Page 59

КЕЙС Інтегровані багато­ канальні послуги, Фінляндія http://www.suomi.fi/suomifi/ english/ Стратегія Національного товариства знань 2007-2015 в Фінляндії фокусується на наданні багатоканальних, інтерактивних е-послуг разом з можливістю взаємодії інформаційних систем в державному управлінні. Портал забезпечує єдину точку доступу до надання державних онлайн-послуг, одночасно, від державних та місцевих органів влади, які базуються на щоденних життєвих подіях. Портал www.suomi.fi, надає інтерактивну мапу послуг, що відображає контактну інформацію та місцезнаходження центрів з надання державних послуг в цілому по країні.

5.4 Загальнодержавний підхід Міжнародне дослідження е-врядування ООН в 2012 році виявило, що багато країн переходять від децентралізованої спеціалізованої моделі організації, до інтегрованої уніфікованої загальнодержавної моделі врядування, що сприяє ефективності та результативності. Модель спрямована на централізацію точки входу надання послуг через єдиний портал, де громадяни можуть отримати доступ до всіх послуг, що надаються урядом, незалежно від того, який орган влади їх надає. Ключовим фактором для такого підходу є необхідність досягнення ефективності врядування в той же час, коли розширюється спектр послуг, що надається. Такий підхід сприяє зміцненню інституційних зв’язків разом із взаємопов’язаністю управлінь та відділів; більшій ефективності та дієвості систем врядування, а також покращенню процесу надання громадських послуг. Кілька керівників е-врядування централізують точку входу надання послуг в єдиний портал, де громадяни можуть отримати доступ до всіх послуг, що надаються урядом, незалежно від органу влади, що надає цю послугу. Для забезпечення переваг, необхідно мати чітке стратегічне бачення планування розвитку і створити відповідну нормативну базу. Здатність організацій працювати разом і залучати громадян до участі у широкого діалозі з урядом, стала особливо важливою в контексті ставлення е-врядування на службі орієнтованій на суспільство сталого розвитку. З точки зору громадян, загальнодержавний підхід до е-врядування дозволяє їм отримати доступ до інформації та послуг, без необхідності знати що-небудь про структуру врядування. Це «розгладжує» структуру врядування таким чином, що навіть якщо той чи інший управлінський процес включає в себе два або три державні відомства, громадянину потрібно мати лише одну точку контакту з урядом.

58

Довідник е-врядування для місцевих органів влади України

Profile for e-governance academy

e-Government Handbook for Ukrainian Municipalities  

Practical Guidelines and Best Practices of Local e-Government.

e-Government Handbook for Ukrainian Municipalities  

Practical Guidelines and Best Practices of Local e-Government.

Advertisement