенти, невработени и вработени лица кои сакаат да започнат свој бизнис, како и за сите други лица кои сакаат да креираат свој бизнис ЦЕНА НА ОБУКАТА? – 3.990 ден. и попуст од 10% за студенти и невработени лица КАДЕ СЕ СЛУЧУВА? – Во просториите на ПСМ Фондација, во Автокоманда, на ул. „Архимедова“ бб, Скопје, или лоцирајте не, на линкот: http://www.yesincubator.org.mk/Contact КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ? – Со име, презиме и контакт телефон на obuki@noesis.com.mk, со назнака за обука Како да се изработи бизнис план.


Повеќе за обуката и начинот на плаќање на www.noesis.com.mk

Лице за контакт: Александра Симоска simoska@noesis.com.mk

+389 (0)2 310 3668; +389 (0)77 843 759

NOESIS  

obuki i kursevi vo NOESIS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you