Page 1

STRONA 39

SPORT

POLECAMY

STRONA 19

Panczeniści Ale pojadą po medal boli!

POLACY W USA

Tożsamość polskiej grupy etnicznej w USA

MĄDRY POSEŁ PO SZKODZIE | DZIESIĘĆ NOWOJORSK ICH POMNIKÓW | PRZYGARNIJ ZWIERZAKA www.dziennik.com

SATURDAY – SUNDAY, JANUARY 22-23, 2014

$1.50

12°C (55°F)

Słonecznie

Wielki kompromis na Ukrainie n Po krwawych wydarzeniach w Kijowie i innych miastach

Uzgodniono też, że w ciągu 10 dni ma powstać rząd jedności narodowej, a nowe wybory, zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne, mają zostać przeprowadzone najpóźniej w grudniu. Na przyjęcie z powrotem konstytucji z 2004 roku zgodziła się większość deputowanych – zarówno opozycja, jak i Partia Regionów. Po ogłoszeniu wyników głosowania deputowani wstali i odśpiewali ukraiński hymn. Ukraiński parlament przyjął też ustawę umożliwiającą uwolnienie Julii Tymoszenko. Za nowym prawem głosowało 310 deputowanych Rady Najwyższej. Była premier Ukrainy od 2011 roku przebywa w więzieniu, do którego trafiła po skazaniu jej za rzekome malwersacje finansowe. Wy-

STRONA 4

UWAGA: W piątkowym numerze "Nowego Dziennika" został nieprawidłowo podany program telewizyjny. Jego aktualna wersja zostanie zamieszczona w wydaniu poniedziałkowym naszej gazety. Czytelników przepraszamy. REDAKCJA

08614 >

ROK XLI Nr 12 044

NOWY DZIENNIK $1.50

8

promisu z przedstawicielami władz

n Sejm oddał cześć pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu. Posło-

Gubernator New Jersey Chris Christie w czwartek spotkał się z mieszkańcami powiatu Monmouth. Było to pierwsze spotkanie tego typu od wybuchu skandalu “Bridgegate”.

08805 93289

» STR. 6

Kukliński upamiętniony

AMERYKA

Trudny powrót Christiego

8

rok był wielokrotnie krytykowany, między innymi przez Parlament Europejski. Tymoszenko mówiła, że jest to polityczna zemsta ze strony nowych władz. Od uwolnienia byłej premier Unia Europejska przez długi czas uzależniała zgodę na podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Rada Najwyższa przegłosowała też usunięcie ze stanowiska p.o. szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Witalija Zacharczenki. Opozycja oskarża go o kierowanie krwawymi pacyfikacjami demonstrantów. Od dymisji Zacharczenki Społeczna Rada Majdanu uzależniła swoje poparcie dla porozumienia pomiędzy opo- Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski (w środku) oraz minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmezycją a prezydentem. ier (z lewej) odpowiadają na pytania dziennikarzy w otoczeniu przedstawicieli ukraińskiej opozycji, po zawarciu kom-

FOTO: EPA/SERGEY DOLZHENKO

Ukrainy doszło do wielkiego przełomu. W piątek ukraińska opozycja podpisała porozumienie z prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Zgodnie z nim parlament przywrócił konstytucję z 2004 r., ograniczającą kompetencje głowy państwa.

Samochód burmistrza pędził przez miasto

Ograniczenia nie dla każdego

n Dwa oficjalne pojazdy burmistrza Nowego Jorku pędziły w czwartek wie uznali, że Ryszard Kukliński – wielki patriota – dobrze przysłużył przez miasto z prędkością sięgającą 60 mil na godzinę, nie przestrzegasię ojczyźnie. jąc innych przepisów ruchu i wywołując oburzenie mieszkańców miasta. Po burzliwej dyskusji za przyjęciem uchwały w 10. rocznicę śmierci pułkownika zagłosowało 333 posłów, przeciw było 53, a 24 wstrzymało się od głosu. Uchwałą Sejm po raz pierwszy wyraził najwyższe uznanie dla działań pułkownika, którego poświęcenie przysłużyło się obaleniu w Polsce komunizmu i utrzymaniu światowego pokoju, zagrożonego ofensywnymi planami militarnymi Związku Radzieckiego. "Kierując się dobrem Polski i Polaków, nie zważając na niebezpieczeństwa, Ryszard Kukliński odważnie przeciwstawił się komunistycznemu reżimowi, stając w jednym szeregu walk o polską niepodległość" – głosi uchwała. Przeciwko przyjęciu uchwały byli posłowie SLD i prawie wszyscy posłowie Twojego Ruchu. Za jej przyjęciem zagłosowały kluby PO, PiS, Solidarnej Polski i większość PSL. W Platformie i PSL były też

głosy przeciw oraz wstrzymujące się. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja, którą rozpoczął poseł PiS Jan Dziedziczak pytaniem o to, dlaczego Sejm tak długo zwlekał z uczczeniem pamięci pułkownika. Nazwał go pierwszym polskim oficerem w NATO oraz osobą, która wobec pytania, czy służyć sowieckim okupantom z Układu Warszawskiego, czy narodowi polskiemu – wybrała służbę Polakom i wolnej Polsce. "Dlaczego tę uchwałę przyjmujemy dopiero po 25 latach, po 15 latach uczestnictwa Polski w Pakcie Północnoatlantyckim?" – pytał poseł PiS. Poseł SLD Tadeusz Iwiński z komisji kultury powiedział, że parlamenty nie przyjmują uchwał w sprawie gloryfikacji agentów lub szpiegów i, bez względu na zasługi, nie stawia im się też pomników. Poseł Sojuszu dodał, że "czy nam się podoba, czy nie, » STR. 5

Dwa samochody należące do biura burmistrza Billa de Blasio, jadące przez miasto z nadmierną prędkością, wypatrzyli w czwartek i zarejestrowali na kamerach dziennikarze z CBS2. Burmistrz de Blasio siedział na miejscu pasażera w samochodzie, który jechał jako pierwszy. Pojazdy podążały w stronę ratusza z miejsca konferencji prasowej na Queensie. Kierowcy zmieniali pasy bez włączania kierunkowskazu, nie zatrzymywali się na znakach stopu, jechali 40 i 60 mil na godzinę w rejonach, gdzie obowiązują zakazy, odpowiednio, 30 i 45 mil na godzinę. Jak podają eksperci drogowi, każdemu innemu kierowcy liczba złamanych przepisów gwarantowałaby utratę prawa jazdy. Gdy pojazdy dotarły do ratusza, drugi samochodów nie mógł wjechać na City Hall Plaza i zablokował skrzyżowanie oraz przejście dla pieszych.

Przedstawiciele NYPD podali w czwartek, że "kierowcy [samochodów należących do administracji] przechodzą specjalne szkolenia. Czasami, ze względu bezpieczeństwa, muszą stosować pewne techniki jazdy, przy zachowaniu wszelkiej ostrożności". Całe zdarzenie miało miejsce zaledwie kilka dni po tym, jak burmistrz de Blasio ogłosił swój plan "Vision Zero" zapobiegania śmiertelnym wypadkom na drogach, który zakłada m.in. ograniczenie prędkości na nowojorskich drogach do 25 mil na godzinę, zwiększenie liczby fotoradarów i kamer rejestrujących samochody przejeżdżające na czerwonym świetle. Rzecznik burmistrza Phil Walzak podał w oświadczeniu, że burmistrz jest "w zupełności oddany zasadom bezpieczeństwa na drogach, które ogłosił w tym tygodniu".

» STR. 2


2

Ameryka

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

nowy dziennik Sobota – niedziala 22-23 lutego 2014

Opóźnione remonty mostów

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

POLSKI ADWOKAT

Darius Marzec, Esq. w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360, tel: (973) 920-7925 NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

Spotkania ania po pracy cy i w weekendy endy Adwokat kat mówi wi po polsku sku

OGRANICZENIA NIE DLA KAŻDEGO

» "Trzymamy się protokołu policyjnego, jeśli chodzi o poruszanie się po mieście" – powiedział Walzak. W czwartek wieczorem portale społecznościowe nie zostawiły na burmistrzu suchej nitki. Na Twitterze zaś pojawiły się hashtagi, takie jak #Speedgate, #Vision60MPH, #deSpeedio i #FastAndFurious. "Nie dziwi mnie, że samochód burmistrza jechał tak szybko. Policjanci w Nowym Jorku ciągle bezkarnie przekraczają ograniczenia prędkości. Ci, którzy powinni świecić przykładem w przestrzeganiu prawa, często myślą, że są ponad nim" – napisała

FOTO: WIKIPEDIA

DOK. ZE STR. 1

Most przy Grand Street

n Mieszkańcy Ridgewood, Maspeth i Middle Village mieli nadzieję, bardzo ważnych dla mieszkańców

Ridgewood, Maspeth i Middle Vilże w końcu wiosną tego roku ruszy renowacja – ważnego dla tych lage, w dzielnicach tych zostały takdzielnic – Metropolitan Avenue Bridge. Niestety, remont ten, podob- że odroczone plany renowacji dróg i wymiany systemów kanalizacyjnonie jak budowa nowego Grand Street Bridge, został odroczony. -wodociągowych. Wyceniony na 20 mln dolarów WyRenowacja mocno wyeksploatowa- Bridge wchodzi w skład kilku naj- ckoff Avenue Reconstruction Project, nego i zniszczonego mostu Metro- ważniejszych remontów obiektów obejmujący wymianę 70-letnich rur politan Avenue, ważnego zwłaszcza transportowych na Queensie, których kanalizacyjnych i wodociągowych, dla ruchu samochodów ciężarowych, łączny koszt ma wynieść około 115 nowe umocnienie podłoża pod Wyzapowiadana jest od dawna. Już w mln dolarów. Jak poinformował Ga- ckoff Avenue, wymianę nawierzch2007 roku władze miejskie ostrze- ry Giordano – podczas spotkania Ra- ni jezdni oraz budowę nowych chodgały Radę Dzielnicy Nr 5, że most dy Dzielnicy nr 5 – wszystkie te pro- ników na odcinku od Flushing Aveten grozi zawaleniem. Niestety, do jekty zostały wstrzymane przez De- nue do Cooper Avenue, został przednia dzisiejszego jego remont się nie partment of Design and Construction. sunięty na 2026 rok. Pierwotnie praOdroczono także budowę nowe- ce te miały rozpocząć się w 2010 roodbył, a w dodatku zapowiadany na wiosnę tego roku termin rozpoczę- go mostu łączącego Maspeth z Bro- ku. Podobny projekt w południowej cia prac naprawczych został przesu- oklynem i przebiegającego nad New- części Middle Village, o wartości 20 nięty, o czym podczas ostatniego po- town Creek, który miał zastąpić 111- mln dolarów, na którego realizację siedzenia dzielnicowej rady poinfor- letni Grand Street Bridge, bardzo wą- mieszkańcy czekają już dwa lata, zomował jej menedżer Gary Giordano. ski i mocno zniszczony most pod- stał przez Department of Design and Niestety, nie podano dokładnie do czas huraganu Sandy. W planach pro- Construction przesunięty na 2022 rok. Jak poinformował Vincent Arcukiedy odroczono rozpoczęcie remon- jektu, na realizację którego ma zotu, wiadomo jednak, że cały projekt, stać wyasygnowane 50 mln dolarów, ri, przewodniczący Rady Dzielnicy którego realizacja na kosztować 25 muszą zostać wprowadzone zmiany Nr 5, opóźnienia te związane są z fimln dolarów, musi zostać poddany uwzględniające nowe przepisy prze- nansowaniem przez miasto innych ciwpowodziowe. Prócz wstrzymania priorytetowych inicjatyw. nowej analizie. Renowacja Metropolitan Avenue projektów związanych z mostami, WueM, (R)

nowojorczanka na Facebooku. "Policjanci nagminnie przekraczają prędkość, często dlatego, że śpieszą się na lunch. Ale nie uważają tego za hipokryzję. Wynika to z przekonania, że odznaka policyjna daje im możliwość jechania tak szybko, jak chcą" – powiedział Justin Hopson, były policjant stanowy w New Jersey, autor "Breaking the Blue Wall". Tymczasem na ulicach Nowego Jorku w tym roku zginęło już 20 pieszych. Ostatnią ofiarą jest 73-letnia kobieta, potrącona w czwartek przez samochód na Jamaica Avenue na Queensie. AS, (R)

MTA pomoże bezdomnym n Władze MTA, wspólnie z NYPD, planują przeprowadzenie specjalnej akcji

mającej na celu zachęcenie bezdomnych przebywających w nowojorskim metrze do skorzystania z pomocy oferowanej przez schroniska. Akcja o nazwie "Outreach program" rozpocznie się w poniedziałek. W związku z bardzo ciężką zimą i ostrą mrozami wielu bezdomnych, szukając ciepłego kąta, skorzystało z możliwości schronienia się w nowojorskim metrze. Liczba osób, które postanowiły przetrzymać zimę w ten sposób, niesamowicie wzrosła w ciągu ostatnich, mroźnych tygodni; w roku ubiegłym w systemie MTA (na stacjach i w pociągach) nocowało ponad 1800 bezdomnych. W związku z utrudnieniami, jakie z tego powodu mają pasażerowie korzystający z metra, władze The Metropolitan Transportation Authority postanowiły zmniejszyć ilość bezdomnych przebywających w systemie. Specjalna akcja usuwania takich osób zostanie przeprowadzona przy wsparciu nowojorskiej policji i rozpocznie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 3 nad ranem, na trasie metra linii E – głównie na stacjach Jamaica Center oraz World Trade Center – której pasażerowie zgłosili najwięcej zastrzeżeń i skarg.

Jednak – jak zapewnia Kevin Ortiz, rzecznik MTA – "Outreach program" nie będzie polegał na wyrzucaniu bezdomnych na ulicę, lecz zachęcaniu ich do skorzystania z pomocy oferowanej przez schroniska. "Wyrzucenie kogokolwiek z metra byłoby akcją nielegalną" – powiedział Ortiz. Zamiast tego, bezdomni, którzy zgodzą się skorzystać z propozycji, otrzymują pomoc w załatwieniu noclegu w schronisku miejskim. Osoby, które nie będą chciały skorzystać z takiej możliwości, będą mogły pozostać w metrze, gdyż usunięcie ich siłą stanowiłoby naruszenie ich praw. "Jedyny przypadek, kiedy to jest możliwe – jak poinformowała Lisa Black, rzeczniczka Department of Homeless Services – dotyczy bezdomnych łamiących prawo i dopuszczających się działalności przestępczej oraz zagrażających bezpieczeństwu innych pasażerów". WueM, (R)

8 dolarów za łazienkę na Manhattanie Biały Dom: Ukraina cofnęła się – Sam mam bzika na punkcie zarazków i nie cierpię brudnych łazienek. Napawają mnie obrzydzeniem. Nasze łazienki są idealne. Będą czyszczone po każdym kliencie". Wayne Parks dodaje, że na pomysł Luksusowe łazienki będą wyposażo- sca do ładowania telefonu. Mają jesz- stworzenia luksusowych łazienek ne w zamykane schowki, prysznice cze przed wakacjami stanąć w po- wpadł dlatego, że w Wielkim Jabłku generalnie mało jest publicznych oraz miejsca do przewijania dzieci. bliżu Grand Central Terminal. "To będzie miejsce odpoczynku dla ubikacji. Parks ma nadzieję, że w nieUbikacje będą miały automatyczne spłuczki oraz krany uruchamiane tych, którzy są w mieście przejazdem, długim czasie uda mu się otworzyć machnięciem ręki. Łazienki, wyło- albo dla tych, którzy pracują, ale nie dziesiątki takich luksusowych punkżone drewnianymi podłogami, mie- mieszkają na Manhattanie – mówi tów łazienkowych na Manhattanie, z ścić się będą w murowanych budyn- Wayne Parks, właściciel firmy Posh których będą mogli korzystać nowokach, a w lobby będą kanapy i miej- Stow and Go, która realizuje projekt. jorczycy, jak i przyjezdni. AS, (R)

Na Manhattanie mają powstać "czyste, bezpieczne i dźwiękoszczelne" łazienki, z których skorzystać będzie można tylko za opłatą – 8 dolarów dziennie, albo 60 dolarów za 10 dni, plus roczna opłata członkowska w wysokości 15 dolarów. n

Strony redaguje: Tomasz Deptuła

znad przepaści

n Zastępca doradcy prezydenta USA Baracka Obamy ds. bezpieczeństwa To-

ny Blinken powiedział w piątek w wywiadzie dla MSNBC, że Ukraina "nie wyszła jeszcze na prostą" i należy bacznie śledzić, czy porozumienie między rządem w Kijowie a opozycją wejdzie w życie. Blinken poinformował też, że Obama miał zamiar jeszcze w piątek rozmawiać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na temat sytuacji na Ukrainie i porozumienia między tamtejszym rządem a opozycją. Zdaniem Blinkena sytuacja w tym kraju jest nadal trudna i trzeba jeszcze włożyć wiele wysiłku w stabilizowanie

Ukrainy. Doradca Białego Domu dodał jednak, że "Ukraina cofnęła się znad przepaści". Biały Dom przyjął w piątek z aprobatą podpisanie na Ukrainie porozumienia między rządem a opozycją, zaapelował też o szybkie wdrożenie ustaleń tej umowy, począwszy od powstrzymania się DET, (R) od wszelkiej przemocy.


nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

3

ALBATROSS TRAVEL INC. Wakacje dla każdego

- Karaiby - Meksyk

- Hawaje - Europa

WYCIECZKI PO AMERYCE Niagara • Boston, Floryda • Waszyngton

wycieczki po USA

ZAPRASZAMY NA WYJAZD:

ARGENTYNA/BRAZYLIA $3,450.00/os. 13-23 Marzec 2014

*wszystkie przeloty wliczone * OSTATNIE MIEJSCA WOLNE *Buenos Aires/Iguazu/Rio de Janeiro

OFERUJEMY ROWNIEŻ:

•Konkurencyjne ceny biletów lotniczych! •Ubezpieczenie podróży: TravelSafe •Paczki do Polski

74 Nassau Ave., Brooklyn, N.Y. 11222

Tel. 718.383.7211 718.383.0083 Fax. 718.349.1767 Poza NYC toll free 1.800.603.7973

www.albatravel.com E-mail: albatravel@aol.com Akceptujemy wszystkie karty kredytowe

Norman Travel Agency Anna Bielas

Warszawa wylot do 15 Maja Air Berlin - $844 Lato LH, OS, LX - $1043

all taxses & fees included, prices based on lowest avaliable airfares at the time of publication

Tel.

(718) 351-6370

info@normantravelagency.com www.normantravelagency.com https:facebook.com/NormanTravelAgency

• • • •

Bilety Lotnicze Wakacje Notariusz Tłumaczenia

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE Sprzedajemy "Obamacare" Indywidualne i Firmowe Ubezpieczenie

MASZ

PYTANIA

?

- Jakie są ceny? - Jakie są reguły? - Jakie są kary?

MY MAMY

ODPO WI EDZI

CEZA RY G AWEŁ A GEN CY 613b W Edgar Rd Linden NJ 07036, tel.: (908)

!

474-1510

AUTO • DOM • ZYCIE • BIZNES • EMERYTURA


4

Ameryka

nowy dziennik Sobota – niedziala 22-23 lutego 2014

Trudny powrót Christiego Kłopotliwe drgania na Bay Ridge

n Mieszkańcy dzielnicy Bay Ridge na Brooklynie zmagają się z bardzo uciążliwym

FOTO: EPA/JUSTIN LANE

problemem. Drgania wywołane przez kursujące w tunelu metro R są coraz intensywniejsze, a przez to naruszają konstrukcje budynków w tej okolicy.

Chris Christie musiał odpowiadać na wiele trudnych pytań

n Gubernator New Jersey Chris Christie w czwartek spotkał się z krzykiwali protestujący.

mieszkańcami powiatu Monmouth. Było to pierwsze spotkanie tego typu od wybuchu skandalu związanego z zamknięciem mostu Waszyngtona i okazało się niełatwe dla gubernatora. Przed wybuchem skandalu związanego z mostem Waszyngtona spotkania z mieszkańcami były dla gubernatora okazją zaprezentowania swej erudycji i sprawnego odrzucenia wszelkiej krytyki kierowanej pod jego adresem. W ciągu czterech lat gubernator Christie odbył 110 takich spotkań w całym stanie. Pozwoliły mu na zmianę wizerunku, z mało znanego prokuratora na wszędzie rozpoznawaną twarz New Jersey, symbol przejrzystej i prawej w działaniu administracji oraz prominentną postać Partii Republikańskiej. Jednak pierwsze od wybuchu skandalu, dwugodzinne spotkanie w

powiecie Monmouth pokazało, że gubernatorowi niełatwo będzie odbudować aurę politycznej magii, jaką cieszył się przed tym, gdy wyszło na jaw, że pracownicy jego administracji zarządzili zamknięcie większości pasów wiodących na most Jerzego Waszyngtona, i to prawdopodobnie w ramach zemsty na burmistrzu Fort Lee, który nie poparł Christiego w ubiegłorocznych wyborach. Na miejscu spotkania Christiego przywitała grupa protestujących z transparentami, żądających jego rezygnacji ze stanowiska. "Gubernatorze, nawet twój idol – Bruce Springsteen cię nienawidzi" – wy-

Podczas spotkania natomiast Christie cały czas odpierał krytykę właścicieli domów zniszczonych w trakcie huraganu Sandy, którzy skarżyli się na zbyt powolną odbudowę po żywiole. Na koszulkach i plakatach uczestnicy mieli wypisane hasła mówiące o tym, że administracja Christiego ich zawiodła. Skarżyli się też na to, że skończyły się subsydia na wynajem zastępczych domów, że nie otrzymali zwrotu kosztów za konieczne naprawy oraz że federalne fundusze pomocowe bardzo powoli są rozdzielane pomiędzy mieszkańców. Atak krytyki ze strony mieszkańców wybrzeża New Jeresy to duży cios dla gubernatora, który jeszcze 6 miesięcy temu był bohaterem, jeśli chodzi o odbudowę po Sandy i pomoc rodzinom poszkodowanym AS, (R) przez huragan.

NOWY DZIENNIK ogłasza

KONKURS w dniach od 22 lutego do 17 marca. Do wygrania są 3

podwójne bilety na występ najpopularniejszego

polskiego satyryka Marcina

Dańca.

Występy organizowane są w dniach: Linden NJ – 20 marca, Stamford CT – 21 marca, Greenpoint NY – 22 marca, Treton NJ – 23 marca. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres redakcji przesłać kupon wraz z poprawną odpowiedzią na zadane poniżej pytanie.

Wymień 2 estradowe wcielenia Marcina Dańca. Odpowiedz : ...................................................................................................................................................................... Imię i Nazwisko: .......................................................................................

Nr tel.: ..................................................

Preferowana lokalizacja występu: ....................................................

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na łamach Nowego Dziennika, w dniu 18 marca 2014 Adres redakcji: Nowy Dziennik, 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026

Metro R kursuje na Bay Ridge w tunelu, który został wybudowany w okolicach 4 Alei. "Nie jest dla nas niespodzianką, że tutaj się znajduje. Wiedzieliśmy to od dawna. Ale proszę nam wierzyć, od pewnego czasu jest coraz głośniej, a przez to drgania bardziej dają nam się we znaki" – skarży się ksiądz John Moloney z kościoła świętego Anzelma, znajdującego się pomiędzy Ulicami 82. i 83. Dokładnie pod budynkami kościoła oraz szkoły katolickiej przebiega tunel metra. "Na zajęciach mamy wrażenie, że pociąg nam wjeżdża do sali" – dodaje duchowny. Na ścianach kilku budynków pojawiły się nawet pęknięcia. Ale to nie wszystko, kilka dni temu ze ściany szkoły odpadł spory kawałek tynku na chodnik. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy jest to efekt drgań spowodowanych przez pociągi. Mimo to mieszkańcy są przekonani, że konstrukcje budynków, które zostały wybudowane kil-

kadziesiąt lat temu, nie wytrzymują takich obciążeń. "Wibracje są tak intensywne, że czuję się jakbym była w środku cyklonu. Trudno to wytrzymać" – powiedziała Pam Pazarecki. "Osoby, które tu mieszkają od wielu lat nigdy wcześniej nie doświadczyły takich problemów. A gdy masz na swoim biurku ponad 10 skarg to znaczy, że jest problem" – powiedziała Josephine Beckmann, dyrektorka Community Board w dzielnicy Bay Ridge. Pracownicy MTA przeprowadzili specjalne pomiary drgań w tunelu w okolicach 80. i 90. Ulicy. Ale jak wynika z raportu, normy zostały nieznacznie przekroczone, a hałas i wywołane przez niego drgania są spowodowane tym, że szyny - po których jeżdżą w tym miejscu wagony metra - mają ponad 30 lat. Rzecznik MTA już zapewnił, że wkrótce zostaną wymienione. AA, (R)

Cienie nad Central Parkiem n Są symbolami nowojorskiej metropolii: należące do najwyższych na świecie nowojorskie wieżowce i dający możliwość ucieczki od miejskiej dżunglii Central Park. Problem w tym, że jedno nie idzie już w parze z drugim. Rosnące drapacze chmur zacieniają bowiem część parku, a plany deweloperów nie podobają się amatorom miejskiej zieleni. W środę odbyło się zebranie, zorganizowane przez "Sunshine" – organ organizacji Community Board 5, powołany w związku z powiększającym się problemem. Na forum politycy i przedstawiciele lokalnych organizacji zaproponowali rewizję planu zagospodarowania przestrzennego Midtown. Wnieśli także o to, aby każdy kontrowersyjny projekt poddawany był konsultacjom społecznym. Kontrowersje dotyczą kilku powstających obecnie budynków, których kolejne piętra coraz bardziej zasłaniają oświetlające park słońce. Community Board 5 protestuje przeciwko budowie powstającego wieżowca One 57, który ma być najwyższym na Manhattanie budynkiem mieszkalnym. Ma liczyć aż 75 pięter. Gary Barnett, szef firmy deweloperskiej Extell, który opowiada się za projektami One 57 i Nordstrom Tower, podkreślał, że budynki przyniosą miastu korzyści gospodarcze, jak choćby nowe miejsca pracy. Dodał, że wieżowce rzucają wąski i długi cień, który w jednym miejscu pojawia się tylko na kilka minut. Do najwyższych budynków na Manhattanie, zacieniających Central Park, należą: One 57 przy 157W 57 St., NordStrom Tower przy 214 W 57 St., Steinway Tower - 53 W. 53 St., MoMA Tower - 53 W. 53 St. i Vor-

nado Tower - 220 Central Park South. Layla Law-Gisiko, przewodnicząca lokalnej rady 5 Sunshine Task Force, powiedziała, że chociaż kondominia pozwolą na stworzenie nowych miejsc pracy i mieszkań w okolicy, zacieniony park uczyni Midtown mniej interesującym. "Różnica między temperaturą w słońcu i w cieniu wynosi 20 stopni F" – argumentowała. Argumenty "za" nie trafiają także do innych nowojorczyków. "Słoneczne dni w Central Parku są cudowne" – powiedział Giuseppe Santochirico z Astorii. Radny miejski Dan Garodnick powiedział, że miasto musi przemyśleć kwestię planowania projektów tak, aby wieżowce mogły wzrastać beż żadnych dodatkowych czynników ujemnych. "Potrzebna jest debata na ten temat" – mówił. Warren St. John, autor artykułu w rubryce "op-ed" dla "New York Timesa" z października 2013 roku, zatytułowanego "Shadows Over Central Park", zapowiedział na zebraniu, że nie wyklucza procesu sądowego w ramach walki z wieżowcami, co spowoduje, że więcej osób będzie mogło wyrazić swój sprzeciw wobec działań deweloperów. Wspomniał przy tym słynny protest z parasolką Jackie Kennedy, który pozwolił powstrzymać ówczesnych deweloperów przed rozbudowaniem Time Warner. AT, (R)


Polska

5 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

Bezpłatne podręczniki przegłosowane

KUKLIŃSKI UPAMIĘTNIONY

» Polska Ludowa była efektem porozumień w Teheranie, Jałcie i Poczdamie i innej Polski by nie było". Tadeusz Iwiński pytał też, czy Ryszard Kukliński był wzorem dla pozostałej części prawie półmilionowego Wojska Polskiego po 1945 roku. Na to wystąpienie gwałtownie zareagował poseł Patryk Jaki. "Gdyby słuchał pana Breżniew, to z zachwytu otworzyłby buzię i do teraz nie mógłby zamknąć" – stwierdził rzecznik Solidarnej Polski. Powołując się na szefa CIA podkreślił, że nikt tak bardzo nie zaszkodził komunizmowi jak Kukliński. O realności zagrożeń dla Polski dowodzi niedawno odkryty dokument znaleziony przez nauczyciela historii z Poznania Jarosława Burchardta, który w archiwum poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej znalazł

FOTO: WWW.MEN.GOV.PL

DOK. ZE STR. 1

Darmowy podręcznik ma być gotowy 1 września. Opozycja obawia się jednak o dotrzymanie tego terminu

n W Sejmie odbyła się burzliwa dyskusja i... głosowanie "za". Po- trybu przekazania tego zlecenia. Zda-

słowie wszystkich klubów, po długiej dyskusji, poparli ustawę, która da rządowi podstawy prawne do zlecenia opracowania i wydrukowania darmowego podręcznika dla szkół. Trwa wyścig z czasem. Podręcznik musi być gotowy do 1 września. Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji zapewniła w Sejmie, że 1 września dzieci w klasach pierwszych dostaną darmowy podręcznik. Kluzik-Rostkowska powiedziała, że w roku 2017 zakończony zostanie proces, dzięki któremu podręczniki do wszystkich klas, począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a skończywszy na trzeciej gimnazjalnej, będą własnością szkoły, będą wieloletnie, będą finansowane z bu-

dżetu państwa. Dodała, że rząd przekaże również nauczycielom pieniądze na materiały dodatkowe, jeżeli takowe będą potrzebne. Zdaniem Krystyny Łybackiej z SLD, jeżeli podręcznik będzie pisany teraz, po przyjęciu ustawy, to nie ma szans na to, aby był on gotowy do 1 września. "Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że on już gdzieś jest prawie gotowy, no to wtedy oczywiście tak" – mówi Łybacka. Była minister edukacji zastrzega, że wówczas mogą pojawić się poważne wątpliwości co do

niem Łybackiej, pojawią się też problemy z wyłonieniem wydawcy. "No nie wyobrażam sobie, że to jest procedura bezprzetargowa" – dodała. Uchwalona w piątek nowelizacja ustawy o systemie oświaty, poza wydaniem rządowi upoważnienia do zlecenia i wydania podręcznika, znosi obowiązek podania do 15 czerwca listy podręczników, z których będą uczyć się uczniowie w danym roku szkolnym. Minister edukacji tłumaczyła w Sejmie, że termin ten i tak będzie bez znaczenia po uchwaleniu drugiej ustawy, która niebawem wpłynie do Sejmu. Ustawa zakłada również, że zamówione podręczniki, z mocy prawa, będą dopuszczone do użytku szkolnego. n

Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Przemysław Cebula

informacje o nuklearnym ataku na Poznań. Według dokumentu, który znajdował się w opatrzonej klauzulą tajności teczce “Rozpoznanie w wojskach OPK”, planowano atak na Poznań z trzech stron – od północy, zachodu i południa. Nieprzypadkowo celem miała być stolica Wielkopolski, gdyż to właśnie przez te tereny przechodziła główna arteria komunikacyjna sił Układu Warszawskiego. Przewidywano zarówno atak przy użyciu broni konwencjonalnej, jak i nuklearnej, po którym Poznań mógłby zamienić się w pustynię. Dokumenty potwierdzają, że obawy, jakie miał pułkownik Ryszard Kukliński, że nuklearny konflikt zmiecie z powierzchni ziemi Polskę, były uzasadnione. Co więcej, możliwe jest, że te plany i mapy przechodziły przez jego ręce. PC, (R)

Koniec blokad na granicach n Wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą są przejezdne. Rzeczniczka straży

granicznej, starszy chorąży Agnieszka Golias powiedziała, że w piątek rano zakończyły się wszystkie protesty, które dotąd utrudniały przekraczanie granicy Polski z Ukrainą. Jako ostatnie zostały zniesione blokady do przejść w Medyce i Krościenku. "Podróżni udający się na Ukrainę bez problemu przekroczą granicę państwa" – podkreśliła Golias. Na przejściach granicznych województwa lubelskiego z Ukrainą również jest spokojnie. "Ruch odbywa się normalnie – informuje rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Grzegorz Siennicki. – Samochody odprawiane są na bieżąco. W czwartek wieczorem przez przejście w Hrebennem do Polski dostał się jeden z rannych w starciach na Ukrainie. Przyjechała po niego karetka z Tomaszowa Lubelskiego" – dodał Siennicki. Resort spraw wewnętrznych informuje, że również przejścia graniczne z Ukrainą w województwie podkar-

packim działają bez problemów. Blokowanie dróg wokół granic rozpoczęło się w środę wieczorem. Protesty przed przejściami granicznymi z Polską były wyrazem solidarności z protestującymi na Majdanie w Kijowie.W czwartek przez kilka godzin przejście w Hrebennem nie pracowało. Około dwa kilometry przed szlabanem po stronie ukraińskiej grupa solidaryzująca się z protestującymi na Majdanie ustawiła zaporę z opon i je podpaliła. Nie było możliwości przejazdu. W okolicach przejścia w Medyce, w miejscowości Mościska - w odległości 5 kilometrów od granicy państwa po stronie ukraińskiej - droga też była zablokowana. Nie przepuszczano samochodów ciężarowych, samochody osobowe mogły przejeżdżać cyklicznie. n

REKLAMA

WOODBRIDGE • NJ

PATERSON • NJ

1-800-444-9284 LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI • ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

RF31FMESBSR

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $3,699

Cena w Home Depot: $1,199

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

LG LFX25974ST

www.abielectronicsllc.com

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Dzwoń po szczegóły

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

*

BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! SPrawdź nasz web!

