Page 1

WSZYSTKO O EUROWYBORACH

POLECAMY

Prof. Jadwiga Staniszkis Magazyn specjalnie dla nas! dla mężczyzn

STRONA 23

SPORT

STRONA 8

OPINIE

Bezrobocie zostanie

Kubot skorzystał z szansy

Sp o w ecjal yb ny d ora od ch ate do k PE

WIO SNA POL SKICH FIL MÓW NA MAN HAT TA NIE | TRA GICZ NY WY PA DEK W PAS SA IC | LE WIN SKY PRZE RY WA MIL CZE NIE CZWARTEK 8 MAJA – THURSDAY, MAY 8, 2014

Opady deszczu

14°C (57°F)

www.dziennik.com

$0.75

Nie wygrałeś? Sprawdź jeszcze raz!

Błąd w loterii wizowej  Błąd techniczny strony internetowej Departamentu Sta-

nu stał się powodem zamieszania wokół wyników loterii wizowej DV-2015. 1 maja, czyli w dniu, kiedy po raz pierwszy można było sprawdzić wyniki losowania zielonych kart, witryna kilkakrotnie się zawiesiła. W efekcie część uczestników mogła zostać błędnie poinformowana o przegranej.

Wieczór z Bródką

POLSKA

Bez honoris causa dla Barroso

 Polonijni sportowcy i działacze sportowi spotkali się we wtorek wie-

08805 93287

4

ROK XLI Nr 12 105

NOWY DZIENNIK $0.75

8

Z metrem coraz gorzej

czorem, 6 maja, w Klubie Wisła w Garfield, NJ, ze Zbigniewem Bródką  Nowojorskie metro spóźnia się coraz częściej, a stan jego infrastruk– mistrzem olimpijskim z Soczi w łyżwiarstwie szybkim na dystansie tury pozostawia wiele do życzenia – MTA przyznało, że pęknięcia szyn 1500 metrów. to nierzadki problem.

Awantura wokó wizyty Josego Manuela Barroso w Krakowie. Wadze Uniwersytetu Jagielloskiego chciay przyzna przewodniczcemu Komisji Europejskiej tytu doktora honoris causa. Nie wyrazia na to zgody Rada Wydziau Studiów Midzynarodowych i Politycznych UJ.

19414 >

Infrastruktura degraduje się w szybkim tempie

"Wielka skromno jest charakterystyczna dla wielkich mistrzów. Taki by Adam Maysz i taki jest Zbigniew Bródka – pierwszy Polak, który zdoby Puchar wiata w ywiarstwie szybkim na dystansie 1500 metrów oraz mistrzostwo olimpijskie na tym dystansie" – tak przedstawia Bródk Wojciech Zibowicz, wiceprezes stowarzyszenia polonijnych klubów pikarskich – Polish American Soccer Association, które zorganizowao spotkanie z kibicami. Mistrzowi olimpijskiemu towarzyszyli: ona Agnieszka, Kazimierz Kowalczyk – prezes Polskiego Zwizku ywiarstwa Szybkiego i Andrzej Krygowski – prezes polonijnej organizacji sportowej Polish American Sports Association. To wanie Andrzej Krygowski zaprosi Zbigniewa Bródk, jego on i prezesa Kowalczyka do USA, zorganizowa te ich

pobyt. Spotkanie w Wile, na które przybyo kilkadziesit osób, prowadzi Wojciech Zibowicz – dziaacz i redaktor sportowy, piszcy od wielu lat do "Nowego Dziennika". "Chyl gow przed Zbyszkiem, który mimo licznych trudnoci i przeszkód – no bo w Polsce nie za bardzo ma gdzie trenowa – osign najwikszy sukces w historii polskiego ywiarstwa" – wita z kolei gocia Jerzy Karwowski, prezes Polish American Soccer Association. Uczestnicy spotkania mieli okazj obejrze krótkie filmy z finaowego biegu na 1500 podczas igrzysk olimpijskich w Soczi, w którym Polak pokona o 0,003 sekundy znakomitego holenderskiego ywiarza Koena Verweija, oraz z biegów druynowych panczenistów i panczenistek. Zbyszek na nowo przeywa tamte emocje. » STR. 3

W ubiegym roku naliczono prawie 4000 rónego rodzaju zakóce w kursowaniu nowojorskiego metra – 35 procent wicej ni w 2011 r. – wynika z danych Straphangers Campaign, organizacji dziaajcej na rzecz uytkowników metra. "To powane zmiany na gorsze – powiedzia Gene Russianoff, prawnik ze Straphangers Campaign. – Nie przypuszczaem, e opónienia w metrze tak bardzo si zwikszyy". Najgorsze pod tym wzgldem s linie F i L. Uytkownicy L-ki otrzymali w ubiegym roku 183 powiadomienia o spónieniach i zakóceniach w kursowaniu pocigu – 91 procent wicej ni w 2011. F-ce natomiast przypisuje si 8 procent wszystkich spónie pocigów nowojorskiego metra. W ub. roku podróni korzystajcy z pocigu F informowani byli 326 razy o zakóceniach.

FOTO: EPA/MARC A. HERMANN

STRONA 4

Monika. I dodaa: "Troch zaartuj, ale nie wiem, czy si cieszy, czy martwi, dowiedziaam si, e nie mam szans na zielon kart i w sumie troch mi ulyo. Informacja o wygranej to przecie dopiero pierwszy przystanek w bardzo dugiej i nieatwej drodze po stae dokumenty w USA". Przedstawiciele Departamentu Stanu tumacz bd witryny "problemami technicznymi". Najprawdopodobniej chodzi o przecienie serwera z powodu zbyt duej liczby wej na stron. To nie pierwszy tego typu przypadek dotyczcy losowania "zielonych dokumentów". » STR. 2 ss

FOTO: NOWY DZIENNIK

W sumie rozlosowano 50 tysicy zielonych kart, Polacy mogli otrzyma nie wicej ni 3,5 tysica takich dokumentów. Pani Monika z Podkarpacia sprawdzia wyniki natychmiast po tym, jak zostay ogoszone, czyli 1 maja. Okazao si, e nie wygraa. We wtorek dostaa maila z Departamentu Stanu. "W elektronicznym licie byo napisane, e osoby, które zarejestroway si na specjalnej stronie internetowej Departamentu Stanu – www.dvlottery.state.gov/ESC/ – 1 maja, mogy zosta le poinformowane o przegranej, dlatego zaleca si, by jeszcze raz sprawdzi swój status" – powiedziaa pani

Najmniej opónie natomiast – bo tylko 53 w caym 2013 r. – odnotowano na liniach J i Z. Na przedostatnim miejscu znajduje si biegnca przez Greenpoint linia G, której uytkownicy w ub. roku byli tylko 84 razy informowani o jakich problemach z pocigiem. » STR. 2


2

Ameryka

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

nowy dziennik Czwartek 8 maja 2014

Z siekierą po miejsce parkingowe

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

 Atak siekierą i sprayem, du-

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

szenie, próba włamania oraz sforsowania bankomatu, a także kradzież roweru ze sklepu – to tylko niektóre przestępstwa, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na Greenpoincie.

Greenpoincka policja podczas akcji

ony o napa. Z kolei atak sprayem mia miejsce 28 kwietnia w poudnie i doszo do niego w apartamencie przy West Street pomidzy Huron Street i Green Street. Ofiar by 39-letni waciciel mieszkania, do którego próbowa wama si zodziej. Syszc dziwne odgosy dobiegajce z zewntrz apartamentu, jego mieszkaniec postanowi sprawdzi, co si dzieje. Po otwarciu drzwi wejciowych zosta zaatakowany przez wamywacza, który spryska jego twarz dziwn substancj znajdujc si w sprayu. Po ataku napastnik zbieg. Równie 28 kwietnia miaa miejsce nieudana próba sforsowania bankomatu znajdujcego si przy North 6 Street pomidzy Bedford Avenue i Berry Street. Dwóch mczyzn o godz. 4:40 rano próbowao omem rozbi urzdzenie i wydoby z niego pienidze. Na szczcie nie udao im si dosta do bankomatowego sejfu, ale bardzo powanie uszkodzi-

DOK. ZE STR. 1

e wyniki loterii wizowej zostan uniewanione. Powodem byy take kopoty z programem komputerowym. Przez bd w systemie 90 procent zwycizców zostao wybranych sporód osób, które swoje zgoszenia przesay w cigu pierwszych dwóch dni rejestracji, trwajcej przez prawie "Bardzo auj tego, co wydarzyo si miesic – od 5 padziernika do 3 limidzy mn a prezydentem Clinto- stopada 2010 r. Departament Stanu nem" – pisze w magazynie "Vanity opublikowa wówczas specjalne Fair" bya staystka z Biaego Domu. owiadczenie, w którym mona by"Oczywicie mój szef wykorzysta o przeczyta midzy innymi: "wemoj naiwno, ale nasz zwizek by dug amerykaskiego prawa proces wiadom decyzj dwojga dorosych przyznawania wiz imigracyjnych ma osób. Nikt mnie do tego nie zmusza" by cakowicie losowy. Bd w pro– zapewnia 40-letnia dzi Monica. gramie komputerowym spowodowa, Lewinsky postanowia rozliczy si e tak nie byo". z przeszoci i zakoczy ten rozdzia Decyzja o uniewanieniu wyników swojego ycia i opowiedzie swoj loterii rozczarowaa 22 tys. osób, do wersj wydarze. W artykule wytyka których wczeniej dotara wiadomo Hillary Clinton, e bya impulsywna o otrzymaniu wizy imigracyjnej. i arogancka. Oskara te ówczesne Starsi Czytelnicy pamitaj inn wadze i Biay Dom, e zrobiono z niej "wpadk" Departamentu Stanu z lat koza ofiarnego. 90., kiedy podczas jednej z edycji loCzy ten artyku wywoa kolejny terii o zwycistwie poinformowano skandal i Monica wypynie na szero- ponad 50 tys. Polaków, mimo e miekie wody – nie wiadomo. DET, (IAR), (R) li oni prawo do maksymalnie 3850 wiz. Naley pamita o tym, e Kentucky Consular Center nie wysya Strony redaguje: Tomasz Deptuła

tach milczenia, znów pojawiła się w mediach. Niesławna bohaterka "afery rozporkowej" pisze o swoim romansie z prezydentem Billem Clintonem w jednym z poczytnych czasopism.

w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: Spotkania ania 4 North 6th Street cy i po pracy Stroudsburg, PA 18360, w weekendy endy tel: (973) 920-7925 Adwokat kat NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

» Co powoduje zakócenia w kursowaniu nowojorskiego metra? Usterki mechaniczne odpowiedzialne s za 35 procent opónie, a problemy z sygnalizacj – za 31 procent. 1958 opónie pocigów spowodowanych zostao przez interwencje policyjne oraz chorych pasaerów, chocia te nie zostay ujte w statystyki analizowane przez Straphangers Campaign. W ub. roku prawie poowa opónie pocigów odnotowana zostaa na Manhattanie, mimo e w tej dzielnicy znajduje si mniej ni 1/3 wszystkich stacji metra. Cz zakóce w kursowaniu metra jest wynikiem powanych wypadków, takich jak pitkowe wykolejenie si pocigu linii F, które spowodowane zostao przez pknit szyn. Jak podao we wtorek MTA, pknite szyny to czsty problem w

DOK. ZE STR. 1

li maszyn. Zodzieje zbiegli z miejsca wamania, ale policja dysponuje ich podobiznami zarejestrowanymi przez kamery monitoringu. W tym samym dniu o godz. 17:45 miaa miejsce nietypowa kradzie roweru ze sklepu znajdujcego si przy North 7 Street pomidzy East River i Kent Avenue. Wedug relacji sprzedawcy, podczas prezentacji potencjalnemu klientowi roweru typu Cannondale Bad Boy, podbieg do nich zodziej, wyrwa z ich rk rower i odjecha. Do innej kradziey doszo 20 kwietnia okoo godz. 5:40 ppo. w McCarren Park. Wtedy zodziej wyrwa kobiecie siedzcej na awce torebk i uciek w kierunku Bayard Street. Wczeniej spokojnie siedzia na awce obok ofiary udajc, e si relaksuje i odpoczywa. Skradziona torebka zostaa póniej odnaleziona na jednej z ulic, lecz brakowao w niej kilku wartociowych rzeczy.

mówi wi po polsku sku

WueM, (R)

nowojorskim metrze (we wtorek równie na linii F wykryto kolejn pknit szyn). MTA zapewnia, e takie usterki s wychwytywane i natychmiast naprawiane. Informacja ta jednak nie pociesza wielu nowojorczyków. "Oni mówi, e szyny pkaj codziennie, a co to oznacza dla bezpieczestwa pasaerów? To wstyd, bo MTA zarabia duo na swoich klientach" – mówi sfrustrowany nowojorczyk. Pozytywn informacj, pync z raportu, jest to, e MTA sprawniej i bardziej szczegóowo informuje pasaerów o opónieniach. Od 2008 r. podróni mog zarejestrowa w systemie mailowym lub SMS-owym, za pomoc których MTA informuje o nagych zakóceniach w metrze i kursowaniu autobusów. Obecnie z systemu tego korzysta 105 000 osób. AS, (R)

Radny z Queensu podejrzany o defraudację  W środę rano został aresztowany członek miejskiej rady z Queensu, demokrata Ruben Wills. Zatrzymanie ma związek z trwającym właśnie śledztwem dotyczącym korupcji i defraudacji publicznych pieniędzy. Mężczyzna przez kilka godzin był przesłuchiwany na 112. posterunku policji.

Aresztowany zosta take kuzyn radnego Jelani Mills. Oskarenia przeciwko mczyznom sformuowao biuro prokuratora generalnego Erica Schneidermana. Mimo e oficjalnie nie podano jeszcze treci zarzuadnych listów ani e-maili do osób, tów, wiadomo, e moe chodzi miktóre zwyciyy w loterii, a nawet dzy innymi o defraudacj ponad 30 ostrzega, e jakiekolwiek pisemne in- tysicy dolarów. formacje o rzekomej wygranej moPolityk zwizany by z organizag by oszustwem. Dlatego, jeli kto cj non-profit New York 4 Life. Kilnie sprawdzi wyników na stronie de- ka lat temu organizacja dostaa stapartamentu i nie rozpocznie proce- nowy grant w wysokoci 33 tysicy su starania si o stae dokumenty, jest dolarów. Dziki tym pienidzom miato automatycznie traktowane jako re- y zosta sfinansowane midzy inzygnacja z wizy DV-2015. nymi niadania dla samotnych maDo sprawdzenia potrzebny jest nu- tek i lunche dla samotnych ojców. mer potwierdzenia, który kady Cz stanowego dofinansowania uczestnik loterii otrzyma po prawi- miaa posuy take do przeprowadowym wypenieniu formularza dzenia kampanii majcej na celu zgoszeniowego. W przypadku zgubienia numeru naley skorzysta z oddzielnej procedury, która dostpna jest na tej samej stronie Departamentu Stanu. Zielone karty z programu DV-2015  32-letnia Danielle Daszczyszak zgizostan rozdzielone w roku budenęła w środę o 2:30 nad ranem w wytowym 2015, czyli midzy 1 padziernika 2014 a 30 wrzenia 2015 padku na drodze nr 21. roku. Zgoszenia do kolejnej loterii Policja podaje, e 30-letni Adrian wizowej DV-2016 bd przyjmowa- Ofarrill, który prowadzi swój pojazd ne w padzierniku 2014. Kady kto (chrysler sebring) pod wpywem alma jakiekolwiek pytania dotyczce koholu, uderzy w samochód ofiary. losowania moe wysa maila do Na skutek zderzenia kobiet prawKentucky Consular Center, na adres dopodobnie wyrzucio z jej toyoty KCCDV@state.gov, lub zadzwoni camry. pod numer telefonu 606-526-7500. Zostaa natychmiast zabrana do St. Na razie nie wiadomo, ilu chtnych Joseph's Regional Medical Center w brao udzia w loterii. AA, DET, (R) Paterson, gdzie stwierdzono jej zgon.

Lewinsky przerywa BŁĄD W LOTERII WIZOWEJ » Powane zamieszamilczenie nie wybucho take w 2011 r. Wtedy Departament Stanu poinformowa,  Monica Lewinsky, po kilkunastu la-

Darius Marzec, Esq.

Z METREM CORAZ GORZEJ FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

W bardzo nietypowy sposób 39-letni mieszkaniec Greenpointu próbowa zdoby miejsce parkingowe dla swojego pojazdu. Widzc, e wolne miejsce na samochód zajmuje inny kierowca, postanowi si – przy uyciu siekiery – zmusi go do jego opuszczenia. Wedug raportu policyjnego, poszkodowany, którym jest 62letni mczyzna, zaparkowa swój samochód 30 kwietnia, okoo godz. 1:40 ppo. na jednym z rogów Graham Avenue. W chwili opuszczenia pojazdu zobaczy krzyczcego i biegncego w jego kierunku mczyzn z siekier w rku. W zwizku z tym próbowa schroni si w samochodzie, jednak w chwili wsiadania do pojazdu napastnik przytrzasn jego nog drzwiami. Na szczcie nie uy siekiery, któr wczeniej grozi i wymachiwa. 39-latek zosta aresztowany i oskarony o napa. Inny atak mia miejsce 27 kwietnia okoo godz. 11:30 w nocy na schodach wejciowych do stacji metra przy Nassau Avenue. 29-letni mczyzna zezna w raporcie, e znajdowa si wewntrz stacji, gdy usysza wyzwiska rzucane w jego kierunku przez napastnika, który po chwili chwyci go za szyj i zacz dusi. Ofiara zdoaa si jednak obroni i zadzwonia po policj. Równie w tym przypadku 23-letni napastnik zosta aresztowany i oskar-

POLSKI ADWOKAT

zwalczanie otyoci wród dzieci. W kwietniu 2011 roku urzdnicy z Office of Children and Family Services wysali do organizacji New York 4 Life list z prob o przedstawienie dokumentów informujcych o tym, na co konkretnie zostay wydane publiczne pienidze. Nigdy nie otrzymali odpowiedzi. W kocu zwrócili si o pomoc do biura prokuratora. Jeli polityk zostanie uznany winnym moe grozi mu kara kilkuletniego wizienia. Ruben Wills zosta wybrany do Rady Miejskiej w 2010 roku. Reprezentowa dystrykt 28, w którego skad wchodz dzielnice Richmond Hill, South Ozone Park, Rochdale oraz Jamaica. By przewodniczcym specjalnego komitetu do spraw zwalczania narkomanii. AA, (R)

Tragiczny wypadek w Passaic Ofarrill, którego straacy musieli wydobywa z poncego pojazdu, równie znajduje si w szpitalu z powodu obrae ciaa poniesionych w wypadku. Zosta oskarony o jazd pod wpywem alkoholu oraz zamanie wielu przepisów drogowych, w tym prowadzenie samochodu z zawieszonym prawem jazdy. Z powodu wypadku wszystkie pasy drogi 21 w okolicach Passaic byy zamknite przez kilka godzin w rod rano. AS, (R)


nowy dziennik Thursday, May 8, 2014

3

Wiosna polskich filmów na Manhattanie

FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA

 W czwartek rusza jubileuszowa 10. edycja New York Polish Film Festival. Podczas czterech dni zostaną wyświetlone najciekawsze polskie filmy ostatnich lat, wśród nich "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Chce się żyć", "Papusza" czy "Dziewczyna z szafy".

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania z mistrzem olimpijskiem Zbigniewem Bródką i jego żoną Agnieszką (siedzą w pierwszym rzędzie w środku)

WIECZÓR Z BRÓDKĄ

Mój m nazywa si Zbigniew Bródka. Bardzo panu kibicowa podczas DOK. ZE STR. 1 » "Holender nie móg nym dystansie, a nie redniakiem na igrzysk w Soczi. Nie móg przyjecha na to spotkanie, bo mia wylew i zosi pogodzi z przegran. Dopiero dwóch" – podkreli. Agnieszka Bródka powiedziaa, e sta sparaliowany. Ale prosi, aby patrzy dni po moim zwycistwie pomaj dwie córeczki: 2-letni Gabry- na pozdrowi, uciska i yczy dalda mi rk" – skomentowa. Zbyszek Bródka odpowiada na si i 7-miesiczn Amelk. Dodaa, szych sukcesów" – powiedziaa. Z kolei 7-letni Krystian Nitek, graliczne pytania. Mówi o tym, e mia e jeli bd miay predyspozycje i 9 lat, kiedy zacz jedzi na ywach. ochot do uprawiania sportu, nie b- jcy w Wile w druynie pikarskiej Jego pierwszym trenerem w rodzin- dzie miaa nic przeciwko temu. "Ja do 8 lat (U–8), wrczy mistrzowi nych Domaniewicach koo owicza jed na ywach bardzo amatorsko" olimpijskiemu koszulk straack. Wymiana nagród, medali i plakieby Mieczysaw Szymajda, który roz- – dodaa. Zbyszek Bródka skada autografy, tek pamitkowych trwaa dosy dukocha go w ywiarstwie i któremu zawdzicza, e zaszed tak wysoko. ciska wycignite donie i pozowa go. Na koniec mistrz olimpijski i Pytany o to, dlaczego wybra dystans do zdj z kadym, kto mia na to ocho- przedstawiciele obu organizacji za1500 metrów, a nie na przykad na t. Ale bardzo wzruszajcy by mo- siedli do bardzo pónego obiadu. 1000 czy 5000 metrów, odpar, e w ment, kiedy podesza do niego kobieJANUSZ M. SZLECHTA dzi siej szych cza sach po st pu je ta z córk. "Nazywam si Elbieta ogromna specjalizacja. "Skupiam Bródka, a to moja córka Angelika. Więcej o pobycie Zbigniewa Bródki si na tym, aby by mistrzem na jed- Mieszkamy niedaleko, w Rutherford. w metropoli nowojorskiej » STR. 6

Do Nowego Jorku przybd take gwiazdy kina. Ale festiwal to nie wszystkie filmowe wydarzenia nadchodzcych dni. NYPFF otworzy w czwartek, 8 maja, o godz. 6 wiecz. film Andrzeja Wajdy "Wasa. Czowiek z nadziei". Po nim, o godz. 9 wiecz., publiczno bdzie moga zobaczy "Mój rower" Piotra Trzaskalskiego. W pitek, 9 maja, o godz. 6 wiecz. zaprezentowany zostanie jeden z najgoniejszych filmów ostatnich tygodni, czyli "Chce si y" Macieja Pieprzycy. Film jest chwalony przede wszystkim za kreacj Dawida Ogrodnika, którego publiczno bdzie miaa okazj spotka po projekcji filmu. Nastpnie o godz. 8:30 wieczorem zobaczymy pikn, poetyck opowie Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego o pierwszej polsko-romskiej poetce, tytuowej "Papuszy". W sobot o godz. 2 ppo. zobaczymy "W ukryciu" – fabu w reyserii Jana Kidawy-Boskiego. O godz. 4 ppo. widzowie bd mieli okazj jeszcze raz obejrze "Was...". Wieczorem, o godz. 7:30 zaprezentowana zostanie "Biaoru" Krzysztofa ukaszewicza. Zwieczeniem dnia bdzie projekcja gonego, uznawanego za pierwszy w polskim kinie filmu o gejow-

skiej mioci, czyli "Pyncych wieowców" (godz. 9:45 wiecz.). Niedziela, 11 maja, rozpoczyna si o 2 ppo. filmem Jacka Bromskiego "Bilet na ksiyc". Nastpnie o godz. 4:30 ppo. zaprezentowany zostanie obraz Bodo Koxa "Dziewczyna z szafy". Odtwórczyni gównej roli Magdalena Róaska po filmie spotka si z publicznoci. O godz. 7 wiecz. ponownie zobaczymy "Mój rower". Festiwal zakoczy o godz. 9 wiecz. dramat Sawomira Fabickiego "Mio". Wszystkie projekcje bd odbywa si w Anthology Archives na dolnym Manhattanie (32 Second Ave). Festiwal nie jest jednak jedynym filmowym wydarzeniem nadchodzcych dni. Take na czwartek, 8 maja, zaplanowano projekcj filmu "Komeda. A Soundtrack for a life" ("Muzyczne cieki ycia"). Film zostanie wywietlony w ramach cyklicznego przegldu, organizowanego przez Polish Filmmakers NYC w Tribeca Film Center (375 Greenwich Street). Godz. 7 wiecz. Wstp wolny. Rejestracja obowizkowa: www.polishfilmmakers.eventbrite.com. Przypominamy take, e w nowojorskich kinach Film Forum i Lincoln Center Cinema trwaj projekcje gonego filmu Pawa Pawlikowskiego "Ida". AT


Polska

4

nowy dziennik Czwartek 8 maja 2014

Bez honoris causa dla Barroso

Nagroda Solidarności przyznana  Mustafa Dżemilew został laureatem Nagrody Solidarności. O wyróżnieniu

FOTO: EPA/JOZEF JAKUBCO

dla przewodniczącego Medżlisu Tatarów krymskich i ukraińskiego polityka poinformował w środę w Warszawie minister Radosław Sikorski. Mustafa Demilew odbierze nagroNagroda zostanie przyznana po raz pierwszy za dziaania na rzecz pro- d w Warszawie 3 czerwca, na gali mocji i obrony demokracji oraz na Zamku Królewskim. W uroczystowolnoci obywatelskich. Zostaa ci wemie udzia midzy innymi preustanowiona w styczniu 2014 r. zydent USA Barack Obama, a nagroprzez ministra spraw zagranicznych. d bdzie wrcza Lech Wasa. Szef polskiej dyplomacji podkreli, Prócz statuetki Demilew otrzyma 250 e Demilew jeszcze w czasach ra- tysicy euro oraz dodatkowe 50 tyJose Manuel dzieckich pomaga organizowa sicy euro na podró studyjn po PolBarroso jest pierwsze powroty Tatarów na Krym, sce. 700 tysicy euro Demilew bprzewodnicząwysiedlonych stamtd przez Stalina. dzie móg przekaza na wybrany przez cym Komisji W sowieckich agrach spdzi oko- siebie program rozwojowy. Europejskiej W kapitule nagrody obok byego o 10 lat. Od pocztku wspiera ukraod 2004 roku isk niepodlego, a niedawno prezydenta jest te Henryka Krzywo Awantura wokół wizyty Josego Manuela Barroso w Krakowie. u. Rektor tumaczy, e Rada Wy- otrzyma zakaz wjazdu na Krym – nos, Jacek Michaowski z Kanceladziau Studiów Midzynarodowych wylicza Sikorski. Minister doda, e rii Prezydenta, Janina Ochojska z PolWładze Uniwersytetu Jagiellońskiego chciały przyznać przewod- i Politycznych negatywnie zaopinio- Demilew jest postaci reprezentu- skiej Akcji Humanitarnej i Radosaw niczącemu Komisji Europejskiej tytuł doktora honoris causa. Nie waa kandydatur przewodniczce- jc wiele wanych idei – broni in- Sikorski. Kandydatów proponuj go ju ponad rok temu, a obecne za- tegralnoci swojego kraju, zabiega wybitni wiatowi przedstawiciele nawyraziła na to zgody Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych mie szanie wynika z trwajcej kam- o naprawienie krzywd historycznych uki, kultury i polityki, osobistoci panii wyborczej do europarlamentu. wyrzdzonych Tatarom, ale te po- wspierajce demokracj i poszanoi Politycznych UJ. Rzeczniczka Komisji Europej- kaza, e moliwa jest demokracja wanie praw czowieka, a ostatecznego wyboru dokonuje kapitua.  Wadze uczelni twierdz, e oficjal"Jose Manuel Barroso zostanie od- skiej Pia Ahrenkilde Hansen nie sko- w spoeczestwie muzumaskim. nym powodem braku akceptacji kan- powiednio uhonorowany podczas wi- mentowaa zamieszania. Odniosa si dydatury by fakt, e Jose Manuel Bar- zyty w Krakowie – podkrela rektor jedynie do informacji o przyznaniu roso nadal jest czynnym politykiem. Uniwersytetu Jagielloskiego Woj- zotego medalu "Plus ratio quam vis". Nieoficjalnie wiadomo, e cz na- ciech Nowak. – Przewodniczcy "Uniwersytet Jagielloski poinformoukowców miaa wytkn przewod- otrzyma zoty medal 'Plus ratio qu- wa nas, e zamierza nada zoty meniczcemu jego lewicowe pogldy am vis'. Nie otrzyma tytuu dokto- dal z okazji swojego jubileuszu. oraz to, e promuje ideologi gender. ra honoris causa, poniewa nadal jest Przewodniczcy jest zaszczycony i  Pociągi zakupione przez PKP Intercity są wciąż niezgodne z zamówieniem, "To skandal – mówi europose PO Ró- czynnym politykiem, a UJ – wedug przyj nagrod" – powiedziaa naliczanie kar zostało więc rozpoczęte. Z nieoficjalnych informacji wynika, że a Thun. – Mamy na uczelni osoby, tradycji – nie honoruje takim tytu- rzeczniczka. Uniwersytet Jagiello- w sprawie Pendolino toczą się rozmowy na "najwyższych szczeblach". ski zaprosi przewodniczcego Koktóre próbuj dokona jakiego afron- em czynnych polityków". tu i ich wypowiedzi s na poziomie Ale to wanie rektor zgosi kan- misji Europejskiej z okazji obchodów PKP Intercity miay do wtorku ode- tacji bdzie zapis o dopuszczalnej prdabsolutnie skandalicznym. Ale gest dydatur przewodniczcego do tytu- 650-lecia istnienia uczelni.  bra osiem skadów Pendolino, których koci, wynoszcej 250 kilometrów na wadz uniwersytetu, aby uhonorowa dopuszczalna prdko powinna wy- godzin. Kara za czterotygodniowe przewodniczcego i ca Komisj Eunosi 250 kilometrów na godzin. W opónienie w przekazaniu jednego skaropejsk, jest bardzo piknym gestem". Urzdzie Transportu Kolejowego trwa du ma wynie 480 tysicy euro, a naPrzeciwny przyznaniu tytuu doktoco prawda proces homologacyjny, ale liczanie kar rozpoczo si o pónocy ra honoris causa Josemu Barroso by ze zoonych przez producenta doku- z wtorku na rod. Ryszard Legutko, europose Prawa i mentów wynika, e pocigi miayby Zuzanna Szopowska twierdzi, e uruSprawiedliwoci. "By przecitnym  Podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z konstytucją – uznał Try- jedzi nie szybciej ni 160 kilome- chomienie pocze obsugiwanych i do kiepskim przewodniczcym, bunał Konstytucyjny. Sędziowie zakwestionowali jedynie zrównanie wieku ko- trów na godzin. Jak mówi rzecznicz- przez szybkie skady nie jest w tej chwikrytykowanym przez wszystkie siy biet i mężczyzn w emeryturach częściowych. ka przewonika Zuzanna Szopowska, li zagroone. Pierwsi pasaerowie mapolityczne Parlamentu Europejskiejest to niezgodne z zamówieniem. Pod- j nimi pojecha w grudniu br. na trago. Niczym nie zasyn. Powinien Rzdow reform, podnoszc wiek emerytalny do 67. roku ycia dla m- krelia, e firm obowizuje rygory- sach z Warszawy do Krakowa, Katoby wdziczny naukowcom, e po- czyzn i kobiet, zaskaryy do Trybunau: OPZZ, NSZZ Solidarno oraz styczne Prawo Zamówie Publicznych, wic i Trójmiasta. Efekty negocjacji michylili si nad jego kandydatur do grupa posów Prawa i Sprawiedliwoci. Wnioskodawcy zarzucali twórcom które nie pozwala na odbiór towaru nie- dzy producentem a stron polsk by otrzymania tytuu doktora honoris reformy, e przepisy naruszaj zasad zaufania do pastwa i stanowione- zgodnego z umow. Dlatego pocigi moe poznamy w przyszym tygodniu. go przez nie prawa.  causa" – mówi profesor Legutko. bd mogy by przekazane przewo- W sumie PKP Intercity zamówiy 20 nikowi tylko wtedy, gdy w dokumen- pocigów Pendolino. 

Kary dla Pendolino

Emerytura później

REKLAMA

Chef Krzysztof (Królewskie Jadło, Karczma) zaprasza do restauracji na Williamsburgu

KRISTOPHE

Potrawy przyrządzane z mięs bez hormonów i bez antybiotyków oraz organiczne Super wybór lanych piw i win Happy hour codziennie pomiędzy 5pm-7pm Wszystkie lane piwa $3 i wszystkie przystawki 50% off W sobotę i niedzielę brunch od 11am do 4pm

POLECAMY » przepyszne hamburgery z wołowiny oraz z sarny » schab z kurobuty - najlepszej jakości wieprzowina w sosie z czerwonego wina » rolada z organicznego kurczaka z przepysznym rissoto » grilowane kiełbaski z dzika, sarny, bażanta, bizone » nasze polskie pierogi z kaczką lub słodkimi ziemniakami

Kristophe: 221N 4th Street Brooklyn, NY 11211, tel: (718) 302-5100 poniedziałek – czwartek 5pm-11.30pm piątek 5pm 1.30 am sobota 11am-1.30am niedziela 11am-11.30pm

Młoda Polka z lekiem na raka  Zaledwie 17-letnia Joanna Jurek z Piotrkowa Trybunalskiego opracowała bezinwazyjną metodę, za pomocą której dostarcza leki do komórek nowotworowych. Swoje odkrycie chce opatentować, a w ramach nagrody za wygrany konkurs dla młodych naukowców przyleci do USA.

System opracowany przez nastolatk z Polski opiera si na wykorzystaniu w peni biodegradowalnego wókna polimerowego z nanoczstkami zota, do których podczepione s czsteczki leku na raka trzustki. Wad leku jest jego szkodliwy wpyw na serce chorego, ale trwaj ju prace nad opracowaniem metody, dziki której lek trafiby bezporednio do komórki nowotworowej, omijajc krwiobieg. Moda Polka do-

wioda, e cel mona osign poprzez chirurgiczne wszywanie nanowókien z lekiem w miejsca dotknite nowotworem. Za innowacyjny projekt Jurek otrzymaa gówn nagrod w Midzynarodowym Konkursie Naukowym E(x)plory 2014 w Gdyni. Dziki temu 10 maja poleci do USA na prestiowy konkurs dla modych naukowców Intel ISEF (The Intel International Science and Engineering Fair). 

Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Przemysław Cebula

n g


Świat

5 nowy dziennik Thursday, May 8, 2014

Samozwańcze referendum będzie odłożone?

FOTO: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Ostrzeżenie dla separatystów

Kobieta przed zniszczonym podczas walk z separatystami budynkiem ukraińskiego Priwat Banku w Mariupolu, na wschodzie kraju

■ Rząd w Kijowie ostrzegł władze regionów przed pomaganiem

separatystom. Przypomniał, że można za to trafić do więzienia nawet do końca życia. 27 merów miast z obwodów ługańskiego, donieckiego i zaporoskiego otrzymało ostrzeżenia od organów ścigania za popieranie separatystów. Władze zagroziły, że ci, którzy będą kontynuować taką działalność, nie unikną kary. Prokurator generalny Ołeh Machnycki przypomniał, że ostatnio zaostrzono prawo dotyczące tego rodzaju przestępstw i za separatyzm, przy obciążających okolicznościach można otrzymać karę dożywocia. Prorosyjscy bojownicy nasilili ostatnio swoją działalność. Starają się zmusić do poparcia dla siebie jak największą liczbę przedstawicieli władz

lokalnych. Chodzi o to, aby pomogli oni przygotować referendum 11 maja, na którym ma być podjęta decyzja co do przyszłości wschodu Ukrainy. Referendum jest niezgodne z ukraińskim prawem i w jego przygotowaniu nie bierze udziału Centralna Komisja Wyborcza. Separatyści nie mają nawet dostępu do serwerów z listami wyborców. Stąd wynik referendum trudno będzie uznać za reprezentatywny. Nawet prezydent Rosji Władimir Putin wezwał do odłożenia w czasie planowanego na 11 maja referendum. Separatyści zapowiedzieli, że ze wzglę-

Stronę redaguje: Tomasz Deptuła ■ Redaktor wydania: Tomasz Deptuła REKLAMA

du na szacunek, jakim darzą prezydenta Rosji, poważnie rozważą apel. Swoje stanowisko Władimir Putin przedstawił po spotkaniu z prezydentem Szwajcarii, kierującym obecnie pracami OBWE Didierem Burkhalterem. Prezydent Rosji zapowiedział, że zrobi wszystko, by rozwiązać kryzys na Ukrainie i zapewnił o swoim "pozytywnym podejściu" do starań opinii międzynarodowej. Prezydent Rosji podkreślił, że zaprzestanie przemocy jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia 25 maja wyborów prezydenckich na Ukrainie. Dodał, że wojska rosyjskie zostały wycofane z granicy z Ukrainą. Wbrew zapewnieniom Rosji ukraińska Służba Graniczna nadal jednak obserwuje manewry rosyjskich wojsk przy granicy. Także ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk potwierdza, że od 1 maja liczba żołnierzy nie spadła w 200-kilometrowym pasie od rosyjskiej granicy i wynosi 38 tysięcy. Władze w Kijowie nie mają zamiaru przerywać operacji antyterrorystycznej. Arsenij Jaceniuk odwiedził w środę żołnierzy prowadzących działania wojenne pod Słowiańskiem. Przekazał Gwardii Narodowej 4 transportery opancerzone. Nagrodził, awansował żołnierzy i podziękował im za służbę. "Nawet jeśli Rosja ma większą armię […], to my mamy o wiele więcej woli i ducha" – podkreślił premier. Tymczasem separatyści w samym Słowiańsku przygotowują się do ewentualnego szturmu na miasto, ustawiając wyrzutnie rakietowe, będące w stanie niszczyć helikoptery, czołgi, transportery i schrony w promieniu dwóch kilometrów. Ministerstwo Obrony twierdzi jednocześnie, że podkładają oni ładunki wybuchowe w budynkach użyteczności publicznej i grożą, że je zdetonują, gdy do miasta wejdzie ukraińska armia. Prorosyjscy manifestanci wtargnęli ponownie do opuszczonej przez nich rano mariupolskiej rady miejskiej. Manifestanci przegnali z okolic ukraińskich dziennikarzy. DET, (IAR), (R)

Świat na pomoc nigeryjskim uczennicom ■ Coraz więcej państw włącza się w akcję poszukiwania w Nigerii ponad 200

uprowadzonych uczennic. Pomoc w odnalezieniu dziewcząt porwanych przez ugrupowanie Boko Haram zaproponowała Wielka Brytania. Kraj ten wyśle do Nigerii "tak szybko, jak to tylko możliwe" niewielki zespół ekspertów, którzy mają służyć radami lokalnym władzom. Poinformował o tym rzecznik premiera Davida Camerona. Wcześniej swoją pomoc w uwolnieniu porwanych zadeklarowały Stany Zjednoczone i Francja. Paryż zaoferował władzom Nigerii usługi "grupy specjalnej". Amerykanie z kolei mają wysłać zespół ekspertów: wojskowych, prawników i specjalistów od negocjacji z porywaczami. Nigeryjska policja wyznaczyła 300 tysięcy dolarów nagrody za pomoc w uratowaniu porwanych uczennic. Ponad 200 uczennic zostało uprowadzonych w połowie kwietnia z jed-

nej z wiosek na północnym wschodzie Nigerii. Osiem kolejnych porwano w niedzielę z tego samego regionu, uważanego za bastion Boko Haram. Liderzy ugrupowania przyznali się do porwania i zapowiedzieli, że sprzedadzą dziewczynki na targu niewolników. Władze Nigerii nie informują o ewentualnej akcji poszukiwania uczennic. O uwolnienie Nigeryjek zaapelowali przedstawiciele UNICEF. "Nie ma wątpliwości, że te dzieci przeżywają koszmar. Apelujemy do porywaczy o uwolnienie ich i o pozwolenie im na powrót do swoich rodzin" – mówi Nicholas Alipui z UNICEF. DET, (R), (IAR)

Incydenty na Morzu Południowochińskim

■ Na Morzu Południowochińskim doszło do incydentu z udziałem statku wiet-

namskiej marynarki wojennej oraz jednostki pływającej pod banderą Chin. Wietnam stara się nie dopuścić, aby na spornych wodach terytorialnych Chiny umieściły swoją platformę wiertniczą.

Według źródeł wietnamskich, doszło do zderzenia dwóch jednostek. W trakcie incydentu nie oddano jednak żadnych strzałów. Nikt nie został też ranny. Uzbrojone okręty wietnamskiej marynarki wojennej otoczyły chińską platformę wiertniczą, która znajdowała się na wodach, wobec których roszczenia zgłaszają zarówno Pekin, jak i Hanoi.

W weekend Chiny zaczęły operację przemieszczania platformy wiertniczej w stronę spornych Wysp Paracelskich. Wietnamska marynarka stara się zaś udaremnić próby jej zakotwiczenia. Także w środę na Morzu Południowochińskim Filipiny aresztowały 11 chińskich rybaków, którzy według władz w Manili naruszyli granicę morską Filipin. DET, (IAR), (R)


6

Polacy w USA

nowy dziennik Czwartek 8 maja 2014

Jan Paweł II wciąż do nas mówi... Jak co roku, w pierwszą niedzielę maja, celebrowaliśmy w Amerykańskiej Częstochowie dzień Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, łącząc się w ten sposób ze wzgórza w Doylestown ze wszystkimi Polakami rozsianymi nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. W tym roku, szczególnym roku kanonizacji Jana Pawła II, uroczystościom przewodniczył ojciec biskup Stanisław Dziuba OSPPE. cioach i kaplicach wieczorami rozbrzmiewa litania loretaska, w któPrzeor o. Rafa Walczyk OSSPE, wi- rej czcimy NMP. Klkamy u stóp tajc gocia powiedzia: "Zosta zabra- Królowej Polski, któr zabralimy ze ny std, z Amerykaskiej Czstocho- sob z naszej ojczyzny do Stanów wy, aby do nas powróci jako biskup Zjednoczonych, gdzie przyszo nam z RPA, gdzie zosta posany na wzór y! Gromadzimy si dzisiaj, w dzie w. Jana Pawa II, apostoa narodów". obchodów uroczystoci Maryi – W czasie homilii, któr skierowa Królowej Polski i uchwalenia Kondo nas o. biskup Stanisaw Dziuba, stytucji 3 maja na eucharystii, wiausyszelimy: "Rozpocz si maj – domi wspólnego dziedzictwa, któremiesic maryjny. A w naszej ojczy- mu na imi Polska. Sowo dziedzicnie – Polsce, przy wzniesionych krzy- two ma tutaj ogromne znaczenie, bo ach, przydronych figurkach, w ko- – jak mówi Ojciec wity Jan Pawe II – 'my wszyscy wobec tego dziedzictwa musimy dawa wiadectwo!' To dziedzictwo – jak pisa przed laty kardyna Wojtya – na które skadaj si pokolenia, stulecia, osignicia i upadki, zwycistwa i klski. Nie yjemy poza dziedzictwem, yjemy nim, a na imi mu ojczyzna, naród! To dzisiejsze wito jest zatem wiadectwem wiary naszych przodków, którzy nie wstydzili si i nie wahali si swoich losów, trudnych zmaga i walki o niepodlego w czasach niewoli, powsta, wojen, okupacji, a take swoich nadziei osobistych i narodowych powierza Maryi – Królowej Polski... Szczególnym znakiem tego zawierzenia ycia Maryi jest nasz wielki RODAK, PAPIE – dziOjciec biskup Stanisław Dziuba siaj wity JAN PAWE II, który odwygłosił homilię

ZDJĘCIA: O. KAROL JARZĄBEK OSPPE

o. Dominik Libiszewski OSPPE

Podczas akademii wystąpiły dzieci z Polskiej Szkoły im. Matki Bożej Częstochowskiej z Doylestown, PA

dawa swoje ycie Maryi mówic: 'Totus Tuus – cay Twój, Maryjo! Jestem Twój, jestem do Twojej dyspozycji'. I to zawierzenie doprowadzio naszego rodaka do witoci – do penego zaufania Jezusowi, nawet w zmaganiu i cierpieniu. O tym mówi papie Franciszek w dniu kanonizacji: 'wici Jan XXIII i Jan Pawe II mieli odwag ogldania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rk i Jego przebitego boku. Nie wstydzili si ciaa Chrystusa, nie gorszyli si Nim i Jego krzyem. Nie wstydzili si ciaa swego brata, poniewa w kadej osobie cierpicej dostrzegali Chrystusa. Byli kapanami, biskupami, papieami dwudziestego wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytoczeni. Silniejszy by w nich Bóg; silniejsza bya w nich wiara w Jezu-

sa Chrystusa, Odkupiciela czowieka i Pana historii, silniejsze byo w nich miosierdzie Boga, które objawia si w piciu ranach, silniejsza bya macierzyska blisko Maryi'. My wszyscy – o polskich korzeniach – jestemy dziedzicami nauczania w. Jana Pawa II, nauczania, które nam zostawi. To jest nasze polskie dziedzictwo, które musimy pielgnowa, rozwaa i wprowadza w ycie, a nade wszystko przekazywa przyszym pokoleniom. w. Jan Pawe II kiedy powiedzia: 'Przestacie mi klaska, a zacznijcie mnie sucha'. Te sowa Ojca witego, wypowiedziane artem, wskazuj co mamy czyni z tym dziedzictwem nauczania, ycia i polskiej przynalenoci – wpatrzeni i zasuchani w dzisiaj ju witego Jana Pawa II... Dzi-

siaj, zgromadzeni na uroczystoci naszej Matki i Królowej, podejmijmy to wezwanie, aby chroni nasze polskie dziedzictwo, aby chroni i umacnia rodzin, która jest tak mocno zagroona. Wszystkie polonijne stowarzyszenia i organizacje tutaj w USA i my, jego rodacy, powinnimy wsucha si jeszcze raz w jego sowa, aby nasze rodziny, nasza ojczyzna i rozsiana po caym wiecie Polonia byy silne Bogiem, umacniane modlitwami naszej Jasnogórskiej Matki i Królowej..." Po eucharystii rozpocza si uroczysta akademia, w rocznic uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji polonijnych w USA oraz uczniowie i nauczyciele polskich szkó doksztacajcych jzyka polskiego. 

3-majowa msza z mistrzem olimpijskim  Mistrz olimpijski z Soczi w łyżwiar-

Zbigniew Bródka wraz z on Agnieszk przybyli do kocioa w. Teresy od Dziecitka Jezus – Sanktuarium w. Jana Pawa II w Linden na msz, która rozpocza si o godzinie 10:30 rano. Uroczyst msz celebrowa proboszcz parafii, ksidz Mirosaw Król, który wygosi te kazanie zawierajce elementy patriotyczne, zwizane z 223. rocznic uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mówi te o wicie Najwitszej Marii Panny Królowej Polski i wynikajcych std naszych zobowizaniach. W mszy uczestniczyli weterani z trzech placówek Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Zbigniew Bródka wzi na siebie obowizek pierwszego czytania. Potem

ZDJĘCIA: WŁADYSŁAW BIENIASZ

stwie szybkim Zbigniew Bródka oraz weterani SWAP wzięli udział w niedzielę, 4 maja, w uroczystej mszy świętej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Linden, NJ.

Zbigniew Bródka wśród weteranów z trzech placówek SWAP. To byli goście specjalni niedzielnej mszy św. w Linden, NJ

weterani i mistrz olimpijski wzili udzia w procesji i koronacji figury Matki Boej. Po mszy witej ksidz Mirosaw Król podzikowa Zbigniewowi Bródce za to, e uczestniczy w mszy

Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

i da pikne wiadectwo swojej wiary. "Takich mistrzów nam potrzeba" – podkreli. Zbigniew Bródka otrzyma gromkie brawa od wiernych. Rozdawa potem autografy i pozowa do licznych zdj. AS

Pamiątkowe zdjęcie dzieci, które przystąpiły w sobotę do Pierwszej Komunii Świętej, z mistrzem olimpijskim (pierwszy z lewej strony, w ostatnim rzędzie). Obok Zbigniewa Bródki stoi proboszcz parafii ks. Mirosław Król

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbli˝szà sobot´, 10 maja, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. Wojciech Maślanka. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: 212-594-2266 wewn. 116.


nowy dziennik Thursday, May 8, 2014

7

Chelli & Bush

ZAWISNY & ZAWISNY

45 lat praktyki

400 mln dol. wygranych odszkodowań*

WYPADKI

! W PRACY ! MEDYCZNE ! SAMOCHODOWE ! UPADKI W MIEJSCACH PUBLICZNYCH ! INNE BEZPŁATNA KONSULTACJA

www.chelliandbush.com

ATTORNEYS AT LAW www.zawisny.com

! KARNE ! DEPORTACYJNE ! Z PRAWA RODZINNEGO ! SPADKOWE ! NIERUCHOMOŚCI

*Poprzednie wygrane nie gwarantują podobnych rezultatów

tel.

(646) 678-6428 (całodobowy)

STATEN ISLAND 149 New Dorp Lane, SI NY 10306

NEW JERSEY 2958 State Highway 35, South Hazlet, NJ 07730

BROOKLYN 578 Driggs Avenue, Brooklyn, NY 11211

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com


8

Opinie

nowy dziennik Czwartek 8 maja 2014

■ JAN LATUS

Bezrobocie zostanie

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Katarzyna Bussey (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION

FOTO: ARCHIWUM

Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jerzy Gieruszczak SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Czesława Szymański

Powszechnie znanym skutkiem globalizacji było przeniesienie wielu stanowisk pracy za granicę. Borg Warner Turbo Systems w Tajęcinie na Podkarpaciu – produkująca turbosprężarki do silników samochodów osobowych oraz moduły do nowoczesnych skrzyń biegów – to jedna z kilkudziesięciu filii tej amerykańskiej firmy działających w 17 krajach świata

montowane są w Azji, głównie w Chinach, z użyciem wytwarzanych lokalnie części. Inny powód do ameAno może, ponieważ ekonomia nie dwa razy wyższe od oficjalnych liczb. rykańskiej chluby, firma Boeing, jest nauką. Jest magią, jest polityką. Statystyki nie obejmują bowiem ciągle ma wprawdzie linie montażoTak jak ktoś jest twardo republika- osób, które przestały otrzymywać za- we w Seattle, ale ważne części saninem albo demokratą, albo za PO siłek i które zrezygnowały z aktyw- molotów, jak silniki, skrzydła czy lub PiS w Polsce, tak i ekonomiści nego szukania pracy. Gdy zsumować osprzęt elektroniczny, pochodzą z dzielą się na polityczne obozy. Jed- wszystkie grupy niepracujących, sta- wielu krajów, w tym Japonii, a nani widzą zalety wpływania na gospo- nowić będą między 10 a 15 procent. wet Polski. Liczba prac zmniejsza się także w Jeszcze nigdy, od czasu Wielkiej darkę przez rząd, inni są za kapitalistyczną wolnoamerykanką. Oba Depresji, wychodzenie z kryzysu sektorze biurowym. Po prostu ubyobozy mają swoje katedry na uniwer- nie przebiegało tak powoli. Doty- wa z miesiąca na miesiąc stanowisk sytetach, publikacje książkowe, a tak- czy to także powstawania nowych w dużych korporacjach, prac za biurkiem, przed kompuże Nagrody Nobla. W dziedzinie eko- miejsc pracy. Te ofeterem. Ów komputer rowane to w 80 pronomii oczywiście. wyręcza coraz częTak więc podzielę się swoją opi- centach przypadków Niepokojącym ściej człowieka, zanią na temat bezrobocia w Ameryce. po sa dy zwal nia ne trendem jest równo w pracach wyMożliwości pomyłki mam takie, jak przez odchodzących zastępowanie pracowników magających kalkuladyplomowany meteorolog, który pracowników. Innycji, jak i przy obsłuprognozuje, że szansa na deszcz wy- mi słowy, prawie nie pełnoetatowych dze klienta. Najpierw powstają nowe staniesie jutro 50 procent. zatrudnianymi dorywczo. Hindus z Bangalore Bezrobocie w Stanach Zjednoczo- nowiska pracy. zastąpił przy telefonie Powodem jest nie nych od kilku lat utrzymuje się na pracownice obsługupoziomie mniej więcej 7 procent. tylko ekonomiczny Ogólnie tendencja jest spadkowa, ale marazm, zniechęcający właścicieli jące klientów gdzieś w Teksasie. Dziś te "optymistyczne" wiadomości, któ- firm do ekspansji. Ważniejszą przy- i ten Hindus okazuje się luksusem, re otrzymujemy, dotyczą spadków czyną jest generalna nieopłacalność skoro można go zastąpić nagraniem rzędu jednej dziesiątej procent. Co produkcji w wielu dziedzinach. Po- instruującym klienta, jak on sam modość zaskakujące, bezrobocie w sta- wszechnie znanym skutkiem globa- że sobie rozwiązać problem. Innym niepokojącym trendem jest nie i mieście Nowy Jork jest nieco lizacji było przeniesienie wielu, a mopowyżej średniej krajowej, dużo że już i większości stanowisk za gra- zastępowanie pracowników pełnoetawyższe jest natomiast w do niedaw- nicę. Jak się często zauważa, Ame- towych zatrudnianymi dorywczo, w na najbogatszym i najszybciej roz- ryka już prawie niczego nie produ- niepełnym wymiarze godzin, często wijającym się stanie Ameryki – Ka- kuje. Nawet czołowe produkty ame- pracującymi w domu. To prawda: lurykańskie, mające świadczyć o jej dzie ci nie są objęci statystykami bezlifornii. Jak wysokie jest naprawdę bezro- nieustającej innowacyjności, jak te- robocia. Z drugiej strony wiele nobocie? Zdaniem niektórych nawet lefony i komputery firmy Apple, wych ofert pracy, dowodzących rzeJak ktoś, kto nie ma wykształcenia ekonomicznego, może prognozować sytuację na rynku pracy?

komo gospodarczego ożywienia, to oferty zajęć dorywczych. Prace takie nie dają, kiedyś podstawowych i oczekiwanych, przywilejów: gwarancji zatrudnienia, emerytury, ubezpieczenia medycznego. Rośnie armia osób pracujących dorywczo, bez żadnych zabezpieczeń socjalnych. Firmy oczywiście korzystają na tym, oszczędzając na składkach ubezpieczeniowych i na funduszach emerytalnych. Korzystają też na giętkości zatrudnienia, dającego się doraźnie regulować. Zatoczyliśmy więc koło. Od dzikiego kapitalizmu, kiedy nie istniały żadne zabezpieczenia praw pracownika, ubezpieczenia, urlopy itd., przeszliśmy do fali konsensusu społecznego, nawet w Stanach Zjednoczonych. Stałe zatrudnienie milionów Amerykanów oznaczało stabilizację funkcjonowania całego kraju, gdyż pracownicy nie bali się inwestować w domy i samochody, zakładać duże rodziny. Dzisiejsi pracownicy, żyjący od pracy do pracy, lądują często na owym, opisywanym tak często, tapczanie w domu swoich rodziców. Nawet jednak, gdy są na swoim, jest to teraz życie doraźne, z dnia na dzień, i oszczędne. Z tej grupy nie wykształci się klasa średnia, będąca przecież podstawą dobrobytu i rozwoju całego kraju. Ten upadek klasy średniej to jednak kolejny, rozległy temat. ■

BOOK KEEPING Dorota Tylutki (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


nowy dziennik Thursday, May 8, 2014

9

WYBORY DO EUROPARLAMENTU MASZ GŁOS!

INFORMATOR WYBORCZY

Głosowanie do PE w USA – sobota, 24 maja 2014

Zgłoszenia do listy wyborców – do czwartku, 22 maja 2014 Zgłoszenie do głosowania korespondencyjnego – do poniedziałku, 12 maja 2014 Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku: 1. Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue, Manhattan 2. Centrum Polsko-Słowiańskie, 177 Kent Street, Brooklyn 3. Polsko-Amerykańskie Centrum Kulturalne, 1-3 Monroe Street, Passaic, NJ 4. Haller Post, 112 Grove Street, New Britain, CT


10

EUROWYBORY

nowy dziennik Czwartek 8 maja 2014

Masz głos – masz wybór  25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy mieszkający poza granicami kraju również mogą oddać głos i wybrać swojego przedstawiciela w europarlamencie. Podpowiadamy, krok po kroku, co należy zrobić, by wziąć udział w głosowaniu. Głosowanie w Stanach Zjednoczonych odbędzie się dzień wcześniej – w sobotę, 24 maja. Lokale wyborcze b-

d otwarte w godzinach od 7 rano do 9 wieczorem.

Konsul RP w Nowym Jorku 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner) New York, NY 10016

Uwaga:

Zgoszenia mona dokona najpóniej do 3 dnia przed dniem wyborów, tj. do 22 maja 2014 r.

GŁOSUJ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU Gosujcym umoliwiono równie gosowanie korespondencyjne. Pakiet do gosowania moe trafi do skrzynki pocztowej gosujcego. Konieczna jest wczeniejsza rejestracja. Gosowanie odbywa si w nastpujcy sposób: 1. Wyborca otrzymuje od konsula listem poleconym pakiet wyborczy, który zawiera: kart do gosowania, kopert oznaczon jako "koWAŻNA UWAGA: perta na kart do gosowania", Obywatele polscy wpisani do spiowiadczenie o osobistym i tajnym su wyborców w obwodowej komioddaniu gosu, instrukcj gosowasji wyborczej na terenie Stanów Zjednia oraz zaadresowan kopert noczonych mog gosowa jedynie zwrotn. Wysanie pakietu przez na podstawie ważnego paszportu polkonsula nastpuje najpóniej na 10 skiego. Na terenie Stanów Zjednodni przed dniem wyborów. czonych nie będzie mona gosowa na podstawie polskiego dowodu oso- 2. Wyborca powinien odda gos na karcie do gosowania zgodnie z inbistego. Wymóg wczeniejszego strukcj, woy kart do gosowawpisania do spisu wyborców nie donia do "koperty na kart do gosotyczy jedynie wyborców posiadajwania" i j zaklei. Nastpnie wycych zawiadczenie o prawie do goborca wypenia i podpisuje owiadsowania, wydane przez urzd gmiczenie o osobistym i tajnym odny w Polsce. daniu gosu, umieszcza w kopercie zwrotnej zaadresowanej do waNA KOGO MOŻESZ GŁOSOWAĆ ciwego konsulatu zaklejon "koWszyscy wyborcy z zagranicy gopert na kart do gosowania" oraz suj na jedno nazwisko z listy nr 4 owiadczenie o osobistym i tajnym zarejestrowanej w okrgu obejmuoddaniu gosu oraz przesya na wajcym miasto stoeczne Warszawa. sny koszt na adres konsulatu umieszczony na tej kopercie. CO NALEŻY ZROBIĆ BY MÓC 3. Konsul przekazuje waciwej obGŁOSOWAĆ wodowej komisji wyborczej koperNaley przede wszystkim wpisa ty zwrotne, które otrzyma do czasi na list wyborców. Konsul nie prosu zakoczenia gosowania, czyli wadzi staego rejestru wyborców, dlado godz. 21.00 w dniu 24 maja tego osoby zamierzajce wzi udzia 2014 r. Wyborca moe równie w wyborach obowizane s przed kadymi wyborami zgosi si do spioso bi cie do star czy ko per t zwrotn do waciwej obwodowej su wyborców sporzdzanego przez komisji wyborczej do czasu zakowaciwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do czenia gosowania. 4. Koperty na kart do gosowania jednego spisu wyborców. Konsul dokonuje rejestracji w wyjte przez komisj wyborcz z spisie wyborców na podstawie osokopert zwrotnych przekazanych bistego zgoszenia wniesionego do przez konsula s wrzucane do urny konsulatu ustnie, pisemnie, telefowyborczej przeznaczonej do gonicznie, telegraficznie, telefaksem lub sowania korespondencyjnego. w formie elektronicznej. W celu Zgosze do gosowania koreuproszczenia procedury dokonywa- spondencyjnego naley dokonywa nia zgosze umoliwiono rejestra- do Konsulatu Generalnego RP w Nocje za pomoc elektronicznego sys- wym Jorku: temu rejestracji wyborców e-wybo- 1. e-mailowo: newyork.info@msz.gov.pl ry. Rejestracji w systemie e-wybory 2. pisemnie: na adres: 233 Madison mona dokonywa pod poniszymi Avenue (Jan Karski Corner), New adresami: https://ewybory.msz.gov.pl/ lub York, NY 10016 3. ustnie: w siedzibie konsulatu https://e-wybory.msz.gov.pl Zgoszenie mona równie wyci 4. faksem: nr faksu: 646 237 2105. z gazety, wypeni i wysa do kon- Uwaga: sulatu na adres: Konsulat RP w NoZamiar gosowania korespondenwym Jorku, 233 Madison Avenue (Jan cyjnego naley zgosi najpóniej do Karski Corner), New York, NY 10016. 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do Zgosze mona dokonywa take: 12 maja 2014 r. W przypadku zgo1. telefonicznie, nr tel.: (646) 237 2149, szenia e-mailowego, pisemnego, fak(646) 237 2114 sowego naley uy tego samego for2. e-mailowo: newyork.info@msz.gov.pl mularza, który zosta zaczony w na3. pisemnie: na adres: 233 Madison szej gazecie. Naley zaznaczy tylAvenue (Jan Karski Corner), New ko w punkcie 9 opcj gosowania korespondencyjnego oraz poda szczeYork, NY 10016 góowy adres, na który trafi ma pa4. ustnie: w siedzibie konsulatu kiet do gosowania. 5. faksem: nr faksu: 646 237 2105 KTO MOŻE GŁOSOWAĆ Prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który: 1. najpóniej w dniu gosowania koczy 18 lat 2. posiada ważny polski paszport 3. zostanie wpisany do spisu wyborców.

Nowy Jork, dnia ……………………………..

ZGŁOSZENIE WYBORCY OBYWATELA POLSKIEGO O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy prosz o wpisanie do spisu wyborców. 1. Nazwisko: .............................................................................................................................................. 2. Imi (imiona): ........................................................................................................................................ 3. Imi ojca: ............................................................................................................................................... 4. Data urodzenia: ...................................................................................................................................... 5. Numer ewidencyjny PESEL: ................................................................................................................. 6. Miejsce pobytu za granic: ....................................................................................................................

a) miejscowo: .................................................................................................................................... b) ulica, nr domu, nr mieszkania: ......................................................................................................... c) kod pocztowy: .................................................................................................................................. 7. Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce (dotyczy osób zameldowanych na pobyt stay

w Polsce lub wpisanych na wniosek do rejestru wyborców w Polsce): a) miejscowo/gmina: ......................................................................................................................... b) ulica, nr domu, nr mieszkania: ......................................................................................................... c) kod pocztowy: .................................................................................................................................. 8. Numer wanego polskiego paszportu: ..................................................................................................

a) data wydania paszportu: .................................................................................................................... b) miejsce wydania paszportu: .............................................................................................................. c) data upywu wanoci: ...................................................................................................................... 9. Deklaracja sposobu gosowania:

a) osobicie: ........................................................................................................................................... b) korespondencyjnie (naley poda dokadny adres, na jaki ma by przesany pakiet wyborczy): miejscowo: ......................................................................................................................................... nr mieszkania, nr domu, ulica: .............................................................................................................. kod pocztowy: ....................................................................................................................................... 10. Dane kontaktowe:

a) adres e-mail: ...................................................................................................................................... b) nr telefonu: ........................................................................................................................................

............................................. (podpis wnioskodawcy)

GDZIE GŁOSUJESZ Zgodnie z rozporzdzeniem ministra spraw zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów gosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w RP dla obywateli polskich przebywajcych za granic (Dz.U. z 2014 r., poz. 509) na terenie okrgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zostay utworzone cztery obwody gosowania: 1. Obwód gosowania nr 131, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Generalny RP w Nowym

Jorku: 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), Nowy Jork, NY 10016, komisja waciwa do gosowania osobistego oraz korespondencyjnego. 2. Obwód gosowania nr 132, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Centrum Polsko-Sowiaskie: 177 Kent Street, Brooklyn, NY 11222, komisja waciwa jedynie do gosowania osobistego. 3. Obwód gosowania nr 133, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polsko-Amerykaskie Centrum Kulturalne: 1-3 Monroe Street, Pas-

saic, NJ 07055, komisja waciwa jedynie do gosowania osobistego. 4. Obwód gosowania nr 134, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Haller Post: 112 Grove Street, New Britain, CT 06053, komisja waciwa jedynie do gosowania osobistego. Powysze komisje waciwe s dla obywateli polskich zamieszkaych w 11 stanach pónocno-wschodniego wybrzea USA: Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwania, Rhode Island, Vermont. 


EUROWYBORY – KANDYDACI SOLIDARNA POLSKA

nowy dziennik Thursday, May 8, 2014

11

RUCH NARODOWY

1. JACEK KURSKI | 48 lat, poseł na Sejm V i VI kadencji. Z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania dziennikarz, obecnie parlamentarzysta Parlamentu Europejskiego.

1. KRZYSZTOF BOSAK Działacz społeczny, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.

2. HANNA WUJKOWSKA | Lekarz internista, bioetyk, wieloletnia działaczka pro-life, związana z Polskim Związkiem Kobiet Katolickich. Była doradcą ds. rodziny w koalicyjnym rządzie LPR-PiS-SO.

2. JAN PAWEŁ SAPIJASZKO Prawnik, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.

3. ANNA MAKUCH | Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się filozofią polityki i historią idei; nauczyciel akademicki; prywatny przedsiębiorca, działacz społeczny. Mężatka, 2 synów.

3. SYLWIA DOMINIKA DOMARADZKA Archeolog, zam. Warszawa, członek partii Unia Polityki Realnej.

4. MATEUSZ CYMAŃSKI | Przedsiębiorca i działacz społeczny.

4. ANNA MARIA WASIUKIEWICZ Psycholog, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.

5. DANUTA TYNIEC | Politolog, absolwentka UW, samorządowiec i działacz społeczny. Kandydatka na Sejm RP w wyborach w 2007 roku.

5. JACEK PAWEŁ MAŁECKI Dyr. rozwoju biznesu w branży IT, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.

6. ZENON NOWAK | 61 lat, wykształcenie wyższe, dziennikarz, wiceprezes stowarzyszenia obrony praw ojców „Dzielny Tata”.

6. MARIUSZ BERNARD PATEY Fizyk, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.

7. MONIKA ORŁOWSKA | 24 lata, studiuje ekonomię na specjalizacji: ekonomia sektora publicznego. Działa społecznie w lokalnym stowarzyszeniu „Nasz Wspólny Dom”.

7. PAULINA DANUTA MAŁYSZEK Studentka, zam. Siedliszcze, nie należy do partii politycznej.

8. ADAM FILA | Pracownik fizyczny.

8. KAROLINA CECYLIA KĄDZIELA Socjolog, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.

9. BARTŁOMIEJ STRÓŻKA | Przedsiębiorca i samorządowiec.

9. ŁUKASZ MAREK WALCZAK Przedsiębiorca, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.

10. PAWEŁ GAJEWSKI | Działacz społeczny, wiceprezes Klubu Młodych Solidarnej Polski.

* Redakcja wysłała zapytania o biografie i zdjęcia polskich kandydatów do PE do wszystkich komitetów wyborczych. Biogramy prezentowane w “Nowym Dzienniku” są tekstami otrzymanymi od komitetów bądź, w przypadku braku odpowiedzi, zaczerpnięte z oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej. Zasada prezentowania kandydatów: według kolejności list wyborczych.


12

nowy dziennik Czwartek 8 maja 2014

KOALICJA SLD - UNIA PRACY

EUROWYBORY – KANDYDACI PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. WOJCIECH OLEJNICZAK | Poseł do PE z okręgu warszawskiego od 2009 r. Pracuje w Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był ministrem rolnictwa w rządach Millera i Belki. Wprowadzał polską wieś i rolnictwo do UE. Działalność społeczną rozpoczął w samorządzie studenckim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – przewodniczący Parlamentu Studenckiego na SGGW, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Studia ekonomiczne na SGGW i tam obronił pracę doktorską. W 2001 r. – mandat poselski. W Sejmie pracował w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. Był posłem IV, V i VI kadencji, wicemarszałkiem Sejmu V kadencji. W l. 20052008 stał na czele SLD.

1. ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI | Lat 60. Socjolog, filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych, publicysta. Wykładowca na renomowanych polskich, niemieckich i amerykańskich uczelniach wyższych. Przewodniczący kapituły nagrody im. Lecha Kaczyńskiego. WParlamencie Europejskim zamierza pracować nadwzmacnianiem pozycji Polski w UE, budować przy użyciu kontaktów naukowych, społecznych i politycznych pro-polskie lobby oraz oddziaływać na forum parlamentu na europejską opinię publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich.

2. KATARZYNA PIEKARSKA | Wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Swoją działalność społeczną zaczynała od Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Następnie wstąpiła do Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, by od 1991 roku stać się członkiem Unii Demokratycznej, a później Unii Wolności. Już w 1993 została posłanką. Za namową Leszka Millera wstąpiła do Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1997). Z tego ugrupowania dostawała się do Sejmu w latach 1997, 2001 i 2005. W swojej działalności była wiceprzewodniczącą SLD, szefową sztabu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza (2005). Działała w Stowarzyszeniu Młode Kobiety w Polityce oraz w Polskim Czerwonym Krzyżu. Jest założycielką stowarzyszenia Fair Play w Polityce.

2. HANNA FOLTYN-KUBICKA | Lat 64. Asystent na filologii germańskiej w Uniwersytecie Śląskim oraz wykładowca języka niemieckiego w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Posłanka na Sejm V kadencji, europosłanka VI kadencji. W Parlamencie Europejskim zasiadała w komisjach spraw zagranicznych, wolności obywatelskich oraz w podkomisji praw człowieka. Była członkiem dwóch delegacji: ds. współpracy parlamentarnej Unia Europejska – Rosja oraz Unia Europejska – Białoruś. Związana z Prawem i Sprawiedliwością od jego powstania. Do 2002 roku prowadziła biuro poselskie ś. p. Lecha Kaczyńskiego. W latach 2002-2005 zasiadała jako radna w Sejmiku Województwa Pomorskiego, gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Współpracy Międzynarodowej i Zagranicznej.

3. MAREK BALICKI | Lekarz, polityk, działacz Solidarności lat 80., dyrektor szpitali, doświadczony parlamentarzysta – poseł na Sejm RP I, II i VI kadencji, senator V kadencji, wiceminister zdrowia w rządzie Hanny Suchockiej, minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki. Obecnie kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim w Warszawie.

3. JAROSŁAW KRAJEWSKI | Lat31. Magister politologii UW, specjalność: polityka społeczna. Wlatach20052006, za rządów PiS, pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako doradca rzecznika prasowego rządu, w kierownictwie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako szef gabinetu politycznego, a w latach 20092010 w Kancelarii Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. W latach 2004-2011 był przewodniczącym warszawskiego Forum Młodych PiS. Obecnie pełni funkcję sekretarza Zarządu Okręgowego PiS w Warszawie i powiatach podwarszawskich. Od 2006 r. jest radnym m. st. Warszawy, gdzie zajmuje się sprawami edukacji i rodziny oraz monitoruje rozwój warszawskich inwestycji oraz infrastruktury.

4. ALICJA TYSIĄC | Urodzona w Warszawie, 40 lat, troje dzieci. Alicja Tysiąc stała się symbolem walki o prawo do aborcji w 2007 roku, gdy Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał orzeczenie, w którym nakazał Rzeczypospolitej Polskiej wypłacenie jej zadośćuczynienia ze względu na naruszenie przez Polskę art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Aktywna zawodowo, jest związana z ruchem kobiecym w Polsce i za granicą. Brała udział w konferencjach kobiecych w Rzymie, Pradze, Paryżu i Brest (Bretania). Stara się pomagać kobietom w trudnych sytuacjach na miarę swych kompetencji i możliwości.

4. EWA TOMASZEWSKA | Przez ostatnie 4 lata na Uniwersytecie Warszawskim prowadziła wykład monograficzny „Struktura Parlamentu Europejskiego i proces legislacyjny w Unii Europejskiej”. W czasie VI kadencji Parlamentu Europejskiego uznana za najaktywniejszego posła z Polski. Zarówno w Sejmie RP, jak i w Senacie, Parlamencie Europejskim i Sejmiku Województwa Mazowieckiego zajmowała się polityką społeczną, nauką, edukacją i kulturą. To kontynuacja działalności związkowej – przez ponad 14 lat była członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, przez ponad 9 lat w prezydium Komisji Krajowej była odpowiedzialna za politykę społeczną. W Brukseli zorganizowała wystawę „Polska – tradycje parlamentaryzmu do 1791 roku” i konferencję, poświęconą rotmistrzowi Pileckiemu.

5. KRYSTIAN LEGIERSKI | Prawnik, polityk, dziennikarz, animator kultury alternatywnej. Wykładowca gender studies na Uniwersytecie Warszawskim. Współprowadzący audycję LGBT w radiu TOK FM. Współtwórca Fundacji Panoptykon, monitorującej poszanowania prawa do prywatności. Rozpoczął współpracę z Komendą Główną Policji na rzecz rozpoznania problemów społeczności LGBT w Polsce. Twórca „Listu otwartego prawników” do Lecha Kaczyńskiego krytykującego zakaz organizacji Parady Równości. Autor listu do Konferencji Episkopatu Polski wzywającego do poszanowania praw osób LGBT w Polsce. Współautor listu do marszałka Sejmu litewskiego protestującego przeciw uchwaleniu na Litwie prawa dyskryminującego osoby LGBT. Zorganizował w Urzędzie Rady Ministrów pierwszą konferencję o tematyce LGBT.

5. MAREK JUREK | Lat 54. Były przewodniczący Krajowej Rady RTV, marszałek Sejmu, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych; współredagował podziemną „Politykę Polską”, współzakładał (i zaproponował nazwę) wychodzący już piętnaście lat magazyn „Christianitas”; kieruje Instytutem Ordo Caritatis. Za pracę dla niepodległości Polski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta; jest laureatem nagród, m.in. „Gazety Polskiej” (za obronę wolnych mediów), międzynarodowej Giuseppe Sciacca (za pracę dla cywilizacji chrześcijańskiej), Polski Kupiec (za wsparcie polskiego handlu). W Parlamencie Europejskim zamierza m.in. budować silną opinię chrześcijańską, wspierającą Polskę w obronie życia, rodziny i wychowania.

6. ANNA SKRZYPEK | Senior Research Fellow w FEPS – Foundation of European Progressive Studies w Brukseli, gdzie od 2009 roku odpowiada za projekt badawczy poświęcony przyszłości lewicy europejskiej „Next Left” oraz z ramienia której jest członkinią Panelu Doradczego PES (Partii Europejskich Socjalistów) ds. Programu Fundamentalnego. Opublikowała ponad 50 tekstów naukowych i publicystycznych. Ostatnie z nich to: „Winning For Real. The Next Left taking the Chance to Shape Europe for the 21st century. 10 fundamental challenges” (2012), „Unleashing Competitive Spirit. The Role of Europarties in Politicizing Europe” (2013) oraz „Europe. Our Common Future. Celebrating 20 years of the Party of European Socialists”.

6. AGNIESZKA KACZMARSKA | Lat 38. Od 12 lat pracuje w Sejmie RP, obecnie na stanowisku dyrektora biura Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość oraz działa w samorządzie jako radna warszawskiej dzielnicy. Pełni funkcję przewodniczącej Klubu Radnych PiS. Od 2002 roku jest czynnym członkiem PiS – przewodniczącą Zarządu PiS warszawskiej dzielnicy. W Parlamencie Europejskim zamierza m. in.: walczyć o Europę solidarnych, ale suwerennych państw, opartych na wartościach chrześcijańskich oraz o politykę prorodzinną; wprowadzić podobną pomoc rodzinom wielodzietnym, jak w innych krajach UE, np. opodatkowując artykuły dziecięce według obniżonych stawek VAT; walczyć o renegocjację pakietu klimatycznego, rujnującego polską gospodarkę.

7. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA | Doktor nauk ekonomicznych SGH i absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Od 2013 roku jest biegłą w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz fuzji i przejęć. Do 1989 roku zajmowała się pracą naukowo-dydaktyczną, nie zaniedbując działalności społecznej. Przez wiele lat była też nauczycielem akademickim. W sektorze bankowym przeszła przez wszystkie szczeble kariery – od szeregowego pracownika do stanowiska wiceprezesa zarządu – i niemal wszystkie obszary w działalności banku, w tym również najtrudniejsze operacje, była także inicjatorką wielu nowatorskich przedsięwzięć, jak tworzenie audytu wewnętrznego i polityka bezpieczeństwa.

7. PIOTR UŚCIŃSKI | Lat 37. Starosta wołomiński od 2010 r., zwolennik ograniczania administracji, stawia na inwestycje drogowe i poprawę systemu melioracji. Wcześniej m.in. prezes spółki komunalnej, wicestarosta, menedżer w firmie IT. Samorządowiec od 16 lat, od 2001 związany z PiS, jako szef miejskich struktur partii doprowadził w 2006 roku do przejęcia przez PiS władzy w Ząbkach, dziś Ząbki są liderem inwestycji i pozyskiwania środków UE na Mazowszu. W Parlamencie Europejskim zamierza m.in. dążyć do zmiany celów strategicznych Europejskiego Funduszu Społecznego – wspieranie rodziny, przeciwdziałanie katastrofie demograficznej oraz krzewić wartości chrześcijańskie.

8. MAREK PAPUGA | Urodzony 18 września 1953 r. W latach 1992-1998 burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki., Od 1998 radny województwa mazowieckiego. W latach 2007-2010 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W latach 1999-2003 członek zarządu i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w latach 2003-2006 dyrektor Biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

8. WOJCIECH OŁDAKOWSKI | Lat 37. W 2001 roku ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2008 i 2010-2012 był przewodniczącym gminnego komitetu PiS w Piasecznie, a od 2012 roku jest pełnomocnikiem PiS w powiecie piaseczyńskim. Od 2006 roku jest radnym powiatu piaseczyńskiego. W Parlamencie Europejskim zamierza zabiegać o równe prawa dla rolników w całej Unii, dbać o rozwój infrastruktury Polski, działać na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

9. GRZEGORZ GRUCHALSKI | Swoją przygodę z polityką rozpoczął w 2005 roku, kiedy przystąpił do Federacji Młodych Socjaldemokratów i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2008 roku ukończył XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego i został studentem socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W tym samym roku został przewodniczącym FMS Warszawa-Wola. W 2009 roku brał aktywny udział w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W 2010 po Krajowej Konwencji FMS został wybrany na członka Rady Krajowej i rzecznika prasowego Federacji Młodych Socjaldemokratów. W przyśpieszonych wyborach prezydenckich został członkiem sztabu wyborczego kandydata na urząd prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego.

9. ARTUR GÓRSKI | Lat 44. Politolog, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, publicysta. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji. W Parlamencie Europejskim zamierza działać na rzecz likwidacji barier hamujących rozwój europejskiej gospodarki, podejmować działania na rzecz zwiększania oszczędności w PE, zmniejszania biurokracji UE, pozyskiwania większej ilości środków na projekty realizowane w poszczególnych krajach, chronić rodziny i dzieci przed demoralizacją oraz wspierać proces przywracania Europie chrześcijańskich korzeni.

10. PIOTR GADZINOWSKI | Były poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący podkomisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, obserwator Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący parlamentarnej grupy polsko-chińskiej, polsko-wietnamskiej, polsko-koreańskiej. Uznany przez stołeczne media za jednego z najbardziej pracowitych posłów IV i V kadencji Sejmu RP. Publicysta, scenarzysta, wykładowca akademicki. Autor i współautor siedmiu książek poświęconych polityce, także międzynarodowej. Włada angielskim, rosyjskim, rozumie chiński. Odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury „Gloria Artis”, Tęczowym Laurem i Srebrnymi Ustami. Laureat IV Międzynarodowego Konkursu „Interscenario”.

10. ANITA CZERWIŃSKA Lat 44. Prawnik. Zajmuje się produkcją niezależnych filmów dokumentalnych. Szefowa warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, organizatorka uroczystości patriotycznych, debat, pokazów filmów niezależnych, manifestacji w obronie demokracji oraz Marszów Pamięci w hołdzie ofiarom katastrofy w Smoleńsku. W Parlamencie Europejskim zamierza współtworzyć przejrzyste prawo, które nie będzie godziło w polskie interesy narodowe, promować tradycyjne wartości, polską historię i kulturę oraz stawać w obronie prześladowanych chrześcijan, życia oraz wolności słowa, zabiegać o bezpieczeństwo energetyczne Polski.


EUROWYBORY – KANDYDACI EUROPA PLUS TWÓJ RUCH

nowy dziennik Thursday, May 8, 2014

13

POLSKA RAZEM

1. RYSZARD KALISZ | Prawnik, adwokat, stypendysta Uniwersytetu w Zurychu. Ekspert w obradach okrągłego stołu, zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu, przedstawiciel prezydenta RP w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, współtwórca przepisów Konstytucji RP, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, szef Kancelarii Prezydenta, minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Marka Belki. Poseł IV, V, VI i VII kadencji, poseł na Sejm Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przewodniczący komisji śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy. Twórca stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska.

1. PAWEŁ KOWAL | Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego, historyk, publicysta, w latach 20052009 poseł na Sejm V i VI kadencji, były wiceminister spraw zagranicznych, od 2009 roku poseł do Parlamentu Europejskiego. Wielokrotnie wyróżniany w rankingach na najlepszych europosłów, m.in. przez tygodnik „Polityka”. Od 2013 roku przewodniczący Rady Krajowej Polski Razem Jarosława Gowina. Mieszka w Warszawie z żoną i czwórką dzieci.

2. WANDA NOWICKA | Jej motto to myśl Horacego „Sapere aude” (odważ się na mądrość) – czyli po prostu: konsekwentne dążenie do realizacji szczególnie ważnych wartości, nie unikając kontrowersji i nie bojąc się ataków. Wicemarszałkini Sejmu RP, posłanka niezrzeszona, niestrudzona działaczka społeczna, feministka, obrończyni praw człowieka. Współzałożycielka Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo „Neutrum”, prowadziła Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Związana z Kongresem Kobiet od początku jego istnienia, ostatnio założyła Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność.

2. KRYSTYNA IGLICKA-OKÓLSKA | Profesor nauk ekonomicznych, demograf, rektor warszawskiej Uczelni Łazarskiego. Żona i mama. Chce, żeby Warszawa przyciągała Polaków, tak jak Londyn. Żeby na każdym skwerze słychać było śmiech dzieci, żeby polskie uczelnie pełne były młodych ludzi i żeby ludzie starsi mieli uśmiech na twarzy.

3. KRZYSZTOF ISZKOWSKI | Studiował w USA i w Oksfordzie. Ukończył Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Warszawski. W Instytucie Filozofii i Socjologii PAN obronił pracę doktorską o koncepcjach integracji europejskiej. Jeden z założycieli „Krytyki Politycznej” i sygnatariusz „Listu otwartego do europejskiej opinii publicznej”. Od 2010 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego „Liberte!”. Pracował jako dziennikarz w „Tygodniku Idei Europa”. Publikował w: „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Newsweeku”, „Rzeczpospolitej”, „Res Publica Nowa”, „Przegląd Polityczny” i „Frondzie”. Kierował pracami nad programem Twojego Ruchu. Jego kandydaturę popierają Wolne Konopie.

3. BARBARA JEZIERSKA | W latach 2007-2011 mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, członek zarządu Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu”. W 2013 r. inicjatorka i założycielka Stowarzyszenia na rzecz Krajobrazu Kulturowego „Ogród Warszawa” i jego prezes. Bierze czynny udział wraz z grupą mieszkańców Muranowa w obronie Ogrodu Krasińskich przed tzw. rewaloryzacją. Organizator i uczestnik licznych kongresów i konferencji naukowych na terenie całego kraju.

4. NINA SANKARI | Z wykształcenia filolog, z przekonania ateistka, racjonalistka, lewicowa działaczka feministyczna i laicka, członkini krajowych i międzynarodowych organizacji działających na rzecz praw kobiet i świeckiego państwa. Założycielka i prezeska Europejskiej Feministycznej Inicjatywy w Polsce, dwukrotnie wiceprezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, współzałożycielka Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnej Myśli.

4. ELŻBIETA PAZIEWSKA | Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych. Od 1990 roku pracowała w samorządzie terytorialnym i administracji na różnych szczeblach. Była burmistrzem dzielnicy Włochy m. st. Warszawy oraz komisarycznym burmistrzem Augustowa. Od roku akademickiego 2009/2010 współpracuje z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego). Jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie i dziekanem Wydziału Administracji. Była wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sekretarzy Samorządów Lokalnych Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1995-98 redaktor naczelna czasopisma samorządowego „Kurier Raszyński”.

5. ARTUR DĘBSKI | Przedsiębiorca i aktywny działacz samorządowo-społeczny, pomysłodawca referendum warszawskiego. Emocjonalnie związany ze stolicą i powiatami okołowarszawskimi, widzący w nich część metropolii warszawskiej. Współzałożyciel Ruchu Palikota. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, członek Komisji ds. Służb Specjalnych aktywnie działający na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Nie spocznie, zanim Antoni Macierewicz nie poniesie zasłużonej odpowiedzialności za dotychczasową działalność.

5. JANUSZ BYLIŃSKI | Polityk, były minister rolnictwa, poseł na Sejm X kadencji, inżynier-ogrodnik z województwa mazowieckiego, absolwent SGGW w Warszawie. Działał w Akcji Katolickiej i Duszpasterskich Wspólnotach Rolniczych. Od 1980 roku był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Menedżer z branży rolno-spożywczej. Był prezesem Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego „Bronisze” S.A.

6. KATARZYNA OLEJNIK | Aktywistka lokalna na warszawskim Bemowie, występuje na forum samorządowym na rzecz dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prowadzi działalność gospodarczą. Absolwentka Liceum Administracji Państwowej w Łodzi i Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie, kierunek – zarządzanie. Członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet i działaczka w Stowarzyszeniu Równość i Nowoczesność założonym przez Wandę Nowicką.

6. MARIUSZ OMELAŃCZUK | Ur. 1972, ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, ekspert międzynarodowych relacji gospodarczych, doktorant. 15-letnie doświadczenie w agrobiznesie i przemyśle, działalność gospodarcza prowadzona z przerwami od 1995 roku. Praktyczna znajomość prawa międzynarodowego i biegła znajomość języka angielskiego. Mąż, ojciec trójki dzieci,

7. TOMASZ SZYPUŁA | Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Działacz na rzecz praw człowieka. W latach 2004-12 członek zarządu Kampanii Przeciw Homofobii, w tym 2010-12 prezes tego stowarzyszenia. Jako członek nieformalnej Grupy Inicjatywnej ds. związków partnerskich jest współtwórcą projektu ustawy o związkach partnerskich. Zawodowo prowadzi własną firmę działającą w obszarze marketingu, komunikacji i PR.

7. BOŻENA ŁUGOWSKA | Prezes zarządu sp. z o.o. w Warszawie. Kobieta charyzmatyczna, przedsiębiorcza, z zawodu ekonomistka. Posiada zdolności organizacyjne, zdolności do zarządzania i otwarty umysł. Zainteresowania: polityka, psychologia, podróże, innowacje, taniec, muzyka, gra w szachy. Języki angielski i włoski.

8. DARIA TRAPSZO-DRABCZYŃSKA | Dwudziestosześciolatka pełna siły i energii do działania z otwartą głową, pełną pomysłów. Skończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, politologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dwie szkoły aktorskie. Poznała smak pracy na umowach śmieciowych i trudność młodych w znalezieniu pracy. Jest przewodniczącą warszawskiego Ruchu Młodych i rzeczniczką Twojego Ruchu na Mazowszu.

8. PIOTR WRZEŚNIAK | Lat 45. Absolwent studiów dziennych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Finanse i Bankowość – magister ekonomii. Pracował w międzynarodowych firmach handlowych, w bankach (m. in. Bank Handlowy S.A. w Warszawie). Jest inwestorem i pracuje m.in. nad projektem deweloperskim na Mazurach na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W związku z tym, że mieszkał w Turcji przez 8 lat, zna język turecki a także język angielski. Jest także aktywnym działaczem sportowym od ponad 20 lat, działaczem Polskiego Związku Piłki Nożnej a także członkiem zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Żonaty, dwóch synów.

9. ALEKSANDER PAWEŁ MAZUREK | Profesor, doktor habilitowany, farmaceuta i fizyk. Wysokiej klasy specjalista farmakologii i nanotechnologii z praktyką naukową w Polsce i USA, nauczyciel akademicki. Laureat prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych, uznany ekspert oceny leków, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia i przedstawiciel Polski w Farmakopei Europejskiej. Przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków.

9. WOJCIECH MATYJASIAK | Ekonomista i samorządowiec, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek honorowy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej; od 1989 roku działacz w Zarządzie Ursynowsko-Natolińskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”; w latach 1991-1994 radny dzielnicy-gminy Mokotów i radny m. st. Warszawy. W latach 1998-2002 przewodniczącym Rady Gminy Warszawa-Ursynów. Od czerwca 2013 roku przewodniczący rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. Do roku 2013 wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Mazowieckiego partii Polska Jest Najważniejsza, a po jej rozwiązaniu koordynator partii Polska Razem Jarosława Gowina na Ursynowie.

10. INGA KOSTRZEWA | Działaczka organizacji na rzecz praw mniejszości seksualnych, praw kobiet i praw człowieka. Rzeczniczka Stowarzyszenia Lambda. Członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca i Rady Kongresu Kobiet. Współorganizatorka corocznej Manify i Parady Równości. Współautorka książki „HomoWarszawa”. Człowiek „Dużego Formatu” „Gazety Wyborczej” w 2006 roku.

10. TOMASZ SZLĄZAK | Przedsiębiorca i inwestor wykształcony w Polsce i Wielkiej Brytanii. Absolwent Uniwersytetu Londyńskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Uniwersytetu Cambridge. Doktorant Uczelni Łazarskiego. Z wykształcenia prawnik, zawodowy przedsiębiorca i menedżer prowadzący działalność gospodarczą na rynku nieruchomości. Doradca w zakresie zarządzania majątkiem oraz bezpiecznego prowadzenia inwestycji. Zafascynowany myślą ekonomiczną i filozofią Misesa, Hayeka, Friedmana i Schumpetera. Mąż, ojciec, libertarianin.


14

nowy dziennik Czwartek 8 maja 2014

KONGRES NOWEJ PRAWICY

EUROWYBORY – KANDYDACI PLATFORMA OBYWATELSKA

1. MICHAŁ MARUSIK | Kandydat nr 1 Komitetu Wyborczego Nowa Prawica – Janusza Korwina-Mikkego do Parlamentu Europejskiego z listy warszawskiej KW NPJKM. Katolik, konserwatysta, monarchista. Obecnie na emeryturze, wcześniej zatrudniony w gdańskiej rafinerii.

1. DANUTA HÜBNER | Profesor nauk ekonomicznych, pierwsza w historii polska komisarz europejska. Odegrała wielką rolę w procesie rozszerzania UE. Od 2009 r. jest posłanką w PE i przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego. W 2004 r. powierzono jej stanowisko komisarza ds. polityki regionalnej. Jako szefowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej odpowiadała za przygotowanie Polski do członkostwa w UE. Była sekretarzem stanu w MSZ, następnie szefową Kancelarii Prezydenta RP. W l. 1998-2001, jako sekretarz w randze zastępcy sekretarza generalnego ONZ kierowała Europejską Komisją Gospodarczą ONZ w Genewie. Studia w SGPiS, tam też obroniła doktorat i habilitowała się. Jest doktorem honoris causa pięciu europejskich uniwersytetów.

2. JACEK WILK | Ur. 17 sierpnia 1974 r. w miejscowości Kocina-Ponidzie – członek partii politycznej Kongres Nowej Prawicy (KNP). Od zawsze sympatyk i wyborca formacji Janusza Korwina-Mikkego. W maju 2011 r. wstąpił do Kongresu Nowej Prawicy, z ramienia którego ubiegał się w wyborach w 2011 r. o mandat poselski w woj. świętokrzyskim. W czasie wyborów parlamentarnych w 2011 r. członek sztabu KNP. 14 stycznia 2012 r. wybrany przez Konwent KNP na członka Rady Głównej KNP. W latach 2012-2013 pełnił kolejno funkcje sekretarza generalnego i członka zarządu KNP oraz naczelnego jurysty KNP. 26 października 2013 r. ponownie wybrany przez Konwent KNP w skład Rady Głównej KNP oraz w skład zarządu KNP (III wiceprezes).

2. MICHAŁ BONI | W 1977 roku ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie kulturoznawstwa. W 1986 roku obronił pracę doktorską z socjologii kultury. W 1990 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Rok później został ministrem pracy i polityki socjalnej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku współtworzył program Platformy Obywatelskiej. W styczniu 2008 roku został sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera i szefem zespołu doradców Donalda Tuska. Od 2009 do 2011 minister – członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, od 18 listopada 2011 do 27 listopada 2013 minister administracji i cyfryzacji.

3. GRZEGORZ BIESZCZAD | Asystent w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest specjalistą w dziedzinie przetwarzania obrazów w kamerach termowizyjnych do zastosowań militarnych. Jest współautorem ponad 60 publikacjach naukowych. Wyniki jego badań naukowych i opracowań zastosowano w strategicznych dla obronności kraju produktach wdrożonych w polskiej armii. Wyróżniony nagrodami: Academic Excellence Award organizacji Armed Forces Communications and Electronics Association, stypendium programu Polskie Talenty Fundacji Grupy TP, laureat prestiżowego grantu naukowego w ramach IV edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

3. PAWEŁ ZALEWSKI | Urodził się 25 września 1964 roku w Warszawie. Poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu warszawskiego. Studiował historię i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentem Instytutu Historii UW. W latach 80. działał w opozycji, prowadził podziemną działalność wydawniczą. Należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Poseł na Sejm I, V i VI kadencji. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP V kadencji. Inicjator i pierwszy przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Grupy Międzyparlamentarnej w Sejmie I kadencji. Uznany przez Tygodnik „Polityka” za najlepszego posła sezonu parlamentarnego 2006/2007. Jest znawcą spraw międzynarodowych i cenionym komentatorem polskiej polityki zagranicznej.

4. JOANNA BIEGAŁA | Ur. 1965 r. w Warszawie, mgr informatyki, ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracowała jako projektant systemów bankowych, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Mężatka, matka dwójki dzieci. W latach 2012-2013 sekretarz generalny Nowej Prawicy Janusza Korwina-Mikkego. Od 2006 r. radna Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. W latach 20072011 wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Najważniejszym punktem programu Nowej Prawicy jest dla niej zwalczanie szkodliwego wpływu Unii Europejskiej na gospodarkę Polski.

4. ALICJA DĄBROWSKA | Od ponad 25 lat jest lekarzem rodzinnym kilku pokoleń mieszkańców stolicy. Studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Następnie ukończyła specjalizację z chorób wewnętrznych w jednym z warszawskich szpitali. Dodatkowo odbyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania i marketingu. W 2007 r. została posłem na Sejm RP VI kadencji z okręgu warszawskiego. Skutecznie ubiegała się o reelekcję w 2011 r. Aktualnie jest posłem na Sejm RP VII kadencji. Zasiada w Komisji Zdrowia i Komisji Obrony Narodowej. W ramach pierwszej pracuje także w podkomisji stałej ds. zdrowia publicznego, natomiast w drugiej – w podkomisji stałej ds. problemów społecznych wojska.

5. MARIUSZ SIUDYM | Specjalista bankowości, zam. Pruszków, nie należy do żadnej partii politycznej.

5. TADEUSZ ROSS | Jest absolwentem warszawskiej Wyższej Szkoły Teatralnej. Jest wybitnym aktorem komediowym, piosenkarzem, satyrykiem i scenarzystą, autorem musicali i wielu pięknych piosenek. W 1973 roku na Festiwalu Piosenki w Opolu dostał nagrodę publiczności i dziennikarzy za swoją kultową już piosenkę „Słońce w kapeluszu”. Brał udział w wielu programach telewizyjnych („Muzyka lekka, łatwa i przyjemna”, „Pojedynek”, „Express”, „Loża”, „Zulu Gula”). Kocha radio. W radiowej „Trójce” przepracował ponad 20 lat. W latach 2007-2009 poseł do Sejmu RP z listy PO w okręgu warszawskim. W 2013 objął mandat europosła VII kadencji, zastępując Rafała Trzaskowskiego. W PE dołączył do Europejskiej Partii Ludowej.

6. JOANNA KRZYSZTOFIK | Jest prawicowcem, konserwatywnym liberałem. Ma poglądy konserwatywne – jeśli chodzi o obyczajowość. Jeśli chodzi o gospodarkę – jest liberałem i wolnorynkowcem. Przygodę z polityką zaczęła prawie 8 lat temu. Od 21 stycznia br. jest członkiem oddziału stołecznego Nowej Prawicy.

6. ALICJA OLECHOWSKA | Rodowita grodziszczanka, mieszka w Milanówku, od lat związana z Warszawą przy okazji prowadzenia działalności społecznej, wcześniej również własnej firmy. W 2001, 2005, 2007 i 2011 roku wybrana jako posłanka na Sejm RP z okręgu podwarszawskiego, w którego skład wchodzą powiaty grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński. Od 2001 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej oraz Rady Krajowej PO. Przed uzyskaniem mandatu posła przez ponad 20 lat prowadziła własną firmę budowlaną w rejonie aglomeracji warszawskiej. W Sejmie RP zajmuje się tematyką Unii Europejskiej, gospodarki i przedsiębiorczości, stosunków międzynarodowych oraz prawem pracy.

7. KRZYSZTOF BRONOWSKI | Urodzony w 1986 roku w Warszawie. Informatyk. Konserwatysta, gospodarczy liberał. Współzałożyciel i wieloletni aktywista stowarzyszenia Wolne Konopie. Krzewiciel idei wolności i odpowiedzialności. Aktywny na polach edukacji społecznej. Od lat propaguje zasadę „Chcącemu nie dzieje się krzywda” i walczy z niesprawiedliwością systemu karzącego dorosłych ludzi za podejmowane przez nich autonomiczne wybory.

7. MARCIN ŚWIĘCICKI | Poseł na Sejm RP w latach 1989-1991, 1993-1996 oraz od 2011 roku. Jako minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego był współautorem programu transformacji polskiej gospodarki, podpisał pierwszą umowę o współpracy gospodarczej między Polską a Wspólnotą Europejską i nadzorował jej wprowadzenie. Prezydent Warszawy w latach 1994-1999, otworzył metro, zainicjował budowę dwóch mostów, ściągnął inwestorów do Warszawy. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka (1999-2000), członek zespołu negocjującego akcesję do Unii Europejskiej; przewodniczył międzyresortowemu zespołowi, który opracował pierwszy rządowy raport o kosztach i korzyściach wejścia Polski do UE.

8. AGNIESZKA STRZODA | Chemik, zam. Kochcice, członek partii Kongres Nowej Prawicy.

8. KRZYSZTOF SKOLIMOWSKI | Urodził w 1961 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Historycznym UW. W roku 1994 został radnym gminy Warszawa-Wilanów, a po roku zastępcą burmistrza tej gminy. W latach 1997-2001 pracował we władzach samorządowych w Wawrze (zastępca burmistrza), Wesołej (miejski dyrektor oświaty) i Pradze-Południe (zastępca dyrektora zarządu dzielnicy). Przyczynił się wówczas do rozwoju Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Praga-Południe”. W roku 2001 wrócił do pracy w administracji rządowej, najpierw w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, a następnie został dyrektorem Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aktualnie z-ca burmistrza dzielnicy Mokotów.

9. ALINA BARBARA JANKOWSKA | Ur. w 1939 r. w Nowej Wsi koło Pruszkowa. Mieszka w Milanówku. Księgowa z wieloletnim doświadczeniem. Jest obrończynią tradycyjnej rodziny. Jej własna rodzina to mąż i trzy córki, siedmioro wnucząt i jedna prawnuczka. W działalności opozycyjną w PRL zaangażowała się wraz z mężem w 1978 r. w ROPCiO z kulminacją w okresie stanu wojennego. Od 2002 w Unii Polityki Realnej. W latach 2002-2006 pełniła funkcje skarbnika oddziału podwarszawskiego.

9. KINGA GAJEWSKA | Studentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2011-2012 była stypendystką berlińskiej uczelni Freie Universität w ramach kierunku Politikwissenschaft. Od dwóch kadencji przewodnicząca warszawskiego koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Od kilku lat zajmuje się działalnością społeczną na rzecz integracji międzypokoleniowej i szerzenia aktywności obywatelskiej. Od 2012 roku współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, gdzie prowadzi wykłady, zajęcia sportowe oraz uczy języka niemieckiego. Od kilku lat aktywnie działa na rzecz kobiet w sporcie motocyklowym, jako członek komisji ds. kobiet w Polskim Związku Motorowym.

10. RAFAŁ PAZIO | Nauczyciel, zam. Duczki, członek partii Kongres Nowej Prawicy.

10. ROMAN KOSECKI | Urodzony 15.02.1966 r. w Piasecznie. W latach 1982-1999 piłkarz polskich i zagranicznych klubów piłkarskich. W latach 1988-1995 r. reprezentant Polski – rozegrał z orzełkiem na piersi 69 meczów, zdobył 19 goli. Był kapitanem reprezentacji. Jest członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta. Założył szkołę piłkarską M. U. K. S. Kosa Konstancin, zajmującą się szkoleniem dzieci i młodzieży. W latach 20022005 zasiadał w radzie gminy Konstancin-Jeziorna. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. został wybrany posłem naSejm RPVkadencji zlisty Platformy Obywatelskiej wokręgu warszawskim (4395 głosów). Wwyborach w 2007 r. po raz drugi uzyskał mandat poselski (6847 głosów). Żonaty, ma dwoje dzieci.


EUROWYBORY – KANDYDACI POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

nowy dziennik Thursday, May 8, 2014

15

PARTIA ZIELONI

1. GRZEGORZ BENEDYKCIŃSKI | Od 16 lat piastuje stanowisko burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Charyzmatyczny, otwarty na nowe wyzwania i pomysły. Skutecznie zabiegał o promocję Grodziska na terenie kraju i poza jego granicami. Po wejściu Polski do UE poświęcił się promocji idei zjednoczonej Europy. Z jego inicjatywy gmina podpisała umowy partnerskie z zaprzyjaźnionymi gminami: austriacką Weiz, szwedzką Skara i litewską Radwiliszki oraz rejonem Szawle i utrzymuje bliskie kontakty z belgijską gminą Aywaille i włoską Portoguaro. Był pomysłodawcą trzykrotnie organizowanych w mieście Europejskich Spotkań Przyjaźni i międzynarodowych turniejów futsalu. W 2006 roku otrzymał nagrodę „Europejczyka Roku”.

1. AGNIESZKA GRZYBEK | Tłumaczka i redaktorka, działaczka społeczna i polityczna. Przewodnicząca Partii Zieloni (w parytecie z Adamem Ostolskim). Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, organizującego coroczne manify w obronie praw kobiet. Członkini zespołu „Krytyki Politycznej” oraz Rady Programowej Kongresu Kobiet i Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet, pełnomocniczka komitetu obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej „TAK dla Kobiet”. W latach 2002-2005 członkini Rady Programowej przy pełnomocniczce rządu ds. równego traktowania kobiet i mężczyzn. Absolwentka Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zajmuje się prawami kobiet, polityką energetyczną i polityką społeczną.

2. BOŻENA ŻELAZOWSKA | Urodziła się na wsi. Od wielu lat upowszechnia kulturę na Mazowszu. Jest członkiem Zarządu Powiatowego PSL oraz Zarządu Powiatowego OSP w Otwocku. Zasiada w Radzie Programowej Polskiego Radia SA oraz TVP Warszawa. Jako zastępca kierownika Urzędu ds. Kombatantów dba o wszystkich weteranów. Szczególną troską otacza dawnych żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz popularyzuje patriotyczny dorobek ruchu ludowego. Żona oficera Wojska Polskiego. Matka dwojga dzieci.

2. ARTUR WIECZOREK | Antropolog, trener, specjalista ds. międzynarodowej współpracy rozwojowej. Były pracownik ONZ (Program ONZ ds. Rozwoju). Członek zarządu stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów i członek rady Fundacji Strefa Zieleni. Współpracował także m.in. z Amnesty International, Ośrodkiem Praw Człowieka UJ, Polską Zieloną Siecią, Grupą Zagranica. Biegle posługuje się językiem angielskim, zna również niemiecki i indonezyjski. W Parlamencie Europejskim będzie działał na rzecz sprawiedliwej i zrównoważonej polityki rozwojowej UE oraz wspierał unijne programy dla ludzi młodych. Prywatnie feminista i wegetarianin. Do Brukseli zamiast latać jeździ pociągiem.

3. DARIUSZ GRAJDA | Pracę zawodową rozpoczynał jako redaktor techniczny miesięcznika samorządowego i informatyk w Urzędzie Gminy Celestynów. Następnie pracował jako specjalista w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, a później jako specjalista ds. kontaktów Poczta Polska – Parlament RP. Od roku 2005 pracownik spółki „Koleje Mazowieckie” jako dyrektor Biura Handlowego, a następnie członek zarządu, dyrektor handlowy spółki. W latach 2006-10 był również członkiem Zarządu Powiatu odpowiedzialnym za planowanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych z UE i krajowych, promocję, ochronę środowiska, kulturę i sport. Od trzech kadencji radny powiatu Otwock, a wcześniej radny gminy Celestynów.

3. MAŁGORZATA AULEJTNER | Pielęgniarka, działaczka związkowa, sekretarz Komisji Rewizyjnej OZZPiPVkadencji. Uważa, że w Polsce i w Unii Europejskiej konieczne jest zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. Jakość ochrony zdrowia powinna być priorytetem we wszystkich krajach UE. Jest przekonana, że wprowadzenie norm zatrudnienia dla pielęgniarek poprzez instytucje unijne zmniejszyłoby ryzyko zgonów i niepożądanych zdarzeń medycznych. Jest zwolenniczką podpisania Karty Praw Podstawowych w Polsce i stosowania jej w pełnym zakresie.

4. LIDIA RUDZKA | Absolwentka Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 20 lat zawodowo związana z zarządzaniem w ochronie zdrowia, m.in. jako dyrektor szpitala w Gostyninie, dyrektor generalny w Ministerstwie Zdrowia i zastępca dyrektora Szpitala Bródnowskiego. Od 5 lat jest dyrektorem Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie skutecznie wdraża program restrukturyzacji korzystając ze środków unijnych. Z reformą ochrony zdrowia wiąże nadzieję na poprawę poczucia bezpieczeństwa pacjentów poprzez zintegrowanie systemu leczenia z rehabilitacją i dalszą opieką.

4. GRZEGORZ ILKA | Działacz lewicowy i związkowy. Współtwórca i członek władz centralnych odbudowanej Polskiej Partii Socjalistycznej. Obecnie sekretarz Prezydium Rady Naczelnej PPS. Współzałożyciel i członek centralnych władz Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” działającego głównie w sektorze prywatnym.

5. KATARZYNA KRĘŹLEWICZ | Doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Absolwentka wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Wyszyńskiego. Studiowała także prawo na Uniwersytecie w Cassino (Włochy). Specjalizuje się w sprawach obejmujących m.in. znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz ochronę praw autorskich. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym, Światową Organizacją Własności Intelektualnej, sądami, organami ścigania oraz organami celnymi. Jest wykładowcą przedmiotu ochrona własności intelektualnej na PWSZ w Ciechanowie oraz prelegentką na szkoleniach i konferencjach.

5. EWA SUFIN-JACQUEMART | Socjolożka, absolwentka UW i paryskiej Sorbony, 25 lat spędziła we Francji kształcąc się i pracując w różnych dziedzinach – od socjologii przez informatykę, zarządzanie organizacyjne, zrównoważony rozwój lokalny po społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw – jednocześnie działając społecznie, m.in. w strukturach demokracji lokalnej. W latach 2007-2011 radca w Ambasadzie RP w Luksemburgu ds. politycznych i konsularnych, od 2008 r. również ds. ekonomicznych, przez osiem miesięcy jednoosobowo kierowała ambasadą. Od maja 2011 r. mieszka w Polsce, od 2012 roku działa w partii Zieloni i kieruje Fundacją Strefa Zieleni.

6. SYLWESTER JAGODZIŃSKI | Obecnie pracuje na stanowisku zastępcy burmistrza Wołomina. Z wykształcenia jest dziennikarzem i wiele lat pracował w tym zawodzie. Angażuje się w liczne inicjatywy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. Jest członkiem Akcji Katolickiej, Polskiego Związku Wędkarskiego, interesuję się również myślistwem. Popiera ideę dalszego rozwoju samorządności w Polsce, jest członkiem stowarzyszenia Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Jest za ograniczaniem formalności do niezbędnego minimum i upraszczaniem procedur w administracji publicznej. Ma żonę Małgorzatę i dwie córeczki: Łucję i Marię.

6. MATEUSZ URBAN | Działacz LGBT, były członek zarządu stowarzyszenia Lambda, tłumacz. Jak motywuje swoją decyzję o starcie do Parlamentu Europejskiego? – Czułem dumę, kiedy Parlament Europejski przegłosował przyjęcie tzw. raportu Lunacek, czyli rezolucji stanowiącej mapę drogową Unii w sprawie przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. To mapa zainicjowana przez europosłankę austriackiej partii Zielonych Ulrike Lunacek. Mimo iż rezolucja nie jest wiążąca dla krajowej legislacji, wierzę w to, że będzie stanowiła wzór promujący nowe standardy Europy solidarnej, a nie dzielącej obywateli i obywatelek na grupy lepsze i gorsze. Chcę dalej uczestniczyć w podobnych pracach.

7. JÓZEF ZALEWSKI | Członek PSL, lokalny działacz polityczny i samorządowy, wieloletni wiceburmistrz, a następnie burmistrz Piaseczna (w latach 2001-2007 i 2007-2010), obecnie doradca wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz dyrektor biura Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Absolwent etnografii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

7. KATARZYNA DMOCHOWSKA | Urodzona w Warszawie, absolwentka studiów magisterskich, specjalizacja w Katedrze Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2009 członkini Partii Zielonych, działaczka i aktywistka na rzecz ochrony środowiska, odnawialnej energii i zapobiegania zmianom klimatycznym. Zwolenniczka zrównoważonego rozwoju. Współpracowała z organizacjami: Zielone Światło, Strefa Zieleni, Pole Dialogu, Ostra Zieleń i Federacją Europejskich Młodych Zielonych. Współorganizowała niektóre wydarzenia (warsztaty, happeningi) towarzyszące Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – COP 19 w Warszawie w 2013 r. Uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska.

8. WALDEMAR ROSZKIEWICZ | Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1982-87 kierownik Garnizonowego Stomatologicznego Ambulatorium w Trzebiatowie. W latach 1987-97 starszy asystent Kliniki Chirurgii Szczękowej Instytutu Stomatologii Wojskowej Akademii Medycznej. Po odejściu z wojska w 1997 roku prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 2003-04 dyrektor Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w W-wie, w latach 2010-11 był likwidatorem WCS. W latach 2004-10 wicemarszałek i członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Żonaty, czworo dzieci.

8. CEZARY ŻURAWSKI | Członek Polskiej Partii Socjalistycznej, działacz związkowy i publicysta. Członek Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, przewodniczący organizacji zakładowej do 2011 roku, był Członkiem Rady Federacji ZZPE. – Polska Partia Socjalistyczna od ponad 120 lat występuje w imieniu ludzi pracy – podkreśla. – I w ich imieniu będziemy chcieli walczyć w Parlamencie Europejskim.

9. PRZEMYSŁAW CICHOCKI | Aktywny działacz i społecznik. Od urodzenia mieszka w Legionowie. Absolwent Stosunków Międzynarodowych na WDiNP. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe w IPS Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie gospodarką społeczną. Obecnie uczęszcza na studia podyplomowe Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych pn. Akademia Rozwoju Regionalnego. W 2007 roku podjął pracę w Polskim Centrum Marketingowym, zaś dwa lata później w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej na stanowisku specjalisty ds. szkoleń. W 2012 roku odbył staż w Parlamencie Europejskim. Od marca 2013 roku pracuje w gabinecie sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

9. ANNA ZAWADZKA | Lepiej znanej jako Anka Zet. Działaczka LGBT, pedagog, dziennikarka, producentka filmowa. – Mogę was zapewnić, że będę taka, jak jestem teraz, czyli skuteczna, uparta i pragnąca przenieść standardy europejskie do Polski – mówi o swoim starcie do Parlamentu Europejskiego.

10. ERWINA RYŚ-FERENC | Polska panczenistka, medalistka mistrzostw Europy i świata, olimpijka. Absolwentka AWF w Warszawie. Wywalczyła 83 tytuły mistrzyni Polski oraz ustanowiła 50 rekordów kraju w łyżwiarstwie szybkim. Zdobywczyni 21 medali mistrzostw świata i Europy. Startowała w czterech zimowych olimpiadach. Zna biegle języki: angielski, rosyjski i niemiecki. Pracowała jako zastępca dyrektora departamentu w mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim. Należała do Krajowej Partii Emerytów i Rencistów. W 2002 uzyskała mandat radnej Sejmiku Mazowieckiego z listy PSL. Jest inicjatorem programu „Sport przeciw cukrzycy”. Matka dwójki dzieci.

10. MACIEJ KONIECZNY | Ostatni na liście partii Zieloni, wieloletni działacz ruchów alterglobalistycznych. Działał w europejskich strukturach stowarzyszenia ATTAC, a także Młodych Socjalistach. Współorganizator bojkotu LPP oraz akcji Stop Podwyżkom Cen Biletów ZTM. Zawodowo zajmował się między innymi organizacją festiwali kulturalnych oraz wdrażaniem mechanizmów partycypacji w samorządach lokalnych.


16

EUROWYBORY

nowy dziennik Czwartek 8 maja 2014

Unia Europejska stoi przed wyzwaniami  Rozmowa z profesor Jadwi-

gą Staniszkis, socjologiem, politologiem, publicystką Czy ogłoszone przez Pawła Piskorskiego rewelacje dotyczące finansowania w latach 90. Kongresu Liberalno-Demokratycznego przez niemiecką CDU mogą poważnie wpłynąć na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego?

Pamitajmy, e w tamtym okresie nie byo rygorystycznych zasad finansowania partii politycznych. Piskorski i Tusk powinni oczywicie przedstawi swoje argumenty. Premier ewidentnie si od tego uchyla, nie wchodzc w spór wyborczy, który musiaby zosta natychmiast rozstrzygnity. Mówi, e nie jest kandydatem do europarlamentu, i to jest unik. Jeeli ten temat zostanie podjty przez powane media, to moe mie to istotne konsekwencje. Opisaa to równie "Gazeta Wyborcza", która nie jest dla mnie nazbyt odpowiedzialnym medium, ale podajcym jednak sprawdzone fakty. Dotyczy to równie tygodnika "Wprost", który ma czsto dobre róda. Wydaje si, e kanclerzowi Kohlowi i CDU mogoby zalee na stworzeniu bardziej spolegliwej modzieówki anieli ówczesna Unia Demokratyczna. Wszystko zaley od tego, na ile media podejm ten temat.

Przede wszystkim jest to element walki wyborczej, charakterystyczny dla partii Janusza Palikota. Twój Ruch ma niskie notowania i mae szanse na wejcie do europarlamentu. Pawe Piskorski, który jest interesujcym i inteligentnym politykiem, dostosowa si do agresywnego stylu rodowiska Palikota. Nie sdz jednak, eby nie posiada zabezpieczenia w faktach.

Jakie realne znaczenie mają wybory do Parlamentu Europejskiego, którego kompetencje instytucjonalne są dość ograniczone?

Kompetencje europarlamentu zostay w traktacie lizboskim nieco zwikszone. Parlament Europejski otrzyma moliwo nawizywania kontaktów z parlamentami krajowymi i tworzenia polityki przy pominiciu rzdów tych pastw. Gdyby europosowie z Polski, wywodzcy si z PO, PSL i PiS, razem weszli do parlamentarnej frakcji Europejskiej Partii Ludowej, to stanowiliby w niej najwiksz reprezentacj, a to daje ju powany gos. Przedstawiciele PIS byli dotd we frakcji zwizanej z ludmi brytyjskiego premiera Da-

FOTO: ARCHIWUM

Skąd nagły przypływ odwagi u Pawła Piskorskiego, który do europarlamentu kandyduje z ramienia koalicji Europa Plus Twój Ruch? Czy chodzi tu wyłącznie o walkę polityczną przed wyborami, czy też widać w tym jakiś inny cel?

Prof. Jadwiga Staniszkis (ur. 1942) zajmuje się głównie szeroko pojętą socjologią polityki, a także socjologią ekonomiczną i socjologią organizacji. W sferze jej zainteresowań znajdują się problemy transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, teorii realnego socjalizmu i postkomunizmu, a także globalizacji. Prof. Staniszkis obecnie wykłada na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (gdzie pracuje w Zakładzie Socjologii Pracy i Organizacji Instytutu Socjologii) oraz w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu (jest pracownikiem Zakładu Studiów Politycznych na Wydziale Studiów Politycznych tej uczelni). Pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, zasiada w Komitecie Socjologii PAN. Wykładała też na wielu uniwersytetach zagranicznych, m.in. w UCLA, na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Michigan, a także w Chinach, Japonii i Tajwanie. Była też stypendystką w Wilson Center w Waszyngtonie.

vida Camerona, czyli w Europejskich Konserwatystach i Reformatorach, którzy jednak nie odgrywali wikszego znaczenia politycznego. Po ostatnich negatywnych wystpieniach Camerona, dotyczcych wiadcze socjalnych dla Polaków pracujcych w Wielkiej Brytanii, które byy uderzeniem w swojego europejskiego koalicjanta, takie przejcie PiS do EPL byoby uzasadnione. Wówczas wzrósby realny wpyw polskich europosów. Oczywicie pod warunkiem, e nasi posowie byliby kompetentni. Dla przykadu – mamy paradoksaln sytuacje zwizan z paktem klimatycznym. Toczya si walka o uznanie, e Polska startowaa z bardzo niskiego poziomu emisji dwutlenku wgla. Byo to wówczas zwizane z upadkiem licznych, odzie-

dziczonych po komunizmie przedsibiorstw. Zasadniczo tylko posowie Bogusaw Sonik z PO i Konrad Szymaski z PiS starali si kompetentnie podejmowa ten problem, wskazujc na koszty, jakie poniesie z tego tytuu nasza gospodarka. Niestety, premier Tusk parafowa ryzykowny dla polskiego przemysu pakt klimatyczny, a jednoczenie cigle mówi o unii energetycznej. Jego deklaracje pozostaj jednak wycznie w sferze werbalnej. Budowa gazoportu w winoujciu jest opóniona, a z powodu braku regulacji pranych opad impet zwizany z wydobyciem gazu upkowego. Polska nie wesza równie do europejskiego systemu technologii pozwalajcego na przesyania gazu w rónych kierunkach. Gromkie sowa premiera nie powo-

duj wymiernych skutków. Jakie wyzwania stoją dziś przed Unią Europejską?

Najpowaniejsz kwesti jest brak woli politycznej i zdolnoci decyzyjnych w Unii Europejskiej, co najlepiej uwidocznio si na przykadzie kryzysu ukraiskiego. Traktat lizboski sprawdza si w sytuacjach normalnych i zapewnia minimalne standardy w relacjach midzy czonkami Unii. W ramach traktatu wadza ulega rozproszeniu, a sieciowe powizania prowadz do zniwelowania konfliktów. Niestety, w sytuacjach kryzysowych ten model zupenie si nie sprawdza. Najprawdopodobniej czekaj nas teraz dugie lata trudnych relacji z Rosj, jak równie z Ameryk. Moim zdaniem USA, Rosja i

Chiny tworz teraz nowy typ pastwa, który nazwaabym cywilnym pastwem garnizonowym. Decyzje podejmowane s tam wedug innego algorytmu. Polityczna wadza ulega ograniczeniu, uwzgldnia si rewolucj technologiczn i myli si w kategoriach dugich procesów, a nie wycznie horyzontu wyborczego. Pod tym wzgldem Unia Europejska si nie liczy, poniewa pozostaje w pomysowej strukturze traktatu lizboskiego i nie wypracowaa rozwiza kryzysowych. Parlament Europejski bdzie si musia zmierzy z tymi wyzwaniami. W tym kontekcie martwi mnie fakt, e na polskich listach wyborczych znalazo si tylu rozpoznawalnych, lecz zupenie nieprzygotowanych kandydatów.


EUROWYBORY

nowy dziennik Thursday, May 8, 2014

dowiadczenia ni nasze. Niestety, nie umiemy w nim walczy o wasne interesy, chocia lepiej nam to wychodzi w warunkach kryzysowych. Problemem jest równie kryzys inteligenckoci. By moe bya ona nieco pretensjonalna w swojej wierze, i ma ona prawo wyznacza standardy zachowa, ale jednoczenie charakteryzowaa si poczuciem odpowiedzialnoci za dobro wspólne. Kolejne uderzenia bardzo j osabiy – doszo do pauperyzacji wielu rodowisk. Szkodliwe jest równie ograniczenie znaczenia przedmiotów humanistycznych w szkolnictwie, poniewa ksztaciy one zdolno do rozumienia wiata. Dzi inteligencja, rozumiana jako warstwa spoeczna, zanika, a mode pokolenie staje si coraz bardziej konformistyczne. Bardzo negatywne skutki ma równie upartyjnienie pastwa i polityczny klientelizm, który istotnie przyczyni si do masowej emigracji. Emigracja blisko dwóch milionów Polaków jest ubytkiem w kadym wymiarze – poczwszy od demografii, przez system emerytalny, finanse publiczne, a po szeroko rozumian ywotno. Moe to w perspektywie kilkudziesiciu lat doprowadzi do powanego zagroenia podstaw naszego spoeczestwa.

moe przegra te wybory, poniewa ma wrcz beznadziejn kampani. Mona odnie wraenie, e jest to wiadome dziaanie.

i Francji jest zdaniem Kremla jednym z warunków normalizacji sytuacji. Wydaje si, e ukraiski rzd powoli ustpuje. Polska, niestety, nie odegraa odpowiedniej roli przed szczytem w Wilnie – nie informoZ czyjej strony… Trudno powiedzie. Kada kam- waa Unii o zagroeniach i nie stapania wyborcza nie jest tylko walk raa si wywalczy wczeniej dla KiGówn porak jest wariant kamidzy partiami, ale take we- jowa lepszych warunków. Istnia te, pitalizmu, który zosta przyjty w Polwntrzn rywalizacj o miejsca na jeszcze przed rosyjsk interwencj sce. Jeszcze w czasie okresu stowalistach. Próbuje si dezawuowa na Krymie, pomys Hermana van rzyszeniowego Unia Europejska nakandydatów, którzy znajduj si na Rompuya proponujcy czonkostwo rzucia rozwizania racjonalne dla jej dalszych miejscach, ale s lepsi. Po- Ukrainy zarówno w rosyjskiej strepostindustrialnej fazy rozwoju. Spopieram Kazimierza Ujazdowskiego fie wolnocowej, jak i w europejskiej wodowao to u nas likwidacj wszelwe Wrocawiu i Pawa Kowala w strefie wolnego handlu. Pozwoliokich protekcjonizmów w sferze proWarszawie, który, niestety, nie jest by to na przenoszenie pewnych dukcji i handlu. Doprowadzio to, w ju w PiS, ale w Polska Razem. Ka- standardów do Rosji, a jednoczenie poczeniu z nierównym wspózazimierz Ujazdowski jest idealnym blokowaoby nadzieje Putina na wodnictwem z zachodnimi firmami kandydatem – walczy m.in. o zmia- stworzenie quasi-imperium. W pierworaz importem, do deindustrializany w konstytucji pozwalajce na szej chwili Putin nawet si na to zgocji kraju. Dzi o poow mniej ludzi prawn kontrol europejskiej polity- dzi, ale po powrocie do Moskwy wypracuje w przemyle. Brak dyrektyki rzdu. Stara si przenosi wzor- tumaczono mu, e oznacza to kowy usugowej w Unii ogranicza nace dotyczce funkcjonowania opo- optacj Rosji. Z drugiej strony nie szym firmom wiadczenie usug za zycji w parlamencie z krajów zachod- podchwycia tego pomysu biurokragranic i utrudnia tworzenie kapitanich. Napisa habilitacj o systemie cja unijna, poniewa takie czenie u krajowego. Poszczególne stadia francuskim i naprawd dobrze zna rónych logik wykraczaoby poza forakumulacji kapitau w Polsce byy Europ. Niestety stosowane s bru- mu traktatu lizboskiego. naznaczone patologi. Poczwszy od talne ataki na wasnych polityków, Coraz wyraniej wida te grouwaszczenia nomenklatury, poprzez którzy mog zagrozi kandydatom n odmienno interesów Stanów spekulacje wokó kursu dolara na poz wyszych miejsc. Brakuje te Zjednoczonych i Unii Europejskiej. cztku lat 90. i rozproszenie rodków Konrada Szymaskego, a na "jedyn- USA nie chc, aby Rosja w przyszopublicznych. Równie OFE byy subk" w Poznaniu wszed Ryszard Czar- ci staa si zasobem dla Europy i, sydiowane z podatków i stworzyy necki, który duo mówi, ale nie jest moim zdaniem, graj na zaostrzenie bak, sztucznie nadymajc warto politykiem majcym powszechny au- konfliktu, co jest bardzo niebezpieczakcji na giedzie. Wreszcie pacowy torytet. To samo dotyczy Adama Hof- ne. Ani Kijów, ani Moskwa do kowyzysk pracowników, na co zwraca uwag równie prezes NBP prof. MaDla obu głównych partii politycz- mana, który kieruje biurem praso- ca nie kontroluj swoich zwolennirek Belka oraz Komisja Europejska. nych, PO i PiS, eurowybory są swo- wym i decyduje o dostpie do me- ków i sytuacja atwo moe wymkn Powiksza si luka midzy wzrostem istym testem przed przyszłoroczny- diów swoich partyjnych kolegów. W si spod kontroli. Z kolei Niemcy, któwydajnoci pracy a wzrostem wysomi wyborami parlamentarnymi. wariancie optymistycznym wyglda re ukryway swoj si i czsto makoci pac. Szkodliwa jest równie Która z partii prowadzi skuteczniej- na to, e kilka osób chce stworzy nipuloway procedurami unijnymi dla wasne frakcyjki i promuje swoich swoich korzyci, teraz nie maj postruktura pac, poniewa najwysze szą kampanię wyborczą? pensje otrzymuje si w administraSzanse s bardzo nierówne. Rz- ludzi. W wariancie pesymistycznym mysu na rozwizanie tego konflikcji, a najmniej w nauce i rodowi- dzcy maj okazje do pokazywania celem jest przegrana PiS. Zarówno tu. W Unii nagle okazuje si, e nie skach produkcyjnych. Bardzo wie- si midzy innymi w rónych rocz- w kwestii prowadzenia ledztwa w ma orodka wadzy i nikt nie chce le osób pracuje poniej pacy mini- nicowych sytuacjach, jak gdyby sprawie katastrofy smoleskiej oraz wzi odpowiedzialnoci. Mamy do malnej. Prowadzi to do wielu pua- uznajc, e jest to poza kampani wy- walki z korupcj Prawo i Sprawie- czynienia z powanym kryzysem, pek rozwojowych i jest efektem bez- borcz. O zwycistwie w wyborach dliwo jest nadal grone dla wielu który oczywicie odbije si na inwestycjach i caej gospodarce. Tym sakrytycznego ulegania naciskom ze- decyduje dzi w duej mierze obec- rodowisk. mym ronie znaczenie Parlamentu wntrznym oraz krótkiego horyzon- no w mediach. Z drugiej strony, tu mylenia naszych polityków. gdyby PiS kolejny raz przegra w wyJak dalece kryzys ukraiński wpły- Europejskiego jako forum debaty nad Drugi bd jest bardziej subtelny. borach, mimo tak fatalnych rzdów wa na przebieg kampanii wyborczej? tymi zagadnieniami. Niestety, nie wyCzonkostwo w Unii dawao nam Platformy i licznych informacji o afeKryzys ukraiski pokazuje przede daje si, aby nasi obecni kandydaci szans zetknicia si z filozofiami po- rach korupcyjnych, byoby to powa- wszystkim nisk jako unijnej i pol- mogli w wikszoci podj tego tylitycznymi i instytucjami powstay- nym problemem dla Jarosawa Ka- skiej polityki wschodniej. Przed pu dyskusj. mi na innym fundamencie dowiad- czyskiego. PiS nie potrafi wykorzy- szczytem w Wilnie Unia wysaa czenia intelektualnego. Chodzi tu nie sta choby ignorowania przez rzd Aleksandra Kwaniewskiego i Pata Reakcje Zachodu na działania rosyjtylko o nominalizm, odkrycie auto- zwizków zawodowych. W progra- Coxa, którzy skoncentrowali si na skie na Ukrainie są dość mizerne. nomii formy i reformacj, w której mie tej partii mówi si ogólnie o "wy- sprawie zwolnienia Julii TymoszenJak daleko, pani zdaniem, posunie mymy nie funkcjonowali. W Pol- kluczonych", a za mao o polskiej spe- ko, traktujc j jako gówny warusię Putin i jakie są jego cele stratesce posiadalimy optymistyczn an- cyfice biednych "pracujcych". Pra- nek podpisania umowy stowarzyszegiczne? tropologi opart na silnym podkre- wo i Sprawiedliwo nie podejmu- niowej. Aleksander Kwaniewski Uwaam, e Putin dy do destaleniu godnoci osoby ludzkiej. Spo- je tematu niskich pac, poniewa boi zupenie nie przygotowa Unii na bilizacji Ukrainy przed wyborami tkanie tych zakorzenionych w reli- si atki populizmu. Przy niesprzy- moliwo pojawienia si zasadni- prezydenckimi. Zapewne nie bdzie gii wiatopogldów mogo by oka- jajcych mu mediach nie potrafi si czych problemów. Nie mówi te o chcia ich uzna. Wczeniej mówizj do zrozumienia naszych atutów równie przebi ze swoim solidnie konsekwencjach wprowadzenia stre- o si o formie federalizacji i nalei saboci. Nie doszo do tego, po- przygotowanym programem, mówi- fy wolnego handlu dla ukraiskiej zo- ao o tym dyskutowa. Prawdoponiewa Unia Europejska traktowa- cym o potrzebie inwestycji i odno- ligarchizowanej gospodarki. De fac- dobnie zapobiegoby to obecnej, na jest przez naszych polityków, a wy rodzimego przemysu. PiIS nie to dziaao to na korzy Rosjan, bo wspieranej przez Rosj fragmentaszczególnie przez Platform Obywa- broni równie rodowisk inteligenc- Unia nie zrozumiaa przyczyn opo- cji, z jak mamy teraz do czynienia. telsk, wycznie jako ródo pieni- kich, poniewa, jak powiedzia kie- rów Janukowycza i nie wysza mu Proces oddolnego rozpadu nabiera dzy na biece inwestycje. Nie zro- dy Aleksander Smolar, w polskiej naprzeciw. Powrót do porozumienia wasnej dynamiki i trudno bdzie go zumiano równie filozofii traktatu li- polityce obecnie dominuj drobno- podpisanego w Kijowie 21 lutego w zatrzyma. By moe Rosji chodzi zboskiego, który wynika z innego mieszczanie. Obawiam si, e PiS obecnoci ministrów Polski, Niemiec te o stworzenie korytarza do NadWybory do europarlamentu zbiegają się z dwiema ważnymi rocznicami. Upływa 10 lat od przyjęcia Polski do Unii Europejskiej i 25 lat od wyborów do Sejmu kontraktowego. Co uznałaby pani za nasze główne sukcesy i porażki?

17

dniestrza. Przypadek moe wywoa niekontrolowan lawin wydarze. Zauwamy te, e w obliczu braku centrum decyzyjnego w Unii Europejskiej do gosu dochodz rónorodne lobby gospodarcze, które wpywaj na decyzje dotyczce naoenia sankcji na Rosj. Celem Putina nie jest więc inkorpo ra cja wschod nich obwo dów Ukrainy?

Nie wykluczam tego, szczególnie e znajduj si tam kluczowi dla Rosji kooperanci zbrojeniowi. Tamtejsze zakady maj istotne znaczenie dla rosyjskiego lotnictwa. Z drugiej strony dziwi si prezydentowi Oeksandrowi Turczynowowi, e odway si na taki projekt bez naleytego przygotowania. Byy bowiem sygnay ze strony Partii Regionów, e gotowa jest do uczestniczenia w rzdzie ocalenia narodowego. Pomoga te w przegosowaniu powrotu do konstytucji z 2004 roku, ale póniej nie wzito z jej szeregów nikogo do nowych wadz. Dzi Partia Regionów ju si na wschodzie nie liczy. Mona byo woy wicej wysiku w kontakty z tamtym obszarem, zanim doszo do jego fragmentacji. Gubernatorami mianowano oligarchów, którzy graj na dwie strony. Tak jak Majdan i parlament nawzajem si wzmacniay, tak teraz wida, e rzd nie dysponuje legitymizacj. Nieodpowiedzialnie zachoway si te midzynarodowe organizacje finansowe, które wymusiy podniesienie cen gazu i obnienie emerytur. Rzd ogosi te decyzj o zwolnieniu 80 tys. milicjantów – nic dziwnego, e teraz nie wypeniaj jego polece. Mamy do czynienia z dramatem rewolucji, która nie moe przej do nastpnej fazy i ustabilizowa si jako pastwo. Czy w związku z czekającymi nas w Polsce w przyszłym roku wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi można oczekiwać radykalnych zmian politycznych?

PiS popeni straszny bd pozbywajc si wielu wartociowych ludzi – myl tu np. o Pawle Kowalu i Pawle Poncyliuszu. Przez to moe zabrakn tych kilku procent. Jeli jednak opozycja wygra, to nastpi prawdopodobnie próba recentralizacji wadzy. Wicej bdzie te mylenia strategicznego, planowania, polityki przemysowej oraz lepszego wydawania pienidzy unijnych. A take walki z korupcj. Wynik wyborów do europarlamentu, chocia niemajcy teoretycznie bezporedniego znaczenia, bdzie wic stanowi rodzaj samosprawdzajcej si przepowiedni. ROZMAWIAŁ: TOMASZ NOWAK

Wybory do Parlamentu Europejskiego mają wielkie znaczenie dla Unii Europejskiej, a także dla Polski jako jej członka. "Nowy Dziennik" zachęca społeczność polonijną do wzięcia udziału w głosowaniu, by wybrać do tego europejskiego gremium ludzi kompetentnych, którzy będą umieli zadbać o sprawy Polski i Polaków.


18

EUROWYBORY

nowy dziennik Czwartek 8 maja 2014

Dlaczego Polacy mieszkający w USA powinni głosować 24 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego? cie polepszyo si w ostatnich 10 latach, kto jedzi do Polski z wizyt i wraca do domu w Stanach Zjednoczonych z poczuciem dumy, kto wysya tam swoje dzieci na wakacje i studia na polskich uczelniach lub rozwija tam interesy, zna odpowied na pytanie: "Dlaczego warto, aby Polonia oddala swój gos w wyborach do europarlementu?".

Polacy cigle zbyt mao wiedz o kompetencjach i znaczeniu Parlamentu Europejskiego. A s one niemae i stale rosn. Parlament odgrywa bowiem bardzo istotn rol przy stanowieniu unijnego prawa, rol od pewnego czasu systematycznie rosnc. Jeli dodamy do tego, e wikszo prawa, jakie obowizuje w Polsce, stanowione jest na poziomie Unii Europejskiej, staje si jasne, e te wybory – wybory do Parlamentu Europejskiego – maj ogromne znaczenie nie tylko dla Unii, ale take dla naszego kraju. Zwyko si uwaa, e Parlament Europejski jest swoistym "klubem EWA JUNCZYK-ZIOMECKA dentelmenów", gdzie sowicie opaKONSUL GENERALNA RP cani posowie prowadz niekoczW NOWYM JORKU ce si dyskusje i debaty, z których Tegoroczne wybory zbiegaj si z niewiele wynika dla zwykych ludzi. jubileuszowym, 10-letnim czonkoTo tylko pozory. W rzeczywistoci stwem Polski w Unii Europejskiej. bowiem jest to arena bardzo twardej Dziki ogromnemu wysikowi Pogry politycznej, na której cieraj si laków w kraju i naszych reprezeninteresy rónych krajów i grup lobtantów we wadzach unijnych w cibingowych. W efekcie tej gry integu zaledwie jednej dekady wzrós resów zapadaj decyzje o fundamenmidzynarodowy presti Polski, talnym znaczeniu dla Europy. która staa si wan czci unij- ADAM KWIATKOWSKI Wbrew temu, co si niektórym nego centrum decyzyjnego, skutecz- POSEŁ PIS nie zabiegajcego w Brukseli o waWybory do Parlamentu Europej- wydaje, Unia Europejska nie jest sne interesy. Polska najlepiej wyko- skiego bywaj niedoceniane. Zarów- zgodnie dziaajc rodzin, która rzystaa szanse stwarzane przez no komentatorzy polityczni, jak i, nie- myli jedynie o interesach i dobrze czonkostwo sporód pastw, które stety, sami wyborcy nie widz w nich caoci. W istocie egoizmy i inteprzystpiy do UE w 2004 i 2007 r. aktu tak doniosego i wanego, jak resy narodowe odgrywaj w EuroStalimy si liderem wzrostu gospo- wybory do polskiego parlamentu. pie cigle pierwszoplanow rol. darczego, osigajc najlepsze wy- Std bardzo niska frekwencja, z któ- Dlatego wybierajc posów do Parniki nie tylko wród pastw nasze- r mielimy do czynienia w dotych- lamentu Europejskiego powinnimy go regionu, ale take w caej UE, i czasowych eurowyborach w Polsce. ponad wszystko stawia na tych to w czasach kryzysu gospodarcze- Przyczyny tego stanu rzeczy s ró- kandydatów i te partie, które polgo. I cho nie wszystkie zamierze- ne. Zapewne wan rol odgrywa tu ski interes narodowy stawiaj ponia zakoczyy si sukcesem, bilans odlegy charakter instytucji europej- nad akceptacj brukselskich salona dzi jest pozytywny. Kto z roda- skich, które wydaj si wyborcom tro- nów czy denie do piknych paków ma rodzin w kraju, której y- ch z innego wiata. Bez wtpienia mitkowych zdj, na których wszyscy s umiechnici. W tych wyborach nie chodzi bowiem o jakie abstrakcyjne sprawy Komunikat Konsulatu Generalnego RP decydowane w odlegej Brukseli. Od tego, kogo wybierzemy na polskich w Nowym Jorku reprezentantów w Parlamencie Europejskim, zalee bdzie polska poz dnia 29 kwietnia 2014 r. zycja w Europie przez najblisze law sprawie wyborów posłów ta. Polscy posowie musz by "fighterami", którzy w obronie naszedo Parlamentu Europejskiego. go narodowego interesu nie zawahaj si przeciwstawi innym krajom Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku uprzejmie inczy frakcjom politycznym. Eurodeputowani nale oczywicie do róformuje, że jest już czynny elektroniczny system rejestracji wyborców e-wynych grup politycznych w Parlamenbory. Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości – system jest najcie Europejskim, ale dla naszych powygodniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zgłaszania wniosków o sów najwaniejsza parti powinna by Polska. umieszczenie w spisie wyborców. Mamy zatem przed sob wybory Rejestracji w systemie e-wybory można dokonywać pod poniższymi adresami: o olbrzymiej wadze dla Polski i Pohttps://ewybory.msz.gov.pl laków. Od decyzji, jak podejmiemy, zalee bdzie pozycja naszego kralub ju w Unii Europejskiej przez wiele https://e-wybory.msz.gov.pl najbliszych lat. Dlatego gosowaAkty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej nie w tych wyborach jest nie tylko Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl naszym prawem, ale obywatelskim obowizkiem. Zbyt wiele zaley dla Informacje na temat wyborów są na bieżąco aktualizowane na stronie na szej ojczyzny od wyników tych Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku: wyborów, abymy 24 maja (w Polwww.nowyjork.msz.gov.pl sce 25 maja) mogli pozosta w domach.

TEOFIL LACHOWICZ

STOWARZYSZENIE WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE

Kady, kto czuje si obywatelem polskim, powinien bra udzia we wszelkich wyborach, nie tylko do parlamentu polskiego, ale równie europejskiego, poniewa tam zapadaj bardzo wane decyzje, które dotycz naszego kraju. Apeluj do tych, którzy zamierzaj wzi udzia w tych wyborach, by si mocno zastanowili, na kogo oddadz swój gos, eby zadali sobie trud i zapoznali si z sylwetkami kandydatów, eby si nie kierowali tylko nazwiskiem danego celebryty bd celebrytki, którzy najczciej nie maj pojcia o tym, jak funkcjonuje Unia Europejska. Wyborcy powinni rozsdnie swoim gosem gospodarowa, bo jeli wybierzemy powanych kandydatów do Parlamentu Europejskiego, to wtedy moemy liczy, e polscy przedstawiciele w europarlamencie bd powanie traktowali swoj prac i funkcj, z korzyci dla Polski. Bo jeeli kto jest niekompetentny, a tylko liczy na bardzo due gae, jakie europarlamentarzyci otrzymuj, to bardzo le wróy dla kraju. Zachcam, by Polonia gosowaa w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale wczeniej prosz, by kady zastanowi si, na kogo odda swój cenny gos.

nienia posiadaj, to powinny odda swój gos w eurowyborach. Jest to jeden z niepisanych obowizków obywatelskich i praw, które im przysuguj i z których powinny korzysta. Jeli jest si obserwatorem ycia publicznego, a bdc tutaj w Stanach Zjednoczonych mona by obserwatorem ycia publicznego w Europie i Polsce, to tym bardziej powinno si zabra gos w sprawie tak wanej, jak wybory do europarlamentu. Parlament Europejski nie jest wycznie miejscem podejmowania wielkich decyzji, jest to bowiem miejsce wanych debat, wcznie z debatami wiatopogldowymi, które nas, Polaków, bardzo dotycz. Z tych wanie wzgldów gosowanie na naszych przedstawicieli w tym gronie jest bardzo istotne.

ALEX STOROŻYŃSKI

B. PREZES FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W NOWYM JORKU

Polacy mieszkajcy USA powinni wzi udzia w eurowyborach, aby mie wpyw na to, jakie decyzje zapadaj w Parlamencie Europejskim. W ten sposób mog mie swój wkad w dziaaniu europarlamentu. Wane, by wybrali kandydatów, którzy bd ich dobrze reprezentowali na arenie europejskiej. Zachcam do przeczytania biografii kandydatów zamieszczonych w tym dodatku “Nowego Dziennika”, by wybra osoby najbardziej przygotowane do penienia funkcji europosa. Informator wyborczy przygotował: Przemysław Cebula, pc@dziennik.com

STANISŁAW ŚLIWOWSKI PREZES KPA W NEW JERSEY

Jeeli s wród nas osoby, które s obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i w zwizku z tym takie upraw-

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


To i owo

19 nowy dziennik Thursday, May 8, 2014

"Moi rodzice". Książka Marty Kaczyńskiej

8 maja – 128. dzień roku

Imieniny obchodzą: Stanisław, Wiktor NOWY JORK Czwartek

Ostatnie miesiące musiały być dla Marty Kaczyńskiej trudne. Po kryzysie małżeńskim i próbach naprawienia związku Marta i jej mąż Marcin Dubieniecki rozwodzą się. Zaraz po rozwodzie w księgarniach ma się ukazać jej książka o rodzicach zatytułowana "Moi rodzice".

KRZYŻÓWKA

Sobota

ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 21

FOTO: ARCHIWUM

Premierę zaplanowano na 21 maja. Jest to wywiad-rzeka przeprowadzony z Kaczyńską przez Dorotę Łosiewicz, publicystkę "W Sieci". Publikacja będzie opowiadać o prywatnym życiu pary prezydenckiej. Wypowiedzi córki pary prezydenckiej mają wzbogacić zdjęcia z rodzinnego albumu, podobno aż 120 prywatnych fotografii. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa The Facto. "Książka nie jest zdominowana przez konkretny temat, ani przez katastrofę smoleńską, ani przez wspomnienia codziennego życia prezydenckiej pary – mówi cytowany przez "Gazetę Wyborczą" Igor Zalewski z The Facto. – Marta Kaczyńska dużo opowiada o swoim ojcu jako o polityku. Wspomina przyjaciół ojca z lat 80. i 90., którzy potem stali się jego wrogami. O kim mowa, sam każdy może chyba sobie dopowiedzieć" – dodaje. Absolwentka prawa na UniwersyteKsiążka nie jest jedynym ważnym cie Gdańskim podobno wraca do wydarzeniem dla Marty Kaczyńskiej. swojego wyuczonego zawodu; po-

Piątek

szerza swoje kompetencje, a także kończy korespondencyjny kurs angielskiego dla prawników. AT, (R)

Tate Britain rozdaje nagrody Nagroda jest przyznawana przez londyńską galerię Tate Britain od 1984 roku. Laureatami mogą zostać artyści, którzy nie przekroczyli 50. roku życia i na stałe mieszkają w Wielkiej Brytanii. Na liście laureatów są między innymi Anish Kapoor i Antony Gormley. W zeszłym roku triumfowała Laure Prouvost. Jak tłumaczy Sofia Karamani z Tate Britain, Nagroda Turnera jest jak stetoskop przyłożony do serca współczesnej brytyjskiej sztuki. Nominowani to: Duncan Campbell i jego praca "It for Others", inspirowana filmem Chrisa Markera i Alaina Resnais, medytacja na temat kulturowego imperializmu; James Richards, który połączył zbliżenia ocenzurowanych rysunków erotycz-

FOTO: ARCHIWUM

Znamy już artystów nominowanych do Turner Prize – najważniejszej nagrody w świecie brytyjskich sztuk plastycznych.

nych z tokijskiej biblioteki z ujęciami kręconymi pod wodą – w kałużach i strumieniach; urodzona w Kanadzie Ciara Phillips i jej sitodruki, powstałe w wyniku współpracy z lokalnymi artystami i mieszkańcami północnego Londynu; Tris Vonna-Michell ze swoim kolażem slajdów

i słów, które składają się na impresję na temat berlińskiego dzieciństwa jego matki. Jesienią prace nominowanych artystów będzie można oglądać w galerii Tate Britain. Zwycięzcę poznamy w grudniu. AT, (IAR)

Poziomo: 1. Materiał budowlany sprzedawany w metalowych arkuszach 4. Pożywienie 8. Śledzik w rulonie 9. Zwroty, frazesy 11. Specjalista od substancji trujących 12. Model Nissana 13. Z zakupami - dźwiganie ze sklepu 14. Często towarzyszy, kradzieży 16. Jeden z bohaterów "Illiady" Homera 18. Pieśń, element liturgii 20. Jeszcze nie kłus 21. Plecący rzemieślnik 23. Wiśnia z Barbados 24. Odgłos głośnego chodzenia 25. Południowy owoc z czupryną 26. Noszone kiedyś w trzosie

Pionowo: 1. Rozmokła ziemia po deszczu 2. Przyzwolenie, dopuszczenie 3. Dwulicowiec 5. W czasie II wojny światowej: niemiecki obóz jeniecki dla oficerów 6. Kabulka 7. (G.) przeciwieństwo politeizmu 10. Znawczyni słowiańszczyzny 13. Czyli uzdrowicielka na ścianie wschodniej Polski 15. Różnica między maksymalną a minimalną wartością zmieniającej się wielkości 17. Praktyka, autopsja 19. Otworzył Sezam 21. Ptak, rzeka i wieś letniskowa 22. Gruzy, rozwaliny


20

Og∏oszenia/Classified FIRMA TRANSPORTOWA zatrudni kierowcę z prawem jazdy CDL-A na dalekie trasy. Komunikatywny angielski oraz doświadczenie wymagane. Po więcej informacji proszę dzwonić: (646) 296-5417

PRACA HELP WANTED

PRACA HELP WANTED NY POSZUKUJĘ STOLARZY MEBLOWYCH ORAZ INSTALATORÓW. Stała praca. Pracownia znajduje się na Maspeth, NY Po bliższe informacje proszę dzwonić: (646) 206-5092

Experienced Plumbing Supervisor/Estimator wanted.

Must have residential & commercial exp. Heating knowledge a plus. Full Benefits/401-k/Pd Sick/Pd Vacation. Must have clean driving record & background. Please fax resume with references to: (718) 767-8827 ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW ORAZ WŁAŚCICIELI z prawem jazdy CDL klasy A na krótkie trasy, weekend w domu. Wymagany 1 rok doświadczenia. Proszę dzwonić: (570) 223-2964 lub (570) 656-8278

BRONX BASED ELECTRICAL CONTRACTOR looking for experienced mechanics to work in the 5 boroughs; salary to commiserate with experience. Please forward resume to (718) 402-6338

TILE LAYER For construction firm. Minimum 10 years experience. Hours: 6:45 am to 3:30 pm. Fax: (718) 326-0287 Phone: (718) 326-5258 e-mail: laura@fazioconstruction.com

PAWNBROKER AUCTION SALES S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 am. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

May. 15/14 - S&G Gross Co. Inc., 486 8th Ave., Man., from 255745 of Oct. 1, 2013 to 256332 of Oct. 31, 2013. May. 20/14 - Lincoln Squre Pawnbrokers Inc., 724 Amsterdam Ave., Man. from 37661 of Apr. 30, 2012 to 53429 of Sept. 30, 2013.

PLUMBERS/HELPERS NEEDED. Must have experience. Must have SS number and drivers licence Proof of osha 10 hour class required. Call: (718) 728-6989 Zatrudnię: Malarzy, Pomocników oraz samodzielnych podwykonawców poszukuje kontraktor do pracy w NY oraz okolicach. Telefon: (516) 916-3636

nowy dziennik Czwartek 8 maja 2014

STOLARZ MEBLOWY Zakład stolarski na Maspeth zatrudni wykwalifikowanego stolarza meblowego z doÊwiadczeniem. Wymagana umiej´tnoÊç czytania rysunków oraz obs∏uga wszelkiego rodzaju maszyn stolarskich. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w celu ustalenia spotkania: (347) 276-1565 lub (718) 381-4788 www.nyfineinteriors.com

MASON AND TENDER POSITIONS AVAILABLE!

LOOKING FOR A LIVE-IN NANNY ages between 50 to 65 to take care of 6 years old girl and house cleaning. 6 days a week from Sunday to Friday in Queens/Flushing. Must speak a little Russian. Start Work on 23rd od May Ask for Hana: (718) 459-7139 *** POTRZEBNA NIANIA Z ZAMIESZKANIEM, w wieku pomiędzy 50-65 lat do opieki nad 6-letnią dziewczynką i sprzątania. 6 dni w tygodniu od niedzieli do piątku, Queens/Flushing. Musi mówić trochę po rosyjsku. Data rozpoczęcia pracy 23 Maja. Hana: (718) 459-7139

EXPERIENCED ELECTRICIANS with driver license. Brooklyn shop, PLEASE CALL: (718) 234-9193 from 9am-3pm or (917) 807-2523 from 3pm-8pm

COMPANY LOCATED IN MASPETH, QUEENS is looking for full time office secretary. Duties include answering phone, invoicing, filing, issuing of PO’s, ordering, follow up on orders and other related tasks. Knowledge of basic bookkeeping and QuickBooks is a must. We require excellent English and communication skills. Polish language is helpful but not mandatory. Please email your resume to information@neandws.com

Busy construction company on NY/NJ border. Minimum 5 years experience in concrete work, brick work, stone work English speaking necessary Valid driver’s license necessary Masons - $30-$40 per hour Tenders - $20-$25 per hour Please reply with resume or fax resume to (845) 357-7177

Zatrudnię doświadczoną kucharkę/kucharza. Znajomość kuchni rosyjskiej, ukraińskiej przydatna. Pełen etat (wraz z weekendami) Praca pod presją czasu. Podstawy angielskiego w mowie i pismie pomocne. Proszę dzwonić: (516) 603-8217 Brighton Beach, Brooklyn

Zatrudni´ stolarza meblowego i pomocnika stolarza. Sta∏a praca, dobre wynagrodzenie, ubezpieczenia. Wymagany pobyt sta∏y. Proszę dzwoniç: (718) 383-7120 lub (917) 567-0653 STOLARZ WYKOŃCZENIOWY Firma budowlano-remontowa zatrudni stolarza do prac przy wykaƒczaniu wn´trz na Manhattanie i Long Island. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w celu ustalenia spotkania: (347) 276-1565 lub (718) 381-4788 www.nyfineinteriors.com FIRMA ELEKTRYCZNA poszukuje wykwalifikowanych ELEKTRYKÓW z minimum 5 letnim doświadczeniem. Praca od zaraz. Karta OSHA i prawo jazdy mile widziane, ale niekonieczne. Praca na Manhattanie. Rzetelność pracy oraz język angielski wymagany. Proszę dzwonić do biura: (718) 894-4300 lub wysłać e-mail Dara/Alan info@midlandele.com *******

Established Electrical Contractor seeks qualified Electricians minimum of 5 years experience for immediate hire. OSHA Cards required and drivers license a plus but nor necessary. Work location Manhattan. Reliability and English required. Please call the office: (718) 894-4300 or email Dara/Alan for details info@midandele.com

Plumbing company is looking for MECHANICS. Good salary, possible benefits. Please call to schedule interview (718) 369-7575

FINISH CARPENTER for busy construction company. All year work in Manhattan. Minimum 10 years experience for fine carpentry. Must speak good English and able to read plans. Please call (718) 433-4348 Monday thru Friday, 10:00am - 5:00pm Potrzebni doÊwiadczeni instalatorzy do instalowania blachy i “air condition” w du˝ych obiektach przemyslowych i handlowych. Wymagane min. 2 lata doÊwiadczenia, pobyt sta∏y. Proszę dzwoniç: (718) 492-4985

POTRZEBUJEMY HYDRAULIKÓW

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pomocników do kuchni. Proszę dzwonić: (908) 925-3909

z doświadczeniem. Wymagany pobyt stały, komunikatywny angielski. Stała praca. Kontakt: (718) 366-9480

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified FAMILY IN THE UPPER EAST SIDE looking for full time nanny for 3 month old baby. Mon.-Friday 8 am.-7 pm. Excellent references, good English and experience with new born req.Cooking a plus. Starting mid. June. Salary $550/week. Please call: (646) 715-2166

ESTIMATOR-PROJECT MANAGER POSITION: Construction company specialized in waterproofing/scaffolding projects is looking for project manager - estimator. Work includes: drafting proposals, doing requisitions and estimates, meeting with architects and engineers, running 1-3 projects. Prior experience in construction field necessary as well as fluent English/Polish, ability to coordinate all phases of work, responsibility and multitasking. Please e-mail/fax your resume. Fax: (917) 591-4123, e-mail: agata@janbarinc.com No phone calls please.

PRACA HELP WANTED NJ POTRZEBNY ELEKTROMECHANIK do pracy w zakładzie montażu paneli elektrycznych. Stała praca w Farfield, NJ. Proszę dzwonić: (973) 452-4473 Roofing Foreman and Mechanics Needed Seeking commercial-trained individuals for NJ based roofing company Call: (908) 925-0007 or visit: www.jdavidroofing.net/employment

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY MANHATTAN BASED plumbing & heating company seeks experienced and reliable mechanics with own hand tools, clean drivers license and legal status. MUST speak English. Please call (800) 791-3918

nowy dziennik Thursday, May 8, 2014

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

Potrzebni doświadczeni pracownicy do remontów apartamentów. Sta∏a praca, dobre zarobki. Proszę dzwoniç: (347) 418-6279 FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI doświadczonych Mechanikow na rusztowania ( “scaffolds”) i murarzy. Wymagane wszystkie licencje i uregulowany status w USA. Stała praca, dobre wynagrodzenie. Zgłoszenia osobiste po uprzednim telefonicznym umówieniu (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 rano - 4:30 ppo∏.). Adres: 384 Troutman Street, Brooklyn, NY 11237 Proszę dzwoniç: (718) 383-4131 metro “L”- wysiąść na stacji Jefferson Street

21

*** Queens Central Realty *** Ridgewood Fresh Pond Road Narożny 2 rodzinny budynek z pustym miejscem o powierzchni 1,100sqf z 3 garażami. Cena 1,250Ml. Właściciel udzieli pożyczki z dobrym down payment na dobrych warunkach. Proszę dzwonić i prosić Donnę. (718) 417-0700

NIERUCHOMOŚCI POLSKA

NAUKA EDUCATION

2011 RAM 3500 MEGA CAB ST # P2635 Price: $47,995 Mega Crew Cab diesel dual rear wheels 4X4 job site ready ( and just as poised at the restaurant & club ) 4WD, ABS brakes, Alloy wheels, DVD-Audio, Front dual zone A/C, Heated door mirrors, Heated Front Seats, Heated front seats, Illuminated entry, Power Sunroof, Radio: Media Center 430 CD/DVD/MP3/HDD, Rear-Seat Video System, Remote keyless entry, SIRIUS Backseat TV, and SIRIUS Satellite Radio. Are you still driving around that old thing. Come on down today and get into this hard-working 2011 Dodge Ram 3500. New Car Test Drive said it “...brings a level of refinement that is long-term more significant than the sheetmetal it’s wrapped up in. Proven drivelines and components, realistic hauling and towing ratings and performance, and a broad-based set of configurations and amenities will provide the right combo for your work truck, horse-hauler or recreational tow vehicle” This trusty truck can pull its own weight and then some. You’ve just hit payload pay dirt. Call 973-838-6808 X 220 Janusz

TURYSTYKA TOURISM

AGENCJE AGENCIES

REZYDENCJA W POBLIŻU KRAKOWA Dom z aneksem i garażem. Przepiękna panorama. 5 pokoi, kuchnia, 3 łazienki, 2 piwnice, drewutnia, 2 kominki, świątynia dumania, taras widokowy. Całkowita pow. 173 m2, na 41 arów, ogrodzenie, ogrod, inspekty, winnica, winarnia, sad, studnia głębinowa. Budowany w 2001. Możliwość zakupu dodatkowych działek. Cena: $350K Telefon: (806) 367-6498, Ryszard

BIZNES BUSINESS NY State Motor Vehicle Inspection Business license for sale from A&B Service Center , you must get this license because NY motor vehicle is not issuing new inspection business licenses promptly , so this is your opportunity to own such a rear license that will bring new business and make you one of the most powerful & respected person in your community. For further information call, Allan (718) 525- 6632, $ 110 thousand or best offer.

SAMOCHODY CARS 2003 FORD E 150, kolor burgundi, przebieg 120,000 mil, stan bardzo dobry, CD, DVD, klimatyzacja w b. dobrym stanie. Samochód na 8 osób. Cena $5,800 (do negocjacji). Proszę dzwoniç: (718) 738-5140

RIDGEWOOD QUEENS Na sprzedaż dobrze prosperująca Polska Agencja w centrum dzielnicy. Szeroki wachlarz usług polonijnych. Niskie koszty utrzymania. Stali klienci. Więcej informacji na miejscu Telefon: (718) 607-3588

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

Caspert Management Co. Inc. (dca#0869125) as agent for N.Y. Pawnbrokers Inc. (dca#803727), N.Y. Pawnbrokers I Inc.(dca#9072023), N.Y. Pawnbrokers II Inc.(dca#1125229), N.Y. Pawnbrokers III Inc.(dca#1292397). Will sell all unredeemed pledges and hold-overs from previous sales, jewelery and non-jewelery items, from 000001 of 12/1/13 to 999,999 of 12/31/13. To be held on June 2nd, 2014 at 6am at 105 Attorney St. N.Y., N.Y. 10002.

USŁUGI SERVICES 2014 JEEP GRAND CHEROKEE SRT8 ST # 17915 Price: $56,995 SRT V8 Hemi Soup to nuts fully loaded top of the food chain. 4WD, “AVAILABLE SERVICE RECORDS”, “CLEAN CARFAX”, and “ONE OWNER”. Nav! White Beauty! Are you interested in a truly wonderful SUV that makes the ground rumble at idle...? Then take a look at this great 2014 SRT 8 Jeep Grand Cherokee. This Grand Cherokee hits the mark in impressive performance and luxury. Call 973-838-6808 X 220, Janusz

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com


22

Ogłoszenia/Sport

nowy dziennik Czwartek 8 maja 2014

Nie ma mocnych na mistrzów  Zespół Miami Heat wysoko

Durant z nagrodą MVP

pokonał Brooklyn Nets 107:86, a ekipa San Antonio Spurs nie miała problemów z Portland Trail Blazers 116:92 w pierwszych meczach tych drużyn w drugiej rundzie playoffs koszykarskiej ligi NBA. 

ELECTRICAL, INC. 

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222 

(718) 389-2159

LICENCJONOWANY ELEKTRYK

W pófinale Konferencji Wschodniej Miami po raz pierwszy w tym sezonie wygrao z Nets. Duaw tym zasuga LeBrona Jamesa, który rzuci 22 punkty i znacznie utrudnia zadanie defensywie goci. Ray Allen uzyska 19 punktów, Chris Bosh zapisa na swoim koncie 15 punktów i 11 zbiórek, Dwyane Wade doda 14 oczek, a Mario Chalmers – 12. "Myl, e najbardziej pozytywn rzecz dzisiaj jest znalezienie przez nas szybko odpowiedniego rytmu. Czuem si tak, jakby tej przerwy w ogóle nie byo" – skomentowa James. Miami ostatni mecz rozegrao osiem dni temu. Koszykarze Brooklyn byli gorsi w kadym elemencie. Nie radzili sobie w ataku i popeniali powane bdy w defensywie. Sami znacznie uatwili zadanie rywalom. Najskuteczniejsi w ich szeregach – Joe Johnson i Deron Williams zdobyli po 17 punktów. Marcus Thornton doda 11 punktów. Kolejne spotkanie tych dwóch druyn zaplanowane jest w czwartek w Miami. W drugim wtorkowym meczu San Antonio gadko poradzio sobie z Portland. W drugim spotkaniu z rz-

Chris Bosh z Miami Heat (z lewej) próbuje ominąć Kevina Garnetta z Brooklyn Nets

du Spurs byli nie do pokonania w pierwszej poowie. Zdominowali j do tego stopnia, e schodzili z parkietu z ponad 20-punktow przewag (65:39). "Tak dobrych Spurs dawno nie widziaem" – skomentowa póniej szkoleniowiec Trail Blazers Terry Stotts. Dominujcy na parkiecie by Tony Parker – 33 punkty, cho i w ekipie goci bysn LaMarcus Aldridge – 32 punkty i 14 zbiórek. "San Antonio to wspaniaa druyna. Wyszli na parkiet ze znacznie wiksz energi ni my i byli w ka-

Poskramianie Niedźwiadków  Hokeiści Montreal Canadiens pokonali Boston Bru-

WRÓŻKI PSYCHICS

ins 4:2 w trzecim meczu półfinałowym Konferencji Wschodniej rozgrywek o Puchar Stanleya w NHL.

We wtorkowym meczu Canadiens wykorzystali atut wasnego lodowiska, pokonali rywali i objli prowadzenie w rywalizacji do czterech zwycistw 2–1. Gole dla gospodarzy zdobyli Tomas Plekanec, P. K. Subban, Dale Weise oraz Lars Eller. Niedwiadki, które wygray sezon zasadniczy, odpowiedziay trafieniami Patrice'a Bergerona oraz Jarome’a Iginli. Kolejny mecz odbdzie si take w Montrealu. Na zachodzie straty odrabiaj hokeici Minnesota Wild. Po wygranej 4:0 przed wasn publicznoci z bronicymi tytuu Chicago Blackhaws, Wild przegrywaj ju tylko 1–2 w rywalizacji do czterech zwycistw. Dla Czarnych Jastrzbi bya to pierwsza poraka po serii szeciu wygranych. Wszystkie gole dla Wild pady w trzeciej tercji, a zdobyli je Mikael Granlund – dwa, Erik Haula oraz Zach Parise. Z kolei bramkarz gospodarzy Ilja Bryzgaow obroni 19 strzaów rywali i zanotowa czwarty shut–out w swojej karierze w playoffs. TW

PUCHAR STANLEYA

Wyniki II rundy NHL playoffs: Konferencja Wschodnia: Montreal Canadiens – Boston Bruins 4:2, stan rywalizacji: 2–1 dla Canadiens. Konferencja Zachodnia: Minnesota Wild – Chicago Blackhawks 4:0, stan rywalizacji: 2–1 dla Blackhawks.

dym elemencie lepsi" – podsumowa Damian Lillard z Portland. Drugi mecz odbdzie si w pitek w San Antonio. TW

NBA PLAYOFFS

Wyniki II rundy: Konferencja Wschodnia: Miami Heat – Brooklyn Nets 107:86, stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Heat. Konferencja Zachodnia: San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 116:92, stan rywalizacji: 1-0 dla Spurs.

25-letni zawodnik po raz pierwszy zosta zdobywc tego prestiowego tytuu. Durant zakoczy dwuletni hegemoni LeBrona Jamesa (Miami Heat), który uhonorowany by t nagrod w latach 2012 i 2013, a take 2009 i 2010. Wyrónienie dla Duranta to efekt jego wietnej gry w Oklahomie. Durant w sezonie zasadniczym 2013/14 zdobywa rednio 32 punkty, mia 7,4 zbiórek i zalicza 5,5 asyst. Oklahoma City Thundera mieli drugi bilans w sezonie zasadniczym (59 zwycistw i 23 poraki). Obecnie – w drugiej rundzie fazy playoffs – rywalizuj z Los Angeles Clippers; pierw szy mecz prze gra li 105:122. Kolejne miejsca w gosowaniu na MVP zajli: wspomniany James (Miami Heat), Blake Griffin (Los Angeles Clippers) oraz Joakim Noah (Chicago Bulls). 

Barkley komplementuje Gortata Pozyskanie Marcina Gortata przez Washington było dodaniem brakującego elementu do układanki – ocenił legendarny koszykarz NBA Charles Barkley po pierwszym meczu półfinału Konferencji Wschodniej Indiana Pacers – Wizards, wygranym przez Czarodziejów 102:96.

"Wizards awansuj do finau Konferencji Wschodniej. Ju latem uwaaem, e pozyskujc Gortata stoeczna ekipa uzupenia swoj ukadank o brakujcy element. Zespó z Waszyngtonu jest obecnie na odpowiednich torach. W pierwszej rundzie playoffs mieli w kadym meczu innego lidera pod wzgldem zdobyczy punktowej. To godne uwagi i bardzo znaczcy element gry" – oceni Barkley, 11-krotny uczestnik Meczu Gwiazd Wschód – Zachód. Zdaniem 51-letniego zawodnika, który w najlepszej koszykarskiej lidze wiata wystpowa przez 16 sezonów (1986-2000, kolejno w Philadelphia 76ers, Phoenix Suns i Houston Rockets), zespó Indiany straci pewno siebie. Wizards wygrali w Indianapolis po 12 porakach z rzdu. Poprzednio zwyciyli tu 17 kwietnia 2007 r. Po wygranej w Indianapolis Czarodzieje odebrali rozstawionym z numerem pierwszym Pacers przewag parkietu. Walka toczy si do czterech zwycistw. "Koszykarze Indiany nie maj ju tej pewno-

FOTO: ARCHIWUM

M&R

FOTO: EPA/RHONA WISE

Koszykarza Oklahoma City Thundera Kevina Duranta uznano za najbardziej wartościowego gracza (MVP) sezonu zasadniczego ligi NBA. 

Charles Barkley

ci, co mieli. Natomiast poczucie wartoci zawodników druyny z Waszyngtonu jest widoczne. Zreszt oni s naprawd dobrzy. John Wall to przecie uczestnik Meczu Gwiazd. Razem z Bradleyem Bealem bdzie tworzy w najbliszych latach najlepszy duet obroców w lidze. Brazylijczyk Nene i Gortat sprawdzaj si pod koszem" – doda dwukrotny mistrz olimpijski z Barcelony (1992) i Atlanty (1996). W pierwszej rundzie playoffs zespó z Indianapolis pokona Atlant Hawks 4-3, a Wizards wygrali z wyej rozstawionym Chicago Bulls 4-1. Drugi mecz Wizards z Pacers odby si w rod wieczorem, take w Indianapolis, a kolejne dwa rozegrane zostan w pitek i niedziel w Waszyngtonie. 

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redagują: Jerzy Gieruszczak i Tomasz Deptuła


Sport

W SKRÓCIE Piłka nożna

Gołota kontra Stalowe nerwy Radwańskiej Ho lyfield?  Już kilka razy zapowiadano pojedynek między Andrzej Gołotą i Evanderem Holyfieldem. Nigdy do niego nie doszło, ale może wreszcie zobaczymy obu bokserów walczących ze sobą. Jesienią w Polsce.

FOTO: EPA/ZIPI

"Po ostatniej wizycie Andrzeja Gooty w Polsce okazao si, e kibice go uwielbiaj, a to nasuno mi pomys, by zgotowa mu w naszym kraju oficjalne poegnanie z boksem" – powiedzia "Faktowi" promotor boksu Marcin Najman. To on zaprosi Mariol Goot i Andrzeja na gal boksersk do Czstochowy kilka tygodni temu. Synny bokser by jej gociem specjalnym. Wszdzie, gdzie si pojawia, wzbudza entuzjazm. "Andrzej mógby dla kibiców stoczy jeszcze jedn walk. W Czstochowie lub Katowicach – doda Najman. – Jestem po rozmowach z przedsta wi cie la mi Te le wi zji Pol skiej, Agnieszka Radwańska obroniła trzy piłki meczowe którzy s gotowi transmitowa po Aż sześć lat Agnieszka Radwańska czekała na zwycięstwo nad ska wyrównaa na 6:6 i o zwycistwie egnalny pojedynek Gooty. Biorc w tym pojedynku decydowa tie-bre- pod uwag, e Andrzej w ostatnich Rosjanką Swietłaną Kuzniecową. W końcu się to udało. Polka do- ak. W nim Polka pokazaa stalowe latach boryka si z powan kontukonała tego w 2. rundzie turnieju WTA Tour na ziemnych kortach nerwy. Przegrywaa ju 3-6, ale obro- zj lewej rki, nie ma mowy, by tonia trzy piki meczowe! Potem sa- czy cikie wojny ringowe o miw Madrycie (pula nagród 4,24 mln dol.) wygrywając 6:3, 4:6, 7:6 ma stana przed szans na zwyci- strzowskie tytuy. Koncepcja jest ta(8-6) po niesamowicie ciężkim boju. Rozstawiona z trójką Polka stwo i j wykorzystaa! Spotkanie ka, by to bya walka pokazowa, bez werdyktu, z innym wielkim mistrzem trwao dwie godziny i 35 minut. obroniła trzy piłki meczowe. Kolejn rywalk Radwaskiej b- boksu zawodowego. Ale oczywicie To byo ich 14. spotkanie i dopiero dawaa si i w siódmym gemie, przy dzie Roberta Vinci, 20. w rankingu wszystko bdzie zalee od Gooty" czwarte zwycistwo Radwaskiej. stanie 4:2 dla Kuzniecowej, wyko- WTA. Woszka pokonaa Dunk pol- – stwierdzi. Najman nie chcia zdradzi nazwiPolka wietnie rozpocza mecz, rzystaa break pointa. Póniej dopro- skiego pochodzenia Caroline Wowygrywajc cztery pierwsze gemy. wadzia do remisu 4:4, koczc ge- zniacki 6:3, 6:3. Radwaska i Vinci ska rywala, ale "Faktowi" udao si Cho póniej daa si raz przeama ma efektownym asem serwisowym. w turnieju WTA zagraj ze sob po ustali, e w gr wchodzi Holyfield, rywalce, to kontrolowaa przebieg gry To dodao skrzyde krakowiance, a raz ósmy. 31-letnia tenisistka z Pó- który po raz ostatni by w ringu trzy i wygraa 6:3. wyranie zdenerwowao rywalk. wyspu Apeniskiego wygraa tylko lata temu – znokautowa wówczas Z werw krakowianka przystpi- Kuzniecowa w ósmym gemie pope- raz, przed dwoma laty w US Open. Duczyka Briana Nielsena. Goota jest a take do drugiej partii, przeamu- nia w wanym momencie podwójW Madrycie, oprócz Rzymu jed- gotów walczy na powanie, ale przejc rywalk w pierwszym gemie. ny bd serwisowy i w ten sposób Ra- nego z dwóch gównych sprawdzia- ciwna temu jest jego ona Mariola. "Bardzo nam podobao si ostatPóniej jednak lepiej spisywaa si dwaska wysza na prowadzenie 5:4. nów przed French Open, 25-letnia zajmujca w rankingu WTA 29. Na tym jednak emocje si nie sko- krakowianka nie osigaa spektaku- nio w Polsce i to, jak Marcin Najmiejsce Rosjanka, i to ona wygraa czyy, bo Polka nie wykorzystaa atu- larnych wyników. Najlepiej spisaa man wszystko zorganizowa. Chtdo czterech. tu wasnego podania, eby zakoczy si w 2012 roku, kiedy osigna pó- nie znowu przylecimy. Andrzej rwie Decydujcy set by niezwykle mecz. Kuzniecowa doprowadzia fina. Poza tym raz odpada w pierw- si do boksu, ale w gr wchodzi jeemocjonujcy. Kuzniecowa prowa- do remisu 5:5, a chwil póniej to szej rundzie, a trzykrotnie w drugiej, dynie walka pokazowa" – podkrelia maonka mistrza.  dzia w nim ju 4:1. Polka nie pod- ona obja prowadzenie 6:5. Radwa- m.in. w ostatniej edycji. 

Federer przywrócił go do "żywych"

Kubot wykorzystał szansę ny o 50 pozycji wyej na wiatowej licie Francuz. Po stronie Polaka z kolei zaczy mnoy si niewy7:5, 2:6, 6:4 i awansował do 1/8 finału turnieju ATP muszone bdy. Lubinian zaprezentowa kilkakrotTour w Madrycie (pula nagród 3,671 mln euro). Pol- nie z powodzeniem techniczne zagrania, ale nie miaski tenisista znalazł się w głównej drabince jako "luc- o to przeoenia na kocowy wynik w tym secie. Wydawao si, e Kubot kontroluje sytuacj w ky loser". trzeciej partii. Prowadzi 3:1 i mia okazj drugi Kubot wykorzysta szans jak da mu los. Polak raz przeama rywala, jednak Simon zdoa si obroodpad w ostatniej rundzie kwalifikacji do turnie- ni i wygra trzy gemy z rzdu. Wtedy Polak odju gównego, ale we wtorek z turnieju wycofa si zyska inicjatyw, ostatecznie zwyciajc 6:4. Byo to drugie spotkanie tych tenisistów w zarozstawiony z nr. 4 Szwajcar Roger Federer, który zosta szczliwym ojcem drugiej pary bliniaków. wodach ATP. Poprzednie – dwa lata temu w wierKubot zaj miejsce Federera i dziki temu rozpo- finale imprezy w Bukareszcie – wygra Francuz. W 1/8 finau madryckiej imprezy rywalem Kucz gr w turnieju gównym od drugiej rundy. Pierwszy set mia bardzo zacity przebieg. Zaj- bota bdzie Hiszpan Roberto Bautista-Agut, który mujcy 78. miejsce w rankingu ATP Kubot mia wyeliminowa w poprzednich rundach rodaków – szans odskoczy rywalowi ju w trzecim gemie, Tommy'ego Robredo (nr 16.) i Fernando Verdasco. Kubot zaprezentuje si jeszcze w deblu, w pagdy prowadzi 40:15, ale zmarnowa okazj. Jedyne w tej partii przeamanie zanotowa dopiero rze ze Szwedem Robertem Lindstedtem. Triumw kocówce, obejmujc prowadzenie 6:5. Po chwi- fatorzy wielkoszlemowego Australian Open, jako rozstawieni, rozpoczn zmagania w Madrycie li przypiecztowa zwycistwo w tej odsonie. W drugiej do gosu doszed jednak sklasyfikowa- od drugiej rundy. Ich rywalami bd Marcin Mat-

FOTO:EPA/EMILIO NARANJO

 Łukasz Kubot pokonał Francuza Gillesa Simona

Łukasz Kubot zajął miejsce Rogera Federera i wykorzystał szansę

kowski i Mariusz Fyrstenberg, którzy w rod pokonali brytyjsko-australijski duet Jamie Murray – John Peers 2:6, 6:3, 10-6. We wtorek, w pierwszej rundzie singla, odpad Jerzy Janowicz. Zawody w Madrycie, obok turnieju w Rzymie, s jednym z gównych sprawdzianów przed Roland Garros. Wielkoszlemowa rywalizacja w Paryu rozpocznie si 25 maja. 

 Marco Reus został wybrany na najlepszego piłkarza sezonu w Borussii Dortmund, w głosowaniu czytelników gazety "Ruhr Nachrichten" i słuchaczy radia 91,2 z Dortmundu. W tegorocznej – szóstej już edycji plebiscytu Reus otrzymał aż 43,5 procentu wszystkich głosów, wyprzedzając Kevina Grosskreutza, Sokratisa Papastathopoulosa, Roberta Lewandowskiego i Romana Weidenfellera. W całym sezonie Bundesligi Reus zdobył szesnaście goli, zaliczył także czternaście asyst, walnie przyczyniając się do zdobycia przez Borussię drugiego z rzędu tytułu wicemistrza kraju.  Serwis impire.de wyliczył, że Łukasz Piszczek jest najrzadziej faulującym piłkarzem w całej Bundeslidze. Prawy obrońca Borussii Dortmund średnio co 327 minut dopuszcza się przekroczenia przepisów.  UEFA nie miała litości dla Manchesteru City. Prowadzone śledztwo wykazało, że angielski potentat złamał zasady tzw. finansowego fair play i zostanie w związku z tym surowo ukarany. Sankcje nie skończą się na grzywnie. Początkowo mówiło się, że za drastyczne złamanie przepisów możliwe będzie nawet wykluczenie klubów z europejskich pucharów. W przypadku Manchesteru City UEFA na tak drastyczny krok się nie zdecydowała. Nałożyła jednak na zespół z Etihad Stadium aż 50 milionów funtów (ok. 60 milionów euro). Ograniczona została też liczba zawodników, jaką Manchester będzie mógł zgłosić do przyszłej edycji Ligi Mistrzów – z 25 do zaledwie 21. To duży problem, bo ośmiu z tych piłkarzy musi być wychowankami klubu.  Manchester United pokonał Hull City 3:1 w zaległym meczu 34. kolejki Premier League. Dwa gole dla "Czerwonych Diabłów" strzelił debiutant – 18-letni James Wilson. Spotkanie zostało przełożone ponieważ 13 kwietnia piłkarze Hull City walczyli w półfinale Pucharu Anglii. Pokonali wówczas Sheffield United 5:3 i w finale zmierzą się z Arsenalem (17 maja).  10 października 2014 roku na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie zostanie odsłonięty pomnik Kazimierza Górskiego. Taką informację przekazał w środę na konferencji prasowej Janusz Jesionek – prezes Fundacji Kazimierza Górskiego. Pomnik najwybitniejszego trenera w historii polskiej piłki nożnej zostanie odsłonięty w przeddzień meczu eliminacji ME Polska – Niemcy. Autorem zwycięskiego projektu został krakowski rzeźbiarz Marek Maślaniec.  Wszystkie 64 mecze piłkarskich mistrzostw świata w Brazylii Telewizja Polska pokaże w otwartych kanałach w jakości HD. W planach jest ok. 250 godzin transmisji. Mundial to największa impreza sportowa w tym roku po igrzyskach olimpijskich w Soczi.  Komitet dyscyplinarny piłkarskiej ligi hiszpańskiej ukarał Villarreal grzywną w wysokości 12 tysięcy euro za rasistowskie zachowanie kibica, który podczas meczu z Barceloną rzucił bananem w piłkarza gości Daniego Alvesa. Samemu winowajcy grozi więzienie.

Kolarstwo  Ponad 3450 kilometrów liczy tra-

sa 97. wyścigu Giro d'Italia, który rozpocznie się w piątek jazdą drużynową na czas w Belfaście. Na starcie stanie 198 kolarzy z 22 ekip, a wśród nich trzech Polaków: Przemysław Niemiec, Rafał Majka i Paweł Poljański.

nowy dziennik Thursday, May 8, 2014

23


24

Sport

nowy dziennik Czwartek 8 maja 2014

Cionek wśród kadrowiczów na mecz z Niemcami

Silna grupa pod wezwaniem Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka powołał piłkarzy na towarzyski mecz z Niemcami, który zostanie rozegrany 13 maja w Hamburgu. W kadrze znalazł się urodzony w Brazylii piłkarz włoskiej Modeny Thiago Cionek. Brakuje m.in. zawodników Borussii Dortmund, która 17 maja zagra w finale Pucharu Niemiec z Bayernem Monachium.

FOTO: SPORT.MODENAONLINE.INFO

Urodzony w Kurytybie Cionek w latach 2008-2012 wystpowa w Jagiellonii Biaystok. W padzierniku 2011 roku otrzyma polskie obywatelstwo. W sierpniu 2012 roku Jagiellonia sprzedaa go do Calcio Padova, z której zosta wypoyczony do Modeny. "Cionek nie jest pikarzem, który specjalnie stara si o polski paszport, by móc zagra w naszej reprezentacji. Przecie od dwóch lat jest za granic. Mówi po polsku, a co najwaniejsze to pikarz szybki, silny, skoczny i dynamiczny, czyli nieprzyjemny do rywalizacji" – zachwala niedawno 28-letniego rodkowego obroc prezes PZPN Zbigniew Boniek. Nawaka postanowi sprawdzi Cionka, podobnie jak dwóch bramkarzy z polskiej Ekstraklasy: Radosawa Janukiewicza i Wojciecha Kaczmarka. Szans na debiut w reprezentacji Polski bdzie mia równie m.in. Micha yro z Legii Warszawa. Do kadry wraca natomiast byy legionista, a obecnie zawodnik Fiorentiny Rafa Wolski, który otrzyma powoanie po raz pierwszy od

KADRA POLSKI NA MECZ Z NIEMCAMI

Urodzony w Kurytybie Thiago Cionek (z prawej) w październiku 2011 roku otrzymał polskie obywatelstwo. W sierpniu 2012 roku Jagiellonia sprzedała go do Calcio Padova, z której został wypożyczony do Modeny

Euro 2012. Spotkanie z Niemcami nie zostanie rozegrane w oficjalnym terminie FIFA i trenerzy obu zespoów nie bd mogli skorzysta ze wszystkich najlepszych zawodników. W polskiej ekipie nie ma graczy

Borussii: Jakub Baszczykowski jest kontuzjowany, a Robert Lewandowski i ukasz Piszczek 17 maja zagraj w finale Pucharu Niemiec z Bayernem Monachium. W druynie Nawaki nie ma te bramkarzy Arsenalu: Wojciecha Szczsnego i ukasza Fa-

Hiszpan trenerem Piasta  Hiszpan Angel Perez Garcia został

w środę nowym trenerem piłkarzy Piasta Gliwice. Zastąpił zwolnionego dzień wcześniej Marcina Brosza.

56-letni Garcia by w latach 19791982 pikarzem Realu Madryt, jako trener ostatnio pracowa w klubie New Radiant na Malediwach. Hiszpan zosta zaprezentowany w rod podczas konferencji prasowej. Nowy szkoleniowiec zadebiutuje w sobotnim wyjazdowym meczu z Cracovi. "Wynik po sezonie zasadniczym (34 punkty) nie by najgorszy. Dwie kolejki dodatkowej rundy pokazay, e druyna nie gra tak, jak tego oczekiwalimy. Std decyzja o zmianie. Myl, e to ostatni moment, by j podj. Postanowilimy postawi na mieszank dowiadczenia hiszpaskiego szkoleniowca z naszym modym trenerem" – wyjani p.o. prezesa Piasta Grzegorz Jaworski. Garcii pomaga bdzie Krzysztof Szumski, który dotd prowadzi zespó rezerw Piasta i pracowa z klubow modzie. Jaworski zaznaczy, e na razie umowa z Hiszpanem zostaa podpisana tylko na pi ostatnich kolejek sezonu, a kwestia dalszej wspópracy jest otwarta i zaley od efektów pracy nowego szkoleniowca. Przyzna, e klub rozmawia z kilkoma polskimi trenerami. "Wiem, e naszym celem jest utrzybiaskiego. "Kanonierzy" 17 maja zagraj w finale Pucharu Anglii z Hull manie si w lidze. Widziaem materiay z meczami Piasta. Musimy si skuCity. Powoani polscy pikarze spotka- pi na eliminacji bdów. Jakich? O tych j si na miejscu, czyli w Hambur- kwestiach porozmawia z pikarzami" gu. Zbiórk wyznaczono na godzi- – powiedzia Angel Perez Garcia. Wyjani, e trafi do Gliwic dziny wieczorne w niedziel, 11 maja. W przeddzie spotkania odbd ofi- ki Andrzejowi Janeczce, wspópracjalny trening na oddanej do uytku cownikowi zwizku pikarzy hiszpaskich.  w 1998 roku Imtech-Arenie.  bramkarze: Artur Boruc (FC Southampton), Radosław Janukiewicz (Pogoń Szczecin), Wojciech Kaczmarek (Zawisza Bydgoszcz); obrońcy: Łukasz Szukała (Steaua Bukareszt), Thiago Cionek (Modena), Jakub Wawrzyniak (Amkar Perm), Artur Jędrzejczyk (FK Krasnodar), Igor Lewczuk (Zawisza Bydgoszcz), Adam Marciniak (Cracovia), Maciej Wilusz (PGE GKS Bełchatów), Paweł Olkowski (Górnik Zabrze), Grzegorz Wojtkowiak (TSV 1860 Monachium); pomocnicy: Mateusz Klich (PEC Zwolle), Karol Linetty (Lech Poznań), Eugen Polański (TSG 1899 Hoffenheim), Maciej Rybus (Terek Grozny), Grzegorz Krychowiak (Stade Reims), Paweł Wszołek (Sampdoria), Michał Pazdan (Jagiellonia Białystok), Ludovic Obraniak (Werder Brema), Sławomir Peszko (FC Koeln), Rafał Wolski (Fiorentina), Michał Żyro (Legia Warszawa); napastnicy: Łukasz Teodorczyk (Lech Poznań), Marcin Robak (Pogoń Szczecin), Arkadiusz Milik (FC Augsburg).

Radović nie mówi "nie" reprezentacji Polski cji Polski. Tak ch musz wyrazi obie strony. Zreszt najpierw to trener Adam Nawaka musi mnie widzie w swojej drudovicia dla reprezentacji Polski jest definitywnie zamknięty. W ynie. To jest – ewentualnie – punkt wyjcia do dyskusji" – porozmowie z "Piłką Nożną" zawodnik Legii Warszawa nie jest już wiedzia czoowy strzelec Legii Warszawa. Radovi przed kilkoma laty zadeklarowa, e w polskiej kajednak tak jednoznaczny. drze nie zagra. "Zupenie mnie to nie interesuje. Mam szacu"Nikt do mnie nie dzwoni, z nikim z kadry nie rozmawiaem nek do waszego kraju, ale nie ma takiej opcji, bym zagra dla na ten temat" – powiedzia ostatnio o grze w reprezentacji Pol- Polski. Obcokrajowcy nie powinni w niej wystpowa. Powieski Miroslav Radovi. Legionista niedawno otrzyma polskie dziaem jaki czas temu, e mog wystpi tylko w barwach obywatelstwo, lecz zawsze zapewnia, e nie robi tego ze wzgl- Serbii i nie zamierzam by jak chorgiewka na wietrze – módu na ch gry w kadrze. "Nie wiem, co mógbym doda, sko- wi wówczas w rozmowie z "Faktem". Dzi mówi inaczej. "Dzi ro nie byo nic konkretnego i powanego. To s takie bardziej myl inaczej, ni pi lat temu. O pice, o yciu, i o grze w rezapytania, a nie konkrety. Nie chc si wic wypowiada" – prezentacji te" – zdradzi w wywiadzie z "Pik Non". Problem w tym, e na przeszkodzie w powoaniu "Rado" doda Radovi. "Musz wyjani jedn, bardzo wan rzecz: nie skadem pa- stan prawdopodobnie przepisy FIFA. Jak czytamy w "Przepierów o obywatelstwo po to, aby dosta powoanie do reprezen- gldzie Sportowym", wedug obecnie obowizujcych retacji. Otrzymaem paszport normaln drog, poniewa spenia- gu, zawodnik, który reprezentowa swój kraj we wczeniejem wszystkie wymogi i warunki. Nie przyszo mi do gowy, by szych latach (Radovi zagra kilka meczów w serbskiej morobi to po to, aby zagra w kadrze Polski" – podkreli pikarz. dzieówce), moe zmieni reprezentacj tylko, jeli wówczas Radovi stwierdzi, e w reprezentacji Polski powinni gra posiada ju drugie obywatelstwo. W 2004 roku Radovi polPolacy. "Nigdy nie wiadomo, co si wydarzy w przyszoci, skiego paszportu jeszcze nie mia. Przepisy nie s jednak jednoznaczne. Damien Perquis przed ale teraz tak to wyglda" – podsumowa Serb. W rozmowie z "Pik Non" przyzna jednak, e ewentu- laty rozegra mecz oficjalny we francuskiej modzieówce, nie majc obywatelstwa polskiego, co w przyszoci nie przeszkoalne powoanie na pewno by rozway. "Na pewno bardzo powanie powoanie bym rozway. Tyle, dzio mu w reprezentowaniu naszego kraju. Gdyby doszo do e na pewno nie powinienem w tej sprawie wychodzi przed sze- powoania Radovicia, prawdopodobnie nie obyoby si bez wyreg. Nie moe by tak, e Rado powie: chc gra w reprezenta- sania zapytania do FIFA.  PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Wednesday, June 20, 2014

FOTO: EPA/RADEK PIETRUSZKA

 Jeszcze niedawno wydawało się, że temat gry Miroslava Ra-

Miroslav Radović na razie nie myśli o kadrze

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2014/05/08  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Nowy Dziennik 2014/05/08  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement