Page 1

STRONA 19

SPORT

STRONA 10

ZDROWIE

STRONA 9

EDUKACJA

STRONA 9

OPINIE

Kruczek: to był Jedna owca, Studia dla amerykańskich Szczyt nuklearny wyczerpujący sezon druga owca… studentów w Krakowie i terroryzm państwowy ŻIRINOWSKI PROPONUJE ROZBIÓR UKRAINY | W CHICAGO POCIĄG WJECHAŁ NA SCHODY | ROSYJSKI AMBASADOR DO MCCAINA: "PILNUJCIE ALASKI" www.dziennik.com

WTO REK 25 MAR CA – TU ES DAY, MARCH 25, 2014

Opady śniegu

$0.75

4°C (39°F)

Zamyka się szkoła w Wallington n W czerwcu zamyka się katolicka szkoła od 70 lat dzia-

"Wie lo let nie wy sił ki ra to wa nia szkoły i próby wsparcia finansowego nie przyniosły wystarczających rezultatów. Liczba uczniów nie wzrosła wystarczająco, każdy rok kończyliśmy na deficycie" – powiedział ks. Felix Marciniak, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wallington podczas niedzielnej mszy, oznajmiając wiernym smutną nowinę. Obecnie do szkoły, która oferuje nauczanie od przedszkola do klasy 8, uczęszcza 155 uczniów. "Aby móc się utrzymać szkoła potrzebuje co najmniej 220 uczniów" – dodał ksiądz proboszcz. Zarówno parafia, jak i władze szkoły dokładały starań, aby pozyskać większą liczbę uczniów i fundusze

STRONA 7

na działalność placówki. Od 14 lat jednak archidiecezja wspierała szkołę finansowo, wydając w sumie 3,2 mln dolarów na jej utrzymanie. "Zdaję sobie sprawę z tego, że to bardzo przykra i smutna wiadomość. Chcę podziękować każdemu, kto wspierał katolicką szkołę i edukację katolicką – powiedział ks. Marciniak, dodając, że ma pewne propozycje ratowania szkoły, które chce przedstawić archidiecezji. – Proszę o modlitwę. Czekamy na cud. A może jakiś milioner znajdzie się". Szkoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wallington nie jest jedyną placówką katolicką w archidiecezji Newark, która pod koniec roku szkolnego zostanie zamknięta z powodów finansowych. » STR. 2 Szkoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wallington jest jedną z 4 szkół katolickich, które zamykają się w tym roku

Mobilizacja rezerwistów w Polsce

AMERYKA

Już oficjalnie: nikt nie przeżył katastrofy

n Rezer wiści w Polsce otrzymują kar ty mobilizacyjne wzywające do

FOTO: NOWY DZIENNIK

łająca przy polskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wallington, NJ. Jest jedną z czterech szkół katolickich w archidiecezji Newark, które w tym roku zamkną swe podwoje.

Zdewastowano symbol polskości Greenpointu n Do aktu wandalizmu doszło w ostatnich dniach na Greenpoincie. Pol-

Boeing linii Malaysia Airlines rozbił się w południowej części Oceanu Indyjskiego. Nikt nie przeżył katastrofy. Tragiczne informacje przekazał w poniedziałek premier Malezji.

13214 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 12 069

NOWY DZIENNIK $0.75

Jak donoszą polskie media, pierwszymi osobami, które podpisywały karty mobilizacyjne, byli sami pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej. Kolejnymi są osoby, które do tej pory miały status rezerwistów. Rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Tomasz Szulejko wyjaśnia w rozmowie dla portalu naTemat, że Polska wraca do szkoleń rezerwy. "Może się tak zdarzyć, że niektóre osoby mogą otrzymywać dokumenty, które w jakiś sposób porządkują kwestie administracyjne. W bieżącym roku będzie odbywał się cały szereg szkoleń krótkoterminowych, do których żołnierze rezerwy będą powoływani – mówi płk Szulejko, dodając,

że sztab generalny pracuje przy tym normalnie i planowo. – W ubiegłym roku przeszkoliliśmy prawie 3 tysiące żołnierzy rezerwy, w bieżącym roku będzie to liczba zdecydowanie większa". Szulejko jednocześnie zaznacza, że szkolenia te nie mają związku z wydarzeniami na Ukrainie. Szkolenia rezerwy zostały wznowione już w ubiegłym roku. Podwojenie liczny rezerwistów potwierdza minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. "Liczba rezerwistów do przeszkolenia w 2014 została określona w rozporządzeniu z X 2013 na 6860. Plan jest realizowany, nie ma tu sensacji" – napisał na swoim profilu w serwisie Twitter Siemoniak. » STR. 5

nych na Greenpoincie – i będącej zarazem symbolem polskości widocznym z wielu miejsc, jakiś chuligan namalował napis "east" trwale ją oszpecając. Do aktu wandalizmu, według osób, które ta sytuacja zbulwersowała, doszło pomiędzy 15 a 20 marca. "Spacerowałam 15 marca i wszystko było w porządku. Akt wandalizmu zauważyłam pięć dni później" – stwierdziła jedna z mieszkanek Greenpointu. Trudno wyjaśnić, jakie pobudki kierowały graficiarzem: czy była to chęć umieszczenia napisu na jednym z najwyższych punktów Greenpointu, czy pokazanie zmieniającego się charakteru tej dzielnicy lub może chodziło mu o obrazę Polaków. Trudno również odpowiednio zinterpretować słowo

FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

ska flaga na wieży ciśnień – charakterystycznym obiekcie dla tej dzielstawienia się na szkolenia wojskowe. Sztab Generalny Wojska Polskie- nicy – została pokryta graf fiti. go zaprzecza pogłoskom, iż jest to kolejny ruch polskiej armii związa- Na biało-czerwonej fladze, znajdująny z wydarzeniami na Ukrainie i nazywa sytuację "porządkami admi- cej się na wieży ciśnień – jednym z najwyższych punktów orientacyjnistracyjnymi".

"east", bowiem nie wiadomo, czy chodzi w tym przypadku o wschodnią stronę dzielnicy – w której znajduje się wieża ciśnień – czy może jest to tzw. logo (tag) graficiarza. » STR. 4


2

Ameryka

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

nowy dziennik Wtorek 25 marca 2014

Wzrasta liczba samobójstw wśród uczniów

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

POLSKI ADWOKAT

Darius Marzec, Esq. w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

PENSYLVANIA: Spotkania ania 4 North 6th Street cy i po pracy Stroudsburg, PA 18360, w weekendy endy tel: (973) 920-7925 Adwokat kat NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

mówi wi po polsku sku

ZAMYKA SIĘ SZKOŁA KATOLICKA

n Dziesięcioro uczniów uczęsz-

czających do nowojorskich szkół publicznych targnęło się na własne życie w ciągu ostatnich siedmiu tygodni. Wszystkie samobójstwa miały miejsce poza terenem placówek edukacyjnych, jednak mocno zaniepokoiły władze szkolne.

» Ten sam los czeka trzy szkoły katolickie mieszczące się w St. Agnes w Clark, St. Mary's w Elizabeth (z placówką w Linden) oraz im. Jana XXXIII w West Orange. "To smutne, bo nie chcemy zamykać żadnej szkoły. Ale, niestety, koszty utrzymania szkół idą w górę i potrzeba określonej liczby uczniów, aby je pokryć. Od kilku lat te cztery szkoły, mimo ogromnych wysiłków ze strony parafii i wiernych, napotykały na coraz większe wyzwaCarmen Farina, kanclerz nowojornia, jeśli chodzi o pozyskanie wystarskiego Wydziału Oświaty, spotkaczającej liczby uczniów i funduszy" ła się w sobotę z 250 dyrektorami – powiedział "Nowemu Dziennikoszkół publicznych, by omówić sprawi" rzecznik archidiecezji w Newark wę dużej liczby samobójstw wśród Jim Goodness. dzieci szkolnych, do jakich doszło Kurczącą się liczbę uczniów Good chwili przejęcia przez nią funk- Niepokojące statystyki dotyczące samobójstw wśród uczniów przedstawiła odness przypisuje czynnikom ekocji kierowniczej. "Jako kanclerz pra- w sobotę Carmen Farina, kanclerz nowojorskiego Wydziału Oświaty no micz nym i de mo gra ficz nym. cuję od siedmiu tygodni i w tym cza"Koszt czesnego wykracza poza sie otrzymałam zgłoszenie o 10 sa- "To powoduje bój w moim sercu" – zjom sfrustrowanych uczniów. Według statystyk opublikowanych możliwości finansowe rodzin, wiemobójstwach. Nie możemy na to po- dodała Farina. W swoim wystąpieniu kanclerz no- przez nowojorski Wydział Zdrowia, le rodzin decyduje się posłać dzieci zwolić" – stwierdziła Farina podczas spotkania, które miało miejsce wojorskiego szkolnictwa zwróciła się liczba młodocianych osób – w wie- do szkół publicznych, bo na ich utrzyw Stuyvesant High School na Man- z prośbą do wszystkich dyrektorów, ku od 15 do 24 lat – które targnęły manie i tak płacą już podatki" – tłuby zarówno oni, jak i nauczyciele, się na własne życie, rośnie z każdym maczy rzecznik, dodając, że tu stan hattanie. Jednak, jak podkreśliła kanclerz, zwracali szczególną uwagę na dzie- rokiem. W 2010 roku w tej grupie wie- mógłby pomóc oferując np. kredywszystkie przypadki targnięcia na ci osamotnione oraz znerwicowane kowej samobójstwo popełniło 58 osób, ty podatkowe czy vouchers, pozwawłasne życie przez uczniów miały i próbowali otoczyć je szczególną rok później ich liczba wzrosła do 64, lające rodzicom wykorzystać pieniąmiejsce poza szkołą. Nie zmienia to opieką. Dzięki temu na pewno uda a w 2012 roku odnotowano 66 takich dze z podatków i posłanie dzieci do szkół swego wyboru. jednak faktu, że dane te przerażają. się zapobiec wielu tragicznym decy- przypadków. WueM, (R) "Taki program finansowy byłby korzystny dla obu stron. Koszt edukacji dziecka w szkole publicznej w New Jersey wynosi 16-20 000 dol., w szkole katolickiej – 6000 dol. Zaoszczędzone pieniądze stan mógłby przeznaczyć na inne programy" – don Ponad 30 osób zostało rannych w daje rzecznik archidiecezji. PodkreFOTO: ARCHIWUM

DOK. ZE STR. 1

Pociąg wjechał na schody

wyniku wypadku, do jakiego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na stacji przy lotnisku O'Hare w Chicago. Rozpędzony pociąg nie zatrzymał się na stacji, wypadł z szyn, wjechał na peron i zatrzymał się dopiero na ruchomych schodach.

śla, że z pomocą finansową rodzice chętnie posyłaliby dzieci do szkół katolickich, bo te osiągają bardzo dobre wyniki w nauczaniu. "100 procent uczniów kończy edukację podstawową na czas i prawie 100 procent uczniów w liceach. Przeważająca większość absolwentów szkół średnich kontynuuje też naukę – w 2- lub 4-letnich uczelniach" – podaje rzecznik archidiecezji. Zwraca też uwagę na to, że problem z rentownością szkół katolickich nie wynika z tego, że jest małe zainteresowanie edukacją katolicką. "W Sacred Heart jest około 300-400 dzieci, które normalnie chodzą do publicznych szkół, ale uczęszczają na lekcję religii przy parafii. W szkole katolickiej w Clark, gdzie uczy się obecnie 100 dzieci, na religię chodzi prawie 500" – mówi. Ponadto 25 procent dzieci uczących się w szkołach katolickich pochodzi z niekatolickich rodzin. "Cenią sobie wysoki poziom edukacji jakie szkoły oferują" – stwierdza Goodness. Niestety, z powodów finansowych kurczy się liczba działających przy parafiach szkół katolickich. W archidiecezji Newark od 1999 r. liczba tych placówek, oferujących nauczanie na poziomie szkoły podstawowej, zmalała ze 140 do 70. "We wrześniu, będzie ich 66" – stwierdza Goodness, dodając, że problem ten dotyka wszystkie archidiecezje na obszarach miejskich na północnym wschodzie Stanów oraz MidWest. ALEKSANDRA SŁABISZ

Rosyjski ambasador do McCaina: "Pilnujcie Alaski" Alaska znalazła się w centrum zainteresowania świata po wywiadzie rosyjskiego ambasadora przy Unii Europejskiej dla telewizji BBC.

n

FOTO: EPA/TANNEN MAURY

Do wykolejenia się pociągu doszło tuż przed 3 w nocy na końcowej stacji linii "Blue Line". Sześć osób zostało ciężko rannych, ale – jak informują lekarze – ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostali poszkodowani mają liczne otarcia i siniaki. "Usłyszałem tylko bardzo głośny huk, a chwilę później fragment pociągu znalazł się na ruchomych schodach. Mnie na szczęście nic się nie stało, wielu pasażerów było jednak uwięzionych w wagonach" – powiedział Denise Adams, który podróżował w ostatnim wagonie pociągu. Rzecznik miejskiej firmy transportowej CTA Brian Steele powiedział, że jest zbyt wcześnie, by jednoznacznie podać przyczynę wykolejenia się pociągu. "Śledczy już pracują na miejscu zdarzenia, będziemy sprawdzać wszystkie urządzenia na wypadek ewentualnej awarii". Przyznaje jednak, że w momencie wjeżdżania na stację, pociąg poruszał się "szybciej niż zazwyczaj". Maszynistka pociągu w chwili wypadku była przytom-

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

Miejsce wypadku na stacji metra przy chicagowskim lotnisku O'Hare jest zagrodzone. Pracownicy Chicago Transit Authority kierują pasażerów do autobusów

na. Nie potrafiła wytłumaczyć dlaczego w porę nie zaczęła hamować. Na miejscu przez wiele godzin pracowało kilkudziesięciu strażaków i ratowników medycznych. "Jeśli już musiało dojść do takiego wypadku, to dobrze, że wydarzył się w środku nocy, kiedy nikogo nie było na schodach. W przeciwnym wypadku,

oprócz listy rannych osób, mielibyśmy też listę ofiar śmiertelnych" – powiedział rzecznik chicagowskiej straży pożarnej Larry Langford. W poniedziałek ruch pociągów pomiędzy stacjami w Rosemont i O'Hare został zawieszony. Pasażerowie przewożeni byli autobusami. AA, (R)

Podczas wywiadu rosyjski ambasador Władimir Czyżow na pytanie prowadzącego o obawy Johna McCaina, że po Krymie Rosja może zaanektować Mołdawię, odpowiedział, żeby amerykański senator – jak to określił – "pilnował Alaski". Dodał, że była ona kiedyś rosyjska. Czyżow zastrzegł następnie, że "oczywiście żartował" i nikt nie powinien obawiać się niczego ze strony Rosji. Jednak po aneksji Krymu świat z coraz większymi obawami patrzy na przyszłość pozostałych państw i regionów, gdzie żyją liczne społeczności rosyjskie i rosyjskojęzyczne. W tym kontekście wymienia się między innymi wschodnią i południową Ukrainę, mołdawskie Naddniestrze, ale też wchodzące w skład Unii Europejskiej Łotwę czy Estonię. Pierwotnie należące do Rosji teStrony redaguje: Aleksandra Słabisz

reny Alaski zostały w drugiej połowie XIX wieku odsprzedane Stanom Zjednoczonym. Traktat został podpisany po długich negocjacjach w 1867 roku. Transakcję wartą 7 milionów 200 tysięcy dolarów zawarł w imieniu Rosji baron Edward de Stoeckl, a w imieniu USA William Seward, który już dużo wcześniej zabiegał o zakup tych terenów. Traktat został ratyfikowany przez Izbę Reprezentantów rok później. W sprawie oddania Alaski Rosji pojawiła się petycja na stronie Białego Domu, którą do południa w poniedziałek podpisało ponad 17 000 osób. Aby petycja została przedstawiona przedstawicielom Białego Domu pod rozwagę, musi do 20 kwietnia zostać podpisana przez jeszcze 82 300 osób. AS, (IAR)


nowy dziennik Tuesday, March 25, 2014

3

1 800 444 9284 naszapolskaTV.com

Polska Telewizja bez anteny i kabla na Twoim TV PATERSON NJ 07503

TEL: (973) 977-7990 WOODBRIDGE NJ 07095

TEL: (732) 218-8488 ASTORIA QUEENS 11102

TEL: (347) 507-1840

UWAGA, OFERTA SPECJALNA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO !!!

