Page 14

Мал. 3: Питання для розробки стратегії е-врядування. ПИТАННЯ Що? Чому? Як?

ПОЯСНЕННЯ Мета стратегії Соціальний і економічний вплив стратегії Першочергові і стратегічні дії е-врядування

Коли?

Терміни впровадження

Хто?

Організації/Обов’язки

Скільки коштує?

Кошти, необхідні для реалізації

Джерело: Вказівки по розробці стратегії електронного державного управління, COMESA e-Government Framework

»» Підтримка демократичних процесів через інструменти е-демократії — зосереджених на зовнішніх процесах; »» Збільшення доступу до Інтернету та публічної інформації. Питання е-залучення, стратегії широкосмугових каналів зв’язку і т.д. »» Ще більш важливе те, що стратегічний розвиток здійснюється керівництвом місцевого органу влади. На те є кілька причин: »» Реалізація систем ІКТ спричиняє зміни в організації і процесах. Ці зміни не можуть управлятися за допомогою менеджерів ІКТ - це загальні питання вищого керівництва. »» Розвиток ІКТ є похідним від загальних планів розвитку територіальної громади. Це питання вищого керівництва місцевого органу влади. »» Ефективно функціонуючі системи ІКТ створюють умови для економічного розвитку, збільшують іноземні інвестицій, прозорість місцевих органів влади тощо. Одноосібне лідерство в цьому розвитку зумовить політичну довіру і благонадійність. »» Добре впорядковані функціонуючі системи ІКТ служитимуть основою для зростання фінансової стабільності територіальної громади. Це буде чітким сигналом виборцям громади про позитивні зміни і стабільність. Розробка стратегії повинна здійснюватися у співпраці з співробітниками місцевих органів влади. Часовий проміжок стратегії часто становить 4-5 років, і це слугує основою дієвих планів заходів.

2.1.3 План заходів ІКТ Мета плану заходів є визначення пріоритетних напрямків діяльності в кожній територіальній громаді для впровадження та реалізації е-врядування на місцевому рівні. Формат плану заходів може бути у вигляді матриці, яка включає всі необхідні аспекти е-врядування і може використовуватися в кожній територіальній громаді. План заходів матриці може складатися з наступних компонентів: »» Робочі рядки — сукупність дій/типи діяльності, які повинні бути здійснені місцевим органом влади для досягнення розвитку е-врядування на місцевому рівні

Планування та впровадження місцевого е-врядування

13

Profile for e-governance academy

e-Government Handbook for Ukrainian Municipalities  

Practical Guidelines and Best Practices of Local e-Government.

e-Government Handbook for Ukrainian Municipalities  

Practical Guidelines and Best Practices of Local e-Government.

Advertisement