Page 1

Рест оранКрист алвепокануваз аеднодај апрославиме Дочек отнаст арановаг одина М ЕНИ

Ордевер печеница,свинскиврат, кулен, чај на, сирење,прој а, кашкавал, урнебескрем салат а, пилешкапрса, , соленролат . Топлопредј адење Похованакиевскапирошка, похованкромид, похованиз денки Главној адење Свинск овопеперсос, пилешк овоз арз ават динст аноризнапут ер, пекарскик омпир * * * * * Мешанасез онскасалат а * * * * * Леб * * * * * ДесертТОРТА Неог раниченпиј алок:Кокак ола, Фант а, Швепс,Газ оз а, Џус, Густ исок,Пепси, Газ иранавода, Ск опск опиво, Злат ендаб, жолт алоз а,уз о, вот ка, к оњак,винаналивни, винаод1л. смедеревкакавадарка, роз е, бург ундец, вранец.

УЖИВАЈТЕВО ПРЕКРАСНАТАМУЗИКАИОДЛИЧНАЗАБАВА СО ЏЕНИОКЕЛО ИПРОФИБЕНД Цена:750ДЕН. Информацииирез ервациина078284152

Kristal 2014 e katalog  
Kristal 2014 e katalog  
Advertisement