Page 1

STRONA 16

SPORT

POLECAMY

STRONA 11

Fabiański obronił Magazyn karnego dla mężczyzn

O AMERYCE

Bejsbol w odwrocie

W CZWARTEK W NDTV

Adwokat Joanna Gwóźdź. Wszystko o upoważnieniach.

KO N G R E S W S PI E R A U K R A I N Ę | O B A M A WA LC Z Y O N A D G O DZ I N Y | P O S Z U K I WA N I A 7 7 7 T R WA JĄ www.dziennik.com

CZWARTEK 13 MARCA – THURSDAY, MARCH 13, 2014

Pochmurnie

$0.75

-3°C (26°F)

Potężna eksplozja na Manhattanie n Liczba ofiar może znacznie wzrosnąć

Runęły dwa budynki

n Co najmniej dwie osoby nie żyją, kilkadziesiąt zostało

rannych, a wielu mieszkańców uważa się za zaginionych – to skutek potężnego wybuchu i zawalenia się dwóch kilkupiętrowych budynków na wschodnim Harlemie. W akcji ratowniczej brało udział kilkuset strażaków.

Polska chce więcej wojsk USA "Wizja Zero" w polskich dzielnicach

AMERYKA

Nowy Jork do naprawy

n Ambasador RP w Waszyngtonie Ryszard Schnepf poinformował, że Pol-

ska zabiega o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej na swoim terytorium. Skierowanie do Polski przez USA na ćwiczenia 12 myśliwców n Oficerowie ze 104. posterunku policji na Ridgewood przygotowują się F-16 oraz 300 żołnierzy ambasador Schnepf nazwał znaczącym gestem. do wdrożenia w życie niektórych inicjatyw planu "Vision Zero", mające- O przyspieszenie i rozszerzenie zago zwiększyć bezpieczeństwo na ulicach oraz całkowicie wyeliminować kresu ćwiczeń lotniczych w Polsce rząd zwrócił się do Amerykanów po śmiertelne wypadki z udziałem pieszych do 2024 roku. zajęciu Krymu przez Rosję. Rząd

Nowe budynki, drapacze chmur o gęstej zabudowie – Nowy Jork rośnie w siłę, ale tylko na zewnątrz. To, co dzieje się pod spodem, budzi niepokój ekspertów: przestarzała miejska infrastruktura z trudem utrzymuje dynamiczną nadbudowę.

11414 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 12 060

NOWY DZIENNIK $0.75

Z kolei na Greenpoincie zwiększy się liczba patroli policyjnych. Kapitan Christopher Manson, dowódca 104. komendy policji na Ridgewood, poinformował, że akcja związana z egzekwowaniem założeń zawartych w "Vision Zero" ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w rejonach dozorowanych przez jego podwładnych. We wszystkich dzielnicach podległych 104. posterunkowi policji – Glendale, Maspeth, Middle Village i Ridgewood – a zwłaszcza na skrzyżowaniach, na których dochodzi do największej ilości wypadków, położony będzie większy nacisk na dotkliwe karanie pieszych i kierowców łamiących prawo. Manson powiedział, że przygotował już wstępną listę takich skrzyżowań, jednak jest jeszcze zbyt

wcześnie, aby stwierdzić na których z nich kontrole policyjne będą największe. "Analizujemy skrzyżowania, na których było najwięcej potrąconych osób oraz poważnych wypadków, i będziemy chcieli zapobiec im w przyszłości poprzez rozwiązania techniczne, egzekwowanie prawa i edukację" – oświadczył Manson. Komendant z Ridgewood dodał także, że egzekwowane będzie zwłaszcza łamanie przepisów przez pieszych przechodzących na czerwonym świetle, nieprzestrzeganie znaku "stop" oraz wymuszanie przez kierowców pierwszeństwa w stosunku do pieszych. Przy okazji Mason poinformował, że w tym roku w dystrykcie dozorowanym przez 104. posterunek policji, było 587 wypadków, » STR. 2

USA odpowiedział pozytywnie, co według ambasadora RP w Waszyngtonie świadczy o tym, że Stany Zjednoczone poważnie traktują bezpieczeństwo w naszym regionie. "Ten gest ma przekonać Rosję i prezydenta Putina, że USA poważnie traktują swoje zobowiązania sojusznicze" – powiedział Schnepf. Ambasador nie krył, że Polska chciałby widzieć u siebie jeszcze większe siły amerykańskie: "Zabiegamy o to, aby obecność amerykańska w naszym kraju była bardziej znacząca, także w zakresie tarczy antyrakietowej". Ambasador Schnepf dodał, że w Waszyngtonie powstaje nowe myślenie na ten temat, które jest – jak się wyraził – "twórcze i poważne". Zdaniem premiera Donalda Tuska,

FOTO: EPA/GRZEGORZ MICHALOWSKI

STRONA 2

niczka Con Ed. "Pomimo tego natychmiast wysłaliśmy tam dwie ekipy, pracownicy mieli sprawdzić i naprawić ewentualną awarię. Przyjechali tuż po wybuchu" – dodała Alvarez. Eksplozja była tak potężna, że naruszyła konstrukcje aż dwóch budynków. Prawie natychmiast zawaliły się, powodując śmierć co najmniej dwóch osób. "Ofiary to dwie kobiety, prawdopodobnie mieszkanki jednego z bloków. Ofiar, niestety, może być o wiele więcej. Trzeba pamiętać o tym, że wiele osób w momencie wybuchu znajdowało się w swoich mieszkaniach" – powiedział tuż przed południem jeden ze strażaków biorących udział w akcji ratunkowej. » STR. 4 Widok zawalonych budynków wielu nowojorczykom skojarzył się z zamachami z 11 września 2001 roku

FOTO: EPA/JUSTIN LANE

"Wiemy, że zginęły 2 osoby, a 18 zostało rannych. Poszukiwanie dalszych ofiar będziemy prowadzić, gdy ugasimy ogień" – mówił na miejscu katastrofy burmistrz Bill de Blasio. Do eksplozji doszło w środę po godzinie 9 rano. Przyczyną był najprawdopodobniej wyciek gazu. Przedstawiciele Con Edison poinformowali, że kilka minut przed wybuchem mieszkańcy dzwonili do firmy, skarżąc się, że w ich mieszkaniach czuć ulatniający się gaz. "Pierwsza osoba zadzwoniła o 9:13 i powiedziała, że coś jest nie tak, ale po chwili dodała, że zapach gazu dociera najprawdopodobniej z zewnątrz" – powiedziała Sydney Alvarez, rzecz-

Do polskich F-16, stacjonujących w Łasku, już wkrótce dołączą amerykańskie maszyny

sama Polska nie jest dziś zagrożona konfliktem, choćby dlatego, że ma silną pozycję polityczną w Unii Europejskiej i gwarancję ochrony ze strony Stanów Zjednoczonych. Premier zapowiedział "jeszcze większe zbliżenie" z Amerykanami i zacieśnienie współpracy z nimi, także na terytorium Polski. » STR. 8


Ameryka Nowy Jork do naprawy

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

2

nowy dziennik Czwartek 13 marca 2014

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

POLSKI ADWOKAT

Darius Marzec, Esq. w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: Spotkania ania 4 North 6th Street cy i po pracy Stroudsburg, PA 18360, w weekendy endy tel: (973) 920-7925 Adwokat kat NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

mówi wi po polsku sku

"WIZJA ZERO" W POLSKICH… » co daje siedmioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to odnotowano 547 kolizji. Dodał, że w 20 wypadkach urazy odnieśli piesi, rok wcześniej było 36 takich wypadków, co daje ich spadek o 44 procent. "Z analizy raportów policyjnych wiemy, że ponad 60 kolizji miało bezpośredni związek z opadami śniegu oraz oblodzeniem jezdni" – wyjaśnił dowódca. Na Greenpoincie piesi przechodzą-

FOTO: EPA/JUSTIN LANE

DOK. ZE STR. 1

Stacje metra są przepełnione ludźmi próbującymi dostać się do pociągów

n Nowe budynki, drapacze chmur o gęstej zabudowie – Nowy Jork od 2000 roku miasto zdołało napra-

wić 1000 mil miejskich dróg i chodników. Ze sporymi problemami boryka się też nowojorskie metro, które poddaje się wobec zwiększającej się ilości użytkowników. Wciąż zmaga się Nowy raport Center for an Urban Fu- wzrostem populacji i budować co- z tym, jak usprawnić przestarzałą syture donosi, że rozwijający się No- raz wyższe, gęsto ustawiane wieżow- gnalizację. Ponad 1/3 sygnalizatorów wy Jork potrzebuje aż 47 miliardów ce. "Nasza obecna infrastruktura nie służy nieprzerwanie od 50 lat. Zmona modernizację infrastruktury. będzie zdolna wkrótce w stanie dernizowany system sygnalizacji Z badania wynika, że najpilniej- udźwignąć wielkich budynków" – został niedawno wprowadzony na trasie linii L, a obecnie jest instalowaszych reperacji potrzebują miejskie mówi Richardson. ulice i mosty. Podobnie jak przestaNowojorskie drogi i mosty są bez ny na linii nr 7. Stacje metra są przepełnione ludźrzały system sygnalizacji w metrze. przerwy eksploatowane przez samoUsterki te niekorzystnie wpływają na chody. 41 proc. z 1445 mostów i nad- mi próbującymi dostać się do pociąmiejską ekonomię i jakość życia no- ziemnych autostrad, jak Brooklyn- gów. Raport wskazuje na potrzebę wojorczyków. -Queens, ma ponad 64 lata, a 165 ma zainstalowania większej ilości wejść, Tymczasem w miejskim funduszu ponad 100 lat. 47 mostów potrzebu- wind, schodów ruchomych i szernaprawy infrastruktury na następnych je natychmiastowej modernizacji, szych stopni schodów tradycyjnych 5 lat jest dziura. "Nie będziemy w ponieważ ich pogarszający się stan na 468 przystankach metra. Rzecznik prasowy MTA powiestanie przeprowadzić wszystkich zwiększa ryzyko zawalenia się. niezbędnych napraw – powiedział Szef transportu stanowego powie- dział, że na naprawę sygnalizacji Adam Forman, autor raportu. – Ale dział, że prawie połowa nowojorskich przeznaczono już 3 miliardy dol. ze powinniśmy stawiać sobie prioryte- funduszy na autostrady i mosty po- środków federalnych. Pięcioletni ty naprawy obiektów, znajdujących chodzi z finansowania federalnego, plan zakłada kolejne 2,4 miliardy. się w najgorszym stanie, powoli re- tymczasem kongres nie dopiął jesz- MTA lokuje także na ten cel 370 mializując nasze ekonomiczne i życio- cze tegorocznego budżetu. Budżet gu- lionów własnych środków. Drogi, mosty i metro to nie wszystwe cele". bernatora Cuomo na infrastrukturę Denise Richardson, dyrektor wy- wynosi 3,4 miliarda dol., z czego 225 ko. Prawie połowa rur dostarczająkonawczy General Contractors As- mln jest przeznaczonych na ulepsze- cych wodę w mieście ma ponad 100 lat. Dziurawe rury są powodem strat sociation, nazwał raport otrzeźwia- nie dróg w całym stanie. jącym spojrzeniem na infrastruktuW złym stanie jest też jedna trze- wynoszących rocznie miliardy galorę miasta, która musi sobie radzić ze cia ulic. Raport ujawnia ponadto, że nów wody. AT, (R

rośnie w siłę, ale tylko na zewnątrz. To, co dzieje się pod spodem, budzi niepokój ekspertów: przestarzała miejska infrastruktura z trudem utrzymuje dynamiczną nadbudowę.

Gad w sałatce

Strony redaguje: Tomasz Deptuła

Pomógł Dziadek Mróz? n W ciągu pierwszych 10 tygodni tego roku przestępczość w mieście Nowy

Jork spadła o 2 procent, w porównaniu z tym samym okresem w ub.r. O 21 procent mniej było morderstw i o 14 procent strzelanin. "Sceptycy sugerowali, że nie uda nam się zmniejszyć przestępczości, zacieśniając kooperację między policją a społecznościami. Moim zdaniem ostatnie 10 tygodni wskazują na to, że możemy i będziemy nadal to robić" – powiedział burmistrz Bill de Blasio, który zaczął reformować system stop-and-frisk, ograniczając liczbę ulicznych zatrzymań i rezygnując z apelacji, złożonej przez poprzednią administrację, dotyczącej werdyktu sądowego, który sugerował, że stop-and-risk łamie prawa konstytucyjne zatrzymanych. Komisarz nowojorskiej policji (NYPD) William Bratton jest ostrożniejszy w interpretowaniu spadku przestępczości w Wielkim Jabłku w tym roku. Tłumaczy, że do spadku przyczyniła się niezwykle długa i sroga zima z kilkoma burzami śnieżnymi. "Dziadek Mróz jest najlepszym przyjacielem funkcjonariusza poli-

cji" – powiedział komisarz Bratton. Podkreślił też, spadek przestępczości to kontynuacja trendu zapoczątkowanego 20 lat temu, który mocno zaznaczył się za czasów administracji burmistrza Michaela Bloomberga. W 2013 r. – ostatnim roku panowania burmistrza Bloomberga, w mieście Nowy Jork odnotowano najmniejszą liczbę morderstw i strzelanin. "Najnowsze statystyki odzwierciedlają to, że Wielkie Jabłko staje się niezwykle bezpiecznym miastem" – powiedział komisarz NYPD. Podał, że w tym roku było o 13 zabójstw mniej niż w ubiegłym o tej samej porze, oraz 25 mniej strzelanin, w których ranni byli ludzie. Przypomniał, że w lutym przez 10 dni nie odnotowano żadnego morderstwa. "Do historii przejdzie też 5 marca. W tym dniu nie odnotowaliśmy żadnych morderstw, ofiar strzelanin, ani ofiar ugodzeń nożem" – powiedział komisarz NYPD. AS, (R)

Ponad 53 tysiące osób nocowało w styczniu w schroniskach dla bezdomnych w Nowym Jorku, to najwięcej w historii. Tak wynika z raportu przygotowanego przez organizację Coalition for the Homeless. Z danych wynika także, że znacznie wzrosła liczba bezdomnych dzieci w mieście. n

FOTO: ROBIN SANDUSKY

– powiedziała Robin Sandusky. 31-latka zamówiła sałatkę ze sklepu spożywczego na Manhattanie. Okazało się, że w środku była głowa jaszczurki. kro, że taka sytuacja miała miejsce. Podczas ostatniej kontroli z Departamentu Zdrowia dostaliśmy ocenę A i nigdy wcześniej nic podobnego się nie wydarzyło" – powiedział mężczyzna. Dodał także, że on nie znalazł w zwróconej sałatce głowy jaszczurki. "Mówiąc szczerze, nigdy nawet nie widziałem jaszczurki w Nowym Jorku". To nie pierwsza tego typu "niesmaczna" historia w Nowym Jorku. W grudniu, także w sałatce, ale tym razem zamówionej ze sklepu spożywczego znajdującego się przy 47th Street i 6th Avenue, klientka znalazła małą żabę. W specjalnym oświadczeniu

