Page 16

»» Часто лунають аргументи, що системи ІКТ є дуже дорогими і через обмеженість бюджету розвиток ІКТ є неможливим. Часто системний підхід у плануванні бюджету ІКТ є ще більш важливим, ніж кількість грошей. Це допомагає заощадити гроші і навіть використовуючи обмежену кількість ресурсів гарантувати впровадження та стійкість розвитку. »» Буває, що немає нікого, хто міг би перекласти мову складної технології на мову яка б була зрозуміла для керівництва. Через це деякі побоюються, що компанії, які займаються ІКТ будуть використовувати ситуацію і намагатимуться продати щось дороге і непридатне. »» Іноді існує розуміння того, що керівництво не грає ніякої ролі в цьому процесі розвитку -- все визначено у нормативних актах і головна проблема в тому, щоб знайти компанію, яка зробить програми відповідно до чинного законодавства. Процес розробки ІКТ це значна зміна процесу управління, де питання керівництва є найбільш важливим. Для цього необхідні деякі базові знання ІКТ та організаційної підтримки керівників місцевих органів влади. Рішенням більшості цих проблем є належне функціонування залучених структур. Щоб гарантувати чітке планування, необхідно забезпечити розробку та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, організаційних, нормативно-правових та фінансових структур. Далі будуть розглянуті описання, пояснення та рекомендації для залучення всіх цих складових.

2.2.1 Організаційна структура Найбільша проблема розвитку інформаційного суспільства полягає не в тому, як об’єднати інформаційні технології разом, але у формуванні організаційної, нормативно-правової та фінансової структури місцевих органів влади для підтримки розвитку е-врядування. Організаційна модель пропонує місцевим органам влади структуру, пов’язану з введенням е-врядування, в яку необхідно помістити процеси прийняття рішень і діяльність з управління проектами. Навіть якщо основна відповідальність з розвитку е-врядування залишається в руках міського голови або голови адміністрації територіальної громади, у великих територіальних громадах міського типу, які можуть виділити достатні ресурси, відповідальність в сфері ІТ-проектів буде делегована спеціалізованим ІТ менеджерам. ІТ-менеджер, якого ми будемо називати “Директором інформаційної служби” або “ДІС”, буде призначений на досить високу посаду в межах місцевого органу влади (зазвичай, на рівні начальника підрозділу). Він або вона буде відповідати за: »» створення та впровадження плану заходів ІКТ в межах територіальної громади; »» планування та підготовку річного бюджету ІКТ, згідно з центральним та місцевим планом заходів ІКТ; »» реалізацію проектів, включаючи закупівлі, організацію контролю і забезпечення потреб у проведенні тренінгів для місцевих органів влади; »» обслуговування архітектури ІКТ та підтримку користувачів; »» участь в цільовій групі ІКТ на рівні центрального уряду від територіальних громад. Для допомоги міському голові в загальному процесі прийняття стратегічних рішень має бути утворена міська рада ІКТ, щоб уможливити отримання переваг від підтримуючої, консультативної та підготовчої діяльності ДІС.

Планування та впровадження місцевого е-врядування

15

Profile for e-governance academy

e-Government Handbook for Ukrainian Municipalities  

Practical Guidelines and Best Practices of Local e-Government.

e-Government Handbook for Ukrainian Municipalities  

Practical Guidelines and Best Practices of Local e-Government.

Advertisement