Page 1

DELIVERED TO THE POST OFFICE AS PERIODICALS CLASS MAIL ON WEDNESDAY, MAY 28, 2014

STRONA 15

SPORT

POLECAMY

STRONA 7

POLONIA

Budujemy muzeum emigracji

Magazyn Janowicz wraca do formy dla mężczyzn

STRONA 6

POLONIA

Szkoła Konsularna w plenerze

SZCZURY, PRECZ Z MIASTA! | BURZE NAD POLSKĄ | POLSKI KSIĄDZ UWOLNIONY PRZEZ SEPARATYSTÓW | GANGI NA GREENPOINCIE www.dziennik.com

CZWARTEK 29 MAJA – THURSDAY, MAY 29 2014

$0.75

20°C (68°F)

Słońce zza chmur

POLUB NAS NA FACEBOOKU: facebook.com/nowydziennik

Polskie firmy zaprezentują się na Florydzie

Na podbój Ameryki Łacińskiej

 61 polskich firm z 4 województw, przedstawiciele por-

tów w Szczecinie i Gdyni, PARP oraz Ministerstwa Gospodarki wezmą w przyszłym tygodniu udział w dużej konferencji handlowej na Florydzie, organizowanej przez Latin Chamber of Commerce of USA. Polska jest jednym z dwóch głównych gości.

Chińczycy na Greenpoincie Nieprawidłowości przy eurowyborach

EUROPA

Odprawa posłów europejskich

 48,5 mln dolarów przeznaczył chiński deweloper na zakup i rekulty-

Finansowe pocieszenie po politycznej porace. Obecni europoso wie – któ rzy nie wró c w czerwcu do Brukseli i Strasburga, bo przegrali wybory – mog liczy na hojne poegnanie.

Teren po byej fabryce winylu – Harte & Company Inc., mieszczcej si na nabrzeu polskiej dzielnicy, oraz obejmujcy dziesi dziaek o adresach: 2-36 Clay Street, 280 Franklin Street oraz 49-93 Dupont Street zosta wyceniony na 23,25 mln dolarów, jednak by inwestor móg go wykorzysta do celów mieszkalnych musi przeprowadzi jego odpowiedni rekultywacj i oczyci ze skae po-

22414 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 12 122

NOWY DZIENNIK $0.75

Na zakup terenu po byłej fabryce Harte & Company Inc. oraz jego rekultywację inwestor przeznaczył 48,5 mln dolarów

wstaych wskutek toksycznych substancji, które wycieky z fabryki do rodowiska. W sumie na zakup dziaki oraz adaptacj terenu Bo Jin Zhu – chiski deweloper – przeznaczy 48,5 mln dolarów. Umowa zakupu nieruchomoci (o czym pisalimy w ubiegym tygodniu) zostaa sfinalizowana w poniedziaek, 19 maja. Prawa wasnoci do miejsca po byej fabryce Harte & Company Inc. firma Dupont Street Developers LLC, reprezentowana przez – jak teraz wiadomo – Bo Jin Zhu, nabya od korporacji Josepha Folkmana – 49 Dupont Realty Corp. Pertraktacje dotyczce zakupu nieruchomoci trway od sierpnia 2012 roku, jednak by sfinalizowa transakcj Bo Jin Zhu musia zacign kredyt w wysokoci 25 mln. dolarów, którego udzielia mu grupa kapitaowa Maxim Capital Group.

» STR. 3

 PiS mówi o możliwych nadużyciach przy liczeniu głosów. Partia Ja-

rosława Kaczyńskiego twierdzi, że do nieprawidłowości mogło dochodzić w wielu komisjach.

FOTO: FACEBOOK/PIS

wację działki na Greenpoincie. Mają na niej zostać wybudowane trzy apartamentowce z widokiem na Manhattan.

FOTO: WOJCIECH MAŚLANKA

STRONA 5

li polonijnego biznesu, konferencja moe przyczyni si do szerszego otwarcia drzwi dla polskiej obecnoci w tym regionie wiata. „Gospodarki Polski i krajów Ameryki aciskiej si uzupeniaj, a Polska ma wiele do zaoferowania – jest producentem ywnoci, samolotów i maszyn rolniczych takich jak np. traktory. W Ameryce aciskiej jednym z gównych przemysów jest rolnictwo, ale te górnictwo, bdce równie domen Polski” – mówi Leszek adowski z Polish American Chamber of Commerce, wschodzcej w skad Federacji Polsko-Ame- Przedstawiciele delegacji z woj. podkarpackiego, Leszek Ładowski, Paweł Pietrasieński, kierownik WPHI w Waszyngtonie, rykaskich Izb Handlowych » STR. 2 ambasador Ryszard Schnepf na spotkaniu z przedstawicielami CAMACOL, poświęconym organizacji czerwcowej konferencji

FOTO: LESZEK SADOWSKI/NOWY DZIENNIK

Konferencja ta – Annual Hemispheric Congress – organizowana jest po raz 35. przez Latin Chamber of Commerce of USA (CAMACOL) – najstarsze, istniejce od 48 lat, zrzeszenie Izb Handlowych Ameryki aciskiej. Po raz pierwszy Polska jest gównym gociem tej konferencji, której celem jest nawizanie wspópracy handlowej midzy regionami i firmami z rónych krajów. Polska jest te jednym z pierwszych krajów europejskich (po Turcji i Hiszpanii), który zostaje wprowadzony do zrzeszenia izb handlowych zainteresowanych rejonem Ameryki aciskiej i Poudniowej. Wedug przedstawicie-

Antoni Macierewicz (z prawej) mówi o wyborczych nieprawidłowościach

Na dowód publikuje film z jednej z nich – komisji nr 103 z Warszawy. Czonkowie komisji nie wywiesili na drzwiach kopii protokou z gosowania, zabrali worki z kartami i wyruszyli z nimi noc do komisji okrgowej. Autorowi filmu wyjaniali, e protokoy najpierw musi zatwierdzi informatyk, którego w tej komisji nie

byo. Antoni Macierewicz domaga si w zwizku z tym od PKW informacji, ile komisji dziaao w ten sposób. Jego zdaniem „absolutnie niezbdne ikonieczne” jest powtórne przeliczenie gosów w tych wszystkich sytuacjach, wktórych wyniki gosowania najpierw „ustalano z systemem i z informatykiem”, a dopiero póniej » STR. 5


2

Ameryka

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

nowy dziennik Czwartek 29 maja 2014

Bill de Blasio wypowiada wojnę gryzoniom

Szczury, precz z miasta!

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

 W Nowym Jorku jest gigantyczny problem ze szczu-

rami. Z najnowszych szacunków wynika, że na jednego mieszkańca przypadają aż cztery gryzonie.

Darius Marzec, Esq. w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: Spotkania ania 4 North 6th Street cy i po pracy Stroudsburg, PA 18360, w weekendy endy tel: (973) 920-7925 Adwokat kat NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

mówi wi po polsku sku

NA PODBÓJ AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

» i Organizacji Biznesowych (Federation of Polish Chambers & Business Councils), która jest gównym motorem uczestnictwa Polski w tej dorocznej konferencji. W konferencji wezm udzia przedstawiciele 23 krajów Ameryki Poudniowej. Zapoznaj si z ofert 61 polskich firm, wród których s m.in. gigant miedziowy KGHM, Ursus, Juwi Energia OdSzczur złapany nawialna czy PZL Mielec. Polsk w budowanym sklepie reprezentowa bd równie m.in. na Nassau Avenue przedstawiciele polskiego Minina Greenpoincie sterstwa Gospodarki, prezes Polza duy syf, gryzonie maj tutaj raj”. baw. Miay nieco ponad metr dugo- skiej Agencji Rozwoju PrzedsibiorNajnowsza akcja odszczurzania ci i wayy okoo 6 funtów. czoci (PARP) Boena LubiskaPrzed wielu laty zmasowanej wal- -Kasprzak oraz Pawe Pietrasieski, miasta bdzie kosztowa 611 tysicy dolarów. Pracownicy miejscy b- ce z tymi gryzoniami towarzyszy pla- kierownik Wydziau Promocji Hand niszczy szczurze gniazda. Oprócz kat o kontrowersyjnej treci: “Gdy- dlu i Inwestycji Ambasady RP w tego w wielu miejscach, na przykad by w Nowym Jorku byo mniej wi, Waszyngtonie. w tunelach metra, kanaach i parkach, byoby te mniej szczurów”. Chodzi“To jest konferencja w innym styzostan rozoone trutki na gryzonie. o o to, e stan szczurzej populacji lu ni targi. Przed konferencj CANa razie deratyzacja przeprowa- zaley w decydujcej mierze od sa- MACOL dokonuje tzw. match-madzona bdzie na Manhattanie oraz mych mieszkaców, którzy wyrzu- king firm przyjedajcych na konBronksie. “Wedug naszych informa- caj do mieci ogromne iloci odpad- fe ren cj. Gdy fir ma si cji, to wanie tutaj s najwiksze ko- ków ywnoci, na których chtnie pa- zakwalifikuje, to jadc na konferenlonie tych stworze. Maj nieogra- s si gryzonie. cj ma umówione spotkania z poSzczury s nosicielami wielu cho- tencjalnymi partnerami” – mówi niczony dostp do wody i do jedzenia, i bardzo szybko si mno” – rób, sporód których najgroniejsza Sawomir Tomkowski, waciciel mówi nowojorska komisarz do spraw jest wcieklizna. Oprócz tego klinu- firmy Stebco Inc. – lidera na rynj si w rurach, usiujc si przez nie ku importu i dystrybucji metali niezdrowia Mary Bassett. Do tej pory najwikszymi szczu- przedosta, powodujc ich niedro- elaznych, który na konferencj do rami, jakie udao si zapa, byy te, no, a czasem nawet zwizane z tym Miami jedzie z ramienia nowojorgrasujce trzy lata temu w dzielnicy eksplozje kanalizacji. skiego Polish American Business Akcja odszczurzania ma rozpocz Club (PABC) oraz jako biznesmen Bedford-Stuyvesant. W pewnym momencie pojawiy si na placu za- si w lipcu. zainteresowany rozszerzeniem dziaAA, (R) alnoci swojej firmy na rynkach Ameryki Poudniowej. PABC jest DOK. ZE STR. 1

FOTO: REPORTER ND

Najwicej jest ich w tunelach metra i kanaach, ale stworzenia te grasuj te w restauracjach, sklepach i piwnicach, gdzie niszcz towary. Potwierdzaj to waciciele polonijnych sklepów. “Ostatnie szczurze ataki kosztoway mnie kilka tysicy dolarów. Weszy nie tylko do piwnicy, ale przedostay si take do sklepu i pogryzy czekoladki, cukierki, opakowania z ciastkami. Jak weszam rano do sklepu, to zamaram” – opowiada wacicielka sklepu znajdujcego si przy Manhattan Avenue na Greenpoincie. Kobieta nie chce podawa swojego imienia, bo jak mówi, wstydzi si, e musi walczy z plag szczurów, mimo e ten sam problem dotyczy wielu wacicieli sklepów pooonych w okolicach metra. To wanie w tunelach znajduje si najwicej szczurzych gniazd. Ich populacja zwikszya si po huraganie Sandy. Ostatnie szacunki mówi o 32 milionach szczurów w miecie. “Kilka dni temu remontowalimy pomieszczenie na Greenpoincie w okolicach Nassau Avenue i prosz mi wierzy, zanim pooylimy trutki i zamontowalimy specjalne urzdzenia w gniazdkach, to szczury biegay midzy nami. One w ogóle nie boj si ludzi – opowiada waciciel sklepu spoywczego i dodaje: – Jednego udao nam si zapa i zabi, ale to walka z wiatrakami. Osobicie nie wierz w t ca akcj miasta. W Nowym Jorku jest

POLSKI ADWOKAT

te jednym z czonków i inicjatorów Federacji Polsko-Amerykaskich Izb Handlowych i Organizacji Biznesowych. W trakcie konferencji w Miami zostanie dokonane otwarcie Polish Trade Center – staej polskiej strefy wolnocowej w Miami, gdzie polskie podmioty gospodarcze oraz regiony bd miay moliwo staej ekspozycji i promocji na obydwie Ameryki. Podczas tegorocznej konferencji zostan podpisane bardzo wane dla Polski porozumienia gospodarcze. Dwa polskie porty Szczecin – winoujcie oraz port Gdynia podpisz porozumienia na wspóprac z portem w Miami. “Stan si portami siostrzanymi z Miami. Oznacza to ogromne uatwienia dla biznesu, bo nie ma biznesu bez logistyki” – podkrela adowski. Innym wydarzeniem bdzie podpisanie z przedstawicielami miasta Kielce porozumienia na zorganizowanie w przyszym roku Business Expo of the Americas. “Bd to targi na ca  Eu ro p rod ko wo -Wschodni, nie tylko Polsk, ale Polska jest naturalnym liderem tego regionu, tym bardziej, e mamy odpowiednich partnerów” – dodaje adowski. Organizatorzy maj nadziej równie na wiele innych porozumie handlowo-biznesowych, które wynikn z tej konferencji. AS

Młodociane gangi na Greenpoincie? Podwodna baza czy cień?  W ubiegłym tygodniu na Greenpoincie miały miejsce dwa napady na na-

Humboldt Street niedaleko Withers Street. Barczysty mczyzna podstoletnie dziewczyny, dokonane przez dwie kilkuosobowe grupy młodych szed do dziecka i groc mu pobichuliganów. Doszło również do pobicia policjanta oraz ataków na ulicy, w ciem zada od niego telefonu komórkowego. Wystraszony chopiec tym także z użyciem broni. odda mu take portfel z pienidzmi Do obu ataków na nastolatki doszo wana przez grup piciu nastolatek. oraz kart na metro. Do pobicia policjanta doszo 22 w poniedziaek, 19 maja, w godzi- Po krótkiej wymianie zda jedna z nach popoudniowych w cigu zale- napastniczek uderzya ofiar w go- maja okoo godziny 9:30 wieczorem dwie 30 minut. Pierwszy napad mia w butelk z wod. Inna w tym cza- na Manhattan Avenue pomidzy miejsce na Lorimer Street pomidzy sie chwycia i zerwaa jej naszyjnik Bedford Avenue i Norman Avenue. Richardson Street oraz Frost Street. z wisiorkiem, na którym wygrawe- Patrolujcy okolic oficer NYPD zaOmioosobowy gang, w skad któ- rowane byo nazwisko napadnitej. Po uway lecego na chodniku nierego – wedug raportu policyjnego tym caa pitka ucieka ze skradzio- przytomnego mczyzn. W zwiz– wchodziy zarówno osoby mao- nym acuszkiem. Ofiara przekaza- ku z tym wezwa karetk pogotoletnie, jak i dorose, zaatakowa 15- a policji, e zna dwie z agresywnych wia, po czym postanowi sprawdzi, letni dziewczyn wracajc ze szko- dziewczyn, które s uczennicami li- co si stao z lecym nieruchomo czowiekiem. W chwili, gdy próboy do domu. Ofiara najpierw zosta- ceum, do którego uczszcza. Z kolei 21 maja, okoo 9:15 wie- wa go obudzi, pijany do nieprzya uderzona w twarz, a nastpnie powalona na ziemi i skopana. Po ata- czorem, na Richardson Street pomi- tomnoci – jak si póniej okazao ku napastnicy zabrali jej telefon ko- dzy Lorimer Street i Leonard Street – mczyzna zacz go okada pimórkowy typu iPhone i uciekli, a po- doszo do napadu z uyciem broni. ciami oraz kopa. Stawia take szkodowana z ranami na gowie i twa- 25-letniemu mczynie nieznany na- opór podczas próby zakucia go w rzy oraz poobijanym ciaem pozostaa pastnik przyoy do gowy pistolet, kajdanki. Przybya na miejsce zdapo czym nakaza oprónienie kiesze- rzenia karetka pogotowia zabraa pina ulicy. Drugi, podobny atak, mia miejsce ni. Bandzior zabra ofierze ponad 100 jaka do Woodhull Hospital, po czym, po wytrzewieniu, zosta on pó godziny póniej na rogu Driggs dolarów, po czym szybko uciek. Dzie póniej, okoo 3:45 po po- oskarony o napa na oficera poAvenue i Manhattan Avenue. Czekajca w tym miejscu na autobus 16- udniu, doszo do ataku na 13-letnie- licji oraz o stawianie oporu podczas letnia uczennica, równie wracajca go chopca wracajcego ze szkoy do aresztowania. ze szkoy do domu, zostaa zaatako- domu. Zdarzenie miao miejsce na WueM, (R)  Strony redaguje: Tomasz Deptuła; email:td@dziennik.com

 Niezwykłą formację geologiczną odkryli poszukiwacze UFO u wybrzeży Kalifornii. Przypomina ona wejście do podwodnej bazy.