Spadła przestępczość w NYC

Rekordowa liczba bezdomnych

n "Myślałam, że to kawałek fasolki szparagowej, ale później zobaczyłam oko"

Robin pracuje jako agentka teatralna. We wtorek zamówiła na lunch sałatkę ze sklepu Guy & Gallard, znajdującego się przy 29th St. i 7th Ave w dzielnicy Chelsea. Oprócz pomidorów, kawałków sałaty i gotowanego jajka w pudełku była głowa jaszczurki. "Po prostu mnie zamurowało, od razu zadzwoniłam do sklepu i zażądałam zwrotu pieniędzy – powiedziała kobieta. – Zamawiałam u nich tę samą sałatkę od kilku tygodni i zawsze wszystko było w porządku". Menedżer sklepu, który nie chciał podać swojego imienia, przeprosił klientkę "za kłopot". "Jest nam przy-

cy na czerwonym świetle – zwłaszcza na skrzyżowaniu McGuinness Boulevard i Nassau Avenue, gdzie jest najwięcej wypadków i potrąceń w tej polskiej dzielnicy – karani są mandatami już od kilku tygodni. Nowojorska policja, widząc, że mimo wzmożonych kontroli nadal dochodzi tam do kolizji, postanowiła zwiększyć liczbę patroli, które będą wyłapywać zarówno kierowców, jak i przechodniów łamiących przepisy drogowe. WUEM, (R)

W grudniu ilość osób szukających noclegu w schroniskach w sumie wyniosła nieco ponad 50 tys. W styczniu było już o 3 tysiące więcej. Według przedstawicieli organizacji zajmujących przedstawiciele sklepu napisali: "Uży- się pomaganiem bezdomnym, to powamy sałat, które pochodzą z farm kazuje, że problem bezdomności w nie stosujących żadnych środków che- mieście jest coraz większy i wymaga micznych do zwalczania szkodników. zdecydowanych działań ratusza. Trudno nam powiedzieć jak martwa "Cieszymy się, że jednym z priożaba znalazła się w naszej sałatce, ale rytetów nowej administracji burmidołożymy wszelkich starań, by wy- strza de Blasio jest walka z bezdomjaśnić tę sprawę". Takie samo zapew- nością, ale – jak pokazuje rzeczynienie usłyszała w środę Robin San- wistość – pomaganie nie może zodusky. AA, (R) stać tylko na papierze" – powiedziała Mary Brosnahan, dyrektor Coalition for the Homeless i dodała, że

w kilku miejscach warunki noclegowe są tak tragiczne, że bezdomni wolą nocować na stacjach metra lub w parkach. Niepokojące są także dane dotyczące dzieci potrzebujących natychmiastowego wsparcia – w stosunku do ubiegłego roku liczba małoletnich bezdomnych wzrosła aż o 8 procent. Przedstawiciele ratusza powiedzieli, że burmistrz zapoznał się już z wynikami raportu, a w planach na najbliższą przyszłość jest budowa nie tylko mieszkań z tak zwanym obniżonym czynszem, ale także nowych schronisk dla bezdomnych. AA, (R)


nowy dziennik Thursday, March 13, 2014

3

1 800 444 9284 naszapolskaTV.com

Polska Telewizja bez anteny i kabla na Twoim TV PATERSON NJ 07503

TEL: (973) 977-7990 WOODBRIDGE NJ 07095

TEL: (732) 218-8488 ASTORIA QUEENS 11102

TEL: (347) 507-1840

UWAGA, OFERTA SPECJALNA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO !!!

3 MIESIĄCE ZA DARMO

ZADZWOŃ PO SZCZEGÓŁY PROMOCJI

PONAD 50 POLSKICH KANAŁÓW PAKIETY JUŻ OD $19.99 Dostęp do ponad 400 filmów i seriali Dostęp do aplikacji Android Bez kontraktu Za skuteczne polecenie rodzinie lub znajomym serwisu klienci otrzymają $ 50.00


Ameryka

4

nowy dziennik Czwartek 13 marca 2014

Premier Jaceniuk w Waszyngtonie

Kongres wspiera Ukrainę n Kongres zażądał wycofania rosyjskich wojsk z Krymu i wezwał prezyden-

FOTO: EPA/ANDREW GOMBERT

ta USA do nałożenia sankcji na Moskwę. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk spotkał się w środę w Waszyngtonie z prezydentem Barackiem Obamą.

Nowojorscy strażacy przeszukują rumowisko w poszukiwaniu ofiar

RUNĘŁY DWA BUDYNKI

kilkuset strażaków i pracowników służb medycznych, a także funkcjorazu pobiegł na miejsce zdarzenia. nariuszy NYPD. Jak poinformowali przedstawi"W takiej sytuacji każda osoba może pomóc. To jest straszne, spod gru- ciele Buildings Department, budynzów słychać wołanie o pomoc. ki składały się z pięciu kondygnacji Koszmar! Po prostu koszmar" – po- i mierzyły 55 stóp wysokości. W jedwiedział mężczyzna. nym z nich na parterze znajdował się W chwili, gdy zamykaliśmy to wy- kościół. danie, w akcji ratunkowej brało udział AA, (R)

REKLAMA

Chef Krzysztof (Królewskie Jadło, Karczma) zaprasza do restauracji na Williamsburgu

KRISTOPHE

Potrawy przyrządzane z mięs bez hormonów i bez antybiotyków oraz organiczne Super wybór lanych piw i win Happy hour codziennie pomiędzy 5pm-7pm Wszystkie lane piwa $3 i wszystkie przystawki 50% off W sobotę i niedzielę brunch od 11am do 4pm

POLECAMY » przepyszne hamburgery z wołowiny oraz z sarny » schab z kurobuty - najlepszej jakości wieprzowina w sosie z czerwonego wina » rolada z organicznego kurczaka z przepysznym rissoto » grilowane kiełbaski z dzika, sarny, bażanta, bizone » nasze polskie pierogi z kaczką lub słodkimi ziemniakami

Kristophe: 221N 4th Street Brooklyn, NY 11211, tel: (718) 302-5100 poniedziałek – czwartek 5pm-11.30pm piątek 5pm 1.30 am sobota 11am-1.30am niedziela 11am-11.30pm

Do rozmowy obu polityków doszło na kilka dni przed referendum w sprawie statusu Krymu. Rząd USA zapowiedział, że nie uzna jego wyniku. Jednak w Waszyngtonie słychać głosy, że Krymu nie da się w najbliższym czasie odebrać Rosji. "Krym jest stracony" – powiedział w telewizji FOX News były sekretarz obrony Robert Gates. Poza wizytą w Białym Domu Arsenij Jaceniuk miał spotkania w Kongresie, a także w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Rozmowy dotyczyły pakietu pomocy gospodarczej dla Ukrainy i warunków na jakich miałaby być udzielona. DET, (R)

DEMONSTRACJA PRZED BUDYNKIEM ONZ Solidarni 2010 zawiadamiają, że w czwartek o godz. 1:30 po południu odbędzie się demonstracja przed budynkiem ONZ (1 Ave. i 43 Street na Manhattanie). Uczestnicy prostestu będą domagać się wypełnienia zobowiązań Zachodu wobec Ukrainy.

Obama walczy o nadgodziny n Prezydent Barack Obama chce, aby pracodawcy płacili za godziny nadlicz-

bowe pracownikom otrzymującym z góry ustaloną pensję (salary). Skorzystać na tym mogą miliony osób w kraju. FOTO: EPA/ANDREW GOMBERT

» Mack Mayor, który mieszka w jednym z budynków znajdujących się tuż obok miejsca wybuchu, powiedział, że wszystko wydarzyło się prawie w tym samym momencie. "Trudno uwierzyć w to, co się stało, najpierw usłyszałem potężny huk, a w moim mieszkaniu wyleciały szyby z okien. Dosłownie chwilę później, gdy wyjrzałem przez okno, okazało się, że nie ma dwóch budynków". Potwierdzają to inne osoby, które były świadkami zdarzenia. "Wyszłam z domu dosłownie na chwilę po zakupy. Gdy wracałam budynku już nie było – powiedziała zalana łzami Jennifer Salas, która mieszkała w jednym z zawalonych bloków. – Na każdym piętrze jest jedno mieszkanie. Tam wciąż jest mój mąż!". Kobieta powiedziała także, że już we wtorek wieczorem można było wyczuć zapach ulatniającego się gazu. "Po chwili smród jakby zniknął, więc uznaliśmy, że niebezpieczeństwo minęło i poszliśmy spać". Michael Lewis, mieszkaniec jednego z okolicznych budynków, od Mieszkańcy dzielnicy z przerażeniem śledzili akcję ratunkową

DOK. ZE STR. 1

Obie izby Kongresu przyjęły rezolucje ws. Ukrainy na kilkanaście godzin przed wizytą w Waszyngtonie szefa rządu ukraińskiego. Senat przyjął rezolucję, w której proponuje zawieszenie uczestnictwa Rosji w Grupie G8 – światowych mocarstw. Wzywa także do nałożenia sankcji na Rosję, by doprowadzić do wycofania wojsk rosyjskich z Krymu i oddania terytorium suwerennym władzom Ukrainy. Także Izba Reprezentantów, przytłaczającą większością głosów, potępiła naruszenie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Premier Jaceniuk rozmawiał w Waszyngtonie z prezydentem Obamą. Zaproszenie Jaceniuka do Stanów Zjednoczonych jest wyrazem poparcia dla Ukrainy w konflikcie z Rosją. Spotkanie zakończyło się już po zamknięciu tego wydania. Według rzecznika Białego Domu Jaya Carneya, spotkanie Baracka Obamy z Arsenijem Jaceniukiem miało pokazać, że Stany Zjednoczone zdecydowanie popierają Ukrainę oraz uznają jej nowy rząd za legalny.

W czwartek prezydent ma zwrócić się do Departamentu Pracy z apelem o zmianę przepisów w prawie pracy, tak aby pracodawcy musieli płacić za nadgodziny milionom osób zatrudnionych za z góry ustaloną pensję (salary), którzy obecnie nie otrzymują dodatkowych pieniędzy, za przepracowane nadgodziny, w tym m.in. kierownikom restauracji typu fast-food, ekspertom od pożyczek, technikom komputerowym i wielu innym, którzy przez pracodawców klasyfikowani są jako "executive" lub "professional". Prezydent chce przy tym zmniejszyć kategorie pracowników, którzy mogą być zatrudniani na pensji, bez możliwości otrzymywania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Obecnie pracodawcy nie mogą odmówić zapłacenia za godziny nadliczbowe pracownikom, którzy zarabiają mniej niż 455 dol. tygodniowo. Prezydent chce podwyższyć ten próg. "Musimy zmienić ten system, tak aby ciężko pracujący ludzie byli sprawiedliwie wynagradzani za wykonywaną pracę" – powiedziała Cecilia Munoz, dyrektor Rady Polityki Krajowej w Białym Domu. Ta inicjatywa z pewnością nie spodoba się republikanom w Kongresie, którzy zablokowali większość

gospodarczej agendy Obamy i zapowiedzieli, że będą ostro walczyć z jego propozycją podniesienia minimalnej stawki federalnej do 10,10 dol. na godzinę z 7,25 na godzinę. Obserwatorzy twierdzą, że nie spodoba się również biznesowemu lobby w Waszyngtonie, które od dawna walczy o maksymalną elastyczność dla korporacji, jeśli chodzi o płacenie godzin nadliczbowych. W 2004 r. grupie biznesowej udało się przekonać prezydenta George'a Busha, aby pozwolił im na oferowanie tzw. white-collar workers (pracownikom umysłowym) pracy na z góry ustalonej pensji, bez konieczności płacenia nadgodzin. Obama, jako prezydent, ma prawo zmienić zasady dotyczące wynagrodzeń na podstawie Fair Labor Standards Act, który Kongres zatwierdził w 1938 r. Prezydent Bush i jego poprzednicy podobną taktykę stosowali wielokrotnie, by obejść opozycję w Kongresie. Zanim wejdą w życie zmiany w zasadach wynagradzania pracowników, mieszkańcy USA będą mogli się wypowiedzieć w tej sprawie, a potem zmiana musi zostać zatwierdzona przez Departament Pracy. AS, (R)


Polska

5 nowy dziennik Thursday, March 13, 2014

Tusk z Merkel o Ukrainie Rocznica NATO

bez wielkiej fety

n Rocznica wejścia Polski do NATO bez wielkiego świętowania. Sytuacja na

n Konieczne jest jak najszybsze podpisanie przez Ukrainę politycz-

nej części umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Zgodzili się co do tego Donald Tusk i Angela Merkel w czasie spotkania w Warszawie. Polski premier i niemiecka kanclerz chcą, aby stało się to w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Rady Europejskiej.

Jak mówił na konferencji prasowej premier Tusk, Polska i Niemcy we wszyst kich kwe stiach do ty czą cych wyjścia z ukraińskiego kryzysu mają wspólne zdanie. Podkreślił, że kluczowa jest pełna jedność wszystkich krajów Unii Europejskiej w relacjach z Rosją, które na-

zwał "krytycznymi". Zdaniem Tuska, jedność postępowania jest warunkiem jakiegokolwiek sukcesu. Polski premier i niemiecka kanclerz rozmawiali również o ewentualnym nałożeniu kolejnych sankcji na Rosję. Zgodzili się, że dru-

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej uważa, że wobec wydarzeń na Krymie trzeba skupić się na działaniach na najbliższą Kanclerz Nieprzyszłość w ramach NATO, a nie miec Angela na "wielkim fetowaniu". WydarzeMerkel spotkała nia u wschodnich sąsiadów Polski, się w środę z według Stanisława Kozieja, powinpremierem Dony być między innymi powodem do naldem Tuskiem przemyśleń dla wszystkich członków w Warszawie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wnioski z tego, co dzieje się na ga faza sankcji, jeśli nie dojdzie w tym czasie do deeskalacji konflik- Krymie, powinny przełożyć się na tu, powinna zostać opracowana zbliżający się, wrześniowy szczyt NAprzez szefów MSZ na spotkaniu w TO w Wielkiej Brytanii. Polska uwanajbliższy poniedziałek. Jak mówił ża, że w Newport sojusznicy powinDonald Tusk w czasie spotkania, ra- ni "odświeżyć" podstawowe funkcje zem z kanclerz Merkel uzgodnili NATO, czyli zadania wynikające z utworzenie wspólnej misji pomo- obrony kolektywnej. Nie chodzi jedcy orga ni za cyj nej dla Ukra iny. nak o deklaracje, a o konkretne dziaKanclerz Merkel mówiła, że posta- łania. "Będziemy chcieli, aby ustanowiono również, że towary z nowić mechanizmy, które spowoduUkrainy bez żadnych barier celnych ją, że deklaracja będzie wiarygodna" będą mogły być eksportowane do – tłumaczył szef BBN. Chodzi mięEuropy. Dodała, że konieczna jest również pomoc administracyjna dla ukraińskiego rządu. n

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 8 marca odeszła od nas bardzo bliska nam osoba ŚP.