3 MIESIĄCE ZA DARMO

ZADZWOŃ PO SZCZEGÓŁY PROMOCJI

PONAD 50 POLSKICH KANAŁÓW PAKIETY JUŻ OD $19.99 Dostęp do ponad 400 filmów i seriali Dostęp do aplikacji Android Bez kontraktu Za skuteczne polecenie rodzinie lub znajomym serwisu klienci otrzymają $ 50.00


Ameryka

nowy dziennik Wtorek 25 marca 2014

Marek Hłasko czytany w KGB

ZDEWASTOWANO SYMBOL…

FOTO: FOTO: ANNA ARCISZEWSKA/NOWY DZIENNIK

KGB Bar gdzie dyskutowano o twórczości Hłaski wypełniony był po brzegi

n Pisarze, krytycy literaccy oraz sympatycy prozy Marka Hłaski

spotkali się w niedzielę w KGB Bar – popularnym barze literackim na Manhattanie. Okazją było wydanie w Stanach Zjednoczonych trzech książek pisarza, między innymi powieści "Drugie zabicie psa". Fragmenty można było usłyszeć podczas niedzielnego wydarzenia. "Porównuje się Marka Hłaskę do Jamesa Deana. Ja się z tym nie zgadzam, no chyba, że chodzi o to, że i jeden, i drugi umarli młodo. Dla mnie Hłasko to Hłasko. Jego pióro było na tyle charakterystyczne i mocne, że nie ma sensu go do nikogo porównywać" – powiedział Melvin Bukiet, pisarz, krytyk literacki oraz współwłaściciel KGB Bar. "Kilka tygodni temu po raz pierwszy przeczytałem jedną z książek tego polskiego pisarza, a konkretnie chodzi o 'Drugie zabicie psa', i jestem zachwycony tym, jak doskonale potrafił budować narrację, jak fantastycznie tworzył postaci. Jego zalety można mnożyć" – dodał krytyk. Dlatego, gdy Suzanne Dottino, dyrektorka Sunday Night Fiction Series w KGB Bar, zaproponowała, by bo-

haterem jednego z niedzielnych wieczorów był Hłasko, właściciel baru zgodził się natychmiast. "Ten bar jest specyficznym miejscem. Od ponad 20 lat niemal codziennie prezentowane są czyjeś dzieła literackie. A co najmniej raz w roku staramy się w ten sposób uhonorować pisarza, który był niedoceniony za życia, mimo swojego ogromnego talentu. Takim twórcą był bez wątpienia Marek Hłasko. Okazja tym większa, że można już w księgarniach dostać jego książki przetłumaczone na język angielski" – powiedziała Suzanne Dottino. Marek Hłasko urodził się 14 stycznia 1934 roku w Warszawie, zmarł 14 czerwca 1969 roku. Uważany jest za jednego z najsłynniejszych polskich powojennych pisarzy, autor m.in. "Pięknych dwudziestoletnich",

"Ósmego dnia tygodnia" i "Sonaty marymonckiej". Upodabniał się do bohaterów swych utworów, romantycznych, twardych outsiderów, którzy stali się dla jego pokolenia symbolami rozczarowania rzeczywistością lat 50. Buntował się przeciwko władzom ludowym. Znakomicie opisywał środowisko społecznych nizin, w którym panuje beznadzieja i cynizm. AA

Evergren Funeral Home, Inc. jjest es biznesem rodzinnym oferującym pełen zakres usług pogrzebowych. Przewóz zwłok do Polski › Parking dla naszych klientów

n Pierwszy Dzień Polsko-Węgierskiej Przyjaźni w Nowym Jorku, który świę-

towano w niedzielę w Domu Węgierskim, cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony Polaków, jak i Węgrów z nowojorskiej metropolii. Sale Hungarian House przy E. 82 Street wypełnione były po brzegi gośćmi, którzy przyszli posłuchać o 1000letniej historii przyjacielskich stosunków między Węgrami i Polską oraz zaczerpnąć kultury obu narodów. W programie wydarzenia była m.in. projekcja filmu o stosunkach polsko-węgierskich, wystąpienia organizatorów i współorganizatorów, czyli przedstawicieli Szechenyi Istvan Society, Hungarian House, Konsulatu Generalnego RP oraz Instytutu Piłsudskiego, jak również występy taneczne Polish-American Folk Dan-

ce Company i jej węgierskiego odpowiednika działającego w Nowym Jorku – Mirage (węg. Delibab). Po części oficjalnej dokonano uroczystego przełamania się chlebem, a goście mieli okazję skosztować kuchni polskiej i węgierskiej. "Ten pierwszy dzień polsko-węgierskiej przyjaźni to początek wspaniałej tradycji. Jestem dumna z tego, że mogliśmy ją zapoczątkować. Nasz dom jest waszym domem" – powiedziała za zakończenie Bernadett Gutierrez, dyrektor Hungarian House. AS

Funeral Home, Inc.

ka działaczka prowadząca swój blog na temat tej dzielnicy. – Mam nadzieję, że zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu odnowienia flagi, bowiem jeżeli to graffiti pozostanie, to tym samym wyrazimy aprobatę dla wandalizmu i damy przyzwolenie na tego typu akty w przyszłości". Heather Letzkus zwróciła także uwagę na wiele innych wybryków chuligańskich, mających miejsce na Greenpoincie, oraz wyraziła podejrzenie, że wiele z nich musi być dokonanych przez przybyszów z innych rejonów, bowiem nikt nie chciałby dewastować swojego miejsca zamieszkania. "Wielu mieszkańców, podobnie jak ja, kocha wieżę ciśnień wraz z polską flagą. Dla mnie jest to ikona Greenpointu. Tak więc wątpię, żeby ktoś, kto tutaj mieszka, mógł dokonać takiego czynu" – podkreśliła Letzkus. Z informacji, do jakich dotarł "Nowy Dziennik", wynika, że polska flaga została namalowana na wieży ciśnień ponad 15 lat temu, jednak jej autor mieszka obecnie w innej dzielnicy. Symbol ten został uwieczniony na wielu posterach oraz zdjęciach – w tym także zrobionych i sprzedawanych przez Heather Letzkus. Wieża z polską flagą stała się także motywem przewodnim wielu obrazów amerykańskiej malarki Kellyann Monaghan. Poza tym, według portalu Untapped Cities, obiekt ten należy do 10 unikatowych wież ciśnień w całej metropolii nowojorskiej. WOJTEK MAŚLANKA

Polak i Węgier – dwa bratanki

REKLAMA

» Niezależnie od tego, sprawa zbulwersowała wielu mieszkańców Greenpointu oraz ludzi z nim związanych. "Był to niesamowity i widoczny z daleka symbol polskości dzielnicy, fenomenalnie widoczny zarówno z Greenpoint Avenue Bridge, Brooklyn-Queens Expressway oraz z każdej strony, z której się wjeżdżało na Greenpoint – podkreślił Mieszko Kalita, były członek Rady Dzielnicy nr 1. – Przez zamalowanie naszej flagi ktoś dał nam do zrozumienia, że ta dzielnica przestaje być polska. To jest bardzo symboliczna 'kropka nad i', podkreślająca wyrugowanie Polaków z Greenpointu" – stwierdził Kalita. "Pozwoliliśmy na przejęcie dzielnicy przez hipsterów oraz pseudoartystów i teraz widzimy skutki takiej sytuacji" – powiedział Marian, jeden z wieloletnich mieszkańców Greenpointu. Wśród osób poruszonych aktem wandalizmu są także Amerykanie od lat mieszkający w polskiej dzielnicy, dla których wieża z namalowaną polską flagą stanowiła jeden z symboli Greenpointu. "Ten czyn pociąga za sobą zniszczenie mienia i brak szacunku dla obcej kultury. Kultury o długiej i bogatej tradycji dla Greenpointu, dlatego uważam, że wandalizm związany z polską flagą jest bardzo niepokojący i obraźliwy – stwierdziła w rozmowie z "Nowym Dziennikiem" Heather Letzkus, greenpoinc-

DOK. ZE STR. 1

Kenneth Jan Kwiatkowski, Manager N.J. Lic. No. 4483

159 Garrison Avenue (at Tonnele Avenue), Jersey City, NJ 07306

www.evergreenfh.com

tel:

(201) 333-7171

FOTO: ALEKSANDRA SŁABISZ/NOWY DZIENNIK

4


Polska

5 nowy dziennik Tuesday, March 25, 2014

» Edyta Żemła, redaktor naczelna portalu polska-zbrojna.pl, w wypowiedzi dla portalu naTemat zwraca uwagę, że gdy kilka lat temu armia z poborowej przechodziła na zawodowstwo reformatorzy trochę zapomnieli o rezerwach. Przez te lata powstała luka w tym systemie. "Na szczęście wra- Karty mobilizacyjne trafiają do rezerwistów ca program szkolenia rezerw. Stąd młodzi ludzie dostają kar- dzieć, kogo ma do dyspozycji na wyty mobilizacyjne i są wzywani na padek wojny. Po drugie – ludzie bęszkolenia – mówi dziennikarka. – Ta- dący w rezerwie muszą być dobrze kie działanie nie jest niczym dziw- wyszkoleni, znać podstawy rzemionym. Wojsko musi po pierwsze wie- sła wojskowego". n

DOK. ZE STR. 1

FOTO: MON

Cyniczne słowa Palikota

MOBILIZACJA REZERWISTÓW…

FOTO: EPA/OLIVIER HOSLET

Janusz Palikot w sobotę pouczał swoich partyjnych kolegów, w jaki sposób robi się karierę w polskiej polityce

n "Nieprawdopodobna szansa do zrobienia całej kampanii do Par- dzi ludźmi. Podobnie było tym razem

lamentu Europejskiego albo zrobienia kariery w polskiej polityce". Tak o piątkowej konfrontacji premiera z rodzicami niepełnosprawnych dzieci w Sejmie mówił Janusz Palikot. Nagranie z sobotniego spotkania klubu Twojego Ruchu z Krajową Radą Polityczną partii Twój Ruch zostało opublikowane na stronach internetowych Sejmu. Lider Twojego Ruchu mówi podczas spotkania z działaczami swojej partii, że należy wykorzystywać takie sytuacje jako szansę na powiększenie poparcia społecznego. Na nagraniu Palikot poucza swoich kolegów, jak robi się karierę w polskiej polityce. Mówi, że najpierw trzeba wzbudzić zaufanie, realnie pomóc, a potem w naturalny sposób zostać ich negocjatorem – tłumaczy kolegom. Później padają słowa o "nieprawdoREKLAMA

podobnej szansie do zrobienia całej kampanii do Parlamentu Europejskiego, albo zrobienia kariery w polskiej polityce". Spotkanie Rady Politycznej Twojego Ruchu zostało nagrane przez Kancelarię Sejmu na polecenie samego Twojego Ruchu. Wiceszef Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn poinformował dziennikarzy, że dostał e–mail z biura Twojego Ruchu z prośbą o transmisję spotkania online. Cynizm i nikczemność – tak Prawo i Sprawiedliwość komentuje nagranie z posiedzenia Rady Politycznej Twojego Ruchu. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówi, że Janusz Palikot wiele razy udowadniał, iż gar-

– ocenia. Jak powiedział, wykorzystywanie ludzkiej krzywdy jest nikczemne. Poseł Mariusz Antoni Kamiński również zarzuca Palikotowi cynizm. Polityk liczy też, że wyborcy dostrzegą to już podczas majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kamiński odniósł się też do propozycji SLD, by bojkotować medialnie lidera Twojego Ruchu. Przypomniał, że od kilku lat działacze PiS nie siadają w tym samym studiu z politykami partii Janusza Palikota. SLD złożyło wniosek do komisji etyki o ukaranie Janusza Palikota za jego wypowiedzi dotyczące protestu rodziców niepełnosprawnych dzieci. Od minionej środy na sejmowym korytarzu koczuje grupa rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi. Domagają się natychmiastowego podniesienia świadczenia pielęgnacyjnego. n

Maleje polski eksport do Rosji n Zmniejsza się polski eksport do Rosji – wynika z danych Ministerstwa Gospodarki. Od początku roku do 18 marca wyniósł on ponad 2 miliardy 173 miliony dolarów. To o 7,3 procent mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spadek o 4,8 punktu procentowego od- import artykułów rolno–spożywczych.

notowano również w raporcie obejmującym styczeń i luty. Wicepremier Janusz Piechociński ocenia, że spowolnienie w eksporcie jest skutkiem tendencji spadkowych w rosyjskiej gospodarce, pogłębionych przez kryzys wokół Ukrainy. Minister gospodarki napisał w komunikacie, że występujące od początku roku osłabienie rubla działa "antyimportowo", co potwierdzają dane Federalnej Służby Celnej Rosji: w lutym rosyjski import spoza krajów Wspólnoty Niepodległych Państw spadł o 7,8 procent w porównaniu z lutym 2013 roku. W tym okresie Rosja kupiła za granicą o prawie 10 procent mniej wyrobów chemicznych i wyrobów przemysłu maszynowego oraz o 6,7 procent mniej tekstyliów i obuwia. O 0,9 procent wzrósł

Najwyższy spadek eksportu – o ponad 40 procent – zanotowano w grupie towarów, których Polska w ubiegłym roku sprzedała do Rosji za około 900 milionów dolarów. Wśród nich są między innymi: wieprzowina, świeże owoce, substancje chemiczne, odczynniki, polimery, biżuteria, wyroby hutnicze, narzędzia, urządzenia chłodnicze, maszyny budowlano-drogowe. Ponad 30-procentowy spadek zanotowano wśród towarów, które w zeszłym roku stanowiły około 4,5 procent polskiego eksportu do Rosji. Chodzi między innymi o: wołowinę, cukier, sprzęt TV, urządzenia klimatyzacyjne oraz akumulatory. W zeszłym roku Polska sprzedała tych produktów za około 500 milionów dolarów. n

Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Przemysław Cebula


6

Polacy piszą

nowy dziennik Wtorek 25 marca 2014

Kiedy krwawià kwiaty n Przedstawiamy fragment powieści Witolda J. Ław-

rynowicza pt. “Kiedy krwawią kwiaty”. Jest to powieść sensacyjno-przygodowa z wątkiem miłosnym, osadzona w realiach wojny polsko-bolszewickiej. Opowiada o działaniach wywiadu polskiego w Rosji. Autor opisuje operacje komórki Polskiej Organizacji Wojskowej i wywiadu wojskowego w Wilnie, Smoleńsku i Kijowie podczas tzw. wyprawy kijowskiej w kwietniu 1920 roku. Bohater zostaje wysłany do Rosji z misją wykrycia planowanego przez bolszewików zamachu na najwyższe dowództwo polskie. Książkę można kupić w EK Polish Bookstore. Telefoniczne zamówienie: (201) 355-7496. Cena 25,00 dol. + 6,50 dol.. wysyłka. Można płacić kartą kredytową, czekiem lub money order. Janina ze zdziwieniem spoglądała na szarą kopertę opatrzoną stemplami poczty polowej. Uważała, że to pomyłka, że list jest do kogoś innego, ale adres zgadzał się, jej nazwisko figurowało na kopercie i rozpoznała pismo Wiktora. Zamiast adresu zwrotnego, po lewej stronie koperty na górze znajdowała się pieczątka Pociągu Pancernego “Paderewski”. Obracała w rękach nieotwartą kopertę, zastanawiając się, dlaczego Wiktor miałby pisać do niej list. Zwykle przyjeżdżał na niedzielę do domu, ale w ostatnią niedzielę nie przyjechał i teraz ten list. – Chyba nie chodzi mu o tę sprzeczkę dwa tygodnie temu – pomyślała. – Czego mógłby chcieć, to on zachował się jak furiat, potem uciekł z domu i zostawił ją i dzieci same na niedzielę. W podświadomości jednak błąkała się myśl, że Wiktor napisał pożegnalny list. Obrażony? Tylko o co, wszystko przecież zdarzyło się z jego winy. Czyżby uciekł od niej? A niechby, sama sobie da radę. Przecież na dzieci płacić musi. Zaraz jutro pojedzie do komendy miasta i porozmawia, z kim trzeba. Muszą jej przecież wypłacić jego gażę oficerską, a przy tym narobi mu tyle przykrości, że więcej już w tym wojsku nie awansuje. W panującej ciszy deski w podłodze trzeszczały głośno, kiedy nerwowo chodziła w kółko, nie mogąc zdecydować się na rozcięcie koperty. Była zbyt zdenerwowana, żeby zabrać się do jakiejś roboty domowej bez przeczytania listu, a jednocześnie bała się go otworzyć. Przez chwilę stała przy oknie, wyglądając na podwórze domu. Dzieciaki sąsiadów bawiły się wokół trzepaka, jakaś kobieta przechodziła, niosąc kosz z bielizną. Otworzyła okno i zaczerpnęła świeżego, mroźnego powietrza, to ją trochę orzeźwiło. Wróciła do stołu i położyła kopertę na środku z myślą, że ją otworzy po obiedzie. Ale nie mogła zacząć przygotowywania obiadu dla dzieci. Stojąc z opuszczonymi rękami przy kuchni, oglądała się przez ramię na list leżący na stole. Potem wytarła ręce w szmatkę i podeszła do stołu. Nienawistnym wzrokiem patrzyła przez chwilę na list, w końcu zdecydowanym ruchem rozerwała kopertę i zaczęła czytać. Kochana Janeczko, parę dni temu usiłowałem Tobie opowiedzieć o moim nowym zadaniu. Nic z tego nie wyszło. Dostałem misję do wykonania, trudną i niebezpieczną misję. Długo nie mogłem się zdecydować, czy podjąć się takiego ryzyka, ale po przemyśleniu całej sprawy uznałem, że nie mogę odmówić. Jest to ważne dla wojska zadanie i może przyczynić się do wygrania bitwy, a może nawet wojny. Muszę wyjechać na dłużej i nie mogę Ci napisać, kiedy wrócę. Opiekuj się dziećmi, bądź dzielna i czekaj na mnie. Ucałowania dla Ciebie, uściskaj Pawełka i Zosię od tatusia. Wiktor

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 22 MARCA 2014 roku, na telefony oczekiwaç b´dzie red. JANUSZ SZLECHTA Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 120. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

FOTO: ARCHIWUM

Witold Ławrynowicz

Witold Ławrynowicz podczas spotkania promującego jego książkę w Instytucie Piłsudskiego na Manhattanie

Kiedy sens listu do niej dotarł, Janka jęknęła cicho i usiadła bez sił na krześle. Była zrozpaczona. – On zginie, przepadnie gdzieś i zostanę sama – pomyślała. – Nikt nawet nie będzie wiedział, jak i gdzie zginął. I co ja wtedy zrobię sama jedna z dziećmi na głowie? Miał się nami opiekować i znowu wyjeżdża. Mój ukochany Wiktor, zawsze taki obowiązkowy i bohaterski. Czemu on się podejmuje najtrudniejszych zadań? Mógłby przecież zostać w domu, zadbałabym o niego i z dziećmi, które tak kocha, mógłby się bawić. Ale on jest takim zdyscyplinowanym oficerem, że podejmuje się najniebezpieczniejszej misji. Czemu to wszystko układa się tak źle dla nas. Boże mój, kiedy ja go znowu zobaczę? Przez długą chwilę tępo patrzyła w okno, a potem łzy bezsilności, a może i żalu, potoczyły się z oczu. Oparła głowę na rękach i zaczęła płakać. BORYSÓW Okno celi było po wschodniej stronie, ale promienie słoneczne rzadko wpadały do środka. Nawet przy bezchmurnym niebie tylko około południa żółta plama słońca pełzała po podłodze przez jakieś pół godziny, a potem znikała. Właśnie takiego dnia, kiedy po błękitnym niebie nie przesuwała się żadna chmurka, a na zewnątrz panował siarczysty mróz, Wiktor stał w słonecznej plamie i wystawiał twarz, żeby uchwycić więcej promieni. Z przymkniętymi oczami rozkoszował się słonecznym światłem odczuwanym na twarzy. Po całym ciele rozchodziło się przyjemne ciepło słońca, na ustach miał błogi uśmiech, który w opinii złodziei określał go jako głupkowatego frajera. Niemniej po wyratowaniu Kuli od karceru i zbadaniu Bojarskiego kryminalni uważali go za porządnego faceta, a Kula nawet zaoferował pomoc, gdy Wiktor miał kłopoty z kimś z ferajny. Wiktor odpoczywał po porannej pracy przy cięciu drzew do ogrzewania budynków. Codziennie rano przyjeżdżał wóz z drzewem, które trzeba było pociąć na mniejsze kloce, a potem porozbijać na szczapy. Używano ich do palenia w piecach. Wprawdzie w celach nie było pieców, ale ogrzewanie w innych pomieszczeniach pozwalało na utrzymanie znośnej temperatury w całym zamku. W celach nie było mrozu, ale jedynie wilgotny ziąb. Po doświadczeniach z Dryssy Wiktor uważał to za postęp. Do cięcia drzew zgłosił się na ochotnika, chcąc mieć jakieś zajęcie i poczynić obserwacje na dziedzińcu, który służy wszystkim za spacerniak. Tego ranka zauważył, że wozu, który przywiózł drzewo, użyto również do wywiezienia odpadków z kuchni. Odpadki załadowano w wielkim, starym kotle stalowym, kubłach i w kilku workach. Przekonał się, że w kotle był popiół z pieców, a w kubłach były odpady z kuchni. Co było w workach - nie wiedział. Stojąc i wygrzewając się w słońcu, Wiktor planował swoją uciecz-

kę. Przypominał sobie miejsca, gdzie stali wartownicy, kto i gdzie pracował, i kombinował sposób na wydostanie się z więzienia. – Pewnie gdybym porozmawiał z naczelnikiem, to mógłbym po prostu wyjść stąd przez bramę – pomyślał. – Tylko wtedy byłbym podejrzany, czerwoni mają kontakty z miastem, dostają paczki, mają widzenia i taka wiadomość natychmiast by się wydostała na zewnątrz. Trzeba coś wymyślić. Tutaj będzie łatwiej niż w bolszewii – uśmiechnął się do własnych myśli. – Potrzebuję trochę zaprawy w ucieczkach. Muszę się skupić. Z celi nie ucieknę, krata pewnie średniowieczna, nie da się wyrwać. Co rano wychodzimy do pracy ciąć drzewo na opał. Przez bramę wjeżdża wóz z belkami, które trzeba pociąć na pionki i potem porozbijać na mniejsze kawałeczki. Szczapy odnosi się do drewutni, która jest zwykłą drewnianą szopką stojącą opodal wejścia do kuchni. Wóz ładują odpadkami i jeszcze zanim skończymy robotę przy drzewie - wyjeżdża. Pilnuje nas dwóch żołnierzy, do tego dwóch jest na bramie, dowodzonych przez podoficera. Mur wysoki, nawet jeśli bym wszedł na wóz, to nie przeskoczę muru, do tego wartownicy mogą strzelać. Zły pomysł. Trzeba odwrócić ich uwagę. Mogę wywołać bójkę między kryminalnymi i czerwonymi, wtedy zajmą się czymś innym, ale to raczej ściągnie więcej żołnierzy na podwórze. Też zły pomysł. Jedno co dobre, to to, że więźniowie uciekają z transportów, nie z więzienia, zatem nikt się tego nie będzie spodziewać. Może ukryć się na wozie? Tak, i wyjechać przez bramę. Ale jak to zrobić, żeby nie rewidowali wozu przy bramie? Widziałem, jak to robią. Zatem coś musi odwrócić ich uwagę. Ale co? n

WITOLD J. ŁAWRYNOWICZ jest z wykształcenia chemikiem, z zamiłowania historykiem i specjalistą w dziedzinie militariów. W 1979 roku ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Już wtedy należał do działającego w stolicy Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich. W momencie wprowadzenia stanu wojennego przebywał w Londynie. Pozostał na emigracji. W 1983 r. rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Stanowym Rutgers w New Jersey – na wydziale chemii. Po zdobyciu tytułu doktora pracował w przemyśle farmaceutycznym w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Publikował w prasie polonijnej i w Polsce. W dorobku pisarskim Witolda J. Ławrynowicza znajdują się także książki: “Droga do Blitzkriegu” (2003), “Prekursorzy. Pierwsze brytyjskie czołgi” (2006), “French Light Tank Renault FT & U.S. Six-ton Tank M1917” (2008), “Schneider CA, St. Chamond” (2008) oraz powieści historyczne “Halina” (2010) i “Kiedy krwawią kwiaty” (2013).


Świat

7 nowy dziennik Tuesday , March 25, 2014

Zidentyfikowano wrak malezyjskiego samolotu

Już oficjalnie: nikt nie przeżył katastrofy

Obama w Europie ■ Prezydent USA przebywa z kilkudniową wizytą w Europie. Barack Obama

miał dawno zaplanowany przylot na Stary Kontynent. Jednak ostatnie wydarzenia na Krymie spowodowały, że to temat Ukrainy będzie głównie poruszany podczas spotkań z przywódcami Unii Europejskiej.

FOTO: EPA/ROLEX DELA PENA

W poniedziałek wieczorem przywódZagrożenia związane z bronią jądrową to oficjalny temat trzeciego cy krajów grupy G7 omawiali kolejne szczytu w Hadze z udziałem 53 de- działania mające na celu powstrzymalegacji z całego świata. Wśród nie Rosji przed dalszą destabilizacją sażerów zaginionego boeinga czeka- uczestników są m.in. przywódcy Sta- Ukrainy. Obama, zapraszając do rozły na informacje o najbliższych. Po in- nów Zjednoczonych, Chin, Japonii mów, zapowiadał, że ich celem jest formacji o tym, że samolot rozbił się i Unii Europejskiej. Haskie spotka- omówienie dalszych działań w sprawie i nikt nie przeżył katastrofy, wiele osób nie jest także okazją do rozmów na Ukrainy. Już kilka dni temu stwierdził, wysokim szczeblu na temat sytuacji że jeśli Rosja posunie się dalej, grożą wymagało pomocy medycznej. jej kolejne amerykańskie sankcje. Po tym, jak rodzinom przekazano na Ukrainie. W czasie pobytu w Europie BaGłówny cel szczytu nuklearnego informacje o losach maszyny, do hotelu Lido przybyła większa liczba ka- przedstawił przed jego rozpoczęciem rack Obama odwiedzi również Brukretek. Porządku na miejscu pilnowa- gospodarz spotkania premier Holan- selę, gdzie spotka się z unijnymi liła policja. Przed kamerami stacji te- dii Mark Rutte. "Chcemy ograniczyć derami Hermanem Van Rompuyem lewizyjnych część pogrążonych w bó- możliwości, dzięki którym terroryści oraz Josem Manuelem Barroso. Zalu rodzin winą za sytuację obarczyła będą mogli zdobyć materiały jądrowe" planowano także rozmowy z Anderwładze Malezji. Kilka osób zasłabło. – powiedział. Chodzi zarówno o za- sem Fogh Rasmussenem, sekretaRodziny pasażerów, zgromadzo- pewnienie większego bezpieczeństwa rzem generalnym NATO. W czwarne w Kuala Lumpur, mają już we wto- składowania i transportu takich mate- tek Barack Obama udaje się do Warek zostać przetransportowane do au- riałów, jak i usprawnienie międzyna- tykanu, gdzie ma być przyjęty przez stralijskiego Perth. To miasto poło- rodowej współpracy w tym zakresie. papieża Franciszka. Dramatyczne sceny rozegrały się w hotelu w Pekinie, gdy rodziny pasażerów DET, (R), (IAR) żone najbliżej rejonu, gdzie rozbił się malezyjskiego samolotu usłyszały tragiczną dla nich wiadomość boeing. Linie Malaysia Airlines za■ Boeing linii Malaysia Airlines rozbił się w południowej części powiedziały wcześniej, że na miejsce katastrofy sprowadzą po 5 członOceanu Indyjskiego. Nikt nie przeżył katastrofy. Tragiczne infor- ków rodzin każdego z pasażerów. W komentarzach mediów już temacje przekazał w poniedziałek premier Malezji. raz zaczyna przewijać się pytanie, czy W poniedziałek samoloty chińskie i nego procesu wydobywania z dna władze Malezji we właściwy sposób ■ Rosjanie przeprowadzili w poniedziałek szturm na ukraiński okręt wojenaustralijskie natrafiły na obiekty, oceanu wraku maszyny i czarnych prowadziły poszukiwania. Pomimo ny "Konstanty Oszański", stacjonujący na Krymie. Kijów przygotowuje ewaktóre, jak przypuszczano, mogły po- skrzynek, które pomogą wyjaśnić, co tego, że to właśnie malezyjskie radary wojskowe wychwyciły sygnał kuację ukraińskich żołnierzy z półwyspu. stało się na pokładzie. chodzić z zaginionej maszyny. Jeszcze tylko przez około dwa ty- maszyny zmierzającej w zupełnie in- Do zdarzenia doszło w zatoce Donu- stwem Obrony tak, aby Ukraińcy moSzef malezyjskiego rządu zaapelował do mediów o uszanowanie spo- godnie czarne skrzynki boeinga, któ- nym kierunku niż cel jej podróży, te zław, u wylotu na Morze Czarne. Ro- gli wyjść ze sztandarami i bronią. koju rodzin pasażerów, które od po- ry uległ katastrofie, będą emitowa- informacje ujawniono dopiero po kil- sjanie w tym miesiącu zatopili tam "Muszą być stworzone specjalne konad dwóch tygodni czekały na jakie- ły sygnał ułatwiający ich lokaliza- ku dniach. Przez pierwszy tydzień po- swoje okręty wojenne, by zablokować rytarze, bo jeśli ich nie będzie, dojdzie do walki i zostanie użyta broń" kolwiek informacje o zaginionej cję. To zapisane w nich informacje szukiwania prowadzono w złym tor wodny. Rosjanie przeprowadzili szturm – dodał generał. Ukraińskie jednostmaszynie. Linie Malaysia Airlines po- w największym stopniu mogą przy- miejscu, bardzo odległym od tego, informowały w osobnym komunika- czynić się do wyjaśnienia tajemni- gdzie boeing zakończył lot. Szcząt- późnym popołudniem. Na pokładzie ki od dłuższego czasu były blokowaki maszyny odnaleziono w odległo- "Konstantego Olszańskiego" było oko- ne przez Rosjan, a w ostatnim tygocie, że "poza wszelką wątpliwość rejs czego zniknięcia lotu MH370. Dramatyczne sceny rozegrały się w ści 2500 km od wybrzeży Australii. ło 20 ukraińskich marynarzy. Szturmu- dniu okupanci rozpoczęli operację MH370 rozbił się", a katastrofy nie przeżyła żadna z osób znajdujących poniedziałek wieczorem czasu lokalNa pokładzie boeinga znajdowało jący dysponowali około 200 żołnierza- przejmowania baz. Część żołnierzy nego w pekińskim hotelu Lido, gdzie się 239 osób. Dwie trzecie pasażerów mi. Załoga próbowała się bronić, uży- poddawała się dobrowolnie, w niesię na pokładzie. To jednak dopiero początek żmud- od ponad dwóch tygodni rodziny pa- to obywatele Chin. wając zasłon dymnych, jednak to tyl- których jednostkach dochodziło do DET, (R), (IAR) ko nieznacznie opóźniło natarcie Ro- szturmu. W Moskwie premier Dmitrij Miesjan. Na Donuzławie, nieopodal przejętego okrętu, stacjonuje jeszcze jed- dwiediew oświadczył, że wszystkie na ukraińska jednostka – "Czerkasy". rosyjskie ministerstwa i urzędy powinW ostatnich dniach rosyjscy żoł- ny w szybkim czasie przygotować plan nierze kilkakrotnie przejmowali ukra- działań dotyczący integracji Krymu ■ Do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęło oficjalne pismo jednej z rosyjskich partii z propozycją ińskie okręty na Krymie, a członków z Rosją. Szef rosyjskiego rządu załóg zmuszali do wyrzeczenia się ostrzegł członków swojego gabinetu podziału terytorium Ukrainy. Do informacji jako pierwsi dotarli dziennikarze "Wiadomości" TVP1. i szefów federalnych organów właUkrainy. "Pomysły podziału Ukrainy przez Rosjanie stopniowo zwiększają dzy, że ponoszą pełną odpowiedzialAutorem pisma jest wiceprzewodni- liły Ukrainę między siebie. "Pismo czący Dumy Państwowej, Władimir Żyrinowskiego na temat podziału kraje sąsiednie mogą się pojawiać tyl- swój udział na Krymie, anektowa- ność za sytuację na tym półwyspie. Premier Miedwiediew podczas Żyrinowski. Lider frakcji Liberalno- Ukrainy to kuriozum" – mówi rzecz- ko w chorej głowie" – tak z kolei nym w ubiegłym tygodniu. Jak in-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) nik MSZ. I jak zapewnia, Władimir rzecznik MSZ w Kijowie skomen- formuje ukraińskie MSZ, na półwy- specjalnej narady rządowej nie wyproponuje, by Polska domagała się Żyrinowski dostanie kurtuazyjną tował list Władimira Żyrinowskie- spie jest już około 22 tysięcy rosyj- kluczył powołania na Krymie specjalnej strefy gospodarczej. Polecił referendum w sprawie przyłączenia odpowiedź, bez odniesienia się do tre- go do władz w Warszawie, Budapesz- skich żołnierzy. cie i Bukareszcie. do naszego kraju w pięciu zachod- ści swojego listu. Tymczasem Ukraińskie Minister- przygotowanie programu socjalnoRzecznik ukraińskiej dyplomacji stwo Obrony twierdzi, że przygoto- -gospodarczego rozwoju półwyspu. Autorzy materiału przypominają, nich obwodach Ukrainy: wołyńskim, lwowskim, iwanofrankow- że rosyjski polityk-skandalista już Jewhen Perebijnis powiedział, że nie wania do ewakuacji ukraińskich żoł- Wskazał na konieczność wykorzywcześniej nawoływał do rozbioru widzi konieczności dalszego komen- nierzy z Krymu są zaawansowane. stania jeszcze w tym sezonie jego poskim, tarnopolskim i rówieńskim. Według "Wiadomości" TVP1, po- Ukrainy z trybuny Dumy Państwo- towania pomysłów kontrowersyjne- Resort nie chce jednak ujawnić, kie- tencjału turystycznego. dobną "ofertę" dostały Węgry i Ru- wej. Żyrinowski podkreślał, że pró- go rosyjskiego deputowanego. Za- dy akcja się rozpocznie, ani ilu żołKuratorem Krymu z ramienia rosyjmunia ws. obwodów zakarpackiego by zbudowania przez Ukrainę pań- znaczył przy tym, że z prośbą o ko- nierzy będzie ewakuowanych. skiego rządu został wicepremier Dmii czerniowieckiego. W granicach stwa zawsze kończyły się fiaskiem. mentarze w sprawie takich "chorych Generał Ołeksandr Rozmaznin ze trij Kozak – ten sam, który był odpoUkrainy miałaby pozostać tylko jej Zaznaczał, iż "Łuck, Lwów, Tarno- idei" trzeba zwracać się nie do jego sztabu generalnego powiedział, że wiedzialny za przygotowania Soczi do resortu, a gdzie indziej. pol to polskie ziemie". środkowa część. przygotowano już wstępnie miejsca, Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Rzecznik ukraińskiego MSZ do- gdzie będą służyć wojskowi i gdzie Tomasz Nałęcz, doradca prezydenRzecznik MSZ Marcin WojcieKrym odwiedził w poniedziałek michowski przyznał w rozmowie z IAR, ta Bronisława Komorowskiego, w roz- dał, że zgadza się ze swoimi polski- będą mieszkać ich rodziny. Są to nister obrony Rosji. Siergiej Szojgu że do polskiej ambasady w Moskwie mowie z TVP Info powiedział: "To jest mi kolegami, iż pismo jest "kurio- przede wszystkim miasta nad Morzem spotkał się z lokalnymi władzami oraz wpłynął dokument autorstwa wice- oburzające proponować Polsce, tak do- zalne". Władimir Żyrinowski ma do- Czarnym: Odessa, Mikołajów i Cher- tymi ukraińskimi wojskowymi, któprzewodniczącego rosyjskiej Dumy świadczonej zmianami granic, udział stać z Warszawy kurtuazyjną odpo- son. Szczegóły są jednak tajne; ge- rzy zdecydowali się przejść na stroi że Władimir Żyrinowski proponu- w rozbiorze zaprzyjaźnionego kraju. wiedź, bez odniesienia się do treści nerał nie chciał nawet powiedzieć, kie- nę rosyjską. Szojgu wyznaczył byłeje w nim, by Polska i Rosja podzie- To tylko chory umysł może wymyślić". swojego listu. dy rozpocznie się ewakuacja. Dodał go dowódcę ukraińskiej floty DeniDET, (R), (IAR) sa Bieriezowskiego na zastępcę dotylko, że w najbliższym czasie. Rozmowy na temat ewakuacji są wódcy rosyjskiej floty czarnomorskiej. prowadzone z rosyjskim MinisterDET, (R), (IAR) Stronę redaguje: Tomasz Deptuła ■ Redaktor wydania: Aleksandra Słabisz

Rosja już integruje Krym

Szturm na ukraiński okręt

Żirinowski proponuje... rozbiór Ukrainy


8

Opinie

nowy dziennik Wtorek 25 marca 2014

Szczyt nuklearny i terroryzm państwowy

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION FOTO: EPA/YVES HERMAN / POOL

Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke

Premier Japonii Shinzo Abe, prezydent USA Barack Obama, premier Pakistanu Nawaz Sharif i kanclerz Niemiec Angela Merkel na sesji otwierającej Szczyt Bezpieczeństwa Nuklearnego w Hadze

sądzą – powinny obowiązywać w XXI wieku w cywilizowanym świecie. Nie bardzo chcą dopuścić do świadomości, że dla Putina Ukraina O ostatecznych rezultatach dwu- ostatnie słowo Putina. Na terytorium ważniejsza jest aniżeli poprawne stoW Holandii obradują reprezentanci 53 państw i czterech organizacji, w dniowych rozmów świat się wkrót- sąsiada są przecież bowiem inne sku- sunki z innymi państwami. Ostatnie wydarzenia na półwyspie tym Międzynarodowej Agencji Ener- ce dowie. Póki co baczniejszą uwa- piska Rosjan, jak w obwodach doniecgii Atomowej. Oprócz amerykańskie- gę przykuwają przewidziane na mar- kim, czy dniepropietrowskim, które w północnej części Morza Czarnego skłaniają też do refleksji, że stogo przywódcy przybyli tam prezy- ginesie szczytu rozmowy państw gru- przyrzekł chronić. Niektóre kraje Unii Europejskiej, sunkowo małe kraje, jak Ukraina, denci Francji Francois Hollande i py G7 o kryzysie na Krymie. Stany Zjednoczone i ich zachodni np. Niemcy, zbyt są uzależnione od wbrew międzynarodowym umoChin Xi Jinping, szef rządu Wielkiej Brytanii David Cameron, a także pre- sojusznicy poddali Moskwę miażdżą- ważnych dostaw paliwa, a zwłasz- wom i pobożnym życzeniom wciąż mier tymczasowego rządu Ukrainy cej krytyce za zagarnięcie półwyspu z cza gazu z Rosji, aby ją za mocno narażone są na agresję i terroryzm antagonizować. Inne, państwowy. Organizacje w rodzaju pogwałceniem prawa Arsenij Jaceniuk. w tym Francja, mają nie ONZ, NATO, a nawet potężne StaZnamienne, że do Hagi nie zawi- mię dzy na ro do we go. tylko biznesowe, lecz ny Zjednoczone mogą coś zdziałać, tał Władimir Putin. Nie miał wcze- Ostrej retoryce nie towaStosunkowo małe kraje, militarne interesy. jeśli porządek świata łamią Irak, śniej problemu, żeby zignorować opi- rzyszyły dotąd prakTakże Waszyngton Afganistan, bądź Libia. W przypadnie światowych liderów, ale niezręcz- tyczne poczynania, któjak Ukraina, ne spotkania twarzą w twarz z nimi re faktycznie spędzały- wbrew międzynarodowym nie pali się do zupełne- ku większych mocarstw, czego przygo zrywania z Rosją ze kładem Rosja, brakuje im środków, wolał powierzyć szefowi rosyjskie- by kremlowskim dyumowom i pobożnym względów politycznych. a zwłaszcza woli. gnitarzom sen z oczu. go MSZ Siergiejowi Ławrowowi. Płynie z tego lekcja także dla amePrzed rozpoczęciem szczytu eksper- Sankcje, które USA i UE życzeniom wciąż narażone Potrzebuje jej wsparcia ci nie kryli, że nie należy się spodzie- nałożyli na niektórych są na agresję i terroryzm w rozwiązywaniu trud- rykańskich Polaków. Jeśli zależy nam nych konfliktów m.in. z na bezpieczeństwie Polski, nie możwać po nim przełomowych rozwiązań. wyższych dostojników państwowy Iranem, czy Koreą Pół- na liczyć tylko, czego dowodzi najIch zdaniem nie będzie tam mowy ani rosyjskich, wywołały nocną. Nie dalej jak w bliższa nawet historia, na sojusznio rozbrojeniu nuklearnym, ani poko- tam na ogół raczej rozponiedziałek przyznał cze traktaty. Trzeba budować siłę w jowym wykorzystaniu energii atomo- bawienie niż obawę. to amerykański sekre- USA, by – w razie zagrożenia – mieć Nie przesądzając zawej, ani też o płynących stąd zagrożeniach dla środowiska naturalnego. wczasu, jak wyglądać będą dalsze re- tarz stanu John Kerry. Wyraził nadzie- wystarczająco mocne wpływy w WaNiezależni aktywiści, m.in. z Zrze- torsje wobec Kremla, na podstawie ję, że kryzys ukraiński nie wpłynie szyngtonie i w razie potrzeby skłoszenia Prawników Przeciwko Broni dotychczasowych sygnałów można na współpracę z Moskwą w konty- nić USA do skutecznej ochrony naNuklearnej (IALANA), wytykali, że domyślać się, że nie pójdą daleko. Nie- nuowaniu likwidacji syryjskiej bro- szych rodaków nad Wisłą. Dla KPA powinno to być ważniejszym prioprogram dyskusji nie obejmie też zależnie od oficjalnych enuncjacji rzą- ni chemicznej. Nawet jeśli niektórzy przywódcy rytetem niż zabiegi o upamiętnienie mniej wygodnych problemów. Np. dów, wpływowe koła opiniotwórcze powstrzymania przed użyciem takich Zachodu już właściwie pogodziły się zachodni są aneksją Krymu zaszo- na znaczku pocztowym zasłużoarsenałów państw, które w majesta- z oderwaniem Krymu od Ukrainy. Te- kowani, wciąż się łudzą, że Rosja nych skądinąd wielce hallerczyków. raz zastanawiają się tylko, czy to już przestrzegać będzie norm, które – jak cie prawa je posiadają. ND Barak Obama i inni przywódcy spotkali się w Hadze na szczycie na temat bezpieczeństwa nuklearnego. Debatują jak zapobiec terrorystom dostępu do broni atomowej. Skupią się też na aneksji Krymu przez Rosję. Nic nie zapowiada jednak, że osiągną duże sukcesy w zwalczaniu także tego rodzaju aktów terrorystycznych.

PROOFREADING Jerzy Gieruszczak SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


nowy dziennik Tuesday, March 25, 2014

9

Studia dla amerykańskich studentów w Krakowie n Od niemal 10 lat, w pierwszej połowie marca, Ambasada RP w

Podczas spotkania w Ambasadzie RP, znajdującej się zaledwie milę od Białego Domu, studenci biorą udział w panelach dyskusyjnych z waszyngtońskimi kongresmanami, politykami i liderami biznesu. Zapraszają one do zastanowienia się nad wyborem kariery, dają możliwość nawiązania kontaktu oraz przybliżają studentom realia i wyzwania konkurencyjnego, jak również ograniczonego rynku pracy w dobie globalizacji. Innym, nie mniej ważnym celem, jest zachęcenie ich do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim, w ramach tzw. Summer Law Program In Cracow. Inicjatorem tej godnej uznania inicjatywy jest prof. dr Rett Ludwikowski, kierownik katedry prawa na Catholic University of America (CUA), autor wielu książek z zakresu nauk prawa, filozofii, ekspert w dziedzinie międzynarodowego prawa porównawczego. Prof. Ludwikowski niestrudzenie i z ogromnym sukcesem promuje Polskę poprzez letnie programy studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki polskiemu programowi nauczania z zakresu międzynarodowego prawa, który świetnie konkuruje z innymi podobnymi programami oferowanymi przez uczelnie w Europie Zachodniej, setki studentów amerykańskich uczelni – nie tylko tych z CUA – "odkryło Polskę i za-

chwyciło się nią". Co roku grupa młodych ludzi z USA udaje się na letnie kursy prawa, handlu zagranicznego, nauki języka i kultury polskiej. Mają tam okazję brać udział w wycieczkach, chodzić do teatru, muzeów, a w ten sposób poznają kraj, zawiązują również przyjaźnie, a nawet poznają życiowych partnerów. Zajęcia w ramach letniego programu odbywają się w zabytkowych salach Collegium Novum, Maius, jak również na nowym kampusie. Wysoki poziom polskiej edukacji, jaki oferuje jeden z najstarszych w Europie – XIV-wieczny Uniwersytet Jagielloński – wzbogacany jest atrakcyjnymi wyjazdami turystycznymi w rejony południowej Polski, w tym do Zakopanego, Wieliczki czy Wadowic. Na marcowym spotkaniu w Ambasadzie RP w Waszyngtonie studenci, którzy wrócili z Polski, z entuzjazmem prezentowali zwroty i słowa, których się nauczyli. Przemiła Afroamerykanka Ashley, która spędziła dwa semestry w Krakowie oraz odbyła praktykę w kancelarii prawniczej, z dumą opowiadała, jak cennym i wspaniałym doświadczeniem był jej pobyt w Polsce. Wielu studentów chwali się swoimi polskimi korzeniami, mimo iż sięgają 2-3 pokolenia. Program, który prof. Rett Ludwi-

ZDJĘCIA:

Waszyngtonie gości amerykańskich studentów prawa z Katolickiego Uniwersytetu w Waszyngtonie, zainteresowanych studiowaniem na Uniwersytecie Jagiellońskim.

kowski z całkowitym poświęceniem prowadzi od wielu lat, jest godny uznania i wsparcia, albowiem nie tylko propaguje wysoki poziom polskiego systemu edukacji na arenie międzynarodowej, ale też "kształci" przyszłych Ambasadorów Dobrej Woli, którzy poprzez entuzjastyczne opowiadanie o pozytywnych doświadczeniach ze studiów najlepiej rozpowszechnią polskie tradycje i wartości wśród przyszłych pracodawców, społeczności w których będą działać. Nie ma lepszej formy marketingu, jak właśnie pozytywne doświadczenia oraz opinie studentów-przyszłych liderów, którzy "Poland" nigdy nie pomylą z "Holland". MAREK MICHALSKI


10

Zdrowie

nowy dziennik Wtorek 25 marca 2014

Jedna owca, druga owca… n Może trudno w to uwierzyć, ale nawet co trzecia osoba na świe-

Specjaliści przekonują, że z bezsennością można skutecznie walczyć i to niekoniecznie za pomocą pigułek. Kiedyś porównano adeptów szkoły amerykańskiej marynarki wojennej – tych, którzy spali dobrze, do tych, którzy mieli zaburzenia snu. Okazało się, że zaburzenia snu okazały się przeszkodą w awansie. Ci którzy cierpieli na bezsenność mieli niższe stopnie w hierarchii. Łatwo to wytłumaczyć – nawet kilkudniowa bezsenność bardzo pogarsza pamięć. Poza tym człowiek niewyspany jest mało wydajny, konfliktowy i nie ma ochoty nawiązywać żadnych kontaktów. Brak snu to nie tylko kwestia samopoczucia. Bezsenność jest szkodliwa dla zdrowia. Może prowadzić do przewlekłych problemów: depresji, otyłości, kłopotów z sercem i zaburzeń odporności. Do niedawna uważano, że brak snu jest uwarunkowany przede wszystkim stanem psychicznym człowieka. Okazuje się jednak, że bardzo możliwe, że istnieje "gen bezsenności". Naukowcy nie potwierdzili jeszcze jego istnienia, ale ich badania wskazują na to, że już niedługo może się to udać. To oznacza, że jeśli na przykład nasza mama lub ojciec nie mogli spać – my też możemy cierpieć na bezsenność. I w końcu to my sami często robimy wszystko, by zablokować sen. Może nie jesteśmy tego świadomi, ale działamy skutecznie na przykład pijąc kawę lub mocną herbatę po godzinie 2 po południu, oglądając telewizję czy używając komputera w łóżku. Psychiatrzy mówią jasno – "łóżko powinno służyć tylko do spania i kochania się". Każda minuta snu jest niezwykle ważna. Dorosły człowiek powinien spać od 7 do 9 godzin na dobę. W pierwszej fazie ciało się "naprawia", "poprawia" i regeneruje. Wówczas REKLAMA

sen jest jakby kosmetykiem. Kolejne godziny to mocne wyhamowanie wszystkich narządów, które oddają energię wątrobie. Ta podejmuje intensywną pracę, by usunąć z organizmu wszelkie toksyny nagromadzone w ciągu dnia. Potem do pracy przystępują nerki. Gdy organizm nie śpi, wszystkie te czynności zaczynają zaburzać swoją pracę. Jest kilka uniwersalnych zasad zdrowego snu. Po pierwsze – należy nastawiać budzik zawsze na tę samą godzinę, na przykład na 7 rano, i to bez względu na dzień. W ten sposób zdyscyplinujemy swój organizm, a regularność ma w wypadku zdrowego snu gigantyczne znaczenie. Po drugie – należy zgasić światło. Niby oczywiste, a jednak nie. Bo na zaburzenia snu wpływ ma także światło z ekranu komputera czy IPoda. Dopiero gdy naprawdę jest ciemno organizm intensywniej wydziela melatoninę – hormon regulujący snem. Jego brak, to bezsenność. Kolejna, niby oczywista rada, ale także zaniedbywana – chodzi o to, by kłaść się spać w momencie, kiedy czuje się zmęczenie. Najczęściej ludzie zasypiają na przykład przed telewizorem – w drodze do łóżka rozbudzają się. Po czwarte – odpowiednie ćwiczenia. Badania w Lighting Research Centre w Nowym Jorku pokazały, że ruch z rana powoduje, że 30 minut wcześniej niż zwykle czujemy się senni. Bardzo ważna jest także temperatura panująca w sypialni. Najlepsza to około 64 st. F (18 st. Celsjusza). Warto także wywietrzyć przed spaniem pokój. Zbawienna może być ciepła kąpiel. Woda sprawi, że mięśnie będą się powoli rozluźniać, dzięki temu łatwiej zaśniemy. Na koniec to, z czym chyba najtrudniej jest walczyć – wieczorne objadanie się. Lekarze zalecają, by – bez względu na wszystko – ostatni

ZDJĘCIE: ARCHIWUM

cie ma problemy z zasypaniem. Powodów jest mnóstwo, a pierwsze miejsce na liście zajmuje stres.

posiłek jeść najpóźniej trzy godziny przed snem. Jedzenie na noc powoduje wyczerpanie organizmu. Zamiast odpoczywać – musi trawić spożyty pokarm. Kiedy budzimy się rano pozornie wyspani, nasz organizm wolałby właśnie odpoczywać. W sytuacji, gdy jesteśmy bardzo głodni, powinniśmy przekąsić coś przed snem. Żeby posiłek nie okazał się bombą kaloryczną, należy zadbać o to, by miał odpowiednią liczbę kalorii, tj. maksymalnie 200. Dietetycy polecają, by zjeść na przykład płatki owsiane z kawałkami banana, szklankę płatków kukurydzianych z mlekiem, kromkę pieczywa pełnoziarnistego z plasterkiem chudego sera, krążek ryżowy z plasterkiem chudej piersi z indyka. Przed snem nie zaleca się ostrych przypraw, owoców cytrusowych, sosów pomidorowych,

tłustych potraw – mogą one wywołać zgagę lub niestrawność i zaburzyć jakość snu. Zaburzenia snu mogą pojawić się... w trakcie snu. Wśród najdziwniejszych jest na przykład bruksizm, czyli tak zwane zgrzytanie zębami. Jego główną przyczyną jest stres, który dotyka coraz większą ilość osób. Skutki bruksizmu mogą być dość groźne – zniszczone szkliwo, rozchwianie zębów w szczęce, zmiany w stawach żuchwowych. U 10 procent osób cierpiących na tę przypadłość pojawia się ból szczęki oraz głowy. Nie ma skutecznego leku na tę dolegliwość. Czasami trzeba stosować leki uspokajające lub przejść psychoterapię. Dla najciężej chorych lekarze polecają noszenie specjalnych zabezpieczeń na zęby lub zastrzyki z botoksu. Wyjątkowo niebezpieczny może być tak zwany zespół bezdechu śródsennego, który może pojawić się wielokrotnie w ciągu jednej nocy. Związany jest z zatrzymaniem oddechu we śnie. Chorzy muszą stosować wspomaganie wentylacji, żeby nie umrzeć. Nie mogą także pić al-

koholu, który hamuje ośrodek oddechowy i w ten sposób może wywołać śpiączkę lub nawet śmierć. Inną wyjątkowo niemiłą przypadłością jest tak zwany paraliż przysenny. Pojawia się na początku lub na końcu fazy snu i charakteryzuje się niemożnością wykonania jakiegokolwiek ruchu mimo poczucia wybudzenia. Osoba leży jak sparaliżowana i nie może się poruszać, nic powiedzieć ani otworzyć oczu. Bardzo często można doświadczyć w tym czasie halucynacji, pojawia się wrażenie dzwonienia w uszach i nacisku na klatkę piersiową. Ludzie doświadczający paraliżu sennego mają wrażenie, że ktoś stoi w ich pokoju. Przyczyny paraliżu sennego nie są do końca jasne. Przypuszcza się, że bezpośrednio mogą na niego wpływać nierówny rozkład snu, stres, przyjmowanie leków antydepresyjnych czy nadużywanie alkoholu. Wbrew pozorom nie jest to przypadłość bardzo rzadka. Szacuje się, że choć raz w życiu mogło jej doświadczyć 50 procent populacji. AA (R)

REKLAMA

Tworzymy przyjazne środwisko do wszechstronnego rozwoju dziecka, bezpiecznej i twórczej pracy w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Kolorowe i funkcjonalne sale, mnóstwo pomocy dydaktycznych oraz wysoce wykwalifikowani, wielojęzyczni nauczyciele, stymulują młodego człowieka i pomagają mu rozwijać indywidualne zdolności. • ZAJĘCIA JĘZYKOWE, PLASTYCZNE i MUZYCZNE • PRZYGOTOWANIE DO ZERÓWKI (KINDERGARTEN) Możliwość pobytu od 2 do 5 dni w tygodniu w godzinach 7:00am – 6:00pm. Świetlica dla dzieci do 13 roku życia.


Czy wiesz, dlaczego… – matki trzymają noworodki na lewej ręce?

Natura każe matce nosić dziecko na lewej ręce, żeby zwiększyć jego szanse na przeżycie. Tak trzymane niemowlę znajduje się bliżej serca matki. Bicie serca uspokaja maleństwo, a spokojne i zrelaksowane dziecko mniej płacze, więcej je i szybciej rośnie. Dźwięk bicia serca jest jedynym dźwiękiem, który łączy dziecko ze światem znanym mu przed narodzeniem, czyli z brzuchem matki. – po wypiciu siedmiu filiżanek kawy możesz mieć urojenia?

Do takich wniosków doszli naukowcy z brytyjskiego uniwersytetu Durham, po badaniach przeprowadzonych na 200 studentach. Po wypiciu nadmiernej ilości kawy ludziom może się wydawać, że czują wokół siebie ludzi zmarłych, słyszą głosy, bądź widzą rzeczy, których w rzeczywistości nie ma. Wszystko za sprawą kortyzolu – hormonu, którego produkcja zwiększa się pod wpływem działania kofeiny. Jego zbyt duża ilość prowadzić może właśnie do halucynacji. Jak podkreślają naukowcy, halucynacje same z siebie nie są objawem choroby. Doświadcza ich ok. 3 procent zdrowych osób.

t Your Ge

FVALCCUINE

Y TODA

Garfield Urgent Care & Walk-In Medical Center

U nas nie musisz umawiać się na wizytę. Mówimy po polsku.

• wszechstronne wszech badania lekarskie • opieka prewencyjna •b badania pracownicze • drobne zabiegi chirurgiczne • prześwietlenia rentgenowskie i dla kierowców (X-ray) • badania szkolne • badania krwi • szczepienia ochronne

Y UJEM R E F O AL

IC PHYSR A P Yać T H Ezę telefonow

– dzieci urodzone pod koniec lata są zdrowsze i wyższe?

Dzieci urodzone w końcówce lata i jesienią są nieco wyższe od dzieci "wiosennych" i "zimowych". Tłumaczy się to większą zawartością witamy D w organizmie matki w ostatnim trymestrze ciąży. W powstawaniu tej witaminy zasadnicze znaczenia ma ekspozycja na słońce. Noworodki mają masywniejsze kości i są mniej podatne na osteoporozę w późniejszym wieku.

Pros

IAJ DZIS mówić.

się u żeby

– margarynę zawdzięczamy cesarzowi Napoleonowi III?

Cesarz ogłosił konkurs na tanią i smaczną substancję, która można zastąpić masło, ponieważ rosnące rzesze robotników i wojsko potrzebowało pożywienia. Konkurs wygrał Hipolit Mege-Mouries. Swoją margarynę wykonał z tłuszczu wołowego, żołądków i sody. Dzisiejsze margaryny produkuje się wprawdzie nieco inaczej, głównie z tłuszczów roślinnych z dodatkiem witamin i substancji wzbogacających smak, ale efekt jest podobny.

REKLAMA

Bedford Dentistry Joanna Zimny D.D.S

Komfortowa i bezbolesna opieka dentystyczna dla ciebie i twojej rodzinny Implanty w dniu usunięncia zęba Protezy ustabilizowane na implantach Aparaty przeciw chrapaniu Botox / Juvéderm Cyfrowy rentgen Leczenie kanałowe Kosmetyka dentystyczna Wybielanie Laserowe leczenie chorób dziąseł 12A Bedford Avenue , Greenpoint, New York 11222

tel: 1-718-383-4284

Honorujemy wiekszość ubezpieczeń

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Poniedziałek-Piątek 9AM-9PM, Sobota 9AM-5PM, Niedziela 9AM-4PM 210 Passiac Street, Garfield NJ 07026 (Pomiędzy Walmart i Marshalls) Website: GarfieldUCC.com, email: info@GarfieldUCC.com, Tel: (973) 733-3800, Fax: (973)773-3600

BIOFOTONY OPASKI I UBRANIA Z NAPYLONYMI ZIOŁAMI

Jesteście bardzo zmęczeni, męczy was ból głowy dokuczają stawy i kregosłup, są prob problemy z krąże niem i niepokoi uczucie duszności.... Próbowaliście już wszyskich sposobów leczenia i zzastanawialiś cie się jak będzie z każdym następnym dniem... Nie bądzcie rozczarowani. Jest wyjś wyjście! Opaski i ubrania biofotonowe, które w ostatnich latach zyskały dużą popularność. Ludzie opow opowiadają, że w ciagu 1 1-3 3 dni odchodzi ostry ból a po kilku tygodniach zmniejszają się stany zapalne zapalne. Opinie osób, ktore zaczęły używac opaski biofotonowe: Kobieta, 48 lat. “ Bardzo bolaly mnie nogi. Stanie sprawiało mi ból, odczuwałam skurcze łydek. Zaczęłam używać skarpetki do spania, a do pracy zakładałam getry. Po pierwszej nocy odczułam ciepło w nogach a po tygodniu minęły skurcze. ” Mężczyzna 34 lata. ”Skręciłem nogę podczas gry w tenisa. Użyłem opaski na kostkę. Opuchlizna i ból przeszły po pierwszej dobie. Ból kregosłupa i kolan utrudnialy mi wykonywanie pracy kierowcy ciężarówki. Po dwóch tygodniach używania pasa i opasek na kolana ból zmniejszył się, zeszła opuchlizna.” Międzynarodowa korporacja HuaShen opracowała produkty z biofotonami w/g starożytnych receptur ziołowych i wspólczesnej nanotechnologii. Przy nakładaniu ubrania na chore miejsce przenika energia roślin i minerałów w głab ciała ludzkiego na głębokość od 3 do 5 cm i dalej na zasadzie rezonansu. W rezultacie zwiększa się potencjalna energia naszych kómorek, organizm oczyszcza się z wszelkich zanieczyszczeń, zaczyna się regenerować i wzrasta nasza odporność. Zapraszamy.

1684 E18th St. Lower lewel, Brooklyn, NY 11229 Dojazd metrem B,Q , stacja Kings Hwy Możesz także zobaczyć pod mikroskopem jak pracują biofotony, jak również jak działają na Twój organizm. tel: (718)

551 7877, (347) 645 2838 www.huashenamerica.com

nowy dziennik Tuesday, March 25, 2014

11


12

To i owo

nowy dziennik Wtorek 25 marca 2014

Nominacje do nagród literackich

25 marca – 84. dzień roku

Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław NOWY JORK

Wtorek

Środa

Czwartek

FOTO: ARCHIWUM

ków" Marty Dzienkiewicz z ilustracjami Joanny Rzezak i Piotra Kraski oraz "Proszę mnie przytulić" Przemysława Wechterowicza z ilustracjami Emilii Dziubak. Ważną kategorią w Nagrodzie Literackiej m. st. Warszawy są książki poświęcone stolicy. Jako "edycje warszawskie" nominowano książki: "Rozmowy o dzieciństwie" Joanny Rolińskiej, "Zośkowiec" Jarosława Wróblewskiego oraz album "Przedwojenne Kamionek, Grochów i Saska Kępa" Jarosława Zielińskiego. Najważniejszą i jednocześnie najcenniejszą, piątą kategorią nagrody jest tytuł Warszawskiego Twórcy. Pisarz nim uhonorowany otrzymuje 100 tysięcy złotych. W kategorii Warszawski Twórca rozpatrywany jest całokształt twórczości literackiej kandydatów do wyróżnienia. Nazwisko laureata poznajemy podczas gali finałowej – w tej kategorii nie ogłaszane są nominacje. Dotychczas nagrodę tę otrzymali: Joanna Kulmowa, Janusz Tazbir, Janusz Głowaccje otrzymały książki: "Małe lisy" Ju- ki (na zdjęciu), Marek Nowakowski, styny Bargielskiej, "Umarł mi" Ingi Józef Hen i Tadeusz Konwicki. Nagroda jest kontynuacją wyróżIwasiów i "Ości" Ignacego Karpowicza. W kategorii poetyckiej nomi- nienia o tej samej nazwie, przyznanowano tomiki: "Teoria wiersza pol- wanego w latach 1926-38. Pierwszym skiego" Przemysława Dakowicza, jego laureatem był najstarszy syn "Pomiędzy" Tadeusza Dąbrowskie- Adama Mickiewicza – Władysław, go oraz "Języki obce" Jacka Dehne- ostatnim zaś przed II wojną światola. Jury co roku nagradza też auto- wą Leopold Staff. Kandydatów do rów i ilustratorów książek dla dzie- nagrody zgłaszają wydawcy, księgaci. W tym roku do tej kategorii no- rze i bibliotekarze oraz czytelnicy. Paminowano: "Fotel czasu" Anny Czer- tronami medialnymi 7. edycji Nagrowińskiej z ilustracjami Doroty Ło- dy Literackiej są, między innymi, skot-Cichockiej, "Pionierzy. Poczet Pierwszy i Drugi Polskiego Radia. niewiarygodnie pracowitych PolaAT, (R)

Justyna Bargielska, Inga Iwasiów i Ignacy Karpowicz będą walczyć o Nagrodę Literacką m. st. Warszawy w kategorii proza. W Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie ogłoszono nominacje do tegorocznej nagrody. Na liście znalazło się dwanaście książek. Zwycięzców w czterech kategoriach oraz nazwisko pisarza uhonorowanego tytułem Warszawski Twórca poznamy 23 kwietnia, w Światowym Dniu Książki. W kategorii prozatorskiej nomina-

KRZYŻÓWKA

ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 15

Timberlake szuka tajemniczych kochanków

Obraz to paradokument opowiadający historię nietypowych oświadczyn. W nowojorskim pociągu Long Island Rail Road chłopak oświadcza się ukochanej przy dźwiękach ballady "Not A Bad Thing". Przypadkowi świadkowie, dwójka dziennikarzy, zainspirowana romantyczną sceną, postanawia odszukać nieznajomych. Inicjują akcję pod hasłem #HaveYouSeenThisCouple (Czy widziałeś tę parę?). W poszukiwania włączył się również Justin. Przygotowany paradokument stał się oficjalnym teledyskiem singla, którego premiera odbyła się w popularnym programie telewizyjnym Ellen DeGeneres. Film można obejrzeć na Youtube. Wkrótce przekonamy się, czy uda się odnaleźć tajemniczych kochanków. AT (mat. prom.)

FOTO: ARCHIWUM

Najlepsze scenariusze filmowe pisze samo życie. Nie inaczej ma się sprawa z teledyskiem do singla "Not A Bad Thing", kolejnego utworu Justina Timberlake'a pochodzącego z dwuczęściowej płyty The 20/20 Experience. Poziomo: 1. o Jerzym Giedroyciu 5. pomoc, serwis, dobry uczynek 10. wydrążony pod kanałem La Manche, umożliwia jazdę pociągiem do Londynu 11. chowanie w bezpiecznym, nieznanym innym miejscu 12. europejska stolica, miejsce wręczenia Nagród Nobla 13. kochanek z Werony 14. ocena dostateczna 15. chudy jak … 18. sterczy na berecie 20. gwałtowny płacz połączony z łkaniem 22. wiadro z drewnianych klepek 24. dział medycyny 25. gladiator z Tracji 26. historyk rzymski

27. kiwi lub emu 28. zapięcie z pyknięciem Pionowo: 1. siedziba władz miasta 2. spirytus skażony środkami trującymi 3. zbieractwo 4. etui 6. podlec, kreatura 7. nie wolni 8. nawoływać, namawiać, nakłaniać, wzywać 9. mina kwaśna 16. oczarowanie, urzeczenie 17. brunszwicki przysmak z głowizny 19. sak i wełna z niego uzyskana 20. kat z zamiłowania 21. dąb z okolic Zagnańska 23. Carrington z "Dynastii"


SALON

Poradnia zdrowia psychicznego oraz leczenie uzależnień i uzależnień lekowych. Terapia i leczenie. Mówimy po polsku. Dogodne terminy.

WYJĄTKOWO KOMFORTOWO, BO WSZYSTKIE ZABIEGI POD TYM SAMYM ADRESEM

ZATROSZCZ SIĘ O SWOJĄ SKÓRĘ NA WIOSNĘ

(347) 627-2288

tel: 243 Suydam Street, Brooklyn, NY 11237 elsolservices.vpweb.com

Wyjątkowy PAKIET w BEAUTY SHINE, skutecznie poprawi wygląd Twojej skóry, tylko $300 za 6 zabiegów: 2 hydraclean Guinot-efekt sauny dla skóry czyli eliminacja toksyn, 2 zabiegi kawitacji-mechaniczne ZAPRASZAMY złuszczanie naskórka, 81 Greenpoint Ave. 2 zabiegi liftingujące z masażem Brooklyn, NY 11222 tel. (718) 349-6500

MAREK BELZ M.D.

Specjalista psychiatrii ogólnej i psychiatrii uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

65 North Maple Avenue, Suite 302-B, Ridgewood, NJ 07450

Telefon: (201) 957-5582, e-mail: marekbelz@yahoo.com

PIJAWKI STAWIANE NA WSZELKIE SCHORZENIA

OCZYSZCZAJĄC CAŁE CIAŁO POZBYWASZ SIĘ CHORÓB ORÓB • TERAPIA ODMŁADZAJĄCA TWARZ • PIJAWKI POCHODZĄ Z HODOWLI WLI • UŻYWANE JEDNORAZOWO

GABINETY NA GREENPOINCIE W CONNECTICUT I NEW JERSEY

DZWOŃ ABY UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ

NOWO OTWATY

GABINET W GARFIELD

517 River Drive Garfield, NJ 07026

(646)) 460-4212 460 4212

Centrum Medyczno-Dentystyczne

KOMPLEKSOWE I SPECJALISTYCZNE LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Jolanta Sykora-Sygnarowicz , DDS NAJNOWOCZEŚNIEJSZE WYPOSAŻENIE GABINETU STOMATOLOGICZNEGO • LASER dentystyczny • DIGITAL X-Ray • DIGITAL camera SPECJALIZUJEMY SIĘ W KOSMETYCE DENTYSTYCZNEJ • licówki porcelanowe - lumineers • licówki natychmiastowe-bonding • korony porcelanowe • wypełnienia białe utwardzane światłem PROTEZY NA BAZIE MATERIAŁU PLASTYCZNEGO VALPLAST • klamry kosmetyczne - naprawa protez MOSTY

COPIAGUE

5 Cedar Court New York 11726

SYOSSET

LECZENIE PARODONTOZY • bezbolesne laserowe czyszczenie kieszonek dziąsłowych • farmakologiczne leczenie i wspomaganie regeneracji kości i dziąseł • blokowanie zębów metoda zachowawcza /splinting

311 S. Oyster Bay Rd New York 11791

KOMPLEKSOWE LECZENIE ZGRYZU URAZOWEGO, BRUKSIZM

TELEFON: (516) 496-0627

BOTOX

SPECJALISTYCZNE LECZENIE KANAŁOWE

ALERGOLOG, SPECJALISTA SCHORZEŃ ODDECHOWYCH

dr Krzysztof M. Nowak Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, New York Presbyterian Hospital/Cornell Medical Center w Nowym Jorku. 19-letnie doświadczenie w alergologii, immunologii i pediatrii. Specjalizuje się w opiece zarówno dzieci, jak i dorosłych. Posiada bogate doświadczenie w leczeniu chorób górnych i dolnych dróg oddechowych (w tym alergicznych nieżytów nosa, astmy i przyczyn przewlekłego kaszlu), zaburzeń skórnych (egzema, pokrzywka), alergii pokarmowych i innych złożonych problemów alergicznych.

984 N. Broadway Ste 400, Yonkers, NY 10701,

Tel: (914) 963-8588, Fax: (914) 963-0253

3663 Rt.9 North Suite101, Old Bridge, NJ08857 Tel: (732)970-1444, Fax: (732)970-1455

• Chiropraktyka • Masaż Leczniczy • Magnetoterapia

www.SykoraSygnarowiczDental.com www.MedivisageSPA.com fax: 516-921-0804

Dysfunkcje Kręgosłupa Zmiany Zwyrodnieniowe Rwa Kulszowa, Rwa Ramienna Stany Pourazowe , Bóle Stawów Biodrowych i Kolanowych

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? listy@dziennik.com

Tel: (914) 961-2515, Fax: (914) 961-2628

Advanced Body Rehabilitation Center, PC.

WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK / JUVEDERM, RESTYLANE, INNE

NAPISZ DO NAS:

1 Elm St Ste 2A, Tuckahoe, NY 10707,

W gabinecie przyjmuje terapeuta manualny Tomasz Urlich

• Fizjoterapia • Ultradźwięki • Elektroterapia • Laseroterapia

nowy dziennik Tuesday, March 25, 2014

Beauty Shine

EL SOL LCSW USŁUGI, PLLC

13


14

Og∏oszenia/Classified Potrzebni stolarze budowlani

PRACA HELP WANTED

do sta∏ej pracy na Manhattanie. Wymagane minimum znajomoÊci j. angielskiego. Pl. call: (914) 393-0527

FIRMA TRANSPORTOWA Z CHICAGO,IL Zatrudni kerowcow CDL kl. A na trasy Chicago-południowy i połnócny wschód. Płaca do 44c za mile Ciężarowki Volvo. Własny serwis na miejscu. Weekendy w domu. (630) 687-0420 lub (773) 732-7570

POTRZEBNI: • stolarz meblowy z doświadczeniem • kreÊlarz z doświadczenie (“drafter”). Wymagany pobyt sta∏y. Oferujemy dobre wynagrodzenie i ubezpieczenie medyczne. Proszę dzwoniç: (718) 383-7120 (917) 567-0653 Jurek

nowy dziennik Wtorek 25 marca 2014

CABINETMAKER NEEDED

PRACA HELP WANTED NY EXPERIENCED BILINGUAL SALES CONSULTANTS NEEDED

Must have sales experience, product training avalible. Earn $30-$40K a year, bonuses call: (347) 898-6252 send resume: yourgoodsense@yahoo.com

FINISHER

needed for cabinet/woodwork shop. Located in LIC. Must have 10yrs + exp w/spraying, mixing stains, colors & polishing. Must be able to read, understand & speak English. Please call (718) 729-0026 or fax Resume to: (718) 729-5660

PIZZA MEN WITH EXPERIENCE

wanted in Williamsburg/Greenpoint area. Pl. call Sals Pizzeria: (718) 388-6838

SUPERINTENDENT WANTED

I would like to hire a superintendent Brooklyn Ocean Park Area, Elevator Building. Must to have a knowledge of plumbing and some electric. Benefits: 2 bedroom apt + utilities + good salary. Please come personally 1706 50th St, Brooklyn, NY Sunday between 6 - 7 pm or Tuesday between 4-5 pm.

POSZUKUJEMY KIEROWCY CDL

z doświadczeniem. Praca w Ridgefield Park, NJ. Trasy lokalne, max 3.5h. Nowy sprzęt. Praca z naczepami hydraulicznymi typu roll-off i low-boy oraz kontenery. Dobre warunki finansowe. Praca od zaraz. www.marble.com tel. (201) 527-6199 Rich

HELPERS NEEDED

for general contractor specializing in Upper East Side residential interior work. Construction exp. a plus. Full-time/steady work. Please call: (718) 729-0026 forward resume to sue@vellainteriors.com or fax to (718) 729-5660

NEED MAINTENANCE PERSON experienced, carpentry and wallpaper. Part time or full time. Please call: (516) 707-7500

Potrzebni różni pracownicy na budowę. Pozwolenie na pracę obowiązkowo. Proszę dzwonić na (201) 380-1172 Jarek. Insurance medyczny.

for High end woodworking shop. We are looking for a full time, responsible, detail oriented benchman. Must speak English and have at least 10 years experience in a cabinet shop. Long Island West Hempstead, NY (516) 538-4449 GACOINC@aol.com

CABINET MAKER & INSTALLERS NEEDED for hi-end residential G.C. w/ shop located in L.I.C. & projects in NYC. Must be able to read dwgs., machine, assemble & install own work & spk/read/understand English. 5 - 10 yrs exp. Pl. call: (718) 729-0026 or fax res. (718) 729-5660

MARBLE COMPANY NEEDS EXPERIENCED TILES SETTER Job in Manhattan. Please call: (718) 626-4941

EKSPEDIENTKA ENERGICZNA

POTRZEBNA DO CUKIERNI NA GREENPOINT. ZGŁOSZENIA OSOBISTE. CAFE RIVIERA 830 MANHATTAN AVE. FIRMA ELEKTRYCZNA poszukuje wykwalifikowanych ELEKTRYKÓW z minimum 5 letnim doświadczeniem. Praca od zaraz. Karta OSHA i prawo jazdy mile widziane, ale niekonieczne. Praca na Manhattanie. Rzetelność pracy oraz język angielski wymagany. Proszę dzwonić do biura: (718) 894-4300 lub wysłać e-mail Dara/Alan info@midlandele.com Established Electrical Contractor seeks qualified Electricians minimum of 5 years experience for immediate hire. OSHA Cards required and drivers license a plus but nor necessary. Work location Manhattan. Reliability and English required. Please call the office: (718) 894-4300 or email Dara/Alan for details info@midandele.com

Potrzebni stolarze budowlani

do sta∏ej pracy na Manhattanie. Wymagane minimum znajomoÊci j. angielskiego. Pl. call: (914) 393-0527

FOREMAN/SUPER NEEDED

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ

z pr. jazdy CDL, kl. B. Praca przy rozwo˝eniu warzyw i owoców na terenie N. Yorku. 5 dni w tygodniu. Pr. dzwoniç: (718) 746-4220 (917) 859-2469

WOMAN WANTED

to work in department store in Park Slope, Brooklyn. Can work up to 60 hours weekly and can earn up to $700 weekly. Must have ss number and speak English. Please call: (718) 541-4088 WYKAŃCZANIE PIWNIC (“BASEMENTS”) Wykaƒczanie piwnic (“basements”) na pod kontrakt (“subcontract”) $1,800 - $2,300 na tydzień DoÊwiadczenie i narz´dzia wymagane. Proszę dzwoniç: 10 rano - 12 ppo∏. lub 5 ppo- 7 wiecz. lub zostaw wiadomoÊç (917) 521-5001

CONSTRUCTION COMPANY

specialized in waterproofing/scaffolding projects is looking for project manager - estimator. Work includes: drafting proposals, doing requisitions and estimates, meeting with architects and engineers, running 1-3 projects. Prior experience in construction field necessary as well as fluent English/Polish, ability to coordinate all phases of work, responsibility and multitasking. Please email/fax your resume. Fax#: (917) 591-4123 e-mail agata@janbar.inc.com No phone calls

for High End luxury residential GC. Must be experienced in hi-end construction and gut renovations projects in NYC (Park Ave) apts. Ideal candidate to have knowledge in hi-end residential interior renovations, hi-end millwork finishes, oversee/manage proj., trades/subs, site mtgs., maintain job schedule, etc., from start to finish. Ability to communicate w/Arch/Designer/Clients. Excl Pay/benefits. Please call: (718) 729-0026 fax resume: (718) 729-5660 or email: sue@vellainteriors.com

SZKLARZ

DUŻA FIRMA O PROFILU BUDOWLANYM POTRZEBUJE OSOBĘ DO MONTAŻU OKIEN. DOŚWIADCZENIE OBOWIĄZKOWE, MILE WIDZIANE COMMERCIAL. DOBRE ZAROBKI. PRACA FULL TIME W NORTH JERSEY. PRACA OD ZARAZ. WWW.MARBLE.COM TEL. (201) 527-6199 Rich IT Specialist. Duża firma fabrykacyjna poszukuje pracowników na stanowisko IT Specialist. Wymagany legalny pobyt i oólne doświadczenie IT. Instalacje sieci, obsługa systemów tel., itp. Praca w North Jersey. Telefon: (201) 380-1172Robert

LOOKING FOR EXPERIENCED, live-in housekeeper for two people, 6 days a week. $500 + room & board. Polish speaking employer. Please call: (845) 638-3424 or 1 (917) 628-8017

PRACA HELP WANTED NJ Potrzebni pracownicy do obróbki granitu i marmuru do przyuczenia. Dobre warunki finansowe. Praca w RIDGEFIELD PARK, NJ. dostępne również inne lokalizacje w NJ, NY, Ny-Upstate, NY-Long Island oraz CT. Ubezpieczenie zdrowotne. Wymagany legalny pobyt. Proszę dzwonić na (201) 380-1172 Jarosław

PRACA – HELP WANTED CT WE NEED SEVERAL HANDYMAN’S to do apartment renovation. The job will last three month and is located in Connecticut. We provide you with an free apartment. Please call Mr. Scharf from Sunday-Thursday between 6pm and 7pm. 718-256-6161

FIRMA ROZBIÓRKOWA Z NJ, zatrudni odpowiedzialnego FOREMANA, wykwalifikowanych pracowników oraz kierowcę ze znajomością manualnej skrzyni biegów. Telefon: (201) 467-6493 Potrzebni pracownicy do pracy w biurze. Okazyjne lekkie, przenoszenie ciężarów do 40LBS. Ubezpieczenie medyczne zapewnione. Proszę dzwonić na (201) 380-1172 Praca w North Jersey www.marble.com

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY RIDGEWOOD

Apt. for rent, 4 family house, 2 bedroom & 1 full bath, no pets, no smokers, call Maria (718) 381-3118

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ Apt. for rent, Garfield

3 bedrooms, extra large kitchen, 1 bath and living room. Appliances included refrigerator, stove, microwave, and air conditioner. Furniture available. Available immediately. Owner speaks English. Rent $1,100/mo + utilities. Call 201-694-9196

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified

15 nowy dziennik Tuesday, March 25, 2014

0.

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

SAMOCHODY CARS

PODATKI TAXES

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

www.zsengineering.com

ZS Engineering PC Uzyskujemy zatwierdzenia w Departamencie Budynków i Straży Pożarnej. Usuwamy “Violation Orders”, występujemy też w roli biegłych sądowych w sprawach karnych. Firma licencjonowana w NY i CT.

PROJEKTOWANIE ORAZ INSPEKCJE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PEŁEN ZAKRES USŁUG U NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW specjalizacja: systemy ochrony przeciwpożarowej systemy ewakuacyjne, tryskacze systemy wykrywania i usuwania dymów systemy gaszenia pożarów przy pomocy gazów i piany

Tel. 516.328.3200 • Fax 516.328.6195 Zygmunt Staszewski, PE, FSFPE - President 99 Tulip Avenue, Suite 102 • Floral Park, NY 11001

Caspert Management Co. Inc. (dca#0869125) as agent for N.Y. Pawnbrokers Inc. (dca#803727), N.Y. Pawnbrokers I Inc.(dca#9072023), N.Y. Pawnbrokers II Inc.(dca#1125229), N.Y. Pawnbrokers III Inc.(dca#1292397). Will sell all unredeemed pledges and hold-overs from previous sales, jewelery and non-jewelery items, from 000001 of 10/1/13 to 999,999 of 10/31/13. To be held on April 1st, 2014 at 6am at 105 Attorney St. N.Y., N.Y. 10002. NYP#2 - 1580, 2007 Yamaha YFR + 1582, 2004 Ford Explorer

PAWNBROKER AUCTION SALES

S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 am. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

Apr. 2/14 - F&D Pawnbrokers Inc., 359 W. 54th St., Man., from 24385 of Feb. 28, 2013 to 25321 of Nov. 1, 2013.


16

Ogłoszenia/Sport RESTAURACJE RESTAURANTS

NAUKA EDUCATION

nowy dziennik Wtorek 25 marca 2014

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159

LICENCJONOWANY ELEKTRYK

AGENCJE AGENCIES

WRÓŻKI PSYCHICS

USŁUGI SERVICES

Triumf precyzji

n Rozstawiona z numerem trzecim Agnieszka Radwańska pokonała Rosjankę Jelenę Wiesninę (32.) 7:5, 6:3 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA Tour na twardych kortach w Miami (pula nagród 5,43 mln dol.). Wiesnina mogła być równorzędną rywalką dla Radwańskiej, jednak perspektywa pierwszego zwycięstwa od 2011 roku nad rozstawioną z trójką tenisistką spętała jej nogi. W sumie Rosjanka popełniła ponad 40 niewymuszonych błędów. Pierwszy set obfitował w przełamania, które były w dużym stopniu efektem pomyłek obu zawodniczek przy własnym podaniu. Zarówno Radwańska, jak i Wiesnina, dwa razy zanotowały podwójny błąd serwisowy. Spotkanie rozpoczęło się korzystnie dla 35. w rankingu WTA Tour Rosjanki, która prowadziła w inauguracyjnej partii 2:0. Trzecia na świato wej li ście Po lka po chwi li wyrównała stan rywalizacji i później toczyła się walka “gem za gem”. 27letnia Wiesnina, pamiętając o niedawnych problemach rywalki z kolanem, starała się zmusić ją jak najczęściej do biegania i zmęczyć. W 10. gemie młodsza o dwa lata krakowianka miała dwie piłki setowe, ale nie wykorzystała żadnej z tych szans. W kolejnym zaś aż trzy okazje na “breaka” miała przeciwniczka, ale “Isia” zdołała wyjść obronną ręką z tej sytuacji. Set zakończył się wygraną Polki 7:5, choć w wietrznych

warunkach jej gra pozostawiała wiele do życzenia. “Jak nie masz z czego uderzyć, to jakbyś pchała wiadro wody. Staraj się odrobinę dokręcać, bo piła z rotacją leci lepiej. Przechodź przez uderzenia, nieważne jak, to mecz walki” – radził wezwany w przerwie Tomasz Wiktorowski. W drugim secie Radwańska wzięła rady trenera do serca i starała się być bardziej precyzyjna. Od stanu 3:3 wszystkie gemy padły łupem krakowianki, która zanotowała piąte zwycięstwo nad Wiesniną w 6 meczu. Dzięki niedzielnemu zwycięstwu poprawiła bilans w pojedynkach z niżej notowaną Rosjanką na 5-1. Wcześniej w Miami pokonała Szwajcarkę Rominę Oprandi 6:0, 6:4. O piąty z rzędu występ w ćwierćfinale imprezy krakowianka zmierzy się z Eliną Switoliną, która w niedzielę wygrała z Czeszką Barborą Zahlavovą Strycovą 4:6, 6:4, 6:1. Będzie to pierwszy w karierze pojedynek tych zawodniczek. 25-letnia Polka ma dobre wspomnienia z Miami. Wygrała te zawody w 2012 roku, 12 miesięcy temu dotarła do półfinału, a w 2011 roku zwyciężyła w grze podwójnej w parze ze Słowaczką Danielą Hantuchovą. n

“Rude” gole w Chicago

n Piłkarze Red Bulls New York wywalczyli pierwszy punkt na obcym boisku.

W ich niedzielnym meczu z Fire w Chicago padł remis 1:1, a obie bramki strzelili piłkarze o rudych włosach: Jeff Larentowicz i Dax McCarty.

ogłoszenie drobne w gazecie i masz w

darmo

internecie

.com

classified@dziennik.com

Mimo że mecz toczył się w niemal arktycznych warunkach, piłkarze obu drużyn rozpoczęli z wysokiego pułapu. W pierwszych 30 minutach zarówno Red Bulls, jak i Fire, stworzyły sobie po kilka świetnych okazji do zdobycia goli, z czego dwie zostały zamienione na bramki. Najpierw w 6. min, po rzucie rożnym wykonywanym przez Harrisona Shippa, Jeff Larentowicz urwał się Timowi Cahillowi i strzałem głową uzyskał prowadzenie dla gospodarzy. Była to druga bramka w sezonie rudowłosego kapitana Fire i gracza mającego polskie korzenie. Podopieczni Mike’a Petkego zabrali się do pracy i efektem było wyrównanie, które padło kwadrans później – również w wyniku rzutu rożnego. Futbolówka, którą dośrodkowywał Thierry Henry, przez chwilę bezpańsko przemieszczała się po polu karnym, aż w końcu spadła pod nogi znajdującego się na 11. metrze Daxa McCarty’ego. “Miedziany” pomocnik gości zachował zimną krew i plasowanym strzałem ulokował ją w siatce. Po wymianie ciosów obie drużyny uspokoiły grę, która od tego momentu toczyła się przeważnie w środku pola. Nowojorczycy pilnowali dostępu do własnej bramki, ale Chicago i tak było bliższe zdobycia zwycięskiego gola. Jedną z okazji stworzył... Cahill, który w 23. min omal nie zasko-

czył Luisa Roblesa strzałem głową po dośrodkowaniu Shipppa z rzutu wolnego. Golkiper Red Bulls spisał się jeszcze lepiej w 47. min, parując groźny strzał Alexa na rzut rożny. Dzięki Roblesowi Red Bulls zdobyli swoje pierwsze wyjazdowe “oczko” w sezonie. “To był trudny mecz i ciężko wywalczony punkt” – powiedział Matt Miazga, który spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych. Nowojorczycy, którzy w ubiegłym roku zdobyli Supporter’s Shield, w tym roku nadal nie potrafią zgarnąć całej puli. Okazja na przełamanie złej passy nadarzy się w najbliższą niedzielę, kiedy na Red Bull Arena przyjedzie Chivas USA. Początek o 15:00, bilety na https://tickets.newyorkredbulls.com. TOMASZ MOCZERNIUK

Chicago Fire New York Red Bulls

1 (1) 1 (1)

Bramki: 1:0 – Jeff Larentowicz 2 (Harrison Shipp 1)

6’, 1:1 – Dax McCarty 1 (bez asysty) 21’. Żółte kartki: Magee, Olave, McCarty, Eckersley, Sekagya, Cahill. Sędziował: Drew Fischer. Widzów: 16 228. Chicago Fire (0-1-2, 2 pkt): Sean Johnson, Matt Watson, John Kennedy Hurtado, Bakary Soumare, Greg Cochrane, Harrison Shipp (Juan Luis Anangono 66’), Alex, Jeff Larentowicz, Benji Joya (Victor Pineda 71’), Quincy Amarikwa, Mike Magee. New York Red Bulls (0-1-2, 2 pkt): Luis Robles, Richard Eckersley, Jamison Olave, Ibrahim Sekagya, Roy Miller, Lloyd Sam, Eric Alexander (Bobby Convey 83’), Dax McCarty, Jonny Steele (Peguy Luyindula 72’), Tim Cahill, Thierry Henry.


Sport

17 nowy dziennik Tuesday, March 25, 2014

Przerwana passa Knicks

Marcowe Szaleństwo już bez Karnowskiego

zards w niedzielnym meczu ligi NBA przegrali na wyjeździe z Denver Nuggets 102:105.

n Dobiegła końca przygoda Przemka Karnowskiego i Gonzagi w March Madness. W 3. rundzie koszykarskiego turnieju NCAA Bulldogs ulegli w San Diego Wildcats z Arizony 61:84.

Marcin Gortat zdobył dla pokonanych 16 punktów i miał 10 zbiórek, uzyskując 30. double–double w sezonie. Polski środkowy zbliżył się tym samym do swojego rekordu w NBA, kiedy to sezonie 2011/12 w barwach Phoenix Suns rozegrał 31 spotkań z dwucyfrowym dorobkiem w tych dwóch elementach gry. W niedzielę Gortat przebywał na parkiecie 35 minut, trafił siedem z 12 rzutów za dwa punkty i obydwa wolne, zebrał osiem piłek w obronie i dwie w ataku. Miał także pięć asyst, dwa bloki, cztery straty i cztery faule. Do przerwy nie był wprawdzie zbyt skuteczny, trafiając tylko dwa z sześciu rzutów z gry, ale po zmianie stron pomylił się tylko przy jednej z sześciu prób. Trafił dobitkę na 91:94 w ważnym momencie czwartej kwarty, gdy drużyna próbowała odrabiać dystans do rywali. Potem jednak popełnił stratę, podejmując złą decyzję w ataku, a na 1.23 min przed końcem spotkania, przy stanie 93:98, dał się zablokować pod obręczą mierzącemu 193 cm Randy’emu Foyowi. Na tle kolegów z zespołu Polak ma sobie jednak niewiele do zarzucenia. Gdy przebywał na parkiecie, drużyna wygrała ten fragment różnicą 17 punktów. Dodatni wskaźnik plus/minus w ekipie Wizards miał jeszcze tylko John Wall (+1), który jednak tego dnia się nie popisał. Zdobył wprawdzie 15 punktów, ale miał aż osiem strat. Właśnie niecelne podania i gubione piłki były przyczyną porażki Wizards, którzy jeszcze w pierwszej kwarcie prowadzili 14 punktami (25:11). Gracze trenera Randy’ego Wittmana mieli łącznie w tym spotkaniu aż 24 straty, podczas gdy rywale 15. Siedmiopunktowej przewagi, którą gospodarze, po błędach przeciwników, wypracowali w połowie czwartej kwarty, Czarodzieje nie byli już w stanie odrobić.

FOTO: EPA/LARRY W. SMITH

n Koszykarze Washington Wi-

W starciu pod koszem Paul Pierce z Brooklyn Nets (z prawej) i Samuel Dalembert z Dallas Mavericks

Najwięcej punktów dla gości zdobyli Bradley Beal – 21 i Trevor Ariza – 18. Rezerwowy Drew Gooden dorzucił 15. Wizards z bilansem 36 zwycięstw i 34 porażek zajmują szóste miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Nuggets (32–38) są na 11. pozycji na Zachodzie. Czarodzieje zakończyli ostatnią w sezonie czteromeczową serię meczów wyjazdowych z drużynami z Konferencji Zachodniej z jedną wy-

reną do dogrywki doprowadził Joe Johnson. W niej Nets szybko uciekli na osiem punktów i nie dali sobie wydrzeć wygranej. Johnson z dorobkiem 22 punktów był najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny z Brooklynu. Rezerwowy Marcus Thornton dodał 20 punktów, po 15 Paul Pierce i Deron Williams. Koszykarze Cleveland Cavaliers przerwali serię ośmiu zwycięstw z rzędu New York Knicks. W niedzielę Kawalerzyści triumfowali na wyjeździe 106:100, choć do przerwy przegrywali różnicą 15 punktów. Długo nie zanosiło się na porażkę Knicks, którzy rozpoczęli spotkanie w Madison Square Garden od prowadzenia 7:0. Po dwóch kwartach wygrywali 61:46. Drużyna Cavaliers odrobiła straty dopiero pięć minut przed końcową syreną (95:94), zaś po rzucie Diona Waitersa za trzy punkty było już 98:94. Za chwilę rezultat jeszcze podwyższył Anderson Varejao. W nowojorskiej ekipie wyróżnił się Carmelo Anthony – 32 punkty. J. R. Smith uzyskał 18 punktów, Raymond Felton – 14, a Amar’e Stoudemire i Tim Hardaway jr – po 12. Knicks walczą z Atlanta Hawks o awans do playoffs. Najprawdopodobniej między tymi zespołami rozstrzygnie się walka o ósme miejsce, ostatnie premiowane na Wschodzie. Obecnie lepsi są Hawks, którzy mają bilans 31–37. Knicks w dotychczasowych meczach odnieśli 29 zwycięstw i ponieśli 41 porażek. TW

graną z Los Angeles Lakers. W środę na własnym parkiecie spotkają się z Phoenix Suns (41–29), poprzednim klubem Gortata. Na piątej pozycji na wschodzie plasują się koszykarze Brooklyn Nets, którzy mają bilans 37–31. W niedzielę Nets pokonali na wyjeździe Dallas Mavericks 107:104 po dogrywce. Goście jeszcze w końcówce trzeciej kwarty tracili do rywali 13 punktów, ale odrobili dystans, a na dziesięć sekund przed końcową sy-

WYNIKI LIGI NBA Toronto Raptors – Atlanta Hawks 96:86, Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 120:127, Denver Nuggets – Washington Wizards 105:102, Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 124:107, Dallas Mavericks – Brooklyn Nets 104:107 po dogrywce, New York Knicks – Cleveland Cavaliers 100:106, Los Angeles Lakers – Orlando Magic 103:94.

Diabły wciąż walczą o playoffs n Hokeiści New Jersey Devils pokonali przed własną publicznością Toronto

Maple Leafs 3:2 w niedzielnym meczu NHL. Była to piąta z rzędu porażka Klonowych Liści, którzy spadli na ósmą, ostatnią premiowaną awansem do fazy playoffs, pozycję. Hokeiści z Toronto mają 80 punktów, o pięć więcej niż zajmujące 11. miejsce Diabły, które wciąż nie tracą szans na miejsce w ósemce. W niedzielę gole dla gospodarzy zdobyli Damien Brunner, Patrik Elias oraz Jon Merrill. Rywale odpowiedzieli trafieniami Tylera Bozaka i Phila Kessela. W niedzielę ze zwycięstwa cieszyli się także hokeiści New York Islan-

ders, którzy na własnym lodowisku pokonali Columbus Blue Jackets 2:0. Wygraną Wyspiarzom zapewniły gole zdobyte przez Cala Clutterbucka oraz Travisa Hamonica. Z kolei w bramce nowojorczyków znakomity występ zanotował Jewgienij Nabokow. Powstrzymał on aż 41 ataków rywali i zanotował trzeci w sezonie oraz 58. w karierze mecz bez straty gola. Mimo wygranej Wyspiarze z dorobkiem 63 pkt zajmują dopiero 14. pozycję w Konferencji Wschodniej. W Pittsburghu miejscowi Penguins przegrali 0:1 z St. Louis Blues.

Dzięki tej wygranej Bluesmani zrównali się punktami z prowadzącymi w całej lidze hokeistami Boston Bruins. Oba zespoły mają po 103 punkty. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył David Backes, a bramkarz Bluesmanów Brian Elliott obronił 33 strzały rywali i zanotował czwarty w sezonie i 25. w karierze shut–out. Pingwiny z dorobkiem 97 punktów zajmują drugie miejsce w Konferencji Wschodniej. Dwa punkty więcej mają plasujący się na trzeciej pozycji na zachodzie hokeiści Anaheim Ducks, którzy w niedzielę pokonali u siebie Florida Panthers 6:2. Gole dla Kaczorów zdobyli Patrick Maroon, Teemu Se-

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redagują: Jerzy Gieruszczak i Tomasz Deptuła

lanne, Jakob Silfverberg, Kyle Palmieri, Corey Perry oraz Ryan Getzlaf. Pantery odpowiedziały trafieniami Jimmy’ego Hayesa i Tomasa Fleischmanna. TW

WYNIKI NHL NY Islanders – Columbus Blue Jackets 2:0, Pittsburgh Penguins – St. Louis Blues 0:1, New Jersey Devils – Toronto Maple Leafs 3:2, Chicago Blackhawks – Nashville Predators 0:2, Detroit Red Wings – Minnesota Wild 3:4 po dogrywce, Vancouver Canucks – Buffalo Sabres 4:2, Anaheim Ducks – Florida Panthers 6:2.

Mimo tegorocznego zwycięstwa w West Coast Conference Gonzaga nie była wymieniana w gronie faworytów akademickich mistrzostw USA. Już przed ich pierwszym turniejowym meczem przeciwko Oklahoma State fachowcy stawiali na dowodzonych przez Marcusa Smarta Cowboys. Ale w rozegranym w piątek w San Diego meczu podopiecznym Marka Few udało się pokonać Oklahomę 85:77, mimo że Smart rzucił im 23 punkty. Najlepszymi graczami w ekipie ze Spokane byli Kevin Pangos (26 pkt) i Gary Bell jr (17). Z dobrej strony pokazał się też Przemek Karnowski – jedyny urodzony w Polsce i uczestniczący w March Madness zawodnik – który mimo wczesnych problemów z liczbą popełnionych fauli zdołał dołożyć 15 oczek, 10 zbiórek, 2 asysty i blok. W nagrodę na Gonzagę czekało niedzielne starcie z rozstawionymi z nr. 1 w “zachodniej” drabince Wildcats z Arizona University. Wicemistrzowie konferencji PAC-12 bardzo dobrze weszli w spotkanie, budując 12-punktową przewagę już po 8 minutach gry. Bulldogs zupełnie nie radzili sobie z wysokim pressingiem i razili niedokładnością (w całym meczu aż 21 strat!). Na dodatek przez większą część pierwszej połowy musieli sobie radzić bez urodzonego w Toruniu Karnowskiego, który szybko złapał dwa faule i musiał usiąść na ławce. Do przerwy Polak miał na koncie 4 punkty, 3 zbiórki i blok, ale Gonzaga wciąż była gorsza od Arizony 34:47. W drugiej części polski środkowy walczył pod obiema tablicami jak lew, zdobywając 10 z 27 punktów swojej drużyny. Do tego dołożył 7 kolejnych zbiórek i blok, ale koledzy nie dostroili się do jego poziomu. Gary Bell jr zakończył spotkanie bez zdobyczy punktowych, syn Johna Stocktona David zaliczył aż 6 strat, a Sam Dower trafił tylko 3 z 12. prób. Arizona, w której barwach grał mający polskie korzenie Kaleb Tarczewski (6 pkt, 5 zb, 2 przechwyty), wciąż agresywnie broniła i wyprowadzała zabójcze kontry, dzięki czemu odniosła przekonywujące zwycięstwo 84:61. W kolejnej rundzie – nazwanej “Sweet 16” z racji tego, że na placu boju pozostało już tylko 16 drużyn – która odbędzie się w czwartek Wildcats zagrają z San Diego State. Dla Gonzagi to już 5. raz z rzędu, kiedy ich przygoda z Marcowym Szaleństwem kończy się w 3. rundzie. Z zespołem, który zakończył sezon z bilansem 29-7 żegnają się teraz Stockton, Dower i Drew Barham, co sprawi, że w przyszłym roku oczekiwania wobec Karnowskiego będą jeszcze większe. Mecz z Arizoną udowodnił jednak, że jeden Karnowski to za mało, aby myśleć o podboju NCAA. TOMASZ MOCZERNIUK


18

Sport

nowy dziennik Wtorek 25 marca 2014

Wisła na minusie

n Sensacją weekendu była bez wątpienia porażka Wisły z Zawi-

szą. Wygląda na to, że nikt nie zamierza odebrać Legii mistrzowskiego tytułu, chociaż ostatniego słowa nie powiedział jeszcze odrodzony Lech. NA FOTEL WICELIDERA WSPIĄŁ SIĘ LECH I WRESZCIE UKŁAD TABELI JEST (W MIARĘ) ZGODNY Z PRZEDSEZONOWYMI PROGNOZAMI.

Tyle się mówiło o kryzysie drużyny Mariusza Rumaka i jego rychłym zwolnieniu, a tymczasem piłkarze “Kolejorza” wygrali po raz trzeci z rzędu przed własną publicznością. W sobotę chyba na dobre wyrzucili Lechię z czołowej ósemki, a kolejnego gola strzelił skuteczny ostatnio (13 goli w całym sezonie) Łukasz Teodorczyk, pukający coraz mocniej do bram kadry na eliminacje mistrzostw Europy. Dobrym posunięciem okazało się wystawienie na newralgicznej pozycji lewoskrzydłowego (Claesen jest w słabej formie, a Lovrencics się w tej roli nie sprawdził) Szymona Pawłowskiego, który po wyleczeniu urazu przywodziciela wreszcie pokazał, na co go stać. Czy Lech jeszcze nawiąże walkę z Legią o tytuł mistrzowski? Jeśli w końcu ustabilizuje formę i przestanie tracić punkty w konfrontacji ze słabeuszami – wszystko jest możliwe, zwłaszcza w decydującej fazie rozgrywek.

FOTO: EKSTRAKLASA.NET

Po wspaniałym come-backu na Łazienkowskiej, kibice pod Wawelem rozmarzyli się o zaciętej walce o tytuł mistrzowski do samego końca. Wszystko wskazuje na to, że skończy się na złudzeniach. W piątek podopieczni Franciszka Smudy niespodziewanie roztrwonili dorobek z poprzedniej niedzieli, ulegając u siebie 0:1 Zawiszy. To dopiero druga porażka w tym sezonie na Reymonta, na dodatek poniesiona w bardzo kiepskim stylu. Piłkarzy “Białej Gwiazdy” najwyraźniej uśpił albo zdekoncentrował remis z Legią, bo tego dnia zawiedli na całej linii. W tym nudnym spotkaniu decydujące okazało się kapitalne podanie kadrowicza Michała Masłowskiego (chłopak ma smykałkę do gry, będą z niego ludzie) na czystą pozycję do Jorge Kadu – anonimowego do tej pory zawodnika z Wysp Zielonego Przylądka, występującego ostatnio w trzeciej lidze portugalskiej, gdzie jesienią zdobył jedenaście bramek w 16 meczach. Na polską ekstraklasę takie kwalifikacje wydają się jednak wystarczające... Wcześniej do siatki trafił Wahan Geworgjan, ale sędzia dopatrzył się spalonego, po czym wyrzucił na trybuny protestującego Ryszarda Tarasiewicza. Ten jednak ostatecznie wracał do domu w dobrym nastroju. Smuda – wprost przeciwnie. Nadzieje na mistrzostwo prysły, pozostaje twarda walka o miejsce na podium. Jeden Semir Stilic, który znów wyróżniał się na boisku, popisywał niekonwencjonalnymi zagraniami, to jednak za mało.

Szymon Pawłowski (w środku) po wyleczeniu urazu przywodziciela wreszcie pokazał, na co go stać

tytułu w marnej polskiej ekstraklasie nie wydaje się konieczne. Na razie Pogoń, wzmocniona zimą przez byłych kadrowiczów Patryka Małeckiego i Rafała Murawskiego, na pewno będzie się liczyć w walce o europejskie puchary. Zawodnikiem meczu znów był Japończyk Takafumi Akahoshi, który na dodatek strzelił bardzo pięknego gola. Spadek formy “Niebieskich” nie podlega dyskusji, ale może to po prostu tylko zmęczenie materiału? W końcu ciężko rozgrywa się cały sezon przy użyciu 12-13 zawodników.

co szczęśliwych) interwencjach Grzegorza Kasprzika. Goście mogli liczyć na niezawodnego Marco Paixao, ale nie dowieźli korzystnego wyniku do końca. Tadeusz Pawłowski zasługuje jednak na pochwałę, gdyż przebudził zespół, który wpadł w kompletny marazm pod wodzą Stanislava Levego i praktycznie stracił szanse awansu do grupy mistrzowskiej.

W strzelaniu są całkiem dobrzy, ale drinków przy barze. Patryk Mikita opublikował na Facebooku zdjęcie z imprezy, co Skowronek tłumaczył, że... zdjęcie jest archiwalne. Jednym słowem – pomieszaniem z poplątaniem! Właściciel klubu Sylwester Cacek również ma oryginalne podejście do całego problemu, gdyż obwinia głównie kibiców. “Widać, że zawodnicy dają z siebie wszystko i robią Z EKSTRAKLASĄ NA PEWNO ŻE- postępy w grze, natomiast coraz goGNA SIĘ WIDZEW, KTÓRY ZREMI- rzej zachowują się kibice. Chcą chySOWAŁ BEZBRAMKOWO Z ZAGŁĘ- ba doprowadzić do tego, co wydarzyTYMCZASEM PIŁKARZOM RUBIEM. Artur Skowronek wystawił pię- ło się pięć lat temu, gdy po strzeleCHU CHYBA ZASZKODZIŁY KOMPLEciu obrońców i nic dziwnego, że jego niu bramki kibice gwizdali na własny ROBERT WARZYCHA NIE MA ŁA- drużyna znów nie strzeliła gola – tym zespół. Jak kibice domagają się, żeMENTY, BO W KIEPSKIM STYLU PRZEGRALI DRUGI MECZ Z RZĘDU. TWEGO POCZĄTKU KARIERY SZKO- bardziej, że kompletnie zaciął się sku- by zespół grał do końca, to niech oni Dariusz Wdowczyk kilka dni temu LENIOWEJ W POLSCE. Najpierw teczny na początku sezonu Edwards też do końca dopingują. A jak nie chcą, zgłosił swoje aspiracje do bycia w PZPN odmówił mu wydania licencji, Visniakovs. Redaktorzy ze strony we- to niech nie przychodzą na stadion” przyszłości selekcjonerem, a jak po- ponieważ... nie skończył szkoły śred- szlo.pl obliczyli, że piłkarze Widze- –powiedział po meczu z Zagłębiem. kazały przykłady Waldemara Forna- niej, a następnie jego Górnik zremi- wa nie oddali celnego strzału na bram- Cóż, dziwny sposób na to, aby zalika i Adama Nawałki – wcale tak sował w niedzielę ze Śląskiem 1:1 po kę przeciwnika od 193 minut. To po- chęcić ludzi do kupowania biletów wiele do tego zaszczytu nie potrze- golu Bartosza Iwana w samej koń- nad trzy godziny! Nic więc dziwnego, na baaardzo słaby zespół. ba, nawet zdobycie mistrzowskiego cówce i kilku świetnych (a także nie- że zajmują ostatnie miejsce w tabeli. MARCIN HARASIMOWICZ

Gran Derbi, jakich dawno nie było Ronaldo pewnie wykorzystał ‘’jeW 26. minucie znów Di Maria poNajpierw prowadziła Barcelona, później Real, ostatecznie Barcelona wyde nastkę’’ i było 3:2 dla Realu. To gnał le wym skrzy dłem, mi nął Da nie grała 4:3 (2:2). Siedem goli w Madrycie, 3 bramki Leo Messiego, czerwona go Alvesa, dośrodkował, a Benzema był 13. gol Portugalczyka przeciwkartka, kontrowersyjne rzuty karne – 227. El Clasico zapamiętamy na długo. przyjęciem oszukał dwóch obrońców ko Barcelonie. gu, uderzył i nie trafił. Dopiero w 18. minucie strzał oddał niewidoczny do tej pory Ronaldo. Przymierzył z 20 metrów, ale strzelił w środek bramki. Minutę później Messi podał do Neymara, Brazylijczyk się jednak zawahał i zamiast znaleźć się sam na sam z Lopezem, musiał jakoś ominąć Marcelo. Nie zrobił tego i jego lekki strzał trafił w nogi kolegi z reprezentacji Brazylii. W 20. minucie było 1:1. Piłkę z lewego skrzydła wrzucił dokładnie Di Maria, Mascherano nie upilnował Benzemy, który mocnym strzałem z głowy pokonał Valdesa. Nie dużo brakowało, a Hiszpan obroniłby tę próbę, ale piłka po jego rękach wpadła w samo okienko bramki. W 23. minucie Benzema trafił po raz drugi! Marcelo podał do Di Marii, ten znów wrzucił w pole karne, z piłką znów minął się Mascherano, a Benzema przyjął futbolówkę na kolano i z powietrza, z kilku metrów pokonał Valdesa.

Barcelony i strzelił. Piłka wpadłaby do siatki, gdyby nie Pique, który wybił ją z linii bramkowej. Ale to nie był koniec emocji w tej połowie. W 42. minucie wyrównał Messi. Piłka w polu karnym Realu spędziła dobrych kilkanaście sekund, najpierw miejsca szukał Neymar, ale w końcu piłka trafiła pod nogi Messiego, który z kilku metrów pokonał Lopeza. W doliczonym czasie szansę miał znów Benzema – piłka po jego strzale o kilkadziesiąt centymetrów minęła lewy słupek bramki Valdesa. W 53. minucie Benzema dostał piłkę w pole karne, od razu strzelił, ale trafił w Valdesa. Sędzia nie odgwizdał spalonego, chociaż powinien, bo Francuz był o kilkadziesiąt centymetrów za ostatnim obrońcą. W 54. minucie z piłką pognał Ronaldo, minął Daniego Alvesa i przewrócił się w polu karnym. Jak pokazała powtórka, faul był, ale kilkanaście centymetrów przed polem karnym. Sędzia pokazał jednak na jedenasty metr.

W 63. minucie Messi podał do Neymara w pole karne, Brazylijczyk przyjął piłkę i sekundę później upadł w polu karnym. Sytuacja była kontrowersyjna, ale jedna z powtórek pokazała, że Sergio Ramos łapał Brazylijczyka za ramię. Sędzia odgwizdał karnego i pokazał Hiszpanowi czerwoną kartkę. Chwilę później ‘’jedenastkę” na gola zamienił Leo Messi. W 74. minucie zza pola karnego huknął Dani Alves. Lopez wyciągnął się w locie, piłki nie odbił, ale ta uderzyła w słupek. W 84. minucie w polu karnym Realu upadł Iniesta, a sędzia bez wahania sięgnął pod gwizdek. Piłkarz Barcelony był przewracany przez Carvajala. Messi podszedł do piłki, wziął krótki rozbiegi i trafił w okienko. To był jego trzeci gol w tym spotkaniu. Dzięki niedzielnym bramkom pobił rekord Alfredo Di Stefano w liczbie zdobytych goli w El Clasico. Ma ich już 21 w 27 spotkaniach. Di Stefano potrzebował 30 meczów, by tra-

Wygrany Lionel Messi...

FOTO: EPA/JAVIER LIZON

W niedzielnym El Clasico działo się tyle, że wydarzeniami na boisku w Madrycie można by obdzielić kilka spotkań. Zaczęło się w czwartej minucie – kontrę Barcelony strzałem zakończył Neymar, ale nie było to ani mocne ani groźne uderzenie i Lopez nie miał problemów z obroną. Kilkadziesiąt sekund później akcja przeniosła się pod drugą bramkę, gdzie mimo asysty obrońców strzał zdołał oddać Karim Benzema. Uderzył jednak niecelnie. W siódmej minucie Barcelona wymieniła kilka szybkich podań, Messi podał do Iniesty, a ten strzelił mocno, pod poprzeczkę. Lopez nie miał szans i było 1:0 dla Barcelony. W 12. minucie znów próbował Benzema. Tym razem miał idealną okazję. Dostał piłkę od Di Marii, uderzył z szóstego metra z pierwszej piłki i przestrzelił o dwa metry. W 15. minucie świetną prostopadłą piłkę zagrał Fabregas, przed polem karnym Realu przyjął ją Messi, zbiegł do ro-

FOTO: EPA/JAVIER LIZON

n

... i przegrany Cristiano Ronaldo

fić do siatki Barcelony 18 razy. Barcelona wygrała 4:3 na Santiago Bernabeu. Z 227 dotychczasowych pojedynków 90 razy lepszy był Real, a 89 Barcelona. W lidze Real ma 70 punktów – tyle samo, co Atletico. Barcelona ma o punkt mniej. n


Sport

19 nowy dziennik Tuesday, March 25, 2014

To był najbardziej wyczerpujący sezon

takiej dyscyplinie sportu. Kamil ma rezerwy zarówno w motoryce, jak i w technice. Ale to trzeba robić krok po kroczku. Tyle tylko, że teraz trudniej będzie go wykonać, bo przecież jest on na samym szczycie.

n Rozmowa z Łukaszem Kruczkiem, trenerem kadry skoczków

Spodziewał się pan, że to będzie tak znakomity sezon?

Nasze założenie było proste. Zdobyć o jeden punkt więcej niż w ubiegłym sezonie. Po drodze trzeba wykonać wiele rzeczy, żeby to osiągnąć. Patrząc w kolejny sezon, nie możemy mieć innego celu. Jaki był tak naprawdę cel na ten sezon? W roku olimpijskim jasne było, że będą to igrzyska, ale pan mówił przekornie, że każdy kolejny konkurs.

I tak było. Szukanie górnolotnych celów jest fajne. Ale nie można zapomnieć, w jaki sposób się je osiąga, To można porównać do edukacji. Nie można z pierwszej klasy pójść od razu do czwartej. Trzeba przejść po kolei wszystkie etapy. Na dole naszej piramidy są starty w Pucharze Kontynentalnym, potem w Pucharze Świata, wreszcie mistrzostwa świata i igrzyska olimpijskie. Żeby odnosić sukcesy na samym szczycie tej piramidy, trzeba być dobrym na każdym jej piętrze. Jeżeli któryś z klocków u podstawy przestanie działać, to ta piramida może się zburzyć. Dlatego trzeba pilnować, żeby wszystko dobrze funkcjonowało.

To znaczy, że triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest więcej wart niż złote medale igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata?

Jeżeli chodzi o prestiż, to nie. Takich medalistów igrzysk olimpijskich nie ma na świecie aż tak wielu, a wiadomo, że jak czegoś jest mniej, to jest to bardziej wartościowe. Z punktu widzenia szkoleniowca Kryształowa Kula świadczy o tym, jak zawodnik był dobry na przestrzeni czterech miesięcy. Tu nie ma możliwości przypadku. Właśnie poprzez Puchar Świata poznajemy prawdziwą wartość sportową zawodnika.

A kto zaskoczył pana w tym sezonie najbardziej?

Jasiek Ziobro. To taki dobry duch. Fajnie wkomponował się w tę ekipę. Co można powiedzieć o Maćku Kocie, bo odnoszę wrażenie, że ten sezon jest dla niego takim solidnym wstępem do czegoś poważniejszego?

To jest kolejny sezon, w którym zdobył cenne doświadczenie. Pod pewnymi względami to był dla niego najlepszy sezon. Łatwiej wychodził z trudnych sytuacji.

To był najtrudniejszy sezon w trenerskiej karierze?

Na pewno najbardziej wyczerpujący. Czy najtrudniejszy? Niekoniecznie. Najtrudniejsze są te sezony, kiedy nie idzie. Kiedy są sukcesy, nie jest trudno i nie ma dużych problemów. Choć często sami je sobie stwarzamy, bo największym problemem jest, kiedy go nie ma. Wtedy łatwo o chwilę uśpienia, o utratę czujności. Dlatego cały czas szukamy sobie problemów. Ta Kryształowa Kula jest dla trenera czymś wyjątkowym?

To jedno z najcenniejszych, o ile nie najcenniejsze, trofeum dla trenera.

Wspólnie z Kamilem Stochem i resztą ekipy tworzy pan historię polskiego sportu. Po tytule mistrza świata i dwóch złotych medalach olimpijskich przyszedł czas na Kryształową Kulę. Dociera w ogóle do pana to, co zrobiliście?

Po czym miał pan największy niedosyt w tym sezonie?

FOTO: EPA/GRZEGORZ MOMOT

“Podchodzę do tego wszystkiego bardzo spokojnie, ale mam świadomość tego, że takich wyników Kamila i pozostałych chłopaków nigdy wcześniej nie było. To na pewno jest coś nowego. Nie można jednak powiedzieć, że to powinna być norma, choć wiem, że polskich zawodników stać na osiąganie takich wyników. Wiadomo jednak, że poza tłustymi latami będą przytrafiały się też chude. Tego w żaden sposób nie da się wykluczyć, bo przecież nie mamy monopolu na wygrywanie wszystkiego. Mamy jednak taką grupę zawodników, która może przez długie lata cały czas istnieć w tej światowej czołówce. Trzeba jednak tak dopracować system, by systematycznie dostarczać zawodników światowego formatu” – mówił Łukasz Kruczek, trener kadry polskich skoczków, w rozmowie z Eurosport.Onet.pl po zakończeniu wspaniałego dla nas sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich.

go. Mamy jednak taką grupę zawodników, która może przez długie lata cały czas istnieć w tej światowej czołówce. Trzeba jednak tak dopracować system, by systematycznie dostarczać zawodników światowego formatu.

ży i utrudniają życie klubom, bo kadra zawsze sobie poradzi.

Patrząc na kompleks skoczni w Planicy od razu się czuje, że to jest kuźnia przyszłych mistrzów.

Ten był przed rokiem na mistrzostwach świata, ale chyba jednak wciąż ta nasza ekipa nie jest na tyle mocna, by walczyć o podium w każdym konkursie.

Jeżeli chodzi o obiekty, to z tym nie jest u nas źle. Pewnie, że SłowePodchodzę do tego wszystkiego nia pod tym względem wyprzedziła bardzo spokojnie, ale mam świado- świat. Zrobili to jednak dosyć sprytmość, że takich wyników Kamila i nie, bo wykorzystali unijne pieniąpozostałych chłopaków nigdy wcze- dze. Kompleks jest naprawdę impośniej nie było. To na pewno jest coś nujący, bo zaczyna się od najmniejnowego. Nie można jednak powie- szej możliwej skoczni, a kończy na dzieć, że to powinna być norma, choć mamucie. Obiekty to jest rzeczywiwiem, że polskich zawodników stać ście niezbędna baza, ale to jeszcze na osiąganie takich wyników. Wia- nie jest wszystko. Brakuje może u domo jednak, że poza tłustymi lata- nas trochę tych najmniejszych skoczmi będą przytrafiały się też chude. ni, które byłyby tak zlokalizowane, Tego w żaden sposób nie da się wy- żeby obniżyć jeszcze nieco koszty trekluczyć, bo przecież nie mamy mo- ningów. Czasami właśnie te koszty nopolu na wygrywanie wszystkie- bardzo ograniczają rozwój młodzie-

Kiedy obejmował pan kadrę Polski skoczków narciarskich, to o czym marzył?

Żeby mieć medal w drużynie.

bo on twierdzi, że ma jeszcze rezerwy. Ile zatem można z niego jeszcze wykrzesać?

Bez wątpienia ma on jeszcze rezerwy. Bardzo trudno jest jednak wytyczyć granicę tego, co człowiek może jeszcze osiągnąć. Szczególnie w

120 300 franków (ok. 415 tys. zł). Pozostali polscy skoczkowie zajęli na liście płac dalsze miejsca. Najlepszy z nich Maciej Kot (17. w ryRóżnice na liście płac między skoczków, otrzymał 10 000 franków, walizacji sportowej) uplasował się na pierwszą trójką: Polakiem, Niem- czyli nagrodę za pierwsze miejsce 20. pozycji – 45 200 franków (ok. 156 cem Severinem Freundem i Słoweń- w indywidualnym konkursie PŚ. tys. zł). Najmniej – zaledwie 100 francem Peterem Prevcem były jeszcze Niemiec tę kwotę zainkasował pięć, ków szwajcarskich, czyli 345 zł otrzymał Krzysztof Miętus sklasyfikowamniejsze niż w rywalizacji sporto- a Słoweniec cztery razy. Czwarty w oficjalnym zestawie- ny na ostatniej, 82. pozycji ex aequo wej. Freund w 34 zawodach zarobił 146 450 franków (ok. 505 tys. zł), niu Międzynarodowej Federacji z trzema innymi zawodnikami. Premia za zwycięstwo w indywia Prevc, który w klasyfikacji gene- Narciarskiej (FIS) jest Norweg Anralnej wyprzedził Niemca zaledwie ders Bardal (także czwarty w kla- dualnym konkursie PŚ wynosi 10 o dziewięć punktów – 145 600 fran- syfikacji generalnej), który otrzy- 000 franków, za drugie miejsce – 8 ków szwajcarskich (ok. 502 tys. zł). mał jednak znacznie niższą nagro- 000, a za trzecie – 6 000. Ostatnie, Stoch sześciokrotnie w tym se- dę finansową za cały sezon w 30., miejsce w serii finałowej FIS zonie, najwięcej spośród wszystkich porównaniu do pierwszej trójki – wycenił na 100 franków.

FOTO: EPA/ANTONIO BAT

w rywalizacji sportowej Pucharu Świata skoczków, ale także jako lider listy płac. Na jego konto trafiło 147 500 franków szwajcarskich, tj. ok. 509 tys. zł.

Na konto Kamila Stocha trafiło 147 500 franków szwajcarskich

Inne federacje zgłaszały się rzeczywiście do pana?

W ogóle nie ma tematu.

Podobno jest pan już po rozmowie z prezesem Apoloniuszem Tajnerem i zdecydował się zostać.

Temat jeszcze nie jest zamknięty. Owszem, doszedłem z prezesem do porozumienia. Ale jest jeszcze kilka innych osób, które pracują na te sukcesy.

Kogoś pan chciałby jeszcze w tym sztabie od przyszłego sezonu?

Niekoniecznie chciałbym go powiększać, ale chciałbym usprawnić Takie dni, jak w Planicy, pokazu- działanie pomiędzy wszystkimi grują, że to jest drużyna, która może wal- pami, włącznie ze Szkołami Mistrzoczyć o najwyższe lokaty. To jest mło- stwa Sportowego. To ma być kolejda ekipa, a jeszcze młodsi do niej się na cegiełka w budowaniu zalążka sysdobijają. temu. Ten będzie dopiero wtedy, kiedy będzie można zamknąć oczy, Wróćmy jeszcze do Kamila Stocha, a i tak wszystko będzie działało.

Stoch pierwszy także na liście płac n Kamil Stoch zakończył sezon 2013/2014 nie tylko jako najlepszy zawodnik

Na pewno po mistrzostwach świata w lotach, choć tam w żaden sposób nie można było mówić o porażce. Zabrakło tam naprawdę niewiele.

A lubi pan zmiany?

Na pewno nie lubię stagnacji. Dlatego poszukiwanie problemów jest taką moją specjalnością. ROZMAWIAŁ W PLANICY: TOMASZ KALEMBA (EUROSPORT.ONET.PL)

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową. n

LISTA PŁAC PŚ W SEZONIE 2013/2014 (dane we frankach szwajcarskich) 1. Kamil Stoch 147 500 2. Severin Freund 146 450 3. Peter Prevc 145 600 ... 20. Maciej Kot 45 200 22. Piotr Żyła 39 800 26. Jan Ziobro 31 200 34. Klemens Murańka 18 700 39. Krzysztof Biegun 14 400 50. Dawid Kubacki 8600


nowy dziennik Wtorek 25 marca 2014

20

BASIS INDEPENDENT BROOKLYN Nauczanie podstawowe (K-12) w mieście Nowy Jork czeka wielka zmiana. BASIS Independent Brooklyn oferuje znany i doceniany na całym świecie, oparty na STEM, program nauczania, który przygotowuje dzieci do stawienia czoła wyzwaniom 21 wieku.

Nasz program jest konkurencją dla wszystkich programów przygotowujących na studia: uczymy naszych uczniów aby z gracją stawiały czoła wszystkim wyzwaniom i wspieramy ich wrodzoną miłość do nauki. Dzięki temu, w ławkach naszej szkoły zasiadają uczniowie, którzy o 3 lata prześcigają swoich amerykańskich rówieśników w matematyce i 4 lata w naukach ścisłych. ZNAJDUJEMY SIĘ WŚRÓD NAJLEPSZYCH W KRAJU W rankingu najlepszych szkół średnich – "U.S. New and World Report", 2013: 2 miejsce – BASIS w Tucson North 5 miejsce – BASIS w Scottsdale

WYCHOWUJEMY PRZYSZŁYCH LIDERÓW W 2012 r. programie PISA Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): BASIS Scottsdale – w 1% najlepszych na świecie z matematyki i czytania, w górnych 5% z nauk ścisłych BASIS Tucson – w 5% najlepszych na świecie z matematyki, czytania i nauk ścisłych

BĄDŹ CZĘŚCIĄ WIELKIEJ ZMIANY ZAPISZ DZIECKO NA SEMESTR JESIENNY 2014 Więcej informacji:

info@BASISIndependent.com P 718 643 6302 ©2013 BASIS INDEPENDENT SCHOOLS ARE MANAGED BY BASIS.ed

BASISindependentBrooklyn.com

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO KLAS K-10

Chef Krzysztof (Królewskie Jadło, Karczma) zaprasza do restauracji na Williamsburgu

KRISTOPHE

Potrawy przyrządzane z mięs bez hormonów i bez antybiotyków oraz organiczne Super wybór lanych piw i win Happy hour codziennie pomiędzy 5pm-7pm Wszystkie lane piwa $3 i wszystkie przystawki 50% off W sobotę i niedzielę brunch od 11am do 4pm

POLECAMY » przepyszne hamburgery z wołowiny oraz z sarny » schab z kurobuty - najlepszej jakości wieprzowina w sosie z czerwonego wina » rolada z organicznego kurczaka z przepysznym rissoto » grilowane kiełbaski z dzika, sarny, bażanta, bizone » nasze polskie pierogi z kaczką lub słodkimi ziemniakami

Kristophe: 221N 4th Street Brooklyn, NY 11211, tel: (718) 302-5100 poniedziałek – czwartek 5pm-11.30pm piątek 5pm 1.30 am sobota 11am-1.30am niedziela 11am-11.30pm

180

95 70

95

60 50

95

60 50

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Monday, March 24, 2014

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2014/03/25  
Nowy Dziennik 2014/03/25  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement