Page 1


2

ERHVERV-DANMARK

REGLER OG KREATIVITET - SIDE 4-5

Erhvervsmagasinet Erhverv-Danmark udgives af Syddanske Medier A/S, Norgesgade 1, 6700 Esbjerg. Telefon 79 12 45 00 tema@erhverv-danmark.dk www.erhverv-danmark.dk Oplag: 46.790 Distribueres til alle små, mellemstore og store virksomheder i Danmark TRYK: Greentech Rotaprint, Nykøbing Mors REDAKTION: Ansvarhavende chefredaktør: Peter Orry Redaktør: Per Guldberg Klausen, pgk@erhverv-danmark.dk Redigering og layout: Kirsten Purkær Gomes

LEDERASPIRANTER PÅ TUR - SIDE 18-19

FRISK KAPITAL PÅ NETTET - SIDE 12-13

EKSPLOSIV VÆKST - SIDE 6-8

SALG: Mogens Jensen, moj@erhverv-danmark.dk Henrik Juul Kristensen, hjk@erhverv-danmark.dk Erhverv-Danmark Kommende udgivelser: 24. februar 2015 28. april 2015 23. juni 2015 29. september 2015 8. december 2015

SOLHEIM CUP MÅSKE TIL DANMARK - SIDE 20

ISSN: 2245-8301

DEN LANGE VEJ TIL EN MOTORVEJ - SIDE 16-17


Forsikring specielt til ledere. Med overskudsdeling.

GF for Ledere er en forsikringsklub specielt for ledere i det private erhvervsliv. Klubben er en del af GF Forsikring, og hos os får du bl.a. overskudsdeling på bilforsikring. De seneste 5 år har vi i gennemsnit betalt 18 % af bilpræmien tilbage. Kik ind på gfforledere.dk

GF for Ledere ∙ Gudenåcentret ∙ 8940 Randers SV ∙ Tlf. 86 43 57 05 ∙ www.gfforledere.dk


4

LARS TVEDE:

Politikerne lader Danmark sande til i regler I stedet for at omkranse borgere og virksomheder med regler og skatter, burde politikerne decentralisere, så de kreative kræfter igen kan få frit spil og skabe vækst, mener erhvervsmand og forfatter Lars Tvede. Alternativet er, at Danmark taber vækst og arbejdspladser.

Af Peder Bjerge

E

gentlig var Lars Tvede et par måneder fra at være færdig med sin bog. Men nogle tal fik ham til at begynde forfra på det manuskript, der i januar 2014 udkom som bogen "Det Kreative Samfund". – Den centrale observation i min bog er, at mellem 95 og 97 procent af kreativ produktion gennem de seneste tusinde år er skabt af vesteuropæere og nationer befolket af vesteuropæere, siger Lars Tvede, der selv som investor og iværksætter har levet af egne eller andres kreative ideer. Og netop dette har fået ham til at studere, hvad der får virksomheder som samfund til at fremelske eller dræbe den kreativitet, der er omdrejningspunktet for økonomisk vækst. Og her skal vi nogle hundrede år tilbage i tiden – til den mørke middelalder – for at få det moderne liv sat i det rette perspektiv; og ikke mindst forstå hvorfor Lars Tvede mener, at de danske politikere svigter ved at dynge borgere og virksomheder til med centrale systemer og krav. Han peger på, at Europa i middelalderen bestod af et væld af småstater. Og på trods af en øget centralisering fortsatte de lande, som vi i dag kender som Tyskland, Italien, Holland og Schweiz i mange år – ja, i nogle tilfælde helt op til vor tid – med at være opdelt i en lang række mindre stater. – Og det fik kreativiteten til at boble. Det var en så interessant iagttagelse, at jeg undersøgte, om det holdt vand andre steder og i andre situationer. Og det gør det. Også Grækenland var i antikken et utroligt kreativt område, siger Lars Tvede. Årsagen til, at vi i dag stadig genkender kreative tænkere og videnskabsmænd som Platon, Pythagoras og Hippokrates, er, at de mellem

700 og 1000 små og store bystater i datidens Grækenland konstant konkurrerede med hinanden om magt og indflydelse. – Men da Grækenland blev en del af forskellige store imperier, døde kreativiteten, siger Lars Tvede. Christiansborg svigter Og pointen er, at vi kan lære af fortiden. De store imperier gennem historien er nemlig alle gået støvets gang, fordi de centrale systemer og regler var dræbende for kreativiteten. De sander simpelthen til i bureaukrati, overinstitutionalisering, centralisering og overbeskatning, lyder hans pointe. – Når man sidder på et kontor på Christiansborg, kan man jo sagtens synes, at man træffer de rigtige beslutninger. Man vil jo det bedste for alle. Men det, man ikke ser, er, at de centrale systemer betyder, at alle skal gøre det samme. Der bliver ikke længere eksperimenteret. Og vi går glip af alle mulige vilde ideer, siger Lars Tvede. Han peger på, at kun få politikere på Christiansborg taler om, hvordan vi kan skabe et samfund, der skaber rammerne for mere kreativitet. Det er ganske enkelt ikke et centralt politisk emne. Det er som om man tager kreativitet som givet, ligesom solen og skyerne. – Og det er meget farligt. Både virksomheder og det offentlige ligner hinanden ved, at der er en tendens til, at man indretter sig med centrale systemer. Forskellen på det offentlige og virksomhederne er, at i erhvervslivet bliver man hele tiden konfronteret med konkurrenterne, siger Lars Tvede. Også Konkurrencestyrelsen er med til at sikre, at nogle virksomheder ikke bliver for dominerende eller misbruger deres stilling på markedet. – Men jeg undrer mig over, at

ingen griber ind overfor det offentlige. I det private må man ikke have monopoler, fordi de er dyre og dårlige. Men offentlige ydelser skal ydes af monopoler, selv om disse ifølge OECD har en utrolig dårlig produktivitet. I Danmark har man ingen langsigtet produktivitetsstigning i offentlige ydelser, og i England har staten endog haft en negativ produktivitetsudvikling, siger Lars Tvede. Lars Tvede, født 1957 i Holte. Cand. Lact. fra Landbohøjskolen (1981) og HD fra CBS (1982). Lars Tvede begyndte sin professionelle investorkarriere, da han som 26-årig blev ansat i MD Food (i dag Arla), hvor han senere blev Chief Corporate Dealer. I 1987 blev han som 30-årig ansat i Klaus Riskær Pedersens firma Børsinformation, og som 40-årig var han blandt andet medstifter af selskabet The Fantastic Corporation, som blev 45 milliarder kroner værd på børsen. De seneste to årtier har Lars Tvede arbejdet som investor samt som rådgiver for en række virksomheder. Ud over sin erhvervskarriere er Lars Tvede forfatter til en lang række bestsellere om blandt andet økonomi, børspsykologi, teknologi, markedsføring og fremtiden. Bøgerne er udkommet på 11 sprog og i tilsammen over 35 udgaver. Senest har han i januar 2014 udgivet bogen "Det Kreative Samfund – Hvordan Vesten vinder fremtiden" om hvad kreativitet betyder for væksten i et samfund. Kilde: www.larstvede.com

Konkurrence frem for alt Ifølge ham burde der være konkurrence på de forskellige ydelser, som vi i dag får leveret af det offentlige. Kun på den måde vil virksomhederne og myndigheder få et incitament til at være kreative. Dette oplever han i sin hverdag i Schweiz, hvor blandt andet hospitalerne konkurrerer om kunderne – nemlig patienterne – og derfor er nødt til at levere tilbud, der er bedre end konkurrenterne. – I dag lever schweizerne længere end danskerne. Og de har et lavere sygefravær, siger Lars Tvede. Han fortsætter: – Men problemet er, at man jo ikke kan fortælle politikerne, hvad det vil føre til. Det ligger jo i kreativitetens natur, at vi ikke ved, hvad der kommer ud af det. Ansporer man folk til at være kreative, så kommer de med stort og småt. Men vi ved også, at på et eller andet tidspunkt kommer der nogle kvantespring. Ifølge ham svigter politikerne deres ansvar ved ikke at tage den udfordring på sig. Men selv hvis de var villige til dette, ville det så overhovedet være muligt at ændre retning på så stor en skude, som den danske velfærdsstat, hvor de største partier på begge fløje kappes om at være garant for vækst i den offentlige sektor? – Som det første skal man nedbryde monopoler i mindre selvstyrende samfund. Vi ved jo, at mindre


5

Forfatter og erhvervsmand Lars Tvede peger på, at kun få politikere på Christiansborg taler om, hvordan vi kan skabe et samfund, der skaber rammerne for mere kreativitet. Arkivfoto: Jeppe Bøje Nielsen,Scanpix

Ansporer man folk til at være kreative, så kommer de med stort og småt. Men vi ved også, at på et eller andet tidspunkt kommer der nogle kvantespring. Lars Tvede

enheder er langt mere pragmatiske og innovative end de store enheder. Vi skal hen mod et nærhedsprincip, hvor staten kun lovgiver om det absolut nødvendige, hvorefter andre love overlades til nærsamfund, siger Lars Tvede. Han henviser til, at den schweiziske stat kun har syv ministre, styres af et parlament, der kun arbejder tre måneder årligt og kun står for 11 procent af landets økonomi. Resten styres lokalt. Og de enkelte kantoner eksperimenterer og konkurrerer, fordi de har mandat til at styre sig selv og opkræve egne skatter. – Og man kan lægge opgaver som uddannelse og sygesikring ud til private virksomheder. Og ganske som Apples App Store er der nogle krav til kvaliteten, men ellers er der frit spil for kreativiteten. Jo mere vi giver plads til forskelligheden, jo rigere et samfund får vi, siger Lars Tvede.


6

Anette Jacobsen i de nye fremtidssikrede kontorer. Efter at have flyttet fem gange på ganske kort tid, er der nu plads til, at virksomheden kan udvide med både flere medarbejdere og gazellestatuetter. Foto: Thomas Brolyng Steen

Efter at have levet et godt men stille liv med sin rådgivningsvirksomhed igennem næsten 20 år, oplevede ejerleder Anette Jacobsen en eksplosiv vækst i 2014. Det gjorde en enorm forskel i bogstaveligste forstand at være tæt på kunderne.

...og pludseligt voksede vi vildt og voldsomt Af Mette Hvistendahl Munch

I

1995 åbnede Anette Jacobsen sin egen virksomhed, Jacobsen Pharma A/S, i Sønderborg. I begyndelsen var det en bibeskæftigelse at rådgive den farmaceutiske industri og hjælpe med at få markedsføringstilladelser i Danmark og EU, men på et tidspunkt havde det vokset sig så stort, at hun var nødt til at vælge mellem det og løn-

modtagerjobbet. Som udpræget entreprenør valgte hun sit eget. – Det var i 2003, og herfra fik jeg mine første ansatte og skulle nu lære at uddelegere arbejde. Det er ret sundt at øve sig i, og vi blev flere og flere medarbejdere, så i 2006 flyttede vi fra hjemmekontoret på min gård ind til Sønderborg, fortæller Anette Jacobsen, der på det tidspunkt havde en håndfuld medarbejdere.

Det var som en lille familie, der langsomt havde vokset sig større. I løbet af årene var det blevet til en ti mand stor stab, og da en af de ansatte af personlige årsager var nødt til at flytte til København, så Anette Jacobsen en mulighed i at åbne en afdeling i hovedstaden, som hun egentlig altid havde drømt om. – Vi havde talt om det i mange år, men aldrig fundet en anledning før nu. Der er ikke så mange virksom-

heder i Sønderborg-området, der har brug for vores viden, og det var ikke mange Københavner-virksomheder, der faldt over os, når vi var så langt væk, siger Anette Jacobsen. Flyttet fem gange I branchen betyder netværk næsten alt, men hun måtte erkende, at hun sjældent kom af sted til gå hjemFortsættes side 8


ANNONCE

  med fokus pĂĽ O&M

Et stort forarbejde 3 $""   % & .         (+4(. (  %  % %$  %$ (

+ , % ! #   #  "%" ! "% # %" 

   % " #$"( " # %

%"  %% & .  & %  # "  "  %% %" % & $"$ & % ( %" %$#  .$ % & % # %% & .  $ . 

“

“

          !  " # $" $ $ % & "" %##$$ &$" %%$" " %$$ '  %$$% ( "    )) * %$ %%&  %"  ! # &! $$ " & " %" $% % &$# $&%" #  & "# ( + , "" %$   $"   "  # & % & #" "   + "!      &% %$%#   " . $   )   % )) * "  / +  #  # % %&  " $%  " $$"#   & %  + # $ # + & %  " # "$  $ " " % & % # %$&$# % " " %0 & $$0& %   "!( 1% # ! %" $ %  %$& $%$ % # # %  !  "%# "! # " & "%$  " % & $ "%" # #  $% #%&" $%" %$  2 & "  %& % $    (

 !" !  #$! %&'(

forventer vi at skabe en god plat    

  

%  %% & .%  %& % %

  "$' $  #  %.%"$"#%$  "  )  ( )%% & .   "'( " 33, & &$(%(%& "" # "%%  $"" "$ % %

%"  $ ( 9  "'( #   "$  :+ +: %" #  0;5: ::0  ( . " 0;5: ) $ <%&0 4(. 33, $ !   (.  %" " $" %)  ! (

Godt 100 udstillere ; $$ % $&" $ % $ %$$  )) * # +  ( +   $ 2 $"  )  ( #" %" (5 % $& % ===( ( %

"" 6 &%(3 %"    )  ( 7 " %   )  "% $$ "   )) * &$ #   FAKTA % & "'  % #%  )) * $""  9 % $"  %$ %  #   3%% " ! #  %$ 44(  (8# % #  " #(  $ !  %$$ "  #$  # %

%"  ! 

 % $">%$  %"(3  $ %  $$ $$ ( 4(" %+$% (? !$ &$Peter Sunesen

I samarbejde med to branchenetvĂŚrk +,%

%"  %% & .     & % #  "'( "33,("  #%$  &$$ (, %$%#  

â&#x20AC;?Vi har pĂĽ nuvĂŚrende tidspunkt vĂŚret i gang i et ĂĽrs tid og har investeret mange ressourcer i research og udvikling. Og vi arrangerer messen i tĂŚt     

" "= # %$ ( "  $((@(  $ "    $(* & " ! $"%4( " (A%$ % & . /4(

      

hvor branchen bevĂŚger sig hen imod - gĂĽr efter kontinuitet       


8

Det begyndte som en bibeskæftigelse i 1995. 19 år senere høstede Anette Jacobsen sin første gazelle med virksomheden Jacobsen Pharma & MedTech Advice A/S. Foto: Thomas Brolyng Steen

... og pludseligt voksede vi vildt og voldsomt Fortsat fra side 6

møder og netværksmøder i København, hvor alle de potentielle kunder var koncentreret. Hendes forventning til det nye kontor var derfor, at synligheden ville gøre en forskel, og at hun langsomt men sikkert ville kunne bygge en ny kundekreds op. – Jeg havde bare ikke forestillet mig, det ville gå så hurtigt. Allerede inden de to første medarbejdere kunne rykke ind på det nye kontor, var vi nødt til at ansatte flere og flytte til andre lokaler. Sådan er det gået fem gange på halvandet år, siger Anette Jacobsen og smiler. Jacobsen Pharma & MedTech Advice A/S, som firmaet nu hedder, er flyttet ind i Forskerparken i Hørsholm nord for København og får omkring 70 procent af al forretning fra netværk eller personlige referencer. I modsætning til i Sønderborg er det i København meget brugt, at kunderne insourcer eksterne konsulenter, og det er Jacobsen Pharma & MedTech Advice A/S nu blevet en del af. – Det er ikke alt, man kan gøre på distance, og vi ved også, at vores

kunder indimellem tror, at deres udfordringer ligger andre steder, end de egentlig gør. Det er ofte under det personlige møde, man finder ud af den slags, fortæller Anette Jacobsen. Medarbejderpleje En af årsagerne til, at væksten overhovedet har kunnet ske så hurtigt, er, at også adgangen til arbejdskraft er helt anderledes, end Anette Jacobsen har været vant til. I Sønderborg er der få arbejdsgivere, men også få arbejdstagere inden for branchen, og derfor holder man fast i hinanden. Med egne ord var Anette Jacobsen meget forvænt med forholdene i Sønderborg og dårligt forberedt på livet som arbejdsgiver i København, og det blev en stor øjenåbner at skulle lægge kræfter i medarbejderfastholdelse. Ud over projektstyring blev der pludselig stillet krav til synlig ledelse, videreuddannelse, karriereplanlægning og i det hele taget forholdene på arbejdspladsen. Alle er udfordringer, hun ikke ville have været foruden, for det har givet et løft til hele virksomheden, ser hun nu. – Vi har haft det godt i Sønder-

Væksten i Jacobsen Pharma & MedTech Advice A/S Virksomheden har siden 2003 vækstet lige så stille, men da afdelingen i i Københavnsområdet åbnede i begyndelsen af 2014, gik det rigtig stærk, og det blev en gazellevirksomhed samme år. Anette Jacobsen forventer det samme af 2015. På kun et års tid er medarbejderstaben fordoblet til i dag 23 ansatte.

borg, så det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over, men det har været en god læring, og selvom vi samlet ikke er mere end 23 ansatte, så har vi nu ansat en HR-medarbejder, der blandt andet skal tage sig af intern kommunikation og medarbejdertrivsel, siger Anette Jacobsen. Selv er hun for nyligt flyttet til Dragør på Amager med sin mand for at være tæt på den rivende udvikling, men hun betegner stadig Sønderborg som hovedkontoret. Hun havde dog ikke lyst til at pendle mellem hjemmet og hovedstaden, men på den anden side kunne hun mærke, at det var vigtigt for både kunderne, medarbejderne og hende selv, at hun var til stede i det nyetablerede. – Når det hele går så hurtigt i en virksomhed fra det ene øjeblik til det andet, kan det indimellem godt føles som om, fundamentet smuldrer. Det handler om at få lagt en plan, og tingene begynder så småt at falde på plads, så jeg mentalt kan følge med igen. Og så har vi nu fundet nogle fantastiske lokaler i Forskerparken, hvor vi har plads til at vokse, siger Anette Jacobsen.


10

Ifølge erhvervsmanden Asger Aamund er der ikke plads til at nøjes med de måske egnede, når man som virksomheder skal have nye chefer. Foto: Bax Lindhardt, Scanpix


11

ASGER AAMUND:

Vær kompromisløs Man må aldrig gå på kompromis, når det gælder rekruttering af ledere, understreger erhvervsmanden Asger Aamund. Kun på den måde får en virksomhed de gode medarbejdere, der kan gøre en forskel i konkurrencen med andre virksomheder. Af Peder Bjerge

E

n af de fejl, jeg selv har begået, er, når jeg ikke kunne få en leder med de kvalifikationer, jeg ville have, har jeg taget nogle gange taget folk fra bunke to, der måske kunne blive til noget hen ad vejen. Det har altid vist sig at være en fiasko. Sådan siger erhvervsmanden Asger Aamund. Ifølge ham er der ikke plads til at nøjes med de måske egnede, når man som virksomhed skal have ny chef. – Her skal man være kompromisløs i jagten på at få de bedste. Kun på den måde får du sat en høj standard gennem hele virksomheden. Gode ledere med selvtillid ansætter gode folk, der kan sætte dem selv under pres, siger han. Netop det sidste i sætningen er det vigtigt at holde fast i, hvis man som virksomhed skal kunne klare sig i konkurrencen på markedet. I et dansk arbejdsmarked med stadigt mindre ungdomsårgange er der hård kamp om de bedste talenter. Men reglen gælder også for virksomheder, der vil hente deres medarbejdere i udlandet. – Gode medarbejdere handler om ledelse. Det er min erfaring, at med god ledelse får du gode resultater, mens du med halvgod ledelse ikke får halvgode resultater. Du får ingen resultater. Alt sammen handler om ledelse i en moderne virksomhed, siger Asger Aamund. Pseudo-etisk pladder En moderne virksomhed skal levere visioner, der inspirerer og udfordrer medarbejderne. Og det må for alt i verden ikke blive, hvad han betegner som "halvreligiøst, pseudo-etisk pladder", som alt for mange virksomheder arbejder med.

– Sådan noget med at være den grønneste virksomhed nord for Alperne, hvor det bliver til noget, der ligner de ti bud. Jeg vil advare mod, at visionen bliver til noget teatralsk noget, som ingen kan forholde sig til, siger Asger Aamund. I stedet skal visionen ned på jorden, så medarbejderne kan forholde sig til den i deres hverdag. Og det vil gøre det lettere at rekruttere gode medarbejdere. – Det gælder om at ansætte medarbejdere, der er entusiastiske og konkurrencemindede. De skal være disciplinerede nok til at arbejde sammen som et hold, men også have noget oprør i sig, så de kan svømme mod strømmen. De må ikke blive nogle ja-medarbejdere, der bare gør, hvad chefen siger, siger han. Men et er at finde de bedste medarbejdere, noget andet er at få det bedste frem i dem i hverdagen på arbejdspladsen. – Efter min mening starter det med at sørge for, at alle medarbejdere har en stillingsbeskrivelse. Det er altafgørende, at ansvar og bemyndigelse skal være fuldstændigt dækkende. De fleste gange, hvor der er ballade på arbejdspladsen, handler det om dårlige stillingsbeskrivelser. Det betyder, at medarbejderne ikke har magt til at løse opgaverne. Eller at de rager mere ansvar til sig, hvorefter der opstår konflikter med chefer og kolleger, siger Asger Aamund. Andet led i ligningen er at lave en aftale med den enkelte medarbejder om præstationsaftale med et antal mål, som de skal nå i løbet af det kommende år. Og det gør man som chef ved at bede den enkelte medarbejder om at komme med de punkter, som vedkommende selv finder er de vigtigste. – Det har jeg altid gjort med en vis

Asger Aamunds erhvervskarriere Eneaktionær og direktør fra 1992 og til nu i A.J. Aamund A/S Bestyrelsesformand i Bavarian Nordic i perioden 1994-2014. Den 28. januar 2015 solgte han sin aktiebeholdning i selskabet for godt 350 millioner kroner. Hovedaktionær og bestyrelsesformand fra 19881992 i DanoChemo A/S Koncerndirektør 1980-1981 og administrerende direktør 1981-1988 i den danske Ferrosan-Gruppe. Koncerndirektør fra 1977 til 1980 Rockwool International A/S. Direktør i virksomheden Goriværk A/S fra 1974 til 1977. Eksportstipendiat i Hong Kong i perioden 1970-1974. Vicedirektør, 1967-1970 i virksomheden Türk Tuborg, en del af Tuborg International.

Det er min erfaring, at med god ledelse får du gode resultater, mens du med halvgod ledelse ikke får halvgode resultater. Du får ingen resultater. Asger Aamund

succes, fordi det ofte viser sig, at mine medarbejdere er mere ambitiøse, end jeg selv er. Sammen har vi så sat nogle gode mål, som ikke er på månen, men som kan nås. Og det betyder, at når året er forbi, så ved en medarbejder, om han er en succes eller ej. Så undgår man de dybt pinlige samtaler, som man har i mange virksomheder, hvor en medarbejder kommer ind i troen på, at han skal roses, men kommer ud med røde ører og øjne, siger Asger Aamund. Han ser det som et tegn på respekt for den enkelte medarbejder, at der bliver fulgt op på aftalen om de mål, der skal nås i løbet af et år. Netop derfor skal præstationsaftalen være præcis, konkret og målbar, så både chef og medarbejder ved, om det forgangne år har været en succes eller en fiasko. Tillid er afgørende Men stillingsbeskrivelse og præstationsaftale gør det ikke alene. Det tredje element, som Asger Aamund fremhæver, handler om at opbygge en tillid mellem chef og medarbejder. Og det kan kun ske ved at have en tæt og regelmæssig kontakt på møder med en konkret dagsorden som en salgsrapport eller lignende. – Man skal bevare den personlige kontakt, så en medarbejder tør komme til sin chef med et problem uden at være bange for at blive skældt ud. Hvis han tror på, at chefen vil hjælpe ham, vil han også opleve, at hans leder vil inddrage ham i sine problemer. Så har man det, som kaldes den konstruktive usikkerhed, hvor man tør lyne ned og vise det hele, siger han. I stedet for at forlade sig på noget så løst og udefinerbart som den bestående kultur i virksomheden, handler det om at fokusere på den enkelte medarbejder. – Så kommer kulturen af sig selv. Det vigtigste er at fremdyrke en vinderkultur, hvor medarbejderne kan lide at slås med konkurrenterne i junglen. De skal nyde kampen lige så meget som sejren, siger Asger Aamund.


12

Bankerne har spillet sig ud af spillet de seneste fem til seks ĂĽr, hvor de basalt set ikke har vĂŚret interesseret i at lĂĽne penge til andet end meget solide projekter. Martin Thorborg, Amino Kapital

Foto: Kennet Havgaard


13

Anderledes måde at hente frisk kapital Mens mindre og mellemstore virksomheder kan have svært ved at låne penge i bankerne, er der nye muligheder for at hente kapital på internettet via nye markedspladser som Lendino og Amino Kapital. Bankernes brancheorganisation Finansrådet ser de platforme som et godt supplement til det danske kapitalmarked.

Af Peder Bjerge

M

ed den økonomiske krise blev der lukket for kreditterne til mange mindre og mellemstore virksomheder. Men det er ikke hele forklaringen, hvis man spørger erhvervsmanden Martin Thorborg, der blandt andet står bag en markedsplads – Amino Kapital – der parrer investorer og iværksættere. – Bankerne forstår ikke iværksætternes vilkår, og har ikke tiden eller kompetencerne til at sætte sig ind i dem. Ifølge ham er en typisk case fra Amino Kapital, at en virksomhed har fået en stor ordre og skal bruge penge til at finansiere indkøb. Og her kan det være endog meget svært at få sin bankmand til at smile velvilligt. Ind imellem minder bankerne efter 2008 mest om en mand, der kun vil låne sin paraply ud, når der er solskin fra en skyfri himmel. Men sporenstregs kræver den tilbage, når det begynder at regne. – Bankerne har spillet sig ud af spillet de seneste fem til seks år, hvor de basalt set ikke har været interesseret i at låne penge til andet end meget solide projekter, siger Martin Thorborg. Crowdfunding på dansk Mens Amino Kapital mest fungerer som et datingsite for håbefulde iværksættere og investorer, har virksomheden Lendino skruet sin forretning ganske anderledes sammen. Her har man for ti måneder siden fået en tilladelse fra Finanstilsynet som "et betalingsinstitut med begrænset tilladelse", fordi virksomheden går ind og kreditvurderer en lånelysten virksomhed, inden Lendino udbyder lånet til et antal investorer, der kan tegne sig for større eller mindre beløb. I USA kaldes denne model crowdfunding og anvendes til

at hente penge til iværksættere og andre projekter. – Undersøgelser viser, at rigtigt mange mindre og mellemstore virksomheder har meget svært ved at rejse penge på rimelige vilkår. Så der er et kæmpe behov efter finanskrisen, hvor bankerne har fået skærpet de regelsæt, som de skal arbejde efter, siger Asger Trier Bing, der er administrerende direktør og partner i Lendino. Ifølge ham kan Lendino typisk tilbyde virksomhederne en lavere rente end den, som de kan få i bankerne. – Når vi har kreditvurderet og godkendt virksomheder, bliver de udbudt på vores platform for hele vores netværk af investorer. I det sidste lån, som vi udbød, deltog 62 forskellige investorer, der lagde penge i det. Den mindste investor lagde 1000 kroner, mens den største investor, en mindre dansk bank, lagde 800.000 kroner, siger Asger Trier Bing.

somheder, og der er flere på vej. – Ofte er der ikke tale om, at disse virksomheder ikke kan låne i bankerne. Vi kan blot give dem et bedre tilbud. Vi er som oftest hurtigere og billigere end bankernes konkurrerende tilbud, siger Asger Trier Bing. Skal cheføkonom Niels Storm Stenbæk fra bankernes brancheorganisation Finansrådet give sin analyse af, hvorfor nye platforme som Amino Kapital og Lendino kommer nu, peger han som det første på, at tek-

Hvad er crowdfunding Lukket for kreditter Han peger på, at Lendino har fundet et hul i markedet, fordi mange virksomheder mener at have fået en dårlig behandling af deres bankforbindelser. Om det billede er rigtigt eller forkert, vil Asger Trier Bing ikke afgøre. – Der kan være mange forskellige årsager til dette, men faktum er, at der er blevet lukket for rigtigt mange kreditter i perioden 2007 til 2012. Og det er noget virksomhederne kan huske: Da de havde mest brug for kredit fra bankerne, så var den der ikke, siger han. Ifølge ham er det meget forskellige virksomheder, der gerne vil optage et lån formidlet af Lendino. Det er alt lige fra produktionsvirksomheder til private børnehaver. Indtil videre har Lendino formidlet fem lån til virk-

Basalt set er crowdfunding et smart udtryk for den i så Danmark kendte andelstanke om, at "mange bække små gør en stor å". Typisk foregår crowdfunding ved, at en virksomhed eller en iværksætter åbner et projekt for, at mange forskellige investorer kan skyde små og store beløb ind i projektet. Et eksempel fra udlandet var udviklingen af smart-uret Pebble – getpebble.com – der indsamlede over ti millioner dollars gennem portalen Kickstarter.com. I 2014 alene indskød brugere på Kickstarter mere end en halv milliard dollars til 22.252 forskellige små og store projekter.

nologi nu er både moden og tilstrækkelig billig. – Som den anden grund har bankerne gennem finanskrisen tabt penge på at låne ud til erhvervslivet, fordi det var for nemt at låne penge. Og samtidig er bankerne efter den økonomiske krise blevet mødt med nye krav, der gør det sværere at drive bankvirksomhed, siger Niels Storm Stenbæk. Nye muligheder Sammenlagt giver det øgede pres på bankerne plads i markedet til nye tilbud om finansiering til virksomhederne, mener han. Niels Storm Stenbæk peger på, at man i det danske og europæiske marked nu begynder at se en udvikling som i for eksempel USA, hvor virksomhederne betjener sig af flere forskellige finansielle kilder med blandt andet kapitalfonde og obligationslån. – I bankerne hilser vi det velkommen. Vi mener, at det er sundt med den form for konkurrence, fordi det gør virksomhederne mere robuste, at de kan få likviditet flere steder fra, siger Niels Storm Stenbæk. Han peger dog på, at de nye tilbud fra Lendino og lignende virksomheder ikke er et tag-selv-bord, hvor virksomheder kan låne frit uden sikkerhed. – De skal jo præstere regnskaber, der viser en positiv egenkapital og dokumenterer andre forhold. Og det begrænser, hvor mange små og mellemstore virksomheder, især iværksættere, der kan finde finansiering gennem crowdfunding. Derudover vil jeg gerne understrege, at banker er kommet styrket igennem finanskrisen og i dag har rigeligt med likviditet at låne ud af. Også til de sunde små virksomheder, siger Niels Storm Stenbæk.


DANMARKS ENESTE LANDSDÆKKENDE ERHVERVSMAGASIN Med Erhverv-Danmark er du sikker på en relevant og inspirerende information, der vedrører din virksomhed og dine ansatte. 18-19 Jacob vil sælge ure til hele verden

20-22 Tavler er blevet et udflugtsmål

8-9 Wegners stol står på fynsk bakketop

Februar 2014

Læs side 12-14

LÆS SIDE 12-13

18 Verdens bedste kagerulle er fra Sorø

Maj 2013

8 Fibernet sætter nye standarder for arbejdslivet

18 Danskerne er vilde med æg

September 2013

3 Robotter er populære hos danske virksomheder

22 W. Haustein redder godset

BOLETTE CHRISTENSEN

MAN SKAL GØRE SIG FORTJENT TIL LEDELSE HVER DAG Læs side 12-13

PETER AALBÆK JENSEN

THORBORG TRÆT AF POLITIKERE

Læs side 12-13

Januar 2013

GREVEN OG DEN 458 ÅR UNGE VIRKSOMHED

CHRISTINA HEMBO:

DU SKAL IKKE VÆRE BANGE FOR AT MISTE PENGE

Vandkantsdanmark vinder 4-6 ved BoligJobOrdningen

10 Villy er verdensmester i at bore

MAN SKAL IKKE GØRE VOLD PÅ SIG SELV

Læs side 12-14

December 2013


NÆSTE ERHVERV-DANMARK UDKOMMER DEN 23. JUNI 2015

Magasinet er sprængfyldt med spændende læsestof og interessante temaer…..

Fokus Esbjerg Transport&Logistik Portræt af Styrelsen for Slotte og ejendomme Byggeri Sikkerhedsbranchen

KONTAKT OS FOR NÆRMERE OPLYSNINGER Businesskonsulent Henrik Juul Kristensen, Tlf. 7912 4718 / hjk@jv.dk www.erhverv-danmark.dk


16

Den lange vej til en motorvej Hvis man i dag ønsker en ny motorvej, kan den ny strækning tidligst tages i brug omkring 2022. Af Jens Michael Damm

7

4.472 kilometer. Så mange kilometer offentlig vej dækker hele Danmark. Motorvejene udgør 1223 af disse kilometer, men der skal flere til, mener borgmestre, repræsentanter fra erhvervslivet, turistindustrien og det kulturelle miljø. De fremhæver gang på gang, at får de blot en motorvejsforbindelse til netop deres lokalområde vil næsten alle udfordringer forsvinde . Men der er lang vej fra ønsker og avisoverskrifter til den siddende transportminister med en gylden saks kan klippe den røde silkesnor over og erklære et nyt stykke motorvej for åben. Politisk enighed Det typiske forløb er – hvis der, da findes en standard – at politikerne efter års debat bliver enige om, at en motorvej fra A til B er en god idé, og derfor kan indgå en aftale om at igangsætte en undersøgelse. Herefter skal projektet gennem en indledende høring, og der udarbejdes en VVM-redegørelse. Det er en procedure, der skal følges for at kunne tillade anlægsprojekter, der må

ventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Redegørelsen skal udarbejdes og igen i offentlig høring, inden bygherren kan få tilladelse til at gå i gang med projektet. En VVM-proces kan med offentlige høringer tage halvandet år. Når de nødvendige undersøgelser og høringer er gennemført, skal embedsmændene udarbejde en indstilling til politikerne. I det tilfælde, at det er en motorvej, som staten vil anlægge, går projektet videre til Folketinget, der skal vedtage en anlægslov. Det lovgivende arbejde strækker sig over første, anden og tredje behandling i salen, inden dronning Margrethe kan underskrive loven. Hele det forløb tager normalt op til fem måneder. Såfremt man politisk har vedtaget en finansiering til projektet, er pengene til projektet normalt også på plads med vedtagelsen af loven, og herefter kan detailprojekteringen gå i gang. Derefter skal der gennemføres en ekspropriation af de nødvendige arealer – både når der er tale om nye motorveje og udbygning af bestående vejstrækninger. Detailprojekteringen tager ofte mellem 24 og 36 måneder, fordi det

er det materiale, der skal danne baggrund for at udbyde projektet i licitation. Det kan dog gå hurtigere. Det er motorvejen mellem Herning og Holstebro et eksempel på. Her tog det blot cirka et år. De gule maskiner Store motorvejsprojekter skal, på

grund af deres størrelse, i EU-licitation, og der går typisk et halvt år, før man har fundet frem til hvilket entreprenørkonsortium, der skal gennemføre opgaven. Nu – mellem fem og syv år efter den første politiske beslutning blev truffet – kan de gule entreprenørmaskiner gå i gang med arbejdet. Her-

Nye motorveje kan afsløre fortidens Af Jens Michael Damm

A

rkæologiske forundersøgelser af den kommende 39 kilometer lange motorvej mellem Holstebro og Herning har afsløret et sjældent stykke kulturlandskab med fokus på oldtidens hovedvej. På en strækning på knap tre kilometer ved Aulum passerer den nye motorvej en banke af den bedste jord, og i det forløb ligger syv overpløjede gravhøje, hvoraf arkæologerne kun kendte til eksistensen af den ene høj. Gravhøjene ligger som perler på en snor, og i højene findes grave, hvis historie kan skrives 3000 år

Motorvejsbyggeri er ofte med til at afsløre Danmarks fortid. tilbage. Det arkæologisk mest interessante er ikke indholdet i gravene, men derimod det man har fundet mellem højene. Der er blandt andet tale om urnegrave fra jernalderen, kogestensgruber og tuegrave. Fundene, der er gjort af Museum Midtjylland, afslører, at der lige netop her har været en af oldtidens hovedfærdselsårer.

Området har i øvrigt også haft en mere nutidig central placering. I 1943 anlagde tyskerne – hen over to gravhøje – en panserstilling til at bevogte både hovedvejen og jernbanen. Også den har arkæologerne udgravet. – At gravhøje har markeret oldtidens veje har været kendt siden 1900, og zoomer vi lidt ud, ser vi

også tydeligt højrækken som markerer forløbet af den rute 18, som jo siden enkeltgravskulturen har bundet Herning og Holstebro sammen, siger museumsinspektør Martin Winther Olesen. De første ti kilometer motorvej vest om Herning åbnes i løbet 2017 og den resterende del til nord for Holstebro Nord er klar i 2018. Beboere overalt Motorvejsprojekterne har også afsløret, at oldtidens befolkning var jævnt fordelt over hele landet og ikke som i dag samlet i store bysamfund. Arkæologerne har fundet tydelige tegn på nord-syd og øst-vest


17

Motorvej er ikke en Marguerit-rute Af Jens Michael Damm

E

Offentlige veje Offentlige veje i alt: 74.472 kilometer. Statsveje: 3796 kilometer. Sund & Bælt: 21,7 kilometer (Storebælt) og 8,9 kilometer (Øresund) og 283 meter ved Spodsbjerg Færgehavn. Øresundsbro Kons.:10,7 kilometer (Øresund, fra tunnel til Sveriges landegrænse)

efter går der typisk mindst yderligere to år før den første lastvogn og personbil kan slippes fri på den jomfruelige asfalt. Så når man i dag ønsker en ny motorvej, skal man være sig bevidst om, at en ny strækning tidligst kan tages i brug omkring 2022.

Det rutenummererede vejnet Europavejsruter: 944 kilometer. Primærruter: 3236 kilometer. Sekundærruter: 6022 kilometer.

infrastruktur gående veje, siger arkæolog Anne Nørgård Jørgensen fra Kulturstyrelsen: – Når vi i dag ser på landskabet, kan vi i skovene se antydninger af de hulveje, som er benyttet. I vådområderne kan vi også se, hvor der var anlagt vadesteder. Når arkæologerne er specielt optaget af motorvejsprojekterne, er det fordi, der er tale om et meget langstrakt byggeområde, hvor de, i forhold til mindre enkeltprojekter, kan få et mere sammenhængende billede af oldtidens infrastruktur.

Uanset om en motorvej blot skal udvides med et par spor, eller der skal anlægges en helt ny strækning kræver det tålmodighed. Processen tager let mellem fem og syv år. Foto: Vejdirektoratet

Ved Aulum har arkæologer afsløret både en oldtidsvej og en panserværnsstilling fra Besættelsen. Foto Museum Midtjylland

r vi blevet for fine til at se industribygninger? Må man ikke se, hvad det er vi rent faktisk lever af? De spørgsmål stiller Hedensteds borgmester, Kirsten Terkilsen (V), hver gang, erhvervsbyggeriet langs motorvejen ved Hedensted bliver mødt med kritik. For mange er netop disse byggerier skrækeksempler på, hvad der kan ske, hvis ikke kommuner indfører minimumskrav til arkitektur, når virksomheder får lov til at bygge på de attraktive arealer ud mod motorvejene. – I stedet for, at kritikerne agerer smagsdommere over for kommunerne, kan man spørge, om det ikke er mindst lige så vigtigt for en kommune at tænke på arbejdspladser og de skatteindtægter, der skal betale for skoler, plejehjem og veje, som det er at tænke på arkitektonisk æstetik, siger Kirsten Terkilsen. – Det er ikke hensigtsmæssigt at på– Erhvervsføre det danske ervenlighed hvervsliv restriktioner i forhold til arki- handler ikke om beton, tektur. Det vil bremse udviklingen, men om mennesker og og det er ikke lige arbejdsdet, vi har brug for, pladser, lyder siger borgmesteren. det fra borgNogle af fabrikker- mester Kirsten ne i Hedensted-om- Terkilsen, rådet har ligget der, Hedensted. Pressefoto længe før motorvejen blev bygget. Indtil det skete, måtte den tunge trafik til og fra Daka og Boligbeton sendes gennem bykernen til fare for de bløde trafikanter. – I Hedensted glæder vi os over de flere hundrede arbejdspladser, der er skabt, og over, at al den tunge trafik ikke længere skal ind gennem byen, siger borgmesteren. Med Kirsten Terkilsen i spidsen har Hedensted Kommune flere gange ligget helt i top, når Dansk Industri har målt kommunernes erhvervsvenlighed. – En motorvej handler om praktik og effektivitet. Det handler om at komme lettest og hurtigst fra A til B. Vil man have en skøn natur og dejlige landskaber, så skal man dreje væk fra motorvejen og ind på Marguerit-ruten. Gør man det ved Hedensted, havner man i et smukt morænelandskab med dale og slugter, samt idylliske byer ved skov og strand og Gudenåen, fastslår Kirsten Terkilsen.


18

– Der er mange, der ikke tænker over, at man i en lederrolle ikke skal løse de specialistopgaver, man er vant til. Så hvis man brænder for it og forventer at kunne lave de samme opgaver som leder og blot få lov til at bestemme lidt mere, så bliver man ikke i jobbet særlig længe, siger Kasper Bas Svendsen fra Nordea. Foto: Thomas Brolyng Steen


19

For os er det i lige så høj grad en succes, når en medarbejder bliver klar over, at ledelse ikke er interessant. Kasper Bas Svendsen, Nordea

Lederaspiranter på prøve under åben himmel Hos Nordea har man i mange år sendt potentielle ledere på kursus i det fri. Her får de deres første erfaringer med at sætte mål for en gruppe, lede en indsats og alle de andre prøvelser, de vil møde på kontoret.

Af Mette Hvistendahl Munch

N

år en fagspecialist i Nordea går til sin chef med et ønske om at få lov til at lede og fordele, så er der gode muligheder for at blive sat i rollen ganske hurtigt. I mange år har HR-afdelingen i Nordea nemlig sendt deres lederaspiranter på et afklarende kursus, der ret tidligt i overvejelserne skal give aspiranterne en idé om, hvorvidt ledelse overhovedet er noget for dem eller ej. Ofte er medarbejdere nemlig ikke klar over, hvad det indebærer at være leder, fortæller Kasper Bas Svendsen, head of leadership development. – Der er mange, der ikke tænker over, at man i en lederrolle ikke skal løse de specialistopgaver, man er vant til. Så hvis man brænder for it og forventer at kunne lave de samme opgaver som leder og blot få lov til at bestemme lidt mere, så bliver man ikke i jobbet særlig længe, siger Kasper Bas Svendsen. Hans erfaring er derfor, at lederaspiranterne fra start skal sættes i en rolle, hvor de bliver klar over, hvad det vil sige at lede. Hos Nordea sker det på et tre dage langt kursus, hvoraf den første dag foregår i en skov ved Roskilde. Her skal deltagerne på skift lede opgaver i bedste outdoorstil. På programmet er blandt andet at bygge et shelter, som gruppen får brug for hen på aftenen, når det bliver koldt. Der venter mange af den slags udfordringer frem mod midnat, men Kasper Bas Svendsen understreger

dog med et smil, at man hverken bliver sat til at flå kaniner eller hugge hovedet af en høne. Hurtig respons Den primære årsag til at trække dem ud af vante opgivelser, er at give dem mulighed for at teste lederevnerne og få hurtig respons. Skulle aspiranterne gøre det på kontoret under vante forhold og i vante systemer, ville det være en længere proces uden samme prompte feedback og resultater. – Vi vil gerne give de potentielle ledere mulighed for at reflektere over, om de vil kunne trives i rollen, men det kræver noget konkret erfaring, hvis de skal kunne gøre sig de tanker. Vores udendørskursus har vist sig at være en effektiv måde at give dem det på, forklarer Kasper Bas Svendsen. Han tilføjer, at der også bliver skabt bånd imellem deltagerne på helt almindelig teambuilding-vis under den første dag udendørs, og det fællesskab er nødvendigt på de efterfølgende to kursusdage, hvor deltagernes feedback til hinanden bliver langt mere ærlig, oplever Kasper Bas Svendsen. – Og så er det også et aspekt, at man ofte får den sande person frem, når man tager medarbejderen ud af velkendte rammer. Vi gør meget ud af, at jobbet som leder er meget anderledes, og når de bliver sat i en helt anderledes situation end hverdagen på kontoret, så understøtter det opfattelsen, forklarer Kasper Bas Svendsen.

For Nordea er det ikke afgørende, hvor mange af aspiranterne der efter kurset vælger at arbejde videre med ledermulighederne. Succeskriteriet er derimod at skabe afklaring. Ifølge Kasper Bas Svendsen er det dog formodentlig omkring halvdelen af deltagerne, der inden for to år sidder i en lederstilling, uden han har konkrete tal på det.

Nordea og Potential Leader Medarbejdere i Nordea: 32.300. Medarbejdere i Nordea Danmark: 9000. Årligt antal deltagere på Potential Leader: 312 medarbejdere i hele Norden og de Baltiske lande. Årligt antal deltagere i Danmark: Omkring 100 medarbejdere. Siden efteråret 2013 er alle deltagere blevet spurgt, i hvilken grad Potential Leader-kurset hjælper til at afklare, hvorvidt ledervejen skal være næste skridt i deres karriere. På en skala fra 1-5 vurderes programmet til 4,4 på det spørgsmål. Nordea differentierer deres uddannelser på ledelsesniveau; potentielle ledere, nye ledere, ledere med medarbejderansvar, ledere for andre ledere og ledere for funktioner.

Bedre performance – For os er det i lige så høj grad en succes, når en medarbejder bliver klar over, at ledelse ikke er interessant. Det kan være meget omkostningsfuldt for både effektivitet, engagement og arbejdsglæde i en afdeling at få en ny leder, som ikke fungerer i jobbet. Ligesom det kan være hårdt for vedkommende selv, siger Kasper Bas Svendsen. Han sidder med hele den interne uddannelsespalette for ledere og ser i øvrigt, at aspiranter, der bliver ledere, ofte klarer sig bedre i begyndelsen end ligesindede, der ikke har været på kurset. Ifølge ham er det meget klart, hvem der allerede har skabt sig deres første erfaringer med ledelse fra deres outdooroplevelse, fordi de generelt har en nemmere transition fra medarbejder til leder. – Vi har arbejdet meget med koncepter for ledelsesudvikling, og de seneste tre år har vi brugt vores nuværende model for potentielle ledere. Det skaber virkelig gode resultater, og ledere som er drevet af lysten til at lede, ikke af prestige og højere løn.


20 Royal Golf Center ligger tæt på lufthavn og med Bella Sky-hotellet som prægtig kulisse. Foto: Jørgen Schultz

Royal Golf Center vil trække Solheim Cup til hovedstaden Det eksklusive Royal Golf Center i Ørestaden overvejer at lægge billet ind på 2019-duellen mellem Europa og USA på spindesiden. Af Jørgen Schultz

M

ens den jyske golfbane Himmerland Golf & Spa Resort har lagt grundstenene til Europa Tourturneringen Made in Denmark, så vækker en sjællandsk golfbane nu opsigt ved melde sin interesse i at huse den prestigefyldte dyst mellem Europa og USA, der har navnet Solheim Cup. Solheim Cup er kvindernes svar på Ryder Cup på mandesiden. Direktør i Royal Golf Center Morten Sundberg har været en tur i London, hvor Ladies European Tour har sit hovedkvarter. Her var der inviteret til Bidding Seminar, hvor repræsentanter for ti europæiske lande var mødt frem for at tilkendegive deres forhåndsinteresse i at lægge bane til Solheim Cup i 2019. Morten Sundberg, der er søn af

Solheim Cup Dysten mellem de bedste kvindelige golfere fra henholdsvis Europa og USA, Solheim Cup, skal i år afvikles på St. Leon-Rot i Tyskland. I 2017 skal matchen afvikles på Des Moines Golf and Country Club i Iowa.

erhvervsmanden Poul Sundberg – grundlæggeren af Royal Golf Center – erkender, at Solheim Cup vil være en kæmpe opgave: – Vi har længe været interesseret i at trække et stort golf-arrangement til Royal Golf Center. Nu går vi videre med undersøgelserne, men vi skal først og fremmest være helt sikre på økonomien. Ellers vil vi slet ikke byde, lyder det fra Morten Sundberg. Når Royal Golf Center – et anlæg til omkring et par hundrede millioner kroner – har kastet sig ind i den hårde kamp om at blive vært for Solheim Cup, så skyldes det ikke mindst, at der ikke blot er tale om en førsteklasses golfbane. Hele infrastrukturen omkring Royal Golf giver den københavnske klub nogle umiddelbare fordele. – Vi ligger tæt på en stor international lufthavn, vi er tæt på hjertet

Nu går vi videre med undersøgelserne, men vi skal først og fremmest være helt sikre på økonomien. Morten Sundberg af en kendt hovedstad, og rundt om os ligger der omfattende hotelkapacitet. Men vi er oppe mod nogle hårde konkurrenter – blandt andet Norge, tilføjer Morten Sundberg. Royal Golf Center skal i øvrigt i midten af maj afvikle en stor Challenge Tour-turnering.