Isabela Siuta Wystawienie zwłok odbędzie się 14 marca 2014 w godzinach 16.00-19.00 w Fox Funeral Home 98-07 Ascan Avenue, Forest Hill, New York, 11375 Msza św. odprawiona zostanie w sobotę o godzinie 9.30 w kościele Our Lady Queen of Martyrs 110-06 Queens Blvd Forest Hill, New York, 11375 Pogrążeni w smutku: Marek i Ania Emisarski oraz Monika O’Connor

dzy innymi o systematyczne, niejako z urzędu, przeprowadzanie przeglądu planów ewentualnościowych oraz prowadzenie cyklicznych szkoleń wojsk NATO pod tym względem. Minister Koziej uważa, że cały Pakt Północnoatlantycki powinien również rozbudować na tak zwanej "wschodniej flance" strukturę obronną. Mowa tu chociażby o systemie obrony przeciwrakietowej. W związku z rocznicą wejścia Polski do NATO w Warszawie odbyły się w środę wieczorem uroczystości na Placu Piłsudskiego. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza swoje przemówienie wygłosił prezydent. Wcześniej Bronisław Komorowski spotkał się z ambasadorami państw członkowskich NATO, akredytowanymi w Polsce. Do Pałacu Prezydenckiego zaproszono też byłych prezydentów, szefów MON, parlamentarzystów i wojskowych dowódców. n

Episkopat wybrał przewodniczącego

n W środę rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Konferencji Episkopatu Polskiego. Jednym z najważniejszych wydarzeń w czasie zebrania plenarnego był wybór nowego przewodniczącego. Został nim metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Zastąpi on sprawującego ten urząd obecnie arcybiskupa Józefa Michalika. Hierarcha zakończy w ten sposób 10 lat pracy na tym stanowisku. Wśród moc nych kan dy da tów przed głosowaniem wymieniało się arcybiskupów Wacława Depo i Stanisława Gądeckiego oraz kardynała Kazimierza Nycza. Mówiło się też o innych kandydatach, arcybiskupach: Stanisławie Budziku, Marku Jędraszewskim i Henryku Hoserze. Samo głosowanie było tajne. Kandydatury zostały zgłoszone do południa. Później nastąpiła przerwa, a po niej głosowanie. Za pierwszym razem, żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów. W drugim głosowaniu na pięcioletnią kadencję został wybrany abp Stanisław Gądecki. Nowo wybrany przewodniczący urodził się 19 października 1949 w Strzelnie. W 1967 ukończył tamtejsze liceum ogólnokształcące i zdał maturę. W latach 1967-1973 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia prezbiteratu otrzymał 9 czerwca 1973 w katedrze gnieźnieńskiej z

WALUTY

12 marca 2014 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,0508 euro 4,2290

KANTORY:

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk, ul. Heweliusza 1a 3,01 3,11 4,18 4,28 Kraków ul. Wielopole 3 3,03 3,07 4,21 4,25 Krosno ul. Sienkiewicza 4 2,98 3,08 4,15 4,25

FOTO: TWITTER

FOTO: EPA/PAWEŁ SUPERNAK

Ukrainie spowodowała, że Polska zrezygnowała z dużych uroczystości w związku z 15-leciem przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego.

Nowy przewodniczący Komisji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki (po lewej) oraz jego poprzednik abp Józef Michalik

rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. 28 marca 2002 papież Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą poznańskim. Oprócz wyborów ważnymi tematami dwudniowego zebrania Episkopatu Polski będą kanonizacja Jana Pawła II i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie. Na koniec zebrania, w czwartek, biskupi zbiorą się na mszy, aby w ten sposób razem podziękować za rok pontyfikatu papieża Franciszka. n

Łódź ul. Kościuszki 22 Poznań ul. Głogowska 29 Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 52

3,00 3,03 3,03 3,04 3,04 3,04 3,00

3,10 3,06 3,07 3,06 3,06 3,06 3,10

4,18 4,21 4,21 4,22 4,22 4,22 4,14

4,28 4,23 4,25 4,24 4,24 4,24 4,24

Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Przemysław Cebula


6

Polacy w USA

nowy dziennik Czwartek 13 marca 2014

Nie mogę ich zostawić samych... n Czy jesteśmy życzliwi? Czy umiemy jeszcze współczuć? I co to

znaczy współczuć? Czy jest możliwe wejście w sytuację człowieka cierpiącego i powiedzenie: wiem co czujesz? Bywa i tak, że stajemy się “odporni” na ból tego drugiego... Dlaczego tak jest? Czy aż tak dużo cierpienia obok nas, że zobojętnieliśmy? Małgorzata Kamińska

Nie, to nie reprymenda, ale tematy moich rozmów z bliską mi osobą po otrzymaniu telefonu, aby pomóc ciężko choremu sześciomiesięcznemu Kacperkowi Serafinowi z Majdana Królewskiego. Zastanawialiśmy się długo, czy ludzie jeszcze mają tę troskę o drugiego człowieka, że nie pominą artykułu, listu lub apelu o pomoc z uwagą, że to inni mogą pomóc, że za dużo tego wołania o pomoc, że nie można przecież pomóc wszystkim... Wciąż głęboko wierzę, że jeszcze umiemy współczuć i potrafimy się zdobyć na ludzki gest pomocy bliźniemu znajdującemu się w trudnej sytuacji. Dlatego też zwracam się do wszystkich moich znajomych z prośbą o pomoc dla Kacperka Serafina. Nie, nie znam Kacperka. Dowiedziałam się o nim przed tygodniem, kiedy zadzwoniono do mnie z prośbą o pomoc. Obejrzałam jego zdjęcia na Facebooku, zapoznałam się z krótkim filmem o historii maluszka, wysłuchałam wypowiedzi zdesperowanych rodziców i... zrozumiałam, że nie mogę ich zostawić samych. Jesteśmy ludźmi dorosłymi, wielu z nas przeszło przez trudne sytuacje życiowe, ale chyba najbardziej bezradnymi stajemy się wobec cierpienia naszych dzieci. Kiedy cierpi nasze dziecko, kiedy nie umiemy lub nie możemy mu pomóc, kiedy boimy się, że możemy je stracić, czujemy, że oddalibyśmy wszystko za nasze dziecko, nawet nasze życie... Czy możecie sobie zatem wyobrazić takie życie przez miesiąc, dwa albo i dłużej? Życie w stałym napięciu i strachu o dziecko, które ma kolejny krwotok, które może nie przeżyć kolejnej operacji, które straciło lewą nóżkę? Tak wygląda życie Magdaleny i Tomasza Serafinów walczących o życie swojego synka Kacperka. Poprosiłam pana Tomka, aby opisał chorobę swojego synka. Kacperek urodził się 18 sierpnia 2013 roku o godzinie 0:00 – pisze tata dziecka. – Dostał 10 punktów w skali Apgar. Gdy się urodził od razu zobaczyliśmy, że coś jest nie tak z jego lewą nóżką, bo była dużo większa od prawej. Był to dla nas szok, bo kontrolne badania nie wskazywały, że nasz synek urodzi się chory. Dzień po urodzeniu został przewie-

ziony do szpitala w Rzeszowie na oddział chirurgii dziecięcej, gdzie lekarze obserwowali co się będzie działo z jego nóżką. Zdiagnozowano u niego wtedy naczyniaka limfatycznego. Gdy nóżka zaczęła krwawić, postawiono kolejną dia gno zę: oprócz na czy nia ka limfatycznego jest także naczyniak krwionośny. Kacperkowi zostały podane bardzo silne sterydy, które miały zatrzymać proces wzrostu guza. Niestety, nie przyniosły one zamierzonego efektu. Podjęto decyzję o zrobieniu zabiegu ostrzykowania nóżki specjalnym lekiem. W trakcie zabiegu pobrano materiał z nóżki do badania. Histopatolodzy wykryli komórki złośliwe. I wtedy następnego dnia Kacperek został przetransportowany karetką do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Po ponownym zbadaniu wycinka z nogi usłyszeliśmy diagnozę, której nie zapomnimy do końca życia. Lekarze powiedzieli nam, że nasz synek urodził się z bardzo rzadkim i wyjątkowo złośliwym nowotworem tkanek miękkich i kości. To był ogromny szok. Nowotwór ten nie ma podłoża genetycznego. Jest to wrodzona wada. Podjęto walkę o uratowanie nóżki, która rosła w bardzo szybkim tempie. Była już ogromnych rozmiarów. Przez cały czas Kacperek leżał tylko na plecach. Nie można go było położyć na boku czy na brzuchu, żeby nie wywołać krwotoku z nogi. Po podaniu dwóch cykli chemioterapii, guz zareagował i zaczął się niebezpiecznie rozpadać. Pewnego dnia Kacperek dostał tak ogromnego krwotoku, że prawie wykrwawił się na śmierć. Tylko dzięki błyskawicznej reakcji chirurgów, którzy byli wtedy przy zmianie opatrunku i dobiegli z nim na blok operacyjny w kilka sekund, nasz synek nadal żyje. Z dnia na dzień szanse na uratowanie nogi malały. Wdała się ogromna martwica. Nowotwór po niecałych dwóch miesiącach zniszczył całkowicie kość strzałkową. Nie było jej widać na zdjęciu rentgenowskim. Kolejnego krwotoku Kacperek mógł już nie przeżyć. Podjęliśmy wtedy najtrudniejszą decyzję w naszym życiu – wyraziliśmy zgodę na amputację lewej nóżki Kacperka, po to, żeby uratować mu życie. Nie wiedzieliśmy jaka część nogi zostanie amputowana. Dopiero w trakcie operacji chirurdzy mogli zdecydować, w którym miejscu przeprowadzą cięcie. Udało się im uratować całe udo. Kacperek w wieku 2 miesięcy stracił kolano i całe podudzie. Była to pierwsza taka amputacja od kilkunastu

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 15 MARCA 2014 roku, na telefony oczekiwaç b´dzie red. WOJTEK MAŚLANKA Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 116. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

lat w tym szpitalu. Dzięki temu oprotezowanie Kacperka będzie łatwiejsze. Po amputacji synek trafił na OIOM (oddział intensywnej opieki medycznej). Spędził tam kilka dni. Po zabiegu kontynuowano leczenie chemioterapią. Widać było, że bardzo ulżyliśmy mu w cierpieniu. Znowu na jego buzi pojawił się uśmiech. Przed operacją Kacperek bardzo cierpiał. To był ogromny ból dla niego. Nie działały już leki przeciwbólowe. Podawano mu morfinę, żeby chociaż na jakiś czas ból się zmniejszył. Po kilku miesiącach wróciliśmy do domu. Kilka tygodni później znów pojechaliśmy do Warszawy na kolejny cykl leczenia chemioterapią. Kacperek ma robione ciągle jakieś badania – USG, tomografię komputerową, rentgen, rezonans magnetyczny. Do większości z nich jest całkowicie usypiany. W wieku 6 miesięcy Kacperek znów trafił na blok operacyjny, bo w USG wyszły jakieś zmienione tkanki. Lekarze musieli zobaczyć, co się dzieje w środku nóżki. Przeprowadzono operację polegającą na wycięciu zmienionych tkanek. Cały czas czekam na wynik histopato-

logiczny tych tkanek. Zrobiono mu także badanie wszystkich kości. Na szczęście nie wykryto w nich żadnych ognisk nowotworowych. Kacperek, mimo tego co już przeszedł, cały czas się uśmiecha i to dzięki niemu mamy tyle siły do walki. Jest silnym i dzielnym chłopczykiem. Wierzymy, że w końcu wyzdrowieje i będzie mógł wrócić na stałe do domu. Mamy nadzieję, że dzięki ludziom dobrej woli uda nam się uzbierać na protezy, których będzie potrzebował w ciągu swojego życia” – podsumowuje Tomasz Serafin.

Mam nadzieję, że wielu z was odpowie pozytywnie na mój apel o pomoc dla tego maluszka. Nawet czas ku temu jest najlepszy z możliwych: mamy post, który uwrażliwia nas na potrzeby drugiego człowieka. A słowa Pana Jezusa “cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich, mnieście uczynili “ uświadamiają nam, że Bóg jest obecny w każdym z nas... a szczególnie w tym słabym, chorym, potrzebującym pomocy. Moi drodzy, wspomóżmy rodziców i dajmy im nadzieję na zdrowe i szczęśliwe życie dla Kacperka. Darowizny w dolarach można Po zakończonym leczeniu i rehabilitacji, Kacperek będzie potrzebo- wpłacać bezpośrednio na subkonto wał specjalistycznej protezy, która udostępnione przez Fundację Dzieumożliwi mu sprawne poruszanie się. ciom “Zdążyć z Pomocą”, ul. ŁoProteza ta będzie musiała być wy- miańska 5, 01-685 Warszawa: IBAN: PL 48 1060 0076 0000 3210 mieniana co dwa lata, na nową, dostosowaną do rosnącego ciała dziec- 0019 6523 kod SWIFT (BIC): BPHKPLPK ka. Każda proteza kosztuje 20 tysięTytuł przelewu: 22546 – SERAcy złotych. Rodziców po prostu nie stać na taki wydatek. Dlatego też FIN KACPER – darowizna i pomoc zwracają się z prośbą do ludzi do- na ochronę zdrowia Więcej informacji na stronie interbrej woli, do ludzi wrażliwych, o ponetowej: www.kacperserafin.pl n moc finansową dla Kacperka.

NOWY DZIENNIK ogłasza

KONKURS w dniach od 22 lutego do 17 marca. Do wygrania są 3

podwójne bilety na występ najpopularniejszego

polskiego satyryka Marcina

Dańca.

Występy organizowane są w dniach: Linden NJ – 20 marca, Stamford CT – 21 marca, Greenpoint NY – 22 marca, Treton NJ – 23 marca. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres redakcji przesłać kupon wraz z poprawną odpowiedzią na zadane poniżej pytanie.

Wymień 2 estradowe wcielenia Marcina Dańca. Odpowiedz : ...................................................................................................................................................................... Imię i Nazwisko: .......................................................................................

Nr tel.: ..................................................

Preferowana lokalizacja występu: ....................................................

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na łamach Nowego Dziennika, w dniu 18 marca 2014 Adres redakcji: Nowy Dziennik, 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026


nowy dziennik Thursday, March 13, 2014

7

INTERNATIONAL, EXPORT - IMPORT CORPORATION

250 Port St., (Port Newark), Newark, NJ 07114, kom.: (973) 508-6097, tel.: (973) 344-6436, (973) 589-1428, fax.: (973) 589-9063

alexautousa@yahoo.com, www.alexautoexport.com

1989-2014

25 Lat

Od 1989 wysyłamy z USA do Polski i na cały świat

• samochody • motocykle • łodzie ( • paczki ( tylko jako mienie przesiedlenia

PODSTAWIAMY KONTENERY POD DOM KLIENTA W USA I DOSTARCZAMY POD WSKAZANY ADRES W POLSCE Specjalizujemy się w wysyłce RO-RO (samochody wjeżdźają na statek) oraz w wysyłce kontenerowej z odbiorem w Bremerhaven (Niemcy), GDYNI, ŁOMŻY, CZĘSTOCHOWIE, RZESZOWIE - z pełną obsługą celną.

NOTARIUSZ PUBLICZNY

Przyjmujemy samochody przez 7 dni w tygodniu. Odbieramy je również z domu klienta. New York 973-220-6595 Chris

Connecticut 860-983-9617 Bogdan

Holowanie Towing Ciężarówka

Chicago New Jersey 708-516-8908 973-220-6595 Chris Bogdan 908-337-1982 Andy


Świat Wciąż bez śladów zaginionego boeinga

8

nowy dziennik Czwartek 13 marca 2014

G7 mówi "nie" Putinowi ■ Przywódcy grupy G7 wezwali Rosję do zaprzestania prób aneksji Krymu.

FOTO: EPA/INDONESIAN

Liderzy Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA, razem z szefami Rady i Komisji Europejskiej, zaznaczyli, że planowane referendum na półwyspie będzie nielegalne.

W akcję poszukiwań włączyły się także służby powietrzne innych krajów, m.in. Indonezji (na zdjęciu)

■ Piąta doba poszukiwań malezyjskiego samolotu przyniosła więcej pytań

bez odpowiedzi. Nadal nie ma informacji o tym, co się stało i gdzie może być boeing 777. Maszyna zniknęła z radarów niecałą godzinę po starcie z lotniska w Kuala Lumpur, na pokładzie było 239 osób. Mimo że we wtorek informowano o prawdopodobnym zlokalizowaniu samolotu – w środę okazało się, że to kolejny fałszywy trop. Krzysztof Moczulski z portalu lotnictwo.net.pl przyznaje, że choć zniknięcie samolotu jest wyjątkowo tajemnicze, to na pokładzie mogło po prostu dojść do awarii. Bardzo rzadko, ale zdarzają się usterki transpondera, czyli urządzenia, które pozwala na identyfikację maszyny w powietrzu. Krzysztof Moczulski zwraca jednak uwagę na to, że załoga nie poinformowała o kłopotach.

Ekspert przypomina, że w razie awarii załoga ma wyraźnie określone procedury działania: najpierw utrzymać samolot w powietrzu, potem nadać mu odpowiedni kierunek i wysokość, i dopiero na końcu jest komunikacja. Zdaniem Krzysztofa Moczulskiego, choć obszar poszukiwań i zaangażowane środki są ogromne, służby po prostu szukają nie w tym miejscu, gdzie powinny. Jednocześnie ekspert przypomina, że malezyjskie linie lotnicze są renomowane, a załoga tego boeinga 777 jest bardzo doświadczona. Trasa, którą miał do pokonania samolot, czyli Kuala Lumpur – Pekin, nie jest długa (6 godzin lotu). Boeing 777 mo-

POLSKA CHCE WIĘCEJ WOJSK USA » "Współpraca sprzętowa i technologiczna z Amerykanami będzie dla nas szczególnie interesująca" – sprecyzował szef rządu. Równocześnie zastrzegł, że nikt nas nie obroni, jeśli sami nie będziemy mogli ustrzec swoich granic. NATO wysłało w środę samoloty wczesnego ostrzegania, by latały nad Polską i Rumunią. Ich zadaniem będzie patrolowanie przestrzeni powietrznej w odpowiedzi na konflikt na Ukrainie. Dwa samoloty AWACS wystartowały z baz w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Ich misję zapowiedziano dwa dni temu. Rzecznik Sojuszu Jay Janzen zastrzegł w śroDOK. ZE STR. 1

dę, że samoloty nie opuszczą przestrzeni powietrznej NATO. Jeden z nich miał już we wtorek odbyć misję rozpoznawczą nad terytorium Rumunii. Jak informuje Sojusz, planowane są kolejne patrole działań na morzu i w powietrzu. O konieczności wspólnych działań, w związku z zaostrzającą się sytuacją na Krymie, ambasadorowie państw NATO zdecydowali w ubiegłym tygodniu, podczas zwołanej przez Polskę naradzie w ramach artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Amerykanie zaangażowani są również w rozpoczynające się manewry na Morzu Czarnym. Oprócz

Stronę redaguje: Tomasz Deptuła ■ Redaktor wydania: Tomasz Deptuła

Przywódcy G7 zapowiedzieli, że jeśli dojdzie do głosowania, wspieranego przez Moskwę, nie uznają jego wyników. Ich zdaniem referendum byłoby wyraźnym naruszeniem ukraińskiej konstytucji i miałoby "ogromne konsekwencje dla porządku prawnego, który chroni jedności i suwerenności wszystkich państw". Liderzy najbardziej rozwiniętych państw świata uznali działania Moskwy, mające na celu "zmianę status quo na Ukrainie", za sprzeczne z prawem międzynarodowym. Zagrozili, że jeśli Federacja Rosyjska dokona aneksji Krymu spotka się to z reakcją z ich strony. Przywódcy G7 wezwali Rosję do natychmiastowego osłabienia napięć na półwyspie, wycofania wojsk do baz i podjęcia konstruktywnych rozmów z rządem Ukrainy w sprawie rozwiązania kryzysu. Przypomnieli także o swojej wcześniejszej decyzji w sprawie zawieszenia przygotowań do czerwcowego szczytu G8 w Soczi. Jeszcze przed krymskim referendum dojdzie do rozmowy Johna Kerry'ego i Siergieja Ławrowa. Amerykański sekretarz stanu i rosyjski mi-

nister spraw zagranicznych mają spotkać się w piątek w Londynie. "Zaoferujemy ministrowi Ławrowowi, a przez niego także prezydentowi Putinowi, pewne rozwiązania w nadziei, i nadziei całego świata, że będziemy w stanie znaleźć drogę naprzód" – powiedział enigmatycznie John Kerry. Amerykański sekretarz stanu dodał, że do spotkania dojdzie na prośbę Baracka Obamy i będzie to kolejna próba złagodzenia kryzysu na Ukrainie. W tym tygodniu Kerry zignorował zaproszenie na spotkanie z Władimirem Putinem, po tym jak urzędnicy USA przekazali, że nic nie wskazywało na to, że Moskwa jest gotowa negocjować i rozmawiać z nowymi władzami z Kijowa. Od zeszłego tygodnia trwa spór między rosyjskimi i amerykańskimi dyplomatami. Dotyczy on sposobu zakończenia kryzysu na Ukrainie. Prezydent Francji rozmawiał z kolei telefonicznie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Francois Hollande miał powiedzieć Władimirowi Putinowi, że ten musi zrobić wszystko, aby nie doszło do przyłączenia Krymu do Rosji. Taką aneksję nazwał "niedopuszczalną". DET, (IAR), (R)

że tymczasem lecieć nawet kilkanaście godzin. Ekspert lotniczy przypuszcza, że jeżeli nawet doszło do wodowania samolotu, to i tak żadna z osób będących na pokładzie nie przeżyła. ■ Prezydent Białorusi chce zwiększenia obecności rosyjskich samolotów w jego Przy wodowaniu potrzeba wiele kraju. To ma być odpowiedź na wzmocnienie obecności militarnej sił NATO w Polszczęścia, żeby nie rozbić maszyny. sce oraz w państwach nadbałtyckich w związku z wydarzeniami na Ukrainie. "W tym wypadku, ponieważ załoga nie nawiązała kontaktu, prawdopo- Prezydent Aleksander Łukaszenka wtorkowej rozmowie telefonicznej z dobnie doszło do nagłego zdarzenia na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa prezydentem Władimirem Putinem. i przy uderzeniu w taflę wody samo- Białorusi powiedział, że widoczny jest W grudniu ubiegłego roku pierwlot zapewne rozpadł się na wiele czę- wzrost napięcia w pobliżu białoruskich sze 4 rosyjskie samoloty myśliwskie ści" – mówi Krzysztof Moczulski. granic. Podkreślił, że Mińsk nie bę- Su-27 wylądowały na lotnisku wojPoszukiwania samolotu trwają na dzie biernie śledzić rozwoju wydarzeń, skowym w Baranowiczach. Białoruobszarze ponad 50 tysięcy kilome- lecz zamierza reagować adekwatnie. ska gazeta internetowa "Nawiny" intrów kwadratowych, zarówno w "Trzeba połączyć się z szefem sztabu formowała wtedy, że wraz z samoCieśninie Malakka, jak i na Morzu generalnego Rosji i zaproponować lotami do bazy nr 61 przybył rosyjPołudniowochińskim. Poszukiwa- przysłanie na Białoruś 12-15 samolo- ski personel obsługujący. W okolinia prowadzone są z udziałem 42 tów (...) Niech patrolują" – dodał pre- cach Baranowicz stacjonują również statków oraz 39 śmigłowców i sa- zydent. Łukaszenka oznajmił też, że przysłane niedawno z Rosji 3 batemolotów. DET, (IAR), (R) białoruska armia przejdzie do drugie- rie systemów rakietowych Tor-M2, go etapu sprawdzania gotowości bo- przeznaczone do zwalczania celów jowej, w którego ramach odbędą się lecących na małych i średnich wyodpowiednie ćwiczenia wojskowe. sokościach. Baranowicze są położoPrezydent Aleksander Łukaszenka ne na zachodniej Białorusi około 200 mówił o potrzebie przysłania na Bia- kilometrów od granic zarówno z Poljednostek USA uczestniczą w nich łoruś dodatkowych rosyjskich samo- ską, jak też Litwą i Ukrainą. również bułgarskie i rumuńskie lotów, prawdopodobnie myśliwców, po DET, (R), (IAR) okręty. Uczestnicy manewrów zapewniają, że nie mają one nic wspól- REKLAMA nego z napiętą sytuacją na Krymie i były wcześniej planowane. Pierwotnie ich początek planowano na P. E. LEBOVITS, M.D., P.C. wtorek, jednak plany pokrzyżowała pogoda. Wiadomo, że w manewrach M. PALIWODA, RPA-C bierze udział między innymi ameryS P E C JAL L I S T A C HO O RÓ B S KÓRNYC C H I WE E NE E RYC C ZNYC CH kański niszczyciel USS Truxtun. Do OPERACJE SKÓRY LASEREM • ZABIEGI KOSMETYCZNE ćwiczeń dołączy też część amerykańMedicare i większość innych ubezpieczeń akceptowane. skiej VI Floty, stacjonującej na co 158 Noble st. (róg Manhattan Ave.) 200 W. 58 Str eet (róg 7 Ave.) dzień u wybrzeży Włoch. W manewGREENPOINT MANHATTAN rach biorą też udział trzy fregaty rumuńskie i jedna bułgarska. tel. 212.757.7010 (mówimy po polsku)

Łukaszenka chce samolotów

DERMATOLOG

PC, (R), (IAR)

laserowe usuwanie włosów, botox, wypełnianie zmarszczek, glycolic acid peels. Metro Manhattan: A, AA, D, B, CC i 1 do 59 St. (Columbus Circle) lub N, R do 57 St.

Dogodne godziny przyjęć, również rano, wieczorem i w soboty.


Opinie

9 nowy dziennik Thursday , March 13, 2014

■ JAN LATUS

Published by Outwater Media Group

Znikające samoloty

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jerzy Gieruszczak FOTO: EPA

SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

Pierwotnie zakładano, że samolot runął do oceanu na północ od Kuala Lumpur. Do poszukiwań przystąpiły okręty i helikoptery Stanów Zjednoczonych, Chin, Wietnamu, Singapuru i Malezji. Na zdjęciu: singapurskie siły powietrzne i morskie w akcji

ważna awaria techniczna samolotu, błąd pilotów lub reszty załogi, zamach terrorystyczny, porwanie, przemyt ludzi. Wiele uwagi przywiązywano na Jak to się często dzieje w przypadku Fakt, że ministerstwo tak długo początku do faktu, że dwóch pasakatastrof nad taflą morza, nie ustają zwlekało z ujawnieniem tej informa- żerów posługiwało się ukradzionyspekulacje co do przyczyn wypadku. cji, wywołał oburzenie Chin, które mi w Tajlandii turystom paszportaBoeing 777 – należący do Malay- uważają teraz, że padły ofiarą dez- mi. Wydaje się jednak teraz, że nie sia Airlines – wystartował z Kuala Lum- informacji. Rozgniewane są też ro- mamy do czynienia z terrorystami. Amerykańskie władze, CIA oraz pur 40 minut po północy z soboty na dziny ofiar, koczujące w hotelu w Peniedzielę, aby odbyć lot do Pekinu. Na kinie, gdzie podczas konferencji in- FBI na razie zgodnie twierdzą, że nie jego pokładzie, oprócz 12-osobowej formuje się ich o postępach akcji po- mają żadnych sensownych hipotez. Być może doszło do wypadku. Pozałogi, było 227 pasażerów, w więk- szukiwawczej. Jednakże ministerstwo obrony Ma- wierzchnia wody, którą trzeba przeszości Chińczyków. Samolot osiągnął planowany pułap ok. 30 tys. stóp wte- lezji także nie jest pewne lokalizacji szukać, jest ogromna. Przytacza się dy jednak, zaledwie 50 minut od star- samolotu. Poprosiło więc amerykań- przykład samolotu francuskiego, którego szczątki odnalezioskich specjalistów o tu, urwała się z nim łączność. no w morzu dopiero po Samolot był w dobrym stanie tech- zanalizowanie sygnadwóch latach. Mówi nicznym i stosunkowo nowy. Miał łów na radarze. AmeChoć statystyki się też wiele o niedoskoteż pełne zbiorniki benzyny, której rykańska firma Fightnałości obecnego systepowinno wystarczyć na 5 godzin lo- global, która prowadzi dowodzą czegoś mu na wi ga cyj ne go. sieć urządzeń lokalizatu, np. aż do Indii. przeciwnego, Gros wiadomości o kaPierwotnie zakładano, że samolot cyjnych dla samolouważamy latanie ta stro fach zbie ra my runął do oceanu na północ od Kuala tów cywilnych, twierdziś po fakcie, dzięki Lumpur. Do akcji przystąpiły okrę- dzi, że gdyby boeing za najbardziej ana li zie in for ma cji ty i helikoptery Stanów Zjednoczo- istotnie leciał na zachód, niebezpieczną formę zgromadzonych w tzw. nych, Chin, Wietnamu, Singapuru, znalazłby się blisko transportu. czarnej skrzynce. PoMalezji (nawiasem mówiąc, był to stacji przekaźnikowej, trzebny jest bardziej rzadki przypadek współpracy tych która na pewno odebraprecyzyjny system, popaństw). W poniedziałek minister- łaby sygnał z transponstwo obrony Malezji przyznało, że dera. Albo więc urządzenie to zosta- zwalający na nieustanne monitorowajednak otrzymało na radarach jakiś ło uszkodzone, albo wyłączone przez nie, sekunda po sekundzie, wszystsygnał od samolotu i że wskazywał załogę (co jest możliwe). Dlaczego kich operacji i rozmów przeprowadzanych na pokładach samolotów. on na inną lokalizację – 100 mil na jednak zostałoby wyłączone? Informacje o katastrofach lotniIstnieje kilka hipotez powodu zachód od brzegów Malezji. Wszczęto więc i tam poszukiwania, nie prze- zniknięcia samolotu, a żadnej ekipy czych zawsze wzbudzają wielkie zarywając tych w poprzednim miejscu. śledcze jeszcze nie wykluczyły: po- interesowanie. Być może ciągle tkwi Doniesienie o tajemniczym zaginięciu z soboty na niedzielę samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych wzbudziło nie tylko reakcje smutku w obliczu przypuszczalnej śmierci ponad dwustu osób.

w nas irracjonalna nieufność wobec tych maszyn, które "nie mają prawa latać". Może ciągle, mimo statystyk, które dowodzą czegoś przeciwnego, uważamy latanie za najbardziej niebezpieczną formę transportu. Osoby interesujące się katastrofami samolotów są też często podatne na różne irracjonalne teorie "prawdziwych" przyczyn znikania maszyn. Najoczywistszym przykładem takiej legendy jest tzw. Trójkąt Bermudzki. A co z teorią porwania samolotu? Ta tłumaczyłaby wyłączenie przez załogę nadajnika i w związku z tym zniknięcie samolotu z pola widzenia kontrolerów lotów. Gdzie jednak wylądowałaby taka duża maszyna, wymagająca długich, utwardzonych pasów startowych? A może lotniska użyczył jakiś knujący intrygi reżim tego regionu Azji? Trudno jednak uwierzyć, że nie odnotowano by takiego lądowania. Najbardziej prawdopodobna wydaje się dziś teoria technicznej usterki. Więcej dowiemy się dopiero, gdy (jeśli w ogóle) zostanie odnaleziona czarna skrzynka i szczątki samolotu. Dużo więcej ludzi ginie, statystycznie podczas podróży, rzekomo bezpiecznymi, kolejami. Śmierć w wypadku samochodowym jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Mimo to to runięcie maszyny w czeluście morza utwierdzi ludzi w przekonaniu, że latanie to ciągle niebezpieczna przygoda. ■


10

To i owo

nowy dziennik Czwartek 13 marca 2014

Kylie na ratunek muzyce pop

13 marca – 72. dzień roku Imieniny obchodzą: Bożena, Krystyna

NOWY JORK

Piątek

Sobota

FOTO: ARCHIWUM

Czwartek

"Kiss Me Once", nowy album Kylie Monogue wchodzi na półki sklepowe 17 marca. O brzmienie nowych kompozycji Kylie zadbali wybitni specjaliści w tej dziedzinie, jak Pharrell Williams, Greg Kurstin, Metrophonic, Cutfather, MNEK i Ariel Rechtshaid. Płyty można już ekskluzywnie posłuchać na portalu Deezer pod linkiem: http://bit.ly/DzrKissMeOnce. O pracy nad następcą wydanego w 2010 roku krążka "Aphrodite" Kylie Minogue, będąca też jurorką w angielskiej i australijskiej wersji show "The Voice", mówi następująco: "To była naprawdę zakręcona historia, ale bardzo mi się podobała. Przechodzi-

łam wtedy wiele zmian w życiu, zaczynałam nowe rzeczy. Bardzo cieszą mnie tak pozytywne reakcje na 'Into The Blue'. Nie mogę się doczekać aż posłuchacie reszty utworów". Płytę promuje singiel "Into The Blue" i reakcje na niego są na całym świecie wprost ekstatyczne. "Kylie powraca, by uratować muzykę pop" – twierdzi "Huffington Post". "Kylie

KRZYŻÓWKA

ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 13

zawsze wiedziała, co trzeba zrobić, aby rządzić na parkiecie" – konstatuje recenzent serwisu Muumuse.com. Recenzent serwisu Popjustice przyznał singlowi notę 9 na 10. Już wiadomo, że piosenka "Into The Blue" pojawi się w paru remiksach. Przygotują je Vanilla Ace, Roger Sanchez oraz Patrick Haggenar. AT, (mat. prom.)

Niezwykła wystawa dzieł van Gogha Na wystawie zgromadzono najwybitniejsze dzieła Van Gogha pochodzące z galerii publicznych i prywatnych całego świata. Właściciel pejzażu z kaplicą w Saint-Remy w tle, który należał kiedyś do Liz Taylor, wypożyczył go w przededniu otwarcia ekspozycji. W jednym miejscu zgromadzono legendarne autoportrety, w innym krajobrazy – z doliny rzeki Oise, tak lubianej przez impresjonistów. Cyprysy z dwiema postaciami kobiecymi. Powykręcane kształty drzew, wijące się jak płomienie ogniska, miały być odzwierciedleniem stanu jego umysłu. Każde z dzieł wyjaśniają słowa teatrologa, poety związanego z surrealistami, Antonina Artaud, którego też uważano za szaleńca, bo przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Tam pisał eseje dowodząc na długo przed Michelem Foucault i Thomasem Szaszem, że schizofrenia nie istnieje. ■

FOTO: ARCHIWUM

W Muzeum d'Orsay, paryskiej "mekce impresjonizmu", zainaugurowano niezwykłą wystawę najsłynniejszych obrazów van Gogha. Słowem ilustruje je poeta Antonin Artaud, o którym krytycy, tak jak i o malarzu, twierdzili, że był ogarnięty szaleństwem. Poziomo: 1. wytwarzanie trwałej, jednolitej masy przy użyciu środków chemicznych 8. nieuprawiane pole 9. drwina z samego siebie 10. Erwina Ryś - …, była łyżwiarka szybka 11. Sikorski, minister spraw zagranicznych, były minister obrony narodowej 12. tytułowa miejscowość u Austen 14. dom K. Szymanowskiego 15. praktyczna nauka zawodu w przedsiębiorstwie 16. życzliwość, ofiarność, koleżeńskość 20. nasze największe jezioro 21. aktor grający w sztukach antycznych 23. żart. dziewczyna, kobieta, panna 24. arlekin i mastiff 25. oddawczyni, kurierka

Pionowo: 1. jedna z dziedzin nauki 2. wzburzone podczas sztormu 3. Nowy Dwór …; miasto powiatowe, woj. pomorskie nad Tugą 4. realistyczny 5. przeszpiegi 6. przystań i letnisko w Pieninach nad Dunajcem 7. otworzył Sezam 13. ubiór płetwonurka 15. stacja sanitarno-epidemiologiczna 17. reakcyjne i szowinistyczne grupy polityczne we Francji 18. wiążą kości z mięśniami 19. porcja z dzika do pieczenia 22. Paula (ur. 1962); amerykańska piosenkarka


O Ameryce

11 nowy dziennik Thursday, March 13, 2014

Bejsbol w odwrocie n Bezpowrotnie minęły czasy, kie-

dy sport był sprawdzianem fizycznej tężyzny człowieka, sposobem spędzania wolnego czasu, zdrowym współzawodnictwem międzyludzkim. Dziś jest interesem nastawionym na robienie ogromnych pieniędzy. Wiesław Cypryś

FOTO: ARCHIWUM

W Stanach Zjednoczonych maszynkami do ich produkcji są cztery profesjonalne ligi: bejsbolu, footballu, koszykówki i hokeja. Są one tak mocne, tak bogate i tak wpływowe, że inne dziedziny sportowe, np. piłka nożna, mają małe szanse na przyciągnięcie do siebie kibiców i zdobycie szerszej popularności. Wbrew pozorom głównym wyznacznikiem popularności danego sportu nie jest liczba widzów na stadionach, jest nią tzw. oglądalność telewizyjna. To ona przyciąga reklamodawców, determinuje zarobki zawodników, rodzi gwiazdy. Przez lata między Atlantykiem a Pacyfikiem na szklanych ekranach dominował bejsbol, uchodzący za sztandarowy, prawdziwie amerykański sport, którego korzenie sięgają końca XVIII wieku. Jednak w ostatniej dekadzie traci on grunt na korzyść footballu i koszykówki. W 2012 roku oglądalność regularnych rozgrywek NBA na stacji ABC była niemal dwukrotnie wyższa niż oglądalność Major League Baseball na kanale Fox. Z ośmiu ostatnich World Series (ostatnia faza wywołująca mistrza), siedem miało naj- Alex Rodriguez podpisał w grudniu 2007 roku kontrakt z nowojorskimi Yankees wart 275 milionów dolarów – najwyższy w historii zawodowego bejsbolu mniejszą oglądalność w historii. -ów między nimi z instrukcjami sto- zew i zaakceptował karę nałożoną Co jest tego powodem? Eksperci ciągną się godzinami. Przeciętnie, keiści okładają się pięściami. Gdyby tego było mało, jeszcze jed- sowania i dawkowania, Rodriguez przez zarząd ligi. twierdzą, że przyczyn jest kilka, z według moich obliczeń, trwają trzy Jak widzę przyszłość narodowektórych największą jest zmieniają- i pół godziny, ale zdarza się, i to wca- na rzecz rujnuje ten sport bardziej niż złożył pozew sądowy przeciwko zacy się przekrój społeczeństwa, w tym le nie tak rzadko, że nie schodzą po- wszystkie powyższe razem wzięte: rządowi ligi MLB i związkowi gra- go sportu Ameryki? Spadł już ze głównie napływ imigrantów bez tra- niżej pięciu. Kto dziś pozwoli sobie używanie przez zawodników niedo- czy, oskarżając je odpowiednio o szczytu i, w świetle afery dopingodycji tego sportu w krajach, z któ- na tak długie poświęcenie czasu na zwolonych substancji dopingowych zbyt surowe traktowanie i nieodpo- wej Rodrigueza, szanse na ponowi hormonalnych. Pogoń za rekorda- wiednią reprezentacją prawną. Cyrk ne wdrapanie się na czubek ma marrych przybyli. Nie bez znaczenia po- rozrywkę? Poza tym w sezonie za- mi i pieniędzmi pcha ich do pako- zatem z jego udziałem trwał. Osta- ne. Jeżeli nie zostanie uatrakcyjniozostaje fakt, że powoli odsadniczym jest za dużo wania w siebie sterydów i innych tecznie jednak zawodnik wycofał po- ny, będzie się dalej staczał w dół. n chodzi pokolenie powojenmeczów. Każda drużyna środków rozbudowujących tkanki nego wyżu demograficznego, które dorastało na bejs- Powoli odchodzi rozgrywa ich aż 162, z cze- mięśniowe. Centralną postacią tego REKLAMA amerykańskie go wiele odbywa się w dni procederu jest jedna z największych bolu i dozgonnie przy nim robocze i w godzinach pra- gwiazd bejsbolu, zawodnik nowojortrwa. pokolenie cy, np. o 1 po południu. Na- skich Yankees, Alex Rodriguez, któNa pewno to prawda, ale przyczyn spadającej po- powojennego wyżu wet najwierniejszy kibic nie rego kontrakt, opiewający na 275 mipu lar no ści tej gry jest demograficznego, może przyjść na stadion czy lionów dolarów, jest najwyższym w znacznie więcej. Nie trze- które dorastało na oglądać ich w telewizji, bo historii ligi. Pod koniec poprzednich musi pracować na utrzyma- rozgrywek on i 12 innych zawodniba być fachowcem, żeby je zauważyć. Pod ręką mam bejsbolu i dozgonnie nie siebie i rodziny. Na nie- ków zostało z tego powodu odsuniękorzyść bejsbolu przema- tych od gry odpowiednio na 211 i 50 kilka, które, moim zdaniem, przy nim trwa. wia też brak eliminacji w meczów. Wszyscy zaakceptowali odpychają od niej kibiców, każdym meczu w fazie karę z wyjątkiem Rodrigueza, który zwłaszcza młodzież. Po pierwsze: jest zbyt wolny, playoffs, jak to ma miejsce np. w fo- złożył apelację. Niezależny arbiter Frideric Howręcz ślamazarny. Na boisku nic się otballu, co zmniejsza atrakcyjność nie dzieje. Przymierzający się do od- spotkań mniej znaczących, czyli rowitz zmniejszył karę do 162 mebicia piłki rzucanej przez zawodni- tych, które nie wyrzucają zespołu za czów, co wyklucza 14-krotnego uczestnika "spotkania gwiazd" z caka przeciwnej drużyny dziesięć ra- burtę. Co jeszcze powoduje spychanie te- łego tegorocznego cyklu rozgrywek. zy poprawia rękawiczki, starannie nakłada kask, nogami przekopuje zie- go sportu na dalszą pozycję, to pra- W ten sposób nie otrzyma 25-mimię, żeby lepiej się ustawić, charczy, wie brak w nim agresji, brutalności lionowej pensji. Pomimo dowodów winy, w tym ociera czoło, spluwa. Podobny cere- i nieczystych zagrań, czym podniemoniał odbywa rzucający (picher). I cają się kibice co najmniej dwóch za- publicznych wypowiedzi dostartak w kółko. Mecze nie mają limitu wodowych lig amerykańskich. Mam czyciela i administratora zakazanych czasowego, jak hokej czy koszyków- kolegę, który chodzi na mecze New środków Anthony’ego Boscha i ka, gra się dziewięć inningów, więc York Rangers, żeby zobaczyć, jak ho- niezbyt dobrze zakodowanych SMS-


12

Og∏oszenia/Classified “KRAKUS” SENIOR CENTER is looking to hire energetic, responsible and trustworthy individual for Program Coordinator (part- time position) Candidate must have: great communication skills, outgoing personality, speak Polish and English language. Background in education or art is a plus. Please email your resume to given address krakusluncheonclub@nyc.rr.com

PRACA HELP WANTED

AUTO UPHOLSTERY We need a professional seamstress experienced working with leather upholstery. The position requires using existing automobile interiors to create new patterns from scratch Must have at least 10 years experience and be able to do all work from start to finish. Must speak English and have own transportation to the Edison Ave section of West Babylon. Work hours are from 8-5 pm Monday-Friday. Please call: (631) 585-8600

EXPERIENCED PAINTER

for busy construction company. Minimum 10 years experience. Steady work. Must speak good English. Call: (718) 433-4348 Mon-Fri 10am-5pm

EXPERIENCED WORKING FOREMAN

for interior work, for busy construction company. Minimum 10 years experience. Steady work. Must speak good English. Call: (718) 433-4348 Mon-Fri 10am-5pm

EXPERIENCED WORKING FOREMAN

for exterior work, for busy construction company. Minimum 10 years experience. Steady work. Must speak good English. Call: (718) 433-4348 Mon-Fri 10am-5pm

EXPERIENCED ELECTRICIANS with driver license. Commercial work, Overtime, steady work High salary (718) 234-9193 from 9am -3pm or (917) 807-2523 from 3pm -9pm

POTRZEBNE KOBIETY DO SPRZĄTANIA

EXPERIENCED TILE MAN for busy construction company. Minimum 10 years experience Must speak good English and have own tools. Steady work. Call: (718) 433-4348 Mon- Fri 10am - 5pm.

w godzinach wieczornych w serwisie sprzątającym na Manhattanie. $11/hr . Pr. dzwonić: (212) 729-1189 Wojtek

PRACA HELP WANTED NY

do sta∏ej pracy na Manhattanie. Wymagane minimum znajomoÊci j. angielskiego. Pl. call: (914) 393-0527

Potrzebni stolarze budowlani

POTRZEBNI: • stolarz meblowy z doświadczeniem • kreÊlarz z doświadczenie (“drafter”). Wymagany pobyt sta∏y. Oferujemy dobre wynagrodzenie i ubezpieczenie medyczne. Proszę dzwoniç: (718) 383-7120 (917) 567-0653 Jurek

EXPERIENCED FINISH CARPENTER for busy construction company. Minimum 10 years experience. Must speak good English and have own tools. Steady work. Call: (718) 433-4348 Mon-Fri 10am-5pm

nowy dziennik Czwartek 13 marca 2014

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz kobiet do pomocy w kuchni. Proszę dzwonić: (908) 925-3909 POSZUKUJEMY PRACOWNIKA DO BIURA

Praca w sekretariacie firmy budowlanej i biurze podróży. Konieczna bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet). Proszę o przesłanie resume na albatravel@aol.com Cracovia GC/ Albatross Travel: (718) 383-0083 CABINET MAKER & INSTALLERS NEEDED for hi-end residential G.C. w/ shop located in L.I.C. & projects in NYC. Must be able to read dwgs., machine, assemble & install own work & spk/read/understand English. 5 - 10 yrs exp. Pl. call: (718) 729-0026 or fax res. (718) 729-5660 Looking for someone 5 days a week Mon-Fri, 10:00 am-3:00 pm, $20/hr., White Plains, New York, Westchester County, to help take care of elderly woman. Must be able to drive her to her doctor’s appointment, grocery store, hair appointment etc. Must be a caring and understanding person, light house keeping, must speak English. Please call (914) 906-6299 ask for Richard or (914 ) 906-6301 ask for Kathy. Excellent opportunity for the right person. HELPERS NEEDED for general contractor specializing in upper East-side residential interior work. Construction exp. a plus. Full-time/steady work. Please call (718) 729-0026, forward resume to sue@vellainteriors.com or fax (718) 729-5660 METAL FABRICATION/AUTOBODY Full time body worker needed for auto restoration shop specializing in European cars. Must have own tools, 10 years experience, speak English, and be able to TIG/MIG weld. Job duties include repair of chassis and sheet metal on older vehicles plus autobody finishing work. Must have own transporation to Edison Ave area of West Babylon. Please call: (631) 585-8600

FIRMA ELEKTRYCZNA poszukuje wykwalifikowanych ELEKTRYKÓW z minimum 5 letnim doświadczeniem. Praca od zaraz. Karta OSHA i prawo jazdy mile widziane, ale niekonieczne. Praca na Manhattanie. Rzetelność pracy oraz język angielski wymagany. Proszę dzwonić do biura: (718) 894-4300 lub wysłać e-mail Dara/Alan info@midlandele.com

Potrzebni stolarze budowlani

do sta∏ej pracy na Manhattanie. Wymagane minimum znajomoÊci j. angielskiego. Pl. call: (914) 393-0527 Agencja International Home Care Service na Queensie zatrudni opiekunki HHA i PCA wyłącznie z certyfikatem i pobytem stałym. Płatność $11.00 na godz., oraz $160 z zamieszkaniem plus ubezpieczenie. Zatrudniamy rownież dyplomowane pielęgniarki (RN). Po wiecej informacji prosze dzwonić od 9 rano do 5 po południu (718) 459-4663

Established Electrical Contractor seeks qualified Electricians minimum of 5 years experience for immediate hire. OSHA Cards required and drivers license a plus but nor necessary. Work location Manhattan. Reliability and English required. Please call the office: (718) 894-4300 or email Dara/Alan for details info@midandele.com Firma z Maspeth, NY szuka hydraulików oraz pomocników hydraulików. Wymagane prawo jazdy nieobciążone punktami karnymi Kontakt: Chris (718) 392-0480

WYKAŃCZANIE PIWNIC (“BASEMENTS”) Wykaƒczanie piwnic (“basements”) na pod kontrakt (“subcontract”) $1,800 - $2,300 na tydzień DoÊwiadczenie i narz´dzia wymagane. Proszę dzwoniç: 10 rano - 12 ppo∏. lub 5 ppo- 7 wiecz. lub zostaw wiadomoÊç (917) 521-5001

POTRZEBNI MECHANICY I BLACHARZE SAMOCHODOWI. Firma transportowa zatrudni mechaników i blacharzy samochodowych do naprawy autobusów szkolnych. Wysokie wynagrodzenie, Wakacje, Święta, ubezpieczenie medyczne. Przydział na narzędzia i 401K. Zatrudnienie od zaraz. Proszę dzwonić: Darek (516) 628-8233 lub przesłać resume na fax (631) 271-6735

PRACA HELP WANTED NJ FIRMA ROZBIÓRKOWA Z NJ, zatrudni odpowiedzialnego FOREMANA, wykwalifikowanych pracowników oraz kierowcę ze znajomością manualnej skrzyni biegów. Telefon: (201) 467-6493

CONSTRUCTION COMPANY

specialized in waterproofing/scaffolding projects is looking for project manager - estimator. Work includes: drafting proposals, doing requisitions and estimates, meeting with architects and engineers, running 1-3 projects. Prior experience in construction field necessary as well as fluent English/Polish, ability to coordinate all phases of work, responsibility and multitasking. Please email/fax your resume. Fax#: (917) 591-4123 e-mail agata@janbar.inc.com No phone calls

SZUKAM PRACY POSITION WANTED I’M LOOKING FOR WORK

as a caregiver for an elderly person. Mon-Fri, live in or live out. Please call: (201) 757-3098 SZUKAM PRACY jako opiekunka do osoby starszej. Od pon do pt z zamieszkaniem lub bez. Proszę dzwonić: (201) 757-3098

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY

13 nowy dziennik Thursday, March 13, 2014

AGENCJE AGENCIES

Do wynajęcia na Maspeth:

1 bedroom “walk-in apartment” dla jednej osoby lub pary, prąd i gaz wliczone w czynsz - $850/mc oraz Studio - dla jednej osoby, wszystkie opłaty wliczone - $700/mc Kontakt John: (718) 505-3637 POKÓJ DO WYNAJĘCIA samodzielny, umeblowany pokój w rozkładowym mieszkaniu, jest do wynajęcia dla mężczyzny bez nałogów, pracującego na Manhattanie. Proszę dzwonić po 5 pm: (718) 601-1284

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ Apt. for rent, Garfield

3 bedrooms, extra large kitchen, 1 bath and living room. Appliances included refrigerator, stove, microwave, and air conditioner. Furniture available. Available immediately. Owner speaks English. Rent $1,100/mo + utilities. Call 201-694-9196

RESTAURACJE RESTAURANTS

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

NAUKA EDUCATION

SAMOCHODY CARS

PODATKI TAXES

PRAWO JAZDY Pomoc w wymianie i przedłużeniu amerykańskiego prawa jazdy. Nawet w przypadku utraty ważności do 2 lat. Warunek: Posiadanie numeru SS. Telefon: (857) 488-6409

WRÓŻKI PSYCHICS

CHEVY COBALT 2010, 4 cyl, 51 tys mil. Autom. skrzynia biegów, manualnie otwierane szyby. Znakomity stan, bez wypadków. Nowe opony. Cena: $7, 200 (do negocjacji). Telefon: (973) 787-7521

USŁUGI SERVICES

•M&R•

ELECTRICAL, INC.

PAWNBROKER AUCTION SALES

S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 am. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

Mar. 13/14 - S&G Gross Co. Inc., 486 8th Ave., Man., from 254538 of Aug. 1, 2013 to 255211 of Aug. 31, 2013.

LICENCJONOWANY ELEKTRYK

Mar. 20/14 - Lincoln Squre Pawnbrokers Inc., 724 Amsterdam Ave., Man. from 37661 of Apr. 30, 2012 to 51538 of July 30, 2013.

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159


14

Sport

nowy dziennik Czwartek 13 marca 2014

124. zwycięski gol Jagra

Czy postawi na nogi New York Knicks?

Phil Jackson wraca do NBA

n 42-letni Jaromir Jagr po raz 124.

w karierze strzelił zwycięską bramkę w meczu NHL. We wtorek dzięki temu hokeiści New Jersey Devils pokonali były klub Czecha – Philadelphia Flyers 2:1.

n Legendarny trener Chicago Bulls i LA Lakers Phil Jackson ma

Jackson w latach 70. był graczem New York Knicks, którzy w 1970 i 1973 roku zdobywali mistrzostwo. W latach 90. i w pierwszej dekadzie XXI wieku zdobył jedenaście mistrzowskich pierścieni jako trener Chicago Bulls i Los Angeles Lakers. Od pracy w NBA odpoczywa już trzy lata, podleczył schorowany kręgosłup, jest gotowy do nowych wyzwań. Od tygodni plotkuje się o tym, że pracę gotowi są mu zaoferować New York Knicks. Początkowo mówiło się o posadzie trenera, ale Jackson chce funkcji menedżerskiej. Wiele wskazuje na to, że po blisko 30 latach wróci do Nowego Jorku. “Wszystko jest w zasadzie już ustalone. Pozostały jedynie detale do dogadania, ale Knicks są przekonani, że wszystko już załatwione” – cytuje anonimowego informatora ESPN. W Knicks Jackson ma przejąć funkcje prezydenta ds. sportowych i generalnego menedżera od Steve’a Millsa, który w klubie ma pozostać. Jeśli Jackson rzeczywiście dogada się z Knicks, nie będzie pierwszym trenerem legendą, który obejmie stanowisko menedżerskie. Podobną ścieżką z sukcesami podążali już Red Auerbach w Celtics i Pat Riley z Heat. Jacksona czeka w Nowym Jorku mnóstwo ciężkiej pracy. Zespół jest w trakcie fatalnego sezonu (bilans 25-

40 i dopiero 9. miejsce na wschodzie), ma bardzo małe pole manewru w zatrudnianiu nowych zawodników i żadnych wyborów w tegorocznym drafcie. Na dodatek może mieć też problem z największą gwiazdą – Carmelo Anthonym. Jeden z najlepszych strzelców w NBA jest sfrustrowany obecną sytuacją w drużynie i działaniami władz klubu, i zastanawia się, czy nie zmienić otoczenia. Jego kontrakt pozwala mu po tym sezonie zrezygnować z ostatniego roku umowy i szukać sobie nowego klubu. W tej chwili nie wiadomo, czy z takiej możliwości skorzysta. Jackson przychodząc do Knicks dostanie zadanie uporządkowania tego bałaganu. 68-letni były trener cieszy się ogromnym autorytetem, ale doświadczenia w pełnieniu menedżerskiej funkcji nie ma. “Bycie trenerem, a praca menedżerska to dwie różne rzeczy. Ale on ma ogromne doświadczenie w pracy z zawodnikami, wie, jak zorganizować drużynę i sprawić, by ona funkcjonowała. Największym wyzwaniem będzie to, że potrzebujesz tak naprawdę wielu bardzo dobrych koszykarzy” – uważa Jerry West, były legendarny gracz Los Angeles Lakers, a później generalny menedżer tej drużyny. Jackson oczekuje, że w zmienia-

FOTO: EPA/MIKE BROWN

jeszcze w tym tygodniu objąć stanowisko prezydenta w NY Knicks.

Phil Jackson cieszy się w NBA ogromnym autorytetem, ale doświadczenia w pełnieniu menedżerskiej funkcji nie ma

niu organizacji dostanie wolną rękę, ale, jak pisze Adrian Wojnarkowski z Yahoo!Sports, w Nowym Jorku na to liczyć nie może. Właściciel Knicks James Dolan słynie z tego, że lubi wtrącać się w pracę generalnego menedżera, podejmować decyzję same-

mu, a od swoich menedżerów wymaga milczenia w mediach. Wielu z nich, jak Donnie Walsh, z Dolanem współpracować nie potrafiło. Czy Jackson mu się podporządkuje, nie wiadomo. MICHAŁ OWCZAREK (SPORT.PL)

Spurs najlepsi w lidze Warzycha: Górnikowi n Koszykarze San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe Chicago Bulls 104:96

i z dorobkiem 47 zwycięstw oraz 16 porażek są najlepszą drużyną ligi NBA.

We wtorek drużyny z Oklahomy n To już przesądzone: nowym trenerem Górnika Zabrze zostanie Robert Wai Indianapolis zwyciężyły, a ich obec- rzycha. 51-letni trener wraca do tego klubu po prawie 25 latach. ny dorobek to 47 wygranych i 17 porażek. Thunder pokonali przed wła- “Praca w Europie zawsze mnie intesną publicznością Houston Rockets resowała. A otrzymując możliwość 106:98, a Pacers byli lepsi, także w tre no wa nia w mo jej oj czyź nie, swojej hali, od Boston Celtics 94:83. zwłaszcza w klubie, gdzie miałem tyBohaterem spotkania w Chesape- le sukcesów, zwyczajnie nie mogłem ake Energy Arena był Kevin Durant, odmówić. Kocham Zabrze, to miaktóry zdobył dla Thunder 42 punk- sto zawsze miałem w sercu, poniety. Mógł liczyć na wsparcie Russel- waż spędziłem tam 6 lat. Stare, dola Westbrooka – 24 punkty, siedem bre czasy” – powiedział Warzycha asyst i cztery przechwyty. dziennikarzowi Chrisowi Reiko tuż W drużynie gości wyróżnił się Ja- przed wylotem do Polski. mes Harden – 28 punktów, dziewięć Warzycha ostatnio był bezrobotasyst i osiem zbiórek. ny, po tym jak został zwolniony z CoTW lumbus Crew. W Górniku zastąpi Ryszarda Wieczorka. Z Górnikiem Warzy cha zdo by wał dwu krot nie mistrzostwo Polski (1987 i 1988) oraz WYNIKI LIGI NBA Superpuchar Polski (1988). Indiana Pacers – Boston Celtics Warzycha nie ukrywa, że pracę w Robert Warzycha ostatnio 94:83, Detroit Pistons – SacramenZabrzu chciałby potraktować jako był bezrobotny to Kings 99:89, Chicago Bulls – San przystanek do pracy z reprezentacją Antonio Spurs 96:104 Memphis Pol ski. “Każdy trener na świecie, któ- może być ważnym krokiem w mojej Grizzlies – Portland Trail Blazers ry twierdzi, że nie marzy o pracy z ka- karierze. Jestem podekscytowany, 109:99, Minnesota Timberwolves – drą, nie mówi prawdy. Ja nie jestem wdzięczny za danie mi tej możliwoMilwaukee Bucks 112:101, Oklahomo że w stu procentach gotowy, ale ści i gotowy na wyzwanie” – dodał. ma City Thunder – Houston Rockets pewnego dnia oczywiście chciałbym Prezentacja nowego trenera Gór106:98, Golden State Warriors – Dalpra co wać z re pre zen ta cją Pol ski. Mam ni ka miała się odbyć w środę wielas Mavericks 108:85. nadzieję, że praca w Górniku Zabrze czorem. n

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redagują: Jerzy Gieruszczak i Tomasz Deptuła

FOTO: CHRIS REIKO

Goście już w pierwszej kwarcie wypracowali sobie ponad 20-punktową przewagę. Spurs pierwszą odsłonę wygrali 38:14, a do przerwy prowadzili 61:33. Sukces w Chicago był siódmym z rzędu i 10. w 11 występach. Dzięki temu poprawili na 24-6 swój bilans na obcych parkietach w tym sezonie. Żadna inna drużyna ligi nie spisuje się w tej roli tak dobrze. “Świetny mecz w naszym wykonaniu. Od początku zagraliśmy agresywnie i skutecznie” – przyznał argentyński zawodnik “Ostróg” Manu Ginobili, który z 22 punktami był najskuteczniejszy w swoim zespole. Francuski rozgrywający Tony Parker dodał 20 punktów i dziewięć asyst, a gracze trenera Gregga Popovicha przeciwko jednej z najlepszych defensyw w NBA zanotowali ponad 50procentową skuteczność rzutów z gry. Jimmy Buttler zdobył 23 punkty dla Bulls, którzy z bilansem 35-29 zajmują czwarte miejsce w Konferencji Wschodniej. Ekipa z San Antonio o najwyższe rozstawienie przed playoffs walczy z Oklahoma City Thunder (na Zachodzie) oraz Indiana Pacers i Miami Heat (na Wschodzie).

odmówić nie mogłem

Diabły objęły prowadzenie w ósmej minucie po trafieniu Travisa Zajaca. Zaledwie 47 sekund po rozpoczęciu drugiej tercji wyrównał Nicklas Grossmann (pierwszy gol od ponad roku), ale w 48. minucie wygraną gościom zapewnił Jagr i został uznany gwiazdą spotkania. Legendarny zawodnik w tym sezonie uzyskał 21 bramek i zanotował 36 asyst. Z 57 punktami zajmuje 24. miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej. Liderem jest Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) – 88 (31+57). Jagr zdobył już 702 gole w NHL. W jego dorobku są też 1043 asysty. Obecnie Czech przebywa na lodowisku średnio po 19 minut, czyli więcej niż np. dwa lata temu. W bramce Devils we wtorkowym meczu bardzo dobrze spisał się rówieśnik Jagra Martin Brodeur, który obronił 30 z 31 strzałów. Czech należy do wąskiego grona członków “Triple Gold Club”, bowiem oprócz najcenniejszego trofeum w zawodowym hokeju – Pucharu Stanleya – zdobył też złoty medal igrzysk olimpijskich (w Nagano w 1998 roku) oraz tytuł mistrza świata (2005 i 2010). Devils wygrali drugi mecz z rzędu i z dorobkiem 71 pkt zajmują piąte miejsce w Metropolitan Division oraz dziesiąte w Konferencji Wschodniej. Nie powiodło się hokeistom New York Rangers, którzy przegrali na wyjeździe z Carolina Hurricanes 1:3. Jedynego gola dla nowojorczyków uzyskał Kevin Klein, a w ekipie rywali na listę strzelców wpisali się Jiri Tlusty, Jordan Staal oraz Elias Lindholm. Rangers mają w dorobku 74 punkty i plasują się na drugiej pozycji w Metropolitan Division oraz szóstej w Konferencji Wschodniej. Trzeci mecz z rzędu wygrali prowadzący na wschodzie hokeiści Pittsburgh Penguins, którzy pokonali przed własną publicznością Washington Capitals 2:0. Gole dla Pingwinów zdobyli Jussi Jokinen i Sidney Crosby, a w bramce gospodarzy znakomicie spisywał się Marc-Andre Fleury, który powstrzymał 32 ataki rywali i zanotował piąty w sezonie oraz 28. w karierze mecz bez straty gola. TW

WYNIKI NHL Buffalo Sabres – Nashville Predators 1:4, Carolina Hurricanes – NY Rangers 3:1, Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings 4:1, Philadelphia Flyers – NJ Devils 1:2, Florida Panthers – Phoenix Coyotes 1:3, Pittsburgh Penguins – Washington Capitals 2:0, Minnesota Wild – Edmonton Oilers 3:4 po rzutach karnych, St. Louis Blues – Dallas Stars 2:3 po dogrywce, San Jose Sharks – Toronto Maple Leafs 6:2.


Sport

W SKRÓCIE Piłka ręczna

nowy dziennik Thursday, March 13, 2014

n Mecz piłkarzy ręcznych Polska – Niemcy, pierwszy w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2015 w Katarze, zostanie rozegrany 7 czerwca w sopocko-gdańskiej Ergo Arenie. Rewanż zaplanowano na 14 czerwca w Magdeburgu – poinformował ZPRP.

Agnieszka wyszła z opałów

Koszykówka

n Koszykarki Wisły Can-Pack Kraków przegrały na wyjeździe z rosyjską Nadieżdą Orenburg 48:52 (6:13, 12:17, 13:17, 17:5) w pierwszym meczu rundy playoffs Euroligi. Drugie spotkania zostanie rozegrane w piątek w Krakowie. W przypadku zwycięstwa Polek o awansie zadecyduje trzeci mecz, 19 marca w Orenburgu. W fa zie gru powej Eu ro li gi krakowianki uległy Rosjankom 52:60 (we własnej hali) i 53:74 na wyjeździe. n Koszykarki CCC Polkowice przegrały w Stambule z Fenerbahce w pierwszym meczu rundy playoffs Euroligi 57:75 (15:19, 10:18, 19:17, 13:21). Drugi mecz w piątek 14 marca w Polkowicach, ewentualny trzeci 19 marca w Stambule. Zespół, który wygra dwa mecze awansuje do Final Eight Euroligi.

n Rozstawiona z numerem drugim Agnieszka Radwańska poko-

nała Francuzkę Alize Cornet (22.) 7:5, 6:3 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego WTA Tour na twardych kortach w Indian Wells (pula nagród 5,95 mln dol.).

z Włoszką Karin Knapp podczas wielkoszlemowego Australian Open. W drugiej odsłonie zacięta rywalizacja trwała jednak już tylko do stanu 3:3. Później znacznie lepiej radziła sobie wyżej notowana z tenisistek, która wykorzystała drugą okazję na zakończenie meczu w dziewiątym gemie. Ćwierćfinałową rywalką Polki będzie Serbka Jelena Janković. W dotychczasowych pięciu bezpośrednich spotkaniach krakowianka była górą czterokrotnie. “Grałyśmy ze sobą wiele razy, ale ostatnie spotkanie miało miejsce dość dawno temu (w 2012 roku w Tokio – przyp. red.). Dla mnie będzie to dobry sprawdzian, szczególnie, że Jelena w tym roku spisuje się świetnie. Dziś z Caroline zagrała bardzo dobrze” – podkreśliła Radwańska. Do rywalizacji singlowej zgłosiły się jeszcze trzy reprezentantki Polski. Młodsza z sióstr Radwańskich Urszula odpadła w pierwszej rundzie. Na kwalifikacjach zakończyły udział w turnieju Magda Linette i Katarzyna Piter. Na liście startowej imprezy w Indian Wells, nazywanej często piątą lewą Wielkiego Szlema, ze świato-

Piłka nożna

FOTO: EPA/JOHN G. MABANGLO

W 4. rundzie turnieju w Indian Wells Polka potrzebowała godziny i 28 minut, by wygrać z Francuzką. “W pierwszym secie byłam w poważnych opałach” – powiedziała po meczu krakowianka. W premierowej partii Radwańska prowadziła już 4:1, ale potem Cornet wygrała cztery kolejne gemy. Przy prowadzeniu 5:4 i 40/15 serwująca Francuzka miała dwie piłki setowe, ale “Isia” zdołała wyjść z trudnej sytuacji obronną ręką. “Od kilku miesięcy ona gra niesamowity tenis. Wiedziałam, że to będzie trudny mecz – powiedziała na konferencji prasowej Radwańska. – Jestem szczęśliwa, że udało mi się wygrać”. Francuzka w poprzednim meczu turnieju udowodniła, że trzeba na nią uważać do samego końca. Sklasyfikowana na 23. miejscu w rankingu WTA zawodniczka w rywalizacji z Hiszpanką Carlą Suarez Navarro obroniła trzy piłki meczowe i po trzech godzinach i 26 minutach zeszła z kortu jako zwyciężczyni. W tym roku dłużej (o dwie minuty) trwało tylko jedno spotkanie kobiet – pojedynek Rosjanki Marii Szarapowej

Agnieszka Radwańska w meczu z Francuzką Alize Cornet

wej czołówki zabrakło tylko Amerykanki Sereny Williams. W drugiej rundzie porażkę zanotowała grająca

z “trójką” Białorusinka Wiktoria Azarenka, a w kolejnym etapie wyeliminowana została Szarapowa (4.). n

Podnoszenie ciężarów

Stoch: chcę sobie polatać Jego zadanie będzie ułatwione, bo w Harrachovie zabraknie kilku doświadczonych skoczrachovie – mistrzostwa świata w lotach. W skła- ków. W Czechach nie wystąpią m.in. Austriak dzie reprezentacji Polski znaleźli się Kamil Stoch, Ma- Andreas Kofler, Niemiec Richard Freitag i Fin ciej Kot, Jan Ziobro, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kle- Janne Ahonen. Chory i osłabiony przez gorączkę Ahonen opumens Murańka. ścił już zawody Pucharu Świata w Kuopio, TronPo czwartkowym treningu trener Łukasz Kru- dheim i Oslo. Nie wiadomo, czy blisko 37-letczek wybierze czterech zawodników, którzy te- ni Fin pojawi się jeszcze w tym sezonie Puchago samego dnia przystąpią do kwalifikacji. W ru Świata. W styczniu, przed igrzyskami w Soczi, piątek i sobotę odbędą się łącznie cztery serie pięciokrotny mistrz świata narzekał na baktekonkursu indywidualnego, a na niedzielę zapla- ryjną infekcję płuc Zamiast niego powołano na MŚ w lotach debiutującego w tej imprezie Senowano zmagania drużynowe. Najwięcej nadziei polscy kibice wiążą z dwu- bastiana Klingę. W ekipie Niemiec zabraknie Freitaga, który krotnym mistrzem olimpijskim. “Mam jeszcze sporo do zrobienia tej zimy – powiedział “Ga- – według szkoleniowca Wernera Schustera – ma zecie Wyborczej” Kamil Stoch, lider Pucharu obecnie pewne kłopoty z techniką i zostaje, aby Świata. – Mistrzostwa świata w lotach to jeden trenować. Swoje pierwsze zwycięstwo w zawoz najważniejszych punktów sezonu. Ale podcho- dach Pucharu Świata Freitag odniósł właśnie w dzę do nich po swojemu: nie napalam się, będą Harrachovie. W Czechach kibice nie zobaczą także Kofleszukał radości ze skoków. Loty to święto skoczków. Zapraszam kibiców do Harrachova ra. Dwukrotny drużynowy mistrz świata w loi proszę o wsparcie” – zaapelował dwukrotny tach zrezygnował z miejsca w ekipie na rzecz kończącego karierę Martina Kocha. mistrz olimpijski z Soczi. Kofler będzie w tym czasie przygotowywać “Nie chcę niczego obiecywać, nie muszę nikomu niczego udowadniać. Znam swoją war- się do finałowych zawodów Pucharu Świata w tość i wiem, że umiem sobie radzić na mamu- Planicy. Trener austriackiej ekipy Alexander Potach. W Harrachovie chcę jednego: polatać so- intner przyznał, że akceptuje i szanuje decyzję bie” – dodał rekordzista Polski w długości lotu swojego zawodnika. Już wcześniej z występów do końca sezonu na skoczni narciarskiej. “Nie odczuwam jakiejś wielkiej fali popular- zrezygnował trzykrotny mistrz olimpijski (m. in. ności po igrzyskach, nie ma boomu na Stocha, dwa razy w drużynie) Austriak Thomas Mornie ma stochomanii. Mogę się koncentrować na genstern, w który w poprzednich miesiącach miał tym, na czym najbardziej mi zależy. Nie muszę dwa groźne upadki na skoczni. Tytułu sprzed dwóch lat bronią Słoweniec Rowygrywać, by być szczęśliwy. Ja uwielbiam skabert Kranjec oraz reprezentacja Austrii. n kać na nartach” – stwierdził polski mistrz. Kamil Stoch: nie muszę niczego udowadniać

n Borussia Dortmund zamierza w lecie wykupić pełnię praw do karty zawodniczej Nuriego Sahina – poinformowało wtorkowe wydanie dziennika “Bild”. Pomocnik Realu Madryt przebywa w BVB za zasadzie wypożyczenia do końca bieżącego sezonu. n KGHM Zagłębie Lubin pokonało Sandecję Nowy Sącz 2:0 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski. n Na 6 miesięcy ograniczenia wolności, czyli 30 godzin prac społecznych miesięcznie, stołeczny sąd skazał w środę nieformalnego przywódcę pseudokibiców Legii Warszawa Piotra S., ps. Staruch, za uderzenie w twarz piłkarza klubu Jakuba Rzeźniczaka. Wyrok jest nieprawomocny. n Polski sztangista Sylwester Kołecki został przyłapany na dopingu. Niemiecka Federacja Podnoszenia Ciężarów poinformowała, że w organizmie Polaka znaleziono nandrolon i w związku z tym zdyskwalifikowała go na dwa lata. Zawodnik musi także zapłacić 1100 euro – poinformował serwis polska-sztanga.pl. Próbka antydopingowa została pobrana od Kołeckiego po jednym z grudniowych spotkań Bundesligi. Sylwester Kołecki to brat dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego a obecnie prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, Szymona Kołeckiego. Wielokrotnie zdobywał medale mistrzostw Polski. Na arenie międzynarodowej do tej pory nie odniósł większych sukcesów.

n Już w najbliższy weekend wielkie emocje w Har-

FOTO: EPA/MAURI RATILAINEN

Narciarstwo alpejskie

n Lara Gut wygrała w Lenzerheide (Szwajcaria) ostatni w tym sezonie zjazd alpejskiego Pucharu Świata. Szwajcarka uzyskała czas 1.32,31 i wyprzedziła o 0,05 Austriaczkę Elisabeth Goergl oraz o 0,57 inną szwajcarską narciarkę Fraenzi Aufdenblatten. Szóste miejsce zajęła reprezentantka Austrii Anna Fenninger, która awansowała na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. n Matthias Mayer wygrał w Lenzerheide (Szwajcaria) ostatni w tym sezonie zjazd alpejskiego Pucharu Świata. Mayer uzyskał czas 1.29,99. Wyprzedził o 0,11 Włocha Christofa Innerhofera i Amerykanina Teda Ligety’ego. Piąty był Norweg Aksel Lund Svindal, który został liderem klasyfikacji generalnej cyklu i już wcześniej zapewnił sobie małą Kryształową Kulę w tej konkurencji.

15


16

Sport

nowy dziennik Czwartek 13 marca 2014

Bayern i Atletico pierwszymi ćwierćfinalistami Ligi Mistrzów

Fabiański obronił karnego nie obronił rzut karny wykonywany przez Thomasa Muellera, ale to nie wystarczyło Arsenalowi do sprawienia niespodzianki w Monachium. Bayern i Atletico Madryt to pierwsze drużyny, które awansowały do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bawarczycy zremisowali u siebie z Arsenalem Londyn 1:1, natomiast Atletico wygrało przed własną publicznością z AC Milan 4:1. Bayern już w pierwszym meczu wygrał na wyjeździe 2:0 i we wtorek tylko dopełnił formalności. Arsenal potrzebował cudu. Osłabiony brakiem kilku piłkarzy i pauzującego za kartki Wojciecha Szczęsnego musiałby wygrać w Monachium dwiema bramkami z rozpędzonym Bayernem, który w ośmiu ostatnich meczach strzelił 33 bramki, tracąc zaledwie dwie. Tymczasem od początku nacierali gospodarze, napędzani na skrzydłach atakami Arjena Robbena i Francka Ribery’ego. Już po kwadransie mogli prowadzić kilkoma bramkami, ale brakowało dokładności pod bramką Anglików. Do tego stopnia, że zastępujący Szczęsnego Fabiański nie miał zbyt wielu okazji, by się wykazać. W 27. minucie Polak był bezradny, gdy Mario Mandżukić sprytnie skierował piłkę do siatki nogą, markując wcześniej uderzenie głową. Sędzia gola nie uznał, odgwizdując spalonego. Jak pokazały powtórki, nie popełnił błędu. Prawidłowo zdobyte bramki padły dopiero w drugiej połowie, i to w okresie trzech minut. W 54. minucie

Bayern Monachium Arsenal Londyn

1 (0) 1 (0)

Bramki: Bastian Schweinsteiger (55) – Lukas Podolski (57) Żółte kartki: Dante, Javi Martinez – Lukas Podolski, Mikael Arteta, Thomas Vermaelen. Sędziował: Svein Oddvar Moen (Norwegia). Widzów: ok. 71 000. Bayern Monachium: Manuel Neuer – Philipp Lahm, Javi Martinez, Dante, David Alaba – Arjen Robben, Mario Goetze (60. Toni Kroos), Bastian Schweinsteiger, Thiago Alcantara, Franck Ribery (85. Thomas Mueller) – Mario Mandzukić. Arsenal Londyn: Łukasz Fabiański – Bacary Sagna, Per Mertesacker, Laurent Koscielny, Thomas Vermaelen — Mikael Arteta (77. Serge Gnabry), Lukas Podolski, Alex Oxlade-Chamberlain (84. Mathieu Flamini), Mesut Oezil (46. Tomas Rosicky), Santi Cazorla – Olivier Giroud.

gospodarze objęli prowadzenie po świetnej akcji Ribery’ego. Francuz przyjął piłkę z boku pola karnego, po czym znakomicie zagrał ją między obrońców tak, że trafiła ona wprost pod nogi Bastiana Schweinsteigera. Niemiec z pięciu metrów z łatwością przerzucił piłkę nad Fabiańskim. Arsenal szybko odpowiedział. Lukas Podolski ścigał piłkę z Philippem Lahmem, obrońca się przewrócił, a osamotniony napastnik mocno uderzył między Manuelem Neuerem a słupkiem. Gospodarze protestowali, zgłaszając faul na Lahmie, ale trudno dokładnie ocenić, czy jego kolega z reprezentacji Niemiec przekroczył zasady gry. Strzelona bramka trochę podbudowała gości, którzy za wszelką cenę starali się pójść za ciosem i przedłużyć szanse na awans. Gra przenosiła się spod jednej bramki pod drugą i goli mogło paść znacznie więcej. Najlepszą okazję zmarnował wprowadzony po przerwie Mueller, który w ostatniej minucie podszedł do rzutu karnego. Uderzona przez niego piłka odbiła się od nogi Fabiań-

Atletico Madryt AC Milan

4 (2) 1 (1)

Bramki: Diego Costa (3, 85), Arda Turan (40), Raul Garcia (71) – Kaka (27) Żółte kartki: Raul Garcia – Adil Rami, Mario Balotelli, Daniele Bonera, Robinho. Sędziował: Mark Clattenburg (Anglia). Widzów: ok. 55 000. Atletico Madryt: Thibaut Courtois – Juanfran, Miranda, Diego Godin, Filipe Luis – Koke (81. Diego), Gabi, Raul Garcia (72. Jose Sosa), Mario Suarez, Arda Turan (78. Cristian Rodriguez) – Diego Costa. AC Milan: Christian Abbiati – Ignazio Abate, Adil Rami, Daniele Bonera, Urby Emanuelson – Michael Essien (69. Giampaolo Pazzini), Nigel de Jong (78. Sulley Muntari), Andrea Poli, Kaka, Adel Taarabt (46. Robinho) – Mario Balotelli.

skiego w taki sposób, że kręcąc się, zmierzała do bramki. Polak szybko się odwrócił, rzucił się w kierunku futbolówki i zdążył ją odbić przed zbliżającym się ze wślizgiem Niemcem. Sędzia dodatkowo odgwizdał faul na Polaku przy próbie dobitki. “Zawsze czuje się satysfakcję, gdy uda się obronić rzut karny. W moim przypadku nie jest inaczej. Studiowałem przed meczem te rzuty karne. Zawsze dostaję szeroki materiał na temat przeciwnika. Staram się analizować nie tylko “jedenastki”, ale wszystkie stałe fragmenty gry. Wiedziałem przed pierwszym gwizdkiem, że Mueller strasznie powoli podchodzi do rzutu karnego, ciągle patrzy na bramkarza. Nie ma swojego ulubionego rogu. Co mogłem zrobić? Jak najdłużej czekać i wygrać wojnę nerwów” – tłumaczył po meczu Fabiański. “Obrona nie z tej ziemi”, “Heroiczna obrona”, “Dzięki Bogu jest Fabiański”, “On jest bohaterem”, “Co. Za. Obrona. Fabiański zagrał dziś naprawdę dobry mecz” – to tylko kilka komentarzy z morza pochwał, jakie spłynęły na piłkarza po meczu z

FOTO: MICHAEL DALDER

n Łukasz Fabiański fantastycz-

Łukasz Fabiański nie dał się pokonać z rzutu karnego Thomasowi Muellerowi

Bayernem. “Dobry mecz Fabiańskiego, do tego w ‘oknie wystawowym’” – napisał dziennikarz Michael Cox. Polskiemu bramkarzowi w czerwcu kończy się kontrakt z Arsenalem. Fabiański zdecydował się nie przedłużać umowy z Arsenalem. Takie występy jak we wtorek mogą mu pomóc w negocjacjach przyszłego kontraktu. W drugim wtorkowym meczu Atletico rozbiło Milan aż 4:1 (w dwumeczu zwyciężyło aż 5:1) i przypieczętowało pierwszy od 17 lat awans do ćwierćfinału tych rozgrywek. Dwie bramki dla drużyny z Madrytu strzelił Diego Costa. Atletico przeważało od samego początku. Już w trzeciej minucie objęło prowadzenie po strzale kopniakiem rodem z kung-fu Diego Costy. Tylko przez kilkanaście minut pierwszej połowy mogło się wydawać, że Milan nawiąże walkę z Atletico. W 27. minucie gola na 1:1 strzelił głową Ka-

ka, a mediolańczycy rzucili się do ataku. Ale zamiast gola strzelić, to go stracili. W 43. minucie Raul Garcia przed polem karnym zgrał dośrodkowanie do Ardy Turana, a ten od razu uderzył na bramkę, piłka otarła się jeszcze o jednego obrońcę, zmyliła bramkarza Milanu i wpadła do siatki. W drugiej połowie Atletico Milanowi na wiele nie pozwoliło, a samo wykorzystało nieliczne okazje. W 71. minucie z rzutu wolnego dośrodkowywał Gabi, a strzałem głową na 3:1 podwyższył Raul Garcia. W 85. minucie swoją drugą bramkę strzelił Costa. Dostał doskonałe podanie od Sosy, znalazł się bez opieki na szóstym metrze i huknął po ziemi. Piłka odbiła się od dalszego słupka i wpadła do bramki. W środę, już po zamknięciu czwartkowego wydania gazety, zagrali FC Barcelona z Manchesterem City oraz PSG z Bayerem Leverkusen. n

Oszukał urząd podatkowy na 18,5 mln euro!

eness zachowa stanowisko oraz miejsce w radzie nadzorczej klubu. Pomimo oskarżenia na jesieni, klub zdecydował, że będzie on pełnił dotychczasowe obowiązki i nie zostanie zawieszony. Większość kibiców nadal popiera swego idola. Sam Hoeness n Przed sądem w Monachium rozpoczął się proces Uli Hoenessa – prezesa uznali, że jego wniosek zawiera formalne błędy i jest niekompletny. Prozapowiedział, że po zakończeniu pronajsłynniejszego niemieckiego klubu piłkarskiego Bayernu Monachium. 62- kuratura uważa ponadto, że zgłaszacesu odda się do dyspozycji klubu. “Zaletni działacz przyznał się niespodziewanie do oszukania fiskusa na 18,5 mln jąc się do władz podatkowych preakceptuję każdą decyzję, jaką podejzes FC Bay ern nie dzia łał z wła snej miecie” – powiedział na posiedzeniu euro. Grozi mu kara więzienia. woli, lecz chciał jedynie ubiec dewładz Bayernu w listopadzie. Od kilku lat niemieckie władze kuProkuratura oskarżyła Hoenessa o bliższy czwartek, jednak w związ- maskujące go publikacje prasowe. W mieszkaniu menedżera przepropują, pozyskane najczęściej w nienieuiszczenie podatków w wysoko- ku z pojawieniem się nowych faklegalny sposób, dyskietki z danymi ści 3,5 mln euro. On sam przyznał tów, może dojść do przedłużenia po- wadzono rewizję. Prokuratura wydała nakaz jego aresztowania. Po niemieckich podatników, którzy nieoczekiwanie po rozpoczęciu roz- stępowania. ukryli pieniądze w bankach w SzwajW latach 2003-2009 Hoeness wpłaceniu kaucji w wysokości 5 mln prawy, że jego długi wobec urzędu carii, Luksemburgu i Liechtensteinie. podatkowego są w rzeczywistości przeprowadzał za pośrednictwem euro zwolniono go. Jako piłkarz Hoeness w 1974 ro- W latach 2003-2009 Uli Hoeness Po każdej takiej transakcji nieuczciznacznie wyższe i wynoszą w su- kont w jednym ze szwajcarskich banwi podatnicy masowo zgłaszają się ków dziesiątki tysięcy transakcji de- ku zdobył z drużyną RFN mistrzo- przeprowadzał za pośrednictwem mie 18,5 mln euro. “Oszukałem urząd podatkowy – wizowych, ukrywając zyski przed stwo świata. Po zakończeniu boisko- kont w szwajcarii dziesiątki tysięcy do urzędów podatkowych, zgłaszając przestępstwa. Takie zawiadomieprzyznał Hoeness. – Cieszę się z te- fiskusem. “Spekulował przez całą wej kariery był przez wiele lat me- transakcji dewizowych, ukrywając nie traktowane jest jako okoliczność go, że wszystko zostało ujawnione. dobę jak osoba uzależniona od fi- nedżerem, a od 2009 roku pełni zyski przed fiskusem łagodząca i pozwala w większości Zrobię wszystko, by ostatecznie za- nansowych transakcji” – pisze o nim funkcję prezesa Bayernu. W zeszłym mknąć to przygniatające mnie wy- dziennik “Sueddeutsche Zeitung”. roku pod jego kierownictwem klub żowanie uważany był, nie tylko przez przypadków, po uregulowaniu zaledarzenie” – powiedział, cytowany Oskarżony przyznał, że uprawiał ha- zdobył 23. mistrzostwo Bundesligi, kibiców piłkarskich, za moralną in- głości, na uniknięcie kary. W przypadku przestępstw podatprzez agencję dpa. Zastrzegł, że “nie zard i “zwariował” na punkcie gry Superpuchar Niemiec i Puchar Eu- stancję. W publicznych wystąpiejest pasożytem”, podkreślając, że na giełdzie. Jak zeznał, stracił kon- ropy. W bieżących rozgrywkach niach piętnował nieuczciwość i kowych na kwotę powyżej 1 mln euzmierza po kolejny tytuł. Hoeness chciwość. Kanclerz Angela Merkel ro niemiecki Sąd Najwyższy zaleprzekazał 5 mln euro na cele spo- trolę nad zyskami i stratami. Hoeness sam w styczniu 2013 ro- jest też właścicielem dobrze prospe- komentując skandal powiedziała, ca karę więzienia bez zawieszenia, łeczne, a suma podatków, które zaże prezes Bayernu bardzo ją zawiódł. dopuszcza jednak nadzwyczajne ku zawiadomił prokuraturę o popeł- rującej wytwórni kiełbas. płacił, wynosi 50 mln euro. Ze względu na społeczne zaangaNie wiadomo, czy po wyroku Ho- okoliczności łagodzące. n Wyrok spodziewany był już w naj- nieniu przestępstwa, jednak śledczy FOTO: EPA/FILIP SINGER

Hoeness przyznał się do... więcej

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Wednesday, March 12, 2014

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2014/03/13  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you