*

X RY * TA IVE ION NO DEL LAT A EE ST F R IN D AN

ASTORIA • QUEENS


6

Świat

nowy dziennik Sobota – niedziela, 22-23 lutego 2014

FOTO: EPA/SERGEY DOLZHENKO

WIELKI KOMPROMIS...

Symboliczny uścisk dłoni prezydenta Wiktora Janukowycza oraz Witalija Kliczki (z lewej) po podpisaniu porozumienia

UDANA MEDIACJA » O porozumieniu prezydenta Wiktora Janukowycza i trzech liderów ukraińskiej opozycji poinformował przebywający z misją w Kijowie szef MSZ. Radosław Sikorski, wraz z szefem niemieckiej dyplomacji, brał udział w wielogodzinnych rozmowach, które doprowadziły do podpisania dokumentu. Kanclerz Niemiec Angela Merkel miała przekonać prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, aby skorzystał z mediacji ministrów spraw zagranicznych Niemiec, Polski i Francji. Poinformował o tym rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert. Na konferencji prasowej w Berlinie Seibert powiedział, że Merkel rozmawiała telefonicznie z Wiktorem Janukowyczem i udało się jej przekonać prezydenta, aby trzej szefowie dyplomacji oraz przedstawiciel Rosji byli świadkami i moderatorami rozmów z opozycją. Jak powiedział, po tym rozmowy od razu się rozpoczęły. Seibert dodał, że Angela Merkel rozmawiała także o sytuacji na Ukrainie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą. Rzecznik rządu ostro skrytykował użycie przemocy w Kijowie. Jak mówił, w Europie nie ma miejsca na obrazy pokazujące snajperów strzelających do demonstrantów. Seibert stwierdził, że wypracowane dziś porozumienie może być ostatnią szansą politycznego wyjścia z kryzysu na Ukrainie.

DOK. ZE STR. 1

PRZYWRÓCIĆ NORMALIZACJĘ W dokumencie jest mowa o wszczęciu dochodzeń w sprawie

ostatnich aktów przemocy. Mają być prowadzone wspólnie przez przedstawicieli władz, opozycji i Rady Europy. Zgodnie z porozumieniem władze zobowiązały się też do niewprowadzania stanu wyjątkowego. W ciągu 24 godzin nielegalna broń ma zostać oddana ministerstwu spraw wewnętrznych. Po upływie tego czasu wszystkie przypadki posiadania broni bez zezwolenia będą karane. Strona rządowa zobowiązuje się też do używania służb bezpieczeństwa jedynie do fizycznej ochrony budynków użyteczności publicznej. Do podpisania porozumienia doszło w siedzibie ukraińskiego prezydenta. Oprócz Janukowycza swoje podpisy złożyli Witalij Kliczko, Arsenij Jaceniuk i Ołeh Tiahnybok. Wcześniej parafował je rosyjski wysłannik Władimir Łukin. Na podpisanie umowy z Wiktorem Janukowyczem nie zgodził się nacjonalistyczny Prawy Sektor. Według tego ugrupowania w deklaracjach prezydenta nie ma jasnej informacji o dymisji Janukowycza. Sygnatariusze zobowiązali się do podjęcia wszelkich starań dla normalizacji życia ukraińskiego społeczeństwa. Obie strony wycofają się z okupywanych budynków administracji publicznej, odblokują ulice, parki i skwery. Jednak jeden z liderów opozycji, przewodniczący partii UDAR Witalij Kliczko, którego podpis między innymi widnieje na dokumencie, powiedział, że demonstranci na Majdanie na razie zostają, gdyż muszą mieć pewność, że wszystkie warunki umowy zostaną dotrzymane.

ZAMROŻONA POMOC Rosja zamroziła pomoc finansową dla Ukrainy. O decyzji rosyjskich władz poinformował minister finansów Anton Siłuanow. Według rosyjskiego ministra sytuacja Ukrainy uległa gwałtownemu pogorszeniu i w Moskwie zdecydowano się poczekać na rozwój sytuacji. W grudniu ubiegłego roku Rosja obiecała Ukrainie 15 miliardów dolarów pożyczki. "Musimy poczekać, bo nie wiemy, na co zostaną wydane te pieniądze i czy ktoś kiedykolwiek nam je zwróci” – tłumaczy rosyjski minister finansów. Tymczasem eksperci przypominają, że zanim Rosja zamroziła pomoc finansową dla Ukrainy, Kijów sam wycofał się z przyjęcia takiej pomocy. Ukraina zrezygnowała z emisji euroobligacji o wartości 2 miliardów dolarów. To właśnie te obligacje miał wykupić rosyjski rząd, który pod koniec ubiegłego roku kupił już ukraińskie papiery wartościowe za kwotę 3 miliardów dolarów. RANNI PRZYJADĄ DO POLSKI Kilku rannych Ukraińców miało przylecieć do Polski z ministrem Radosławem Sikorskim. Rzecznik MSW Paweł Majcher powiedział, że będzie to osiem osób poszkodowanych w ostatnich walkach w Kijowie. Dwie osoby są w stanie ciężkim. Towarzyszyć im miało dwóch lekarzy i pielęgniarka. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że obecnie w Polsce jest leczonych 17 rannych Ukraińców: 10 osób w szpitalu MSW w Warszawie, 7 – w szpitalach w Przemyślu, Łęcznej i Tomaszowie Lubelskim. Do Centralnego Szpitala MSW w Warszawie zostały już w piątek przetransportowane cztery ranne na Ukrainie osoby, a w czwartek – trzech poszkodowanych mężczyzn. Do tej pory byli to Ukraińcy ranni podczas wcześniejszych zamieszek na Majdanie. W szpitalu MSW przebywa też trzech poprzednio przywiezionych tu ukraińskich pacjentów. W sumie w placówce leczonych jest obecnie 10 Ukraińców, a kolejni mieli przylecieć z ministrem Sikorskim. Konrad Niklewicz z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje na Twitterze, że w 17 szpitalach MSW w całej Polsce czeka ponad 350 miejsc dla rannych. DET, (R), (IAR)

Franciszek: rodzina najważniejsza ■ Rodzina pozostaje podstawową komórką społeczną, niezbędną dla przy-

szłości świata i ludzkości. Powiedział to papież Franciszek, otwierając dwudniową dyskusję na temat rodziny z udziałem całego kolegium kardynalskiego, przybyłego do Watykanu na sobotni konsystorz.

Swój pierwszy konsystorz Franciszek poprzedził naradą z całym kolegium kardynalskim na temat, który leży mu wyjątkowo na sercu. Rodzinie poświęcony będzie październikowy synod biskupów, ale już teraz papież chciał usłyszeć, co mają do powiedzenia kardynałowie reprezentujący wszystkie kontynenty. Papież Franciszek podkreślił, by

stale pamiętać o pięknie rodziny i małżeństwa, o wielkości tej ludzkiej rzeczywistości, tak prostej i zarazem bogatej, na którą składają się radości i nadzieje, trudy i cierpienia. Papież dodał, że rodzina jest dziś pogardzana i zaniedbywana, po czym zaapelował, aby duszpasterstwo rodziny było "inteligentne, odważne i pełne miłości". DET, (R)

Baskijscy terroryści kapitulują ■ Baskijska organizacja terrorystyczna ETA rozpoczęła składanie broni. Poin-

formowali o tym międzynarodowi obserwatorzy, pośredniczący w negocjacjach między organizacją baskijską a lokalnym rządem. Według nich terroryści zneutralizowali część arsenału i powiadomili też, gdzie jest on przechowywany. Władze Kraju Basków uważają, że jest to pierwszy krok ku rozwiązaniu organizacji. Tymczasem hiszpańskie władze żądają, by ETA złożyła całą swoją broń. Międzynarodowi obserwatorzy, czuwający nad procesem pokojowym w Kraju Basków, podali – podczas konferencji prasowej w Bilbao – informację o neutralizacji przez ETA części arsenału. Dzisiaj też anonimowa osoba przekazała brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC nagranie, na którym zamaskowani mężczyźni wręczają obserwatorom listę z adresa-

mi skrytek, w których są przechowywane materiały wybuchowe. "To ważne, że ETA rozpoczęła składanie broni. Można to uznać za wstęp do samorozwiązania organizacji” – ocenił doniesienia prezydent Kraju Basków Inigo Urkullu. Hiszpański rząd uważa jednak, że broń powinna zostać złożona w całości, a organizacja powinna przeprosić rodziny ofiar zamachów. Podczas 50 lat istnienia ETA zamordowała ponad 800 osób. Dwa lata temu oficjalnie zawiesiła akcje zbrojne. DET, (R), (IAR)

Strajk na frankfurckim lotnisku ■ W największym niemieckim porcie lotniczym we Frankfurcie nad Menem

w piątek odbył się strajk ostrzegawczy personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo lotniska. Akcję zorganizował związek zawodowy Verdi.

Stronę redaguje: Tomasz Deptuła ■ Redaktor wydania: Tomasz Deptuła

Wyrazy serdecznego współczucia Z powodu śmierci Ojca Ś.

P.

Jana Woźniaka

Córce Barbarze z mężem Składa Zarząd oraz członkowie ZMP z Passaic, NJ. Wraz z gronem pedagogicznym i uczniami PSD. Im. Adama Mickiewicza w Passaic, NJ.

Centrala związkowa Verdi, zrzeszająca pracowników sektora usług, wezwała do strajku osoby zatrudnione przy odprawie pasażerów i bagażu oraz towarów, a także personel ochrony lotniska. Na lotnisku we Frankfurcie w tej branży pracuje około 5 tys. osób. Pasażerowie musieli się liczyć z odwołaniem lotów i dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania. W pierwszych godzinach strajk objął głów-

nie odprawę towarów. Verdi domaga się dla wszystkich zatrudnionych w zawodach związanych z bezpieczeństwem lotniska równej płacy w wysokości 16 euro za godzinę. Pracodawcy oferują stawki od 10 do 13 euro. "To zdecydowanie za mało" – powiedział główny negocjator ze strony związkowców Mathias Venema. DET, (IAR), (R)

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

7

1 800 444 9284 naszapolskaTV.com

Polska Telewizja bez anteny i kabla na Twoim TV PATERSON NJ 07503

TEL: (973) 977-7990 WOODBRIDGE NJ 07095

TEL: (732) 218-8488 ASTORIA QUEENS 11102

TEL: (347) 507-1840

UWAGA, OFERTA SPECJALNA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO !!!

3 MIESIĄCE ZA DARMO

ZADZWOŃ PO SZCZEGÓŁY PROMOCJI

PONAD 50 POLSKICH KANAŁÓW PAKIETY JUŻ OD $19.99 Dostęp do ponad 400 filmów i seriali Dostęp do aplikacji Android Bez kontraktu Za skuteczne polecenie rodzinie lub znajomym serwisu klienci otrzymają $ 50.00


Gospodarka

0,3

nowy dziennik Sobota – niedziela 22-23 lutego 2014

Ukraina (prawie) bankrutem

5 DNI NA WALL STREET

Manewry Facebooka

n Ukrainie grozi niewypłacalność – ostrzega Standard & Poor’s. Agencja obniżyła właśnie, po raz

kolejny, rating Ukrainy do śmieciowego poziomu CCC. Zdaniem analityków, kupno obligacji emitowanych przez Kijów jest bardzo ryzykowne.

Warner Cable. Transakcja ma opiewać na 45 miliardów dolarów. Nowa firma łącznie ma posiadać ponad 33 miliony płacących klientów. Naturalnie przy tego typu przejęciach abonenci podnieśli alarm, że będzie to prowadzić do zwiększenia cen. PoDOMINIK PRZYBYŁO łączenie obu firm musi być również zaakceptowane przez federalną FCC. Pozostają do pokonania również liczne bariery prawne. Przez cały tydzień Dow Jones Stabilizacja na giełdzie to głównie znajdował się powyżej 16 ty- zasługa wystąpienia prezes banku sięcy punktów. W czwartek centralnego. Janet Yellen zdała swój pierwszy egzamin w roli prezesa Rewskaźnik zamknął się na po- zerwy Federalnej. Pierwszy z wielu testów, jakie będzie przechodzić noziomie 16133 punktów. wa prezes, miał miejsce we wtorek. W mijającym tygodniu Facebook po- W swoim wystąpieniu przed kongrerozumiał się i uzgodnił warunki prze- sową Komisją Finansów Izby Reprejęcia firmy WhatsApp. Może nie by- zentantów Yellen właściwie nie połoby w tym nic nadzwyczajnego, gdy- wiedziała nic innego, co mogłoby ją by nie suma, na jaką opiewa transakcja. odróżnić od poprzednika Bena BerFacebook zdecydował się wysupłać 19 nanke. Prezes zwróciła uwagę na słamiliardów dolarów za firmę, która ist- bą kondycję rynku pracy. Przy czym nieje niespełna pięć lat, posiada 55 pra- zaznaczyła, że sam procent osób pocowników i na dobrą sprawę nie wia- zostających bez pracy, choć istotny, nie jest najważniejszym miernikiem. domo jakie posiada przychody. Głównym powodem, dla którego Osoby, które zrezygnowały z poszudoszło do przejęcia, jest liczba użyt- kiwania zatrudnienia i pracujący w kowników. Aktualnie aplikację What- niepełnym wymiarze czasu znacznie sApp, służącą do wysyłania krótkich zaniżają wskaźnik bezrobocia. Ponadto Yellen wyraźnie zaznai darmowych wiadomości tekstowych, używa niemal pół miliarda czyła, że bank centralny będzie kontynuował stopniowe zmniejosób na całym świecie. szanie planu skupu obligacji W jaki sposób FaceboCzas pokaże federalnych i instrumentów ok zamierza zarobić na tym w jaki sposób powiązanych z pożyczkami pieniądze? Nie wiadomo. Roczna subskrypcja, któ- Mark Zuckenberg hipotecznymi. Dla przypomnienia, plan został wprowara wynosi dolara, na pewi Facebook dzony w życie we wrześniu no nie będzie wystarczajązmonetyzują 2012 roku i miał za zadanie cym źródłem dochodów. Potencjalnym rozwiąza- transakcję, która pobudzenie wzrostu ekononiem mogliby stać się re- wprawiła analityków micznego do momentu, kiedy amerykańska gospoadarklamodawcy. Tyle tylko, że w osłupienie. ka odzyska stabilność i mocnowi właściciele zaklinaniejsze podstawy. Po ponad ją się, iż nie będą wprowadzać żadnych płatnych reklam, aby nie roku od wprowadzenia programu deznięchęcić dotychczasowych użytkow- cyzja - podjęta jeszcze przez Bena ników. Czas pokaże w jaki sposób Bernanke - o stopniowym zakończeMark Zuckenberg i Facebook zmone- niu skupu jest nieomylnym znakiem, tyzują transakcję, która wprawiła ana- że program powoli zaczyna przynosić zamierzone skutki. Ekonomia w lityków w osłupienie. Dwóch największych operatorów końcu wychodzi na prostą. Docelotelewizji kablowej połączy swoje si- wo program ma być zakończony pod ly. Comcast Corp. przejmie Time koniec obecnego roku. n

KURSY WALUT W POLSCE

Agencje ratingowe od kilku miesięcy ostrzegają inwestorów. Już w styczniu wszystkie liczące się instytucje analityczne zdecydowały się na obniżenie wiarygodności kredytowej Ukrainy. Teraz S&P w komunikacie twierdzi, że ostatnie brutalne starcia i chaos polityczny zwiększają niepewność co do trwałości rosyjskiego wsparcia finansowego oraz zwiększa ryzyko braku zdolności rządu do obsługi zadłużenia. W grudniu Rosja obiecała 15 miliardów dolarów pożyczki Ukrainie. Do tej pory Kijów wykorzystał 20 procent. Kolejne 2 miliardy dolarów miały zostać przesłane przez Moskwę w środę. Tak się nie stało. Przyczyną miały być “problemy techniczne”. Wczoraj premier Dmitrij Miedwiediew oznajmił, że Rosja spełni obietnice dane stronie ukraińskiej, jednak pod warunkiem, że władze Ukrainy będą miały legitymację i będą skuteczne. W piątek ukraińskie ministerstwo finansów oświadczyło, że odwołało planowaną emisję pięcioletnich obligacji o wartości 2 miliardów dolarów, które miała zakupić Rosja. Chaos polityczny odbija się również na notowaniach narodowej waluty. W Kijowie za jednego dolara trzeba zapłacić już 9 hrywien, a za jedno euro ponad 12 hrywien. Ukraiński Bank Centralny jest w bardzo trudnej sytuacji, bowiem na koniec stycznia miał jedynie niespełna 18 miliardów dolarów rezerw walutowych. Dla porównania, Narodowy Bank Polski ma ponad 5- krotnie większe zapasy. “Ukraina jest bankrutem na pozio-

FOTO: EPA/MAXIM SHIPENKOV

8

PROC. – o tyle wzrósł w czwartym kwartale 2013 roku, według danych Eurostatu, PKB w strefie euro, a w całej Unii o 0,4 proc. Jeśli zaś chodzi o Polskę odnotowano wzrost PKB o 0,6 procent. W ujęciu rocznym polska gospodarka wzrosła o 2,2 procent .

Ukraińska gospodarka jest uzależniona od dostaw rosyjskiego gazu

mie zbliżonym do bankructwa Grecji w strefie euro. Gospodarcze dźwignięcie Ukrainy z tej sytuacji wydaje się znacząco przekraczać możliwości finansowe Unii Europejskiej. Aby program pomocowy mógł przynieść skutek, potrzeba wielu lat i około 150 mld euro. To jest wysiłek, którego UE nie jest w stanie w pełni wziąć na siebie. UE może służyć pomocą, ale z całą pewnością nie jest w stanie postawić tego kraju na nogi” – uważa ekonomista Janusz Jankowiak. “Tąpnięcie w relacjach gospodarczych między Polską a Ukrainą, spowodowane wydarzeniami za wschodnią granicą, może być znaczące także dla polskiej gospodarki” – ocenił w piątek wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Jak dodał, część polskich firm,

które prowadzą przedsięwzięcia na Ukrainie, wycofuje lub rozważa wycofanie się z tamtego rynku, a polscy eksporterzy towarów i usług mają problemy z odzyskaniem należności od ukraińskich partnerów. “Dzisiaj, kiedy topnieją do minimum zasoby rezerw walutowych, a Ukraina potrzebuje na powstrzymanie rozpadu gospodarki, bo w tych kategoriach trzeba o tym mówić, kilkudziesięciu miliardów dolarów, wiemy, że dotyka to coraz bardziej polskich przedsiębiorstw i polskich przedsiębiorców” – powiedział Piechociński dziennikarzom w Krakowie. Jak podkreślił Janusz Piechociński, nic tak nie szkodzi gospodarce i wymianie handlowej, jak niepewność, nieprzewidywalność i brak zaufania. DET, (R), (IAR)

Migracja pomaga gospodarce

n Unijna migracja korzystnie wpływa na gospodarkę – tak wynika z ostatniego badania przedstawionego przez Komisję Europejską. Niezależni eksperci przyjrzeli się sytuacji w sześciu europejskich miastach.

wygląda to jednak mniej różowo. Często wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji, otrzymują niższe wynagrodzenie od mieszkańców Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, wpływ na sytuację gospodarczą wy- kraju, do którego przyjeżdżają i nie Praga i Turyn – to miasta, które ze mienionych miast, czego przykładem zawsze korzystają z tego samego dowzględu na swój wielonarodowościo- jest chociażby Turyn. Dochody z po- stępu do mieszkań i edukacji. Aby poprawić tę sytuację Komiwy charakter, zostały wybrane do datków opłacanych przez cudzoziemunijnego badania. Pokazuje ono, że ców przyniosły tam łączny zysk wło- sja Europejska, która stoi murem za obywatele wspólnoty wyjeżdżają z skiego sektora finansów publicznych zasadą swobodnego przepływu osób, kraju głównie za pracą, są młodsi i w wysokości 1,5 miliarda euro. Po- zachęca władze lokalne do wymiabardziej aktywni zawodowo niż nadto obcokrajowcy pomogli wypeł- ny dobrych praktyk związanych z inmiejscowa ludność. nić luki na lokalnych rynkach pracy. tegracją unijnych obywateli. DET, (IAR), (R) Napływ migrantów ma korzystny Z perspektywy samych migrantów

21 LUTEGO 2014

NBP: kurs średni: dolar 3,0389 euro 4,1681 KANTORY: DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk, ul. Heweliusza 1a Kraków, ul. Wielopole 3 Krosno, ul. Sienkiewicza 4 Łódź, ul. Kościuszki 22 Poznań, ul. Głogowska 29 Szczecin, ul. Kr. Jadwigi 12 Wrocław, ul. Szewska 22 33 Zgorzelec, ul. Kościuszki 52 Rzeszów, INSYGNIA Warszawa, Intraco Warszawa, Marymont Warszawa, PKO BP

3,03 3,02 2,98 2,98 3,03 3,03 3,04 2,96 3,02 3,04 3,04 2,95

3,10 3,06 3,08 3,08 3,05 3,07 3,06 3,09 3,07 3,05 3,06 3,13

4,12 4,15 4,10 4,11 4,16 4,16 4,16 4,06 4,15 4,17 4,17 4,04

4,22 4,19 4,19 4,21 4,18 4,20 4,18 4,19 4,20 4,18 4,18 4,29

n Stron´ redaguje: Tomasz Deptu∏a

Jak mieszkać to w Vancouver! n Stolica Meksyku znalazła się na samym końcu listy najlepszych miast do ży-

cia w Ameryce Północnej. Na szczycie zestawienia miast w regionie znalazło się kanadyjskie Vancouver, zaś za najlepsze w skali globalnej uznano Wiedeń. Stolica Meksyku dwa lata temu zajmowała wyższe miejsce, jednak spadła na koniec listy w związku ze wzrostem przestępczości zorganizowanej, zanieczyszczeniem środowiska i stałym powiększaniem się miasta, przy braku wzrostu poziomu życia.

Wśród najgorzej ocenianych miast w Ameryce Północnej znalazły się: Detroit, Houston i Miami. Na szczycie listy są natomiast miasta europejskie: Wiedeń, Zurych, Monachium oraz Frankfurt nad Menem. W rankingu znalazł się również Wrocław, doceniony jako miasto o du-

żym potencjale, które będzie Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku. Na ostatnim miejscu w zestawieniu jest iracki Bagdad, jedno z największych miast na Bliskim Wschodzie. W badaniu wzięto pod uwagę 223 miasta ze wszystkich kontynentów. Ranking jakości życia przygotowała firma konsultingowa Mercer, zajmująca się między innymi inwestycjami i zdrowiem. DET, (IAR)


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że 17 lutego 2014 r. odszedł od nas

śp. Jan Woźniak Honorowy Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających Człowiek wielce zasłużony dla polonijnej oświaty, działacz społeczny, nauczyciel, dla którego polskość i wychowanie patriotyczne młodzieży zawsze stały na pierwszym miejscu. Przez ponad 40 lat był prezesem CPSD w Ameryce, aktywnie uczestnicząc w umacnianiu i jednoczeniu szkolnictwa polonijnego Wschodniego Wybrzeża.

Cześć Jego pamięci. Najbliższym, Córce, Zięciowi, Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia składają: Zarzad CPSD, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie szkół polonijnych.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 18 lutego odszedł od nas wieloletni działacz Polonijnych Klubów Piłkarskich

śp. Wacław Kolbik Żonie Danucie, synowi Wojciechowi wraz z rodziną wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd Polonijnych Klubów Piłkarskich, wszyscy działacze i piłkarze polonijnych drużyn Wschodniego Wybrzeża Msza św. odprawiona zostanie w sobotę 22 lutego w Immaculate Conception Church, przy 75 Church St. we Franklin, NJ o godzinie 11.00 .

nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

9


10

Opinie

nowy dziennik Sobota – niedziela, 22-23 lutego 2014

■ BEATA WERMIŃSKA

Wśród przyjaciół psy zająca zjadły

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek

Nie za górami, nie za lasami i wcale nie dawno, dawno temu. Nie gdzieś tam, a może nigdzie, ale blisko, tuż za naszą granicą, mordowani są ludzie. Na naszych oczach przelewana jest krew. Wszyscy widzą, jak milicja pałuje, strzela z ostrej broni do protestujących i w sumie bezbronnych ludzi i NIC.

Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jerzy Gieruszczak SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING

FOTO: EPA

Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting)

Po raz pierwszy przelewana jest krew za prawo bycia członkiem Unii Europejskiej!

Słyszymy bezpośrednie relacje od porwanej, pobitej i pozostawionej w lesie na mrozie dziennikarki i NIC. Słyszymy, widzimy i NIC. Płonie Majdan, a wraz z nim płonie i zamienia się w popiół moje zaufanie do państwa, do Unii, do polityki. Od ponad 100 dni na mrozie, deszczu, śniegu, pod gołym niebem ludzie domagali się poszanowania podstawowych praw i świat polityki się temu spokojnie przyglądał. Teraz od kilku dni protestujący na placu są mordowani. Świat ogląda to jak film, jakby nikt nie wierzył, że taki koszmar dzieje się naprawdę! Dziesiątki zabitych, setki zaginionych i rannych, tysiące protestujących, świat jest "zaniepokojony". Politycy wzywają do opamiętania się i zaprzestania przelewu krwi. Występują asekuracyjnie, bezpiecznie, politycznie poprawnie – oczywiście! Są "zatroskani wydarzeniami na ulicach Kijowa, "nadzwyczaj zaniepokojeni" albo wręcz są "głęboko poruszeni". Wierzyć mi się nie chce! Po raz pierwszy przelewana jest krew za prawo bycia członkiem Unii Europejskiej! Słuchałam wypowiedzi młodego człowieka, który – skurczony z zimna, z pozlepianą krwią czapką naciśniętą na zapadłe oczy – mówił,

że będzie na Majdanie choćby do ne oburzenie Zachodu na niedemokraśmierci, bo wolność, której synoni- tyczne, siłowe rozwiązanie i pacyfikamem jest Unia Europejska, jest dla cję społecznego buntu przez "służby niego ważniejsza niż wszystko. A co porządkowe". Może jakieś sankcje perna to parlament w Brukseli? Unia od sonalne dla kilku kozłów ofiarnych. miesięcy pozostaje bezczynna i tyl- Może jakieś sankcje ekonomiczne, któko "stanowczo" ostrzega, iż "odpo- re i tak najbardziej uderzą w zwykłych wiedzialni za przelew krwi" muszą i tak biednych obywateli, a nie w oligarchów. Czy coś to liczyć się z tym, iż Euzmieni? Nic! Może naropa nie będzie dłużej wet na jakiś czas będzie taka "powściągliwa" i "z całą pewnością wpro- Polacy powinni być tymi, spokój. Owca zostanie wadzi sankcje perso- którzy pierwsi pospieszą demokratycznie poświęcona dla wilka… Ogląnalne”. Czyli co zrobi? z realną pomocą, albo też dam relacje w telewizji, Ano ma zamiar zablobędą się o nią dobijać widzę przecież to samo, kować konta odpowiedzial nych za mor dy. natarczywie i do skutku a może nawet mniej niż ci wszyscy, którzy moUuuu – nie wiedziałam, wszędzie, gdzie tylko gą podjąć ważne dla tych że jakikolwiek kodeks karny przewiduje taką można, albo i nie można! ginących ludzi decyzje, i nie mogę pojąć, jak ka rę za mor der stwo. można było do tego doCiekawi mnie tylko, po co o tym tak głośno mówią? Ostrze- puścić?! A teraz nie mogę pojąć, jak gają chyba, żeby wszyscy, którzy ma- można nie wspierać tej heroicznej walją fortuny w zachodnich bankach i ki o faktyczną wolność Ukraińców i czują, że mogą ich dotknąć sankcje, jak można patrzeć spokojnie, gdy każmieli czas wszystko ładnie przenieść da kolejna noc może być ostatnią dla w bezpieczne miejsce. Czym tam wszystkich zgromadzonych na Majjeszcze grozi bandytom Unia? Pal- danie, dla których jedyną obroną jest cem?… Pozbawi wiz? Straszna ka- kostka brukowa i dym z opon! Chyba bardziej nikt niż Polacy nie ra! Aż ja się przestraszyłam tą wipowinien wiedzieć, jak bardzo ważzją! Pusty śmiech. Co będzie dalej? Zapewne oficjal- na jest niepodległość. I Polacy wła-

śnie powinni być tymi, którzy pierwsi pospieszą z realną pomocą, albo też będą się o nią dobijać natarczywie i do skutku wszędzie, gdzie tylko można, albo i nie można! Byle skutecznie. A co robi nasz rząd? To, co wszyscy. Rzeczniczka rządu podkreśliła, że sytuacja w Kijowie jest stale monitorowana przez polski rząd… Parlamentarzyści dyskutują, nawet, o dziwo, tym razem, chyba po raz pierwszy zgodnie, wysyłani są mediatorzy i NIC! Dla mnie to wszystko to jedno wielkie nic! Jestem tym przerażona, przerażona podwójnie, bo widzę, że tak naprawdę nikt nic nie zrobi, jeśli nie widzi w tym swojego interesu. Nikt nie pogrozi nawet palcem, jeśli wszystko nie zostanie przemielone w powolnych żarnach anemicznej dyplomacji. Jak mam się czuć bezpieczna w takim świecie? Po co nam wojska, choćby ONZ? Po co misje pokojowe? Kilka dni temu widziałam reportaż o ratowaniu kotka, który utknął w kanalizacji miejskiej. Ściągnięto wiele służb, dziesiątki ludzi zastanawiało się, jak uratować zwierzątko, i tyleż samo zaangażowało się w natychmiastową akcję. Dla ratowania kotka. Słusznie i pięknie. A na Ukrainie giną ludzie i nie robimy nic… ■

FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


dr Violetta Zaleska, M.D. Diplomate of the American Board of Allergy, Asthma & Immunology.

SPECJALISTYCZNE LECZENIE DOROS¸YCH I DZIECI NAJNOWSZA DIAGNOSTYKA CHOROB UKŁADU ODDECHOWEGO

• kontrola kataru siennego • choroby uk∏adu oddechowego: astma, chroniczny kaszel, katar, zapalenia ucha i zatok • szczegó∏owe testy alergiczne • choroby skóry • alergie pokarmowe, uczulenia na leki • badania wydolnoÊci p∏uc • zaburzenia uk∏adu odpornoÊciowego • skuteczne odczulanie alergii na py∏ki roÊlin, kurz i zwierz´ta

Tel.: 718.349.6160 Tel.: 973.474.2505

S P E C J A L I S TA

G I N E K O LO G I I I P O ¸ O ˚ N I C T WA

S. NI˚NIKIEWICZ

M.D.,F.A.C.O.G.

Przyjmuje w gabinetach: WESTCHESTER BROOKLYN, NY 351 Harrison Avenue, 146 Norman Ave. Harrison, NY tel. 718.349.1221 UWAGA! tel. 914.777.1300 NOWY ADRES NA GREENPOINCIE serwis: 914.777.1300

DENTYSTA

Dr Eugene Burbacki, DDS Wszystkie zabiegi dentystyczne: mosty, korony, protezy, leczenie kana∏owe, leczenie dziàse∏, plomby, kosmetyka, etc. Nowy zmodernizowany gabinet 1601 W 6th. Str. (róg P Ave.) Brooklyn, NY 11223 Tel. (718) 339-8856 Przyjmujemy ró˝nego rodzaju ubezpieczenia dentystyczne.

Mówimy po polsku.

134 Greenpoint Ave., Brooklyn, NY 970 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013

UBEZPIECZENIA HONOROWANE

MAREK BELZ M.D.

Advanced Body Rehabilitation Center, PC. 3663 Rt.9 North Suite101 Old Bridge, NJ08857

Tel: (732)970-1444 Fax: (732)970-1455

Specjalista psychiatrii ogólnej i psychiatrii uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

65 North Maple Avenue, Suite 302-B, Ridgewood, NJ 07450

Telefon: (201) 957-5582, e-mail: marekbelz@yahoo.com

Chiropraktyka - Masaż Leczniczy - Magnetoterapia Dysfunkcje Kręgosłupa - Zmiany Zwyrodnieniowe Rwa Kulszowa - Rwa Ramienna Stany Pourazowe - Bóle Stawów Biodrowych i Kolanowych Laseroter Fizjoterapia - Ultradźwięki - Elektroterapia - Laseroterapia

Diplomate of American Board of Psychiatry and Neurology Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie PSYCHIATRA

David Byron Bro˝yna M.D. 85 Orient Way, Rutherford, NJ 07070

tel. 201.939.5500 Fax: 201.939.1599

Leczenie: • depresji

• nerwicy • l´ków

• uzale˝nieƒ • stresu pourazowego

Wizyty prosimy zamawiaç telefonicznie:

Mówimy po polsku

POLSKOJĘZYCZNY LEKARZ DENTYSTA

DR IZABELA DODO W gabinecie przyjmuje terapeuta manualny Tomasz Urlich

69-40 Yellowstone Blvd. FOREST HILLS Dojazd metrem E, F, G, R do przystanku 71 Continental Ave.

(718) 896-3082

Większość Wizyty proszę umawiać telefonicznie ubezpieczeń Kontakt e-mailowy: izabela.dental@verizon.net honorowana WSZECHSTRONNA OPIEKA DENTYSTYCZNA • PIERWSZY PRZEGLĄD BEZPŁATNY

11 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

LEKARZ ALERGOLOG

MEDICAL MULTI IMAGING ULTRASONOGRAFIA


To i owo Zrzuciła 15 kilogramów w 2 miesiące

12

nowy dziennik Sobota – niedziela, 22-23 lutego 2014

22 lutego – 39. dzień roku Imieniny obchodzą: Małgorzata, Piotr

23 lutego – 40. dzień roku

Katarzyna Cichopek to kolejna polska rekordzistka zrzucania wagi po porodzie. W zaledwie dwa miesiące od rozwiązania aktorka i celebrytka zgubiła aż 15 kilogramów.

Imieniny obchodzą: Marta, Damian

NOWY JORK Sobota

Jednak to nie efekt diety-cud. Kasia ciężko pracuje nad tym, żeby powrócić do idealnej sylwetki sprzed ciąży. "Praktycznie zaraz po porodzie zaczęła ćwiczyć brzuszki – mówi znajoma Cichopek w rozmowie z magazynem "Gwiazdy". – Dowiedziała się bowiem, że im szybciej zacznie się ćwiczyć mięśnie, tym prędzej wrócą na swoje miejsce. Kasia wykonuje także regularnie skłony, by wzmocnić kręgosłup obciążony dźwiganiem dziecka". Ustalając menu Kasia korzysta z usług firmy cateringowej, oferującej wyłącznie dietetyczne posiłki. Koszt takiej przyjemności to tysiąc złotych miesięcznie. Kasia na śniadanie je jogurt, potem zupę, a na obiad kaszę. Na podwieczorek jest kisiel lub budyń, wieczorem zaś kurczak. Nic dziwnego, że Kasia zyskała sobie przydomek "sexy mamy". Podobną dietę aktorka stosowała już po pierwszym dziecku, urodzonym w 2009 r. Adamie. Jej druga pociecha, córka Hania, urodziła się 16 grudnia 2013 r.

Poniedziałek

ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 32

FOTO: MATERIAŁY UMŁ

KRZYŻÓWKA

Niedziela

AT, (R)

Kora o swojej chorobie W wywiadzie udzielonym magazynowi "Pani", Kora powiedziała: "Teraz mam trochę inne tempo życia, inaczej się ono układa. W każdej dekadzie życia są inne przyjemności. Niczego nie można wmówić człowiekowi, który chce żyć w miarę normalnie. Bo jak mówimy, że życie to ból, że człowiek tylko cierpi, to – chociaż mam ogromnie dużo współczucia dla ludzi, którzy przeszli wojny, traumy, są chorzy, samotni – nie jest to przecież cała prawda o życiu. Tak nie można na nie patrzeć. Nie jestem optymistką, bo takim hurraoptymistą był Marek (Jackowski, pierwszy mąż Kory – przyp. red.). Jego optymizm był wrodzony, ale i taki, powiedziałabym, mądry. Ja jestem perfekcjonistką. Na marginesie, perfekcjonista samouk to taki przypadek, którego trzeba unikać jak ognia (śmiech). Tak czy inaczej, zawsze starałam się wypośrodkować między optymizmem a pesymizmem". Jest to, jak podają media, "choroba spraw kobiecych".

FOTO: ARCHIWUM

W polskich mediach aż huczy na temat choroby jednej z najpopularniejszych wokalistek. O nowotworze Kory do tej pory szczątkowych informacji udzielał w wywiadach jej mąż Kamil Sipowicz. Teraz na odrobinę zwierzeń zdecydowała się sama piosenkarka.

W wywiadzie wokalistka i jurorka programu "Must Be The Music" wyraziła także swój stosunek do upływającego czasu oraz do gwiazd, które nie potrafią się z tym faktem pogodzić: "Teraz średni wiek to 50, 60 lat. Przy starzejącym się społeczeństwie to dziś ogromny odbiorca. I co mu się wmawia? Nie sprzedaje się kulek oświeceniowych na sta-

rość, tylko botoks, mezoterapię, kwas hialuronowy itd. To wszystko można robić... Jak chce się wyglądać jak kot albo jak wąż... (śmiech) Natomiast kiedy słyszę, jak Demi Moore mówi, że to, że tak świetnie wygląda, to od jogi... To jest wciskanie kobietom ciemnoty. Mnie to tak wkurza. Trzeba to wyśmiewać". AT, (R)

Poziomo: 1. szkatułka 5. cynober, bordo 9. suka 10. niewielka rola aktorska 11. prowadzi kurację 12. ludowy zwyczaj witania wiosny 13. Marian, znany trener żużlowy 16. odgłos kół wozu 17. pakiet, komplet, wybór 19. do zbicia z niego 21. amerykańska nagroda telewizyjna 22. odmiana białych winogron do produkcji win 25. auto z Japonii 26. szerzyć oświatę 27. chciała zjeść Jasia i Małgosię 28. ukochany Afrodyty

Pionowo: 2. z chodnikami w mieście 3. starożytna prowincja rzymska 4. mityczna lub kosmiczna 5. markizy lub eklerki 6. wytworny pan 7. dźwignik, kabestan, winda 8. zestaw symboli wyrażających emocje i wykorzystywanych w wiadomościach przesyłanych pocztą elektroniczną, grupach dyskusyjnych 14. stęp do konstytucji 15. żółta lemoniada 18. huragan, nawałnica, zawieja 19. instrument muzyczny 20. wysyła 23. błękitne nad głowami 24. ratuje podejrzanego


EMIGRACJA ! Karty Stałego Pobytu - Sponsorowanie ! Wizy Pracownicze ! Obywatelstwo ! Azyl Polityczny ! Deportacja i Sprawy Wydalenia z USA ! Inne sprawy imigracyjne

SPRAWY RODZINNE ! Rozwód ! Separacja ! Widzenia dziecka ! Alimenty WYPADKI ! Odwiedziny ! Adopcje SPRAWY KRYMINALNE ! Jazda w stanie nietrzeźwym ! Ataki ! Kradzieże ! Narkotyki

M ÓW BE

KU S L PO JE

O LTAC P Y IM NSU

TN ZPŁA

E KO

! ! ! !

SZKO¸A KOSMETYCZNA Licencja Departamentu Edukacji Stanu Nowy Jork

Jedna z najlepszych szkól w Nowym Jorku

Mo˝liwa pomoc finansowa

Kursy: Kosmetologia Fryzjerstwo Esthetician Waxing

Ranne i wieczorne klasy Nieograniczona praktyka

718.998.9388

Problemy z ubezpieczeniem Problemy z bronią Problemy z kartami kredytowymi Włamania

ADWOKAT

RICHARD A. VRHOVC R Były prokurator w Nowym Jorku 24 lat doświadczenia

th

719 Van Houten Ave. 30 Wall Street, 8 floor Clifton, NJ 07013 New York, NY 10005

(973)779-2001, (800)801-3372 www.richardavrhovclawoffice.com

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222

MASPETH

DENTYSTKA

DR. EL˚BIETA KOPACZ Wszechstronna opieka dentystyczna. Implanty, wybielanie z´bów, mostki, protezy, etc.

65-48 Grand Ave. tel. 718.326.8982 Dojazd autobusami: Q18,Q58,Q59,Q67 NOWOCZESNY

GABINET

DERMATOLOG

P. E. LEBOVITS, M.D., P.C. M. PALIWODA, RPA-C S P E C JAL L I S T A C HO O RÓ B S KÓRNYC C H I WE E NE E RYC C ZNYC CH OPERACJE SKÓRY LASEREM • ZABIEGI KOSMETYCZNE Medicare i większość innych ubezpieczeń akceptowane.

THE CENTER FOR ADVANCED SPIRITUAL HEALING

ROMAN SVARCZEWSKI Jedyny uzdrowiciel, który usuwa wszelkie dolegliwoÊci skórne nie pozostawiajàc blizny

Usuwa nietradycyjnymi metodami znamiona, brodawki, kurzajki i cysty z ka˝dej cz´Êci cia∏a, które po seansie stopniowo usychajà i bezboleÊnie odpadajà. Pomaga w ka˝dym problemie skórnym. Usuwa te˝ hemoroidy, plamy na skórze, piegi, wrzody, liszaje, grzybic´.

200 W. 58 Street (róg 7 Ave.) MANHATTAN tel.

158 Noble st. (róg Manhattan Ave.) GREENPOINT

212.757.7010 (mówimy po polsku)

laserowe usuwanie włosów, botox, wypełnianie zmarszczek, glycolic acid peels. Metro Manhattan: A, AA, D, B, CC i 1 do 59 St. (Columbus Circle) lub N, R do 57 St.

Dogodne godziny przyjęć, również rano, wieczorem i w soboty.

P o l s k a

d e n t y s t k a

DR. DOROTA PODLI¡SKA z wieloletnim doÊwiadczeniem przyjmuje w gabinecie

530 D GRAND STR. Suite 1A MANHATTAN, NY 10002

Aby umówiç si´ na spotkanie prosz´ dzwoniç:

Tel:

718.332.1190 • 718.743.3343 (9 rano - 7 wiecz.)

206 Corbin Place (róg Brighton Beach) BROOKLYN, NY 11235

tel 212.475.8170 Gabinet czynny 5 dni w tygodniu, poƒ.-piàtek 10-7 wiecz Wi´kszoÊç ubezpieczeƒ akceptowana. Dojazd metrem F, autobusem M14

13 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

Jeżeli szukasz Adwokata w New Jersey lub New York nie zwlekaj i skontaktuj się z naszą kancelarią już dzisiaj. Zapewniamy najwyższej jakości usługi prawnne w języku polskim i angielskim.

Kosmetologia/Fryzjerstwo sà jedynymi zawodami gdzie nie ma bezrobocia


14

Kultura

nowy dziennik Sobota – niedziala 22-23 lutego 2014

Żegnaj, Nino n Bałam się tego dnia. Bałam się telefonu, który zadzwonił w nie-

dawny śnieżny poranek z wiadomością, że Nina odeszła.

jaźniła się z wielkim Peterem Brookiem, grała w teatrach londyńskiego West Endu i nowojorskiego Broadwayu. Tym bardziej ujmuje, że prywatnie pozostała skromną, ciepłą, a przy tym radosną osobą. Mówiła o sobie "jestem starszą panią". Jaką starszą panią? Janka – jak często prosiła, żeby się do niej zwracać – by-

FOTO: ZUZANNA DUCKA-LUBAS

zentacja tradycji nocy świętojańskiej, dawnych słowiańskich zwyczajów, Gdzieś po głowie snuła mi się jed- ludowych tańców i pieśni. Był to dość nak myśl, że przecież to niemożli- spory projekt z wykorzystaniem we, bo całkiem niedawno świętowa- scenografii i przestrzeni miejskiej – liśmy wspólnie jej urodziny – były graliśmy w McGolrick Park na Browiersze, anegdotki, zdjęcia nad oklynie i w City Hall Park. Oprócz barszczem w ulubionej rosyjskiej re- Niny Polan i Carli Torgrimson, jako stauracji Niny. No a poza tym prze- dawnych słowiańskich kapłanek, cież ona była zrobiona z tego niezwy- oraz mnie i Małgosi Staniszewskiej kłego przedwojennego materiału, śpiewających pieśni ludowe, wystąktóry wydaje się niezniszczalny. Ale piła grupa taneczna Coyote Dancers, z drugiej strony, przypomniałam so- a także Polish American Folk Danbie, jak krucha i delikatna wydała mi ce Company oraz Iskra Ukrainian się podczas naszego ostatniego Dance Ensemble. W tym miejscu wspólnego projektu – "Nocy Kupa- trzeba wspomnieć o tych, którzy zały". Choć na scenie, jak zwykle, da- wsze wspierali Ninę w realizacji jej wała z siebie wszystko – była pięk- projektów, i nie tylko, czyli o Izie i na, dostojna, potężna jako kapłanka Zbyszku Laskowskim, Piotrze Rusłowiańskiego boga – czułam tę sła- dzińskim i wielu innych fantastycznych ludziach. bość i zaczęłam się o nią bać. Tych wszystkich, którzy nie mieli Nina była wojownikiem, kobietą z pasją, prawdziwą kapłanką sceny, okazji podziwiać Niny Polan na scea przy tym niezmiernie ciepłą, życz- nie, zapewniam, że była naprawdę nieliwą i mądrą osobą. Z olbrzymim od- zwykła. Poznałam ją już jako osobę daniem walczyła o utrzymanie swo- starszą (choć Nina nigdy tak naprawjego dziecka – Polskiego Instytutu dę starszą panią nie była, co wie każTeatralnego – co było bardzo trud- dy, kto ją znał), jednak byłam pod wrane, bo placówka nie otrzymywała pra- żeniem jej dźwięcznego wciąż głosu, wie żadnego wsparcia ze strony or- perfekcyjnej dykcji, przebogatego zaganizacji polonijnych. Nina nie mo- sobu środków aktorskich i wreszcie – gła tego zrozumieć. Przecież walczy- doskonałej scenicznej prezencji. Myślę, że teraz, kiedy tej iskry, teła o to, by tu, w Nowym Jorku, tyglu wszelakich sztuk, jak najlepiej go pięknego promienia już nie ma, pokazać sztukę polską – polski teatr my wszyscy, jako Polonia, mamy prai polską muzykę. Decyzja Niny o za- wo czuć się naprawdę osieroceni. angażowaniu mnie – osoby głodnej Przypomnijmy zatem sylwetkę tej występów, a całkiem nowej w Sta- niezwykłej kobiety, która tak silnie nach Zjednoczonych – do jednego z i tak szczerze ukochała Polskę. projektów – "Chopin w pieśni" – była olbrzymim zaszczytem i radością. NINA – OBYWATELKA ŚWIATA Miałam okazję z bliska podziwiać jej Nina, a właściwie Janina Katelbach, talent i niezwykłą osobowość, to – córka przedwojennego senatora, mojak pracowała z ludźmi, jaką miała gła śmiało nazywać się obywatelką przejrzystą i konkretną wizję tego, co świata. Urodzona w Berlinie, mieszmamy pokazać na scenie, ile miała kająca na Litwie i w Polsce, a dorawerwy i cudownego, ciepłego poczu- stająca w Anglii, podczas swojej kacia humoru. riery artystycznej miała okazję wyKolejnym projektem, w którym na stępować na scenach Francji, USA, prośbę Niny miałam przyjemność Anglii i Hiszpanii. Współpracowawystąpić, była "Noc Kupały" – pre- ła z najlepszymi reżyserami, przy-

FOTO: ZOSIA ŻELESKA-BOBROWSKI

Zuzanna Ducka-Lubas

Nina Polan (stoi w środku, z lewej) w "Nocy Kupały" – prezentacji tradycji nocy świętojańskiej, dawnych słowiańskich zwyczajów, ludowych tańców i pieśni

ła kolejnym wspaniałym przykładem na to, jak niektóre osoby wydają się wcale nie starzeć. Nina była drobna, żywa, czarująca – żałuję, że nie mogłam jej zobaczyć na scenie w jednej z jej ulubionych szekspirowskich ról. Mając małą próbkę w postaci wierszy Mickiewicza w jej wykonaniu domyślam się, jak musiała być wspaniała! Mówiła, że już jako młoda osoba, gdy mieszkała w Anglii, wiedziała, że chce być reżyserem filmowym. Wtedy mama poradziła jej, żeby poszła do szkoły dramatycznej i zobaczyła, jak to jest. Jak sama wspominała: "Poszłam tam i wsiąkłam". I tak Nina ukończyła prestiżową Królewską Akademię Sztuki Dramatycznej, a zadebiutowała na deskach jeszcze bardziej prestiżowego Teatru Dramatycznego w Londynie. Jak już na wstępie wspomniałam, Nina była osobą nietuzinkową, a jej biografią można by śmiało obdzielić kilka osób. Wychowana została w duchu patriotyzmu i niejako naturalną koleją rzeczy był jej kolejny zawodowy wybór – znakomicie odnalazła się w Radiu Wolna Europa w Monachium, gdzie pracowała jako spikerka. Czas ten wspominała chętnie i z olbrzymim sentymentem. Mówiła, że dzięki przebywaniu w środowisku RWE zaczęła poważnie

interesować się kulturą polską. Do Stanów Zjednoczonych przyjechała mając 27 lat. Natychmiast rzecz jasna postanowiła odnaleźć się w teatrze. "Byłam wykształcona w Anglii, do wykonywania zawodu w języku angielskim" – mówiła. I udało jej się. Grała w wielu nowojorskich teatrach, w tym w słynnym teatrze La MaMa. Pośród wielu ról jej ulubionymi postaciami były Lady Makbet oraz Helena Modrzejewska, której postać odtwarza w monodramie "Helena, królowa emigrantów". Nina ma na swoim koncie również role filmowe – “Wybór Zofii”, “Gorączka”, “Love & Staff” – oraz występy w programie telewizyjnym “Saturday Night Live” czy w programach radiowych (WQXR, RFE, VOA). Jednak los cały czas kierował ją ku polskiej kulturze. TEATR MÓJ WIDZĘ GLOBALNY W latach 70. XX w. Nina odkupiła Polski Instytut Teatralny założony przez Lecha Michalskiego w Nowym Jorku, a od 1984 roku pełniła w nim funkcję dyrektor naczelnej i artystycznej. Wyreżyserowała wiele sztuk teatralnych wystawianych przez Instytut, m.in.: “Alfę” Sławomira Mrożka i “Pastorałkę” Leona Schillera, opery Moniuszki, na czele z wileńską wersją “Halki”, “Krakowiaków


tel.: (718) 386-4222

Ella Business Center 65-19 Myrtle Ave Glendale, NY 11385 i górali” Bogusławskiego oraz programy kabaretowe oparte na tekstach twórców emigracyjnych, jak Budzyński, Hemar i Ref-Ren. Promocję kultury polskiej postanowiła potraktować globalnie i zdecydowała się na ruch dla wielu ryzykowny – czyli na międzynarodową obsadę sztuk. Np. w moniuszkowskim “Verbum nobile” partię Stanisława zaśpiewał Adam Juran z USA, Marcina – Ko Kaiden z Japonii, a Bartłomieja – Oliver Baby-Fourcade z Francji. Podobnie w “Krakowiakach i góralach” polscy aktorzy prowadzili dialogi po angielsku z aktorem z Południowej Afryki, grającym Bartosza, z Bryndasem z Japonii czy z wyłącznie angielskojęzycznym Stachem, pochodzącym z USA. Tak samo Janusza Korczaka w najnowszej produkcji Instytutu "Kim był ten człowiek" grał Amerykanin Paul Savior. KARŁY NA RAMIONACH OLBRZYMÓW Nina w Instytucie "brała na warsztat" projekty, które powinny być zamawiane nie tylko przez polskie instytucje, ale także przez polskie szkoły – Instytut ma w swoim repertuarze spektakle rocznicowe, historycz-

bogatego repertuaru. Projekt "Chopin in Song", w którym miałam przyjemność uczestniczyć, był prezentowany w McGolrick Park na Greenpoincie. Na szczęście pogoda była znakomita i publiczność dopisała, ale przyznam, że śpiewanie pieśni Chopina przy świście rowerów i wśród mknących rolkarzy nie jest najbardziej komfortowe. Natomiast Nina z wrodzonym sobie wdziękiem i talentem skromny parkowy skwer zamieniła w scenę, na której odgrywaliśmy niemalże "Lato w Nohant" – i to w wymarzonej scenerii. Jednak spektakle premierowe to nie wszystko. Wystawienie oper, takich jak "Halka" czy "Verbum nobile" Moniuszki, albo kameralnych sztuk, w których olbrzymią rolę odgrywają oświetlenie i scenografia, jak "Kim był ten człowiek" Tamary Karren o Januszu Korczaku, wymaga odpowiedniej sceny i sprzętu. A na to wszystko potrzeba pieniędzy, i to niemałych. Instytut otrzymywał dofinansowanie między innymi z Polski, od Wspólnoty Polskiej, jednak po wprowadzeniu zmian w metodach przyznawania funduszy dla Polonii – nie wiadomo, jak to będzie wyglądało

• Rozliczanie podatków dla firm i osób prywatnych. • Registered Tax Return Preparer. • Otwieranie i prowadzenie biznesów, księgowość, payroll, ubezpieczenia i audyty. RIDGEWOOD GLANDALE

MAŁGORZATA JARGILO Registered Income Tax Preparer

KATARZYNA MALEC ROZLICZENIA PODATKOWE

indywidualne i biznesowe • E-file za darmo 71 Green St., Brooklyn, NY 11222

(718) 486-7582 Fax: ( 718 ) 302-4606

Tel:

FOTO: ZUZANNA DUCKA-LUBAS

E-mail: margaretjargilo@gmail.com

Od lewej: Wojciech Bonarowski, Nina Polan, Zuzanna Ducka-Lubas oraz Pablo Zinger w projekcie "Chopin in Song", granym w McGolrick Park na Greenpoincie

ne i poświęcone skarbom polskiej literatury i muzyki. Warto tu jeszcze raz podkreślić, że Polski Instytut Teatralny jest jedyną profesjonalną organizacją teatralną w USA przedstawiającą wyłącznie polskie sztuki teatralne, muzykę klasyczną, musicale i kabarety wielkich mistrzów. Jak można przeczytać na stronie internetowej Instytutu: "Jedyni (...) obchodzimy naszymi przedstawieniami rocznice narodowe, historyczne oraz składamy cześć wielkim twórcom kultury polskiej". Starania Niny były wielokrotnie dostrzegane i doceniane – została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a Polski Instytut Teatralny otrzymał Srebrny Medal Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". I teraz właściwie powinnam napisać o nagrodach, medalach i triumfalnym pochodzie projektów Instytutu przez salony największych polonijnych instytucji w całych Stanach Zjednoczonych. Ale nic z tego. Jak mówiła sama Nina, "konsulat generalny zamknął przed nami drzwi". Instytut najzwyczajniej w świecie nie ma nawet gdzie grać swojego prze-

teraz. I tu paradoks – otóż głównym źródłem finansowania polonijnego przecież Instytutu są... władze miasta Nowy Jork. Trzymam kciuki za osierocony Instytut i mam nadzieję, że przetrwa. Wiem, że ludzie, którzy przejęli schedę po Ninie, godnie zaopiekują się jej dziedzictwem. Bo, jak powiedziała Nina w wywiadzie dla nowodziennikowej telewizji NDTV: "Co przetrwa w każdej kulturze? Nie to, jak reżyser wyreżyserował czy jak aktorzy zagrali – choć też jest to ważne. Przetrwa słowo, przetrwa muzyka. I to powinniśmy szanować, bo z tego wyrastamy. Jak powiedział średniowieczny filozof Bernard de Chartres, odnosząc się do dziedzictwa swojego narodu – jesteśmy tylko karłami na ramionach olbrzymów". n Pożegnanie śp. Niny Polan rozpocznie się o godz. 2 ppoł. w niedzielę, 23 lutego 2014, mszą św. w kościele św. Stanisława BM – 101 East 7th Street na Manhattanie. Msza zakończy się o godz. 2:45 ppoł. Następnie, tak jak było zaplanowane wcześniej, prochy przeniesione zostaną do Jarema Funeral Home, przy 129 East 7th Street.

fax: (718) 386-4293 www.NajlepszaAgencja.com

W piątki i soboty przyjmujemy także w biurze

Servpol 5513 13th Ave Brooklyn, NY 11219 Tel:

(718) 854-0100

Mara Fox Services KSIĘGOWOŚĆ, ĘGOWOŚ ROZLICZENIA PODATKOWE DATKOWE

Świadczymy usługi w językach

POLSKIM I ANGIELSKIM

• Prywatne • Biznesowe, we, • Korporacje • LLC’s • Payroll yroll

62-26 M Myrtle Avenue, Suite 104, Glendale, NY 11385 tel: (718) 383-4679, fax:(718) 725-7217 mara11222@yahoo.com

PROFESJONALNE USŁUGI DLA FIRM I OSÓB INDYWIDUALNYCH

PODATKI I KSIEGOWOŚĆ

Ireneusz Wysocki, CPA

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rozliczenia podatków osób fizycznych, korporacji i spółek Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgowości dla firm Reprezentacja przed urzędem podatkowym (IRS) Pomoc w likwidacji zaległości podatkowych Pomoc w zakładaniu, rejestracji i zamykaniu firm Przygotowanie raportów finansowych (Financial Statements) Doradztwo i planowanie podatkowe dla firm i osób fizycznych

225 North Wood Avenue, Suite 4 • Linden, New Jersey 07036

Tel: 732-218-9217 www.wysockicpa.com

nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

15


16

Historia

nowy dziennik Sobota – niedziela 22-23 lutego 2014

2014 – Rok Oskara Kolberga. 200. rocznica urodzin

Zafascynowany kulturą ludową n Płynęła w nim krew francusko-niemiecka, ale dla dobra kultury

Janusz Bernatowicz

Według badań Instytutu Muzyki i Tańca tylko osiem procent Polaków rozpoznaje nazwisko Oskara Kolberga. Przypomnijmy zatem jego sylwetkę i wielki dorobek naukowy. LATA MŁODZIEŃCZE Henryk Oskar Kolber urodził się 22 lutego w 1814 roku w Przysusze, w powiecie opoczyńskim. Jego ojcem był Krzysztof Juliusz Kolberg, który pochodził z Maklemburgii, zaś matką – Karolina Mercoeur, urodzona pod Warszawą, a wywodząca się ze spolonizowanej rodziny francuskich emigrantów. O pochodzeniu swej rodziny tak Oskar Kolberg pisał po latach: “Niemcy chcą koniecznie mnie zrobić Niemcem. Dowiodłem im jednakże, że skoro rodzina moja pochodzi z dawnego lechickiego Pomorza, więc też nazwisko jej łączność ma z nazwą słowiańską pomorskiego Kołobrzegu. Ojciec matki mojej – Gotfryd Mercoeur – był Francuzem; ona sama, wychowana w Warszawie, prócz nazwiska w całym znaczeniu tego wyrazu była Polką”. Młody Oskar wcześnie wkroczył w środowisko naukowe i artystyczne, ponieważ jego ojciec, po kilkuletnim pobycie w Opoczyńskiem, otrzymał stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Wtedy rodzina na trwałe związała się ze środowiskiem intelektualnym Warszawy. Kolbergowie zamieszkali w oficynie Pałacu Kazimierzowskiego, sąsiadując z rodziną Fryderyka Chopina i Kazimierzem Brodzińskim. Oczarowany grą swego genialnego sąsiada, Oskar brał lekcje u tych samych nauczycieli. Potem jednak trzeźwo ocenił swoje możliwości i po marzeniach pozostały mazurki, oberki i, grana siedmiokrotnie w Teatrze Wielkim w Warszawie, opera “Król pasterzy”. W latach 1823-1830 Oskar uczęszczał do Liceum Warszawskiego, którego dyrektorem był Samuel Bogumił Linde. Uczniami tej szkoły byli także dwaj jego bracia: starszy Wilhelm, późniejszy inżynier, oraz młodszy Antoni, późniejszy malarz. W tej samej placówce uczył się też Fryderyk Chopin. Równocześnie z edukacją w liceum Oskar pobierał naukę gry na fortepianie, najpierw u Ignacego Głogowskiego, później – w latach 1824-1830 – u Franciszka Vettera, a także u Józefa Elsnera. Rok 1830 kończy młodzieńczy okres w życiu Oskara: Polskę opuszcza Fryderyk Chopin, wybucha powstanie listopadowe, a Liceum Warszawskie zostaje zamknięte.

ZAINTERESOWANIE FOLKLOREM Młody Kolberg podjął pracę urzędnika, równocześnie kontynuując w latach 1832-1836 studia muzyczne w Berlinie, ponieważ początkowo wiązał swoją przyszłość z karierą kompozytorską. Oprócz liryki wokalno-instrumentalnej w centrum jego zainteresowań pozostawała muzyka fortepianowa. Szczególne znaczenie mają jego mazurki i kujawiaki, nawiązujące do motywów ludowych. Komponował jeszcze w latach 50., a w 1853 roku odbyła się premiera jego opery “Król pasterzy”. Z czasem zarzucił jednak twórczość kompozytorską i skierował swoje zainteresowania wyłącznie w stronę dokumentowania folkloru. W grudniu 1837 roku zetknął się w Warszawie z grupą entuzjastów, którzy zafascynowani kulturą ludu dążyli do dogłębnego jej poznania i opisania. Wśród nich czołową rolę odgrywali profesorowie warszawskiego konserwatorium – Karol Wójcicki i Ignacy Dobrzyński. Starali się oni ocalić od zapomnienia oraz zachować dla potomnych najcenniejsze zabytki materialne i duchowe kultury ludowej; spisywali melodie i słowa pieśni ludowych, opisywali obyczaje i ubiory, sporządzali rysunki wiejskich zabudowań. Zainspirowany ich entuzjazmem Kolberg po raz pierwszy wyruszył w teren w 1839 roku i w okolicach Wilanowa – jak napisał w liście do jednego z przyjaciół – “dokonał połowu na większe rozmiary”. Moment ten uważał zawsze później za wspaniały początek swej działalności na niwie etnografii. Warto wspomnieć, że w tym okresie prowadził także swe prace na miejscu, w Warszawie, rozmawiając z przedstawicielami różnych “Zwykle po świętym Janie diabeł etnograficzny wypędzał Oskara z domu, by w jesieni, wrześniu czy październiku, a nawet w listopadzie zawracać go do miasta” [Izydor Kopernicki]

grup społecznych – ziemianami, służbą, robotnikami, żołnierzami – przybywającymi do stolicy z różnych, niekiedy bardzo odległych, stron kraju. W roku 1841 roku poznał Józefa Konopkę, młodego autora zbioru “Pieśni ludu krakowskiego”, wydanego w Krakowie w 1840 roku. Przyjaźń obu entuzjastów przetrwała ponad 40 lat, a zawarta znajomość miała decydujące znaczenie dla dalszej działalności Kolberga. W tym cza-

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

ludowej zrobił więcej niż którykolwiek z Polaków. Jako młody chłopak Oskar Kolberg marzył o karierze muzyka, komponował mazurki, kujawiaki i opery. W pamięci potomnych zapisał się jednak wielotomowym dziełem poświęconym twórczości ludowej, które nosi tytuł “Lud i jego zwyczaje”.

Dla Oskara Kolberga muzyka i etnografia były sensem życia

sie miał on już zgromadzonych przeszło 800 pieśni ludowych i zbiór ten stale się powiększał. Od roku 1845 przez dwanaście lat Kolberg pracował jako księgowy w zarządzie warszawsko-wiedeńskiej kolei żelaznej. Jednocześnie podjął systematyczne badania terenowe na Mazowszu, by następnie objąć nimi cały obszar dawnej Rzeczypospolitej. W czasie dni wolnych od zajęć służbowych, przede wszystkim w okresie wakacji, zbierał pieśni i podania ludowe, publikując je w czasopismach i kalendarzach warszawskich. Współpracował w tym czasie przede wszystkim z redakcją “Biblioteki Warszawskiej” – stanowiącej w ówczesnych warunkach swoisty salon literacko-intelektualny stolicy. Był też współredaktorem Encyklopedii Powszechnej Samuela Orgelbranda, gdzie opracował większość haseł poświęconych muzyce. Coroczne wyprawy Kolberga w różne regiony kraju – m.in. w Lubelskie, Kieleckie, Łomżyńskie, Płockie, Sandomierskie, Kaliskie, Chełmskie, na Ruś Czerwoną, Pokucie, Huculszczyznę, Kujawy, Wołyń i Podole – zaowocowały pokaźną ilością pozyskanych materiałów etnograficznych. Jak pisał jego serdeczny przyjaciel Izydor Kopernicki, “zwykle po świętym Janie diabeł etnograficzny wypędzał Oskara z domu, by w jesieni, wrze-

śniu czy październiku, a nawet w listopadzie zawracać go do miasta”. W latach 1857-1867 Kolberg wydał własnym sumptem cztery tomy zawierające opracowane przez siebie zbiory: “Pieśni ludu polskiego”, “Sandomierskie” oraz dwie części “Kujaw”. Publikacjami tymi rozpoczął edycję muzycznych monografii regionalnych pieśni ludowych. Od 1871 roku przy edycji kolejnych tomów korzystał z materialnego wsparcia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. W związku z tym opuścił Warszawę i zamieszkał w domu swego przyjaciela i współpracownika Józefa Konopki w podkrakowskich Mogilanach, a następnie przeniósł się do Modlnicy do dworu Juliana, brata Józefa. Bliskość Krakowa, związek z jego środowiskiem naukowym i ówczesne warunki polityczne w Galicji stwarzały znacznie lepsze możliwości pracy niż te, na które pozwalała sytuacja w zaborze rosyjskim. W roku 1878 Kolberg udał się na światową wystawę do Paryża. Za swoje wydawnictwa, eksponowane w dziale etnograficznym pawilonu austriackiego, otrzymał brązowy medal. Organizował i był jednym z patronów naukowych Wystawy Etnograficznej w 1880 roku w Kołomyi, która rozsławiła Karpaty Wschodnie w Europie. Był to okres intensywnych badań terenowych oraz pracy naukowej i edytorskiej Kolberga.

W Modlnicy Kolberg mieszkał do jesieni 1884 roku, następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie żył i pracował w warunkach niezwykle skromnych. Świadomy upływu czasu, wydawał pośpiesznie kolejne tomy swojego dzieła. Ostatnią podróż badawczą odbył w roku 1885 w Sanockie i Przemyskie. 31 maja 1889 roku Oskar Kolberg obchodził jubileusz 50-lecia pracy, zorganizowany przez krakowskie środowisko naukowe i artystyczne z udziałem przedstawicieli władz, a także chłopów z okolicznych wsi. Zmarł 3 czerwca 1890 roku w domu swojego przyjaciela, w później wykonawcy testamentu, Izydora Kopernickiego, i pochowany został na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. TWÓRCZOŚĆ I DOROBEK NAUKOWY Dla Oskara Kolberga muzyka i etnografia stały się sensem życia. Zainteresowany początkowo niemal wyłącznie melodiami i tekstami pieśni, stopniowo powiększał kolekcję o podania, porzekadła, a także narzędzia i ubiory chłopskie. Etnografia była dla niego uniwersalną nauką o człowieku i specjalnie na jej użytek opracował metodę porównawczokomparytatyczną, żadnego z elementów nie oceniał oddzielnie. Pieśni ludowe Kolberg zaczął zbierać w 1839 roku, a w 1842 wydał pierw-


17 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

PIJAWKI STAWIANE NA WSZELKIE SCHORZENIA

OCZYSZCZAJĄC CAŁE CIAŁO POZBYWASZ SIĘ CHORÓB RÓB B • TERAPIA ODMŁADZAJĄCA TWARZ • PIJAWKI POCHODZĄ Z HODOWLI WLI • UŻYWANE JEDNORAZOWO

GABINETY NA GREENPOINCIE W CONNECTICUT I NEW JERSEY W 38 tomach, wydanych za życia przez Kolberga i w pierwszych latach po jego śmierci, znalazło się około 12,5 tysiąca pieśni, ponad 550 bajek i 2710 przysłów

szy zeszyt “Pieśni ludu polskiego”. Ważne jednak były nie tylko pieśni, ale również obyczaje, a także architektura zagrody wiejskiej. W ten sposób Kolberg badał kulturę poszczególnych regionów kraju, położenie materialne niektórych wsi, a nawet psychikę chłopów. Jego “Pieśni ludu polskiego” zawierają ponad 400 ballad i tyleż melodii tanecznych. Zbiór ten, w którym muzyka ludowa podana była w formie autentycznej, został już wcześniej bardzo wysoko oceniony. Kolberg planował wyda nie dal szych to mów pie śni, ostatecznie jednak zmienił plany wydawnicze i w roku 1865 ukazała się pierwsza część jego dzieła “Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Odtąd konsekwentnie realizował tę nową koncepcję poprzez serię monografii regionalnych, tworzących obraz XIX-wiecznej polskiej kultury ludowej. Powstało dzieło ogromne, liczące blisko 70 tomów. Liczby mówią same za siebie: w 38 tomach, wydanych za życia i w pierwszych latach po śmierci etnografa, znalazło się około 12,5 tysiąca pieśni, ponad 550 bajek i 2710 przysłów. W poszukiwaniu źródeł Oskar Kolberg objechał niemal całą Polskę, docierając koleją, końmi albo pieszo do Po-

znania i Chełma, na Pokucie i Kujawy. Niemało przy tym zaznał trudności, o których m.in. pisał do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Trudności te leżały w nieufności ludu, w niechęci, jaką miał do powierzania swoich pieśni nieznanemu etnografowi. Po latach Kolberg doczekał się jednak sieci informatorów terenowych, a jego apele o zbieranie źródeł publikowały gazety. W miarę upływu czasu etnograf zyskał popularność, a poważne towarzystwa naukowe przyjmowały go w poczet członków. Był m.in. honorowym członkiem Towarzystwa dla Wykształcenia Muzyki w Galicji, Cesarskiego Towarzystwa Geograficznego w Petersburgu, członkiem-korespondentem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, członkiem Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie, członkiem-korespondentem Cesarskiego Towarzystwa Miłośników Przyrody, Antropologii i Etnografii z siedzibą w Moskwie oraz członkiem Komisji Archeologicznej i Antropologicznej Akademii Umiejętności. W Roku Oskara Kolberga, kiedy obchodzimy 200. rocznicę jego urodzin, warto przypomnieć jego dzieło życia będące świadectwem bogactwa materialnej i duchowej kultury oraz wielowiekowych doświadczeń Polaków. n

DZWOŃ ABY UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ

NOWO OTWATY

GABINE T W GARFIELD

(646) 460-4212

WYPADKI WYPADKI NA BUDOWIE

• upadki z drabiny • upadki z dachu

WYPADKI SAMOCHODOWE POŚLIZGNIĘCIA I UPADKI JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ WYPADKU W PRACY I ODNIOSŁEŚ OBRAŻENIA GŁOWY, KARKU, KRĘGOSŁUPA BĄDŹ CIERPISZ NA CHRONICZY BÓL ! Skontaktuj się z nami w celu pomocy prawnej w uzyskaniu Workers Compensation dla wszystkich ofiar wypadku w pracy, a także możliwości powództwa o dodatkowy proces prawny bez względu na status imigracyjny powoda.

MÓWIMY PO POLSKU · DARMOWA KONSULTACJA

Denis Guerin

Attorney At Law Phone: (212) 398-9238

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303 Na pomniku zasłużonego etnografa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie widnieje epitafium: “Oskarowi Kolbergowi, zasłużonemu Ojczyźnie – rodacy. Polskę całą przeszedł, lud poznał i ukochał. Zwyczaje jego i pieśni w księgi złożył”

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com


Rozrywka

18

nowy dziennik Sobota – niedziala 22-23 lutego 2014

Shirley Temple – rezolutna mała gwiazda n Ta dziecięca gwiazda o pucułowatych policzkach i loczkach jak

sprężynki swoim śpiewem, tańcem i uśmiechem podbiła amerykańskie serca w czasie wielkiego kryzysu lat 30.

"HEIDI" PODBIJA HOLLYWOOD Dla kina odkrył ją Charles Lamont, Wydaje się niemożliwe, że ta 85-let- który był dyrektorem drugorzędnenia pani, spoglądająca na nas ze stron go studia Educational Pictures. Miawspomnieniowych artykułów, uka- ła wtedy zaledwie 4 lata. Lamont obzujących się po jej śmierci, 10 lute- sadził ją w serii zatytułowanej "The go br., to ten sam słodki brzdąc, któ- Baby Burlesques". Naśladowała w ry swoim talentem zadziwił cały świat. nich takie gwiazdy, jak np. Marlena Ma się tym samym wrażenie, że Shir- Dietrich. Dziś przypomina to budząley Temple, złote dziecko Hollywo- ce kontrowersje zachowanie kandyod, opuszczała nas dwukrotnie. Za datek na małe miss konkursów piękpierwszym razem odeszła, kiedy po ności dla dziewczynek, jednak w tamtych czasach podobne przebieranki prostu... dorosła. Dziecięce gwiazdy filmowe, po- uznawane były za całkowicie niewindobnie jak wszelkiego rodzaju cu- ną rozrywkę. Shirley niezmiernie się w tych fildowne dzieci, mają zawsze taki sam problem. Przestają być dziećmi. To, mikach spodobała i wystąpiła w koco uznawaliśmy za niezwykłe i cu- lejnej serii Lamonta "Frolics of downe u dzieci, u osób dorosłych już Youth". Potem zagrała w swoim nas nie uwodzi. Tak też było z Shir- pierwszym ważnym filmie "Stand up ley. Mało kto wie, jak aktywne ży- and Cheer" w 1934 .r. Film od razu cie publiczne prowadziła po zakoń- stał się przebojem, a Shirley podpisała siedmioletni kontrakt z Fox Proczeniu kariery filmowej. Wiele cudownych dzieci kończy ductions. Nakręciła tutaj szereg potragicznie – sława, pieniądze, ocze- pularnych obrazów, m.in.: "Mała kiwania reżyserów, producentów, Miss Marker" (1934), "Złotowłosy fanów, a często także najbliższej ro- brzdąc" (1935), "Mały pułkownik" dziny, sprawiały, że gdy ich kariera (1935), "Biedna, mała dziewczynka" podupadała, często jedyną odskocz- (1936), "Heidi" (1937), "Mała Miss nią były alkohol i narkotyki. Shirley Broadway" (1938) i "Mała księżnicz- Shirley Temple (z lewej) jako ambasador w Czechosłowacji w 1990 roku Temple to ominęło. Tak jak bohater- ka" (1939). Ameryka oszalała na punkcie uro- nie jak reżyserzy. Allan Dwan w roz- klin D. Roosevelt powiedział, że "jak ki jej filmów, była ona bowiem rozczej, rezolutnej dziewczynki. Podob- mowie z Peterem Bogdanovichem długo nasz kraj ma Shirley Temple, bęsądną dziewczynką. powiedział, że Shirley była nie tyl- dzie dobrze". Show-biznes wyeksploko uroczym dzieckiem, ale i dosko- atował jej postać, jak tylko się dało. nałą aktorką. "Była niesamowita, naj- Panna Temple miała swoją linię kolepsza na świecie. Było pewne, że smetyków i zabawek dla dzieci. Jej kiedy czegoś się od niej, jako aktor- imieniem nazwano także bezalkohoki, oczekuje, to ona to zrealizuje. Po- lowy drink robiony z piwa imbiroweza tym wystarczyło jej coś powie- go, wody gazowanej i grenadyny. Kodzieć raz, a ona zapamiętywała to na niecznie z wisienką koktajlową. zawsze". W filmach często bywała sierotą, odnajdującą wspaniały dom, "ZŁOTOWŁOSY BRZDĄC" lub dzieckiem wychowywanym KOŃCZY KARIERĘ przez jednego rodzica, którego koW 1935 roku mała aktorka otrzyjarzy z nowym partnerem. Zawsze mała Nagrodę Specjalną Amerykańznalazł się w nich czas na parę sce- skiej Akademii Filmowej. Kiedy zanek tanecznych czy piosenek. Part- częła dorastać, przeniosła się do wynerowały jej w rolach dorosłych naj- twórni MGM, gdzie nakręciła tylko większe ówczesne gwiazdy, jak jeden film. Następnie związała się konchoćby Gary Cooper, Carole Lom- traktem z Davidem O. Selznickiem i bard czy Victor McLaglen. I to Shir- zagrała jako nastolatka w kilku jego ley otrzymywała największą gażę. Jej produkcjach. Jednak żadna z nich nie zarobki sięgnęły ok. 300 000 dola- odniosła większego sukcesu. I wterów za tytuł. dy rezolutna panna Temple podjęła Sukces filmów z udziałem dziew- bardzo rozsądną decyzję – postanoczynki był spektakularny. Uważa się, wiła zakończyć karierę filmową. że to dzięki niej ocalała przed bankrucW 1949 roku poślubiła Charlesa twem wytwórnia 20th Century Fox. W A. Blacka. Przeżyli razem ponad 50 najtrudniejszych momentach wiel- lat. Miała z nim dwie córki – Lindę kiego kryzysu prezydent USA Fran- i Lori – oraz syna Charlesa. Shirley była nie tylko uroczym dzieckiem, ale i doskonałą aktorką REKLAMA

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

Zuzanna Ducka-Lubas

W 1950 definitywnie pożegnała się z kinem i przez kilka lat poświęciła się życiu rodzinnemu. Pojawiła się jeszcze w telewizyjnej serii "Shirley Temple's Storybook" (1958-59), a następnie rozpoczęła karierę polityczną z ramienia Partii Republikańskiej. W 1976 w administracji prezydenta Geralda Forda otrzymała stanowisko szefa protokołu. Przez długi czas pracowała jako ambasador Stanów Zjednoczonych, pełniąc tę funkcję na placówkach w Ghanie i Czechosłowacji. Jednak świat filmu, a przede wszystkim widzowie nie zapomnieli o dziecięcej gwieździe – w 1999 roku w rankingu przeprowadzanym przez American Film Institute Shirley znalazła się na 18. miejscu wśród 50 największych legend srebrnego ekranu. Panna Temple jest wciąż, mimochodem, obecna w amerykańskich sercach także z innego powodu – wielki przebój "Shirleyki", czyli "On the Good Ship Lollipop", jest od pokoleń jedną z ulubionych piosenek wszystkich amerykańskich przedszkolaków. I to jest chyba tak naprawdę jeden z większych sukcesów cudownego dziecka Hollywood. n


Polacy w USA

19 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

Tożsamość polskiej grupy etnicznej w USA a realia współczesności n Wielu z nas żyjących i mieszkających w Stanach Zjednoczonych

zadaje sobie to ważne dla naszej tożsamości pytanie: kim tutaj jestem i kim będę za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat?

idei wolontariatu na rzecz tej grupy oraz umiejętności pracy w grupie. Starsze pokolenie przekonuje nas cią- Modelem więc byłaby rodzina zaangle, że mamy zasymilować się jak gażowana w sprawy polonijne, aknajszybciej w amerykańskim tyglu. tywnie udzielająca się w konkretnych Musimy myśleć jak Amerykanie, wy- projektach, odbiegających od gadżeglądać jak oni i robić wszystko co tomanii i amerykańskiego hedonizmu oni robią. Tak postępowały poprzed- i pracująca razem z innymi. Nie monie pokolenia, wtapiając się w nową żemy się już więcej dzielić – jeśli nie rzeczywistość. Polska w wyniku zaczniemy razem współpracować, nie konferencji jałtańskiej stała się ofia- przetrwamy. Do zaangażowania w rą politycznej umowy, w której zo- politykę i szerszą działalność namastała oddana w strefę wpływów so- wia m.in. papież Franciszek i wiele wieckiej Rosji. Dawni Polacy z ery innych postaci globalnego świata. prezydenta Wilsona i wielkiego Pa- Ważne jest określenie celów, umiederewskiego zostali zepchnięci na jętności i kwalifikacji oraz dostrzemargines historii. Polscy bohatero- żenie naturalnych liderów i umiejętwie II wojny światowej podejmowa- na z nimi praca. Jest to zadanie dla li niejednokrotnie podrzędne prace, polonijnych organizacji. Co możemy zrobić już teraz bez tak jak np. generał Sosabowski. Relacje Polonii z Polską do lat 70. za- pomocy innych? cierały się, a oficjalna polityka imi- 1. Zachowujmy polskie nazwiska – gracyjna traktowała Polaków coraz nie rezygnujmy z nich. Jeśli przeciętgorzej. Z umiłowaniem opowiadano ny Amerykanin potrafi wypowiedzieć Polish jokes. Zmieniło się to nieco "Brzeziński", to znaczy, że przy naw okresie Solidarności i tuż po wy- szym uporze możemy nauczyć naborze na papieża Karola Wojtyły. Ko- szych kolegów z pracy, jak naprawlejnym grupom imigracji mówiono dę wymawiać nasze nazwisko i imię. dalej, "aby tutaj funkcjonować – mu- Nie pozwalajmy na przekręcanie i sisz zapomnieć wszystko, czego na- amerykanizowanie naszych nazwisk. uczyłeś się w Polsce". To samo jeżeli chodzi o imiona. JeCzasy się jednak zmieniły. Polska śli masz na imię Marcin, to zostań po 1989 roku staje się krajem demo- Marcinem, a nie Martinem. Nadawakratycznym, jej gospodarka ciągle się nie imion polskim dzieciom urodzorozwija. Powoli odbudonym tutaj czasami wręcz wujemy straconą w wyniwoła o pomstę do nieba. ku II wojny elitę. Polacy Z punktu widzenia poli- Jeśli mają one wzrastać w edukują się na całym świecie dwukulturowym, tyki społecznej jedyświecie. Coraz częściej to zawsze można znaleźć przebijamy się na świato- nym rozsądnym wyj- jakiś kompromis. Daniel, we czołówki gazet. ściem jest budowanie Adam, Patryk, Anna i I tutaj pojawia się py- społeczeństwa polonij- wiele innych to imiona, tanie o tożsamość polskiej które funkcjonują w obu grupy etnicznej. Kim je- nego nastawionego na kulturach. steśmy? Czy mamy się da- stworzenie modelu po- 2. Używajmy języka pollej asymilować – najczę- lonijnej rodziny aktyw- skiego – nie rezygnujmy ściej rezygnując z języka z niego w domu, wśród i wiedzy na temat polskiej nie zaangażowanej w znajomych, w sytuacjach kultury i historii? Czy mo- sprawy polskie w USA. to wa rzy skich. Moż na że czas na akulturację przecież prowadzić tak polskiej grupy etnicznej? długo rozmowę w naszym Co właściwie oznacza słowo: języku, dopóki na horyzoncie nie poakulturacja? Najkrócej mówiąc to po- jawi się Amerykanin. Jeśli nie będzieznanie i funkcjonowanie w innej kul- my bronić naszego języka, to on zaturze bez zatracenia własnej, ale że- ginie. Domagajmy się tłumaczy w sąby nie zatracać własnej kultury, trze- dach, szpitalach i oficjalnych instyba aktywnie coś dla niej robić. Oglą- tucjach, nawet jeśli znamy język andanie polskiej telewizji może nie wy- gielski. Chodzi tutaj o to, aby pokastarczyć. zać Amerykanom, że Polacy są ciąCo więc powinniśmy robić, aby się gle obecni w amerykańskim tyglu. nie zatracić w innej kulturze? Domagajmy się zwłaszcza od instyZ punktu widzenia polityki spo- tucji polonijnych dwujęzyczności. łecznej jedynym rozsądnym wyj- 3. Kultywujmy nasze wspaniałe staściem jest budowanie społeczeństwa ropolskie zwyczaje i tradycje. Nie zapolonijnego nastawionego na stwo- stępujmy ich politycznie poprawną rzenie modelu polonijnej rodziny ak- tandetą. Do zachowania tożsamości tywnie zaangażowanej w sprawy pol- niezbędne jest funkcjonowanie w naskie w USA. Nowymi elementami szej kulturze. Otwieranie drzwi, potego celu byłoby popularyzowanie zwalanie kobietom przejść przodem,

FOTO: ARCHIWUM

Waldemar Biniecki

czy nawet najbardziej wypierane przez polskie feministki – całowanie dłoni stanowi tylko kulturę okazywania szacunku, w jakiej zostaliśmy wychowani. Obchodźmy imieniny. Nawet sposób spożywania posiłków czy nakrywania do stołu jest lubiany przez Amerykanów, którzy uwielbiają odkrywać etykietę w polskich domach. Zachowanie polskich tradycji jest warunkiem niezbędnym do przetrwania w innej kulturze. Organizujmy więc spotkania opłatkowe, przyjęcia karnawałowe i inne. Zapraszajmy naszych amerykańskich przyjaciół do nas do domu na kolację, nie do restauracji. Może się więcej napracujemy, ale satysfakcja jest większa, jeśli do przysłowiowej dobrej herbaty kelner nie dolewa nam wody. 4. Działajmy w polskich organizacjach w USA i nie rezygnujmy podczas zebrań z używania języka polskiego. Zebrania muszą być dwujęzyczne. To nie jest żadne usprawiedliwienie, że John jest Amerykaninem polskiego pochodzenia i nie mówi już po polsku. Jeśli chcemy zachować nasz język, to pamiętajmy, że – używając wojskowej terminologii – polskie organizacje stanowią pierwszą linię frontu walki o nasze przetrwanie. Mam nadzieję, że zdają sobie z tego sprawę aktywiści polskich organizacji w USA. Wystarczy dobra wola i kilka osób, które potrafią tłumaczyć. Eliminacja języka polskiego z życia polonijnych organizacji oznacza tylko jedno – ich powolną

dezintegrację. Spróbuj powiedzieć np. Meksykanom, że na spotkaniach swoich organizacji etnicznych mają mówić tylko po angielsku. Skończyłoby się to raczej smutno dla osoby proponującej coś takiego. A jak jest u nas ? W największej organizacji polonijnej w USA wprowadzono zasadę, że obrady odbywają się tylko po angielsku. Strony internetowe nie mają wyraźnie dwujęzycznego charakteru. W organizacjach pracują osoby, które na ogół nie mówią po polsku i nie interesują się poza tzw. cepelią sprawami polskimi. Wyjątkiem jest duża fundacja z Nowego Jorku, która zatrudnia głównie Polaków z bardzo dobrym wykształceniem z Polski i ze Stanów Zjednoczonych. Inna organizacja, z Wisconsin, w radzie nadzorczej na 12 dyrektorów posiada tylko 1 osobę urodzoną w Polsce, a zasadą zatrudniania dyrektora polskiego ośrodka jest odrzucanie podań osób urodzonych w Polsce, choć niejednokrotnie posiadają znacznie lepsze kwalifikacje niż ich amerykańscy koledzy. Istnieje wręcz przekonanie, że zatrudnieni wcale nie muszą mieć nic wspólnego z polskim pochodzeniem. Od roku 2000 przez tę instytucję przewinęło się ponad 10 dyrektorów, którzy nie pozostawili po sobie żadnego widocznego śladu. Kto więc ma kreować potrzeby Amerykanów polskiego pochodzenia i Polonii, wdrażać politykę akulturacji, chronić oraz promować ję-

zyk polski i polską kulturę? Sam mam wątpliwości, bo pozostają nam nieliczne ośrodki. Pozostają nam zaangażowani w polskie sprawy księża i siostry katolickie, księża narodowo-katoliccy, nieliczni, bardziej świadomi działacze polonijni, polscy dyplomaci i niektóre polonijne media. Ich misja jednak skupia się zasadniczo na relacjonowaniu aktualnych informacji z konkretnego terenu zamieszkania danej grupy. Rzadko które media chcą podejmować wątki polonijne jako całości. Jeżeli się one pojawią – są na ogół akcyjne lub wręcz okazjonalne. Żadnej gazety nie interesuje, co robi Polonia w Teksasie, Kansas, na Florydzie lub w Minnesocie. Pojawiają się głównie relacje z najbliższego terenu. Prasa w Chicago pisze o Chicago, a prasa w Nowym Jorku o Nowym Jorku. Jak zwykle, brakuje nam zdecydowanych liderów z konkretną wizją, aby taką politykę promować i wdrażać. Chociaż można zauważyć jakieś pozytywne momenty, bo coraz częściej spotykam ludzi zarażonych bakcylem wolontariatu dla Polonii. Może więc jest dobra przyszłość dla polskiej grupy etnicznej w USA. n Waldemar Biniecki – urodzony w Bydgoszczy, w USA mieszka od 2000 r. Od 2010 r. był prezesem KPA w Wisconsin. Obecnie – członek założyciel KPA w Kansas.


20

O metropolii

nowy dziennik Sobota – niedziala 22-23 lutego 2014

Przygarnij zwierzaka n Animal Care and Control, największa w Nowym Jorku organiza-

cja opiekująca się bezdomnymi zwierzętami, uruchomiła pierwsze mobilne centrum adopcyjne. Cele są dwa – po pierwsze zwrócenie uwagi na cierpienie opuszczonych zwierząt. Po drugie – dotarcie do jak największej liczby osób, które chcą zaadoptować zwierzaka.

symalnie 6 lat. 20 dolarów mniej, czyli 50 dolarów, kosztują psy siedmioMobilne centrum adopcyjne to nic letnie i starsze. Cena kotka, który ma innego jak mierzący 26 stóp długo- mniej niż 7 miesięcy, to 75 dolarów. ści samochód ciężarowy, przerobio- 50 dolarów kosztuje zwierzak, któny w taki sposób, by zwierzęta mo- ry ma maksymalnie 6 lat, natomiast gły w nim wygodnie i bezpiecznie cena pozostałych to 25 dolarów. Napodróżować w różne części Nowe- tomiast dwa koty, bez względu na go Jorku. Pierwsza "mobilna adop- wiek, można dostać za sto dolarów. Animal Care & Control pomaga cja" odbyła się w niedzielę, 9 lutego, na Manhattanie, a dokładnie na bezdomnym zwierzętom znaleźć noUnion Square i od razu cieszyła się wy dom już od ponad 17 lat. Każdedużym powodzeniem. "Dla wielu go roku wolontariusze opiekują się osób, które chcą przygarnąć kota czy ponad 30 000 porzuconych kotów, psa, wizyta w schronisku jest zbyt psów oraz królików. Jedną z najstarszych organizacji bolesna. Dzięki naszemu centrum na kółkach można to zrobić zaledwie kil- zajmujących się porzuconymi czwoka kroków od domu" – mówi Risa ronogami jest Animal Haven. Adres Weinstock, dyrektor ACC. W więk- to 251 Centre Street (pomiędzy szości przypadków już tego samego Grand Street i Broome Street) na Manhattanie. Czynne jest codziendnia można zabrać zwierzaka. Najbliższa okazja będzie w sobo- nie – od poniedziałku do piątku od tę, 22 lutego. Mobilne centrum sta- południa do 7 wieczorem, natomiast nie przy 2244 Broadway, pomiędzy w soboty i niedziele od godziny 11 ulicami 80. i 81. na Manhattanie. do 6 wieczorem. Szczegółowe inforMożna tu dojechać na przykład me- macje na temat organizacji można trem 1 do stacji "79 St.". Początek znaleźć na stronie http://www.animalgodzina 12. Na Brooklynie nowego havenshelter.org. W tej chwili wolontariusze szukaczworonożnego przyjaciela można będzie przygarnąć 22 marca, to jest ją nowych domów dla prawie 100 w sobotę, na Greenpoincie przy 25 zwierząt. Wśród nich jest na przyFranklin Street w okolicach Mese- kład 6-miesięczny szczeniak rasy pitrole Ave. Można tu dojechać metrem bull. Piesek został znaleziony na ulicy. Miał złamaną w trzech miejscach G do stacji "Nassau Ave". Za to codziennie, między godziną przednią lewą łapkę. Obrażenia by12 a 7 wieczorem, psa czy kota moż- ły na tyle poważne, że weterynarz muna adoptować w jednym z centrów siał amputować kończynę. Mimo to ACC, które znajdują się między in- zwierzak jest bardzo radosny, uwielnymi na Manhattanie, Queensie i Bro- bia się bawić, bardzo lubi towarzystwo ludzi. oklynie. Z kolei jednym z najstarszych Za psiaka, który nie ukończył 6 miesiąca życia, trzeba zapłacić śred- zwierząt, które znajdują się pod opienio 150 dolarów. Z kolei 75 dolarów ką schroniska, jest "wielorasowa" kosztuje czworonóg, który ma mak- suczka o imieniu Heartthrob. Ma 10 Anna Arciszewska

NY Neurology Associates

Specjalizujemy się w: » neurologia ogólna » leczenie bólu głowy i kregosłupa » padaczki » neuropatie » utraty przytomności 1035 Park Ave, New York, NY 10028 tel: (212) 987-1000

30 Broad St. Suite 401 New York, NY 10004 tel: (212) 785-0300

2965 Long Beach Rd, Oceanside, NY 11572, tel: (516) 766-8900

Dr. Agnieszka Kokoszka Mówię po polsku !

FOTO: ARCHIWUM ANIMAL HEAVEN

www.nyneurologists.com

Dr. Gary Starkman's

Triumph to mały kociak z wielkim sercem. Nowi właściciele na pewno zyskają wiernego kompana zabaw


21 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

Chef Krzysztof (Królewskie Jadło, Karczma) Williamsburgu

zaprasza do restauracji na

KRISTOPHE

Potrawy przyrządzane z mięs bez hormonów i bez antybiotyków oraz organiczne Super wybór lanych piw i win Happy hour codziennie pomiędzy 5pm-7pm Wszystkie lane piwa $3 i wszystkie przystawki 50% off W sobotę i niedzielę brunch od 11am do 4pm

POLECAMY » przepyszne hamburgery z wołowiny oraz z sarny » schab z kurobuty - najlepszej jakości wieprzowina w sosie z czerwonego wina » rolada z organicznego kurczaka z przepysznym rissoto » grilowane kiełbaski z dzika, sarny, bażanta, bizone » nasze polskie pierogi z kaczką lub słodkimi ziemniakami

Kristophe: 221N 4th Street Brooklyn, NY 11211, tel: (718) 302-5100

FOTO: ARCHIWUM ANIMAL HEAVEN

poniedziałek – czwartek 5pm-11.30pm piątek 5pm 1.30 am sobota 11am-1.30am niedziela 11am-11.30pm

Aleks to wesoły 6-miesięczny szczeniak czekający na kochających właścicieli

lat i także została znaleziona, gdy błąkała się po ulicach. Mimo że kuleje na jedną nóżkę, to i tak nie przeszkadza jej to w zabawie. Najbardziej lubi oczywiście długie spacery. Wśród czworonogów szukających kochającego domu są także kociaki. Jednym z nich jest Triumph, który właśnie skończył 5 miesięcy. Do Animal Heaven trafił z innego schroniska. Kotek jest bardzo towarzyski, lubi tulić się do ludzi oraz świetnie dogaduje się z innymi kotkami. Na nowych właścicieli czeka też kotka Puddin. Ma dziewięć lat i, jak praktycznie wszystkie schroniskowe zwierzaki, przeżyła bardzo smutne momenty w swoim życiu. Już jako mały kociak błąkała się po ulicy, ktoś ją znalazł i zaniósł do schroniska. Po kilku tygodniach znalazła dom. Niestety, po kilku latach osoba, która przygarnęła Puddin, dostała nową pracę i w związku z tym kotek ponownie trafił do schroniska. Zdjęcia wszystkich zwierząt można zobaczyć na stronie http://www.animalhavenshelter.org/site/PageServer?pagename=DogandCatPage. "Pamiętam doskonale dzień, w którym przywieźliśmy do domu Gustawa. To był pies, który już jakiś czas mieszkał w schronisku. Był przestraszony i wydawał się być bardzo smutny. Nie potrafił nawet schodzić po schodach. Razem z moim chłopakiem robiliśmy wszystko, by piesek poczuł się jak w domu – opowiada Katarzyna i dodaje: – Po kilku tygodniach udało się go przekonać, że jest bezpieczny i kochany". Para z Brooklynu przygarnęła także dwa kotki – siostry Mirabellę i Wiśnię. "To niesa-

mowite, jak zwierzęta są zżyte. Najzabawniejsze było to, jak w pewnym momencie Gustaw, obserwując Mirabellę i Wiśnię, sądził, że także jest kotem i podobnie jak "dziewczyny" próbował skakać po meblach. Na szczęście nic mu się nie stało, a po pewnym czasie zrezygnował z naśladowania" – mówi z uśmiechem Kasia. Adopcja zwierzaków w Nowym Jorku może wydawać się bardzo skomplikowana, bo przed dostaniem kotka czy pieska trzeba między innymi wypełnić kilka specjalnych formularzy, a w nich odpowiedzieć na przykład na pytania dotyczące tego, gdzie mieszkamy, czym się zajmujemy na co dzień, itp. Wiele stowarzyszeń prosi także o opinie na nasz temat nie tylko znajomych, ale także naszych sąsiadów. Często nawet przeprowadzany jest tak zwany wywiad środowiskowy. "Nam to nie przeszkadzało, gdyż bardzo chcieliśmy pomóc chociaż jednemu bezdomnemu zwierzakowi. Nie mamy się czego wstydzić, więc udostępniliśmy wszystkie informacje. Osobiście cieszę się, że tak dokładnie są sprawdzani przyszli właściciele zwierząt, bo decyzja o adopcji powinna być podjęta odpowiedzialnie, a nie pod wpływem chwilowej zachcianki" – mówi Kasia. Zwierzęta, które trafiają do adopcji, są już wykastrowane oraz zaszczepione. Właściciele przygarniętych czworonogów mogą także w przyszłości korzystać z opieki weterynarzy rekomendowanych przez schroniska i organizacje, dzięki temu mniej zapłacą za wizytę lekarską oraz lekarstwa. n


22

O metropolii

nowy dziennik Sobota – niedziala 22-23 lutego 2014

Dziesięć nowojorskich pomników z najciekawszą historią

SZARŻUJĄCY BYK (CHARGING BULL), BOWLING GREEN PARK Wściekłe zwierzę stało się symbolem Wall Street. Pojawiło się na miejscu w partyzancki sposób, bowiem rzeźbiarz Arturo Di Modica postawił je w 1989 roku nocą, bez zgody władz. Ta licząca 7000 funtów rzeźba od razu przypadła do gustu nowojorczykom.

TRIUMF CNÓT OBYWATELSKICH (TRIUMPH OF CIVIC VIRTUE), GREEN WOOD CEMETERY, BROOKLYN 22-tonowy olbrzym jest obiektem sporów ciągnących się od 1922 roku. Intencją rzeźbiarza była personifikacja cnoty odnoszącej zwycięstwo nad występkiem i korupcją. Pomnik zaś przedstawia nagiego, dobrze umięśnionego młodzieńca stojącego nad leżącymi dwiema roznegliżowanymi paniami. "Triumf" wędruje od jednej dzielnicy do drugiej, uznany za istne okropieństwo, przenoszony przez polityków, którym rzeźba nie odpowiada na ich terenie. Ostatnio można ją oglądać na cmentarzu na Brooklynie, gdzie ją ustawiono w 2012 roku.

GIUSEPPE GARIBALDI (GIUSEPPE GARIBALDI), WASHINGTON SQUARE PARK

RALPH KRAMDEN (RALPH KRAMDEN), PORT AUTHORITY BUS TERMINAL

Zamiarem Giovannego Turiniego, twórcy pomnika, było przedstawienie postaci Garibaldiego na szczycie grupy walczących żołnierzy. Kiedy okazało się, że musi być to tylko jedna osoba, było trudno ustawić postać generała w stabilny sposób, więc pracownicy odlewni szarpnęli nogę Garibaldiego, która została ustawiona w dziwny sposób.

Pomnik powstał, by oddać hołd kierowcy autobusu Ralphowi Kramdenowi, w którego postać wcielił się Jackie Gleason w serialu komediowym pt. "Honeymooners". Postawienie pomnika zostało zlecone przez kanał telewizyjny TV Land.

WŁODZIMIERZ I. LENIN (V.I LENIN), LOWER EAST SIDE Nie, to nie jest pomnik-gigant sięgający nieba. Rząd radziecki zlikwidował takowy pod koniec lat 80., ale państwo upadło wcześniej, niż został on odsłonięty. Postać Lenina zdobi dach budynku mieszkalnego na dole Manhattanu, który oczywiście nazywa się Plac Czerwony. Wódz rewolucji ma za swoimi plecami tarczę ogromnego zegara, które wskazówki pokazują czas nie do końca dokładnie.


23 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

FONTANNA JAMESA (JAMES FOUNTAIN) UNION SQUARE Czysta woda do picia nie była łatwa do znalezienia w XIX-wiecznym Nowym Jorku. Filantrop Daniel Willis James postanowił to zmienić i ufundował fontannę, która została postawiona w latach 80. XIX wieku. Do dziś z pysków lwów tryska świeża woda. Dawniej do fontanny dołączono kubki, które do dzisiaj się nie uchowały.

LEON NITKIN, MD PO¸O˚NIK - GINEKOLOG 375 Jay St., Brooklyn, NY 11201 718-243-0100 37 Murray St., New York, NY 10007

212-732-6006 1120 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235

Tel. 718-646-8808

Leczenie: • zaburzeƒ hormonalnych • niep∏odnoÊci • kobiecych i m´skich chorób wenerycznych • stanów przedrakowych narzàdów rodnych • prowadzenie cià˝y prawid∏owej i powik∏anej • kontrola urodzeƒ • wstawienie spirali • kosmetyczna chirurgia • Ginekologiczne zabiegi wykonujemy w gabinecie z ogólnà narkozà w obecnoÊci anestezjologa mówimy po polsku

MINERWA (MINERVA), GREEN WOOD CEMETERY, BROOKLYN Rzeźba Minerwy, rzymskiej bogini sztuki i rzemiosła uczciła 144. rocznicę bitwy o Brooklyn, pierwszej bitwy amerykańskiej rewolucji. Przypadkowo, poprzez ustawienie rzeźby na podwyższeniu na terenie Green Wood Cemetery, Minerwa może pomachać Statui Wolności. Niektórzy uważają, że obie panie mają ochotę "dać sobie piątkę".

JAMES GORDON BENNETT MEMORIAL, HERALD SQUARE

TED S. STECZKO, D.D.S.

Czy czujesz na sobie czyjś wzrok, gdy jesteś na Herald Square? To mogą patrzeć na ciebie oczy sowy, która siedzi wyrzeźbiona na monumencie poświęconym Jamesowi Gordonowi Bennettowi. Te oczy robią wrażenie nocą, świecą bowiem zielonym blaskiem. Dawniej sowa siedziała na nieistniejącym już New York Herald Building. Sowy były obsesją ekscentrycznego wydawcy Bennetta, który twierdził, że w czasie wojny secesyjnej ocaliły mu życie.

Gabinet Dentystyczny ¸adne z´by = ∏adny uÊmiec h • Implanty i miniimplanty • Profilaktyka • Laminaty porcelanowe • Ortodoncja • Zabiegi chirurgiczne • Programy edukacyjne • Najnowsze metody leczenia

• Bia∏e wype∏nienia • Wybielanie z´bów • Leczenie kana∏owe • Korony i mostki • Protezy • Cyfrowy Rentgen • Nowoczesny sprz´t • Wieloletnie doÊwiadczenie

• Âcis∏e przestrzeganie standardów sterylnoÊci i higieny • Mo˝liwoÊç finansowania

OPRACOWANIE: EK, ZDJĘCIA: ARCHIWUM

85-20 Elmhurst Ave., Elmhurst (Queens)

ANIOŁ WÓD (ANGEL OF THE WATERS – BETHESDA FOUNTAIN), CENTRAL PARK Emma Stebbins była pierwszą kobietą rzeźbiarką, którą poproszono o stworzenie dzieła dla Nowego Jorku. Większość widzów rozpoznała w postaci Anioła kochankę rzeźbiarki, aktorkę teatralną Charlotte Saunders Cushman.

SHINRAN SHONIN (SHINRAN SHONIN), NEW YORK BUDDHIST CHURCH Postać przedstawiająca Shinrana Shonina, mnicha buddyjskiego, przetrwała, mimo że stała w odległości dwóch mil od centrum wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie w 1945 roku. Po wojnie pewien Japończyk przywiózł rzeźbę do Nowego Jorku, gdzie zdobi świątynię buddyjską.

tel: 1-718-426-1212 Dojazd metrem R, G, V do Elmhurst Ave. lub #7 do 90 St.

www.steczko.com

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com


Felieton

nowy dziennik Sobota – niedziala 22-23 lutego 2014

24

t Your Ge

FVALCCUINE

Y TODA

Garfield Urgent Care & Walk-In Medical Center

U nas nie musisz umawiać się na wizytę. Mówimy po polsku.

• wszech wszechstronne badania lekarskie • opieka prewencyjna • badania pracownicze • drobne zabiegi chirurgiczne • prześwietlenia rentgenowskie i dla kierowców (X-ray) • badania szkolne • szczepienia ochronne • badania krwi

Y UJEM R E F O AL

IC PHYSR A P Yać T H Ezę telefonow Pros

IAJ DZIS mówić.

się żeby

u

Poniedziałek-Piątek 9AM-9PM, Sobota 9AM-5PM, Niedziela 9AM-4PM 210 Passiac Street, Garfield NJ 07026 (Pomiędzy Walmart i Marshalls) Website: GarfieldUCC.com, email: info@GarfieldUCC.com, Tel: (973) 733-3800, Fax: (973)773-3600

Teren nieogrodzony

Przedoscarowe refleksje, czyli oby nam się! n To ta pora roku, kiedy ekrany i okładki kolorowych pism zapeł-

niają się rozlicznymi zdjęciami gwiazd z rozlicznych gal i przyjęć, w czasie których gwiazdom rozdaje się nagrody za rozliczne osiągnięcia, w tym za to, że są piękne i się nie starzeją, mimo metryki. Eliza Sarnacka-Mahoney

filmów współczesnego kina zalicza się do kategorii "wybuchowo-pościA przecież te gale i zdjęcia to przy- gowej", to już nie wina krytyczek, a grywka przed prawdziwą eksplozją tego kina, przepraszam bardzo i żeurody i samouwielbienia – dorocz- by było jasne. Co przywodzi mnie do reszty punkną, hollywoodzką wersją wysyłania człowieka na Księżyc, czyli ceremo- tów – zainteresowanym powiem, że wypisałam je z raportu "Kobiety w nią wręczania Oscarów. Oglądałam właśnie jakiś absolut- mediach amerykańskich – stan na rok nie cudny zestaw sukienek na nie- 2014" (Status of Women in Media znanych mi ni z twarzy, ni z nazwi- 2014), opublikowanego właśnie ska bardzo sławnych aktorkach, gdy przez Centrum Medialne Kobiet w kącie ekranu wyskoczył link do (Women's Media Center) z Wajakiegoś niusa. Kliknęłam odrucho- szyngtonu. Rozumiem, że można na te liczby patrzeć z uzasadnioną konwo i oto, co tam znalazłam: a. w 250 najbardziej kasowych fil- sternacją, tym większą, jeśli nadmienimy, że wskaźniki udziamach z r. 2013 kobiety łu kobiet w mediach są miały do odegrania mniej obecnie niższe niż w laniż 30% ról wymagająMózg kobiety różni się tach 90. ub. wieku. Jedcych wypowiedzi od mózgu mężczyzny nak ja na ich widok odb. kobiety stanowiły 16% zespołów zatrudnio- i odmawia odczuwania dycham z ulgą. Naprawdę. Przecież to by dopienych przy produkcji tych filmów (reżyserzy, ope- przyjemności na widok ro był powód do prawdziratorzy kamer, scenarzy- mordujących się ludzi, wej paniki, gdyby okazaści itd.) wybuchających środków ło się, że to panie grają główne role i wymyślac. najlepiej opłacana lokomocji i ściganek sają scenariusze do nawawśród aktorek Angelina Jolie wzbogaciła się w mochodowych, podczas lan ko wych pro duk cji ub.r. o 33 miliony dola- których przewraca się ociekających śmiercią i absurdem! rów, tyle co dwójka najkilka ciężarówek... Historia świata pokagorzej opłaconych aktozuje wystarczająco dobitrów z listy panów opłanie, że będąc ofiarami i canych najlepiej d. łączne zarobki top 10-tki akto- świadkami przemocy, kobiety rzadrek stanowiły 39% zarobków top 10- ko są jej instygatorkami. Kilka wojen i konfliktów na szeroką skalę nie tki aktorów e. 82% recenzji filmowych jest pi- doszło do skutku tylko dzięki kobiesanych przez krytyków filmowych. tom. Szturm kobiet na kino krwawej Przede wszystkim chcę się usto- akcji świadczyłby o pryncypialnych sunkować do ostatniego punktu, bo zmianach w naszej postawie wzglęzdaje mi się, że wiem, dlaczego kry- dem przemocy i czego byłoby to tyczki filmowe tak nam nawalają. zwiastunem – strach myśleć. Wiem, że aż ciśnie się tutaj pańMam w tej dziedzinie osobiste dostwu na usta pytanie: skoro to domiświadczenie i powiem tak: Mózg kobiety różni się od mózgu nacja brutalnego kina nie pozwala komężczyzny – rzecz stwierdzona na- bietom uzyskać w branży odpowiedukowo (!) – i odmawia odczuwania niej reprezentacji, prominencji i zaprzyjemności na widok mordujących robków – zmieńmy to kino! Z całesię ludzi, wybuchających środków lo- go serca kochani, z najszczerszego. komocji i ściganek samochodowych, No, ale jest mały problem. Wiek mopodczas których obowiązkowo prze- że i mamy już XXI, lecz kulturę wciąż wraca się (czasem spala) kilka cię- taką, że teza, iż mężczyzna na film żarówek, kilka innych spada z mo- z kobiecą rolą i kobiecą perspektystu do wody, a na koniec i tak się oka- wą nie pójdzie, to nie supozycja, to zuje, że wszystko nadaremno, bo se- dogmat. Co by to było? Zgroza! Strakwencja z pościgiem nie posuwa ak- ta 48% widowni! A kobiety, 52% tej widowni, na ekranową nawalankę i cji do przodu ni klatki. W związku z powyższym krytycz- wybuchy pójdzie, dlaczego zresztą ka filmowa ze szczerą ulgą oddaje miałaby nie pójść, jeśli nie da się jej zlecenie recenzji koledze z redakcji, wyboru, he-he. Jak to mówią – cieszmy się z tetym bardziej, że recenzja jest sponsorowana i ma zachęcać do obejrze- go, co jest, bo jak tak dalej pójdzie, nia filmu, nie na odwrót. Że zaś 82% to będzie przecież jeszcze gorzej. n


O Polsce

25 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

Mądry poseł po szkodzie n W Polsce od początku roku trwał codzienny serial kryminalny o

nazwie "Trynkiewicz". Nazwisko tego mordercy i pedofila zostało odmienione przez media przez wszystkie przypadki. Jak zwykle, wiele do powiedzenia mieli politycy, którzy w większości przyczynili się do tego, że pedofil, który okrutnie zabił czterech chłopców, wyszedł na wolność, zamiast tkwić do końca życia w więziennej celi.

O chęci uniknięcia politycznej klęski mówił też Adam Bodnar z HelCzy ktokolwiek z nas wyobraża so- sińskiej Fundacji Praw Człowieka. bie, by osoba dokonująca tak okrut- Według niego, mogło chodzić tylko nego czynu, jaki popełnił Mariusz o to, by Mariusz Trynkiewicz nigdy Trynkiewicz, gwałcąc, a potem za- nie wyszedł z więzienia. "Poszukibijając czterech niewinnych chłop- wane są różnego rodzaju argumenców, mogła jeszcze kiedyś zasmako- ty, aby tak się stało, aby nie ponieść wać wolności? Okazało się, że w politycznej klęski" – mówi Bodnar. Krytycznie wypowiadał się o spra1989 roku posłowie Sejmu nie mieli wyobraźni, która mogłaby przed- wie były szef więziennictwa. "Tonąstawić im sytuację za 25 lat. Uchwa- cy brzytwy się chwyta. To zakrawa lili oni amnestię, która zamieniła nie- na żart" – tak komentował odnalebezpiecznym przestęp com kary zienie materiałów w celi Trynkiewiśmierci na 25 lat więzienia. Trynkie- cza Paweł Moczydłowski. Dodał, że wicz w chwili ustalenia amnestii miał rewizje u tak niebezpiecznych więź27 lat, co sugerowało, że do starości niów są przeprowadzane często i wyma jeszcze daleko, a w roku, w któ- jątkowo starannie. Jego zdaniem, nierym minie jego wyrok, będzie miał możliwe jest, żeby materiały nie zo52 lata. Stefan Niesiołowski, poseł stały wcześniej zauważone. Paweł Sejmu kontraktowego i obecnej ka- Moczydłowski powiedział, że za ta- Mariusz Trynkiewicz opuścił więzienie w kawalkadzie nieoznakowanych policyjnych samochodów dencji, był jednym z tych, którzy nie kie zaniedbanie przy nadzorze powinna odpowiedzieć cała REKLAMA wierzyli w życie ludzkie służba więziennictwa i po 50. roku życia – "każszefowie resortu sprawiedy myślał, że w ciągu 25 dliwości. lat to on [Mariusz TrynProkuratura szybko kiewicz – red.] zdechnie rozwiała wszelkie wątpliw tym więzieniu" – skowości i uznała, że brak mentował w ostatnim Trynkiewicz stał się jest podstaw do przedstaczasie wyjście na wolność niejako celebrytą, wienia zarzutów TrynTrynkiewicza. Teraz żaznajdując się kiewiczowi a zabezpiełuje swojej decyzji i przeSzczęśliwe oraz długie życie, w którym nie musimy borykać się z czone materiały – rysunprasza, jednocześnie rana okładkach wielu chorobami to chyba marzenie praktycznie każdego z nas. Podczas zem z innymi politykami gazet, a także „gwiazdą” ki i zdjęcia – nie przesta59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378 wykonywania codziennych obowiązków zapominamy jednak o tym, wiają treści pornograi specjalistami przebijał www.queenslaserdentist.com wielu telewizyjnych jak ważne jest ciągłe dbanie o nasze zeby. Wielu z nas nie zdaje sobie ficznych. się pomysłami na jego zaŻaden z zapowiadatrzymanie w więzieniu. sprawy jak kondycja jamy ustnej wpływa na zdrowie całego programów nych hucz nie po wo dów Było jednak za późno, bo organizmu, jego wytrzymałość oraz odporność. Badania statystycinformacyjnych. zatrzymania Trynkiewichyba mało kto wierzył, zne wyróżniły trzy grupy: osoby ze zdrowymi zebami, chorymi cza nie spowodował zaże pisząc ustawę "na kozębami oraz ci ktorzy noszą protezy. Pacjenci byli obserwowani trzymania zabójcy-pelanie" można będzie osiąprzez okres 10 lat. Wynikiem obserwacji bylo to, iż osoby ze dofila w więziennej celi. gnąć pożądany rezultat zdrowymi zębami były bardziej odporne na wszelkie choroby, stress Trynkiewicz w kawalkazatrzymania Trynkiewii cieszyły się lepszym życiem towarzyskim. Co ważniejsze, dzie nieoznakowanych cza w celi. Jakby niewykazywały o wiele większy optymizm życiowy niż osoby nie szczęść było mało, to swoje dołoży- policyjnych radiowozów opuścił dbające o higienę jamy ustnej. Końciowym rezultatem badań było li urzędnicy, na których biurkach usta- więzienie wieczorem, 11 lutego. Testwierdzenie, iż większa jest umieralność w grupie osób z chorobami wa przeleżała o kilka dni za długo, raz politycy i policja martwią się o dziąseł i zębów. co już całkowicie uniemożliwiło za- bezpieczeństwo, zarówno TrynkieCodziennie mamy kontakt ze stwierdzeniami, iż „lepiej zapobiegać powiadane objęcie Trynkiewicza wicza, jak i mieszkańców kraju. ZaLeczymy laserem bez użycia igieł niż leczyć” czy „Polak mądry po szkodzie”. Czy stosujemy ich znaczepobytem w zamkniętym ośrodku. pewne z budżetu państwa wydane zonie w praktyce? Kiedy ostanio byłeś u dentysty – a kiedy u fryzjera? • bezpłatne przeglądy stanu jamy ustnej i konsultacje Dzień przez datą zakończenia kary staną na ten cel duże środki finansoChcielibyśmy państwu zaoferować nową procedurę: LASEROWĄ • stomatologia laserowa Trynkiewicza swoją klęskę poniósł we. TECHNOLOGIĘ PERIODONTALNEGO CZYSZCZENIA ZĘBOW. Sprawa Trynkiewicza stała się okateż zakład karny w Rzeszowie, w któ• stomatologia dziecięca Zapobiega ona postępowaniu paradontozy i obsuwaniu się dziąseł, z rym przebywał pedofil-morderca. zją dla polityków do medialnych wy• stomatologia estetyczna uplywem lat powodującego utratę kości żuchwy. Podstawą W ostatniej chwili znaleziono w ce- stąpień i obwiniania innych. Kolej• leczenie w znieczuleniu większości problemów w obrębie jamy ustnej są bakterie li Trynkiewicza podejrzane zdjęcia ny raz sprawdziło się polskie powiedoprowadzajace do zapalenia dziąsła wolnego. Brak mechanicznego • wybielanie zębów OPALESCENCE i przedmioty przypominające ludz- dzenie, którego treść powinna być lub chemicznego usunięcia bakterii skutkuje zaawansowaniem kie szczątki. Początkowo wzbudzi- zaktualizowana na "mądry poseł po • biżuteria nazębna procesu zapalnego. ło to nadzieje polityków na jego za- szkodzie". • profilaktyka: profesjonalne czyszczenie zębów “Czym słońce jest dla kwiatów, tym twój piękny uśmiech dla Sam Trynkiewicz stał się niejako trzymanie, ale nie dla wszystkich by• endodoncja (leczenie kanałowe) drugiego człowieka” ło to czymś normalnym, by dowody celebrytą, znajdując się na okładkach Wanda Arden, DDS • protetyka: korony i mosty porcelanowe, licówki, zostały odkryte na przysłowiowe pięć wielu gazet, a także "gwiazdą" wiewkłady koronowo-korzeniowe lu telewizyjnych programów informinut przed dwunastą. Były minister sprawiedliwości macyjnych. Zamiast do końca życia ORTODONCJA - INVISALIGN Zbigniew Ćwiąkalski uważa, że ce- żałować za popełnione zbrodnie w FREE CLEANING • periodontologia: leczenie dziąseł laserowo la była, a na pewno powinna być re- więziennej celi. Mam obawy, że za WITH VISIT & X-RAYS • chirurgia: usuwanie zębów gularnie przeszukiwana. "Nie bardzo kilka miesięcy stacje telewizyjne i gaexpires 04-1-14 Botox & Juvederm chce mi się wierzyć w to, że tak z zety będą wysyłać mu oferty wysoWIĘKSZOŚĆ UBEZPIECZEŃ AKCEPTOWANA dnia na dzień, nagle, te materiały zna- ko płatnych wywiadów, a on sam nalazły się w celi" – powiedział Ćwią- pisze książkę ze wspomnieniami, któDoktor mówi po polsku rą ktoś, niestety, kupi. n kalski.

ZDROWE ZĘBY TO DŁUŻSZE ŻYCIE Laser & Cosmetic Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Dentistry

718-894-1516

WANDA ARDEN, DDS

Wszystkie zabiegi dentystyczne

Wanda Arden, DDS • 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

FOTO: EPA/JACEK BEDNARCZYK

Przemek Cebula


Polacy w USA

26

nowy dziennik Sobota – niedziala 22-23 lutego 2014

20 lat minęło jak jeden dzień... n Trwają przygotowania do ju-

bileuszu Polonii of Long Island. W sobotę, 15 lutego 2014, w sali PSFUK w Copiague odbyło się spotkanie zarządu i komitetu organizacyjnego przygotowującego jubileuszowy bal.

Organizatorzy ze szczegółami omówili program uroczystości, a w przerwie, przy polonezie Ogińskiego, odbyła się krótka próba tego tańca. Stworzyło to okazję do wesołych momentów na sobotnim roboczym spotkaniu. Komitet organizacyjny to kilkuosobowa grupa niezmordowanych społeczników: prezes Elżbieta Sokołowski, wiceprezes Jolanta Sygnarowicz, wiceprezes Sylwester Siemion, sekretarz Włodzimierz Mikucki, członek zarządu Izabela Makarewicz, członek zarządu Marta Wesołowski oraz Wanda Zduńczyk – aktywny członek PofLI i Rady Parafialnej OLA w Copiague i Małgorzata Pawełko, sekretarz PofLI, która przygotowuje Księgę Jubileuszową (graficznie). Wszyscy podkreślali, że udało się zebrać niemal całą dokumentację z 20-letniej działalności PofLI, a tym samym przywołać pamięć o tych, którzy ją założyli, a także tych, którzy w kolejnych latach przyczynili się do jej rozwoju aż do dziś. "Po raz pierwszy, jako organizacja, przygotowujemy okolicznościowy album i bardzo nas cieszy, że się udało. To będzie najciekawszy jubileuszowy prezent dla uczestników balu, naszych członków i przyjaciół" – podsumowała dr Jolanta Sygnarowicz, która wspólnie z Małgorzatą Pawełko przygotowała i opracowała materiały do księgi jubileuszowej. Panowie Sylwester Siemion i Włodzimierz Mikucki wspominali początki organizacji i nie mieli wątpliwości, że praktycznie wszystko, co się dzieje na Long Island, to zasługa organizacji. Marta Wesołowski – członek zarządu – wspomniała o ciekawym programie balu; nie chciała zdradzić wszystkiego, ale rąbka uchyliła... "Zaczynamy polonezem – powiedziała. – Później wystąpią przedstawiciele wybitnie utalentowanej polonijnej młodzieży z Long Island oraz będą programowe niespodzianki". Izabela Makarewicz, córka jednego ze współzałożycieli organizacji, z dumą wspomniała swojego ojca Jana Makarewicza i jego pracę jako pierwszego prezesa organizacji. "Cieszę się, że wspólnie z Martą Weso-

FOTO: ELŻBIETA POPŁAWSKA

Elżbieta Popławska

Grupa operacyjna (od lewej): Marta Wesołowski, Elżbieta Sokołowski, Izabela Makarewicz, Wanda Zduńczyk, Sylwester Siemion, Jolanta Sygnarowicz, Władysław Mikucki

łowski będziemy prowadziły jubileuszową imprezę, to będzie dla mnie wielki zaszczyt" – podkreśliła. Prezes PofLI Elżbieta Sokołowski podziękowała zarządowi i komitetowi organizacyjnemu za przygotowanie uroczystości i materiałów do albumu i kolejny raz zaprosiła całą Polonię, nie tylko z Long Island, na to ważne dla polonijnej społeczności wydarzenie. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że za jubileuszem 20-lecia polonijnej organizacji stoi wielkie społeczne zaangażowanie wielu osób, które pracowały z poświęceniem, a często dużym kosztem, np. czasu dla rodziny, urlopu ect. Z perspektywy, w porównaniu do wielkich rocznic, dwadzieścia lat to niewiele, ale z bliska... Znaczenie takiego jubileuszu szczególnie nabiera wartości, kiedy mówimy o organizacji działającej na imigracji i dla imigracji, dla naszych rodaków, w tym przypadku zamieszkałych na pięknym Long Island. Do-

brze wiemy, jaka trudna była rola tych społeczników, którzy rozpoczynali organizować polonijne życie od przysłowiowego zera. Początki zawsze bywają trudne, a cóż dopiero w innym kraju, gdzie wszystkie problemy nabierają kilkakrotnie większej wagi. Wszystko zaczęło się w latach 80., kiedy przedstawiciele Polonii z Copiague – śp. Stefania Mikucki, śp. Stanisław Składanek oraz Miranda Zimnoch – złożyli wniosek w Rockville Center o polską mszę w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Copiague. Nowo powstała Rada Parafialna już w roku 1988 otworzyła polską szkołę, powstała Rada Młodzieżowa, a następnie 26 lipca 1994 – z inicjatywy państwa Mikuckich, Zimnochów, Składanków, Karwowskich, Śleszyńskich, Haderów, Jolanty Lipski, Jana Makarewicza, ks. Romana Karpiela – powstaje polonijna organizacja Polish Friends of Copiague (PFofC). Szyb-

ko się okazało, że organizacja zdobyła uznanie na Long Island i wiele osób ze wszystkich praktycznie zawodów zasiliło szeregi organizacji, która stała się polonijnym liderem w tej części Nowego Jorku. Najważniejsze wydarzenia, które organizowała, którym patronowała czy je sponsorowała, to m.in.: stypendia dla polonijnej młodzieży, programy informatyczne, socjalno-kulturalne i imigracyjne dla swoich członków, akcje finansowo-charytatywne; wielkim wydarzeniem w 2004 r. było oficjalne sponsorowanie nowego oddziału PSFUK w Copiague. W roku 2006 rozpoczęto zbiórkę na wymarzony Polski Dom Narodowy w Copiague. W tym czasie przedstawiciele PFofC uczestniczyli we wszystkich polonijnych imprezach polsko-amerykańskich, a organizacja swoim zasięgiem zaczęła obejmować coraz większy obszar na Long Island, co bezpośrednio wpłynęło na podjęcie decyzji o oficjalnej zmianie nazwy w 2011 na

Polonia of Long Island. Pięknym podsumowaniem tej 20letniej działalności są słowa Henry'ego Forda – przytoczone przez prezes PofLI Elżbietę Sokołowski – "Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces". "Nowy Dziennik" gratuluje pięknego jubileuszu i życzy Polonii of Long Island dalszych owocnych lat pracy na rzecz polonijnej społeczności. n

Z okazji jubileuszu 20-lecia Polonia of Long Island zaprasza na bal jubileuszowy, który odbędzie się 1 marca 2014 r. w Chateau La Mer, gdzie podają znakomite jedzenie i doskonałe trunki 845 S. Wellwood Ave Lindenhurst, NY 11757 Grają Zambrowiacy, godz. 7:30 wiecz.-1:30 na ranem

REKLAMA I N C O M E - T A X

·

W Y S Y Ł K A

P I E N I Ę D Z Y

·

T Ł U M A C Z E N I A

INCOME TAX - Rozliczenia Podatkowe

TRAVEL MASPETH

tel. 718.894.5170

Authorized IRS e-file Provider Registered Tax Preparer

·

Z A P R O S Z E N I A

Paczki morskie expresowe Paczki lotnicze 5-6 dni

Przygotowujemy rozliczenia osób indywidualnych i małych biznesów Elektroniczne wysyłanie rozliczeń e-file • Oferujemy specjalne zniżki dla seniorów i studentów BILETY LOTNICZE · PACZKI MORSKIE · LOTNICZE · WYNAJEM SAMOCHODÓW

ODBIÓR Z DOMU KLIENTA

61-65 56 RD. Maspeth, NY 11378 www.dtmtravel.com pon.-piąt. 10:00am - 7:00pm sob. 10:00am - 4:00pm


Filadelfia

27 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

Odszedł Andrzej Szczepański

n Z żalem żegnamy kolegę, człowieka nieposzlakowanego cha-

Inżynier-mechanik, naukowiec i technik, historyk i krajoznawca, przywódca lokalnej Polonii, związany był z Filadelfią przez ostatnie ćwierćwiecze. Po osiedleniu się tu w roku 1990, podjął pracę w nieistniejącym już zakładzie Ampol Tool w Trevose, jako programista i twórca prototypów, przy produkcji części do urządzeń dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego. W 1997 r. uzyskał dyplom programisty obrabiarek sterowanych numerycznie w Berkeley Education & Training Center w Filadelfii i wrócił do pracy pedagogicznej. Wykorzystując swoją wiedzę naukową i doświadczenie zdobyte w pracy w przemyśle, uczył studentów na uniwersytetach Widenera w Chester i Rutgers w Camden oraz w CCP w Filadelfii. Dyplom magistra inżyniera zdobył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Częstochowskiej w 1969 roku, a w 1978 roku uzyskał doktorat w zakresie materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałowej. Od czasu zdobycia magisterium aż do 1990 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Częstochowskiej. Równocześnie pracował w Zakładach Samochodowych POLMO w Praszce. W 1981 roku otrzymał stypendium na studia podoktoranckie na politechnice w Kopenhadze w Danii. Zmierzał do habilitacji, ale szyki pomieszało mu, jak niejednemu z nas, wprowadzenie stanu wojennego. Jak podsumował w swoim w życiorysie, w okresie pracy naukowo-dydaktycznej w Polsce poprowadził, bądź recenzował, 50 prac magisterskich oraz kształcił nauczycieli szkół technicznych. W pracy naukowej koncentrował się głównie na materiałoznawstwie i układach transportu wewnętrznego w zakładzie.

Od czasów studiów kultywował hobby krajoznawcze, uzyskując kwalifikacje przewodnika turystycznego w 1982 roku, z uprawnieniami od roku 1985 do prowadzenia wycieczek. Jako koordynator i administrator turystyki okręgu Częstochowa – Katowice – Kraków – Sieradz, zaproponował i rozwinął koncepcję “tury sty ki ju raj skiej” dla Ju ry Krakowsko-Częstochowskiej. Posiadał kartę numer 1 przewodnika jurajskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Był prezesem PTTK na szczeblach kół lokalnych i wyżej, sięgając aż po prezesurę wojewódzką i regionalną. Był autorem książek turystycznych: “75-lecie PTTK w Częstochowie” (1983) oraz “Zarys turystyki w Częstochowie na tle dziejów polskiego krajoznawstwa” (1984). Niedługo po osiedleniu się w Filadelfii, poproszony został jako przewodnik o wykład na temat skarbca klasztoru paulińskiego na Jasnej Górze, w ramach odczytów w Polskim Uniwersytecie Ludowym – co odnotowaliśmy w Kronice Filadelfii. Wszak rósł w Częstochowie, pochodził z zasiedziałej rodziny częstochowskiej, mieszkał na ulicy Siedmiu Kamienic pod samą Jasną Górą i uczęszczał do najstarszego liceum im. Henryka Sienkiewicza. Wkrótce potem z całą pasją zabrał się do opracowania polskiego przewodnika po Filadelfii. Od roku 1999 do 2005, w lokalnym miesięczniku “Teraz”, wydrukował ponad 30 artykułów pod wspólnym tytułem “Filadelfia, Filadelfia”. Równocześnie udzielał się dziennikarsko w programie radiowym “Kalejdoskop polonijny”. Każdy artykuł zamykał wezwaniem do czytelników o uzupełnianie wiado-

TO I OWO

Solidarni z Ukrainą

W niedzielę, 23 lutego 2014 roku, o godzinie 14:00 odbędzie się w Filadelfii wiec protestacyjny przeciwko brutalnym działaniom władz ukraińskich wobec demonstrantów w Kijowie i rozpętaniu wojny domowej. Organizatorzy, którzy wyrażają ogromną troskę o przyszlość Ukrainy, proszą uczestników protestu o przyniesienie zniczy. Wiec odbędzie się w śródmieściu, na Thomas Paine Plaza, obok ratusza przy 1401 J.F. Kennedy Blvd. n

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 22 LUTEGO 2014 roku, na telefony oczekiwaç b´dzie red. ZUZANNA DUCKA-LUBAS Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 122. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

FOTO: PETER OBST

rakteru, wielkiej pracy i wysokiej etyki. Doktor inżynier Andrzej Szczepański zmarł nagle 10 lutego 2014 roku w wieku 67 lat. Zasłabł w budynku Community College of Philadelphia (CCP), w drodze na wykłady. Zgon stwierdzono po przewiezieniu go do pobliskiego Hahnemann Hospital. Andrzej Szczepański z córką Agatą na uroczystości odsłonięcia tablicy historycznej Ralpha Modjeskiego we wrześniu 2007 roku

mości o polonica. Głównym mankamentem, który wytykaliśmy mu na bieżąco, był fakt, że nie podawał źródeł uzyskania informacji, wykorzystywanych w swoich publikacjach. Szybko awansował na przywódcę nowej Polonii w Filadelfii. W latach 1994-1996 był prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej, skupiającego w swoich szeregach nową, posolidarnościową emigrację. Stanisław Soja prowadził nawet pertraktacje w celu podłączenia klubu pod polską sieć klubów o tej nazwie, do czego ostatecznie nie doszło. Natomiast w roku 2000 pojawiła się nowa inicjatywa zawiązania Fundacji “USA Polonia 2000”. REKLAMA

Szczepański był współorganizatorem fundacji i został jej pierwszym prezesem. Od roku 2006 pracował dodatkowo w Instytucie Pinkowskiego, przekształconym w 2009 roku w Fundację “The Poles in America”, gdzie prowadził internetowy informator, głównie kolacjonując informacje z informatora encyklopedycznego ks. Franciszka Bolka (1943) i wydawnictwa “Who’s Who in Polish America” z 1996. Informator liczy obecnie 9 tysięcy nazwisk. Osobiście zebrałam 70 nazwisk z Filadelfii, przygotowując się do objęcia redakcji filadelfijskiego oddziału “Nowego Dziennika”.

Składamy kondolencje rodzinie zmarłego z powodu straty ojca i męża. Dziękuję panu Piotrowi Obstowi za udostępnienie życiorysu Andrzeja Szczepańskiego. Przypominam równocześnie, że trzeba dokumentować życie polonijne i zachowywać wszelkie ślady naszej działalności w miejscu zamieszkania. Jeśli chcemy przetrwania Polonii w Filadelfii, gdzie turystyka i konserwacja zabytków stanowią ważną gałąź ekonomii, musimy dalej budować polonijną historię i kontynuować wielką kartę pozostawioną nam przez dra inż. Andrzeja Szczepańskiego. REGINA GORZKOWSKA–ROSSI, Pro Arte Associates


28

Polacy w USA

nowy dziennik Sobota – niedziela 22-23 lutego 2014

Bal polonijnych myśliwych w blasku medali i pucharów n Przychodzi taki czas, że my-

W ogromnej sali, z cudownymi żyrandolami i wielkimi ekranami na ścianach, na których można było oglądać to, co dzieje się na parkiecie i na scenie, bawiło się blisko 250 osób. Do tańca grał Royal Band, który z rzadka pozwalał gościom zejść z parkietu. A czuwał nad wszystkim prezes klubu Ryszard Tyszka. Parę dni wcześniej, w środę, został wybrany na drugą dwuletnią kadencję. Na bal przybyli specjalni goście członkowie Polsko-Amerykańskiego Klubu Łowieckiego “Ostoja” w Chicago: prezes Mirosław Pieronek i Zbigniew Barański. Mirosław Pieronek, jako przedstawiciel Kapituły Odznaczeń Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce i Polonijnej Kapituły Odznaczeń Łowieckich, wręczył odznaczenia wielu myśliwym za ich pracę społeczną i osiągnięcia łowieckie. Najpierw wręczył specjalne odznaczenia dla żon myśliwych - był to medal “Żonie Myśliwego za Wytrwałość”. Medale te zostały przyznane po raz pierwszy w historii klubu dzięki długim staraniom prezesa Tyszki. Otrzymały je panie: Jane Tapper, Władysława Szybisty i Teresa Mięsak. Janusz Mięsak - jako jedyny otrzymał Medal Świętego Huberta. Medale te są wręczane naprawdę zasłużonym i wyróżniającym się myśliwym - za zasługi dla kultury łowieckiej. Wręczane są raz na pięć lat. Z kolei Krzyże Świętego Huberta otrzymali: Ryszard Tyszka, Andrzej Lupiński, Andrzej Nowak i Edward Szybisty. Są to najwyższe odznaczenia polonijne dla myśliwych. Ponadto wiele pucharów i dyplomów otrzymali członkowie klubu i sympatycy za osiągnięcia strzeleckie w minionym sezonie myśliwskim. Jeżeli chodzi o wyniki w zawodach strzeleckich, to zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary oraz złote medale. Najlepszymi strzelcami okazali się: w konkurencji strzelania z broni kalibru 22 oraz ze sztucera (big bore) - Andrzej Lupiński (2 puchary i medale); w strzelaniu z łuku zarówno na długim, jak i krótkim dystansie najlepszy był Marcin Luc (2 puchary i medale), natomiast w strzelaniu do lotek w warunkach leśnych - sporting clays, oraz olimpijskiej konkurencji skeet w klasie mi-

ZDJĘCIA: JANUSZ M. SZLECHTA

śliwi zawieszają strzelby na ścianie i oddają się tańcom oraz wspólnej zabawie. W sobotę, 15 lutego 2014 roku, w pięknej sali Elite Palace na Woodside (dzielnica Queensu), odbył się 38. Wielki Bal Myśliwych z metropolii nowojorskiej, zrzeszonych w Centennial Gun & Bow Club, Inc.

Bal rozpoczął się tradycyjnie, po polsku – polonezem. W pierwszej parze tańczył prezes klubu Ryszard Tyszka

Na zdjęciu (od lewej): Wojciech Skrzypkowski - oficer wykonawczy klubu, Władysław Chaber - sekretarz; nagrodzeni Krzyżem Świętego Huberta: Ryszard Tyszka, Andrzej Lupiński, Edward Szybisty i Andrzej Nowak oraz Janusz Mięsak - odznaczony Medalem Świętego Huberta

strzowskiej - najlepszy był Witold Szulejko (2 puchary i medale). Z kolei w skeecie w klasie powszechnej najlepszy był Antoni Olejarz (puchar i medal), w trapie w klasie mistrzowskiej oraz trapie podwójnym miejsca pierwsze zdobył Marek Linek (dwa puchary i medale), a w trapie

w klasie powszechnej triumfował Krzysztof Pawelec (puchar i medal), który dodatkowo zdobył miejsce trzecie i brązowy medal w skeecie w klasie powszechnej. Poza tym w konkurencji pań w strzelaniu z broni kali bru 22 naj lep sza by ła Ali na Skrzypowski, druga Magdalena Luc,

a trze cia Syl wia Klecz kow ska. Wszystkie kobiety wyróżniono zarówno pucharami, jak i medalami. Nagrodzono także młodego strzelca z broni śrutowej, Kubę Szulejko, który jako junior odebrał puchar za najlepsze wyniki w sporting clays, skeecie, trapie oraz trapie podwójnym.

Myśliwi, którzy zdobyli miejsca drugie i trzecie zostali nagrodzeni medalami. Najwięcej wyróżnień - pięć medali - otrzymał Edward Szybisty. Wśród wyróżnionych znaleźli się także: Zbigniew Kamiński (3 medale), Marcin Posłuszny (2), Ryszard Tyszka (2) oraz Zbigniew Dudziński (2),


29 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

Paweł Posłuszny (1), Janusz Mięsak (1), Marek Sałyga (1), Krzysztof Kaźmierczak (1), Jakub Molek (1) oraz Zbigniew Dudziński (1). Podczas balu poznaliśmy również myśliwych, którzy w ubiegłym roku upolowali największą zwierzynę. Józef Birnbach ustrzelił zarówno największego elka, jak i czarnego niedźwiedzia, a Roman Łojek - największego jelenia. “W 1990 roku, kilka dni po przyjeździe do USA, przeczytałem w ‘Nowym Dzienniku’ informację o rozpoczynającym się kursie na licencję uprawniającą do polowania w USA. Kurs prowadził założyciel klubu Centennial Gun & Bow Club, Inc. Jerzy Tapper. Byłem myśliwym w Polsce, polowałem już od wielu lat, więc pomyślałem sobie, że może by tak zdobyć licencję amerykańską? Po ukończonym kursie prowadzący zajęcia zaproponował uczestnikom wstąpienie do klubu. I tak zaczęła się moja łowiecka przygoda za oceanem – dzielił się swoimi wspomnieniami Janusz Mięsak, po otrzymaniu jednego z najważniejszych myśliwskich odznaczeń. – Poznałem wielu ciekawych ludzi. Zawiązały się nowe przyjaźnie. Wspólnie zaczęliśmy budować pozycję klubu. Pamiętam moje pierwsze polowanie na bażanty - tak rożne od tych, w jakich uczestniczyłem w moim macierzystym kole w Polsce. Myślistwo stało się moją pasją. Przeżyłem wiele przygód. Ale zawsze najważniejsi byli dla mnie ludzie, z którymi polowałem. Muszą to bowiem być ludzie, dla których etyka, odpowiedzialność i zrozumienie tego co robią są wartościami bezcennymi. Pierwsze odznaczenie łowieckie otrzymałem w Polsce - był to Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej. Pozostałe dostałem już w Ameryce. Z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego otrzymałem Medal Świętego Huberta. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, a jednocześnie bodziec do jeszcze większego wysiłku. Ale skłania mnie też do refleksji nad tym, co mogłem zrobić lepiej i co jeszcze powinienem zrobić. Co się nie udało, bo zeszło na drugi plan. Serdecznie dziękuje tym wszystkim, którzy przyczynili się do mojego sukcesu” – podkreślił Janusz Mięsak.

Podczas balu wiele osób podkreślało, że myśliwi nie tylko polują, ale wykonują także wiele pożytecznych działań. “Trudno w to niektórym uwierzyć, ale to dzięki myśliwym wiele gatunków zwierząt przetrwało do dziś. Jest to jednak temat na dłuższą opowieść” – mówił Zbigniew Barański z Klubu “Ostoja” w Chicago. Goście bawili się do godziny 2 w nocy. Wśród nich, oprócz myśliwych i ich rodzin, byli także sympatycy łowiectwa i dobrej zabawy oraz przedstawiciele sponsorów imprezy. Wśród gości honorowych oprócz myśliwych z Chicago - pojawili się zawodowi bokserzy: Kamil Łaszczyk, posiadacz interkontynentalnego pasa organizacji WBO w wadze piórkowej oraz Patryk Szymański, młodzieżowy mistrz świata organizacji WBO. Podczas imprezy myśliwskiej nie zabrakło specjalne go ogrom ne go tor tu, lam ki szampana, a także specjalnej loterii, z której dochód - podobnie jak i z całego balu - przeznaczony zostanie na działalność Centennial Gun & Bow Club. Główną nagrodę w lo- Na wystawie zostały pokazane trofea myśliwskie upolowane przez Józefa Birnbacha terii - ogromny telewizor - wygrała Sylwia Maciąg z Queensu. Głównym sponsorem balu była firma Józefa Birnbacha - Josef & Son Restauration, Inc. - która ufundowała kwiaty dla pań, wykupiła 24 miejsca dla gości i przygotowała wystawę trofeów myśliwskich. Pozostali sponsorzy to: Polish &Slavic Federal Credit Union, Victoria Construction, T.M. Construction of NY, Inc., AMN Corporation i Pulaski Association of Business and Professional Men oraz Von Tease Boutique. Warto przypomnieć, że Centennial Gun & Bow Club, Inc. liczy 75 członków. Klub założyło 9 entuzjastów myśliwstwa 4 stycznia 1976 roku: Joe Prevratil, Eileen Prevratil, Larry Azarko, Bob Germino, Jerzy Tapper, Ray Horskey, Jan Kowalewski, Mike Zwileneff i Jan Harasemowicz. Pierwszym prezesem został Joe Prevratil. Więcej informacji o klubie można znaleźć na stronie internetowej: www.klubmysliwskiny.com. Do zobaczenia za rok. Darz bór! JANUSZ M. SZLECHTA, WOJTEK MAŚLANKA

Trzy panie – żony myśliwych, otrzymały odznaczenia za wytrwałość i cierpliwość (od lewej): Jane Tapper, Władysława Szybisty i Teresa Mięsak

Panie wchodzące na salę balową otrzymywały kwiaty z rąk myśliwych

Przy stołach toczono gorące dyskusje, często o przygodach podczas polowań, no i nabierano sił, spożywając serwowane pyszne posiłki


30

Co, gdzie, kiedy

SOBOTA, 22 LUTEGO Brooklyn, NY – Bezpłatne wykrywanie raka piersi dla pań. Zapraszamy panie w wieku 50 lat i starsze, mieszkające na terenie dzielnic Brooklyn i Queens. Ilość miejsc ograniczona, wymagana uprzednia rejestracja. Decyduje kolejność zgłoszeń. Godz.  9 – 16:30.  100 McGuinness Blvd. Queens, NY – Łyżwy z  Naszą Ścianą. Godz.  8 wiecz. World Ice Arena,  13135 Avery Avenue, Flushing, NY  11355. Inf. www.worldice.com. Wstęp  8 dol., wypożyczenie łyżew  5 dol. Plainville, CT – Plejada Gwiazd: Maciej Zakościelny, Anna  Wyszkoni, Kabaret Grzegorza Halamy. Godz. 8 wiecz. 47 Robert Holcomb Way. Inf. www.christopherentertainment.com.

nowy dziennik Sobota – niedziela 22-23 lutego 2014

proszone o wystawienie sztandarów. Rahway, NJ – Plejada Gwiazd: Maciej Zakościelny, Anna  Wyszkoni, Kabaret Grzegorza Halamy. Godz.  5 ppoł. Union County Performing Arts Center, 1601 Irving St. Inf. www.christopherentertainment.com. Randolph, NJ – Doroczny turniej halowy ZPKP ZPKP – PASA w  hali sportowej Kozak Sports Center w Middleburry Bulevard. Początek. Godz.  8:30 do  godz.  9:30 wiecz. WTOREK  25 LUTEGO Princeton, NJ – Spektakl Teatru Ósme piętro „The Files”. Godz.  8 wiecz. Marie and Edward Matthews „53 Acting Studio,  185 Nassau St. ŚRODA  26 LUTEGO Princeton, NJ – Spektakl Teatru Ósme piętro „The Files”. Godz.  8 wiecz. Marie and Edward Matthews „53 Acting Studio,  185 Nassau St. PIĄTEK,  28 LUTEGO Greenpoint, NY – Holistyczny bazar w  Awakening NY: networking, masaże, stragany, smoothies, czekolada, organiczna biżuteria, refleksjologia i inne. Godz. 610 wiecz.  607 Manhattan Ave. Montclair, NJ – Spektakl „Klimakterium 2”. Występują Elżbieta Jodłowska, Grażyna Zielińska, Elżbieta Jarosik, Małgorzata Gadecka. Godz. 8 wiecz. Memorial Auditorium, Montclair State University,  1 Normal Ave. Inf. www.scena.us. SOBOTA  1 MARCA Manhattan, NY – Zespół Kameralny Slavic Arts Ensemble w  składzie: Marcin Łabazewicz – fortepian, Krzysztof Kuznik i  Tatiana  Chulochnikova – skrzypce, Maurycy Banaszek – altówka oraz Fanny Nemeth-Wiess – wiolonczela wystąpi z dorocznym koncertem chopinowskim w nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej,  15 E.  65th St. o  godz.  5 ppoł. W  programie: Sonata na  Wiolonczelę i Fortepian, op. 65, walce, nokturny, mazurki zaaranżowane na  smyczki przez Mieczysława Gubernata oraz Koncert

ILUSTRACJA: RAFAL EKWIŃSKI

NIEDZIELA 23 LUTEGO Greenpoint, NY – „Usta milczą, dusza śpiewa” koncert karnawałowy. W  programie arie z oper, operetek, czardasze, walce, pieśni neapolitańskie i polonez Ogińskiego w  wykonaniu polskiego kwartetu smyczkowego i  międzynarodowego kwartetu wokalnego wraz z Małgorzatą Kellis. Najsławniejsze „Alleluja” Haendla wykona chór Angelus. Występ tancerzy z Polish American Folk Dance Company. Godz. 3 ppoł. Polski Dom Narodowy Warsaw,  261 Driggs Ave. Inf. www.NowaProductions.com. Greenpoint, NY – Wieczór słowno-muzyczny z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego (1863-1864). Godz. 4 ppoł. Polski Dom Narodowy,  261 Driggs Ave. Wstęp wolny. Inf. (212)  473-0580, info@pava-swap.org. Jersey City, NJ – Komitet Katyński na stan New Jersey wraz z Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej oraz Kongresem Polonii Amerykańskiej ma zaszczyt zaprosić całą Polonię, wszystkie organizacje, szczególnie weteranów, do  wzięcia udziału w specjalnej mszy świętej w intencji Sybiraków. Godz. 10:30 rano. Kościół św. Antoniego, Monmouth St. i  6 St.. Wszystkie placówki weterańskie są

W INTERNECIE: Informacje "co gdzie kiedy" dostępne są także na stronie internetowej "Nowego Dziennika" www.dziennik.com/co-gdzie-kiedy. Aby zobaczyć pełną treść wiadomości, należy nacisnąć na jej tytuł. Chcesz dodać ogłoszenie? Napisz: at@dziennik.com

Fortepianowy nr. 2, op. 21 z kwartetem smyczkowym. Inf. (212)  234-2130, www.thekf.org/events. Brooklyn, NY – Polska Szkoła Dokształcająca im. Gen. K. Pułaskiego przy  parafii św. Franciszki de Chantal, zaprasza na  zabawę ostatkową. Godz.  8 wiecz. w  sali pod  kościołem. Do  tańca gra zespół Effect. Bilety w cenie 50 dol. do nabycia w kancelarii parafialnej lub po każdej mszy św. 58 St., Brooklyn, NY 11219. Inf. (917)  749-7063. Brooklyn, NY – Polska Szkoła Dokształcająca im. gen. K. Pułaskiego przy parafii św. Franciszki de Chantal, Brooklyn – Borough Park, zaprasza na  zabawę ostatkową o  godz.  8 wiecz. w  sali pod kościołem. Do tańca gra zespół „Effect”. Bilety w  cenie  50 dol. do  nabycia w kancelarii parafialnej lub po każdej mszy św.  1273  58 St. Inf. (917)  749-7063. Brooklyn, NY – Bezpłatne wykrywanie raka piersi dla pań. Zapraszamy panie w wieku  50 lat i  starsze, mieszkające na  terenie dzielnic Brooklyn i Queens. Ilość miejsc ograniczona, wymagana  uprzednia rejestracja. Decyduje kolejność zgłoszeń). Godz. 9-16:30. 100 McGuinness Boulevard.. Copiague, NY – Uroczystość z okazji 10lecia otwarcia oddziału PSFUK w  Copiague (obchody trwają cały miesiąc – upominki dla nowych klientów i tych, którzy jako pierwsi założyli konta. Godz.  2 ppoł.  314 Great Neck Road. Lindenhurst, NY – Gala z  okazji  20-lecia istnienia organizacji Polonia of Long Island. Gra zespół Zambrowiacy, godzina  koktajlowa, wielodaniowy obiad, otwarty bar. Godz.  7:30 wiecz. – 1:30 rano. Bilety w cenie 125 dol. od os. Chateau la Mer, 845 Wellwood Ave. Bilety: Euro Deli (631) 842-5084, Express Travel (631) 789-1227, Kabanos Polish Deli (631)  842-3999. Greenpoint, NY – Nabożeństwo I soboty miesiąca, wynagradzające Niepokalanemu Sercu Marii za zniewagi tych, którzy starają się zaszczepić w sercach Jej dzieci: obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Matki Najświętszej. Godz. 5:30 ppoł., salka przy 185 Driggs Ave, kościół św. St. Kostki. Inf.  III  Zakon Św. Franciszka, brat Antoni (718)  389-7785. Williamsburg, NY – Ostatki z Naszą Ścianą. Godz.  11 wiecz. IndieScreen,  2889 Kent Ave. Wstęp wolny, od 21 lat. Strój klubowy. Inf. www.naszasciana.com. Montclair, NJ –Spektakl „Klimakterium 2”. Występują Elżbieta Jodłowska, Grażyna Zielińska. Elżbieta Jarosik, Małgorzata Gadecka. Godz. 7 wiecz. Monclair State University,  1 Normal Ave. Inf. www.scena.us. NIEDZIELA  2 MARCA Manhattan, NY – Spektakl „Klimakterium 2”. Występują Elżbieta Jodłowska, Grażyna Zielińska, Elżbieta Jarosik, Małgorzata Gadecka. Godz.  6 wiecz. Tribeca Performing Arts Center,  199 Chambers St. Inf. www.scena.us.

REKLAMA

764 A Manhattan Ave., ( róg Meserole Ave.) Brooklyn, N.Y. 11222

WŁAŚNIE TRWAJĄ DO 24 LUTEGO Polonia of Long Island, Inc. przyznaje stypendia dla studentów (undergraduate). Wymagania dla aplikantów: polskie pochodzenie, skończony pierwszy rok studiów, student w pełnym wymiarze (minimum 12 kredytów, średnia ocen GPA – 3,2 minimum), przedłożony oficjalny „transcript” z uczelni, gdzie studiuje (kopie nie będą akceptowane), posiadanie własnego lub rodzinnego członkostwa PofLI. Aplikacje z wymaganymi dokumentami należy przesyłać na  adres PofLI: P. O. Box  531, Copiague, NY  11726–0531. DO PIĄTKU  28 LUTEGO Greenpoint, NY – Zbiorowa wystawa fotografii „Winter”. Udział biorą: Hanna Kelker, Aneta Pierog-Sudoł, Monika Pastuszak, Krystian Pastuszak, Wojtek Kubik, Łukasz Nowosadzki, Marian Polak-Chlabicz, Jan Mazurkiewicz, Artur Skowron i Janusz Skowron (kurator pokazu). 71 India St. (347) 9711938. Czynne od poniedziałku do piątku w  godz. od  9-4 ppoł. DO  1 MARCA Brooklyn, NY – Polski Klub Żeglarski w  Nowym Jorku organizuje kurs żeglarski. W programie zajęcia teoretyczne z wiadomości o jachtach żaglowych, teorii żeglowania, meteorologii, nawigacji, locji, sygnalizacji, z ratownictwa, Clark, NJ – Koncert karnawałowy „Usta milczą, dusza śpiewa... „. W  programie popularne melodie, czardasze, walce, trochę operetki i pieśni neapolitańskich. Nie zabraknie polskich akcentów, jak Polonez Ogińskiego czy aria z  opery „Zygmunt August”. Wystąpi polski znakomity kwartet smyczkowy i międzynarodowy kwartet wokalny. Chór Angelus wykona  najsławniejsze na  świecie „Alleluja” Haendla. Uroku całemu koncertowi doda występ tancerzy z  Polish American Folk Dance Company. Godz.  3 ppoł. Fundacja Kulturalna, 177 Broadway. Inf. www.NowaProductions.com.

WTOREK, 4 MARCA Manhattan, NY – Projekcja filmu dokumentalnego „Humer i  inni” w  reż. Aliny Czerniakowskiej. Jest to zapis procesu, który w 1994 roku został wytoczony Adamowi Humerowi (Umerowi), wicedyrektorowi Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Godz. godz.  7 wiecz. Wstęp wolny. Instytut Piłsudskiego, 180 Second Ave. Inf. (212)  505-9077, office@pilsudski.org. Clark, NY – Lekcje tanga. Godz. 7-9 wiecz. Polska Fundacja Kulturalna, 177 Broadway. SOBOTA 8 MARCA Filadelfia, PA – Spektakl "Tajemnica Eucharystii", w ramach rekolekcji wielko-

etyki i etykiety żeglarskiej, przepisów morskich i śródlądowych oraz zajęcia praktyczne na jachtach klubowych. Soboty i  niedziele  10 rano-2 ppoł. Spotkanie organizacyjne  1 marca  2014, godz.  10 rano. Pierwsze zajęcia o  godz.  11.  158 Eckford St. Inf. zeglarz@zeglarz.info. DO PIĄTKU  11 KWIETNIA Konkurs literacki "Nowego Dziennika" W POGONI ZA AMERICAN DREAM Każdy z nas ma swoją amerykańską historię. Każdy z nas przeszedł różne koleje losu i niejeden zastanawiał się, czy nie spisać ich dla swojej rodziny, dla dzieci, aby wiedziały, jak układaliśmy sobie życie na ziemi Waszyngtona. Może więc jest to ten moment, aby spojrzeć wstecz i zastanowić się: czy warto było przebyć ocean, by zrealizować swój amerykański sen? Zachęcamy naszych Czytelników do opisania swoich losów i podzielenia się swoimi przemyśleniami. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach "Nowego Dziennika". Termin nadsyłania prac - do 11 kwietnia 2014 roku. Można je nadsyłać na adres emailowy: jw@dziennik.com lub na adres naszej redakcji pocztą: Polish Daily News - Nowy Dziennik, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026; z dopiskiem "W pogoni za American Dream". postnych, poprzedzony gorzkimi żalami. Godz. 7 wieczorem. St. John Cantius Church, 4415 Almond St. Inscenizację przygotowała polska młodzież z grupy teatralnej Soli Deo przy parafii św. Teresy w Linden. NIEDZIELA 9 MARCA Port Washington, NY – III Panel dyskusyjny "Dokąd zmierzasz Polonio?". Referowany temat: "Funkcja i funkcjonowanie organizacji polonijnych". Udział wezmą liderzy organizacji. Godz. 2 ppoł. Polsko-Amerykańskie Muzeum, 16 Bellview Ave. Prosi się o potwierdzenie udziału pod adresem: li-kpa@live.com. NIEDZIELA  16 MARCA Manhattan, NY – Koncerty w Church of the Epiphany: Koncerrt z okazji Dnia św. Patryka, Epiphany Adult Choir & Guest Artists. Godz.  3 ppoł.  239 E.  21 St. Trenton, NJ – 134. Salon Artystyczny – Kabaret Odlot zaprasza na  „Dzień Kobiet z rewią kapeluszy”, czyli doroczną imprezę poetycko-muzyczną i otwarcie wystawy „Portrety i  studia” („Portraits and Studies”) uczestników galeryjnych warsztatów „Portrait Open Studio”: Anny Bis, Ryszarda Drucha, Katarzyny Iwaniec, Haliny Nawrot, Yu-Ching Huang, Ewy Zeller. Godz. 6 wiecz. Druch Studio Gallery,  920 Brunswick Ave.


Og∏oszenia/Classified Commercial heating co looking for experienced plumber with knowledge of boilers. Good pay, benefits and medical. Call (718) 232-8200

PRACA HELP WANTED KIEROWCY I WŁAŚCICIELE ciężarówek, którzy pracowali dla firmy TWA Express w Saint Louis, Missouri (właściciele firmy Rafael, Andrzej i Danuta Twardawa z Bielawa-Polska) proszeni są o kontakt w sprawie odzyskania NIEZAPŁACONYCH pieniędzy. Ich kierowca umarł, a żonie także nie wypłacili zaległych pieniędzy. Tomek: (570) 441-0096

EXPERIENCED ELECTRICIANS with driver license. Commercial work, Overtime, steady work High salary (718) 234-9193 from 9am -3pm or (917) 807-2523 from 3pm -9pm

31 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

Poszukujemy pracownika do biura (pełny etat). Praca w sekretariacie firmy budowlanej i biurze podróży. Konieczna bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz znajomosc obslugi komputera (MS Office, internet). Proszę o przesłanie resume na albatravel@aol.com Cracovia GC/ Albatross Travel: (718) 383-0083

MAINTENANCE NewJersey property management company seeks workers that are skilled in plumbing, electrical, ceramic tile work, carpentry and cabinetry. Must have own tools & transportation. Call (201) 390-2241

POTRZEBNA POMOC, MĘŻCZYZNA LUB KOBIETA dla mężczyzny w średnim wieku. Praca na noce, od 11 pm do 11 am. Upper East Side Manhattan, Wynagrodzenie do ustalenia. Podstawowy angielski. Referencje potrzebne. Proszę dzwonić: (212) 421-1895

ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW ORAZ WŁAŚCICIELI z prawem jazdy CDL klasy A na krótkie trasy, weekend w domu. Wymagany 1 rok doświadczenia. Proszę dzwonić: (570) 223-2964 lub (570) 656-8278

Potrzebne doÊwiadczone, odpowiedzialne osoby do pracy w charakterze powykonawców (“subcontract”) do przerabiania (“remodoling”) piwnic. Wymagane narz´dzia i samochód. Proszę dzwoniç, zostawiç wiadomoÊç: (201) 377-5302 CCR SHEET METAL INC., zatrudni doświadczonych BLACHARZY na instalacje dachów, rynien, moldingów ornamentowych. Proszę dzwonić: (718) 387-2473 lub (917) 416-7906 Construction company specialized in waterproofing/scaffolding projects is looking for project manager - estimator. Work includes: drafting proposals, doing requisitions and estimates, meeting with architects and engineers, running 1-3 projects. Prior experience in construction field necessary as well as fluent English/Polish, ability to coordinate all phases of work, responsibility and multitasking. Please email resume to agata@janbar.inc.com No phone calls

PRACA HELP WANTED NY

Insurance Agency is searching for an Insurance Customer Service Representative with an extreme attention to detail and a desire to help people. This opportunity will be perfect for someone who enjoys working in a busy team environment, is detail oriented, organized and enjoys helping people. Minimum Qualifications: Candidates should have an associate’s degree or equivalent from two-year college or technical school; or one to three years related experience and/or training; or equivalent combination of education and experience. Please contact us @ allegiancefinancial@gmail.com

NYC ELECTRICAL CONTRACTOR seeking MECHANICS AND HELPERS Must have experience in residential and commercial projects. Please call: (718) 659-1970 or (917) 284-0302

Zatrudnię stolarzy meblowych do pracy na Long Island City.

Praca na czek rozliczeniowy, z możliwością ubezpieczenia medycznego. Proszę dzwonić: (917) 767-6646

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY

Firma budowlana zatrudni foremana z kilkuletnim doświadczeniem. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego oraz ważne licencje OSHA, Rigging Foreman license + scaffold. (32-hrs) Zgłoszenia osobiste w siedzibie firmy pod adresem: 531 Graham Ave, Brooklyn w godzinach 9-5, pon-pt. Proszę dzwonić: (718) 782-9720

WELL ESTABLISHED ELECTRICAL COMPANY is seeking a young, energetic and detail-oriented person to join our team as a junior estimator. Must work well under pressure, Proficiency in Microsoft office and some knowledge of QuickBooks a plus. We are looking for someone with good communication skills, written and spoken. Please send your resume with a cover letter to office@apollonyc.com

Agencja International Home Care Service na Queensie zatrudni opiekunki HHA i PCA wyłącznie z certyfikatem i pobytem stałym. Płatność $11.00 na godz., oraz $160 z zamieszkaniem plus ubezpieczenie. Zatrudniamy rownież dyplomowane pielęgniarki (RN). Po wiecej informacji prosze dzwonić od 9 rano do 5 po południu (718) 459-4663 POTRZEBNI MECHANICY I BLACHARZE SAMOCHODOWI. Firma transportowa zatrudni mechaników i blacharzy samochodowych do naprawy autobusów szkolnych. Wysokie wynagrodzenie, Wakacje, Święta, ubezpieczenie medyczne. Przydział na narzędzia i 401K. Zatrudnienie od zaraz. Proszę dzwonić: Darek (516) 628-8233 lub przesłać resume na fax (631) 271-6735

Mieszkanie do wynajęcia na Staten Island, NY (blisko Verrazano Bridge) po generalnym remoncie, 2 sypialnie, living room. Mieszkanie jest ustawne, posiada dużo szaf. Do dyspozycji ogród. Proszę dzwonić: Barbara (347) 342-6314 (w tygodniu dzwonić po godzinie 5pm)

Apartament do wynajęcia na Ridgewood NY

W dwurodzinnym domu, na 2 piętrze, po remoncie - dla niepalącej rodziny, (bez zwierząt i pralki) do wynajęcia 3 sypialnie, pokój dzienny, jadalnia, kuchnia, łazienka. Spokojna dzielnica, w pobliżu metra M autobusów, szkół i supermarketu. $ 1500 /m-c, (gaz i energia nie wliczone) Proszę dzwonić: (646) 359-4375

,

PODATKI TAXES

PRACA HELP WANTED NJ LIVE-IN CAREGIVER (Morris County) Seeking English speaking, polish caregiver with nursing education for women with dementia and behavioral problems. Toileting, incontinence, catheter, and diabetes. Send resume with 3 references and salary req. to carenj999@gmail.com, or call: (973)-210-7351

NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


32

Og∏oszenia/Classified

nowy dziennik Sobota – niedziela 22-23 lutego 2014

AGENCJE AGENCIES SAMOCHODY CARS

180

95

95 70

60 50

95

60 50

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

J O S E P H

IW A N I C K I,

M . D. GINEKOLOG - POŁOŻNIK St. Luke’s-Roosevelt Hospital Centre, Lenox Hill Hospital

LEKARZ MÓWI PO POLSKU

• Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka • Chirurgia ginekologiczna • Testy ciążowe • Colposcopia, leep • Badania ultrasonograficzne • Zabiegi diagnostyczne w gabinecie

Manhattan, 159 E. 74 Str., NY 10021 (wtorki) Brooklyn, 2187 Ocean Ave. (poniedziałki, środy, piątki i soboty)

212.717.0606 718.627.6111

Prace z zamieszkaniem lub bez, również na weekendy. Praca P z ubezpieczeniem medycznym dla osób posiadających certyfikat HHA lub PCA. Wymagany pobyt stały, j. angielski

110 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222 telefon:

718-349-0099


Og∏oszenia

nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

USŁUGI SERVICES

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

www.zsengineering.com

ZS Engineering PC Uzyskujemy zatwierdzenia w Departamencie Budynków i Straży Pożarnej. Usuwamy “Violation Orders”, występujemy też w roli biegłych sądowych w sprawach karnych. Firma licencjonowana w NY i CT.

PROJEKTOWANIE ORAZ INSPEKCJE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PEŁEN ZAKRES USŁUG U NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW specjalizacja: systemy ochrony przeciwpożarowej systemy ewakuacyjne, tryskacze systemy wykrywania i usuwania dymów systemy gaszenia pożarów przy pomocy gazów i piany

Tel. 516.328.3200 • Fax 516.328.6195 Zygmunt Staszewski, PE, FSFPE - President 99 Tulip Avenue, Suite 102 • Floral Park, NY 11001

33


Og∏oszenia

nowy dziennik Sobota – niedziela 22-23 lutego 2014

34

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

WRÓŻKI PSYCHICS

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

KONTENERY

Mienie przesiedlenia do Polski

Auta odbieramy spod domu klienta MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NOWYCH AUT ORAZ NA GIEŁDACH BANKOWYCH (COPART, ISAA, MANHEIM)

BEZPOŚREDNI KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU AUT 908.546.3520 SŁAWEK

PRZEPROWADZKI, WYSYŁKA AUT/TOWARÓW

Z POLSKI DO USA

Główna siedziba firmy oraz magazyn znajdują się w New Jersey

AARON P.B. 501 New County Rd. Secaucus, NJ 07094 www.aarronpb.com

201.330.1975

office: fax: 201.330.0429 cell: 908.296.8889 e-mail: biuro@aaronpb.com


Sport

35 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

Nowy napastnik Legii Orlando Sa ma bogatą przeszłość

Ljuboja w ulepszonej wersji?

ło? “Z Brazylii dostałem dwie oferty – z Botafogo i Portuguesy. Z Rosji zgłosiły się KrylDaniela Ljuboi. Orlando Sa był partnerem Radamela Falcao w FC Porto i zagrał je- ja Sowietow i Krasnodar. Były też dwie opcje gii t–t kluby ze środka tabeli. Ale postaden mecz w reprezentacji Portugalii, po czym jego kariera rozsypała się jak domek zwiBel łem na Polskę. Słyszałem opinie, że tutaj trudz kart. Czy odbuduje ją na Łazienkowskiej? no napastnikom o gole, więc traktuję to jako wyzwanie – mówi 25-latek, dodając: y–y Trzy W 2009 ROKU FC PORTO ZAPŁACIŁO ZA łeś sobie nogę lub pauzowałeś przez pół roku. osoby odegrały główną rolę przy tym transfeNIEGO SPORTINGOWI BRAGA 3 MILIONY EU- Nawet jeśli jesteś Cristiano Ronaldo i wypa- rze: Dossa, Michał Żewłakow i Dominik EbeRO, a 21-letni wówczas napastnik miał za so- dasz na pół roku, wszyscy liczą, że wrócisz i benge. Bardzo porządni ludzie, którzy od pobą debiut w reprezentacji Portugalii – tej sa- od razu strzelisz dwa-trzy gole. Tutaj też ki- czątku przedstawiali mi sytuację tak, jak ona mej, w której występuje przecież najlepszy bice chcą, bym w pierwszym meczu zdobył faktycznie wyglądała. Inne kluby działały przez obecnie piłkarz świata Cristiano Ronaldo. “Spę- dwie bramki. To niełatwe. Na razie mieszkam pośredników, pojawiali się jacyś agenci, zaczydziłem z nim dwa tygodnie podczas zgrupo- w hotelu, niczego nie widziałem poza stadio- nało się komplikować... Legia działała przejwania reprezentacji. On był już kapitanem dru- nem, nie znam nazwisk kolegów, nie wiem, kto rzyście i po ludzku. Na pierwszy rzut oka widać, że to profesjonalny klub. Legia od początżyny narodowej, ja byłem wtedy najmłodszy. jest prawo-,j ja kto lewonożny... “. ku była moim pierwszym wyborem. Wiem, że Pamiętam, że powiedział mi, abym był spokojny, abym wykonywał taką samą pracę, jak SA TRAFIAŁ NA WYPOŻYCZENIA NAJ- kibice na Cyprze mocno atakowali prezesa, podw klubie. Zawsze zachowywał się zwyczajnie, PIERW DO NACIONALU, A NASTĘPNIE DO AN- jechali nawet pod jego dom, by zapytać, czeżartował, w każdej chwili mogłem się do nie- GIELSKIEGO FULHAM (jeden gol w siedmiu me- mu mnie sprzedał, ale skoro – jako mężczygo zgłosić, jeśli czegoś potrzebowałem, zawsze czach, przeciwko Norwich), gdzie liczono na zna – dałem słowo Legii, to dzień później miałchętnie pomagał. Nie jest prawdą to wszyst- niego ze względu na imponujące warunki fi- bym o nim zapomnieć? Byłbym dzieckiem. To ko, co się o nim pisze, że jest arogantem” – zyczne (188 cm wzrostu). Nie spełnił jednak tak, jakbyś dziś zrobił ze mną wywiad, a jutro wspomina Orlando Sa, który miał nadzieje na oczekiwań i pod koniec czerwca 2012 znalazł na mnie nadawał w rozmowie z innym piłkapiękną przyszłość w Porto. się na lodzie. Kontrakt został rozwiązany za rzem. Dałem słowo Dominikowi i Michałowi, porozumieniem stron. W tej sytuacji postano- więc nie chciałem go złamać” – podkreśla jedMÓWIONO O NIM – JEDEN Z NAJWIĘK- wił szukać szczęścia na Cyprze. Nie od razu nokrotny reprezentant Portugalii. Orlando Sa był partnerem Radamela Falcao w SZYCH TALENTÓW W KRAJU, PIŁKARSKI DIA- dostał to, czego chciał. “Na Cyprze dostałem FC Porto i zagrał jeden mecz w reprezentacji W NOWYM ZESPOLE ZADEBIUTUJE ZAPEW- Portugalii MENT. Wydawało się, że wszystko, co najlep- najwyższy kontrakt, wszyscy oczekiwali, że bęsze, dopiero przed nim. Któż by przypuszczał, dę głównym strzelcem, ale też tłumaczyłem, że NE W NADCHODZĄCY WEEKEND. Konkurent że niespełna pięć lat później wyląduje w war- potrzebuję czasu” – mówi nowy napastnik Le- do składu Władimir Dwaliszwili dostał w spo- napastników” – twierdzi w rozmowie z “Przeszawskiej Legii? Wtedy to się wydawało nie- gii. Ostatecznie w 39 meczach strzelił aż osiem- tkaniu z Koroną czerwoną kartkę i będzie mu- glądem Sportowym”. możliwe. Okazało się jednak, że po transferze naście goli. Zdaniem wielu fachowców jesie- siał pauzować przez dwa spotkania. Sa ma więc z Bragi do Porto nie wykonał kolejnego kro- nią tego sezonu był najlepszym piłkarzem ca- niejako ułatwiony start. Czy dobre występy w PORÓWNANIA Z DANIELEM LJUBOJĄ SĄ ku naprzód. Tam jego kariera się załamała. Jak łej ligi, cierpiącej jednak na finansowy kryzys. polskiej ekstraklasie mogą pomóc mu w po- NIEUNIKNIONE. Obaj mają znaczące nazwiwrocie do reprezentacji Portugalii? Sam zawod- ska – Serb chyba jednak większe ze względu opowiada w rozmowie z portalem weszlo.com: “Kiedy rozstrzelał się Falcao, pomyślałem, że LEGIA OD DŁUŻSZEGO CZASU MOCNO PE- nik gorąco w to wierzy. Uważa, że ma szanse na staż, ale podobnie jak “bagaż”, z którym nie wywalczę miejsca w składzie. A nadzieję NETROWAŁA TAMTEJSZY RYNEK, czego efek- pojechać nawet na mundial do Brazylii! “Gdy- trafiał na Łazienkowską. Sa nie ma opinii imstraciłem, gdy Porto postanowiło mnie wypo- tem było sprowadzenie latem rozgrywającego by nie przyświecał mi taki cel, to mógłbym grać prezowicza, który przepił karierę, więc może życzyć. Uwierz w–w presja na zawodniku Por- Helio Pinto i środkowego obrońcy Dossy Ju- na przykład w Dubaju, czy innym podobnym nie skończy w Warszawie tak samo jak jego to, którego wypożycza się do innego klubu, jest niora. Na początku lutego sięgnięto również po miejscu. Codzienne treningi nie miałyby sen- poprzednik? Prezes Bogusław Leśnodorski olbrzymia. Wszyscy oczekują, że zrobisz dwa portugalskiego snajpera, płacąc za niego 400 su, by stawać się coraz lepszym. Jeśli będę grał, twierdzi, że “dobiera teraz piłkarzy pod wzglęrazy lepszy wynik od konkurentów. Ciągle czu- tysięcy euro. Nie obyło się jednak bez proble- jeśli zdobędziemy mistrzostwo, to mój cel bę- dem charakterologicznym”. Oby w tym wyłem te naciski. Wiedziałem, że zna mnie cała mów i twardej walki z innymi kontrahentami, dzie blisko. W Portugalii mnie znają, Paulo Ben- padku się nie pomylił. Portugalia, a nikogo nie interesuje, czy złama- głównie z ligi rosyjskiej. Co więc przesądzi- to mnie zna, a poza tym nie mamy zbyt wielu MARCIN HARASIMOWICZ

Porażki Lazio, Ajaksu i Tottenhamu w Lidze Europejskiej

tecznie zremisowali 2:2 i bliżsi awanZ powodu antyrządowych prosu wydają się Niemcy. Również 2:2 testów i aktów przemocy w stolizremisowała Sevilla, która mierzy- cy Ukrainy UEFA już wcześniej ła się na wyjeździe z Mariborem. Be- zdecydowała o przeniesieniu na tis z Damienem Perquisem w skła- Cypr meczu Dynama Kijów z Vadzie zakończył mecz z Rubinem Ka- lencią. W Nikozji lepsza okazała Trabzonspor, w którym od 81. mi- zań wynikiem 1:1. się jedenastka z Hiszpanii, wygrynuty wystąpił Andrian MierzejewW związku z tragicznymi wyda- wając 2:0. Gole zdobyli Chilijczyk ski, przegrał na wyjeździe z Juven- rzeniami w Kijowie mecz Dnipro Eduardo Vargas i Algierczyk Sotusem Turyn 0:2. Trabzonspor prze- Dniepropietrowska z Tottenhamem fiane Feghouli. grywał od 16. minuty, kiedy do jego Hotspur został poprzedzony minuW 1/16 finału występują po dwie bramki trafił urodzony w Argenty- tą ciszy. Piłkarze obu drużyn zagra- najlepsze drużyny z 12 grup LE oraz nie reprezentant Włoch Pablo Osval- li z czarnymi opaskami na rękach. osiem zespołów, które zajęły trzedo. Dzieło dokończył już w doliczo- Spotkanie zakończyło się zwycię- cie miejsca w grupach Ligi Mistrzów. nym czasie gry Francuz Paul Pogba. stwem gospodarzy 1:0. Jedyną Mecze 1/8 finału, gdzie pary “Stara Dama” w szczególny sposób bramkę strzelił Jewhen Konoplian- również zostały już ustalona, zaplapodchodzi do rywalizacji w tego- ka, który w styczniu przymierzany nowano na 13 i 20 marca. Finał odrocznej edycji Ligi Europejskiej, bo był do... Tottenhamu. będzie się 14 maja. n finał zaplanowany jest na 14 maja na jej stadionie w Turynie. Trudności z Esbjerg fB nie miaLIGA EUROPEJSKA ła Fiorentina, która wygrała w DaWyniki pierwszych meczów 1/16 finału: Anży Machaczkała – KRC Genk 0:0, nii 3:1. Rewanż powinien być już Dnipro Dniepropietrowsk – Tottenham 1:0 (0:0), Juventus Turyn – Trabzonspor tylko formalnością. W barwach 2:0 (1:0), Czernomorec Odessa – Olympique Lyon 0:0, Esbjerg fB – AC Fiorenwłoskiej drużyny występuje na co tina 1:3 (1:3), Dynamo Kijów – FC Valencia 0:2 (0:0) – mecz w Nikozji, PAOK Sadzień Rafał Wolski, ale polski poloniki – Benfica Lizbona 0:1 (0:0), Slovan Liberec – AZ Alkmaar 0:1 (0:0), Betis mocnik nie został zgłoszony do rozSevilla – Rubin Kazań 1:1 (1:0), Swansea City – SSC Napoli 0:0, NK Maribor – grywek LE. FC Sevilla 2:2 (1:0), Viktoria Pilzno – Szachtar Donieck 1:1 (0:0), Lazio Rzym – Sporo emocji mieliśmy w Porto. Łudogorec Razgrad 0:1 (0:1), Ajax Amsterdam – FC Salzburg 0:3 (0:3), MaccaGospodarze prowadzili tam z Einbi Tel Awiw – FC Basel 0:0, FC Porto – Eintracht Frankfurt 2:2 (1:0). trachtem Frankfurt już 2:0, lecz osta-

Cudowny lob Soriano n Niespodziewanych porażek doznały w pierwszych meczach 1/16 finału Ligi Europy Ajax Amsterdam i Lazio Rzym. Holendrzy ulegli aż 0:3 FC Salzburg, natomiast Włosi, pogromcy Legii Warszawa z fazy grupowej, przegrali 0:1 z Łudogorcem Razgrad. Obie ekipy grały w dodatku na własnych stadionach.

Ajax uchodził za faworyta starcia z Salzburgiem, lecz od samego początku został totalnie stłamszony przez Austriaków. Już w 14. minucie do siatki z rzutu karnego trafił Jonathan Soriano. Siedem minut później na 2:0 podwyższył Sadio Mane, a w 35. minucie ponownie skuteczny był Soriano. Gol na 3:0 był wyjątkowo efektowny – Hiszpan wykorzystał fakt, że bramkarz Ajaksu Jasper Cillesen był kilka metrów przed bramką i przelobował go cudownym uderzeniem z połowy boiska. Niespodziewaną porażkę poniosło również rzymskie Lazio. Łudogorec Razgrad nie przyjeżdżał do Włoch jako “chłopiec do bicia” – w końcu w fazie grupowej był praw-

dziwą rewelacją – lecz i tak to Lazio wydawało się być faworytem. Łudogorec powinien objąć prowadzenie już w 9. minucie, ale Swietoslaw Diakow nie wykorzystał rzutu karnego. Tuż przed przerwą skuteczny był jednak Roman Bezjak. W 50. minucie karnego miało Lazio, strzał Felipe Andersona wybronił jednak Wladislaw Stojanow. Rzymianie przypuścili zmasowane ataki, lecz nie zdołali wyrównać, mimo że od 55. minuty grali z przewagą jednego zawodnika (czerwona kartka dla Diakowa). W końcówce wyrzucony został zresztą też piłkarz gospodarzy, Luis Pedro Cavanda, co dodatkowo skomplikowało sytuację rzymian.

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redagują: Jerzy Gieruszczak i Tomasz Deptuła

FOTO: EPA/JOSE COELHO

n Napastnika o tak głośnym nazwisku nie było w polskiej ekstraklasie od czasów


36

Sport

Mistrz lepszy od lidera

n W czwartkowym meczu w lidze NBA najlepsza obecnie drużyna Oklahoma City Thunder zmierzyła się z aktualnymi mistrzami Miami Heat.

nowy dziennik Sobota – niedziela 22-23 lutego 2014

Hamulcowy i złoto n Rozmowa z Curtem Tomaseviczem, amerykańskim bobsleistą polskiego pochodzenia W najbliższy weekend zgaśnie olimpijski znicz, ale przedtem warto zwrócić uwagę na zmagania bobslejowych czwórek. Jednym z zawodników ekipy USA jest bowiem Curt Tomasevicz, w którego żyłach płynie polska krew. Amerykanie są jednymi z faworytów m.in. dlatego, że to oni triumfowali w tej dziedzinie cztery lata temu w Vancouver.

LeBron James znów pokazał, kto rządzi w NBA

Górą byli obrońcy tytułu, którzy gładko wygrali 103:81. LeBron James zdobył dla zwycięzców 33 punkty. Mający wysokie aspiracje Thunder mogą się pochwalić bilansem 43 zwycięstw i 13 porażek. Heat (3914) pokazali im jednak, że w drodze na szczyt czeka ich jeszcze bardzo dużo pracy. Zespół z Florydy prowadził przez niemal całe spotkanie. Już po pierwszej kwarcie goście mieli 17-punktową przewagę. Jamesa wspierali pozostali zawodnicy “Wielkiej Trójki”. Dwyane Wade uzyskał 24 punkty i 10 asyst, a Chris Bosh 24 pkt i 8 zbiórek. “Mieliście okazję zobaczyć drużynę, w której jest ‘chemia’. Drużynę, która właśnie nabiera rozpędu na decydującą część sezonu” – powiedział Wade. Heat mieli zdecydowanie lepszą skuteczność. Trafili 41 z 75 (54,7 proc.) rzutów z gry, a gospodarze 28 z 74 (37,8 proc.). Thunder nie pomógł nawet powrót po kontuzji Russella Westbrooka. 25letni rozgrywający trafił tylko cztery z 12 rzutów z gry. Spotkanie zakończył z 16 punktami. Kevin Durant dołożył 28 punktów. “Jeśli nie złapiesz odpowiedniego rytmu, możesz później ratować się rzutami za trzy punkty, ale one też nam nie wychodziły. Dziś po prostu nie nawiązaliśmy walki z Heat” – przyznał trener Thunder Scott Brooks. Emocjonująco było w Oakland, gdzie koszykarze Golden State Warriors podejmowali Houston Rockets. Gospodarze zwyciężyli dopiero po dogrywce 102:99. W trzecim czwartkowym meczu Denver Nuggets pokonali na wyjeździe najsłabszą drużynę rozgrywek Milwaukee Bucks 101:90. Kenneth Faried zdobył dla zwycięzców 26 punktów. TW

WYNIKI LIGI NBA Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 90:101, Oklahoma City Thunder – Miami Heat 81:103, Golden State Warriors – Houston Rockets 102:99 po dogrywce

.

Na początku przez około 5 sekund pcham je z całych sił wraz z kolegami, a potem jako ostatni wskakuję do środka. Siedzę z głową skuloną między ramionami, podczas gdy kierowca stara się prowadzić bobslej po najbardziej optymalnej i najszybszej linii toru, aby uzyskać jak najlepszy czas. Na końcu ciągnę za hamulec, który sprawia, że sanie wytracają prędkość. Niby brzmi to prosto, ale – uwierz mi – nie każdy się do tego nadaje.

FOTO: Z ARCHIWUM C. TOMASEVICZA

FOTO: EPA/ERIK S. LESSER

Jesteś tzw. hamulcowym w drużynie bobslejowej. Na czym dokładnie polega twoja rola i jak się zatrzymuje te niesamowicie szybkie sanie?

Curt Tomasevicz (pierwszy z lewej) z resztą załogi Night Train 2, która będzie bronić złota z Vancouver

cowaliśmy na ten sukces cztery dłu- magające. Ale ja lubię stawiać sobie gie lata i każdy z nas poświęcił tak wyzwania zarówno fizyczne, jak i wiele, dlatego byliśmy naprawdę mentalne. przeszczęśliwi. A jak się raz czegoś takiego posmakuje to myśli się tylJako student NU grałeś w futboko i wyłącznie o powrocie do tego lowej drużynie Cornhuskers jako momentu. Dlatego w Soczi chcemy, running back i linebacker. Mieliście aby historia się powtórzyła! niezłą ekipę i w 2002 roku doszli-

Jesteś nie tylko medalistą olimpijskim, ale i gitarzystą basowym. O twoim muzycznym talencie wszycy mogli przekonać się podczas pewnego koncertu Pearl Jam w Kansas City w 2011. Pamiętasz tę chwilę?

A co z Polakami? Będą w stanie nawiązać walkę z najlepszymi?

jeszcze szerzej. Czym będzie dla ciebie takie wyróżnienie?

To było naprawdę coś mega wielkiego! Od zawsze jestem fanem Start waszej “czwórki” w Soczi zaPearl Jam, więc kiedy Eddie VedW bobslejowy świat wprowadziplanowany jest na ostatni weekder zaprosił mnie na scenę poczuła mnie Amanda Moreley – koleżanend igrzysk. Jak – oprócz treninłem się jak małe dziecko, które maka ze studiów, która zakochała się w rzy o karierze gwiazdy rockowej. gów – spędzacie czas poprzedzatej dyscyplinie. Ku zaskoczeniu Mimo iż fajnie było zagrać w Ka- Dali mi gitarę basową i mimo wieljący zawody? wszystkich, bo uprawiałem wtedy też Udajemy się na inne areny, aby do- lifornii w tak prestiżowej potyczce, kiego zdenerwowania udało mi się akademicki futbol amerykański, po- pingować naszych reprezentantów. przy niemal 100 tysiącach kibiców, bezbłędnie zagrać “Yellow Ledbedstanowiłem spróbować. Nawet moi Byłem już widzem na meczach ho- to jednak cała reszta przemawia na der” wraz z zespołem! Trema znikrodzice byli na początku bardzo zdzi- keja, biegach w łyżwiarstwie szyb- korzyść olimpiady. To globalna im- nęła już całkowicie po koncercie, wieni i chyba myśleli, że mi trochę kim i jeździe po muldach. Nie ma nic preza, którą ogląda cały świat. Jest kiedy... wychyliliśmy z Eddiem kilodbiło (śmiech). Ale na szczęście ich bardziej inspirującego niż obejrze- to nie do przecenienia. ka browarów i porozmawialiśmy jak zaskoczenie szybko zamieniło się we nie w akcji kolegów z reprezentacji. kumple. To super gość – zero “sowsparcie, za co jestem im niezmier- Tym bardziej, jeśli są to sportowcy, Nie żałujesz, że nie zrobiłeś karie- dówki”. Zrewanżowałem się zawienie wdzięczny. szając mu na szyi mój medal, ale na których nikt nie stawiał, którzy ry w NFL? dotychczas byli gdzieś w cieniu. Jak Nie, bo futbol nie był moim prze- na szczęście niedługo potem mi go Skoro o rodzicach mowa – twój oj- n.p. Matt Antoine, który niedawno znaczeniem. Mam satysfakcję, że gra- oddał. ciec Dennis ma polskie korzenie. Jak nieoczekiwanie zdobył brązowy me- łem z ludźmi pokroju Josha Browna wiele wiesz na ten temat? Masz 33 lata, więc myślisz już podal w skeletonie. z New York Giants, Richie IncogniMój dziadek “po mieczu” był stuwoli o końcu kariery? Może czas to z Miami Dolphins czy Sama Koprocentowym Polakiem. Pamiętam, Urodziłeś się w Nebrasce, gdzie kró- cha, który dwa lata temu wygrał Suna założenie rodziny? jak wraz z moim ojcem słuchali poluje kukurydza, która też – podob- per Bowl z Baltimore Ravens. To byTak, jak moja wspomniana wczelek w niedzielne poranki. Ja, niestenie jak bobsleje – jest bliska two- ły fajne czasy, ale ja dziś kibicuję im, śniej przyjaciółka Amanda? Zabraty, nie mówię po polsku. jemu sercu? a oni jednemu z najlepszych bobsle- kło jej niewiele do wyjazdu na olimTak. Zarówno w moim rodzinnym istów na świecie, czyli mnie (śmiech). piadę w 2006 i 2010 roku, dlatego dziś już się nie ściga, tylko ma męMasz na koncie m.in. 9 medali mi- Shelby, jak i w całym stanie wspiestrzostw świata (w tym trzy zło- ra mnie wielu ludzi, którzy na co I z pewnością będą trzymać kciu- ża i dziecko. Jak to będzie w moim te) i zwycięstwo w Pucharze Świa- dzień uprawiają kukurydzę. Odki w najbliższy weekend, bo w so- przypadku? Naprawdę nie wiem. botę rozpocznie się wasza droga Przyjdzie wiosna, lato, pomyślimy ta. Zdobyłeś je będąc częścią za- wdzięczam się im zasiadając w Rałóg dwu- i czteroosobowych oraz dzie Kukurydzianej (Nebraska Corn do obrony złota z Vancouver. Je- nad przyszłością... steście faworytami? mieszanych. Którą odmianę tego Board – przyp. TM), która walczy o interesy tysięcy rolników i skupia się Na pierwszym miejscu wymienia Jednak już teraz jedna rzecz jest sportu najbardziej lubisz? Zdecydowanie “czwórkę”. Lubię na problemach dotyczących działań się Rosjan, co sprawia, że nie ciąży pewna – trafisz do National Polishpodejmowanie walki do spółki z mo- prawnych, handlowych i agrokultu- na nas aż tak wielka presja. Liczyć -American Sports Hall of Fame imi kolegami. W tej wspólnocie i rowych. Jestem jednym z ich rzecz- się będą też Niemcy i Łotysze. My (Sportowa Galeria Sław dla Amezbiorowej odpowiedzialności jest coś ników oraz prowadzę ich bloga. rykanów polskiego pochodzenia – będziemy się starać pokrzyżować wspaniałego. Trzeba też wspomnieć, szyki faworytom. Zapowiada się faprzyp. TM) w Michigan. Nominaże sanie z czterema facetami czasem Nebrasce zawdzięczasz też swoje scynująca walka – koniecznie mucję otrzymałeś w ubiegłym roku, pędzą z szybkością 150 km/h, więc wykształcenie – w 2003 roku sisz ją śledzić! więc jeśli zdobędziesz jakikolwiek jest niezła jazda! otrzymałeś tytuł magistra inżyniemedal w Soczi drzwi otworzą się Jak zaczęła się twoja przygoda z tym sportem?

Specjalnie nie wspomniałem o twoim największym osiągnięciu, jakim był...

Złoty medal w Vancouver! To było spełnienie marzeń oraz magiczna i historyczna (pierwsze złoto dla USA w bobslejach na igrzyskach od 62 lat – przyp. TM) chwila, którą ciężko porównać z czymkolwiek innym. Pra-

ście nawet do Rose Bowl, gdzie przegraliście z Miami University. Czy możesz porównać występ w meczu o mistrzostwo USA ze startem na igrzyskach?

rii elektrycznej na Nebraska University. Masz też fakultet z... astronomii. Czyli jesteś kujonem?

(Śmiech) Można tak powiedzieć. Tak zresztą przedstawiam się na Twitterze (@ctomasevicz – przyp. TM). Lubię się uczyć nowych rzeczy i uwielbiam czytać. W szkole rzadko opuszczałem zajęcia, mimo iż czasem były one naprawdę ciężkie i wy-

Chyba raczej nie. Znam waszą załogę, a najbardziej Dawida Kupczyka, którego pamiętam jeszcze z moich pierwszych startów w Pucharze Świata. Nie powodzi im się najlepiej, ale walczą fair i dają z siebie wszystko. Zawsze są uśmiechnięci i miło się przebywa w ich towarzystwie.

Już sama nominacja mnie ucieszyła i zdaję sobie sprawę, że kolejny medal tylko zwiększy moje szanse. Czułbym się dumny będąc członkiem takiej Galerii Sław. Byłby to dla mnie wielki honor i zaszczyt. Rozmawiał: TOMASZ MOCZERNIUK


Sport

37 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

Dramatyczny finał turnieju hokejowego pań • Szwedzi pierwszymi finalistami turnieju mężczyzn

Złoty gol Poulin

n Hokeistki Kanady obroniły w Soczi tytułu mistrzyń olimpijskich.

To czwarty złoty medal z rzędu dla żeńskiej drużyny Kanady w tej dyscyplinie na igrzyskach. Amerykanki wygrały 16 lat temu w Nagano, kiedy po raz pierwszy rozegrano olimpijski turniej hokeja na lodzie kobiet. Mecz był powtórką finału igrzysk olimpijskich w Vancouver. Wówczas lepsze okazały się Kanadyjki, które wygrały 2:0. W Soczi obie drużyny spotkały się w fazie grupowej i po zaciętym meczu także wygrały hokeistki “Klonowego Liścia” 3:2. Pojedynek o złoto od początku toczył się w szybkim tempie. Zawodniczki imponowały znakomitą jazdą na łyżwach i techniką. Bramkarki – Shannon Szabados (Kanada) i Jessie Vetter (USA) miały mnóstwo pracy. W pierwszej tercji więcej okazji do zademonstrowania swoich umiejętności miała Szabados, która obroniła 11 strzałów rywalek. Kibice czekali na pierwszego gola w finałowym starciu ponad pół godziny. W 32. minucie świetnym strzałem popisała się Meghan Duggan, a zasłonięta Szabados przepuściła krążek. Kanadyjki szybko miały okazję na doprowadzenie do wyrównania. Przez pół minuty grały w podwójnej przewadze, ale Vetter nie dała się pokonać. Trzecia tercja rozpoczęła się od kary dla Tary Watchorn z Kanady. Amerykanki wykorzystały grę w przewadze. Hilary Knight kapitalnie zagra-

ła do pozostawionej bez opieki przed bramką Alex Carpenter, a ta tylko dołożyła łopatkę kija i było 2:0. Kanadyjki ruszyły do odrabiania strat. Nadzieję na odwrócenie losów rywalizacji wlała w 57. minucie Brianne Jenner, której dopisało szczęście. Krążek po jej strzale odbił się od kolana Kacey Bellamy i wpadł do bramki. W końcówce Kanadyjki wycofały bramkarkę i omal nie straciły gola. Uratował je słupek! 55 sekund przed końcem doprowadziły jednak do remisu. Vetter wybiła krążek wprost na kij Marie-Philip Poulin, a ta nie zmarnowała szansy. Do wyłonienia złotych medalistek potrzebna była dogrywka. “Złotego gola” w ósmej minucie doliczonego czasu gry zdobyła Poulin, kiedy Kanadyjki grały w przewadze. Po tym strzale na lodowej tafli mieszały się i mroziły łzy szczęścia i rozpaczy. Kanadyjki przeszły do historii kobiecego hokeja. Było to ich 20. z rzędu wygrany mecz na igrzyskach olimpijskich... A dla Poulin kolejny finał po Vancouver, w którym zdobyła dwie bramki... W piątek swoje koleżanki mogli pomścić reprezentanci USA, którzy grali z Kanadyjczykami (mecz zakończył się po zamknięciu tego wydania gazety) w drugim półfinale turnieju mężczyzn. W pierwszym Szwe-

FOTO: EPA/SRDJAN SUKI

W wielkim finale zawodniczki spod znaku “Klonowego Liścia” wygrały po dogrywce z Amerykankami 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).

Marie-Philip Poulin (z lewej) zdobywa gola na wagę złotego medalu

dzi pokonali Finów 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). m”Suomi”, objęli prowadzenie w 27. min w dość zaskakujących okolicznościach. Po zagraniu Samiego Vatanena Olli Jokinen popędził za krążkiem i uderzył go z zerowego kąta wzdłuż bramki Szwedów. Tymczasem krążek odbity od parkanu Henrika Lundqvista znalazł się w bramce. Finowie tylko pięć minut cieszyli się z prowadzenia. Olli Maatta zbyt krótko wybił krążek, przejęli go rywale i dwoma podaniami “rozklepali” fińską defensywę, a Loui Eriksson ze spokojem skierował z bliska

krążek do bramki, pokonując bezradnego Lehtonena. Minęło kolejne pięć minut, a gracze “Trzech Koron” mieli już o jedną bramkę więcej na koncie. Gdy atakowali w przewadze liczebnej, Erik Karlsson posłał “petardę” spod niebieskiej linii i Lehtonen dał się zaskoczyć. W trzeciej tercji Szwedzi bronili korzystnego wyniku, a Finowie starali się wyrównać. Jednak żaden z ich ośmiu strzałów nie trafił do szwedzkiej bramki. Brązowy medal wśród pań wywalczyły Szwajcarki, wygrywając ze Szwedkami 4:3 (0:1, 0:1, 4:1). n

Nowa Rosja na snowboardzie n Rosja się nie zmienia? Spójrzcie na tabelę medali z Soczi. Kil-

Końcowa kolejność hokejowego turnieju kobiet: 1. Kanada, 2. USA, 3.

Szwajcaria, 4. Szwecja, 5. Finlandia, 6. Rosja, 7. Niemcy, 8. Japonia.

FINAŁ KOBIET Kanada – USA 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) po dogrywce Bramki: 0-1 Meghan Duggan (31.57, Jocelyne Lamoureux), 0-2 Alex Carpenter (42.01, Hilary Knight – w przewadze), 1-2 Brianne Jenner (56.34, Meaghan Mikkelson), 2-2 Marie-Philip Poulin (59.05, Rebecca Johnston), 3-2 Marie-Philip Poulin (68.10, w przewadze).

PRZYSZYWANI ROSJANIE Trudno nazwać Soczi sportową kadziesiąt lat radzieckiego sportu to musiała być jakaś bujda. porażką Rosjan. Porażka, nawet klęWiaczesław Fietisow, dwukrotny wierzyć w złoto, choć nie było go od ska, była w Vancouver, gdzie zdobyli ledwie trzy złote medale. Tezłoty medalista olimpijski w hokeju, 22 lat, czyli od turnieju w Albertvilswego czasu minister sportu Rosji, po- le, w którym grała jeszcze drużyna raz mają siedem złotych, łącznie 24. czucie humoru ma ciężkie. “Jeśli ho- Wspólnoty Niepodległych Państw. Mało jak na gospodarza z takimi traDzięki siedmiu złotym medalom keiści znów skończą olimpijski turdycjami, ale na czwarte miejsce w niej bez złota, to pewnie skończą w Związku Radzieckiego i temu jedklasyfikacji medalowej wystarcza. Ale na liście medali poza wspołagrze” – mówił przed igrzyskami. nemu Wspólnoty Niepodległych Dziś już wiadomo, że skończą nie tyl- Państw Rosja jest razem z Kanadą mnianym łyżwiarstwem figurowym zupełnie nie widać siły dawko bez złota, ale bez jakiegokolwiek rekordzistą w liczbie zwycięstw w medalu, znów odpadli w ćwierćfina- turnieju olimpijskim. Ale samodzielnego rosyjskiego sportu, nawet nie nie nie wygrała go jeszcze ani razu, le i trwa szukanie winnych. cofając się do radzieckich czasów. a od kiedy w 1998 r. dopuszczono NA LAURZE BEZ ZŁOTA WIELKA PIĄTKA Z PRZESZŁOŚCI Dziś Rosja jest silna snowboardem do gry hokeistów z NHL, zdobyła ZJEDZ MNIE Pieniądze Rosji szczęścia na tych Hokej, biatlon, biegi narciarskie, (trzy medale w każdym kolorze), Pierwszy kandydat jest oczywisty, tylko dwa medale. Już trzecie igrzy- igrzyskach nie dają. Biatlon to kolej- panczeny (tu też nie ma złota, jest sre- short-trackiem (trzy medale w każtrener Zinetuła Biljaletdinow. “Co da- ska z rzędu kończy poza podium, z ny dowód. Miliarder Michaił Procho- bro i brąz) – to była za czasów Związ- dym kolorze), skeletonem (złoto i lej z panem? Przecież Wiaczesław By- tą samą dezorientacją: dlaczego ty- row zadbał, by zawodnikom nie bra- ku Radzieckiego, razem z łyżwiar- brąz), bobslejami (złoto), a dwa z kow, trener z poprzednich igrzysk w lu dobrych zawodników nie tworzy kowało niczego. Wydał miliony, by stwem figurowym, wielka piątka tu- sześciu złotych medali zdobyli dla Vancouver, został po prostu ‘zjedzo- dobrej drużyny. latali na zawody prywatnymi odrzu- tejszych sportów zimowych. niej przyszywani Rosjanie: Koreny’ po tamtej porażce” – dociekał jetowcami, mieli świetnego trenera z Zapewniła ZSRR łącznie 180 ze 194 ańczyk Victor An, potrójny mistrz den z miejscowych dziennikarzy. Niemiec, Wolfganga Pichlera. Bilety olimpijskich medali. W Soczi ślady olimpijski z Turynu w short-tracCZERWONY BALET NIE WRACA “No to mnie zjedz. Zjedz, będzie po Hokeiści to finansowi arystokraci na biatlon sprzedawały się znakomi- dawnej potęgi widać tylko w jeździe ku, z obywatelstwem rosyjskim od mnie” – odpowiedział trener. Za klę- rosyjskiego sportu. KHL, czyli euro- cie, medalowe ambicje rosły. Rosja- figurowej: złoto w drużynówce, zło- trzech lat, podobnie jak Amerykaskę odpowie pewnie on, może któ- pejska konkurencja dla NHL, jest sil- nie zbudowali na igrzyska jeden z naj- to solistek, złoto i srebro w parach spor- nin Vic Wild, mistrz snowboardoryś z działaczy. A gwiazdy rosyjskiej na rosyjskimi pieniędzmi. Wspo- piękniejszych i najnowocześniejszych towych, brąz w tanecznych. W pozo- we go sla lo mu rów no le głe go. kadry za chwilę rozjadą się z powro- mniany Fietisow, jako minister spor- ośrodków biatlonowych na świecie. stałych wspomnianych dyscyplinach Znajdźcie drugi kraj na liście zimotem po klubach NHL i KHL, tak sa- tu, zaczął program budowy 300 Wielu mówi, że po prostu najlepszy, z medalami tak krucho, że sama Ra- wych potęg, który się tak przepomo szybko jak się zjechały tuż przed lodowisk w całym kraju, by zadbać o można tu będzie organizować jeszcze isa Smietanina w najlepszej formie wy- czwarzył. Dziś Smietanina nadjeturniejem. Kibice są dziś na nich szkolenie młodzieży. Teoretycznie przez lata zawody świetnie wypada- windowałaby Rosję wyżej w tabeli me- chałaby na jednej desce. wściekli, ale z czasem zapomną. Przed niczego do sukcesu nie brakuje. Ale jące na ekranie, słupów z reflektora- dalowej niż dzisiejszy biatlon, biegi, PAWEŁ WILKOWICZ następnymi igrzyskami znów będą czerwony balet na lodzie, zgranie, fi- mi jest przy trasie niewiele mniej niż panczeny i hokej razem wzięte. (SPORT.PL) Z SOCZI

nezja, którymi radziecka reprezentacja zachwycała w czasach koszarowania zawodników i ćwiczenia razem do upadłego, jakoś nie chce wrócić w nowych czasach. “Takiego hokeja nie potrzebujemy” – napisał po ćwierćfinałowej porażce z Finlandią “Sport Express”. Tyle że innego hokeja chyba nie będzie. A Rosja nie przegrała przecież z maluczkimi. Finlandia jest dziś wyżej w rankingu IIHF, ma wielką przeszłość, tysiące klubów, kilkadziesiąt tysięcy hokeistów.

drzew. Ale na ekranach rosyjska radość pojawia się podczas olimpijskich zawodów sporadycznie. Srebro Olgi Wiluchiny i sztafety kobiet oraz brąz Jewgienija Garaniczewa to jednak trochę mało. Podobnie jak dwa srebra zdobyte na drugim stadionie na trasach Laury, w biegach narciarskich. Tu apetyty były mniejsze – dlatego biegi mają na Laurze mniej okazałe miejsce, choć pierwszy plan był inny. Ale i na biegi Wagit Alekpierow i jego Łukoil nie żałowali pieniędzy.


38

Sport

nowy dziennik Sobota – niedziela 22-23 lutego 2014

Podwójny triumf Kanadyjek

Spacerkiem po Soczi

n Kanadyjka Marielle Thompson zdo-

SACHENBACHER-STEHLE NA DOPINGU Biatlonistka Evi Sachenbacher-Stehle jest – według agencji prasowej dpa – niemieckim sportowcem, który miał pozytywny wynik testu antydopingowego. Oficjalnie nazwisko ma zostać ujawnione po zbadaniu próbki B. Agencja dpa powołała się na źródło z kręgu Niemieckiego Komitetu Olimpijskiego (DOSB). Wcześniej DOSB oficjalnie poinformował, że jeden z reprezentantów tego kraju miał pozytywny wynik testu antydopingowego, ale nie zdradzono ani nazwiska, ani dyscypliny, ani nazwy zabronionej substancji. Strona niemiecka wiadomość na ten temat otrzymała od MKOl w czwartek późnym wieczorem. Pozytywny wynik dało badanie próbki A. W piątek miała zostać oficjalnie otwarta i sprawdzona próbka B. Tego dnia ma się zebrać również Komisja Dyscyplinarna MKOl. 33-letnia Sachenbacher-Stehle nie została zgłoszona do zaplanowanej na piątek sztafety 4x6 km. Wcześniej w Soczi najlepszy występ zanotowała w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km, w którym zajęła czwarte miejsce. Szósta była Monika Hojnisz, więc gdyby potwierdziły się informacje o dopingu Niemki, Polka awansowałaby o jedną pozycję. f

WILK (?) NA KORYTARZU Wstajesz rano w wiosce olimpijskiej. Ubierasz się, wychodzisz z mieszkania, a tam po korytarzu chodzi sobie... wilk. No właśnie, nie wiadomo czy wilk, czy pies, bo tych bezdomnych jest w Soczi dużo. Kate Hansen, reprezentantka USA w saneczkarstwie, bardzo się zdziwiła, gdy zobaczyła - wychodząc z pokoju - podejrzanego zwierzaka. Amerykanka nagrała więc zdarzenie i opublikowała w internecie wideo. I jak zwykle w takich przypadkach miała murowaną widownię. “Wilk w moim holu?!?” – napisała 21-latka. f

Mikaela Shiffrin na trasie slalomu

Złoty slalom nastolatki n Mikaela Shif frin wygrała w Soczi slalom rozegrany na zakoń- szego przejazdu.

czenie kobiecej rywalizacji w narciarstwie alpejskim. 18-letnia Amerykanka jest najmłodszą zawodniczką, która zdobyła olimpijskie złoto w tej konkurencji. Dwa pozostałe medale przypadły Austriaczkom. Shiffrin prowadziła już na półmetku. Przed drugim przejazdem miała 0,49 sekundy przewagi nad Niemką Marią Hoefl-Riesch i 0,67 s nad Słowenką Tiną Maze. Obie ostatecznie nie stanęły na podium. Znakomicie w drugiej części rywalizacji spisały się Austriaczki. Marlies Schild sięgnęła po srebro, mi-

mo że po pierwszym przejeździe zajmowała szóstą lokatę i traciła do prowadzącej 1,34 s. Ostatecznie była gorsza od Amerykanki o 0,53 s. Brąz wywalczyła Kathrin Zettel – siódma na półmetku – ze stratą 0,81 s. Na liście startowej znalazło się 88 zawodniczek, w tym trzy Polki: Karolina Chrapek, Maryna Gąsieni ca -Da niel i Alek san dra Kluś. Żadna z nich nie ukończyła pierw-

Cztery lata temu po złoto w tej konkurencji sięgnęła Hoefl-Riesch. Ambicje takie miała także w Soczi, bo jak sama powiedziała, to jej ostatni olimpijski występ. Specjalnością Shiffrin jest właśnie slalom. W tej konkurencji wywalczyła złoty medal ubiegłorocznych mistrzostw świata oraz wygrała klasyfikację Pucharu Świata. n Złoto: Mikaela Shiffrin (USA) Srebro: Marlies Schild (Austria) Brąz: Kathrin Zettel (Austria)

Pałka rozwiała nadzieje

n Reprezentantki Ukrainy wygrały w Soczi biatlonowy bieg sztafetowy kobiet 4x7,5 km. Ukrainki prowadziły od sa-

mego początku aż do mety, tylko na moment dając się wyprzedzić Rosjankom i Włoszkom pod koniec pierwszej zmiany. Srebro wywalczyły gospodynie, a brąz Norweżki. Polki ukończyły rywalizację na 10. miejscu. Medalowe nadzieje Polek rozwiane zostały już na pierwszym strze la niu. Krystyna Pałka zanotowała na nim aż cztery karne rundy (trafiła w pozycji leżąc raz na osiem oddanych strzałów) i na trasę wyruszyła z niemal 2,5-minutową stratą. Co prawda w pozycji stojąc dobierała tylko raz, ale nie była w stanie zmniejszyć straty do prowadzących Ukrainek. Równie źle bieg sztafetowy rozpoczęły Niemki. Franziska Preuss miała ogromne problemy na trasie i na strzelnicy (kłopoty z bronią) i na swojej zmianie osiągnęła czas porównywalny z Pałką. O wielkim pechu mogą mówić Francuzki. Rozpoczynająca sztafetę Marie Laure Brunet chwilę po pierwszym strzelaniu straciła na trasie przytomność. Francuskie media w trakcie biegu informowały, że powodem zasłabnięcia była hipoglikemia. Na kolejnych zmianach w polskiej sztafecie bardzo dobrze spisały się Magdalena Gwizdoń (dwa dobierania), Weronika Nowakowska-Ziemniak (dwa dobierania) i Monika Hojnisz (jedno dobieranie). Biegnąc na luzie, potrafiły awansować z 15. miejsca na

FOTO: EPA/ARMANDO BABANI

Prezydent USA Barack Obama i premier Kanady Stephen Harper założyli się o skrzynki piwa, typując zwycięstwa swoich drużyn hokejowych w turnieju olimpijskim w Soczi. W czwartek o złoto zagrały hokeistki obu krajów, a w piątek w półfinale zmierzyli się mężczyźni. “Premier Harper i ja założyliśmy się o wyniki meczów hokejowych USA – Kanada. Zwycięzca otrzyma skrzynkę piwa za każdy mecz. Naprzód USA” – napisał Obama na Twitterze. “Drużyny amerykańskie są dobre, ale zima należy do nas. Do boju Kanado” – odpowiedział Harper za pośrednictwem tego samego portalu społecznościowego. Pierwszą skrzynkę wygrał premier. W niezwykle emocjonującym finale turnieju pań Kanadyjki wygrały po dogrywce z Amerykankami 3:2. Cztery lata temu podczas igrzysk w Vancouver obaj politycy także założyli się o piwo. Po zwycięstwach obu reprezentacji “Klonowego Liścia” ambasador Stanów Zjednoczonych w Ottawie wysłał do kancelarii premiera Harpera skrzynkę najstarszego amerykańskiego piwa Yuengling oraz jeszcze jedną – lokalnego browaru Molson Canadian. Na pocieszenie Amerykanie mogą pochwalić się niespotykaną dotychczas w zimowych igrzyskach serią – zdobyli dotychczas medale w każdym dniu igrzysk w Soczi. f

FOTO: EPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND

OBAMA I HARPER O SKRZYNKI PIWA

Ukrainki prowadziły od startu do mety. Od lewej: Wałentyna Semerenko, Ołena Pidgruszna, Julija Dżyma i Wita Semerenko

10., a przez momenty były nawet 9. Ich strata do Ukrainek (2:31) wyniosła tylko niewiele więcej niż strata poniesiona przez Pałkę po pierwszej wizycie na strzelnicy. Najlepszym wynikiem biało-czerwonych w sztafecie tym sezonie była 9. pozycja. Ukrainki, biegnące w składzie: Wita Semerenko, Julija Dżyma, Wałentyna Semerenko i Ołena Pidgruszna, wyprzedziły Rosjanki (Jana Romanowa, Olga Zajcewa, Jekaterina

Szumiłowa, Olga Wiłuchina) o 26 sekund i o 37 s Norweżki (Fanny Welle-strand Horn, Tiril Eckhoff, Ann Kristin Aafedt Flatland, Tora Berger). Dopiero na 11. miejscu finiszowały Niemki. n Złoto: Ukraina Srebro: Rosja Brąz: Norwegia

była złoty medal igrzysk olimpijskich w Soczi w skicrossie w narciarstwie dowolnym. Druga była jej rodaczka Kelsey Serwa, a trzecia Szwedka Anna Holmlund. Karolina Riemen-Żerebecka została sklasyfikowana na 15. pozycji. Eliminacje w skicrossie służą jedynie rozstawieniu zawodniczek. Riemen-Żerebecka osiągnęła w nich 18. rezultat. W 1/8 finału jej przeciwniczkami były Francuzka Ophelie David i Niemka Heidi Zacher. Polka do ćwierćfinału awansowała z drugiego miejsca, razem z David. W kolejnym etapie ponownie rywalizowała z Francuzką oraz Szwedką Sandrą Naeslund i Australijką Jenny Owens. Tym razem Polka nie miała wiele do powiedzenia. Od startu jechała na czwartej pozycji, a w końcówce miała niegroźny upadek. Awans uzyskały David i Naeslund. Cztery lata temu w Vancouver Riemen-Żerebecka także odpadła w ćwierćfinale. Wtedy zajęła 16. miejsce. Tym razem ambicje Riemen-Żerebeckiej były jednak większe, rok temu stała na najniższym stopniu podium Pucharu Świata, a w Soczi też po cichu liczyła na brązowy medal. Niestety, kłopoty znów zaczęły się po starcie. Ruszyła jako czwarta, a do półfinału przechodziły tylko dwie zawodniczki. “Dużo skoczni przeleciałam, lądowanie przez to mnie zwolniło. Przed drugą uciętą bandą wylądowałem za daleko po skoku, bardzo nisko przysiadłam, a tam zaraz był duży roller. Prawie się wywróciłam i nie miałam szans dogonić dziewczyn” – opisywała przebieg rywalizacji. W końcówce polska narciarka “złapała” krawędź, nie zdołała utrzymać równowagi i się przewróciła. Nic jej się nie stało, ale do mety dotarła z dużą stratą. W innych biegach dochodziło do poważnych wywrotek, m.in. z udziałem Niemki Anny Woerner i Chilijki Stephanie Joffroy. David ostatecznie dotarła aż do finału, ale zajęła w nim najgorsze dla sportowca, czwarte miejsce. Do tej pory największym sukcesem 21-letniej Thompson był srebrny medal ubiegłorocznych mistrzostw świata. n Złoto: Marielle Thompson (Kanada) Srebro: Kelsey Serwa (Kanada) Brąz: Anna Holmlund (Szwecja)

KLASYFIKACJA MEDALOWA 1. Norwegia 2. Kanada 3. USA 4. Rosja 5. Niemcy 6. Holandia 7. Szwajcaria 8. Białoruś 9. Francja 10. Polska

10 9 9 8 8 6 6 5 4 4

4 8 10 5 6 11 10 7 4 4 7 9 3 2 0 1 4 7 0 0

22 24 26 25 16 22 11 6 15 4


Sport

39 nowy dziennik Saturday – Sunday, February 22-23, 2014

Jak nie Lipnicka, to Sotnikowa

Spacerkiem po Soczi

n 17-letnia rosyjska łyżwiarka figuro-

To pierw szy olimpijski triumf reprezentantki Rosji w tej konkurencji i jednocześnie największy sukces Sotnikowej, która do tej pory dwa razy wywalczyła wicemistrzostwo Europy (2013 i 2014). Po programie dowolnym, tańczonym do utworu “Rondo capricciosa” Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, w którym nie popełniła błędu, szczęśliwa Rosjanka się popłakała. Łzy popłynęły jej jeszcze raz - po ogłoszeniu wyniku jadącej jako ostatniej Koreanki. Brązowy medal, pierwszy w karierze, wywalczyła 27-letnia Włoszka Carolina Kostner, mistrzyni świata z 2012 roku i pięciokrotna mistrzyni Europy. To jej trzecie igrzyska. Rewelacyjna w konkursie drużynowym 15-letnia Rosjanka Julia Lipnicka w programie dowolnym ponownie zaliczyła upadek i ostatecznie została sklasyfikowana na piątym miejscu. “Czuję się oszukana” – mówiła po wszystkim Ashley Wagner, której oba programy były bezbłędne. Tymczasem Amerykanka nie dość, że przegrała z Lipnicką, która dwukrotnie upadła na lód, to jeszcze lepsze od niej, oprócz Sotnikowej, Yu-na Kim oraz Kostner okazały się Japonka Mao Asada i jej rodaczka Gracie Gold. Konkurencja solistek jest rozgrywana na igrzyskach zimowych od 1908 roku. Polki w Soczi nie startowały. n Złoto: Adelina Sotnikowa (Rosja) Srebro: Yu-na Kim (Korea Płd.) Brąz: Carolina Kostner (Włochy)

ILE ZAROBIĄ ZŁOTOPOLSCY?

Natalia Czerwonka, Katarzyna Bachleda-Curuś i Luiza Złotkowska łatwo pokonały Norweżki

FOTO: EPA/HANNIBAL HANSCHKE

wa Adelina Sotnikowa zdobyła złoty medal olimpijski w konkurencji solistek. Jej program dowolny został oceniony wyżej niż Koreanki Yu-na Kim, mistrzyni z Vancouver z 2010 roku i liderki po programie krótkim.

Polskie panczenistki w półfinale, panowie powalczą o brąz

Drużyny na medal n Katarzyna Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka i Luiza Złotkow-

Polacy narzekali na wynik losowania i mówili, że Norwegowie to ska pewnie awansowały do półfinału w biegu drużynowym pod- najtrudniejszy rywal na jakiego mogli trafić. Potwierdziło się to na czas igrzysk olimpijskich w Soczi. lodzie. Bieg ćwierćfinałowy był niePolskie panczenistki w ćwierćfina- wy na wodzy i jej drugie podejście zwykle wyrównany, a o zwycięstwie Biało-Czerwonych zadecydowały łowym biegu z Norwegią okazały się do startu było już bezbłędne. Co prawda Bachleda-Curuś mówi- ostatnie trzy okrążenia. Polacy byszybsze o 3,01 s. Również z Norwegami poradzili sobie w ćwierćfina- ła przed biegiem, że Polki nie roz- li szybsi od rywali o 0,41 s. Półfinałowi rywale Polaków – Popoczynają zbyt szybko swoich biele polscy panczeniści. W sobotnim półfinale Biało-Czer- gów, ale już na pierwszym pomia- marańczowi w ćwierćfinale łatwo powone zmierzą się z Rosjankami, któ- rze czasu przewaga Polek wynosiła konali Francuzów. W pierwszym biegu 1/4 finału Kare pokonały Kanadyjki (0,53 s stra- 0,24 s. W połowie dystansu stało się ty). Biało-Czerwoni o brąz powal- jasne, że awansują do najlepszej nadyjczycy bez większych probleczwórki (przewaga ponad dwóch se- mów wygrali z Amerykanami. W druczą z Kanadyjczykami. Polki musiały się zmierzyć ze swo- kund). Ostatecznie bieg ćwierćfina- gim Rosjanie, nie dali rady Koreańją legendą sprzed czterech lat. Na IO łowy ukończyły z przewagą 3,01 s. czykom i odpadli z dalszej rywalizacji. Najlepszy czas ćwierćfinałów uzyPółfinały odbędą się w sobotę o godz. w Vancouver sprawiły jedną z największych niespodzianek, sięgając po 8:30 czasu nowojorskiego. W drugim skali Koreańczycy – 3.40,84, a drubrązowe medale (wtedy Czerwonka z nich pojadą Japonki i Holenderki. gi Polacy – 3.42,78. Rezultat Holenbyła rezerwową, a biegła Katarzyna Panczenistki z Japonii pojechały w drów to 3.44,48. W półfinale Biało-Czerwoni wyWoźniak). Przed igrzyskami w So- ćwierćfinale o 1,29 s szybciej od Koczi wymagania wobec nich automa- reanek, a Holenderki pojawiły się na stąpili w składzie: Zbigniew Bródtycznie wzrosły, także dlatego, że są mecie aż 3,6 s prędzej niż Amerykan- ka, Konrad Niedźwiedzki i Jan Szyaktualnymi wicemistrzyniami świa- ki. Rezultat Pomarańczowych 2.58,61 mański, a ich rywalami byli: Koen Verweij, Sven Kramer i Jan ta, a także wiceliderkami klasyfika- to nowy rekord olimpijski. Nie udało się awansować do fina- Blokhuijsen. Już na pierwszym pocji generalnej Pucharu Świata. Ćwierćfinałowy bieg z Norweżka- łu polskim panczenistom. Biało- miarze czasu Polacy tracili do Homi rozpoczął się bardzo nerwowo dla -Czerwoni ze “złotym” Zbignie- lendrów 0,74 s, a na drugim 1,79 naszych reprezentantek. Biegnąca na wem Bródką na czele przegrali pół- s. Przewaga naszych rywali cały czele naszej drużyny Czerwonka spa- finał ze słynnym Koenem Verweijem czas rosła i na mecie wyniosła aż liła start, co wprowadziło dużo nie- i jego kolegami z Holandii. Finał i 11,71 s. W pierwszym półfinale Koreańpokoju, bowiem kolejny falstart rywalizację o trzecie miejsce zaplaskutkowałby dyskwalifikacją. Polska nowano na sobotnie przedpołudnie. czycy pokonali Kanadyjczyków. Na mecie byli szybsi o 2,96 s. n panczenistka utrzymała jednak ner- Polacy zmierzą się z Kanadą.

“WSJ”: Stoch najlepszy

n Dziennikarze “Wall Street Journal” dokonali ciekawych wyliczeń. Zgodnie

W rankingu przeanalizowano, w jaki sposób najlepszy z zawodników dominował nad pozostałymi. Dziennikarze porównali pierwszy czas albo wynik punktowy zwycięzcy ze standardowym, średnim rezultatem pozostałych zawodników. Nieoficjalnym zwycięzcą w tym momencie jest Stoch, który z przewagą 12,7 pkt triumfował na normalnej skoczni. Drugie miejsce zajął Peter Prevc ze Słowenii, a trzeci był Norweg Anders Bardal. Ogromna przewaga Polaka nad drugim w klasyfikacji generalnej

przejdzie do historii igrzysk. Tym bardziej była ona niesamowita, że na normalnej skoczni uzyskanie tak dużej różnicy punktowej jest bardzo trudne. To był po prostu nokaut. Drugi w tym rankingu jest rosyjski skeletonista Aleksander Tretriakow. On triumfował z przewagą prawie sekundy nad Martinsem Dukursem z Łotwy. Na trzecim miejscu jest Jorien Ter Mors, która w niesamowitym stylu wygrała bieg panczenistek na 1500 metrów. Pobiła rekord igrzysk olimpijskich. n Kamil Stoch triumfował na normalnej skoczni z przewagą aż 12,7 pkt

FOTO: EPA/GRZEGORZ MOMOT

z ich szacunkami, najlepszym sportowcem igrzysk jest – jak na razie – polski dwukrotny złoty medalista w skokach narciarskich. O prowadzeniu Kamila Stocha zadecydowała przewaga, z jaką pokonał rywali na normalnej skoczni.

Kamil Stoch w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi zdobył dwa medale. Od Polskiego Komitetu Olimpijskiego skoczek otrzyma 240 tysięcy złotych, w 2010 roku otrzymałby 500 tysięcy... Zbigniew Bródka i Justyna Kowalczyk za swoje medale otrzymają po 120 tysięcy złotych, cztery lata temu zgarnęliby ponad dwukrotnie więcej, bo po 250 tysięcy. Dlaczego ta suma tak zmalała? Bo maleje liczba sponsorów PKOl. Od Polskiego Związku Narciarskiego Stoch otrzyma ponadto za złote medale 120 tys. zł i 3600 zł za czwarte miejsce w konkursie drużynowym. Kowalczyk, jak na razie, może liczyć na 75 tysięcy od PZN (czeka ją jeszcze w sobotę bieg stylem dowolnym na 30 kilometrów). Niestety, Zbigniew Bródka nie ma szans na dodatkowe wynagrodzenie od Polskiego Związku Łyżwiarskiego, ten bowiem nie dysponuje wystarczającymi środkami. Nasi złoci medaliści igrzysk otrzymają też pieniądze od ministra sportu, a Stoch i Kowalczyk zapewne również od swoich indywidualnych sponsorów... f

NAJLEPSZY W HISTORII FOTOFINISZ? Zdarzeniem, które przykuło uwagę wielu kibiców na całym świecie, był fotofinisz w ćwierćfinale zawodów w skicrossie mężczyzn. Niektórzy uważają, że to najlepsze zdjęcie wszech czasów. Cała sytuacja była bardzo dramatyczna. Na ostatnich metrach toczyła się zacięta walka. Upadek czołowej trójki – Rosjanina Jegora Korotkowa, Szweda Victora Norberga i Fina Jouniego Pellinena – otworzył drogę Szwajcarowi Arminowi Niedererowi. Wciąż jednak wolne było jedno miejsce premiujące wejście do półfinału. Problem w tym, że wszyscy trzej narciarze wjechali na metę leżąc na śniegu. Zdjęcie, które uchwyciło ten moment, jest bardzo efektowne. Warto zobaczyć w internecie. Ostatecznie do półfinału awansował Korotkow. Zresztą w samym finale także działy się niesamowite rzeczy. Pierwszy raz w historii zimowych igrzysk Francuzi zgarnęli całe podium, co zrozumiałe wywołało masę radości w “Paryżu i okolicach”. f

CURLING NARODOWYM SPORTEM BRYTYJCZYKÓW? O tym, jaką furorę wywołała męska i damska reprezentacja curlingu w Zjednoczonym Królestwie świadczą żywiołowe reakcje na Wyspach. Szybko media społecznościowe obiegło nagranie z szatni piłkarzy Southampton, którzy uniesieni sukcesami curlingowców, pobawili się w... ludzką odmianę tej dyscypliny. Wyszło zabawnie. Brytyjczycy odnieśli duży sukces po katastrofie w Vancouver. Panie zdobyły w czwartek brązowy medal, pokonując Szwajcarię 6:5, a panowie mają już przynajmniej srebro. W piątek w finale o złoto zmierzyli się z Kanadą. I choć curling powstał w Szkocji, to za mistrzów tej dyscypliny uważa się nie Brytyjczyków, a Kanadyjczyków, gdzie zarejestrowanych jest najwięcej zawodników. Kończąc temat Kanady, panie potwierdziły dominującą rolę tej narodowości, zgarniając złoto w czwartek (6:3 ze Szwecją). f


nowy dziennik Sobota – niedziela 22-23 lutego 2014

40

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Friday, February 21, 2014

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2014/02/22  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...