FAABORG-MIDTFYN OFFSHORE KOMMUNE ENERGY 3

Nu behøver du ikke lede længere Kære virksomhed Nu kan din virksomhed og dine ansatte få relevant og inspirerende information – helt gratis! Få Danmarks nye spændende erhvervsmagasin direkte med posten. Et magasin der

målrettet fokuserer på erhvervslivet, succes, karriere, markedsføring, produktion og salg. Registrer dig ved at gå ind på erhvervdanmark.dk og indtaste kontaktdata eller scan QR-koden her på siden. Husk – det er helt gratis!

Scan QR-koden og modtag ErhvervDanmark gratis!


22

Han købte et hjørne af sin arbejdsplads Jens Jørgen Eriksen købte i 2007 Danish Care Technology og har i dag succes med at udvikle hjælpemidler.

Tekst: Anette Jorsal Foto: Thomas Brolyng

D

er er meget fokus på, at Danmark har brug for iværksættere. Men der er også andre veje til at udvikle firmaer og nye produkter. For eksempel ved at bruge en niche i en virksomhed som platform. Det ved Jens Jørgen Eriksen alt om. I 2003 blev han ansat som salgsog marketingchef i Danish Care Technology, som var en underafdeling i et Slagelse-firma, der leverede dele til hospitalsudstyr. Fire år senere ville ejeren sælge firmaet, og Jens Jørgen Eriksen valgte at købe den afdeling, hvor han var ansat. Han havde flere gange som marketingchef i industrivirksomheder oplevet at ryge ud i forbindelse med fusion og opkøb, og som han i dag siger med et smil: – Hvis jeg skulle fyres en gang mere, så ville jeg selv vide hvornår og hvorfor. Derfor var jeg nødt til at have min egen virksomhed. Der var selvfølgelig flere faktorer i spil. – Det var også forbundet med en vis portion stædighed, for til trods for, at jeg var blevet 50 år, syntes jeg, at jeg stadig havde megen viden og energi, som kunne bruges, siger Jens Jørgen Eriksen. Dertil kom, at Danish Care Technology havde et produkt med et perspektiv. – De muligheder, der lå i produktet, trickede mig. Danish Care Technology havde et produkt, som vi kunne gøre endnu bedre og dermed komme ind på flere markeder. Og så er det meget spændende for mig som sælger at bygge bro mellem ingeniørerne og dem, som har plejeansvaret – forældre, læger og plejepersonale, siger Jens Jørgen Eriksen. Fra fuld belåning til gældfri Han belånte i 2007 boligen og rykkede til hjembyen Sorø sammen med en udviklingsingeniør, der fik en ejerandel. For to år siden blev firmaet gældfrit, og det går rigtig godt for Danish Care Technology, som har fire medarbejdere og er ved at ansætte endnu en ingeniør.

– Vi har udviklet os fra en platform, hvor der var mulighed for at satse 100 procent på et produkt. Det er nemmere og hurtigere end at starte for sig selv, når man har et produkt at udvikle videre på. Jeg kan derfor kun anbefale andre at gå hjem i virksomheden og se, om der er noget i et hjørne, man kan arbejde videre med og gøre større. Succes med epilepsi-alarm Firmaet har haft succes med at udvikle en alarm til at registrere epilep-

Danish Care Technology ApS ligger i Sorø. Jens Jørgen Eriksen købte firmaet af sin tidligere arbejdsplads CUC Engineering A/S i Slagelse. Han tog en udviklingsingeniør med, som har en ejerandel i firmaet. – Jeg mener, det er vigtigt, at nøglearbejdere har en andel i firmaet og dermed også får noget ud af det, når det går godt, siger han. Fire medarbejdere: Chefen selv, der er salgs- og marketingansvarlig, to udviklingsingeniører og en logistikmedarbejder. I øjeblikket søges der efter endnu en udviklingsingeniør. Sorø-firmaet udvikler produkterne og outsourcer selve produktionen. Ud over Epi-Care, som er en avanceret epilepsi-alarm, fremstiller firmaet blandt andet også Bipperen, som er en alarm til vådliggere, og Vækkeren, der er en overvågningsalarm til sovende demente.

tiske anfald. Tidligere kunne et anfald i anmarch kun registreres ved hjælp af udstyr i sengen, men i Danish Care Technology ville de et skridt videre. – Vi ville i stedet måle på mennesker og udviklede et lille stykke elektronik, som kan sidde inde i et armbånd, der ligner et armbåndsur. Elektronikken kan registrere, når personen er ved at få et anfald, og en lille radio sender et signal til enten en alarmboks eller til en smartphone, og epilepsi-patienten kan rettidigt få den nødvendige medicin og omsorg for at falde til ro, fortæller Jens Jørgen Eriksen. For at udvikle apparatet har firmaet samarbejdet med læger på Dianalund og Rigshospitalet. Der blev optaget en lang række målinger af epilepsianfald, der har gjort det muligt at udvikle elektronikken, som skal registrere alvorlige epilepsianfald. Herefter blev alarmen testet både i Danmark og Tyskland. De kliniske undersøgelser blev omtalt i en artikel i foråret 2013, og Danish Care Technology har både i 2013 og 2014 haft vækst på grund af den lille alarm i armbåndet. I høj grad hjulpet af, at produktet har fået en lægelig anbefaling. Eksport en forudsætning Det danske marked er lille, og Jens Jørgen Eriksen har derfor travlt med at indgå aftaler med udenlandske firmaer, som sælger hjælpemidler, for at gøre opfindelsen kommercielt bærbar. – Vi skal forsøge at sælge til lande, som har et velfærdssystem, der støtter kronisk syge med hjælpemidler. I dag har vi eksport til Norge, Sverige, Holland, Tyskland, England og Schweiz, fortæller Jens Jørgen Eriksen. Firmaet har som mål at fremstille hjælpemidler, der kan aflaste sundhedsrisikoen i hverdagslivet. Danish Care Technology fremstiller også alarmer til vådliggere og til overvågning af demente. I øjeblikket er man langt i udviklingen af et måleapparat til vanskelige sår på ben og fødder. Apparatet er


23

Jens Jørgen Eriksen købte sit eget firma i 2007, og i dag er det en sund forretning. Han har allieret sig med en coach for at få sparring udefra. Coachen var salgsdirektør i en stor international virksomhed. – Teknik er vigtigt, men produktet skal jo sælges, og det tror jeg, at mange iværksættere undervurderer. Coachen er også med til at følge op på, om de ønskede tiltag også er blevet til noget.

I dag behandles de fleste epilepsipatienter med medicin, men der er en restgruppe, som enten ikke kan tåle medicinen, eller hvor medicin ikke fjerner anfald. Denne restgruppe har gavn af Epi-Care-alarmen fra Danish Care Technology i Sorø.

populært sagt en lille dims, som en sygeplejerske kan lægge mellem benet og den stramme forbinding, som skal sørge for kompressionstryk for at fremme helingen af sår. Måleapparatet kan sende en mail til sygeplejersken, som om morgenen, når hun møder, kan se, hvad bandagens tryk på benet er. Sygeplejersken kan dermed vurdere, om bandagen kan ligge en dag mere, eller der skal skiftes. Hun har også lettere ved at ramme det tryk, som lægen siger, at bandagen skal have, og kan vise patienten, at det er nødvendigt, at bandagen skal være så stram. – Den lille dims kan være med til at reducere behandlingstiden. Patienterne bliver hurtigere rask, og det betyder også besparelse for kommunerne, fortæller Jens Jørgen Eriksen. Flere i firmaet Måleapparatet udvikles og testes sammen med Odense Universitetshospital, Roskilde Sygehus og Bispebjerg Sårcenter, og Markedsmodningsfonden under Erhvervsstyrelsen har bevilget udviklingsstøtte. Jens Jørgen Eriksen har store forventninger til apparatet, men han er afhængig af, hvor hurtigt man i andre lande begynder at arbejde med at reducere plejetiden i borgernes egne hjem. – Men hvis det går som ønsket, vil vi være 10-15 medarbejdere her i firmaet, siger Jens Jørgen Eriksen.


12405 KIRK & HOLM

Vi er vant til kunstnere med specielle ønsker…* Har I også det, så hold jeres konference i Musikhuset Esbjerg det sædvanlige, f.eks. et indslag fra en helt efter jeres behov, og der er naturligvis mulighed for at afslutte konferencen med kendt kunstner eller musiker. deltagelse i et kulturarrangement eller Der er en særlig stemming i vores måske en individuel arrangeret fest på smukke Musikhus, hvor utallige kunstnere bagscenen? har optrådt. Det fornemmes overalt. Man lader sig nemt inspirere af den energi, det Kontakt os på 76 10 90 00 og lad os nærvær og engagement, der kommer tage os af jeres specielle ønsker til jeres ud over scenekanten til forestillingerne. næste konference – også hvis I ønsker Ligesom forestillinger afvikles konfe- Og ikke mindst den glæde, som det grønt græs i omklædningsrummet. rencer live og kan ikke gøres om. Alle skal begejstrede publikum giver igen. performe. Teknikken skal fungere, maden skal være udsøgt, omgivelserne smukke, Mulighederne er mange i det Utzonog der må gerne være det ekstra element, tegnede Musikhus, uanset om I er 50 der sikrer gæsterne en oplevelse udover eller 1.000 deltagere. Vi sætter scenen Musikhuset Esbjerg er året rundt ramme om kulturarrangementer med musik, opera, teater, musical, stand-up og talkshow. Når lyset dæmpes, spotlightene rettes mod scenen, publikum sidder klar, og forestillingen skal i gang, skal måneders forberedelse kulminere, og alt SKAL klappe.

*John Lee Hooker Jr. forlangte i sine backstage krav, at han ville have et frisk græstæppe på 1 x 1 m i opklædningsrummet. Havnegade 18 · 6700 Esbjerg · Tlf. 76 10 90 00 · mhe.dk


ANNONCETILLÆG April/Maj 2015

r de he m rer so to irk on lv k Ti og

LEDELSE, KURSER & KONFERENCER 1

Ledelse, Kurser & Konference

Anderledes konferencer i den magiske Cirkusbygning Læs side 22-23

 Teambulidere skal være professionelle

Side 16

 Musholm byder på ræs og ro

Side 4

 Hvad med grenen som kursussted? Side 20


INDHOLD

LEDELSE, KURSER & KONFERENCER 04 Musholm byder på både ræs og ro 06 Kompetanceudvikling i åbent partnerskab 08 Odense Sport&Event – ægte fynsk 13 30 år og leder i international koncern 16 Fokus på teambuilding 18 Hos Axelgaard kan alt lade sig gøre 20 Color Hotel Skagen byder på strand-champagne 22 Cirkusbygningen byder på magiske konferencefaciliteter

LEDELSE, KURSER & KONFERENCER Viden og knowhow er vækst. Det er uhyre vigtigt at sikre en løbende opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere i virksomheden. I dette tema sætter vi fokus på kurser, konferencer og ledelse. Alle uhyre væsentlige elementer i en moderne virksomhed, hvor det allervigtigste råstof er medarbejderne og deres viden.

Annonce-tillæg til Erhvervsmagasinet Erhverv-Danmark. Tillægget udgives af Syddanske Medier A/S Banegårdspladsen, 6700 Esbjerg Telefon 79 12 45 00 tema@erhverv-danmark.dk www.erhverv-danmark.dk Oplag: 47.000 Distribueres til alle danske virksomheder af PostDanmark Grafisk produktion: detKONCEPT, Esbjerg Tryk: Greentech Rotaprint, Nykøbing Mors. Ansvarhavende chefredaktør: Peter Orry Redaktør: Per Guldberg Klausen, pgk@erhverv-danmark.dk Salg: Mogens Jensen, moj@erhverv-danmark.dk Henrik Juul Kristensen, hjk@erhverv-danmark.dk Erhverv-Danmark udgivelser 2015 24. februar 2015 28. april 2015 23. juni 2015 29. september 2015 08. december 2015

Vil du spille en central rolle i en strategisk udvikling af din virksomhed?

EXECUTIVE MBA Med fokus på ledelse, uddanner MMT fremtidens ledre i spændingsfeltet mellem teknologi, innovation forretningsskabelse og forandringsledelse. Uddannelsens fokus er identifation og ennemførelse af forandringsprojekter i egen virksomhed.MMT-uddannelsen er en 2-årig deltidsuddannels målretet den erfarne leder, der arbejder med innovation og podukt-, service-, IT- eller produktionsudviling inden for en privat eller ofentlig virksomhed. Undervisningen foregår med 2 døgns internat pr. måned. Vi lægger stor vægt på innovatie løsninger, hvor der tages udgangspunkt i din virksomheds problemstilliner – og det virker. Det kan de godt 250 ledere der har gennemført uddannelsen alle skrive under på. På hvert semester udarbejdes et individuelt projekt, som er omdrejningspunkt for din videns- og kompetence opbygning. Dermed får din virksomhed en velfunderet analyse af virksomhedens styrker og forandringsbehov, og du vil være centralt placeret i realiseringen af denne forandring. Uddannelsen giver derfor hurtig return of investment” til dig og din virsomhed.

Læs mere på www.mmt.aau.dk Ansøgninsfrist 31. maj Master in Management of Technology - En Executive MBA uddannelse optaget i det internationale Executive MBA Council

Vi tilbyder samtale/ besøg, hvis det ønskes Studiestart sep.15

Ledelse gennem forandring - forandring gennem ledelse Aalborg Universitet · MMT e-mba · Fibigerstræde 10 · 9220 Aalborg · Tlf. 9940 8953 · mmt@business.aau.dk


LEDELSE, KURSER & KONFERENCER 3


4 LEDELSE, KURSER & KONFERENCER

Fra ræs til ro Snart slår Musholm Ferie, Sport og Konference dørene op til 24 spritnye boliger og en kæmpemæssig multihal. Motorvejen og Storebæltsbroen ligger kun få minutter væk, men bakkerne dækker og skærmer, så rådyrene får fred til at græsse på overdrevet ned mod vandet. Vi er på Musholm, hvor Muskelsvindfonden med den karismatiske Evald Krog i spidsen i 1998 byggede feriecenter for mennesker med handicap. Muskelsvindfonden står også bag de kendte Grønne Koncerter. Siden er centret flere gange renoveret og opgraderet, så alle kan nyde de spektakulære omgivelser og lækre boliger – blandt andet med kunstværker i badeværelsestårnene. Og nu er centret i gang med en stor udvidelse, som giver endnu flere muligheder for at afholde kurser og konferencer med aktive indslag. Ny restaurant og multihal - Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der kanaliserer overskud tilbage i centret, så vi kan tilbyde endnu bedre forhold for især de handicappede, der benytter stedet. Nu bygger vi imidlertid 24 nye boliger til de 30, vi har i forvejen, og sammen med en helt ny restaurant og multihallen, som vil kunne rumme 350 mennesker, betyder det at vi kan tilbyde også almindelige organisationer og virksomheder virkelig gode konferencefaciliteter, fortæller centerleder Gitte Fyrkov. Boligerne, som er indrettet med state of the art udstyr

for funktionshæmmede, kan bebos af alle. De står klar til sommersæsonen, mens den store, cirkelrunde multihal åbner til august. - Hallen får plads til mange forskellige aktiviteter. Den kan deles op med skydevægge, så der bliver mindre rum, eller den kan rumme op til 350 konferencedeltagere. Den er også ideel til eksempelvis handicapidræt, og vi håber at kunne afvikle en række store stævner i nærmeste fremtid, siger Gitte Fyrkov. Mange aktiviteter Multihallen indrettes med såvel klatrevæg, svævebane og et stort, unikt kunstværk, fitnessområde og det ene grupperum bliver forsynet med en 84 tommer storskærm. Desuden vil den blive indrettet med den nyeste konference-teknologi med wifi og live-streaming til alle rum. Uden på hallen vil en rampe sno sig op til ”skylounge” på toppen, hvorfra der bliver en fantastisk udsigt over Storebælt, broen og det omliggende landskab, ligesom man kan prøve kræfter med en svævebane. - Vi kommer til at kunne tilbyde meget konkurrencedygtige vilkår for konferencer og kurser, som nok vil være attraktive for mange NGO’er og virksomheder, som gerne vil have en anderledes oplevelse. Vi har egen eventkoordinator, der kan skræddersy aktiviteter, og vi får egen restaurant som kan servere gode måltider, siger Gitte Fyrkov, som opfordrer interesserede til at kontakte hende, så de ved selvsyn kan konstatere, at de skal lægge deres næste konference her.

Og som en socialøkonomisk virksomhed har Musholm en stærk CSR-profil – blandt andet ansætter centret gerne mennesker med handicaps eller som ikke kan arbejde på fuld tid. Hvis en virksomhed ønsker at støtte op om sin egen CSR-profil, kan man gøre det ved at afholde kursus på Musholm, hvor alt overskud geninvesteres i at udvikle aktiviteter til mennesker med han-

Vi kommer til at kunne tilbyde meget konkurrencedygtige vilkår for konferencer og kurser”. Centerleder Gitte Fyrkov

dicap, siger Gitte Fyrkov, som for at fejre udbygningen lover alle, der booker et kursus for mindst 20 personer med overnatning til afholdelse i 2015, VIP-billetter til Grøn Koncert i sommeren 2016. Og med beliggenheden lige ved Storebæltsbroen er der fine transportforhold fra hele landet. Motorvej og intercitytog få minutter væk, og alligevel fred og ro og havudsigt. www.musholm.dk

FAKTA

TEKST: Gunner Lomborg FOTO: Thomas Brolyng

Kapacitet: 54 boliger - 172 senge (73 enkeltværelser / 79 dobbeltværelser) Plenumlokaler: 5 Grupperum: 7 Spiseplads: 350 Max ved stole: 400 Max ved borde: 328 Handicaptilgængelig: Ja

Centerleder Gitte Fyrkov glæder sig til at kunne byde velkommen i den nye, store multihal på Musholm Ferie, Sport og Konference.


Styrk din forretningsforståelse Eksklusive holdstørrelser og faglig tyngde

Indhold

IME har som den eneste udbyder af Mini MBA

7 moduler fordelt på 6 workshops:

i Danmark 20 års erfaring med undervisning

Strategi

på Executive MBA-niveau. IME er derfor også

HR & Personaleledelse

den eneste Mini MBA i Danmark, der følger de

Økonomi & Regnskab

klassiske moduler fra MBA-uddannelsen.

Forandringsledelse

På IME Mini MBA er det er dig og din

Processtyring & Lean

organisation, der er i fokus. Vi stiller opgaver,

Marketing & Sociale Medier

der skaber konkrete løsninger for virksomheden

Lederskab og Personlig Strategi

og unikke rammer for refleksion og retning på din personlige udvikling. Undervisningen foregår

Næste opstart

af samme grund kun på mindre hold, fordi der

6. maj og 11. september

hos IME skal være plads til sparring og levende

Pris: 25.000 kr. eksl. moms, inklusiv bøger og

diskussioner.

forplejning.

Om IME

Mere info

IME er en del af Fonden for International

Har du spørgsmål så kontakt os på: 7015 5055

Management Education. Fonden er en non for

Adresse: IME, Fiolstræde 44, 1171 København.

profit organisation, der siden 1994 har udviklet og afholdt internationale lederuddannelser og

Læs mere på IME.dk og få et overblik over de

-kurser. Altid med et ufravigeligt princip om, at

faglige modulet, udbyttet og underviserne på

faglig og personlig udvikling følges ad.

programmet.


TRANSPORT OG LOGISTIK

Kompetenceudvikling i åbent partnerskab TEKST: Knud Erik Jensen FOTO: Jonas Ahlstrøm

- Vi skal blive bedre til at finde de rigtige, når vi ansætter nye medarbejdere, og give dem en bedre introduktion til virksomheden. Og vi skal blive bedre til at videreuddanne de nuværende medarbejdere og dermed hæve vores kompetencer, så vi bliver mere effektive og mere fleksible - hvilket er altafgørende for os, eftersom vi bor i et højtlønsområde. Kun på den måde kan vi bibeholde arbejdspladserne i Danmark og Easyfood i Kolding. Sådan opsummerer Peer Jespersen COO hos Easyfood A/S, der er Danmarks største bageri inden for convenience produkter, formålet med virksomhedens igangværende samarbejde med IBC Kurser. Easy Academy er slutproduktet i det godt tre måneder lange projekt, og forventningen hos Easyfood er, at Easy Academy kommer op at køre inden årets udgang. En åben virksomhed - Hos os arbejder uddannelse og erhverv tæt sammen. Vi tilbyder praksisnær uddannelse, hvor der er fokus på handling, og hvor en stor del af uddannelsen og træningen foregår i virksomheden. Eftersom Easyfood er en åben virksomhed, der agerer gennem åbne partnerskaber med sine leverandører og samarbejdspartnere - netværksledelse kaldes det også - er det en oplagt model for virksomheden. Andre leverandører leverer mel, smør, mælk, pølser, skinke osv. i et udviklende partnerskab. Vi leverer kompetenceudvikling, siger administrende direktør for IBC Kurser, Jens Gamauf Madsen, og pointerer, at samarbejdet ikke kun bringer viden ind i Easyfood. - Vi henter også masser af viden med hjem fra virk-

”Andre leverandører leverer mel, smør, mælk, pølser, skinke osv. i et udviklende partnerskab. Vi leverer kompetenceudvikling”, siger Jens Gamauf Madsen, administrende direktør for IBC Kurser.

somheden, arbejder i praksis med det sidste nye inden for Lean og bliver selv opdateret. Vi beriger hinanden, siger IBC-direktøren og suppleres af Peer Jespersen, som siger: - Det er hele humlen ved Easyfood-konceptet. Her bliver en plus en lig med tre. Producerer i korte serier Easyfood har succes - er et af blot to bagerier herhjemme, som tjener penge - med at producere i korte serier. Helt ned til tre timer i en serie og sjældent op til mere end 16 timer (gennemsnittet er fire-fem timer pr. serie), hvilket betyder mange omstillinger og giver en anderledes arbejdsdag end på andre bagerier. - Hurtig omstilling er derfor vigtig for os. Der skal være lidt ”formel 1 pit” over det. Vi har gennemsnitligt en omstillingstid på 18 minutter lige nu og skal gerne endnu længere ned. Det kræver dygtigere medarbejdere, end vi kender fra andre bagerier, og for at nå dertil er vi nødt til at trække på nogen udefra. Derfor projektet sammen med IBC Kurser, der skal hjælpe os med at øge effektiviteten, så vi kan lave det rigtige produkt i den rigtige kvalitet på den rigtige tid, siger Peer Jespersen. Stort analysearbejde IBC-konsulent Rikke Clausen er ”lånt ud” til Easyfood for at arbejde med kompetenceafklaring og -udvikling, og lige nu er hun i gang med et stort analysearbejde, hvor hun taler med den enkelte medarbejder for samlet set at kunne analysere processerne i virksomheden. - Easyfood-medarbejderne er trænede og omstillingsparate. Det vi skal finde ud af er, hvor meget de skal kunne, og hvor omstillingsparate de skal være for at kunne

Hos os arbejder uddannelse og erhverv tæt sammen. Vi tilbyder praksisnær uddannelse, hvor der er fokus på handling, og hvor en stor del af uddannelsen og træningen foregår i virksomheden. Jens Gamauf Madsen

leve op til den overordnede strategi. Deres hverdag handler meget om kommunikation og konflikthåndtering, eftersom der altid vil være perioder med pres på, som de skal kunne håndtere, fortæller Rikke Clausen, der følger hver medarbejder ved de tre stationer på produktionslinjen - laminering, make up og pakkeri. Den indledende snak ”face to face” hen over et mødebord fortsættes i forskellige andre fora for til sidst at afsluttes ved selve produktionsbåndet. - At arbejde så målrettet i en virksomhed vil generelt betyde en sikker implementering i sidste ende. I Easyfoods tilfælde implementering af Easy Academy. Jo tættere vi i udviklingsprocessen kommer på det, der skal læres, desto bedre bliver facit, slutter Rikke Clausen. www.kurser.ibc.dk

FAKTA

6

IBC Kurser er en bærende gren af International Business College (IBC) med afdelinger på Innovationsfabrikken i Kolding, Fredericia og Aabenraa. IBC Kurser træner hvert år ca. 20.000 personer på kurser, workshops, uddannelser og på deres arbejdspladser. Kurserne er primært i ledelse, projektledelse, kommunikation, forretningsudvikling, it, økonomi og markedsføring. IBC Kurser har 25 undervisere og konsulenter og trækker derudover på et netværk af eksterne specialister. IBC Kurser træner hele virksomheder i alle medarbejder- og ledelseslag.

