__MAIN_TEXT__

Page 1

I Nieuw land, nieuw strand p.13 I Handhavers op patrouille p.26 I Haven in zicht! p.8,100 weten p.46 1Sebastiaan Labrie en de groene mythe p.70 I Tien stappen naar de toekomst p.84

I Alles onder de grond p.42 I Bram wil het I Veilig varen p.96 I Dubbeldoelgevoel p.108 I


0 1/11/20 11 Kevin_Paro Wow, ik zou oak mee wi llen werken aan

Maasvlakte 2. Wat een project. Kan ail een in #Rotterdam


. ~

01/11/20 11 Kevin_Paro Wow, ik zou oak mee w ill en werken aan

Maasv lakte 2. Wat een project. Kan ail een in #Rotte r dam

De betonkubussen van 2,5 x 2,5 x 2,5 meter zijn uit de oude blokkenbescherming van de Maasvlakte gehaald. Aileen de blokken die meer dan 40 ton wegen zijn geselecteerd voor hergebruik in de harde zeewering die Maasvlakte 2 in het noordwesten beschermt tegen de hoogste golven. 20.000 passen er precies in de 3,5 kilometer lange blokkendam.

Het merendeel van de blokken krijgt een tweede Ieven onder de waterspiegel, uiteindelijk blijft zo'n twee meter van de dam hoven water zichtbaar. Dat is wanneer de zee rustig is. Bij springvloed en noordwester stormen die hooguit eens per tienduizend jaar voorkomen, verdwijnt de blokkendam compleet onder het watergeweld. Maar dan doen de samenwerkende blokken ook precies waar ze voor bedoeld zijn: de kracht uit de golven halen. De met een metersdikke steenlaag bedekte hogere dijk achter de blokkendam heeft dan weinig meer te duchten van de combinatie wind en water. Daar heeft 8oo miljoen kilo vierkant beton dan voor gezorgd.

-

Profile for E-Crane Worldwide

Reuzenstem onder blokkenkraan  

Zanger Lee Towers neemt afscheid van zijn functie als officiële ambassadeur van de Rotterdamse haven.

Reuzenstem onder blokkenkraan  

Zanger Lee Towers neemt afscheid van zijn functie als officiële ambassadeur van de Rotterdamse haven.

Profile for e-crane
Advertisement