Page 5

Roční vklady Rakouska a České republiky v letech 1993 – 2012 12

v milionech

10 8

12 Mil. 10 Mil.

6

Roční vklad Rakouska přepočteno na Kč

4

Roční vklad České republiky v Kč

2 5 Mil.

4 Mil.

6 Mil.

6 Mil.

0 1. etapa 1993 - 1997

2./3.etapa 1998 - 2004

4./5. etapa 2005 - 2012 (do 2015)

Flexibilně a s vědomím kvality – řídící grémium: deset expertů z obou zemí jmenovaných ministerstvy se schází 2 – 4 krát ročně, aby určili aktuální kritéria výběru a k tomu disponibilní finanční prostředky. Pak dojde k výběru: mnozí se přihlásí, avšak jen ty nejlepší žádosti mají šanci. Kvalita je vším.

Celkový vklad České republiky a Rakouska v letech 1993 – 2012

103 Mil. = 37 % 178 Mil. = 63 %

Celkový vklad Rakouska přepočteno na Kč Celkový vklad České republiky v Kč

Za realizaci usnesení řídícího grémia a za správu programu je odpovědna kancelář programu AKTION v Praze. Kancelář je organizačně začleněna do Domu zahraničních služeb. V Rakousku je administrací pověřena Rakouská výměnná služba (Österreichische Austauschdienst-GmbH). AKTION se prezentuje cílovým skupinám během akademického roku na informačních akcích a vzdělávacích veletrzích. Ale i cílenými články jak v elektronických, tak i tištěných médiích je zájem o AKTION dále podporován. Všechny detaily jsou k dispozici na domovské stránce AKTION (www.dzs.cz).

20 let spolupráce České republiky a Rakouska ve vysokém školství

21

Profile for Dům zahraniční spolupráce

Aktion 20let  

Shrnutí 20 let činnosti programu podporujícího prostřednictvím dotací pro projektovou spolupráci a stipendií pro individuální mobilitu stude...

Aktion 20let  

Shrnutí 20 let činnosti programu podporujícího prostřednictvím dotací pro projektovou spolupráci a stipendií pro individuální mobilitu stude...

Profile for dzs_naep
Advertisement