Na zdjciach satelitarnych wida formacje przypominajce pilary wspierajce podwodny paskowy o wymiarach 1,35 na 2,45 mili. Znajduj si one zaledwie o 6,5 mil od wybrzea na wysokoci Malibu. Ich wysoko przekracza 600 stóp, czyli 200 metrów. Odkrycie, którego autorami s Maxwell, Dale Romero oraz Jimmy

Church, od razu zrodzio spekulacje na temat istnienia tajnej podwodnej bazy okrtów atomowych lub wrcz istot pozaziemskich, o czym miayby wiadczy liczne udokumentowane obserwacje UFO w tym regionie. Równie jednak dobrze moe to by jedynie ukad cieni na stosunkowo nieprecyzyjnych zdjciach satelitarnych. ND


nowy dziennik Thursday, May 29, 2014

3

W miejscu budowli fabrycznej z lat trzydziestych ubiegłego wieku z charakterystycznym zakrzywionym frontem budynku, mają zostać wybudowane apartamentowce

dajcego si z ótych cegie i szklanych pustaków, maj w nieodlegej przyszoci zosta wybudowane apartamentowce, w których bdzie si znajdowao 400 mieszka oraz 200 miejsc parkingowych. Poza tym deweloper zamierza stworzy tam do-  Po ponad 10 latach wojny w datkow infrastruktur komunalno-biznesow, konieczn do odpo- Afganistanie kończymy rozpoczęwiedniego funkcjonowania miesz- te zadanie – mówił we wtorek kaców. Wintaowy budynek fabryki Har- prezydent USA Barack Obama, te & Company Inc. cieszy si duym ogłaszając plan stopniowego zainteresowaniem architektów i konwycofywania amerykańskich sił serwatorów zabytków, jednak nie posiada statusu zabytku chronionego z Afganistanu po 2014 roku. prawem i w zwizku z tym, bez adnych problemów, moe w kadej Dzie póniej pojawi si na zakochwili zosta wyburzony. czeniu roku w akademii wojskowej Inwestujcy na Greenpoincie Bo West Point, gdzie przedstawi swoJin Zhu jest równie wacicielem j wizj polityki zagranicznej USA. dziaek znajdujcych si przy 29 Ry- “Musimy sobie uwiadomi, e Afgaerson Street na Clinton Hill oraz przy nistan nie bdzie miejscem idealnym 324-326 Grand Street na manhatta- i nie jest obowizkiem USA, by go skim Lower East Side. takim uczyni” – podkreli. Doda, WueM, (R) e afgaskie siy bezpieczestwa udowodniy, e s w stanie broni kraju. Obama zaznaczy, e pozostanie czci amerykaskich wojsk w Afganistanie zaley od tego, czy strona afgaska zoy podpis pod dwustronnym porozumieniem o bezpieczestwie (BSA). Ustpujcy prezydent Afganistanu Hamid Karzaj nie zgadza si na podpisanie BSA, jednak – jak pisze agencja AP – Waszyngton jest przekonany, e zgod wyrazi jego nastpca, który zostanie wyoniony po drugiej turze wyborów 14 czerwca. Obama przyzna, e siy USA pozostay w Afganistanie o wiele duej, ni oczekiwao wielu Amerykanów. Przypomnia, e amerykaskie wojsko znaczco osabio dowódzFOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

» Dziaka po byej fabryce Harte & Company Inc. w cigu ostatniej dekady bya kilkakrotnie wystawiana na sprzeda, a waciciel za kadym razem oferowa kontrahentom róne ceny. Do tej pory wszystkie negocjacje dotyczce zakupu byy zrywane z chwil, gdy zainteresowany dowiadywa si o skaeniu terenu oraz koniecznoci jego rekultywacji. W trakcie funkcjonowania Harte & Company Inc. – jak informuje “Brooklyn Daily Eagle” – w jej podziemiach znajdoway si zbiorniki z toksycznymi chemikaliami, które wycieky do gleby i wód gruntowych. Chiski inwestor nie przestraszy si jednak wyzwania i zamierza podj si tego odwanego i kosztownego zadania, co wynika z kwoty jak zarezerwowa na ten cel – ponad 25 mln. dolarów. W miejscu modernistycznej budowli fabrycznej z lat 30. ubiegego wieku z charakterystycznym zakrzywionym frontem budynku, ska-

DOK. ZE STR. 1

FOTO: EPA/PETER FOLEY

Obama: zostaniemy w Afganistanie po 2014 r.

CHIŃCZYCY NA GREENPOINCIE

Prezydent Barack Obama podczas uroczystości w West Point

two Al-Kaidy, wyeliminowao Osam bin Ladena i zapobiego utworzeniu z Afganistanu bazy wroga. Plan przewiduje, e do pocztku 2015 r. liczebno amerykaskich si w Afganistanie zostanie zredukowana z obecnych 32 tys. do 9,8 tys. onierzy; bd oni rozmieszczeni w rónych miejscach kraju i nie bd uczestniczyli w misjach bojowych. W cigu roku pozostawiony kontyngent zostanie zmniejszony o poow oraz skoncentrowany w Kabulu i gównej bazie amerykaskiej Bagram, ok. 60 km na pónoc od afgaskiej stolicy. Do koca 2016 r. wikszo amerykaskich wojsk ma zosta wycofana; w

Afganistanie pozostanie mniej ni 1000 onierzy, którzy bd prowadzi biuro bezpieczestwa w Kabulu. Wczeniej Obama o swoim planie wycofywania wojsk poinformowa Karzaja, a take kilku europejskich przywódców, w tym kanclerz Niemiec Angel Merkel, premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona i szefa rzdu Woch Matteo Renziego – poday róda w prezydenckiej administracji. W niedziel Obama zjawi si z niespodziewan wizyt w Afganistanie, gdzie spotka si z amerykaskimi onierzami i dowódcami. DET, (R)


4

Świat

nowy dziennik Czwartek 29 maja 2014

Separatyści uwolnili polskiego księdza

FOTO: TWITTER

W Doniecku i Słowiańsku trwa wy■ Porwany na Ukrainie ksiądz Paweł Witek (na zdjęciu) został uwol- miana strzałów. W tym ostatnim mieniony. Chrystusowiec wróci do Polski cały i zdrowy. Donieccy se- ście separatyści po raz kolejny ostrzelali miejscowe osiedla, w tym szkołę. paratyści uwolnili go po negocjacjach prowadzonych przez polskich Dzieci ukryły się w piwnicy. Co najmniej 10 mieszkańców zostało rannych. dyplomatów i duchownych. Ukraiński MON zapewnia, że żołkatolickim. Nie uwierzono mu jednak. nierze w ogóle nie prowadzili ostrzaChrystusowiec, Zawiązano mu oczy i związano ręce łu, a takie działania bojówkarzy to propracujący od i nogi taśmą klejącą, i zawieziono do wokacja mająca na celu przekonanie 1998 roku w siedziby zajętej przez bojówkarzy Służ- miejscowych, że strzela do nich ukraKazachstanie i by Bezpieczeństwa. Porywacze podej- ińska armia. Ekspert wojskowy Dmyna Ukrainie, zorzewali, że jest członkiem radykalne- tro Tymczuk potwierdza, że Ukraiństał 27 maja go Prawego Sektora. Księdzu pozo- cy nie zajmują się ostrzałem dzielnic upro wa dzo ny stawała jedynie modlitwa. "Wszyst- mieszkaniowych, a wykorzystywanie przez separatyprzez separatystów ludności cywilnej ko w ręku Boga" – powtarzał. stów rosyjskich Duchownego przetrzymywano w jako żywej tarczy staje się powszechw Doniecku i po upływie doby odzyskał wolność. piwnicy. Po negocjacjach prowadzo- ne. Jego zdaniem, to że ukraińska arKsiądz Paweł Witek powiedział Pol- nych przez polskich dyplomatów zo- mia nie może odpowiadać ogniem opóźnia operację antyterrorystyczną, skiemu Radiu, że został zatrzymany stał wypuszczony. "Ta noc spędzona w piwnicy Służ- ale nie prowadzi do jej wstrzymania. we wtorek wieczorem przed AdminiSB poinformowała, że zatrzymastracją Obwodową. Był bez habitu, ale by Bezpieczeństwa Ukrainy była dla z różańcem, i to właśnie on wzbudził mnie niezwykłym przeżyciem mi- ła lidera grupy około 40 bojowników podejrzenie separatystów. Jeden z nich stycznym, cały czas się modliłem i z Kramatorska – Iwana Łysenkę o zażądał od duchownego dokumentów dziś do nikogo nie czuję nienawiści" pseudonimie Psych, czyli Wariat. tożsamości. Paweł Witek ich nie miał, – powiedział wkrótce po swym Próbował on uciec do Rosji przez Charków. starał się przekonać, że jest księdzem uwolnieniu ksiądz Paweł Witek. DET, (IAR), (R)

Odprawa posłów europejskich ■ Finansowe pocieszenie po politycznej porażce. Obecni europosłowie – któ-

rzy nie wrócą w czerwcu do Brukseli i Strasburga, bo przegrali wybory – mogą liczyć na hojne pożegnanie. Wysokość odprawy zależy od liczby lat spędzonych w Parlamencie Europejskim, ale nawet ci, którzy pracowali w nim tylko przez jedną kadencję, nie mogą narzekać. Zgodnie z przepisami europarlamentu każdy poseł, który żegna się z Brukselą i Strasburgiem i nie przechodzi bezpośrednio do parlamentu krajowego lub na inne publiczne stanowisko – ma prawo do tzw. odprawy przejściowej. Za każdy rok pracy w Parlamencie Europejskim będzie on otrzymywał równowartość miesięcznej pensji. Taka wypłata przysługuje mu nie krócej niż przez 6 miesięcy, nie dłużej niż przez 2 lata. W praktyce oznacza to, że posłowie, którzy przepracowali w Parlamencie jedną kadencję, będą otrzymywać około 7600 euro miesięcznie przez pół

roku. Dodatkowo przez trzy miesiące po zakończeniu mandatu europosłom przysługuje równowartość połowy wydatków wcześniej przeznaczanych na prowadzenie biura poselskiego, czyli łącznie około 6 tysięcy euro. Odprawy przejściowej nie można pobierać razem z emeryturą, a ta przysługuje europosłom od 63. roku życia i też jest uzależniona od długości mandatu. Najdłużej pracujący posłowie mogą otrzymać maksymalnie 70 proc. dawnej pensji, czyli ponad 5300 euro. DET, (IAR)

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Stronę redaguje: Tomasz Deptuła ■ Redaktor wydania: Tomasz Deptuła

REKLAMA

Właściwe miejsce dla Twoich pieniędzy. Gwarantowany procent przez rok na depozytach do $250,000.

1.01

REWARDS MONEY MARKET

%

APY*

Zadzwoń: 718-383-0561 Odwiedź: oddział na Greenpoint 814 Manhattan Ave. Kliknij: dime.com

*The introductory 1.01% Rewards Money Market account APY (Annual Percentage Yield) is guaranteed for a one-year period from the date of account opening and is offered as of 5/12/14. It applies to daily balances up to $250,000. Balances over $250,000 will earn variable rates of interest depending on the balance. These interest rates and APYs are set on a tiered basis, with the balance over $250,000 earning the interest rate and APY of the particular tier. As of 5/12/14, these rates are as follows: up to $250,000, the APY is 1.01%; $250,000.01-$250,999.99, the APY is 0.05%; $251,000.00-$274,999.99, the APY is 0.10%; $275,000.00-$299,999.99, the APY is 0.15%; $300,000.00$324,999.99, the APY is 0.15%; and $325,000.00 or more, the APY is 0.20%. The interest rates and APYs for balances over $250,000 are established at our discretion, are variable, and are subject to change at any time without notice or limit. After the Guaranteed APY period has elapsed, the account will become a regular Rewards Money Market tiered-rate account in which the interest rates and APYs will vary with the balance. These interest rates and APYs are established at our discretion, are variable, and are subject to change at any time without notice or limit. As of 5/12/14, the APY on accounts with balances of $75,000.00 or more is 0.20%; $50,000.00-$74,999.99, the APY is 0.15%; $25,000.00-$49,999.99, the APY is 0.15%; $1,000.00-$24,999.99, the APY is 0.10%; and under $1,000.00, the APY is 0.05%. Maximum opening deposit amount is $250,000. There is a $10 monthly fee if the average daily balance falls below $2,500. Fees may reduce the earnings on this account. The Dime Savings Bank of Williamsburgh reserves the right to cancel or modify these offers at any time without notice and to limit the number of accounts opened. These offers are limited to one per household. This offer is available to New York State residents only. PLEASE CALL US FOR DETAILS AT 1-800-321-3463. New money only. ©2014 The Dime Savings Bank of Williamsburgh.


Polska

5 nowy dziennik Thursday, May 29, 2014

Burze nad Polską

NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY... » wywieszano protokół. "Ta przestrzeń czasowa to jest przestrzeń umożliwiająca dowolną ilość zmian w rzeczywistym przebiegu głosowania" – stwierdził wiceprezes PiS. Według Antoniego Macierewicza, wybory kontrolowane są przez "tajemniczy system i tajemniczego informatyka" z jakiejś firmy, a nie przez wyborców i mężów zaufania. "To system, którego nie ma w ordynacji wyborczej" – zauważył Antoni Macierewicz. Szefowa PiS-owskiego zespołu monitorującego wybory Anna Sikora uważa, że przepisy dotyczące głosowania i liczenia są napisane tak niejednoznacznie, że członkowie komisji gubią się w nich. Do tego dochodzą pisma z instrukcjami, wydawane przed wyborami przez PKW. Sytuację skomentowali przedstawiciele PKW, mówiąc, że jeśli ob-

DOK. ZE STR. 1

■ Około 900 interwencji straży pożarnej i jedna ofiara śmiertelna – 21-letni mężczyzna dwukrotnie

FOTO: EPA/MACIEJ KULCZYŃSKI

trafiony piorunem na dolnym Śląsku. To wynik nawałnic na południu i zachodzie kraju.

wodowa komisja wyborcza wyszła z lokalu bez wywieszenia protokołu, to znaczy, że naruszyła kodeks. Przewodniczący PKW Stefan Jaworski wyjaśnił, że jeśli te doniesienia okażą się prawdą, to całą procedurę będzie można uruchomić po złożeniu protestu wyborczego. Z kolei sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki zapewnił, że PKW postara się wyjaśnić, jak doszło do tego, że obwodowa komisja wyborcza nr 103 w Warszawie nie wywiesiła protokołu. Sprawa zostanie wyjaśniona dopiero po otrzymaniu oryginału dowodów, które przedstawił PiS. Sąd Najwyższy, po zasięgnięciu opinii PKW, zdecyduje, czy wybory można uznać za ważne. Najpierw Sąd Najwyższy rozpatrzy ewentualne protesty wyborcze i zdecyduje, czy miały one istotny wpływ na wynik wyborów. PC, (R)

U młodzieży wygrywa Korwin-Mikke ■ Gdyby wybory do europarlamentu odbywały się jedynie wśród młodzieży

szkolnej, zwyciężyłby Janusz Korwin-Mikke. Jego Kongres Nowej Prawicy zdobył 27,19 procent głosów w wyborach zorganizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Głosowanie odbyło się w 1077 szkołach.

Joanna Gus z Centrum mówi, że drugi był PiS – 21,64 proc., a dalej: EuZalane piwnice, garaże, podtopione kach województwa lubuskiego nie dę wielkopolscy strażacy z powodu ropa Plus Twój Ruch –13,56 proc. Na ulice i złamane konary drzew – to jest niepokojący. W Gubinie wzdłuż przechodzących nad regionem burz. PO zagłosowało –12,05 proc.młodych, skutki nawałnicy, jaka przeszła nad Nysy Łużyckiej strażacy ułożyli Nawałnice najbardziej dały się we a na Ruch Narodowy – 5,33 proc. We znaki mieszkańcom południowej i właściwych wyborach Twój Ruch i nawojewództwem lubuskim. Najbar- worki z piaskiem. Gwałtowne burze i ulewne deszcze, wschodniej Wielkopolski. Na szczę- rodowcy nie przekroczyli w ogóle prodziej ucierpiały powiaty: zielonogórski, krośnieński i wschowski. Stra- zapowiadane przez synoptyków na po- ście nie ma ofiar. Strażacy najczę- gu wyborczego. Udało się to natomiast żacy interweniowali około 60 razy łudniu kraju, łagodnie potraktowały ściej wzywani byli do pozalewanych SLD, które nie znalazło uznania u młoprzy wypompowywaniu wody z województwo śląskie. Strażacy w re- budynków lub posesji i połamanych dzieży szkolnej. W gimnazjach zwypiwnic i garaży. Usuwali też z dróg gionie interweniowali kilkanaście ra- drzew. Do najpoważniejszych zda- ciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdopołamane konary i gałęzie. Na sku- zy. Głównie byli wzywani do wypom- rzeń doszło w Osiecznej pod Lesz- bywając prawie 25 procent głosów. W tek uszkodzenia linii średniego na- powywania wody z piwnic. Tak było nem, gdzie osunęła się wysoka skar- szkołach ponadgimnazjalnych triumpięcia na kilka godzin prądu byli po- między innymi w powiatach często- pa, na której stał budynek gospodar- fował Kongres Nowej Prawicy – pozbawieni mieszkańcy osiemnastoty- chowskim, będzińskim i lublinieckim. czy. Natomiast pod Koninem zala- nad 32 procent głosów. Frekwencja w sięcznego Gubina. Wciąż grożą pod- Poziom wód w śląskich rzekach tak- na została cała miejscowość – Lisiec szkolnych wyborach wyniosła nieco topienia oraz wezbranie wód w rze- że nie jest niepokojący, nigdzie nie są Wielki. W środę nadal trwała tam ak- ponad 60 procent, z czego większa bykach z przekroczeniem stanów ostrze- przekroczone stany ostrzegawcze. Są cja strażaków. W sumie najwięcej, bo ła w gimnazjach, bo 65-procentowa, gawczych. Wojewoda lubuski Jerzy nawet miejsca, gdzie poziom rzek jest 80 zdarzeń, odnotowano w powie- czyli o 10 punktów procentowych cie leszczyńskim. Po 50 razy wyjeż- większa niż w szkołach ponadgimnaOstrouch mówi, że jest pięć newral- poniżej normy. Około 300 razy interweniowali dżali strażacy w powiatach kaliskim zjalnych. Wybory w szkołach były gicznych miejsc, w których rzeki mogą wylać. Obecnie stan wód w rze- wieczorem i w nocy z wtorku na śro- i konińskim. ■ przeprowadzone na sześć dni przed właściwymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Szkoły tworzyły REKLAMA swoje własne lokale wyborcze, do których uczniowie przychodzili na przerwach między lekcjami. Wybór młodzieży nie jest żadnym zaskoczeniem. Tak uważa socjolog, 45 lat praktyki doktor Jarosław Flis po obejrzeniu wyników wyborów do europarlamen400 mln dol. wygranych odszkodowań* tu, przeprowadzonych wśród młoATTORNEYS AT LAW dzieży szkolnej. Jarosław Flis uwawww.zawisny.com ża, że można tu mówić o buncie cha-

Chelli & Bush

WYPADKI

! W PRACY ! MEDYCZNE ! SAMOCHODOWE ! UPADKI W MIEJSCACH PUBLICZNYCH ! INNE BEZPŁATNA KONSULTACJA

www.chelliandbush.com

ZAWISNY & ZAWISNY

! KARNE ! DEPORTACYJNE ! Z PRAWA RODZINNEGO ! SPADKOWE ! NIERUCHOMOŚCI

KURSY WALUT W POLSCE

(646) 678-6428 (całodobowy)

STATEN ISLAND 149 New Dorp Lane, SI NY 10306

NEW JERSEY 2958 State Highway 35, South Hazlet, NJ 07730

BROOKLYN 578 Driggs Avenue, Brooklyn, NY 11211

rakterystycznym dla młodego pokolenia. Chodzi na przykład o szukanie nowych bohaterów, którzy jeszcze bardziej rozdrażnią rodziców. Jarosław Flis uważa, że preferencje wyborcze obecnej młodzieży zmienią się z czasem. Oczywiście może pozostać sentyment, jednak zwykle młodzi ludzie z czasem pewne rzeczy sobie przemyślą i zmieniają zdanie. Socjolog uważa, że szkolna frekwencja wyborcza na poziomie 60 procent jest ważnym sygnałem dla życia publicznego. Szczególnie, że w prawdziwych wyborach zwykle młodzi ludzie głosują najrzadziej. ■

28 MAJA 2014

NBP: kurs średni: dolar 3,0620 zł, euro 4,1905 zł KANTORY:

DOLAR

EURO

kupno sprz. kupno sprz.

*Poprzednie wygrane nie gwarantują podobnych rezultatów

tel.

FOTO: EPA

Ulice zalane zostały m.in. we Wrocławiu

Gdańsk, ul. Heweliusza 1a Kraków ul. Wielopole 3 Krosno ul. Sienkiewicza 4 Łódź ul. Kościuszki 22

3,00 3,04 3,00 3,00

3,10 3,07 3,07 3,10

4,11 4,15 4,10 4,11

4,21 4,18 4,17 4,21

kupno sprz. kupno sprz. Poznań ul. Głogowska 29 Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 52

■ Stron´ redaguje: Przemek Cebula email: pc@dziennik.com

3,05 3,02 3,05 3,05 2,96 3,05 3,00

3,07 3,08 3,06 3,07 3,15 3,07 3,08

4,16 4,10 4,16 4,16 4,04 4,15 4,10

4,18 4,16 4,17 4,18 4,29 4,18 4,18


6

Polacy w USA

nowy dziennik Czwartek 29 maja 2014

Szkoła Konsularna w plenerze  Czy łatwo jest zorganizować piknik w plenerze? Dla rodziców

Pikniki tego typu nale do wieloletniej tradycji szkoy i organizowane s dwa razy w roku. Stanowi wietn form zacieniania wspópracy i wizi pomidzy rodzicami, dziemi i nauczycielami. Miejsce spotkania jest zawsze to samo – Rockland Lake Park, w hrabstwie Rockland w stanie Nowy Jork. Stowarzyszenie Rodziców, dziaajce przy Szkole Konsularnej, ma przygotowany na takie okazje sprzt sportowy, uzupeniany kadego roku, a lista z artykuami potrzebnymi na piknik jest sprawnie rozdzielana pomidzy grup chtnych do pomocy. Jedyn niewiadom w tym roku bya pogoda, gdy ulewne deszcze padajce w Rockland Park przez cztery dni skutecznie zasiay niepewno u wszystkich potencjalnych uczestników, rodzc obawy, czy aby opady nie popsuj ich planów i czy rzeczywicie w niedziel, 18 maja, bd si mogli spotka w parku. Jednak aura okazaa si askawa dla polskiej grupy i kiedy pierwsze rodziny dotary w niedzielny poranek na miejsce, soce ju piknie wiecio, a zielona ka zachcaa do pikniku. Organizatorom udao si zachci rekordow liczb osób – ponad 120 dorosych i dzieci – do wspólnej zabawy i degustacji pysznoci. Rozcignita siatka skutecznie przycigaa wszystkich do gry w siatkówk. Równie du popularnoci cieszy si badminton, ale najwiksz atrakcj dnia okazay si mecze piki nonej. W parku pojawia si te grupa Koreaczyków, która równie bya chtna do zabawy, co zaowocowao rozegraniem dwóch midzynarodowych meczów. Uczniowie polskiej szkoy okazali si utalentowanymi i penymi hartu ducha zawodnikami, wygrywajc swoje spotkanie 2:0. Nastpnie odby si rewan oldboyów. Polscy tatusiowie wchodzili na boisko majc w pamici niefortunne spotkanie polskiej reprezentacji sprzed paru lat, byli wic podwójnie zdeterminowani. Mecz by niezwykle zacity, emocje sigay zenitu, a

panowie okazali si równie skuteczni, jak ich dzieci, zatem wszyscy wracali do domów z dwoma jake cennymi zwycistwami. Oprócz rozgrywek sportowych na pikniku byo sporo innych atrakcji. Pikna pogoda i Rockland Lake, otoczone malownicz ciek, zachcay do relaksujcego spaceru czy te przejadki rowerowej, z czego skorzystao wiele rodzin biorcych udzia w pikniku. Wiele osób przywiozo ze sob leaki, aby w penym socu czyta ksiki lub po prostu Ksiądz Andrzej Wasko odprawia mszę świętą rozkoszowa si sodkim lenistwem. W dodatku przez cay dzie dziaa bufet pod chmurk, a cilej mówic – pod bujn zieleni drzew. Szefowie kuchni uwijali si przy dwóch grillach, z których co par minut cigali kolejne hamburgery i hot dogi. Najwiksze wraenie zrobiy jednak na wszystkich polskie kiebaski z grilla. Byy nie tylko wyjtkowo smaczne, ale cieszyy oczy artystycznymi wzorami pieczoowicie nacitymi na skórkach przez zdolne mamy. Nie zabrako równie saatek, owoców i wypieków. W zwizku z tym nikt na pikniku nie móg narzeka na gód, a wrcz na odwrót. Jedn z tradycji pikniku jest równie polowa msza wita, która w tym roku zostaa odprawiona w poudnie przez przybyego wieo z Polski ksidza Andrzeja Wasko. W niezwykle malowniczej scenerii parku Dzieci miały cudowny czas na słodkie lenistwo na łonie natury uczestnicy pikniku wysuchali krótkiego kazania, a po zakoczeniu mszy troch duszego peanu na cze organizatorów imprezy, za ich zaangaowanie i sprawn organizacj oraz ch suenia innym. Ksidz Andrzej wyrazi sowa podziwu dla szkolnej wspólnoty za tak owocne czenie przyjemnego z poytecznym i ch wspólnej zabawy. Rzeczywicie, wszyscy uczestnicy pikniku czuli si na nim wspaniale i nie mieli ochoty wraca do domów, dopiero chodniejsze powiewy wiatru i lekki deszczyk zaczy zmusza rodziny do powolnego opuszczania parku. Ostatni “piknikowicze” wyjecha-

W piłkę nożną grali chłopcy, dziewczynki, a nawet rodzice

li z Rockland Lake Park dopiero o godzinie 7 wieczorem. Nastpny tego typu piknik integracyjny Szkoy Konsularnej w Nowym Jorku odbdzie si we wrzeniu, a organizatorzy maj nadziej zobaczy na nim jeszcze wiksz ilo uczestników. Sdzc po umiechnitych buziach dzieci oraz ich rodziców podczas powrotu do domu z majowej imprezy, na pewno si nie zawiod. Rodzice zadbali o jedzenie, nie zabrakło również sałatek, owoców i wypieków

MARTA CZARNIK, WueM

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 31 MAJA 2014 roku, na telefony oczekiwaç b´dzie red. WOJTEK MAŚLANKA Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 116. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

FOTO: KATARZYNA FORCZEK

ze Szkoły Konsularnej w Nowym Jorku, która w tym roku obchodzi czterdziestolecie swojej działalności, to tylko kwestia wysłania kilku emaili. Jeden z tego typu wyjazdów integracyjnych miał miejsce w niedzielę, 18 maja.


Polacy w USA

7 nowy dziennik Thursday, May 29, 2014

LIST DO REDAKCJI

FOTO: ZE ZBIORÓW MUZEUM EMIGRACJI

A może pochować generała na Kremlu...

Muzeum Emigracji powstaje w dawnym dworcu morskim w Gdyni

APEL DO POLONII

Wspólnie budujemy muzeum poświęcone emigracji Na pocztku maja witowalimy Dzie Polonii i Polaków za Granic. Jest to data szczególna dla nas wszystkich. Dzie ten jest bowiem dedykowany blisko 20 milionom osób polskiego pochodzenia yjcych poza ojczyzn. Przypomina o ich zwizkach z krajem, a take o wielkich osigniciach, jakimi szczyc si na wiecie. Chcielibymy zaprosi Pastwa do osobistego wczenia si do ambitnego projektu jedynego w Polsce Muzeum Emigracji, którego celem jest przyblianie ycia i dorobku polskich emigrantów. Gorco zachcam Pastwa do zaangaowania si w tworzenie tej niepowtarzalnej instytucji. Jest dla nas bardzo wane, aby pokaza ludzki wymiar dowiadczenia emigracji. Z tego powodu powoalimy do ycia projekt Archiwum Emigranta, starannie zbierajcego wspomnienia i relacje osób, w których ycie bya lub jest wpisana emigracja. Inn podjt przez nas inicjatyw jest projekt Emigracja w Rzeczy Samej – to przedsiwzicie, dziki któremu mamy nadziej dotrze do pamitek, listów, fotografii, za spraw których przeszo oyje przed oczami osób odwiedzajcych nasze muzeum. Razem mamy szans opowiedzie prawdziw histori polskiej emigracji. REKLAMA

W XI wieku, u pocztków pastwa polskiego, wity Stanisaw, na rozkaz króla Bolesawa miaego, zosta okrutnie rozsiekany przez siepaczy wadcy. miay nie dokona tego osobicie – posuy si swoimi pachokami. Wojciech Jaruzelski te prawdopodobnie osobicie nikogo nie zamordowa (acz nie jest to pewne). Ale podobnie jak Bolesaw miay ma krew na rkach, i to nie jednego, ale co najmniej kilku setek ludzi – w latach zwalczania “polskich bandytów”, czyli podziemia niepodlegociowego, ludzi Grudnia 1970 i stanu wojennego. Król Bolesaw zosta ekskomunikowany, z Polski musia ucieka. Dzi róni mdrkowie wieccy, ale i duchowni, “odpuszczaj” Jaruzelskiemu, domagaj si honorowego pochówku sowieckiego janczara na wojskowych Powzkach. Zapo mnie li ju pa mit n fra z Zbigniewa Herberta: “Nie jest w mojej mocy przebacza w imieniu tych, których rozstrzelano o wicie”. Jak kady zmary, Jaruzelski po-

Bardzo prosz, kontaktujcie si z W Gdyni powstaje instytucja, która ma przybliy ponad dwustuletni nami: histori polskiej emigracji. Zjawisko to wywaro wielki wpyw na kady Muzeum Emigracji w Gdyni aspekt ycia naszego spoeczestwa, Al. Marszałka Piłsudskiego 18 ksztatowao kultur, oddziaywao na 81-378 Gdynia gospodark oraz polityk i dlatego natel. +48 58 623-3593 szym obowizkiem jest pokazanie go fax +48 58 623-3179 w caej jego skali i znaczeniu. Muwww.muzeumemigracji.pl zeum Emigracji w Gdyni bdzie nowoczesn placówk, która w swojej Karolina Grabowicz-Matyjas misji posuy si jzykiem nowych dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni technologii i splecie w swojej dziaalnoci edukacj historyczn z atrak- REKLAMA cyjn ofert kulturaln. Stao si ju dobr tradycj, e kadego 2 maja Muzeum Emigracji w Gdyni – mimo e jeszcze w organizacji – zaprasza mieszkaców Trójmiasta do wspólnego obchodzenia Dnia Polonii i Polaków za Granic. To dzie w roku, który jest szczególnie predestynowany do pokazania dorobku i zasug, jakie Polacy oddali swoim noalexautousa@yahoo.com, wym ojczyznom, Polsce i caemu wiatu. W tym roku akcent pooylimy na naukowców, których odkrycia i wynalazki kreoway rozwój na wszystkich polach ludzkiej aktywnoci. Prezentowanie ich dokona uwaamy za zadanie równie wane, jak zblianie tradycji i pamici Polaków mieszkajcych w kraju i za granic. Ich dzieje zbyt dugo byy rozdzielane. Dzisiaj wspólnie mamy szans poczy te historie.

winien mie przyzwoity pochówek, ale na jego zbrodnie przeciwko narodowi nie wolno patrze z pseudochrzecijaskiej perspektywy “odpuszczenia”. Ten czowiek n i g d y publicznie nie kaja si za swoje winy wobec narodu, nigdy si do nich nie przyzna. Wyspowiada si prywatnie – to go prywatnie sobie pochowajcie. Czy podobna sobie wyobrazi, aby obok konfesji w. Stanisawa na Wawelu znalaza si kaplica powicona Bolesawowi miaemu? A teraz kto, a nawet wielu ktosiów, chce nam budowa tak now katedr wawelsk – pojednania zbrodniarza z jego ofiarami? Tak wersj historii funduje nam si od 1989 roku. Ale historia Polski liczy ponad tysic lat. I tylko w wietle mczestwa w. Stanisawa i zbrodni króla Bolesawa wolno nam na mier Jaruzelskiego patrze. Pod niebiosa wynosi jego zasugi Kreml i jego czynownicy? A nieche mu wic grobem bdzie miejsce w cianie Kremla. Tam zasugi, tam pochówek. Elżbieta Morawiec

INTERNATIONAL, EXPORT - IMPORT CORPORATION

250 Port St., (Port Newark), Newark, NJ 07114, kom.: (973) 508-6097, tel.: (973) 344-6436, (973) 589-1428, fax.: (973) 589-9063

1989-2014

www.alexautoexport.com

25 Lat

Od 1989 wysyłamy z USA do Polski i na cały świat

• samochody • motocykle • łodzie ( • paczki ( tylko jako mienie przesiedlenia

PODSTAWIAMY KONTENERY POD DOM KLIENTA W USA I DOSTARCZAMY POD WSKAZANY ADRES W POLSCE Specjalizujemy się w wysyłce RO-RO (samochody wjeżdźają na statek) oraz w wysyłce kontenerowej z odbiorem w Bremerhaven (Niemcy), GDYNI, ŁOMŻY, CZĘSTOCHOWIE, RZESZOWIE - z pełną obsługą celną.

NOTARIUSZ PUBLICZNY

Przyjmujemy samochody przez 7 dni w tygodniu. Odbieramy je również z domu klienta. New York 973-220-6595 Chris

Connecticut 860-983-9617 Bogdan

Holowanie Towing Ciężarówka

Chicago New Jersey 708-516-8908 973-220-6595 Chris Bogdan 908-337-1982 Andy


8

Opinie

nowy dziennik Czwartek 29 maja 2014

■ JAN LATUS

Czy Putin mrugnął?

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś

FOTO: YOUTUBE

CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Katarzyna Bussey (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com

Podczas sesji w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku mówcą był m.in. Adrian Karatnycky, ekspert do spraw Ukrainy z Atlantic Council, który w swojej wypowiedzi skupiał się na ekonomicznych aspektach ukraińskiego kryzysu

Także w środę w Nowym Jorku proszonego do Fundacji Kościuszmożna było zapoznać się z bardziej kowskiej eksperta Putin przekonał się kompetentnymi i głębszymi komen- po ostatnim referendum, że nawet w tarzami na temat Ukrainy. Podczas mówiącej po rosyjsku wschodniej Chodzi o mrugnięcie, gdy dwaj ad- podpisania niekorzystnego kontrak- sesji w Fundacji Kościuszkowskiej Ukrainie poparcie dla Rosji wynosi wersarze patrzą sobie zimno i inten- tu na budowę gazociągu i sprzedaż jej nowy prezes, prof. John Micgiel zaledwie 5-20 procent, co wytrąca zwracał uwagę na moralne aspekty Moskwie propagandowy argument sywnie w oczy. Ten, który pierwszy gazu do Chin. Friedman ma skłonność do wypo- rosyjskiej interwencji w sprawy udzielania pomocy na prośbę mniejmrugnie, daje sygnał, że ustępuje, okazał się w tym męskim pojedyn- wiadania zdecydowanych opinii na Ukrainy, mówił też o liczniejszych, szości rosyjskiej. Tak więc może ku słabszy. Cytuję tu komentatora każdy temat i nie martwi się, że cza- niż nam się wydaje, ofiarach zamie- oznacza to chwilowy koniec rosyjskiej zbrojnej ekspansji. Thomasa L. Friedmana, który w śro- sem sam sobie przeczy albo zmienia szek i prowokacji. Jak mówił Karatnicky, zachodni eksInny mówca, Adrian Karatnycky, dowym "New York Timesie" cytuje poglądy. To on przecież, zupełnie niez kolei sekretarza stanu Deana Ru- dawno, gdy wybuchł kryzys na Ukra- ekspert do spraw Ukrainy z Atlantic perci wpadają w skrajności, przypisuska. W 1962 roku, podczas kryzysu inie, przypomniał swoje stanowisko Council, skupiał się na ekonomicz- jąc Putinowi bądź nadzwyczajne talenkubańskiego, sowieckie okręty wo- sprzed lat: poszerzenie NATO na nych aspektach ukraińskiej zawieru- ty strategiczne, bądź uważając jego dejenne zbliżyły się na kilka mil do brze- wschód – a miał tu na myśli nie tyl- chy. Podkreślał pragmatyzm nowe- cyzje za emocjonalne, podyktowane gów wyspy. Konfrontacja wydawa- ko Ukrainę, ale i Polskę, i republiki go prezydenta Ukrainy Petra Poro- sytuacją. On sam skłaniałby się raczej za tą drugą charakterystyła się nieunikniona, ale Sowieci w nadbałtyckie – jest błędem, gdyż na- szenki, chcącego i potraką. Próbował też ekspert – ostatniej chwili wycofali flotę. Rusk rusza strategiczne interesy Moskwy. fiącego rozmawiać z rosyjEksperci oferują który na Ukrainie bywa czępowiedział wtedy: "Staliśmy naprze- Jego zdaniem próba zmiany status quo skimi biznesmenami i posto – uświadomić słuchaciwko siebie oko w oko i – jak mi przez Zachód wzbudzi u Rosjan oba- litykami. W ciągu decydupełen wachlarz czom, że gospodarka Rosię wydaje – to on pierwszy mrugnął". wy przez osaczeniem – i wzmoże ich jących o zdobyciu poparinterpretacji sji ma wielkość mniej więFriedman z właściwą sobie lekko- agresywność. Zamiast przyciągać cia społecznego pierwsytuacji cej Holandii czy Włoch. Jeścią i niefrasobliwością przypisuje ten Rosjan do współpracy, odpychaliśmy szych stu dni prezydentuna Ukrainie. śli więc odjąć zyski z eksscenariusz ostatnim poczynaniom Pu- ich i stopniowo pozbawialiśmy ich ry pierwsze pięćdziesiąt portu surowców, Rosja nie tina, który – jak uważa – wycofał się znaczenia, wpływów, więc i godno- może on zmarnować, próma wielkiego potencjału, z planów dalszej agresji na Ukrainę. ści – perorował kiedyś, ale i ostatnio, bując stłumić zbrojne proJego zdaniem Putin poniósł w sumie Friedman. Dziś, jego zdaniem, Ro- wokacje na wschodniej rubieżach także jako np. importer polskiej żywporażkę z powodu swojej ingerencji. sja popełnia błąd, chcąc zarazem czer- kraju. Karatnycky zwrócił też uwa- ności. Nasz kraj może ten eksport skieEuropa Zachodnia podjęła działania, pać owoce z globalizmu XXI wieku gę, że Ukraina jest wyjątkowo sko- rować choćby do Chin. Eksperci oferują nam dziś pełen aby częściowo uniezależnić się od do- – a więc wolnego, zyskownego han- rumpowanym krajem o ogromnej staw rosyjskiego gazu. Zacznie też dlu oraz dostępu do nowych techno- koncentracji kapitału w rękach kil- wachlarz interpretacji sytuacji na poważnie traktować (więc i więcej logii i wygód życiowych. Zarazem ku oligarchów (pierwszy z nich po- Ukrainie, ocen Rosji i zagrożeń dla na to wydawać) sprawy swojego bez- chce jednak prowadzić XIX-wiecz- siada 7 proc. ukraińskiego PKB!). Z Polaków. Możemy wybrać jakiś popieczeństwa. NATO tylko się po tym ną (to z kolei retoryka Baracka Oba- drugiej strony, dziś jest to społeczeń- gląd – ale nie na długo. Każdy dzień kryzysie wzmocniło. Rosja zmuszo- my i Johna Kerry'ego) siłową poli- stwo zjednoczone politycznie, popie- może przecież przynieść nowe, groźna została – aby ratować swoje naj- tykę zagraniczną – atakowania i anek- rające zbliżenie się ekonomiczne i ne wiadomości z rejonów na wschód wojskowe do Europy. Zdaniem za- od Polski. ■ ważniejsze źródło dochodów – do towania obcych terytoriów. Nie mam na myśli porozumiewawczego mrugnięcia. Prezydent Rosji Władimir Putin – to przyznają nawet jego zwolennicy – pozbawiony jest zmysłu ironii.

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jerzy Gieruszczak SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Czesława Szymański BOOK KEEPING Dorota Tylutki (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


To i owo

9 nowy dziennik Thursday, May 29, 2014

Koncert dla Boba Dylana

29 maja – 149. dzień roku

W piątek z okazji 73 urodzin najsłynniejszego amerykańskiego barda Boba Dylana muzycy z grupy Zimmymen and the Wimmymen wystąpią w Nowym Jorku ze specjalnym koncertem.

NOWY JORK Czwartek

Piątek

Sobota

FOTO: ARCHIWUM

Zaprezentowane zostaną wszystkie największe przeboje artysty powstałe w ciągu jego trwającej 52 lata kariery, w tym także te z kultowego albumu "Bringing It All Back Home" z 1965 r. Nazwa zespołu Zimmymen and the Wimmymen pochodzi od prawdziwego nazwiska Boba Dylana – Robert Zimmerman. Bob Dylan urodził się 24 maja 1941 r. Jest jedną z najważniejszych postaci muzyki popularnej ostatnich pięciu dekad. Swój indywidualny styl oparł na wielu gatunkach muzycznych, od tradycyjnego amerykańskiego folku i country bluesa poprzez country do muzyki gospel, rock and rolla, rockabilly, czy angielskiej, szkockiej i irlandzkiej muzyki folkowej, a także jazzu i swingu. Występuje z gitarą akustyczną, elektryczną, keyboardem, harmonijką ustną.

Imieniny obchodzą: Magdalena, Bogusława

"A Bob Dylan Birthday Tribute" Piątek, 30 maja, godz. 8 wiecz. Way Station, 683 Washington Ave. między Prospect Place i Saint Marks

Ave., Prospect Heights Inf. (347) 627-4949, www.waystationbk.blogspot.com. Sugerowana donacja 5 dol. ■

Walka o tytuł najlepszego serialu ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 11

FOTO: ARCHIWUM

KRZYŻÓWKA

Nominacje do nagród Television Critics Association: Serial roku: "Breaking Bad", "Gra o tron", "Żona idealna", "Orange Is the New Black", "Detektyw". Najlepszy serial komediowy: "Teoria wielkiego podrywu", "Brooklyn 9-9", "Louie", "Świat według Mindy", "Figurantka". Najlepszy serial dramatyczny: Mimo że ten jeden z najgłośniejszych "Breaking Bad", "Gra o tron", "Hoi najbardziej popularnych seriali use of Cards", "Zawód: Amerykanin", ostatnich lat "Breaking Bad" dobiegł "Żona idealna". Najlepszy film telewizyjny lub już końca, wciąż liczy się wśród najlepszych produkcji telewizyjnych. miniserial: "American Horror StoJest jednym z faworytów tegorocz- ry: Sabat", "Broadchurch", "Fargo", nego Television Critics Association "The Returned", "Detektyw". Najlepszy aktor/aktorka w seriaAwards. Jeśli wygra, obroni tytuł z lu komediowym: Louis C. K. – "Loubiegłego roku. Kapituła składa się m.in. z kryty- uie", Mindy Kaling – "Świat według ków, dziennikarzy, publicystów, blo- Mindy", Julia Louis-Dreyfus – "Figerów, pracujących w Stanach Zjed- gurantka", Jim Parsons – "Teoria noczonych i Kanadzie. Jury nagro- wielkiego podrywu", Amy Poehler dzi programy telewizyjne i ich twór- – "Parks and Recreation". Najlepszy aktor/aktorka w seriaców w sezonie 2013-2014 już po raz lu dramatycznym: Bryan Cranston 30.

"Breaking Bad", "Gra o tron", "Detektyw" i "Żona idealna" – oto najwięksi rywale, którzy zdobyli po trzy nominacje Stowarzyszenia Krytyków Telewizyjnych. Gala wręczenia nagród odbędzie się 19 lipca w Los Angeles.

– "Breaking Bad", Julianna Margulies – "Żona idealna", Tatiana Maslany – "Orphan Black", Matthew McConaughey – "Detektyw", Matthew Rhys – "Zawód: Amerykanin". Najlepszy serial dla dzieci i młodzieży: "Pora na przygodę!", "Daniel Tiger's Neighborhood", "The Fosters", "Ulica Sezamkowa", "Switched at Birth". Najlepszy nowy serial: "Brooklyn 9-9", "Fargo", "Orange Is the New Black", "Jeździec bez głowy", "Detektyw". Najlepszy program newsowy: "CBS Sunday Morning" (CBS), "Cosmos" (Fox), "The Daily Show with Jon Stewart" (Comedy Central), "Frontline" (PBS), "60 Minutes" (CBS). Najlepszy reality show:"The Amazing Race", "RuPaul’s Drag Race", "Shark Tank", "Survivor", "The Voice". Nagroda za całokształt twórczości: Mark Burnett, James Burrows, Valerie Harper, Jay Leno, William Shatner. AT, (R)

Poziomo: 1. Wysłuchanie taśmy 8. Uchwyt dzbana 9. Pijany 11. Niezdarny 12. Analfabeta, niegramotny 14. Mleka w kartonie 15. W legendzie z Warsem 16. Wiedza tajemna 20. Mały pojazd na płozach 21. Wódz Hunów, twórca potężnego państwa od Kaukazu po Ren 23. Pracownia w której opracowuje się modele i prototypy dla produkcji przemysłowej 24. Rywal Kodaka

25. Wieczny Pionowo: 1. Twórca "Toski" 2. Bliznowata tkanka powstała po operacji 3. McKwacz, milioner z Kaczogrodu 4. Przejaw, uwidocznienie, eksterioryzacja 5. Patron wynalazców, poetów i złodziei 6. Brak, niedobór, niedostatek 7. Kraj z Quito 13. Atmosfera, luft 15. Największy lodowiec w Karakorum 17. Plastikowe auto 18. Seryjny, konsekutywny 19. Wzburzone morze 22. Producent sprzętu AGD


10

Og∏oszenia/Classified LOOKING FOR a responsible experienced (at least 2 years) master barber/hairstylist to join our team for a full time position at 5th Ave Shop in Manhasset Long Island, good pay, and great clientele. MUST SPEAK ENGLISH Please give me a call Franco (516) 476-2342

PRACA HELP WANTED

EXPERIENCED ELECTRICIANS with driver license. Brooklyn shop, PLEASE CALL: (718) 234-9193 from 9am-3pm or (917) 807-2523 from 3pm-8pm BABYLON BEACH HOUSE ASSISTED LIVING looking for Pt and/or Ft positions for Personal Care Aides, 7 days a week. The shifts are 7-3pm, 3-11pm Please call: (631) 669-3323 if interested. ******

PAINTING CONTRACTOR looking for experienced painting, indepenedent subcontractors. We pay from $1000 up to $4000 for one house. Please contact: Kamil (203) 216-6898 (in Polish) Zatrudnię kierowcę CDL-A. Trasy 500 - 600 mil, weekendy w domu. Nowy sprzęt. Telefon: (610) 442-7081 lub email: Hlinkavasil@gmail.com

S. K. I. BEER CORP. Warehouse and NON-CDL Drivers needed for NYC area. Paid vacation/salary + commission/ 5 days a week 169 Gardner Ave. Brooklyn, NY 11237 Please call: (347) 896-2519 peterjklee@hotmail.com PRACA HELP WANTED NY

BABYLON BEACH HOUSE ASSISTED LIVING poszukuje pracowników na stanowisko Personal Care Aides. Praca na pół i/lub cały etat. Praca w różnych zmianach 7am-3pm, 3pm-11pm , 7 dni w tyg. Proszę dzwonić: (631) 669-3323 RYSOWNIK DO STOLARNI Poszukujemy doświadczonego rysownika do stolarni. Wymagane co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku rysownika (najlepiej w projektach High End Residential) oraz znajomość Auto Cad. Wynagrodzenie uzależnionie od doświadczenia . Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie resume wraz z przykładami wykonanych projektow (w pdf) na adres gregk@zengeneral.com HELPERS NEEDED for busy construction company. Steady work. All work in Manhattan. Must speak good English Please call (718) 433-4348 Monday thru Friday, 10:00am - 5:00pm LOOKING FOR HOUSEKEEPER IN FIVE TOWNS LONG ISLAND Business couple seeks responsible women for housekeeping. Live-in. Must speak English and have a driver’s license. Must have references. Salary open. Please call Carl: (516) 489-3300 Mon-Fri 9 AM-5:00 PM

nowy dziennik Czwartek 29 maja 2014

PHYSICAL THERAPY ASSISTANT Part time and full time job. Greenpoint, Brooklyn. Must be NY State Licenced. Polish speaking a plus. Please call: (718) 389-3131 Instalator mebli Poszukujemy doświadczonego instalatora mebli produkowanych na zamówienie. Wymagane co najmniej 3-letnie doświadczenie. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. (347) 247-9587 TILE LAYER For construction firm. Minimum 10 years experience. Hours: 6:45 am to 3:30 pm. Fax: (718) 326-0287 Phone: (718) 326-5258 e-mail: laura@fazioconstruction.com Looking for carpenetrs and helpers to do residential work in Manhattan. Must speak some English. Please call: (914) 393-0527 STOLARZ MEBLOWY Stolarnia specjalizująca się w produkcji mebli na zamówienie (High End Residential) poszukuje stolarzy meblowych z doświadczeniem. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. (347) 247-9587 FINISH CARPENTER for busy construction company. All year work in Manhattan. Minimum 10 years experience for fine carpentry. Must speak good English and be able to read plans. Please call (718) 433-4348 Monday thru Friday, 10:00am - 5:00pm Fence company needs DRIVER / INSTALLERS Must have experience driving box trucks, we can teach you the fencing, full time start right away. Hard work, must pass background check and drug testing and have clean license. Contact John (516) 805-1947 www.usrentafence.com Farmingdale NY $12.50 TO START

Housekeeper or couple needed to live in NJ. Man must drive, do yard work and help with the heavy cleaning. Woman will clean, cook and be a nanny. Must have references and experience. Very high salary. Call (732) 230-2580 Operator maszyn CNC. Praca z kamieniem i metalem. Doświadczenie bardzo pomocne ale niekonieczne, znajomość AUTOCAD wystarczy jako baza do przyuczenia dla odpowiedniego kandydata. Dobre zarobki i ubezpieczenie medyczne. Tel. (201) 527-6199 Rich

GARDEN STATE HONDA poszukuje osoby na stanowisko SPRZEDAWCA do salonu w Passaic, NJ. • Wymagana dobra znajomość języka angielskiego • Pozwolenie na pracę, SSN • Ważne prawo jazdy Zgłoszenia osobiste: Garden State Honda, 225 River Drive, Passaic, NJ prosić Ed Gorham lub przesłać resume na adres:

Poszukujemy pracownika do działu Marketingu & Salesperson z terenu Nowego Yorku. • Znajomość języka angielskiego • Ważne prawo jazdy • Mile widziane doświadczenie oraz umiejętność obsługi komputera Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie resume na adres classified@dziennik.com

PRACA HELP WANTED NJ FIRMA ELEKTRYCZNA Z GARFIELD, NJ ZATRUDNI ELEKTRYKA do pracy od zaraz. Potrzebne prawo jazdy i dokumenty do pracy. Proszę dzwonić do Andrzeja: (201) 788-8478

e.gorham@gardenstatehonda.com

cell: (908) 329-4070

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY Upper Glendale, blisko Woodhaven Blvd. i parku Forest Park. Mieszkanie jednosypialniowe do wynajęcia od 1 czerwca. Mieszkanie jest częściowo umeblowane i odnowione. Dla jednej lub dwóch osób niepalących i bez zwierząt. Spokojna okolica bez problemów z parkowaniem. Telefon: (347) 277-6459 Joanna

FIRMA ROZBIÓRKOWA Z NJ, zatrudni odpowiedzialnego FOREMANA ORAZ PRACOWNIKÓW NA ROZBIÓRKI Telefon: (201) 467-6493

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

***** HELP WANTED ***** Moving company in Moonachie, NJ, seeking MOVERS, PACKERS and HELPERS. $$ Good pay + Tips $$. Intermediate English language required. Students are welcome. Drivers license is a plus. Call (201) 623-0700 or walk in Mon - Fri before 5pm at 300 West Commercial Ave.

Potrzebni pracownicy do pracy na wysokoÊciach (wiszàce “scaffols’). Wymagane szkolenia i dokumenty. Proszę dzwoniç: (718) 326-5606 lub (917) 578-6149

SUPERINTENDENT NEEDED in a small working condition building, near columbus circle Must live in Metropolitan area. Call Maritza (212) 717-5360

DRAFTSMAN NEEDED FOR a high-end general contractor’s office and millwork shop. Must know CAD. We are looking for a draftsman with millwork experience to produce shop drawings for a woodwork cabinet shop and detailed shop drawings for Architect’s review and shop’s fabrication. The ideal candidate will require a minimum of 5 – 10 yrs exp. Experience in classical and modern detail for high-end NYC apt renovations a plus. Responsibilities also include: site surveying, providing drafting support to site supers/pm, familiar w/construction process and details, ability to communicate w/vendors & manufacturers. Please send resume w/salary requirements to: sue@vellainteriors.com; fax (718) 729-5660 or call: (718) 729-0026

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified

11 nowy dziennik Thursday, May 29, 2014

NIERUCHOMOŚCI PENSYLWANIA

AGENCJE AGENCIES

2014 JEEP GRAND CHEROKEE SRT8 ST # 17915 Price: $56,995 SRT V8 Hemi Soup to nuts fully loaded top of the food chain. 4WD, “AVAILABLE SERVICE RECORDS”, “CLEAN CARFAX”, and “ONE OWNER”. Nav! White Beauty! Are you interested in a truly wonderful SUV that makes the ground rumble at idle...? Then take a look at this great 2014 SRT 8 Jeep Grand Cherokee. This Grand Cherokee hits the mark in impressive performance and luxury. Call 973-838-6808 X 220 Janusz

Allentown, Pensylwania 1-rodzinny dom, 3 sypialnie. 2 łazienki, pokój gościnny, kuchnia, garaż, bardzo ładna działka. Dom usytuowany na spokojnej ulicy, blisko polski Kościół. Cena $165,000 (do uzgodnienia) Proszę dzwonić: (484) 714-9261 po polsku, prosić Tadeusza (610) 730-8959 po angielsku prosić Marsha

SAMOCHODY CARS

NAUKA EDUCATION

OKAZJE BARGAINS

2011 RAM 3500 MEGA CAB ST # P2635 Price: $47,995 Mega Crew Cab diesel dual rear wheels 4X4 job site ready ( and just as poised at the restaurant & club ) 4WD, ABS brakes, Alloy wheels, DVD-Audio, Front dual zone A/C, Heated door mirrors, Heated Front Seats, Heated front seats, Illuminated entry, Power Sunroof, Radio: Media Center 430 CD/DVD/MP3/HDD, Rear-Seat Video System, Remote keyless entry, SIRIUS Backseat TV, and SIRIUS Satellite Radio. Are you still driving around that old thing. Come on down today and get into this hard-working 2011 Dodge Ram 3500. New Car Test Drive said it “...brings a level of refinement that is long-term more significant than the sheetmetal it’s wrapped up in. Proven drivelines and components, realistic hauling and towing ratings and performance, and a broad-based set of configurations and amenities will provide the right combo for your work truck, horse-hauler or recreational tow vehicle” This trusty truck can pull its own weight and then some. You’ve just hit payload pay dirt. Call 973-838-6808 X 220 Janusz

FREE 2006 Kawasaki Ninja ZX-636R sportbike it is in excellent condition with no dents or dings, 100% mechanically okay. If interested email: Jacobgreen366@yahoo.com

VACANCY OPEN FOR FULL TIME AND PART TIME JOB. KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

NEW POSITIONS OPENED FOR CUSTOMER SERVICE / RETAIL / PUBLIC RELATIONS / SALE AND MARKETING Compensation: Hourly Plus an Aggressive Commission Structure!!!!!! We pride our business on the employees that we have and their ability to use excellent customer service to catapult our business to the top. Experience is not necessary but any background in the following is a huge plus:

- Customer Service - Retail - Sales - Restaurant - Marketing

- Advertising - Public Relations - Management - Transport

APPLY TODAY TO SECURE A ONE ON ONE INTERVIEW e-mail: workfulltimeparttime@gmail.com


12

Og∏oszenia/Classified

nowy dziennik Czwartek 29 maja 2014

TURYSTYKA TOURISM

PAWNBROKER AUCTION SALES

S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at 21W. 47th St., Man., at 9 a.m. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales: June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 21 W. 47th St., Man., from 262513 of June 29, 2013 to 266396 of Jan. 31, 2014. June 3/14- Modell Collateral Loans, Inc., 150 Atlantic Ave., Brooklyn, from 252469 of May 13, 2013 to 256747 of Jan. 31, 2014. June 3/14- Modell Collateral Loans, Inc., 139 E. 23rd St., Man, from 165953 of June 6, 2013 to 170365 of Jan. 31, 2014.

USŁUGI SERVICES

June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 1736A Pitkin Ave., Brooklyn, from 487360 of July 27, 2012 to 512621 of Jan. 31, 2014. June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 8104 5th Ave., Brooklyn, from 538637 of June 17, 2013 to 541768 of Jan. 31, 2014.

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 169 E. 116th St., Man., from 617122 of Aug. 29, 2013 to 618473 of Jan. 31, 2014.

June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 36-03 Ditmars Blvd., Astoria, Queens, from 722755 of Sept.13, 2013 to 723899 of Jan. 31, 2014.

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159

June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 116-17 Jamaica Ave., Richmond Hill, from 102778 of July 8, 2011 to 108189 of Jan. 31, 2014.

LICENCJONOWANY ELEKTRYK

June 3/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 5002 5th Ave., Brooklyn, from 160457 of Oct. 2, 2013 to 160832 of Jan. 31, 2014.

BIZNES BUSINESS NY State Motor Vehicle Inspection Business license for sale from A&B Service Center , you must get this license because NY motor vehicle is not issuing new inspection business licenses promptly , so this is your opportunity to own such a rear license that will bring new business and make you one of the most powerful & respected person in your community. For further information call, Allan (718) 525- 6632, $ 110 thousand or best offer.

WRÓŻKI PSYCHICS

Nowy Dziennik poszukuje pracownika do pracy przy nagrywaniu i edycji wideo. Podstawowa wiedza w dziedzinie obróbki wideo wymagana. Odpowiedniego kandydata przyuczymy do zawodu. Entry Level Position.

Montażysta wideo / postprodukcja miejsce pracy: Garfield, NJ Opis stanowiska: • Nagrywanie i montaż materiałów wideo, • Przygotowywanie techniczne materiałów audiowizualnych • Montaż reklam telewizyjnych • Odpowiedzialność za cały proces postprodukcyjny (wizja, dźwięk) Od kandydata oczekujemy: • Podstawowa wiedza teoretyczna i praktyczne doświadczenie w zakresie montażu • Znajomość Final Cut i Photoshop mile widziana • Umiejętność pracy pod presją czasu • Samodyscyplina i dokładność • Znajomość specyfiki materiałów audio/wideo na potrzeby telewizji i internetu

Zgłoszenia z listem motywacyjnym proszę przesyłać na email: ndtv@dziennik.com

Caspert Management Co. Inc. As Agents for Gem Financial Services, Inc. d/b/a Gem Pawnbrokers. All locations will sell all unredemmed pledges or pawns from 0001 of 12/01/2001 to 999,999 of 06/01/2014 to be held at Gem Pawnbrokers, 1708 codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

Atlantic Avenue, Brooklyn, NY on June 4, 2014


Sport

13 nowy dziennik Thursday, May 29, 2014

Bradley Wright-Phillips Superstar Canadiens ciągle w grze  Hokeiści Montreal Canadiens pokonali New York Rangers 7:4 w piątym me-

czu finałowym Konferencji Wschodniej NHL.

FOTO: DANNY BLANIK

FOTO: EPA/HELMUT FOHRINGER

Bliej awansu do decydujcego etapu walki o Puchar Stanleya s jednak nowojorczycy, gdy w rywalizacji playoffs do czterech zwycistw prowadz 3-2. Pite spotkanie tej pary miao ciekawy przebieg. Gospodarze prowadzenie uzyskali ju po 108 sekundach gry, kiedy w okresie liczebnej przewagi gola zdoby Alex Galchenyuk. Rangers do szybko wyrównali, ale kiedy w siódmej minucie drugiej tercji tablica wyników wskazywaa 4:1 dla Canadiens mao kto przypuszcza, e to dopiero pocztek emocji. Trener goci Alain Vigneault zde- Henrik Lundqvist (na zdjęciu) nie cydowa si wtedy na zmian bram- miał najlepszego dnia. W bramce karza. Szweda Henrika Lundqvista, zastąpił go Cam Talbot który w poprzednich meczach spisywa si wietnie, ale tego wieczo- nik Rangers Brad Richards. Ten zespó jednak specjalizuje si ra przepuci cztery z 18 strzaów, zastpi Cam Talbot. Ta roszada stano- w dugich seriach playoffs. W drowia impuls do odrabiania strat na tyle dze do finau konferencji w tym rosilny, e po kolejnych szeciu minu- ku pokona 4-3 zarówno Philadelphia Flyers, jak i Pittsburgh Penguins. tach by ju remis 4:4. Nowojorczycy cieszyli si z takie- Ostatni raz zwyciy szybciej ni w go wyniku jednak tylko 58 s, gdy siedmiu potyczkach w 2008 roku, kieBradley Wright-Phillips (w białym stroju) jest w coraz lepszej formie swoje drugie trafienie w tym poje- dy wygra z New Jersey Devils 4-1 dynku zanotowa Rene Bourque. W w pierwszej rundzie. y ny po dzie li y si punk ta mi, co bar  Bradley Wright-Phillips strzela jak na zawołanie. We wtorkowy Z kolei druyna z Montrealu dwudziej zadowolio goci, którzy prze- siódmej minucie ostatniej odsony ten wieczór na Sporting Park w Kansas City kolejny gol Anglika spra- rwali pass trzech poraek z rzdu. sam hokeista podwyszy na 6:4, a krotnie potrafia odwróci losy rywawił, że Red Bulls New York wywalczyli punkt w starciu z aktual- Nowojorczycy pozostali na 6. miej- w 56. minucie gry, kiedy bramka go- lizacji ze stanu 1-3, ostatnio w 2010 roscu w tabeli Konferencji Wschodniej ci bya ju pusta, rezultat na 7:4 usta- ku, kiedy w wierfinale konferencji nym mistrzem MLS. zmierzya si z Washington Capitals. i teraz czeka ich przerwa a do 8 li David Desharnais. Szósty mecz midzy Rangers a CaPozostae gole dla Canadiens zdoObie ekipy przystpiy do spotkania spodarze oddali inicjatyw gociom, czerwca, kiedy zmierz si na wybez kluczowych graczy, którzy za- którzy wyrównali 5 minut po prze- jedzie z rewelacyjnie spisujcymi byli Tomas Plekanec i Max Pacioretty. nadiens – w czwartek w nowojorskiej graj na mundialu oraz po serii trzech rwie. adn asyst popisa si Thier- si w tym sezonie New England Re- W ekipie z Nowego Jorku na list strzel- Madison Square Garden. TW ców wpisali si Derek Stepan – dwumeczów bez zwycistwa. Lepiej za- ry Henry, który prostopadym poda- volution. TM krotnie oraz Rick Nash i Chris Kreider. czli gospodarze, którzy zepchnli niem uruchomi Bradley’a Wrighta“Najgorsze nie jest to, e przegraRed Bulls do gbokiej defensywy. -Phil lip sa. An glik ze sto ic kim PUCHAR STANLEYA li my, lecz fakt, i prze ciw nik otrzy Ju w pierwszych minutach Igor Ju- spokojem posa pik obok wybieSporting Kansas City 1 (1) WYNIKI III RUNDY PLAYOFFS NHL: ma zastrzyk z solidnej mieszanki wialiao móg zdoby bramk, ale po je- gajcego z bramki Erica Kronberga Konferencja Wschodnia: MontreNew York Red Bulls 1 (0) ry i optymizmu. Mielimy dzi dwa go strzale pik z linii bramkowej wy- i zdoby swojego 11. gola w sezonie. al Canadiens – New York Rangers 7:4, wyrane doki, wysiek woony w bi Chris Duvall. Niedugo potem Nikt inny nie strzeli ich wicej. Bramki: 1:0 – Toni Dovale 1 (Benny Feilhaber 3) 9’, stan rywalizacji: 3-2 dla Rangers. 1:1 – Bradley Wright-Phillips 11 (Thierry Henry 5) 50’. odrobienie trzybramkowej straty barBenny Feilhaber adnie uderzy z rzuDwie minuty potem BWP móg Konferencja Zachodnia: Los AngeŻółte kartki: Wright-Phillips, McCarty, Ellis, Dovale. dzo szybko poszed na marne. Nie motu wolnego, ale futbolówka odbia si podwoi swój dorobek, ale tym raSędziował: Chris Penso. Widzów: 19 221. les Kings – Chicago Blackhawks 5:2, emy powtórzy tych bdów w kood poprzeczki i wysza w pole. Trze- zem Kronberg zdoa obroni jego Sporting Kansas City (5-4-4, 19 pkt): Eric stan rywalizacji: 3-1 dla Kings. Kronberg, Igor Juliao, Kevin Ellis, Aurelien Collin, lejnym meczu” – powiedzia zawodcia okazja przyniosa Sportingowi strza w sytuacji sam na sam. KoSeth Sinovic, Paulo Nagamura, Alex Martinez (Jimmy prowadzenie. W 9. min rodkiem po- lejne okazje zmarnowali Sekagya i Medranda 75’), Benny Feilhaber, Toni Dovale, Sal Zizzo (Soony Saad 72’), Dom Dwyer. la przedar si Toni Dovale, min wprowadzony po przerwie Peguy New York Red Bulls (3-5-6, 15 pkt): Luis RoIbrahima Sekay i adnym, podkr- Luyindula. Z drugiej strony swoich bles, Chris Duvall, Ibrahim Sekagya (Armando 76’), Jamison Olave, Bobby Convey, Lloyd Sam, Dax McCarconym strzaem w dugi róg poko- szans nie wykorzystali Dom Dwyty, Eric Alexander, Ruben Bover (Peguy Luyindula na Luisa Roblesa. By to pierwszy er i Dovale, którego strza w wiet57’), Bradley Wright–Phillips (Andre Akpan 93’+), Thierry Henry. gol 24-letniego Hiszpana w sezonie. nym stylu obroni Robles.  Koszykarze Oklahomy City Thunder wyrównali stan rywalizacji do czterech Wicej goli ju nie pado i obie druUspokojeni prowadzeniem go-

Thunder odrobili straty zwycięstw na 2-2 w finale Konferencji Zachodniej ligi NBA.

REKLAMA

POLSKA RESTAURACJA Happy Hour pon. - pt., 5.00 - 7.00 $3 piwo ,$4 wino, 50% off pierogi Brunch w soboty i niedziele 9.00 - 4.00

na Williamsburgu

Polecamy:

» Tatar z łososia » Nadziewane pieczarki z sosem bazyliowym » Przepyszne wegetariańskie zupki » Żeberka z dzika m » Grillowany łosoś w sosie cytrynowo kaparowym » Szaszłyki z kury z farmy amiszów

UŻYWAMY MIĘSA ZDROWEGO BEZ ANTYBIOTYKÓW I HORMONÓW

194 Bedford Ave, tel.: (718) 388-6194 Pon-Czwartek 11:30 am-11pm | Piątek 11:30am-12am | Sobota 9am-12am | Niedziela 9am-11pm

We wtorek wygrali u siebie z San Antonio Spurs 105:92 i oba zespoy maj przed sob jeszcze przynajmniej dwa spotkania. Autorami sukcesu w duej mierze byli Kevin Durant i Russell Westbrook. W sumie zdobyli 71 punktów i poprowadzili Oklahom do dziewitego z rzdu zwycistwa nad Spurs przed wasn publicznoci. Westbrook by najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania – zdoby 40 punktów, mia 10 asyst i pi zbiórek. Durant z kolei zanotowa 31 punktów. “Myl, e w naszym zespole wszyscy zaprezentowali si bardzo dobrze przede wszystkim w obronie, i to byo kluczem do zwycistwa. Wykorzystalimy te nasz wzrost i atletyczn budow. Dziki temu przerwalimy ofensywn gr przeciwników. A sam Russell mia wspaniay dzie. On ma w sobie tyle energii, e po zakoczonym spotkaniu moe gra od ra-

zu nastpne” – skomentowa trener Thunder Scott Brooks. W zespole z San Antonio zawiedli liderzy. Po 14 punktów zdobyli Francuzi Tony Parker i Boris Diaw, ale byo to za mao, by przeciwstawi si dobrze dysponowanym przeciwnikom. Pite spotkanie odbdzie si w czwartek w San Antonio. W finale Konferencji Zachodniej koszykarze Miami Heat prowadz z Indiana Pacers 3-1. TW

NBA PLAYOFFS WYNIKI III RUNDY:

Konferencja Zachodnia: Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 105:92, stan rywalizacji: 2-2. Konferencja Wschodnia: Miami Heat – Indiana Pacers 102:90, stan rywalizacji: 3–1 dla Heat.


14

Sport

nowy dziennik Czwartek 29 maja 2014

8 bramek w Białymstoku • Śląsk i Podbeskidzie jak burza Piłka nożna  Historyczny sukces w grupie zachodniej II ligi świętuje Bytovia Bytów. Wprawdzie podopieczni Pawła Janasa przegrali na wyjeździe 1:2 z MKS Kluczbork, ale wobec porażki trzeciego w tabeli Zagłębia Sosnowiec są już pewni awansu do I ligi. Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu mają nad tym zespołem siedem punktów przewagi. Wcześniej awans z grupy zachodniej drugiej ligi zapewnił sobie Chrobry Głogów.  Polski napastnik zmienia klub w Niemczech. Kacper Przybyło będzie grał w drugoligowym Greuther Fuerth. Przybyłko podpisał kontrakt do czerwca 2017 roku. 21-letni piłkarz ostatnio występował w Arminii Bielefeld, do której w styczniu wypożyczony był z FC Koeln. Napastnik młodzieżowej reprezentacji Polski w 14 meczach minionego sezonu strzelił cztery bramki. Greuther Fuerth zajęło trzecie miejsce w tabeli, ale baraż o awans do Bundesligi przegrało z Hamburger SV.  Superpuchar Niemiec, w którym Bayern Monachium zagra z Borussią Dortmund, zostanie rozegrany 13 sierpnia na Signal Iduna Park. W tym pierwszym zespole może wystąpić Robert Lewandowski, który poprzednie cztery sezony spędził w BVB.  Gwiazda piłkarskiej Ekstraklasy Prejuce Nokoulma odchodzi z Górnika Zabrze. Piłkarzowi kończy się kontrakt ze śląskim klubem i nie jest zainteresowany pozostaniem w Zabrzu. Reprezentacyjny piłkarz Burkina Faso po raz ostatni będzie miał okazję zagrać w barwach śląskiego klubu w niedzielnym meczu z Lechią Gdańsk.  Komisja Licencyjna uwzględniła odwołanie Ruchu Chorzów dotyczące możliwości gry w eliminacjach Ligi Europejskiej. Przypomnijmy, że Ruch na dwie kolejki przed końcem sezonu zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Komisja wcześniej miała obiekcje dotyczące prognoz finansowania klubu, ale Ruch przedstawił w odwołaniu odpowiednie dokumenty.

Piłka ręczna  Polscy piłkarze ręczni przygotowują się w Płocku do meczu z Niemcami w eliminacjach mistrzostw świata. Pod wielkim znakiem zapytania stoi występ Bartłomieja Jaszki, który ma kontuzję barku. W środę do kadry dołączyli zawodnicy Vive Targów Kielce i Orlenu Wisły Płock, którzy dostali od selekcjonera Michaela Bieglera kilka dni wolnego po rozegraniu spotkań finałowych mistrzostw Polski.

Od 3:0 do 4:4

 W rozegranych we wtorek meczach 36. kolejki grupy spadko-

wej piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonia Białystok zremisowała z Koroną Kielce 4:4, Śląsk Wrocław pokonał Cracovię 1:0, a Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało z Zagłębiem Lubin 2:0. Z powodu ulewnego deszczu przerwany został mecz Widzewa Łódź z Piastem Gliwice. Mecz na stadionie w odzi rozpocz si punktualnie o 20:30, ale od pierwszego gwizdka do przerwania spotkania mino tylko 12 minut. Nad stadionem Widzewa rozptaa si potna burza, a ulewny deszcz zala pikarzy, kibiców i muraw. W 12. minucie sdzia gówny Pawe Gil zdecydowa o przerwaniu spotkania i pikarze zeszli z placu gry, czekajc na popraw pogody. Deszcz nie przestawa jednak pada, a murawa z minuty na minut wygldaa coraz gorzej. W kocu – po okoo 30 minutach od pierwszego gwizdka – zdecydowano o przeoeniu caego spotkania. Pikarze Widzewa wrócili na muraw ju tylko po to, by poegna si z kibicami. Mecz zosta dokoczony w rod wieczorem. Tego wieczoru rozegrano równie cztery mecze grupy mistrzowskiej. Wszystkie zakoczyy si po zamkniciu czwartkowego wydania gazety.

Jagiellonia Białystok Korona Kielce

4 (3) 4 (0)

Bramki: Dani Quintana (8-karny, 41), Maciej Gajos (9), Martin Baran (58) – Abzał Biejsiebiekow (47), Przemysław Trytko (60, 72), Maciej Korzym (69) Żółte kartki: Jagiellonia – Ugochukwu Ukah, Giorgi Popchadze, Martin Baran, Dani Quintana. Korona – Kamil Sylwestrzak, Maciej Korzym. Czerwona kartka: Jagiellonia – Mateusz Piątkowski (65). Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów: 4 206.

Zespoy nie musiay martwi si o ligowy byt, ale chciay zaprezentowa si jak najlepiej i trzeba przyzna, e wyszo im to niele. Od pocztku spotkania na boisku panowa radosny futbol, nie skupiano si na defensywie, co sprzyjao wielu akcjom podbramkowym. Worek z bramkami otworzy Dani Quintana, który w 8. minucie wykorzysta rzut karny. Kilkadziesit sekund póniej nikt nie przeszkadza Maciejowi Gajosowi, który swobod-

nie przedosta si przed “szesnastk” rywali, odda strza i pika po chwili zatrzepotaa w siatce. Cztery minuty przed przerw na 3:0 dla Jagi podwyszy Quintana. Hiszpan popisa si dokadnym paskim strzaem i bramkarz goci nie mia nic do powiedzenia w tej sytuacji. Wydawao si, e jest pozamiatane. Jagiellonia zmierzaa po pewne trzy punkty i chciaa jeszcze powalczy o pozycj lidera grupy spadkowej. Korona znana jest jednak z tego, e gra do koca i czsto potrafi napsu krwi przeciwnikom, kiedy ci si kompletnie tego nie spodziewaj. Sygna do pocigu da Abza Biejsiebiekow, który po dorodkowaniu z rzutu ronego wyskoczy najwyej i strzaem gow pokona Bartomieja Drgowskiego, 16-latka, który debiutowa w Ekstraklasie. W 58. minucie Martin Baran wykorzysta niefrasobliwo kieleckiej defensywy i dobijajc z bliska pik podwyszy na 4:1. Jednak i to nie zamao Korony, która cigle walczya w tym spotkaniu. Dwie minuty póniej na list strzelców wpisa si Przemysaw Trytko, a po chwili z boiska za uderzenie Radka Dejmka wylecia Mateusz Pitkowski. Nie trzeba byo dugo czeka i ju w 69. minucie Maciej Ko rzym zdo by bram k kontaktow, piknie strzelajc gow. Asyst zaliczy Kamil Kuzera, popisujc si wietnym dorodkowaniem z prawej strony. W 72. minucie by ju remis. Przemysaw Trytko uprzedzi obroców Jagiellonii i celn gówk zaskoczy drugi raz w tym spotkaniu Drgowskiego. Korona zaimponowaa niesamowit wol walki, a mecz trzyma w napiciu do samego koca, cho nie byo ju wicej goli. Najlepsz okazj do zmiany wyniku mia jeszcze w 89. minucie Gior-

WłochStefano Pirazzi z grupy Bardiani wygrał w Vittorio Veneto 17. etap kolarskiego Giro d’Italia.Liderem wyścigu pozostaje Kolumbijczyk Nairo Quintana zekipy Movistar. Rafał Majka (Tinkoff-Saxo) utrzymał piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Pirazzi zaatakował samotnie na kilometr przed metą 208-kilometrowego odcinka, prowadzącego pagórkowatą trasą z Sarnonico do Vittorio Veneto, i minimalnie wyprzedził czterech towarzyszy ucieczki. Faworyci wyścigu przyjechali na metę w peletonie ze stratą 15.36. W czołówce klasyfikacji generalnej nie nastąpiły zmiany. Quintana wyprzedza rodaka Rigoberto Urana (Omega Pharma) o 1.41. Majka jest piąty ze stratą 3.28 do lidera.

FOTO: EKSTRAKLASA.NET

Kolarstwo

2 bramki Daniego Quintany (z lewej) nie wystarczyły do pokonania Korony

Podbeskidzie w końcówce sezonu idzie jak burza i zajmuje już drugie miejsce w grupie spadkowej

Podbeskidzie B.-B. Zagłębie Lubin

gi Popchadze, który wywalczy sobie pik przy linii bocznej i hukn na bramk, jednak trafi tylko w poprzeczk.

Śląsk Wrocław Cracovia Kraków

1 (1) 0 (0)

Bramka: Dudu (31) Żółte kartki: Mateusz Żytko, Marcin Kuś, Bartosz Kapustka (wszyscy Cracovia).

Cracovia do Wrocawia przyjechaa pewna utrzymania. lsk z kolei chce zaj pierwsze miejsce w stawce zespoów drugiej kategorii, wic wydawa by si mogo, e to wanie podopieczni Pawowskiego mieli wicej do ugrania. Na boisku faktycznie to gospodarze przewaali. Przez pó godziny nie potrafili jednak udokumentowa tej optycznej przewagi. Brakowao pomysu na przedostanie si w pole karne Pilarza. Dopiero atomowy strza Dudu z 31. min wyrczy ofensywnych braci Paixao, którym tym razem towarzyszy 18-letni Dankowski. Pika po strzale Brazylijczyka odbi a si jesz cze od jed ne go z krakowian i kompletnie zdezorientowany bramkarz Cracovii musia wycign pik z siatki. Kilka minut wczeniej, to jednak Cracovia moga obj prowadzenie. Gapiostwa i zadziwiajcej statycznoci defensorów lska nie wykorzysta Saidi Ntibazonkiza, który sprytnie uderzy z dwudziestu metrów, ale pika otara si tylko o boczn siatk. W drugiej poowie gocie chtniej nkali defensyw lska. Chcieli sprawdzi czy niepokonana od siedmiu spotka z rzdu faktycznie jest solidn cian nie do przejcia, czy to raczej problem tkwi w rywalach. W 53. min Cracovia potwierdzia t drug tez. Przeprowadzia zgrabn akcj, ale strza Marciniaka min bramk Kelemena. Groniejsi w swoich atakach byli jednak zielono-biao-czerwoni. W 65. minucie powinno by 2:0. Problem lea jednak w strzale Sebastiana Mili, który dosta znakomite podanie w pole karne, ale z bliskiej odlegoci i z ostrego konta trafi w Pilarza. Pomimo prowadzenia i w miar bezpiecznej gry z tyu lsk chcia strzeli kolejnego gola. W 78. min Pich zamiast na technik postawi na si. To samo tyczyo si uderzenie Machaja z 84. minuty.

FOTO: EKSTRTAKLASA.NET

W SKRÓCIE

2 (0) 0 (0)

Bramki: Krzysztof Chrapek (77, 87) Sędzia: Bartosz Frankowski. Widzów: 3300.

Podbeskidzie w kocówce sezonu idzie jak burza i zajmuje ju drugie miejsce w grupie spadkowej. Od pocztku czciej atakowali bielszczanie. Najciekawiej byo w 31. minucie, gdy Adam Bana sfaulowa Marka Sokoowskiego za lini boczn pola karnego. Z rzutu wolnego uderzy kliwie Maciej Iwaski, ale Tomasz Ptak wypistkowa pik. W 50. minucie do dorodkowanej z prawej strony piki ruszyli Damian Chmiel i bramkarz goci Tomasz Ptak. Pomocnik gospodarzy by minimalnie szybszy i wymusi faul golkipera. Sdzia Bartosz Frankowski wskaza na “wapno”, ale Marek Sokoowski z karnego, co mu si nie zdarza, przeniós pik nad poprzeczk. W 67. minucie fantastyczn indywidualn akcj przeprowadzi wprowadzony chwil wczeniej Piotr Malinowski, ale w ostatniej chwili jego strza zablokowa Bartosz Rymaniak. Dziesi minut póniej “Górale” wyszli na prowadzenie, a drug bramk w sezonie w drugim meczu z kolei zdoby Krzysztof Chrapek, take wprowadzony w drugiej poowie. Bd popenili rodkowi obrocy “Miedziowych”, mody Kubicki odda pik Chrapkowi, a Adam Bana nie pomóg koledze. Napastnik gospodarzy popdzi z futbolówk na bramk i nie da szans Ptakowi. Dziesi minut póniej Chrapek znów wpisa si na list strzelców. Po podaniu Marka Sokoowskiego uderzy zza pola karnego, a pika przyblokowana przez Jacha przelobowaa Ptaka. Na dwie sekundy przed kocem meczu Chrapek nie trafi w akcji sam na sam z bramkarzem, marnujc szans na hat-tricka. 

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, portali internetowych, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redagują: Jerzy Gieruszczak i Tomasz Deptuła

GRUPA SPADKOWA 9. Śląsk Wrocław 10. Podbeskidzie B.-B. 11. Jagiellonia Biał. 12. Piast Gliwice 13. Korona Kielce 14. Cracovia 15. Zagłębie Lubin 16. Widzew Łódź

36 36 36 35 36 36 36 35

31 29 28 27 26 24 16 16

44-40 37-43 57-56 40-52 46-51 41-54 32-48 31-58


Sport

15 nowy dziennik Thursday, May 29, 2014

French Open już bez sióstr Williams i polskiego debla • Agnieszka Radwańska i Janowicz pną się w górę

Serena nie obroni tytułu  Urszula Radwańska nie zdołała we wtorek dokończyć meczu

FOTO: EPA/YOAN VALAT

URSZULA PRZEGRAŁA Z KONTUZJĄ Gdy Polka i Sowaczka wchodziy na ciasny kort numer osiem trudno byo nie dostrzec szerokiej tamy uciskowej na prawym udzie Rybarikovej oraz tego, e utyka. 23-letnia krakowianka natomiast miaa na prawym piszczelu dugi róowy plaster cigajcy, który koczy si tu pod kolanem. “No nie jest dobrze, nie bd ukrywa. W cigu ostatnich dni waciwie nie trenowaam. Problem jest z przednim prawym piszczelem, no i do tego bol mnie minie. Wszystko zaczo si dwa tygodnie temu podczas meczu w Rzymie. No, miaam badania, krótk rehabilitacj, ale nie udao si na czas wyleczy do koca. W pierwszych gemach jeszcze jako mogam gra, ale póniej byo tylko coraz gorzej” – powiedziaa modsza z sióstr Radwaskich. “Pewnie jutro lub pojutrze wróc do Krakowa i zrobi kolejne badania, eby mie jeszcze drug diagnoz do porównania. Musz wycign wnioski i wróci na kort dopiero jak si dokadnie wylecz, a nie z niedoleczon kontuzj. Ale to jest wielki szlem, chyba tylko dlatego wyszam dzi na kort. W innym razie bym tego nie zrobia” – dodaa. Za trzy i pó tygodnia, 23 czerwca na trawiastych kortach w Londynie, rozpocznie si kolejny wielkoszlemowy turniej – Wimbledon. “Bardzo chciaabym tam zagra, bo lubi traw, ale zobaczymy jak to si potoczy i co powiedz lekarze. Na pewno przede mn teraz przerwa na leczenie, a jak duga – to si dopie-

ro okae. Mam nadziej, e zd ze wszystkim, bo szkoda byoby straci kolejny duy turniej. Raczej odpuszcz wczeniejsze starty w Birmingham i s’Hertogenbosch, eby si w razie czego przygotowa do Wimbledonu” – uwaa Radwaska. W padzierniku modsza z krakowskich sióstr przesza operacj prawego barku, po której wrócia do gry pod koniec lutego. Najpowaniejsze kopoty zdrowotne miaa jednak w 2010roku, kiedy omal nie zakoczya kariery po pkniciu jednego z krgów w odcinku ldwiowym. Pauzowaa wtedy ponad sze miesicy. Do koca ubiegego roku prowadzi j Maciej Synówka, obecnie wspópracujcy z Amerykank Coco Vandeweghe, która we wtorek ograa w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa Ivet Melzer. Natomiast od tego sezonu trenerem Radwaskiej jest Czech Martin Fassati. “Jestem zadowolona z tej wspópracy. Trenujemy albo w Krakowie, albo w Pradze, bo to przecie bardzo blisko jest. Maciek wnosi do mojego tenisa duo w sferze mentalnej, ale Martin ma wiksze dowiadczenie i potrafi sporo mi podpowiedzie. Ze wzgldu na problemy z barkiem zmieni mi te troch serwis, co nie byo atwe, bo przecie kilkanacie lat serwowaam w taki sam sposób. Teraz inaczej ukadam rk i nie dostawiam drugiej nogi, ale nie byo atwo si przestawi, bo to spora zmiana. Pocztkowo sabo mi to wychodzio, ale widz, e zaczyna to przynosi ju waciwe efekty, bo lepiej serwuj” – uwaa krakowianka.

FOTO: EPA/CHRISTOPHE KARABA

pierwszej rundy w wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa. Tenisistka z Krakowa skreczowała w wyniku kontuzji nogi przy stanie 6:4, 4:6, 0:3 w spotkaniu ze Słowaczką Magdalena Rybarikovą. W środę odpadła broniąca tytułu Serena Williams. Oznacza to, że najwyżej notowaną zawodniczką pozostaje rozstawiona z numerem trzecim Agnieszka Radwańska, która pokonała w Paryżu już dwie przeszkody. W trzeciej rundzie jest już Jerzy Janowicz.

Jerzy Janowicz “pomścił” Michała Przysiężnego, który przegrał z Finem na otwarcie

ISIA I JERZYK W III RUNDZIE W tej sytuacji jedyn Polk, jaka pozostaa w rywalizacji singlistek, jest w Paryu Agnieszka Radwaska. Rozstawiona z numerem trzecim zawodniczka, ubiegoroczna wierfinalistka tej imprezy, spotkaa si w rod wieczorem w drugiej rundzie z Czeszk Karolina Pliszkov, pokonujc j 6:3, 6:4. Szczegóy w jutrzejszym numerze. W trzeciej rundzie zdy si te zameldowa rozstawiony z numerem 22. w turnieju mczyzn Jerzy Janowicz. odzianin pokona Fina Jarkko Nieminena 7:6 (7-4), 7:6 (7-4), 6:4, powtarzajc swój najlepszy wynik w wielkoszlemowej imprezie w Paryu. By poprawi ten wynik, bdzie musia pokona rozstawionego z numerem 13. Francuza Jo-Wilfrieda Tsong. Zajmujcy 23. miejsce w rankingu ATP Janowicz po raz pierwszy mia okazj walczy z 60. na wiatowej licie Nieminenem. Wygrywajc w rod, “pomci” Michaa Przysinego, który przegra z Finem na otwarcie.

Serena Williams po raz pierwszy pożegnała się z Rolandem Garrosem na tym etapie zmagań

POŻEGNANIE “FRYTKI” I “MATKI” Odpad za to nasz nasz eksportowy debel: Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski. Byli rozstawieni z numerem ósmym, a przegrali z zupenie nieznan par rumusko-chorwack Marin Draganja – Florin Mergea 6:7 (5), 3:6. Pierwsza partia bya bardzo wyrównana. O jej wyniku zadecydowa tie-break. 23-letni Draganja i sze lat starszy Mergea wygrali go do piciu. Co ciekawe, ten pierwszy niedawno wystpi w reprezentacji Chorwacji podczas meczu Pucharu Davisa na warszawskim Torwarze. Wtedy Draganja zagra w parze z Mate Paviciem. Polacy zwyciyli wtedy po niesamowitym, piciosetowym boju 6:7 (1), 7:6 (4), 4:6, 7:6 (2), 6:4. W drugiej partii rodowego spotkania byo jednak zdecydowanie gorzej. Polacy dali si przeama i przegrali 3:6. Nasza dwójka sabo serwowaa, a na dodatek w drugim secie nie wykorzystaa czterech szans na przeamanie. “Fryta” i “Matka” przegrali w tym sezonie po raz 7. w pierwszej rundzie. Co nie udao si naszemu eksportowemu duetowi, udao si ukaszowi Kubotowi w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem. Pokona li oni w pierw szej run dzie Australijczyków Lleytona Hewitta i Chrisa Guccione 7:5, 3:6, 6:2. Rywalami tegorocznych triumfatorów Australian Open w meczu o trzeci rund bd Francuz Jeremy Chardy i Austriak Oliver Marach. Udao si równie Katarzynie Piter. Polka i jej gruziska partnerka Oksana Kalasznikowa wygray w I rundzie debla kobiet z Amerykank Christin McHale i Chanelle Scheepers z RPA 2:6, 7:6 (7-4), 6:1. Rywalkami Piter i Kalasznikowej bdzie czesko-sowacka para Kveta Peschke/Katarina Srebotnik lub Amerykanki Lauren Davis i Megan Moulton-Levy.

POGROM FAWORYTEK W tegorocznym Roland Garros doszo do bezprecedensowego wydarzenia, bowiem po raz pierwszy w historii pierwszej rundy w Paryu nie przebrnli zwycizcy Australian Open. W poniedziaek odpad Szwajcar Stanislas Wawrinka (nr 3.), a dzie póniej jego los podzielia Chinka Na Li (2.). Jakby tego mao, w rod poegnaa si z turniejem obroczyni tytuu Serena Williams. Rozstawiona z numerem pierwszym Amerykanka przegraa ju w drugiej rundzie z Hiszpank Garbine Muguruz 2:6, 2:6. To byo drugi pojedynek tych tenisistek. W poprzednim rozegranym podczas Australian Open 2013 Muguruza “ugraa” zaledwie dwa gemy. Serena Williams dwukrotnie wygraa wielkoszlemowe zmagania w stolicy Francji. Triumfowaa w 2002 roku i ubiegorocznej edycji. 32-letnia Amerykanka po raz pierwszy poegnaa si z Rolandem Garrosem na tym etapie zmaga. Mecz otwarcia przegraa tam raz – dwa lata temu. Po losowaniu turnieju wydawao si, e w trzeciej rundzie dojdzie na korcie w Paryu do pojedynku sióstr Williams, ale tak si nie stanie, poniewa ju wczeniej w rod z imprezy odpada Venus. 33-letnia Amerykanka przegraa w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa z nastoletni Sowaczk Ann Schmiedlov 6:2, 3:6, 4:6. Pokonanie rozstawionej z 29. numerem starszej z sióstr Williams, siedmiokrotnej zwyciczyni imprez Wielkiego Szlema, jest najwikszym sukcesem w karierze Schmiedlovej, która urodzia si zaledwie miesic wczeniej, ni w 1994 roku Venus rozpoczynaa profesjonaln karier. “To najwiksza wygrana w mojej karierze” - powiedziaa Schmiedlova, która w tym roku przegraa z Amerykank w dwóch setach w Miami. JG, (R)


16

Sport

nowy dziennik Czwartek 29 maja 2014

Z Brazylią na inaugurację Ligi Światowej

FOTO: EPA/GYOERGY VARGA

Samba zaplecza

 Selekcjoner Stephane Antiga podał skład reprezentacji Polski

na dwa pierwsze spotkania w tegorocznej Lidze Światowej, w Marindze z Brazylią (29 i 30 maja). W drużynie doszło do sporych zmian, największe gwiazdy dostały wolne po udanych eliminacjach mistrzostw Europy 2015, szansę na grę mają zmiennicy, w tym trzech debiutantów. Nasz zespó w poniedziaek uda si z Ljubljany, gdzie z powodzeniem walczy w eliminacjach mistrzostw Europy, do Sao Paulo. Po przylocie do Brazylii Biao-Czerwoni udali si autobusem do Maringi, gdzie rozpoczn zmagania w Lidze wiatowej 2014. 29 i 30 maja nasi siatkarze zagraj z Canarinhos dwa pierwsze spo tka nia w te go rocz nych rozgrywkach. Brazylijczycy ju zainaugurowali “wiatówk”, przegrali dwa razy w Jaragua do Sul z Wochami (1:3 i 1:3). Se lek cjo ner Ste pha ne An ti ga, zgodnie z zapowiedziami, da po udanych eliminacjach mistrzostw Europy (5 zwycistw – 1 poraka i awans z pierwszej lokaty w grupie A) wolne najwikszym gwiazdom druyny. Zasuone urlopy po sezonie klubowym i pocztku sezonu reprezentacyjnego dostali m.in. Bartosz Kurek, Micha Winiarski, Pawe Zagumny, Mariusz Wlazy, Piotr Nowakowski, Marcin Modonek czy Pawe Zatorski. Z powodu kontuzji do Maringi nie uda si z zespoem Micha Kubiak, na szczcie uraz nie wykluczy Mateusza Miki, który skrci kostk w meczu kwalifikacji ME z Macedoni.

W skadzie jest trzech debiutantów, rodkowy ukasz Perowski i przyjmujcy Rafa Buszek (obaj Asseco Resovia Rzeszów) oraz przyjmujcy Wojciech Ferens (ZAKSA Kdzierzyn-Kole). W skadzie znalazo si te miejsce dla najbardziej dowiadczonego w druynie Krzysztofa Ignaczaka z rzeszowskiej druyny. Po dwóch meczach w Brazylii reprezentacja nie wróci do Polski, od razu uda si do Woch, gdzie czekaj j pojedynki z Wochami w Bari i Rzymie (6 i 8 czerwca). Kadra wróci do kraju dopiero po tych meczach, 13 i 15 czerwca zmierzy si z Itali w Katowicach i odzi. Selekcjoner ma rotowa skadem i chce da szans w kolejnych weekendach Ligi wiatowej kolejnym powoanym na sezon 2014 siatkarzom. Celem na drug cz zmaga jest – po awansie na EuroVolley 2015 – gra w finaach “wiatówki” we Florencji. W turnieju finaowym – Final Six, który rozegrany zostanie we woskiej Florencji w terminie 16-20 lipca 2014 roku wystpi gospodarz, dwie najlepsze druyny z grup A i B dywizji I (elity) i najlepszy zespó z Final Four dywizji II (zaplecza elity). 

SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA MECZE Z BRAZYLIĄ: rozgrywający: Fabian Drzyzga (Asseco Resovia Rzeszów), Paweł Woicki (Transfer Bydgoszcz) atakujący: Grzegorz Bociek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Dawid Konarski (Asseco Resovia Rzeszów) przyjmujący: Rafał Buszek (Asseco Resovia Rzeszów), Wojciech Ferens (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Mateusz Mika (Montpellier UC), Michał Ruciak (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) środkowi: Karol Kłos (PGE Skra Bełchatów), Łukasz Perłowski (Asseco Resovia Rzeszów), Andrzej Wrona (PGE Skra Bełchatów) libero: Krzysztof Ignaczak (Asseco Resovia Rzeszów)

TERMINARZ WYSTĘPÓW POLAKÓW W LIDZE ŚWIATOWEJ 2014: 29 maja – Maringa: Brazylia – Polska 30 maja – Maringa: Brazylia – Polska 6 czerwca – Bari: Włochy – Polska 8 czerwca – Rzym: Włochy – Polska 13 czerwca – Katowice: Polska – Włochy 15 czerwca – Łódź: Polska – Włochy 20 czerwca – Kraków: Polska – Brazylia 22 czerwca – Bydgoszcz: Polska – Brazylia 27 czerwca – Teheran: Iran – Polska 29 czerwca – Teheran: Iran – Polska 4 lipca – Gdańsk: Polska – Iran 5 lipca – Gdańsk: Polska – Iran

Łukasz Perłowski (z prawej) jest jednym z trzech debiutantów powołanych na mecze z Brazylią REKLAMA

Zbigniew Zawistowski

SERDECZNIE S ZAPRASZA do nowootwartego SALONU U SAMOCHODOWEGO

Właściciel

2013 DODGE DART AERO 4-cylindry, Turbo, 6-biegów automat, bluetooth PW, PDL, SirusXM, AC, AM/FM

2014 JEEP CHEROKEE SPORT FWD 4-cylindry, 9-biegowy automat, AM/FM/SirusXM, AC, PW, PDL Kup już za

Original MSRP:

$

24,185

$

19,998

Cena zawiera: $1000 Conquest Lease, $500 Military, $500 Customer Retail Cash, $500 Bonus Cash

Original MSRP:

$

21,830

Kup już za

$

15,998

Cena zawiera: $1000 Conquest Lease $ 500 Military

SAMOCHODY UŻYWANE

$

2013 Jeep Patriot

12,988 STK #17164AA

$

2008 Chrysler Town & Country Van

12,988 ST #17566A

4WD, napęd na cztery koła, lokalny, bardzo niski przebieg HISTORIA SERWISOWANIA, lokalny, jeden właściciel, PRAWDZIWY ZWYCIĘZCA! elegancki czarny kolor, w pełni wposażony, 2008 MINIVAN BEST BUY

2010 Jeep Wrangler $

2014 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4

27,988 STK# 18022A

NOWOPRZYBYŁY! Dual Top Group (Freedom 3-częściowy modulowany twardy dach),4WD, wymieniany miękki dach

6-cylindrów, 8-biegowy automat, AM/FM, AC, PW, PDL, uruchamiany przyciskiem START Kup już za

Original MSRP:

$

32,190

2007 Honda Accord 2.4l LX sedan (auto, 4 cylindry, PW, PDL, keyless entry) 2008 Ford Taurus X 4WD EDDIE BAUER (auto, 6 cyl, PW, PDL, keyless entry) 2005 Infiniti G35X AWD sedan (auto, 6cyl, skóra, sunroof, PW, PDL) 2007 Honda Odyssey EX-L Van Passenger (auto, 6 cyl, PW, PDL, keyless entry, skóra) 2012 Huandai Elantra GLS sedan (auto, 4 cyl, PW, PDL, skóra, sunroof) 2011 Dodge Journey Mainetreet SUV ( auto, 6cyl, PW, PDL, AWD, keyless entry ) 2008 Mercedes-Benz CLK350 Convertible ( auto, 6 cyl, PW, PDL, keyless entry, skóra) 2011 Chrysler Town&Country L (auto, 6 cyl, PW, PDL, skóra, keyless entry) 2012 2012 Toyota Tundra 4X4 Double Cab ( auto, 8 cyl, PW, PDL, keyless entry)

$

28,998

76,060 mil 72,561 mil 51974 mil 71,944 mil 20,954 mil 38,560 mil 59,197 mil 33,312 mil 28,936 mil

Cena zawiera: $1000 Conquest Lease $500 Military

8,998 11,498 $ 11,998 $ 12,998 $ 14,998 $ 16,998 $ 19,998 $ 22,598 $ 27,998 $

$

STK#17722AA STK#17298A STK#17038A STK#17359A STK#17684A STK#P2633 STK#17427PAA STK#17800A STK#17973A

Oferta ważna do 31 Maja, *Musi być finansowane poprzez Chrysler Capital

Janusz MÓWIĘ PO POLSKU

T: 973.838.6808 wew 220

1341 Route 23, South Butler, NJ 07405

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Wednesday, May 28, 2014

PrecisionCJDR.com

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2014/05/29  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Nowy Dziennik 2014/05/29  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement