Page 1

2013


2013


A

B

A D0000B00701 B D0000B02001

Length 85.8MM Regulator


2013

NEW!

E

2013

NEW!

F

A B C D D D D D D E E E E E E F

D0000B00203 D0000B00601 D0000B00501 D0000B00301 D0000B01304 D0000B01305 D0000B01306 D0000B01204 D0000B01205 D0000B01206 D0000B01307 D0000B01308 D0000B01309 D0000B01207 D0000B01208 D0000B01209

L:66.1MM W:18.1MM H:23MM LED,Chrome Base L:64.3MM W:20.5MM H:23MM LED,Mat Black Base L:55.9MM W:26.8MM H:30MM LED,Chrome Base L:99.6MM W:25.6MM H:22.4MM LED,Chrome Base, Long Stem L:98MM W:28MM H:34MM Hollow Type,LED,Shiny White Base, Long Stem L:98MM W:28MM H:34MM Hollow Type,LED,Mat Black Base, Long Stem L:98MM W:28MM H:34MM Hollow Type,LED,Chrome Base, Long Stem L:78MM W:28MM H:34MM Hollow Type,LED,Shiny White Base, Short Stem L:78MM W:28MM H:34MM Hollow Type,LED,Mat Black Base, Short Stem L:78MM W:28MM H:34MM Hollow Type,LED,Chrome Base, Short Stem L:55MM W:31MM H:70MM Cross Type,LED,Chrome Base, Long Stem L:55MM W:31MM H:70MM Cross Type,LED,Mat Black Base, Long Stem L:55MM W:31MM H:70MM Cross Type,LED,Shiny White Base, Long Stem L:35MM W:31MM H:70MM Cross Type,LED,Chrome Base, Short Stem L:35MM W:31MM H:70MM Cross Type,LED,Mat Black Base, Short Stem L:35MM W:31MM H:70MM Cross Type,LED,Shiny White Base, Short Stem

2013

NEW!


2013

2013

NEW!

NEW!

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 10 10

D0000B00201 D0000B00301 D0000B00402 D0000B00401 D0000B00702 D0000B00801 D0000B00602 D0000B00802 D0000B01210 D0000B01211 D0000B01212 D0000B01215 D0000B01214 D0000B01216

9

10

L:61MM W:18.1MM H:23MM LED, Mat Black Base L:99.6MM W:25.6MM H:22.4MM LED,Chrome Base, Long Stem L:81.6MM W:25.6MM H:22.4MM LED, Chrome Base,Short Stem L:61MM W:18.1MM H:23MM LED, Mat Black Base L:88MM W:28MM H:30MM LED,Mat Black Base,Long Stem L:65.5MM W:35.6MM H:25MM LED,Mat Black Base,Short Stem L:65MM W:20.5MM H:20.5MM LED,Chrome Base L:85MM W:35.6MM H:25MM LED,Mat Black Base,Long Stem L:54MM W:15MM H:20MM Arror Type,LED,Mat Black Base,Short Stem L:54MM W:15MM H:20MM Arror Type,LED,Shiny White Base,Short Stem L:54MM W:15MM H:20MM Arror Type,LED,Chrome Base,Short Stem L:65MM W:21MM H:16MM LED,Shiny White Base,Short Stem L:65MM W:21MM H:16MM LED,Mat Black Base,Short Stem L:65MM W:21MM H:16MM LED,Chrome Base,Short Stem

MINI LED INDICATOR

3 3 3 3 3 3 3 3 3


2013

D0000B00901 D0000B00902 D0000B00903 D0000B01001 D0000B01002 D0000B01003 D0000B01005 D0000B01006 D0000B01004

Tail Lame(1)-Transparent Lens Tail Lamp(1)-Red Lens Tail Lamp(1)-Mat Black Lens Tail Lamp(2)-Transparent Lens Tail Lamp(2)-Red Lens Tail Lamp(2)-Mat Black Lens Tail Lamp-W/Indicator (3)-Mat Black Lens Tail Lamp-W/Indicator (3)-Red Lens Tail Lamp-W/Indicator (3)-Transparent Lens

L:106.7MM W:66.7MM H:27.14MM L:106.7MM W:66.7MM H:27.14MM L:106.7MM W:66.7MM H:27.14MM L:101.1MM W:65.67MM H:50MM L:101.1MM W:65.67MM H:50MM L:101.1MM W:65.67MM H:50MM L:101.1MM W:65.67MM H:50MM L:101.1MM W:65.67MM H:50MM L:101.1MM W:65.67MM H:50MM

3 NEW!


2013


STARTEAM CO.,LTD. No:15, Gungming 2nd Road, An-nan District Tainan City 70968, Taiwan Tel:+886-6-2552521 Fax:+886-6-2552522 WEBSITE:http://starteam.tw E-mail:info@starteam.tw MADE IN TAIWAN

STARTECH 2013(EN)  
STARTECH 2013(EN)  

STARTECH 2013(EN) Catalog