Page 1

УСЛУГ ИКОИГ ИНУДИМЕ: 1. ДЕПИЛАЦИЈ А -Т ОПЛАНОЗ Е 400, 00 -ЛАДНАНОЗ Е 500, 00 -Р АЦЕ 200, 00 -ИНТ ИМА 200/ 300, 00 -НОЗ Е +ИНТ ИМА 500/ 600, 00 -ЛИЦЕ 200, 00 -ВЕ Ѓ И 100, 00 -НАДУСНИ 50, 00 2. НАДГ РАДБАНАНОКТИ -НАЛИВНИ 1, 000, 00 -СОТ ИПСОВИ 700, 00 -Г ЕЛНАПРИРОДНИ 500, 00 -КОРЕ КЦИЈ А 500/ 600, 00 3. НАДГ РАДБАНАТРЕПКИ 4. ШМИНКА 5. МАНИКИРКЛАСИЧЕН 6. ПЕДИКИР

500, 00 700, 00 200, 00 350, 00

ДРАГ ИДАМИЗАКАЖЕТЕГ ОВАШИОТТЕРМИННАТЕЛ: 078/ 368337 ИУВЕРЕТЕСЕВОКВАЛИТЕТОТНАУСЛУГ ИТЕШТОГ ИНУДИМЕ.

Mia e katalog  
Advertisement