”Vi skal blive bedre til at finde de rigtige, når vi ansætter nye medarbejdere, og give dem en bedre introduktion til virksomheden. Og vi skal blive bedre til at videreuddanne de nuværende medarbejdere og dermed hæve vores kompetencer”, siger COO Peer Jespersen. Her sammen med IBCkonsulent Rikke Clausen, der er ”lånt ud” til Easyfood.


LEDELSE, KURSER & KONFERENCER 7

HAR DU RÅD TIL IKKE AT REFLEKTERE OVER DIT LEDERSKAB? Rigtig mange ledere oplever, at deres tid bliver slugt af driftsopgaver. De føler sig fangede i den såkaldte “driftsfælde”. Kender du det? Det er dér, hvor der sjældent er tid til at gennemtænke beslutninger og reflektere over din rolle som leder. Det resulterer ofte i forhastede beslutninger eller i den modsatte grøft at du udskyder vigtige beslutninger, fordi du ikke lige har haft tid til at tænke dem igennem midt i al driften. Og det er en katastrofe for din forretning! For du har simpelthen ikke tilpas “rettidig omhu” på dine beslutninger, hvis du konstant du er i driftsfælden. Det betyder dårlige forretningsresultater. Og det betyder, at du med stor sandsynlighed risikerer at føle dig utilstrækkelig og på sigt havner i kategorien af udbrændte ledere, der farer rundt og sjældent beskæftiger sig med det, de egentlig brænder for. Nemlig ledelse. Så STOP OP! Skab tid til refleksion over dit lederskab.

Og hvordan kan du så gøre det som leder? • Vær med i et ledernetværk dedikeret til at reflektere over rollen som leder og de udfordringer det indebærer. • Hav faste sparringspartnere der også er ledere, som du altid kan give et kald eller aftaler et månedligt møde med, hvor I vender situationen på ledelsesfronten for jer begge. • Sæt tid af i kalenderen til refleksion over konkrete indsatsområder. • Gå en lang tur et sted, hvor du ikke bliver forstyrret og sluk for telefonen. Det kan være en gåtur i skoven eller ved havet. Få tankerne væk fra driften og skab tid til at gennemtænke din rolle og vigtige beslutninger. Hvis du lærer at sætte tid af til at skabe rammerne til refleksion, vil du ikke alene få mere overskud som leder. Du vil også opdage nye perspektiver og alternative handlemåder. Det handler kort sagt om at du bliver bevidst om dit lederskab. Bliv en Coachende Leder Online kursus til dig der gerne vil have selvkørende, reflekterende medarbejdere og mere tid til ledelse. Du får alle de gode tips og tricks, som de professionelle coaches bruger, så du kan bruge præcis de samme teknikker i dit lederskab. Pris: 6.435 kr

Om Pernille Hjortkjær, Direktør hos PE3A Business Antropologi Pernille Hjortkjær er oprindelig uddannet antropolog med speciale virksomhedskultur, kommunikation og forandringsledelse. Hun har siden hen taget et utal af uddannelser og kurser i coaching, procesfacilitering, projektledelse og bestyrelsesarbejde. Pernille har specialiseret sig i at udvikle afbalancerede, reflekterede og målrettede ledere og i at drive processer der flytter virksomhedskulturen i mindre og mellemstore virksomheder, når virksomhederne forandrer sig enten på grund af vækst eller ændrede markedsvilkår.

Få et klippekort til LederCoaching LederCoaching er et tilbud til dig, der ønsker at sætte turbo på din personlige udvikling, få professionel sparring på aktuelle udfordringer og udvikle din rolle som leder. Med klippekort til LederCoaching køber du ikke bare coaching. Du køber et personligt sammensat coaching forløb med effekt. Pris: 9.975 kr

Bliv en del af en LederSalon dit fortrolige ledelsesnetværk på tværs af brancher LederSalonen mødes fire gange om året, hvor vi drøfter egne ledelsesmæssige udfordringer OG får inspiration til vores rolle som ledere. Inspirationen får vi fra førende eksperter i ledelse og erfarne ledere udenfor LederSalonen. Pris: Fra 20.000 kr

Få fingre i disse og mange flere spændende ledelsesprodukter på www.pe3a.dk/webshop

TLF: 23 46 17 21 WWW.PE3A.DK

Alle priser er excl moms.


Når det skal være noget særligt - og fynsk TEKST: Knud Erik Jensen FOTO: Jonas Ahlstrøm

- Når det skal være noget særligt, et helt specielt arrangement, og når man vil have et lille stykke Fyn med hjem, så skal man lade os stå for kongressen, konferencen, kurset, firmafesten osv. Vi kan klare arrangementer i alle størrelser. Fra Extra Small til Extra Large. Fra to personer til 8.300 personer. Og med mange forskellige aktiviteter samlet under ét i Odense Sport & Event har vi unikke muligheder for at skabe et spændende program for arrangementet. Det siger Tom Pedersen, salgschef hos Odense Congress Center, der desuden råder over VIP-faciliteterne på TREFOR Park (Odense Stadion) og de nyistandsatte mødelokaler hos Odense Eventyr Golf. Nyrenoveret - Det er et nyrenoveret og på flere måder fornyet Odense Congress Center, der venter vores gæster. 36 værelser er sat i stand fra top til bund, og 36 mere får samme omgang i år. Restauranten er nymalet. Den store koncertsal har fået 1.350 nye stole. En ny business lounge, der kan rumme op til 27 personer, er blevet etableret og giver mulighed for at netværke efter arrangementet. Desuden har vi fået et nyt barområde til de store konferencer og får endnu et senere på året. Allerede på parkeringspladsen ses fornyelsen med ny asfalt på en stor del af de 1.900 gratis p-pladser, vi råder over, siger Tom Pedersen og tilføjer: - Alle tiltag skal ses i lyset af, at vi prioriterer kundetilfredshed særdeles højt. Resultaterne af vores målinger er meget positive, så vi er ikke i tvivl om, at vi har fat i noget af det rigtige. Her ”mødes man på midten” Tilmed er også geografien en stor fordel, pointerer salgschefen. I Odense ”mødes man på midten”, lige midt i landet. Der er maksimalt to timers kørsel fra

København, Aarhus og den tyske grænse til Odense. Desuden er det let at komme til og fra Odense Congress Center, der ligger tæt på E20. Tom Pedersen og hans team agerer gerne ”idémager” for kunderne og hjælper med at sammensætte et program ud fra de mange muligheder, man har at byde på. Og da alt er i eget hus, kræves der kun én kontakt. - Vi kan tilbyde forskellige locations og rammer omkring arrangementerne. Konferencefaciliteterne på Odense Congress Center naturligvis. Men vi kan også bruge TREFOR Park inde i midtbyen til dagsarrangementer og firmafester tilsat lidt fodboldstemning, siger Tom Pedersen og fortsætter: Et væld af aktiviteter - Ligeledes kan vi supplere med et væld af aktiviteter. Er det golf og blå himmel, man er interesseret i, booker vi tid i Odense Eventyr Golf. Golf er perfekt til teambuilding, som vi også kan facilitere i mange andre udgaver - f.eks. klatring på taget af en af vores bygninger. Vil man gerne koble sit arrangement op på en messe, hvad enten det skal være en forbruger- eller brancherelateret messe, har vi mange muligheder hen over året. Det samme gælder koncerter, som kan give en ekstra oplevelse oveni, og som vi udbyder i stort tal inden for praktisk taget enhver musikgenre. Og vil man opleve Fyn på en helt anden måde, er en koncert i Den Fynske Landsby en oplagt mulighed. Tom Pedersen fortæller videre, at man gerne vil i kontakt med kunderne så tidligt i planlægningsfasen som muligt. - På den måde kan vi sikre, at den enkelte kunde får det optimale udbytte af de mange muligheder, vi har at byde på, siger han. Også gastronomisk får man ”et stykke Fyn” med hjem fra besøget på Odense Congress Center. Køkkenet satser på bæredygtighed og lokale råvarer, gerne økologiske. www.occ.dk

Odense Congress Center kan klare arrangementer i alle størrelser. Fra to personer til 8.300 personer.

FAKTA

8 LEDELSE, KURSER & KONFERENCER

Odense Congress Center råder over 20.000 kvm. hotel-, restaurations- og halfaciliteter og regnes for at være et af Danmarks bedste konference- og kongrescentre. Multiarenaen Sparekassen Fyn Arena er kongrescenterets seneste tilbygning. Over 300.000 mennesker går hvert år gennem Odense Congress Centers døre.

Vi kan klare arrangementer i alle størrelser. Fra Extra Small til Extra Large. Fra to personer til 8.300 personer. Og med mange forskellige aktiviteter samlet under ét i Odense Sport & Event har vi unikke muligheder for at skabe et spændende program for arrangementet. Tom Pedersen

”Det er et nyrenoveret og på flere måder fornyet Odense Congress Center, der venter vores gæster”, siger Tom Pedersen.

Også gastronomisk får man ”et stykke Fyn” med hjem fra besøget på Odense Congress Center. Køkkenet satser på bæredygtighed og lokale råvarer, gerne økologiske.


Velkommen til Hotel Svanen - Billunds nyeste design- og boutiquehotel. Vi har kælet for detaljerne og står klar til at give dig en hoteloplevelse, du sent vil glemme.

BILLUNDS NYESTE DESIGN - & BOUTIQUE HOTEL Hold dit næste dagskonference på Hotel Svanen i moderne lokaler. Hotel Svanen er blevet klassificeret som 4 stjernet konferencehotel og tilbyder en række serviceydelser der, som firmakunde, gør det bekvemt at afholde konferencer og møder på hotellet. KONFERENCEFACILITETER Whiteboard, flipover, beamer og lærred, visiolizer og WIFI. På Hotel Svanen får man den personlige service og vi er fleksible overfor specielle ønsker. - Frugt og isvand - Formiddagskaffe m/ rundstykke, smør, ost og marmelade. - Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el. vand - Eftermiddagskaffe med kage - Incl lokaleleje* Pris pr. gæst, kr. 385,STANDARD HELDAGSKONFERENCE - Formiddagskaffe m/rundstykke, smør, ost og marmelade - Frugt og isvand hele dagen - Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el. vand - Eftermiddagskaffe med kage - 2 retters middag - Aftenskaffe med chokolade - Incl lokaleleje* Pris pr. gæst, kr. 575,Der gives DELUXE HELDAGSKONFERENCE: - Sunde snacks hele dagen - Formiddagskaffe m/rundstykke - Frugt og isvand hele dagen - Frokostplatte el. buffet m/ 1 øl el. vand - Eftermiddagskaffe med kage - 4 retters gourmet middag - Aftenskaffe med after dinner snacks - Incl lokaleleje* Pris pr. gæst, kr. 775,-

g 10% for bestillin den af konference in den 1. juni, på den samlede regning ...

Pris pr person, for overnatning i Comfort værelse i forbindelse med konference kr. 850,- inkl. stor morgenbuffet.

Hotel Svanen · Nordmarksvej 8 · 7190 Billund · Tlf. 75 33 28 33 · www.hotelsvanen.dk


10 LEDELSE, KURSER & KONFERENCER

Vil du spille en central rolle i en strategisk udvikling af din virksomhed?

EXECUTIVE MBA Med fokus på ledelse, uddanner MMT fremtidens ledre i spændingsfeltet mellem teknologi, innovation forretningsskabelse og forandringsledelse. Uddannelsens fokus er identifation og ennemførelse af forandringsprojekter i egen virksomhed.MMT-uddannelsen er en 2-årig deltidsuddannels målretet den erfarne leder, der arbejder med innovation og podukt-, service-, IT- eller produktionsudviling inden for en privat eller ofentlig virksomhed. Undervisningen foregår med 2 døgns internat pr. måned. Vi lægger stor vægt på innovatie løsninger, hvor der tages udgangspunkt i din virksomheds problemstilliner – og det virker. Det kan de godt 250 ledere der har gennemført uddannelsen alle skrive under på. På hvert semester udarbejdes et individuelt projekt, som er omdrejningspunkt for din videns- og kompetence opbygning. Dermed får din virksomhed en velfunderet analyse af virksomhedens styrker og forandringsbehov, og du vil være centralt placeret i realiseringen af denne forandring. Uddannelsen giver derfor hurtig return of investment” til dig og din virsomhed.

Læs mere på www.mmt.aau.dk Ansøgninsfrist 31. maj Master in Management of Technology - En Executive MBA uddannelse optaget i det internationale Executive MBA Council

Vi tilbyder samtale/ besøg, hvis det ønskes Studiestart sep.15

Ledelse gennem forandring - forandring gennem ledelse Aalborg Universitet · MMT e-mba · Fibigerstræde 10 · 9220 Aalborg · Tlf. 9940 8953 · mmt@business.aau.dk

Initia a/s er positivt anderledes – også når det drejer sig om priser…

Ansøgninsfrist 31. maj

nt of Technology

optaget BA Council

Vi tilbuder samtale/ besøg, hvis det ønskes Studiestart sep.15

randring - forandring gennem ledelse

We help people, organizations and companies to grow...

initia a/s • Jernbanegade 28, 6000 Kolding • telefon: 70234950 • mail: info@initia.dk • www.initia.dk Fibigerstræde 10 · 9220 Aalborg · Tlf. 9940 8953 · mmt@business.aau.dk


LEDELSE, KURSER & KONFERENCER 11


12 LEDELSE, KURSER & KONFERENCER

”Videndeling og udvikling af andre. Det er min definition på en god leder”, siger Rune Rasmussen, der i løbet af to år er gået fra nul til at have 30 medarbejdere under sig.


LEDELSE, KURSER & KONFERENCER 13

30 år og filialchef i international koncern FOTO: Thomas Fechtenburg

30 år. Salgschef for Jylland og Fyn for halvandet år siden. I november 2014 filialchef. Den yngste filialchef i stor international koncern. Tilværelsen har escaleret for Rune Rasmussen, siden han i starten af 2011 kom til DB Schenker i Aarhus, der er en del af den globale tyske logistikkoncern DB Schenker. En koncern, som både er den førende jernbanegodsoperatør i Europa (DB Schenker Rail) og tilbyder logistikydelser inden for landtransport, luft- og søfragt og kontraktlogistik på verdensplan (DB Schenker Logistics). - Videndeling og udvikling af andre. Det er min definition på en god leder, siger Rune Rasmussen, der i løbet af to år er gået fra nul til at have 30 medarbejdere under sig. Og et krav om vækst hvert år frem til 2020 foran sig. Altid villet være leder - Jeg har altid følt, at jeg ville være leder. Og jeg kan hurtigt se på folk omkring mig, om de er ledere. Leder er ikke noget, man bliver. Det er noget, man er - det er en profil, man har fået tildelt. For den enkelte er det vigtigt at nå til en erkendelse af, om man er specialist eller leder. Det er et valg, og det er et enten/eller. Mit mål for mange år siden var at blive direktør, men i dag har jeg mere fokus på processer. Det lærer jeg meget af. Jeg har ikke et specifikt mål lige nu, men er blevet bekræftet i, at jeg er en dygtig leder, og at DB Schenker vil give mig plads i deres ledelsesprocesser. På et tidspunkt er jeg klar til at gå et skridt højere, siger Rune Rasmussen og tilføjer: - Lige nu er min første prioritet at gøre karriere hos DB Schenker, og ét af mine succeskriterier er, at rækken nedenfor bliver fyldt op med kandidater til posterne som salgschef, afdelingsleder og filialchef, så der er nogen til at tage over efter mig. På samme måde, som det forhåbentlig sker ovenover mig. Derfor er det gået så stærkt Hvis man kan og vil, så skal man have lov. Sådan oplever Rune Rasmussen, at holdningen er hos DB Schenker, der satser meget på intern udvikling. - Det er motiverende at have en arbejdsgiver, som støtter op om én og giver én mulighed for at prøve noget. Det er grunden til, at det er gået så stærkt for mig. Hos DB Schenker er der mange unge på vej, og fremtiden ser lys ud. Det er naturlig udskiftning og den bedste måde at bringe det videre, vi er gode til, siger den unge filialchef. Han beskriver DB Schenker som en meget konstitueret forretning og et anerkendt brand, der sætter en ære i - gennem måden virksomheden ledes på - at bibeholde og udvikle forretningen både som brand, og hvad bundlinjen angår. Attraktiv arbejdsplads - Det er en attraktiv arbejdsplads, hvilket kan ses af, at

her er folk med lang anciennitet. Og det er udfordrende og sjovt at gå på arbejde, siger Rune Rasmussen, der både har sit eget kontor og et skrivebord nede blandt medarbejderne. - Jeg tilbringer 80 pct. af min tid blandt medarbejderne, for jeg vil vide, hvad der sker i maskinrummet, og medarbejderne skal vide, at de altid kan komme til mig. Jeg vil både være med i dagligdagen og høre, hvad der bliver snakket om, og jeg vil have mulighed for at trække mig tilbage og fordybe mig i tingene, siger han og fortsætter: - Det fedeste ved at være leder er at se andre lykkes med tingene og være til stede, når det sker. Man skal lykkes gennem andre. Og jo flere der løfter i flok, jo tungere opgaver kan man løfte. Involvering af medarbejdere er en motiverende proces, der er lykkedes, når medarbejderne stiller spørgsmål, masser af spørgsmål, når de bekymrer sig og har et forhold til deres job, så det ikke bare er en 8-16 ting. Det starter med én selv At være en god leder og at lykkes gennem andre starter i følge Rune Rasmussen med én selv - med at kunne selv og med at lykkes selv.

Generelt kan man sige om Rune, at han ikke direkte har bedt om at blive forfremmet, men han har konstant har gjort det, som gør ham fortjent til at blive forfremmet. Rune ser udfordringer som en ekstra træningsmulighed i stedet for endnu et problem, og det gør, at vi i topledelsen naturligt sørger for, at han deltager, når vi har opgaver, som er udfordrende at løse. Rune tager rationelle beslutninger, men han har altid hjertet med, hvilket er meget vigtigt i en servicebranche som vores, hvor værdien er vores samlede viden blandt medarbejderne Henrik Dam Larsen

- Først når man hviler i sig selv, kan man lykkes med at få andre til at lykkes. Man skal have sine prioriterer i orden og styr på sin baggrund. Det er det, som gør én god, og så møder man op på arbejde med et positivt ansigt. Når jeg er på arbejde, er jeg der 100 pct. for DB Schenker, understreger han og siger videre, at spedition er et hårdt marked. - Pengene ligger i detaljen. Har man ikke styr på samtlige processer, bliver det svært. Derfor forlanges der meget af alle, for at virksomhedens ambition kan lykkes. Som leder kan man ikke have fokus på negative

ting, men skal se muligheder frem for begrænsninger. Empowerment hedder det. Og jeg må sige, at det har virket for mig, siger Rune Rasmussen. Det brede perspektiv En ting, der har været vigtig for hans udvikling, har været at kunne se det brede perspektiv i virksomheden, pointerer han. Han har været rundt i hele virksomheden, har besøgt kunder og leverandører og kan derfor sætte sig i deres sted. - Når man har haft fingeren nede i alt og lægger mærke til, hvad der er vigtigt, for at alle lykkes med deres job, så har man den bedste baggrund for at træffe gode beslutninger, siger han. Som ny leder har han ofte tænkt, at han var nødt til at gøre tingene selv, men han har også hurtigt erkendt, at det ikke er den rigtige vej at gå. - Man skal uddelegere til medarbejderne og lade være med at ville det hele selv. Giv det videre, du ikke kan selv, og lær det af dem, der kan, hvis du får brug for det, siger Rune Rasmussen. Den fremtidige leder Den fremtidige leder har en akademisk uddannelse og en dybere indsigt i økonomi og ledelse. Og kan dokumentere det med fornuftige papirer fra skolen, mener filialchefen og tilføjer, at man hos DB Schenker har meget fokus på uddannelse, og at elever, der fortsætter i virksomheden, forpligter sig til at tage en uddannelse som eksamineret speditør. Hvad hans egen udvikling angår, har han aldrig fået så meget ud af at gå i skole som nu, hvor teori og praksis kan gå hånd i hånd. Og på det personlige plan er det stærkt motiverende for ham at gå i skole sammen med folk fra andre erhverv og at møde udfordringer, der er ”lidt for svære”. - Jeg sætter altid overliggeren en millimeter for højt. Det udvikler mig mest, slutter Rune Ramussen. www.logistics.dbschenker.dk

FAKTA

TEKST: Knud Erik Jensen

Rune Rasmussen er født den 13. januar 1985. Han har en HHX og er merkonomuddannet fra Århus Akademi og starter efter sommerferien på en diplomuddannelse i ledelse. Desuden er han uddannet speditør på Købmandsgården i Aarhus. Hans første job var hos speditionsfirmaet Interfjord A/S i Glyngøre, i 2006 skiftede han til Itella i Kolding, hvor han primært havde med lastbiltransport at gøre og hovedsageligt i Østeuropa. Året efter skiftede han til key account og blev der, indtil han i 2011 fik job i salgsafdelingen hos DB Schenker A/S i Aarhus. Efter to år som konsulent blev han salgschef for Jylland og Fyn og i november sidste år filialchef. I 2014 tog han den globale executive uddannelse i DB Schenker.


14 LEDELSE, KURSER & KONFERENCER

BOOK PÅ TLF. 7513 0111

MØDER KONFERENCER OG

HOTEL BRITANNIA ER ET MODERNE 4-STJERNET KONFERENCE HOTEL VED TORVET I ESBJERG. Hos Hotel Britannia ved vi hvad der skal til, for at dit møde bliver en succes. Alle møder er forskellige, men uanset hvad du har af behov, står vi klar til at hjælpe dig med din planlægning. Kontakt os og lad os sørge for at dit næste arrangement bliver en succes.

EKSEMPEL PÅ DAGSMØDE Formiddagsbuffet med grovboller, pålæg og ost yoghurt naturel med mysli. Friskbrygget kaffe/the, isvand Frisk og tørret frugt under hele mødet Lækker frokostbuffet, inkl. 1 vand Eftermiddagspause med sødt, og sunde snacks Lokaleleje, AV udstyr, trådløst internet og fri parkering.

PR. PERSON KR. 475,-

HOTEL BRITANNIA Torvegade 24 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 01 11 info@britannia.dk www.britannia.dk


!"#$%&'"#(")$*+ !"#$%&'"#(")$*+ LEDELSE, KURSER & KONFERENCER 15

Hold dit bryllup på He Marselis Hotel - ved skov og stran 1½ Kursusdøgn Hold dit bryllup på He Marselis Hotel - ved skov og stran 1½ Kursusdøgn

Bring people together Bring people together på Marselis Hotel – Aarhus ved skov og strand

på Marselis Hotel – Aarhus ved skov og strand

-".#"/$01$2+$34$#56")$7+/$&'.1$8)9'".$#5:$ $ +::"$+/;)"$.:+'.$+))+/'"6"/#")$ -".#"/$01$2+$34$#56")$7+/$&'.1$8)9'".$#5:$ $

ning i dobbeltværelse

DAG 1 fra kl.i 14.00 ning dobbeltværelse

+::"$+/;)"$.:+'.$+))+/'"6"/#")$

Konferencen på ca. halvanden døgn Konferencen på ca. halvanden døgn

- Morgenmad fra kl. 08.00

- Ka

e/te & Petit Four

- DAG Natmad 01.00Four Ka 2e/tekl. & Petit

- Morgenmad i restauranten fra kl. 06.30

1 tdrink kl.-DAG 18.30 fra kl. 14.00 Kaffe/te, frugt og kildevand hele dagen

DAG 2 - -morgenmad fra kl. 07.00 - 10.00 Natmad kl. 01.00 Kaffe/te, frugt og kildevand frem til kl. 16.00

-- Frokost kl. 12.00 - 14.00 Morgenmad fra kl. 08.00inkl. 1 øl/vand gtdrink vandkl. ad libitum kl. 01.00 fra hele --18.30 Tjek ind i indtil dobbeltværelse kl. 14.00 Kaffe/te, frugt og kildevand dagen -- Eftermiddags snack fra kl. 14.00 Frokost kl. 12.00 - 14.00 inkl. 1 øl/vand --eller 3 retters kl.kl.17.30 et fra 19.00 bu gmiddag vand ad libitum indtil kl.fra 01.00 Tjek ind imiddag dobbeltværelse fra kl. 14.00

-- Tjek ud kl. 11.00 Morgenmad i restauranten fra kl. 06.30 - -Tjek ud kl. 12.00 morgenmad fra kl.14.00 07.00inkl. - 10.00 Frokost kl. 12.00 1 øl/vand - Kaffe/te, frugt og- kildevand frem til kl. 16.00 -- Eftermiddags snack fra kl. 14.00 Tjek ud kl. 11.00

Inkl. lokaleleje, blomster, parkeringsafgift, - -Tjek ud kl. Frokost kl. 12.00 12.00 - 14.00 inkl. 1 øl/vand adgang til- pool, sauna, fitness Eftermiddags snack og fra wifi kl. 14.00

- Eftermiddags snack fra kl. 14.00 Inkl. moms, lokaleleje, av-udstyr, parkeringsafgift, adgang til pool, sauna, 3 retters 17.30 frakl.fikl. 19.00 Inkl. lokaleleje, blomster, parkeringsafgift, adgang middag-eller bu middagetfra tness og internet samt ufattelig god betjening.

til pool, sauna, fitness og wifi

Inkl. moms, lokaleleje, av-udstyr, parkeringsafgift, adgang til pool, sauna, fitness og internet samt ufattelig god betjening.

Besøg os på www.helnan.dk

1498,1498,!""#$%&'()

Pr. person i dobbeltværelse* Vi glæder os til at byde jer velkommen på Tillæg for enkeltværelse DKK 300,- pr. person. Marselis Hotel – Aarhus, det eneste hotel i Aarhus (Stort set alle værelser har split bed funktion) hvor vinduet kan åbnes til frisk luft fra sandstrand *Minimum personer fordelt i dobbeltværelser. Pr.20person i dobbeltværelse* #23#4+-#54#67/0#801#90-"2::0;#<=#>0-;5;#?5130-+3#>240eller skov Vi glæder os til at byde jer velkommen på Alt ledigDKK kapacitet Tillæg for enkeltværelse 300,- pr. person. pr.efter person i dobbeltværelse Marselis Hotel – Aarhus, det eneste hotel i Aarhus (Stort set alle værelser har split bed funktion) 0340#A240-#+#B51AC3#A921#9+;/C04#"5;#=6;03#4+-#D1+3"#-CD4#D15# inkl. moms og betjening hvor vinduet kan åbnes til frisk luft fra sandstrand *Minimum 20 personer fordelt i dobbeltværelser.

Besøg os på www.helnan.dk

Besøg os på www.helnan.dk

Besøg os på www.helnan.dk

!""#$%&'() *


Carsten Brandt, formand for Brancheforeningen for Teambuilding og LedertrĂŚning og indehaver af Carsten Brandt Personaleudvikling, stiller skarpt pĂĽ professionalisering


LEDELSE, KURSER & KONFERENCER 17

Teambuilding-formand stiller skarpt på professionalisering FOTO: Thomas Fechtenburg

Han er riffelskytte på det danske landshold. Han er uofficiel verdensrekordholder med 600 points af 600 mulige. Han er indehaver af seks danske rekorder. Han har til dato vundet 65 danske mesterskaber i riffelskydning. Carsten Brandt, formand for Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning og indehaver af Carsten Brandt Personaleudvikling, er vant til at stille skarpt. Som brancheforeningsformand stiller han nu skarpt på professionalisering. - Vi har fået gang i en brancheuddannelse, en teambuildinginstruktør-uddannelse, der er den første og eneste af sin art. Og som samtidig er en certifikation. Siden vi for to år siden tog uddannelse på dagsordenen, har vi gennemført to-tre forløb hvert år, fortæller Carsten Brandt og tilføjer: - Det er vigtigt med en professionel forståelse for, hvad vi som instruktører skal stå på mål for og værne om. Samtidig skal vi have højnet niveauet i branchen og have skabt en fælles etisk forståelse. Hidtil har der været for stor uensartethed i opfattelsen af, hvad der er god etik. Overordnet set består markedet af to områder. Events og teambuilding. Ved events er øvelser målet, og det hele er for sjov. Ved teambuilding er øvelser et middel i en proces. Derfor er det vigtigt med etisk forståelse. Og etik er sammen med sikkerhed og forsikring noget af det vigtigste i vores branche. En hovedopgave lige nu Carsten Brandt ser uddannelse som en hovedopgave for Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning lige nu. Hvor stor vægt man lægger på den nye brancheuddannelse understreges bl.a. af, at man kun

optager nye medlemmer, der har gennemført uddannelsen. Det samme kræves for at få del i foreningens nye brancheforsikring. Eksempelvis kan det nævnes, at Ree Park - Safari Zone, der er nye i brancheforeningen, i deres mission for deres konsulentafdeling har formuleret, at de udelukkende benytter brancheuddannede teambuildinginstruktører for at sikre et højt etisk og sikkerhedsmæssigt niveau overfor kunderne. - Også ikke-medlemmer, virksomhedskonsulenter og andre der har med HR at gøre i en virksomhed, kan købe sig ind på et uddannelsesforløb. Vi vil gerne sætte et aftryk på dem, der arbejder in house med teambuilding og ledertræning for netop at højne niveauet. Og sker der et uheld, er pressen ligeglad med, om det er

Vi har fået gang i en brancheuddannelse, en teambuildinginstruktør-uddannelse, der er den første og eneste af sin art. Og som samtidig er en certifikation. Carsten Brandt

en af os fra branchen eller en ansat i en virksomhed, der har ansvaret for seancen. I instruktøruddannelsen indgår derfor også elementer som rolle og ansvar og førstehjælp, pointerer Carsten Brandt. Brancheforeningen har desuden fået ”en fod inden for” på serviceøkonom-uddannelsen på Erhvervsakademiet i Aarhus, hvor man står for undervisningen i outdoor og event på både dansk og internationalt niveau med

elementer fra teambuildinginstruktør-uddannelsen. Det første hold, der startede i februar i år, har 20 deltagere. - Det har givet os mulighed for at præge og rådgive kommende kolleger, siger Carsten Brandt. En brancheforsikring Forsikringsmæssigt efterlyser brancheforeningsformanden ligeledes en øget professionalisering. Det har været og er til dels stadig en ”stor jungle”, mener han, men også her har man taget affære og tilbyder nu en egentlig brancheforsikring til medlemmerne. - Den opfylder krav, som er højere end i den lovpligtige forsikring, idet den ud over motorkøretøj og arbejdsuheld også dækker produktansvar. Det er vigtigt, at der er styr på det forsikringsmæssige, inden man begynder at rapelle, klatre i tov over en sø, ro i kajak osv. Ikke mindst fordi det ofte foregår uden for normal arbejdstid, hvor virksomhedens egen forsikring måske ikke gælder, siger Carsten Brandt, der også anbefaler virksomheder, som køber et teambuilding-arrangement, at få dokumentation for effekten. - Det er et spørgsmål om at have de rigtige analyseværktøjer. Om at måle, hvor man står før start, og om at definere, hvor man skal være om f.eks. fire måneder. På den måde kan man se, om investeringen har båret frugt, siger han. Hvervekampagne Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning har lige startet en stor hvervekampagne for at få flere medlemmer. Især de mindre firmaer i branchen mangler på medlemslisten. www.bftl.dk

FAKTA

”Det er vigtigt med en professionel forståelse for, hvad vi som instruktører skal stå på mål for og værne om. Samtidig skal vi have højnet niveauet i branchen og have skabt en fælles etisk forståelse”, siger Carsten Brandt.

TEKST: Knud Erik Jensen

Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning er etableret i 2002 og har til huse hos Dansk Erhverv i København. Medlemmer er Carsten Brandt Personaleudvikling, SiriusPartner, Banff People, Action Tour Bornholm, Comaco, Lindeblad A/S, CoastZone, Outdoorsports ApS, MADIE, Ree Park - Safari Zone og Gerdsen Adventure.


18 LEDELSE, KURSER & KONFERENCER

Desuden er det et særkende for begge vores kursus- og konferencesteder, at gæsterne altid har det hele for sig selv. Ole Frank Jessen

»Alt kan lade sig gøre. Sådan er vores holdning. Og det er med den indstilling, vi tager imod vores gæster«, siger Ole Frank Jessen, der sammen med Gertrud Arnth står for den daglige ledelse af Axelgaard Resort & Conference og Klitgaarden Henne Strand.

”Alt kan lade sig gøre” - Alt kan lade sig gøre. Sådan er vores holdning. Og det er med den indstilling, vi tager imod vores gæster. Desuden er det et særkende for begge vores kursus- og konferencesteder, at gæsterne altid har det hele for sig selv. Det gælder også, selv om man blot er 10 personer. Dertil kommer en unik beliggenhed tæt på Vesterhavet. Det siger Ole Frank Jessen, der sammen med Gertrud Arnth står for den daglige ledelse af Axelgaard Resort & Conference og Klitgaarden Henne Strand - førstnævnte beliggende i Outrup nord for Esbjerg omgivet af otte ha skov og park og 10 minutters kørsel fra Vesterhavet, den anden beliggende i klitterne ved Henne Strand og åbnet som nyt kursus- og konferencested i maj 2014. - Både Axelgaard og Klitgaarden er »et alternativt sted« at holde kurser og konferencer for virksomheder, organisationer og institutioner. Det tør jeg godt fastslå.

Her kan man eksempelvis selv medbringe mad og drikkevarer og selv stå for al madlavningen - evt. som del af et team building-forløb, hvor man hyrer en gourmetkok til at styre hele seancen. Vi påtager os også at sørge for maden, helt eller delvist, alt efter hvad man ønsker, og den mad og i den kvalitet man gerne vil have. Som sagt er der intet, som ikke kan lade sig gøre, siger Ole Frank Jessen videre. Begge steder er der konferencelokale med den nødvendige teknik og gode lydforhold. På Axelgaard er der desuden grupperum. Kapaciteten er op til 30-40 deltagere, det optimale er nok 20-30 personer, og antallet af sengepladser er henholdsvis 50 på Axelgaard og 45 på Klitgaarden. Masser af aktivitetsmuligheder Da man har det hele for sig selv, er der alle muligheder for at supplere møder, kurser og konferencer med aktiviteter af forskellig art. Både indendørs og ikke mindst udendørs med den enestående Vesterhavsnatur lige uden for døren. På Klitgaarden inviterer klitter og strand til gå- og løbeture, i sommerperioden badning,derudover bold- og andre spil og aktiviteter. På Axelgaard kan gå- og løbeturene foregå i det store skovområde, hvor der er indrettet stier til formålet. Desuden er der minigolfbane, multibane til fodbold, badminton, hockey, tennis m.m., beachvolleybane og en solfyldt terrasse til kollegial snak og grill. Wellness-faciliteter og svømmehal - Begge steder er der wellness-faciliteter - sauna, dampbad, spa (udendørs på Klitgaarden) og motionsredskaber. Det store »hit« på Axelgaard er dog svømmehallen

Begge steder er der konferencelokale med den nødvendige teknik og gode lydforhold - her Axelgaard Resort & Conference.

med 80 kvm. stor swimmingpool og underjordisk bar, der kan hæves op over gulvet og har udsigt til vandet i swimmingpoolen under gulvet, fortæller Gertrud Arnth og tilføjer, at det er en ekstra bonus at få lov til at overnatte i brudesuiten, en luksushytte opstillet i parken på Axelgaard med udsigt over en skovsø. - Har man brug for én til at koordinere, styre og gennemføre aktiviteter i forbindelse med kurser og konferencer, kan vi også være behjælpelig med det. Vi har et tæt samarbejde med Peter Hansen fra Lepus Park, siger Ole Frank Jessen. Også på privat basis Axelgaard og Klitgaarden kan også lejes på privat basis af både virksomheder og private - til ferie- og weekendophold, til firmaarrangementer, fødselsdage, bryllupper og familiesammenkomster i øvrigt. www.axelgaard.org www.klitgaarden-henne.dk

FAKTA

TEKST: Knud Erik Jensen FOTO: Jonas Ahlstrøm

Axelgaard Resort & Conference og Klitgaarden Henne Strand har begge 21 dobbeltværelser førstnævnte får dog yderligere fem inden længe. Og der er åbent hele året. Axelgaard er et tidligere landbrug, som er blevet ombygget og topmoderniseret fra ende til anden. Klitgaarden var badehotel indtil april 2013, hvor det skiftede ejere og er siden blevet renoveret og moderniseret, men med respekt for den gamle stil fra 1930’erne, der er bevaret gennem flere generationer.


The Mayor Hotel ligger centralt placeret i hjertet af Aarhus ved siden af blandt andet Banegården og Rådhuspladsen. Nyd simpel luksus i form af friskbagt, økologisk bagværk, tilberedt af vores egen bager med en kop af vores signatur kaffe – ristet af lokale La Cabra Coffee Roasters. Alle vores 162 værelser er udstyret med sengelinned og håndklæder af højeste kvalitet.

Hotellet råder over 4 fleksible mødelokaler – alle med dagslys og smukke sildebensparket gulve. Om I er 2 eller 80 personer, leverer vi den bedste løsning og skræddersyr efter jeres behov. Vi tilbyder gratis parkering i forbindelse med mødeafholdelse, samt velfungerende WIFI.

Ønsker I overnatning / kursus / møde i centrale og charmerende omgivelser med enestående forplejning, kontakt os på: +45 87 32 01 00 • hotel@themayor.dk • www.themayor.dk


Champagne på Grenen som velkomst?

FAKTA

20 LEDELSE, KURSER & KONFERENCER

Color Hotel Skagen har mødelokaler i forskellige størrelser - op til 250 personer i skolebords- og 350 personer i biografopstilling. Flere af lokalerne har udsigt til natur og blå himmel og et stort indfald af det særlige Skagenslys. Desuden er der mange hyggekroge på hotellet.

TEKST: Knud Erik Jensen FOTO: Axel Søgaard & Firmafoto

Borde stilles op på det yderste af Grenen, Danmarks nordligste punkt, hvor Skageraks og Kattegats bølger mødes. Der dækkes op med hvide duge og champagneglas, og champagnen sables og skænkes op. - Er det en sådan velkomst, man kan tænke sig til sin konference, møde eller teambuilding arrangement, kan det kun foregå ét sted. Hos os i Skagen. Det er en unik oplevelse uanset vejr og vind. Og vi har til dato aldrig måttet aflyse p.g.a. dårligt vejr, siger direktør Rikke Gandrup fra Color Hotel Skagen, der også har en enestående beliggenhed midt i et spændende naturområde tæt på Den Tilsandede Kirke i den sydlige udkant af Skagen. - Her kan man lave teambuilding lige uden for døren og tage picnickurven med ud til en frokost under åben himmel. I det hele taget indbyder stedet til lidt anderledes aktiviteter, aktiviteter med et ekstra twist hvad det sociale angår. Kun fantasien sætter grænser, og vi er fleksible både i valg af løsninger og under selve opholdet. Fleksibilitet er et kodeord for os i vores bestræbelser på at opfylde gæsternes ønsker, siger Rikke Gandrup og fortsætter: F.eks. et malerkursus - En aktivitet kan f.eks. være et malerkursus med en nulevende Skagensmaler i hans atelier på havnen. Alle får et lærred at male på, og efter kurset kan maleren ramme malerierne ind. I området omkring hotellet kan vi tilbyde aktiviteter som f.eks. havrafting, tårnbygning, let forhindringsbane og naturligvis vandre- og løbeture. Dertil kommer saunahytter, fitnessrum og udendørs swimmingpool - som noget nyt er poolen nu også åben i vinterhalvåret mellem kl. 16-18. Guidede ture til Råbjerg Mile, Skagens Museum med netop færdiggjort nybygning, Michael og Anna Anchers hus og områdets mange øvrige seværdigheder kan vi også klare. Muligheder er der så rigeligt af, og derfor anbefaler Color Hotel Skagen-direktøren, at man som minimum sætter halvanden til to dage af til opholdet for at få hele oplevelsen af Skagen.

”Charlotte kan give et bud på en anderledes konference”, siger direktør Rikke Gandrup (t.v.) om konferencekoordinator Charlotte Christensen, der er meetovator og dermed specielt uddannet til at arrangere møder og konferencer med maksimalt udbytte for virksomheden.

Borde stilles op på det yderste af Grenen, Danmarks nordligste punkt, hvor Skageraks og Kattegats bølger mødes. Der dækkes op med hvide duge og champagneglas, og den boblende champagne sables og skænkes op.

Er det en sådan velkomst, man kan tænke sig til sin konference, møde eller teambuilding arrangement, kan det kun foregå ét sted. Hos os i Skagen. Det er en unik oplevelse uanset vejr og vind. Rikke Gandrup

foregå i restaurant og café, men også ved grillen i den overdækkede gårdhave og som ”mad over bål” ude i naturen. - Vi bruger flest mulige lokale råvarer. Fisk naturligvis og årstidens grønsager direkte fra producenten. En god og spændende forplejning, hvor vi også imødekommer specielle ønsker, idet vi gerne skræddersyr en menu til den enkelte kunde, siger Rikke Gandrup. www.colorhotels.dk

Maksimalt udbytte af konferencen Også hvad den professionelle del af konferencen angår, har Color Hotel Skagen en særlig kompetence. I skikkelse af konferencekoordinator Charlotte Christensen, der er meetovator og dermed specielt uddannet til at arrangere møder og konferencer med maksimalt udbytte for virksomheden. - Charlotte kan give et bud på en anderledes konference og sammensætte den, så der bliver en perfekt balance mellem mødeaktiviteter og pauser, pointerer Rikke Gandrup og understreger, at Color Hotel Skagen har faciliteter til alt fra bestyrelsesmødet og op til den store konference. Skræddersyr en menu Det lokale er et væsentligt islæt i forplejningen, der kan

En aktivitet kan f.eks. være et malerkursus med en nulevende Skagensmaler i hans atelier på havnen.


MØDER · KURSER · SEMINARER · foREDRAg · fESTER · PRæSENTATIoNER

Hvis akkc var en frugt ... - ville den indeholde meget mere, end du tror! Centrets mange fleksible og moderne faciliteter i de mere end 40 forskellige lokaler, gør det muligt at arrangere alt - lige fra kongresser, konferencer, møder til alverdens andre arrangementer. AKKC’s Bookingafdeling er specialister - så hold dit næste arrangement i AKKC og høst frugten af stærke kompetencer, årtiers erfaringer i at skabe rum, give tryghed samt sparring, der passer til netop jeres arrangement. Her kan du få det, som du vil ... skive for skive - eller ”all inclusive”.

V i tilby

Ring til AKKC’s Bookingafdeling og få et skræddersyet forslag til dit næste møde, udarbejdet af vores erfarne mødespecialister (fra venstre) Hanne Frennesen, Svala Björnsson, Tanja Markussen og Mette Jensen.

Ernst Trillingsgaard

Konfer der bl.a. encepa kker fra 286 ,- pr . perso

n

Europa Plads 4 · Aalborg · Tlf. 9935 5555 · akkc.dk

AKKC er et af Skandinaviens største og mest fleksible møde-, kongres-, kultur- og messecentre. Indrettet til mødeaktivitet af enhver art og omfang - fra det mindste til det helt store. 40 mødelokaler med plads fra 10 til 2.430 personer. AKKC er centralt beliggende nær Aalborgs centrum, blot 5 min. fra banegården og 15 min. fra lufthavnen. Vi har gode P-forhold samt restaurant og hotel i direkte tilknytning til centret.


22 LEDELSE, KURSER & KONFERENCER

Konference i den magiske Cirkusbygning TEKST: Gunnar Lomborg

FOTO: Thomas Brolyng og Cirkusbygningen

Det er en af Københavns mest ikoniske og historiske bygninger, vi besøger. Cirkusbygningen lige ved Vesterport Station, Paladsbiografen og Tivoli kendes af de fleste. I hvert fald af Københavnere. Ældre af slagsen vil huske, at de har set Cirkus Benneweis eller Cirkus Schumann herinde, de lidt yngre har måske været til koncerter eller til Wallmans Dinnershow, som er en fast bestanddel i bygningen fra torsdag til lørdag. Men Cirkusbygningen lever også et aktivt liv, når Wallmans ikke fylder den store manege. Cirkusbygningen fungerer nemlig også som fest-, event- og konferencecenter ved både små og store arrangementer. Konferencer, fester og awardshows - Vi har i de senere år gjort en del ud af at tiltrække forskellige awardshows, som bygningen er meget velegnet til, ligesom vi også har gode muligheder for konferencer i salen, som kan rumme op til 1.000 mennesker, fortæller konference- og eventmanager Marlene Sønderhaug fra Cirkusbygningen Konference & Event.

Cirkusbygningens cirkelrunde hal er på ikke mindre end 1.225 m2 med 18 meter til loftet.

Cirkussalen er bygget op som et amfiteater, og man er derfor ikke placeret i lange lige rækker. Derimod er gæsterne fordelt på syv plateauer, som ligger i halvcirkler omkring scenen. - Den unikke indretning gør, at man altid vil opleve en høj grad af intimitet og nærhed, selvom man sidder i et lokale på 1.225 m2 med 18 meter til loftet. Derudover giver indretningen en helt særlig følelse af at være tæt på det hele, uanset hvor man er placeret, siger Marlene Sønderhaug. Hvad de færreste nok ved er, at der faktisk er flere anvendelige rum end den store manege. Bag scenen, hvor hestene og kamelerne i gamle dage var staldet op, er der indrettet den såkaldte Buddha Lounge, med stor respekt for de tidligere rammer. Her er stadig hestebåse – nu dog til mennesker med bløde, farverige puder og en lille bar, og et stemningsfuldt rum med sofaer, spiseborde og hyggekroge, som kan lejes til en særlig anledning. - Buddha Lounge er et område, som ofte bliver brugt som ”VIP-område” ved store arrangementer, ligesom virksomheder, der afholder en konference, her kan in-

vitere særlige gæster – medarbejdere eller kunder – til en helt speciel oplevelse, siger Marlene Sønderhaug. Kræver perfekt logistik Ved større konferencer eller fester skal Cirkusbygningen kunne servere et stort antal måltider til mange mennesker. Køkkenet er indrettet i den tidligere elefantstald, og herfra strømmer tallerkenserveringer til måske 6-800 mennesker ind gennem gangen ved siden af scenen, som er den eneste vej ind fra køkkenet til den store sal. Det kræver professionelle folk – kokke, tjenere mv- at få tingene til at klappe. Nede under scenen - den gamle cirkusmanege - ligger garderober og under gulvet det gamle søløvebassin, hvor gulvet kan rulles til side. I dag er vandet og søløverne dog væk, men installationerne ligger stadig som dengang de blev etableret. - Huset er totalfredet, så vi kan ikke lave ret meget om. Det har vi heller ikke lyst til, for stedets charme er netop den indretning, som stammer helt tilbage fra 1886. Der er for en årrække siden sat farverige stole og borde ind designet af Verner Panton – de er også fredet, siger Marlene Sønderhaug.


