Page 1

STRONA 14

SPORT

Podzielona ekstraklasa

STRONA 8

WYBRAŁAM AMERYKĘ

STR. 9

O METROPOLII

Marek Łyżwiński: Ameryka W samym to wspaniała przygoda sercu miasta

JUŻ DZISIAJ

POLSKI DODATEK BUDOWLANY

ILE WYDAMY NA WIELKANOC | PAPIESKIE PYTANIA NA WIELKI TYDZIEŃ | MCGOLRICK PARK BĘDZIE MIAŁ NOWY PLAC ZABAW www.dziennik.com

PONIEDZIAŁEK 14 KWIETNIA – MONDAY, APRIL 14, 2014

Pochmurnie

$0.75

24°C (75°F)

Polonia nie zapomniała n Apelem Pamięci oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem

W uroczystościach pod pomnikiem wzięli udział przedstawiciele organizacji polonijnych, m.in. Kongresu Polonii Amerykańskiej i SWAP; goście z Polski, w tym minister Antoni Macierewicz, poseł PiS Adam Kwiatkowski; naukowcy zajmujący się badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej – prof. Wiesław Binienda, prof. Kazimierz Nowaczyk i prof. Chris Cieszewski; jak również rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej oraz Polaków zamordowanych przez NKWD w Katyniu. Wśród tych pierwszych byli żona Janusza Kurtyki oraz syn i wnuk Anny Walentynowicz, wśród tych drugich – Zbigniew Sikorski, którego stryj zginął w Katyniu, oraz Adam Krochmal z Bostonu, który w Katyniu stracił ojca.

STRONA 4

"Na cokole pomnika znajdują się dwie tablice – jedna poświęcona Katyniowi, druga ofiarom katastrofy smoleńskiej. Zestawienie tych dwóch tragedii nie jest przypadkowe. To symbole – powiedział "Nowemu Dziennikowi" dr Stanisław Śliwowski, prezes KPA w New Jersey, który przewodniczył uroczystości pod pomnikiem. – Pierwsza to symbol konsekwentnej akcji prowadzonej przeciwko narodowi polskiemu przez Rosję sowiecką Stalina od 1937 roku do 1945. Katyń jest jednym z wielu takich miejsc. Jak wiadomo, jest ich nie dziesiątki, ale setki. Tablica smoleńska jest symbolem akcji prowadzonej przeciwko Polsce co najmniej od roku 2008. Każdy, kto analizuje sytuację polityczną, dzisiaj widzi efekty tej akcji". » STR. 2

FOTO: LESZEKSADOWSKI/NOWY DZIENNIK

Mściciela na cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie rozpoczęły się obchody 4. rocznicy katastrofy samolotu TU-154M, który 10 kwietnia 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem.

Uroczystości pod pomnikiem Mściciela, poświęconym zbrodni katyńskiej, w Amerykańskiej Częstochowie

Kijów kontra separatyści

POLSKA

Niedziela z palmami

FBI pomogło w odzyskaniu obrazów polskiej malarki

Kolekcja trafiła do muzeum

n Polskie ministerstwo kultury we współpracy z FBI odzyskało 75 ob-

razów Hanny Gordziałkowskiej-Weynerowskiej, uczestniczki powstania warszawskiego, która po wojnie wyemigrowała do USA. Odzyskacja antyterrorystyczna z udziałem ukraińskiego wojska. Zarządził ją peł- ne obrazy umieszczono w zbiorach Muzeum Polskiego w szwajcarskim niący obowiązki prezydenta kraju Ołeksandr Turczynow w odpowiedzi Rapperswilu. na destabilizujące, wojenne działania Rosji. n Na wschodzie Ukrainy rozpoczęła się zakrojona na dużą skalę opera-

W Kościele katolickim rozpoczyna się Wielki Tydzień. W niedzielę w Polsce wierni przynieśli do parafii palemki – symbol życia, które się odradza. Na Kurpiach czy na Podkarpaciu zachowała się tradycja przygotowywania ogromnych, kilkumetrowych palm.

16114 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 12 086

NOWY DZIENNIK $0.75

Turczynow wezwał też wszystkich uzbrojonych uczestników prorosyjskich demonstracji do zdania broni najpóźniej w poniedziałek rano. To odpowiedź na prorosyjskie wystąpienia na wschodzie Ukrainy. W Charkowie separatyści zajęli budynek rady miasta. Również w okręgu donieckim trwały demonstracje separatystów. Najbardziej napięta sytuacja panowała w Słowiańsku, gdzie zamaskowana i uzbrojona bojówka zajęła miejscowy komisariat milicji. Podczas wymiany ognia z separatystami zginął jeden żołnierz ukraińskiego specnazu, a jeden został ciężko ranny. Kijowski MSZ twierdzi, że ma niezbite dowody na to, iż za wystąpieniami separatystów stoi Moskwa. Jak

napisano w oficjalnym oświadczeniu MSZ, we wschodnich regionach Ukrainy rosyjskie specsłużby i rosyjscy dywersanci przystąpili do zakrojonych na szeroką skalę działań separatystycznych. Do wycofania sił ze wschodniej Ukrainy wezwał Rosję sekretarz generalny NATO. Anders Fogh Rasmussen napisał w specjalnym oświadczeniu o spirali przemocy. "Ponowne pojawienie się mężczyzn z rosyjską bronią, w identycznych mundurach bez insygniów, w jakie byli ubrani rosyjscy żołnierze nielegalnie zajmujący Krym, oznacza poważne pogorszenie sytuacji" – napisał sekretarz generalny NATO. DET, (R), (IAR) Więcej o Ukrainie

» STR. 6, 10

Tej cennej kolekcji Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN poszukiwał od 2010 r. "Hanna Gordziałkowska-Weynerowska to jedna z najbardziej cenionych polskich malarek współczesnych. Z dużym powodzeniem wystawiała swoje prace m.in. w Belgii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych" – powiedział dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacek Miler. Malarka, która w latach 50. osiedliła się w San Francisco, zmarła w 1998 r. W testamencie zaznaczyła, że namalowane przez nią obrazy (w sumie 86) mają zostać przekazane do Muzeum Polskiego w Rapperswillu. Po dziełach jednak ślad zaginął i nigdy nie dotarły do muzeum. W poszukiwaniach obrazów pol-

skiemu ministerstwu kultury pomagało FBI, które prowadziło poszukiwania na terenie USA. Akcja zakończyła się pomyślne, znalezieniem 75 obrazów. W ubiegłym tygodniu dotarły one do miejsca przeznaczenia, czyli do rapperswillskiej placówki. Uroczystość oficjalnego przekazania dzieł Muzeum Polskiemu odbędzie się 16 czerwca. Muzeum Polskie w Rapperswillu to jedna z najciekawszych i najstarszych polskich instytucji muzealnych poza granicami kraju. Obecnie, niestety, grozi mu eksmisja z XIII-wiecznego zamku nad Jeziorem Zuryskim, w którym mieści się od ponad 140 lat. Specjalna komisja od stycznia br. próbuje znaleźć rozwiązanie dla tego problemu. » STR. 2


2

Ameryka

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

nowy dziennik Poniedziałek 14 kwietnia 2014

Na Wielkanoc wydamy mniej niż rok temu

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

n Zakończyło się, trwające tydzień, intensywne oblężenie rancza w południo-

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: Spotkania ania 4 North 6th Street cy i po pracy Stroudsburg, PA 18360, w weekendy endy tel: (973) 920-7925 Adwokat kat NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

» Odzyskanie kolekcji Weynerowskiej może być atutem w negocjacjach w sprawie przyszłości rapperswillskiego muzeum. Hanna Gordziałkowska-Weynerowska urodziła się w 1918 r. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Podczas II wojny światowej służyła w Armii Krajowej, gdzie przybrała pseudonim Kali. Po ukończeniu podziemnej szkoły oficerskiej działała w sabotażu – w jednostce niszczącej mosty, tunele oraz drogi. Walczyła w powstaniu warszaw-

mówi wi po polsku sku

nione. Chcieliśmy przywrócić porządek i spokój" – podało BLM w wej Nevadzie, należącego do Clivena Bundy'ego. Biuro Zarządzania Ziemią uwoloświadczeniu. niło około 300 sztuk bydła, zapobiegając w ten sposób eskalacji przemocy. Na razie nie jest jasne, czy rodzina farmerów doszła do porozumieTo spór niczym z westernu. Rodzi- USA, twierdzi, że jeżeli zalega z ja- nia z BLM i czy jest szansa na ostana Bundych wypasa bydło w Neva- kimiś opłatami, to dla lokalnego rzą- teczne zakończenie konfliktu trwającego od 1993 r. Ze słów senatora dzie od początku XIX w. Tydzień te- du, a nie władz federalnych. W sobotę zwolennicy Bundy'ego, reprezentującego ten teren wynika, że mu ich ranczo otoczyło 300 uzbrojonych agentów federalnych i snaj- niektórzy uzbrojeni, wymusili za- sytuacja wciąż jest niepewna. "Przedperów, którzy żądali oddania stada mknięcie pasów na drodze między- stawiciele BLM opuszczają teren, bydła, twierdząc, że zwierzęta nisz- stanowej nr 15, w pobliżu rancza Bun- jednak emocje i napięcie nadal są wyczą siedliska zagrożonych wyginię- dych. Zamknięcie doprowadziło do sokie. Potrzebujemy pokojowego ciem żółwi. Ponadto Biuro Zarządza- powstania ciągnących się na 3 mile zakończenia tego sporu – powiedział senator Dean Heller. – Jesteśmy już nia Ziemią (Bureau of Land Mana- korków. Również w sobotę setki osób blisko pokojowego rozwiązania kongement (BLM) podaje, że Bundy winny jest milion dolarów tytułem za- zgromadziło się przed bramą rancza, fliktu, ale wystarczy zły ruch jednej ległych opłat za używanie federal- niektóre były uzbrojone. "Z powo- osoby i znowu będziemy mieć tu synej ziemi, do której nie ma prawa. du rosnącego napięcia i w celu unik- tuację zagrażającą bezpieczeństwu i Bundy z kolei, cytując Konstytucję nięcia przemocy bydło zostało uwol- spokojowi tego rejonu". AS, (R)

skim 1944 r., a po jego klęsce trafiła do obozu pracy w Niemczech. Po wejściu na teren Niemiec Armii Czerwonej uciekła na Zachód, by dostać się pod ochronę Amerykanów. Po wojnie zapisała się do Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli; swoje obrazy podpisywała wojennym pseudonimem Kali. Wystawiała m.in. we Francji, Luksemburgu, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Od 1953 r. mieszkała w San Francisco w USA. AS, (R)

POLONIA NIE ZAPOMNIAŁA

» Podczas uroczystości przedstawiono dwie proklamacje upamiętniające 4. rocznicę tragedii niosą 1,1 mld dolarów; podobnie sy- skie szyneczki, karkówkę, różne sa- pod Smoleńskiem – od kongresmatuacja będzie wyglądała ze świątecz- łatki i ciasta, a także cukrowe baran- na z Pensylwanii Michaela Fitzpanymi ozdobami, które pochłoną 1,1 ki oraz czekoladowe zajączki i jaj- tricka i od Gene DiGirolamo – pomld dolarów. Pozostała część wszyst- ka" – wyliczają Weronika i Krysty- sła stanowego reprezentującego 18. kich wydatków, stanowiących kwo- na z polskiego sklepu Bułeczka De- dystrykt w Pensylwanii. tę 16 mld dolarów, będzie związana li na Ridgewood. Minister Macierewicz natomiast z z różnymi drobnymi zakupami, w za"Dla mnie Wielkanoc bez święcon- rąk naczelnego komendanta SWAP leżności od indywidualnych potrzeb. ki, sutego śniadania i dobrego obia- Wincentego Knapczyka otrzymał Wielkanocna ankieta – Easter du nic by nie znaczyła, dlatego na medal okolicznościowy Ignacego PaSpending Survey – została przepro- pewno sporo pieniędzy wydamy na derewskiego. Zaprojektowany przez wadzona przez Prosper Insights & jedzenie – stwierdził pan Stanisław rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego meAnalytics w okresie od 4 do 11 mar- z Ridgewood. – Trudno powiedzieć dal ten od 2008 r. przyznawany jest ca na grupie 6387 osób, margines błę- dokładnie, ile nas to będzie koszto- żyjącym członkom SWAP i Korpusu du wynosi 1,3 punktu procentowego. wało, ale myślę, że wraz ze świątecz- Pomocniczego Pań, dzieciom i wnuJeżeli chodzi o naszych rodaków, nymi słodyczami do koszyczka dla kom weteranów, a także osobom spoto okres świąteczny – prócz uroczy- dzieci na pewno powyżej 100 dola- za organizacji, które swą działalnostości kościelnych – jest dla nich oka- rów na głowę". O podobnych kosz- ścią zasłużyły się dla Polski i Polonii. zją do wspólnego spotkania się z ro- tach mówi pani Katarzyna Kania z Po Apelu Pamięci została odpradziną oraz ucztowania po długim Ridgewood: "Mam dużą rodzinę i na wiona o godz. 12:30 msza święta w okresie postu. W związku z tym naj- pewno na każdą osobę będę musia- intencji ofiar katastrofy smoleńskiej więcej pieniędzy zamierzają wydać ła wydać około 100 dolarów. Wia- i ich rodzin, a także w intencji Polna świąteczne jedzenie: ciasta i wę- domo, że trzeba kupić świąteczne cia- ski. W programie był także koncert dliny oraz tradycyjne polskie sym- sta, wędliny, wędzonki, sałatki, barsz- oraz spotkanie z rodzinami ofiar kabole wielkanocne, jak cukrowe i cze- czyk, jajka i słodycze do koszyczka. tastrofy i naukowcami zajmującymi koladowe zajączki, baranki i jajka. Polska tradycja musi być zachowa- się badaniem jej przyczyn. Na uro"Nasi klienci najchętniej kupują na" – podkreśliła pani Katarzyna. czystości przybyły tysiące Polaków, wędliny, nadziewane schaby, wiejktórzy wzięli udział w nabożeństwach WueM, (R) z okazji Niedzieli Palmowej. AS, LS Polacy bardzo chętnie kupują świąteczne słodycze oraz ozdoby do wielkanocnego koszyczka

Oblężenie rancza zakończone

Strony redaguje: Aleksandra Słabisz

w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

DOK. ZE STR. 1

FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Statystyczny Amerykanin w okresie wielkanocnym najchętniej kupuje świąteczne słodycze, żywność, odzież oraz prezenty dla bliskich. W sumie w tym roku zamierza świętować 80,3 procent mieszkańców Stanów Zjednoczonych, co stanowi prawie 3 procent mniej niż w roku ubiegłym. Osoby, które planują celebrować Wielkanoc, deklarują, że najwięcej pieniędzy wydadzą na artykuły spożywcze oraz rodzinny obiad. Najwięcej, bo aż 89,3 procent ludzi pytanych przez Prosper Insights and Analytics, stwierdziło, że zamierza zaopatrzyć się w świąteczne słodkości dla swoich dzieci, na które przeznaczonych zostanie 2,2 mld dolarów. Z kolei 85,7 procent respondentów zamierza wydać średnio 43,18 dol. na świąteczny obiad, co w całej Ameryce ma wygenerować wydatki w wysokości 5 mld dolarów. W związku z tym, że Wielkanoc dla wielu osób oznacza uroczysty początek wiosny, duży odsetek Amerykanów – 42,9 procent – zamierza kupić nowe ubrania, wydając na nie średnio 22,71 dol. Oczekuje się, że całkowite wydatki na odzież wyniosą około 2,6 mld dolarów. Rodziny będą też wydawać pieniądze na prezenty, na które zostanie przeznaczonych 2,4 mld dolarów, z kolei koszty zakupu wiosennych kwiatów wy-

Darius Marzec, Esq.

KOLEKCJA TRAFIŁA DO MUZEUM

n Nieco więcej niż 137 dolarów

wyda przeciętny Amerykanin na zakupy związane ze świętami wielkanocnymi. To prawie o 7 dolarów mniej niż w roku ubiegłym. W sumie – jak informuje Prosper Insights and Analytics – całkowite świąteczne wydatki w Stanach Zjednoczonych osiągną poziom prawie 16 mld dolarów.

POLSKI ADWOKAT

DOK. ZE STR. 1

SPOTKANIA Z ANTONIM MACIEREWICZEM Oprócz Amerykańskiej Częstochowy poseł Macierewicz spotka się z Polonią w różnych miejscach nowojorskiej metropolii: n w poniedziałek, 14 kwietnia, o godz.

7 wiecz. spotkanie – zorganizowane przez nowojorski Klub "Gazety Polskiej" – odbędzie się w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie; n we wtorek, 15 kwietnia, o godz. 6

wiecz. Solidarni2010 Nowy Jork zapraszają do Polsko-Amerykańskiego Muzeum w Port Washington na Long Island; po spotkaniu odbędzie się projekcja filmu "Historia Roja" w reżyserii Jerzego Zalewskiego, z udziałem reżysera; we środę, 16 kwietnia, o godz. 7 wiecz. spotkanie z polskimi politykami i rodzinami ofiar odbędzie się w New Jersey; organizuje je w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark tamtejszy wydział Kongresu Polonii Amerykańskiej. n

Kobiety wciąż niedoceniane n Nowy Jork może być jednym z najbardziej postępowych miast na świecie, ale nawet tutaj kobiety ciągle są dyskryminowane, jeśli chodzi o pensję.

Jak wynika z obliczeń, przeprowadzonych przez biuro nowojorskiego rewidenta Scotta Stringera, w każdej z dzielnic Wielkiego Jabłka kobiety zarabiają średnio 18 procent mniej niż mężczyźni zatrudnieni na tym samym stanowisku. Za każdego dolara wypłacanego mężczyźnie, kobiety dostają 82 centy. Gorzej statystyki te wyglądają w przypadku kobiet po 35. roku życia – ich pensja wynosi 78 procent pensji mężczyzn zatrudnionych na tym samym stanowisku. Przepaść ta jest jeszcze większa w przypadku starszych kobiet oraz młodszych pracowników administracyjnych, w działach sprzedaży, księgowości. Przykładowo pensja kobiet zatrudnionych ja-

ko księgowe i audytorki wynosi zaledwie 69 procent pensji ich kolegów. "Czy to nie jest niepokojące, biorąc pod uwagę, że żyjemy w XXI wieku" – stwierdził nowojorski rewident, którego raport opublikowany został w Narodowy Dzień Równości Płac. Można by przypuszczać, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, bo przez to, że biorą urlopy macierzyńskie, mają mniejsze doświadczenie. Raport nowojorskiego rewidenta obala jednak tę teorię. Okazuje się, że w pięciu na sześć badanych dziedzin bezdzietne kobiety poniżej 35. roku życia też zarabiają mniej, niż posiadający to samo doświadczenie mężczyźni zatrudnieni na tych samych stanowiskach. AS, (R)


nowy dziennik Monday, April 14, 2014

3

1,56 mln dol. na zwycięskie projekty

Taksówką bez ograniczeń Za pomocą Whisk – aplikacji na telefon, poprzez którą można zamawiać taksówki z określonych firm przewozowych (car service) – mieszkańcy niektórych części Brooklynu, w tym Greenpointu, mogą wykupić sobie "bilet" na nielimitowaną liczbę kursów między Brooklynem a Manhattanem.

n

n Renowacja pięciu placów za-

W drodze głosowania, w którym brali udział mieszkańcy dystryktu nr 33, reprezentowanego przez radnego Stephena Levina, spośród 15 projektów wyłonionych zostało pięć, które – zdaniem mieszkańców Greenpointu, Williamsburga, Fort Greene, Brooklyn Heights, Park Slope i Boerum Hill – są najbardziej potrzebne. W ramach tego programu 450 000 dol. przeznaczone będzie na zupełną rekonstrukcję placu zabaw w parku McGolricka, z którego korzystają mieszkańcy Greenpointu. Naprawy zostaną przeprowadzone też w czterech innych placach zabaw na osiedlach komunalnych w Wyckoff Gardens i Jonathan Williams Plaza. Za 198 000 dol. zostanie utworzona mobilna biblioteka – BOOKlyn Shuttle, która jeździć będzie po północnym Brooklynie, "by zwiększyć czytelnictwo wśród młodzieży". Specjalny autobus, w którym mieścić się będzie ta biblioteka, został zaprojektowany przez Pratt Institute. Mieszkańcy 33. dystryktu zagłosowali również za tym, aby 325 000

FOTO: NYCGOVPARKS.GOV

baw, w tym w McGolrick Park, utworzenie mobilnej biblioteki – to projekty, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy Greenpointu, a które zostały wyłonione w konkursie na fundusze z budżetu partycypacyjnego radnego Stephena Levina.

McGolrick Park będzie miał nowy plac zabaw

dol. przeznaczyć na renowację Gowanus Community Center oraz 175 000 na odnowienie łazienek w szkole PS 261 na Boerum Hill. Realizacja wszystkich pięciu projektów zostanie sfinansowana z budżetu partycypacyjnego radnego Levina, który ostatecznie wyniósł 1,56 mln dolarów. Początkowo na projekty w 33. dystrykcie miało być przeznaczonych milion dolarów, ale ze względu na "wyjątkową jakość projektów" radny Levin dołożył 560 000 dol., aby zrealizować maksymalnie największą liczbę projektów, które przysłużą się społeczności. "Dziękuję wszystkim, którzy wzię-

li udział w głosowaniu. Dzięki wam nasza inicjatywa po raz drugi z rzędu zakończyła się sukcesem – powiedział radny Levin w oświadczeniu prasowym. – Budżet partycypacyjny to unikatowa okazja dla mieszkańców danego dystryktu wzięcia udziału w decydowaniu o tym, na co wydawane są pieniądze pochodzące z ich podatków. Zwycięskie projekty, jak i wszystkie projekty zgłoszone do konkursu wyszły od naszej społeczności i będą służyć naszej społeczności. Z przyjemnością będą obserwował, w jaki sposób ułatwią i umilą życie mieszkańców naszego dystryktu". AS, (R)

Z usługi tej skorzystać mogą mieszkańcy Greenpointu, Williamsburga, Bushwick, Red Hook, Brooklyn Heights i Park Slope. Użytkownicy płacą z góry określoną sumę, za którą przez tydzień mogą do woli jeździć między wcześniej wskazanymi punktami na Brooklynie i Manhattanie. Cena takiej przejazdówki zależy od trasy. Użytkownicy podróżujący między Williamsburgiem a Lower East Side zapłacą 185 dol. tygodniowo, ci z Park Slope jeżdżący do Midtown – 318 dol., z Downtown Brooklyn na Upper East Stide – 336 dol.

Zdaniem założyciela Whisk – Michaela Ibrahima – wykupując przejazdówki nowojorczycy nie muszą się martwić o to, że zapłacą więcej za kurs z powodu korków, no i będą mogli do woli jeździć między wybranymi punktami. W przeciwieństwie do aplikacji Uber, za pomocą Whisk nie można zamówić sobie żółtej taksówki miejskiej. Whisk współpracuje z określonymi firmami przewozowymi – na Brooklynie jest to Brooklyn Radio Dispatcher. AS, (R)

Prezydent ujawnił, ile zarobił w ubiegłym roku n Barack Obama ujawnił swoje zarobki za 2013 r. W ostatnim czasie dochody

prezydenta znacząco spadły, ale amerykański lider i tak nie powinien narzekać. W 2012 roku prezydent Barack Obama zarobił ponad 600 tysięcy dolarów. W zeszłym roku te dochody zmniejszyły się i wyniosły około 481 tysięcy dolarów. Wpływ na to miała słabsza sprzedaż książki autorstwa amerykańskiego przywódcy. Prezydent tym razem zapłacił za to wyższy podatek, którym, ze względu na budżetową dziurę, zostali obarczeni najlepiej zarabiający obywatele Stanów

Zjednoczonych. Ponadto wraz z małżonką Michelle przekazał blisko 60 tysięcy dolarów na rzecz 32 fundacji. Obama najwięcej dochodów zadeklarował pięć lat temu. Wówczas najlepiej sprzedawały się jego książki, a na konto łącznie wpłynęło pięć i pół miliona dolarów. W USA, za piastowanie swojego urzędu, prezydent otrzymuje 400 tysięcy dolarów. AS, (R)


4

Polska

nowy dziennik Poniedziałek 14 kwietnia 2014

Katyński Marsz Cieni

Niedziela z palmami

n 13 kwietnia był obchodzony Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, usta-

FOTO: EPA/STANISLAW ROZPEDZIK

nowiony przez Sejm Rzeczypospolitej w 2007 roku. W Warszawie już po raz siódmy sprzed Muzeum Wojska Polskiego wyruszył Katyński Marsz Cieni. Jeden z organizatorów wydarzenia, Jarosław Wróblewski z Grupy Historycznej Zgrupowanie "Radosław", tłumaczył, że marsz był przede wszystkim wyrazem hołdu dla zamordowanych Polaków i miał pokazać ich ostatnią drogę. Rekonstruktorzy ubrani byli w repliki polskich mundurów wojskowych i policyjnych z 1939 roku. W milczeniu przemierzając ulice stolicy pokazali, jak mogły wyglądać ostatnie chwile polskich żołnierzy, którzy mieli zostać zgładzeni strzałem w tył głowy i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Zbrodnia katyńska to zamordowanie przez NKWD blisko 22 tysięcy polskich jeńców wojennych, wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku, oraz osób cywilnych, przetrzymywanych w obozach i więzieniach na Ukrainie i Białorusi. Ofiarą zbrodni padli polscy obywatele, będący elitą narodu, stanowiący jego potencjał

obronny, intelektualny i twórczy. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje. Od prawie 10 lat śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Historycy IPN uważają zbrodnię katyńską za ludobójstwo, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, a faktycznie narodowymi, oraz jej masowość. Polska ocena prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję, następcę prawnego ZSRR. W 2005 roku zakończyło się 14-letnie śledztwo rosyjskiej prokuratury wojskowej. Rosjanie uznali, że mord nie był zbrodnią ludobójstwa i nikogo nie postawili przed sądem. W kwietniu 2012 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wydanym przez siebie wyroku nazwał zbrodnię katyńską "zbrodnią wojenną popełnioną przez władze ZSRR”. n

Stoisko z palmami na krakowskim Rynku

n W Kościele katolickim rozpoczyna się Wielki Tydzień. W niedzie- był poeta i wieloletni sołtys wsi, Jó-

lę w Polsce wierni przynieśli do parafii palemki – symbol życia, które się odradza. Na Kurpiach czy na Podkarpaciu zachowała się tradycja przygotowywania ogromnych, kilkumetrowych palm.

W niektórych parafiach odbyły się procesje z palmami. To nawiązanie do radosnej atmosfery triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wiwatujący tłum słał wówczas przed Chrystusem gałęzie palm oraz płaszcze i wołał "hosanna”. 31 metrów i 84 centymetry – tyle mierzyła najwyższa palma ustawiona na rynku w Lipnicy Murowanej. Po raz kolejny konstrukcja Zbigniewa Urbańskiego okazała się najwyższa w konkursie Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Konstrukcje wykonane zgodnie z miejscową tradycją nie mogą być łączone gwoźdźmi ani drutami. Muszą

być też podniesione ręcznie bez pomocy urządzeń mechanicznych. Ustawienie najwyższej palmy kosztowało sporo wysiłku i nerwów. W jej stawianiu uczestniczyło w tym roku ponad 15 osób. Wymaga to wielkiej uwagi i precyzji, by delikatnej konstrukcji nie złamać. Od ósmej rano wokół rzeźby Świętego Szymona na lipnickim rynku ustawionych zostało około setki konstrukcji. Rywalizowały one w czterech kategoriach, w tym najbardziej widowiskowej, czyli palm mających ponad 12 metrów. Konkurs palm w Lipnicy Murowanej w Małopolsce organizowany jest od 56. lat. Jego pomysłodawcą

zef Piotrowski. Natomiast w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęły się misteria męki pańskiej. Przez cały tydzień zakonnicy, bracia z seminarium, pielgrzymi i mieszkańcy będą odgrywać kolejne sceny. Dziś dwie pierwsze: "Wjazd pana Jezusa do Jerozolimy" oraz "Przepędzenie kupców sprzed świątyni". Najważniejszym dniem misteriów jest Wielki Piątek. Co roku w ten dzień do Kalwarii przyjeżdża około100 tysięcy pielgrzymów. Procesja o świecie wyrusza spod Domu Kajfasza i przez kilka godzin przechodzi do kaplicy Grobu Pana Jezusa na szczycie Góry Ukrzyżowania. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest jednym z głównych ośrodków kultu maryjnego w Polsce. Powstało w XVII wieku. n

Olimpijski skandal z posłanką PO n Jagna Marczułajtis-Walczak zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Jak pisze w specjalnym oświadczeniu, czyni to "ze względu na dobro projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022" oraz "w związku z atakami na jej osobę". Bezpośrednim powodem rezygnacji Marczułajtis-Walczak, posłanki PO, jest ujawniona przed kilkoma dniami próba przekupstwa dziennikarzy w zamian za pozytywne materiały na temat kandydatury Krakowa do organizacji igrzysk. Miał jej się dopuścić mąż przewodniczącej komitetu – Andrzej Walczak. Marczułajtis w oświadczeniu po raz kolejny odcina się od działań męża. "Jest mi przykro z powodu zaistniałej sytuacji, ale nie wynika ona bezpośrednio z mojej winy. W związku z ostatnimi publikacjami medial-

nymi ponownie oświadczam, że nie wiedziałem o działaniach podejmowanych przez mojego męża Andrzeja Walczaka podczas mojego pobytu na konferencji sportowej w Turcji" – pisze. Dodaje, że Andrzej Walczak działał wyłącznie jako osoba prywatna i nie miał prawa sugerować, jakoby przedstawiał stanowisko Komitetu, którego pracownikiem nigdy nie był i nigdy nie miał wpływu na jego prace. Premier Donald Tusk zapewnił, że zamieszanie wokół komitetu Kraków 2020 nie dyskwalifikuje jego

Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Deptuła

byłej już szefowej. Tusk ocenił, że mogły być też inne powody ataków na Marczułajtis. "Ja też nie wykluczam, że też nie wszyscy chcieli się pogodzić z faktem, że pani Jagna Marczułajtis może być liderką tego projektu. Od początku słyszałem głosy, że nie ona powinna i być może – w ogóle kobiety w sporcie, jeśli chodzi o te szczyty, jakoś nie mają szczęścia. I być może irytują swoją aktywnością i swoją skutecznością" – stwierdził premier. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaprzeczył, że sam może zająć miejsce Jagny Marczułajtis. Taką propozycję złożył minister sportu Andrzej Biernat. Jacek Majchrowski podkreślił, że stowarzyszenie musi być niezależne od władz samorządowych, dlatego jest to wykluczone. n

Czy Putin wysadził w powietrze polskie władze? "Czy Putin wysadził w powietrze cały polski rząd? Kiedyś sądzono, że to na pewno był wypadek. Teraz, po aktywności Putina na Ukrainie, ludzie w Polsce nie są tego tak pewni" – czytamy w artykule prestiżowego internetowego dziennika "The Daily Beast" poświęconemu katastrofie smoleńskiej.

n

"Większość Polaków i mediów głównego nurtu uznaje przypuszczenie, jakoby w Smoleńsku doszło do zamachu, za bezzasadne. Ale aktywność Władimira Putina z ostatnich miesięcy daje światu pożywkę do knucia teorii spiskowych. Wymyślane są teorie, które jeszcze niedawno wydawały się być niedorzeczne i absurdalne" – pisze autor artykułu Will Cathcart. W dalszej części autor przypomina, że na mniej niż dwa lata przed katastrofą prezydent Lech Kaczyński ostrzegał, że agresja rosyjska może nie zatrzymać się na Gruzji, lecz dotknąć także Ukrainę, kraje bałtyckie, a może nawet Polskę. "Wielu Polaków wciąż wierzy, że to przez taką postawę zginął prezydent" – czytamy w "The Daily Beast". Dziennik rozmawia przy tej okazji z fizykiem Kazimierzem Nowaczykiem, członkiem zespołu parlamentarnego Antoniego Macierewicza, który zajmuje się wyjaśnianiem REKLAMA

przyczyn katastrofy smoleńskiej. W tekście czytamy również, że strona rosyjska obarczyła winą Polskę już kilka godzin po tragedii. Dziennikarz przywołuje tzw. raport Anodiny, w którym oskarżono Lecha Kaczyńskiego i jego "pijanego dowódcę sił zbrojnych" o wywieranie presji na pilotach. Cathcart przypomina też, że w Smoleńsku rozbił się tupolew – samolot odnawiany i modernizowany w Rosji na kilka miesięcy przed katastrofą. W "The Daily Beast" czytamy też, że polskie władze i prokuratura wykluczyły teorię zamachu. Przywołane zostały także badania, według których co trzeci Polak wierzy w zamordowanie Lecha Kaczyńskiego. "Jest coraz trudniej oddzielić zwyczajne dochodzenie w tej sprawie od wmanewrowania w politykę. Środowiska polityczne korzystają z tego antyrosyjskiego klimatu i na nim budują karierę polityczną" – uważa Will Cathcart z "The Daily Beast". n


Polacy w USA

5 nowy dziennik Monday, April 14, 2014

Pireneje w fotografii Fryderyka Dammonta n Fryderyk Dammont jest pasjonatem fotografii. Niedawno, bo 27

Pireneje to pasmo górskie rozpostarte między północną Hiszpanią i Francją, od Zatoki Biskajskiej i Morza Kantabryjskiego do Morza Śródziemnego. Są tu miejsca pełne zabytków, wspaniałej sztuki i pięknej natury. Nic dziwnego, że przyciągały niegdyś królów, artystów, poetów, świętych i grzeszników, przemytników i buntowników. “Tu zachowane zostało dziedzictwo z czasów rzymskich, inwazji Maurów i katolickich królów – mówił Fryderyk Dammont. – Aragonowie, Baskowie i Katalani wykazywali tu swe najlepsze i najpotworniejsze aspekty talentów: swą sztukę, poezję i okrucieństwo. Zamki, fortece i niedostępne klasztory strzegą złocistych wybrzeży, a gotyckie, barokowe i surrealistyczne katedry i ich wieże pnące się pod lazurowe niebo opiewają często okrutną historię tych miejsc” – wyjaśniał. Autor eseju fotograficznego z Pirenejów jak zwykle był bardzo dobrze przygotowany. Przedstawił 400 fotografii, prezentujących zabytki, architekturę i krajobrazy tej pięknej części Hiszpanii i Francji. Impo-

nował poczuciem humoru i radami udzielanymi młodszym fotografom. Stwierdził na przykład, że lepiej fotografować plaże nudystów po stronie francuskiej. Prezentacja odbyła się w ramach spotkań członków Polonijnego Klubu Fotografika, którego pan Fryderyk jest członkiem honorowym. Wypadła dokładnie w dniu 91. urodzin Fryderyka Dammonta. Jubilat otrzymał więc specjalny tort z tej okazji, a uczestnicy spotkania oczywiście zaśpiewali mu... “200 lat”. Od współzałożycielki klub i jego honorowej członkini Zosi Żeleskiej-Bobrowski otrzymał bukiet kwiatów. Panu Fryderykowi życzymy z tej okazji dużo zdrowia i dalszych sukcesów fotograficznych, narciarskich i wielu innych. Fryderyk Dammond jest członkiem honorowym Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotografika i zarazem najstarszym członkiem tego klubu. Ten były więzień syberyjskiego łagru jest doktorem chemii, podróżnikiem, zapalonym narciarzem, łyżwiarzem, miłośnikiem sztuki, popularyzatorem fotografii, historii, geografii i archi-

FOTO: STANISŁAW PROMOWICZ

marca – w sali kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy 101 East 7th Street na Manhattanie – zaprezentował fotograficzny esej na temat Pirenejów, z niezwykle ciekawym komentarzem.

Fryderyk Dammont (na pierwszym planie z lewej strony) prezentuje fotograficzny esej na temat Pirenejów

tektury. Niezwykle aktywny uczestnik zarówno czynnego, jak i biernego życia polonijnego. Autor wielu wystaw fotograficznych i niezliczonej ilości prezentacji w metropolii nowojorskiej. Wystawę zdjęć zatytułowaną “Od morza do morza wzdłuż Pirenejów” można oglądać do końca kwietnia w

Skulski Art Gallery w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark w stanie New Jersey (177 Broadway, tel. 732-382-7197). Jej otwarcie odbyło się w piątek, 4 kwietnia o godzinie 8:00 wieczorem. Kolejne spotkanie członków Polonijnego Klubu Fotografika, połączone z prezentacją wystawy zaty-

tułowanej (wstępnie) “Akcja”, odbędzie się w czwartek, 24 kwietnia o godzinie 19:00, w sali kościoła Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie. Poprowadzi ją Władysław Bieniasz. Więcej informacji na stronie internetowej: www.polishphotoclub.org. EDWARD MADEJ

Koncert Chopinowski w Filadelfii li Centrum Edukacji i Technologii Holy Family University w Filadelfii, sponsorowany przez tutejsze Towarzystwo Polskiego Dziedzictwa (Polish Heritage Society). Solistką była Magdalena Baczewska. Marie Hejnosz, prezes Towarzystwa Polskiego Dziedzictwa w Filadelfii, powitała wszystkich gości, a następnie oddała mikrofon Deborah “Debbie” Majce, organizatorce tego koncertu, która jest również konsulem honorowym RP na rejon południowo-wschodniej Pensylwanii. Debbie Majka przedstawiła Magdalenę Baczewską publiczności. Ta znakomita pianistka jest laureatką wielu nagród. Pochodzi z muzycznej rodziny. Zaczęła grać na fortepianie w Polsce w wieku 5 lat. Przed każdym utworem Magdalena Baczewska wyjaśniała jego treść i znaczenie. Mówiła o osobach, które miały wpływ na twórczość Fryderyka Chopina. Mówiła też o tym, jaki wpływ na twórczość innych kompozytorów wywarła muzyka Chopina. Zagrała francuską suitę nr 5 Johanna Sebastiana Bacha, ale wcześniej powiedziała, że Bach był szczegól-

nym “bohaterem “ dla Chopina. Potem usłyszeliśmy nokturny autorstwa Johna Fielda. W historii muzyki ten irlandzki kompozytor, pianista i pedagog zapisał się przede wszystkim jako twórca romantycznych nokturnów fortepianowych – gatunku, który swój najpełniejszy kształt zyskał w twórczości Chopina. Fryderyk Chopin i Ferenc Liszt byli rywalami, ale i przyjaciółmi. Chopin był niewątpliwie tym kompozytorem, który inspirował Liszta. Usłyszeliśmy więc utwory Liszta będące efektem tej inspiracji – “Chants Polonais after Chopin”. Pianistka mówiła też o przyjaźni Chopina z Adamem Mickiewiczem, sławnym polskim poetą. Po przerwie Magdalena Baczewska skoncentrowała się na mazurkach Chopina, z których kompozytor słynął. Koncert zakończyła utworem już nowej generacji – “Rhapsody in Blue” George’a Gershwina.

Magdalena gra na fortepianie w taki sposób, że przyciąga publiczność na scenę. Słuchacz naprawdę staje się częścią muzyki, która jest grana ze smakiem, subtelnie. Jako artystka jest ona prawdziwym skarbem nie tylko naszej Polonii, ale także amerykańskiego społeczeństwa. Podczas przyjęcia po koncercie Magdalena podpisywała płyty ze swoimi nagraniami “Music for Dreams”, które można nabyć także w internecie na stronie: www.BluesleepMusic.com JEAN JOKA

FOTO: JANUSZ ROMAŃSKI

n 47. Koncert Chopinowski odbył się w niedzielę, 23 marca 2014 roku, w sa-

Organizatorka koncertu Debbie Majka (z lewej) i Magdalena Baczewska

REKLAMA

Chelli & Bush 45 lat praktyki

400 mln dol. wygranych odszkodowań*

WYPADKI

! W PRACY ! MEDYCZNE ! SAMOCHODOWE ! UPADKI W MIEJSCACH PUBLICZNYCH ! INNE BEZPŁATNA KONSULTACJA

www.chelliandbush.com

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 19 KWIETNIA 2014 roku,

dyżuru redakcyjnego nie będzie Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

ZAWISNY & ZAWISNY

ATTORNEYS AT LAW www.zawisny.com

! KARNE ! DEPORTACYJNE ! Z PRAWA RODZINNEGO ! SPADKOWE ! NIERUCHOMOŚCI

*Poprzednie wygrane nie gwarantują podobnych rezultatów

tel.

(646) 678-6428 (całodobowy)

STATEN ISLAND 149 New Dorp Lane, SI NY 10306

NEW JERSEY 2958 State Highway 35, South Hazlet, NJ 07730

BROOKLYN 578 Driggs Avenue, Brooklyn, NY 11211


6

Świat

nowy dziennik Poniedziałek 14 kwietnia 2014

Napięcie nie słabnie

Moskwianie przeciwko kłamstwom w mediach n Według różnych źródeł od 3 do 4 tysięcy moskwian wzięło udział w "mar-

FOTO: EPA/ROMAN PILIPEY

szu prawdy". Wiec, który odbył się w niedzielę na prospekcie Sacharowa, w centrum rosyjskiej stolicy, był poświęcony wolności słowa i niezależności mediów.

Płonące opony na barykadzie zajętej przez prorosyjskich separatystów w Krasnym Limanie pod Sławiańskiem

n Wciąż jest bardzo niespokojnie na wschodzie Ukrainy. Rosja upar-

cie nie przyznaje się do inspirowania separatystów, a zachodni przywódcy tradycyjnie prześcigają się w deklaracjach i apelach.

W Charkowie, na wschodzie Ukrainy, prorosyjscy chuligani napadli na wiec w obronie jedności kraju, byli ranni. W Sławiańsku w obwodzie donieckim uzbrojeni terroryści okupują posterunek milicji – tam również polała się krew. Trwa tam prowadzona przez ukraińskie specjalne oddziały milicji akcja antyterrorystyczna. W walkach z uzbrojonymi i umundurowanymi separatystami zginął co najmniej jeden żołnierz ukraińskiego specnazu. Zamaskowani separatyści okupowali również budynek milicji w Kramatorsku. Na udostępnionym w internecie amatorskim filmie dokumentującym atak na posterunek widać, że separatyści są profesjonalnie uzbrojeni i wyszkoleni. Ukraińskie władze oskarżają Rosję, że to ona organizuje separatystyczne bojówki. Rosja zaprzecza. Wydarzenia na Ukrainie zdominowały światową dyplomację. We wtorek będzie o nich rozmawiał w Pekinie minister spraw zagranicznych Rosji. Ze stolicy Chin Siergiej Ław-

row poleci do Genewy, gdzie na czwartek zaplanowano rozmowy w czworokącie Ukraina-Rosja-Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Moskwa grozi jednak ich zerwaniem, jeśli Kijów zdecyduje się na siłowe rozwiązania, próbując zaprowadzić porządek na wschodzie kraju. Genewskie rozmowy stoją więc pod dużym znakiem zapytania. Jeśli Moskwa nie powstrzyma się od ingerowania w wewnętrzne sprawy Ukrainy, to Waszyngton zaostrzy wymierzone w nią sankcje. Takie ostrzeżenie padło z ust stałej przedstawicielki Stanów Zjednoczonych przy ONZ. Samantha Power powiedziała w programie "This Week" w telewizji ABC News, że ostatnie wydarzenia coraz bardziej jednoznacznie wskazują na zaangażowanie się Rosji w konflikt, na co wskazują przeprowadzane w profesjonalny i skoordynowany sposób akcje we wschodniej Ukrainie. "Nie może być mowy o żadnych oddolnych inicjatywach czy lokalnej samoobronie" – stwierdziła amerykańska am-

basador. Według niej uzbrojone oddziały, które pojawiły się w sześciu czy siedmiu ukraińskich miastach, działają w identyczny sposób, co dowodzi, że są sterowane przez Moskwę. "Jeśli w ciągu najbliższych kilku dni tego typu akcje będą kontynuowane, to sankcje zostaną zaostrzone" – zapowiedziała Samantha Power. Sekretarz generalny NATO wezwał Rosję do wycofania swoich sił ze wschodniej Ukrainy. W opublikowanym oświadczeniu Anders Fogh Rasmussen wyraził zaniepokojenie eskalacją konfliktu. Ponownie wezwał Rosję do wycofania wszystkich wojsk z Ukrainy, także oddziałów specjalnych. Podkreślił, że dalsza rosyjska interwencja wojskowa pod byle pretekstem pogłębi izolację Moskwy na arenie międzynarodowej. Także Unia Europejska wezwała Ro sję do wy co fa nia wojsk ze wschodniej Ukrainy. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała szefowa unijnej dyplomacji. Catherine Ashton potwierdziła stanowisko wspólnoty dotyczące jedności i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy. Ponowiła też apel do Rosji, by wycofała wojska, przestała destabilizować sytuację i nie doprowadzała do nasilania się konfliktu. tDET, (R), (IAR)

Pośmiertna premiera utworu Góreckiego czas z mieszanymi reakcjami. Wszystko zmieniło się, gdy w latach 90. utwór odkrył świat anglosaski. Z dnia na dzień Górecki zyskał status "gwiazdy". Wykonanie utworu z 1992 roku do dziś cieszy się popularnością. Płyty z jego naNa ten utwór melomani czekali de- graniem sprzedały się na świecie w kady. Niektórzy wątpili nawet, że kie- liczbie ponad miliona egzemplarzy. Muzyka, która zabrzmiała w Londykolwiek go usłyszą. "Za życia mówił mi co nieco o tej kompozycji. Gdy dynie, odtworzona została na podumarł, nie miałem jednak pojęcia, jak stawie rękopisu znalezionego po zaawansowane były prace nad tą mu- śmierci kompozytora w jego prazyką" – powiedział Adrian Thomas, cowni. Okazało się, że prace były już bardzo zaawansowane. "Brakobiograf i przyjaciel kompozytora III Symfonia Henryka Góreckie- wało orkiestracji. Tę wziął na siego powstała w 1976 roku. Pośród ro- bie syn Góreckiego, Mikołaj" – tłudzimych krytyków spotkała się wów- maczy Thomas.

W Londynie zabrzmiało w sobotę premierowe wykonanie IV Symfonii Henryka Góreckiego. Utwór wykonała Londyńska Orkiestra Filharmoniczna pod batutą Andreja Borejki.

n

Stronę redaguje: Tomasz Deptuła n Redaktor wydania: Tomasz Deptuła

Obecna na premierze Anna Gruszka, zajmująca się muzyką i teatrem w londyńskim Instytucie Kultury Polskiej, podkreślała, że w utworze mnóstwo jest znaków rozpoznawczych kompozytora. "Repetycje, liczne pauzy, tak lubiane przez Góreckiego motywy ludowe. W pewnym momencie usłyszeliśmy właściwie muzykę cyrkową czy nawet jarmarczną. Z drugiej strony mnóstwo tu było tak ukochanego przez kompozytora patosu" – wyliczała Gruszka. Koncert współfinansowany był przez Instytut Adama Mickiewicza. Teraz muzyka Góreckiego zabrzmi w Los Angeles i Amsterdamie. DET, (R), (IAR)

Na wiecu wystąpili dziennikarze, artyści, naukowcy i obrońcy praw człowieka. Wszyscy podkreślali, że państwowe media stały się narzędziem propagandy Kremla. Przekonywali, że autorzy artykułów i programów publicystycznych, którzy posługują się kłamstwami, powinni zostać publicznie osądzeni i potępieni. Władze Rosji skrytykowali za gloryfikowanie stalinizmu. "Współcześnie nie wiadomo, dlaczego prawda niewiele kosztuje, a

ogromne pieniądze zarobić można na kłamstwie. Dlatego uczciwi dziennikarze zarabiają tak mało, ale wciąż będą głosić prawdę” – mówili ze sceny dziennikarze lokalnych mediów. Demonstranci nazwali kłamstwami wszystkie doniesienia o tym, że Ukraińcy chcą przyłączyć się do Rosji. Podkreślili, że władze i posłuszni im dziennikarze kłamią nawet w tej chwili, gdy na Ukrainie trwa prawdziwa wojna. DET, (R), (IAR)

Papieskie pytania na Wielki Tydzień n W Watykanie papież odprawił mszę z okazji Niedzieli Palmowej. "Po czyjej

jestem stronie, do kogo jestem podobny w obliczu męki i śmierci Jezusa?" – pytał Franciszek w improwizowanym kazaniu podczas nabożeństwa. Jego uczestnikom papież życzył, ażeby pytanie to towarzyszyło im przez cały Wielki Tydzień. “Dobrze nam zrobi – powiedział Franciszek – gdy postawimy sobie pytanie: kim jestem ja? Kim jestem w obliczu mego Pana?”. Papież wymienił następnie osoby i grupy, które w diametralnie odmienny sposób odnosiły się do Jezusa, sądu nad nim i wydanego na niego wyroku: uczniowie, którzy nie do końca rozumieli, co się dzieje i w decydującym momencie usnęli, tłum, który wybrał Barabasza, bo wydał mu się zabawniejszy, Judasz, który zdradził za pieniądze, przywódcy, którzy ustanowili doraźny sąd i szukali fałszywych świadków, żołnierze, którzy szydzili z Jezusa i pluli na niego, gawiedź, mówiąca, by zszedł z krzyża, odważne niewiasty, wśród których była Maryja, cierpiące w milczeniu. “Gdzie jest moje serce? Do której z tych osób jestem podobny?” – te pytania radził papież zadawać

sobie podczas nadchodzących dni. Tymczasem tysiące osób uczestniczyły w uroczystościach Niedzieli Palmowej w Jerozolimie. W ten sposób katolicy z Ziemi Świętej oraz turyści rozpoczęli obchody Wielkiego Tygodnia. W Bazylice Bożego Grobu mszę odprawił łaciński patriarcha Jerozolimy, arcybiskup Fawad Twal. Po południu tysiące wiernych uczestniczyły w tradycyjnej procesji z palmami z Góry Oliwnej do kościoła Świętej Anny. W przemarszu pojawiły się liczne grupy turystów z całego świata, a także wielu Palestyńczyków. Izraelskie władze szacują, że w okresie poprzedzającym Wielkanoc do Jerozolimy może przyjechać znacznie więcej osób niż zazwyczaj. W tym roku bowiem katolickie święta zbiegają się w czasie z żydowskim świętem Paschy.

REKLAMA

DZIAŁ OGŁOSZEŃ

Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

DET, (R), (IAR)


To i owo

7 nowy dziennik Monday, April 14, 2014

Paltrow pozwana przez sąsiadów Ta wiosna nie jest najlepszym czasem dla hollywoodzkiej gwiazdy. Gwyneth Paltrow ma teraz sporo problemów na swoich barkach. Przede wszystkim postanowiła rozwieść się z mężem. Jakby tego było mało, aktorka właśnie została pozwana do sądu przez swoich sąsiadów.

REKLAMA

Imieniny obchodzą: Berenika, Justyna

NOWY JORK Poniedziałek

FOTO: ARCHIWUM

Wbrew sympatii medialnej, jaką cieszy się Paltrow, aktorka żyje ze swoimi sąsiadami w Los Angeles jak pies z kotem. Takie informacje podaje magazyn "Radar". Aktorka naruszyła ponoć zagospodarowanie przestrzeni w eleganckiej dzielnicy, montując wysoką na blisko 3 metry czarną bramę, wokół której zasadziła rzędy jodeł. Sąsiedzi ponadto żalą się, że ekipy budowlane nielegalnie parkują na ich podjazdach. W efekcie złożyli pozew do Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa w Los Angeles. Domagają się zmniejszenia bramy. Jeśli aktorka nie zastosuje się do ich wniosku, będzie musiała zapłacić karę w wysokości... 900 dol. Ta kwota z pewnością nie obciąży budżetu Paltrow, ale może uniknąć kolejnego medialnego skanzdecyduje się ona zmienić decyzję dalu. Brukowce żyją jej rozwodem ze względu na sąsiadów? Albo żeby z Chrisem Martinem i węszą wokół

14 kwietnia – 104. dzień roku

jej związków na boku. Tych ostatnich było ponoć sporo. AT, (R)

Wtorek

Środa


8

Wybrałem Amerykę

nowy dziennik Poniedziałek 14 kwietnia 2014

Marek Łyżwiński: Ameryka to wspaniała przygoda wzmocnione znajomością siedmiu języków, przygotowało go bardzo docenia architektem i ekonomistą. Ma firmę zajmującą się rozwojem brze do rywalizacji na międzynarodowym rynku biznesowym. Został ekonomicznym (economic development). Sporo czasu poświęca na drugim Polakiem, członkiem World działalność społeczną. Ponieważ jest niespokojną duszą, wciąż maEconomic Forum (Davos) i wygrał kilka konkursów branżowych w rzą mu się nowe projekty. dziedzinie rozwoju ekonomicznego. Jeszcze w początkach internetu uzyMarek Łyżwiński przyjechał do dziny, żebym tam wreszcie wyjechał. skał nagrodę rządu kanadyjskiego i Ameryki w 1988 roku po studiach Ponieważ w telewizji polskiej były Yahoo za stworzenie pierwszej baarchitektonicznych na politechnice wtedy prawie same filmy amerykańzy informacji na temat robienia bizw Gliwicach i jednocześnie jako stu- skie, uwierzyłem w American Drenesu w tym kraju oraz w Ameryce dent handlu zagranicznego przed dy- am” – wspomina Marek. Południowej. Kiedy kończył drugi fakultet, doplomem w Akademii Ekonomicznej Ponieważ jednak Marek zawsze w Katowicach. Trafił do Wichity w wiedział się o możliwości wyjazdu wolał być samodzielnym przedsięKansas, gdzie był asystentem na wy- na studia do Barton School of Busibiorcą, niż pracować u innych, zadziale ekonomii tamtejszego uniwer- ness. Złożył podanie o uzyskanie asyłożył jeszcze w czasach SUNY własytetu stanowego Barton School of stentury na wydziale ekonomii. Posną firmę AA Baltimex, Inc. Internieważ było to zajęcie opłacane, a Business, WSU. national Economic Developers. SpeMarek podkreśla, że pochodzi z ro- jednocześnie przyznano mu 75 proc. cjalizuje się ona m.in. w rozwoju ekodziny o tradycjach patriotycznych. zniżki za czesne, skwapliwie z tego nomicznym. Jednym z jej pierwszych Dziadek Stanisław Łyżwiński był nie- skorzystał. projektów było otwarcie sklepów z "Najpierw przybyłem do Nowego ujawnionym żołnierzem wywiadu produktami CEPELIA w centrach Armii Krajowej i uczestniczył w ko- Jorku i wylądowałem w bardzo elehandlowych Albany i Plattsburgha w ordynacji działań między partyzant- ganckiej dzielnicy na Long Island, co Już wtedy zaprawionego od wcze- patia uzyskała stały pobyt w Mont- 1996 roku. Miał tam, co pragnie zaką radomską a powstaniem warszaw- potwierdziło wizerunek Ameryki, skim. Babcia Helena Ociepka, kie- jaki znałem z filmów hollywoodz- śniej młodości do biznesu Polaka mę- realu. Ponieważ chcieli oboje być jak znaczyć, tak jak zawsze, międzynarowniczka szkoły, dała się jednocze- kich. Jednocześnie zobaczyłem po czyło, żeby mieć własną firmę. Spro- najbliżej siebie, pomogła mu znaleźć rodową obsługę. Do projektów Baltimexu należaśnie poznać jako osoba przedsiębior- drodze ubogie miejsca, co było dla wadzał do Stanów rosyjskie książki pracę na stanowisku zastępcy dyrekcza, prowadzącą różne biznesy. Tak- mnie szokiem” – opowiada. Jak do- o sztuce w języku angielskim i sprze- tora Instytutu Międzynarodowego ło też m.in. przygotowanie systemu Biznesu (IBERT) na SUNY w Plat- edukacyjnego dotyczącego importu że dlatego, powiada, zawsze stał pod daje, zaraz kiedy jednak dojechał do dawał je w księgarniach. Studia w Wichicie Marek traktu- tsburghu, niedaleko od granicy ka- dla jednej z firm Fortune 500. Popresją, aby być najlepszym uczniem, Wichity, mit ogólnego dobrobytu odbabcia i mama Halina nie akcepto- żył. Wydawało mu się bowiem, że je jako jeden z najwspanialszych nadyjskiej. Wygrał konkurs pokonu- maga firmom amerykańskim w orludzie żyją tam w harmonii i dobro- okresów w życiu. Spotkał tam m.in. jąc – co podkreśla – wielu amery- ganizowaniu eksportu, a zagraniczwały niczego poniżej. Jacka McInteera, adwokata przemy- kańskich i kanadyjskich kandydatów nym w ekspansji na rynek w Stanach W Polsce Marek miał jeszcze pod- bycie, jak w bajce. Zjednoczonych. Zdaniem naszego rodaka Amery- słu lotniczego, który był współzało- z doktoratami. czas studiów własną firmę papeteZa jeden z ciekawszych projektów "W Plattsburghu musiałem się zajryjną. Jej wyroby były ręcznie ma- kanie byli bardzo opiekuńczy. Cią- życielem linii lotniczych Jet Blue i mować wszystkim. Byłem tam sze- Marek uważa wyłączną reprezentalowane i świetnie się, co podkreśla, gle zapraszali go do swoich domów innych wielkich przedsięwzięć. Po skończeniu ekonomii Marek za- fem Technical Assistant Center, któ- cję firmy Force Protection przy dosprzedawały. Prowadził też dystry- i na farmy jako specjalnego gościa. bucję ozdobnych wyrobów porcela- Czuł się wyjątkowo dobrze. Tym bar- pisał się na Master of Business Ad- ry miał szeroki wachlarz usług dla starczeniu polskiemu Ministerstwu nowych. Jak zapewnia, odkąd ukoń- dziej że traktowali go ze specjalnym ministration. Udzielał się w studenc- biznesu i lokalnych władz. Udziela- Obrony Narodowej 45 samochodów czył średnią szkołę, nie wziął ani gro- zainteresowaniem. Pewnie także dla- kich stowarzyszeniach, jak AIESEC liśmy porad i informacji w odpowie- pancernych Couger Emrap, zabezpietego, domyśla się, że nie spotykali czy Student Government. Dostał też dzi na ponad tysiąc zapytań rocznie. czających życie żołnierzy w przypadsza od rodziców. Rodzice pilnowali, by od dziecka na ogół ludzi z Europy Wschodniej. grant, aby pojechać do Polski na kon- Prowadziłem jednocześnie Afiliate ku wybuchu miny. Przydało się to "Kiedy studiowałem na Wichita ferencję dla zagranicznych inwesto- State Data Center, zajmujący się zbie- podczas działań wojennych w Iraku uczył się na prywatnych lekcjach angielskiego. Został przyjęty do gim- State University, miałem kilka zajęć. rów. Pozwoliło mu to, przypomina, raniem i dystrybucją danych ekono- i w Afganistanie. Jednym z najważniejszych dla Polnazjum z poszerzonym programem W pełnym wymiarze pracowałem ja- na rozwijanie kontaktów z między- micznych i statystycznych w stanie Nowy Jork, obsługując połowę jego ski sukcesem firmy Baltimex było – tego języka, dlatego musiał wstawać ko architekt w firmie McAfee Archi- narodową elitą biznesową. w opinii Marka – wstrzymanie sprze"Zawsze czułem jednak intuicyj- powiatów – wylicza. o świcie, żeby dojechać z Sosnow- tects and Planners, na pół etatu w NurChociaż po 10 latach na uniwer- daży za kilkadziesiąt milionów doca do Katowic. W szkole – zaręcza sing Deparment, a na uniwersytecie nie, że emocjonalnie jestem związa– na świadectwie miał same piątki. uczyłem na wydziale ekonomii. Pra- ny z Nowym Jorkiem, jako także pol- sytecie Marek zrezygnował z tej pra- larów fabryki PZL Świdnik zagraPonieważ zaś chciał być samodziel- cowałem bez przerwy, łącznie z nie- skim miejscem. Ciągnęło mnie na cy, zwraca uwagę, że wciąż jest men- nicznym inwestorom. Zapewnia, że ny i niezależny, pracował od rana do dzielami, i zarabiałem tyle, ile pro- Wschodnie Wybrzeże, pomimo że na torem studentów. Zawsze stara się dzięki temu kilka lat później PZL nocy. Stało się to dla niego dobrą fesor. Jeździłem nowym, sportowym Midwest żyło się o wiele łatwiej, spo- tam pojawić, kiedy jest proszony o Świdnik został sprzedany za kwotę wygłoszenie wykładu. Niedawno, wyższą o ponad 100 milionów doszkołą przed wyprawą do Ameryki. fordem probe, co sprawiło, że chcie- kojniej i dostatniej” – tłumaczy. Imigrant z Zagłębia/Śląska mówi informuje, uniwersytet zaproponował larów. W rezultacie również zostało "Zawsze byłem zauroczony USA li mi nawet odebrać stypendium” – też, że tak się złożyło, iż jego sym- mu otwarcie oddziału jego firmy na zachowanych i utworzonych w ciąi nawet koledzy życzyli mi na uro- wyjaśnia śmiejąc się nasz rodak. terenie SUNY dla stworzenia moż- gu dekady – szacuje – ponad 10 tys. liwości praktyk studentów na kam- miejsc pracy. REKLAMA W roku 2006 Marek zakupił firpusie w Plattsburghu. Wedle polskiego imigranta bogac- mę Southern Winds Aviatiom – opetwo zróżnicowanych doświadczeń, ratora i brokera śmigłowców. Jak za-

n Już jako nastolatek fascynował się biznesem. Jest z wykształ-

POTRZEBUJESZ KAPITAŁU NA :

ZDJĘCIA: ARCHIWUM MARKA ŁYŻWIŃSKIEGO

Renowacje ? Kupno lub wypożyczenie sprzętu ? Inne biznesowe potrzeby ?

95% Zatwierdzonych Podań

Rozpatrujemy podania w 24 do 48 godzin • Mnimum wymaganych formalności Brak minimum w ocenie kredytowej

phone : 1(516)-508-2544, fax : 1(516)-812-7779 e-mail : LandDFACTORS@GMAIL.COM

Z Bogusią Gladysz w stacji radiowej WRYM 840


Nowojorskie obrazki

ND

nowy dziennik Monday, April 14, 2014

W samym sercu miasta n Metropolia, złożona z pięciu dzielnic, liczy sobie zaledwie 115 lat.

Sięgając tu do tradycji, wypada zawęzić tytułowe pojęcie do ośrodka władzy administracyjnej. Jak wiadomo, najważniejsze decyzje polityczne i administracyjne podejmowano w ratuszu z przyległościami, na które składają się także budynki municypalne. Zanim dokonała się konsolidacja, Nowy Jork był równoznaczny z Manhattanem.

Liberty Poles, czyli słupy oplecione narodowymi wstążkami. ObrazowaZa czasów Nowego Amsterdamu na- ły one niezłomną wolę oporu i walki sze miasto sięgało zaledwie do Wall aż do zwycięstwa. Przedstawiciele Street, licząc sobie nie więcej jak 25 królewskiej władzy usuwali je nazatys. mieszkańców. Stopniowa rozbu- jutrz, przeznaczając na podpałkę. Przewidywania rajców sprawdzidowa nie tylko wszerz, ale i wzdłuż nastąpiła dopiero po przejęciu holen- ły się po osiągniętym zwycięstwie i derskiej kolonii przez Wielką Bry- trudno było o lepszy wybór miejsca. Dodatkowy argument na rzecz tej tanię, co dokonało się w 1664 roku. Miasto przybrało wtedy nazwę No- lokalizacji stanowiła także męczeńwy Jork. Młodszy brat Karola II – ska śmierć kilku tysięcy żołnierzy, James – piastował wtedy tytuł duke których wzięto do niewoli. Nękani of York. Choć jego zwierzchnictwo przez choroby i epidemie, Amerykamiało zaledwie formalny charakter, nie cierpieli dodatkowo straszliwy to stworzyło nowe szanse rozwojo- głód i chłód w prowizorycznych bawe ze względu na napływ osadników rakach. Padali jak muchy z wycieńz Anglii. Korzystano wówczas ze sta- czenia, podczas gdyż kwatermistrz rego ratusza, który był dość okaza- William Cummingham sprzedawał na czarnym rynku opał i ich racje łą budowlą z kamienia. żywnościowe. Pieniądze przeznaczone na leki i opiekę medyczną choTU, A NIE GDZIE INDZIEJ Na początku XVIII wieku nie ule- wał do własnej kieszeni. Ku oburzeniu Anglików haniebna gało już wątpliwości, iż miasto będzie się nie tylko stopniowo, ale coraz szyb- sprawa wyszła dopiero na jaw po zaciej posuwać na północ, co powinna warciu pokoju. Złodziejskiego i odzwierciedlać lokalizacja nowego ra- zbrodniczego kwatermistrza spotusza. Dokonując kompromisu pomię- tkała zasłużona kara po ucieczce do dzy rzeczywistością a nader optymi- Wielkiej Brytanii. Powieszono go w stycznymi oczekiwaniami, a mowa tu Londynie, po przeprowadzeniu wnio ciągłym napływie imigrantów, za- kliwego śledztwa na miejscu. Wysłarówno burmistrz, jak i rajcy zdecy- no w tym celu prokuratora i dwóch dowali się na usytuowanie ratuszu na sędziów do Nowego Jorku. samym skraju miasta. Wymagało to nie tylko niemałej wyobraźni, ale i duRATUSZ W ZIELENI żej odwagi cywilnej. Za pograniczną Do prac ziemnych przystąpiono doChambers Street rozciągały się wte- piero w 1805 r. po rozebraniu starej dy dzikie pola. Zamiast składać wy- budowli. Na ogłoszonym konkursie borcom takie czy inne obietnice, się- wybrano dwóch architektów. Francuz gnęli oni po prostu do historii. Nie- Joseph Magnin i Amerykanin John omalże od swoich początków, Nowy McComb jr zaprojektowali tu piękJork stanowił bramę wjazdową do ny gmach w stylu georgiańskim Ameryki. Zakładało to dużo szybszy (określenie z czasów panowania krótrend rozwojowy niż w starym kraju. lów Jerzego I, II i III), z dodatkiem Grunty, na których miał stanąć ra- renesansowych elementów. Posiada tusz, zostały w dodatku uświęcone on nader lekką sylwetkę. Kopułę wieńprzez amerykańską rewolucję. Odczy- czy marmurowa figura przedstawiatano tutaj na głos nowo uchwaloną De- jąca boginię sprawiedliwości. Zostaklarację Niepodległości, której wysłu- ła ona wykonana według klasycznych chały w skupieniu nieprzebrane tłu- wzorców, czyli z ręką uniesioną do my. W noc poprzedzającą podniosłą góry, z mieczem u boku i wagą w dłouroczystość patrioci wbili w ziemię ni. Pochodzi ona z pracowni kamieHalina Niedzielska

Nowojorski City Hall zaprojektowali dwaj architekci wyłonieni w drodze konkursu – Francuz Joseph Magnin i Amerykanin John McComb jr

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

uważył, rozwinęła się ona szybko do poziomu jednego z ważniejszych dilerów śmigłowców na świecie. Biznes nie wyczerpuje zainteresowań i pasji imigranta. "Pochodząc z rodziny o tradycjach społecznikowskich, nie mogłem żyć bez organizowania polonijnych imprez w Plattsburghu, gdzie Amerykanie polskiego pochodzenia stanowią piątą co do wielkości grupę etniczną. Popularne stały się obiady polsko-amerykańskie w eleganckim Valcour Conference Center, ośrodku SUNY nad jeziorem Champlain. Moją dewizą zawsze było, żeby polską kulturę pokazywać jako ekskluzywną i organizować każde wydarzenie na najwyższym poziomie. Gośćmi naszych obiadów byli artyści operowi i muzycy klasycznej, a także wysokiej klasy piosenkarze, w tym Irena Jarocka. Na nasze imprezy przychodzi zawsze więcej ludzi, w większości zresztą nie Polaków, aniżeli możemy zmieścić” – ocenia biznesman. Jak uzupełnia, przez ponad 20 lat tamtejsi Polacy doprowadzili do tego, że w ich mieście nikt nie opowiada Polish jokes, ponieważ nie mają one sensu. Polska kojarzy się tam bowiem z elegancją i ekskluzywnością. Między innymi, dzięki wysiłkom Polonii, burmistrzem Plattsburgha został Amerykanin polskiego pochodzenia Donald Kasprzak. Marek jest też współzałożycielem Polish-American Business Club of New Jork. W jego przekonaniu stał się on jedną z najbardziej ekskluzywnych polonijnych organizacji biznesowych. Przedsiębiorca przypomina, że mając ugruntowane tradycje rodzinne kobiet sprawujących wysokie pozycje kierownicze, zainteresował się promocją młodych polskich profesjonalistek. W roku 2010 był jednym z założycieli Polish American Women's Association (www.polishamericanwomen.com). Jest jego honorowym prezesem. Głównym celem stowarzyszenia, streszcza, jest doprowadzenie młodych Polek do Kongresu USA i korporacji należących do Fortune 500. Wybitne Amerykanki polskiego pochodzenia są mentorkami członkiń stowarzyszenia. Społecznik z Plattsburgha pracuje teraz nad założeniem instytucji, których zadaniem będzie ochrona interesów Polonii. Także na Greenpoincie. Marzy zarazem o Partii Polonia, która reprezentowałaby interesy Polonii światowej w Polsce. Dla Marka Ameryka jest wspaniałą przygodą, ale, powiada, nie byłaby tym dla niego w pełni bez Polski. Sprawy polskie uważa za najważniejsze. Boli go to, że polskie firmy o wspaniałej tradycji są przejmowane i zamykane przez obcy kapitał. Ciągle zastanawia się, jak można by temu przeciwdziałać. "Zawsze pamiętam, że pochodzę z kraju, który niegdyś był największym i najpotężniejszym w Europie i chciałbym, żeby nikt z nas o tym nie zapominał. Mnie dodaje to siły, żeby konkurować z najmocniejszymi. W Polsce jednak nigdy nie udałoby mi się osiągnąć tego co w USA, które kocham i które są dzisiaj najpotężniejszym państwem. Nowy Jork to natomiast moje miasto. Tu się czuję najlepiej” – konkluduje Marek.

9

Posąg młodego bohatera Nathana Hale'a w City Hall Park, odsłonięty w 1893 r.

niarskiej Williama Mullinsa. Jest to trzeci z rzędu i ostatni posąg, ustawiony na górze w 1878 roku. Pierwszy spłonął od pioruna, zaś druga figura, wykonana również z drewna, przetrwała zaledwie pół wieku. Imponujący portal wiedzie do centralnego hallu z kolumnami i mozaikowym sklepieniem w formie rotundy. W sali gubernatorskiej, otoczonej galerią, znajduje się wspaniała kolekcja dzieł sztuki, z przewagą popiersi i portretów. Na szczególną uwagę zasługuje podobizna Jerzego Waszyngtona, pędzla znakomitego artysty Johna Trumbulla. Została ona namalowana, gdy prezydent urzędował w Nowym Jorku, pierwszej stolicy Stanów Zjednoczonych. W obrazy największych mistrzów zostały także wyposażone inne i nie mniej reprezentacyjne sale. Niestety, nie możemy ich obejrzeć. Nie tylko City Hall, ale i inne gmachy, jak chociażby Empire Building, zostały zamknięte dla publiczności po ataku terrorystycznym 11 września. Przestrzeń i światło w najbliższym otoczeniu daje park w kształcie nieregularnego trójkąta, który stanowi pozostałość po tzw. commons. Były to wspólne grunty, na których niegdyś wypasano owce i kozy. Pośrodku parku stoi wiktoriańska fontanna w rzęsistym oświetleniu wieczorami. Ów zieleniec ma w rogu niedużą scenę i widownię pod gołym niebem. Na wschodnim skraju wznosi się udany pomnik Horacego Greeleya, wydawcy "New York Tribune". Doskonały publicysta zachęcał młodych ludzi do zasiedlenia Dzikiego Zachodu. Był on autorem celnej sentencji: Go West young man, go West! Obok posągu zachował się staroświecki kiosk, który pokazuje, jak dawniej wyglądały nadziemne stacyjki metra. Zatrzymajmy się w skupieniu przed posągiem młodego bohatera, ustawionego od strony Broadwayu.

Jest on dziełem Fredericka MacMonniesa i odsłonięto go w 1893 roku. Podczas amerykańskiej rewolucji nauczyciel z zawodu, Nathan Hale szpiegował na rzecz Waszyngtona. Został schwytany przez Brytyjczyków w okupowanym Nowym Jorku i skazany na karę śmierci. Milczał jak zaklęty podczas bardzo brutalnego przesłuchania. Zanim wykonano wyrok, rzekł: I only regret that I have but one life to lose for my country. Pomnik jest otoczony gazowymi latarniami, które dają ciepłe światło. Oszczędzając na surowcu, architekt dał ratuszowi bardzo skromny tył. Na szczęście zasłania go prawie całkowicie Tweed Courthouse, który posiada fronton w stylu włoskiego renesansu. Nazwa pozostała, mimo iż osławiony Boss powędrował na długo do więzienia za liczne nadużycia i machlojki na niespotykaną wprost skalę. Przywódca Partii Demokratycznej wyciągał pieniądze z miejskiej kasy przy pomocy stworzonej przez siebie siatki przestępczej, która jak ośmiornica oplatała wówczas miasto. Nie sposób w jednym artykule opisać wszystkie gmachy wchodzące w skład Civic Center. Ograniczymy się więc tu jedynie do wieżowca, stojącego na zachodniej ścianie. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj Woolworth Tower. Sięga ona 700 stóp i została ukończona w 1913 roku. Neogotycka katedra handlu z interesującą wieżą przetrwała dawną firmę, która została zlikwidowana w latach 90. ubiegłego stulecia. Oglądamy ją z bliska, podziwiając niezliczone ornamenty, z maszkaronami na szczycie. Dopiero w perspektywie widać doskonałe proporcje tego wieżowca z myszką. Dostał on złoty medal na ekspozycji poświęconej otwarciu Kanału Panamskiego. Wspaniałe lobby, wyłożone marmurami, jest otwarte w dni powszednie dla zwiedzających. Zdobią je freski i posągi. n


10

Opinie

nowy dziennik Poniedziałek 14 kwietnia 2014

Scenariusz destabilizacji

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jerzy Gieruszczak

FOTO: EPA/ROMAN PILIPEY

SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION

Uzbrojeni “separatyści” z rosyjskim ekwipunkiem w Sławiańsku

gle nie uznaje suwerenności państw Europy Środkowo-Wschodniej. W tej sytuacji dla zachowania integralności Ukrainy uzasadnione byłoby potraktowanie tak zwanych prorosyjskich separatystów jako terrorystów. Kluczowe jest w tej chwiScenariusz dywersji realizowany jest konse- niej Ukrainy chodzi o storpedowanie wyborów li, jak zdeterminowane i stanowcze będzie włakwentnie. W Kramatorsku w obwodzie doniec- prezydenckich. Destabilizacja na wschodzie ma śnie państwo ukraińskie wobec tych działań – kim ostrzelano gmach miejscowej policji. Wcze- doprowadzić do rozpadu tego kraju. W efekcie mówią zachodni politycy. To Kijów musi zadziaśniej udaremniono przejęcie donieckiej fabryki che- federalizacji regiony wschodnie, które będą mia- łać w taki sposób, który pokaże, że nie akceptuje w żadnym wypadku tego typu rozmikaliów, z ładunkami wybuchowymi w środku. ły możliwość stanowienia o sobie w rawiązań. Czy nowe władze Ukrainy stać To strategiczny obiekt, chroniony przez Gwardię mach referendum, naturalnie mogłyby jednak na okazanie takiej determinaNarodową. W kolejnym wschodnioukraińskim być włączone do Rosji. Zbyt dobrze znamy Rosję, aby ulec Zbyt dobrze znamy cji? Czas pokaże, ale obecne wydamieście pojawili się tak zwani separatyści. Prorzenia nie napawają optymizmem. Rosję, aby ulec rosyjskie bojówki zajęły budynek władz miasta próbom przekonania, że źródłem naStawka jest wysoka, gdyż Ukraina w Mariupolu nad brzegiem Morza Azowskiego. pięcia na wschodzie Ukrainy są sponpróbom to sąsiad Polski i jeśli będzie się on Zaraz po tym rozpoczęli wznoszenie barykad. Zrzu- taniczne demonstracje ludności rosyjprzekonania, że rozwijał, to skorzysta na tym i Polska, cili też ukraińskie flagi. Władze Ukrainy tym ra- skojęzycznej. Wiemy, kto to napięcie źródłem napięcia i inne kraje regionu. Niepodległa zem zdobyły się jednak na bardziej stanowczą tam powoduje. Niestety, reakcja ZaUkraina to także gwarancja bezpiechodu na razie ogranicza się jedynie kontrakcję. na wschodzie czeństwa dla krajów bałtyckich i inNie bez powodu Ukraina zarzuciła Rosji agre- do werbalnych protestów. W specjalUkrainy są nych byłych republik ZSRR – przede sję na wschodzie kraju. Jednocześnie szef rosyj- nym oświadczeniu Biały Dom wezwał spontaniczne wszystkim Gruzji i Mołdawii. Polityskiego MSZ Siergiej Ławrow oświadczył, że wła- Władimira Putina, by przestał destaka wobec Ukrainy to jednak wyzwadze Ukrainy pokazały niezdolność do wzięcia od- bilizować Ukrainę, przestrzegł go też demonstracje nie na wiele lat. Na dłuższą metę klupowiedzialności za los kraju i… przestrzegł wła- przed kolejną interwencją zbrojną w ludności czowe będzie zapewnienie Europie dze Ukrainy przed interwencją zbrojną na wscho- tym kraju. Administracja prezydenta rosyjskojęzycznej. bezpieczeństwa energetycznego oraz dzie kraju. Trudno o większą polityczną hipokry- USA wyraziła też "głębokie zaniepoutrzymywanie sił zbrojnych NATO na zję. Najwyraźniej Rosja chce zamienić Ukrainę kojenie" przemocą we wschodniej odpowiednim poziomie finansowania. w państwo upadłe, tak jak w XVIII wieku Kata- Ukrainie, wszczynaną przez prorosyjNie wolno jednak poprzestawać na prorzyna II zrobiła to z Polską. Stąd pomysły na “fe- skich separatystów, "najwyraźniej deralizację” kraju, w którym można by było dzie- wspieranych przez Moskwę". W podobnym to- testach. Zaniechanie działań zarówno podejmolić i rządzić według uznania. Tak zwane protesty nie wypowiedziały się także władze UE. Problem wanych przez Kijów, jak i przez wspólnotę mięseparatystów we wschodniej Ukrainie przypomi- w tym, że poza werbalnymi protestami wspól- dzynarodową może nie tylko rozzuchwalić Ronają do złudzenia te, wszczynane wcześniej przez nota zachodnia niewiele jest w stanie zrobić. Na- sję, ale i pokazać, że Europa, w tym Polska, nie aktywistów na Krymie. Doprowadziło to do anek- wet sankcje, jakie nałożono na Kreml, okazały jest w stanie reagować wspólnie w kryzysowym sji półwyspu przez Rosję. W przypadku wschod- się raczej symboliczne. Tymczasem Rosja cią- momencie. TD Ponowne pojawienie się w miastach wschodniej Ukrainy mężczyzn w identycznych, pozbawionych emblematów mundurach, wyposażonych w rosyjską broń wojskową to sygnał, że Kreml w dalszym ciągu realizuje scenariusz destabilizacji Ukrainy.

Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED FIRMA TRANSPORTOWA Z CHICAGO,IL Zatrudni kerowcow CDL kl. A na trasy Chicago-południowy i połnócny wschód. Płaca do 44c za mile Ciężarowki Volvo. Własny serwis na miejscu. Weekendy w domu. (630) 687-0420 lub (773) 732-7570

PAINTING CONTRACTOR looking for experienced painting, indepenedent subcontractors. We pay from $1000 up to $4000 for one house. Please contact: Kamil (203) 216-6898 (in Polish) PRACA PRZY SPRZĄTANIU, CHICAGO, IL Poszukuję dziewczyn do pracy z samochodem, $13 na godzinę, 6 dni w tygodniu lub czw, pt-sob. Proszę dzwonić: (773) 988-3760

WANTED HOUSEKEEPER & COOK English speaking and drives, non smoker. Experienced with young children, English speaking. References and experience needed. Please call: (516) 883-1978

CABINET MAKER NEEDED for high-end gc and architectural woodshop (located in LIC) looking for experienced cabinet maker & installer. Candidate must have at least 5-10 years experience in the wood fabrication industry and be familiar with the various woods and construction techniques used. Duties also include the ability to read shop drawings, experienced with and has the ability to work with various woods,and ability to generate cut list requirements. Please call (718) 729-0026, fax resume to: (718) 729-5660 or email sue@vellainteriors.com

COMPANY LOCATED IN MASPETH, QUEENS is looking for full time office secretary to handle wide range of administrative tasks. Knowledge of basic bookkeeping and QuickBooks is a must. The candidate must be well organized. We require excellent English and communication skills. Polish language is helpful but not mandatory. Please email your resume to information@neandws.com

MACHINE SHOP Precipart, a gear and motion control Mfr. located in Farmingdale, NY has immed. openings for: Class A Machinist / Tool Maker, Class A QC Inspector, & CNC Machinist & Op.’s Exp. w/ close tolerance work. Excel. pay & benefits. Fax resume to (631) 694-5934 or email hr@precipart.com EOE M/F/V/D

nowy dziennik Monday, April 14, 2014

SHEET METAL WORKERS Immed & long term work avl for comm duct installer’s min 10+ yrs exp in motorized & fusible link dampers. Brooklyn location. $40 per hr + benefits. Must speak English. Please call: (718) 395-6905 or fax resume : (718) 961-5158 PRACA ZE ŚWIADCZENIAMI DLA POLEK Agencja Pomocy Chorym poszukuje zainteresowane osoby ze stałym pobytem do pracy przy opiece osób starszych. Dobre zarobki, związki zawodowe oraz pełne świadczenia. Pokryjemy połowę opłaty za certyfikat uprawniający do pracy. Proszę dzwonić: (718) 389-7060 wew. 120 prosić Renatę

POLSKA SZKOŁA JAZDY ZATRUDNI INSTRUKTORÓW na cały etat lub part time. Dobre zarobki dla właściwej osoby, zapewniamy przeszkolenie. Proszę o kontakt osobisty 134 Norman Ave, Greenpoint lub telefonu: (718) 349-6555

PRACA HELP WANTED NY

11

LOOKING FOR AN EXPERIENCED hairstylist in a very busy salon located in Lower East Side/Gramercy. Part time/full time positions available Contact Irina (646) 577-2730

DRAFTSMAN NEEDED for a high-end general contractor’s office and millwork shop. Must know CAD. We are looking for a draftsman with millwork experience to produce shop drawings for a woodwork cabinet shop and detailed shop drawings for Architect’s review and shop’s fabrication. The ideal candidate will require a minimum of 5 – 10 yrs exp. Experience in classical and modern detail for high-end NYC apt renovations a plus. Responsibilities also include: site surveying, providing drafting support to site supers/pm, familiar w/construction process and details, ability to communicate w/vendors & manufacturers. Please send resume w/salary requirements to: sue@vellainteriors.com; fax (718) 729-5660 or call: (718) 729-0026

FOREMAN/SUPER NEEDED for High End luxury residential GC. Must be experienced in hi-end construction and gut renovations projects in NYC (Park Ave) apts. Ideal candidate to have knowledge in hi-end residential interior renovations, hi-end millwork finishes, oversee/manage proj., trades/subs, site mtgs., maintain job schedule, etc., from start to finish. Ability to communicate w/Arch/Designer/Clients. Excl Pay/benefits. Please call (718) 729-0026 fax resume: (718) 729-5660 or email: sue@vellainteriors.com

MECHANIC Industrial services company seeks exp’d Mechanic to maintain our diesel trucks & trailers. Drug test/license req’d. 1st & 2nd shift positions available. Apply in person EQIS 180 Varick Ave, Brooklyn, NY. Please call: (718) 456-7779 Ssign on bonus, medical, dental, vision, vacation, sick days, life insurance. EOE Experienced Jeweler Needed (Manhattan) HIGHLY SKILLED MASTER jeweler needed for NYC retail store. Must have a minimum of 20 years experience in hand fabrication of Gold, Platinum and Silver Special Orders and REPAIRS. Must have laser experience as well.PERMANENT FULL TIME OR PART TIME position with flexible hours. Must have TRADE reference and be able to pass mandatory background check. Must speak English and have papers. Salary and benefits commensurate with experience. Please call, Mr Rogers: (212) 879-3952 *** Zatrudnimy doświadczonego, wykwalifikowanego JUBILERA do sklepu z biżuterią w NYC. 20 lat doświadczenia w pracy ze złotem, platyną oraz srebrem. Praca za zamówienie oraz naprawy jubilerskie. Stała praca w pełnym lub niepełnym wymierze godzin (elastyczne godziny) Konieczne referencje. Osoba będzie sprawdzana pod względem przeszłości kryminalnej. Pozwolenie o pracę oraz angielski konieczne. Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji. Proszę dzwonić, Pan Rogers (212) 897-3952

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI doświadczonych Mechanikow na rusztowania ( “scaffolds”) i murarzy. Wymagane wszystkie licencje i uregulowany status w USA. Stała praca, dobre wynagrodzenie. Zgłoszenia osobiste po uprzednim telefonicznym umówieniu (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 rano - 4:30 ppo∏.). Adres: 384 Troutman Street, Brooklyn, NY 11237 Proszę dzwoniç: (718) 383-4131 metro “L”- wysiąść na stacji Jefferson Street

MECHANIK DACHOWY Musi znać bardzo dobrze oraz posiadać duże doświadczenie w instalacji: EPDM, TPO, SBS. Nakładanie na gorąco lub z zastosowaniem palnika. Do $70 /godz. +401K. Praca jest na LI. Musi mieć własny transport. Proszę zostawić wiadomość. Telefon: (631) 978-7045

DRAFTSMAN NEEDED for a high-end general contractor’s office and millwork shop. Must know CAD. We are looking for a draftsman with millwork experience to produce shop drawings for a woodwork cabinet shop and detailed shop drawings for Architect’s review and shop’s fabrication. The ideal candidate will require a minimum of 5 – 10 yrs exp. Experience in classical and modern detail for high-end NYC apt renovations a plus. Responsibilities also include: site surveying, providing drafting support to site supers/pm, familiar w/construction process and details, ability to communicate w/vendors & manufacturers. Please send resume w/salary requirements to: sue@vellainteriors.com; fax (718) 729-5660 or call: (718) 729-0026

MASON AND TENDER POSITIONS AVAILABLE!

Construction company seeking Carpenters

ROOFING MECHANICS ONLY Must know extremely well and have much experience to install and flash - EPDM, TPO, SBS, torch and hot applied. Up to $70 per hour + 401K. Work is on LI. Must have own transportation. Call and leave message (631) 978-7045 /

Busy construction company on NY/NJ border. Minimum 5 years experience in concrete work, brick work, stone work English speaking necessary Valid driver’s license necessary Masons - $30-$40 per hour Tenders - $20-$25 per hour Please reply with resume or fax resume to 845-357-7177

with a minimum of 15 years experience. Please inquire to (917) 416-6282 for further details. / FIRMA BUDOWLANA POSZUKUJE stolarzy do wykończeń z min. 15-letnim doświadczeniem. Po więcej informacji proszę dzwonić: (917) 416-6282

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


12

Og∏oszenia/Classified

Elektryczna firma zlokalizowana w New York City zatrudni doÊwiadczonych elektryków i pomocników. JeÊli masz kwalifikacje, prosze dzwoniç, pon.-piàtek 9 rano-4 ppo∏.: (718) 784-9020

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY

NIERUCHOMOŚCI NJ REAL ESTATE NJ

RIDGEWOOD - FOR RENT Apartment 5 rooms right - 3rd floor. All clean. $1,300. No pets. Please call: Josephine (718) 497-5560 or Christof (718) 552-5625

BAY RIDGE / ART-DECO PRE-WAR BUILDING Modern 3 1/2 rooms, sun-filled with open view, entrance foyer, king size bedroom, eat-in-kitchen, modern appliances, ceiling fans, near 3rd Avenue shops & transport. $250.000.00 ALPINE REALTY (718) 238-1788

PRIVATE HOUSE 2 bedrooms apartment for rent, excellent condition Staten Island everything new, new kitchen, new bathroom, completed renovated, Great location, close to transpotations, buses. 25 minutes to NYC. Sunny side. Price $1300/month, no fee Call owner: (646) 732-7555

PRACA HELP WANTED NJ PRODUCENT OKIEN I DRZWI DREWNIANYCH

poszukuje operatorów szlifiarek, obrabiarek, frezarek i molding machines. Poszukujemy także pomocników. Wymagana znajomość angielskiego Praca od zaraz. Proszę dzwonić: (732) 726-9400 DRIVERS/OPERATORS CDL A & B to operate liquid/dry vactor trucks, roll-off trucks, etc for an expanding industrial/environmental cleaning services company. Must be able to drive 10 speed and have clean abstract. Apply in person EQIS 928 E Hazelwood Ave. Rahway, NJ 07065. Immediate positions career opportunities. EOE ***** HELP WANTED ***** Moving company in Moonachie, NJ, seeking MOVERS, PACKERS and HELPERS. $$ Good pay + Tips $$. Intermediate English language required. Students are welcome. Drivers license is a plus. Call (201) 623-0700 or walk in Mon - Fri before 5pm at 300 West Commercial Ave. OBROBKA GRANITU I MARMURU Potrzebni pracownicy do obrobki granitu i marmuru, doświadczenie bardzo pomocne. Tylko legalny pobyt, www.marble.com – RIDGEFIELD PARK - NJ Więcej informacji pod numerem telefonu (201) 527-6199 Praca od zaraz.

nowy dziennik Poniedziałek 14 kwietnia 2014

SAMOCHODY CARS AGENCJE AGENCIES

Mieszkanie do wynajęcia na Staten Island, NY (blisko Verrazano Bridge) po generalnym remoncie, 2 sypialnie, living room. Mieszkanie jest ustawne, posiada dużo szaf. Do dyspozycji ogród. Proszę dzwonić: Barbara (347) 342-6314 (w tygodniu dzwonić po godzinie 5pm) Glendale. Do wynaj´cia super luksusowe mieszkanie 1,000 sq. feet . 6 pokoi, 3 rozk∏adowe sypialnie, wszystko odnowione. Nowa kuchnia o wysokim standarcie, zmywarka, granit. Drewniane pod∏ogi, du˝o szaf, bardzo s∏oneczne, ogród. Stojaki na rowery, Mo˝liwoÊç wynaj´cia gara˝u. Blisko metro L i M, autobusów i sklepów. W pobli˝u Forest Park, dogodny dojazd na Long island. Tylko dla osób niepalàcych, bez zwierzàt. Czynsz $2,500 (ogrzewanie, woda wliczone). Pr. dzwoniç: (917) 916-3328 w∏aÊciciel

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY BUSINESS FOR SALE $30,000 Deli/Butcher Shop located at Fresh Pond Rd., Maspeth All inventory and equipment included. 8 Years left from the lease. Low monthly rent. For more information, please call Anna Diaz Lic. Associate Real Estate Broker REMAX Associate: (917) 734-5100

HOME HEALTHCARE AGENCY IN NEW JERSEY

is looking for HHA/CNA caregivers for the following position: Daytime live-in-/live out positions. Car and drirvers license required. The positions are for immediate hire Please call: (973) 915-3200

DEMOLITION COMPANY from New Jersey is looking for experienced SUPERVISOR/FOREMAN Please call: (201) 467-6493

BIG AND PROFITABLE Polish America Deli & Grocery for SALE Ashish: cell (646) 431-9813 store (718) 335-1783

www.zsengineering.com

ZS Engineering PC

PODATKI TAXES

NAUKA EDUCATION

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

Uzyskujemy zatwierdzenia w Departamencie Budynków i Straży Pożarnej. Usuwamy “Violation Orders”, występujemy też w roli biegłych sądowych w sprawach karnych. Firma licencjonowana w NY i CT.

PROJEKTOWANIE ORAZ INSPEKCJE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PEŁEN ZAKRES USŁUG U NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW specjalizacja: systemy ochrony przeciwpożarowej systemy ewakuacyjne, tryskacze systemy wykrywania i usuwania dymów systemy gaszenia pożarów przy pomocy gazów i piany

Tel. 516.328.3200 • Fax 516.328.6195 Zygmunt Staszewski, PE, FSFPE - President 99 Tulip Avenue, Suite 102 • Floral Park, NY 11001

USŁUGI


Ogłoszenia/Sport

nowy dziennik Monday, April 14, 2014

Playoffs bez Knicks

Stars do kompletu

FOTO: EPA/BRIAN BLANCO

USŁUGI SERVICES

13

Gwałtu, co się dzieje? – zdaje się pytać trener Mike Woodson (z prawej). Obok najlepszy zawodnik drużyny Carmelo Anthony. Knicks nie mają już szans, by wyprzedzić zajmującą ósmą, ostatnią premiowaną grą w playoffs, drużynę Atlanta Hawks

stratę, dwa faule, raz został zablo- 12, a Iman Shumpert – 11. W ekipie z Toronto najskuteczniejwany przez rywali. Zanotował taknieśli w weekend dwa zwycięstwa w ko że trzy przechwyty, co oznacza, że si byli Demar DeRozan – 26 punklidze NBA i wrócili na szóste miejsce w całej karierze w NBA odnotował tów oraz Kyle Lowry – 25 punktów. Knicks mają bilans 34-45 i nie maich już dokładnie 200. w tabeli Konferencji Wschodniej. W zespole gospodarzy nie wystą- ją już szans, by wyprzedzić zajmuW piątek Wizards pokonali na wy- pił Brazylijczyk Nene. Trener Ran- jącą ósmą, ostatnią premiowaną grą jeździe Orlando Magic 96:86. Mar- dy Wittman postanowił oszczędzać w playoffs, drużynę Atlanta Hawks. cin Gortat zdobył dla zwycięzców 12 go przed fazą playoffs. Poza Gorta- Jastrzębie (bilans 37-43) w piątek tem pięciu graczy Wizards uzyska- pokonali na wyjeździe Brooklyn punktów i miał sześć zbiórek. Zwycięstwo w hali Amway Are- ło w sobotę dwucyfrowe zdobycze Nets 93:88, a awans do playoffs na Wizards zapewnili sobie w czwar- punktowe. Najwięcej Beal – 26, przypieczętowali sobotnią wygraną tej kwarcie, wygranej 29:16. Wcze- Wall dorzucił 15 i osiem asyst, Tre- 98:85 przed własną publicznością śniej to rywale częściej byli na pro- vor Ariza – 13, rezerwowy Al Har- z Miami Heat. W piątkowym pojedynku na Browadzeniu, a ich najwyższa przewaga rington – 12, a Booker – 11. Po tych dwóch zwycięstwach ze- oklynie kibice przeżyli prawdziwą wyniosła 14 punktów (32:18 na pospół z Waszyngtonu utrzymał szóstą huśtawkę nastrojów. Po pierwszej czątku drugiej kwarty). Sukces na Florydzie oznacza, że lokatę, pozwalającą uniknąć w pierw- kwarcie gospodarze prowadzili 23:16, Czarodzieje wygrali z Orlando szej rundzie playoffs broniących ty- by do przerwy przegrywać już 47:55. wszystkie cztery spotkania w tym se- tułu Miami Heat lub innego fawory- Trzecia tercja to znów lepsza gra Nets, zonie. Ostatni raz takim wyczynem ta – Indiana Pacers. Siódmą zajmu- którzy wygrali tą część gry różnicą popisali się 24 lata temu, gdy Magi- ją wciąż im zagrażający Charlotte siedmiu punktów i przed decydująBobcats (41-39), którzy pokonali w cą odsłoną na tablicy był wynik 74:73 cy debiutowali w lidze. Gortat, który w barwach klubu z sobotę na własnym parkiecie Phila- dla Hawks. Ostatnią kwartę na swoją korzyść rozstrzygnęli goście i to Orlando zaczynał karierę w NBA, nie delphia 76ers 111:105. Czarodziejom pozostały do roze- oni cieszyli się z cennej wygranej. był w piątek tak skuteczny z gry, jak Najskuteczniejszy w ich szeregach w poprzednich meczach. W sumie grania mecze z Heat w poniedziałek przebywał na parkiecie 31 minut, tra- w Waszyngtonie oraz Boston Celtics był Paul Millsap – 27 punktów i 10 fił cztery z 12 rzutów za dwa punk- w środę na wyjeździe. Bobcats w tych zbiórek. Jeff Teague dodał 22 punkty. Dla Nets 17 punktów uzyskał Maty i wszystkie cztery wolne, zebrał samych terminach spotkają się jeszcztery piłki w obronie i dwie w ata- cze z Atlanta Hawks w hali rywala i son Plumlee, 14 oczek dodał Marcus Thornton, 13 – Paul Pierce. Nets ku, miał trzy asysty, blok, trzy stra- Chicago Bulls u siebie. Do fazy playoffs nie zakwalifiko- z bilansem 43-36 są na piątej pozyty i tyle samo fauli. Najwięcej punktów dla Wizards – wali się koszykarze New York Knicks, cji w Konferencji Wschodniej. Awans do playoffs z Konferencji 17 zdobył Brazylijczyk Nene, który którzy w piątek pokonali na wyjeźrozgrywał dopiero drugie spotkanie dzie Toronto Raptors 108:100, dzię- Wschodniej wywalczyły: Indiana po 21-meczowej przerwie spowodo- ki bardzo dobrej postawie w drugiej Pacers, Miami Heat, Chicago Bulls, wanej kontuzją. W zespole gości wy- połowie. Do przerwy goście przegry- Toronto Raptors, Brooklyn Nets, różnili się także Bradley Beal – 16 wali 45:47, ale po zmianie stron zdo- Washington Wizards, Charlotte Bobpunktów, Trevor Booker – 14 oraz byli 63 punkty tracąc o dziesięć mniej. cats i Atlanta Hawks, a z Zachod30 punktów dla Knicks uzyskał niej: San Antonio Spurs, Oklahoma John Wall, który uzyskał double-doCarmelo Anthony, a 24 punkty i 11 City Thunder, Los Angeles Clippers, uble – 10 punktów i 12 asyst. Najskuteczniejsi w ekipie gospoda- zbiórek na swoim koncie zapisał Houston Rockets, Portland Trail Blarzy byli Arron Afflalo – 19 punktów, Amar’e Stoudemire. J.R. Smith do- zers, Golden State Warriors i DalKyle O’Quinn – 13 i dziewięć zbió- dał 15 punktów, Raymond Felton – las Mavericks. TW rek oraz Jameer Nelson – 12 i 11 asyst. W sobotnim meczu Czarodzieje pokonali u siebie Milwaukee Bucks WYNIKI LIGI NBA 104:91. Gortat zdobył dla zwycięzców Piątek: Orlando Magic – Washington Wizards 86:96, Toronto Raptors – New 13 pkt i miał tyle samo zbiórek, uzyYork Knicks 100:108, Boston Celtics – Charlotte Bobcats 106:103, Brooklyn skując 35. double-double w sezonie. Nets – Atlanta Hawks 88:93, Miami Heat – Indiana Pacers 98:86, Chicago W przedostatnim w sezonie zasadBulls – Detroit Pistons 106:98, Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers 117:95, niczym meczu przed własną publiczMinnesota Timberwolves – Houston Rockets 112:110, Oklahoma City Thunder nością Wizards (bilans 42 wygrane – New Orleans Pelicans 116:94, Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 119:116, – 38 porażek) nie mieli żadnych proSan Antonio Spurs – Phoenix Suns 112:104, Utah Jazz – Portland Trail Blazers blemów z pokonaniem najsłabszego 99:111, Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 95:112. zespołu w lidze (15-65). Sobota: Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 117:101, Charlotte Bobcats Polski środkowy grał 33 minuty, – Philadelphia 76ers 111:105, Washington Wizards – Milwaukee Bucks 104:91, trafił pięć z 12 rzutów za dwa punkAtlanta Hawks – Miami Heat 98:85, Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 99:111, ty i trzy z czterech wolnych, zebrał Houston Rockets – New Orleans Hornets 111:104, Dallas Mavericks – Phoenix dziewięć piłek w obronie i cztery w Suns 101:98, Denver Nuggets – Utah Jazz 101:94. ataku, miał dwie asysty, dwa bloki, n Koszykarze Washington Wizards od-

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159

LICENCJONOWANY ELEKTRYK

WRÓŻKI PSYCHICS

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redagują: Jerzy Gieruszczak i Tomasz Deptuła

n Hokeiści NY Rangers przegrali na wyjeździe z Montreal Canadiens 0:1 po dogrywce w sobotnim meczu ligi NHL.

Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył w trzeciej minucie dogrywki Brian Gionta. W bramce gospodarzy znakomicie spisywał się Carey Price, który zatrzymał aż 41 ataków Strażników i zanotował szósty w sezonie oraz 25. w karierze mecz bez straty gola. Mimo porażki Rangers z dorobkiem 96 punktów utrzymali piąte miejsce w Konferencji Wschodniej. W piątek hokeiści New Jersey Devils przegrali z New York Islanders 2:3 po rzutach karnych. Obie drużyny już wcześniej straciły szansę na udział w rozgrywkach o Puchar Stanleya. W pojedynku rozegranym w Newark goście byli skuteczniejsi w serii rzutów karnych. Do bramki Devils trafiali Frans Nielsen, Josh Bailey i Ryan Strome, podczas gdy gospodarze odpowiedzieli trafieniem Damiena Brunnera. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył się remisem 2:2. Gole dla Wyspiarzy zdobyli Anders Lee i Strome, a bramki dla Diabłów strzelili Ryan Carter i Patrik Elias. Devils z dorobkiem 86 pkt są na dziesiątej pozycji w Konferencji Wschodniej. Islanders mają 77 punktów i plasują się na 14. miejscu na wschodzie. Ostatnią drużyną, która zapewniła sobie awans do playoffs są Dallas Stars, ósmy zespół Konferencji Zachodniej. Gwiazdy w piątek wygrały przed własną publicznością z St. Louis Blues i była to piąta z rzędu porażka Bluesmanów, jeszcze niedawno najlepszej drużyny całej ligi. Przypomnijmy, że wcześniej awans do playoffs w Konferencji Zachodniej wywalczyły drużyny Anaheim Ducks, Colorado Avalanche, St. Louis Blues, San Jose Sharks, Chicago Blackhawks, Los Angeles Kings oraz Minnesota Wild. Z kolei na wschodzie o Puchar Stanleya powalczą Boston Bruins, Pittsburgh Penguins, Tampa Bay Lightning, Montreal Canadiens, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Columbus Blue Jackets oraz Detroit Red Wings. TW

WYNIKI NHL Piątek: Wasington Capitals – Chicago Blackhawks 4:0, Detroit Red Wings – Carolina Hurricanes 1:2, Tampa Bay Ligtning – Columbus Blue Jackets 3:2, NJ Devils – NY Islanders 2:3 po rzutach karnych, Dallas Stars – St. Louis Blues 3:0, Calgary Flames – Winnipeg Jets 3:5, San Jose Sharks – Colorado Avalanche 5:1. Sobota: Boston Bruins – Buffalo Sabres 4:1, Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers 3:4 po dogrywce, Montreal Canadiens – NY Rangers 1:0 po dogrywce, Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs 1:0, Florida Panthers – Columbus Blue Jackets 2:3, Nashville Predators – Chicago Blackhawks 7:5, Phoenix Coyotes – San Jose Sharks 2:3, Edmonton Oilers – Vancouver Canucks 5:2, LA Kings – Anaheim Ducks 3:4 po rzutach karnych.


14

Sport

nowy dziennik Poniedziałek 14 kwietnia 2014

Koniec sezonu zasadniczego • Nikt nie chciał awansować do grupy mistrzowskiej

KOŃCOWA TABELA RUNDY ZASADNICZEJ

Podzielona ekstraklasa

1. Legia Warszawa 2. Lech Poznań 3. Ruch Chorzów 4. Pogoń Szczecin 5. Wisła Kraków 6. Zawisza Bydgoszcz 7. Górnik Zabrze 8. Lechia Gdańsk 9. Cracovia 10. Jagiellonia Biał. 11. Korona Kielce 12. Śląsk Wrocław 13. Piast Gliwice 14. Podbeskidzie B.-B. 15. Zagłębie Lubin 16. Widzew Łódź

n Zakończyła się zasadnicza runda T-Mobile Ekstraklasy. Teraz cze-

Do ostatniej kolejki o grupę mistrzowską walczyły cztery drużyny: Górnik Zabrze, Lechia Gdańsk, Cracovia i Jagiellonia. Trzy pierwsze zespoły przegrały swoje mecze, tylko Jagiellonia wywalczyła punkt w meczu z Piastem. Do miejsca w najlepszej ósemce po rundzie zasadniczej potrzebowała jednak zwycięstwa. Po sobotnich spotkaniach zespoły utworzyły dwie grupy, mistrzowską i spadkową, a ich dotychczasowy dorobek został podzielony na pół i w przypadku nieparzystej liczby punktów zaokrąglony do góry. W grupie mistrzowskiej zagrają: Legia Warszawa (32 pkt po podziale punktów), Lech Poznań (27), Ruch Chorzów (25), Pogoń Szczecin (24), Wisła Kraków (23), Zawisza Bydgoszcz (21), Górnik Zabrze (21), Lechia Gdańsk (20). Grupa spadkowa wygląda natomiast tak: Cracovia (20), Jagiellonia Białystok (20), Korona Kielce (19), Śląsk Wrocław (17), Piast Gliwice (17), Podbeskidzie (16), Zagłębie Lubin (15), Widzew Łódź (11). Podział na grupy to jedno, ale miejsce w tabeli wywalczone po trzydziestu kolejkach decyduje też o tym ile meczów dana drużyna zagra na swoim boisku, a ile na wyjeździe. Zespoły z miejsc 1-4 i 9-12 w rundzie finałowej rozegrają cztery mecze w roli gospodarza. Z kolei zespoły z miejsc 5-8 i 13-16 u siebie zagrają trzy, a na wyjeździe cztery razy. Wyższe miejsce w końcowej tabeli rundy zasadniczej to także gra z teoretycznie mocniejszymi rywalami przed własną publicznością. Dla przykładu pierwsza po rundzie zasadniczej Legia Warszawa podejmie u siebie zespół z miejsc 2, 3, 5 i 6, a na wyjazdy uda się do zespołów z miejsc 8, 7 i 4 po rundzie zasadniczej. Runda finałowa rozpocznie się w piątek, 25 kwietnia.

Zagłębie Lubin Legia Warszawa

1 (0) 3 (3)

Bramki: Miłosz Przybecki (78) – Carlos Orlando Sa (2), Ivica Vrdoljak (19), Helio Pinto (45) Żółte kartki: Bartosz Rymaniak (Zagłębie). Sędzia: Jaroslaw Rynkiewicz.

Mecz świetnie rozpoczął się dla przyjezdnych. Już w 2. minucie Michał Żyro obsłużył prostopadłym podaniem Orlando Sa, który w sytuacji sam na sam z Silvio Rodiciem wyprowadził swój zespół na prowadzenie. W 18. minucie Bartosz Rymaniak dopuścił się przewinienia w polu karnym, a sędzia Jarosław Rynkiewicz nie tylko wskazał na “wapno”, ale również wyrzucił z boiska defenso-

ra Miedziowych. Do wykonania rzutu karnego podszedł Ivica Vrdoljak i pewnym strzałem w lewy róg pokonał bramkarza Zagłębia. Tuż przed przerwą Legia miała rzut wolny. Do piłki podszedł Helio Pinto i pięknym strzałem w prawy róg bramki Rodicia podwyższył wynik. W 64. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z 15 metrów Duszana Kuciaka próbował pokonać Elvedin Dżinić. Jego uderzenie przewrotką było efektowne, ale piłka przeleciała obok bramki. Osiem minut później w pole karne Miedziowych wpadł Ondrej Duda, stając “oko w oko” z Rodiciem. Słowak nie podwyższył jednak wyniku, bo piłka po jego strzale tylko trafiła w słupek. W 78. minucie podopieczni Oresta Lenczyka wreszcie strzelili bramkę. Miłosz Przybecki uderzył piłkę między nogami Kuciaka i zdobył honorowego gola. Legia z 63 punktami wygrała rundę zasadniczą. Zagłębie po 30. kolejkach zajęło dopiero 15. miejsce w tabeli.

Górnik Zabrze Lech Poznań

0 (0) 3 (2)

Bramki: Łukasz Teodorczyk (31), Kasper Hamala-

inen (33, 51) Żółte kartki: Radosław Sobolewski, Bartosz Iwan – Mateusz Możdżeń, Łukasz Teodorczyk, Daylon Claasen. Sędzia: Mariusz Złotek (Gorzyce). Widzów 3000.

Początek starcia w Zabrzu był dość spokojny. Choć gospodarze wiedzieli, że choćby punkt zapewnia im grupę mistrzowską, bez względu na wyniki innych spotkań, to Górnik nie potrafił stworzyć sobie żadnych dogodnych okazji. Lechici także nie zachwycali, ale jak pokazał czas, rozkręcali się z każdą minutą. Sygnał do ataku dla podopiecznych trenera Mariusza Rumaka padł w 31. minucie, a jego autorem został Łukasz Teodorczyk. Wszystko zaczęło się od Gergo Lovrencsicsa, który zacentrował z prawej flanki. Futbolówka dość przypadkowo poodbijała się od nóg obrońców Górnika, aż w końcu dotarła do leżącego “Teo”. Snajper Lecha był na to przygotowany i wpakował piłkę do bramki z najbliższej odległości. Zabrzanie nie zdążyli zapewne jeszcze ochłonąć po stracie pierwszego gola, a już otrzymali kolejny cios. 180 sekund po golu Teodorczyka, czyli w 34. minucie, piłka tym razem została dośrodkowana z lewego skrzydła. Autorem centry był Tomasz Kędziora, ale bohaterem akcji został Kasper Hamalainen, który pozostawiony zupełnie bez opieki trafił w futbolów-

FOTO: RUCHCHORZOW.PL

ka nas dwutygodniowa przerwa, po której podzielone na dwie grupy zespoły w 7 kolejkach powalczą o ostateczne rozstrzygnięcia.

Ruch i Zawisza już przed meczem w Bydgoszczy były pewne miejsca w pierwszej ósemce. Ale to spotkanie miało swoją stawkę, bo obie drużyny miały szansę na miejsce w pierwszej czwórce

kę głową i spokojnie podwyższył prowadzenie swojego zespołu. Na następną bramkę kibice Kolejorza musieli jednak poczekać do drugiej połowy. Wtedy po raz kolejny na listę strzelców wpisał się znakomity w sobotę Hamalainen. Fin z zimną krwią uderzył między nogami próbującego interweniować Grzegorza Kasprzika i trafił po raz drugi w tym spotkaniu. Sytuacja zabrzan wydawała się fatalna i coraz mniej osób liczyło już na zwycięstwo Górnika, ale w 54. minucie sędzia słusznie wskazał na “wapno” i gospodarze stanęli przed szansą na bramkę z rzutu karnego. Do piłki, ustawionej na jedenastym, metrze podszedł Bartosz Iwan, ale nie wytrzymał presji i strzelił obok słupka bramki, strzeżonej przez Krzysztofa Kotorowskiego. Lechici po 30. kolejce awansowali oczywiście do grupy mistrzowskiej, w której zajmują drugą lokatę. Górnik także znalazł się w najlepszej ósemce, ale “zawdzięcza” to raczej porażkom ekip Lechii i Cracovii.

Zawisza Bydgoszcz Ruch Chorzów

0 (0) 3 (1)

Bramki: Bartłomiej Babiarz (42), Łukasz Surma

(87), Grzegorz Kuświk (90) Żółte kartki: Jorge Kadu – Marcin Malinowski, Bartłomiej Babiarz, Daniel Dziwniel, Grzegorz Kuświk. Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

Obie drużyny już przed meczem były pewne miejsca w pierwszej ósemce. Ale to spotkanie miało swoją stawkę, bo zarówno Ruch jak i Zawisza miały szansę na miejsce w pierwszej czwórce, co oznacza w drugiej części sezonu cztery mecze u sie-

bie i trzy na wyjeździe. Po pierwszej połowie Ryszard Tarasiewicz nie miał powodów do zadowolenia. W 43. minucie nie popisali się Andrzej Witan i Damian Ciechanowski. Po akcji prawą stroną Jakub Kowalski dośrodkował w pole karne, gdzie źle interweniował Witan, ale na jego szczęście piłka trafiła pod nogi Ciechanowskiego. To jednak okazało się nieszczęściem dla Zawiszy, bo Ciechanowski podał futbolówkę pod nogi Bartłomieja Babiarza, który ładnym strzałem przelobował Witana. Ruch w drugiej połowie trzy razy zagroził Zawiszy. Najpierw Jakub Smektała przegrał pojedynek z Witanem. W 86. minucie skrzydłowy Niebieskich zrehabilitował się. Dośrodkował z prawej strony w pole karne, gdzie nieszczęśliwie interweniował Andre Micael. Piłka trafiła pod nogi Łukasza Surmy, który spokojnie pokonał bramkarza gospodarzy. W ostatniej minucie, po kontrze, bydgoszczan dobił Grzegorz Kuświk. Niebiescy perfekcyjnie wykorzystali słabości Zawiszy i zakończyli tę część rozgrywek na trzecim miejscu.

Pogoń Szczecin Widzew Łódź

1 (0) 0 (0)

Bramka: Marcin Robak (51) Żółte kartki: Takuya Marayama – Rafał Augustyniak, Princewill Okachi. Sędzia: Tomasz Musiał. Widzów 10 200.

W 22. minucie sobotniego spotkania Marcin Robak pokazał, że jest tylko człowiekiem. Po podaniu z głębi pola wychodził sam na sam z bramkarzem, uderzył mocno, ale nad bramką. Napastnik Pogoni jest jed-

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

63 53 50 47 45 42 42 40 39 39 37 34 34 31 29 22

60-30 56-34 40-38 47-38 38-30 43-37 42-46 38-37 37-43 46-43 36-41 38-40 29-47 27-39 31-40 26-51

nak w tak wysokiej formie, że podobne wpadki nie przydarzają mu się dwukrotnie w jednym meczu. Gdy w 50. minucie znów znalazł się oko w oko z Patrykiem Wolańskim, pewnie ulokował piłkę w siatce. Była to już jego 20. bramka w sezonie. Bardzo cenna, bo dająca portowcom 4. miejsce w tabeli ekstraklasy na koniec sezonu zasadniczego. Szczecinianie na prowadzenie powinni jednak wyjść już w pierwszej połowie. Tylu dogodnych sytuacji przez 45 minut nie stworzyli sobie już od dawna. Brakowało jednak wykończenia. Poza Robakiem niecelnie strzelali również Maciej Dąbrowski i Takuya Murayama, a uderzenie Dominika Kuna zostało zablokowane przez obrońców. Gola do szatni mógł jeszcze zdobyć wracający do podstawowego składu Mateusz Lewandowski, ale głową przestrzelił z najbliższej odległości. Po strzeleniu bramki inicjatywa należała do gospodarzy, którzy mogli jednak zostać brutalnie skarceni. Na szczęście dla gospodarzy kiks sezonu zaliczył Eduards Visnakovs. Łotysz nie potrafił wepchnąć piłki do siatki z odległości kilkudziesięciu centymetrów.

Wisła Kraków Podbeskidzie B.-B.

0 (0) 1 (1)

Bramka: Michał Miśkiewicz (1-sam) Żółte kartki: Alan Uryga, Michał Miśkiewicz, Łukasz Garguła, Jakub Bartosz, Dariusz Dudka – Dariusz Łatka, Tomasz Górkiewicz, Przemysław Pietruszka. Czerwona kartka: Dariusz Dudka (90). Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 5722.

Biała Gwiazda nie potrafiła wygrać od sześciu meczów i początek meczu zaskoczył gospodarzy. Zaledwie w 11. sekundzie spotkania piłka po raz pierwszy wpadła do bramki Wisły. Wynik otworzył Damian Chmiel. Po jego strzale futbolówka najpierw odbiła się od poprzeczki, potem od pleców zaskoczonego Michała Miśkiewicza, a następnie dopiero wpadła do bramki. To był najszybciej strzelony gol w historii Ekstraklasy. Widząc nieporadność swych kolegów, kapitan Wisły, Arkadiusz Głowacki postanowił sprawdzić Richarda Zajaca. Słowacki golkiper poradził sobie i wybił futbolówkę na rzut rożny. Chwilę później Zajac wygrał pojedynek sam na sam z Michałem Chrapkiem. Wisła dominowała, ale nie przyniosło to wymiernych efektów. Do szerokiego grona kontuzjowanych piłkarzy dołączył Piotr Brożek, którego w 25. minucie zmienił występujący na co dzień w 3-ligowych rezer-


Sport wach Białej Gwiazdy, Jakub Bartosz. Do fatalnego zajścia doszło w 60. minucie, rozgrywający 250. spotkanie w barwach Białej Gwiazdy Głowacki źle stanął i z grymasem bólu opuścił murawę. Humory na stadionie przy Reymonta mógł odmienić Łukasz Garguła. Pomocnik gospodarzy podszedł w 70. minucie do rzutu karnego, ale go przestrzelił. Na skupienie wykonawcy mógł wpłynąć sędzia Jarosław Przybył, który tuż przed jedenastką na chwilę przerwał grę i odesłał jednego z asystentów Smudy. W doliczonym czasie gry gospodarze swoją frustrację przełożyli na czerwoną kartkę, która za drugą żółtą obejrzał Dariusz Dudka. Dzięki wyjazdowemu zwycięstwu Podbeskidzie wyprzedziło w tabeli Zagłębie Lubin, które przegrało z liderem z Warszawy 1:3. Wisła w grupie mistrzowskiej spadła piątą lokatę.

15 nowy dziennik Monday, April 14, 2014

czak zdecydował się na uderzenie przewrotką z bardzo ostrego kąta. Dopiero w 89. min szansę na zdobycie gola miał Marcin Pietrowski, ale po zgraniu piłki przez Rafała Janickiego, z bliska nie trafił w bramkę. Niemoc Lechii spowodowała, że losy jej awansu do górnej “8” decydowały się na innych stadionach. Na szczęście wyniki były dla niej bardzo korzystne. Lechia utrzymała 8. miejsce i w drugiej części sezonu walczyć będzie w grupie mistrzowskiej.

Korona Kielce Cracovia

1 (0) 0 (0)

Bramka: Maciej Korzym (69) Czerwona kartka: Vanja Marković (Korona). Sędziował: Szymon Marciniak (Płock).

Korona w końcu zwycięska! Kielczanie wyszarpali z Cracovią niezwykle cenne trzy punkty. Gola na wagę wygranej i większego bezpieczeństwa przed ligową dogrywką zdobył Ma ciej Korzym. Śląsk Wrocław 1 (0) Pierwszy raz Krzysztof Pilarz Lechia Gdańsk 0 (0) zmuszony był interweniować w 25. minucie, gdy z 30 metrów huknął PaBramka: Marco Paixao (55) weł Golański, a golkiper Cracovii Żółte kartki: Rafał Grodzicki, Calahorro Bares Juanito – Paweł Dawidowicz. Sędzia: Bartosz Frankońcem palców sparował piłkę na kowski. Widzów 18 000. rzut rożny. Korona ponownie PilaMało było nie tylko sytuacji, ale i rza zatrudniła dopiero w samej końwalki, tak jakby mecz o niczym już cówce, kiedy po strzale Siergieja nie decydował. Dopiero po przerwie Chiżniczenki i poprawce Korzyma piłkarze zaczęli poruszać się po mu- uchronił gości przed stratą gola. Po zmianie stron Korona była odrawie dużo żwawiej. Już po kilkudziesięciu sekundach potężnym strza- mieniona. I szybko mogła (i powinłem z 25 m popisał się Maciej Ma- na) wreszcie trafić do siatki. Szybki kuszewski, ale piłka przeleciała tuż kontratak zainicjował Korzym, naobok “okienka” bramki Śląska. Za tychmiast posłał na skrzydło piłkę do chwilę dobrą szansę po drugiej stro- Chiżniczenki, a ten wygrywając nie miał Marco Paixao, czym dał go- sprinterski pojedynek z rywalem, idealnie znalazł w polu karnym Michaspodarzom sygnał do ataku. Przewaga Śląska została udoku- ła Janotę. 23-letni pomocnik zamiast mentowana w 55. min. Po dośrod- jednak zapytać Pilarza, w który róg kowaniu Sebastiana Mili fatalny posłać mu piłkę, fatalnie skiksował błąd popełnił Mateusz Bąk, który nie- i nawet nie trafił w futbolówkę. W drugiej połowie swoje szanse potrzebnie wyszedł do piłki. Miał do niej jeszcze bardzo daleko, kiedy nie mieli także podopieczni Wojciech pilnowany Marco Paixao spokojnie Stawowego. Cracovia pozwoliła bouderzył głową do opuszczonej bram- wiem więcej operować piłką gospoki. W 64. min Lechię mógł dobić dru- darzom, samemu szukając szans w gi z braci bliźniaków Paixao – Fla- szybkich atakach. I po dwóch takich vio, jednak Portugalczyk będąc sam błyskawicznych ekspedycjach z własnej połowy “Pasy” postraszyły Zbiprzed Bąkiem nie trafił w bramkę. O tym, jak słabo spisywali się bia- gniewa Małkowskiego. Najpierw ło-zieloni, świadczy fakt, że pierw- po koronkowej wymianie podań szy celny strzał oddali dopiero w 66. przed kielecką “szesnastką” groźnie min, zresztą niegroźny – Piotr Grzel- strzelał wprowadzony w przerwie Da-

Tak grała I liga

n W niedzielnym meczu 24. kolejki

I ligi piłki nożnej Górnik Łęczna wygrał 2:0 z Miedzią Legnica i pozostał liderem tabeli, mając 3 punkty przewagi nad GKS-em Bełchatów. Po przegranej w Gdyni z Arką 0:3 z prowadzenia GKS Katowice zrezygnował trener Kazimierz Moskal. W niedzielę doszło do jego spotkania z szefem klubu Wojciechem Cyganem. Po jego zakończeniu klub wydał komunikat, w którym poinformował, że dymisja trenera nie została przyjęta i sztab szkoleniowy pozostaje bez zmian. W sześciu meczach rundy wiosennej drużyna z Górnego Śląska zdobyła zaledwie dwa punkty i definitywnie straciła szanse na awans do ekstraklasy.

wid Nowak, a chwilę później jeszcze bliższy szczęścia był inny rezerwowy – Vladimir Bojlević. Korona na ofensywne zakusy gości odpowiedziała jednak w najlepszy możliwy sposób. Po szybkiej akcji z lewej strony dośrodkował Kamil Sylwestrzak, a uderzeniem głową szans Pilarzowi nie dał Korzym. To drugi gol kieleckiego kapitana w tym sezonie (poprzedni na zakończenie rundy jesiennej przeciwko Podbeskidziu). Korona, ofiarnie grając w defensywie (w doliczonym czasie czerwoną kartkę obejrzał Vanja Marković), wreszcie dowiozła zwycięstwo do końca. To oznacza, że z dorobkiem 37 punktów zakończyła sezon zasadniczy na 11. miejscu.

Jagiellonia Białystok Piast Gliwice

1 (0) 1 (1)

Bramki: Mateusz Matras (45) – Dani Quintana (83). Żółte kartki: Adam Waszkiewicz, Michał Pazdan – Mateusz Matras, Łukasz Hanzel. Sędzia: Marcin Borski (Warszawa). Widzów: 5299.

Po ostatniej kolejce sezonu zasadniczego piłkarze Jagiellonii tylko do siebie mogą mieć pretensje, że nie znaleźli się w grupie mistrzowskiej. Aby myśleć o miejscu w pierwszej ósemce, Jagiellonia musiała wygrać i czekać na dobre wieści z Wrocławia i Kielc. W 22. min szansę miał Piast, gdy Krzysztof Król mocno uderzył z dystansu, ale piłka odbiła się od poprzeczki i wyszła za bramkę. Gdy wydawało się, że w pierwszej połowie bramki nie padną, tuż przed jej zakończeniem Mateusz Matras uderzył pod poprzeczkę z prawej strony pola karnego i nie dał szans Krzysztofowi Baranowi. W 83. min padło wyrównanie i w Białymstoku odżyły nadzieje na pierwszą ósemkę Ekstraklasy. Po akcji lewą stroną Gruzinów Niki Dzalamidze i George’a Popkhadze, ten ostatni dośrodkował, a niewysoki Quintana ze środka pola karnego głową zdobył gola. Jagiellonia wciąż atakowała i miała swoje szanse na zwycięską bramkę. Bohaterem meczu mógł zostać Albańczyk Bekim Balaj, który w doliczonym czasie gry, z kilku metrów, będąc praktycznie przed pustą bramką, strzelił głową, ale piłka trafiła w słupek. n

n Michał Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step) na drugim miejscu zakończył kolarski wyścig Dookoła Kraju Basków. W sobotniej czasówce był trzeci, a szybsi od niego byli tylko Niemiec Tony Martin oraz Hiszpan Alberto Contador, który triumfował w całej imprezie. Najszybciej odcinek 25,91 km wokół miejscowości Markina-Xemein pokonał Martin, drużynowy kolega Polaka, który uzyskał czas 38.33. Contador miał wynik o siedem sekund gorszy, a Kwiatkowski był o osiem wolniejszy od Hiszpana. Polski kolarz zajął trzecie miejsce w pię ciu na sześć eta pów tegorocznej edycji wyścigu. W klasyfikacji końcowej Kwiatkowski stracił 49 s do Contadora. n Holender Niki Terpstra z ekipy Omega Pharma-Quick Step wygrał po samotnym ataku 112. edycję jednego z najtrudniejszych kolarskich klasyków Paryż – Roubaix. Na welodromie w Roubaix wyprzedził grupę faworytów, z której najszybciej finiszował Niemiec Jens Degenkolb. Trzecie miejsce zajął Szwajcar Fabian Cancellara. n Maja Włoszczowska zajęła trzecie miejsce w pierwszych tegorocznych zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim, które odbyły się w Pietermaritzburgu (RPA). Wyścig, w imponującym stylu, wygrała koleżanka Polki z zespołu Liv Pro XC, Jolanda Neff.

piero druga porażka ligowa Bawarczyków. BVB zrewanżowała się za przegraną 0:3 z rundy jesiennej. Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek zaczęli spotkanie na ławce rezerwowych gości. W innym spotkaniu Werder Brema uległ na wyjeździe 0:3 walczącej o miejsce w europejskich pucharach ekipie Mainz. W 67. minuty na plac gry z ławki gości wszedł Ludovic Obraniak, a w 78. także Martin Kobylański. nŁukasz Fabiański obronił dwa z czterech rzutów karnych wykonywanych przez piłkarzy Wigan Athletic, dzięki czemu jego Arsenal Londyn awansował do finału Pucharu Anglii. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, a “Kanonierzy” wygrali 4:2 serię jedenastek. nPiłkarze Liverpoolu pokonali Manchester City 3:2 (2:0) w meczu 34. kolejki angielskiejPremier League. Po pierwszej połowie po golach Raheema Sterlinga oraz Martina Skrtela gospodarze prowadzili 2:0, goście zdołali co prawda wyrównać, ale ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną The Reds 3:2, co mocno przybliża ich do pierwszego od 1990 roku mistrzostwa Anglii. nPiłkarze Realu Madryt po zwycięstwie w 33. kolejce u siebie 4:0 nad Almerią awansowali na drugie miejsce w hiszpańskiej ekstraklasie, wyprzedzając Barcelonę, która uległa na wyjeździe Granadzie 0:1. Podopieczni Gerardo Martino razili nieskutecznością. Jednym z głównych bohaterów tego spotkania był bramkarz gospodarzy Grek Orestis Kernezis, który popisał się kilkoma znakomitymi interwencjami.

Boks

Tenis n Łukasz Kubot odpadł w drugiej rundzie kwalifikacji do turnieju tenisowego w Monte Carlo (pula nagród niemal 3,5 miliona euro), przegrywając 4:6, 5:7 z Hiszpanem Albertem Ramosem. W pierwszej rundzie kwalifikacji Kubot pokonał 2:6, 6:1, 7:6 (7-4) innego hiszpańskiego tenisistę Daniela Gimeno-Travera. W pierwszej rundzie kwalifikacji w Monte Carlo odpadł Michał Przysiężny, przegrywając 1:6, 4:6 z Francuzem Michelem Llodrą. W turnieju głównym, bez konieczności udziału w kwalifikacjach, wystąpi najwyżej notowany polski tenisista – Jerzy Janowicz.

W SKRÓCIE Kolarstwo

Arka Gdynia – GKS Katowice 3:0 (1:0)

1. Górnik Łęczna

24 47 33-16

Bramki: Mateusz Szwoch (23), Mateusz Szwoch (61), Bartosz Ślusarski (75).

2. GKS Bełchatów

24 44 34-19

3. Arka Gdynia

24 42 38-22

4. Dolcan Ząbki

24 37 40-30

5. Wisła Płock

24 36 26-24

6. Termalica

24 35 27-24

7. Olimpia Grudziądz

24 35 28-34

Olimpia Grudziądz – Stomil Olsztyn 3:0 (2:0)

8. GKS Katowice

24 34 28-31

Bramki: Michal Piter-Bucko (19), Maciej Kowalczyk (38), Michal Piter-Bucko (74).

9. Sandecja N. Sącz

24 32 22-27

10. Miedź Legnica

24 30 30-25

11. Flota Świnoujście

24 30 21-25

12. GKS Tychy

24 27 25-34

Górnik Łęczna – Miedź Legnica 2:0 (1:0)

13. Puszcza Niepoł.

24 27 26-37

n Manny Pacquiao odzyskał tytuł mistrza świata federacji WBO w wadze półśredniej. Filipiński bokser na ringu w Las Vegas w 12-rundowym pojedynku pokonał jednogłośnie na punkty dotychczasowego posiadacza pasa Amerykanina Timothy’ego Bradleya. Sędziowie punktowali 116:112, 118:110 i 116:112 na korzyść kongresmana i bohatera narodowego Filipin, uważanego do niedawna za najlepszego pięściarza świata bez podziału na kategorie. Tym samym Pacquiao zrewanżował się rywalowi za porażkę w czerwcu 2012 roku, kiedy to Bradley odebrał mu tytuł. W sobotę Amerykanin przegrał po raz pierwszy jako zawodowiec, a stoczył dotychczas 32 walki. n Mateusz Masternak (32-1, 23 KO) pewnie wypunktował twardego jak skała Chorwata Stjepana Vugdeliję (8-3, 7 KO). Walka w Danii była dla naszego byłego mistrza Europy ostatnim sprawdzianem przed letnią potyczką z zawodnikiem z czołówki swojej kategorii. n Czworo polskich bokserów: Karolina Michalczuk (60 kg), Lidia Fidura (75 kg), Grzegorz Kozłowski (52 kg) oraz Igor Jakubowski (91 kg) triumfowało w turnieju im. Feliksa Stamma w Warszawie. Fidura zwyciężyła w każdej z pięciu edycji kobiecych zawodów upamiętniających legendarnego szkoleniowca, Michalczuk z kolei wygrała po raz czwarty; pierwszy zaś w wadze lekkiej, w której niedawno zadebiutowała. Trudniejszą drogę po złoto miała z pewnością Fidura – pokonała m.in. dwie Kanadyjki (Mary Spencer i Ariane Fortin), które łącznie mają w dorobku aż pięć tytułów mistrzyń świata. Polska pięściarka nigdy nie stała na podium ME czy MŚ.

Bramki: Tomasz Nowak (15), Arkadiusz Woźniak (79).

14. Chojniczanka

24 26 22-24

Dolcan Ząbki – Sandecja N. Sącz 2:0 (0:0)

15. Stomil Olsztyn

24 26 28-35

Piłka nożna

Bramki: Grzegorz Piesio (69) i Bartosz Wiśniewski (75).

16. Kolejarz Stróże

24 25 22-27

Kolejarz Stróże – Flota Świnoujście 1:3 (0:2)

17. Energetyk Rybnik

24 22 30-33

Bramki: Wojciech Trochim (62) – Rafał Grzelak (16),

18. Okocimski Brzesko

24 22 16-29

Wyniki 24. kolejki:

Puszcza Niepoł. – Wisła Płock 0:3 (0:0) Bramki: Krzysztof Janus (56), Paweł Magdoń (62), Krzysztof Janus (90). Czerwona kartka: Damian Szymonik (34).

Chojniczanka Chojnice – GKS Tychy 2:2 (1:1) Bramki: Denis Popovic (34-sam), Tomasz Mikołajczak (63) – Mateusz Mączyński (44), Pavol Ruskovsky (48).

GKS Bełchatów – Termalica Nieciecza 1:1 (0:1) Bramki: Michał Mak (50) – Jakub Czerwiński (7) Czerwona kartka: Piotr Ceglarz (87).

Petr Hosek (33) i Krzysztof Bodziony (72).

TABELA I LIGI

n Bayern Monachium, który przed paroma tygodniami obronił tytuł piłkarskiego mistrza Niemiec, przegrał u siebie aż 0:3 z Borussią Dortmund w 30. kolejce niemieckiej ekstraklasy. To do-

Lekkoatletyka n Etiopczyk Tola Tadesse, brązowy medalista ubiegłorocznych mistrzostw świata w Moskwie, wynikiem 2:06.55 został zwycięzcą 2. Orlen Warsaw Marathon. Mistrzem Polski na dystansie 42 km 195 m został Henryk Szost (WKS Grunwald Poznań) – 2:08.55. Szost, najlepszy Europejczyk w igrzyskach w Londynie, gdzie był dziewiąty, i rekordzista kraju (2:07.39), w niedzielę uzyskał trzeci wynik. Przegrał jeszcze z Kenijczykiem Levym Matebo Omarim – 2:08.09. Wystartowało ok. 20 tys. osób z 40 krajów.

Hokej na lodzie n Hokejowa reprezentacja Polski pokonała Białoruś po rzutach karnych 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, karne 2:1) w towarzyskim meczu rozegranym w Tychach.

Szermierka n Były szermierz oraz sędzia szermierczy Rafał Sznajder nie żyje. Martwego 41-letniego olimpijczyka znaleziono na terenie targów w Płowdiw, gdzie przebywał jako sędzia mistrzostw świata kadetów i juniorów w szermierce. Najprawdopodobniej przyczyną śmierci był atak serca. Sznajder był trzykrotnie olimpijczykiem (1996, 2000 i 2004) oraz zdobył 4 medale mistrzostw świata.


16

Sport

nowy dziennik Poniedziałek 14 kwietnia 2014

Niewykorzystana szansa Radwańskiej

Zielińscy w złocie i srebrze • Cztery medale ciężarowców na ME

Braterskie podium

Trafiła kosa na kamień

Udane rwanie Adriana Zielińskiego

W niedzielę reprezentanci Polski – w dobrych nastrojach, choć zmęczeni podróżą – wrócili z ME w Izraelu, na których zdobyli w sumie cztery krążki. Oprócz wspomnianej dwójki medalowy dorobek uzupełniają srebro Ewy Mizdal w kat. 75 kg i brąz Marzeny Karpińskiej w kat. 48 kg. Adrian Zieliński zdobył pierwszy w karierze tytuł mistrza Europy w nowej dla siebie kategorii 94 kg, wcześniej był mistrzem świata i olimpijskim w kategorii 85 kg. Uzyskał 390 kg. Drugie miejsce zajął młodszy z braci Tomasz – 380 kg. Trzecie miejsce wywalczył Bułgar Wasil Gospodinow – 379 kg. Po mistrzostwach świata we Wrocławiu jesienią 2013 roku Zieliński zdecydował się przejść do wyższej kategorii, gdyż dłużej już nie mógł sztucznie utrzymywać limitu wagi 85 kg. “Mam z tym problem, trening sprawia, że moja masa mięśniowa wzrasta i muszę ‘na siłę’ przed zawodami zrzucać kilka kilogramów. Daję sobie z tym radę, ale to osłabia organizm, dlatego idę wyżej” – mówił na początku 2014 roku, gdy pojechał na pierwsze zgrupowanie kadry. W Tel Awiwie jeszcze przed startem było wiadomo, że Adrian i jego brat Tomasz będą dominowali. Obaj deklarowali na swoje pierwsze podejścia najwyższe ciężary, w podrzucie rzeczywiście rozpoczęli rywalizację wtedy, gdy rywale... już ją zakończyli. W rwaniu – zgodnie z planem – najlepszy był Adrian z rezultatem 180 kg. Drugi był Gospodinow – 174 kg, a trzeci Francuz Redon Manuszi – 170 kg. Ten ostatni startował w grupie B, ale w podrzucie miał trzy spalone podejścia do 186 kg i nie został sklasyfikowany w dwuboju.

Czwarty z takim samym rezultatem – 170 kg był brat mistrza olimpijskiego z Londynu Tomasz, który miał dwa udane podejścia – do 165 i 170 kg. Ostatnie, do 173 kg, spalił. Adrian udanie zaliczył wszystkie trzy próby na 170, 175 i 180 kg. Przed podrzutem jedno było pewne; obaj bracia Zielińscy lepiej się czują właśnie w tym boju, a nie w rwaniu. Obaj na pierwsze podejście zadeklarowali 205 kg, gdy rywale zaczynali od 180-185 kg. Walka o najwyższe miejsce na podium zakończyła się, gdy Adrian lekko zaliczył 205 kg i miał już zgromadzone w dwuboju 385 kg. Później mistrz świata do swojego dorobku dołożył jeszcze kolejne pięć kilogramów, dźwigając 210 kg, ostatnia próba “dla siebie” do 215 kg, gdy tytuł miał już w kieszeni, nie była udana. Trudniejsze zadanie miał Tomasz. Po rwaniu tracił do Gospodinowa cztery kilogramy i aby z nim wygrać musiał podrzucić... pięć więcej. Tyle i aż tyle, gdyż młodszy z braci był minimalnie cięższy od rywala. Bułgar walczył dzielnie. W trzeciej próbie uzyskał 205 kg, wykonał taniec radości i z niepokojem oczekiwał podejścia Tomasza. Gdy ten zadysponował 210 kg było wiadomo, że jeżeli zaliczy, to jest wicemistrzem Europy. Jeżeli sztanga spadnie, to będzie miał jeszcze jedno, ostatnie podejście. Okazało się, że nie było już konieczne. Tak, jak w przypadku Adriana, sztanga ważąca 210 kg znalazła się nad głową młodszego z braci, tytuł wicemistrza Europy miał już pewny. Ostatnia próba – podobnie jak u brata, także nie była udana. Podejście do 215 kg obaj bracia zapewne zaliczą na następnych zawodach.

“Spodziewam się trudnego, wyrównanego meczu” – mówiła przed spotkaniem z rozstawioną z numerem czwartym Cornet Radwańska, która przypomniała, że w tym roku wygrała już z Francuzką po wyczerpującym, trzygodzinnym boju. Spotkanie w katowickim Spodku rozpoczęło się jednak według innych zasad. Polka grała w pierwszym secie niczym maszyna. Była wręcz nieomylna! Gdy Cornet wzbijała się na wyżyny i czarowała publikę fantastycznym zagraniem, to krakowianka odpowiadała jeszcze lepszym. “O la, la!” – zakrzyknęła po jednym z punktowych zagrań Radwańskiej Cornet, która nawet w najczarniejszych snach nie przypuszczała, że dominacja Polki w pierwszym secie będzie aż tak wyraźna. Cornet, która ugania się za tenisową piłką od czwartego roku życia, ma cechę, która w zawodowym sporcie niezwykle się przydaje. Mimo lania, jakie sprawiła jej Radwańska w pierwszej partii, nie zwiesiła głowy, tylko zabrała się do pracy ze zdwojoną siłą i koncentracją. Pierwszy gem – pierwsze przełamanie dla Cornet. Trzeci gem – drugie przełamanie. Drugi set był zupełnym zaprzeczeniem pierwszego! Po części zapracowała na to sama Radwańska, która chyba poczuła się na korcie zbyt pewnie i zaczęła sięgać po zagrania zbyt ryzykowne. Po stronie Polki zaczęły się mnożyć błędy, które tylko napędzały punkty po stronie rywalki. Trzeci set to była nerwówka. Radwańska zaczęła od prowadzenia 3:0, ale po kilkunastu minutach było już 3:3. Niestety, Polka coraz częściej kończyła piłki nie w korcie, ale w siatce. Po dobrym zagraniu następowało koszmarnie słabe. Ostatecznie solidna gra Cornet wystarczyła na niepewną krakowiankę. Radwańska była po półfinale niepocieszona. “Coś uciekło. Miałam dużo szans na skończenie tego meczu... Ale jak się nie wykorzystuje takich okazji z zawodniczką, która gra bardzo dobrze i nic nie oddaje za darmo, to tak to się właśnie kończy” – przyznała. Tenisistka z Krakowa nie wskazy-

wała na jeden element, który zaważył na jej porażce. “Cornet to nie jest zawodniczka, która opiera grę na jednym uderzeniu. Gdy myślę o swojej grze, to stwierdzam, że w decydujących momentach zawiódł serwis. To było dobre spotkanie. W pierwszym secie przeważałam. Potem to Cornet grała niemal bezbłędnie. W trzecim secie było równo” – opowiadała. Radwańska w trudnych chwilach mogła skorzystać z rady trenera, ale nie zrobiła tego. “To nie było tak, że nie wiedziałam, co zrobić. Liczyły się pojedyncze piłki. Niuanse. Można mieć wiele pomysłów na mecz, ale na koniec zostaje się na korcie samemu” – zaznaczyła. Mimo porażki Radwańską żegnały brawa czterech tysięcy kibiców. “Nie grałam w Polsce od siedmiu lat. Miło było wrócić i poczuć to wsparcie. Zupełnie inaczej gra się jednak za granicą” – podkreślała. Po meczu dziennikarze pytali Radwańską, jak zatytułowałaby relację ze swojego meczu. “Nie przygotowałam się na to pytanie. Przegrałam z 22. zawodniczką WTA. To dobra tenisistka, która jest na dodatek w bardzo dobrej formie. A tytuł? Może... ‘Niewykorzystana szansa Radwańskiej’? Na pewno nie żaden ‘dramat’” – uśmiechała się krakowianka, która najbliższe dni spędzi w domu. “Nie mam daleko, więc szybko dojadę. Zakupy? Nie mam na to siły. Może już za granicą? Dwa dni spędzę w domu, raczej bez treningów, a już we wtorek lecimy na turniej do Hiszpanii” – mówiła. Zawodniczka zapowiedziała, że za rok z chęcią wróci do Katowic. Liczy też na rewanż z Cornet. Wcześniej jednak chce ją zobaczyć w finale, ale już przed telewizorem... Francuzka, w trwającym ponad trzy godziny finale, pokonała w niedzielę 69. na świecie Włoszkę Camilę Giorgi 7:6 (7-3), 5:7, 7:5, która dzień wcześniej wyeliminowała rozstawioną z trójką Carlę Suarez Navarro 7:6 (7-2), 6:4. W finale gry podwójnej Ukrainki Olga Sawczuk i Julia Bejgelzimer pokonały Czeszkę Klarę Koukalowa i Rumunkę Monicę Niculescu 6;4, 5:7, 10-7. n

Starszy Adrian triumfował w dwuboju i rwaniu. Młodszy Tomasz w dwuboju był drugi, ale na “otarcie łez” także wróci do kraju z jednym złotym medalem. Małym – za zwycięstwo w podrzucie, obaj uzyskali po 210 kg, ale pierwsze miejsce zajął Tomasz, lżejszy od brata o 18 dkg. Medale braciom Zielińskim wręczył szczęśliwy prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Szymon Kołecki. Dwukrotny wicemistrz olimpijski, mistrz Europy, rekordzista świata właśnie w kategorii 94 kg, w której przed laty był uważany za najlepszego zawodnika na świecie, ma godnych siebie następców. Ostatnie dwa dni mistrzostw przyniosły Biało-Czerwonym czwarte miejsca broniącej tytułu Sabiny Bagińskiej w kategorii +75 kg z wynikiem 233 kg w dwuboju (zwyciężyła Rosjanka Tatiana Kaszirina – 323 kg) i Marcina Dołęgi w kat. +105 kg z rezultatem 422 kg (zwyciężył z wynikiem 457 kg Rosjanin Aleksiej Łowczew, drugi był reprezentant Armenii Ruben Aleksanjan – 436 kg, a trzeci Niemiec Almir Velagic – 423 kg) oraz piątą pozycję Arkadiusza Michalskiego w105 kg z wynikiem 388 kg (wygrał Rosjanin Andriej Demianow – 405 kg). Trzykrotny mistrz świata w 105 kg Marcin Dołęga nie krył, że najbardziej cieszy go fakt, że w końcu – po trzech latach – zaliczył ważny start zagraniczny i nie spalił boju. “Wynik jest dobry. Czwarte miejsce na pewno wszystkich nie zadowoli, bo liczono na medal, ale ja wiem, jak mocna była stawka w nowej dla mnie kategorii +105 kg. To elita dyscypliny, startują najmocniejsi. W Tel Awiwie była walka, mam satysfakcję” – powiedział Dołęga. n Agnieszka Radwańska: przegrałam, ale to na pewno nie dramat

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Sunday, April 13, 2014

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

FOTO: EPA/ANDRZEJ GRYGIEL

FOTO: EPA/RADEK PIETRUSZKA

n Nie było pierwszego zwycięstwa Polki w turnieju rangi WTA organizowan Adrian Zieliński mistrzem Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii 94 kg. Srebro w tej samej nym w Polsce. Agnieszka Radwańska przegrała w trzech setach w półfinale kategorii wagowej wywalczył jego brat Tomasz. Przedostatni dzień mistrzostw Starego Kontynentu turnieju BNP Paribas Katowice Open (pula nagród 250 tys. dol.) z późniejszą triumfatorką całej imprezy Francuzką Alize Cornet 6:0, 2:6, 4:6. w Tel Avivie przyniósł nam wreszcie satysfakcję.

Nowy Dziennik 2014/04/14  
Nowy Dziennik 2014/04/14  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement