Page 15

Jest to bardzo rozległy temat i naj- wyższy od podatku stanowego. Polepiej skonsultować go indywidual- za tym w Nowym Jorku mamy jesznie z osobą nas rozliczającą. Jeżeli cze dodatkowo podatek miejski. spłacamy pożyczkę zaciągniętą na zaWiem, że osoby mające problemy z kup domu lub mieszkania, to do naszych kosztów możemy dołączyć odjednorazowym zapłaceniem wysosetki, jakie z tego powodu płacimy, kiego podatku mogą rozłożyć jego a także odpisać sobie podatki, jakie spłatę na raty. Jak to wygląda w płacimy za tę nieruchomość. rzeczywistości? Oczywiście jest taka możliwość, Wiele osób prowadzi działalność w lecz nie jest ona do końca opłacalna, postaci firm jednoosobowych, tzw. bowiem do tych rat dochodzą jeszself employed. Jak wyglądają ulgi cze dodatkowe i stosunkowo wysopodatkowe w przypadku takiej for- kie odsetki. Żeby uzyskać możliwość rozłożenia podatku na raty, należy wymy zatrudnienia? W tym przypadku możemy odpi- pełnić odpowiednie podanie i poprosać wszelkie wydatki poniesione w sić IRS o podzielenie podatku na kwozwiązku z naszym zarobkiem. Żeby ty, które jesteśmy w stanie spłacać, mieć jakiś dochód, osoba, która sa- oczywiście z odsetkami. Zaleca się, ma się zatrudnia, musi ponieść pew- żeby osoby samozatrudniające się płane koszty, które stanowią odpis od ciły podatki kwartalnie, bowiem podatku. Najważniejszą opłatę pono- wtedy są to dużo niższe kwoty, a poszoną przez osobę prowadzącą taki za tym nie zwraca się zbyt dużej uwabiznes stanowią składki na Social Se- gi IRS-u na swoją działalność. curity – fundusz emerytalny wynosi ponad 15 procent. Są to opłaty, któNa co największą uwagę zwraca IRS? re musimy ponieść zawsze, nawet w W ostatnim czasie najbardziej konprzypadku zarobionych 400 dolarów trolowane są wydatki związane z zanetto rocznie, kwocie, przy której je- trudnieniem. Jest wiele osób, które steśmy zwolnieni z płacenia podat- wpisują do zeznania podatkowego barku. W przypadku self employed mo- dzo duże wydatki związane z pracą, żemy także skorzystać z odpisów niejednokrotnie ponad 10 tysięcy do-

Sprzedajemy "Obamacare" Indywidualne i Firmowe Ubezpieczenie

MASZ

PYTANIA

?

- Jakie są ceny? - Jakie są reguły? - Jakie są kary?

MY MAMY

ODPO WI EDZI

CEZA RY G AWEŁ AG EN CY 613b W Edgar Rd Linden NJ 07036, tel.: (908)

!

474-1510

AUTO • DOM • ZYCIE • BIZNES • EMERYTURA

THE CENTER FOR ADVANCED SPIRITUAL HEALING

ROMAN SVARCZEWSKI Jedyny uzdrowiciel, który usuwa wszelkie dolegliwoÊci skórne nie pozostawiajàc blizny

Usuwa nietradycyjnymi metodami znamiona, brodawki, kurzajki i cysty z ka˝dej cz´Êci cia∏a, które po seansie stopniowo usychajà i bezboleÊnie odpadajà. Pomaga w ka˝dym problemie skórnym. Usuwa te˝ hemoroidy, plamy na skórze, piegi, wrzody, liszaje, grzybic´.

Małgorzata Jargilo posiada wszystkie wymagane przez IRS certyfikaty konieczne do prowadzenia firmy rozliczeniowej

związanych z prowadzeniem biura we własnym mieszkaniu. W tym wypadku musimy posiadać specjalne pomieszczenie z przeznaczeniem na taką działalność. Musi w nim znajdować się biurko, komputer oraz sprzęt potrzebny do naszej pracy itp. Poza tym nie może ono służyć do celów prywatnych. W zeznaniu podatkowym mamy do czynienia z dwoma różnymi podatkami, federalnym i stanowym. Czym one się różnią?

Podatek stanowy płacimy w miejscu, w którym mieszkamy, według adresu, który podajemy w rozliczeniu. Jego wysokość jest zależna od przepisów obowiązujących w danym stanie. Jeżeli pracujemy w innym stanie, to płacimy dwa podatki, za stan, w którym mieszkamy, oraz za stan, w którym pracujemy. Jednak w takiej sytuacji za podatki odprowadzone w stanie, w którym pracujemy, otrzymujemy kredyt do stanu, w którym mieszkamy. W związku z tym nie mamy tutaj do czynienia z podwójnym opodatkowaniem, ale jednak podatki przez nas odprowadzone są wtedy większe niż w przypadku pracy w stanie, w którym mieszkamy. Podatek federalny jest taki sam dla wszystkich stanów, lecz zawsze

larów. W przypadku zarobków na poziomie 33 000 dolarów rocznie jest to nielogiczne i odradzam wszystkim takie rozwiązanie. Poza tym w przypadku ludzi prowadzących działalność typu self employed należy zwrócić uwagę na to, jakie ma się obroty, a jakie wykazuje się dochody. Czy osoby mające jakieś wątpliwości w sprawie zeznania podatkowego mogą skorzystać z pomocy i zwrócić się do pani z prośbą o wyjaśnienie?

Oczywiście, że tak, jestem osobą przykładającą dużą uwagę do spraw swoich klientów i zawsze poświęcam im tyle czasu, ile potrzebują. Najlepiej odwiedzić nasze biuro mieszczące się przy 71 Green Street na Greenpoincie czynne w tygodniu w godzinach od 11 rano do 7 wiecz. oraz do 5 ppoł. w sobotę lub skontaktować się telefonicznie.

ROZMAWIAŁ: WOJTEK MAŚLANKA

MAŁGORZATA JARGILO 71 Green Street Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 486 7582

Aby umówiç si´ na spotkanie prosz´ dzwoniç:

Tel:

718.332.1190 • 718.743.3343 (9 rano - 7 wiecz.)

206 Corbin Place (róg Brighton Beach) BROOKLYN, NY 11235

PIJAWKI STAWIANE NA WSZELKIE SCHORZENIA

OCZYSZCZAJĄC CAŁE CIAŁO POZBYWASZ SIĘ CHORÓB RÓB B • TERAPIA ODMŁADZAJĄCA TWARZ • PIJAWKI POCHODZĄ Z HODOWLI WLI • UŻYWANE JEDNORAZOWO

GABINETY NA GREENPOINCIE W CONNECTICUT I NEW JERSEY

DZWOŃ ABY UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ

NOWO OTWATY

GABINE T W GARFIELD

(646) 460-4212

nowy dziennik Saturday – Sunday, March 8-9, 2014

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE

15

Nowy Dziennik 2014/03/08  
Nowy Dziennik 2014/03/08  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement