Page 1

DELIVERED TO THE POST OFFICE AS PERIODICALS CLASS MAIL ON FRIDAY, MAY 30, 2014

STRONA 35

SPORT

Pożegnanie z Paryżem

POLECAMY

Fotograf sław

STRONA 21

DZIEŃ DZIECKA

STRONA 14

SPOŁECZEŃSTWO

Tajemnica Jak być szczęśliwym dziecięcego geniuszu w drugim związku

C H I N Y P R O W O K U JĄ , U S A O S T R Z E G A JĄ | R I D G E W O O D P R Z E C I W K O S C H R O N I S K U | S H I N S E K I D O DY M I S J I www.dziennik.com

SATURDAY, MAY 31 – SUNDAY, JUNE 1, 2014

Słonecznie

$1.50

22°C (72°F) POLUB NAS NA FACEBOOKU: facebook.com/nowydziennik

Pochowany wśród gwizdów  Przy akompaniamencie krzyków i gwizdów pochowano w

Uroczystoci pogrzebowe rozpocza msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Przybyli na ni midzy innymi: prezydent Bronisaw Komorowski, byli prezydenci Lech Wasa i Aleksander Kwaniewski, szef Biura Bezpieczestwa Narodowego Stanisaw Koziej, minister obrony Tomasz Siemoniak i ambasador Rosji w Polsce Aleksander Aleksiejew. Mszy przewodniczy biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, a wród koncelebrujcych byli ksia Wojciech Lemaski i Adam Boniecki. "mier Wojciecha Jaruzelskiego to czas próby dla wierzcych – mówi ordynariusz polowy. – Wierni musz odpowiedzie sobie na pytanie, czy pozostan wierni ewangelicznemu przesaniu Kocioa. A to zakada miosierdzie, które jest 'naj-

Co dalej z polskim domem na Maspeth?

AMERYKA

Kierowcy, strzeżcie się!

22614 >

08805 93289

8

ROK XLI Nr 12 124z

NOWY DZIENNIK $1.50

8

Świat tyje, USA na czele  W ciągu 23 lat o jedną trzecią wzrosła liczba ludzi na świecie cier-

piących na nadwagę lub otyłość. Obecnie jest ich 2,1 miliarda, w tym  Gdyby funkcjonował nadal, w tym roku świętowałby 80. rocznicę swo- 671 mln ludzi otyłych. Aż 13 procent osób otyłych mieszka w Stanach jego istnienia. Niestety Polski Dom Narodowy od kilku lat jest zamknię- Zjednoczonych – procentowo więcej niż w każdym innym kraju. ty, i w związku z tym niektórzy mają obawy dotyczące jego przyszłości. Ponad poowa otyych osób na wie- czyzn cierpi na otyo i 33,9 kobiet.

Mandaty w wysokoci do 1000 dolarów i 120 dni w wizieniu – midzy innymi takie kary czekaj kierowców amicych prawo w Nowym Jorku. Chodzi na przykad o przekraczanie prdkoci i nieustpowanie pierwszestwa pieszym.

th e-

Pogrzeb zgromadził zarówno zwolenników, jak i przeciwników generała

Temat zwizany z Polskim Domem Narodowym na Maspeth powróci i sta si gony przy okazji nadania nazwy "Pope John Paul II Way" odcinkowi drogi, przy której si znajduje – 56 Road. Pustostan, jak twierdz niektórzy mieszkacy polskiej dzielnicy, nie licuje z tak zaszczytnym miejscem dla Polonii. Poza tym niektórzy akcjonariusze tej instytucji maj obawy dotyczce intencji wikszociowego udziaowca, który kilka lat temu postanowi zamkn nierentowny i zaduony obiekt. Decyzja ta oraz niewykorzystywany od dawna budynek spowodoway pojawienie si rónych domysów i plotek dotyczcych m.in. rzekomej zamiany siedziby Polskiego Domu Narodowego na kondominia. W zwizku z licznymi telefonami

cie mieszka w 10 krajach: Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indii, Rosji, Brazylii, Meksyku, Egipcie, Niemczech, Pakistanie i Indonezji, wynika z bada sfinansowanych przez fundacj Gatesów i opublikowanych w czwartek w pimie medycznym "Lancet". Badania te prowadzone byy w 188 krajach w latach 1980-2013. Ich autorzy zwracaj uwag, e w 1980 r. osób z nadwag byo 875 mln, czyli o dwa i pó razy mniej, ni obecnie. Problem zwizany z nadmiern wag dotyka wszystkich: kobiety, mczyzn, mieszkaców bogatych i biednych krajów. do redakcji "Nowego Dziennika" od Najbardziej alarmujcy jest wci rozaniepokojonych osób, postanowili- sncy odsetek otyych dzieci. O ile w my spróbowa wyjani t spraw, cigu 33 lat liczba otyych dorosych wysucha rónych stron. Artyku wzrosa na wiecie o 28 procent, "Co dalej z Polskim Domem Naro- wród dzieci wzrost ten wyniós 47 proc. dowym na Maspeth?" mona znale USA zostay "wyrónione" w tych na stronie 22. badaniach. Tutaj 31,6 procent mWUEM FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

STRONA 2

mocniejszym ordziem Pana' – podkreli biskup, powoujc si na sowa papiea. – mier generaa to czas próby take z innego wzgldu. Wierzcy musz zdecydowa, czy uszanowa ostatni wybór zmarego. Genera przyj bowiem ostatnie sakramenty i prosi o spowied, sakrament chorych i komuni". Ksidz Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego, potwierdzi przyjcie sakramentu namaszczenia i spowiedzi kilkanacie dni przed mierci generaa. Ksidz Dohnalik porówna t sytuacj do modlitwy kardynaa Wyszyskiego za Bolesawa Bieruta. "Prymas Tysiclecia odprawi msz w. za zbawienie pierwszego prezydenta komunistycznego pastwa, który nie okaza adnych oznak skruchy. » STR. 5

FOTO: EPA/TOMASZ GZELL

Warszawie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Były prezydent, premier i pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach.

Stanowi oni 13 procent otyej populacji wiata, czyli najwikszy odsetek na wiecie. Analitycy zwracaj uwag, e jednym z najbardziej depresyjnych wniosków z tych bada jest to, e "w adnym kraju nie odnotowano znacznych spadków w otyoci w cigu 33 lat prowadzenia bada". Nieco pocieszajce jest jednak, e w krajach rozwinitych, w tym w USA, procent dorosych osób cierpicych na otyo zacz w ostatnich omiu latach spada, jak si przypuszcza dziki rosncej wiadomoci na temat zagroe zdrowotnych. "Jak to bywa w przypadku epidemii, otyo jest zakana i rozprzestrzenia si w populacjach” – powiedziaa dr Linda Fried, dziekan szkoy zdrowia publicznego na Columbia University. AS, (R)


Ameryka

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

Brawurowa jazda w Nowym Jorku będzie kosztowna

Kierowcy, strzeżcie się!

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

 Mandaty w wysokości do 1000 dolarów i 120 dni w więzieniu – między innymi takie kary czekają

kierowców łamiących prawo w Nowym Jorku. Chodzi na przykład o przekraczanie prędkości i nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. Nowe drogowe zasady zatwierdzili właśnie miejscy radni.

w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360, tel: (973) 920-7925 NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

Spotkania ania po pracy cy i w weekendy endy Adwokat kat wi mówi sku po polsku

 W obliczu piętrzących się dowodów, świadczących o szeroko zakrojonych nie-

Konferencja prasowa, podczas której zapowiedziano wprowadzenie ograniczenia prędkości na McGuinness Boulevard do 25 mil na godzinę. Przy mikrofonie stoi radny Stephen Levin, obok poseł stanowy Joe Lentol, w środku komisarz Polly Trottenberg

godzin. W miecie zostan take zamontowane kolejne fotoradary. Nowe zasady dotycz take dziaania wydziau transportu. Jego pracownicy bd na przykad musieli naprawi uszkodzon sygnalizacj wietln w cigu maksymalnie 24 godzin po otrzymaniu zgoszenia.

Program Vision Zero zawiera w sumie 63 zaoenia, dziki którym nowojorskie ulice maj sta si bezpieczniejsze, a do 2024 roku cakowicie zostan z nich wyeliminowane miertelne wypadki z udziaem pieszych – na to przynajmniej liczy burmistrz Bill de Blasio. AA, (R)

Polski, bierze udział w konkursie Rover Challenge. Studenci musieli skonstruować łaziki marsjańskie. Elementy konstrukcji najlepszego robota zostaną wykorzystane w kolejnych misjach na Czerwonej Planecie. Zwycięzców poznamy już w sobotę wieczorem.

FOTO: FACEBOOK

przejecha po bardzo trudnym, kamienistym, sypkim terenie, pokona stromy stok, przenie narzdzia i poszuka ladów ycia.

Łazik studentów z Rzeszowa, Legendary II na pustyni w Utah

Eric Shinseki

kojcych oskare (dotyczcych list oraz dugich okresów czekania na wizyt u lekarza), ujawni szeroko sigajce nieprawidowoci w centrum medycznym dla weteranów w Phoenix i bardzo podobne w innych szpitalach dla weteranów w caym kraju. Sekretarz Shinseki sta na czele VA od ponad piciu lat. Skutecznie zaj si m.in. problemem bezdomnoci wród weteranów oraz dystrybucj czeków ze wiadczeniami edukacyjnymi. Przez pi lat Shinseki pozostawa w cieniu, nie zyskujc uwagi mediów, tak jak sekretarze innych departamentów, np. obrony czy stanu. Dopiero skandal z tajnymi listami oczekujcych na pomoc medyczn spowodowa, e o Shinsekim stao si gono w mediach. AS, (R)

Snowden nie wyklucza powrotu

 Edward Snowden mówi, że czuje się patriotą i chętnie wróciłby do ojczyzny.

Polskie łaziki walczą o laury  Trzydzieści drużyn z najlepszych uczelni na całym świecie, w tym aż pięć z

Swoj dymisj sekretarz Shinseki oznajmi po spotkaniu z prezydentem Barackiem Obam. “Z alem przyjem rezygnacj. – powiedzia prezydent. – Sekretarz Shinseki ciko pracowa nad ustaleniem problemu. Powiedzia jednak, e VA potrzebuje nowego przywództwa, eby naprawi system, a on nie chce w tym przeszkadza”. Odkd skandal w VA ujrza wiato dzienne i zosta nagoniony, 71letni Shinseki mówi, e chce zosta na swoim stanowisku, aby zbada czy oskarenia – dotyczce tajnych i dugich list oczekujcych, na które wpisywani byli weterani potrzebujcy opieki medycznej – byy prawdziwe. Podczas pitkowego wystpienia sekretarz Shinseki przeprosi weteranów i powiedzia, e agencja, na której czele sta, cierpi na “ogólnoustrojowy, cakowicie nie do przyjcia brak uczciwoci”. Doda, e ju rozpocz proces zwalniania kierowników centrów medycznych w Phoenix, skd po raz pierwszy pojawiy si doniesienia o nieprawidowociach. Wstpny raport przygotowany przez generalnego inspektora VA potwierdzi wiele z najbardziej niepo-

FOTO: EPA/JIM LO SCALZO

prawidłowościach w sieci klinik podlegających pod Departament ds. Weteranów i Kombatantów (VA), jego sekretarz Eric Shinseki podał się do dymisji.

Kosmiczne zawody na pustyni Utah

Zawody rozpoczy si w czwartek. Skonstruowane przez studentów aziki musz wykona kilka specjalnych zada na pustyni, na przykad

Darius Marzec, Esq.

Shinseki do dymisji

FOTO: REPORTER NDZ

W sumie w specjalnym pakiecie, zwizanym z programem Vision Zero, znalazo si 17 nowych ustaw oraz poprawek do ju istniejcych przepisów. Zgodnie z nimi kierowcy bd karani o wiele surowiej ni do tej pory. Na przykad za pierwsze wykroczenie zwizane z nieostron, zbyt brawurow jazd, bdzie grozi mandat do 600 dolarów i 60 dni w areszcie. Póniej kierowca bdzie na tak zwanym okresie próbnym. Jeli w cigu 10 lat dopuci si kolejnego wykroczenia, to moe trafi do wizienia nawet na 4 miesice, bdzie musia take zapaci mandat w wysokoci do 1000 dolarów. “Celem jest skuteczne poprawienie bezpieczestwa na drogach we wszystkich dzielnicach naszego miasta. Chcemy zmieni zachowanie kierowców, jak i pieszych” – powiedzia Ydanis Rodriguez, przewodniczcy komisji transportu Rady Miejskiej. Dotkliwe kary, z odebraniem licencji wcznie, czekaj take kierowców tak só wek. Cho dzi przede wszystkim o wypadki z udziaem pieszych a take rowerzystów. Surowiej ni do tej pory bd take karani motocyklici, nie tylko za nieostron jazd, ale równie za brak tablicy rejestracyjnej lub umieszczenie jej w taki sposób, by nie bya wyranie widoczna. W ramach nowego pakietu drogowego w miecie powstanie co najmniej 20 tak zwanych stref wolnego ruchu, gdzie maksymalna prdko bdzie wynosi 20 mil na

POLSKI ADWOKAT

Oczekuje, że władze amerykańskie mogłyby go ułaskawić, zastosować amnestię albo najwyżej krótką karę więzienia.

“Ryzykujc pokonalimy najwyej pooon bramk. Na tej trasie to nasz najwikszy sukces. Byo naprawd trudno i zabrako niewiele, by nasz pojazd stoczy si ze skarpy. W tym roku organizatorzy przygotowali bardzo trudn tras po grzskim terenie, duych nachyleniach, pen duych kamieniach oraz uskoku o wysokoci niemal metra. Na wykonanie zadania mielimy 30 minut, to bardzo mao. Startowalimy jako pita druyna i pokonalimy 3 z 6 bramek, co byo wtedy najlepszym wynikiem. Do pokonania czwartej bramki zabrako nam okoo 1 metra” – napisali na swojej stronie internetowej studenci z Politechniki Rzeszowskiej. To wanie ich robot, obok azika skonstruowanego na Politechnice Biaostockiej, stawiany jest w gronie faworytów. W sumie z naszego kraju startuje pi druyn. Oprócz wspomnianego Rzeszowa i Biaegostoku s studenci z Warszawy, Czstochowy i Szczecina. “Nowy Dziennik” trzyma kciuki za polskich konstruktorów! AA

Snowden obecnie nadal przebywa w Rosji, która udzielia mu azylu politycznego. W wywiadzie dla amerykaskiej telewizji NBC mówi, e jako amerykaski patriota chce wróci do USA. “Gdybym móg jecha w jakiekolwiek miejsce na wiecie, to najchtniej do ojczyzny” – mówi Snowden. I doda, e wadze amerykaskie mogyby uaskawi go, zastosowa amnesti lub wymierzy mu krótk kar wizienia. “Duga kara stanowiaby zy przykad dla tych, którzy widz nieprawidowoci w dziaaniach wadz i ujawniaj je” – przekonuje Snowden, który broni swojej decyzji ujawnienia tajnych dokumentów nalecych do amerykaskiego wywiadu. “Prawda jest taka, e okolicznoci zdecydoway o tym, e dokumenty te musiay zosta ujawnione. Prawo zapisane w Konstytucji Stanów Zjednoczonych zostao zamane na skal masow – mówi Snowden w wywiadzie dla NBC. – Gdyby to nie miao miejsca, to gdyby rzd nie posun

FOTO: EPA

2

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

si za daleko, nie znalelibymy si w sytuacji, w której ‘whistleblowers’ s potrzebni”. Wedug NBC, prawnicy byego pracownika CIA ju rozpoczli negocjacje w tej sprawie. Gdyby Snowden wróci do Stanów Zjednoczonych, amerykaski wymiar sprawiedliwoci mógby mu postawi trzy zarzuty. Za kady grozioby po 10 lat wizienia.

Strony Z Ameryki redaguje: Tomasz Deptuła; email: td@dziennik.com

AS, (IAR), (R)


Czy pracowałeś lub byłeś ochotnikiem w Strefie Zero lub związanych z nią obszarach? Badania kontr kontrolne olne i leczenie Program Pr ogra ogram gram Zdr Zdrowotny owotny WTC

3202*â(Ĺ’ miastu Nowy Jork P\1$'$/MHVWHĹ“P\WXE\SRPyF7RELH     ' 9 * '    9   *

 

’”‘•œ¸Â?ƒ…‹•Â?ŒŠÍ—ÇĄƒ„›Â?‘Â?–›Â?—‘™ƒŠ™Œ¸œ›Â?—’‘Ž•Â?‹Â? Â’ ”‘•œ¸Â?ƒ…‹•Â?ŒŠÍ—ÇĄƒ„›Â?‘Â?–›Â?—‘™ƒŠ™Œ¸œ›Â?—’‘Ž•Â?‹Â?

w www.cdc.gov/wtc ww.cdc.go ov/wtc Ic Icahn ahn S School chool o off Medicine a att Moun Mountt Sinai Selikkoff Cen Selikoff Centers ters ffor or Occup Occupational ational Health Manhattan & S taten Island Manhattan Staten

New wY York ork Uni Univ University iv versit ersity S chool o School off Medicine B Bellevue/NYU ellevue/NYU Dep Department artment o off Occup Occupational ational & En Environmental vironmental Medicine Medicine,, Manha Manhattan ttan

”ƒ…‘™Â?‹…›‹‘…Š‘–Â?‹…› ”ƒ…‘™Â?‹…›‹‘…Š‘–Â?‹…› Í?Ȁ͕͕’‘™‹Â?Â?‹œ‰Ă?ƒ•œƒŠ Í? Ȁ͕͕’‘™‹Â?Â?‹œ‰Ă?ƒ•œƒŠ ••‹¸…‘Í•Í–Â?‹‡•‹¸…›Â?ƒ ‹¸…‘Í•Í–Â?‹‡•‹¸…›Â?ƒ „ „‡œ’Ă?ƒ–Â?‡‹’‘—ˆÂ?‡ ‡œ’Ă?ƒ–Â?‡‹’‘—ˆÂ?‡ „ƒ†ƒÂ?‹ƒÂ?‘Â?–”‘ŽÂ?‡ „ ƒ†ƒÂ?‹ƒÂ?‘Â?–”‘ŽÂ?‡

North Nor th Shor Shore-LIJ e-LIJ Health System System Rego Rego P Park, ark, Queens

State S tate Univ University versit ersity of of New New York, Y York ork, S Stony tony Brook Brook Islandia & Mineola Mineola,, Long Long Island

Rutgers Rut gers Univ University versit er ersity Piscataway, Pis cataway, NJ

FDNY Bureau Bureau of of Health Services Services ›ŽÂ?‘†Žƒ’‡”•‘Â?‡Ž—–”ƒĂ›‘Ăƒ”Â?‡ŒČ‹ ČŒ ›ŽÂ?‘†Žƒ’‡”•‘Â?‡Ž—–”ƒĂ›‘Ăƒ”Â?‡ŒČ‹ ČŒ ƒ†ƒÂ?‹ƒ•Œ†‘•–¸’Â?‡”×™Â?‹‡Ă†Žƒ‘•×„Â?‹‡•œÂ?ÂƒÂŒÂŚÂ…Â›Â…ÂŠ’‘œƒÂ?‡–”‘’‘Ž‹Œ‘™‡‰‘ ‘”Â?—‹‡™ ‡”•‡› ƒ†ƒÂ?‹ƒ•Œ†‘•–¸’Â?‡”×™Â?‹‡Ă†Žƒ‘•×„Â?‹‡•œÂ?ÂƒÂŒÂŚÂ…Â›Â…ÂŠ’‘œƒÂ?‡–”‘’‘Ž‹Œ‘™‡‰‘ ‘”Â?—‹‡™ ‡”•‡›

 ‘—ˆÂ?‡‹„‡œ’Ă?ƒ–Â?‡„ƒ†ƒÂ?‹ƒÂ?‘Â?–”‘ŽÂ?‡Í?Ȁ͕͕•Œ†‘•–¸’Â?‡”×™Â?‹‡Ă™Œ¸œ›Â?—’‘Ž•Â?‹Â? ‘—ˆÂ?‡‹„‡œ’Ă?ƒ–Â?‡„ƒ†ƒÂ?‹ƒÂ?‘Â?–”‘ŽÂ?‡Í?Ȁ͕͕•Œ†‘•–¸’Â?‡”×™Â?‹‡Ă™Œ¸œ›Â?—’‘Ž•Â?‹Â?

nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

3


Ameryka

4

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

Sprzeciw w sprawie schroniska w polskiej dzielnicy:

Długa droga uczniów do szkoły

To zły pomysł

 45 minut – aż tyle aż jedna piąta

nowojorskich uczniów spędza dziennie na dojazdach do szkoły.

 Ponad 400 osób, mieszkańców oraz działaczy z rejonów zarzą-

Podczas spotkania, które miao miejsce w ubiegy czwartek w audytorium Christ the King High School na Middle Village, mieszkacy tej oraz okolicznych dzielnic – Glendale, Maspeth i Ridgewood – ostro sprzeciwili si planom budowy schroniska dla 125 bezdomnych rodzin, w miejscu byej fabryki znajdujcej si przy p 78-16 Cooper Avenue. W publicznej debacie z pomysodawcami projektu, z przedstawicielami Department of Homeless Services oraz Samaritan Village, organizacji odpowiedzialnej za uruchomienie schroniska, udzia wzili take lokalni politycy, m.in. sena tor Jo seph Ad dab bo, po se stanowy Mike Miller oraz radna Elizabeth Crowley. W trakcie spotkania gos zabrao czterdzieci jeden osób i praktycznie wszyscy, z wyjtkiem jednego mówcy, byli przeciwni budowie schroniska, a podczas swoich wystpie uywali rónych argumentów wiadczcych o tym, e projekt ten jest zym pomysem. Poza tym wielu z nich uwaao, e pienidze, jakie na ten

cel wyasygnoway w ubiegym roku wadze miejskie – 27 mln dolarów – mona z poytkiem wykorzysta na inne cele w tych dzielnicach. Jednym z najwaniejszych i najczciej uywanych argumentów przeciwko schronisku dla 125 bezdomnych rodzin z dziemi poniej 18 roku ycia bya jego lokalizacja. Miejsce po byej fabryce m.in. czci do samolotów – jak twierdz lokalni dziaacze – jest skaone i moe zagraa zdrowiu osób tam mieszkajcych. Z tego te powodu obiekt ten nie zosta wczeniej wykorzystany do budowy szkoy, podkrelaa Kathy Masi, mieszkanka Glendale oraz czonkini Rady Dzielnicy nr 5. Inna dziaaczka dzielnicowej rady Catherine Sumsky podkrelaa, e obiekt przemysowy powinien raczej zosta wykorzystany na stworzenie miejsc pracy dla osób bezdomnych, dziki której mogliby sami zarobi na tanie mieszkania. “Fabryki daj prac, praca przynosi pienidze, które mona przeznaczy na czynsz – argumentowaa Sumsky. – To jest dziaanie,

FOTO: WOJTEK MAŚLANKA

dzanych przez Radę Dzielnicy nr 5, wzięło udział w publicznej debacie dotyczącej budowy schroniska dla bezdomnych na Glendale. Wśród nich było także kilku lokalnych polityków.

W miejscu po byłej fabryce części do samolotów organizacja Samaritan Village chce stworzyć schronisko dla 125 bezdomnych rodzin z małymi dziećmi

które zapobiega bezdomnoci” – dodaa. Z kolei radna Elizabeth Crowley stwierdzia, e miasto zamiast wydawa 27 mln dolarów na budow schroniska, powinno przywróci program pomocy dla ludzi ubogich, dziki któremu mieli oni moliwo otrzymania dotacji potrzebnej na pokrycie czynszu i utrzymanie swoich mieszka. Inni przeciwnicy schroniska twierdzili, e pojawienie si 125 bezdomnych rodzin z maymi dziemi moe zbytnio obciy wyeksploatowan kanalizacj w tej okolicy, nie najlepsz komunikacj miejsk oraz przeludnione

szkoy. Poza tym – jak podkrelali niektórzy – wraz z pojawieniem si bezdomnych, czsto z kryminaln przeszoci, zmniejszy si bezpieczestwo w dzielnicy. Na zakoczenie debaty Gary Giordano, meneder Rady Dzielnicy nr 5, wyrazi duy sprzeciw w stosunku do projektu Department of Homeless Services oraz Samaritan Village. “Bdziemy dalej si przeciwstawia temu projektowi. Mamy nadziej, e administracja miejska nas posucha” – doda na zakoczenie Giordano. WueM, (R)

Honda Accord najpopularniejsza wśród... złodziei  Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez specjalistów firmy

LoJack, zajmującej się monitorowaniem samochodów za pomocą urządzeń satelitarnych. Honda Accord znalazła się na szczycie zestawienia już po raz piąty. Amerykaska firma LoJack, która montuje specjalne systemy majce na celu pomoc w odnalezieniu skradzionego samochodu, co roku publikuje zestawienie najbardziej podanych przez zodziei pojazdów. Oprócz Hondy Accord, w USA najczciej

kradzionym autem w 2013 roku byy takie modele jak: Honda Civic, Toyota Camry, Toyota Corolla, Chevrolet Silverado. List dziesiciu najpopu lar niej szych wród zo dziei samochodów zamyka Chevrolet Tahoe.

Najbardziej aktywni w 2013 roku byli zodzieje w stanach: Teksas, Floryda, Nowy Jork, New Jersey, Maryland, Arizona, Georgia oraz Washington. Jak wynika z danych FBI, rednio nawet co 44 sekundy kradziony jest samochód. Na szczcie wikszo z nich udaje si odzyska. Najdroszym skradzionym samochodem w ubiegym roku by warty ponad 103 tysice dolarów Porsche

Panamera z 2011 roku, a najstarszym Cadillac Convertible z 1963 roku – tak przynajmniej wynika z danych zebranych przez specjalistów z firmy LoJack. Pewnym zabezpieczeniem przed kradzie moe by... kolor. Okazuje si, e zodziejom najmniej podobaj si samochody turkusowe, a najbardziej czarne.

Ich czas dojazdu na lekcje jest wikszy ni czas dojazdu do pracy dorosych. Takie wnioski mona wycign z najnowszego raportu Independent Budget Office. Dane te dotycz lat szkolnych cigu 2011 i 2012 r., kiedy jeden na piciu uczniów spdza przynajmniej 3 kwadranse zmierzajc na zajcia szkolne. Tym samym redni czas dojazdu dorosych nowojorczyków wynosi w 2012 r. 39 minut. Natomiast rednio uczniowie spdzaj 32 minuty na dojazdach na lekcje. “Jeli ich czas dojazdu do szkoy jest dugi, staje si to dla nich kolejnym obcieniem, z którym musz si zmaga” – powiedzia Doug Turetsky, rzecznik prasowy IBO. Raport analizowa sytuacj dzieci, które do szkoy jed autobusem, metrem lub chodz pieszo. Wikszo z nich na dotarcie do szkoy przeznacza 16 min. Dzielnice, z których dzieci maj najdusz drog do szkoy, to m.in. East New York na Brooklynie, wschodni Queens i pónocny Bronx. AT, (R)

Obama dzwonił do Poroszenki Barack Obama zatelefonowa do nowo wybranego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Zoy mu gratulacje i zadeklarowa “pene poparcie Stanów Zjednoczonych”. Amerykaski prezydent powiedzia, e jego kraj bdzie wspiera Ukrain i Poroszenk w deniach do zjednoczenia i rozwoju kraju. Barack Obama i Petro Poroszenko umówili si na osobist rozmow w czasie przyszotygodniowej podróy amerykaskiego prezydenta do Europy. 

AA, (R)

REKLAMA

GREENPOINT/BORO PARK - NOWOCZESNA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA Doświadczeni lekarze (Board Certified) wszystkich specjalności * wszelkie badania i testy medyczne na miejscu

115 Nassau Ave, (róg Eckford St.) Tel. (718) 389-2121, Fax (718) 389-2111 HENRYK CIOCZEK M.D. Ph.D. Visiting Professor LMU

- Specjalista chorób wewnętrznych i nowotworowych (onkolog), medycyna rodzinna leczenie chorób żołądka, serca, płuc, nadciśnnienie, EKG, endokrynologia. Wczesne wykrywanie i leczenie chorób nowotworowych

MEDYK

Nowa Lokalizacja Boro Park/Bay Ridge

Zapraszamy!

Dr ANNA CIOCZEK - Specjalista Ginekologii i Położnictwa

leczenie niepłodności, opieka prenatalna, chirurgia ginekologiczna, leczenie menopauzy, stanów przedrakowych, zaburzeń hormonalnych. Na miejscu (USG) sonografia ginekologiczna i kolposkopia

NOWOOTWARTA/NOWOCZESNA PRZYCHODNIA Boro Park/Bay Ridge • 6718 13th Ave. (róg 67th St.), Brooklyn, NY 11228 • Tel. (718) 256-5656 BOŻENA BASEWICZ-SOKOL, M.D.

- Specjalista schorzeń i bólu kręgosłupa (pleców, szyi), wypadnięte dyski, rwa kulszowa, bóle mięśni, stawów, ścięgien • Blokady terapeutyczne • Testy EMG oraz NCV Diagnoza i leczenie carpal tunnel syndrome

SIMON BARKAGAN, M.D. Specjalista Urolog

Leczenie i chirurgia: nerek, dróg moczowych, prostaty, kamieni nerkowych, leczenie bezpłodności u mężczyzn Greenpoint, 115 Nassau Ave.

(718) 389-2121

Rego Park, 65-36 99th St.

(718) 830-3611

Nowoczesna Pracownia Kardiologiczna

ADAM BUDZIKOWSKI, M.D., Ph.D. Assistant Professor SUNY- DOWNSTATE Specjalista kardiolog, choroby serca i naczyń, nadciśnienie, Holter, leczenie arytmii serca, echokardiografia (2DECHO) test wysiłkowy serca z użyciem aparatu 2DECHO

Williamsburgh Medical Imaging 762 Bedford Ave.

Tel. (718) 947-2570 • Wykonuje po najniższych cenach badania radiologiczne, CT, MRI, Dexa, Mamografię

ALEXANDER SHVARTS, M.D. GASTROLOG, Specjalista schorzeń wątroby, żołądka i jelit Dodatkowe lokalizacje:

Manhattan 232 East 12th St.

(212) 460-5622

Greenpoint 71 Newell Street

(718) 383-6840

ROBERT A. TOWNER JR., M.D. SPECJALISTA LARYNGOLOG (ENT)

Leczenie chorób uszu, nosa i gardła chirurgia plastyczna Dodatkowa lokalizacja Boro Park 7102 13th Ave., Brooklyn, NY 11228

Tel. (718) 492-5656


Polska

5 nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

Kolejny przypadek ASF

POCHOWANY WŚRÓD GWIZDÓW

FOTO: EPA/VEGO ZHU

Swojego niepokoju i obaw sytuacją nie kryją producenci trzody chlewnej.

Martwą lochę oraz dwa prosięta znaleziono w czwartek w okolicach miejscowości Łosiniany w powiecie sokólskim na Podlasiu – poinformował w komunikacie Główny Lekarz Weterynarii. Badanie próbek przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach potwierdziło, że zwierzęta były zakażone wirusem ASF. Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że w czwartek wieczorem dotarły wyniki badań z laboratorium w Madrycie potwierdzające wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzika wyłowionego z rzeki kilka dni temu. REKLAMA

Miejsca, w których odkryto trzeci i czwarty przypadek ASF, oddalone są od siebie około trzy kilometry. Kolejne przypadki dzików zarażonych wirusem afrykańskiego pomoru świń, znalezionych w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, niepokoją pro du cen tów trzo dy chlew nej. "Przede wszystkim istnieje obawa ponownego spadku zainteresowania wieprzowiną i załamania cen" – powiedział prezes Podlaskiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej Janusz Lech. Wyraził przy tym nadzieję, że spadek ten nie będzie tak drastyczny jak w lutym, gdy poja-

wiły się pierwsze przypadki dzików zarażonych ASF. Jeden z hodowców, Janusz Krasnodębski, zapewnił, że producenci trzody wykorzystali czas od wystąpienia pierwszych przypadków ASF u dzików do jeszcze szczelniejszej ochrony swoich tuczników. Przede wszystkim chodzi o dodatkowe wygrodzenie gospodarstw i ograniczenie ryzyka zakażenia podczas przemieszczania zwierząt. Krasnodębski przyznał jednak, że nie da się go wyeliminować w stu procentach, ponieważ nie wszystko zależy od samych rolników. ■

FOTO: EPA/JACEK TURCZYK

■ Wykryto czwarty przypadek padłych dzików zarażonych wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Kolejnym przypadkiem choroby ASF zaniepokojeni są polscy rolnicy

» Tym bardziej należy teraz modlić się za ostat nie go przy wódcę PRL, który pojednał się z Bogiem i Kościołem". Ksiądz podkreślił, że zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego nie można odmówić pogrzebu kościelnego człowiekowi ochrzczonemu, który przed śmiercią okazał oznaki pokuty, nawet jeśli wcześniej jego życie było dalekie od praktykowania wiary. Opisane przez księdza Dohnalika pojednanie nastąpiło 12 maja, dwa tygodnie przed śmiercią generała. Wówczas przyszedł do niego kapelan, niosąc Najświętszy Sakrament i relikwie św. Jana Pawła II oraz św. Rafała Kalinowskiego, żołnierza Powstania Styczniowego. Wojciech Jaruzelski wyspowiadał się, przyjął sakrament namaszczenia chorych i komunię świętą. Następnie ucałował relikwie świętych, przyniesione przez kapelana. Życie Jaruzelskiego biskup Guzdek opisał jako długie i pełne dramatycznych decyzji, których konsekwencje do dziś budzą dużo emocji. Apelował jednak do wiernych, by nie osądzali zmarłego. "Po śmierci sąd należy tylko do Boga, bo on zna ludzkie serce" – mówił hierarcha. W czasie mszy przed Katedrą Polową zebrało się kilkudziesięciu przeciwników i zwolenników generała, którzy obrzucali się epitetami. Zwaśnione grupy gromadziły się też na cmentarzu wojskowym na Powązkach, gdzie doszło do przepychanek. W chwili rozpoczęcia pogrzebu było tam około dwóch tysięcy ludzi, w większości sprzeciwiających się pochowaniu byłego prezydenta w tym miejscu. Mieli ze sobą transparenty:

DOK. ZE STR. 1

"Cześć i chwała ofiarom generała" i "Zdrajca won pod Kreml", a także zdjęcia ofiar stanu wojennego. Gdy kondukt ruszył sprzed domu pogrzebowego, rozległy się gwizdy, syreny, okrzyki i odtworzone z magnetofonu radzieckie pieśni wojenne. Na cmentarzu byli też zwolennicy Jaruzelskiego z transparentami "Generale żegnamy. Chwała i honor. Bezrobotni" oraz "Komuno wróć". Okrzyki nie ustawały aż do końca ceremonii. Przypomniano także ofiary stanu wojennego i inne wydarzenia z polskiej historii, za które odpowiadał Wojciech Jaruzelski. Tłumy jego przeciwników z goryczą przyjęły, że spocznie w pobliżu ludzi zasłużonych dla ojczyzny. Na pogrzeb przyszli, aby przypomnieć stan wojenny. "Musiałem się ukrywać, byłem ścigany, 25 lat nie miałem pracy, a byli funkcjonariusze UB mają dziś ogromne emerytury" – powiedział Zygmunt Nowak. Jednoznacznie przeciwko pochowaniu z honorami na znanej wojskowej nekropolii wypowiedzieli się m.in. prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński i członkowie organizacji Studenci dla Rzeczpospolitej. Przeciwko takiemu uhonorowaniu generała protestowali także internauci. Na specjalnym profilu na Facebooku protest poparło ponad 20 tysięcy osób.

■ Stron´ redaguje: Przemek Cebula email: pc@dziennik.com

PC, (IAR), (R)


Świat

6

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

Separatyści w okrążeniu Chiny prowokują, USA ■ W Słowiańsku separatyści próbują wydostać się z miasta. Według ukraińskiego Ministerstwa Obro-

FOTO: EPA/ANASTASIA VLASOVA

ny, jest ono otoczone przez wojsko.

Posterunek ukraińskiej armii pod Słowiańskiem

Rzecznik operacji antyterrorystycznej Ołeksij Dmytraszkiwski twierdzi, że w Słowiańsku jest około tysiąca bojowników. Część z nich próbuje wyjechać z miasta, na przykład, proponując wywożenie dzieci i kobiet, aby z nimi przekroczyć posterunki. Prowadzą też ostrzały dzielnic mieszkalnych z broni artyleryjskiej, starając się przerzucić odpowiedzialność

za to na ukraińską armię. Częściowo uszkodzony został budynek miejscowego szpitala dziecięcego. Nie ma informacji o ofiarach. W jednej ze ścian jest dziura, wyleciały wszystkie szyby. Nadal trwają próby uwolnienia 4 inspektorów OBWE, z którymi ostatni raz udało się skontaktować w poniedziałek. W czwartek samozwań-

Ukraina spłaca długi Ukraina spłaciła część długu za dostawy rosyjskiego gazu ziemnego. To 786 milionów dolarów za gaz dostarczony w lutym i marcu bieżącego roku. Informację ukraińskiego ministra do spraw energii Jurija Prodana potwierdził premier Rosji Dmitrij Miedwiediew, który zastrzegł jednak, że o wpłacie pieniędzy będzie można mówić dopiero wtedy, gdy znajdą się

REKLAMA

one na koncie koncernu Gazprom. W Berlinie spotkali się w piątek ministrowie do spraw energii Ukrainy i Rosji oraz szefowie koncernów gazowych obu państw. Tematem rozmów były dostawy gazu ziemnego z Rosji. Negocjacje mają być kontynuowane w poniedziałek w Brukseli, jeśli do tego czasu Gazprom otrzyma ukraińską wpłatę. ■

cze władze Słowiańska oświadczyły, że przebywają oni w tym mieście. W piątek z kolei pojawiła się informacja, że zostali wypuszczeni przez separatystów w sąsiednim obwodzie, ługańskim. OBWE twierdzi, że jest to nieprawda. Informuje natomiast o zatrzymaniu kolejnej grupy jej obserwatorów na Ukrainie. W wiedeńskiej centrali Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poinformowano, że czterej obserwatorzy i ich ukraiński współpracownik zostali zatrzymani przez uzbrojonych mężczyzn w mieście Siewierodonieck, sto kilometrów na północ od Ługańska. Po raz ostatni udało się z nimi nawiązać łączność w środę. Na wschodzie Ukrainy nadal panuje niespokojna sytuacja. W Gorłowce w obwodzie donieckim separatyści przetrzymują naczelnika kolonii karnej żądając dostępu do broni. Rozbroili już dyżurkę. Z kolei w Artemowsku grupa uzbrojonych mężczyzn, między innymi w automaty Kałasznikowa, otoczyła Radę Miejską. Milicja nie reaguje. Tymczasem Służba Graniczna poinformowała, że pozwoliła wywieźć przez granicę z Rosją zwłoki bojowników, którzy zginęli w czasie operacji antyterrorystycznej. Są to głównie najemnicy z Kaukazu Północnego. Ukraińskie władze nie wykluczają też wcześniejszego powrotu żołnierzy z misji pokojowych ONZ. Mieliby oni wziąć udział w operacji antyterrorystycznej. Andrij Ordynowycz ze Sztabu Generalnego poinformował, że na razie nie ma takiej potrzeby, ale odpowiednie plany są już opracowane. Chodzi o 750 wojskowych. Decyzję musi podjąć minister obrony, Rada Najwyższa lub pełniący obowiązki prezydenta, czyli głównodowodzący. Czas ich powrotu zależy też od porozumienia z ONZ, ponieważ w tej kwestii nie wszystko zależy od Ukrainy. DET, (IAR)

ostrzegają

■ Stany Zjednoczone ostrzegły Chiny przed posunięciami wzmagającymi na-

pięcie na Morzu Wschodniochińskim, gdzie doszło do konfrontacji Chin i Japonii wokół spornych wysp Senkaku (przez Chińczyków nazywanych Diaoyu). Departament Stanu wystosował to ostrzeżenie po ostatnim incydencie, kiedy chińskie myśliwce przeleciały nad Morzem Wschodniochińskim niebezpiecznie blisko japońskich samolotów wojskowych. "Wszelkie próby naruszania wolności lotów w międzynarodowej przestrzeni powietrznej wzmagają napięcie i zwiększają ryzyko błędu w ocenie sytuacji, a tym samym niepożądanego incydentu" – głosi oświadczenie Departamentu Stanu. W rejonie bezludnych wysp Senkaku zalegają pod dnem morskim znaczne pokłady ropy i gazu. Eskalację napięcia odnotowano także między Pekinem a Wietnamem. We wtorek na Morzu Południowochińskim zatonęła wietnamska łódź rybacka. Wietnamczycy twierdzą, że została staranowana przez chiń-

ski statek, który nie pomógł też załodze tonącego kutra. Inaczej sprawę przedstawiają Chińczycy, według których wietnamska jednostka "wywróciła się" na morzu. Oficjalny protest w sprawie incydentu złożył na ręce chińskiego ambasadora w Hanoi minister spraw zagranicznych Wietnamu. Chińskie MSZ utrzymuje, że wietnamski kuter wpłynął na chińskie wody terytorialne, gdzie zderzył się z jednostką pływającą pod banderą Chin. Do incydentu doszło na obszarze, do którego prawa roszczą sobie zarówno Pekin, jak i Hanoi. Od początku maja sytuacja wokół spornego terytorium Wysp Paracelskich zaostrza się, bo Chiny wysłały w ten rejon platformę wiertniczą. W Wietnamie doszło do masowych antychińskich wystąpień. DET, (IAR), (R)

Franciszek: grzech to nie odpowiedź na smutek ■ Człowiek ma wiele powodów do zmartwień, ale nie powinien na to reago-

wać poszukiwaniem radości w grzechu. Mówił o tym w piątek papież Franciszek podczas codziennej mszy w kaplicy swojej rezydencji w Domu św. Marty. "Musimy powiedzieć sobie całą prawdę – zaczął papież. – Nie całe życie chrześcijanina to święto. Nie całe. Płacze się, dużo się płacze. Kiedy człowiek jest chory, kiedy ma problemy rodzinne, z synem, z córką, z żoną, z mężem, kiedy widzi, że pensja nie wystarcza mu do pierwszego, a ma chore dziecko, kiedy nie jest w

stanie spłacić kredytu i musi opuścić mieszkanie. Pozostają słowa Jezusa: smutek wasz zamieni się w radość" – dodał Franciszek. Jego zdaniem, nie można jej szukać na drodze kompromisów z tym światem, bo to zła droga. Papież Franciszek przestrzegł przed próbami kupienia radości, bo prowadzi to do grzechu i smutku: smutku złej radości, której przeciwstawił "radość nadziei".

Stronę redaguje: Tomasz Deptuła ■ Redaktor wydania: Tomasz Deptuła

DET, (IAR)


nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

7


Gospodarka

70

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

5 DNI NA WALL STREET

Od rekordu do rekordu 58,4 pkt wobec 55,0 pkt miesic wczeniej. Analitycy oczekiwali w maju wskanika na poziomie 54,5 pkt. Pusty kalendarz raportów makroekonomicznych w rod zaowocoTOMASZ wa spo koj n se sj. Na to miast DEPTUŁA czwartkowe notowania na Wall Street zakoczyy si minimalnymi wzrostami gównych indeksów. W centrum uwagi rynków znalaz si Silne wzrosty na parkietach wynik amerykaskiego PKB za pierwszy kwarta 2014 roku, który giełdowych krajów rozwinięwykaza spadek wikszy od oczekitych i mocne spadki złota przy- wa (patrz artyku obok). Mimo to czyniają się do szampańskich na zamkniciu Dow Jones Industrial nastrojów inwestorów. S&P500 wzrós o 65,56 pkt (0,39 proc.) do 16.698,74 pkt. S&P 500 zwykowa i Dow Jones zamykały się w tym o 10,25 pkt (0,54 proc.) i wyniós tygodniu na najwyższych pozio- 1.920,03 pkt. Nasdaq Composite zymach w historii, natomiast Na- ska 22,87 pkt (0,54 proc.) i zakoczy dzie na poziomie 4.247,95 pkt. sdaq Composite w szybkim “Nie trzeba przejmowa si odczytempie zbliża się do swoich re- tem PKB za pierwszy kwarta, generalnie obserwowany obecnie trend kordów notowań. wskazuje na postpujc popraw w gospodarce” – oceni Sam Turner, zaWtorek na Wall Street przyniós kon- rzdzajcy Riverfront Investment tynuacj wzrostów i ustanowienie Group. Departament Pracy poda, e liczprzez indeks S&P 500 historyczneba osób ubiegajcych si po raz pierwgo rekordu. “Wzrost gospodarczy, który zosta szy o zasiek dla bezrobotnych w ubiezahamowany przez ostr zim, przy- gym tygodniu w USA spada o 27 spiesza. Jednak im wyej znajduj si tys. wobec poprzedniego tygodnia i indeksy, tym sytuacja jest trudniej- wyniosa 300 tys. Ekonomici z Wall sza. Wyceny s wysokie, a wolume- Street spodziewali si, e liczba nony nie. By moe przysza pora, by wych bezrobotnych wyniesie 318 tys. Liczba umów na sprzeda domów, zaczerpn tchu. Nie jest to nastawienie niedwiedzie – wci na rynku podpisanych w kwietniu przez Amejest duo pienidzy, które wspieraj rykanów, wzrosa miesic do miesiobecne poziomy – jednak obecnie ko- ca o 0,4 proc. – wynika z kolei z danieczne jest selektywne podejcie do nych Krajowego Stowarzyszenia Pospóek” – oceni Tom Walker z Mar- redników w Handlu Nieruchomotin Currie Global Portfolio Trust w ciami (National Association of RealEdynburgu. Indeks zaufania amery- tors). Analitycy z Wall Street spodziekaskich konsumentów wzrós w ma- wali si, e liczba umów na sprzeda ju 2014 roku do 83,0 pkt z 81,7 pkt domów wzronie o 1,0 proc. miesic w poprzednim miesicu po korekcie do miesica. “Sytuacja na rynku nie– wynika z raportu Conference Bo- ruchomoci poprawia si. W nadchoard. Analitycy spodziewali si, e in- dzcym czasie rynek nieruchomoci nie bdzie stanowi czynnika ogranideks wyniesie wanie 83,0 pkt. Zamówienia na dobra trwae w czajcego tempo wzrostu gospodarczeUSA w kwietniu wzrosy o 0,8 proc. go, a raczej bdzie je wspiera” – ocemdm, po tym jak w marcu wzrosy o ni Patrick Newport, ekonomista IHS 3,6 proc. mdm po korekcie. Anality- Global Insight. “Oczekiwanie na gbsz korekt cy oczekiwali, e zamówienia w spadn o 0,7 proc. mdm. Wskanik przed na amerykaskich giedach akcji jest korekt w marcu wyniós +2,6 proc. bdem. Trend wzrostowy na Wall Indeks PMI, okrelajcy koniunk- Street powinien by zachowany w tur w amerykaskim sektorze usu- najbliszym czasie” – uwaa Dengowym, przygotowywany przez nis Gartman, autor biuletynu inweMarkit Economics, wyniós w maju stycyjnego “The Gartman Letter”. 

KURSY WALUT W POLSCE

żerów – taką prognozę przedstawia prezes PLL LOT Sebastian Mikosz. LOT czeka na decyzję KE w sprawie planu restrukturyzacji spółki oraz pomocy państwa.

Zima zmroziła gospodarkę USA  Zmiana PKB w USA w pierw-

szym kwartale 2014 roku wyniosła 1 proc., licząc kwartał do kwartału (dane anualizowane). Wynik jest dużo gorszy od oczekiwań oraz odczytu w poprzednim kwartale. Ekonomici jednak uspokajaj – to tylko jednorazowe potknicie. Tym samym Departament Handlu dokona rewizji w dó wstpnych danych. Poprzedni wynik za pierwszy kwarta mówi o niewielkim wzrocie, na poziomie plus 0,1 proc. Ekonomici co prawda potem szacowali, e gospodarka si jednak skurczya, aczkolwiek zmiana miaa by duo mniejsza, na poziomie minus pó procent. To najgorsze dane dotyczce tempa wzrostu PKB od trzech lat. Ostatni tak saby wynik gospodarka USA odnotowaa w pierwszym kwartale 2011 roku. Od tego czasu niezmiennie rosa, osigajc dynamik nawet na poziomie 3,7 proc. w pierwszym kwartale 2012 roku. Udany by te cay poprzedni rok – rednia kwartalna zmiana PKB wyniosa okoo plus 2,5 procent. Tym, co zadecydowao o sabym wyniku, byy fatalne warunki pogodowe, które sparalioway du cz sektora przemysowego, gównie budownictwo. Meteorolodzy szacuj, e bya to najbardziej mrona i niena zima w tym kraju od 20 lat. Raport by dla Wall Street niemi niespodziank, bo opublikowane kilka tygodni temu pierwsze wyliczenia rzdu wskazyway na minimalny wzrost o 0,1 proc. Wedug Departamentu Handlu spadek aktywnoci gospodarczej mia przede wszystkim

FOTO: EPA/ANDREW GOMBERT

8

MLN zysku w 2014 r. na działalności podstawowej spółki, czyli przewozie pasa-

Po ciężkiej zimie spółki w USA zaczęły wiosną przyjmować podania o pracę

charakter tymczasowy. Fatalna pogoda i przeduajca si zima uderzyy przede wszystkim w sektor budownictwa, ale zakóciy take funkcjonowanie wielu innych sektorów. O tpniciu przesdzi jednak przede wszystkim ostry spadek inwestycji w budownictwie przemysowym o 7,5 proc. (pierwsze wyliczenia mówiy o 0,2 proc. wzrocie) i o 5 proc w budownictwie mieszkaniowym. Przez spowodowane przez pogod kopoty komunikacyjne amerykaskie spóki uzupeniay te zapasy w duo wolniejszym tempie ni pierwotnie szacowano. O 9,8 proc. spady take zyski amerykaskich spóek, co jest najgorszym wynikiem od 6 lat. Jednak warto pamita, e w czwartym kwartale ubr. osigny one rekordowy poziom. Ekonomici twierdz jednak, e to co si dziao w I kwartale byo tyl-

ko chwilowym osabieniem. Przypominaj midzy innymi, e wydatki konsumentów w pierwszych trzech miesicach br. wzrosy o solidne 3,1 proc. Z nastaniem wiosny gospodarka przyspieszya. “Wszystkim obawiajcym si recesji przypomn, e tylko w kwietniu powstao 300 tys. nowych miejsc pracy – mówi Paul Ashworth, gówny ekonomista Capital Economics. – To dane wiadczce o oywieniu, na które zanosio si zreszt od duszego czasu”. Jim O’Sullivan, gówny ekonomista High Frequency Economics, przewiduje, e mimo potknicia w I kwartale wzrost gospodarczy moe w skali roku osign nawet poziom 4 proc. Konsensus na Wall Street jest jednak bliszy solidnych 3 proc. Rzd poda ostateczne dane 25 czerwca. DET, (R)

Polska inwestycyjnym magnesem  Polska jest postrzegana przez inwestorów zagranicznych jako najatrakcyj-

niejsze miejsce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – wynika z raportu firmy doradczej E&Y. Kolejne miejsca zajmują Czechy, Rumunia i Węgry. Tym co przyciga inwestorów do Polski jest stabilna sytuacja gospodarcza i polityczna, duy rynek wewntrzny i korzystne pooenie geograficzne – podkrela Jacek Kdzior, partner zarzdzajcy E&Y w Polsce. Zwraca te uwag, e “w regionie Europy rodkowo-Wschodniej jestemy zdecydowanym liderem, jeli chodzi o projekty badawczo-rozwojowe”.

“Jestemy te na podium w Europie pod wzgldem nowych miejsc pracy stworzonych dziki bezporednim inwestycjom zagranicznym. Zajmujemy trzecie miejsce” – podkrela z kolei prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sawomir Majman. Jak wyjania, przed Polsk s tylko Wielka Brytania i Francja.

Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik zaznacza, e najlepsz metod przycigania inwestycji zagranicznych jest dobra opinia o kraju wród tych, którzy ju w Polsce dziaaj. Jedna fabryka przyciga zwykle dwadziecia nastpnych maych fabryk. Firma E&Y zbadaa te postrzeganie inwestorów poszczególnych regionów wiata. Z tej czci badania wynika, e Europa Zachodnia po raz pierwszy od lat wyprzedzia w rankingu atrakcyjnoci Chiny. DET, (R), (IAR)

30 MAJA 2014

NBP: kurs średni: dolar 3,0435 euro 4,1420 KANTORY: DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk, ul. Heweliusza 1a Kraków, ul. Wielopole 3 Krosno, ul. Sienkiewicza 4 Łódź, ul. Kościuszki 22 Poznań, ul. Głogowska 29 Szczecin, ul. Kr. Jadwigi 12 Wrocław, ul. Szewska 22 Zgorzelec, ul. Kościuszki 52 Warszawa, Intraco Warszawa, Marymont Warszawa, PKO BP Centrum Warszawa

3,00 3,02 2,98 2,99 3,03 3,03 3,03 3,00 3,04 3,04 2,95 3,05

3,10 3,06 3,07 3,03 3,05 3,06 3,06 3,07 3,06 3,06 3,14 3,06

4,10 4,12 4,07 4,09 4,13 4,12 4,13 4,07 4,14 4,14 4,02 4,15

4,20 4,16 4,15 4,19 4,15 4,15 4,16 4,16 4,16 4,16 4,27 4,16

 Stron´ redaguje: Tomasz Deptu∏a

Fińsko-estoński kompromis gazowy  Nad Bałtykiem powstaną nowe ter-

ski Balticconnector, czyli rurocig du-

wanie inwestycji zapewni wkady

Jak doniosy fiskie media, powoujc si na informacje Ministerstwa Gospodarki, nowe gazoporty zostan zbudowane nad Zatok Fisk. Po stronie estoskiej w miejscowoci Paldiski, a w Finlandii w Inga ok. 50 km na poudniowy zachód od Helsinek. Gazoporty bdzie czy podmor-

nie. W ten sposób powstanie kompleks gazowy zabezpieczajcy potrzeby Estonii na bkitne paliwo i zwikszajcy moliwoci importowe Finlandii. Koszty budowy gazocigu oblicza si na 110 mln euro, a obu terminali, mimo e estoski bdzie mniejszy, po 500 mln euro. Finanso-

Komunikat fiski wiadczy, e zakoczy si dugotrway spór pomidzy Helsinkami i Tallinem, na którym brzegu ma powsta nowy gazoport. Rozwizaniem kompromisowym okazaa si zgoda na jego podzia i budow po obu stronach Zatoki Fiskiej. DET, (R), (IAR)

minale do przeładunku płynnego ga- goci 75 km, którym bdzie mona firm paliwowych, estoskiej Alexetransportowa w dowoln stron 2 la i fiskiej Gasum, fundusze pastwozu ziemnego – LNG. mld metrów szeciennych gazu rocz- we oraz pomoc unijna.


nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

9


10

Opinie

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

Generałowi, zamiast epitafium

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER

Być może w dniu pogrzebu należało bardziej wyciszyć emocje. Zmarłym – niezależnie od tego, co w życiu zrobili – należy się chwila refleksji i modlitwy. Trudno to jednak jednak wytłumaczyć wszystkim, których życie zmieniły wybory gen. Jaruzelskiego – rodzinom ofiar Grudnia 70 i stanu wojennego, dziesiątkom tysięcy ludzi, który znaleźli się na emigracji i milionom mieszkańców Polski, których rządy generała wpędziły w latach 80. w głęboką biedę. Temu pokoleniu wciąż brzmią w uszach słowa pieśni “Koncert fortepianowy” barda Solidarności Jacka Kaczmarskiego, który w 1982 roku śpiewał proroczo za C.K. Norwidem:

FOTO: EPA/TOMASZ GZELL

Ty w uniformie my w mroku poniekąd Sztywno podchodzisz siadasz do klawiszy I zamiast zagrać zatrzaskujesz wieko Skrzydło opada salwą przeciw ciszy

Śmierć generała Wojciecha Jaruzelskiego nie uspokoiła emocji

Przy akompaniamencie krzyków i gwizdów został w piątek pochowany na warszawskich Powązkach generał Wojciech Jaruzelski. Kościół apelował o spokój i modlitwę, ale emocje i ogrom cierpień okazały się zbyt duże.

Przeciwko pochowaniu z honorami ciężko schorowanego człowieka, na znanej wojskowej nekropolii wy- hamletyzującego na temat wyborów, powiadali się przedstawiciele ugru- jakie musiał podejmować “w bardzo powań solidarnościowych, także pre- skomplikowanej sytuacji politycznej zes Instytutu Pamięci Narodowej Łu- i międzynarodowej”. Szybko zapokasz Ka miń ski i człon ko wie mniano, że Jaruzelski jakoś musiał organizacji Studenci dla Rzeczpospo- dojść do najwyższych stanowisk w litej. Uhonorowanie generała wyni- PZPR, robiąc karierę, do której nikt kało jednak z grzechu pierworodne- go nie zmuszał. W czasach PRL był, go III Rzeczypospolitej – nierozlicze- między innymi, premierem, przewodnia się z przeszłością. To dlatego niczącym Rady Państwa i ministrem zmarły generał nigdy nie doczekał się obrony narodowej. Jako szef MON prawomocnego wyroku w sprawie je- Jaruzelski odpowiadał za udział polgo roli w wydarzeniach Grudnia 70 skiego wojska w inwazji na Czechooraz przy wprowadzaniu stanu wo- słowację w 1968 roku, mającej na cejennego. I dlatego – protokolarna lu stłumienie Praskiej Wiosny. W laobecność przedstawicieli najwyż- tach 1967-1968, na le żąc do kierownictwa resortu szych władz państwowych obrony, był też współi hierarchów Kościoła na Szybko zapomniano, od po wie dzial ny za uroczystościach pogrzeboże Jaruzelski jakoś usunięcie z armii i dewych. Pogrzeb generała gradację blisko 1300 Wojciecha Jaruzelskiego musiał dojść oficerów pochodzenia miał charakter państwowy, do najwyższych żydowskiego. Było to bo przecież przy utrzymastanowisk w PZPR, częścią antysemickich niu ciągłości konstytucyjdziałań władz, których no-prawnej po PRL chowarobiąc karierę, kulminacją stały się no byłego prezydenta. do której nikt go nie wydarzenia Marca 68. Awantury o pogrzeb Jazmuszał. Był oskar żo ny o ru zel skie go to do bit ny współudział w krwaprzykład, jak brak rozliczeń odbija się na zbiorowej pamięci Po- wym zdławieniu robotniczych wylaków. Po transformacji ustrojowej stąpień na Wybrzeżu w 1970 roku. JaJaruzelski i jego obóz polityczny pró- ruzelski, wtedy minister obrony nabowali robić wszystko, aby wybie- rodowej, wydał rozkaz użycia broni lić przeszłość i rozmyć odpowiedzial- palnej wobec demonstrantów. Zginość za podejmowane decyzje. Dzię- nęło wówczas kilkadziesiąt osób. Większość z nas, w tym Polaków ki tej strategii młodsi wiekiem rodacy zapamiętają generała jako starego, żyjących dziś w Stanach Zjednoczo-

nych, kojarzy jednak jego nazwisko głównie ze stanem wojennym, który wprowadził 13 grudnia 1981 roku i stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Ta decyzja doprowadziła do stłumienia – na szczęście tymczasowego – jednego z największych ruchów społecznych w historii Europy. Wielu czytających te słowa właśnie dzięki decyzji generała znalazło się po tej stronie Atlantyku. Tłumaczenie się alternatywą sowieckiej interwencji po latach nie wytrzymuje próby – ze zgromadzonych dokumentów wynika, że ZSRR w grudniu 1981 nie pla no wał już bezpośrednich działań w Polsce. Twarz generała miało ratować przyzwolenie na rozmowy z solidarnościową opozycją pod koniec lat 90. Po transformacji ustrojowej w latach 1989-1990 został przecież prezydentem wybranym przez Zgromadzenie Narodowe. Łatwo przy tym się zapomina, że realizował wówczas interesy swojej grupy politycznej, która miękko wylądowała na cztery łapy, unikając odpowiedzialności za zrujnowanie Polski i uwłaszczając na swoją korzyść majątek narodowy. Po upadku komunizmu przypomniano także o tragicznym epizodzie przyszłego generała w ZSRR – wywózce, śmierci ojca i konieczności powrotu do polski z armią Berlinga, w której miał się wykazać bohaterstwem – jakby zapominając o tym, co robił tuż po wojnie, walcząc z antykomunistycznym, niepodległościowym podziemiem, opowiadając się świadomie po stronie wasali ZSRR, którym obce były takie wartości, jak niepodległość, wolność, prawda i godność człowieka.

Do fortepianu po coś siadał chamie Nie wydobędziesz z zeń dźwięku rozkazem Pod pięścią pryśnie kość i klawisz złamiesz Ale nie zabrzmią dziejowe pasaże A w rękawiczkach z od krwi sztywnej skóry Nigdy nie trafisz w klawisz zamierzony I zamiast dźwięku z twojej partytury Zawsze się ozwie inny nie proszony W szkłach czarnych zamiast nut studiujesz co dnia Zawiłe klątwy wschodnich alfabetów Lecz nawet obcej nie zagrasz melodii Trzeba się schylić pozbyć się gorsetu Tego nie umiesz więc połam klawisze Struny grać będą bunt i cichą skargę Pozrywaj struny znowu pieśń usłyszysz To pudło w usta zamieni się czarne Roztrzaskaj pudło zagra miejsce po nim Jak gra powietrze pod tańczącym dzwonem To puste miejsce dziełem twoich dłoni Struną powietrza gardła okręcone Gdy umrzesz trumny które z fortepianów Zbijać kazałeś o milczącym świcie Muzykę odtąd zagrają nieznaną Marsz żałobny co obwieszcza życie

Biskup Józef Guzdek przypomniał w piątek podczas pogrzebu, że generał przed śmiercią przyjął ostatnie sakramenty i prosił o spowiedź, sakrament chorych i komunię. Powołując się na słowa papieża apelował o miłosierdzie, które jest "najmocniejszym orędziem Pana". Rzeczy wi ście – ge ne rał Ja ru zel ski znajduje się obecnie przed zupełnie innym sądem, a za każdego zmarłego należy się pomodlić. Być może znajdzie spokój w kwaterze w pobliżu grobu berlingowców, z którymi ramię w ramię walczył. Trudno jednak się spodziewać, że doczeka się cieplejszych myśli ze strony tych milionów ludzi, których życie zmienił na zawsze. Historia nie będzie dla ciebie łaskawa, generale. ND

Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Katarzyna Bussey (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jerzy Gieruszczak SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Czesława Szymański BOOK KEEPING Dorota Tylutki (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


dr Violetta Zaleska, M.D. Diplomate of the American Board of Allergy, Asthma & Immunology.

SPECJALISTYCZNE LECZENIE DOROS¸YCH I DZIECI NAJNOWSZA DIAGNOSTYKA CHOROB UKŁADU ODDECHOWEGO

• kontrola kataru siennego • choroby uk∏adu oddechowego: astma, chroniczny kaszel, katar, zapalenia ucha i zatok • szczegó∏owe testy alergiczne • choroby skóry • alergie pokarmowe, uczulenia na leki • badania wydolnoÊci p∏uc • zaburzenia uk∏adu odpornoÊciowego • skuteczne odczulanie alergii na py∏ki roÊlin, kurz i zwierz´ta

Tel.: 718.349.6160 Tel.: 973.474.2505

S P E C J A L I S TA

G I N E K O LO G I I I P O ¸ O ˚ N I C T WA

S. NI˚NIKIEWICZ

M.D.,F.A.C.O.G.

Przyjmuje w gabinetach: WESTCHESTER BROOKLYN, NY 351 Harrison Avenue, 146 Norman Ave. Harrison, NY tel. 718.349.1221 UWAGA! tel. 914.777.1300 NOWY ADRES NA GREENPOINCIE serwis: 914.777.1300

DENTYSTA

Dr Eugene Burbacki, DDS Wszystkie zabiegi dentystyczne: mosty, korony, protezy, leczenie kana∏owe, leczenie dziàse∏, plomby, kosmetyka, etc. Nowy zmodernizowany gabinet 1601 W 6th. Str. (róg P Ave.) Brooklyn, NY 11223 Tel. (718) 339-8856 Przyjmujemy ró˝nego rodzaju ubezpieczenia dentystyczne.

Mówimy po polsku.

134 Greenpoint Ave., Brooklyn, NY 970 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013

UBEZPIECZENIA HONOROWANE

ROMAN DWORECKI, M.D.P.C.

OKULISTA

DIPLOMATE OF THE AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY

- kompletne badanie oczu - operacje katarakty - operacje jaskry - operacje laserowe w gabinecie - operacje oczu przy cukrzycy - badanie pola widzenia

t rne nte i z rze ęp

om D c . c M zyt Do cki wi c w mó .Zo wore Za w ww an D m Ro

Doktor współpracuje z New York Eye and Ear Hospital i Beth Israel Hospital na Manhattanie. Pacjenci z całego świata przyjeżdzają do dr. Dworeckiego na operacje. Większość ubezpieczeń honorowana, lekarz należy do unii 32B-J

Manhattan 409 East 14 Street (róg 1 Ave.)

NYC, NY 10009 212.677.3200

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU metro L do 1 Ave.

MAREK BELZ M.D.

Specjalista psychiatrii ogólnej i psychiatrii uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

65 North Maple Avenue, Suite 302-B, Ridgewood, NJ 07450

Telefon: (201) 957-5582, e-mail: marekbelz@yahoo.com Diplomate of American Board of Psychiatry and Neurology Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie PSYCHIATRA

David Byron Bro˝yna M.D. 85 Orient Way, Rutherford, NJ 07070

tel. 201.939.5500 Fax: 201.939.1599

Leczenie: • depresji

• nerwicy • l´ków

• uzale˝nieƒ • stresu pourazowego

Wizyty prosimy zamawiaç telefonicznie:

Mówimy po polsku

POLSKOJĘZYCZNY LEKARZ DENTYSTA

DR IZABELA DODO 69-40 Yellowstone Blvd. FOREST HILLS Dojazd metrem E, F, G, R do przystanku 71 Continental Ave.

(718) 896-3082

Większość Wizyty proszę umawiać telefonicznie ubezpieczeń Kontakt e-mailowy: izabela.dental@verizon.net honorowana WSZECHSTRONNA OPIEKA DENTYSTYCZNA • PIERWSZY PRZEGLĄD BEZPŁATNY

11 nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

LEKARZ ALERGOLOG

MEDICAL MULTI IMAGING ULTRASONOGRAFIA


12

To i owo

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

Twórcy kultury uhonorowani

31 maja – 151. dzień roku

Stanisława Celińska (na zdjęciu), Wiesław Myśliwski i Krzysztof Pastor znaleźli się wśród tegorocznych laureatów dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrodę za całokształt twórczości otrzymał Wojciech Młynarski. Doroczna Nagroda Ministra jest przyznawana od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury w uznaniu całokształtu ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. To prestiżowe wyróżnienie pozwala ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w polskiej kulturze poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.

1 czerwca – 152. dzień roku Imieniny obchodzą: Jakub, Konrad

NOWY JORK Sobota

Niedziela

Poniedziałek

FOTO: DANUTA MATLOCH

Wyróżnienia przyznane zostały w kategoriach: Teatr – Stanisława Celińska, Teatr Narodowy w Warszawie – nagroda honorowa Film – Agnieszka Grochowska, Paweł Pawlikowski Muzyka – Marek Moś z orkiestrą AUKSO Literatura – Wiesław Myśliwski Sztuki wizualne – Krzysztof Gierałtowski Twórczość ludowa – Jan Karpiel Bułecka Ochrona dziedzictwa – Zofia Go-

Imieniny obchodzą: Aniela, Petronela

łubiew – nagroda honorowa, Paweł Jaskanis – nagroda honorowa Upowszechnianie kultury – Jadwiga Mackiewicz, miesięcznik "Architektura" – nagroda honorowa Taniec – Krzysztof Pastor Całokształt twórczości – Wojciech Młynarski Mecenas kultury – Klub Mecenasów Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Kultura w sieci – serwis lubimyczytac.pl Specjalna Nagroda – Julia Kijowska Uroczystość w Łazienkach Królewskich uświetnił koncert, w którym wystąpił Zbigniew Wodecki z Mitch & Mitch Orchestra and Choir. Gala wręczenia statuetek z udziałem ministra Bogdana Zdrojewskiego odbyła się 29 maja w Łazienkach Królewskich w Warszawie. ■

George Michael w szpitalu

KRZYŻÓWKA

ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 29

Pogotowie zawiadomili przyjaciele artysty, którzy zaniepokojeni brakiem kontaktu z jego strony, udali się do jego apartamentu. Przerazili się, gdy zobaczyli, w jakim stanie jest ich przyjaciel. "Zadzwoniono do nas około ósmej rano. Wysłaliśmy dwie karetki do pacjenta w ciężkim stanie. Na miejscu ratownicy podjęli decyzję o natychmiastowym przewiezieniu go do szpitala" – powiedział brytyjskim mediom jeden z pielęgniarzy. Obecnie George Michael nadal przebywa na oddziale i jest pod obserwacją lekarzy. Jego menedżer zapewnia, że stan piosenkarza jest stabilny i na razie nie ma powodów, aby odwoływać zaplanowane koncerty. W 2011 roku George Michael przeszedł bardzo poważne zapalenie płuc. Piosenkarz musiał odwołać trasę koncertową i przez kilka dni walczył o życie w klinice specjalizującej się w chorobach płuc. Podobno groziła mu także całkowita utrata głosu. Do zdrowia wracał przez długie miesiące rekonwalescencji. Niedawno ogłosił, że "znowu czuje pełnię sił". AT, (R)

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

FOTO: ARCHIWUM

W czwar tek Geo r ge Mi cha el tra fił do szpi ta la. Pio sen ka rza zna le zio no nie przy tom ne go w je go lon dyń skim miesz ka niu. Miał wy so ką go rącz kę.

Poziomo: 8. Dawniej o Arabie 9. Wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych 10. Zagłębienie terenu 11. John (“Kod dostępu”) 12. Włoskie ciastko 14. Obok pasywów 16. Muzeum Karola Szymanowskiego 17. Pasiaste ssaki 18. Katarina, łyżwiarka figurowa, gwiazda z lat 80. 19. Mylony ze złotem 21. Pracownik PKP 23. Rządził po Breżniwie 26. Luka 27. Trwałe upodobania do czegoś

28. Zatyczka w beczce Pionowo: 1. Pakunek, pakiet 2. Sylwia, florecistka doskonała 3. Utarty chrzan japoński 4. Pocisk strzelby myśliwskiej 5. Obeznany z czymś 6. Podany w rysopisie 7. Egzaminacyjny zestaw pytań 13. Sąsiad Turkmena 15. Tkanina nieprzemakalna 17. Najwyżej położone miasto w Polsce 18. Pokora 20. Chart rosyjski 22. XVI, 1754-93, król Francji od 1774 24. Lauda, mistrz kierownicy 25. Zatarg


1 LOCUST AVE. WALLINGTON, NJ 07057

Zakupy?

Av e

Sprzedajemy najświeższe warzywa i owoce oraz polskie produkty.

TAK!

Lo ku st

Niskie ceny - najwyższa jakość. Przyjdź, porównaj i zobacz ile

OSZCZĘDZASZ!

3lb worek CEBULI

Południowe BRZOSKWINIE

$ .99 ea

ve nA

SPECIALNE ECI OFERTY W TYM TYGODNIU:

Ln

so ter Pa

st ku Lo

Zielone WINOGRONA

$1.49 lb.

$1.49 lb. Czerwone CZEREŚNIE

$ 3.99 lb. Beef steak POMIDORY

$ 1.49 lb.

Drink energeryczny TIGER 250ml

$ .79 szt.

Kosmetologia/Fryzjerstwo sà jedynymi zawodami gdzie nie ma bezrobocia

SZKO¸A KOSMETYCZNA Licencja Departamentu Edukacji Stanu Nowy Jork

Jedna z najlepszych szkól w Nowym Jorku

Mo˝liwa pomoc finansowa

Kursy: Kosmetologia Fryzjerstwo Esthetician Waxing

Ranne i wieczorne klasy Nieograniczona praktyka

718.998.9388 P o l s k a

d e n t y s t k a

DR. DOROTA PODLI¡SKA z wieloletnim doÊwiadczeniem przyjmuje w gabinecie

530 D GRAND STR. Suite 1A MANHATTAN, NY 10002

tel 212.475.8170 Gabinet czynny 5 dni w tygodniu, poƒ.-piàtek 10-7 wiecz Wi´kszoÊç ubezpieczeƒ akceptowana. Dojazd metrem F, autobusem M14

www.zsengineering.com

ZS Engineering PC Uzyskujemy zatwierdzenia w Departamencie Budynków i Straży Pożarnej. Usuwamy “Violation Orders”, występujemy też w roli biegłych sądowych w sprawach karnych. Firma licencjonowana w NY i CT.

PROJEKTOWANIE ORAZ INSPEKCJE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PEŁEN ZAKRES USŁUG U NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW specjalizacja: systemy ochrony przeciwpożarowej systemy ewakuacyjne, tryskacze systemy wykrywania i usuwania dymów systemy gaszenia pożarów przy pomocy gazów i piany

Tel. 516.328.3200 • Fax 516.328.6195 Zygmunt Staszewski, PE, FSFPE - President 99 Tulip Avenue, Suite 102 • Floral Park, NY 11001

SSyrop HERBAPOL Wafle LOACKER

2.50gr wszystkie smaki

$3.49 szt.

wszystkie smaki

$ 1.79 szt.

nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

13


14

Polacy w USA

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

Dokonania Kongresu Polonii Amerykańskiej ■ Kongres Polonii Amerykańskiej to największa organizacja po-

lonijna na świecie. Powstała w czerwcu 1944 r. w mieście Buf falo w stanie Nowy Jork. Udział w zebraniu założycielskim wzięło ponad 2500 aktywistów polonijnych i polskich księży z terenu całych Stanów Zjednoczonych, a ściślej mówiąc z 26 stanów. Waldemar Biniecki

Celem tego zjazdu było zjednoczenie wszystkich Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w celu zapewnienia egzystencji wolnego i niepodległego państwa polskiego po zakończeniu II wojny światowej. Jak wiemy z historii, tego założenia nie zrealizowano, ale można śmiało powiedzieć, że proces tworzenia Kongresu Polonii Amerykańskiej był największą akcją jednoczenia Polonii w celu zapewnienia Polsce niepodległości. Stworzono ogromną federacyjną organizację zrzeszającą w najlepszych czasach ok. 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia i Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, a ich charyzmatyczni liderzy dawali wspaniały przykład, jak budować polski lobbing w Stanach Zjednoczonych. KPA nie była jednak pierwszą organizacją tego typu w USA. Poprzedzały ją Komitet Obrony Narodowej (Polish National Defense Committee) – założony w 1912 roku, który popierał Józefa Piłsudskiego, oraz Wydział Narodowy (Polish National Department) – powstały w 1916 roku, który utożsamiał się z Romanem Dmowskim. W sierpniu 1918 roku w Detroit w stanie Michigan Wydział Narodowy założył Kongres Wychodźstwa Polskiego (Congress of the Polish Emigration), popierający odzyskanie niepodległości Polski. Zebrano wtedy ponad 5 mln dolarów (100 mln dolarów obecnych) w ramach materialnej pomocy dla Polski. Jeden z członków Wydziału Narodowego – Związek Sokołów Polskich – pomagał w rekrutacji polskiej ochotniczej armii. Walczyć o wolną Polskę pojechało 20 tys. ochotników spośród Polaków w Ameryce. Co więcej, uzyskano poparcie rządu Stanów Zjednoczonych dla tej inicjatywy. Słynna Błękitna Armia liczyła około100 tysięcy Polaków – emigrantów z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, głównie Francji. Był to chyba największy wkład polskich imigrantów w sprawę polską w historii Polonii. W roku 1921 roku, kiedy niepodległość Polski była już zatwierdzonym faktem, Wydział Narodowy i Kongres Wychodźstwa Polskiego zostały rozwiązane. Ostatnie lata wyraźnie pokazują spadek zainteresowania sprawami Polonii przez samą Polonię. Nie interesują się nami media w Polsce ani w Stanach Zjednoczonych. W zasa-

dzie można odnieść wrażenie, że po zrealizowaniu celu włączenia Polski do NATO skończyła się pewna era. Liderzy współczesnych organizacji polonijnych podejmują indywidualne akcje z punktu widzenia danej organizacji. Brak jest myślenia z punktu widzenia Polonii jako całości, dominują lokalne przedsięwzięcia. Każdy raczej stroni od angażowania się w politykę na emigracji, a organizacje polonijne to doskonałe abc amerykańskiej polityki. Kto kreuje politykę polskiej grupy etnicznej w USA – trudno powiedzieć. W dobie braku wizji i celów dla Polonii czas chyba przypomnieć wielkich liderów Polonii i wspomnieć o ich dokonaniach, tym bardziej że wiedza o nich jest ciągle niewielka.

Alojzy Mazewski i prezydent Ronald Reagan ściskają sobie dłonie podczas spotkania w Białym Domu w lutym 1987 roku

trakcie prezydenckiej kampanii wy- go przed zajęciem go przez komuborczej obaj kandydaci – wicepre- nistów. Wydarzenia te przekierowazydent Richard Nixon i senator John ły amerykańskie priorytety, umieszF. Kennedy – wyrazili zdecydowa- czając je z dala od Europy Wschodne, przeciwne komunizmowi stano- niej. Dodatkowo, polityka odprężenia wisko i obaj, wraz z ustępującym pre- prezydenta Nixona wobec Moskwy zydentem Dwightem Eisenhowe- na początku lat 70. niejako umożlirem, zwrócili się do KPA oraz wiła wysiłki polskiego reżimu pod Amerykanów polskiego pochodze- wodzą następcy Gomułki, Edwarda nia z prośbą o poparcie. W listopa- Gierka, aby nawiązać stosunki czydzie podczas wyborów Polonia gło- sto gospodarcze z USA i Amerykasowała na Kennedy’ego w stosunku nami polskiego pochodzenia. Drugi HISTORIA KONGRESU 4:1, co stało się ważnym przyczyn- prezes KPA, Alojzy Mazewski, mePOLONII AMERYKAŃSKIEJ kiem dla jego zwycięstwa. Wpływ cenas obracający się w kręgach re(typologia dr. Pienkosia*) na amerykańską politykę był możli- publikańskich, zdecydowanie się 1944-1960 – ERA BOHATERSKA wy dzięki takim wybitnym postaciom tym wysiłkom sprzeciwił. W rezulTo okres niezwykłej aktywności obu światów amerykańskiego i pol- tacie KPA skrytykowany został za charyzmatycznego Karola Rozmar- skiego, jak kongresman Klemens Za- swój “przestarzały” antykomunizm. Po latach lobbingu, w 1975 roku, ka, niezliczone podróże wraz z in- błocki ze stanu Wisconsin i wielu jeKPA odniósł sukces w kwestii uznanymi aktywistami KPA i prezento- mu podobnym. wanie zdecydowanego sprzeciwu Karol Rozmarek urodził się w nia przez Stany Zjednoczone powoprzeciwko sowieckiej dominacji w 1897 zmarł w 1973. Był charyzma- jennej granicy Polski z Niemcami. Europie Wschodniej i w Polsce. tycznym działaczem polonijnym, Było to częścią aktu końcowego KonZwieńczeniem ich działań było zaprezentowanie ich poglądów na spotkaniu założycielskim ONZ w San Francisco w 1945 roku oraz konferencji ministrów spraw zagranicznych w Paryżu w 1946 roku. Rozmarek odwiedził i przeprowadził skuteczną kampanię na rzecz poprawy warunków w obozach dla ofiar II wojny w Niemczech. W 1948 KPA wsparł starania lobbystów, aby umożliwić 140 tysiącom polskich uchodźców wojennych i wojskowych przyjazd do USA i ubieganie się o obywatelstwo amerykańskie poza obowiązującymi zasadami przydziału. KPA poparł też utworzenie Radia Wolna Europa w Karol Rozmarek w rozmowie z prezydentem Dwightem Eisenhowerem we 1949 roku, by za jego pośrednic- wrześniu 1956 roku twem przekazywać narodom znajdującym się pod dominacją sowiec- adwokatem i wydawcą. Jego doko- ferencji Bezpieczeństwa i Współpraką wiadomości z wolnego świata. nania niestety nigdy nie doczeka- cy w Europie – umowy międzynaKongres Polonii Amerykańskiej ły uznania przez polski rząd. rodowej, podpisanej przez 35 szefów doprowadził do zatwierdzenia przez państw, w tym prezydenta USA GeERA DRUGA: 1960-1980 Kongres USA śledztwa w sprawie ralda Forda. Dokument te zawierał zbrodni katyńskiej, w wyniku któW drugim okresie swej historii zapis o integralności terytorialnej rego stwierdzono w 1952 roku, że KPA stanął w obliczu stopniowych państw-sygnatariuszy i nienaruszalsprawcą tego bestialskiego mordu zmian w polityce globalnej USA, bę- ności granic, w tym zachodniej grabyła Rosja sowiecka. dących rezultatem kryzysu kubań- nicy Polski. Akt końcowy KonferenKongres Polonii Amerykańskiej skiego w 1962 roku i masowej, cji Bezpieczeństwa i Współpracy w wywierał w tym okresie ogromny przedłużającej się wojny, mającej na Europie zawierał też zasadę poszawpływ na politykę amerykańską. W celu obronę Wietnamu Południowe- nowania praw człowieka oraz wol-

ności politycznej i religijnej, m.in. w państwach komunistycznej Europy. Wpływ tego typu polityki miał być ogromny – zmuszała ona komunistów do przyznania większych praw dysydentom, a przede wszystkim członkom znaczącej opozycji politycznej w Polsce. Zmieniała się też wewnętrzna sytuacja ekonomiczna w Polsce, ale na gorsze. Gospodarka, po krótkiej poprawie w roku 1970, gwałtownie się pogorszyła, po części z powodu niekompetencji reżimu Gierka. Niedobory żywności oraz wzrost cen towarów spowodował rosnące niezadowolenie społeczne. W październiku 1978 roku przyszło dodatkowo zaskakujące i historyczne wydarzenie – wybór arcybiskupa Krakowa, kardynała Karola Wojtyły, na głowę Kościoła katolickiego w Rzymie. Jego pierwsza wizyta w Polsce jako papieża Jana Pawła II, w czerwcu 1979 roku, miała ogromny wpływ na Polaków. Przemawiając do ogromnych tłumów, za każdym razem podkreślał on wsparcie Kościoła dla praw obywateli i ich dziedzictwa narodowego. Alojzy Antoni Mazewski urodził się w 1910 r. i zmarł w 1988 roku. Był prawnikiem i działaczem polonijnym. 3 lipca 1988 r. Prezydent RP na Uchodźstwie Kazimierz Sabbat odznaczył go pośmiertnie Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski. ERA TRZECIA: 1980-1999

Latem 1980 roku, pogłębiający się kryzys w Polsce doprowadził do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”, którego zasady były w zgodzie z nauczaniem Jana Pawła II. KPA, w ścisłej współpracy z prowadzonym przez emigrantów Północnoamerykańskim Centrum ds. Polskich (North American Center for Polish Affairs) na Uniwersytecie w Michigan, pilnie obserwował wydarzenia w Polsce i na bieżąco informował o nich rząd USA. Sukces ówczesnego prezesa KPA Alojzego Mazewskiego w budowaniu dobrych relacji z kolejnymi prezydentami amerykańskimi, a także jego kontakty z doradcą prezydenta Jimmy’ego Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA Zbigniewem Brzezińskim, przyczyniły się do wzrostu znaczenia KPA i jego pozycji na amerykańskiej scenie politycznej. Krótko po ustanowieniu stanu wojennego w Polsce i zdelegalizowaniu Solidarności w grudniu 1981 roku, Mazewski spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ronaldem Reaganem. KPA zdecydowanie stanął za potępieniem przez Reagana stanu wojennego wprowadzonego przez następcę Gierka, generała Wojciecha Jaruzelskiego. Kongres był również aktywny w ramach pomocy humanitarnej – we współpracy z przywód-


15 nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

ZDJĘCIA: ARCHIWUM KPA

edom Foundation (PAFF)-prograZwiązku Narodowego Polskiego, mu pomocowego dla Polski. największej polonijnej organizacji bratniej pomocy w Stanach Zjedno- • Pomoc w ustanowieniu prawa dla uciekinierów politycznych z Polczonych (z siedzibą w Chicago). Od ski z czasów stanu wojennego. października 2005 jest także prezesem Kongresu Polonii Amerykań- • Poparcie amnestii imigracyjnej dla osób, które przybyły nielegalnie do skiej. Odznaczony przez prezydenUSA przed 1979 rokiem. ta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi w • Akcja lobbingowa w celu poparcia starań wstąpienia Polski do NATO. 2011roku. • Udział w negocjacjach w celu przyznania obywatelom polskim rekomPODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH pensaty za pracę przymusową w naDZIAŁAŃ KPA: zistowskich Niemczech. • Zapewnienie udziału Stanów Zjednoczonych w finansowaniu Radia • Pomoc materialna w wysokości 200 milionów dolarów na sprzęt meWolna Europa, dyczny i pomoc dla ofiar powodzi • Praca nad stworzeniem programu w latach 1997 i 2001. emigracyjnego dla obywateli, którzy nie mogli wrócić na tereny oku- • Akcja lobbingowa w celu zniesienia wiz dla Polaków. powane przez Sowietów po II wojnie światowej (Displaced Persons Za tymi wszystkimi działaniami stoProgram), aby zapewnić im bezpieczną emigrację do USA.W ramach te- ją liderzy poszczególnych organizaEdward Moskal i prezydent George Bush podczas spotkania w Białym Domu go programu do USA przyjechało cji należących do KPA. Nie wolno jedw marcu 1990 roku nak zapominać o setkach, tysiącach 150 000 polskich obywateli. Polaków o pełnym poparciu Polonii nocnoatlantyckiego stanowi jedno z • Zapewnienie udziału Stanów Zjed- bezinteresownych woluntariuszy, któdla celów ich nowego przywództwa. największych osiągnięć KPA. To równoczonych do uznania polskich gra- rzy codziennie poświęcają swój czas KPA poparł ustawę Wspierania De- nież sygnał, że Kongres zakończył nic na Odrze i Nysie przez pań- i pieniądze, aby pomóc naszej ojczyźmokracji Europy Wschodniej (SEED), swą misję wspierania uzyskania pełnie. Tym wszystkim ludziom także nastwo niemieckie. zapewniającą Polsce 800 mln dola- nej wolności przez Polskę i jej inte- • Doprowadzenie do przeprowadze- leżą się wdzięczność i szacunek. ■ rów pomocy, która obejmowała utwo- gracji z transatlantycką społecznością nia śledztwa w Kongresie Stanów rzenie Polonijnego Funduszu dla demokratycznych narodów. Zjednoczonych w sprawie zbrod- * Dr Pienkoś jest autorem książki na tePrzedsiębiorstw (Polish American Enni w Katyniu i uznanie Sowietów mat historii KPA pt. “For Your Freedom Edward J. Moskal (1924-2005) – terprise Fund) w wysokości 240 mln przedsiębiorca polskiego pochodzewinnych tej zbrodni. Through Ours: Polish American Efforts dolarów, mającego wesprzeć restruk- nia, działacz polonijny, trzeci prezes • Uznanie benefitów dla polskich we- on Poland’s Behalf, 1863-1991”, pisaturyzację polskiej gospodarki w zgo- Kongresu Polonii Amerykańskiej. teranów I i II wojny światowej i nej nie tylko z perspektywy naukowca, dzie z zasadami wolnego rynku. W W 1993 r., za wybitne zasługi w dziazrównanie ich z benefitami wete- ale świadka i animatora wydarzeń, które tworzyły historię Kongresu. W ar1991 roku Moskal spotkał się z pre- łalności polonijnej oraz osiągnięcia ranów amerykańskich. zydentem George’em H.W. Bushem w dziedzinie polsko-amerykańskiej • Zaangażowanie rządu Stanów Zjed- tykule tym korzystam właśnie z tego i uzyskał jego poparcie dla pełnego współpracy, prezydent Lech Wałęsa noczonych do udziału w National źródła. Mimo wielu działań aktywistów z Wisconsin pozycja ta nigdy nie międzynarodowego uznania granic odznaczył go Krzyżem KomandorEndowment for Democracy (NED) KPA doczekała się polskiego wydania, doPolski z nowo zjednoczonym pań- skim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rze–pomocy dla podziemnej Solidar- stępna jest tylko w języku angielskim. stwem niemieckim. Od 1993 roku czypospolitej Polskiej. Uhonorowaności podczas stanu wojennego. KPA prowadził lobbing o przyjęcie ny był ponadto doktoratem honoris • Prowadzenie akcji lobbingowej w Polski do Organizacji Paktu Północ- causa Akademii Medycznej w Poznacelu zaangażowania Polski w Sup- Waldemar Biniecki – urodzony w Bydnoatlantyckiego (NATO), postrzega- niu. Tylko w ostatnim przypadku, miport East European Democracies goszczy w 1962 r. W USA od 2000 r. jąc to członkostwo jako istotne dla mo znanych kontrowersji dotycząAct (SEED Act) – wielomiliono- Od 2010 r. jest prezesem KPA w Wisconsin. Obecnie członek założyciel KPA bezpieczeństwa narodowego Polski cych osoby prezesa Moskala, ojczywy program pomocowy. w Kansas i dyrektor rady doradczej Poi jednocześnie sukces w jej wysiłkach zna nie zapomniała o zasługach tego • Ustanowienie Polish American En- lish American Communication Initiatiterprise Fund (PAEF)- programu ve – PACI. Właściciel Biniecki Consullidera Kongresu. pomocowego dla Polski. ting, wykładowca Kansas State UniverERA CZWARTA: 1999-TERAZ • Ustanowienie Polish American Fre- sity, działacz polonijny. Po roku 1999 KPA stanął przed potrzebą przedefiniowania swej histo- REKLAMA rycznej misji. Po śmierci Edwarda Moskala w 2005 roku zadanie to spoczęło w rękach jego następcy Franka J. Spuli. Ważnym działaniem KPA w tym czasie była praca dyrektora wykonawczego KPA Leszka Kuczyńskiego (1947-2008) na rzecz uzyskania odszkodowań dla setek tysięcy osób zmuszanych do niewolniczej pracy przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej. Wynegocjowano wówczas sumę 1,6 mld dolarów, jaką miały zapłacić niemieckie firmy, które korzystały z przymusowej pracy tych ludzi. Doprowadzono tym Frank Spula podczas spotkania z kongresmanem Mikiem Quigleyem na temat samym do zadośćuczynienia ponad zniesienia wiz wjazdowych do Stanów Zjednoczonych dla obywateli polskich miliona ofiar, w tym 500 tysięcy Polaków. Ponad 52 mln dolarów przyna rzecz budowania demokracji i znano Polakom mieszkającym w Sta- TAMPA, CLEARWATER, St. PETERSBURG na FLORYDZIE! ku i końca zimnej wojny. Kongres Polonii Amerykańskiej od transformacji gospodarczej. Co istot- nach Zjednoczonych i Kanadzie. W samego początku popierał działalność ne, podczas obchodów 50. rocznicy uznaniu jego zasług, w 2002 roku KuSolidarności i współpracował z admi- założenia KPA w listopadzie 1994 ro- czyński został wybrany na przewodProfesjonalny Agent Nieruchomości, Realtor nistracją Reagana przy programie Na- ku w Buffalo zarówno prezydent Lech niczącego Rady Koordynacyjnej PoKUPNO-SPRZEDAŻ: KONDOMINIA, DOMY rodowy Dar dla Demokracji (Natio- Wałęsa, jak i premier polskiego rzą- lonii Świata (Coordinating Council nal Endowment for Democracy), któ- du Waldemar Pawlak podziękowali of World Polonia), której KPA był rego celem było m.in. wspieranie członkom Kongresu za ich nieustan- jednym z założycieli w 1978 roku polskiej opozycji podziemnej. Już w ne zaangażowanie w Polsce. (Rada miała działać na rzecz wolnej W roku 1998, po czterech latach Polski). październiku 1989 roku, nowy pre636 S. Gulfview Blvd., Clearwater Beach, Fl. 33767 zes Kongresu, niezwykle energiczny starań, Senat Stanów Zjednoczonych Frank Spula urodził się w Chicacell.: (727) 612-2969, biuro: (727) 489-0800 Edward Moskal, udał się z wizytą do przegłosował stosunkiem 80:19 zmia- go, gdzie ukończył studia w zakree-mail: amierzwins@yahoo.com Polski, by jako szef delegacji KPA spo- nę traktatu NATO tak, by umożliwić sie biznesu na Uniwersytecie DePaul, tkać się z liderami nowego rządu so- przyjęcie Polski, Czech i Węgier do pracował następnie w organizacjach Oferty sprawdź na: HTTP://ANNAPROPERTIES.KWREALTY.COM lidarnościowego. Zapewnił wówczas sojuszu. Wejście Polski do Paktu Pół- polonijnych. Pełni funkcję prezesa cami polskiego Kościoła, poprzez organizacje i fundacje charytatywne do roku 1990 wysłał do Polski żywność i środki medyczne dla najbardziej potrzebujących na sumę 160 mln dolarów. Liczba ta jest porównywalna do wartości towarów wysłanych przez RPA dla polskich uchodźców, jeńców wojennych i personelu sił zbrojnych w czasie i po II wojnie światowej. Dzięki odwadze Polaków, wspieranych przez Kongres Polonii Amerykańskiej, amerykański ruch związkowy i administrację prezydenta Reagana, reżimowi Jaruzelskiego nie udało się zniszczyć Solidarności. Pod koniec dekady lat 80. pogłębiający się nadal kryzys gospodarczy w Polsce doprowadził do nowych demonstracji robotniczych, które stwarzały realne zagrożenie dla przetrwania reżimu. Pod wpływem radzieckiego prezydenta i reformatora Michaiła Gorbaczowa (1985-1991), w styczniu 1989 roku generał Jaruzelski zdecydował się na rozpoczęcie nowego dialogu z Solidarnością. Historyczne obrady okrągłego stołu doprowadziły do przywrócenia Solidarności pełnego statusu prawnego i zorganizowania wyborów parlamentarnych w czerwcu tego samego roku. To de facto referendum społeczne w sprawie systemu przyniosło całkowite zwycięstwo Solidarności i odrzucenie przez Polaków reżimu komunistycznego. Efektem tego było wyłonienie we wrześniu rządu kierowanego przez Solidarność, narodziny demokratycznej III Rzeczypospolitej Polskiej i rozwiązanie niegdyś wszechmocnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w styczniu 1990 roku. Polska bezkrwawa rewolucja doprowadziła też do upadku innych rządów komunistycznych w Europie Wschodniej, rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 ro-

Anna Mierzwinski


nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 2014

16

Garfield Urgent Care &

t Your Ge

FVALCCUINE

Y TODA

Walk-In Medical Center

U nas nie musisz umawiać się na wizytę. Mówimy po polsku.

wszechstronne badania lekarskie • opieka prewencyjna • wszech • badania pracownicze • drobne zabiegi chirurgiczne b • prześwietlenia rentgenowskie i dla kierowców (X-ray) • badania szkolne • szczepienia ochronne • badania krwi

Y UJEM R E F O AL

IC PHYSR A P Yać T H Ezę telefonow Pros

IAJ DZIS mówić.