Midt i storbyen Mange virksomheder vælger at gøre hele eller dele af Wallmans Dinnershow til en del af deres event i Cirkusbygningen, men det er også muligt for virksomhederne at komme med deres egne indslag. Dinnershowet er blot en mulighed, når man lejer den historiske

FAKTA

Cirkusbygningen - Indviet i København den 8. maj 1886. - I 1982 gik Københavns Kommune i gang med en omfattende og omhyggelig renovering af Cirkusbygningen. Bygningen blev fredet herefter. - Efter renoveringen udliciterede Københavns Kommune driften til Tivoli (1984-1996) og Parken (1997-2002). - Siden 2003 har Wallmans Dinnershow hørt hjemme i Cirkusbygningen. - Cirkusbygningen kan huse faglige og sociale arrangementer med alt fra 40 til 1.000 gæster, og er derfor et oplagt venue for såvel firmafester, award shows og jubilæer som kongresser, konferencer og møder.

Konference- og eventmanager Marlene Sønderhaug ser gerne flere events- og awardshows i den ikoniske bygning.

FAKTA

Teknikken er ikke fredet Da bygningen altid har været designet til show, egner den sig faktisk perfekt til større konferencer og fester. Teknikken er der ikke noget fredet over, for her er det state of the art lyssætning, lydanlæg, lærreder og storskærme. Blandt andet to store, runde lærreder og bag bagtæppet en 30 m2 stor LED-skærm til præsentationer, powerpoints mv. Cirkusbygningens egne teknikere styrer lys og teknik – de er blandt de i alt 150 medarbejdere, der på skift arbejder i bygningen. - Når en virksomhed henvender sig, samarbejder vi med dem om at planlægge den optimale event, fest eller konference. Det kan være et dagsmøde, firmafest eller en totaloplevelse med Wallmans Dinnershow om aftenen. Vi har succes med vores koncept ”Working Dinnershow”, som starter med møde i Buddha Lounge og efterfølgende fire-retters middag og show i den store sal, fortæller Marlene Sønderhaug.

bygning. Og bagefter er der ikke langt til storbyens fristelser, hvis man da ikke foretrækker at lave Cirkusbygningen om til en kæmpe natklub, hvilket også er muligt. Med placeringen midt i København har Cirkusbygningen masser af nærliggende hoteller at byde på, og offentlig transport venter lige uden døren. Der er også en række P-huse i umiddelbar nærhed, som Cirkusbygningen har aftaler med. www.cirkusbygningen.dk

Vi har succes med vores koncept ”Working Dinnershow”. Marlene Sønderhaug

LEDELSE, KURSER & KONFERENCER 23

Konference i Cirkusbygningen - Op til 1.000 deltagere - Al moderne teknik til rådighed - Egen eventkoordinator fra a-z - Mulighed for bespisning - Mulighed for konference inkl. middag om aftenen med udvalgte numre fra Wallmans Dinnershow - Hvis konferencen er afholdt ude i byen, er der mulighed for at holde konferencemiddagen i Cirkusbygningen med udvalgte numre fra Wallmans Dinnershow


SYDFYNSK E ØHAV

ØHAVSCENTER

HOTEL CHRISTIANSMINDE Beliggende midt i en storslået natur med plads og rum til aktiv sport, undervisning, bevægelse, fordybelse og gastronomi på kanten af Det Sydfynske Øhav. Hotel Christiansminde er et 4-stjernet hotel med 5 stjernede kursus- og konferencefaciliteter for op til 250 personer.

Christiansmindevej 16 • 5700 Svendborg Tlf. 62 21 90 00 • www.christiansminde.dk


Maj/April 2015

Tema: Danske Havne

Der er titusindevis af job i Vandkants-Danmark Læs side 15

 Slagelse byder på mere service og mindre myndighed

Side 8

 Her finder du den bil, du har brug for

Side 18

r de he m rer so to irk on lv k Ti og

ANNONCETILLÆG


INDHOLD

FOKUS SLAGELSE 03 IT-løsninger handler om tillid 04 Erhvervsmægler med kreativ tankegang 07 Erhvervsklimaet i top i Slagelse 08 Slagelse er mere service og mindre administration 10 Selandia ved hvad der skal til 11 Akitektfirmaet med den store erfaring 11 Konference med perfekt udsigt 12 Klimavenlig varme til slagelseborgerne

DANSKE HAVNE 13 Thyborøn er godshavnen med offshorekaj 15 Der er masser af jobs i ”VandkantsDanmark” 16 Rønne havn har fuld fart frem 17 Horsens er specialist i distribution til hele Danmark BILER I SÆRKLASSE 18 Biler for enhver smag 20 Unik bilsamling skabt gennem 50 år

SLAGELSE I Slagelse Kommune gør de meget for både iværksættere og etablerede virksomheder. Én indgang for virksomheder, som udelukkende har fokus på at sikre de bedste vilkår og en smidig sagsgang for kommunens mange virksomheder.

DANSKE HAVNE De ligger som perler på en snor rundt langs den danske kystlinje. De danske havne, der sikrer gods i enorme mængder kan komme ind og ud – og de huser fiskerflåder, færger og meget, meget mere. Vi går tæt på Danske Havne.

BILER I SÆRKLASSE

Annonce-tillæg til Erhvervsmagasinet Erhverv-Danmark. Tillægget udgives af Syddanske Medier A/S, Banegårdspladsen, 6700 Esbjerg. Telefon 79 12 45 00, tema@erhverv-danmark.dk. www.erhverv-danmark.dk

De fleste af os har ind imellem set med længsel efter den lækre sportsvogn, den elegante veteranbil eller den hurtige benzinsluger. For nogen bliver drøm til virkelighed, og det fortæller vi om i dette tema.

Oplag: 47.000 Distribueres til alle danske virksomheder af PostDanmark Grafisk produktion: detKONCEPT, Esbjerg Tryk: Greentech Rotaprint, Nykøbing Mors. Ansvarhavende chefredaktør: Peter Orry Redaktør: Per Guldberg Klausen, pgk@erhverv-danmark.dk Salg: Mogens Jensen, moj@erhverv-danmark.dk Henrik Juul Kristensen, hjk@erhverv-danmark.dk

VI FØLGER DIT BYGGEPROJEKT TIL DØREN. NØGLEN ER PLANLÆGNING & SAMARBEJDE

Erhverv-Danmark udgivelser 2015 24. februar 2015 28. april 2015 23. juni 2015 29. september 2015 08. december 2015

Slotsbjergby Byggeentreprise A/S // Galgebakkevej 13, 4200 Slagelse Telefon: 28 35 43 90 // E-mail: kenneth@slots-byg.dk


FOKUS SLAGELSE

IT handler om tillid TEKST: Gunnar Lomborg FOTO: Firmafoto

Brødrene Torben og Henrik Ravn står bag Ravn IT, som siden 2002 har serviceret større og mindre virksomheder med it. Fra hovedkontoret i Slagelse og afdelingen i Høje Taastrup leverer de 13 medarbejdere – hvoraf mange er højt specialiserede – totalløsninger inden for en række områder som support, sikkerhed, intranet og cloud løsninger, for blot at nævne nogle få. Men it er ikke kun teknik. - Grundlæggende handler it-løsninger om menneskelige relationer og tillid mellem os og kunden. Vi skal ofte kende kundens forretning indgående for at kunne tilbyde de rigtige løsninger. Jo bedre vi forstår kunden jo bedre kan vi rådgive og derfor skal vi også turde udfordre kunden i stedet for blot bevidstløst at levere en hyldevare, siger direktør Torben Ravn.

Lige nu er det specielt cloud-løsninger, der er populære. Mange virksomheder kan have fordel af at lægge hele eller dele af deres it-arbejde i skyen, eksempelvis med Microsofts palette af cloud services. Ravn IT en af landets førende konsulenthuse, når det kommer til Microsoft Office 365. www.ravnit.dk

3

Grundlæggende handler it-løsninger om menneskelige relationer og tillid. Direktør Torben Ravn

Brødrene Torben og Henrik Ravn og deres 15 medarbejdere i Ravn IT leverer alsidige it-løsninger til danske virksomheder.

Personlig betjening giver tillid Ravn IT lægger vægt på, at hver kunde er tilknyttet én konsulent, det er kunderne trygge ved og de skal ikke forklare deres historik forfra hver gang de har et it-problem. Derfor er vores medarbejdere foruden at være specialister på et område, også generalister, som kan klare de fleste opgaver selvstændigt. Vi har et yderst effektivt administrationssystem så hverken kunde eller konsulent skal spilde deres tid med styring af sager, abonnementer eller dokumentation, understreger Torben Ravn.

VEJEN TIL VÆKST GÅR GENNEM EKSPORT OG INTERNATIONALE INVESTERINGER...

Slagelse Erhvervscenter har valgt, at gøre det internationale arbejde, til en af de bærende søjler i arbejde med at skabe vækst. ”Vores internationale satsning går på to ben; vi skal have flere af vores lokale virksomheder ud på eksportmarked, og vi skal tiltrække udenlandske virksomheder og internationale investeringer”, udtaler internationaliseringschef Kim Bøhmert. Slagelse Erhvervscenter tilbyder en lang række spændende aktiviteter, som alle har til formål at understøtte virksomhedernes bestræbelser på, at få adgang til et eller flere af de mange spændende eksportmarkeder.

INTERNATIONAL PROFIL SKAL HJÆLPE PÅ VEJ Slagelse Erhvervscenter tror på, at en væsentlig del af væksten i Slagelse Kommune skal komme igennem internationale investeringer. “Vi har meget at tilbyde de udenlandske virksomheder, som kigger mod Danmark for at etablere virksomhed og eller investere. Derfor har vi etableret en selvstændig international profil kaldet “Invest in Slagelse”, som skal være med til at profilere Slagelse som særligt attraktiv for internationale investeringer” Slagelse Erhvervscenter arbejder hen imod et bredt sjællandsk samarbejde omkring internationalisering og eksport, og er allerede i tæt og godt samarbejde med Invest in Denmark og Greater Copenhagen. ”Alene kan vi nå noget af vejen, men sammen kan vi nå hele vejen” slutter internationaliseringschef Kim Bøhmert

Slagelse Erhvervscenter

Vi arbejder for erhvervslivet i Slagelse Kommune! Foto: Torben Villumsen

Foto: Torben Villumsen


4 FOKUS SLAGELSE

Erhvervsmægler med en kreativ tankegang TEKST: Gunnar Lomborg FOTO: Firmafoto

Benarbejde og kreative løsninger har bragt Nybolig Erhverv Jørgen Klode i front som den ledende erhvervsmægler i Region Sjælland.

Vi satte os sammen med ejerne og HTH, og fandt sammen en løsning. Erhvervsmægler Stine Søgaard.

Og kreative løsninger skal der til, hvis kunderne skal have de optimale løsninger. Et godt eksempel er den igangværende sag på Japanvej, hvor to HTH-afdelinger samler 2 butikker i nye, flotte lokaler. - HTH ville Jørgengerne Klode have en større butik med synlig Indehaver Erhvervsmægler, Valuar, MDE jkl@nybolig.dk Tlf. 4050 9212

tag tag

gen Klode - regionens førende erhvervsmægler! Erhvervsmægler Stine Søgaard og direktør i HTH n Klode - regionens førende erhvervsmægler! Slagelse Peter Dan foran bygningen på Japanvej 1, Slagelse, hvor udvidelsen er i fuld gang Kenneth Hansen Daglig leder Roskilde Erhvervsmægler, Diplom Valuar, MDE kth@nybolig.dk Tlf 5131 9690

Henning Skou

Jesper Jensen

Sonny Johansen

Erhvervsmægler, MDE jpj@nybolig.dk Tlf. 2020 7268

Erhvervsmægler sru@nybolig.dk Tlf. 2448 1721

Anja Klode Rix-Møller

Karin Jensen

Erhvervsmægler, MDE ajk@nybolig.dk Tlf. 2113 1005

Tanja Vinholt Sagsbehandler, MDE tjv@nybolig.dk Tlf. 5950 1212

Din garanti for:

salg udlejning og vurdering

tv. · 4200 Slagelse g.dk · Tlf: 5850 1212 · nyboligerhverv.dk/slagelse vej 69, 1. · 4000 Roskilde g.dk · Tlf: 4635 2292 · nyboligerhverv.dk/roskilde 11 · 4700 Næstved g.dk · Tlf: 5950 1212 · nyboligerhverv.dk/naestved

· 4200 Slagelse dk · Tlf: 5850 1212 · nyboligerhverv.dk/slagelse

Stærk i hele regionen - Nybolig Erhverv Jørgen Klode er regionens største erhvervsmægler og har hovedkontor i Slagelse. Vi er også markedsledende i Slagelse-området, hvor vi har ti medarbejdere placeret. Vores ambition er at være et naturligt valg for lokale erhvervsdrivende, som skal flytte virksomheden, udvide, sælge eller udleje ejendomme. - 17 års erfaring, et bredt netværk og daglig tilstedeværelse i markedet giver resultater for vores kunder. www.nyboligerhverv.dk

Et stort netværk giver gode forbindelse

03

Sagsbehandler kar@nybolig.dk Tlf. 5950 1212

Sagsbehandler, MDE cwg@nybolig.dk Tlf. 4635 2292

Vi formidler

Arbejder på utraditionelle løsninger Løsningen blev en ombygning og en markant tilbygning på godt 700 m2, så bygningen samlet bliver ca. 1.400 m², og det er et godt eksempel på den måde, en moderne erhvervsmægler arbejder på. Der skal tænkes nyt ud fra kundernes behov, for at finde gode – og måske utraditionelle – løsninger. Derfor følger Nybolig Erhverv tæt med i erhvervsudviklingen og har gode forbindelser både hos erhvervslivet og i det offentlige. - Vi oplever, at Slagelse er en meget erhvervsvenlig kommune, som gerne vil strække sig langt for at finde løsninger og afgøre myndighedsbehandling hurtigt. Det er helt klart med til at fremme løsningen til HTH.

Det er jo vigtigt, at vi sikrer fortsat udvikling i Slagelse, fortæller erhvervsmægler Stine Søgaard, som samtidig fik HTH’s to tidligere forretninger til leje – og den ene er allerede genudlejet.

Daglig leder Næstved Erhvervsmægler, MDE hgs@nybolig.dk Tlf. 4055 1880

Charlotte Mejse Willemoes Gustafsson

- Stort netværk - Mæglerfaglig kompetence - Lokalkendskab - Samarbejde på regionsplan

beliggenhed i det specifikke boxområde, hvor de ligger i forvejen sammen med andre køkkenbutikker. Derfor gik vi på udkig efter det perfekte match. Lige ved rundkørslen lå en optimal kontor-/lagerbygning, som samtidig havde byggemulighed. Vi satte os sammen med ejerne og HTH, så vi sammen kunne finde en løsning, fortæller erhvervsmægler Stine Søgaard.

Administration

Attraktivt og velholdt investeringsejendom i Silkegade

Tina Elbæk Bogholder tie@nybolig.dk Tlf. 2030 1612

Dorthe Hansen Marketingansvarlig dha@nybolig.dk Tlf. 2939 2706

Nybolig Erhverv Slagelse

Nygade 6, 1. tv. · 4200 Slagelse 4202@nybolig.dk · Tlf. 5850 1212


FOKUS SLAGELSE

5

KERNEKOMPETENCERNES KRAFT PÅ SPIL I SLAGELSE Når kernekompetencerne bliver sammensat korrekt, er der ikke langt til solide løsninger. I Slagelse Kommune er stærkt samarbejde med til at drive erhvervsudviklingen. Helt kort, handler det om, at vi forstår og udnytter hinandens kernekompetencer, siger borgmester Stén Knuth.

“Vi har sparet dyrebar tid” Da KødGrossisten skulle bygge ny fabrik, valgte de at kontakte Slagelse Erhvervscenter. Og det skulle vise sig at være en rigtig god investering. ”Slagelse Erhvervscenter tog straks teten på vores henvendelse og var primus motor på processen fra dag et. Vi har sparet rigtig meget tid og mange ressourcer i forhold til, hvor lang tid den slags byggesager ofte tager”, fortæller driftschef Lars Frederiksen. Slagelse Erhvervscenter arrangerede blandt andet formøder mellem virksomheden og de offentlige instanser og sørgede på den måde for, at alle nødvendige tilladelser var indhentet, inden projektet startede.

Driftschef Lars Frederiksen og erhvervsservicechef Per B. Madsen med tegningen over den nye tilbygning.

“Vores kerneområde er produktionen. Vi er ikke specialister inden for offentlige processer. Men det er de hos Slagelse Erhvervscenter. De har kompetencerne i orden og styr på processen, og derfor kan de manøvrere i lovgivning, tilladelser og vores behov som virksomhed”. For en virksomhed som KødGrossisten havde det stor betydning, at de kunne spare både tid og ressourcer, da de skulle bygge. Går I med tanker om at udvide eller flytte jeres virksomhed, så tag en snak med Slagelse Erhvervscenter om, hvilke muligheder Slagelse Kommune rummer for netop jer. “Slagelse Erhvervscenter følger op på alle henvendelser, giver hurtig respons og yder en kanon service og rådgivning. Jeg vil råde alle til at tage fat i dem,” slutter Lars Frederiksen. KødGrossisten bygger ekstra 1600 m2, kun tre år efter de byggede helt nyt fabriksanlæg i Vemmelev. Foto: Christina Kabel

“KødGrossisten er et fantastisk eksempel på, hvad vi kan nå med godt samarbejde. Når en virksomhed oplever den form for medgang som KødGrossisten, hvor rammerne bliver for små, så er det svært at få armene ned. Og jeg er stolt over, at vi ved at smelte kompetencerne i virksomhed, kommune og erhvervscenter sammen, kan få to og to til at blive fem.”

www.slagelse.dk

Borgmester Stén Knuth

Slagelse Erhvervscenter

Vi arbejder for erhvervslivet i Slagelse Kommune!

www.slagelseerhvervscenter.dk


6 FOKUS SLAGELSE

Borreby Teater er et helt unikt kulturtilbud i Slagelse, som Jens Birk gerne fremhĂŚver som et aktiv for kommunen.


FOKUS SLAGELSE

7

Godt erhvervsklima i Slagelse FOTO: Thomas Brolyng

Slagelse har ry for at være en kommune, der kommer erhvervslivet i møde. Og efter at kommunens erhvervsorganisation, Slagelse Erhvervscenter, i august 2014 blev en selvstændig virksomhed med adresse på Willemoesvej, har organisationen arbejdet på at styrke sine fokusområder. Slagelse Erhvervscenter har til opgave at hjælpe både det eksisterende erhvervsliv og dem, der gerne vil oprette virksomhed eller flytte til Slagelse. Formålet er at der kun skal være én indgang, hvor erhvervslivet skal henvende sig, uanset hvad problemet er. - Vi kan være et bindeled mellem erhvervslivet og det offentlige, for eksempel i forbindelse med byggesager og andre former for sagsbehandling. Og så skal vi tænke i erhvervsudvikling og komme med input til politikerne, fortæller direktør Jens Birk fra Slagelse Erhvervscenter. Processen blev speedet op Han illustrerer organisationens rolle med et eksempel. Kødgrossisten i Vemmelev stod for at skulle udvide virksomheden, og det var en større sag med miljøvurdering, byggetilladelser osv. Med hjælp fra Slagelse Erhvervscenter blev processen speedet op, så hele byggesagen endte med at kunne færdiggøres op mod halvandet år tidligere end forventet. - Tidsfaktoren er jo vigtig for virksomhederne, og hvis de har gjort deres forarbejde rigtigt, kan sagen behandles meget hurtigere. Ofte kan man i fællesskab finde en løsning, der er lettere at få godkendt end den, som virksomheden måske oprindeligt havde tænkt sig, understreger Jens Birk. Et andet eksempel er virksomheden Bähncke i Skælskør. Virksomheden, som producerer bla. sennep og ketchup, fik besked om at deres regning for rensning af spildevand ville stige væsentlig. Med hjælp fra Erhvervsservice fik virksomheden kortlagt spildevandsproblemerne, så de i stedet endte med at få en besparelse på miljøregnskabet. - Om det har haft direkte betydning for Bähncke, ved jeg ikke, men virksomheden har, på trods af overvejelser om at flytte, netop valgt at fastholde produktionen – og yderligere udvide med 40 mand, siger Jens Birk. Sparring og råd til iværksætterne I Slagelse er det populært at stifte virksomheder. Andelen af iværksættere er meget høj i Slagelse, og derfor er der behov for støtte til de nystartede. Slagelse Erhvervscenter kan vejlede og motivere iværksætterne – blandt andet gennem Vækstfabrikken, hvor små virksomheder med vækstpotentiale kan få sparring, mentorer, faglige input og ikke mindst et netværk. - Og når de vokser kan vi hjælpe med rådgivning om professionel ledelse og økonomi, ligesom vi kan hjælpe dem i gang med at sammensætte en professionel bestyrelse, der kan føre virksomheden ind i fremtiden, siger Jens Birk. Han nævner blandt andet et netværk omkring finansiering, et lokalt Ventureboard, der kan skyde penge i lovende nye virksomheder. Ofte er det et problem,

at bankerne kræver stor sikkerhed – eksempelvis at en investor indskyder 50 procent af beløbet. På den anden side ser en investor gerne, at banken har støttet med lån, inden han selv indskyder kapital. - Der kan vi så at sige sætte parterne omkring samme bord, så iværksætteren ikke havner imellem to stole. Så kan bank og investor sammen tage en hurtig beslutning, og den dygtige iværksætter kan komme videre med sit projekt, understreger Jens Birk, som selv kommer fra det midtjyske område, hvor man har tradition for at klare tingene selv uden så meget offentlig støtte. Mere smidig behandling Jens Birk oplever at kommunen gerne vil hjælpe erhvervslivet, og at den kommunale sagsbehandling er blevet mere smidig. Det er ofte en proces, der tager år, når en kommunes ansatte skal skifte fokus til at opfatte borgere og virksomheder som ”kunder” i butikken. Slagelse Erhvervscenter kigger gerne ud over kommunegrænsen efter vækstmuligheder og arbejdspladser. Centret arbejder meget med internationalisering og eksport, og ser gerne at internationale virksomheder tager Slagelse med i betragtning, når de skal etablere sig i Danmark.

FAKTA

TEKST: Gunnar Lomborg

Slagelse Erhvervscenters fokuspunkter: - Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder - Erhvervsservice - Tiltrækning af nye virksomheder - Kapitalrejsning - Understøttelse af internationalisering - Kommunikation og branding - Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer og indkøb

Vi er ikke udkant. Vi ligger kun to en halv time fra London. Direktør Jens Birk

- Vi er ikke udkant. Vi ligger kun to en halv time fra London, og selv om der er 100 km. til København, ville mange amerikanere, tyskere eller svenskere ikke betragte det som noget særligt. Så vi mener sagtens at man kan vælge et attraktiv beliggenhed i Slagelse frem Københavns centrum, siger Jens Birk, der også nævner den kulturelle udvikling i kommunen som en grund til at lægge sin virksomhed her. Kulturen skal være med Skal virksomhederne kunne skaffe de rigtige medarbejdere, er det utroligt vigtigt at det er muligt at få disse medarbejdere, og deres eventuelle familier, til at flytte til kommunen. Her har erhvervscentret også en opgave i at være med til at sikre at der tænkes på oplevelser, byrum og meget andet. - Konkret har vi derfor blandt andet støttet initieringen af et stort svømmestadion kombineret med et badeland i Slagelse, vi arbejder sammen med kommunen om at sikre et pænere byrum end det nuværende, og vi støtter op om kulturelle tilbud, siger Jens Birk. Han nævner som et af mange eksempler Borreby Teater, som er et helt unikt kulturtilbud. Her har man i den ene af de store lader indrettet et fuldt teater med ca. 500 stole. www.slagelseerhvervscenter.dk

Direktør Jens Birk fra Slagelse Erhvervscenter er glad for at kunne hjælpe både etablerede og nystartede virksomheder til en god fremtid i Slagelse.


8 FOKUS ESBJERG

Mere service – mindre myndighed

Borgmester Stén Knuth har som sportsmand et særligt forhold til kommunens idrætstilbud.

FOTO: Thomas Brolyng

Slagelse Kommunes 77.000 indbyggere kan hver dag glæde sig over at ligge i det smukke Vestsjælland lige ud til Storebælt. Men de kan også glæde sig over meget andet – i hvert fald hvis man spørger borgmester Stén Knuth (V).

Vi ønsker at fastholde og tiltrække dygtige virksomheder og iværksættere. Borgmester Stén Knuth

- Én af de ting jeg har taget med mig ind i min borgmester-dont er ”mere service – mindre myndighed”, og det gør vi alt for at leve op til, ikke mindst i forhold til erhvervslivet. Vi ønsker at fastholde og tiltrække dygtige virksomheder og iværksættere, og vi vil servicere dem så godt som muligt, understreger borgmesteren. Han peger også på at Slagelse er en stor uddannelses by med gode og stærke folkeskoler, det lokale University College Sjælland, en afdeling af Syddansk Universitet, Erhvervsakademi Sjælland, samt Selandia CEU Slagelse med mere end 100 uddannelser at vælge mellem, hvor ca. 16.000 elever og kursister får eller afslutter en uddannelse hvert eneste år. Og taler vi alene Syddansk Universitets campus i Slagelse rummes her 1.700 studerende, der sammen med de mange andre studerende sætter præg på bylivet. Indbyggertallet stiger - Sammen med vores kultur- og sportstilbud er det med til at tiltrække tilflyttere til kommunen. Og det går heldigvis den rigtige vej. Indbyggertallet stiger, og det stiller krav til os som kommune. Vi skal stille skoler og institutioner til rådighed for de nye bør-

nefamilier, og det gør vi med stor fornøjelse. Det er langt sjovere end at måtte lukke skoler og institutioner, siger Stén Knuth. Slagelse skal skaffe plads til de nye tilflyttere, og bygger blandt andet studieboliger og familieboliger. Det sker i et samarbejde med banker og ejendomsmæglere, som ved hvad behovet og efterspørgslen er. På erhvervssiden har kommunen en række services. Blandt andet er kommunens erhvervscenter sidste år blevet et selvstændigt A/S. Slagelse Erhvervscenter skal hjælpe virksomhederne med en bred vifte af udfordringer – eksempelvis med kontakten til myndighederne og sagsbehandling. - Og så ligger vi altså kun en time fra København og en halv time fra Odense. Vi har tog og motorvej og mange attraktive erhvervsområder, påpeger Stén Knuth, der smilende bemærker, at kommunens næsten perfekte infrastruktur passende bør afsluttes med en ny tværforbindelse fra Næstved til Kalundborg. Fødevarer og grøn energi I Slagelse ligger der mange fødevarevirksomheder – og i øvrigt også Fødevarestyrelsen - og netop fødevaresektoren er en af de brancher, kommunen gerne vil styrke. Det samme gælder bæredygtig energi, hvor Slagelse er langt fremme. Således har SK Forsyning, der forsyner borgere og virksomheder med el, vand og fjernvarme, netop indviet et nyt fjernvarmeværk til biobrændsel, og Slagelse Kommune har et netværk for virksomheder, der arbejder med energiløsninger. - Og så arbejder vi på at styrke turismen i samarbejde med vores naboer i Sorø og Kalundborg. Vi markedsfører os stærkt på de sociale medier, og er i øvrigt en af de turisme-destinationer, der får mest opmærksomhed, siger borgmesteren. Slagelse har mange attraktioner, ikke mindst den skønne natur og spændende godser og herregårde som Borreby Gods og Holsteinsborg. Vikingeborgen Trelleborg er internationalt kendt, og Slagelse rummer også en lang række museer, samt Guldagergaard, keramik i højeste internationale klasse. Som Vestsjællands største handelsby har Slagelse også en

lang række indkøbs- og shoppingmuligheder – både i storcentre og i specialbutikker midt i de skønne by-midter. For børnene er det måske et hit at besøge Gerlev Legepark med mere end 130 historiske spil og lege fra hele Europa. De voksne vil måske tilbringe en aften i Slagelse Musikhus. Det blev bygget i 1909 og fungerede som elværk frem til 1971. Masser af sport i Slagelse Borgmester Stén Knuth er selv sportsmand, og har derfor et særligt blik for idrætten. En bred vifte af idrætstilbud til børn og voksne betyder meget for byens borgere, og er et vigtigt element for at tiltrække tilflyttere. - Men vi giver også eliteidrætten gode vilkår. Vores fodboldhold FC Vestsjælland er i Superligaen, vores Volleyball-hold ligger i 1. division, og vi har badminton i verdensklasse. Vi arbejder lige nu på at etablere et sportscollege i sammenhæng med vores superligastadion, og vi arbejder med sportstalentudvikling i vores folkeskoler. Så der er idræt for enhver smag og ambition, understreger borgmesteren. www.slagelse.dk

FAKTA

TEKST: Gunnar Lomborg

- Med 77.000 indbyggere er Slagelse Kommune landets 16. største kommune. - Kommunen har et areal på 568 km2 og en kyst linje på 180 km. - Slagelse, Korsør og Skælskør er de tre største byer. Desuden omfatter kommunen næsten 100 landsbyer samt øerne Agersø, Omø og Sprogø - Der findes 32.000 arbejdspladser i Slagelse Kommune. - Kommunen har i 2015 et samlet budget på godt 4,8 mia. kr.


FOKUS SLAGELSE

9


10 FOKUS SLAGELSE

Det står klart i krystalkuglen

Mangel på faglærte En af de udfordringer, der rammer erhvervslivet inden for ganske få år er manglen på faglærte og i særlig grad smede og industriteknikere. Det har fået lokale virksomheder, fagforeninger og Selandia som uddannelsesinstitution til at gå sammen om at efterlyse lærlinge under titlen Metalkarriere: - Vi undrer os over, at de unge ikke har lyst til metalbranchen. Der er en god startløn, gode muligheder

for fastansættelse og masser af udfordringer. Men der er desværre færre og færre, der bliver uddannet, siger uddannelseschef Jens Olsen på Selandias Teknik- & Metalskole. I samarbejdet omkring Metalkarriere er det de lokale virksomheder, der går forrest, og det er Jens Olsen overbevist om, er den rigtige vej: - Uddannelsen er vejen til målet, men de unge skal vælge uddannelsen, fordi de har lyst til en fremtid inden for den branche. Det er mere sandsynligt, at den fremtid står klart tegnet, når det er virksomhederne, der efterlyser lærlinge og faglært arbejdskraft, pointerer Jens Olsen.

tre. De har 100 uddannelser fordelt på to gymnasier, otte fagskoler og en lang række kurser. Hvert år uddanner de omkring 12.000 elever og kursister og har en omsætning på cirka 270 millioner.

Fælles investering Selandia har mange tilsvarende samarbejder i andre brancher, for det er vigtigt, at virksomhederne har mulighed for at påvirke den arbejdskraft, der skal tegne fremtiden for erhvervslivet i og omkring Slagelse. Udviklingen af de rette kompetencer til fremtiden er et fælles ansvar og en fælles investering. Selandia er blandt Danmarks største uddannelsescen-

Selandia er blandt Danmarks største uddannelsescentre. De har 100 uddannelser fordelt på to gymnasier, otte fagskoler og en lang række kurser. Hvert år uddanner de omkring 12.000 elever og kursister og har en omsætning på cirka 270 millioner.

FAKTA

Hvad kræver arbejdsmarkedet af sine medarbejdere i 2064? Så længe skal kompetencerne nemlig holde for en gennemsnitlig elev på Selandia. Det ærlige svar er, at ingen ved det. Men som uddannelsesinstitution skal Selandia alligevel give et bud, for det er den verden, de skal ruste eleverne til. For at give det bud skal erhvervslivet og andre interessenter helt ind i hjertet af Selandia – og det er de også. De sidder i bestyrelsen, i lokale uddannelsesudvalg og i mange andre samarbejder. Og det er på baggrund af den tætte relation, at Selandia vover at forudsige nogle af de udfordringer, der rammer fremtidens arbejdskraft.


FOKUS SLAGELSE

Konference med panoramaudsigt

TEKST: Gunnar Lomborg

FOTO: Thomas Brolyng & Evan Hemmingsen

Panoramaudsigten over Storebælt kan næsten tage vejret fra én, når man er på kursus på Kobæk Strand syd for Korsør. For vandet ligger næsten lige uden for vinduerne – så tæt på at det i dag slet ikke ville være muligt at få tilladelse til at bygge. Men Kobæk Strand i sin nuværende form kan også skrive sin historie helt tilbage til 1960’erne. Siden er der bygget til og renoveret mange gange, så centret i dag fremstår som et topmoderne konferencecenter, med helt nyrenoverede værelser. De fleste værelser har egen terrasse og havudsigt, ligesom vores konferrencelokaler. Desuden har vi en stor,

overdækket og opvarmet grillterrasse med udekøkken, hvor kokken kan bespise op til 150 mennesker. Men det mest fantastiske er faktisk det særlige lys, som det giver at ligge helt ned til vandet, siger administrerende direktør Lone Vølding.

i lokalet. Faciliteterne er således helt i top, men alligevel er det noget helt andet, direktøren fremhæver som stedets store styrke. - Vores personale er helt unikt, og de fleste har været her i mange år. Og da 70 procent af vores gæster er stamkunder, kender personalet og kunderne hinanden. Vi har gjort meget ud af at integrere forskellige men nesker i personalet – både personale med udenlandsk baggrund, folk i arbejdsprøvning og i flexjobs. Det er en helt naturlig del af vores CSR-politik, og er med til at styrke virksomheden gennem en større mangfoldighed, siger Lone Vølding. www.kobaek-strand.dk

En helt speciel oplevelse - Vandet og udsigten ud mod Storebæltsbroen er en helt speciel oplevelse, som vores gæster sætter stor pris på. At vi så også lægger vægt på at yde en fin service, er jo kun et ekstra plus, understreger hun. Hun kan i dag byde op til 192 overnattende gæster velkommen, og har plads til 250 i plenum, hvor der også er projektorer med skærme både foran og bagest

Arkitektfirma med stor erfaring

TEKST: Gunnar Lomborg FOTO: Thomas Brolyng

Scanmetals A/S - Skibbækparken 7-11 -Stillinge DK-4200 Slagelse www.scanmetals.com - info@scanmetals.com

Arkitektfirmaet HS fra Slagelse har med sine 10 medarbejdere gennem en lang årrække stået for en bred vifte af opgaver, herunder undervisning, boliger, sygehuse og erhvervsbyggeri. - Vi er en meget alsidig arkitektvirksomhed, og har derfor kunnet klare os godt gennem finanskrisen og her efter at den – næsten – er afblæst, er der fortsat travlhed på tegnestuen, fortæller direktør Henning Jensen. - Vi har løst mange opgaver for Slagelse Kommune, for Region Sjælland, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder. Eksempelvis har vi lokalt i Slagelse løst flere opgaver for Odin Maskinfabrik og for uddannelsesinstitutionen Selandia. - Vi har arbejdet i sundhedssektoren gennem de sidste 20 år, hvor opgaverne spænder vidt fra sygehusbyggerier til psykiatri og vi har netop vundet og fået fornyet vores rammeaftale med Region Sjælland og vi er også blevet prækvalificeret til rammeaftale med Region Hovedstaden, siger Henning Jensen. Pt. udgør en del af opgaverne renovering af almennyttige boliger, undervisning, psykiatri- og sygehusombygninger, nedbrydningsprojekter – herunder

den lokale Hunsballegrund, samt bygherrerådgivningsopgaver, bl.a. på den store udbygning af Nykøbing F. Sygehus. - Vores kunder er placeret over hele Danmark. Opgaverne planlægges og gennemføres således, at der i stor udstrækning anvendes lokale håndværkere til opgaverne. Vi ser lyst på fremtiden. Med vores erfarne og fleksible medarbejdere, samt vores fuldt opdaterede arbejdsplatforme er vi godt rustet til fremtiden, understreger Henning Jensen. www.hs-slagelse.dk

11


12 FOKUS SLAGELSE

Klimavenlig varme til Slagelses borgere TEKST: Gunnar Lomborg FOTO: Firmafoto

SK Forsyning er langt fremme i skoene, når det gælder miljø og klima. SK Forsyning er et multiforsyningsselskab, som leverer vand, varme, el og gadebelysning samt tager hånd om spildevandet for Slagelse Kommunes borgere og virksomheder. Og de 150 medarbejdere står ikke med hænderne i lommerne. Forsyningsselskabet arbejder nemlig hele tiden på at forbedre sine ydelser og optimere i forhold til miljø og klima. - Vi startede i 2010 et samarbejde med Slagelse Kommune om at reducere CO2-udledningen med yderligere 20 procent frem mod 2020. Det har vi gjort ved kraftigt at udvide fjernvarmeforsyningen til boligselskaber, virksomheder og andre, som får en klimagevinst ved at konvertere fra gas til fjernvarme en udvidelsen på 46.000 MWh svarende til 30 %. Vi leverer nu 250.000 MWh klimavenlig varme til boliger, rækkehuse og til Slagelse Sygehus, og vi har netop indviet et nyt fjernvarmeværk til træflis på 12,5 MWh, fortæller Energichef Carsten Lunde fra SK Forsyning. Den nye central var nødvendig for at kunne koble Antvorskov Kaserne på fjernvarmen, og den er fremtidssikret med endnu en linje til halm. Over en 20 års periode bliver CO2-udledningen reduceret med 200.000 tons, og i Slagelse er 95 procent af varmen nu produceret på CO2-neutral biomasse. - Nu skal vi i gang i Korsør med en ny fjernvarmecentral til halm, som vi køber lokalt. Og vi er godt i

gang med at udskifte vores gamle gadebelysning med nye LED-lys, som bruger 10 gange mindre energi og endda giver et bedre lys, siger Carsten Lunde fra SK Forsyning, som også leverer el til 26.000 husstande fra de halmfyrede kraftværker. SK Forsyning har måttet foretage store anlægsarbejder, og har blandt andet lagt 12 km. hovedledning i Slagelse for at fordele fjernvarmen. Samtidig arbejder SK Forsy-

VI FØLGER DIT BYGGEPROJEKT TIL DØREN. NØGLEN ER PLANLÆGNING & SAMARBEJDE

Slotsbjergby Byggeentreprise A/S // Galgebakkevej 13, 4200 Slagelse Telefon: 28 35 43 90 // E-mail: kenneth@slots-byg.dk

Vi skriver om de erhvervsfolk, der gør tingene på en anden måde - med succes. Udkommer til alle kontorer og virksomheder i Danmark.

ning aktivt på spildevandsområdet med at fremtidssikre mod de store skybrud som vil komme fremover. www.skforsyning.dk

SK Forsyning har netop indviet et nyt fjernvarmeværk, som gør Slagelse endnu mere klimavenlig

Vi leverer nu 250.000 MWh klimavenlig varme til boliger, rækkehuse og til Slagelse Sygehus”. Carsten Lunde


DANSKE HAVNE

13

Den nye kaj på Sydhavnen (lille foto) bliver 180 meter lang og får en bæreevne på 20 tons pr. kvm. Vanddybden bliver 10 meter og vendebassinet i havnen 200 meter bredt. Det bagved liggende havneareal er på 120.000 kvm.

TEKST: Knud Erik Jensen FOTO: Firmafoto

- Vi ser et bredt forretningspotentiale for Thyborøn Havn, og vi tror så meget på det, at vores bestyrelse har besluttet at bygge en ny kaj, som skal stå færdig i tredje kvartal 2016. Vi investerer 45 mio. kr. i første omgang,

Vi ser et bredt forretningspotentiale for Thyborøn Havn, og vi tror så meget på det, at vores bestyrelse har besluttet at bygge en ny kaj, som skal stå færdig i tredje kvartal 2016. Vi investerer 45 mio. kr. i første omgang, men er klar til yderligere investeringer. Jesper Holt Jensen

men er klar til yderligere investeringer, hvis der bliver brug for det. Udvidelsen gør Thyborøn Havn til ”vestkystens bulkhavn med offshorekaj”. Det siger Jesper Holt Jensen, adm. direktør i Thyborøn Havn siden november 2014, og tilføjer: - Vi har en fælles tro på havnens muligheder. Erhvervslivet, havnen og kommunen. Og vi trækker alle på samme hammel. Jesper Holt Jensen fremhæver flere fordele ved det kommende kajbyggeri på Sydhavnen, der sendes i EU-udbud til efteråret og sættes i gang straks derefter. - Hele havneområdet ligger i smult vand, eftersom det er østvendt. Det betyder, at vi ikke skal bygge moler og får derfor det optimale ud af hver en krone, vi investerer. Desuden ligger området langt væk fra bymæssig be-

byggelse, hvorfor vi ikke risikerer nabokonflikter p.g.a. aktivitet og støj, siger den nye havnedirektør. I spil til nærkystparker Og ikke mindst vigtigt er det, at det nye havnebassin får en vanddybde og den nye kaj en bæreevne, som gør det muligt at håndtere tunge emner. - Fundamenter, tårne, naceller osv. til vindmøller, kraner der kan klare de tunge løft, når borerigge hentes ind til service og opgradering - vi kommer i spil til udskibning af vindmøller, hvis en af de kommende nærkystparker som forventet bliver placeret ud for Thyborøn. Nærkystparkerne kommer i udbud i 2016 og påbegyndes opført i 2017, hvor vi står klar med den nye kaj, pointerer Jesper Holt Jensen og fortsætter: - Ligeledes kommer vi i spil til servicering af borerigge, og på længere sigt ser vi også et potentiale i vindmølleparker, som ligger længere ude i Nordsøen. Der er ikke længere herfra end fra andre havne. Derudover er sejltiden fra flere af oliefelterne kortere til Thyborøn end til Esbjerg, når olie- og gassektoren en gang ud i fremtiden skal til at skrotte platforme i Norsøen. Vi kan bidrage til at sikre, at arbejdet kommer til at foregå i Danmark til gavn for danske arbejdspladser. Al slags gods Den nye kaj og det bagvedliggende havneareal styrker Thyborøn Havn som godshavn. - Vi kan klare al slags gods. Biomasse, træpiller og flis har vi allerede god gang i og forventer en stigning i tonnagen både i år og til næste år. Skærver fra Norge er også et stort forretningsområde i dag. Import af affald fra England til afbrænding på Mårbjerg Værket og Herning Værket - der er mange muligheder, som styrkes yderligere, når vi får etableret en lasterampe til jernbanen på Sydhavnen. Transport med tog giver ud-

FAKTA

Vestkystens godshavn med offshorekaj

Thyborøn Havn er anlagt af staten i 1914 og har således fejret 100 års jubilæum. Den er i dag en kommunal selvstyrehavn og én af Danmarks største fiskerihavne med ca. 100 hjemmehørende fiskefartøjer.

bydere af flis, sten, grus, skærver m.m. mulighed for at udvide deres markedsområder i Jylland, påpeger Jesper Holt Jensen, der også ser Thyborøn Havn som en mulig containerterminal. - Vi kan betjene hele det nordvestjyske område, ligesom vi kan yde feederservice til de nordeuropæiske hovedhavne, siger han. North Sea Offshore Service Group At forventningerne er store til offshore understreges af, at en klynge af virksomheder på Thyborøn Havn og i det midt- og vestjyske område har etableret North Sea Offshore Service Group. Der er p.t. 35 medlemmer fra Thyborøn, Lemvig, Mors, Holstebro, Struer, Herning og Ikast, og gruppen får støtte fra Lemvig Kommune og Region Midt. - Formålet er at klargøre kompetencerne og skabe én indgang for de virksomheder, der bliver involveret i nærkystparkerne, siger Jesper Holt Jensen. www.thyboronport.dk

”Vi har en fælles tro på havnens muligheder. Erhvervslivet, havnen og kommunen. Og vi trækker alle på samme hammel”, siger Jesper Holt Jensen, adm. direktør i Thyborøn Havn siden november 2014.


14 DANSKE HAVNE

Der er gang i beskæftigelsen i de danske havne, og Gitte Lillelund Bech fra Danske Havne vil være med til at styrke væksten.


Titusindvis af jobs i ”vandkantsdanmark” FOTO: Thomas Brolyng

97 år gammel og først nu ved at flytte hjemmefra. Det er realiteten for brancheorganisationen Danske Havne, som fra 1. maj 2015 ikke længere holder til hos Kommunernes Landsforening, men får helt egne lokaler i Bredgade. Og det er direktøren lykkelig for. - Vi er i forvejen blevet en mere selvstændig organisation, så det er passende at vi får eget sekretariat. Vi udfylder en stor rolle som fortaler for de danske erhvervshavne, som vi er sat i verden for at servicere og styrke, siger direktør Gitte Lillelund Bech. Danske Havne har 68 medlemmer – alle erhvervshavne som arbejder med gods, fragt, værftsdrift eller fiskeri som primære opgaver. Her er altså ikke plads til de små marinaer, for her er det kraner, containerskibe, lastbiler og godstog, der dominere kajerne. Danmark er et af de lande med flest erhvervshavne, som spænder lige fra sværvægtere som Copenhagen-Malmø Port, Esbjerg, Odense og Aalborg havne over Hirtshals og Frederikshavn til de mindre havne som Faaborg, Sønderborg og Assens havne. Mellemmand mellem havne og politikere - Vores opgave er at varetage havnenes interesser, som selvfølgelig er meget forskellige fra havn til havn. Men overordnet fungerer vi som ”mellemmand” mellem havnene og de respektive ministerier, som de er underlagt. Det gælder for fiskerihavnes vedkommende Fødevareministeriet, for andre havne Transportministeriet, men også for eksempel Ministeriet for by-, bolig-, og landdistrikter, forklarer Gitte Lillelund Bech. Som tidligere folketingsmedlem og minister for Venstre har hun selvsagt et ganske godt indblik i, hvordan ministerier og det politiske liv agerer. Derfor ved hun også, hvordan havnenes udfordringer skal præsenteres, og hun og hendes organisation inviterer gerne embedsmænd ud på ”havnerundfart” så de ved selvsyn kan opleve de mange aktiviteter, der foregår i de danske erhvervshavne. Eksempelvis udgør fisk 14 procent af den store, danske fødevareeksport. Og fisk landes i fiskerihavne, hvor den også handles på auktioner. Herfra skal den kunne

transporteres hurtigt, sikkert og effektivt til eksportmarkederne, så man eksempelvis i en restaurant i Bruxelles kan få fisk, der er handlet i Danmark inden for 24 timer. Infrastruktur skaber jobs Og så udskibes og landes der store godsmængder i de danske havne. Derfor er en velfungerende infrastruktur et vigtigt element i havnenes forretningsudvikling. - Havnene rummer og skaber titusindvis af både faglær-

Hele vores arbejde går ud på at styrke forretningsudviklingen og jobskabelsen i danske havne. Gitte Lillelund Bech

te og ufaglærte jobs. Se på eksempelvis Esbjerg, som fra en stor fiskerihavn nu er udviklet til at være specialister i offshore-service til olie-, gas og vindmøllebranchen. Eller Odense Havn, som efter Lindøværftets lukning har opnået masser af nye arbejdspladser. Eller Frederikshavn og Hirtshals, som takket være et tæt samarbejde kan konkurrer med norske værfter om renovering af borerigge. Så giver det god mening at støtte havnene med eksempelvis landanlæg, som sikrer infrastrukturen, siger Gitte Lillelund Bech, som ikke lægger skjul på, at det er lobbyarbejde, Danske Havne udfører. Luger ud i reglerne Den tætte kontakt til det politiske liv er også nyttig, når det kommer til et andet af organisationens fokuspunkter: Havneloven. Havneloven, som blev revideret i 2012, skal evalueres i 2015, og Danske Havne har indsamlet eksempler på uhensigtsmæssige regler, som med fordel kan luges ud i en ny version af havneloven. Samtidig er Danske Havne gået sammen i et panel med andre interessenter under Trafikstyrelsen, som har overtaget en del af Kystdirektoratets opgaver

 FAKTA Landinger af råstoffer fra havbunden i de danske havne 2005-2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(1.000 t) 2.722 3.172 3.699 3.867 3.031 2.249 2.803 720

730

15

vedrørende havne. Panelet vil blandt andet rydde op i love og regler på havneområdet og skal munde ud i en sanering af regelsættene. - Hele vores arbejde går ud på at styrke forretningsudviklingen og jobskabelsen i danske havne. Havnene er i den grad ”Vandkantsdanmark” og både lokalt og landspolitisk skal man være glad for de mange jobs ikke mindst håndværker- og ufaglærte jobs - der skabes i havnene. Og de mange afledte jobs, der skabes af leverandører til virksomheder som værfter mm. på havnene, siger Gitte Lillelund Bech. Fælles regler i EU Også det internationale arbejde vægtes højt. Havne er en port til omverdenen, og Danmark er på tredjepladsen blandt Europæiske lande, når der gælder passager-transport med skib. Skibsfarten er en meget miljørigtig transportform, fordi der transporteres så mange tons ad gangen, og derfor skal der ikke lægges for mange hindringer i vejen for skibstransporten. Danske Havne arbejder således på at sikre, at der ikke sker konkurrenceforvridning inden for EU, når eksempelvis stramme svovlregler for Nordsøen og Østersøen betyder øgede udgifter for skibsfarten. Her ønsker Danske Havne de samme regler gældende i andre EU-lande, så der kan konkurreres på lige vilkår, understreger direktøren. www.danskehavne.dk

FAKTA

TEKST: Gunner Lomborg

DANSKE HAVNE

1. Danske erhvervshavne er hovedsageligt ejet af kommunerne 2. 80% af al dansk udenlandshandel går via danske havne 3. Organisationen Danske Havne repræsenterer 99% af al godshåndtering i alle danske havne 4. Totalt blev der håndteret 88 millioner ton gods i 2013


16 DANSKE HAVNE

Fuld kraft frem i Rønne Havn Rønne Havn A/S er inde i en positiv og rivende udvikling, men skal havnen forsat kunne varetage sin rolle som forsyningshavn til Bornholm, kræver det massive investeringer i havnens infrastruktur og at havnen udvikler sig i forhold til de krav der bl.a. kommer fra offshore branchen. Den positive udvikling skyldes i høj grad at havnen har effektiviseret sine forretningsgange over en bred front. Det har været nødvendigt, for at havnen kan sikre Bornholm en forsyningshavn, der lever op til de krav, som kommer fra havnens kunder og brugere, om effektivitet og professionalisme. Rønne Havn er i dag en moderne erhvervshavn, der årligt betjener over 3.000 skibsanløb. Der til kommer at der årligt passerer knap 1.5 mio. passagerer og over 345.000 biler gennem havnen. Rollen som forsyningshavn og de mange anløb stiller krav til en effektiv og serviceorienteret havn. ”Men træerne vokser ikke ind i himlen , og vi opererer i et meget konkurrencepræget marked. Derfor skal vi tilbage i arbejdstøjet og sikre den fortsatte udvikling, således at vi kan forestå de målrettede og langsigtede investeringer i havnens infrastruktur, der bl.a. betyder, at vi kan håndtere de stadigt større skibe, den voksende offshore-branche og de meget forskellige krav, som brancherne har i forhold til serviceydelser”, fortælle direktør Thomas Bendtsen.

”Østersøen er udnævnt som et af de største vækstområder for bl.a. vindmøller i årene frem og Bornholm har med sin helt unikke placering et stort og uudnyttet potentiale inden for offshorebranchen”. ”Havnens geografiske placering gør den til et oplagt centrum for udviklingen, og øens mange kompetencer gør, at vi naturligvis skal være en del af den udvikling”. For at sætte fokus på netop offshore branchen de kommende år, er der etableret et strategisk samarbejde med en række af virksomheder der kan tilbyde forskellige serviceydelser til branchen. Det nye strategiske samarbejde er døbt ”Offshore Center Bornholm” og rummer i første omgang ti vidt forskellige bornholmske virksomheder og flere er på vej. Virksomhederne har det til fælles, at de på hver deres måde kan bidrage til at servicere offshorebranchen. Netop virksomhedernes forskellige kompetencer skaber en stærk alliance og fundamentet for et stort vækstpotentiale. Målet er at få markedsført Bornholm som offshore-aktør inden for vindmøller og vindenergi,

og derigennem at tilbyde Bornholm som servicehub til de mange planlagte vindfelter i Østersøen og som serviceudbyder af en lang række maritime serviceydelser til de mange skibe, der hver dag passerer forbi øen. ”Udover vindmøller og vindenergi betyder vore fantastiske beliggenhed midt i Østersøen, at der årligt passerer ca. 60.000 skibe forbi øen. Skibe, der på forskellig vis har behov for en lang række serviceydelser. Vi har erfaringerne og kompetencerne, og derfor samler vi nu kræfterne i et strategisk samarbejde, så vi kan stå stærkere i den fremtidige konkurrence”, understreger Thomas Bendtsen. Målet for Rønne Havn A/S er, at indtjeningsevnen skal løftes til et niveau på højde med de bedste i den danske havnebranche, således at Rønne Havn A/S vil kunne gennemføre de omfattende infrastrukturinvesteringer, der er nødvendige for at servicere Bornholm på forsvarlig vis og dermed være med til at skabe den nødvendige vækst på øen i årene fremover”, slutter Thomas Bendtsen.


DANSKE HAVNE

Speciale i distribution til hele landet

Vi er tæt på dig. Du kommer tæt på hele Danmark.

TEKST: Knud Erik Jensen FOTO: Jonas Ahlstrøm

200 meter ny kaj og 60.000 kvm. nyt havneareal er klar (og delvist allerede taget i brug) til at styrke Horsens Erhvervshavn inden for sit speciale - distribution til hele landet. - Herfra er der lige langt til praktisk taget alle hjørner af Danmark, og derfor er det oplagt at distribuere produkter, som sejles i bulk til Horsens Erhvervshavn, til resten af landet. Og modsat, hvis man har gods, der skal samles ind i hele landet og sejles væk, siger direktør Peter Larsen fra Horsens Havn A/S og fortsætter: - Kemira distribuerer produkter til vandbehandling i hele Danmark fra Horsens Erhvervshavn. Og røgaske fra

danske kraftvarmeværker transporteres hertil og sejles til deponi i Norge.Vi tilbyder en færdig pakke, som omfatter al skibshåndtering, lastning og losning, stevedoring, oplagring osv., og vi har mange transportfirmaer i området, bl.a. DSV, som vi kan trække på. Med det nye areal har man igen mulighed for at komme virksomheder, der ønsker at etablere sig på havnen, i møde. Der har ellers længe været udsolgt, og i det hele taget er den østjyske erhvervshavn inde i en god udvikling. - I løbet af de seneste knap 10 år har vi øget omsætningen fra 400.000 til 700.000 tons, siger Peter Larsen. www.horsenserhvervshavn.dk

Horsens Havn – tæt på hele Danmark

Horsens Havn er porten til Østjylland – og vi ligger tæt på hele Danmark. Horsens Havn er en moderne erhvervshavn med stor kapacitet – bl.a. råder vi over en mobilkran med en løfteevne på 80 ton. I Horsens har

vi god plads, også til de store forsendelser, og vi råder over 1,6 km kajplads, hvor dit gods kan losses og lastes. Vi har stor erfaring med både stykgods og bulk, og kan også hjælpe med det specielle og pladskrævende gods.

Horsens Havn 75 62 10 14 horsens.havn@horsens.dk www.horsenshavn.dk

Kontakt os – så finder vi hurtigt og fleksibelt den løsning, du har brug for.

17


Nordeuropas største bilauktionscenter TEKST: Knud Erik Jensen FOTO: Jonas Ahlstrøm

- Her kan man altid finde de biler, man har brug for. Og komme af med dem, man ikke har brug for. Vi er en upartisk formidler af bilhandler og betjener både sælger og køber af brugte biler. Det er i følge adm. direktør Christian Peter Sankel essensen af BCA Bilauktion A/S, der er Nordeuropas største og mest moderne bilauktionscenter. BCA Bilauktion holder hovedparten af sine auktioner både online og fysisk i det 70.000 kvm. store bilauktionscenter, der ligger ved transportcentret i Hornstrup lidt nord for Vejle. - Det er samme bil, der handles begge steder, og der kan bydes samtidig online og i auktionshallen. Om tirsdagen er det personbiler, der udbydes, og om fredagen varebiler. Desuden har vi flere gange om måneden store internationale auktioner, hvor biler uden afgift udbydes til både det danske og til udenlandske markeder. Dertil kommer specialauktioner som f.eks. her 2. pinsedag, hvor ”Sport and Luxury” biler - mest for liebhavere - kommer under hammeren, siger Christian Peter Sankel videre. Bilsupermarked for professionelle Han beskriver BCA Bilauktion som et bilsupermarked for professionelle. Sælgere er typisk leasingselskaber, udlejningsfirmaer, finansieringsselskaber, flådeejere i form af store virksomheder, ny- og brugtbilforhandlere og advokater, som skal sælge biler ved tvangssalg.

BCA Bilauktion holder hovedparten af sine auktioner både online og fysisk i det 70.000 kvm. store bilauktionscenter.

Biler handles til højest mulige markedspris på vores auktioner. Her får man den bedste pris, dels fordi der er stor efterspørgsel på brugte biler, og dels fordi købekraften omkring vores auktioner er stor. Vi har købere i hele Europa. Christian Peter Sankel

- Biler handles til højest mulige markedspris på vores auktioner. Her får man den bedste pris, dels fordi der er stor efterspørgsel på brugte biler, og dels fordi købekraften omkring vores auktioner er stor. Vi har købere i hele Europa, siger Christian Peter Sankel. Købere er især professionelle bilforhandlere, og med hundredvis af biler på auktion hver uge er indkøb på BCA en vej til at sikre sig, at man har det rigtige miks af biler at sælge, pointerer han. Vigtigt at vende lageret hurtigt - For bilforhandlere er det vigtigt at vende lageret så hurtigt som muligt. Det er der, fortjenesten ligger, når året er omme. Jo hurtigere lageret vendes, jo større succes får man. En forhandler har gerne sine kompetencer inden for bestemte mærker, og tages der andre mærker i bytte, sker det ofte, at de står på lager i lang tid. Det

FAKTA

18 BILER I SÆRKLASSE

BCA Bilauktion A/S er en del af Europas største bilauktionsgruppe, BCA Marketplace, der ejes af det engelske børsnoterede selskab, Haversham Holdings plc. BCA Marketplace, der solgte over en million biler i 2014, har godt 50 auktionscentre og 5.000 medarbejdere. BCA Bilauktion A/S har 35 medarbejdere, hvortil kommer en række timelønnede.

koster, for der er omkostninger på biler, man har stående. Med os som auktionspartner får forhandleren den bedst opnåelige pris for de biler, der ikke passer ind i hans sortiment, og vi organiserer det hele for ham henter bilerne, afmelder dem osv. Og så kan forhandleren koncentrere sig om at passe sin forretning, sælge de biler, han er god til og tjener penge på, siger Christian Peter Sankel. Topmoderne bilauktionscenter BCA Bilauktion flyttede ind i det nye topmoderne bilauktionscenter ved E45-frakørsel 59 i efteråret sidste år. Det er etableret i et stordrift set-up, der sikrer kort gennemløbstid - fra ankomst til vask og inspektion, fotografering, fremstilling i auktionslokalet og udlevering af solgte biler. - Der er tale om en styret proces, som bygger på en effektiv logistik, skræddersyede faciliteter og stor erfaring, fortæller Christian Peter Sankel og fortsætter: - Ved etableringen er der tænkt meget i miljø og sikkerhed, både hvad angår biler og medarbejdere. Og anvendt Best Available Technology. Eksempelvis genanvendes vandet i den store vaskehal, der kan vaske op til 80 biler i timen. Og området er sikret med moderne elektrisk hegn, bevægelsessensorer, termiske kameraer og andre sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at bilerne holder trygt og sikkert i vores varetægt. Tyveri har vi til dato været forskånet for. Til gengæld kigger mange inden for til auktionerne. www.bca.dk

BCA Bilauktion flyttede ind i det nye topmoderne bilauktionscenter ved E45-frakørsel 59 i efteråret sidste år. Det er etableret i et stordrift set-up, der sikrer kort gennemløbstid.


BILER I SÆRKLASSE

19


20 BILER I SÆRKLASSE

Unik bilsamling skabt gennem 50 år TEKST: Knud Erik Jensen

FOTO: Jonas Ahlstrøm

- Min far var bilnørd, og jeg er fra barnsben blevet ”flasket op” med hans glæde for biler. Han begyndte på et tidspunkt at samle på specielle biler og havde en overgang 35 Ford A stående. Jeg selv købte min første bil, en Fiat 509 fra 1924, som 15-årig, og nu har jeg gennem 50 år samlet på klassiske biler, kongelige biler, racerbiler, James Bond-biler og senest lidt nyere Ferrarier, Lamborghinier m.fl. Det siger Jørgen Strøjer Hansen, femte generation i familieforetagendet Strøjer Tegl A/S, der drives dør om dør med en unik bilsamling og hele familiens hobby Strøjer Samlingen. - Jeg har et fantastisk liv med biler og virksomhed på én og samme matrikel. Her har vi levet som familie - min kone og jeg arbejder stadig i virksomheden, og begge vores sønner sidder med i bestyrelsen. Vi har formået at skabe et levebrød for familien og 60 medarbejdere, og vi har dyrket biler som hobby ved siden af at drive Nordeuropas mest moderne teglværk, der producerer mursten 365 dage om året - 40 mio. årligt, siger Jørgen Strøjer Hansen videre og fortsætter: Det mest fantastiske - Det mest fantastiske og berigende ved at samle på

biler er at møde mennesker med samme interesse og at finde bag om den enkelte bil. Hver bil har sin historie - om de mennesker, der har udviklet den, og dem som har ejet den. Det er historier, som vi fortæller, når folk besøger vores udstilling, og det er en vigtig del af min dagligdag at omgås disse mennesker. Her kommer mennesker af enhver kaliber, og jeg har lige så stor respekt for et menneske, der sætter en gammel Folkevogn i stand, som for en der gør i Rolls-Royce og Bentley. De første år lavede Jørgen Strøjer Hansen selv bilerne i den voksende samling, skaffede reservedele osv., men ellers har han mest haft fokus på at finde spændende biler til Strøjer Samlingen. Det royale islæt startede med, at hans far købte en af Kong Frederik den IX’s Bentleyer, og i dag tæller samlingen en af Kong Christians den X’s biler, tre af Kong Frederik den IX’s og to af Dronning Margrethes. Montgomery kørte i den - Danmarks vel nok mest historiske bil er Kong Christian den X’s paradevogn, en Cadillac V8 fra 1933, som også blev benyttet af feldmarskal Montgomery, da han ved befrielsen i 1945 kørte gennem Københavns gader, fortæller Jørgen Strøjer Hansen og tilføjer, at de kongelige biler er blevet købt gennem en bilforhandler. - Den ene af Dronning Margrethes Bentleyer ejes dog

stadig af Kongehuset. Den stod i en ridestald sammen med hestene, hvilket ikke var godt for bilen. Derfor blev den kørt over til os, og vi har nu passet og vedligeholdt den i 10 år, siger han. Hans favoritbiler er tre gamle Alfa Romeo, Maserati og Bugatti racerbiler. Samlingen tæller også den BMW URD, som den danske racerkører Jens Winther kørte i, da han som den første dansker gennemførte Le-Mans i 1986. Og mange andre gamle biler i særklasse. - De senere år har vi ændret lidt stil i samlingen, så den også er interessant for det yngre publikum, der kan genkende den Porsche, Aston Martin eller Lamborghini, som prydede plakaten på værelset i barndomshjemmet, når de kommer her, siger Jørgen Strøjer Hansen. England et mekka Hovedparten af de klassiske og mere særprægede biler har han fundet i England og Frankrig. Især England er et mekka for sådanne biler, påpeger han og giver samtidig et lille hip til nutidens bilproducenter. - Der produceres mange ens biler i dag. Man skal næsten se logoet på bilerne for at kunne skelne mellem dem. Det synes jeg er en lidt trist udvikling. Før kunne man tydeligt se forskel på engelske, amerikanske, italienske, franske og tyske biler. Og jeg er imponeret over, hvordan vores forfædre kunne bygge biler. Selvfølgelig


BILER I SÆRKLASSE

Chauffør for Dronning Margrethe Jørgen Strøjer Hansen kører kun i sine biler ved særlige lejligheder. Han mindes især sine oplevelser som

Hver bil har sin historie - om de mennesker, der har udviklet den, og dem som har ejet den. Det er historier, som vi fortæller, når folk besøger vores udstilling. Jørgen Strøjer Hansen

chauffør for Dronning Margrethe under hendes besøg i Glamsbjerg og Assens. Også hans køreture rundt til 15-20 mindesmærker i Assens-området for engelske, canadiske og amerikanske enker efter Spitfire-piloter, der blev skudt ned og dræbt i området under 2. Ver-

denskrig, husker han tydeligt. Især én, som blot havde været gift med sin mand i fire dage. - Den 4. maj skal jeg igen køre i en af bilerne. Formentlig med en dansk krigsveteran. Denne gang i forbindelse med en mindehøjtidelighed på Frøbjerg Bavnehøj, hvor vi skal mindes, at der tilbage i 1940’erne var nogen, som sikrede os en fri verden at leve i. Og så skal jeg igen i år deltage i ”Classic Race” i København og Aarhus sammen med mine sønner, Christian og Joachim. Strøjer Samlingen deltager bl.a. med vores Koenigsegg CC8S, Jaguar XK 120 og Jens Winthers historiske BMW URD, fortæller han. Hver tirsdag i juli Strøjer Samlingen startede for 25 år siden med at holde åbent hver tirsdag i juli fra kl. 16-21, hvor der er adgang for alle og ofte kommer op til 1.500 besøgende. En del af entréen går i øvrigt til Kræftens Bekæmpelse. Som noget nyt er der fra i år et arrangement den sidste torsdag i hver måned, hvor en foredragsholder - en ”biltosse”, som Jørgen Strøjer Hansen udtrykker det - fortæller om et eller andet bilemne. Bl.a. har racerkøreren Lars Rolner, der for nylig har kørt fra Peking til Paris i en Bentley fra 1928 som den, Strøjer Samlingen har stående, besøgt samlingen. Ellers er der kun adgang for virksomheder, foreninger

og organisationer, der booker et arrangement - evt. som del af et kursus eller en konference. Og i alle tilfælde tilbydes der kun guidede rundvisninger. Et levende museum - Strøjer Samlingen er et levende museum. Skilte og plancher kan ikke erstatte det talte ord. Vi har en spændende historie at fortæller om hver eneste bil, hvilket får selv den mest skeptiske kvinde blandt tilhørerne til at blive interesseret. Biler som sådan interesserer ikke ret mange kvinder, men det gør historien bag bilerne, slutter Jørgen Strøjer Hansen. www.strøjersamlingen.dk

FAKTA

er der sket meget med biler gennem tiden, men der er også en masse grundelementer, som ikke har ændret sig gennem 100 år. Der er stadigvæk hjul, bremser, styrtøj osv. i bilerne, pointerer han.

21

Strøjer Samlingen er etableret i 1970 og har op imod 15.000 besøgende om året. Følgende bilmærker finder man i samlingen: Bentley, Rolls-Royce, Cadillac, Alfa Romeo, Maserati, Bugatti, BMW, Porsche, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Jaguar og Koenigsegg.

Danmarks største bilauktion Strøjer Samlingen er etableret i 1970 og har op imod 15.000 besøgende om året.

”Jeg selv købte min første bil, en Fiat 509 fra 1924, som 15-årig, og nu har jeg gennem 50 år samlet på klassiske biler, kongelige biler, racerbiler, James Bond-biler og senest lidt nyere Ferrarier, Lamborghinier m.fl.”, siger Jørgen Strøjer Hansen

Køb online eller i hallen Jørgen Strøjer Hansens favoritbiler er tre gamle Alfa Romeo, Maserati og Bugatti racerbiler.

Kan jeg få lidt billedetekst hertil?

Læs mere på bca.dk


22 BILER I SÆRKLASSE

BMW 320d Touring

www.bmw.dk

HER SES DE DYNAMISKE EFFEKTER AF MINDRE SKAT. BMW 320D TOURING: BESKATNING: 390.913 KR. BMW 320D TOURING AUT.: BESKATNING: 416.686 KR.

Er du på udkig efter rigtig meget firmabil, for en hel del mindre end man skulle tro, er det nu du skal tage beslutningen. Du kommer til at arbejde i lækre omgivelser med Bluetooth, fartpilot og Navigation Business. Dagligdagen beriges med 184 hestes kraftoverskud, baghjulstrukket køreglæde og beskedent brændstofforbrug. Den månedlige ydelse på kun 4.995 kr. – eller 5.395 kr. med automatgear – vil for alvor sætte gang i hjulene. For ikke at glemme de spændende udstyrsmuligheder, som heller ikke vælter budgettet eller ændrer beskatningsgrundlaget: Eksempelvis PDC for 225 kr/md. eller Powerkit, 18” sommerhjul og 16” vinterhjul for kun 595 kr/md. ekstra. Oplev det hele hos din BMW forhandler og glæd dig til de dynamiske effekter af mindre skat.

BAYERN AUTOGROUP

Esbjerg · Holstebro · Kolding · Odense · Silkeborg · Aalborg · Aarhus www.bag.dk

JAN NYGAARD AS København · Kgs. Lyngby www.jan-nygaard.dk

BMW ErhvervsLeasing af BMW 320d Touring er inkl. lev. omk. og service og ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Førstegangsbetaling 0 kr. Etableringsgebyr 4.995 kr. Priserne er baseret på 36 måneder med 60.000 km i perioden. Forbehold for kreditgodkendelse. Prisen er gældende indtil andet kommunikeres. Bilen er vist med ekstraudstyr. Forbrug 21,3 km/l, CO2-udledning 124 g/km, 184 hk. A

Ren køreglæde


BILER I SÆRKLASSE

23

Kør foråret i møde - mere effektivt! Mere sikkerhed i bilen!

Tag kontoret med i bilen!

Individuelle tilpasninger!

Mange modeller

Nu er det nemt at holde styr på tingene i bilen, og en fornøjelse at være på vejen. Med produkter fra Mobil Office bliver ethvert køretøj til et kontor på hjul.

MOBIL OFFICE

Vores udstyr til det effektive bilkontor bliver anvendt af konsulenter og sælgere mv. i en lang række lande.

Se det store udvalg på

mobil-office.dk

AutoExpress

Road Master

Til den arbejdende bilist. Forvandler ethvert køretøj til et rullende kontor. Skridsikker top-belægning med stort rum i bunden til opbevaring af papir/mapper. Hurtig fastgørelse med sikkerhedsselen og lavet i god kvalitet.

Det komplette kontor til printer og computer. Modellen findes både med og uden muligheden for at tilslutte en printer. Stort rum til opbevaring af computer m.m.

- her spilder vi ikke din tid! Undgå spildtid i bilen!

MOBIL OFFICE


Bare lad de andre slås om hjørnekontoret. Audi A6 Avant. Beskatningsgrundlag fra 535.772 kr.*

Kig ind til din Audi forhandler og oplev, hvordan du kan skræddersy dit mobile kontor. Med den nye version af Audi A6 er der nogle ting, der løser sig helt automatisk. Fx bliver dit faste kontor nok lidt mere uinteressant, fordi du kan indrette dit mobile, som du vil og samtidig få masser af køreglæde med i pakken. Du kan få Audi A6 både som Limousine og Avant og vælge imellem forskellige TDI- og TFSI-motorer, der alle er udviklet til at

A

køre langt på literen, uden du bliver snydt for sportslige præstationer. I en Audi A6 Avant 2.0 TDI 190 HK, kan du fx køre op til 22,2 km/l og samtidig accelerere fra 0-100 km/t på 8,7 sekunder. Det er da et kontor, der vil noget. Se modellerne, der matcher dit beskatningsgrundlag og book en prøvetur på audi.dk/firmabil.

* Audi A6 Avant 2.0 TDI 190 HK. Lev. omk.: 3.780 kr. Halvårlig grøn ejerafgift: 1.840 kr. Engangsydelse: 45.000 kr. ekskl. moms. Månedlig ydelse 5.540 kr. ekskl. moms. Løbetid: 36 mdr. 20.000 km/år. Forbrug v/bl. kørsel: 22,2 km/l. CO2: 118 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Profile for reklame

Erhverv danmark  

Erhverv danmark  

Advertisement