żeby

się u

Poniedziałek-Piątek 9AM-9PM, Sobota 9AM-5PM, Niedziela 9AM-4PM 210 Passiac Street, Garfield NJ 07026 (Pomiędzy Walmart i Marshalls) Website: GarfieldUCC.com, email: info@GarfieldUCC.com, Tel: (973) 733-3800, Fax: (973)773-3600

ADWO K AT PRAWO EMIGRACYJNE - AMNESTIA

Adwokat Denis C. Guerin posiada ponad 25 lat doświadczenia w sprawach wypadkowych. Ma on na swoim koncie wiele multimilionowych wygranych. Ogromna grupa jego klientów to Polacy, którzy ucierpieli w wypadkach budowlanych. Oto przykładowe wygrane procesy: 5.0 Milionów - tragiczna sprawa samospalenia polskiego pracownika 3.7 Miliona

- złamanie obu nóg na skutek spadku z drabiny

3.0 Miliona

- błąd lekarski Mówimy po polsku. Status emigracyjny bez znaczenia.

DENIS C. Guerin tel: 212-398-9238

WYPADKI

• budowlane • przy pracy • poślizgnięcia i upadki • błędy lekarskie

POLSKA RESTAURACJA Happy Hour pon. - pt., 5.00 - 7.00 $3 piwo ,$4 wino, 50% off pierogi Brunch w soboty i niedziele 9.00 - 4.00

na Williamsburgu

Polecamy:

» Tatar z łososia » Nadziewane pieczarki z sosem bazyliowym » Przepyszne wegetariańskie zupki » Żeberka z dzika » Grillowany łosoś w sosie cytrynowo kaparowym m » Szaszłyki z kury z farmy amiszów

UŻYWAMY MIĘSA ZDROWEGO BEZ ANTYBIOTYKÓW I HORMONÓW

194 Bedford Ave, tel.: (718) 388-6194 Pon-Czwartek 11:30 am-11pm | Piątek 11:30am-12am | Sobota 9am-12am | Niedziela 9am-11pm


Polacy w USA

17 nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

Zapomniana wielka sprawa  Rozmowa z Haliną Koralewską, znaną społeczniczką, długo-

Pani Halina, jako wolontariuszka, organizuje wyjazdy grup onierzy amerykaskich, czonków Achilles Freedom Team of Wounded Veterans, na maratony do Polski i pokazuje im nasz pikny kraj. Przed kilku laty pani Halina przetumaczya z jzyka angielskiego na polski oraz wydaa wasnym kosztem ksik zatytuowan “Achilles – nowe moliwoci”, napisan przez twórc i wieloletniego prezesa organizacji Achilles International, dr. Richarda Trauma. Zyski ze sprzeday ksiki wracaj do sportowców z organizacji Achilles Polska w postaci warm-up suits (specjalnych dresów), które zamawia dla nich pani Halina. W ubiegym roku pani Halina zoya donacj dla Instytutu Pisudskiego w Nowym Jorku w wysokoci 2000 dolarów na zakup 50 wygodnych krzese. M pani Haliny, Zbyszek, by przez wiele lat prezesem i sekretarzem Chóru imienia Ogiskiego w Hempstead na Long Island; pod jego przewodnictwem chór rozwija si i zdobywa nagrody. Ich syn Brian od 11 lat piewa razem z tat w Chórze Ogiskiego, co jest ewenementem w historii Zwizku piewaków Polskich w Ameryce. Rodzina Koralewskich od lat uczestniczy w protestach przeciwko zniesawianiu dobrego imienia Polski i faszowaniu historii. Dom pastwa Koralewskich na Long Island jest zawsze otwarty. Czsto goszcz w nim sportowcy Achillesa, muzycy, studenci, znajomi z Polski oraz znajomi znajomych. Pani Halino, czym się pani teraz zajmuje i komu stara się pani pomóc?

Jednym z projektów, nad którym obecnie pracuj jako wolontariuszka, jest pomoc dwóm niezalenym twórcom filmowym z Polski w zebraniu rodków na wykupienie praw do unikalnego nagrania z okresu “Solidarnoci”, wykonanego przez stacj telewizyjn NBC w Polsce w 1982 roku, które autorzy chc wczy do

pótoragodzinnego filmu “Solidarno wedug kobiet”. Jest to opowie o bohaterkach solidarnociowej rewolucji, odwanych Polkach, których mdro, determinacja i zaangaowanie w opozycj w latach 80. wpyny na zmian realiów politycznych w Polsce. Z drugiej za strony jest to portret wspóczesny kobiet, które wci robi wszystko, aby zmienia otaczajc nas rzeczywisto na lepsz. Tym, co spaja dwie paszczyzny opowieci – historyczn i wspóczesn – jest posta reyserki-narratorki Marty Dzido. Urodzona w 1981 roku – symboliczna córka “Solidarnoci” – próbuje odzyska miejsce kobiet w narracji historycznej. Autorami filmu s Piotr liwowski i Marta Dzido, których Polonia miaa okazj pozna przed dwoma laty przy okazji pokazu ich filmu “Downtown – Miasto Downów”, wywietlanego podczas Sprout Film Festival w nowojorskim Metropolitan Museum of Art.

ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM H. KORALEWSKI

letnią wolontariuszką organizacji Achilles International, dzięki której sportowcy niepełnosprawni z Polski mogą brać udział w biegach w USA, m.in. w Maratonie Nowojorskim.

Rodzina Koralewskich (od lewej): Zbigniew, Halina i ich syn Brian

przykocielnej plebanii. Piotr i Marta podjli si mudnego zadania znalezienia tego nagrania. Po prawie 9 miesicach i poszukiwaniach w telewizjach w Anglii, Szwecji, Woszech, Francji i Niemczech udao im si znale nagranie w archiwach... amerykaskiej NBC. Na ujciach wiTo rzeczywiście bardzo ciekawy i da m.in., jak grupka kobiet – wród mało znany temat. Jaka jest pani nich Anna Walentynowicz, Alina Piekowska i Grayna Staniszewska rola w tym przedsięwzięciu? Zaraz to wyjani. W polskich – rozwija schowany przed stranikazbiorach archiwalnych znajduj si mi transparent, na którym szmink nagrania filmowe dokumentujce y- napisay “Solidarno”. piewaj o cie mczyzn-opozycjonistów prze- tym, e Polska bdzie kiedy wolladowanych, w internowaniu, ale nie nym krajem i udzielaj wywiadów. Jest to rewelacyjna pod wzgldem istniej nagrania opisujce analogiczne represje wobec kobiet-opozycjo- merytorycznym i technicznym relanistek. Dlatego twórcom filmu zale- cja reporterska oraz unikatowy doy na wszystkich takich wiadec- kument wiadczcy o konsekwentwach. Podczas stanu wojennego w cjach udziau kobiet w opozycji de1981 roku setki kobiet byy pozba- mokratycznej w Polsce. Najdobitniej wione wolnoci. Przez wiele miesi- mówicy o ich zaangaowaniu, odcy byy przetrzymywane w zakadach wadze i determinacji oraz ponoszoodosobnienia, drczone, szantaowa- nych ofiarach. Nagranie nigdy done losem dzieci. Otó filmowcy do- td nie byo pokazywane w Polsce. wiedzieli si – jak to w yciu bywa Piotrowi i Marcie bardzo zaley na – przez przypadek o tym, i wypusz- tym, aby odnalezione z takim trudem czenie opozycjonistek z wizienia w nagranie wczy do swego filmu, Godapi w lipcu 1982 roku zostao nad którym pracuj od trzech lat. Cena za nagranie przekracza jedsfilmowane przez “jak zachodni” ekip telewizyjn, która koczowaa nak ich moliwoci. Ja sama byam przed bram wizienia, pic w naprawd przeraona opat za to nagranie – 14 400 dolarów! Rozmawiaam z osobami kompetentnymi i okazuje si, e s to “normalne” stawki. Poprzez moje usilne zaangaowanie w ten projekt i pertraktacje z NBC udao mi si zmniejszy cen do 10 800 dolarów. Jako e rodki na film pochodz z prywatnych i instytucjonalnych donacji, twórcy filmu szukaj kolejnych darczyców. A oto kopia odpowiedzi stacji NBC na moj korespondencj: “This is the discount I can offer you on the 2 minutes of material with the NBC reporter voice-over. All Media, Worldwide, in perpetuity Approved NBC Reporter/Image or Voice Over; $120 per second (separate 10 second minimum) 120 x $129 = $14 400... $10 800 – 25% discount”.

Halina Koralewski na Machu Picchu w Peru

Jakie instytucje i organizacje są sponsorami filmu “Solidarność według kobiet”?

Film powstaje gównie ze rodków spoecznych oraz indywidualnych donacji. Produkcj popary tak wane organizacje, jak: Instytut Pamici Narodowej, Europejskie Centrum Solidarnoci, Instytut Adama Mickiewicza, lski Fundusz Filmowy – Silesia Film, Visegrad Fund, Fundacja Heinricha Boella, portal crowdfundingowy WspieramKulture.pl. Natomiast fundusze na wykupienie praw do licencji z NBC s zbierane przeze mnie tylko wród Polonii, i te osoby, które popr finansowo ten projekt, bd wymienione w napisach filmu, otrzymaj listowne podzikowania od twórców wraz z egzemplarzem filmu na DVD. Czy już wiadomo, kiedy odbędzie się premiera filmu?

Uroczysty pokaz filmu jest planowany na wrzesie 2014 roku w Warszawie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieciu; notabene jest to moja Alma Mater – tam uzyskaam dyplom magistra psychologii. Kiedy jestem w Warszawie, pokazuj synowi pikne paacyki, w których spdziam wspaniae 5 lat. Uroczysto z udziaem bohaterek filmu i zaproszonych goci poprowadzi Agnieszka Szydowska z radiowej “Trójki”, jednego z patronów medial nych fil mu. Do kad n da t premiery podam póniej, gdy najpierw musimy naby prawa do nagrania z NBC. Jest to jedyna rzecz, która nadal pozostaje otwarta. Polecam ten projekt yczliwoci i uwadze Polonii. Pamiętam, że przed dwoma laty udało się pani zmobilizować Polonię i znaleźć “20 wspaniałych”, z których każdy złożył donację w wysokości 1000 dolarów na nowoczesną protezę dla Polaka, który w wyniku wypadku stracił nogę i przez wiele lat żebrał przed budynkiem Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej przy Greenpoint Avenue na Greenpoincie. Czy możliwe jest, aby udało się pani powtórzyć ten wyczyn w przypadku filmu?

To bya naprawd wspaniaa akcja i pokazaa wspaniaomylno i wielkoduszno Polonii, a zwaszcza tej dwudziestki, która popara mój projekt. Nie chciaabym zwraca si do tych samych osób. S inni, i mam nadziej, e odpowiedz pozytywnie na mój apel. Twórcy filmu pracuj nad tym filmem od 3 lat i po premierze, i po spotkaniach, zamierzaj udostpni film w sieci. Jest to projekt, z którego wiele osób skorzysta, bardzo edukacyjny i wany dla nastpnych pokole, wic równie naley go poprze. Dlatego ja powicam mu tyle czasu i energii. Od czasu do czasu czytam w prasie polonijnej o zaangaowaniu tej czy innej osoby w ruch Solidarnoci. Osoby te maj teraz szans, aby uczestniczy w czym, co pokae równie solidarno i zaangaowanie kobiet. Ja te dziaaam w “Solidarnoci”, ale moja rola bya niewielka w porównaniu z tym, co robili inni dziaacze. Jestem jednak dumna z tego, e nie staam z boku i nie przygldaam si jedynie, ale byam aktywnym czonkiem ruchu solidarnociowego. Powracajc do filmu – wierz, e i tym razem uda mi si znale “11 wspaniaych” i wykupi licencj z NBC. A oto link do nieoficjalnego jeszcze zwiastuna filmu “Solidarno wedug kobiet”: https://www.youtube.com/watch?v=ug1T62UVZNE lub “Solidarity according to women” trailer https://www.youtube.com/watch? v=8eTLrKMTUpo. W jaki sposób można złożyć donację?

Mona dokona wpaty przez paypal na: Emotikonfilm@gmail.com lub te wystawi czeki na: “Emotikonfilm Piotr Sliwowski” i przesa go na mój adres. Halina Koralewski 82-37 264th Street Floral Park, NY 11004 Mój telefon: 718-343-4316 i email: hkoralewski@aol.com Czasu jest niewiele, apeluj wic o szybkie, solidarne dziaanie: mamy szans uczestniczenia w czym bardzo wyjtkowym i szczególnym. ROZMAWIAŁ: JANUSZ M. SZLECHTA


18

Społeczeństwo

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

Do dwóch razy sztuka? niem” – mawiał XVIII-wieczny angielski pisarz Samuel Johnson. W rzeczywistości nowy związek najeżony jest licznymi pułapkami.

partnerze. Dlatego biologiczni rodzice oraz ich nowi maonkowie poDrugie maestwo pozwala nam wie- winni szybko doj do porozumienia rzy, e nowy partner jest bez skazy. i stworzy wspólny front w kwestiach Po prostu poprzednim razem wybra- wychowania. Problem jednak w tym, limy niewaciw osob, która – po- e doroli zwykle nie zdaj sobie spramimo naszych stara i jak najlepszych wy z powagi sytuacji. Zwykle intuchci – albo nas nie doceniaa, albo icyjnie przeczuwaj, e wszystko “saokazaa si pod jakim wzgldem mo jako si uoy” za spraw wprouomna. “Skupiamy si na cechach wadzenia “zamiennika” na miejsce wspómaonka, a nie na procesach utraconego – w wyniku rozwodu lub zachodzcych w relacji, z definicji do- mierci – partnera, co ma pozwoli tyczcych dwojga osób. A to najprost- rodzinie powróci do poprzedniego sza droga do kolejnego rozstania – stanu. “Naiwne przekonanie, e wraz tumaczy dr Jeff Larson, ameryka- z pojawieniem si nowego ma/oski psycholog i psychoterapeuta. – ny wszystko wróci na swoje miejsce, Moi klienci zarzekaj si: ‘Nie zamie- moe sia spustoszenie w nadal rzam ponownie popenia tych sa- ksztatujcym si zwizku. Wyranie mych bdów!’. Ale i tak robi to sa- wida to w pocztkowym okresie, gdy mo, chyba e zd uwiadomi so- nadzieje partnerów zaczynaj si stopbie, co byo przyczyn rozwodu, i jak niowo rozwiewa, pozostawiajc ich rol odegrali w rozpadzie swojego po- w poczuciu rozczarowania i zniechcenia” – pisz Furstenberg i Cherlin. przedniego maestwa”. Najnowsze statystyki podane przez Census Bureau, rzdow agencj odDUCHY PRZESZŁOŚCI powiedzialn za spis ludnoci, dziaDrugie maestwo moe pozornie ajc przy United States Department przypomina kade – ot, dwoje ludzi, of Commerce wykazay, e rozwo- mnóstwo nadziei, mioci i seksu plus dem koczy si poowa pierwszych pragnienie zbudowania nowej relacji. maestw, 67 procent drugich i 73 Ale kady zwizek dowiadcza peprocent trzecich. Co moemy zrobi, nej niebezpieczestw dynamiki, i to aby nasze drugie maestwo byo ona sprawia, e kolejne maestwo nie tylko szczliwe, ale i ostatnie? zwykle jest sabsze od pierwszego. “Mio karmi nas zudzeniami. NAIWNE PRZEKONANIE, ŻE SIĘ UŁOŻY Uwaamy, e ta nowa, niezwykle Zdaniem badaczy zjawisko tak wana i intensywna wi, jak twolicznych kolejnych rozwodów tuma- rzymy z nowym partnerem, jest wyczy moe wypalenie i zniechcenie jtkowa. W takich okolicznociach wynikajce z poczucia poraki. Oso- podstawowa wiedza na temat relaby ponownie biorce lub czsto po- cji po prostu si nie wcza – przedejmuj decyzj zbyt szybko – nie da- strzega dr William J. Doherty, dyrekj sobie do czasu, aby odzyska si- tor Marriage and Family Therapy Proy po rozstaniu lub rozpozna swoje gram na University of Minnesota i yciowe priorytety. Wchodz wic w autor “The Intentional Family: Simnastpne maestwo z niewaciwych ple Rituals to Strengthen Family Ties”. powodów, nie wycigajc wniosków – Naprawd wtedy wierzysz, e ‘proz dotychczasowych dowiadcze i blemy s dla zwykych ludzi, a nasz zwizek z pewnoci do zwyczajnych bezwiednie powielajc stare bdy. “Wiele rekonstruowanych rodzin nie nie naley’. Mylisz: ‘Moje poprzedradzi sobie w pocztkowym okresie. nie maestwo rozpado si, problem Najwicej kolejnych maestw roz- musia by zatem po stronie byego pada si w cigu pierwszych piciu wspómaonka’”. Opini Doherty’ego podziela Dialat” – ustalili socjologowie Frank F. Furstenberg i Andrew J. Cherlin. W ne Sollee, terapeutka rodzinna kieksice “Divided Families: What Hap- rujca organizacj Coalition for pens to Children When Parents Part” Marriage, Family and Couples Edudowodz oni, e z powstaniem no- cation. “Z wiekiem teoretycznie luwej rodziny zawsze wie si jaka dzie powinni stawa si mdrzejsi, strata – albo biologiczni rodzice roz- wyciga wnioski z nieudanych wiedli si, albo jedno z nich zmaro. zwizków i lepiej radzi sobie za druTak czy inaczej jest to okres aoby gim razem. Ale w wikszoci przydla wszystkich czonków. Wikszo padków tak si nie dzieje. Skd ta dzieci wyobraa sobie, e pewnego beztroska? To jakby wmawia sobie: dnia mama i tata wróc do siebie (i nawet jeli przegraem ten mecz, naniewane, jak jest to nierealne), a po- stpnym razem wygram. Owszem, nowny lub przekrela te marzenia. wygrasz, ale tylko wtedy, kiedy przed Sprawy komplikuj si, gdy biolo- powrotem na boisko opanujesz kilgiczny rodzic porzuci rodzin, i dziec- ka przydatnych umiejtnoci”. Mark Banschick, psychiatra i auko nie moe wyrazi wobec niego swojej zoci i alu. Wówczas cay tor serii “The Intelligent Divorce”, jedgniew moe wyadowywa na nowym nej z przyczyn rozpadu pierwszych Beata Banasiak-Parzych

mowystarczalnoci obu pci. “Kobiety stay si dzi bardziej niezalene finansowo, a mczyni znacznie sprawniej radz sobie z domowymi obowizkami. Stalimy si niezaleni w obu obszarach, a wchodzc w kolejny zwizek, silniej odczuwamy przymus chronienia siebie: emocjonalnie i finansowo”. Jednak wedug Banschicka podstawowym czynnikiem wpywajcym na rozpad drugiego i trzeciego maestwa jest brak “spoiwa” czcego now rodzin. “Dzieci dziaaj jak czynnik stabilizujcy, a poniewa wikszo z nich rodzi si w trakcie pierwszego maestwa, gdy rodzice maj do okoo trzydziestu piciu lat, wikszo par nie ma potem wspólnego potomstwa. atwiej odej, gdy nie dzieli si za nikogo odpowiedzialnoci. By moe utrzymywanie zwizku ‘dla dobra dzieci’ nie jest wystarczajcym powodem, ale czasem potrafi go ocali”. Jak na ironi, obecno dzieci z poprzednich maestw czsto prowaREKLAMA

FOTO: GRAFIKA: CHARKTERY.EU

 “Ponowne małżeństwo jest triumfem nadziei nad doświadcze- maestw upatruje we wzrocie sa-


19 nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

dzi do napi. Oswojenie si z pociechami nowego wspómaonka i jego/jej relacji z nimi bywa trudne – nierzadko pojawia si zazdro, rywalizacja i kótnie. W miar doczania do rodziny coraz wikszej liczby osób, relacje staj si coraz bardziej skomplikowane. Dr Doherty wyjania: “Kiedy ponownie bierzecie lub, wiecie si równie z bliskimi partnera, przede wszystkim z jego by/byym. A kiedy s dzieci, eks porednio zyskuje wpyw na ycie waszego domu: odbierajc je i przywoc, zabierajc gos odnonie wychowania czy zgaszajc wasne oczekiwania”. “Byli” s obecni w nowych rodzinach take poprzez kontakty z rodzicami czy rodzestwem eksmaonków. yj te w ich wspomnieniach czy marzeniach i mog mie wpyw na… sfer seksualn. Jak podkrelaj terapeuci pracujcy z parami, które ponownie weszy w zwizek maeski, w óku zawsze znajduj si co najmniej cztery osoby: ona, on oraz jego bya i jej byy.

dopasowanych ludzi. To zwykle poprzedza decyzj o rozpadzie maestwa i wyruszenie na poszukiwanie “waciwej osoby”. Niestety, szanse na udane maestwo spadaj po kadej próbie znalezienia szczcia w nowej relacji, uwaa psychiatra Scott Haltzman, autor serii “The Secrets of Happily Married Men”, “The Secrets of Happily Married Women” oraz “The Secrets of Happy Families”. “Nawet jeli jestemy przekonani, e dobrze znamy osob, z któr si pobieramy, moemy by czasowo zalepieni mioci. Wtedy minimalizujemy czy wrcz ignorujemy sygnay, które skomplikowayby t relacj” – mówi dr Haltzman. Gdybymy tylko mogli znale osob, z któr bdziemy idealnie dopasowani – fizycznie, emocjonalnie i seksualnie – z pewnoci ylibymy dugo i szczliwie, prawda? Wedug bada psycholog Renae Franiuk z Aurora University w Illinois, opublikowanych niedawno w “Journal of Social and Personal Relationships”, odpowied brzmi: “Nie”. Okazuje si, e ludzie, którzy wierz w “pokrewieZŁUDNE POKREWIEŃSTWO DUSZ Zdarza si, e partnerzy “w kryzy- stwo dusz”, ryzykuj ycie ze zamasie” docieraj do punktu, w którym nym sercem i nieustannym wchodzestwierdzaj, e s tylko dwojgiem le niem w nieudane zwizki. Co gorsza,

mog te sabotowa te udane. “Ukryte teorie stosunków”, którymi zajmuje si dr Franiuk, “krystalizuj nasze przekonania o tym, co si dzieje, gdy dwoje ludzi tworzy intymn wi”. Nazywane s “ukrytymi”, poniewa chowaj si za naszymi mylami, opiniami i postawami wobec intymnych kontaktów. “Mamy tendencj do konsekwentnego trzymania si tych teorii, skrywanych w cieniu interakcji spoecznych. Kto wierzcy w istnienie ‘bratniej duszy’ stale porównuje potencjalnych partnerów do wyidealizowanego obrazu mczyzny/kobiety. Gdy jeste w zwizku, podwiadomie zestawiasz rzeczywist osob z idealnym modelem swojej ‘jedynej i prawdziwej mioci’”. Marzenie “pewnego dnia spotkam swoj dam serca/przybdzie mój ksi na biaym koniu” jest do powszechne. W 2011 roku orodek badania opinii publicznej Marist Poll poda, e 73 procent Amerykanów wierzy, i jest im przeznaczona “jedna prawdziwa bratnia dusza”. Co ciekawe, odsetek ten jest nieznacznie wikszy w przypadku mczyzn (74 proc.) ni kobiet (71 proc.). Dr Haltzman wyjania: “Wikszo z nas powica sporo czasu na filtrowanie potencjalnych kandydatów pod ktem dopasowania. Niektórzy uwaaj, e jest to kwestia znalezienia tzw. pokrewnej duszy. Zawieramy zwizek maeski, wierzc, e partner jest wanie t jedyn, najbardziej odpowiedni dla nas osob”. Mogoby si to potwierdzi, gdyby wybór yciowego partnera za kadym razem koczy si “i yli dugo i szczliwie”. Ale wskaniki rozwodów brzmi jak podzwonne tej teorii. Jeli wierzymy, e do zawarcia maestwa musimy znale odpowiedni osob, to “nasze maestwo staje si permanentnym testem, który ma za zadanie udowodni, e mielimy racj dokonujc takiego, a nie innego wyboru”. Niestety, zdaniem psychiatry dzisiejsza kultura nie pomaga wytrwa w zoonych przed o-

tarzem czy w urzdzie obietnicach – zamiast tego zewszd bombarduj nas komunikaty w rodzaju: “Zasugujesz na to, co najlepsze”.

go maestwa na nowego partnera. Przecie on/ona chce zacz z nami wszystko od pocztku”. Dlatego, aby kolejne maestwo odnioso sukces, partnerzy powinni zmieni nastawienie na mniej egoistyczne. “Musz zdaNAUKA NA BŁĘDACH Stephanie Coontz, autorka “Mar- wa sobie spraw, e istnieje historia riage, a History: How Love Conqu- czego, co zdarzyo si wczeniej. Nie ered Marriage”, rozmawiajc z oso- powinni wic ulega zazdroci i bami, których ponowne maestwa ogranicza lub odcina wspómaonbyy udane, odkrya przepis na suk- kowi kontakt z dziemi, tak samo jak ces. Po pierwsze – partnerzy potra- nie mog odci jego przeszoci”. Pary, które odniosy sukces, zrozufili przyzna si do bdów popenionych w swoich pierwszych ma- miay, e nie ma partnera idealnego, estwach (i oparli si pokusie, aby tylko e kade z nich musi stara si, zrzuci ca win na “byych”), a po aby utrzyma zwizek silnym i intedrugie – zrezygnowali z zachowa resujcym. Taka praca nad sob i reopartych na stereotypowym pojmo- lacj moe prowadzi do gbszego dowiadczania bliskoci przez partwaniu ról spoecznych. W jednym z wywiadów badaczka nerów. Wedug Scotta Haltzmana wiestwierdzia: “Z tego wynika prosta lek- lu z nas wkada niewiele wysiku w cja: uczcie si na wasnych bdach. relacj, po czym stwierdza: “ZrobiTo naturalne, e po rozwodzie ka- em do, wystarczy”. Ale, jak zauwade z maonków chciaoby wini dru- a psychiatra, niewiele osób postpug osob za wikszo (jeli nie za je tak ze swoimi dziemi. “Pomimo wszystkie) spraw, które poszy nie tak. ich wad, cho niekiedy potrafi doW wikszoci nieudanych maestw prowadza nas do szau bardziej ni oboje s wspówinni i w nieskoczo- nasi maonkowie, nie chcemy przeno mona by polemizowa, kto ko- cie nikogo innego. Jeli wic bierzesz mu, co (i z kim) uczyni. Ale wza- lub z osob, z któr zamierzasz spjemne oskarenia i przypisywanie od- dzi reszt ycia, musisz te znale powiedzialnoci za to, co si w starym sposób, aby tak naprawd si stao. zwizku nie udao, nie pomoe no- Dlatego przesta cigle rozglda si wemu. Po rozwodzie warto zrobi za wyjciem awaryjnym”.  krok wstecz i zastanowi si nad tym wszystkim – samemu, razem z do- Beata Banasiak-Parzych jest socjolobrym przyjacielem albo profesjona- giem rodziny, absolwentką Instytutu Stolist. Spojrze na pierwsze mae- sowanych Nauk Społecznych Uniwersystwo tak uwanie, jak trener przegl- tetu Warszawskiego, prezesem Stowarzyda nagrania z meczu, wyapujc to, szenia na rzecz Niezależnych Inicjatyw co w zespole poszo dobrze, co le”. Rodzinnych LATONA. Na portalu www.chaDr Robert F. Stahmann, wspóau- raktery.eu prowadzi blog ekspercki. tor “Premarital & Remarital Counseling: the Professional’s Handbook” i Artykuł ukazał się w magazynie “Chaprzewodniczcy Marriage Preparation raktery” 3/2014 (www.charaktery.eu). Research Project, uwaa, e najwik- Czytaj “Charaksz przyczyn niepowodze kolejnych tery” w czytniku, relacji jest nasz egoizm. Jego zdaniem tablecie, smartzawierajc zwizek, powinnimy pa- fonie i komputemita, e “najwaniejszy jest teraz rze: wydanietanowy m/ona i e nie wolno prze- bletowe.charaklewa swoich frustracji z poprzednie- tery.eu

Polonia amerykańska znów za PiS-em  Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) opublikowała wyniki wyborów do Parlamentu Eu-

ropejskiego w okręgach zagranicznych. Wśród Polonii amerykańskiej zdecydowanie zwyciężyła partia Jarosława Kaczyńskiego Prawo i Sprawiedliwość. Sporód 11 okrgów wyborczych PiS zwyciy w dziewiciu, z czego w siedmiu z ponad poow oddanych gosów. W trzech okrgach wyborczych w Chicago (nr 137, 138 oraz 139, czyli w kolejnoci Zwizek Podhalan, parafia w. Konstancji oraz parafia w. Ferdynanda) PiS pokonao Platform Obywatelsk rónic odpowiednio 85, 83 oraz 84 punktów procentowych. Na PiS, w tych trzech okrgach, oddano w sumie 1926 gosów, podczas gdy PO zdobya zaledwie 93 gosy. Niewiele mniej gosów od PO zdoby Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego (33 gosy), a KNP, Ruch Narodowy, Polska Razem Jarosawa Gowina oraz Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry zdobyli w sumie w tych trzech okrgach 114 gosów, czyli 23 proc. wicej ni PO. Platforma zwyciya tylko w dwóch okrgach wyborczych: w stolicy Waszyngtonie oraz w Los Angeles. Jednak w ani jednym z tych okrgów PO nie przekroczya 50 proc gosów. Janusz Korwin-Mikke, autor najwikszej niespodzianki tych eurowyborów, najwiksze poparcie zdoby w Los Angeles, Chicago (okrg

wyborczy 136 w Konsulacie Generalnym RP) oraz w stolicy kraju Waszyngtonie – po 10 proc. W sumie w USA zarejestrowao si do gosowania 4837 obywateli Polski, oddano 4087 wanych gosów. Frekwencja wyniosa 80 proc. W USA oddano 13 proc. wszystkich wanych gosów oddanych poza granicami RP. Zwyciy PiS z 70 proc. gosów. PO dostaa 14,5 proc., a Kongres Nowej Prawicy 4 proc. Dla porównania, w kraju zwyciya Platforma (32,13 proc.) przed PiS (31,78 proc.). KNP Janusza Korwin-Mikkego zdoby 6,8 proc. gosów. Co ciekawe, w Kanadzie, podobnie jak w USA, równie zwyciy PiS, jednak z duo mniejsz przewag. Wród kanadyjskich wyborców polskiego pochodzenia PiS zdoby 56 proc., a PO 21 proc. Najwiksz przewag PiS uzyska w Toronto, jednak wynosia ona “zaledwie” 48 punktów procentowych. DOMINIK STECUŁA

Autor jest dyrektorem badań w polonijnym ośrodku badawczym Piast Institute w Detroit oraz doktorantem na Wydziale Politologii Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver w Kanadzie.

Wyniki eurowyborów w poszczególnych okręgach w USA


20

Polacy w USA

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

Festiwal w Holmdel już za tydzień ■ Niedziela, 8 czerwca 2014 roku, jest ważną datą dla polsko-amerykańskiego środowiska. Jest to mi poświęcającymi swój czas, talent

Magda Gryszkiewicz

Wejście na festiwal jest darmowe! Dojazd do miejsca festiwalu jest bardzo prosty i dogodny. Najłatwiej jest dojechać autostradą Garden State Parkway – zjeżdżamy na zjeździe 116 (Exit 116), a tam napisy doprowadzą do parkingu przy PNC Bank Arts Center, w bardzo bliskiej odległości od zjazdu z Parkwayu. Kulturowe festiwale w Art Center w Holmdel zostały zapoczątkowane w 1971 roku przez Irlandczyków i Włochów. W krótkim czasie podążyły za nimi inne narodowości: Polacy, Skandynawowie, Szkoci, Słoweńcy, Afroamerykanie, Niemcy, Żydzi, Ukraińcy oraz Chińczycy – także organizując swoje festiwale. W tym roku Polski Heritage Festiwal rozpoczyna się w niedzielę, 8 czerwca, o godzinie o 10:30 rano mszą świętą celebrowaną w języku polskim i angielskim. Jego przewodniczącą jest Iwona Karpeta, wyróżniająca się działaczka Polish American Heritage League. Oficjalne zakończenie przewidziano o godzinie 6 po południu.

Festiwal daje okazję do spróbowania świetnych polskich potraw, relaksu i pogaduszek ze znajomymi

najstarszej polskiej unii kredytowej na Wschodnim Wybrzeżu. W tym roku United Poles FCU obchodzić będzie 50-lecie działalności. Ma blisko 37 milionów dolarów w aktywach i ponad 2300 członków – głównie w stanie New Jersey, ale również w stanach Nowy Jork i Pensylwania. W prace związane z organizacją festiwalu Iwona Karpeta aktywnie zaangażowała się od momentu, kiedy objęła stanowisko CEO (dyrektora do spraw operacyjnych). Trzeba zaznaczyć, że Unia od dawna brała czynny udział i wspierała festiwal w Holmdel. Od kilku lat to właśnie United Po-

kańskiej kultury, ale przede wszystkim tym, co polskie, co nas łączy, co nam dodaje energii. No i można zachwycać się i być dumnym z przypominania i promowania polskich tradycji kulturalnych, obyczajowych, kulinarnych czy estetycznych. No bo jeśli się dobrze bawimy, chcielibyśmy, aby inni też się bawili, aby bliżej poznali naszą kulturę. Polish Heritage Festiwal to nie tylIWONY KARPETY DROGA DO HOLMDEL ko występujący artyści, smaczne polUrodziła się i wychowała w Olszskie potrawy i napoje, ale jeszcze coś tynie. Tam też, na Wydziale Zarząwięcej. Podczas festiwalu odbędzie dzania Akademii Rolniczo-Techsię prezentacja i wręczenie stypendiów nicznej, ukończyła studia o specjal(scholarships) studentom, którzy w ności zarządzanie przedsiębiorstwem drodze eliminacji spełnili wymagane kryteria poprzez swoją postawę obywatelską i osiągnięcia naukowe. Zorganizowane też będą zawody sportowe – turniej piłki nożnej. Oprócz tego odbędą się wybory małej miss (Little Miss), dziecięcy konkurs piosenki i wiele innych zabaw dla naszych maluchów. Wystąpią między innymi: zespół muzyczny Abba Girlz, Polsko-Amerykańska Grupa Taneczna “Maki” z Lakewood, NJ, Klaudia Alexandra Morelowska i DJ Bruce. Tylko my, żyjący i pracujący w USA, a przede wszystkim w stanie New Jersey, możemy zachować i wzmocnić te przepiękne tradycje corocznego polskiego festiwalu – przede wszystkim poprzez nasze uczestnictwo. Dzień festiwalu będzie dniem Dorota (Dottie) Maziarz-Sowchuk (z prawej) – przewodnicząca Polish American Heritage League i Jadwiga Heidi Kopala – przewodnicząca komitetu festi- pełnym miłych atrakcji, wesołych zabaw, ciekawych spotkań, a także okawalowego w roku 2012 zji do zaprezentowania naszej polskiej (obecnie jest to Uniwersytet Warmii les FCU sponsoruje atrakcje dla dzie- dumy i tradycji. I właśnie dlatego ważi Mazur w Olsztynie). Do Stanów ci na festiwalu oraz wspiera Antique ne jest, abyśmy licznie partycypowaZjednoczonych przyjechała w poło- Car Show. “Jesteśmy bardzo dumni, li w takich kulturalnych spotkaniach. wie lat 90. Prawie od razu zaczęła że możemy wspierać to wydarzenie pracę w United Poles Federal Cre- nie tylko finansowo, ale również na- PAHL – ORGANIZACJA, KTÓRA BUDUJE dit Union – najpierw jako pomoc biu- szą obecnością – cała Rada DyrektoNASZĄ TOŻSAMOŚĆ rowa, później kasjer, oficer pożycz- rów oraz personel Unii zawsze są obecPolish American Heritage League kowy, a po otwarciu oddziału w Lin- ni na festiwalu, często z całymi rodzi- (PAHL) jest organizacją niedochoden w 2000 roku awansowała na nami” – podkreśla Iwona Karpeta. dową, która zajmuje się przygotowastanowisko wicedyrektora wykoniem, organizacją i prowadzeniem conawczego. W międzyczasie ukończyPO PIERWSZE – BYĆ NA FESTIWALU... rocznego festiwalu. PAHL zapewnia ła studia na Rutgers University z dyPolish Heritage Festiwal jest wy- kontynuację festiwalu z roku na rok. plomem MBA z zakresu finansów. darzeniem, które przyciąga mnóstwo Ci, którzy są jej członkami i udzieOd blisko 9 lat jest dyrektorem wy- ludzi, nie tylko Polaków. Można tu- lają się w tej organizacji, w jej różkonawczym w United Poles FCU – taj napawać się elementami amery- nych podgrupach, są wolontariusza-

latach, nie odbędą się w tym roku. Jak widać, nic nie dzieje się po prostu, automatycznie, nawet jeśli chodzi o tradycje. Dla podtrzymania naszej pięknej tradycji, utrzymania i kontynuowania Polish Heritage Festival, musimy zachęcić naszych znajomych, nasze rodziny, abyśmy naprawdę w tym roku licznie stawili się i swoją obecnością i postawą dali świadectwo naszej przynależności. Na nas, Polakach i Amerykanach polskiego pochodzenia, spoczywa ciężar moralnej i politycznej odpowiedzialności za to, aby kontakty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską były stale utrzymywane, aby w międzyludzkich relacjach były zachowane: dobry duch, wzajemna życzliwość i uczciwa rywalizacja. Bo to buduje naszą siłę. Te dobre relacja i kultywowanie pięknych polskich tradycji ma znakomity wpływ na amerykańską opinię o Polsce, a także o Polakach. I właśnie dlatego powinniśmy pokazać naszą siłę i dumę poprzez liczny udział w tegorocznym festiwalu. Na pewno każdy uczestnik wyniesie z niego bardzo miłe wspomnienia oraz poczuje się dumny z faktu, że

ZDJĘCIA: JANUSZ M. SZLECHTA

dzień, w którym Polish American Heritage League oraz Garden State Cultural Center Fund organizują – już po raz 42. – Polish Heritage Festiwal, czyli Festiwal Polskiego Dziedzictwa. W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, festiwal będzie miał miejsce, niezależnie od pogody, na terenie PNC Bank Arts Center w Holmdel w stanie New Jersey.

i energię na organizowanie i przygotowanie bogatego programu. W minionych latach organizacja zademonstrowała wiele razy swój filantropijny charakter, udzielając finansowego wsparcia dla godnych i znaczących celów, jak na przykład: Polish American Congress Charitable Foundation, Pope John Paul II Monte Cassino Project, John Paul II Cultural Center Campaign, Orchard Lake Seminary, Garden State Arts Center Cultural Fund oraz Cultural Foundation w Clark, NJ. Od wielu lat jednym z głównych członków zarządu PAHL jest Dorota (Dottie) Maziarz-Sowchuk. Pani Dorota urodziła się w Trenton, NJ i przez całe swoje życie czynnie udziela się w wielu polskich oraz polsko-amerykańskich organizacjach. Powiedziała nam, że w pierwszej kolejności zaangażowała się w organizowanie Polish Heritage Festival, ponieważ jej brat Stanley H. Maziarz, polsko-amerykański aktywista, jako pierwszy Polak pracował na odpowiedzialnym stanowisku we władzach stanowych w Trenton, NJ. Odgrywał też główną rolę w organizowaniu pierwszego festi-

Co roku na pokazie samochodów – Car Show, organizowanym przez Krzysztofa Kołtuna i grupę przyjaciół – pojawiają się niesamowite auta

walu ponad 40 lat temu. Brat pani Doroty zmarł bardzo młodo, a ona podjęła się kontynuowania jego pracy. Ona także zajmowała pozycję wiceprezydenta do spraw polonijnych w oddziale KPA w stanie New Jersey. Dorota Sowchuk powiedziała nam, że szkocki i włoski festiwal, które odbywały się w Holmdel w ubiegłych

jest Polakiem. A to z kolei sprawi, że każdy z nas chętnie będzie wracał do tego miejsca w następnych latach, w towarzystwie członków rodziny i przyjaciół. ■ W INTERNECIE: Więcej o festiwalu na stronie internetowej: www.polfest.com

Zawsze podczas festiwalu można kupić polskie koszulki, czapki i inne gadżety


Dzień Dziecka

21 nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

Genialne dzieci i tajemnica ich geniuszu ■ Z pozoru nie różnią się od swo-

Victoria, jak wiele dziewczynek w jej wieku, uwielbia pływać i słuchać muzyki. W przyszłości chciałaby zostać weterynarzem. Jest jest jedna rzecz, która z pewnością odróżnia ją od rówieśników. Iloraz inteligencji dziewczynki wynosi 162 punkty, to więcej niż u Alberta Einsteina czy Stevena Hawkinga. Dla porównania, wspomniani posiadają IQ 160, Zygmunt Freud miał 156, Madonna i Hilary Clinton – 140. Przeciętny wynik w społeczeństwie to 100. Mądrzejsza od Kieron Williamson – 9-letni genialny malarz 2-letnia Elsie jest najmłodszą członkinią Mensy nich wszystkich 13-letnia Brytyjka została członkinią Mensy, prestiżowej zmieniło się w czasie rodzinnych wa- mięć wszystkie indeksy wielotomo- który kiedykolwiek usłyszał. Ale ujawni, ani czy objawiony geniusz organizacji skupiającej najbardziej in- kacji w 2008 roku. Chłopiec, zain- wej encyklopedii. Do dziś przeczy- choć dziś ma przeszło 50 lat, na- naszych małych bohaterów, mimo pospirowany widokiem łódek, zaczął tał i pamięta 12 tysięcy książek. Zna dal mieszka z ojcem, który codzien- kładanych w nich nadziei, będzie im teligentnych ludzi na świecie. Victoria nie jest jednak najmłod- je rysować. I to jak! Dziewięciola- numerację wszystkich dróg Stanów nie musi go ubrać, umyć i wszę- towarzyszył do końca życia. szą członkinią Mensy. Ten tytuł na- tek sprzedaje swoje obrazy za setki Zjednoczonych. Ma absolutny słuch dzie mu towarzyszyć. Nie wiadomo ani kiedy się on muzyczny i pamięta każdy utwór, leży do dwuletniej Elsie Tan Roberts. tysięcy funtów. OPR. AT Stephen Wiltshire z Londynu zaMieszkająca w Wielkiej Brytanii dziewczynka ma korzenie angielskie, czął mówić w wieku 5 lat. Mając 11 Wszystkim dzieciom, i tym wybitnie zdolnym, i tym mniej, jak również tym sprytnym i pomysłowym, a także nieśmiamalezyjskie, chińskie oraz nigeryj- lat odbył podróż śmigłowcem. Po jej łym i niezaradnym, a nawet niesfornym i przekornym życzymy z okazji ich święta wszystkiego najlepszego, a przede skie i znajduje się w niewielkiej gru- zakończeniu odtworzył, z zachowa- wszystkim, aby ich dzieciństwo było szczęśliwe i trwało jak najdłużej. pie 0,2 proc. najinteligentniejszych niem szczegółów, widok Londynu z dzieci w swoim wieku. Z pamięci wy- lotu ptaka. Równie znakomicie po- REKLAMA mienia 35 światowych stolic, rozróż- radził sobie z przeniesieniem na pięnia trzy typy trójkąta. Jej iloraz in- ciometrową papierową płachtę panoteligencji wynosi 156. Pierwsze sło- ramy Rzymu, po zaledwie 45-minuwo wypowiedziała w wieku zaledwie towym przelocie nad Wiecznym pięciu miesięcy, a pierwsze kroki po- Miastem. Stephen ma przydomek stawiła mając osiem i pół miesiąca. "żywa kamera". Skąd bierze się geniusz? Trudno Jej rówieśniczka Lavinia Ramirez zbiegiem okoliczności także miesz- odpowiedzieć na to pytanie, skoro nie ka w Wielkiej Brytanii. Miała dwa lat- wiedzą tego nawet zajmujący się tą www.huashenamerica.com ka i krótkie blond loczki kręcące się dziedziną naukowcy. Stawiają jedwokół skroni, kiedy rodzice posłali nak na wybryk natury. Wiemy natomiast z histoją na lekcje fortepianu. Po Wracamy do zdrowia z pomocą natury. Unikalna biorezonansowa produkcja rii, że osobom uznawasześciu tygodniach zagrała stworzona w/g starożytnej chinskiej medycyny i współczesnej nanotechnym za największych geswój pierwszy koncert. Po nologii. Rezonans z napylonych roślin skutecznie likwiduje ból i regeneruje niuszy wszech czasów za wykonaniu interpretacji nasz organizm. mło du du żo bra ko wa ło, by "Mary had a Little Lamb" Skąd bierze się nazwać je choćby miernyMozarta, światowi ekspergeniusz? mi. ci ogłosili ją najmłodszą C U K R Z Y C A jest przewleklą chorobą metaboliczną, której podstawowym objawem jest Naukowcy Wspomniany Albert Eingwiazdą fortepianu. Podpodwyższony poziom cukru (glukozy) we krwi. Rozróżniamy trzy typy cukrzycy: 1-szy objawia się stein to przypadek podobczas gry dziewczynka muuważają, że to zniszczeniem komórek beta trzustki, które odpowiadają za produkcję i wydzielanie insuliny (dzieci, ny do Stephena z Londynu. si się uporać z kilkoma trudludzie młodzi). 2-gi to oporność na działanie insuliny.Towarzyszy mu otylość, nadciśnienie tętnicze wy bryk na tu ry. Podobnie jak on, nie mónościami: jej ręce są jesz(występuje u ludzi w średnim wieku i starszych). Skutki cukrzycy to zmiany zwyrodnieniowe nerek, wił do 3. roku życia, jako cze bardzo malutkie, a palce krwawienia do gałek ocznych, zwężenie naczyń krwionośnych, choroby serca a nawet udar mózgu. 7-latek z trudem się uczył ledwo mogą objąć kilka klaCzesto cukrzycy mają wzmożone pragnienie, czują zmeczenie, senność, nudności, zaburzenia i miał złe stopnie z matewiszy naraz. widzenia, u kobiet infekcje pochwy, zatrzymanie miesiączki, u meżczyzn impotencja. Jej "koleżanka" z branży muzycz- matyki, a jego nauczyciel określił go nej 9-letnia Holenderka Amira Wil- jako "umysłowo opóźnionego, zagulighagen w ubiegłym roku wykona- bionego w swoich głupich marzeZ pomoca cierpiącym na cukrzycę przychodzą produkty HuaShen: ła w programie "Holland's Got Ta- niach". - Opaska na oczy - Kubek nanotechnologiczny Nauczyciele Tomasza Edisona lent" arię "O mio babbino caro" z pomocna przy opery "Gianni Schicchi" Pucciniego. uważali go za niewyuczalnego, co jest do strukturyzowania wody. Jej sopran o słodkiej barwie nie ustę- jednym z najlżejszych epitetów, japroblemach ze Woda strukturyzowana pował siłą głosom największych kim go obdarzano jako dziecko, a wzrokiem, zaćmie, oczyszcza organizm z wszelgwiazd światowych scen operowych. tymczasem Edison okazał się jednym katarakcie, łzawieniu, kich zanieczyszczeń i z cukru Jurorzy padli na kolana. Amira pro- z najbardziej znanych i twórczych krótkowzroczności. nagromadzonego w komórkgram wygrała. W tym roku wydała wynalazców świata. ach , wzrasta nasza odporność. Ludwig van Beethoven swoją swoją pierwszą płytę, a część pochodzących z niej zysków przeznaczy- edukację matematyczną zakończył na ła na sfinansowanie budowy placu dodawaniu, a jeden z jego nauczy- Pas lub majtki z pasem normalizują prace trzustki, wątroby, majtki z pasem zabaw w Afryce Południowej. Mło- cieli orzekł, że jako kompozytor jest dodatkowo regulują poziom hormonów, przeciwdziałają cukrzycy przyspieszając da śpiewaczka i filantropka uprawia beznadziejny. wydalanie cukru i zmniejszając zapotrzebowanie na insulinę. Niecodzienne talenty to często także lekkoatletykę, w której również osoby obciążone autyzmem lub jeosiąga świetne wyniki. A jakie talenty mają młodzi pano- go łagodniejszą odmianą, zespołem Zapraszamy w godzinach: 10.00-18.00,1684 E18St. Brooklyn, wie? Kieron Williamson był zwyczaj- Aspergera. Wiąże się on z brakiem i w sobotę w godzinach11.00-15.00 do Markowej apteki na Manhattan Ave nym dzieckiem: uwielbiał bawić się umiejętności społecznych i niepona świeżym powietrzu, taplać się w radnością życiową. Kim Peak z Salt tel: 718 - 551 78 77, 347-645 2838 błocie i zbierać patyki. Wszystko Lake City jako 4-latek znał na pa-

HUASHEN NASZ DOMOWY DOKTOR

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

ich rówieśników. Ale w ich dziecięcych ciałkach tkwi nadzieja i przyszłość jutrzejszego świata. Mowa o dzieciach-geniuszach.


22

Polacy w USA

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

Co dalej z Polskim Domem Narodowym na Maspeth?  W tym roku przypada 80. rocznica jego istnienia. Niestety, hucz-

Wojtek Maślanka

Obecny prezes wierzy jednak, e uda mu si nawiza wspóprac z jak organizacj, która mogaby oywi podupad instytucj i jednoczenie zachca wszystkich do rozmów. Mieszkacy Maspeth, a zwaszcza posiadacze akcji Polskiego Domu Narodowego, zaniepokojeni s losami obiektu zamknitego pod koniec 2009 roku przez obecnego prezesa Andrzeja Barnowskiego i zarazem posiadacza wikszociowego pakietu akcji, który postanowi wstrzyma dziaalno Polskiego Domu Narodowego na Maspeth gównie ze wzgldu na jego nierentowno i straty, jakie generowa. W dwupitrowym budynku, mieszczcym si na rogu 56 Road i 64 Street, jeszcze kilka lat temu organizowano zarówno imprezy kulturalno-spoeczne, jak i zwizane z uroczystociami rodzinnymi, np. chrzty, komunie, wesela itp. W przeszoci przez ponad 60 lat odbyway si tam take m.in. zebrania weteranów armii polskiej zrzeszonych w Placówce 123 SWAP. W lokalu tym znajdoway si trzy sale bankietowe (jedna na okoo 50, druga na 150, a trzecia na okoo 260 osób), na kadym pitrze byy oddzielne bary oraz kuchnie, w których zatrudniona bya obsuga.

ni, zrobi nowe posadzki oraz podreperowa parkiety. Maymi krokami staralimy si doprowadzi budynek do jak najlepszej kondycji. Robilimy remonty, w miar zarobionych pienidzy, oraz spacalimy zacignity kredyt do banku – wyjania Maks. – Nawet za swojej kadencji zwróciem 200 tysicy dolarów z pómilionowego kredytu wzitego przez moich poprzedników” – dodaje byy prezes Polskiego Domu Narodowego. Ryszard Maks podkreli, e sytuacja w domu kultury drastycznie zmienia si po wyborze nowych wadz lokalu, podobn opini ma take wielu innych akcjonariuszy oraz mieszkaców Maspeth.

FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

ne obchody w związku z jubileuszem na pewno się nie odbędą, ponieważ lokal nie działa od prawie pięciu lat, a jego siedziba niszczeje. Polski Dom Narodowy na Maspeth, funkcjonujący także pod angielską nazwą jako Polish National Hall, został wybudowany w 1934 roku i miał służyć – zgodnie z planami założycieli – jako miejsce promocji i kultywowania polskiego dziedzictwa narodowego.

Polski Dom Narodowy na Maspeth znajduje się na rogu 56 Road i 64 Street; został zamknięty w 2009 roku

ty i zniszczony Dom Narodowy” – stwierdzia jedna z mieszkanek Maspeth. Z nieoficjalnych informacji wynika take, e pustostan by jedn z przyczyn, dla których gówna tablica informujca o “Pope John Paul II Way” stana na rogu 56 Road i 61 Street, a nie na 56 Road i 64 Street, w miejscu, w którym papieska droga si rozpoczyna. W zwizku z tym, e od kilu lat w lokalu nic si nie dzieje, osoby posiadajce akcje zaczy mie obawy dotyczce przyszoci Polskiego Domu Narodowego, a nawet budynku, w którym si znajduje. Pojawiy si take plotki o tym, e nowy prezes – który jest wikszociowym udziaowcem, a nawet spaci zacignity pod jego zastaw kredyt – chce zamieni go na kondominia. Inne plotki mówi o tym, e obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy budynek mieszkalny, lub e zostanie doprowadzony do bankructwa i sprzedany w rce nowego nabywcy

stytucji jest fatalna. Utrzymuj ten obiekt ju od duszego czasu i ponosz wszelkie koszty zwizane z jego obcieniami” – podkrela biznesmen. Obecny prezes Polskiego Domu Narodowego z wasnej kieszeni spaci zacignity kredyt hipoteczny, dziki czemu – jak uwaa – uratowa budynek przed konfiskat przez bank. Cay czas pokrywa take wszelkie koszty zwizane z podatkiem (30 tys. rocznie) oraz wszelkimi mediami itp.. Polski Dom Narodowy na Maspeth pod nowym zarzdem dziaa – jak wyjania Andrzej Barnowski – 3,5 roku i zarabia wicej ni za poprzedników, ale i tak byo to za mao, aby go utrzyma. “Koszty utrzymania KOŃCOWE LATA DZIAŁALNOŚCI lokalu s duo wiksze od moliwoJednym z ostatnich prezesów kieci jego utrzymania, tym bardziej e rujcych dziaajc instytucj by Ryprowadzenie dziaalnoci gospodarszard Maks, znany dziaacz wród Poczej z prawdziwego zdarzenia jest lonii zamieszkaej na Maspeth, który tam mocno utrudnione ze wzgldu piastowa to stanowisko przez okoo na rezydencyjny charakter okolicy, w dwa lata, poczwszy od 2006 roku. W której si znajduje – wyjania Barrozmowie z “Nowym Dziennikiem” nowski. – W tym miejscu istnieje wiestwierdzi, e mimo wielu trudnoci WYJAŚNIENIA le ogranicze, jak chociaby absoPolski Dom Narodowy dziaa dla doI SZARA RZECZYWISTOŚĆ lutna cisza od godziny 11 w nocy. Nie bra okolicznej Polonii i spenia swoOBAWY I PLOTKI Jednak wszystkie te plotki prezes ma take wielu rónych pozwole je zadanie zwizane z promocj polStanem budynku martwi si take Andrzej Barnowski dementuje jednym zwizanych z organizowaniem imskiej kultury. “Dom Narodowy funk- okoliczni mieszkacy. “Mamy teraz ta- zdaniem. “Gdybym to chcia zrobi, prez, a brak parkingu powoduje, e cjonowa cakiem niele, dziki k pikn alej powicon naszemu to dawno bym tego dokona – stwier- ludzie nie maj gdzie pozostawi zarobionym pienidzom udao nam si papieowi – “Pope John Paul II Way” dzi w rozmowie z “Nowym Dzien- swoich samochodów. Przy obecnym wyremontowa azienki, biuro, kuch- – i tak szpeci j opuszczony, zaroni- nikiem”. – Sytuacja finansowa tej in- statusie firmy dziaajcej w rejonie REKLAMA

NOWY ZARZĄD, NOWE CZASY, NOWE REGUŁY “W 2008 roku, na podstawie liuczby posiadanych akcji, zosta wybrany nowy zarzd, a na prezesa powoano Andrzeja Barnowskiego, biznesmena z Greenpointu, który wykupi od ludzi okoo 2500 akcji” – opowiada Maks. Wraz z pojawieniem si nowej wadzy, jak twierdz niektórzy akcjonariusze, nastay cikie czasy dla Polskiego Domu Narodowego. Z ich relacji wynika, e ceny wynajcia lokalu poszy w gór, co byo bezporedni przyczyn spadku zainteresowania wród klientów. “Prezes Barnowski nie organizowa adnych zebra z akcjonariuszami, a w kocu cakowicie zamkn Polski Dom Narodowy” – wyjania Maks. “Niestety, nieuywany budynek coraz bardziej niszczeje, dwa lata temu w okresie zimowym popkay na pitrze rury i prawie przez miesic laa si woda” – opowiada byy prezes Domu Narodowego.

mieszkalnym, wszelkie imprezy mog by organizowane tylko dla jej czonków, udziaowców, wic nie mona robi nic dla ludzi z zewntrz” – wylicza obecny prezes Polskiego Domu Narodowego, który podkrela take, e uywanie takiego okrelenia w stosunku do tego lokalu jest naduyciem, poniewa nie posiada on statusu non-profit i jest w peni prywatnym biznesem, którego wacicielami s posiadacze akcji. STATUS I STAN POLSKIEGO DOMU NARODOWEGO “To nigdy nie by dom kultury czy organizacja o charakterze niekomercyjnym. Od zawsze jest to prywatna korporacja, któr kto nazwa Domem Narodowym. W dodatku nikt nigdy nie zaatwi dla tej instytucji adnych ulg i zwolnie podatkowych przysugujcych organizacjom non-profit” – podkrela Barnowski. Poza tym budynek istniejcy od 1934 roku, w dodatku niemodernizowany przez tyle lat, wymaga kosztownego remontu. Równie w ostatnim czasie – jak twierdzi biznesmen – zmianie ulego wiele przepisów budowlanych, w zwizku z czym, eby prowadzi dziaalno kateringowo-bankietow konieczne jest zamontowanie wind, zdobycie nowych pozwole itp. “Na


23 nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

PRÓBY NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Prezes Polskiego Domu cigle jednak wierzy, e w lokalu tym uda si jeszcze zorganizowa co, co bdzie suyo Polonii, i jak podkreli, otwarty jest na róne propozycje dotyczce wykorzystania przestrzeni w tym obiekcie. Chtnie nawie wspóprac z jak polonijn instytucj, która byaby skonna dziaa w tym obiekcie. “Rozmawiaem w tej sprawie m.in. z zarzdem Instytutu Józefa Pisudskiego, który musi si wyprowadzi z pomieszcze zajmowanych na Manhattanie i, niestety, ludzie ci nie byli zainteresowani przeprowadzk w to miejsce – wyjania Barnowski. – Rozmawiaem take z dyrekcj polskiej szkoy na Maspeth i proponowaem, ebymy wspólnie co zrobili, ale w tym przypadku równie nie byo zainteresowania moj propozycj” – dodaje. Wikszociowy udziaowiec Polskiego Domu na Maspeth zdradzi, e odkupi od wielu osób akcje, poniewa chcia uratowa upadajc instytucj, jednak po dokadnej analizie jej moliwoci, sytuacji finansowej oraz próbie kontynuowania podobnej dziaalnoci, jaka bya tam prowadzona wczeniej, doszed do wniosku, e jest to nieopacalne. Obecnie szuka nowych pomysów oraz organizacji, z którymi mógby wykorzysta jak najlepiej ten lokal w warunkach, w jakich jest usytuowany i na jakie zezwalaj obecne przepisy. “To bya instytucja, któr chciaem uratowa, nawet spaciem kredyty zacignite przez moich poprzedników, z których wypacali sobie pensje oraz spacali wczeniejsze poyczki. W chwili, gdy wchodziem w posiadanie akcji, nie wiedziaem o wielu rzeczach i problemach zwizanych z tym lokalem. Podejrzewam, e gdybym tego nie zrobi, to bank ju dawno zabraby ten budynek na licytacj, poniewa niespacana poyczka bya wzita pod zastaw nieruchomoci” – wyjania Andrzej Barnowski, który jednoczenie zachca polonijne instytucje do kooperacji. “Jestem otwarty na rozmowy dotyczce nawizania jakiej wspópracy. Wiem, e nie jest to atwe, poniewa sam wykonaem wiele telefonów i przeprowadziem rozmowy ze wszystkimi organizacjami, które moim zdaniem mogyby tam zaistnie. Jestem nawet skonny odsprzeda swoje udziay, po kosztach jakie poniosem, ale tylko dla organizacji, która bdzie tam chciaa prowadzi dziaalno na rzecz Polonii, a nie np. przerobi obiekt na kondominia, czego sam nie zamierzaem i nie zamierzam robi” – podkrela prezes Polskiego Domu na Maspeth. 

Dzieci mają wstęp za darmo!

Amerykańska premiera filmu "Gabriel"  W niedzielę, 1 czerwca, o godzinie 15:00 w Ritz Theatre w Eli-

zabeth, NJ, odbędzie się jedyny pokaz filmu familijnego Mikołaja Haremskiego zatytułowanego “Gabriel”. Film sprowadziła do USA Fundacja Polonia for Kids, która z okazji Dnia Dziecka funduje wszystkim dzieciom do lat 15 darmowe bilety. re – dziki porednictwu Weroniki Kot – entuzjastycznie podeszo do tematu. Pokaz ten bdzie jedynym seansem “Gabriela” w USA, dlatego te z pewnoci warto tego dnia zabra swoje pociechy do Elizabeth. Czciowym sponsorem akcji jest Polish Slavic Federal Credit Union. Bilety dla osób powyej 15. roku ycia (dzieci wchodz za darmo) mona zakupi m.in. w Viva Dance Studio w Trenton, NJ, Polka Deli w Filadelfii, agencji Universal w Linden, NJ, RAMPA Millennium na Greenpoincie, Boczniewicz Travel w Clifton, NJ, i Classic Travel w Wallington, NJ. Wejciówki dostpne s take przez internet: http://sonyticket.com/index2.html. Kontakt do organizatorów i informacje pod numerem telefonu: 609577-5312 (Violeta) i 201-878-7990 (Tomek), email: polonia4kids@gmail.com, www.poloniaforkids.org oraz www.facebook.com/PoloniaForKids Zwiastun filmu mona obejrze tutaj: https://www.facebook.com/photo.php?v=10152407954944564. 

“Gabriel” to polski film familijno-przygodowy w reyserii Mikoaja Haremskiego. Opowiada o dwunastoletnim Tomku (Jan Rotowski), który mieszka z dziadkami i którego pasj s wycigi na go-kartach. Pewnego dnia postanawia wyruszy w wiat, aby odnale swojego ojca (Zbigniew Zamachowski). W tej penej tarapatów i kopotów wyprawie towarzyszy mu tajemniczy Gabriel (Natan Czyewski). Premiera “Gabriela” w Polsce odbya si 11 kwietnia 2014 roku. Wczeniej film, który polecany jest dla widzów w wieku od 7 lat w gór, pokazywany by na kilku festiwalach, gdzie zdoby kilka laurów: Nagrod Publicznoci na Midzynarodowym Festiwalu Filmowym 2014 w Green Bay, za najlepsze zdjcia na Malibu 2013 oraz Nagrod Specjaln Jury na Midzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci w Schlingel w 2013. Filmowy seans w Dzie Dziecka w Ritz Theatre w Elizabeth odbdzie si dziki uprzejmoci studia produkcji filmowej Anima-Pol z odzi, któ-

Jan Rotowski i Zbigniew Zamachowski w filmie “Gabriel”

FOTO: ARCHIWUM

pierwszym pitrze s tak zniszczone i uszkodzone przsa, e trzeba je wymieni, to s bardzo powane koszty, bowiem lokal wymaga generalnego remontu” – twierdzi prezes, który jednoczenie zwraca uwag, e pozostali udziaowcy nie interesuj si zbytnio stanem budynku. “Proponowaem, eby wszyscy akcjonariusze wpacili okrelon kwot pienidzy, adekwatn do liczby posiadanych udziaów, i niestety na kilka tysicy akcji pomys poparo tylko sze osób” – zdradza Barnowski, który w ten sposób chcia zebra pienidze na kosztowny remont i oywienie dziaalnoci w lokalu.

Polonia for Kids (P4K) – to charytatywna organizacja, która od 2012 roku pomaga polskim i polonijnym dzieciom. W październiku 2012 z wielkim rozmachem zorganizowała Polski Dzień na Red Bull Arena, który przyciągnął 1200 Polaków na mecz MLS w Harrison, NJ. Zebrane środki zostały rozdysponowane pomiędzy dwóch chorych chłopców: Marcinka i Antosia. Później organizacja pomagała Adasiowi Aftyce, ufundowała książki i stypendium dla uczniów Polskiej Szkoły w Bridgeport, CT oraz przeprowadziła akcję “Oddaj ciucha dla malucha”, której beneficjentami były dzieci z domu dla samotnych matek w Ścinawie. Obecnie trwa kolejna edycja fundraisingowej akcji “Wesprzyj Polonię for Kids, bo wszystkie dzieci nasze są!”, w którą włączyła się spora liczba polonijnych sklepów w New Jersey, Pensylwanii i Connecticut.

REKLAMA

ALBATROSS TRAVEL INC.

Wakacje dla każdego - Karaiby - Hawaje - Meksyk - Europa

WYCIECZKI PO AMERYCE

MASPETH

DENTYSTKA

DR. EL˚BIETA KOPACZ

Niagara • Boston, Floryda • Waszyngton

Wszechstronna opieka dentystyczna. Implanty, wybielanie z´bów, mostki, protezy, etc.

BILETY DO POLSKI

65-48 Grand Ave. tel. 718.326.8982 Dojazd autobusami: Q18,Q58,Q59,Q67

KWIECIEŃ/MAJ JUŻ OD $ 850.00 LIPIEC/SIERPIEŃ JUŻ OD $ 1,020.00

MEKSYK, PERU, ARGENTYNA z polskim przewodnikiem

Ubezpieczenie podróży: TravelSafe PACZKI do Polski - SZYBKO I TANIO

74 Nassau Ave., Brooklyn, N.Y. 11222 Tel. 718.383.7211 718.383.0083 Fax. 718.349.1767

www.albatravel.com E-mail: albatravel@aol.com

STAWIANE NA WSZELKIE SCHORZENIA

DZWOŃ ABY UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ

P. E. LEBOVITS, M.D., P.C. M. PALIWODA, RPA-C S P E C JAL L I S T A C HO O RÓ B S KÓRNYC C H I WE E NE E RYC C ZNYC CH OPERACJE SKÓRY LASEREM • ZABIEGI KOSMETYCZNE Medicare i większość innych ubezpieczeń akceptowane.

200 W. 58 Street (róg 7 Ave.) MANHATTAN

158 Noble st. (róg Manhattan Ave.) GREENPOINT

212.757.7010 (mówimy po polsku)

laserowe usuwanie włosów, botox, wypełnianie zmarszczek, glycolic acid peels. Metro Manhattan: A, AA, D, B, CC i 1 do 59 St. (Columbus Circle) lub N, R do 57 St.

Dogodne godziny przyjęć, również rano, wieczorem i w soboty.

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910

NOWO OTWATY

STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd.

W GARFIELD

Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

ORÓB OCZYSZCZAJĄC CAŁE CIAŁO POZBYWASZ SIĘ CHORÓB • TERAPIA ODMŁADZAJĄCA TWARZ • PIJAWKI POCHODZĄ Z HODOWLI OWLI • UŻYWANE JEDNORAZOWO

G A B I N E T

DERMATOLOG

tel.

Akceptujemy wszystkie karty kredytowe

PIJAWKI GABINETY NA GREENPOINCIE W CONNECTICUT I NEW JERSEY

N O W O C Z E S N Y

GABINET

(646)) 460-4212 460 4212

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222


24

Felieton

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

Teren nieogrodzony

Starsza za doros uwaa si od chwili ukoczenia przedszkola. Sprawne operowanie hamulcami i kontrola spontanicznoci s jej drug natur. Od urodzenia. S te – wiem to, bo jestem jej matk – jej wasnym sposobem na obron przed dorosym wiatem, za którym wcale w istocie nie tskni. Zakada jednak, e stwarzanie odpowiednich pozorów w jaki sposób uatwi jej jego os- i przy Dwa dni temu przy śniadaniu swajanie. po twarzy Młodszej niezapowieTradycyjnie kupiam na Dzie Dziecka lody. Nigdy za nimi nie przedzianie i bez przyczyny zaczęły padaam, nawet w dziecistwie, ale płynąć łzy. Spojrzałam znad dewiem doskonale, e mao jest na wieski do krojenia, gdzie jedną ręką cie potraw równie egalitaryzujcych, co lody. Pies z kotem, a ndzarz szykowałam dla obu córek druz bogaczem dogadaj si przy lodach gie śniadania do szkoły, drugą rozjak najlepsi znajomi. Kto wie, czy to na przykad nie lody wanie stay ładowywałam zmywarkę, a o za sukcesem sawetnego króla Datrzeciej i czwartej marzyłam, riusza z Persji, który zapanowa swego czasu nad 45% ziemskiej popujak co rano, bo wtedy szybciej znalacji? Jeli lody byy perskim wynalazłyby się wszystkie zguby i nie lazkiem, moe rozjemcze rozmowy przy lodach te? wybiegalibyśmy z domu znów jePrzy lodach doroli te zmieniadynie “na styk”. j si w dzieci i bywa atwiej porozumie si w tych najtrudniejszych mieniem, ma teraz komplet z naszyj- dugich trzech minutach Modsza da- wcignicie ez nosem –... dojrzaa! Nie podobaa mi si ta logika wca- sprawach: odnonie wiodcych na nikiem, który otrzymaa na Gwiazd- a si przekona do zwierze i wyEliza Sarnacka-Mahoney k. Ani piercionek, ani naszyjnik nie jawia, e... nie chce dorasta. Nie le. Nie podobaa mi si koleanka. Nic manowce stereotypów, bdnych doWziam gboki oddech, bo czuam, pochodz ze sklepu jubilerskiego, ale chce i do pitej klasy, bo to ju naj- mi si nie podobao, najmniej odkry- mniema i niezdrowych przesdów e bd musiaa dokona rewizji mo- uznaam, e s dobrym materiaem starsza klasa w podstawówce. Nie po- cie córki, e ju jej nie przystoi cie- na temat czym doroso i dojrzadoba jej si, e musi si “kontrolo- kawo wiata, swobodne zadawa- o jest, a czym na pewno nie. ajego wczeniejszego rodzicielskiego do treningu odpowiedzialnoci. Modsza podniosa na mnie mo- wa”, bo gdy ostatnio rzucia pod- nie pyta, dociekanie. Dojrzao po- twiej jest zmniejszy dystans mipostanowienia. – Dalej nie pozwalam ci zaoy kre oczy i przez zacinite zby czas przerwy, ot tak, jak ma to w strzegana przez pryzmat hamulców dzy dziecistwem a dorosoci, ten dystans czasem straszy dzieci najpiercionka na palec i i tak do szko- (szczk ora z pola walki wewntrz- zwyczaju, ze swej czystej, organicz- i ogranicze. Tego samego dnia Starsza osuna bardziej. Przy lodach atwiej jest si y. Ale jeli naprawd to dla ciebie nej, jaka si w niej toczya, byo nie- nej, dziecicej ciekawoci: czy kto wie, jakie odgosy wydaj lisy?, to si na siedzenie w aucie ciko jak pa- nam, dorosym, umiechn do natakie wane, eby pokaza go kole- mal sycha) odrzeka: – Nie, nic. Wszystko w porzdku. koleanka prychna, e pytania w rowóz, pomruk te wydaa nieludzki. szego dorosego wiata i wysa do ankom, to nawlecz go na acuszek – Najstarsze klasy miay dzi dzieci mocny, jasny sygna: doroTo byo bardzo nowe dowiadcze- takim stylu zadaj tylko mae dziei powie na szyi. Szanse, e go zgubisz zmalej kilkakrotnie. Cho pa- nie. Dotd zy Modszej zawsze by- ci. Jak si jest starszym, to si wie. ostatni dzie szkoy. Jak wypady na se ycie jest przede wszystkim tym, – A ona wiedziaa? – schowaam korytarz i zaczy si drze, to my- czym chcecie, by byo. Ono naprawy prologiem przed szczegóow limitaj, ryzyko wci bdzie. rce do kieszeni, bo zaczy mi lata. laam w pierwszej chwili, e gdzie d bdzie zalee tylko od was. A Modsza dostaa na urodziny pier- st skarg i zaale do wiata. – Nie – chlipna Modsza. – Ale do- si pali. Zazdroszcz im... chyba – do tego macie nas, którzy bdzieRzuciam desk i zmywark. Po cionek ze swoim urodzinowym kadaa, e dojrzay czowiek jak czego opara gow o szyb i przymkna my wam o tym przypomina, jak REKLAMA tylko dugo damy rad. Wic gonie wie, to si po prostu nie pyta. To powieki. W przeciwiestwie do Modszej, wa do góry!  ja nie chc by... – chwila przerwy na FOTO: ARCHIWUM

Lody

www.telelingo.com

Lekcje języków i muzyki w internecie na żywo!

REKLAMA

Ucz się inaczej szybko, z łatwością, indywidualnie z ekspertami z całego świata

Angielski

Polski

Hiszpański

Włoski

Chiński

Niemiecki

Pianino

Gitara

Flet

Saksofon

Wstępne Lekcje Gratis support@telelingo.net, tel: (914) 302-6572

J O S E P H

IW A N I C K I,

M . D. GINEKOLOG - POŁOŻNIK St. Luke’s-Roosevelt Hospital Centre, Lenox Hill Hospital

LEKARZ MÓWI PO POLSKU

• Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka • Chirurgia ginekologiczna • Testy ciążowe • Colposcopia, leep • Badania ultrasonograficzne • Zabiegi diagnostyczne w gabinecie

Manhattan, 159 E. 74 Str., NY 10021 (wtorki) Brooklyn, 2187 Ocean Ave. (poniedziałki, środy, piątki i soboty)

212.717.0606 718.627.6111


25 nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

Jak to historia kołem się toczy... sadnoci obu wypowiedzi, interesu-

ranie wida nagonk na dziewczy-

 Był sierpień 2010 roku, Gdy- je mnie tylko sam fakt podwójnej n. Niewolnik wystpi przeciwko

swojemu panu – to rzecz niebywamoralnoci czwartej wadzy... Interesujce jest te, dlaczego tak a! Jak moga, i jak miaa?! Donald wytrawny polityk, trywialnie mó- Tusk nie jest chyba a tak naiwny, wic, zapomnia jzyka w gbie i aby sdzi, e tylko jedna Marysia uciek... Kilka dni trwao, zanim pre- w Polsce jest wyrazicielk takich pomier doszed do siebie i, zapewne gldów? Na pewno s tacy, którzy po wielu konsultacjach ze specjali- s bardzo zadowoleni, ale co bdzie, jak braknie czersta mi naj wy sze go wonego sukna do szcze bla, po sta no wi Nie oceniam zasadności podziau? Moe w wróci do Gorzowa i obu wypowiedzi, kocu warto zrozatrze niemie ostatnie bi co, co sprawi, wraenie. Tym razem interesuje mnie e ludzie zaczn spotkanie z licealistami tylko sam fakt myle o obecnie odbyo si za zamknipodwójnej moralności rzdzcym obozie tymi drzwiami, tak by Beata Wermińska jako o tych, którzy dziennikarskie kamery czwartej władzy... ro bi co dla “ Co my sobie wywalczylimy po 30 i goniki nie pochwywszystkich, a nie latach. Gwizdy?” – mówia. Ostro ciy kolejnego blamau. zaatakowaa Jarosawa Kaczyskie- Niestety, mleko znów si rozlao. tylko dla siebie? Co mi si wydago: “Krew mnie tutaj janista zale- Gdy premier próbowa wrczy je, e pytania zadane przez papry- Maria Sokołowska, słynna licealistka z Gorzowa wa, bo przecie obraa tu nas kwiaty otrzymane od uczniów lice- karza “Jak y, panie premierze?” i wszystkich. Panie prezesie, bardzo alistce Marysi, ta po raz kolejny po- licealistki Marysi “Dlaczego udaje REKLAMA pana prosz, eby pan nie buntowa wiedziaa: “Kwiatów od zdrajcy nie pan patriot, a jest zdrajc Polski?” na zawsze bd kojarzone z premieludzi przeciwko sobie. Ja panu bar- przyjmuj”. Bezporednio i odwaga jest god- rostwem Tuska... tak jak Millerowe: dzo wspóczuj, ale prosz wspóczu innym i da im normalnie y!”. na podziwu, nie wiem, jakie bd “Prawdziwego mczyzn poznajeTo wystpienie bardzo, ale to bar- dalsze losy modej licealistki, ale wy- my po tym, jak koczy...”.  dzo spodobao si mediom, a pani REKLAMA Henryka zacza robi karier niczym celebrytka, o co, jak sdz, wcale jej nie chodzio. Jej przemówienie stao si goniejsze i przez redaktorów wielu stacji wyej oceniane pod wzgldem odwagi ni historyczne zatrzymanie tramwaju! Dumny by te sam Donald Tusk i o dzielnej pani Krzywonos nie zapomnia – w minionych wyborach zaproponowa jej bardzo dobre miejsce na licie swojej partii. Niewane, czy zgadzam si z wypowiedzi synnej motorniczej, czy te nie – podziwiaam j za odwag. Sia i mówienie tego, co tak naprawd myli, a nie tego co wypada, niewtpliwie przynioso popularno i przychylno mediów Henryce Krzywonos. Zupenie inaczej stao si w przypadku siedem¸adne z´by = ∏adny uÊmiec h nastoletniej licealistki z Gorzowa Wielkopolskiego. Dziewczyna ta • Implanty i miniimplanty • Bia∏e wype∏nienia 375 Jay St., Brooklyn, NY 11201 718-243-0100 podczas spotkania przedwyborcze• Profilaktyka • Wybielanie z´bów 37 Murray St., New York, NY 10007 go zadaa pan premierowi pytanie: • Laminaty porcelanowe • Leczenie kana∏owe “Dlaczego udaje pan patriot, a jest • Ortodoncja • Korony i mostki • Protezy • Zabiegi chirurgiczne • Cyfrowy Rentgen zdrajc Polski?”. To, co nastolatka 1120 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235 • Programy edukacyjne • Nowoczesny sprz´t powiedziaa na promenadzie do • Najnowsze metody leczenia • Wieloletnie doÊwiadczenie premiera, to jest ta warto demoTel. 718-646-8808 kracji – wolno wypowiedzi, któ• Âcis∏e przestrzeganie standardów sterylnoÊci i higieny Leczenie: • zaburzeƒ hormonalnych • niep∏odnoÊci • kobiecych i m´skich r, jak rozumiem, mamy w Polsce. • Mo˝liwoÊç finansowania chorób wenerycznych • stanów przedrakowych narzàdów rodnych • Dlaczego wic zrobi si z tego taprowadzenie cià˝y prawid∏owej i powik∏anej • kontrola urodzeƒ • wstawienie ki szum i te same media, które pia85-20 Elmhurst Ave., Elmhurst (Queens) spirali • kosmetyczna chirurgia • y z zachwytu nad ostroci i odwag pani Henryki, teraz zagotoway Ginekologiczne zabiegi wykonujemy w gabinecie Dojazd metrem R, G, V do Elmhurst Ave. lub #7 do 90 St. si z oburzenia?! Nie oceniam zaz ogólnà narkozà w obecnoÊci anestezjologa

TED S. STECZKO, D.D.S.

LEON NITKIN, MD PO¸O˚NIK - GINEKOLOG

Gabinet Dentystyczny

212-732-6006

tel: 1-718-426-1212

REKLAMA

mówimy po polsku

764 A Manhattan Ave., ( róg Meserole Ave.) Brooklyn, N.Y. 11222

www.steczko.com

FOTO: ARCHIWUM

nia, kilkutysięczna hala wypełniona po brzegi – nic dziwnego, bo to uroczyste obchody 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W czasie przemówienia wygwizdany został Donald Tusk. Zdenerwowało to Henrykę Krzywonos-Strycharską, legendę Solidarności.


26

Filadelfia

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

 Raymond (Ray) J. Wyszynski – biznesman, mecenas kultury i

fundator stypendium im. Frances E. Wyszynskiej, współpracownik KPA – został wybrany na Wielkiego Marszałka tegorocznej, 81. Parady Dnia Pułaskiego w Filadelfii. W roku kanonizacji Jana Pawła II,parada została dedykowana naszemu papieżowi, który bywał w Filadelfii w latach 1976 i 1979. Regina Gorzkowska-Rossi

Parada Dnia Generala Puaskiego, która odbdzie si w niedziel, 5 padziernika, otworzy Miesic Dziedzictwa Polskiego w Filadelfii. Miesic ten proklamowany jest co roku przez burmistrza Filadelfii, podczas ceremonii 1 padziernika w polonijnym orodku na Walnut Street. Komitet, który corocznie wyznacza przywództwo i temat, parad koordynuje, ale tworz j samodzielnie poszczególne dywizje. Parada powstaje w oddziaach, które rozwijaj i prezentuj przyjty temat, stale zaskakujc entuzjazmem i rónorodnoci prezentacji. Tytu Wielkiego Marszaka to najwysze wyrónienie dla dziaaczy lokalnej Polonii. Oprócz Wielkiego Marszaka Polonia filadelfijska – co odrónia nas od parady nowojorskiej – wybiera Marszaka Wojskowego, dawniej zwanego Gociem Wojskowym. Jest nim corocznie wybierany oficer amerykaski polskiego pochodzenia, sucy w armii bd marynarce wojennej. W ten sposób podkrela si obecno Polaków w siach zbrojnych USA i przypomina o subie generaa Puaskiego w okresie formowania si pastwowoci amerykaskiej. W zeszym roku wyjtkowym posuniciem, wrcz wyomem w tradycji, byo postawienie na czele parady grupy przywódców. Parad poprowa dzi li przy wód cy gów nych organizacji polonijnych w naszym rejonie. Tworzyli oni pokany, szeroko oklaskiwany oddzia, który rozsypywa si po dojciu do trybuny. Po krótkim pojawieniu si na trybunie honorowej, przywódcy wracali do swoich oddziaów. Na trybunie natomiast pozostawali, po przejciu trasy Marszakowie Wojskowi. To oni przyjmowali maszerujc parad i stanowili “twarz” parady w 2013 roku, podnoszc jej rang. Byli to lekarze wojskowi i maonkowie: komandor porucznik Marie Wójcik Wolanin i komandor porucznik Alfred Wolanin. Oczy byy zwrócone na nich, kiedy w otoczeniu trzypokoleniowej rodziny salutowali z trybuny przewijajcym si poniej oddziaom. To, co si dziao, byo komentowane na ywo przez dwie ekipy prezenterów: dla publicznoci na Logan Square i w programie telewizji. Para marszakowska przeja niepodzielnie komend na trybunie. Z zaciekawieniem czekamy na obsad parady w roku 2014. Raymond J. Wyszynski jest popularn i znan osobistoci wród Po-

lonii. Zosta wysunity jako kandydat na Wielkiego Marszaka – przywódc parady – na zebraniu kwartalnym zarzdu Kongresu Polonii Amerykanskiej. Jego nazwisko podano w biuletynie oddziau KPA na poudniowo-wschodni Pensylwani, wydanym na kwiecie i maj. Osobicie wystpi z akceptacj i podzikowaniem na pierwszym zebraniu Komitetu Organizacyjnego Parady w dniu 14 maja. Zgodnie z przyjtym porzdkiem, pierwsze zebranie odbyo si w sali parafialnej kocioa narodowego w. Walentego w dzielnicy Bridesburg, tu za Aramingo Avenue i autostrad, odcinajc t cz od gównego obszaru dzielnicy. Ray Wyszynski od lat uczestniczy w paradzie jako fundator stypendium imienia swojej matki, Emilii E.Wyszynskiej. Jecha w otwartym samochodzie w towarzystwie modych ludzi, którzy otrzymywali te stypendia. W roku 1999, gdy Gównym Marszakiem by Theodore S. Drejerski, realtor i ówczesny prezes Polish Beneficial Association, w paradzie wystpili jako Gocie Wojskowi bratankowie Raymonda: bracia kapitan Joseph Wyszynski Junior i kapitan Leo Wyszynski – absolwenci West Point Academy. Raymond Wyszynski zapisa si na polskim rynku wdliniarskim 80. i 90. ub. wieku, ale zakady, którymi kieruje, powstay w 1908 roku. Jego produkty znalazy uznanie konsumentów i wysok mark. Do czasu sprzeday zakadu by panujcym wdliniarzem, nazywanym “królem kiebasy”. Na Festiwalu Polskim na Penns Landing mia zawsze stoisko, na którym podawano kiebas z kapust. Burmistrz Ed Rendell, który zarzdza Filadelfi przez par kadencji (od roku 1987), zajada si kiebaskami na stanowisku Raya, a prezes KPA zachca do konsumpcji tych kiebasek, reklamujc je jako “cud na buce”. Mistrzyni ceremonii na gównej scenie bya Teresa Romanowska, wiceprezes KPA. Usiowalimy wprowadzi wtedy do konsumpcji koszaliskie piwo Polander pod wielkim zacienionym namiotem, gdzie królowaa pani Irena R. Szmidt, skarbnik KPA. Podczas zebrania przewodniczc Komitetu Parady Teresa Romanowska sprawdzia list obecnoci odczytujc nazwy dywizji i poddywizji zgaszajcych swój udzia w tegorocznej paradzie. Parada ku czci gen. brygady Kazimierza Puaskiego zachowa wojskowy szyk i nazewnictwo. 

FOTO: REGINA GORZKOWSKA-ROSSI

Raymond Wyszynski Wielkim Marszałkiem Parady 2014 Pierwszy z lewej nowy marszałek Ray Wyszynski. Przy stole siedzą przewodniczący zebraniu Komitetu Parady: Teresa Romanowska i Michael Blichasz REKLAMA

Zapoznaj się ze swoim parkiem nad potężną Delaware u wylotu Allegheny z nową 1,5-milową Trasą Zieloną Przyjaciele Parku Pułaskiego zapraszają mieszkanców Port Richmond do polskiego parku w dwie kolejne soboty:

10 maja – od 11:00 do 13:00 | wiosenne porządki w nowo

odnowionym parku oraz planowanie imprez i rozwoju

17 maja – 11:00 do 15:00 | piknik i rajd motocyklowy organizowany przez Polish Legion Pl. 12 SWAP Biższe informacje: (267) 718-2038 lub (267) 535-1691


Co, gdzie, kiedy co, gdzie, kiedy SOBOTA, 31 MAJA Brooklyn, NY – Polska Szkoła im. J. Twardowskiego zaprasza na majówkę i Dzień Dziecka. Będą zabawy i niespodzianki. Zagra DJ Marcin. Godz. 2 ppoł. Parking kościoła St. Rosa of Lima. Bilety 10 dol., dzieci wstęp wolny. Bilety do nabycia: Chris’s Restaurant (347) 462-3755. Greenpoint, NY – Disco-dancing w rytmach lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych! Dla młodzieży w wieku 40+. Pary, single, zwłaszcza mężczyźni mile widziani. W programie niespodzianki! Miła atmosfera, obecne będą znane postacie polonijne. Wstęp 20 dol. Godz. 8 wiecz. Klub Europa, 98 Meserole Ave. Rezerwacja: Krystyna (917) 855-2937.

Manhattan, NY – “Moldvai Looks West”. Wieczór poświęcony tańcom węgierskim. Godz. 7 wiecz. Hungarian House, 213 E. 82 St. Bilety 15 dol., studenci 10 dol. 15 dol, studenci 10 dol. Inf. (516) 741-5109. Manhattan, NY - Fundacja Uśmiech Dziecka zaprasza na“Wieczór ze sztuką”, doroczna aukcja obrazów namalowanych przez dzieci z domów dziecka w Polsce oraz przez znanych artystów. W części artystycznej wystąpią uczniowie i nauczyciele z Kobo Music Studio. Dochód z aukcji zostanie przekazany na rzecz chorych dzieci. Godz. 5 ppoł. Konsulat Generalny RP, 233 Madison Ave. Wstęp wolny. Inf. (718) 894-6443, info@childrenssmilefoundation.org NIEDZIELA, 1 CZERWCA – PONIEDZIAŁEK, 7 LIPCA Clark, NJ – Polska Fundacja Kulturalna zaprasza na Dzień Dziecka. W programie: zabawa przy muzyce, malowanie twarzy, konkursy i inne atrakcje. Godz. 2 ppoł. Wstęp 5 dol. 177 Broadway. Greenpoint, NY – Wystawa rysunków satyrycznych Szczepana Sadurskiego, znanego rysownika, dziennikarza, karykaturzysty. Zaprezentowane zostaną jego najnowsze, po raz pierwszy pokazywane rysunki. Wernisaż odbędzie się 1 czerwca podczas “Kabaretonu dla Starszych Dzieci”. Galeria A. R, 71 India St. Inf. (347) 971-1938. NIEDZIELA, 1 CZERWCA Copiague, NY – Polonia of Long Island serdecznie zaprasza na Dzień Polski i Dzień Dziecka. Atrakcyjne imprezy, konkursy i zabawy, polonijne stoiska, loteria fantowa. Godz. 2-9 wiecz. Audytorium w kościele Our Lady of the Assumption, Leonardo da Vinci St. Maspeth, NY - Festyn “Uśmiech Dziecka”. W programie wiele atrakcji i niespodzianek dla dzieci i dorosłych: konkursy z nagrodami, zawody sprawnościowe, występy zespołów dziecięcych, zabawy przy muzyce, przejażdżki na kucyku oraz tradycyjny grill. Oprawę muzyczną zapewni znany i lubiany DJ Filip. Dochód z festynu przekazany będzie na pomoc dwójce osieroconych dzieci. Godz. 2 ppoł. Plac przy Parafii św. Krzyża 56-01 61 St.Inf.info@childrenssmilefoundation.org. Bilety 10 dol. Dzieci – wstęp wolny. Greenpoint, NY – “Kabareton dla starszych dzieci”. W programie występy kabaretów: Cukier, I po Krzyku, Odlot i Prima Aprilis. Z muzycznym minikoncertem wystąpi Lesław Kanik. Odbędzie się wernisaż wystawy rysunków satyrycznych Szczepana Sadurskiego w Galerii A. R. Będą też niespodzianki. Bilety przy wejściu w cenie 10 dol. Godz. 2 ppoł. Sala Klubu Amber, 71 India St. Inf. (347) 971-1938. Elizabeth, NJ – Projekcja polskiego filmu dla dzieci “Gabriel”. Zaprasza fundacja Polonia for Kids. Godz. 3 ppoł.

Ritz Theatre. Bilety 12 dol. dostępne w Viva Dance Studio w Trenton, Polka Deli w Filadelfii, agencjach Universal w Linden, RAMPA Millenium na Greenpoincie, Boczniewicz Travel w Clifton i Classic Travel w Wallington, online: www.sonyticket.com/index2.html. Inf. Tomek (201) 878-7990, www.poloniaforkids.org. Rockaway, NY – Polski Międzynarodowy Dzień Dziecka. W programie: muzyka na żywo, występy ludowe, wybory junior miss Polonii, karuzele, polskie przysmaki. Godz. 10 rano-9 wiecz. Beach 116 St. Inf. www.pl-int-childrensday-2014.com. WTOREK, 3 CZERWCA Manhattan, NY – Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce zaprasza na przedpremierowy pokaz filmu “Polonais – Pierwsi Polacy w Ameryce” w reż. Eugeniusza Starky’ego. Film ukazuje niezwykle ważną rolę Polaków w narodzinach Ameryki Północnej oraz ich wkład w przetrwanie i rozwój kolonii w Jamestown. Godz. 7 wiecz. 180 Second Ave. Inf. (212) 505-9077, office@pilsudski.org. PIĄTEK, 6 CZERWCA Greenpoint, NY – Wieczór poświęcony pamięci Niny Polan, podczas którego dyskutowana będzie przyszłość prowadzonego przez nią Polskiego Instytutu Teatralnego. Godz. 7 wiecz. Kurier Plus, 145 Java St. SOBOTA, 7 CZERWCA Bronx, NY – Koncert Michaela Boltona. Godz. 8 wiecz. 250 Bedford Park Blvd W. Inf. www.lehmancenter.org. NIEDZIELA, 8 CZERWCA Doylestown, PA – Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników “Polonia Technica” zaprasza na mszę św. w intencji polskich inżynierów i techników oraz członków “Polonia Technica”, przyjaciół, sympatyków oraz rodzin z prośbą o błogosławieństwo boże. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Godz. 12 w poł. zbiórka przy dzwonnicy, 12:30 msza św., 1:30 spotkanie w kafeterii, 1:45 odwiedzenie Alei Zasłużonych, 4:00 zakończenie. Manhattan, NY – Koncerty w Church of the Epiphany: Hymns of Praise and Joy Epiphany Adult Choir & Contemporary Choir. Godz. 3 ppoł. 239 E. 21 St. Manhattan, NY – Katolicki Klub Dyskusyjny im. św. Jana Pawła II zaprasza na kolejne spotkanie. Naszym gościem i prelegentem będzie ks. Marek Rogowski. Wykład na temat: “Osoba Matki w Biblii i literaturze”. Spowiedź godz. 2.30 ppoł., msza św. godz. 3.00 ppoł., prelekcja z dyskusją godz. 4.00 ppoł. Kościół św. Stanisława B. i M., 101 E. 7 St. Inf. (347) 225-4860. WTOREK, 10 CZERWCA Manhattan, NY – Instytut Józefa Piłsudskiego zaprasza na spotkanie z laureatami nagród 2014 Instytutu Józefa Piłsudskiego dr hab. Krzysztofem Szwagrzykiem i Tadeuszem Płużańskim, którzy wygłoszą wykład: “Ofiary i kaci komunizmu. Polskie problemy z rozliczeniem totalitaryzmu”. Godz. 7 wiecz. 180 Second Ave. Inf. (212) 5059077, office@pilsudski.org.

W INTERNECIE: Informacje "co gdzie kiedy" dostpne take na stronie internetowej "Nowego Dziennika" www.dziennik.com/co-gdzie-kiedy. Aby zobaczy pen tre wiadomoci naley nacisn na jej tytu. Chcesz doda ogoszenie? Napisz: at@dziennik.com REDAGUJE: ANNA TARNAWSKA, AT@DZIENNIK.COM

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 31 MAJA 2014 roku, na telefony oczekiwaç b´dzie red. WOJTEK MAŚLANKA Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 116. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

27 nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

właśnie trwają Hackensack, NJ – Bezpłatne testy wykry-

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

wające raka piersi, szyjki macicy, odbytu

Newark, NJ – Parafia św. Kazimierza Kró-

i dolnej części jelita grubego. Nauczanie, skie-

lewicza zaprasza na czuwanie nocne w ko-

rowania, pomoc. Inf. (210) 634-2660. De-

ściele. Godz. 8 wiecz. Możliwość spowie-

partament Służby Zdrowiea Powiatu Ber-

dzi. Po czuwaniu spotkanie przy kawie i ciast-

gen. Cancer Education and Early Detection

ku. 91 Pulaski St.

Program, 1 Bergen County Plaza,  4 piętro. Inf. www.bergenhealth.org.

WTORKI I SOBOTY Manhattan, NY – Wspólnota Odnowy

DO 7 CZERWCA

w Duchu Âwi´tym Lew Judy zaprasza

Manhattan, NY – Wystawa prac Bojany, buł-

na rozwa˝anie S∏owa Bo˝ego we wtorki

garskiej artystki, absolwentki ASP w Polsce, Ba-

o godz. 7: 15 wiecz. oraz na msz´ Êw. i spo-

shy Maryanskiej, Maryli Wierzbowskiej i innych.

tkanie modlitewne w sobot´ o godz. 8 wiecz.

New Century Artists Gallery, 530 W. 25 St., su-

w koÊciele Êw. Stanis∏awa B. M., 101 East 7th

ite 406.

Street. Inf. (347) 416–2536, odnowany@earNIEDZIELE

Manhattan – Sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel zaprasza na  mszę św. w  języku polskim. W każdą niedzielę o godz. 2:30 ppoł.

thlink.net. ŚRODY Greenpoint, NY – Brooklyn Public Library, oddział na Greenpoincie (107 Norman) za-

Parafia mieści się 448 E. 116 St. pomiędzy 1

prasza na konwersacje w języku angielskim.

Ave. a FDR. Serdecznie zapraszamy.

Konwersacje na Greenpoincie odbywają się

PONIEDZIAŁKI

w środy  6–7 wiecz. Nie ma potrzeby zapi-

Wallington, NJ – W każdy poniedziałek

sywania się, spotkania są nieodpłatne. Inf.

od 6:30 do  7:30 wiecz. w  Civic Center od-

(718) 349–8504, (718)  486–3365.

bywają się zajęcia gimnastyczne dla doro-

Hempstead, NY – Chór im. K. Ogiƒ skiego

słych. Można się zrelaksować i  poćwiczyć

zaprasza na próby Êpiewania m´˝czyzn za-

z innymi przy muzyce. Trzeba przynieść swo-

mieszka∏ych na Long Island. Próby odby-

ją matę albo ręcznik i ciężarki. Koszt zajęć

wajà si´ w ka˝dà Êrod´ o  godz.  7 wiecz.

to 2 dol.  24 Union Blvd.

w Polskim Domu Narodowym przy 329 Pe-

WTORKI

nin su la Blvd. Inf. (516) 671–6072,

Hackensack, NJ – „Schudnij zdrowo”, spo-

(516) 822–0358, (718)  208–8818. oraz

tkania klubu zdrowego żywienia prowadzone są przez lekarza Janusza Witkowskie-

w soboty i  niedziele w  godz.  11 rano do  5 ppoł.

go, posiadającego duże doświadczenie

PIĄTKI

w problematyce zdrowego żywienia, wspie-

Brooklyn, NY – Polsko-Amerykański Zespół

ranego przez redaktorów „Nowego Dzien-

Folklorystyczny poszukuje miłośników tań-

nika” – Tomasza Deptułę i Janusza Szlech-

ca ludowego!. Zaprasza młodzież, byłych

tę. W spotkaniach tych mogą uczestniczyć

członków zespołów folklorystycznych w Pol-

osoby w każdym wieku, mające kłopoty

sce i USA na zajęcia taneczne. Godz. 8: 15

z nadwagą czy też problemy zdrowotne. Pa-

wiecz. Zajęcia są bezpłatne. Polski Dom Na-

rafia św. Józefa, 460 Hudson St. Inf.

rodowy Warsaw, 261 Driggs Ave., 3 piętro.

(212) 594-2266 wew.  113 lub  120.

Inf. www.pafdc.org.

REKLAMA


28

Og∏oszenia/Classified KIEROWCY I WŁAŚCICIELE ciężarówek, którzy pracowali dla firmy TWA Express w Saint Louis, Missouri (właściciele firmy Rafael, Andrzej i Danuta Twardawa z Bielawa-Polska) proszeni są o kontakt w sprawie odzyskania NIEZAPŁACONYCH pieniędzy. Ich kierowca umarł, a żonie także nie wypłacili zaległych pieniędzy. Tomek: (570) 441-0096

PRACA HELP WANTED

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

Looking for carpenetrs and helpers to do residential work in Manhattan. Must speak some English. Please call: (914) 393-0527

***** HELP WANTED ***** Moving company in Moonachie, NJ, seeking MOVERS, PACKERS and HELPERS. $$ Good pay + Tips $$. Intermediate English language required. Students are welcome. Drivers license is a plus. Call (201) 623-0700 or walk in Mon - Fri before 5pm at 300 West Commercial Ave.

NYC BASED COMPANY is looking for electricians and helpers. Please send resume to office@apollonyc.com

PRACA HELP WANTED NY

PAINTING CONTRACTOR looking for experienced painting, indepenedent subcontractors. We pay from $1000 up to $4000 for one house. Please contact: Kamil (203) 216-6898 (in Polish) FIRMA TRANSPORTOWA ZATRUDNI kierowców i owners operators z doświadczeniem. Wymagane prawo jazdy CDL class “A”. Telefon: (630) 440-0483

EXPERIENCED ELECTRICIANS with driver license. Brooklyn shop, PLEASE CALL: (718) 234-9193 from 9am-3pm or (917) 807-2523 from 3pm-8pm

FIRMA ROZBIÓRKOWA Z NJ, zatrudni odpowiedzialnego FOREMANA ORAZ PRACOWNIKÓW NA ROZBIÓRKI Telefon: (201) 467-6493

BABYLON BEACH HOUSE ASSISTED LIVING looking for Pt and/or Ft positions for Personal Care Aides, 7 days a week. The shifts are 7-3pm, 3-11pm Please call: (631) 669-3323 if interested.

Operator maszyn CNC. Praca z kamieniem i metalem. Doświadczenie bardzo pomocne ale niekonieczne, znajomość AUTOCAD wystarczy jako baza do przyuczenia dla odpowiedniego kandydata. Dobre zarobki i ubezpieczenie medyczne. Tel. (201) 527-6199 Rich

******

BABYLON BEACH HOUSE ASSISTED LIVING poszukuje pracowników na stanowisko Personal Care Aides. Praca na pół i/lub cały etat. Praca w różnych zmianach 7am-3pm, 3pm-11pm , 7 dni w tyg. Proszę dzwonić: (631) 669-3323 LOOKING FOR HOUSEKEEPER IN FIVE TOWNS LONG ISLAND Business couple seeks responsible women for housekeeping. Live-in. Must speak English and have a driver’s license. Must have references. Salary open. Please call Carl: (516) 489-3300 Mon-Fri 9 AM-5:00 PM

Zatrudnię kierowcę CDL-A. Trasy 500 - 600 mil, weekendy w domu. Nowy sprzęt. Telefon: (610) 442-7081 lub email: Hlinkavasil@gmail.com

S. K. I. BEER CORP. Warehouse and NON-CDL Drivers needed for NYC area. Paid vacation/salary + commission/ 5 days a week 169 Gardner Ave. Brooklyn, NY 11237 Please call: (347) 896-2519 peterjklee@hotmail.com

PRACA HELP WANTED NJ

Potrzebni pracownicy do pracy na wysokoÊciach (wiszàce “scaffols’). Wymagane szkolenia i dokumenty. Proszę dzwoniç: (718) 326-5606 lub (917) 578-6149 PHYSICAL THERAPY ASSISTANT Part time and full time job. Greenpoint, Brooklyn. Must be NY State Licenced. Polish speaking a plus. Please call: (718) 389-3131 Part Time Bookkeeper needed. Knowledge of QUICK-BOOKS and legal status required. Please call: (212) 686-0401 or fax your resume at (212) 685-4129

Poszukujemy pracownika do działu Marketingu & Salesperson z terenu Nowego Yorku. • Znajomość języka angielskiego • Ważne prawo jazdy • Mile widziane doświadczenie oraz umiejętność obsługi komputera Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie resume na adres classified@dziennik.com Project Super needed for hi-end interior residential projects. Interior APT renovation experience necessary w/gut renovations to hi-end millwork finishes for Park Ave & T/H Apts. Ability to run job from start to finish, run weekly site mtgs, supervise trades/employees, and maintain job schedule. Excl Pay/benefits. Please call (718) 729-0026 fax resume: (718) 729-5660 or email: sue@vellainteriors.com Zatrudnię doświadczoną kucharkę/kucharza. Znajomość kuchni rosyjskiej, ukraińskiej przydatna. Pełen etat (wraz z weekendami) Praca pod presją czasu. Podstawy angielskiego w mowie i pismie pomocne. Proszę dzwonić: (516) 603-8217 Brighton Beach, Brooklyn

GARDEN STATE HONDA poszukuje osoby na stanowisko SPRZEDAWCA do salonu w Passaic, NJ. • Wymagana dobra znajomość języka angielskiego • Pozwolenie na pracę, SSN • Ważne prawo jazdy Zgłoszenia osobiste: Garden State Honda, 225 River Drive, Passaic, NJ prosić Ed Gorham lub przesłać resume na adres:

e.gorham@gardenstatehonda.com

cell: (908) 329-4070

POTRZEBNA POMOC DOMOWA z zamieszkaniem (4 dni-5 nocy). W domu nie ma dzieci, zwierząt ani obowiązku gotowania. Osoba musi mówić po angielsku. Bergen County, NJ. Własny pokój oraz łazienka Praca od zaraz dla pracującej kobiety. Proszę dzwonić: (201) 491-4131 *** HOUSEKEEPER LIVE-IN sleep-in, 4 days, 5 nights, no children, no pets, no cooking. English speaking. Bergen County, NJ. Own room and bath. Immediately open for working woman. Please call: (201) 491-4131

Housekeeper or couple needed to live in NJ. Man must drive, do yard work and help with the heavy cleaning. Woman will clean, cook and be a nanny. Must have references and experience. Very high salary. Call (732) 230-2580

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY Sprzedam owczarki niemieckie 6 tyg. Grubej budowy, kolor czarny podpalany. Rodzice z europy. Proszę dzwonić (646) 824-8661 WAKACJE W GÓRACH CATSKILL Juwet – 5 minut od Hunter & Wyndham, Upstate NY. Do wynaj´cia na okres wakcji. Studio w pełni wyposażone, całkowicie samodzielne. Piękna okolica, dużo grzybów, ryb, lasów. Proszę dzwonic: (518) 734-5089 Upper Glendale, blisko Woodhaven Blvd. i parku Forest Park. Mieszkanie jednosypialniowe do wynajęcia od 1 czerwca. Mieszkanie jest częściowo umeblowane i odnowione. Dla jednej lub dwóch osób niepalących i bez zwierząt. Spokojna okolica bez problemów z parkowaniem. Telefon: (347) 277-6459 Joanna POKÓJ DO WYNAJĘCIA Greenpoint, do wynajęcia duży pokój zamykany, dla jednej spokojnej osoby. Proszę dzwonić (646) 824-8661

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY FOREST HILLS. 2-Bedrrom coop apartment with own garage space, newly renovated. Low maintenance. Close to subway, express busses and shopping. Great schools. Asking $270K. Please call: (646) 489-3744

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia

VACANCY OPEN FOR FULL TIME AND PART TIME JOB.

STATEN ISLAND Sprzedam 2-rodzinny dom “High Runch”. Duży ogród, 41 x 108 feet, blisko Wagner High School, spokojna okolica, dobre po∏àczenie autobusowe z Manhattanem. Cena $ 650,000. Proszę dzwoniç: (718) 982-5560 w∏aÊciciel

NEW POSITIONS OPENED FOR CUSTOMER SERVICE / RETAIL / PUBLIC RELATIONS / SALE AND MARKETING

NIERUCHOMOŚCI PENSYLWANIA

Allentown, Pensylwania 1-rodzinny dom, 3 sypialnie. 2 łazienki, pokój gościnny, kuchnia, garaż, bardzo ładna działka. Dom usytuowany na spokojnej ulicy, blisko polski Kościół. Cena $165,000 (do uzgodnienia) Proszę dzwonić: (484) 714-9261 po polsku, prosić Tadeusza (610) 730-8959 po angielsku prosić Marsha

SAMOCHODY CARS

Compensation: Hourly Plus an Aggressive Commission Structure!!!!!! We pride our business on the employees that we have and their ability to use excellent customer service to catapult our business to the top. Experience is not necessary but any background in the following is a huge plus:

OKAZJE BARGAINS FREE 2006 Kawasaki Ninja ZX-636R sportbike it is in excellent condition with no dents or dings, 100% mechanically okay. If interested email: Jacobgreen366@yahoo.com

TURYSTYKA TOURISM

- Customer Service - Retail - Sales - Restaurant - Marketing

- Advertising - Public Relations - Management - Transport

APPLY TODAY TO SECURE A ONE ON ONE INTERVIEW e-mail: workfulltimeparttime@gmail.com

KONTENERY

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

Mienie przesiedlenia do Polski

Auta odbieramy spod domu klienta MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NOWYCH AUT ORAZ NA GIEŁDACH BANKOWYCH (COPART, ISAA, MANHEIM)

BEZPOŚREDNI KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU AUT 908.546.3520 SŁAWEK

PRZEPROWADZKI, WYSYŁKA AUT/TOWARÓW

Z POLSKI DO USA

Główna siedziba firmy oraz magazyn znajdują się w New Jersey

AARON P.B. 501 New County Rd. Secaucus, NJ 07094 www.aarronpb.com

201.330.1975

office: fax: 201.330.0429 cell: 908.296.8889 e-mail: biuro@aaronpb.com

nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

29


30

Og∏oszenia/Classified PAWNBROKER AUCTION SALES

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

AGENCJE AGENCIES

S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at 21W. 47th St., Man., at 9 a.m. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales: June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 21 W. 47th St., Man., from 262513 of June 29, 2013 to 266396 of Jan. 31, 2014. June 3/14- Modell Collateral Loans, Inc., 150 Atlantic Ave., Brooklyn, from 252469 of May 13, 2013 to 256747 of Jan. 31, 2014. June 3/14- Modell Collateral Loans, Inc., 139 E. 23rd St., Man, from 165953 of June 6, 2013 to 170365 of Jan. 31, 2014. June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 1736A Pitkin Ave., Brooklyn, from 487360 of July 27, 2012 to 512621 of Jan. 31, 2014. June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 8104 5th Ave., Brooklyn, from 538637 of June 17, 2013 to 541768 of Jan. 31, 2014.

NAUKA EDUCATION

June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 169 E. 116th St., Man., from 617122 of Aug. 29, 2013 to 618473 of Jan. 31, 2014. June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 36-03 Ditmars Blvd., Astoria, Queens, from 722755 of Sept.13, 2013 to 723899 of Jan. 31, 2014. June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 116-17 Jamaica Ave., Richmond Hill, from 102778 of July 8, 2011 to 108189 of Jan. 31, 2014.

180

95

95 70

60 50

95

60 50

June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 5002 5th Ave., Brooklyn, from 160457 of Oct. 2, 2013 to 160832 of Jan. 31, 2014.

Nowy Dziennik poszukuje pracownika do pracy przy nagrywaniu i edycji wideo. Podstawowa wiedza w dziedzinie obróbki wideo wymagana. Odpowiedniego kandydata przyuczymy do zawodu. Entry Level Position.

Montażysta wideo / postprodukcja miejsce pracy: Garfield, NJ Opis stanowiska: • Nagrywanie i montaż materiałów wideo,

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

Caspert Management Co. Inc.

• Przygotowywanie techniczne materiałów audiowizualnych

As Agents for Gem Financial Services, Inc. d/b/a Gem

• Montaż reklam telewizyjnych

Pawnbrokers. All locations will sell all unredemmed

• Odpowiedzialność za cały proces postprodukcyjny (wizja, dźwięk) Od kandydata oczekujemy: • Podstawowa wiedza teoretyczna i praktyczne doświadczenie w zakresie montażu • Znajomość Final Cut i Photoshop mile widziana • Umiejętność pracy pod presją czasu • Samodyscyplina i dokładność • Znajomość specyfiki materiałów audio/wideo na potrzeby telewizji i internetu

Zgłoszenia z listem motywacyjnym proszę przesyłać na email: ndtv@dziennik.com

pledges or pawns from 0001 of 12/01/2001 to 999,999 of 06/01/2014 to be held at Gem Pawnbrokers, 1708 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY on June 4, 2014 Caspert Management Co. Inc. (dca#0869125) as agent for N.Y. Pawnbrokers Inc. (dca#803727), N.Y. Pawnbrokers I Inc.(dca#9072023), N.Y. Pawnbrokers II Inc.(dca#1125229), N.Y. Pawnbrokers III Inc.(dca#1292397). Will sell all unredeemed pledges and hold-overs from previous sales, jewelery and non-jewelery items, from 000001 of 12/1/13 to 999,999 of 12/31/13. To be held on June 2nd, 2014 at 6am at 105 Attorney St. N.Y., N.Y. 10002.


Ogłoszenia/Sport

31 nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

Srebrny “Kolejorz”

USŁUGI SERVICES

 Piłkarze Lecha Poznań nie po-

zostawili rywalom złudzeń, kto bardziej zasługuje na drugie miejsce w tabeli, rozbijając na Bułgarskiej chorzowski Ruch. W pucharach nie zagra natomiast Lechia Gdańsk.

ELECTRICAL, INC.

WRÓŻKI PSYCHICS

laz potwierdzenie w rzeczywistoci. Dodajmy – jak najbardziej zasuony. Obrocy tytuu mieli najmocniejszy zespó i na dusz met nikt nie wytrzymywa konkurencji. Jednak zespó Mariusza Rumaka po sabym starcie równie zasuy na sowa pochway. Pikarze “Kolejorza” wyranie przyspieszyli w roku 2014, w którym zdobyli najwicej bramek sporód wszystkich druyn – 34 gole w 16 meczach. W rod bez problemów rozprawili si z Ruchem, który przed tym spotkaniem mia jeszcze nadzieje na wicemistrzostwo. Tercet Lovrencsics – Hamalainen – Pawowski przej kompletn kontrol nad wydarzeniami na boisku, a Teodorczyk strzeli swojego kolejnego gola, ju dwudziestego w biecych rozgrywkach. Lech ma ciekawy trzon zespou i szkoda, bo wydaje si to niemal przesdzone, e latem straci podstawowych zawodników. Teodorczyk ma odej do RB Lipsk – wielkie pienidze (koncern Red Bulla), ale zarazem tylko 2. Bundesliga. Jego koledzy zagraj natomiast w europejskich pucharach – oby z lepszym skutkiem ni przed rokiem, gdy skompromitowali si przegrywajc z algirisem Wilno. Potrzebne bd jednak wzmocnienia i zatrzymanie w skadzie takich zawodników jak wspomniani Lovrencsics i Pawowski, który tego dnia robi z Maciejem Sadlokiem co chcia i kiedy chcia. Ruch zosta mocno zbity, ale i tak zagra w pucharach – niezalenie od wyników ostatniej kolejki, z mocno prozaicznego powodu, gdy Górnik nie dosta licencji na gr w Europie. Tak wic to ju mamy przesdzone. Warto jeszcze doda, e ze zami w oczach z kibicami egna si Manuel Arboleda. Kolumbijski stoper nie dosta nowego kontraktu i odchodzi po szeciu latach.

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159

LICENCJONOWANY ELEKTRYK

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

FOTO: EKSTRAKLASA.NET

•M&R•

LEGIA NUMEREM JEDEN, A LECH NUMEREM DWA – TAKI SCENARIUSZ WY DAWAŁ SIĘ NAJ BAR DZIEJ PRAWDOPODOBNY PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWEK, a teraz zna-

Łukasz Teodorczyk (z lewej) strzelił swojego kolejnego gola, już dwudziestego w bieżących rozgrywkach

kadrze Portugalii na finay mistrzostw wiata! Nic takiego jednak nie nastpio, a jego wystp w konfrontacji z Pogoni stanowi idealne podsumowanie dla caej, dotychczasowej przygody z ekstraklas. Mia dwie okazje, nie wykorzysta adnej. Znacznie lepiej zaprezentowa si inny zawodnik odstawiony przez Berga na boczny tor, a mianowicie Jakub Kosecki. Ale moe, po prostu, bardziej mu zaleao? “Kosa-junior” by bohaterem poprzedniego sezonu, a w biecym gównie media pisay o jego ekskluzywnych samochodach oraz pozujcej nago narzeczonej. Nieoczekiwanie przypomnia o sobie równie Micha Kucharczyk, który przeprowadzi wietn, indywidualn akcj na wag trzech punktów. On take walczy o miejsce w skadzie na kolejny sezon, a jego akcje – mimo wszystko – cigle nie stoj zbyt wysoko. Warto podkreli, e Berg midzy supkami wystawi kompletnego debiutanta Konrada Jaoch. 23latek nie tylko zachowa czyste konto, ale take zanotowa kilka bardzo udanych interwencji.

bramk. Wyrczy ich ukasz Nawotczyski. W kocówce sdzia nie uzna prawidowego gola autorstwa Kamila Drygasa i tym samym wypaczy wynik meczu. W grupie spadkowej Korona przegrywaa do przerwy 0:3, aby jednak zremisowa 4:4 z Jagielloni. Powiedzmy sobie jednak szczerze – to byo spotkanie absolutnie “piknikowe”. W tej caej zabawie raz jeszcze wyrónia si Dani Quintana (dwa gole), który powinien znale sobie lepszy klub na kolejny sezon. Z EKSTRAKLASĄ ŻEGNA SIĘ WIDZEW. PRZYNAJMNIEJ JEDNAK PIŁKARZE POŻEGNALI SIĘ ZE SWOIMI KIBICAMI W DOBRYM STYLU,

wygrywajc 2:1 z Piastem (pierwsza poraka trenera-cudotwórcy z Malediwów). W kocu przeama si bardzo nieskuteczny ostatnio otewski napastnik Edwards Visniakovs, który nie zosta puszczony na zgrupowanie reprezentacji, ale zo wyadowa na boisku. On niemal na pewno zmieni pracodawc, przecie nie bdzie gra w pierwszej lidze. Nawet biorc pod uwag beznadziejn W PUCHARACH NIE ZAGRA LE- rund wiosenn w swoim wykonaCHIA, KTÓRA TYLKO ZREMISOWA- niu, raczej chtnych do zatrudnienia ŁA U SIEBIE 2:2 ZE SŁABIUTKĄ W znajdzie. Widzew spada z 20 milioOSTATNICH MIESIĄCACH WISŁĄ. nami dugu. Dyrektor sportowy MiSdzia Szymon Marciniak rozdawa cha Wlalik zapowiada w wywiakarne z kapelusza, cho przynajmniej dach prasowych, e “to moe by kosolidarnie po jednym dla kadej ze niec klubu”. Oby nie. stron. Bakaski pojedynek strzelecZ ligi spada take Zagbie, i to w ki urzdzili sobie Ivica Vranjes i Se- gorszym stylu. Niewykluczone, e zamir Stili, uzyskujc pod dwa trafie- koczy sezon na ostatnim miejscu, LEGIA W WEEK END MOC NO nia. Boniak jako jedyny pikarz Wi- majc trzeci pod wzgldem wysokoŚWIĘTOWAŁA, ALE ZDOŁAŁA SIĘ sy moe uzna wiosn za udan – ci budet w kraju. Cakowita kataJAKOŚ POZBIERAĆ PRZED KOLEJ- cznie zanotowa sze goli, cztery strofa, futbolowy “Titanic”. NiebaNYM MECZEM W SZCZECINIE. Po- asysty, na zaledwie 19 caego zespo- we rozpocznie si hurtowa wyprzemimo dalekiej podróy oraz waka- u (ponad 50 procent caego dorobku da. Aleksander Piech ma ofert z cyjnego nastawienia, zespó Henni- druyny). W rod na PGE Arena moc- Legii i klauzul w umowie o sumie ga Berga nieoczekiwanie (biorc pod no szkoli modziutkiego Pawa Da- odstpnego wysokoci miliona zouwag okolicznoci) zwyciy 1:0. widowicza, który wanie przenosi si tych, tak wic sprawa wydaje si przeNorweski szkoleniowiec wymieni a do Benfiki Lizbona i jest nazywany sdzona. omiu zawodników, w porównaniu przyszoci polskiego futbolu. GoW sobot (grupa spadkowa) i niez poprzednim meczem, czyli de fac- spodarze z przekroju caego spotka- dziel (grupa mistrzowska) ostatnie to wystawi rezerwy. Szans otrzy- nia stworzyli wicej sytuacji i w pew- mecze sezonu. Graj: Legia – Lech, ma midzy innymi Orlando Sa, ale nym sensie s sobie sami winni. Ruch – Pogo, Górnik – Lechia, WiZ kolei Zawisza przegra u siebie sa – Zawisza oraz Cracovia – Jagielznów niczego nie pokaza. Wysoki Portugalczyk mia zdominowa pol- z Górnikiem 0:1. Zabrzanie sign- lonia, Korona – lsk, Piast – Podsk lig. Ba, sam zapowiada, e w- li po komplet punktów, cho... nie od- beskidzie, Zagbie – Widzew. czy si do rywalizacji o miejsce w dali ani jednego celnego strzau na MARCIN HARASIMOWICZ


32

Sport

nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 czerwca 2014

Ballmer kupił LA Clippers Trzecia wygrana Spurs za 2 miliardy dolarów

 Koszykarzom San Antonio Spurs tylko jednego zwycięstwa brakuje, by po-

nownie zagrać o mistrzostwo ligi NBA.

EPA/BRITTA PEDERSEN

W czwartek pokonali u siebie Oklahoma City Thunder 117:89 i w rywalizacji do czterech zwycistw w finale Konferencji Zachodniej pro Były dyrektor wykonawczy wadz 3-2. Ubiegorocznych finalistów ligi do grupy Microsoft Steve Ballmer sukcesu poprowadzi weteran Tim uzgodnił warunki zakupu koszyDuncan, który jako jedyny w spotkaniu uzyska tzw. double-double – 22 karskiego klubu Los Angeles punkty i 12 zbiórek. Z awki rezerClippers za dwa miliardy dolarów. wowych mocno wsparli go ArgenPorozumienie z rodziną obecnetyczyk Manu Ginobili – 19 punktów i Francuz Boris Diaw – 13, a dwugo właściciela Donalda Sterlincyfrowe zdobycze punktowe mieli ga musi być jeszcze zatwierdzotake Kawhi Leonard i Danny Green – po 14 oraz francuski rozgrywane przez władze ligi NBA. jcy Tony Parker – 12. Najwicej punktów dla goci traSterling w 1981 roku kupi klub za dycyjnie uzyskali król strzelców i naj12,5 miliona dolarów. W ostatnich lepszy gracz sezonu zasadniczego tygodniach sta si bohaterem skan(MVP) Kevin Durant – 25 punktów dalu rasistowskiego, zosta zdyskwaoraz Russell Westbrook – 21. Obaj wylifikowany doywotnio przez lig gldali jednak na nieco zmczonych NBA, ukarany wysok grzywn i znakomitym wystpem w meczu nuzmuszony do sprzeday zespou. Były dyrektor wykonawczy Microsoftu Steve Ballmer mer cztery, wygranym we wtorek w Ostatecznie zgodzi si pozby swojej czci akcji i upowani on Shel- wodowym sporcie w USA wicej amerykaska dziennikarka Oprah Oklahoma City 105:92, kiedy zdobyly, która ma 50 procent udziaów, do kosztowa tylko baseballowy zespó Winfrey i mistrz wiata w boksie li, odpowiednio, 31 i 40 punktów. W czwartek w hali AT&T Center prowadzenia negocjacji w tej spra- Los Angeles Dodgers, zakupiony w Floyd Mayweather jr. Skandal zwizany z rasistowskimi w San Antonio gospodarze trafiali z wie. Wanie z ni porozumia si Bal- 2012 roku za 2,1 mld dol. przez konlmer. Umowa musi by teraz zatwier- sorcjum inwestorów, m.in. z Magi- wypowiedziami Sterlinga wybuch, 51-procentow skutecznoci z gry, gdy portal celebrycki TMZ zamieci podczas gdy rywale mieli tylko 43 dzona przez wacicieli pozostaych cem Johnsonem. Magazyn “Forbes” warto Clippers 25 kwietnia 10-minutowe nagranie, proc. celnoci. 29 klubów ligi NBA. Dotychczas wszystkie mecze w tej Ballmer zrezygnowa z funkcji dy- szacowa ostatnio na 550 mln dolarów. opisujc je jako rozmow Sterlinga z rektora wykonawczego Microsoftu Jednak z racji oczekiwanych renego- jego przyjaciók. Za swoje zachowa- parze koczyy si pewnym zwycicztery miesice temu. Jego majtek cjacji praw telewizyjnych do spotka nie 80-letni Sterling otrzyma doy- stwem gospodarzy. Spurs wygrali jest szacowany na 20 miliardów do- NBA spodziewany jest szybki wzrost wotni zakaz wszelkiej dziaalnoci w rónic 17, 35 i 28 punktów, Thunlarów. “Uwielbiam koszykówk, zro- jego wyceny, szczególnie w przypad- lidze NBA (m.in. nie moe nawet przebi wszystko, by Clippers kontynu- ku druyny z miasta o tak duym po- bywa w obiektach klubu i peni adowali zwyciski marsz w Los Ange- tencjale rynkowym, jak Los Angeles. nych funkcji) oraz ukarany gigantyczZainteresowanie kupnem Clip- n grzywn w wysokoci 2,5 mln doles” – podkreli. Po tej transakcji Clippers stan si pers wyraali take byli gwiazdorzy larów. Komisarz ligi Adam Silver najdroszym klubem w historii NBA Chiczyk Yao Ming, Magic zapowiedzia wówczas, e nakoni go amerykaskiej koszykówki. W za- Johnson i Grant Hill, a take znana do sprzeday druyny. 

Sosnowski chciałby z Adamkiem

Kołodziej skorzysta?

der – omioma i 13. “Szczerze mówic nie mam pojcia, dlaczego przeywamy tak hutawk nastrojów. Kady mecz to inne zwierz. Naprawd. Rozmawiam o tym z zespoem, ale nigdy nie jestem pewien, z jakim nastawieniem wyjdzie on na parkiet – w letargu czy, jak dzi, absolutnie zmobilizowany i efektywny” – oceni trener San Antonio Gregg Popovich. Szóste spotkanie odbdzie si w sobot w Oklahoma City. “Zdecydowanie wierzymy, e zakoczymy seri wyjazdowym zwycistwem. To trudne miejsce do grania, w dodatku rywale bd walczy o ycie. Myl jednak, e potrafimy znale waciwy sposób gry, dba o pik, robi to, o czym mówimy przez cay czas w tej serii, by awansowa do wielkiego finau” – powiedzia 38-letni Duncan. W finale Konferencji Wschodniej bronicy tytuu koszykarze Miami Heat prowadz z Indiana Pacers 3-2. TW

NBA PLAYOFFS WYNIK III RUNDY:

Konferencja Zachodnia: San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 117:89, stan rywalizacji: 3-2 dla Spurs.

Rangers zagrają o Puchar Stanleya

 Hokeiści NY Rangers pokonali Montreal Canadiens 1:0 w szóstym meczu finałowym Konferencji Wschodniej NHL i zwyciężyli w serii playoffs 4-2.

Dziki temu po raz pierwszy od 20 lat wystpi w decydujcej rozgrywce o Puchar Stanleya. Bohaterem spotkania by bramkarz gospodarzy Henrik Lundqvist,  Albert Sosnowski nie boksował w Polsce od 12 lat, a po powrocie łatwo  Były mistrz świata WBA w wadze który obroni wszystkie 18 strzaów pokonał Włodzimierza Letra. W sobotę będzie walczył w Lublinie z Marcinem junior ciężkiej, 42-letni panamski bok- rywali. Rekowskim o międzynarodowe mistrzostwo kraju w wadze ciężkiej. Później ser Guillermo Jones został zdyskwali- “Gralimy napraw dobrze, równo marzy mu się pojedynek z Tomaszem Adamkiem. fikowany na dwa lata przez tę federa- przez cay mecz. W najlepszy moliwy sposób odpowiedzielimy na to, “Rekowski przebojem wdar si do boksem majc dopiero 25 lat. Trzy cję za stosowanie niedozwolonych środ- co stao si w poprzednim spotkaniu” polskiej czoówki kategorii cikiej, razy by mistrzem Polski, trafi do ków wspomagających. Być może o ten – powiedzia Szwed. Zespó z Nowego Jorku szans na to grony piciarz, ale myl, e kadry narodowej. pas jesienią powalczy Paweł Kołodziej. Bilans walk Sosnowskiego to 48 trudniejsz przepraw miabym z zakoczenie rywalizacji mia ju we Andrzejem Wawrzykiem. Niestety, wygrane – 6 przegranych – 2 remi- W organizmie Jonesa wykryto obec- wtorek. Wówczas przegra jednak na uleg wypadkowi samochodowemu sy, za Rekowskiego 14 zwycistw no diuretyku o nazwie furosemid, wyjedzie 4:7. Lundqvist zanotowa i czeka go duga przerwa. ycz mu –1 poraka. który moe suy do maskowania sabszy wystp i po przepuszczeniu “Nie jestem wielkim zwolenni- przyjmowania rodków dopinguj- czterech z 18 strzaów zosta zmienioszybkiego powrotu do zdrowia” – powiedzia 35-letni Sosnowski, by- kiem pojedynków z rodakami, ale ro- cych bd by stosowany do szyb- ny przez Cama Talbota. Tym razem y zawodowy mistrz Europy i pre- zumiem, e to i biznes, i dobry po- kiego obniania wagi. Z tego powo- by bezbdny i rozegra jeden z najtendent do tytuu mistrza wiata fe- ziom. Gdybym mia wybiera na du odwoana zostaa kwietniowa wal- lepszych meczów w swojej karierze. deracji WBC (poraka z Ukraicem przykad midzy Arturem Szpilk i ka Jonesa o tytu WBA z Rosjaninem “Kilka sabszych chwil moe zaTomkiem Adamkiem, zdecydowa- Denisem Lebiediewem. W niedale- kwestionowa twój wczeniejszy Witalijem Kliczk). Pojedynek Sosnowskiego z rok bym si na tego drugiego. Szpilka to kiej przeszoci Panamczyk by ju dorobek. To trudna sytuacja dla kastarszym Rekowskim bdzie gów- mój dobry kolega, z kolei z Adam- zawieszony za doping. dego. Wane, by nie szuka wymónym wydarzeniem gali Wojak Bo- kiem walka dobrze by si sprzedaa, W zawodowej karierze Jones sto- wek, a skupi si na swojej robocie. xing Night w hali Globus. “Na rin- mamy wspólny mianownik w posta- czy 44 walki, z których 39 wygra, Tak te zrobiem, ale nie sdz, e gach profesjonalnych mam duo ci rywalizacji z Kliczk. Obaj nie trzy przegra, a dwie zremisowa. byem dzi bardziej zdeterminowamniejsze dowiadczenie od Alberta, sprostalimy mu w konfrontacjach o Prawdopodobnie jesieni, o czym ny ni zwykle” – oceni bramkarz, ale w karierze amatorskiej boksowa- tytu WBC” – doda Sosnowski. mówi Koodziej, dojdzie do jego po- który reprezentuje barwy nowojorW sobot, 31 maja, w Lublinie wy- jedynku z Lebiediewem o tytu skiego klubu od 2005 roku. em z lepszymi zawodnikami od niego, jak synny Woch Roberto Ca- stpi równie Micha Chudecki, WBA. Z kolei czempionem federaW tym roku Rangers do playoffs marelle” – stwierdzi z kolei Rekow- ukasz Maciec oraz Ewa Pitkow- cji WBC w tej wadze jest Krzysztof awansowali z pitej pozycji w konski, który na powanie zaj si ska.  ferencji. “Diablo” Wodarczyk. 

Bramk na wag awansu do finau zdoby w 19. minucie drugiej tercji Dominic Moore. By jego jedyny strza w tym spotkaniu. Rozczarowania nie kryli gocie. “To cikie do przeknicia. Jeli istnieje szansa, by awansowa do finau Pucharu Stanleya, ale si jej nie wykorzystuje, to wszystko jest do bani” – powiedzia obroca Canadiens P. K. Subban. Ostatni raz ekipa z Montrealu, która 24-krotnie signa po Stanley Cup i jest najbardziej utytuowana w lidze, wystpia w decydujcym etapie w 1993 roku, kiedy zdobya trofeum. Z kolei Rangers zagraj w tej fazie po raz 11. w historii, a na pity tytu czekaj od 1994 roku. W finale, który rozpocznie si w rod, zespó z Nowego Jorku zagra z lepszym w parze Chicago Blackhawks – Los Angeles Kings. W rywalizacji do czterech zwycistw Królowie prowadz 3-2. TW

PUCHAR STANLEYA WYNIK III RUNDY NHL PLAYOFFS:

Konferencja Wschodnia: New York Rangers – Montreal Canadiens 1:0, Rangers wygrali rywalizację 4-2.


Sport

33 nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

Celiński i Serwiński na podium Everest Marathon

Najbardziej ekstremalny bieg na świecie  Po raz pierwszy w historii Tenzing Hillary Everest Marathon na

podium stanęło dwóch Polaków. W kategorii obcokrajowców najbardziej ekstremalnego biegu na świecie zwyciężył ponownie Robert Celiński przed Radosławem Serwińskim.

si go co roku Nepalczycy, z którymi nikt tu jeszcze nie wygra. W czwartek, w 12. edycji Tenzing Hillary Everest Marathon, sukces z 2011 roku powtórzy Sudipa Kulunga. Wystartowaa rekordowa liczba 136 zawodników, w tym 40 Nepalczyków. Wyzwanie tubylcom rzucaj kadego roku cudzoziemcy, dla których prowadzona jest osobna klasyfikacja. W 2005 roku pierwsze miejsce zaj w niej Celiski (Lotto Team Warszawa), generalnie by 36, a teraz dziewity. Jak podkrelili organizatorzy, to najwysza pozycja w historii wród obcokrajowców. Zaznaczyli take “podwójny sukces Polaków”, którzy byli bardzo dobrze

FOTO: EPA/HIMEX NEPAL

Dotychczas trasa zawodów rozpoczynaa si na poziomie 5364 m, w bazie wypadowej na Everest. W czwartek zostaa skrócona ze wzgldu na obfite opadu niegu (w trzy dni powstaa metrowa warstwa). Start nastpi w Gorak Shep (5164 m), a meta znajdowaa si w Namcze Bazar (3446 m). Najwyszym punktem na trasie by szczyt Kala Pattar (5545 m). “Zdecydowalimy si na taki krok ze wzgldu na ze warunki. Najwaniejsze jest bezpieczestwo uczestników” – wyjani Bikram Pandey z komitetu organizacyjnego. Wysoko, braki tlenowe i niskie cinienie sprawiaj, e bieg jest ekstremalnym wyzwaniem. Podejmuj

FOTO: FESTIWALBIEGOWY.PL

Wysokość, braki tlenowe i niskie ciśnienie sprawiają, że bieg jest ekstremalnym wyzwaniem. W tym roku wystartowała rekordowa liczba 136 zawodników, w tym 40 Nepalczyków

Robert Celiński ponownie zwyciężył w kategorii obcokrajowców, a generalnie był dziewiąty

przygotowani do ekstremalnego wysiku. Serwiski (Bydgoszcz) w ubiegym roku by czwarty w Zimowym Maratonie Bajkalskim. Celiski przyzna, e bazowa na dowiadczeniu z pierwszego startu w 2005 roku. “Podstaw jest dobra aklimatyzacja i poznanie trasy. Dlatego tak wczenie, w poowie kwietnia, przybyem w Himalaje. O skali trudnoci wiadcz nie tylko przeszkody naturalne, ale przede wszystkim ograniczona ilo tlenu i niskie cinienie. W takich warunkach ciko si chodzi, a co dopiero biega” – powiedzia pochodzcy z ukowa 41-letni podopieczny Janusza Wsowskiego.

Wie o tym dobrze równie modzieowa mistrzyni wiata w biegach narciarskich, olimpijka z Vancouver i Soczi Sylwia Jakowiec. W 2011 roku zaja 24. miejsce, najlepsze sporód wszystkich obcokrajowców i czwarte w klasyfikacji generalnej kobiet.

Bieg po zboczu Everestu odbywa si od 2003 roku w rocznic pierwszego wejcia na najwyszy szczyt wiata przez Nowozelandczyka Edmunda Percivala Hillary’ego i Nepalczyka Tenzinga Norgaya (29 maja 1953 roku). 

WYNIKI 12. TENZING HILLARY EVEREST MARATHON maraton (open): 1. Sudip Kulung 3:52.09, 2. Bhim Bahadur Gurung 3:53.58, 3. Suman Kulung (wszyscy Nepal) 4:08.10 maraton (obcokrajowcy): 1. Robert Celiński (Polska) 4:39.39, 2. Radosław Serwiński (Polska) 5:43.05, 3. Timothy Watson (W. Brytania) 5:45.00 maraton (kobiety): 1. Ang Chuttin 5:08.05, 2. Mingma Lhamu 5:08.45, 3. Lhahak Futi (wszystkie Nepal) 5:22.00.

Rezerwy przegrały z Brazylią bili to za nich i zwyciyli 29:27 po wietnej akcji Fontelesa. w swoim pierwszym tegorocznym meczu Ligi Światowej. Do pierwszego zwycistwa w tej I w mecz weszli znakomicie. Ca- edycji L Brazylii brakowao ju tylCanarinhos to najbardziej utytuowana druyna tych rozgrywek. Braa kowicie zdominowali pierwsze minu- ko jednego seta i tak te si stao. Wyudzia we wszystkich 25 edycjach, ty starcia i powikszali swoj przewa- równana walka w rodkowej czci wygraa dziewiciokrotnie, ale po raz g. Wychodzio im niemal wszystko, seta nie wystarczya, by Polacy moostatni w 2010 roku. W tym sezonie a w kulminacyjnym momencie pro- gli jeszcze przeduy swoje nadziewalk zacza od dwóch poraek z wadzili nawet 18:10. Wanie wów- je na wygran. Ostatnie dwa punkczas trener Bernardo Rezende wpro- ty Canarinhos zdobyli blokiem i Wochami u siebie. W grupie A wystpuje take Iran. wadzi na parkiet Felipe’a Fontelesa. triumfowali wyranie 25:19. To druga poraka Polaków w ofiDo Final Six we Florencji (16-20 lip- Przyjmujcy, znany z wystpów w Zaca) awansuj dwa najlepsze zespo- ksie Kdzierzyn-Kole, kapitaln za- cjalnych meczach w tym sezonie. y oraz Wosi, którzy jako organiza- grywk odrzuci Polaków od siatki i... Wczeniej ulegli w eliminacjach do torzy maj zapewniony udzia w tur- dopiero jak si pomyli Biao-Czerwo- mistrzostw Europy Sowenii 2:3. W pitek, ju po zamkniciu ni zrobili przejcie. Mistrzowie wianieju finaowym. Polacy do Brazylii pojechali w ta doszli podopiecznych Antigi na dwa weekendowego wydania gazety, oba mocno eksperymentalnym skadzie. punkty – 18:16. Fonteles byszcza da- zespoy spotkay si po raz drugi.  Trener Stephane Antiga pozwoli od- lej. Zdobywa punkty blokiem, atakiem, pocz swoim gwiazdom – m.in. Ma- wietnie przyjmowa. Po raz pierwBrazylia – Polska 3:0 riuszowi Wlazemu, Michaowi Wi- szy Canarinhos wyszli na prowadzeniarskiemu, Bartoszowi Kurkowi, nie przy stanie 23:22 i nie wypucili (25:23, 29:27, 25:19) Pawowi Zagumnemu i Marcinowi tego ju z rk. Wygrali 25:23. Polska: Karol Kłos, Andrzej Wrona, Grzegorz Bociek, Druga partia znowu bardzo dobrze Modonkowi. Mimo wszystko w Fabian Drzyzga, Mateusz Mika, Rafał Buszek – Krzysztof Ignaczak (libero) – Dawid Konarski, Michał ekipie Biao-Czerwonych panowa zacza si dla Polaków. ProwadziRuciak, Paweł Woicki. bojowy nastrój. Rezerwowi chcieli li a do drugiej przerwy technicznej Brazylia: Dos Santos, Leandro Vissotto, Murilo Endres, Ricardo Lucarelli, Lucas Saatkamp – Mario Pepokaza, e zasuguj na podstawo- i wówczas Biao-Czerwoni mieli nadreira (libero) – Theo Lopes, Raphael Oliveira, Felipe w dwunastk i walczyli o miejsce wet dwie piki setowe, ale ich nie wyFelipe Fonteles, znany z występów w Zaksie Kędzierzyn-Koźle, najpierw kapitalFonteles. korzystali, wic Brazylijczycy zrona duej w wyjciowej szóstce. ną zagrywką odrzucił Polaków od siatki, a następnie skutecznie ich punktował

FOTO: EPA/FRANCK ROBICHON

 Polscy siatkarze przegrali w Marindze z Brazylią 0:3 (23:25, 27:29, 19:25)


nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 2014

34

Funding Available as Part of a Federal Grant

HEA

LT H P R O

•P AT

H W AY S

EY

• Funding for tuition, books, childcare, transportation and other educational expenses may be available FE

S

O

M

IU

RT

HER

S CO N S O R T

N NEW

ON

JE

SI

RS

• Earn your degree or credentialed certification • Students must meet income and other criteria • Tutoring and mentoring provided

Choose from 17 in-demand careers: • Administrative Medical Assistant • Billing & Coding (CERS) • Certified Clinical Medical Assistant • Registered Dental Hygienist • Certified Drug & Alcohol Counselor • Certified EKG/Telemetry Technician • Certified Home Health Aide • Certified Nursing Assistant • Diagnostic Radiographer • Diagnostic Medical Sonographer • Registered Nurse • Certified Patient Care Technician • Certified Pharmacy Technician • Certified Phlebotomy Technician • Respiratory Therapist • Certified Sterile Processing Technician • Certified Surgical Technologist

For more information on eligibility, please call (201) 689-7045 or HPOG@bergen.edu This Health Profession Opportunity Grant (HPOG) is a demonstration project funded by the Administration for Children and Families, US Department of Health and Human Services (HHS), Grant Number 90FX0001. In order to learn what works, we are participating in a study to determine how these training opportunities help people improve their skills and find better jobs. During the study, eligible applicants will be selected by a computerized lottery system; only those selected will receive funding and services through HPOG. Those not selected may enroll in these classes, and have their education funded through other programs for which they may bedetermined to be eligible. The above courses, and this advertisement, are solely the responsibility of the authors/colleges and do not necessarily represent the official views of HHS.

N


Sport

35 nowy dziennik Saturday, May 31 – Sunday, June 1, 2014

Radwańska dołączyła do Williams i Na Li • Tsonga za mocny dla Janowicza

W SKRÓCIE

Historia jak z Kopciuszka

Kolarstwo  Rafał Majka (Tinkoff-Saxo) zajął siódme miejsce na sobotnim, 19. etapie kolarskiego Giro d’Italia – jeździe indywidualnej na czas i w klasyfikacji generalnej jest szósty. Etap z metą w Monte Grappa wygrał lider Kolumbijczyk Nairo Quintana(Movistar). Drugie miejsce ze stratą 17 s zajął Włoch Fabio Aru (Astana) i awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Trzeci na etapie był Kolumbijczyk Rigoberto Uran (Omega Pharma-Quick-Step), który zameldował się na mecie ze stratą 1.26. Majka stracił do zwycięzcy 3.28 i spadł w klasyfikacji generalnej na szóste miejsce. Polak traci do prowadzącego Kolumbijczyka Quintany 6.59.

 Dla Polki miał to być mecz bez

historii, a tymczasem Agnieszka Radwańska przegrała z Chorwatką Ajlą Tomljanović 4:6, 4:6 w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa. Rozstawiona z numerem trzecim krakowianka dołączyła w ten sposób do Amerykanki Sereny Williams (nr 1.) i Chinki Na Li (2.), które w Paryżu wcześniej odpadły. W piątek z turniejem pożegnał się również Jerzy Janowicz.

FOTO: EPA/ETIENNE LAURENT

Li poegnaa si turniejem ju w pierwszej, a Williams w drugiej rundzie. Po odpadniciu 25-letniej Polki najwyej notowan zawodniczk w drabince jest Rumunka Simona Halep (nr 4.). W sobot w swoim trzecim meczu zagra przeciwko Hiszpance Marii-Teresie Torro-Flor. Radwaska po raz pierwszy spotkaa si z modsz o cztery lata Chorwatk, która zaskoczya j w pitek zabójczo skutecznymi dropszotami. wietnie si poruszaa na korcie i dobrze wytrzymywaa dusze wymiany. Podejmowaa te due ryzyko, celujc czsto w linie i naroniki. W sumie Chorwatka popenia 29 niewymuszonych bdów, o siedem wicej od przeciwniczki, a równie bilans podwójnych bdów serwisowych by dla niej niekorzystny 6-1 (w asach by remis 3-3). Odnotowaa za to 19 wygrywajcych uderze, przy 12 po stronie krakowianki. W pierwszym secie kluczowa okazaa si chwilowa dekoncentracja Radwaskiej, która od stanu 1:0, przegraa pi kolejnych gemów, w tym dwa swoje serwisy. Odzyskaa co prawda jednego z dwóch “breaków”, ale nie zdoaa obroni pierwszego setbola, po 37 minutach gry. Nieoczekiwanie Polka pozwolia si znów przeama na otwarcie drugiej partii. Potem, pod koniec trwajcego godzin i 21 minut spotkania, miaa szanse na odrobienie straty. Jednak zmarnowaa trzy “break pointy”, mogce jej da wyrównanie na 4:4. Przy stanie 4:5 i 30-40 wyrzucia na aut pik z forhendu przy pierwszym meczbolu. “Moe to nie by taki dzie, e nic nie wychodzio, bo szanse byy, gównie w drugim secie, bo pierwszy za szybko uciek. A ona w wanych momentach zagraa po prostu lepiej i potem byo ju ciko co zrobi. Do wolno wchodziam dzisiaj w mecz – ocenia swój wystp Radwaska. – Po prostu czasem jest tak, e si lepiej czuje pik i od samego pocztku gra agresywnie. A kiedy indziej robi si krok w ty od razu i jako si tego nie czuje, zaczyna si gra, jak przeciwniczka pozwala. W sumie zdawaam sobie spraw z tego, e mnie zepchna troch do tyu. Cho troch za póno zdaam so-

Piłka nożna

Agnieszka Radwańska może już zacząć przygotowania do Wimbledonu

bie z tego spraw” – dodaa. “Kto wie, moe to faktycznie dobry znak przed Wimbledonem? Ale na razie nie wybiegajmy tak daleko. Poraka boli, ale z drugiej strony faktycznie bd miaa dziki temu wicej czasu na przygotowanie si do turniejów na trawie” – powiedziaa Radwaska. “Oczywicie szkoda tego meczu, bo nie jest mio przegra tak wczenie w Wielkim Szlemie, ale czasem to moe by jaki plus. Tym bardziej, e te korty s faktycznie coraz wolniejsze, mocno nasiknite. Waciwie byy wolniejsze z kadym dniem, bo przecie od pocztku turnieju cigle padao i gralimy wszyscy chwilami wrcz w deszczu. Myl, e odpoczynek i wicej treningów na trawie powinny bardziej pomóc, ni zaszkodzi” – dodaa. By to ósmy wystp Radwaskiej w Roland Garros, gdzie przed rokiem uzyskaa najlepszy wynik, dochodzc do wierfinau. Poza tym trzykrotnie odpadaa w Paryu w 1/8 finau i po jednym razie w trzeciej, drugiej i pierwszej. “Trudno byo nie zauway, e to turniej niespodzianek i e ju w szatni nie ma dwóch najwyej rozstawionych zawodniczek. Ale wychodzc dzi na kort nie mylaam o rozstawieniu, czy o tym, e to ona jest faworytk. Owszem w drabince s 32 nazwiska, przy których s liczby, ale jak wida to o niczym nie wiadczy. Owszem, czuj respekt do wyej notowanych przeciwniczek, ale nie mog si ich ba, bo wtedy wychodzenie przeciwko nim na kort nie miaoby sensu” – powiedziaa po meczu Tomljanovi. 21-letnia Chorwatka po raz czwarty wystpuje w Wielkim Szlemie. W

swoim debiucie, w ubiegorocznym Wimbledonie, przegraa pierwszy pojedynek. Potem we wrzeniu odpada w drugiej rundzie US Open, podobnie w styczniu w Australian Open. “Czy to historia jak z Kopciuszka? Có, moecie to tak nazywa, jeli chcecie. Syszaam to ju wiele razy. Ciekawe, czy tak samo powiecie, jeli uda mi si doj do wierfinau, albo przynajmniej czwartej rundy. Dzisiaj byam przygotowana na jeden z najciszych meczów w karierze, ale tak nie byo. Ona jest jedn z najlepszych tenisistek na wiecie. Moe to nie by jej dzie” – powiedziaa na konferencji prasowej Tomljanovi, która od dawna trenuje w USA. “Pochodz z Chorwacji i tam mieszkaam przez pierwsze 13 lat ycia. Ale wtedy wyjechaam na kilka tygodni do Stanów Zjednoczonych. Byam krótko w Bradeton, ale i w akademii tenisowej Chris Evert. Poczuam si tam jak w domu i potem postanowiam, e chc zosta i tam trenowa. Myl, e to dla mnie wymarzone miejsce” – dodaa. Los Radwaskiej podzielia w pitek Sowaczka Dominika Cibulkova (nr 9.), która przegraa z Australijk Samanth Stosur (19.) równie 4:6, 4:6. W pitek zakoczy swój wystp w Paryu równie Jerzy Janowicz (nr 22.). W trzecim pojedynku na drugim co do wielkoci korcie im. Suzanne Lenglen przegra z Francuzem Jo-Wilfriedem Tsong (13.). 4:6, 4:6, 3:6. Janowicz przegra dwa pierwsze sety, w obu dajc si przeama w ostatnim, dziesitym gemie. W trzeciej partii wyraniej dominowa ju Francuz. Polak, zwaszcza w dwóch pierw-

szy setach nie gra le, ale popenia bdy w decydujcych momentach. W wanych chwilach mia due problemy z serwisem, w caym spotkaniu notujc a dziewi podwójnych bdów, podczas gdy Francuz nie pomyli si w ten sposób ani razu. W asach serwisowych Polak mia tylko minimaln przewag – 5-4. Janowicz, grajc w trzeciej rundzie French Open, powtórzy swój najlepszy wynik w tej imprezie. Udao mu si dotrze do tego etapu take w poprzedniej edycji. Nastpnym rywalem Tsongi bdzie synny Serb Novak Djokovi, który pokona Chorwata Marina Czilicia 6:3, 6:2, 6:7 (2-7), 6:4. Do 1/8 finau awansowa take Roger Federer. W trzeciej rundzie rozstawiony z numerem czwartym Szwajcar pokona Rosjanina Dmitrija Tursunowa 7:5, 6:7 (7-9), 6:2, 6:4. aden inny zawodnik nie moe pochwali si 12 wystpami na tym etapie wielkoszlemowych zmaga w Paryu. Wczeniej zawodnik z Bazylei plasowa si na czele listy wszech czasów ex aequo z Argentyczykiem Guillermo Vilasem. To drugi rekord ustanowiony przez Federera w ostatnich dniach. Wygrywajc mecz drugiej rundy, zanotowa 60. zwycistwo w Roland Garros. Zosta dziki temu pierwszym tenisist w historii, który ma na koncie co najmniej 60 zwycistw w kadym z czterech turniejów wielkoszlemowych. W walce o wierfina Federer zmierzy si z otyszem Ernestsem Gulbinsem, który w trzeciej rundzie wygra z Czechem Radkiem Stepankiem 6:3, 6:2, 7:5. TOMASZ DOBIECKI Z PARYŻA, JG

 Parma nie uzyskała licencji UEFA na grę w europejskich pucharach. Jej miejsce w Lidze Europejskiej zajmie Torino, w którym występuje obrońca reprezentacji Polski Kamil Glik. Włoska federacja piłkarska odmówiła wydania licencji na grę w europejskich pucharach po tym, jak klub nie spełnił warunków finansowych. Klub nie wpłacił około 300 tys. euro podatku. Parma od decyzji się odwołała do Sądu Najwyższego, ale w czwartek ten organ podtrzymał pierwotny werdykt. Zespół Glika zakończył ostatni sezon Serie A na siódmym miejscu, do szóstej Parmy zabrakło mu zaledwie punktu. Dla Torino będzie to pierwszy start w europejskich pucharach od ponad 20 lat.  Arsene Wenger przedłużył kontrakt z Arsenalem Londyn do 2017 roku. Francuski szkoleniowiec prowadzi piłkarzy “Kanonierów” nieprzerwanie od 1996 roku i jest najbardziej utytułowanym, a także najdłużej pracującym menedżerem w historii klubu.

Lekkoatletyka  Patryk Dobek (SKLA Sopot) wygrał wynikiem 49,76 bieg na 400 m przez płotki w mityngu w Rydze. To czas lepszy od minimum PZLA na mistrzostwa Europy w Zurychu (12-17 sierpnia) i szósty rezultat w historii polskiej lekkoatletyki. 20-letni podopieczny Krzysztofa Szałacha o 0,91 s poprawił rekord życiowy.

Rajdy samochodowe  Robert Kubica i Maciej Szczepaniak (Ford Fiesta WRC) rozpoczęli na Sardynii testy przed Rajdem Włoch, szóstą rundą mistrzostw świata, który zostanie rozegrany od 5 do 8 czerwca. Polska załoga odbywa testy na szutrowym odcinku specjalnym pod Arzacheną w prowincji Olbia-Tempo. Kubica po raz drugi w karierze wystartuje w Rajdzie Włoch. W ubiegłym roku, jadąc Citroenem DS3 RRC, triumfował we włoskiej rundzie WRC-2 i na koniec sezonu został mistrzem świata w klasie. W tym roku krakowianin startuje samochodem WRC.

Olimpiada  Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski potwierdził w piątek, że władze miasta będą respektowały wyniki niedzielnego referendum, podczas którego mieszkańcy miasta opowiedzieli się przeciwko organizacji zimowych igrzysk w 2022 roku. 11 czerwca Rada Miasta ma przegłosować uchwałę o rezygnacji Krakowa ze starań o organizację tych igrzysk.


nowy dziennik Sobota 31 maja – niedziela 1 2014

36

Nasza Unia Jż liczy już

80,000

Członków. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami! Jeżeli nie jesteś jeszcze Członkiem Naszej Unii, dołącz do nas już dziś!

Obowiązują zasady członkostwa. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Friday, May 30, 2014

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2014/05/31  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...